Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Biokeemia kardamisküsimuste vastused (3)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milline võiks olla tavaliselt raku membraanpotentsiaal suunal väljast sisse ?
 • Kuidas see võimalik on ?
 • Millised väited on õiged ?
 • Mitmendat järku reaktsiooniga on tegemist ?
 • Millised on vastavate tasakaalukonstantide mõõtühikud ?
 • Millest võib sõltuda keemilise reaktsiooni kiiruskonstant ?
 • Mida näitab reaktsiooni poolestusaeg ?
 • Mida see meile ütleb ?
 • Milline väide on õige ?
 • Millele vastab keemilise reaktsiooni üleminekuolek ?
 • Millisel juhul on katalüüs kõige efektiivsem ?
 • Mida võimaldas seletada Fischeri ,,luku ja võtme" hüpotees ?
 • Milliste ühikutega võiks põhimõtteliselt mõõta katalüütilist konstanti ?
 • Millele vastavad Vmax, KM ja Vmax/KM alltoodud graafikul ?
 • Mida see meile ütleb ?
 • Mida see meile ütleb ?
 • Milline väide on õige konkurentse inhibiitori kohta ?
 • Milline puudumisel ?
 • Milline puudumisel ?
 • Mille alusel klassifitseeritakse EC (ensüümide komisjon) nomenklatuuris ensüümid ?
 • Millised nimetatud molekulidest võiksid olla ensüümid ?
 • Millised nimetatud vitamiinidest on vees- ja millised rasvlahustuvad ?
 • Millised toodud vitamiinidest on vees- ja millised rasvlahustuvad ?
 • Millised koensüümid on kujutatud joonisel ?
 • Milliste reaktsioonide katalüüsi assisteerivad reeglina metalliioonid ?
 • Milline vitamiin moodustub nahas UV kiirguse toimel ?
 • Mis on metabolismi regulatsiooni lõplikuks eesmärgiks ?
 • Kuidas toimib regulatsioon substraadi tasandil ?
 • Millisel juhul kõige halvemini ?
 • Kuidas võiks toimida kõige efektiivsemalt regulatsioon tagasiside kaudu ?
 • Millised väited on õiged allosteerilise ensüümi kohta ?
 • Milleks on vajalik O2 kooperatiivne seostumine hemoglobiinile ?
 • Millise aminohappejäägi kaudu toimub valkude fosforüleerimine ?
 • Millist reaktsiooni katalüüsivad proteiini kinaasid ?
 • Milline ühend leiab reeglina kasutust fosfaatgrupi doonorina valkude fosforüleerimisel ?
 • Millisel membraanide omadusel põhineb regulatsioon kompartmentalisatsiooni kaudu ?
 • Mida mõjutavad reeglina steroidhormoonid ?
 • Mis asi on sekundaarne signaalmolekul ?
 • Milline toodud molekulidest on sekundaarne signaalmolekul ?
 • Milline suhkur kuulub DNA koostisesse (ka RNA kohta) ?
 • Millisel interaktsioonil põhineb geneetilise materjali kopeerimine ?
 • Miks toimub DNA ahela süntees alati 5´otsast 3`otsa suunas ?
 • Millise sideme kaudu on ühendatud nukleotiidijäägid DNA ahelas ?
 • Milline oligonukleotiid omab kõrgemat ,,sulamistemperatuuri" Tm. Miks ?
 • Mitu aluspaari tuleb ühe B-DNA heeliksi pöörde kohta ?
 • Mitut aluspaari sisaldab inimese genoom ?
 • Mis on valgu monomeerideks ?
 • Millised aminohapped on toodud joonisel ?
 • Milline on nimetatud aminohapete kõrvalahela laeng pH 7 juures ?
 • Millised toodud aminohapetest on happelise kõrvalahelaga ?
 • Millised toodud aminohapetest on aluselise kõrvalahelaga ?
 • Milliste aminohappejääkide kaudu toimub valkudes disulfiidsildade moodustumine ?
 • Mitme erineva aminohappe lülitamine valkudesse on geneetiliselt kodeeritud ?
 • Mitmest aminohappejäägist võiks koosneda valk molekulmassiga 50 kDa ?
 • Millised nimetatud molekulidest on valgud ?
 • Kui kaua sünteesib bakteri E. coli ribosoom ühte keskmist valku ?
 • Mitu erinevat valku on inimeses ?
 • Millist polümeeri struktuuri tasandit määratakse sekveneerimise abil ?
 • Mitu aminohappejääki tuleb keskmiselt ühe -heeliksi pöörde kohta ?
 • Milline valk on juuste põhikomponendiks ?
 • Milliste meetodite abil on võimalik määrata valgu ruumilist struktuuri ?
 • Millised faktorid soodustavad valgu kokkupakkumist ?
 • Kui palju võtab aega keskmise valgumolekuli kokkupakkumine ?
 • Mille kaudu kandub edasi hullulehmatõbi ?
 • Millised toodud ühenditest on rasvhapped ?
 • Mida nimetatakse rasvade seebistamiseks ?
 • Millised toodud ühenditest on lipiidid ?
 • Miks ühinevad vette segatud taimeõli tilgad suuremateks tilkadeks ?
 • Millises toodud toiduainetest on küllastamata rasvade osakaal kõige suurem ?
 • Millised toodud lipiididest on glütserofosfolipiidid ?
 • Millised toodud lipiididest on fosfolipiidid ?
 • Millised toodud lipiididest on sfingolipiidid ?
 • Milline toodud molekulidest võiks olla kolesterool ?
 • Milline toodud molekulidest võiks olla steroidhormoon ?
 • Milles avaldub bioloogiliste membraanide asümmeetria (kaks tunnust) ?
 • Mida tähendab membraanilipiidide lateraalne difusioon ?
 • Mida tähendab membraanilipiidide ,,flip-flop" ?
 • Miks on membraanlipiidide ,,flip-flop" aeglasem kui lateraalne difusioon ?
 • Kus võib membraanidega ühendatud sahhariide kõige suurema tõenäosusega kohata ?
 • Millises membraanis võiks olla valkude osakaal kõige suurem ?
 • Kuidas on võimalik vee jäätumine ?
 • Kuidas see võimalik on ?
 • Miks peavad organismid keskkonnast pidevalt energiat ammutama ?
 • Miks toimub lahustunud aine isevooluline ühtlane jaotumine üle kogu lahuse ruumala ?
 • Milline on isevoolulise reaktsiooni G märk ?
 • Milline on reaktsiooni G märk sellel hetkel ?
 • Milline on reaktsiooni kiirus ?
 • Milline on seos Gº ja reaktsiooni tasakaalukonstandi vahel (valem, ühikud) ?
 • Millele on keskmise inimese võimsus kõige lähedasem ?
 • Kui kasutegur on 60% ?
 • Kuidas sõltub elektrostaatilise interaktsiooni energia laengutevahelisest kaugusest ?
 • Millest sõltub elektrostaatilise interaktsiooni tugevus ?
 • Mida näitab aatomi van der Waalsi raadius ?
 • Kui lähedale võivad teineteisele tungida (ringi tasapinnas) kaks aromaatset tsüklit ?
 • Milline on aromaatse tuuma van der Waalsi raadius ?
 • Milline on veemolekuli summaarne laeng ?
 • Mida tähendab, et molekul on polariseeritav ?
 • Mida tähendab indutseeritud dipool ?
 • Milliseid ühisjooni on vesiniksidemel ja kovalentsel sidemel (nimetage kaks) ?
 • Kui suur on tüüpiline vesiniksideme energia ?
 • Millised on kolm eluslooduses olulisemat makromolekulide klassi ?
 • Miks peavad valgud olema makromolekulid ?
 • Miks on enamikul rakkudel küllaltki sarnane suurus ?
 • Mitu ATP molekuli on rakus ?
 • Millega on põhjendatav vee kõrge sulamis- ja keemistemperatuur ?
 • Miks lahustuvad ioonid vees hästi ?
 • Millised rühmad soodustavad molekuli lahustumist vees ?
 • Miks on vee tihedus tahkes faasis väiksem kui vedelas ?
 • Mida tähendab amfipaatne molekul ?
 • Kuidas paigutuvad hüdrofoobsed ained vesilahuses ?
 • Kuidas paigutuvad amfipaatsed ained vesilahuses ?
 • Milline on CH3COOH konjugeeritud alus ?
 • Mida nimetatakse vee ioonkorrutiseks ?
 • Milline on iga lahuse pH väärtus ?
 • Kuidas on lahuse pH seotud vesinikioonide kontsentratsiooniga lahuses ?
 • Milline on füsioloogiline pH vahemik ?
 • Mis on amfolüüdi isoelektriline punkt ?
 • Miks nimetatakse sahhariide ka karbohüdraatideks ?
 • Milline funktsionaalrühm, on sahhariidides kõige arvukam ?
 • Millised toodud monosahhariididest on aldoosid ja millised ketoosid ?
 • Millised toodud monosahhariididest on aldoosid ja millised ketoosid ?
 • Millised toodud struktuuridest on furanoosid ?
 • Millised toodud struktuuridest on püranoosid ?
 • Millised toodud suhkrutest on desoksüderivaadid ?
 • Milline disahhariid on pildil ?
 • Millisest polüsahhariidist pärineb toodud disahhariid ?
 • Miks on organismidele vajalik säilitada glükoosivaru glükoosi polümeerina ?
 • Millise polüsahhariidi hüdrolüüsi katalüüsib lüsotsüüm ?
 • Millistel struktuuridel on kujutatud suhkrute estrid ?
 
Säutsu twitteris
1. Kirjutage võrrand, mis seob omavahel difusiooniga seotud vabaenergia muutuse ja kontsentratsiooni gradiendi (aine kontsentratsioon rakus sees jagatud aine kontsentratsioon rakust väljas).
ΔG = RTln
2. Aine A liigub rakku passiivse difusiooni teel. Milline on difusiooniga seotud vabaenergia muutus olukorras, kus aine A kontsentratsioon rakus ja rakuvälises keskkonnas on võrdne.
a) ei saa öelda b) 0 c) negatiivne d) positiivne
3. Millise ühendi passiivne difusioon läbi rakumembraani on kõige aeglasem ja millise kõige kiirem? (erinevad ühendid)
a) glükoos b) H2O c) Na+
Na – aeglane
H2O – kiire
Kiiresti – hüdrofoobsed ained O2; H2O; EtOH jne
Kõige aeglasemad – ioonid
4. Kirjutage võrrand, mis seob omavahel difusiooniga seotud vabaenergia muutuse ja kontsentratsiooni gradiendi (aine kontsentratsioon rakus sees jagatud aine kontsentratsioon rakust väljas) ning arvestab ka membraanpotentsiaali.
ΔG = RTln + ZFΔΨoutin
Z – laengute arg
F = 96500 C/mol
ΔΨoutin = Ψin – Ψout tüüpiline väärtus rakkudes
–0,1 V (sees on neg. kui väljas.)
5. Milline võiks olla tavaliselt raku membraanpotentsiaal suunal väljast sisse?
a) 0 V b) + 0,1 V c) – 0,1 V
6. Rakumembraanil esineb membraanpotentsiaal + 100 mV (suunal seest välja). Milline on K+ ioonide kontsentratsioonide suhe ([K+]sees/[K+]väljas) tasakaaluolekus ja kummal pool membraani on K+ kontsentratsioon suurem? (arvutuskäik, võivad olla erinevad arvud)
Tasakaaluolekus:
7. ATP hüdrolüüsi ΔG on -30 kJ/mol. Mitme kordse aine kontsentratsiooni gradiendi saab selle arvel rakumembraanile luua, kui kogu ATP hüdrolüüsi energia kasutatakse aine transportimiseks läbi membraani? (arvutuskäik, võivad olla erinevad arvud) =
8. Milliseks kujuneb aine kontsentratsiooni gradient membraanil , kui transportimiseks kasutatakse kandjate vahendatud passiivset transporti ja transport on jõudnud tasakaaluolekusse?
9. Kas kandjate vahendatud passiivne transport võimaldab:
a) luua membraanile aine kontsentratsiooni gradienti
b) transporditava aine akumuleerumist rakus (läbilaskvus suureneb)
c) aine kiirendatud liikumist läbi membraani
(sama küsimus ka pooride vahendatud passiivse transpordi kohta)
10. Teatud antibiootikumid nagu poriinid moodustavad peremeesraku membraanidesse kanaleid . Kas tulemuseks on:
a) mürkide selektiivne liikumine rakku
b) ainete valimatu liikumine läbi rakumembraani
c) toitainete selektiivne liikumine rakust välja
11. Milline väide on sobivaim . Pooride vahendatud passiivne transport on oluliselt kiirendatud juhul kui temperatuur on:
a) kõrgem kui membraani faasiülemineku temperatuur
b) madalam kui membraani faasiülemineku temperatuur
c) ei sõltu oluliselt temperatuurist
12. Joonistage graafik , mis esitab aine transpordi kiiruse sõltuvuse membraanil esinevast aine kontsentratsiooni gradiendist. Kujutage graafikul passiivsele transpordile ja vahendatud passiivsele transpordile vastav kõver.
13. Primaarne aktiivne transport kasutab ATP hüdrolüüsi energiat:
a) vahetult b) kaudselt c) ei kasuta
(sama küsimus ka sekundaarse aktiivse transpordi ja vahendatud passiivse transpordi kohta).
sekundaarne aktiivne transport - Kaudselt
14. Sooleepiteeli rakkudes saab glükoosi transportimine vastu kontsentratsiooni gradienti toimuda tänu glükoosi sisenemisega kaasnevale Na+ iooni sisenemisele rakku. Tegemist on:
a) primaarse aktiivse transpordiga
b) sekundaarse aktiivse transpordiga
c) kiirendatud difusiooniga
15. Milliste ühendite transport rakku on soodustatud membraanpotentsiaali poolt (rakust väljuval suunal + 100 mV)? (võivad olla erinevad ühendid)
a) Na+ b) Cl- c) glükoos
Negatiivsete ioonide (anioonide) liikumine väljast sisse on soodustatud positiivse ΔΨ poolt.
16. Tagurpidi töötav ioonpump :
a) loob rakumembraanile pumbatava iooni gradiendi
b) võimaldab ATP efektiivset hüdrolüüsi
c) võimaldab ATP sünteesi
17. Erütrotsüütides on summaarne O2 kontsentratsioon oluliselt kõrgem, kui rakke ümbritsevas vereplasmas. Samas ei sea erütrotsüütide membraanid O2 liikumisele erilist takistust. Kuidas see võimalik on?
V: Totaalne O2 kontsentratsioon erütrotsüütides hõlmab ka selle osa O2, mis on seostunud hemoglobiiniga . Vaba O2 kontsentratsioon on erütrotsüütide sees ja ümbritsevas vereplasmas võrdne.
18. Seletage modifitseerimise kaudu toimiva transpordi põhimõtet.
Rakku sisenenud molekul ei ole enam võimeline rakumembraani läbima ja rakust väljuma. Selle tulemusena hakkab rakus sees akumuleeruma modifitseeritud molekul. (Sellist meetodit kasutavad paljud bakterid just erinevate suhkrute importimiseks rakku.)
leiab rakendust kas passiivse või vahendatud passiivse difusiooni kaudu rakku sisenenud molekuli keemiline modifitseerimine nii, et see molekul ei ole enam võimeline rakumembraani läbima ja rakust väljuma.
19. Millised väited on õiged? Katalüsaator:
a) kiirendab keemiliste reaktsioonide toimumist
b) suurendab reaktsiooni kiiruskonstanti
c) suurendab reaktsiooni tasakaalukonstanti
d) muudab reaktsiooni tervikuna termodünaamiliselt soodsamaks
e) kiirendab spetsiifiliselt just pärisuunalist reaktsiooni ?
20. Katalaas katalüüsib vesinikperoksiidi lagundamist. Kas katalaasi hulk reaktsiooni käigus:
a) suureneb b) väheneb c) ei muutu
katalüsaatorid reaktsiooni käigus ise ei muutu!
21. Ensüüm katalüüsib pöörduvat reaktsiooni A ↔ B. Mis hakkab toimuma ensüümi lisamisel aine B lahusele?
a) mitte midagi
b) hakkab moodustuma ainet A
c) hakkab kasvama aine B kontsentratsioon
22. Vaatame pöördumatut reaktsiooni A → B. Kuidas avaldub reaktsiooni kiirus aine A kontsentratsiooni kaudu?
V =
23. Mitmendat järku reaktsiooniga on tegemist? (erinevad reaktsioonid)
a) E + L → EL [E]1[L]1 = 1+1 = 2  2 järku
b) EL → E +L [EL]1 = 1 järku
24. Ensüümi E tasakaalulisel seostumisel ligandiga L moodustub ensüüm-ligand kompleks EL. Kuidas avalduvad dissotsiatsiooni- ja assotsiatsiooni tasakaalukonstant ühendite kontsentratsioonide kaudu? Millised on vastavate tasakaalukonstantide mõõtühikud?
25. Millest võib sõltuda keemilise reaktsiooni kiiruskonstant ? (sama küsimus ka tasakaalukonstandi kohta).
a) reageerivate ainete kontsentratsioonidest
b) temperatuurist
c) katalüsaatori juuresolekust
tasakaalukonst. sõltub ka keskkonna tingimustest nagu temp. katalüsaatori juuresolek ei mõjuta tasakaaluolekut (ainult kiirendab selle saabumist.), sõltub reageerivate ainete kontsentratsioonidest.
Tasakaalukonstant - reageerivate ainete kontsentratsioonidest, temp-st
26. Esimest järku pöördumatus reaktsioonis on lähteaine A kontsentratsiooni [A] sõltuvus ajast t antud järgmise seosega [A] = [A]0 e-kt, kus[A]0 on lähteaine algkontsentratsioon ning k reaktsiooni kiiruskonstant. Kuidas avaldub reaktsiooni poolestusaeg kiiruskonstandi kaudu?
t
27. Mida näitab reaktsiooni poolestusaeg?
a) aega, mille jooksul kiiruskonstandi väärtus on langenud 2 korda
b) aega, mille jooksul pool lähteainest on ära reageerinud
c) aega, mille jooksul on tekkinud ½ mooli produkti
28. Reaktsiooni A ↔ B tasakaalukonstant on 1000. Mida see meile ütleb?
a) reaktsiooni A → B kiiruskonstant on suurem, kui reaktsiooni B → A kiiruskonstant
b) reaktsiooni B → A kiiruskonstant on suurem, kui reaktsiooni A → B kiiruskonstant
c) ei saa öelda, kas suurem on reaktsiooni A → B või B → A kiiruskonstant
Öelda, et mingi esimest järku kiiruskonstant on nii või naa palju kordi suurem kui mingi teist järku kiiruskonstant on sama kui öelda, et 50 kg on kümme korda suurem kui 5 meetrit.
29. Pöördumatu reaktsiooni poolestusaeg on 10 min. Hetkel kui reaktsioon on käinud 1 tunni on lähteaine kontsentratsioon 10 mM. Milline on lähteaine kontsentratsioon, kui reaktsioon on käinud 1 tund ja 20 min. (erinevad arvud).
[A]0 = 10mM = 0,01M t1/2 = 10 min
= 0,005
= 0,0025M - 20 min pärast ehk kokku 1h ja 20 min
0,0025M = 2,5 mM
Poolestus aja möödudes konsentrats. poole väiksem.
30. Reaktsiooni A ↔ B tasakaalukonstant on 1 ja reaktsiooni C ↔ D tasakaalukonstant on 1000. Milline väide on õige?
a) reaktsiooni A → B kiiruskonstant on suurem, kui reaktsiooni C → D kiiruskonstant
b) reaktsiooni C → D kiiruskonstant on suurem, kui reaktsiooni A → B kiiruskonstant
c) ei saa öelda, kas suurem on reaktsiooni A → B või C → D kiiruskonstant
31. Millele vastab keemilise reaktsiooni üleminekuolek?
a) lokaalsele energia miinimumile reaktsiooni teel
b) maksimaalse energiaga olekule reaktsiooni teel
c) lähteainete ja produktide energeetilisele erinevusele
32. Keemilise reaktsiooni kiiruskonstant:
a) on seda suurem, mida madalam on reaktsiooni aktivatsioonienergia
b) on seda väiksem, mida madalam on reaktsiooni aktivatsioonienergia
c) ei sõltu reaktsiooni aktivatsioonienergiast
33. Katalüsaator:
a) alandab keemilise reaktsiooni aktivatsioonienergiat
b) suurendab keemilise reaktsiooni aktivatsioonienergiat
c) ei mõjuta keemilise reaktsiooni aktivatsioonienergiat
34. Millised väited on õiged. Katalüsaator võib alandada reaktsiooni teel esinevat energeetilist barjääri:
a) stabiliseerides üleminekuolekut
b) destabiliseerides üleminekuolekut
c) muutes reaktsiooni teed
d) ei saagi alandada energeetilist barjääri
35. Nimetage kaks aminohappejääki, mis vahendavad ensüümides elektrostaatilist katalüüsi (füsioloogilises pH vahemikus).
V: Arginiin ,
36. Nimetage kaks aminohappejääki, mis vahendavad ensüümides üldise happe-aluse katalüüsi.
V: histidiin , asparagiinhape
37. Nimetage kaks aminohappejääki, mis vahendavad ensüümides kovalentset katalüüsi.
V: seriin ja lüsiin
38. Millisel juhul on katalüüs kõige efektiivsem? Ensüümi aktiivtsenter on komplementaarne;
a) üleminekuolekuga
b) substraadiga
c) produktiga
39. Mida võimaldas seletada Fischeri „luku ja võtme” hüpotees?
a) katalüüsi efektiivsust
b) katalüüsi spetsiifilisust
c) katalüüsi sõltuvust temperatuurist
40. Seriin proteaasid:
a) katalüüsivad peptiidsideme hüdrolüüsi seriinijäägi kõrvalt
b) katalüüsivad ainult seriinijääkidest koosnevate polüpeptiidide hüdrolüüsi
c) omavad katalüütiliselt olulist seriinijääki
41. Kirjutage Michaelis-Menteni võrrand. Märkige juurde konstantide nimetused ja ühikud.
v =
v = algkiirus
[S] = substraadi kontsentratsioon (M)
Vmax = piirkiirus. (M/s) Vmax = K [E] ([E] on vaba ensüümi kontsentratsioon)
Km = Michaelise konstant. (M)
42. Milliste ühikutega võiks põhimõtteliselt mõõta katalüütilist konstanti? (võivad olla erinevad ühikud) (Kcat)
a) mol/L b) mol/s c) 1/s d) 1/h e) L/s
(sama küsimus ka Michaelise konstandi ja spetsiifilisuse konstandi kohta)
KM – M
= spetsiifilisuse konstant. 1/M
43. Millised väited on õiged Michaelise konstandi (KM) kohta:
a) on substraadi kontsentratsioon, mille juures on ensüümkatalüüsitav reaktsioon saavutanud oma piirkiiruse
b) mida väiksem on KM, seda nõrgemini ensüüm vastavat substraati seob
c) on teist järku kiiruskonstant
d) on näiline dissotsiatsioonikonstant
e) on substraadi kontsentratsioon, mille juures on ensüümkatalüüsitav reaktsioon saavutanud poole oma piirkiirusest
44. Millised väited on õiged katalüütilise konstandi (kcat) kohta:
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Biokeemia kardamisküsimuste vastused #1 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #2 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #3 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #4 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #5 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #6 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #7 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #8 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #9 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #10 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #11 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #12 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #13 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #14 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #15 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #16 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #17 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #18 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #19 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #20 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #21 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #22 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #23 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #24 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #25 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #26 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #27 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #28 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #29 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #30 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #31 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #32 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #33 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #34 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #35 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #36 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #37 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #38 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #39 Biokeemia kardamisküsimuste vastused #40
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 40 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-02-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 204 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor maria255 Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (3)

uku25 profiilipilt
uku25: Oli abiks
00:02 16-09-2012
K2rtE profiilipilt
Kärt Erikson: Väga hea
23:15 12-02-2014
Jana69 profiilipilt
Jana69: Hea.
11:17 17-02-2014


Sarnased materjalid

32
doc
Biokeemia kordamisksimuste vastused
24
docx
Biokeemia I kordamisküsimuste vastused
23
docx
Biokeemia kordamisküsimused
34
docx
BIOKEEMIA KORDAMISKÜSIMUSED
73
pdf
BIOKEEMIA harjutustunni küsimuste vastused II KT-ks
98
doc
Spordibiokeemia - eksami kordamisküsimused
16
docx
Biokeemia kordamine
42
docx
Biokeemia ja molekulaarbioloogia kordamisküsimusedFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun