Kategoorias diskreetne matemaatika leiti 109 faili

Matemaatika >> Diskreetne matemaatika
Diskreetne matemaatika kodutöö
docx

Diskreetne matemaatika kodutöö

Diskreetne matemaatika kodutöö...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
Diskreetne matemaatika Kodutöö
10
pdf

Diskreetne matemaatika Kodutöö

Tallinna Tehnikaülikool Diskreetne Matemaatika Kodutöö Ilya Zaitsev 179712IACB IACB12 1.Matriklinumbrile vastav 4-muutuja loogikafunktsioon Matriklinumber: 179712 7-kohaline 16-nd süsteemi arv: 3AC9200 Seega ühtede piirkond on f(x1...x4) = (0, 2, 3, 9, 10, 12)1 9-kohaline 16-...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
66 allalaadimist
Diskreetne matemaatika II - esimene kodutöö
3
pdf

Diskreetne matemaatika II - esimene kodutöö

Diskreetne matemaatika II Kodused ülesanded 1 Olga Dalton 104493 IAPB21 1. (a) Kuna A on positiivsete täisarvude hulk, mille viimane number on 3, siis sisaldab hulk A...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
193 allalaadimist
IAY0010 Diskreetne matemaatika kodutöö
18
docx

IAY0010 Diskreetne matemaatika kodutöö

1 ÜLESANNE 1 LOOGIKAFUNKTSIOON......................................................3 ÜLESANNE 2 TÕEVÄÄRTUSTABEL..........................................................3 ÜLESANNE 3 MINIMAALSED NORMAALKUJUD........................................3 3.1 MDNK KARNAUGH’ KAARDIGA...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
36 allalaadimist
Diskreetne Matemaatika
docx

Diskreetne Matemaatika

Diskreetne matemaatika kodutöö...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
55 allalaadimist
Diskreetne matemaatika I IAY0010 eksami konspekt
20
pdf

Diskreetne matemaatika I IAY0010 eksami konspekt

Verbaalne esitus on mistahes info esitamine lingvistilise keele abil. Formaalne esitus on mistahes info esitamine ilma lingvistilise keele abita ehk esitus kokkulepitud sümbolite abil. Formaalne esitus peab olema üheselt tõlgendatav. Lausearvutus on loogilise mõtlemise matemaatiline mudel. Lausearvutuse lause võib olla iga verbaalne väide, millele saame omistada tõ...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
286 allalaadimist
Diskreetne matemaatika I IAY0010 kodutöö
14
docx

Diskreetne matemaatika I IAY0010 kodutöö

1) Matriklinumber: 134303 7-kohaline 16-nd süsteemi arv: 2BEE909 1-de piirkond: 0, 2, 9, 11, 14 9-kohaline 16-nd süsteemi arv: 3ADCA3B0F Määramatuspiirkond: 3, 10, 12, 13, 15 Nullide piirkond: 1, 4, 5, 6, 7, 8 1, 4,5, 6, 7,8 ¿ 0 (3,10, 12,13, 15)¿ 0, 2,9, 11, 14 ¿1 ∏ ¿ f =( x 1 … x 4 ) =∑ ¿ 2) Tõeväärtustabel: x1 x2 x3 x4 f 0 0 0 0 1 0 0 0 1...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
289 allalaadimist
Diskreetne matemaatika 1 moodle testide vastused
0
png

Diskreetne matemaatika 1 moodle testide vastused

Tallinna Tehnikaülikool, aine diskreetne matemaatika 1 moodle testide vastused...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist
Diskreetne matemaatika kodutöö-vene keeles
5
doc

Diskreetne matemaatika kodutöö (vene keeles)

IAY0010 DISKREETNE MATEMAATIKA ( 17-1) : (083905 IAPB-18) : , 2008 : x2 x4 x1 x3 00 01 11 10 00 - 0 1 1 10 -...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
45 allalaadimist
Mis on DISKREETNE MATEMAATIKA-
2
pdf

Mis on DISKREETNE MATEMAATIKA ?

Mis on DISKREETNE MATEMAATIKA ? Millega Diskreetne Matemaatika tegeleb ? T Ü Mõiste "diskreetne" on teisiti väljendatav sõnadega"mitte pidev" ehk Diskreetse matemaatika alla kuuluvad: T "astmeline". Järgnev joonis illustreerib mõisteid pidev ja diskreetne: — Loogika...

Diskreetne matemaatika -
15 allalaadimist
Diskreetne matemaatika kodutöö
7
doc

Diskreetne matemaatika kodutöö

Teisendatud kuju ühtede piirkond: 24AB1665>2,4,10,11,1,6,5 Teisendatud kuju määramatuse piirkond: 2282E7E> 8, 14, 7 f(X1X2X3X4)=(1,2,4,5,6,10.11)1(7,8,14)_ 2. MDNK Karnaugh' kaardiga! x3x4 x1x2 00 01 11 10 00 1 1 _ 01 1 1...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
455 allalaadimist
Diskreetne matemaatika II - teine kodutöö
4
pdf

Diskreetne matemaatika II - teine kodutöö

Diskreetne matemaatika II Kodused ülesanded 2 Olga Dalton 104493 IAPB21 ÜLESANNE 1 1. Katsetan väiksemate n-i väärtustega. Tähistan summa -ga. J 2, JJ J = 1 J...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
147 allalaadimist
Diskreetne matemaatika II - kolmas kodutöö
4
pdf

Diskreetne matemaatika II - kolmas kodutöö

Diskreetne matemaatika II Kodused ülesanded 3 Olga Dalton 104493 IAPB21 ÜLESANNE 1 = 2 # + 8 $ , # = 1, $ = 1 Kirjutan välja karakteris...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
161 allalaadimist
Diskreetne matemaatika II - neljas kodutöö
5
pdf

Diskreetne matemaatika II - neljas kodutöö

Diskreetne matemaatika II Kodused ülesanded 4 Olga Dalton 104493 IAPB21 ÜLESANNE 1. $ - 2 0 (J 11) Toon x-i sulgude ette. ( - 2) 0 (J 11) Siit järeldub, et kas 11É v...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
125 allalaadimist
Diskreetne matemaatika II - viies kodutöö
4
pdf

Diskreetne matemaatika II - viies kodutöö

Diskreetne matemaatika II Kodused ülesanded 5 Olga Dalton 104493 IAPB21 ÜLESANNE 1. Leian etteantud puu Prüferi koodi. 1) Kõige väiksema märgendiga leht on 1 ja selle naabertipp...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
92 allalaadimist
Diskreetne Matemaatika Eksam 2011
1
docx

Diskreetne Matemaatika Eksam 2011

Mis on graafi värvimise ülesanne? Mis on kromaatiline arv? Joonistada mõni näide. Mis on kromaatiline arv 2 aluselisel graafil? Mis on täieliku graafi kromaatiline arv? 2. Hulgateooria mõiste sümmeetrilise vahe kohta. Taandada sümeetriline vahe cantori normaalkujuks. Kas see täielik normaalkuju on minimaalne? Taandatud? Täielik? Mis on...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
360 allalaadimist
4 arvestustöö-diskreetne matemaatika
5
pdf

4.arvestustöö, diskreetne matemaatika

arvestustöö Tallinna Tehnikaülikool Lk 331-332 ülesanded 1. f = x1 x 2 x3 x 4 x 2 x3 x 4 x1 x 2 = x1 x 2 x3 x 4 x 2 x3 x 4 x1 x 2 = ( x1 x 2 x3 x 4 ) (x 2 x3 x 4 ) ( x1 x 2 ) · Ei ole minimaalne · (0,1,2,3,8)0 (4,5...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist
Diskreetne Matemaatika KAUGÕPE
4
pdf

Diskreetne Matemaatika KAUGÕPE

arvestustöö Tallinna Tehnikaülikool Lk.53 ülesanded · A B = {a; b; c; d; e; f; g; h} A B = {a; b; c; d; e} AB=Ø B A = {f; g; h} B A = {f; g; h} · Hulk A {1;3;5;6;7;8;9} Hulk B {2;3;6;9;10} · A B = A Juhul kui A on B sees A B = A...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
57 allalaadimist
Diskreetne matemaatika I Moodle testid TTÜ
0
zip

Diskreetne matemaatika I Moodle testid TTÜ

Testid on .png formaadis .zip arhiivis.KONTROLLKÜSIMUSTEGA TEST - lausearvutusKONTROLLKÜSIMUSTEGA TEST — hulgad IKONTROLLKÜSIMUSTEGA TEST — hulgad IIKONTROLLKÜSIMUSTEGA TEST - arvusüsteemidKONTROLLKÜSIMUSTEGA TEST - vastavused ja relatsioonidKONTROLLKÜSIMUSTEGA TEST - loogikaalgebraKONTROLLKÜSIMUSTEGA TEST - loogikafunktsioonidKONTROLLKÜSIMUSTEGA TEST - funktsioonide normaalkujude minimeerimi...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
100 allalaadimist
Diskreetne Matemaatika I – Moodle kontrolltöö – Arvusüsteemid
0
png

Diskreetne Matemaatika I – Moodle kontrolltöö – Arvusüsteemid

Diskreetse matemaatika I õigete vastustega lahendatud 2. kontrollküsimustega test Moodles. NB! Tegu on ühe suure pildiga vastuste lehest!...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist