E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on e - turundus ja milline on selle roll ettevõtte turundusmeetmestikus .............................................. 2 Kas Internetiturundus ja e - turundus on üks ja seesama ?
 • Kuidas seda lahendada ?
 • Mis on peamised erinevused ?
 • Mis on Veeb 3.0 ?
 • Mis omadused iseloomustavad head kodulehte ?
 • Millised on kodulehe loomise erinevad etapid(t ööd ) kuni kodulehe avamiseni Internetis ?
 • Milline on hea kodulehele püstitatud turunduseesmärk ?
 • Miks on oluline enne uue kodulehe loomist kaardistada kodulehe sihtgrupid ?
 • Mis on kasutajasõbralikkus (usability) ja miks on oluline kodulehe loomisel selle põhimõtteid jälgida ?
 • Mis uuringumeetod on eye - tracking ja millist olulist informatsiooni see e-turundajale annab ?
 • Kuidas võiks seda vältida ?
 • Mida see sisuliselt tähendab, mida see näitab ja miks see oluline on ?
 • Mida see sisuliselt tähendab, mida näitab ja miks see oluline on ?
 • Mis on kõige tähtsamad kodulehe külastajate tegevuse näitajad/arvud ?
 • Milliste vahenditega on võimalik kodulehe külastatavust tõsta ?
 • Milline ribareklaam on hea ja „töötab” ?
 • Mida need tähendavad ?
 • Mis see on ja millised on selle erinevad valdkonnad ?
 • Millised on olulisemad otsimootorile optimeerimise töövõtted ?
 • Millised on erinevad otsimootorite tüübid ?
 • Mis põhimõttega töötavad metaotsingusaidid ?
 • Kuidas seda lahendada ?
 • Mis hinnastamisskeemi kontekstilise reklaami võrgustikud (näiteks Google AdWords) kasutavad ?
 • Miks on andmebaas turunduses oluline ?
 • Mida peab ettevõtte turunduse andmebaasi planeerimisel silmas pidama ?
 • Millistest kanalitest on võimalik andmebaasi andmeid koguda ?
 • Millised on andmebaasi kasutusvõimalused ettevõtte turundamiseks Internetis ?
 • Mis on e - otseposti eelised traditsioonilise otseposti ees ?
 • Mis iseloomustab hea ja läbimõeldud e-reklaamkirja sisu ?
 • Mis iseloomustab turundustegevust sotsiaalsetes võrgustikes ?
 • Mis on nakkusturundus ?
 • Kuidas see toimib ?
 • Milline „ viirus ” nakkab kõige paremini ?
 • Millised on nakkusturunduse eelised turundaja seisukohalt ?
 • Kuidas infotehnoloogiat integreerida ettevõtte olemasoleva turundusstrateegiaga. Kas Internetiturundus ja e - turundus on üks ja seesama ?
 • Kuidas seda lahendada ?
 • Kui laiad on ettevõtte turundusvajadused ?
 • Millised on ettevõtte äri ja turunduse strateegilised eesmärgid ?
 • Milline on ettevõtte peamine sihtgrupp ning milline on selle sihtgrupi digitaalne käitumine ?
 • Mis on peamised erinevused ?
 • Mis on Veeb 3.0 ?
 • Mis omadused iseloomustavad head kodulehte ?
 • Millised on kodulehe loomise erinevad etapid(tööd) kuni kodulehe avamiseni Internetis ?
 • Milline on hea kodulehele püstitatud turunduseesmärk ?
 • Miks on oluline enne uue kodulehe loomist kaardistada kodulehe sihtgrupid ?
 • Mis on kasutajasõbralikkus (usability) ja miks on oluline kodulehe loomisel selle põhimõtteid jälgida ?
 • Millist olulist informatsiooni see e-turundajale annab ?
 • Kuidas võiks seda vältida ?
 • Mida see sisuliselt tähendab, mida see näitab ja miks see oluline on ?
 • Mida see sisuliselt tähendab, mida näitab ja miks see oluline on ?
 • Mis on kõige tähtsamad kodulehe külastajate tegevuse näitajad/arvud ?
 • Milliste vahenditega on võimalik kodulehe külastatavust tõsta ?
 • Millised on ribareklaamide erinevad tehnilised lahendused ja erinevad tüübid ?
 • Milline ribareklaam on hea ja „töötab” ?
 • Millega seda mõõta/mis näitajad seda headust iseloomustavad ?
 • Mida need tähendavad ?
 • Mis see on ja millised on selle erinevad valdkonnad ?
 • Mis on otsimootorile optimeerimine (SEO) ja miks on tähtis selle põhimõtteid kodulehe loomisel jälgida ?
 • Millised on olulisemad otsimootorile optimeerimise töö võtted ?
 • Millised on erinevad otsimootorite tüübid ?
 • Mis põhimõttega töötavad metaotsingusaidid ?
 • Kuidas seda lahendada ?
 • Mis hinnastamisskeemi kontekstilise reklaami võrgustikud (näiteks Google AdWords) kasutavad ?
 • Miks on andmebaas turunduses oluline ?
 • Mida peab ettevõtte turunduse andmebaasi planeerimisel silmas pidama ?
 • Milliseid raporteid soovitakse andmebaasist välja lugeda ?
 • Millistest kanalitest on võimalik andmebaasi andmeid koguda ?
 • Millised on andmebaasi kasutusvõimalused ettevõtte turundamiseks Internetis ?
 • Kes tegeleb vastustega ?
 • Kuidas vastuseid käsitletakse ?
 • Mis aja jooksul peab iga päring saama vastuse ?
 • Millist vastustes sisalduvat infot peaks eriti jälgima või statistikas kajastama ?
 • Mis iseloomustab turundustegevust sotsiaalsetes võrgustikes ?
 • Mis on nakkusturundus ?
 • Kuidas see toimib ?
 • Milline „ viirus ” nakkab kõige paremini ?
 • Millised on nakkusturunduse eelised turundaja seisukohalt ?
 
Säutsu twitteris
AINE E- TURUNDUS  (TMM1060) KORDAMISKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA 
Kordamisküsimused
Sisukord
Kordamisküsimused ................................................................................................................................................ 1
Mis on e- turundus  ja milline on selle roll ettevõtte turundusmeetmestikus .............................................. 2
Kas  Internetiturundus  ja e-turundus on üks ja seesama?  Põhjenda ........................................................ 2
Milline on turunduse ja  infotehnoloogia  rollijaotus e- turunduses .............................................................. 2
Milles seisneb e-turunduse projektide tüüpiline valdkondadevaheline kommunikatsiooniprobleem ja 
kuidas seda lahendada? ................................................................................................................................. 2
Olulised murdepunktid Interneti arengus turunduskanaliks ....................................................................... 3
Internetti kui turunduskanalit iseloomustavad peamised omadused ........................................................ 3
E-turunduse kasulikkus ettevõttele ................................................................................................................ 3
E-turunduse peamised ohud ja probleemid ................................................................................................. 4
Ettevõtte probleemid ........................................................................................................................................ 4
Kliendi probleemid ............................................................................................................................................ 4
E-turunduse  planeerimine . Kuidas planeeritakse e-turundust, mis on e-turunduse planeerimisel 
oluline ................................................................................................................................................................. 5
Võrdle Veeb 1.0 ja Veeb 2.0-i. Mis on peamised erinevused? .................................................................. 5
Mis on Veeb 3.0? ............................................................................................................................................. 6
Mis omadused iseloomustavad head kodulehte? ....................................................................................... 6
Millised on  kodulehe  loomise erinevad etapid(tööd) kuni kodulehe avamiseni Internetis? ................... 6
Milline on hea kodulehele püstitatud  turunduseesmärk ? ........................................................................... 6
Miks on oluline enne uue kodulehe loomist kaardistada kodulehe  sihtgrupid ? ...................................... 7
Mis on kasutajasõbralikkus (usability) ja miks on oluline kodulehe loomisel selle põhimõtteid jälgida?
............................................................................................................................................................................ 7
Mis uuringumeetod on eye- tracking  ja millist olulist informatsiooni see e-turundajale annab? ............ 7
Milline potentsiaalne huvide konflikt võib ettevõttel oma tarneahela Internetti kolimisel tekkida oma 
edasimüüjatega? Kuidas võiks seda vältida? .............................................................................................. 8
Millistest valdkondadest ja spetsialistidest koostaksid Sina keskmise või suurema ettevõtte e-
turundusmeeskonna? Miks? ........................................................................................................................... 8
Kodulehe navigatsioonimudelid. Võrdle laia navigatsioonimudeli ja sügava navigatsioonimudeli 
plusse  ja miinuseid ........................................................................................................................................... 8
Conversion  rate . Mida see sisuliselt tähendab, mida see näitab ja miks see oluline on? ..................... 8
Bounce  rate. Mida see sisuliselt tähendab, mida näitab ja miks see oluline on? ................................... 8
Kodulehe külastatavuse ja kasutajate tegevuse statistika ja analüüs. Miks selle kogumine ja 
jälgmine olulised on? Mis on kõige tähtsamad kodulehe külastajate tegevuse näitajad/arvud? .......... 8
Milliste vahenditega on võimalik kodulehe külastatavust tõsta? ............................................................... 9
Riba (bänner) reklaamid . Millised on ribareklaamide erinevad tehnilised lahendused ja erinevad 
tüübid? ............................................................................................................................................................... 9
Milline ribareklaam on hea ja „töötab”? Millega seda mõõta/mis näitajad seda headust 
iseloomustavad? .............................................................................................................................................. 9
Ribareklaamide hinnastamismudelid: CPM, CPC ja CPR (CPA). Mida need tähendavad? 
Iseloomusta iga meetodit ja kommenteeri, milline on meediakanali/ reklaamija  jaoks kõige kasulikum
............................................................................................................................................................................ 9
Otsimootoriturundus (SEM). Mis see on ja millised on selle erinevad valdkonnad? ............................ 10
Mis on otsimootorile optimeerimine (SEO) ja miks on tähtis selle põhimõtteid kodulehe loomisel 
jälgida? ............................................................................................................................................................ 10
Millised on olulisemad otsimootorile optimeerimise töövõtted? .............................................................. 10
Sisuosa ............................................................................................................................................................ 10
Millised on erinevad otsimootorite tüübid? ................................................................................................. 11
Mis põhimõttega töötavad metaotsingusaidid? .......................................................................................... 11
Kuidas klassikalised otsingusaidid kodulehtedelt andmeid koguvad ja kuidas nende järgi kodulehti 
pingeritta reastavad? ..................................................................................................................................... 11
1
Kuidas märksõnu kodulehel kasutada nii, et see tõstaks kodulehe positsiooni otsimootori päringute 
pingereas? ....................................................................................................................................................... 11
Millised probleemid tekivad piltides, videotes ja tihti ka  Flash -lahendustes peituva info kasutamises 
otsimootorile optimeerimise  seisukohast ? Kuidas seda lahendada? ..................................................... 11
Mis hinnastamisskeemi kontekstilise reklaami võrgustikud (näiteks Google AdWords) kasutavad? 11
Miks on  andmebaas  turunduses oluline? ................................................................................................... 12
Mida peab ettevõtte turunduse andmebaasi planeerimisel silmas  pidama ? ......................................... 12
Millistest kanalitest on võimalik andmebaasi andmeid koguda? Ettevõttesiseselt? Ettevõtteväliselt?
.......................................................................................................................................................................... 12
Millised on andmebaasi  kasutusvõimalused  ettevõtte turundamiseks Internetis? ............................... 12
Mis on e-otseposti eelised traditsioonilise otseposti ees? ....................................................................... 12
Millistele küsimustele peab e-otseposti kampaaniat planeerides vastused leidma? ........................... 12
Mis iseloomustab hea ja läbimõeldud e-reklaamkirja sisu? ..................................................................... 12
Kas e-otsepostikampaaniale on kasulik teha eraldi maandumisleht või mitte? Palun põhjenda ....... 12
Sotsiaalne võrgustik: digitaalsete sotsiaalvõrgustike tüübid, nende  rakendus  e-turunduses ............. 13
Blogimine  e-turundusvahendina: plussid ja miinused ............................................................................... 13
Facebook  e-turundusvahendina: plussid ja miinused ............................................................................... 13
Klienditeenindus  sotsiaalsetes võrgustikes võrreldes müügi- ja turundustegevusega samades 
keskkondades ................................................................................................................................................. 13
Mis iseloomustab turundustegevust sotsiaalsetes võrgustikes? Mis on selle miinused ja plussid 
turundaja seisukohast? ................................................................................................................................. 13
Mis on  nakkusturundus ? Kuidas see toimib? Milline „ viirus ” nakkab kõige paremini? ........................ 14
Millised on nakkusturunduse eelised turundaja seisukohalt? .................................................................. 14
Asukohapõhised e-turunduslahendused: mis need on, kuidas need töötavad, kuidas need töötavad 
Eestis ............................................................................................................................................................... 14
Mobiilsed   rakendused  ( native   apps  ja  mobile  web apps) turunduslahendustena: mis need on, 
tähtsus, kuidas neid kasutada ...................................................................................................................... 14
Mis on e-turundus ja milline on selle roll ettevõtte turundusmeetmestikus 
Turundusmeetmestik  on meetmete kombinatsioon, mida ettevõte rakendab oma sihtturu mõjutamiseks. 
Klassikaliselt sisaldavad need toote, hinna, turustuse ja toetuse kujundamise meetmeid. 
E-turundus  tähendab   samade   meetmete  rakendamist  infotehnoloogilisi  vahendeid  kasutades.  E-
turundus   laiendab   traditsioonilise  turunduse   kontseptsiooni   digitaalsele  meediumile  ning  pakub  välja 
lahendusi, kuidas infotehnoloogiat integreerida ettevõtte olemasoleva turundusstrateegiaga. 
Kas Internetiturundus ja e-turundus on üks ja seesama? Põhjenda 
E-turundust peetakse laiemaks mõisteks kui Internetiturundust. Viimane tähendab kitsalt just Internetile 
(veeb,  elektronpost)  orienteeritud  meetmeid.  Internetiturunduse  puhul  on  kasutatavaks  meediumiks 
Internet . E-turundus aga hõlmab lisaks ka mobiilse ja muu  traadita  meediumi kasutamist ning digitaalset 
kliendiandmete haldamist ja  kliendisuhete  juhtimist. Digitaalne keskkond ei koosne enam ammu ainult 
klassikalistest  veebirakendustest  ja  elektronpostipõhisest  kommunikatsioonist.  Lisandunud  on 
mitmesugused  mobiilsed  personaliseerimise  (NFC,  QR-koodid)   tehnoloogiad   ning  asukohapõhised 
(GPS) teenused. Nende puhul on Internet käsitletav vaid puhtalt andmevahetuskanalite komplektina, 
turundustegevus   ise  toimub  kommunikatsioonimudeli  järgmisel,  kõrgemal   kihil .  Seetõttu  on  mõistlik 
Internetiturundust käsitleda kui e-turunduse üht piiritletud  valdkonda. 
Milline on turunduse ja infotehnoloogia rollijaotus e-turunduses 
E-turunduses on infotehnoloogial  toetav  roll. Kui e-kommertsi algusaastatel arvati, et uus  tehnoloogia  
tekitab täiesti uued keskkonad, kus seni eksisteerinud äri-, turundus- ja ühiskonnareeglid enam ei kehti, 
siis tegelikkus osutus vastupidiseks. E-turundus ei erine millegi poolest  tavalisest  turundusest. Tegemist 
on  lihtsalt  ühe  uue  kommunikatsiooni  kanaliga,  ning  e-turundus  rõhutab  selle  kanali  olulisust  ja 
ärakasutamise  vajadust  ettevõtte  turundusstrateegia  väljatöötamisel.  Tehnoloogia  roll  on  abistada 
ettevõtet turundustegevuse planeerimisel ja läbiviimisel. E-turundus tagab, et tehnoloogiat kasutatakse 
sihipäraselt ning oma võimalusi arvestades maksimaalselt tulemuslikult. 
Milles  seisneb  e-turunduse  projektide  tüüpiline  valdkondadevaheline  kommunikatsiooniprobleem  ja 
kuidas seda lahendada? 
E-turunduse projektides kohtuvad kolm osapoolt: 
Turundusspetsialistid 
IT  spetsialistid  
Äri esindajad 
2
Kõigil neil on projektist erinev arusaam. Probleemid tekivad, sest e-turunduse  projektid  hõlmavad nii äri, 
tehnoloogia  kui  ka  turunduse  valdkonda.  Nende  valdkondade  spetsialistid  mõtlevad  sageli  oma 
valdkonna piiratud raamides ning näevad seeläbi asju erinevalt. Seetõttu peavad kõik osalised: 
Arvestama, et projektiga on seotud ka inimesed, kes ei ole nende tegevusvaldkonnaga samaväärselt 
kursis 
Vajadusel  selgitama  oma   üldisemalt ,  andma  taustainformatsiooni,  "tõlkima"  teistele  kasutatavat 
terminoloogiat ja metoodikaid. 
Püüdma aru saada teiste osapoolte eesmärkidest,  vajadustest  ja piirangutest 
Olulised murdepunktid Interneti arengus turunduskanaliks 
1985 - Registreeriti esimene .COM  domeen  
1990 - Esimene otsingumootor  Archie  
1991 - Tim  Berners  Lee loob WWW 
1993 - Esimene  graafiline  veebibrauser  Mosaic  
1995 - Amazoni ja eBay teke 
1996 - Hotmail hakkab tasuta meiliaadresse  jagama  
1998 - Google otsingumootori teke 
2000 - Dot-com  mulli  lõhkemine 
2001 - Wikipedia teke 
2004 - Facebooki teke 
2005 - Youtube teke 
Internetti kui turunduskanalit iseloomustavad peamised omadused 
McDonald ja Wilson (1999) on kirjeldanud järgmisi Interneti unikaalseid omadusi: 
Interaktiivsus  
Keskkonna võime tuvastada isik, saada temalt vastus, koguda  ja meelde jätta saadud informatsioon 
ning  kohandada  see tagasiside  andmiseks
Intelligentsus   
Reaalajas saadav tagasiside,  vastuste   kohandamine  vastavalt kasutaja tegevusele, statistika kogumine 
Personaliseeritavus ja kohandatavus  
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #1 E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #2 E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #3 E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #4 E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #5 E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #6 E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #7 E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #8 E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #9 E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #10 E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #11 E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #12 E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #13 E-Turunduse eksami kordamisküsimused koos vastustega #14
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-11-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 39 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor MJM Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • Kordamisküsimused
 • Sisukord

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

40
doc
E-turunduse eksami kordamisküsimused
10
doc
E-turundus
46
docx
TURUNDUSE KORDAMISKÜSIMUSTE VASTUSED-põhjalikult
9
doc
Turunduse eksami küsimuste vastused
32
docx
Turunduse kordamisküsimused eksamiks
22
docx
Turunduse alused kordamisküsimused
12
docx
TURUNDUSE EKSAMI KORDAMISTEEMAD
1072
pdf
Logistika õpik

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !