Kuidas netis maksad? Vasta


Avaliku halduse konspekt (0)

4 HEA
 
AVALIK HALDUS
Kordamisküsimused eksamiks ettevalmistumisel
aineprogrammi teemade osas
Teema 1. Riik ja ühiskond
· Avaliku, erasektori ning kodanikuühiskonna olemus ja koostoime tasakaalustatud
ühiskonnakorralduses
Millest koosneb ühiskond?
Ühiskonna struktuur = avalik sektor + ärisektor + kodanikuühiskond
1.) Avalik sektor
Peamine eesmärk: teenida avalikku huvi (,,enamuse arvamus", erahuvide ühisosa)
Sinna kuuluvad:
· AÕJI - Avalik-õiguslik juriidilised isikud
o Riik
o Põhiseaduslikud institutsioonid:
1. Riigikogu
2. Riigikontroll
3. Vabariigi President
4. Vabariigi Valitsus
5. Kohalik omavalitsus
6. Kohus
7. Õiguskantsler
8. Eesti Pank
Seos ärisektoriga:
I. Keskkond (poliitiline, õiguslik, majanduslik)
II. Ostab teenuseid
III. Kontroll ­ tarbijakaitse ntks
IV. Infrastruktuur
Seos kodanikuühiskonnaga:
I. Töökohad
II. Avalikud hüved ­ tarbitav kõigile (haridus), teenused ­ tarbitav maksjatele
(ühistransport)
III. Kontroll ­ politsei ntks
IV. Keskkond (poliitiline, õiguslik, majanduslik)

1
2.) Ärisektor
Peamine eesmärk: teenida tulu
Sinna kuuluvad:
· EÕJI ­ Eraõiguslikud juriidilised isikud
o OÜ, AS, FIE, UÜ, TÜ
o Riigi ettevõtted ­ nt. Tallinn Sadam, Eesti Energia, Estonian Air, Eesti Loto
Seos avaliku sektoriga:
I. Maksutulu
II. Innovatsioon
III. Sisepoliitika ­ ärisektor sunnab keskkonna arengut
IV. Teadmised
Seos kodanikuühiskonnaga:
93% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Avaliku halduse konspekt #1 Avaliku halduse konspekt #2 Avaliku halduse konspekt #3 Avaliku halduse konspekt #4 Avaliku halduse konspekt #5 Avaliku halduse konspekt #6 Avaliku halduse konspekt #7 Avaliku halduse konspekt #8 Avaliku halduse konspekt #9 Avaliku halduse konspekt #10 Avaliku halduse konspekt #11 Avaliku halduse konspekt #12 Avaliku halduse konspekt #13 Avaliku halduse konspekt #14 Avaliku halduse konspekt #15 Avaliku halduse konspekt #16 Avaliku halduse konspekt #17 Avaliku halduse konspekt #18 Avaliku halduse konspekt #19
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-04-16 Kuupäev, millal dokument üles laeti
102 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
santsik Õppematerjali autor

Lisainfo

Põhi teadmised avaliku halduse toimimisest, sh riigiorganite ülesanded ja kohustused ning seadused, mille alusel avalik haldus töötab.
avalik haldus , mõisted , ülesanded , kohustused , riigiorganid , teen , sektor , põhiseadus , omavalitsus , valitsusasutus , pädevus , järelvalve , organisatsioon , haldusorgan , kantsler , põhiseaduslik , president , järelevalve

Dokumendis esitatud küsimused

 • Millest koosneb ühiskond ?
 • Mida ta maksma peab ?

Mõisted

Sisukord

 • AVALIK HALDUS
 • Kordamisküsimused eksamiks ettevalmistumisel
 • Teema 1. Riik ja ühiskond
 • Ühiskonna struktuur = avalik sektor + ärisektor + kodanikuühiskond
 • Avalik sektor
 • AÕJI
 • Riigi
 • Õigus
 • Ärisektor
 • EÕJI
 • Heaolukasv – tehnoloogia areng
 • Kodanikuühiskond
 • Professionaalsed
 • Mitteprofessionaalsed
 • Seadusandlikuks
 • Täidesaatvaks
 • Kohtuvõimuks
 • Vaba mandaadi põhimõte
 • Organid
 • Kohustulikud
 • Ajutised komisjonid
 • Vabatahtlikud
 • Liikmed valitakse
 • Vabad
 • Otsesed
 • Valib Vabariigi Presidendi
 • Annab
 • PÕHILINE ROLL
 • kompetentsi jaotamise kompetents
 • Riigikogu liige on
 • Ei kontrolli KOV-d
 • PÕHILINE ROLL – tasakaalustada võimu
 • Esindusfunktsioon
 • Järelvalve
 • Eesti
 • Kuulutab Riigikogu valimised välja
 • VIII
 • Saadab Riigikogu laiali kui
 • Valitakse 5-ks aastaks
 • XIII
 • Annab välja
 • Võimaldab võimu hajutada ja tuua rahvale lähemale
 • !!!!!!
 • Vaba kogukonna teooria
 • Riikliku KOV teooria
 • Kassatsioon – edasikaebus, mida peab vandeadvokaat koostama
 • Ennetav kontroll
 • Riigikogu ja Valitsuse istungitest
 • Järelkontroll
 • Apoliitiline
 • Juhib Eesti Panga nõukogu
 • Eesti Panga president
 • Valitsusele nõu rahapoliitika
 • Avaliku huvi
 • Teema 2. Avalik võim ja avalik haldus
 • Tegevus on
 • Ulatuslik
 • Riigivõimu vahendite
 • Prognoosimine ja planeerimine
 • Täitmine
 • Kontroll
 • Traditsiooniline
 • Selged alluvussuhted
 • igaüks teab, kes kellele allub
 • Selge tööjaotus
 • Kontrollimine
 • Petersi printsiip
 • Kaasaegse
 • Administreerimise asemel
 • Konkurents
 • Otsuste tegemine
 • Strateegilise juhtimise
 • Avaliku valitsemise
 • Vahetu
 • Riigikantselei
 • Inspektsioonid
 • Ametid
 • Kaudne e. delegeeritud riigihaldus
 • Eesti Kultuurkapital)
 • Riigi haldusülesannete
 • Kohalik omavalitsus
 • Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikud garantiid: (4)
 • Detsentralisatsioon
 • Tsentralisatsioon
 • Võim on hajutatud 3-me iseseisva halduskandja
 • ERISTAMISE
 • TEOORIAD
 • Avaliku ja eraõiguse eristamise teooriad
 • Huviteooria
 • Subkordinatsiooniteooria
 • Avalikku õigust reguleerib alati subordinatsioon ehk alluvussuhe
 • Subjektiteooria
 • Teema 3. Haldusorganid
 • Vabariigi President
 • Rahvusvaheline pädevus
 • Saatkonnaõigus
 • Siseriiklik pädevus
 • Kuulutab välja
 • Annab välja riiklike
 • Sise –ja välispoliitika
 • Valitsus realiseerib oma võimu läbi valitsusasutuste
 • Ministeeriumi staatus
 • Täidab Vabariigi Valitsuse ülesandeid
 • Käskirju
 • Määrusi
 • Ministeeriumi valitsemisala
 • Vabariigi Valitsuse seadusega
 • Sotsiaal
 • Inspektsioon
 • Riigikantselei staatus
 • Vabariigi
 • Valitsust
 • Vastutab
 • Kirjutab
 • Valitsuse määrustele
 • Teostab
 • Sisemise
 • KOV üksikaktidele
 • Maakonna
 • Valitsuse poliitika vahendamine
 • Omavalitsusüksuse ülesanded
 • Sotsiaalabi ja teenuseid
 • Vanurite hoolekannet
 • Noorsootööd
 • Pidada üleval lasteadu, koole, raamatukogusid
 • Hoolitseda teede ja ühistranspordi eest
 • Õiguspärasus ja otstarbekus
 • Ainult õiguspärasus
 • KOV-se
 • Riigiteenistus
 • Kohaliku omavalitsuse teenistus
 • Teema 4. Avalik- õiguslikud haldustoimingud ja riigivastutus
 • Haldusmenetluse põhimõtted
 • Uurimispõhimõte
 • Kaalutluspõhimõte e
 • ei ole olemas sarnaseid olukordi
 • Vormivabaduse ja eesmärgipärasuse
 • Õiguskaitse põhimõte
 • Õigustoimingud
 • Reaaltoimingud
 • Haldusakt
 • Üksikaktid: käskkiri, korraldus, haldusakt
 • Määrus
 • Haldusleping
 • Koordinatsiooniline
 • Subkordinatsiooniline
 • kes haldusülesannet täidab
 • vaid riigiorgan on
 • Arvestatakse ainult
 • Võib nõuda haldusakti vältimist, sooritamist, kehtetuks tunnistamist, toimingu lõpetamist
 • Teema 5. Haldussund
 • Haldussund
 • Eesmärk
 • avaliku
 • väljaspool
 • eraldi
 • Enne karistamise otsust
 • Karistatakse
 • Sunnivahendid
 • Asendustäitmine
 • Sunniraha
 • Teema 6. Halduse kontroll
 • Halduse kontroll
 • Sisene kontroll
 • Teenistuslik järel
 • Riiklik järel
 • Teostavad
 • Vabariigi Valitsus
 • Ministeeriumit
 • Riigikantseleid
 • Maavalitsusi
 • Minister
 • Oma struktuuriüksusi
 • Oma valitsemisala valitsusasutusi
 • Enesekontroll
 • Väline kontroll
 • Poliitiline kontroll
 • Ühiskondlik kontroll
 • Üleskutsumisõigus
 • Umbusaldusõigus – valitsusele või valitususe liikmele
 • Majanduskontroll
 • Õiguskantsleri järelvalve
 • Kohtukontroll
 • Kontrollib vaid nimetatud sätete kooskõla põhiseadusega
 • Teema 7. Avaliku ja erasektori koostöö alused ja korraldus
 • Erastamine
 • Lepinguline delegeerimine
 • Avaliku ja erassektori partnerlus
 • Kokkuvõtteks
 • Riigikogu peaks täpsustama erakondade rahastamsie reegleid, sest see muudaks

Teemad

 • aineprogrammi teemade osas
 • Avalik sektor
 • avalikku huvi
 • riigi
 • eskkond
 • ontroll
 • valikud hüved
 • ontroll
 • Ärisektor
 • Kodanikuühiskond
 • võimu
 • legislatiivfunktsiooni
 • rahvahääletusel
 • täidesaatva funktsiooni teostamisega
 • vormiks, mille abil riigile usaldust väljendada
 • tunnused
 • põhiseadusest tulenevate kompetensidega
 • kõrgeim riigiorgan
 • rahva poolt valitud
 • proportsionaalsuse põhimõtte alusel
 • otsusi
 • mõne seaduseelnõu
 • rahvahääletusele
 • peaministri kandidaadile
 • volitused
 • valitsuse moodustamiseks!
 • puutumatu
 • otstarbekust
 • õiguspärasust
 • puutumatus
 • funktsioon
 • riigikaitse kõrgeim juht
 • a. Peaministri kandidaadi
 • b. Õiguskantsleri kandidaadi
 • c. Riigikontrolöri kandidaadi
 • d. Eesti Panga Nõukogu esimehe kandidaadi
 • korraldusi
 • kinnised
 • puutumatud
 • ex ante)
 • ex poste)
 • krediidiasutuste
 • poliitika kujundamisel
 • mõõta valimistega (osalusprotsent)
 • tulevikku
 • sotsiaalselt
 • kontroll
 • ülesanded
 • kultuuri, majandust ja sotsiaalvaldkonda
 • korra
 • julgeoleku
 • personali
 • vahendite tagamine haldusül-ide
 • täitmiseks
 • indlustada
 • funktsioonid
 • kirjalikult dokumenteeritud
 • elukutselised
 • teaduslik juhtimine
 • korruptsiooni
 • avalik huvi
 • ebaefektiivne
 • mittekasulik
 • puudus isikuline vastutus
 • hakati
 • tegelema
 • juhtimisega
 • parimad
 • praktikad
 • erasektorist
 • mõelda
 • kokku
 • hoiule
 • ärisektorit
 • kodanikuühiskonda
 • ka alt ülesse
 • Riigi haldusülesannete füüsilistele või juriidilistele
 • isikutele üleandmise kaalutlused ja tingimused
 • riigihaldus
 • ehk riik
 • a. Üldkompetentsiga haldusorganid
 • b. Valitsusasutused (alluvad Vabariigi Valitsusele)
 • b.iii. Ministeeriumid
 • loodud riigi poolt iseseisva seaduse
 • alusel
 • asutus
 • sihtasutus
 • ühendus
 • kaalutlused
 • tingimused
 • ei tohi alandada
 • kvaliteeti
 • liite
 • volikogu
 • valitsust
 • üksikakte
 • makse
 • koostöösuhetes
 • õiguslik väljendus
 • Avaliku ja eraõiguse eristamise teooriad
 • riik on
 • kõrgemal kohal
 • avaliku võimu
 • kandjale
 • põhiseaduslike institusioonide
 • kandidaate
 • autasusid
 • ja
 • auastmeid
 • läbi valitsusasutuste
 • Ministeeriumi staatus
 • apoliitiline
 • Justiits
 • Põllumajandus
 • juhtimisfunktsiooniga
 • valitsusasutus
 • riiklikku järelvalvet
 • teostav
 • peaministrit
 • riigisekretär
 • riigikantselei eest
 • põhiseaduslikku järelvalvet
 • esindab riiki maakonnas
 • ei ole apoliitiline
 • kontrolli
 • esinduskogu
 • täitevorgan
 • Maavanem
 • teostab järelevalvet
 • Riigikontroll
 • kontrollib
 • tegevust
 • kui KOV
 • omab riigi vara)
 • Õiguskantsler
 • ametiasutuses
 • õigused
 • kohustused
 • majanduslike huvide deklaratsiooni
 • haldusorgani
 • tegevus
 • diskretsioon
 • oluline on tulemus
 • Seadlus on ka üldakt
 • volitusnorm (
 • taastada olukord enne kahju tekitamist
 • otsest kahju
 • juhuslike asjaolude tõttu tekkinud kahju eest riik
 • ei vastuta
 • hüvitatakse kahju kõige odavamal viisil
 • isiku
 • õiguste kitsendamine
 • ametid
 • inspektsioonid
 • kohtud
 • tahtlikku
 • lisakaristusi
 • korralda kohustuse täitmise adressaadi
 • kulul
 • summa, mille peab adressaat tasuma
 • mitterahalist kohustust hoiatuses märgitud
 • tähtaja jooksul ei täida
 • valve
 • inspektsioonid
 • kontrollsüsteem
 • erakonnad
 • a.ii.4
 • ainult siis, kui tema poole
 • pöördutakse
 • põhiseaduslikkuse järelvalve kohus
 • pakkumise kontrolli
 • pakkumine/müümine/ostmine
 • Kokkuvõtteks
 • erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) aseesimees Kaarel Tarand
 • kontrolli lihtsamaks, selgemaks ja jätaks erakondadele vähem kiusatusi hämaratel
 • aladel tegutsemiseks

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

269
docx
117
docx
236
pdf
1072
pdf
80
doc
214
docx
125
docx
190
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto