Bachmann ja Maruste (1)

5 VÄGA HEA
 
I OSA
PSÜHHOLOOGIA ÜLDKÜSIMUSI
PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA
STRUKTUUR
Teema 1
Psühholoogia ­ on õpetus hingeelu nähtustest ja käitumisest.
Eelteaduslik ­ Elutarkus, elupsühholoogia, terve mõistus, pikitud müütide,
eelarvamuste, omavahel vasturääkivate tõdemuste ja käibefraasidega, samas aga
sisaldades üllatavalt tabavaid ja praktilises elus kasulikke näpunäiteid ja tõdesid.
Märkimisväärne osa EP teadmistest ei ole verbaalselt edastatav.
Filosoofiline ­ põhifunktsioon on tegevuse süstemaatiline ja ennetav mõtestamine
inimühiskonna tarbeks., oluliste gnoseoloogiliste (tunnetusteoreetiliste) ja
ontoloogiliste (olemisõpetusega seotud) probleemide lahendamine ning sellest
johtuvalt uute ideede genereerimine.
Teaduslik ­ Eristavaks jooneks teadmiste suur usaldusväärsus, mille tagavad
mõistete täpne defineerimine ja loogiliselt mittevastuoluliste süsteemide kasutus,
nähtuste võimalikult objektiivne ja range mõõtmine
Teoreetiline ­ metoodiliselt ja sisuliselt rakenduslikule aluseks ja lähtekohaks.
Rakenduslik ­ kasutab saadud teavet konkreetsete eluliste probleemide
lahendamiseks
KOLM VAALA ­ filosoofia, neurofüsiloogia ja matemaatika.
Psüühika ­ väljendub objektiivse tegelikkusetunnetamise võimes, on närvisüsteemi
ja aju tegevuse tulemus, selle funktsioon.
Psüühilised protsessid ­ vaimne tegevus välismaailma peegeldamisel, mis
avaldub:
a. Tunnetusprotsessidena (aistingud, tajud, tähelepanuprotsessid, kujutlus,
mäluprotsessid, mõtlemine)
b. Emotsionaalsete protsessidena,
c. Toiminguid käivitavate ja suunavate protsessidena
39
Psüühilised protsessid algavad, kestavad teatud aja ja siis lõppevad või vaibuvad
teadvustamata tasandile. (Nt. meenub midagi ja mõtleb sellele, tunneb midagi
(rõõmu, viha), seejärel aga unustab.
Psüühilised seisundid ­ inimese üldine aktiivsuse tase, olek, psüühiliste
protsesside kulgemise eripära, meeleolu. Nt. Reipus, loidus. Seisundid on lühema-
või pikemaaegsed, vähem teadvustatud või selgemini teadvustatud ning avaldavad
olulist mõju psüühilise tegevuse produktiivsusele ja kvaliteedile.
Psüühilised omadused ­ konkreetse inimese psüühika tüüpilised erijooned.
Iseloomustavad inimese psüühikat kiiruse, täpsuse, püsivuse, muutlikkuse,
aktiivsuse taseme, mahu, suunitluse jm. seisukohalt. Nt võimed, temperament,
iseloom, isiksuse suundus (vajadused, huvid, väärtussüsteem, ideaalid). Nad on
teatud potentsiaaliks või eelduseks, mis lubab ennustada käitumist või
reageerimisviisi.
Hüpotees ­ püstitatakse uuritava nähtuse omaduste kohta -> professionaalsete
meetodite abil kogutakse teadusfaktid, mis võimaldavad nende omaduste kohta
midagi öelda -> kontrollitakse kas faktid on seaduspärased ja tulenevad tegelikult
meie poolt uuritavast (uuring on valiidne ning tulemust põhjustab meid huvitanud
muutuja ­ st fakt pole artefakt) -> faktid üldistatakse ja tehakse järeldused teooria
96% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Bachmann ja Maruste #1 Bachmann ja Maruste #2 Bachmann ja Maruste #3 Bachmann ja Maruste #4 Bachmann ja Maruste #5 Bachmann ja Maruste #6 Bachmann ja Maruste #7 Bachmann ja Maruste #8 Bachmann ja Maruste #9 Bachmann ja Maruste #10 Bachmann ja Maruste #11 Bachmann ja Maruste #12 Bachmann ja Maruste #13 Bachmann ja Maruste #14 Bachmann ja Maruste #15 Bachmann ja Maruste #16 Bachmann ja Maruste #17 Bachmann ja Maruste #18 Bachmann ja Maruste #19 Bachmann ja Maruste #20 Bachmann ja Maruste #21 Bachmann ja Maruste #22 Bachmann ja Maruste #23 Bachmann ja Maruste #24 Bachmann ja Maruste #25 Bachmann ja Maruste #26 Bachmann ja Maruste #27 Bachmann ja Maruste #28 Bachmann ja Maruste #29 Bachmann ja Maruste #30 Bachmann ja Maruste #31 Bachmann ja Maruste #32 Bachmann ja Maruste #33 Bachmann ja Maruste #34 Bachmann ja Maruste #35 Bachmann ja Maruste #36 Bachmann ja Maruste #37 Bachmann ja Maruste #38 Bachmann ja Maruste #39 Bachmann ja Maruste #40
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 40 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-08-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
216 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Kaire Nurk Õppematerjali autor

Lisainfo

Põhjalik refereering raamatust Psühholoogia alused - Talis Bachmann, Rait Maruste.
Bachmann , Maruste , Psühholoogia , Eelteaduslik , Filosoofiline , Teaduslik , Teoreetiline , Psüühika , Psüühilised protsessid , Hüpotees , Eksperiment , Vaatlus , Vestlus

Mõisted

eelteaduslik, filosoofiline, rakenduslik, kolm vaala, psüühilised protsessid, psüühilised seisundid, hüpotees, muutuja, uurimismeetodite reliaablusnõue, eksperiment, retrospektisoon, vestlus, objektiivtestid, projektiivtestid, üldpsühholoogia, psühhodiagnostika, psühhofüsioloogia, psühhofüüsika, sotsiaalpsühholoogia, diferentsiaalpsühholoogia, arengupsühholoogia, patopsühholoogia, kognitiivne psühholoogia, idealistlik psühholoogia, materialistlik psühholoogia, dualistlik psühholoogia, psühhofüüsika, biheiviorism, geštaltpsühholoogia, psüühilistele nähtustele, freudism, neofreudism, tegevuse motiivid, analüütiline psühholoogia, jungi teeneks, humanistlik psühholoogia, kognitiivne psühholoogia, informatsioonitöötlus, ärritatavus, difuusne närvisüsteem, ganglioosne närvisüsteem, sensoorne staadium, pertseptiivne staadium, instinkt, vermimine, intellektuaalne käitumine, teadvustamine, mitteteadvustunud psüühika, eneseteadvus, minapilt, fenomeniline teadvus, teadvuse kontiinum, tsentraalne, perifeerne, sensoorne allsüsteem, motoorne allsüsteem, sümpaatiline, parasümpaatiline, aferentne, eferentne, motoorne, närvikiud, dendriidid, neuron, retseptor, refleks, tingimatu refleks, tingitud refleks, funktsionaalsed süsteemid, närviprotsesside jõud, närviprotsesside tasakaal, närviprotsesside liikuvus, introvertsus, ekstravertsus, hüpnoos, orgaanilised vajadused, funktsioonivajadused, sotsiaalsed vajadused, vaimsed vajadused, motivatsioon, motiiv, motiivide konflikt, motivatsiooniseisundid, tunnetusprotsessid, sensoorsed, pertseptiivsed, mnestilised, meeleline tunnetuse, loogiline tunnetus, ärritaja, erutus, retseptor, analüsaatori, aistingud, kontaktsed, distantsed, eksterotseptiivsed aistingud, interotseptiivsed aistingud, propriotseptiivsed, eristusläved, aisting, adaptsioon, positiivne adaptsioon, negatiivne adaptsioon, selektiivne adaptsioon, sünesteesia, kontrast, daltonism, kanapimedus, pertseptiivne tegevus, taju mõtestatus, üldistav, eristav, eristav äratundmine, taju valivus, valivus, apertseptsioon, ajutine apertseptsioon, taju konstantsus, ökoloogiline põhjendatus, illusioonid, hallutsinatsioonid, kausaalne atributsioon, refleksioon, empaatia, stereotüüp, aktsentueerimine, projektsioon, sotsiaalne stereotüüp, järjestuse efekt, positiivne oreool, negatiivne oreool, ajataju, konsolideerumine, assotsiatsioonid, assotsiatiivne eksperiment, mälu maht, repressioon, retroaktiivne interferents, negatiivne induktsioon, äratundmine, meenutamine, reministsents, motoorne, kujundiline, lühimälu, loomine 4, püsimälu, protseduurimälu, juurdepääs s, episoodiline mälu, unustamine, põhisisuks, osisteks, praiming, vaegmälu, eidetism, sünesteesia, amneesia, fantaasia, füsioloogilisest seisukohast, assotsiatiivsed seosed, perseveratsioon, videomängu silme, reprodutseeriv, intuitsioon, mentaalne rotatsioon, süllogism, mõtlemisoperatsioonid, mõtlemisvormid, induktsioon, deduktsioon, mõtlemisliigid, diskursiivne, intuitiivne, reproduktiivne, tahteline, tahtmatu, heuristika, insait, inkubatsioon, illuminatsioon, funktsionaalne fikseeritus, rigiidsus, lateraalne mõtlemine, vertikaalne mõtlemine, konnotatiivne tähendus, erinevatel inimestel, foneem, morfeem, pindmine struktuur, süvastruktuur, keele ökonoomia, kõne mehhanismid, kõne liigid, sisekõne, suuline, suuline kõne, afektiivne, kõne funktsioonid, assotsiatiivne eksperiment, broca piirkond, wernicke piirkond, pauside täitmine, sotsiaalsed tunnused, emotsionaalsed, tahe, voluntarism, impulsiivne, impulsiivne käitumine, tahte funktsioonid, abuulia, apraksia, kontrollikese, internaal, eksternaal, kontrollikeskmega inimesed, tundmused, negatiivseid tundmusi, tundmuslik toon, idiosünkraasia, steenilised tundmused, asteenilised tundmused, tundmuste ambivalentsus, limbiline süsteem, ajupiirkondade, ärevus, distress, frustratsioonireaktsioonidel, dollard, afekt, psühholoogiline, patoloogiline, hüpohondria, afektogeenne situatsioon, orienteerumisrefleks, tahtmatu, tahteline, tahtelisjärgne, sensoorne, motoorne, fokaalne tähelepanu, popout, valivus, valivus, jaotuvus, ümberlülitatavus, kõikuvus, tähelepanu organisatsioon, tähelepanu silmapilgutus, refraktaarsus, reaktsioonist, vaikne uni, aktiivne uni, temperament, vaimsed võimed, eksternaalsus, internaalsus, loovus, subjektiivne heaolu, elamusteotsing, agressiivsus, tunnusjoone teooriad, faktoranalüüs, neurootilisus, psühhootilisus, mcraeon, kognitiiv, olulisemad mõõtmed, humanistlikud, intelligentsustestid, valiidsus, reliaablus, intelligentsuse faktorid, projektiivsed, agressiivsused teooriad, instinktiteooriad, etoloogide arvates, freudi teoorias, frustratsiooni, agressiooni vallandumine, isiksuse patoloogia, normi mõiste, hoiakute funktsioonid, ekspressiivne funktsioon, kohastumuslik funktsioon, kommunikatiivne funktsioon, hoiakute mõõtmine

Sisukord

 • PSÜHHOLOOGIA ÜLDKÜSIMUSI
 • PSÜHHOLOOGIA AINE, MEETODID, PRINTSIIBID JA
 • STRUKTUUR
 • Teema 1
 • Psühholoogia
 • Eelteaduslik
 • Filosoofiline
 • Teaduslik
 • Teoreetiline
 • Rakenduslik
 • KOLM VAALA
 • Psüühika
 • Psüühilised protsessid
 • Psüühilised seisundid
 • Psüühilised omadused
 • Hüpotees
 • Uurimismeetodite reliaablusnõue
 • Eksperiment
 • Sõltumatu muutuja ja sõltuv
 • Vaatlus
 • Retrospektisoon
 • Vestlus
 • Küsitlus
 • Objektiivtestid
 • Projektiivtestid
 • Küsitlus, küsimustikud
 • Üldpsühholoogia
 • Psühhodiagnostika
 • Psühhofüsioloogia
 • Psühhofüüsika
 • Sotsiaalpsühholoogia
 • Diferentsiaalpsühholoogia
 • Arengupsühholoogia
 • Patopsühholoogia
 • Kognitiivne psühholoogia
 • Eksperimentaalpsühholoogi
 • Positiivne korrelatsioon
 • Negatiivne korrelatsioon
 • PSÜHHOLOOGIA ARENGULUGU
 • Teema 2
 • Animism
 • Idealistlik psühholoogia
 • Materialistlik psühholoogia
 • Dualistlik psühholoogia
 • Biheiviorism
 • Geštaltpsühholoogia
 • Psühhoanalüüs
 • Freudism
 • Neofreudism
 • Analüütiline psühholoogia
 • Humanistlik psühholoogia
 • Kognitiivne psühholoogia
 • Informatsioonitöötlus
 • PSÜÜHIKA EVOLUTSIOONILISE TEKKE JA ARENGU
 • LOODUSTEADUSLIK KÄSITLUS
 • Teema 3
 • Ärritatavus
 • Difuusne närvisüsteem
 • Ganglioosne närvisüsteem
 • Sensoorne staadium
 • Pertseptiivne staadium
 • Instinkt
 • Vermimine
 • Kogemus
 • Intellektuaalne käitumine
 • Teadvus
 • Mitteteadvustunud psüühika
 • Eneseteadvus
 • Minapilt
 • Fenomeniline teadvus
 • Teadvuse kontiinum
 • PSÜÜHIKA NEUROTEADUSLIKUD ALUSED JA ONTOGENEES
 • Teema 4
 • Närvisüsteem
 • Somaatiline
 • Tsentraalne
 • Perifeerne
 • Vegetatiivne e autonoomne
 • Sümpaatiline
 • Parasümpaatiline
 • Aferentne
 • Eferentne
 • Sensoorne
 • Motoorne
 • Närvikiud
 • Neuron
 • Sünaps
 • Erutus ja pidurdus
 • Refleks
 • Tingimatu refleks
 • Tingitud refleks
 • Operantne õppimine
 • Närviprotsesside jõud
 • Närviprotsesside tasakaal
 • Närviprotsesside liikuvus
 • Yerkesi ja Dodsoni seadus
 • Kõrgema närvitegevuse tüübid
 • Introvertsus
 • Ekstravertsus
 • Aeglane ja kiire uni
 • Hüpnoos
 • VAJADUSED JA MOTIIVID
 • Teema 5
 • Vajadus
 • Orgaanilised vajadused
 • Funktsioonivajadused
 • Sotsiaalsed vajadused
 • Vaimsed vajadused
 • Esteetilised vajadused
 • Iga kõrgema taseme vajaduse normaalne rahuldamine on mõeldav siis, kui
 • Motivatsioon
 • Motiiv
 • Motiivide konflikt
 • Motivatsiooniseisundid
 • Hoiakud
 • Sotsiaalne hoiak
 • TUNNETUSPROTSESSID
 • AISTINGUD
 • Teema 6
 • Tunnetusprotsessid
 • Aisting
 • Sensoorsed
 • Pertseptiivsed
 • Mnestilised
 • Intellektuaalsed
 • Meeleline tunnetuse
 • Loogiline tunnetus
 • Ärritaja
 • Erutus
 • Retseptor
 • Analüsaatori
 • Aistingud
 • Kontaktsed
 • Distantsed
 • Eksterotseptiivsed aistingud
 • Interotseptiivsed aistingud
 • Propriotseptiivsed
 • Tundlikkus
 • Läved, absoluutsed läved
 • Eristusläved
 • Signaalide avastamise teooria
 • Aistingu latents
 • Adaptsioon
 • Positiivne adaptsioon
 • Negatiivne adaptsioon
 • Selektiivne adaptsioon
 • Sünesteesia
 • Kontrast
 • Daltonism
 • Kanapimedus
 • PERTSEPTIIVSED TUNNETUSPROTSESSID
 • Teema 7
 • Taju mõtestatus
 • Üldistav
 • Eristav
 • Taju valivus
 • Objekt ja foon
 • Apertseptsioon
 • Ajutine apertseptsioon
 • Taju konstantsus
 • Ökoloogiline põhjendatus
 • Illusioonid
 • Hallutsinatsioonid
 • Kausaalne atributsioon
 • Identifikatsioon
 • Refleksioon
 • Empaatia
 • Stereotüüp
 • Aktsentueerimine
 • Sotsiaalne stereotüüp
 • Järjestuse efekt
 • Positiivne oreool
 • Negatiivne oreool
 • Ajataju
 • MNESTILISED TUNNETUSPROTSESSID
 • MÄLU
 • Teema 8
 • DNA, RNA
 • Konsolideerumine
 • Meeldejätmine/omandamine
 • Assotsiatsioonid
 • Assotsiatiivne eksperiment
 • Tahteline omandamine , Tahtmatu omandamine
 • Mnemotehnika /mnemoonika
 • Mälu maht
 • maagiline arv“
 • Komp (känk)
 • Säilitamine
 • Repressioon
 • Organisatsioon, skeem
 • Retroaktiivne interferents
 • Proaktiivne pidurdus
 • Negatiivne induktsioon
 • Reprodutseerimine (ammutamine)
 • Äratundmine
 • Meenutamine
 • Reministsents
 • MÄLULIIGID
 • Motoorne
 • Emotsionaalne
 • Kujundiline
 • Sõnalis-loogiline
 • Sensoorne (ülilühiajaline) mälu – ikooniline mälu
 • Lühimälu
 • Püsimälu
 • Semantilise mälustruktuuri mudel
 • Protseduurimälu
 • Semantiline mälu
 • Episoodiline mälu
 • Operatiivmälu
 • Praiming
 • Vaegmälu
 • Eidetism
 • Sünesteesia
 • Amneesia
 • III osa
 • TEGEVUSE REGULATSIOON
 • KUJUTLUS JA FANTAASIA
 • Teema 9
 • Kujutlus
 • Fantaasia
 • Assotsiatiivsed seosed
 • Ideomotoorika
 • Kujutluseliigid
 • Aktiivne
 • Passiivne
 • Perseveratsioon
 • Reprodutseeriv
 • Intuitsioon
 • Kujutluse eksperimentaalne uurimine
 • Mentaalne rotatsioon
 • INTELLEKTUAALSED TUNNETUSPROTSESSID
 • MÕTLEMINE
 • Teema 10
 • Mõtlemine
 • Süllogism
 • Mõtlemisoperatsioonid
 • Mõtlemisvormid
 • Induktsioon
 • Deduktsioon
 • Mõtlemisliigid
 • Diskursiivne
 • Intuitiivne
 • Reproduktiivne
 • Produktiivne
 • Tahteline
 • Tahtmatu
 • Heuristika
 • Insait
 • Inkubatsioon
 • Illuminatsioon
 • Verifikatsioon
 • Funktsionaalne fikseeritus
 • Rigiidsus
 • otsustuste puu“
 • Lateraalne mõtlemine
 • Vertikaalne mõtlemine
 • KEEL JA KÕNE
 • Teema 11
 • Kõne
 • Semantika
 • Konnotatiivne tähendus
 • Foneem
 • Morfeem
 • Süntaks
 • Pindmine struktuur
 • Süvastruktuur
 • Sapiri-Whorfi Hüpotees
 • Erikeel – argoo
 • Keele ökonoomia
 • Kõne mehhanismid
 • Kõne liigid
 • Sisemine
 • Välimine
 • Suuline
 • Kirjalik
 • Afektiivne
 • Kõne funktsioonid
 • Afaasia
 • Broca piirkond
 • Wernicke piirkond
 • Kõne mitteverbaalsed komponendid
 • Kõne paraverbaalsed tunnused
 • EMOTSIONAALSED-TAHTELISED PROTSESSID
 • Teema 12
 • Voluntarism
 • Eneseregulatsioon
 • Impulsiivne
 • Tahteline
 • Abuulia
 • Apraksia
 • Kontrollikese
 • Internaal
 • Eksternaal
 • TUNDMUSED JA EMOTSIOONID
 • Teema 13
 • Tundmused
 • Emotsioonid
 • Tundmuslik toon
 • Idiosünkraasia
 • Steenilised tundmused
 • Asteenilised tundmused
 • Tundmuste ambivalentsus
 • Amygdala
 • Atributsioon
 • Emotsionaalsed seisundid
 • Meeleolu
 • Ärevus
 • Stress
 • Frustratsioon
 • Afekt
 • Psühholoogiline
 • Patoloogiline
 • Hüpohondria
 • Afektogeenne situatsioon
 • TÄHELEPANU JA TÄHELEPANELIKKUS
 • Teema 14
 • Tähelepanu
 • Kui protsess
 • Kui seisund
 • Orienteerumisrefleks
 • Tähelepanu liigid
 • Tahtelisjärgne
 • Sensoorne
 • Ideaalne
 • Fokaalne (fokusseeritud)
 • Jagatud
 • Popout
 • Tähelepanu omadused
 • Valivus
 • Püsivus
 • Jaotuvus
 • Ümberlülitatavus
 • Kõikuvus
 • Kontsentratsioon
 • Tähelepanu organisatsioon
 • Esmasuse printsiip
 • Tähelepanu silmapilgutus
 • Refraktaarsus
 • Tähelepanu tüübid
 • Vaikne uni
 • Aktiivne uni
 • ISIKSUS JA SOTSIAALSED SUHTED
 • Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia
 • Teema 15
 • Isiksus
 • Isiksuse omadused
 • Temperament
 • Vaimsed võimed
 • Iseloom
 • Väärtused
 • Eksternaalsus
 • Internaalsus
 • Loovus
 • Subjektiivne heaolu
 • Elamusteotsing
 • Maskuliinsus ja feminiinsus
 • Agressiivsus – kui
 • Isiksuse teooriad
 • Psühhodünaamilised
 • Tunnusjoone teooriad
 • Faktoranalüüs
 • Ekstravertsus ja introvertsus
 • Neurootilisus
 • Psühhootilisus
 • Suur viisik“
 • Kognitiiv-käitumuslikud teooriad
 • Humanistlikud – ja fenomenoloogilised teooriad
 • Intelligentsustestid
 • Valiidsus
 • Reliaablus
 • Intelligentsuse faktorid
 • Voolav ja kristalliseerunud intelligentsus
 • Isiksusetestid
 • Objektiivsed
 • Projektiivsed
 • Agressiivsused teooriad
 • Instinktiteooriad
 • Frustratsiooni-agressiooni teooria
 • Sotsiaalse õppimise teooria
 • Agressiivsust soodustavad tingimused
 • Isiksuse patoloogia
 • Normi mõiste
 • Häired
 • Hoiaku komponendid
 • Afektiivne
 • Kognitiivne
 • Käitumuslik
 • Hoiakute funktsioonid
 • Kognitiivse dissonantsi teooria
 • Hoiakute mõõtmine

Teemad

 • Aprioorne
 • põhimõtteline, enne olukorraga tutvumist, ette omaks võetud)
 • eferentse närvisüsteemi
 • Sellel
 • käsitlusel on ka puudused)
 • sättumus
 • Taju
 • Kujutluseliigid
 • Loov
 • Keel
 • kujuneb peamiselt kasvatuse ja töötamise käigus
 • Emotsionaalsed seisundid
 • Tähelepanu liigid
 • Tähelepanu omadused
 • Isiksuse omadused
 • Isiksuse teooriad
 • Isiksusetestid
 • Hoiaku komponendid
 • Afektiivne

Kommentaarid (1)


Reimo Oja: Hea raamatu refereering!
14:18 18-09-2012


Sarnased materjalid

39
pdf
107
docx
20
docx
53
doc
90
doc
51
docx
106
pdf
990
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto