EESTI KARISTUSÕIGUS (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida tähendab õigusvastasus ?
 • Mida tähendab õigusvastasus ?
 
Säutsu twitteris
Tallinna Tehnikaülikool
Sotsiaalteaduskond
Õigusteadus
EESTI KARISTUSÕIGUS
Referaat
Koostaja : Annika Kukk
HAJB10
Juhendaja : Lembit Auväärt
Tallinn 2009
Sisukord
Sissejuhatus.........................................................................................................................6
1. Sissejuhatus karistusõigusesse............................................................................................7
1.1. Mõisted................................................................................................................7
1.2. Karistusõiguse õigusriiklikud põhimõtted..........................................................7
1.3. Karistusõiguse allikad..........................................................................................7
1.4. Karistusseaduse kehtivus.....................................................................................8
1.4.1. Karistusseaduse ajalise kehtivuse üldpõhimõtted................................8
1.4.2. Karistusõiguse ruumilise kehtivuse üldpõhimõtted.............................8
1.4.3. Karistusseaduse isikulise kehtivuse üldpõhimõtted.............................9
2. Süüteomõiste ja delikatistruktuur.......................................................................................10
2.1. Süüteo materiaalne ja formaalne määratlus.........................................................10
2.2. Õigusdogmaatiline süstemaatiline süüteomõiste ehk deliktistruktuur................10
2.2.1. Deliktistruktuur KrK järgi....................................................................11
2.2.2. Deliktistruktuur KarS järgi...................................................................11
2.2.3. Põhidelikt ja selle tuletised ..................................................................12
3. Süüteokoosseis ....................................................................................................................12
3.1. Õpetus süüteokoosseisust....................................................................................12
3.2. Süüteo objektiivne koosseis................................................................................13
3.2.1. Tegu ja karistusõiguslik teomõiste..........................................................13
3.2.2. Tagajärg.........................................................................................................13
3.2.3. Põhjalik seos..................................................................................................14
3.2.4. Teoobjekt.......................................................................................................14
3.2.5. Eriline isikutunnus.........................................................................................14
3.3. Süüteo subjektiivne koosseis...............................................................................14
4. Õigusvastasus .....................................................................................................................14
4.1. Mida tähendab õigusvastasus?............................................................................14
4.2. Õigustavate asjaolude süsteem............................................................................15
4.3. Hädaseisund .........................................................................................................15
4.4. Kohustuste kollisioon ...........................................................................................15
4.5. Hädakaitse.......................................................................................................15
4.6. Eksimus õigusvastasust välistavas asjaolus.....................................................16
4.6.1. Isik kujutab ekslikult ette õigustavat asjaolu (§ 31 lg 1 ).................16
4.6.2. Isik ei tea õigustavat asjaolu.............................................................16
5. Süü..................................................................................................................................16
5.1. Süü ja vastutuse põhimõte...............................................................................16
5.2. Süü süstemaatika ja ülesehitus.........................................................................16
5.3. Süüvõime .........................................................................................................17
5.3.1. Süüvõime ea tõttu............................................................................17
5.3.2. Süüvõimetus süüdimatuse tõttu.......................................................17
5.3.3. Piiratud süüdivus ..............................................................................18
5.3.4. Joobeseisund.....................................................................................18
5.4. Süüd välistavad asjaolud .................................................................................18
5.4.1. Eksimus teo keelatuses.....................................................................18
5.4.2. Teised süüd välistavad asjaolud.......................................................18
6. Ettevaatamatusdelikt......................................................................................................19
6.1. Ettevaatamatusdelikti ebaõigus.......................................................................19
6.2. Objektiivne koosseis........................................................................................19
6.3. Subjektiivne koosseis.......................................................................................19
6.3.1. Kergemeelsus ....................................................................................19
6.3.2. Hooletus ............................................................................................20
6.4. Hoolsusetus......................................................................................................20
6.5. Õigusvastasust välistavad asjaolud..................................................................20
6.6. Süü...................................................................................................................20
7. Tegevusedelikt................................................................................................................20
7.1. Tegevuse ja tegevuseta eristamine...................................................................20
7.2. Ehtsad ja mitteehtsad tegevusetusdeliktid.......................................................21
7.3. Garant ..............................................................................................................21
7.4. Tegevusetusdelikti struktuur...........................................................................22
7.4.1. Objektiivne koosseis.........................................................................22
7.4.2. Subjektiivne koosseis........................................................................22
8. Süüteokatse...................................................................................................................23
8.1. Katse karistatavuse teoreetilised eeldused.....................................................23
8.2. Katse koosseisu struktuur..............................................................................23
8.2.1. Subjektiivne koosseis......................................................................23
8.2.2. Objektiivne koosseis.......................................................................24
8.3. Katse osavõtu ja kaastäideviimise korral.......................................................24
8.4. Katse tegevusetusdelikti korral......................................................................24
8.5. Katse õigusvastasus........................................................................................24
8.6. Süü katse puhul..............................................................................................24
8.7. Kõlbmatu katse..............................................................................................25
8.8. Katsest loobumine..........................................................................................25
8.8.1. Loobumise struktuur.......................................................................25
8.8.2. Loobumise vabatahtlikkus ..............................................................25
8.8.3. Loobumine lõpetamata katsest.......................................................26
8.8.4. Loobumine lõpetatud katsest.........................................................26
8.8.5. Loobumine mitme toimepanija korral............................................26
8.8.6. Loobumine lõpuleviidud süüteost..................................................26
9. Täideviimine ja osavõtt ................................................................................................27
9.1. Teo toimepanija karistusseadustikus.................................................27
9.2. Täideviimine ja selle vormid.............................................................27
9.2.1. Vahetu täideviija.................................................................27
9.2.2. Kaastäideviija.....................................................................27
9.2.3. Vahendlik täideviija...........................................................28
9.3. Osavõtt, selle vormid, osavõtu aktsessoorsus...................................28
9.3.1. Kihutamine........................................................................28
9.3.2. Kaasaaitamine....................................................................28
9.4. KrK mõttes organisaatori tegevuse kvalifitseerimine
karistuseadustiku järgi.................................................................29
9.5. Täideviimine ja osavõtt erilise isikutunnuse korral..........................29
10. Ülevaade sanktsiooniõigusest....................................................................................29
10.1. Karistuse liigid................................................................................29
10.2. Rahalise karistuse suuruse leidmine..............................................29
10.3. Lisakaristused................................................................................30
10.4. Karistuse mõistmine, asendamine ja tingimis karistamine ............30
10.5. Konkurents ja liitkaristuse mõistmine...........................................30
11. Aegumine .................................................................................................................31
11.1. Aegumistähtajad ...........................................................................31
11.2. Kuriteo aegumise katkemine.........................................................31
11.3. Kuriteo aegumise peatumine.........................................................31
Allikad............................................................................................................................32
Lisa 1..............................................................................................................................33
Lisa 2..............................................................................................................................34
Sissejuhatus
Karistusõigus määrab, millised teod on käsitletavad süütegudena ja milliseid karistusi nende eest määratakse ehk karistusõigus määrab kindlaks nende ühiskondlike suhete ringi, mis on riigi kaitse all ja mille rikkumine toob kaasa karistuse. Alates 1. septembrist 2002 kehtib Eestis ühtne karistusõigus karistusseadustiku näol. Karistusseadustik jaguneb üld-ja eriosaks.
Karistusseadustikuga sai alguse oluline pööre karistusõiguses. Kogu karistusõigus muutus tunduvalt kaasaegasemaks ja euroopalikumaks. Uue seaduse järgi jagunevad süüteod kuritegudeks ja väärtegudeks. Kuriteod on kriminaalkorras karistatavad teod, mis on sätestatud karistusseadustikus ja millede eest on karistusena ette nähtud vabadusekaotus või rahaline karistus . Väärteod on kergemaliigilised süüteod, mis enne karistusseadustiku jõustumist kandsid nime haldusõiguserikkumised. Väärtegude menetlus käib väärteomenetluse seadustiku alusel.
Kriminaalprotsess ei seisne ainult kahtlustatava, süüdistatava või kohtualuse kaitses. Harvad pole juhused, kus õigusabi vajab kuriteo läbi kannatanu. Seetõttu pakume esindust ka kannatanu ja tsiviilhageja esindamiseks kriminaalmenetluses.
Karistus mõistetakse ainult seaduse järgi, mis kehtis teo toimepanemise ajal. Kui uus seadus välistab karistatavuse, kergendab karistust, kohaldatakse karistusseadus ka tagasiulatuvalt. Näiteks võib tegemist olla juhuga, kui
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
EESTI KARISTUSÕIGUS #1 EESTI KARISTUSÕIGUS #2 EESTI KARISTUSÕIGUS #3 EESTI KARISTUSÕIGUS #4 EESTI KARISTUSÕIGUS #5 EESTI KARISTUSÕIGUS #6 EESTI KARISTUSÕIGUS #7 EESTI KARISTUSÕIGUS #8 EESTI KARISTUSÕIGUS #9 EESTI KARISTUSÕIGUS #10 EESTI KARISTUSÕIGUS #11 EESTI KARISTUSÕIGUS #12 EESTI KARISTUSÕIGUS #13 EESTI KARISTUSÕIGUS #14 EESTI KARISTUSÕIGUS #15 EESTI KARISTUSÕIGUS #16 EESTI KARISTUSÕIGUS #17 EESTI KARISTUSÕIGUS #18 EESTI KARISTUSÕIGUS #19 EESTI KARISTUSÕIGUS #20 EESTI KARISTUSÕIGUS #21 EESTI KARISTUSÕIGUS #22 EESTI KARISTUSÕIGUS #23 EESTI KARISTUSÕIGUS #24 EESTI KARISTUSÕIGUS #25 EESTI KARISTUSÕIGUS #26 EESTI KARISTUSÕIGUS #27 EESTI KARISTUSÕIGUS #28 EESTI KARISTUSÕIGUS #29 EESTI KARISTUSÕIGUS #30 EESTI KARISTUSÕIGUS #31 EESTI KARISTUSÕIGUS #32 EESTI KARISTUSÕIGUS #33 EESTI KARISTUSÕIGUS #34
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 34 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-02-17 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 24 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Rob Rob Õppematerjali autor

Mõisted

Sisukord

 • EESTI KARISTUSÕIGUS
 • Referaat
 • Sisukord
 • Sissejuhatus
 • Sissejuhatus karistusõigusesse
 • Süüteomõiste ja delikatistruktuur
 • Süüteokoosseis
 • Deskriptiivsed koosseisutunnused
 • Normatiivsed koosseisutunnused
 • Õigusvastasus
 • Süü
 • Ettevaatamatusdelikt
 • Tegevusedelikt
 • Tegevus
 • Tegevusetus
 • Ehtsate
 • Mitteehtsate
 • Kaitsegarant
 • Valvegarandi seisund
 • Tahtlusdelikti
 • Ettevaatamatuse
 • Süüteokatse
 • Täideviimine ja osavõtt
 • Ülevaade sanktsiooniõigusest
 • Aegumine
 • Allikad
 • LISAD

Teemad

 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Sotsiaalteaduskond
 • Õigusteadus
 • Sissejuhatus karistusõigusesse
 • Mõisted
 • Karistusõiguse õigusriiklikud põhimõtted
 • nullum
 • crimen, nulla poena sine lege
 • Karistusõiguse allikad
 • Karistusseaduse kehtivus
 • Karistusseaduse ajalise kehtivuse üldpõhimõtted
 • Karistusõiguse ruumilise kehtivuse üldpõhimõtted
 • Karistusseaduse isikulise kehtivuse üldpõhimõtted
 • Süüteomõiste ja delikatistruktuur
 • Süüteo materiaalne ja formaalne määratlus
 • Õigusdogmaatiline süstemaatiline süüteomõiste ehk deliktistruktuur
 • karistusõigusdogmaatikaks
 • Deliktistruktuur KrK järgi
 • Deliktistruktuur KarS järgi
 • Põhidelikt ja selle tuletised
 • Põhidelikt on tahtlikult toimepandud tegevuses seisnev lõpuleviidud süütegu
 • Süüteokoosseis
 • Õpetus süüteokoosseisust
 • Süüteo objektiivne koosseis
 • Tegu ja karistusõiguslik teomõiste
 • Tagajärg
 • Põhjalik seos
 • Teoobjekt
 • Eriline isikutunnus
 • Süüteo subjektiivne koosseis
 • Õigusvastasus
 • Mida tähendab õigusvastasus?
 • Õigustavate asjaolude süsteem
 • Hädaseisund
 • Kohustuste kollisioon
 • Hädakaitse
 • Eksimus õigusvastasust välistavas asjaolus
 • Isik kujutab ekslikult ette õigustavat asjaolu (§ 31 lg 1 )
 • Isik ei tea õigustavat asjaolu
 • Süü
 • Süü ja vastutuse põhimõte
 • Süü süstemaatika ja ülesehitus
 • Süüvõime
 • Süüvõime ea tõttu
 • Süüvõimetus süüdimatuse tõttu
 • Piiratud süüdivus
 • Joobeseisund
 • Süüd välistavad asjaolud
 • Eksimus teo keelatuses
 • Teised süüd välistavad asjaolud
 • Ettevaatamatusdelikt
 • Ettevaatamatusdelikti ebaõigus
 • Objektiivne koosseis
 • Subjektiivne koosseis
 • Kergemeelsus
 • Hooletus
 • Hoolsusetus
 • Õigusvastasust välistavad asjaolud
 • Süü
 • Tegevusedelikt
 • Tegevuse ja tegevuseta eristamine
 • Ehtsad ja mitteehtsad tegevusetusdeliktid
 • Garant
 • Tegevusetusdelikti struktuur
 • Objektiivne koosseis
 • Subjektiivne koosseis
 • Süüteokatse
 • Katse karistatavuse teoreetilised eeldused
 • Katse koosseisu struktuur
 • Subjektiivne koosseis
 • Objektiivne koosseis
 • Katse osavõtu ja kaastäideviimise korral
 • Katse tegevusetusdelikti korral
 • Katse õigusvastasus
 • Süü katse puhul
 • Kõlbmatu katse
 • Katsest loobumine
 • Loobumise struktuur
 • Loobumise vabatahtlikkus
 • Loobumine lõpetamata katsest
 • Loobumine lõpetatud katsest
 • Loobumine mitme toimepanija korral
 • Loobumine lõpuleviidud süüteost
 • Täideviimine ja osavõtt
 • Teo toimepanija karistusseadustikus
 • Täideviimine ja selle vormid
 • Vahetu täideviija
 • Kaastäideviija
 • Vahendlik täideviija
 • Osavõtt, selle vormid, osavõtu aktsessoorsus
 • Kihutamine
 • Kaasaaitamine
 • KrK mõttes organisaatori tegevuse kvalifitseerimine karistuseadustiku järgi
 • Täideviimine ja osavõtt erilise isikutunnuse korral
 • Ülevaade sanktsiooniõigusest
 • Karistuse liigid
 • Rahalise karistuse suuruse leidmine
 • Lisakaristused
 • Karistuse mõistmine, asendamine ja tingimis karistamine
 • Konkurents ja liitkaristuse mõistmine
 • Aegumine
 • Aegumistähtajad
 • Kuriteo aegumise katkemine
 • Kuriteo aegumise peatumine
 • Tabel 1
 • Tabel 2
 • Süüteo liik või suurim karistus
 • Aegumistähtaeg senise õiguse
 • järgi
 • Aegumistähtaeg uue õiguse järgi

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

15
doc
Karistusõigus
24
doc
Karistusõigus
45
doc
Karistusõiguse Üldosa
44
docx
Karistusõigus
23
xls
Karistusõiguse üldosa
130
pdf
Altkäemaks karistusõiguses
40
pdf
Karistusõiguse konspekt
4
docx
KARISTUSÕIGUS

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !