Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


E-kursuse „Koristustööde planeerimine ja arendamine“ materjalid (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kes määratleb puhtuseastmed ?
 • Millist kasu saab puhtuseastmete klassifitseerimisest ?
 • Mida mõõdistamisega saavutatakse ?
 • Mis määrab kulud ?
 • Mis on juhtimine ?
 • Miks teeme seda tööd ?
 • Milline on meie vastutus ?
 • Kuidas teeme tööd ?
 • Kuidas see erineb teistest selle ala ettevõtetest ?
 • Millised on kriitilised õnnestumistegurid ?
 • Millised lahendused mõjutavad vahetult organisatsiooni õnnestumist ?
 • Kuidas saada hakkama ?
 • Milliste võtetega eesmärgid saavutatakse ?
 • Millised võtted mingitesse olukordadesse sobivad ?
 • Mis on autoriteet ?
 • Milliseid erinevaid oskusi peab veel olema töötegijal ?
 • Kui ei saavutatud, siis miks ?
 • Milline vahe on rühma ja meeskonnatöö l ?
 • Kuidas lahendada ?
 • Mida kujutab endast töö planeerimine ?
 • Miks koristustöid tehakse ?
 • Miks tehakse just nii ?
 • Miks tehakse just nii puhtaks ?
 • Millist vajadust näen selle koha puhastamisel ?
 • Mida võiks jätta tegemata ?
 • Milliseid töid tuleb teha täna ?
 • Millises järjekorras on tööd parem teha ?
 • Millises järjestuses liigud ühest ruumist teise ?
 • KUIDAS ERINEB TÖÖ SÕLTUVALT AASTAJAST ?
 • KUIDAS ERINEB TÖÖ MEELEOLUDEST JA TERVISEST ?
 • Millest on probleemid tekkinud ?
 • Kui küsin endalt “miks teen seda tööd just nii ?
 • Mida kujutab endast töö planeerimine ?
 • Miks koristustöid tehakse ?
 • Millist vajadust näen selle koha puhastamisel ?
 • Mida võiks jätta tegemata ?
 • Mida koristustöödes planeeritakse ?
 • Kuidas toimub tööeesmärkide planeerimine ?
 • Millist kasu saad oma töö planeerimisest ?
 • Kuidas planeerida konkreetset tööd ?
 • Mida tähendab otstarbekas puhtuseaste ?
 • Kes on koristusteenust tootva personali välised ja kes on sisesed kliendid ?
 • Milliseid erinevaid ruume on kinnistus ?
 • Milline on koristuse eesmärk kinnistu ruumides ?
 • Millist mustust esineb ruumides ?
 • Mis on selle tekitanud ?
 • Kuidas koristustekstiile hooldatakse objektil ?
 • Milliseid erioskusi nõutakse puhastuteenindajalt ?
 • Milliseid isikukaitsevahendeid kasutab puhastusteenindaja ?
 • Kuidas toimub ja puhastuteenindaja töö arendamine ?
 • Mis on kvaliteet ?
 • Kuidas otstarbekas puhtuseaste määratakse ?
 • Kes määratleb puhtuseastmed ?
 • Millist kasu saab puhtuseastmete klassifitseerimisest ?
 • Mida mõõdistamisega saavutatakse ?
 • Mida tähendab töö mõõdistamine ?
 • Miks tehakase koristustööde mõõdistamisi ?
 • Millst kasu saab koristustööde mõõdistamisest töötaja ?
 • Kes on koristusteenust tootva personali välised ja kes on sisesed kliendid ?
 • Milliseid erinevaid ruume on kinnistus ?
 • Milline on koristuse eesmärk kinnistu ruumides ?
 • Millist mustust esineb ruumides ?
 • Mis on selle tekitanud ?
 • Kuidas koristustekstiile hooldatakse objektil ?
 • Milliseid erioskusi nõutakse puhastuteenindajalt ?
 • Milliseid isikukaitsevahendeid kasutab puhastusteenindaja ?
 • Kuidas toimub ja puhastuteenindaja töö arendamine ?
 • Millist informatsiooni vajab puhastusteenindaja ?
 • Kust saab lisa teadmisi ?
 • Mida teadsid, kui tegid seda ?
 • Millised muud võimalused sul veel olid ?
 • Millised on tegevusliku kvaliteedi tegurid ?
 • Millised on tehnilise kvaliteedi tegurid ?
 • Millised on kvaliteedi objektiivsed mõõtmisviisid ?
 • Mis on abivahend kokulepete sõmimisel ?
 • Milline on juhendatav ?
 • Mida ta teab ja oskab juba varem õpetatavatest asjadest ?
 • Mida ta ootab juhendamiselt ?
 • Mida tal tuleb õppida ?
 • Kui hästi ta peab tööd oskama ?
 • Kuidas arvestad tema isiksuse individuaalseid eeldusi ?
 • Mis määrab kulud ?
 • Mis teeb muutused raskeks ?
 • Mis teeb muutused võimalikuks ?
 • Mis on vähem tähtis ?
 • Mis on ebaoluline ?
 
Säutsu twitteris

Järvamaa Kutsehariduskeskus 
 
 
 
 
E-kursuse „Koristustööde  planeerimine  ja arendamine“ 
materjalid 
 
 
 
Autor: Lia Padu 
Järvamaa KHK  kutseõpetaja  
 
 
 
        
        
 
Õppematerjal valmis programmi VANKeR raames ja seda toetas Euroopa 
Liit.        
 
        See töö on litsentsi all Creative Commons Attribution-Noncommercial-
Share Alike 3.0 Unported License .  
Paide  2011 
Sisukord 
Kursuse  ainekava ................................................................................................... 4 
Kursuse tegevuskava ............................................................................................. 6 
I.  Töökorraldus .......................................................................................................... 8 
1.1 Töökorraldus ja juhtimine ................................................................................ 8 
1.1.1 Tänase päeva strateegiad ........................................................................... 8 
1.1.2 Juhtimine .................................................................................................. 9 
1.1.3  Juhi omadused ........................................................................................12 
1.1.4  Töö  organiseerimine  ja töönõuete  arvestamine  ........................................13 
1.1.5  Personali valik ja haldus..........................................................................15 
1.1.6  Töötulemused ja tasustamine...................................................................17 
1.1.7  Personali oskuste arendamine..................................................................19 
1.1.8  Info liikumine .........................................................................................21 
1.1.9  Vastuoluliste olukordade lahendamine ....................................................22 
1.1.9  Tulemused ja arvepidamine.....................................................................23 
1.2  Puhastusteeninduse planeerimine ...................................................................25 
1.2.1  Tööde planeerimise  tasandid  ...................................................................25 
1.2.2  Töö eesmärkide planeerimine..................................................................25 
1.2.3  Oma töö planeerimine .............................................................................26 
1.2.4  Konkreetse töö planeerimine ...................................................................27 
1.2.5  Aja planeerimine.....................................................................................28 
1.2.6  Nädala ja päeva planeerimine..................................................................29 
1.2.7   Kasutegurid .............................................................................................30 
1.2.8  Otstarbekas puhtuseaste ..........................................................................30 
1.2.9  Töö arendamise etapid ............................................................................31 
Kordamisküsimused .........................................................................................34 
1.3  Koristuskeskus...............................................................................................35 
1.3.1  Koristuskeskus ........................................................................................35 
1.3.2  Koristusruumi suurus ..............................................................................36 
1.3.3   Hoiuruumi   seadmed  ................................................................................37 
1.3.4  Koristuskeskuse  sisustus  .........................................................................38 
1.3.5  Koristusruumi kasutamine.......................................................................39 
1.3.6  Hea koristusruumi omadused ..................................................................41 
Ülesanded.........................................................................................................41 
II.  Teeninduse kvaliteet ...........................................................................................44 
P2.1.  Puhastusteeninduse kvaliteet.......................................................................44 
2.1.1  Kvaliteeditegurid ....................................................................................44 
2.1.2 Kvaliteedikriteeriumid .............................................................................45 
2.1.3 Kvaliteedi mõõdikud................................................................................45 
Tehnilise kvaliteedi mõõtmine........................................................................45 
2.1.4  Visuaalsed  mõõtmisviisid ........................................................................46 
2.1.5  Objektiivsed mõõtmisviisid.....................................................................46 
2.1.6  Kvaliteedi mõõtmine...............................................................................46 
2.2 Otstarbekas puhtuseaste ..................................................................................47 
2.2.1 Otstarbekas puhtuseaste ...........................................................................47 
2.2.2 Kes määratleb puhtuseastmed?.................................................................49 
2.2.3 Millist kasu saab puhtuseastmete klassifitseerimisest?..............................49 
2.2.4  Tööjuhendid............................................................................................50 
2.3  Koristustööde mõõdistamine..........................................................................50 
2.3.1  Mõõdistamise eesmärk............................................................................50 
2.3.2  Mida mõõdistamisega  saavutatakse ? .......................................................51 
2.3.3  Mõõdistamise alus ..................................................................................51 
2.3.4  Ajastandard.............................................................................................52 
2.3.5  Mõõdistamise  teostamine  ........................................................................53 
Kordamisküsimused .........................................................................................56 
Ülesanne...........................................................................................................56 
III. Objekti  käivitamine  ............................................................................................58 
3.1 Objekti raamat ................................................................................................59 
3.1.1  Sissejuhatus ............................................................................................59 
3.1.2  Info,  lepingud ..........................................................................................61 
3.2  Uue  töötaja  vastuvõtt .....................................................................................63 
NÄIDIS ................................................................................................................66 
ABIPERSONAL...............................................................................................66 
Tagada II korruse  puhtus  ja kord.......................................................................66 
Kordamisküsimused .........................................................................................73 
IV. Koristustööde arendamine ..................................................................................74 
4.1  Personali koolitus ..........................................................................................74 
4.1.1 Tööõpe.....................................................................................................74 
4.1.2  Juhendaja  .................................................................................................76 
4.1.3 Nelja astme  õppemeetod  ..........................................................................77 
4.2 Koristustööde kulud........................................................................................78 
4.2.1  Mis määrab kulud?..................................................................................78 
4.2.2  Kulude jaotus ..........................................................................................78 
4.2.3  Kulud tööjõule ........................................................................................79 
4.2.4  Kulud puhastusainetele ...........................................................................80 
Ülesanded.........................................................................................................86 
Kasutatud kirjandus ..............................................................................................88 
 
 
 
 
Kursuse ainekava 
Kursuse nimetus: Koristustööde planeerimine ja arendamine  
Kursuse maht: 2 õppenädalat  
Kursuse väljatöötajad: sisu autor on Lia Padu Järvamaa Kutsehariduskeskus,  
Sihtrühm: Puhastusteeninduse   Riikliku  õppekava  alusel puhastustööde juhtimist 
õppivad õpilased.  
Kursus  sobib kasutamiseks ka nende erialade töötajate täiendkoolitusel.  
Kursuse toimumise vorm:  kombineeritud  õpe, millest 20% on auditoorseid tunde ja 
80% õppetööst toimub õpikeskkonnas Moodle. Täiendkoolituses on kursus läbitav 
100% veebipõhiselt.  
Kursuse eesmärk:  
• 
analüüsida  juhtimisstiile; 
• 
arendada puhastustööde planeerimist ja korraldamist; 
• 
kujundada kvaliteedi mõõtmiseks vajalikke hinnanguid; 
• 
edastada  puhastustööde arendamises suundade uuendusi; 
• 
arendada iseseisva töö oskust. 
E-kursus on vajalik puhastustöö korraldajatele puhastusteeninduse probleemide 
mõistmiseks  ning puhastusteeninduse planeerimise ja kvaliteedi teadlikkuse 
tõstmiseks. Kursust saab kasutada puhastustööde juhtide, kinnisvara hooldajate, 
objektijuhtide teoreetiliste teadmiste omandamiseks ja täiendamiseks nii 
puhastustööde juhtide eriala õpetamisel ja  täiendkoolituses. 
 Õpitulemused:  
Kursuse läbinud õppija analüüsib ja rakendab: 
• 
puhastustööde juhtimise stiile,  
• 
planeerimismudeleid, 
• 
kvaliteedi nõudeid,  
• 
puhastusteeninduse  arengusuundasi, 
• 
kaasaegseid puhastustehnoloogijaid, 
• 
koolitusvajadusi ja vkoraaldab väljaõpet.  
 Prognoosib ja kavandab: 
• 
objektidel töökorraldust,  
• 
kvaliteedi kontrolli,  
• 
objekti mõõdistamist, 
• 
tööjõudu vajadust  ja kvalteetse töötulemuse saavutamist. 
Kursuse ülesehitus: Kursus koosneb 4 põhiteemast:  
• 
töökorraldus objektil: juhtimine, puhastusteeninduse planeerimine; 
• 
puhastusteeninduse kvaliteet: otstarbekas puhtuseaste ja koristustööde 
mõõdistamine;  
• 
objekti käivitamine: objekti raamat, uue  töötaja  vastuvõtt, 
• 
koristustööde arendamine, koristustööde kulud, personali koolitus, 
koolitusjuhendid. 
Iga teema juures on teoreetiline õppematerjal esitatud raamatu ja õppemapina. Õpitu 
kinnistamiseks on esitatud kordamisküsimusi, õppimis ja arendusülesandeid. 
Foorumid on arutelude läbiviimiseks 
Auditoorsetes  tundides  toimuvad selgitavad ja kinnistavad  vestlused , teemade 
arutelud, rühmatööd, esitlused ja harjutusülesannete täitmine.  
 Hindamine:  
Moodle keskkonnas hinnatakse õpilase iseseisvat tööd õppematerjalide omandamisel,  
harjutusülesannete täitmist ja arendusülesande sooritamist.  
Auditoorselt antakse õppijale individuaalne hinnag  sooritatud  tööde kohta, hinnatakse 
rühmatöid.  
Lõpphindes arvestatakse arvestuslike õppeülesannete täitmist (20%) ja  kirjalike ning 
arendusülesande sooritamist, selle vastavust  eesmärgile , vormistust  ning esitlust  
(80% lõpphindest).  
  
Tagasiside õppijatele:  
- üldine ja individuaalne tagasiside auditoorses tunnis,  
- individuaalne tagasiside Moodle keskkonnas.  
Tagasisidet antakse iga ülesande täitmise kohta.  
   
 Kursuse tegevuskava 
TEEMAD 
TEGEVUSED 
HINDAMINE - Moodle 
TÖÖKORRALDUS JA 
Sissejuhatav auditoorne 
Enesetutvustus 
JUHTIMINE 
vestlus  
Enesekontrollitest 
Moodle keskkonnaga, 
Töö õppematerjalidega, 
kursuse korralduse ja 
juhi ülesanded ja 
  
materjalidega  tutvumine
töökorraldus 
Enesekontrolliharjutused 
1. Juhtimine,  töödejuhataja  
Uurida hea juhi tööd  ja 
   
rollid Juhi omadused, töö 
lahendada 
organiseerimine 
enesekontrolliharjutusi 
  
2. Personali valik, info 
liikumine, tulemuste 
hindamine, juhtimine, juhi 
omadused 
Puhastusteeninduse 
Töö õppematerjaliga,  
Ülesanne 1,  2, 3-
planeerimine 
puhastusteeninduse 
objektidele koristuskeskuste 
protsess ja planeerimine 
kavandamine, (arvestatud) 
Puhastusteeninduse protsess 
ja koristuskeskus 
Koristuskeskus 
PUHASTUSTEENINDUSE 
Osalemine foorumis 
Osalemine foorumis, 
KVALITEET 
teenindusliku kvaliteedi 
Töö õppematerjaliga, töö 
hindamine 
OTSTARBEKAS 
kvaliteedi korraldus 
PUHTUSEASTE 
Kordamisküsimused, 
Vastamine 
kvaliteedi kriteeriumid 
KORISTUSTÖÖDE 
kordamisküsimustele 
(hinne) 
MÕÕDISTAMINE 
Objekti mõõdistamine ja 
Kordamisküsimused, 
analüüs 
mõõdistamine. (hinne) 
Harjutusülesanne , objekti 
analüüs. 
OBJEKTI KÄIVITAMINE 
Töö õppematerjaliga, 
  Foorum , arendusülesande 
kava 
OBJEKTIRAAMAT Uue 
Lugeda tööjuhendeid ja 
töötaja kohanemisplaneering, 
lisamaterjale 
Arendusülesanne, objekti 
Ametijuhend , Töötaja 
käivitamine esitlus (hinne) 
enesekontrolli   ankeet
  
Sisseelamine töökohal 
Arvestusülesanne, 
Arendusülesanne, objekti 
tööõppekaart(arvestatud) 
Tööõppekaart 
käivitamine  
  
Koristusjuhendid 
KORISTUSTÖÖDE 
Töö õppematerjaliga 
Koolituskava esitlus, 
ARENDAMINE 
(hinne) 
Koolituskava koostamine 
KORISTUSTÖÖDE 
  
KULUD 
  
Arvestusülesanne,kulud. 
PERSONALI KOOLITUS 
Arendusülesande 
koostamine 
Koolitusjuhendid   
Kokkuvõtted 
Rahuloluküsitlus 
  
 
Meeldivat koostööd kursusel! 
 
 
I. Töökorraldus 
Töö planeerimine ja juhtimine 
+ foorum „Enestutvustus“ Moodle keskkonnas 
+ foorum „Ehitusaegne ja –järgne puhastamine“  Moodle 
keskkonnas 
 
 
1.1 Töökorraldus ja juhtimine
  
 
Sisu-ülevaade 

1. 
Tänase päeva strateegiad 
2. 
Juhtimine 
3. 
Töö organiseerimine ja töönõuete arvestamine 
4. 
Personali valik, hindamine ja  töökohale  paigutamine 
5. 
Personalihaldus  
6. 
Töösoorituse hindamine ja tasustamine 
7. 
Personali oskuste arendamine 
8. 
Info ja  suhtlemine  
9. 
Vastuolulised olukorrad ja nende lahendamine 
10. 
Arvepidamine ja tulemused esimehe töös 
 
 1.1.1 Tänase päeva strateegiad 
Tänase päeva konkurentsistrateegiad on  
• 
Kliendikesksus , keskendumine põhioskustele 
• 
Innovaatilisus – Sa pead arenema ja arenema organisatsioonina 
• 
Tõhus võrgustumine 
• 
Kiirus ja õige ajastus – “noolte heitmine” Me ei saa tukkuda vaid peame 
pidevalt üritama ja edasi püüdlema. Peab olema  julgust  ja julgust riskida 
• 
Kiire õppimine –  organisatsioon  peab õppima, töödejuhataja peab õppima.  
Peamine tegur on organisatsiooni personal, selle omadused, oskused ja  motivatsioon
 Iga organisatsioon peab olema võimeline 
• 
Ülelööma organisatsiooni teenindusse soovituid töötajaid 
• 
Hoidma neid organisatsioonis motiveerituna, innustades ja  luues  eeldused 
headeks töösooritusteks 
• 
Tunnustama töötajaid heade töötulemuste eest 
• 
Vajadusel arendama nende tööoskusi ja hoolitsema töötajate  töövõime  
säilitamise eest, et nad suudaksid piisavalt hästi tööd  sooritada  hetkel ja 
tulevikus.  
 
 

 1.1.2 Juhtimine 
Mis on juhtimine? Juhtimise all mõistetakse juhi toiminguid, millega ta suunab firmat 
ja selle personali püstitatud eesmärke  saavutama . Esimesel kohal on järgnevad 
väärtused –  usaldusväärsus , kliendikesksus, tulemuslikkus ja  arenemisvõimelisus. 
Väärtused on püsivad ja paistavad silma klientidele.  
Määratlevad küsimused 
• 
Miks teeme seda tööd? 
• 
Milline on meie vastutus? 
• 
Kuidas teeme tööd? 
Eetilised  mängureeglid, tegevuspõhimõtted ja tegutsemismeetodid on määratletud. 
Meeles tuleb pidada seda, millised  soovime  olla organisatsioonina, püsida sellistena, 
 sõltumata ajast ja kohast. 
Visioon  -  kujutlust soovitust, kuhu me pürgime “helesinine unistus” -  soovitud 
positsioon tulevikusKõik tegevused tuleb teha visiooni elluviimiseks, mitte kasutada  
sõnu (ilus, kaunis ) mida ei saa mõõta. 
Tegevuspõhimõte  
• 
Kuidas see erineb teistest selle ala ettevõtetest?  
• 
Millised on  kriitilised  õnnestumistegurid? 
• 
Millised  asjaolud  mõjutavad õnnestumisi või ebaõnnestumisi pikaajalises 
perspektiivis? 
• 
Millised lahendused mõjutavad vahetult organisatsiooni õnnestumist? 
Personali arendamine, tegevusprotsesside arendamine, kliendiprotsesside ja -suhete 
arendamine. Mõelda millistes asjades me kindlasti õnnestume. Edeneda visiooni 
suunas ja tegutseda strateegiliselt. 
Strateegiline juhtimine strategos = sõja juhtimise oskus. Strateegia on  kujutlus  
sellest, milliste võtete abil ettevõte saavutab ressursside piires eesmärgid. Peamine 
käsitlus  ”  konkurents ”.  Kui ei ole konkurentsi, ei vajata strateegiat. Mida ei saa 
mõõta, ei saa ka arendada. 
Inimkäsitlus ”Juhtimisega liitub alati  nägemus  inimesest, tema soovist ja võimest, 
arendada  tööd ja muutuda” (Joronen 1993). Esimehe inimkäsitlusel on lahendust 
pakkuv  mõju selles, kuidas inimene tajub ennast ja iseäranis teisi inimesi tööks 
sobivate mõtlevate indiviididena. Valitsev inimkäsitlus määratleb indiviidi ja 
ühiskonna suhte ning annab inimesele õiguse suhtuda teatud viisil teistesse 
inimestesse. Esimehe minapilt on esimehe käsitlus endast esimehena. 
JUHTIMINE 
• 
Juhtimine on õnnestumiste organiseerimine 
• 
Juhtimine peab olema eesmärgistatud (tegevuslik, majanduslik) 
• 
Juhtimise all mõeldakse juhi tegevusi, millega ta suudab juhtida 
organisatsiooni ja selle liikmeid tegutsema eeldavate eesmärkide suunas 
• 
 Juhtimine on suhtlemine juhi ja alluvate vahel. Juhtimine on 
eesmärgistatud tegevus 
• 
Juhtimine on tulemuste saamine inimeste abil ja koos nendega 
• 
"Juhtimine on antud seadusandliku võimu käsutusse, mille eesmärgiks on 
suunata rühma tegevust teatud sihtide saavutamiseks 
• 
Juhi areng on alati õppimises 
Juhtida ei saa ainult juhtimise/tegevuse pärast vaid peab olema eesmärgistatud. 
ÄRITEGEVUSE HALDAMIE  - MANAGEMENT = olukordade juhtimine 
JUHITAVUS - LEADERS 
= inimeste juhtimine 
= võime tõmmata inimesed kaasa 
= võime saada inimesed tegema tööd  eesmärkide saavutamiseks 
Kui hästi juht suudab inimesi motiveerida, koolitada et saavutada eesmärke? 
Juhtimise kolmikjaotus 
• 
Kuidas saada hakkama ? 
• 
Milliste võtetega eesmärgid saavutatakse? 
• 
Millised võtted mingitesse olukordadesse sobivad? 
Mis on autoriteet?    Inimene, kellel on mõjuvõimu, võim -   mõjuvõim . Võimus 
sisaldub võimalus sundida teine tegema midagi vastu enese tahtmist. 
Mõjujõuga saab teised kaasa tõmmata vabatahtlikult. Hoiaku poolt loodud mõjuvõim 
(kinnistub ka  väliste omaduste alusel). Asjatundlikkus, teadmiste, oskuste ja 
individuaalsete omadustest tulenev mõjuvõim. 
Karisma – armuand, isiksuslik mõju- või tõmbejõud. 
Juhtimisteooriad - suundus mis juhib  juhi käitumist 
Juhtimisfilosoofia – Mis on minu juhtimisfilosoofia - see on õppimise, õpetamise, 
 enda arutluste tulemusena sündinud  juhtimisstiili  sügav nägemus ja selle omaksvõtt. 
Juhtimisstiilid ja juhtimisviisid  
Koostada  juhtimisolukordades SWOT  analüüs:  tugevused (strengths), nõrkused 
(weaknesses), võimalused (opportunities), ohud (threats). 
Puhastustööde juhi rollid töökeskkonnas 
Info  edastamise  rollid 
Inimsuhete rollid 
Otsustaja rollid 
Infokeskus 
Puhastustööde juht 
Algataja 
Infovahendaja 
Eeskuju 
Nõustaja 
Informeerija 
Kontaktisik 
Takistuste käsitleja 
Ressursside jagaja 
  
 
 
1.1.3  Juhi omadused 
Juhtimise hindamise tasemed 
Harjutaja  Tulemuste saamine tuleb tänu organisatsiooni ja töötajate toetusele 
• 
Juhtimine on veel praktika läbi õppimine 
• 
Pole piisavalt teadmisi ega kogemusi juhtimisest. 
Arendaja Tulemuste saamiseks on suund õige, kuid kvantiteedilt ja/või kvaliteedilt 
puudulikud 
• 
Info hulk ja asjade seoste nägemine on veel puudulik. 
Oskaja Saadud tulemused on  toimivad , kuid parandamise riskid on 
• 
Saab asjad tehtud, kuid tegevustes on puudu energilisusest, loovusest ja 
algatusvõimest 
• 
On omandanud  teoreetilised  teadmised, kuid kogemus  juhina  on vähene. 
Spetsialist Oskab panna organisatsiooni  tootma  häid tulemusi 
• 
Näeb  tervikut , oskab  seostada  asju 
• 
Tegevusviis on sujuv,  usaldusväärne  ja olukorda arvestav 
• 
On võimeline juhtima ja välja õpetama. 
Meister On arendanud organisatsiooni tipptulemusteni 
• 
Suudab panna organisatsiooni jätkuvalt tegema parimat 
• 
Valdab juhitööd ehedalt ja terviklikult, on hinnatud spetsialist 
• 
Suudab arendada iseseisvalt tegevust, organisatsiooni ja personali 
• 
On otsusekindel, kuid mitte jäärapäine 
• 
Oskab näha probleeme ka teiste  seisukohast  
• 
Teab võimalusi, nii et otsus viiakse lõpuks ellu. 
Pole otsusega abielus, vaid on võimeline  sellest vabanema, kui see ei ole õnnestunud. 
Hea esimees on seotud  
klientidega 
Suhtumine sisestesse klientidesse paistab välja välistele klientidele 
• 
Kliendiolukordade haldamine 
• 
Partnerlusmõtteviis. 
organisatsiooniga 
• 
Tugevdades organisatsiooni 
• 
Toetades kõrgemat juhti 
• 
Tegutsedes organisatsiooni põhiväärtusi arvestades. 
avara minapildiga 
• 
Iseseisvuse ilmutamine 
• 
Enda arendamine juhina 
• 
Ülesehitava kriitika heakskiitmine. 
inimeste arvestamisega  
• 
Positiivne hoolitsus ja tähelepanelik hoiak 
• 
Arengut  tugevdav  tagasiside andmine 
• 
Innovatiivsus ja julgustamine uute ideede esile toomiseks. 
vahetegemisvõimeline 
• 
Võime eraldada olulist ebaolulisest 
• 
Tulemuste saamine õigeks ajaks. 
 
 

1.1.4  Töö organiseerimine ja töönõuete arvestamine 
Organisatsioonide õnnestumise  eelduseks  on  paindlikkus  ja muutustele kiire 
reageerimine. Tööde järjepidev organiseerimine. personali valik, organisatsiooni 
ülesehitus,  tööjaotus , personali ülesandeid ja vastutus.Teenindus on suunatud 
väljapoole . 
Tabel 1. Töö iseärasused ja tulemused 
Töö iseärasused 
Psüühilised iseärasused 
Personaalsed ja tööd 
puudutavad tulmused 
Töö on vahelduv ja toimub    
Kõrge sisemine 
kaalutletud otsuste alusel 
motivatsioon 
Meeldiv  töökogemus  
Meeldiv tööülesanne 
Kõrgetasemeline 
töösooritus 
Tööülesannete tähtsus 
Võimalus tegutseda 
Tunneb vastutust 
Töö toodab suurt rahulolu 
iseseisvalt 
töötulemuste eest 
Tagasiside töötulemuste 
Info töötegevuse tõeliste 
Vähesed puudused ja 
kohta 
tulemuste kohta 
töökahavahetused 
Puhastustööde organiseerimine 
Tööhulga arvestamine 
• 
Puhtuse  taseme kirjeldamine 
• 
Koristustööks  kuluva  aja määratlemine soovitud puhtusetaseme 
saavutamiseks 
• 
Tööalade planeerimine 
• 
Teeninduse- ja kvaliteedi  kavandamine 
• 
Tööjuhendite kavandamine 
• 
Igapäevaselt ja regulaarselt korduvad hoolduspuhastustööd 
• 
Graafiku alusel (harvemini tehtavad) koristustööd 
• 
Suurpuhastustööd 
• 
Muude tööülesannete tegemiseks kuluva aja määratlemine 
• 
Hanked 
• 
Personali koolitamine, sisseelamine või juhendamine 
• 
Kvaliteedikontroll  
• 
Tööringlus 
• 
Töö avardamine, laiapõhjalisus 
• 
Töö rikastamine, vahelduvus 
• 
Tööaeg  
• 
Töökoht 
• 
Töövahendid 
• 
Vanusest  lähtumine 
• 
Hea töökeskkonna tunnused 
• 
Puhastustööde juht võtmeisikuna töökoha mängureeglite loomisel ja 
teostamisel. 
Töö rahulolu  saavutamine hõlmab töösuhete  arendamist  ja töö sisukuse rikastumist, 
tööde järjestamist ja juhtimist, mis  rahuldab  nii üksikisikut kui ka organisatsiooni 
Töövõimet ülalhoidvad tegevused 
• 
Tervise, töövõime ja kutseoskuse säilitamine 
• 
Töö ja töösuhete arendamine 
• 
Töökeskkonna loomine 
• 
Töötegija (liikumine, eluviisid,  kutseoskus
• 
Töönõudmistega arvestamine (töösisene hindamine). Mõeldakse neid 
nõudmisi, mida töö esitab töötajale, kui ta töötab normaalse töökoormusega. 
Töönõudmisi arvestades ei hinnata inimese isiksust, vaid tööd, mida töötaja 
teeb, võrdub töösoorituse hindamisega. 
Hindamise tegurid 
•  Oskamine: teadmised ja oskused 
•  Vastutus: inimesed, töötulemused ja töö tegemine 
•  Koormus: füüsiline ja psüühiline 
•  Tööolusuhted: kahjud ja ohud. 
 
 

1.1.5  Personali valik ja haldus 
Personali  hankimine , valik ja töökohale paigutamine 
Käsitleb 
• 
Personali hankeid 
• 
Personali valikut 
• 
Personali  kohandamist 
• 
Personali arvulist vähendamist. 
Sisene ja väline hankimine. Hankimisvajadus põhineb personali planeerimisel
Arvestatav hulk ja kvaliteet (teadmised, oskused, soovid, hoiakud, muud omadused)
Organisatsioonikultuuri vundamendi rajamine algab personalivalikust. Seepärast 
kehtib juhile kuldne reegel: võta tööle ainult selliseid inimesi, kes aitavad oma 
olemusega kujundada soovitud organisatsioonikultuuri. 
 Hankeallikad 
• 
Pakkumises olevad hankeallikad 
• 
Milliseid neist on antud olukorras ja pakkumisel oleva tegevuse seisukohast 
otstarbekas kasutada. 
 Valikukriteeriumid – milliseid erinevaid  oskusi peab veel olema töötegijal? 
Vakantseid töökohti puudutav info. Info suund ja majanduslikud võimalused. 
 Valikumeetodid 
• 
Pakkumised, psühholoogilised sobivustestid, keeleoskustestid jne. 
• 
Töövestluste etapid. 
 Valikumeetodite prognoosid 
• 
Erinevate valikumeetodite võime ennustada töös õnnestumist. 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #1 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #2 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #3 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #4 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #5 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #6 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #7 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #8 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #9 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #10 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #11 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #12 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #13 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #14 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #15 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #16 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #17 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #18 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #19 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #20 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #21 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #22 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #23 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #24 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #25 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #26 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #27 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #28 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #29 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #30 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #31 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #32 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #33 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #34 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #35 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #36 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #37 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #38 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #39 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #40 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #41 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #42 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #43 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #44 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #45 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #46 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #47 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #48 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #49 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #50 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #51 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #52 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #53 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #54 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #55 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #56 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #57 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #58 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #59 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #60 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #61 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #62 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #63 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #64 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #65 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #66 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #67 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #68 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #69 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #70 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #71 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #72 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #73 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #74 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #75 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #76 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #77 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #78 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #79 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #80 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #81 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #82 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #83 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #84 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #85 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #86 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #87 E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid #88
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 88 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-03-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 59 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor 213552 Õppematerjali autor

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

168
pdf
E-kursuse-Eripuhastustööd-materjalid
1072
pdf
Logistika õpik
161
pdf
Juhtimise alused
113
doc
TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
105
doc
Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
139
pdf
Spordi üldained 1 tase
544
pdf
Mitmekeelne oskussuhtlus

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun