Dokumendihaldus (1)

5 VÄGA HEA

Esitatud küsimused

 • MIKS ON DOKUMENTE VAJA ?
 • Milleks on D.haldus ?
 
Säutsu twitteris
ANDMED-  inimesele   või   masinale   arusaadaval   kujul   vormindatud   info   esitusviis,   mida   saab   kasutada   suhtlemiseks,   tõlgendamiseks, 
säilitamiseks või töötlemiseks. (Info esitamise viis inimesele arusaadaval kujul)
INFORMATSIOON-    fakte, sündmusi, asju, protsesse, ideid, mõisteid   või muid objekte puudutav teadmus, millel on teetud kontekstis  
eritähendus. (Andmed millel on teatud kontekstis tähendus  minule . Inf. On tavaliselt  kodeeritud kujul, kokkulepe saaja ja  saatja  vahel. Inf. on 
edasi antud teadmus.)
TEADMUS- informatsioon ja oskused, mis on omandatud läbi kogemuse või hariduse. (Andmed>Informatsioon>Teadmus)
DOKUMENT- on mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu,  
vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõendamiseks. (dok. On registreeritud teavik )
DOKUMENT (record) –organisatsiooni või üksikisiku poolt seadusest tulenevate ülesannete täitmise või äritegevuse käigus loodud, saadud 
ning tõestuseks ja teadmiseks alalhoitud informatsioon.
DOKUMENT (document)- jäädvustatud informatsioon või objekt, mida saab käsitleda tervikuna
TEAVIK (document)-  jäädvustatud informatsioon või objekt, mida saab käsitleda tervikuna.
TEGEVUS-  on toiming või toimingute kogum, mida viib läbi isik, isikute grupp või asutus ja millel on kindel tulemus. Tegevusel on kindel  
ajaraam ja tulemus. Kindla väljundiga toimingutest koosnev jada asutuse funktsioonide täitmiseks.
TOIMING- asutuse tegevuse osa, kus luuakse dokumente.
TEGEVUSE JA DOKUMENDI VAHELINE SEOS-  dokumendid tekivad asutuse tegevuse tulemusena. Dokumendid luuakse või saadakse 
asutuse mingisuguse tegevuse vältel või pärast tegevust. Dokumente luuakse tegevuste tõestamiseks ja dokumenteerimiseks.
DOKUMENDI SISU, VORM JA STRUKTUUR-  dok. on koostatud kindla vormi ja nõuete kohaselt ühe sündmuse või juriidilise fakti 
kirjalikuks tõenduseks. Dok.  vorming  määrab, kuidas dokumendi elemendid on organiseeritud/paigutatud paberil või esitatud  failis .  Dok. 
sisu sõltubfunktsioonist, mille kohta dok. on antud. Vorm peab vastama õigusaktidest kehtestatud nõuetele, struktuur sõltub dok liigist ja  
sisust.
DOKUMENDI ELEMENT- on informatiivelement, mis kuulub dok. vormingu koosseisu.
DOKUMENDI PÕHIOMADUSED- 
Autentsusdok. on just see, mis ta olema peab, loojaks või saatjaks on isik, kes selle saatma või looma pidi, dok. on loodud või saadetud  
ajal, mil see pidi loodama või saadetama.
Usaldusväärsus -  dok. omadus, mis näitab, et dok sisu võib usaldada kui tõestatavate toimingute, tegevuse või faktide täielikku ja täpset  
esitust ning millele võib toetuda järgnevate toimingute või tegevuse käigus.
Terviklus - dok. on terviklik ja seda ei ole muudetud. Dok. kaitsmine lubamatu muutmise eest on hädavajalik.
Kasutatavus- kasutatav on dok, mille  asukohta  saab kindlaks teha , mida saab üles leida, esitada ja  tõlgendada ; dok. koht organisatsiooni  
tegevuse ja funktsioonide laiemas kontekstis peab olema tuvastatav.
DOKUMENDI TÕESTUSVÄÄRTUS-  st. dok. tõestab funktsioonide, tegevuste või toimingute täitmist või tehingute läbiviimist.
DOKUMENDI TEABEVÄÄRTUS- st. dok.-s sisalduvad andmed sündmuste, kohtade, isikute jne kohta.
92% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Dokumendihaldus #1 Dokumendihaldus #2 Dokumendihaldus #3 Dokumendihaldus #4 Dokumendihaldus #5 Dokumendihaldus #6 Dokumendihaldus #7
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 7 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-03-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
124 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Maiuliis Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • ANDMED
 • INFORMATSIOON
 • TEADMUS
 • DOKUMENT
 • DOKUMENT (record)
 • DOKUMENT (document)
 • TEAVIK (document)
 • TEGEVUS
 • TOIMING
 • TEGEVUSE JA DOKUMENDI VAHELINE SEOS
 • DOKUMENDI SISU, VORM JA STRUKTUUR
 • DOKUMENDI ELEMENT
 • DOKUMENDI PÕHIOMADUSED
 • Autentsus
 • Usaldusväärsus
 • Terviklus
 • Kasutatavus
 • DOKUMENDI TÕESTUSVÄÄRTUS
 • DOKUMENDI TEABEVÄÄRTUS
 • DOKUMENDI METAANDMED
 • DIGITAALNE DOKUMENT
 • ELEKTROONILINE DOKUMENT
 • ARHIVAAL
 • MIKS ON DOKUMENTE VAJA?
 • DOKUMENTEERIMINE
 • ASJAAJAMINE
 • DOKUMENDIHALDUS
 • ASJAAJAMISKORD
 • LIIGITUSSKEEM- (1)
 • FUNKTSIOON
 • TOIMIK
 • DOKUMENTIDE LOETELU
 • Milleks on D.haldus?
 • DOKUMENDISÜSTEEM
 • DOKUMENDIHALDUSSÜSTEEM
 • DOKUMENDI ELUKÄIK
 • DOKUMENDIHALDUR
 • DOKUMENDIHALDURI KUTSESTANDARD
 • DOK.HALDUSEGA SEOTUD DISTSIPLIINID
 • INFOTEADUS
 • TEADMUSJUHTIMINE
 • INFOSÜSTEEM
 • ANDMEKOGU
 • ÕIGUS
 • ÕIGUSAKT
 • ARHIIV
 • ARHIIVIMOODUSTAJA
 • SÄILIK
 • NIMISTU
 • DIGITAALALLKIRI
 • DIGITAALNE TEMPEL
 • ISIKUANDMED
 • ANDMESUBJEKT
 • MÄRGUKIRI
 • SELGITUSTAOTLUS
 • HALDUSMENETLUS
 • HALDUSAKT
 • PROKUURA
 • ARHIVAAR
 • AVALIK TEAVE
 • AVALIK EENUS
 • DOKUMENDI LIIK
 • DOK. REGISTREERIMISNUMBER
 • DOK. REGISTREERIMINE
 • DOKUMENDI REGISTER
 • DOKUMENDI JA TEAVIKU ERINEVUS- t
 • DOKUMENDISÜSTEEMI OMADUS
 • AJALUGU
 • RIIKLIK KOORDINEERIMINE
 • Riigi infosüsteemide osakond
 • Infoühiskonna teenuste arendamise osakond
 • Dokumendihaldusnõukogu
 • Riigi Infosüsteemiamet (RIA)
 • Dokumendihaldurite Ühing (DHÜ)
 • RAHVUSARHIIV (RA)
 • EELNÕUDE INFOSÜSTEEM (EIS
 • DOKUMENDIHALDUST REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID
 • Arhiiviseadus
 • Avaliku teabe seadus
 • Digitaalallkirja seadus
 • Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise
 • DOKUMENDIHALDUST REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID
 • ARHIIVISEADUS
 • Arhiivieeskiri
 • Asjaajamiskorra ühtsed alused
 • AVALIKU TEABE SEADUS
 • DIGITAALALLKIRJA SEADUS
 • ISIKUANDMETE KAITSE SEADUS
 • MÄRGUKIRJALE JA SELGITUSTAOTLUSELE VASTAMISE SEADUS
 • RIIGISALADUSE JA SALASTATUD VÄLISTEABE SEADUS
 • HALDUSMENEETLUSE SEADUS
 • VABARIIGI VALITSUSE SEADUS
 • KEELESEADUS
 • RIIGIVAPI SEADUS
 • Raamatupidamisseadus ja Töölepinguseadus
 • EVS-ISO 15489-1:2004
 • ASUTUSESISESED Dok. Halduse ALUSDOKUMENDID
 • ORGANISATSIOONI TEGEVUSE LIIGITAMINE
 • DOKUMENTIDE HÕLMAMINE JA REGISTREERIMINE: eesmärk
 • SÄILITUSTÄHTAJA MÄÄRAMINE
 • HOID JA SÄILITAMINE
 • JUURDEPÄÄS JA KASUTAMINE
 • KASUTAMISE JÄLGIMINE
 • ERALDAMINE
 • DOKUMENDIHALDUSSÜSTEEMI OMADUSED
 • KASUTAJAD
 • DHS Eestis- Postipoiss
 • VÄLJATÖÖTAMINE JA JUURUTAMINE: EVS – ISO 15489-1:2004 näitel
 • A. LÄHTEUURING
 • B. ORGANISATSIOONI TEGEVUSE ANALÜÜS
 • C. DOKUMENTEERIMISE NÕUETE KINDLAKSMÄÄRAMINE
 • D. OLEMASOLEVATE SÜSTEEMIDE HINDAMINE
 • E. DOKUMENTIDELE ESITATAVATE NÕUETE TÄITMISE STRATEEGIA KINDLAKSMÄÄRAMINE
 • F. DOKUMENDISÜSTEEMI VÄLJATÖÖTAMINE
 • E – RIIGIHANGETE KESKKOND
 • G. DOKUMENDISÜSTEEMI JUURUTAMINE
 • EDHS projektid J
 • DHS´i juurutamise eelne analüüs
 • DHS ´i arendamine ja testimine
 • DHS´i paigaldamine ja koolitused
 • H. JUURUTAMISJÄRGNE ÜLEVAATUS
 • SEADUSED
 • Avaliku teabe seadus
 • Arhiiviseadus
 • Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus
 • VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUSED
 • „Arhiivieeskiri“
 • STANDARDID
 • EESTI STANDARDIKS ÜLE VÕETUD RAHVUSVAHELISED STANDARDID
 • EESTI ALGUPÄRASED STANDARDID JA JUHISED
 • JUHISED, HEA TAVA JA PAREM PRAKTIKA
 • Rahvusarhiivi soovituslikud juhised dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamiseks

Teemad

 • ANDMED
 • INFORMATSIOON
 • TEADMUS
 • DOKUMENT
 • DOKUMENT (document)
 • TEAVIK (document)
 • TEGEVUS
 • Kindla väljundiga toimingutest koosnev jada asutuse funktsioonide täitmiseks
 • TOIMING
 • TEGEVUSE JA DOKUMENDI VAHELINE SEOS
 • DOKUMENDI SISU, VORM JA STRUKTUUR
 • Dok
 • sisu sõltubfunktsioonist, mille kohta dok. on antud. Vorm peab vastama õigusaktidest kehtestatud nõuetele, struktuur sõltub dok liigist ja
 • sisust
 • DOKUMENDI ELEMENT
 • DOKUMENDI PÕHIOMADUSED
 • Autentsus
 • Usaldusväärsus
 • muudetud
 • Kasutatavus
 • DOKUMENDI TÕESTUSVÄÄRTUS
 • DOKUMENDI TEABEVÄÄRTUS
 • DOKUMENDI METAANDMED
 • ELEKTROONILINE DOKUMENT
 • ARHIVAAL
 • DOKUMENTEERIMINE
 • Teabe eesmärgipärane jäädvustamine ja alalhoidmine asutuse tegevuste tõestamiseks ning aruandekohustuse tagamiseks
 • ASJAAJAMINE
 • DOKUMENDIHALDUS
 • Asutuse dok struktureeritud loetelu
 • FUNKTSIOON
 • SARI
 • TOIMIK
 • Dok.halduse alusdokument asutuse tegevuse käigus
 • loodavate ja saadavate dokumentide elukäigu planeerimiseks ja juhtimiseks
 • DOKUMENDISÜSTEEM
 • Infosüsteem, millega
 • hõlmatakse, hallatakse dokumente ning võimaldatakse neile pidev juurdepääs. DS peab tagama, et haldamine toimub süstemaatiliselt ja
 • toimingud on tuvastatavad
 • DOKUMENDIHALDUSSÜSTEEM
 • DOKUMENDI ELUKÄIK
 • DOKUMENDIHALDUR
 • DOKUMENDIHALDURI KUTSESTANDARD
 • INFOTEADUS
 • Tegeleb informatsiooni kogumise, talletamise ja otsingu probleemidega
 • TEADMUSJUHTIMINE
 • INFOSÜSTEEM
 • ANDMED
 • ANDMEKOGU
 • Tarkvaraliste vahenditega
 • loodud korrastatud andmete kogum
 • Sotsiaalne kord, mis reguleerib inimeste
 • omavahelisi suhteid, ühe riigi sunninormide kogumik
 • Arhivaalide kogumise, säilitamise, korrastamise ja kasutamisega tegelev
 • arhiiviasut
 • AVALIK ARHIIV
 • Paberdokumentide füüsilise haldamise üksus avalikus arhiivis (toimik, mapp vms)
 • Mistahes andmed füüsilise isiku kohta, mis võimaldavad isikut tuvastada otseselt või kaudselt
 • Haldusorgani otsuse tegemisele või akti andmisele, mõne toimingu sooritamisele suunatud tegevus
 • Käskkiri, otsus
 • õigusakt- üksikjuhtumi reguleerimiseks, haldusorgani poolt välja antud
 • ARHIVAAR
 • AVALIK EENUS
 • RIHA
 • DOKUMENDI LIIK
 • DOK. REGISTREERIMISNUMBER
 • DOK. REGISTREERIMINE
 • DOKUMENDI REGISTER
 • DHP
 • RISO
 • EDHS
 • AJALUGU
 • RIIKLIK KOORDINEERIMINE
 • Riigi infosüsteemide osakond
 • Infoühiskonna teenuste arendamise osakond
 • Dokumendihaldusnõukogu
 • Nõukogu liikmed
 • Riigi Infosüsteemiamet (RIA)
 • Dokumendihaldurite Ühing (DHÜ)
 • RAHVUSARHIIV (RA)
 • Asutuse dokumendisüsteemi sisseseadmisel ja arendamisel on eriti tähtsad kaks Vabariigi Valitsuse määrust
 • seadus
 • ARHIIVISEADUS
 • Arhiivieeskiri
 • Asjaajamiskorra ühtsed alused
 • AVALIKU TEABE SEADUS
 • MÄRGUKIRJALE JA SELGITUSTAOTLUSELE VASTAMISE SEADUS
 • RIIGISALADUSE JA SALASTATUD VÄLISTEABE SEADUS
 • HALDUSMENEETLUSE SEADUS
 • VABARIIGI VALITSUSE SEADUS
 • KEELESEADUS
 • RIIGIVAPI SEADUS
 • NÕUDED ELEKTROONILISELE DHS FUNKTSIONAALSUSELE- Moreq2
 • EVS 8:2008
 • EVS-ISO 15489-2:2004
 • Dublin Core`
 • RAHVUSARHIIVIJUHISED
 • ASUTUSESISESED Dok. Halduse ALUSDOKUMENDID
 • ORGANISATSIOONI TEGEVUSE LIIGITAMINE
 • DOKUMENTIDE HÕLMAMINE JA REGISTREERIMINE: eesmärk
 • SÄILITUSTÄHTAJA MÄÄRAMINE
 • HOID JA SÄILITAMINE
 • JUURDEPÄÄS JA KASUTAMINE
 • KASUTAMISE JÄLGIMINE
 • ERALDAMINE
 • DOKUMENDIHALDUSSÜSTEEMI OMADUSED
 • KASUTAJAD
 • Isikuandmete kaitse seadus
 • Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus
 • Haldusmenetluse seadus
 • muud seadused selles osas
 • Asjaajamiskorra ühtsed alused
 • EESTI STANDARDIKS ÜLE VÕETUD RAHVUSVAHELISED STANDARDID
 • EVS-ISO 15489-1:2004
 • EVS-ISO/TR 15489-2:2004
 • EESTI ALGUPÄRASED STANDARDID JA JUHISED
 • Riigikantselei juhised

Kommentaarid (1)


katiliine: Aitas mind
14:57 04-05-2015


Sarnased materjalid

31
docx
12
docx
10
doc
18
docx
4
docx
16
doc
1072
pdf
12
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto