Kategoorias digisignaalide töötlemine leiti 6 faili

Informaatika >> Digisignaalide töötlemine
Digisignaalide töötlemine - kodutöö
6
doc

Digisignaalide töötlemine - kodutöö

8 7.4 5.1 2.0 3.3 6.3 2.8 7.3] Joonis 1 ­ Signaal S(n) 1. Signaali analüüs ja kvanteerimine Analüüsida signaali ning kvanteerida signaal S(n) kasutades balansseeritud võrdlust tingimusel, et järkude arv F = 4 bitti fikseeritud komaga formaadis. Kvanteerimiskvandi väärtus tuleb valida lähtuvalt signaalist ning nõutud järkude arvust. F = 4 bitti Qnmax = 2F-1 = 24-1 = 15 Nivoode ar...

Digisignaalide töötlemine - Tallinna Tehnikaülikool
53 allalaadimist
Loengukonspekt
0
rar

Loengukonspekt

Spikker, käsitsi kirjutatud...

Digisignaalide töötlemine - Tallinna Tehnikaülikool
123 allalaadimist
Digitaalloogika ja digitaalsüsteemid
24
docx

Digitaalloogika ja digitaalsüsteemid

Eesti Infotehnoloogia Kolledž Digitaalloogika ja digitaalsüsteemid KODUTÖÖ kaugõpe Tallinn 2015 Sisukord 1.Matriklinumbrile vastav 4-muutuja loogikafunktsioon.........................................3 2.Tõeväärtustabel...

Digisignaalide töötlemine - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist
3 töö spikker
1
doc

3 töö spikker

SÜMMEETRILISE STRUKTUURIGA peamiselt viiteaja ja doppleri FIR FILTER-idee seisneb selles, et sagedusnihke potentsiaalse likvideerida viide sisend ja mõõtetäpsuse ning signaalide väljundsignaalide vahel. Selleks tuleb potentsiaalse eristusvõime hulgaliseks Nihutada ajaarvamise impulsskaja hindamiseks. TÄISNURKNE, keskpunkti....

Digisignaalide töötlemine - Tallinna Tehnikaülikool
56 allalaadimist
Digital Signal Processing Vocabulary
docx

Digital Signal Processing Vocabulary

Signaalitöötluse põhimõisted ingliskeelse materjalina...

Digisignaalide töötlemine - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
Digisignaalidetöötlemine kontrolltöö 1 materjalide kokkuvõte
2
doc

Digisignaalidetöötlemine kontrolltöö 1 materjalide kokkuvõte

Pidevad või diskreetsed- kas signaali argument on pidev või diskreetne. Analoog ja kvanteeritud- kas signaali amplituud on pidev suurus või diskreetne e kvanteeritud. Digitaalsignaalid- kvanteeritud diskreetsignaalid mille kvanteeritud nivoode väärtused esitatakse kodeeritud kujul arvkoodis. Lisaks jaotatakse...

Digisignaalide töötlemine - Tallinna Tehnikaülikool
50 allalaadimist