Avalik juhtimine ja avalik teenus (0)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris

Teema 1: Avalik juhtimine ja avalik teenus
1. Mis on avalik haldus, avalik valitsemine ja avalik juhtimine? Võrrelge kontseptsioone omavahel. *Avalik haldus - on
täidesaatva riigivõimu tegevus. Avalik haldus keskendub riigi tegevuse korraldamisele, selle institutsionaalsele aspektile.
Ametnike ja poliitikute omavaheline seos; avalike teenuste üle otsustamine/osutamine; avalik haldus on koostöögrupp, mis
hõlmab kõiki kolme võimuharu; on avaliku poliitika protsessi osa.*Ülesanded - Avaliku korra ja julgeoleku kaitse; Üksikisiku
arengu ja toimetuleku toetamine ; Ühiskonna arengu soodustamine ja juhtimine; Avalikule võimule aineliste vahendite
kindlustamine ; Haldusvõime korralduslik tagamine: institutsioonid , töötajaskond, töövahendid.
*Avalik valitsemine ( Public governance) – tähendab viise, kuidas sidusrühmad omavahel suhtlevad, et mõjutada avaliku
poliitika väljundit. Valitsemine on dünaamiline ja mitmekülgne nähtus–hea haldus kaasab avalikkust, suurendades sellega
usaldust avaliku halduse vastu ja võimaldades nii osutada paremaid teenuseid. Halb valitsemine põhjustab madalat moraali ja
vaenulikke suhted, mille tagajärjeks on viletsad tulemused või halvemal juhul sisuliselt kasutud organisatsioonid .
*Avalik juhtimine ( Public management ) - Juhtimistehnikad, et suurendada raha väärtust, mis on antud avalike teenuste
osutamiseks; Nii avaliku sektori organisatsioonide, kui ka avalikke teenuseid osutavate era- ja kolmanda sektori
organisatsioonide juhtimine. Põhimõtted: 1)STRATEEGILINE PLANEERIMINE - Eesmärkide ja prioriteetide sõnastamine ;
Tegevuskava eesmärkide saavutamiseks. 2) PERSONALI JUHTIMINE- Töö analüüs; Personali arendamine. 3)
TULEMUSJUHTIMINE JA AUDITEERIMINE VÄLISKESKKONNAGA ARVESTAMINE – Võrgustikjuhtimine;
suhtekorraldus .
2.Mis on avalikud teenused, miks on neid raske selgepiiriliselt eristada erasektori kommertsteenustest? Tooge näited
*Avalik teenus - Avalik teenus on teenus, mille kättesaadavus kõigile on tagatud riigi poolt või avaliku halduse asutuse poolt (sh
riigiasutused, omavalitsused või nende tellimusel avalikkusele osundatav teenus). Avaliku teenuse osutamise kohustuse võib
ametiasutus panna teenust pakkuvale üksusele ( lennundus -, raudtee - ja maanteveo ettevõtjad , energiatootjad, riigi tellimusel
töötavad haiglad , haigekassa, koolid, lasteaiad jne) üleriigiliselt või piirkondlikult. Juriidilistel isikutel ega eraisikutel ei ole
kohustust pakkuda avalikku teenust, kuid nad võivad oma teenuse soovi korral muuta kõigile kättesaadavaks, kas tasu eest (nt
sideettevõtted) või tasuta (nt heategevuslik tasuta toitlustamine vähe kindlustatud isikutele, eratelevisioon, era raadiojaamad).
*Avaliku juhtimise erinevus avalikust valitsemisest - Avalik juhtimine tähtsustab tulemust, avalik valitsemine aga osalejate
tundmust protsessi ajal. Avalik juhtimine keskendub protsessidele ehk juhtimisele. Avalik valitsemine pigem kontekstile ehk mida
juhtida.
90% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Avalik juhtimine ja avalik teenus #1 Avalik juhtimine ja avalik teenus #2 Avalik juhtimine ja avalik teenus #3 Avalik juhtimine ja avalik teenus #4 Avalik juhtimine ja avalik teenus #5 Avalik juhtimine ja avalik teenus #6
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 6 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2015-05-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
48 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
relti Õppematerjali autor

Lisainfo

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis on avalik haldus, avalik valitsemine ja avalik juhtimine ?
 • Mis on avalikud teenused, miks on neid raske selgepiiriliselt eristada erasektori kommertsteenustest ?
 • Mida tähendab vastutuse hajumine ja miks seda avaliku sektoris esineb rohkem kui erasektoris ?
 • Miks on avalikud teenused bürokraatlikumad kui kommertsteenused ?
 • Kuidas avaldub bürokraatlikkuse positiivsus ja negatiivsus avalikus sektoris ?
 • Kuidas on tänapäevane valitsemiskorraldus kujunenud ?
 • Miks on vaja nii palju valitsusasutusi ja milliseid rolle need täidavad ?
 • Millised on avaliku sektori põhilised korraldusmudelid ?
 • Kuidas iseloomustada organiseeritud anarhiat ?
 • Millal osutub organiseeritud anarhia otstarbekaks ja millal mitte ?
 • Millal on mõttekas võim tsentraliseerida ?
 • Millised on võimu tsentraliseerimise eelised ja millised on puudused ?
 • Millistes situatsioonides on avaliku sektoris võimu tsentraliseerimisel suurim mõju ?
 • Millal on otstarbekas liidrile/ juhile tagada alluvatest paremad, võrdsed või halvemad tingimused ?
 • Mis on vastandlike väärtuste raamistik ja mis on selle idee ?
 • Mis on juhi tüübi negatiivne tsoon ja mis positiivne ?
 • Millistes tingimustes on neid avalikus sektoris otstarbeks kasutada ?
 • Millised on nende konfiguratsioonid eelised ja puudused ?
 • Mis ei ühti tema eesmärkide ja väärtushoiakuiga. Teema 3: Sektoritevaheline koostöö 1. Kuidas suhestub avalik sektor ühiskonna teiste sektoritega ?
 • Mis erinevus on erastamisel ja lepingulisel delegeerimisel ?
 • Milliseid teenuseid peaks üle andma kolmandale sektorile ja mis probleemid sellega võivad kaasneda ?
 • Milliseid teenuseid peaks üle andma ärisektorile ja mis probleemid sellega võivad kaasneda ?
 • Mida peab arvestama väljundi ja tulemuse hindamisel ?
 • Mida peab arvestama väljundi ja tulemuse hindamisel ?
 • Millised on tulemusjuhtimise eelised ja puudused avalikus sektoris ?
 • Mida tuleb arvestada mõõdikute seadmisel avalikus sektoris ?
 • Miks on strateegilist planeerimist avalikus sektoris raske juurutada ?
 • Kuidas erineb strateegia roll avalikus sektoris ja ärisektoris ?
 • Milline on strateegilise planeerimise ja strateegilise juhtimise erinevus ?
 • Mis iseloomustab tänapäeva strateegia kujundamist avalikus sektoris, mis seda mõjutab ja kuidas ?
 • Milline on strateegilise planeerimise süsteem tänases Eestis ja mis seda reguleerib ?
 • Mis on laenatud infojuhtimisest. Nii info - kui teadmusjuhtimine on organisatsiooni eduka toimimise eelduseks . 2. Miks on oluline tegeleda teadmusjuhtimisega avalikus sektoris ?
 • Millised on avaliku ja ärisektori teadmusjuhtimise eripärad ?
 • Millised on innovatsiooni leviku etapid ?
 • Millised on takistused innovatsiooni levikul avalikus sektoris ?
 • Miks on innovatsiooni juurutamine avalikus sektoris keerulisem kui ärisektoris ?
 • Miks innovatsioon avalikus sektoris on oluline teema avaliku juhtimise valdkonnas ?

Mõisted

Teemad

 • Teema 1: Avalik juhtimine ja avalik teenus
 • Mis on avalik haldus, avalik valitsemine ja avalik juhtimine? Võrrelge kontseptsioone omavahel. *Avalik haldus
 • *Ülesanded
 • *Avalik valitsemine ( Public governance
 • *Avalik juhtimine ( Public management)
 • Põhimõtted
 • Mis on avalikud teenused, miks on neid raske selgepiiriliselt eristada erasektori kommertsteenustest? Tooge näited
 • *Avalik teenus
 • *Avaliku juhtimise erinevus avalikust valitsemisest
 • Iseloomustage avaliku sektori tegevuskeskkonda ja võrrelge seda erasektori tegevuskeskkonnaga
 • **Avalik sektor on see
 • majandusest
 • Avaliku sektori funktsioonideks
 • esmärk
 • **Erasektor
 • Mida tähendab vastutuse hajumine ja miks seda avaliku sektoris esineb rohkem kui erasektoris?
 • **Avalikus sektoris
 • Miks on avalikud teenused bürokraatlikumad kui kommertsteenused
 • **Bürokraatia negatiivne
 • **Bürokraatia positiivne
 • Kuidas on tänapäevane valitsemiskorraldus kujunenud?
 • Miks on vaja nii palju valitsusasutusi ja milliseid rolle need täidavad?
 • Millised on avaliku sektori põhilised korraldusmudelid?
 • Teema 2: Avaliku organisatsiooni juhtimise alused
 • Kuidas iseloomustada organiseeritud anarhiat?
 • Millal osutub organiseeritud anarhia otstarbekaks ja millal mitte?
 • Kõige loogilisem on võrrelda organiseeritud anarhiat Mintzbergi adhokraatiaga, millega on kõige enam sarnasusjooni ja
 • ** Mintzbergi adhokraatiaga
 • Organisatsiooni disain
 • Toimingud
 • Millal on mõttekas võim tsentraliseerida? - **Tunnused
 • Millised on võimu tsentraliseerimise eelised ja millised on puudused?
 • Millistes situatsioonides on avaliku sektoris võimu tsentraliseerimisel suurim mõju
 • Millal on otstarbekas liidrile/ juhile tagada alluvatest paremad, võrdsed või halvemad tingimused?
 • *Juhil halvemad tingimused
 • Mis on vastandlike väärtuste raamistik ja mis on selle idee? -???????????????
 • Mis on juhi tüübi negatiivne tsoon ja mis positiivne ? (Quinn et al artikkel)-????????????????
 • Iseloomustage üldiselt erinevaid juhi tüüpe, mis on neile tüüpidele iseloomulik
 • **Lepitaja- liider
 • **Kasvataja-mentor
 • **Uuenduste genereerija
 • **Poliitik-vahendaja
 • **töömesilane
 • **direktor-manager
 • **kordineerija-masinist
 • **jälgija-uurija
 • Iseloomustage Mintzbergi nelja konfiguratsiooni tüüpi - masinbürokraatiat, professionaalset bürokraatiat
 • divisjonaalset mudelit ja adhokraatiat
 • **Masinbürokraatia ( siseprotsesside mudel)
 • **Professionaalne bürokraatia ( inimsuhete mudel)
 • **( Organisatsiooni) Divisjonaalne mudel ( ratsionaalsete eesmärkide mudel)
 • **Adhokraatia ( õppiv organisatsioon)
 • Millistes tingimustes on neid avalikus sektoris otstarbeks kasutada?
 • *Masinbürokraatia otstarbekas kasutada
 • *Professionaalne bürokraatia TINGIMUSED TOIMIMISEKS
 • *Divisionaalne mudel
 • *Aldhokraatia
 • Millised on nende konfiguratsioonid eelised ja puudused?- ?????????????
 • Iseloomustage töötaja ja juhi rolle 4 organisatsioonitüübi puhul (võimukeskne, rollikeskne, saabutuse - ehk
 • ülesandekeskne ja toetuse -ehk isiksusekeskne)
 • Võimukeskse organisatsiooni
 • Ideaalne võimukeskne liider
 • Rollikeskne organisatsioonitüüp
 • Sooritusele orienteeritud
 • Toetusele orienteeritud organisatsioonikultuuri
 • Teema 3: Sektoritevaheline koostöö
 • Kuidas suhestub avalik sektor ühiskonna teiste sektoritega?
 • Millistel tingimustel peaks avalikke teenuseid delegeerima kolmandale sektorile või ärisektorile. Tooge näited teenus
 • Kolmanda sektori kaasamine
 • Mis erinevus on erastamisel ja lepingulisel delegeerimisel?
 • *Lepingulisel delegeerimisel
 • **Erastamine - ehk privatiseerimine
 • ** Erinevus
 • Seevastu lepingulise delegeerimise
 • PPP on
 • Milliseid teenuseid peaks üle andma kolmandale sektorile ja mis probleemid sellega võivad kaasneda? Tooge näiteid
 • *Probleemid
 • Milliseid teenuseid peaks üle andma ärisektorile ja mis probleemid sellega võivad kaasneda? Tooge näiteid
 • Teema 4: Tulemusjuhtimine
 • Seletage mõisteid: väljundi (output) hindamine, tulemuse hindamine (outcome), tõhususe (efficiency) ja effektiivsus
 • effectivness). Mida peab arvestama väljundi ja tulemuse hindamisel?
 • Väljund (output)
 • *Tulemus (outcome)
 • Mida peab arvestama väljundi ja tulemuse hindamisel?
 • Millised on tulemusjuhtimise eelised ja puudused avalikus sektoris?
 • Kirjeldage tulemusjuhtimise etappe
 • *Rollide määratlemine organisatsioonis
 • vaja
 • *Tulemuskokkulepete sõlmimine
 • *Isiklikud arenguplaanid
 • *Tulemuslikkuse (igapäevane) juhtimine
 • *Tulemuslikkuse hindamine
 • Mida tuleb arvestada mõõdikute seadmisel avalikus sektoris???????????????????
 • Teema 5: Strateegiline planeerimine ja juhtimine
 • Mintzbergi 5 P: mida tähendab strateegia kui
 • *plaan (plan)
 • *manööver (ploy)
 • * käitumismuster (pattern)
 • *positsioon (position)
 • *perspektiiv (perspective)
 • Iseloomustage ja tooge näiteid?
 • *Plan
 • * strateegiline
 • * kavandatakse strateegia
 • ;* hinnatakse ettevõtte
 • Miks on strateegilist planeerimist avalikus sektoris raske juurutada?
 • Kuidas erineb strateegia roll avalikus sektoris ja ärisektoris?
 • Milline on strateegilise planeerimise ja strateegilise juhtimise erinevus?
 • * Strateegiline planeerimine
 • *Strateegiline juhtimine
 • Mis iseloomustab tänapäeva strateegia kujundamist avalikus sektoris, mis seda mõjutab ja kuidas?
 • Milline on strateegilise planeerimise süsteem tänases Eestis ja mis seda reguleerib?
 • Teema 6: Teadmusjuhtimine
 • Mis on informatsiooni, teadmise ja teadmuse erinevused. Tooge näiteid
 • *Informatsiooni
 • *Teadmiste juhtimine
 • *Teadmuse
 • Miks on oluline tegeleda teadmusjuhtimisega avalikus sektoris?
 • Millised on avaliku ja ärisektori teadmusjuhtimise eripärad?
 • Teema 7: Innovatsioon avalikus sektoris
 • Millised on innovatsiooni leviku etapid? Tooge näide ühe avaliku sektori innovatsiooni põhjal
 • Millised on tooteinnovatsiooni ja protsessiinnovatsiooni erinevused avalikus sektoris. Tooge näiteid
 • * Tooteinnovatsioon
 • *Protsessiinnovatsioon
 • Millised on organisatsiooniinnovatsiooni ja protsessiinnovatsiooni erinevused avalikus sektoris. Tooge näiteid
 • Millised on takistused innovatsiooni levikul avalikus sektoris?
 • Miks on innovatsiooni juurutamine avalikus sektoris keerulisem kui ärisektoris?
 • Miks innovatsioon avalikus sektoris on oluline teema avaliku juhtimise valdkonnas?

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

48
docx
1072
pdf
38
docx
161
pdf
48
odt
18
doc
105
doc
528
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto