Kuidas netis maksad? Vasta


Biokeemia I kordamisküsimuste vastused (0)

4 HEA
 
1. Palmitiinhappe oksüdatsiooni Hº mõõdetuna kalorimeetris on 9958 kJ/mol. Milline võiks olla sama
reaktsiooni Hº elusrakus: a) sama Pikemalt: Entalpia on olekufunktsioon ehk sõltub ainult süsteemi
olekust, mitte selle saavutamise viisist. (Kips on kips! ja 5=100:5 ­ 15=1041)
2. Vette asetatud jäätükk sulab. Miks ei ole võimalik olukord, kus jäätükk muutuks veelgi külmemaks
ümbritsev vesi aga soojemaks? Sest isevooluliselt liigub soojus alati soojemalt kehalt külmemale
(termodünaamika II säädus)
3. Vee jäätumisel tema korrapära kasvab (S < 0). Kuidas on võimalik vee jäätumine? Vee jäätumisel
tema korrapära kasvab ehk S<0. Avatud süsteemi isevoolulised protsessid toimuvad vabaenergia
vähenemise suunas (G<0). Selleks,et G oleks negatiivne, peab H<0 ning seega tingimuseks on
see,et protsess peab toimuma madalamatel temperatuuridel H>TS Entroopia vähenemist peab
kompenseerima soojusvahetus ümbritseva keskkonnaga ja seega peab ümbritsev keskkond omama madalamat
temperatuuri kui jää.(et G<0 peab H<0 ja H>TS)
4. Elusorganismides toimub pidev korrapärase molekulaarse struktuuri loomine (S < 0). Kuidas see
võimalik on? see on võimalik, sest elusorganism annab omalt poolt kõvasti energiat juurde (pole kinnine
süsteem. Külmkapp ei toimi ka isevooluliselt vaid vajab lisaenergiat). Ei ole päris õige öelda et
elusorganism annab omalt poolt kogu aeg energiat juurde. Tõsi, anabolism toimub katabolismi arvelt
(üldjoontes), aga siiski vajavad kõik organismid ju pidevalt lisaenergiat, mida nad hangivad
väliskeskkonnast, kas soojusenergia (roomajad näit.), valgusenergia (fotosünteesivad taimed) või
keemilise energia kujul toidust. Külmkapp ei toimu jah isevooluliselt, aga iseseisvalt ehk elektrienergiata ta
külmutamisega ikka hakkama ei saa
5. Miks peavad organismid keskkonnast pidevalt energiat ammutama? Et kindlustada oma keeruka
struktuuri säilimine ja hoida vabaenergia väärtus negatiivne, kuna vastasel juhul oleksid nad surnud.
6. Kas elusorganismid on oma keskkonnaga termodünaamilises: tasakaaluolekust kaugel?
7. Miks toimub lahustunud aine isevooluline ühtlane jaotumine üle kogu lahuse ruumala?
Vastavalt termodünaamika II seadusele kulgevad protsessid isevooluliselt entroopia suurenemise suunas.
Ühtlasel jaotamisel korrapäratus suureneb ehk entroopia kasvab.
b) Enamike ainete lahustumine on endotermiline ehk termodünaamiliselt ebasoodne. Lahustumine saab
siis toimuda entroopia kasvu arvelt. Aine ühtlasel jaotumisel üle kogu selle ruumala korrapäratus kasvab
ja seega entroopia suureneb.
8. Termodünaamika teine seadus väidab ­ isoleeritud süsteemi entroopia kasvab üritades saavutada
maksimaalset väärtust. Kuidas on võimalik elu eksisteerimine ilma eeltooduga vastuollu minemist? Elu
Maal ei ole isoleeritud süsteem; lisaenergiat ammutatakse Päikeselt.
9. Kuidas on vabaenergia muutus seotud muutusega entalpias ja entroopias (valem, ühikud)? dG=dH
dST, kus d tähistab deltat e muutust.
10. Kuidas on vabaenergia muutus seotud reaktsioonist osavõtvate ainete kontsentratsioonidega (valem,
ühikud)? Glükoos + ATP Glc 6fosfaat + ADP
11. Milline on isevoolulise reaktsiooni G märk? Isevoolulised protsessid kulgevad Gibbsi energia
vähenemise suunas, G< 0.
12. Reaktsioon: glütseeraldehüüdfosfaat dihüdroksüatsetoonfosfaat on jõudnud tasakaalu. Milline on
reaktsiooni G märk sellel hetkel? G=0
13. Kas tasakaaluolekus on reeglina suurem pärisuunalise või vastassuunalise reaktsiooni kiirus?
Tasakaaluolekus ei ole soodustatud ei pärisuunaline ega vastassuunaline reaktsioon. G=0
14. Kas reaktsioon on isevooluline ja kuidas võib muutuda reaktsiooni isevoolulisus temperatuuri tõustes,
kui
a) H > 0 ja S < 0 a) Ei ole isevooluline, temp tõustes väheneb veelgi
b) H > 0 ja S > 0 b) On isevooluline(entroopia peaks olema suurem kui entalpia), temp tõustes
suureneb.
c) H < 0 ja S < 0 c) On isevooluline, temp tõustes see aga väheneb.
d) H < 0 ja S >0 d) On isevooluline, temp tõustes suureneb veelgi.
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #1 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #2 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #3 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #4 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #5 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #6 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #7 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #8 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #9 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #10 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #11 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #12 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #13 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #14 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #15 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #16 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #17 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #18 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #19 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #20 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #21 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #22 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #23 Biokeemia I kordamisküsimuste vastused #24
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-06-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
89 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
mariann3 Õppematerjali autor

Lisainfo

Õppejõu poolt antud kordamisküsimused
Palmitiinhappe oksüdatsioon , Biokeemia

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuidas on võimalik vee jäätumine ?
 • Miks peavad organismid keskkonnast pidevalt energiat ammutama ?
 • Keskkonnaga termodünaamilises: tasakaaluolekust kaugel ?
 • Miks toimub lahustunud aine isevooluline ühtlane jaotumine üle kogu lahuse ruumala ?
 • Kuidas on võimalik elu eksisteerimine ilma eeltooduga vastuollu minemist ?
 • Kuidas on vabaenergia muutus seotud muutusega entalpias ja entroopias (valem, ühikud) ?
 • Milline on isevoolulise reaktsiooni G märk ?
 • Milline on seos Gº ja tasakaalukonstandi vahel (valem, ühikud) ?
 • Millele on keskmise inimese võimsus kõige lähedasem ?
 • Kuidas sõltub laengutevahelise interaktsiooni energia laengutevahelisest kaugusest (valem, ühikud) ?
 • Kuidas sõltub elektrostaatilise interaktsiooni energia laengutevahelisest kaugusest ?
 • Mida näitab aatomi van der Waalsi raadius ?
 • Kui lähedale võivad teineteisele tungida (ringi tasapinnas) kaks aromaatset tsüklit ?
 • Milline on aromaatse tuuma van der Waalsi raadius ?
 • Milline on tugeva vesiniksideme energia võrrelduna soojusliikumise energiaga 25ºC juures ?
 • Milline on veemolekuli summaarne laeng ?
 • Mida tähendab, et molekul on polariseeritav ?
 • Mida tähendab indutseeritud dipool ?
 • Milliseid ühisjooni on vesiniksidemel ja kovalentsel sidemel (nimetage kaks) ?
 • Kui suur on tüüpiline vesiniksideme energia ?
 • Millised on kolm eluslooduses olulisemat makromolekulide klassi ?
 • Miks peavad valgud olema makromolekulid ?
 • Miks on enamikul rakkudel küllaltki sarnane suurus ?
 • Mitu ATP molekuli on rakus ?
 • Milline on DNA polümeraasi kontsentratsioon bakterirakus ?
 • Millega on põhjendatav vee kõrge sulamis ja keemistemperatuur ?
 • Miks lahustuvad ioonid vees hästi ?
 • Millised funktsionaalrühmad soodustavad molekuli lahustumist vees ?
 • Miks on vee tihedus tahkes faasis väiksem kui vedelas ?
 • Kui vedelas ­ millised tagajärjed oleks sellel elu eksisteerimise jaoks Maal ?
 • Mida tähendab amfipaatne molekul ?
 • Kuidas paigutuvad hüdrofoobsed ained vesilahuses ?
 • Kuidas paigutuvad amfipaatsed ained vesilahuses ?
 • Milline on CH3COOH konjugeeritud alus ?
 • Mida nimetatakse vee ioonkorrutiseks ?
 • Milline on iga lahuse pH ?
 • Kuidas on lahuse pH seotud vesinikioonide kontsentratsiooniga lahuses ?
 • Milline on füsioloogiline pH vahemik ?
 • Millise pKa väärtusega happe sobib kõige paremini pH = 6,80 puhvri valmistamiseks, miks ?
 • Mis on amfolüüdi isoelektriline punkt ?
 • Miks nimetatakse sahhariide ka karbohüdraatideks ?
 • Milline funktsionaalrühm on sahhariidides kõige arvukam ?
 • Millest tuleneb enantiomeeride nimetus peegelisomeerid ?
 • Millised toodud struktuuridest on furanoosid ?
 • Millised toodud struktuuridest on püranoosid ?
 • Millised toodud suhkrutest on desoksüderivaadid ?
 • Millisest polüsahhariidist pärineb toodud disahhariid ?
 • Miks on organismidele vajalik säilitada glükoosivaru glükoosi polümeerina ?
 • Millise polüsahhariidi hüdrolüüsi katalüüsib lüsotsüüm ?
 • Millistel struktuuridel on kujutatud suhkrute estrid ?
 • Millisel interaktsioonil põhineb geneetilise materjali kopeerimine ?
 • Millise lämmastikalusega paardub tsütosiin ja mitme vesiniksideme vahendusel ?
 • Miks toimub DNA ahela süntees alati 5´otsast 3`otsa suunas ?
 • Millise sideme kaudu on ühendatud nukleotiidijäägid DNA ahelas ?
 • Milline oligonukleotiid omab kõrgemat ,,sulamistemperatuuri" Tm. Miks ?
 • Mitu aluspaari tuleb ühe BDNA heeliksi pöörde kohta ?
 • Mitut aluspaari sisaldab inimese genoom ?
 • Mis on valgu monomeerideks ?
 • Milline on nimetatud aminohappe kõrvalahela laeng pH 7 juures ?
 • Millised toodud aminohapetest on happelise kõrvalahelaga ?
 • Millised toodud aminohapetest on aluselise kõrvalahelaga ?
 • Milliste aminohappejääkide kaudu toimub valkudes disulfiid sildade moodustumine ?
 • Mitme erineva aminohappe lülitamine valkudesse on geneetiliselt kodeeritud ?
 • Mitmest aminohappejäägist võiks koosneda valk molekulmassiga 50 kDa ?
 • Millised nimetatud molekulidest on valgud ?
 • Milline on tetrapeptiidi glutamiin glütsiin asparagiinhapeseriin summaarne laeng pH 7 juures ?
 • Kui kaua sünteesib bakteri E. coli ribosoom ühte keskmist valku ?
 • Mitu erinevat valku on inimeses ?
 • Millist polümeeri struktuuri tasandit määratakse sekveneerimise abil ?
 • Millised regulaarsed interaktsioonid stabiliseerivad valkude sekundaarstruktuuri elemente ?
 • Mitu aminohappejääki on keskmiselt ühe aheliksi pöörde kohta ?
 • Milline vesinikside leiab kasutust valkude sekundaarstruktuuri stabiliseerimisel ?
 • Millise sekundaarstruktuuri elemendi poolest rikaste valkude baasil moodustunud kiud on venivaim ?
 • Milline valk on juustes põhiline ?
 • Milliste meetodite abil on võimalik määreta valgu ruumilist struktuuri ?
 • Millised faktorid soodustavad valgu kokkupakkumist ?
 • Mitu % valgumolekulidest on denatureerunud olekus, kui temperatuur on võrdne Tmga ?
 • Kui kaua võtab aega keskmine valgumolekuli kokkupakkimine ?
 • Mille kaudu kandub edasi hullulehmatõbi ?
 • Millise ühendi oksüdatsioonist saab organism kõige rohkem energiat ?
 • Mida nimetatakse rasvade seebistamiseks ?
 • Miks ühinevad vette segatud taimeõlitilgad suuremateks tilkadeks ?
 • Mida tähendab mõiste ­ amfifiilne molekul ?
 • Milline võib olla steroidihormoon ?
 • Mida tähendab membraanilipiidide lateraalne difusioon ?
 • Miks on membraanlipiidide ,,flipflop" aeglasem kui lateraalne difusioon ?
 • Kus võib membraanidega ühendatud sahhariide kõige suurema tõenäosusega kohata ?
 • Milline võiks olla tavaliselt raku membraanpotentsiaal suunal väljast sisse ?
 • Kuidas mõjutab valinomütsiin K+ ioonide gradienti rakumembraanil ?
 • Kuidas see võimalik on ?
 • Kuidas see võimalik on ?
 • Millised väited on õiged ?
 • Mitmendat järku reaktsiooniga on tegemist ?
 • Millised on tasakaalukonstantide mõõtühikud ?
 • Millest võib sõltuda keemilise reaktsiooni kiiruskonstant ?
 • Kuidas avaldub reaktsiooni poolestusaeg kiiruskonstandi kaudu ?
 • Mida näitab reaktsiooni poolestusaeg ?
 • Mida see meile ütleb ?
 • Millele vastab keemilise reaktsiooni üleminekuolek ?
 • Millisel juhul on katalüüs kõige efektiivsem ?
 • Mida võimaldas seletada Fischeri ,,luku ja võtme" hüpotees ?
 • Milliste ühikutega võiks põhimõtteliselt mõõta katalüütilist konstanti ?
 • Millele vastavad Vmax, KM ja Vmax/KM alltoodud graafikul ?
 • Mis sisulist vahet on olukordadel, kus ühend A on tasakaaluolekus või statsionaarses olekus ?
 • Mida see meile ütleb ?
 • Mida see meile ütleb ?
 • Milline väide on õige konkurentse inhibiitori kohta ?
 • Milline puudumisel ?
 • Milline puudumisel ?
 • Mille alusel klassifitseeritakse EC (ensüümide komisjon) nomenklatuuris ensüümid ?
 • Millised nimetatud molekulidest võiksid olla ensüümid ?
 • Milline molekul võiks olla kofaktor ?
 • Millised nimetatud vitamiinidest on vees ja millised rasvlahustuvad ?
 • Millised toodud vitamiinidest on vees ja millised rasvlahustuvad ?
 • Millised koensüümid on kujutatud joonisel ?
 • Milliste reaktsioonide katalüüsi assisteerivad reeglina metalliioonid ?
 • Milline vitamiin moodustub nahas UV kiirguse toimel ?
 • Millised molekulid võivad toimida biokatalüsaatoritena ?
 • Mille vastu moodustatakse katalüütilised antikehad ?
 • Mis on metabolismi regulatsiooni lõplikuks eesmärgiks ?
 • Kuidas toimib regulatsioon substraadi tasandil ?
 • Millisel juhul kõige halvemini ?
 • Miks on otstarbekas reguleerida aine E kaudu just reaktsiooni A B katalüüsivat ensüümi ?
 • Kuidas võiks toimida kõige efektiivsemalt regulatsioon tagasiside kaudu ?
 • Miks on tagasiside kaudu reguleeritavad ensüümid reeglina allosteerilised ensüümid ?
 • Millised väited on õiged allosteerilise ensüümi kohta ?
 • Milleks on vajalik O2 kooperatiivne seostumine hemoglobiinile ?
 • Millise aminohappejäägi kaudu toimub valkude fosforüleerimine ?
 • Millist reaktsiooni katalüüsivad proteiini kinaasid ?
 • Milline ühend leiab reeglina kasutust fosfaatgrupi doonorina valkude fosforüleerimisel ?
 • Millisel membraanide omadusel põhineb regulatsioon kompartmentalisatsiooni kaudu ?
 • Mida mõjutavad reeglina steroidhormoonid ?
 • Mis asi on sekundaarne signaalmolekul ?
 • Milline toodud molekulidest on sekundaarne signaalmolekul ?
 • Millised on selle kofaktori allikad ?

Teemad

 • Et kindlustada oma keeruka 
 • struktuuri säilimine ja hoida vabaenergia väärtus negatiivne, kuna vastasel
 • juhul oleksid nad surnud
 • Gº 
 • eq (saadused/lähte)
 • K = e 
 • ΔG º/ RT 
 • viiest 
 • Integraalsed membraanivalgud on
 • membraanis paiknevad hüdrofoobsed aminohappejäägid väljaspool lipiidset
 • hüdrofiilsed jäägid
 • Vaba O2 
 • seotud hemoglobiiniga
 • t1/2 
 • Ser ­ seriin, Cys ­ tsüsteiin, His ­ histidiin
 • kovalentne katalüüs
 • ES(ensüüm­substraat) 
 • cat 
 • algkiirust 
 • max 
 • Joonis 12.5. Konkurentse inhibiitori
 • mõju ensüümkineetikale. 
 • V versus 
 • Veeslahustuvad
 • Rasvlahustuvad
 • substraatide ja produktide hulga kaudu
 • sekundaarsete
 • signaalmolekulide 
 • Metabolism
 • Püruvaadi kinaas 
 • Glütseeraldehüüd­3­fosfaadi dehüdrogenaas = 
 • Summaarselt tekib 1 mooli glükoosi konverteerimisel 2 mooliks püruvaadiks 2 mooli ATPd ja
 •  mooli NADH
 • b­oksüdatsiooni raja reaktsioonid toimuvad mitokondris, kuhu aktiveeritud rasvhape
 • transporditakse
 • Protsessi nimetatakse b­oksüdatsiooniks sest protsessis oksüdeeritakse b süsinik
 • ketorühmaks ja edasi tioestriks AcCoA kujul
 • a. Glükolüüs ­ 
 • b. Glükoneogenees ­ 
 • c. Tsitraaditsükkel ­ 
 • d. Püruvaadi dehüdrogenaasi reaktsioon ­ 
 • e. Hingamisahel 
 • f. ATP süntees oksüdatiivse fosforüülimise teel 
 • g. Rasvhapete oksüdatsioon 
 • h. Rasvhapete biosüntees 
 •  ATPd 

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

32
doc
40
docx
23
docx
937
pdf
147
docx
528
doc
66
docx
1072
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto