Automaaler (4)

2 HALB
 
ESF meede 1.1. projekt nr 1.0101-0176
,,Kutseõppeasutuste õppekavade arendus"

Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja
lennundustehnika
Õppekava "AUTOMAALER"
üld- ja põhiõpingute moodulid
SELETUSKIRI
1. Õppekava eesmärk
Automaalri õppekava eesmärk on võimaldada õppijal omandada sellised teoreetilised,
praktilised, sotsiaalkultuurilised valmisolekud, et ta suudab:
· iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ja oskusi erinevates
töösituatsioonides;
· planeerida, teostada ja hinnata oma tööd
ning kes:
· väärtustab oma kutseala ja arendab oma kutseoskusi;
· on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
· omab õpi-, analüüsi-, kriitilise mõtlemise ja probleemide lahendamise oskust;
· omab suhtlemisoskust ja valmisolekut meeskonnatööks;
· tegutseb kliendipõhiselt tööülesannete täitmisel;
· oskab kasutada erinevaid teabeallikaid;
· töötab keskkonda säästes;
· oskab teha eetilisi ja seaduspäraseid valikuid;
· vastutab enda ja kaaslaste turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades:
· omab motivatsiooni õpingute jätkamiseks
2. Õppekava üld- ja põhiõpingute moodulite koostamise alus
,,Automaaler I" kutsestandard, mis on kinnitatud 31. mail 2005. a Transpordi ja Logistika
Kutsenõukogu otsusega nr 13.
3. Õppesisu koostajad
Virgo Tiitsu Türi TMK, kutseõpetaja
Raivo Johannes RKS, juhatuse esimees
Neeme Noppel Vana -Vigala, autoeriala juhtõpetaja
Viktor Gu Tallinn LMK, automaalri kutseõpetaja
Lauri Ert Tallinna THK, autoeriala juhtõpetaja
4. Õppesisu
Õpisisu on esitatud moodulitena.
Moodul on õpitulemustele suunatud õppekava terviklik sisuühik kutseoskusnõuetega
vastavuses olevate teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamiseks.
Moodulite kirjeldused sisaldavad:
· mooduli nimetust;
· mahtu õppenädalates;
· õppe-eesmärke;
· nõuded mooduli alustamiseks;
· õppe sisu;
· õpitulemusi;
· hindamist.
Üld- ja põhiõpingute moodulite koostamisel on lähtutud kutsealase koolituse eesmärkidest ja
ülesannetest, kehtestatud kutseoskusnõuetest. Moodulite nimetused ja mahud on esitatud
97% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Automaaler #1 Automaaler #2 Automaaler #3 Automaaler #4 Automaaler #5 Automaaler #6 Automaaler #7 Automaaler #8 Automaaler #9 Automaaler #10 Automaaler #11 Automaaler #12 Automaaler #13 Automaaler #14 Automaaler #15 Automaaler #16 Automaaler #17 Automaaler #18 Automaaler #19 Automaaler #20 Automaaler #21 Automaaler #22 Automaaler #23 Automaaler #24 Automaaler #25 Automaaler #26 Automaaler #27 Automaaler #28 Automaaler #29 Automaaler #30 Automaaler #31 Automaaler #32 Automaaler #33 Automaaler #34 Automaaler #35 Automaaler #36 Automaaler #37 Automaaler #38 Automaaler #39 Automaaler #40 Automaaler #41 Automaaler #42 Automaaler #43 Automaaler #44 Automaaler #45 Automaaler #46 Automaaler #47 Automaaler #48 Automaaler #49 Automaaler #50 Automaaler #51 Automaaler #52 Automaaler #53 Automaaler #54 Automaaler #55 Automaaler #56 Automaaler #57 Automaaler #58 Automaaler #59 Automaaler #60
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 60 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-10-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
189 laadimist Kokku alla laetud
4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
kristjan kull Õppematerjali autor

Lisainfo

siin on igast asju mida vaja läheb !
värvimine

Mõisted

Sisukord

 • Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja
 • Õppekava ”AUTOMAALER”
 • SELETUSKIRI
 • Õppekava eesmärk
 • Õppekava üld- ja põhiõpingute moodulite koostamise alus
 • Õppesisu koostajad
 • Virgo Tiitsu
 • Raivo Johannes
 • Neeme Noppel
 • Viktor Guź
 • Lauri Ert
 • Õppesisu
 • Tabel 1. Moodulite nimetused ja mahud
 • Üldõpingud
 • Põhiõpingud
 • Praktika ettevõttes
 • Lõpueksam
 • Valikõpingud
 • Õppekava maht kokku
 • ÜLDÕPINGUD
 • ARVUTIÕPETUS
 • KOKKU
 • TEOORIA
 • PRAKTILINE TÖÖ
 • PRAKTIKA
 • Eesmärk
 • Nõuded mooduli alustamiseks
 • Õppesisu
 • Õpitulemused
 • Hindamine
 • AUTO HOOLDAMINE
 • KOKKU TEOORIA LABOR PRAKTIKA
 • õn 0,5T/2,5L/3P
 • mootoripesu, 2 värvihooldust, 2 salongipuhastust)
 • AUTOKEREDE OSANDAMINE JA KOOSTAMINE
 • AUTO VASTUVÕTMINE JA ÜLEANDMINE KLIENDILE
 • ERIALANE VÕÕRKEEL
 • KESKKONNAOHUTUS
 • KLIENDITEENINDUS
 • Mooduli eesmärk
 • KUTSE-EETIKA JA KVALITEEDINÕUDED
 • LIIKLUSÕPETUS
 • MAJANDUSÕPETUS
 • MATERJALIÕPETUS
 • PNEUMAATIKA JA HÜDRAULIKA ALUSED
 • SISSEJUHATUS ERIALASSE
 • TEHNILINE JOONESTAMINE
 • TEHNILINE MÕÕTMINE
 • TEHNOHOOLDUSE- JA REMONDISÜSTEEM
 • TURVASEADISED
 • TÖÖSEADUSANDLUS
 • PÕHIÕPINGUTE MOODULID
 • ETTEVALMISTUSTÖÖD VÄRVIMISEKS
 • KLAASITÖÖD
 • MAALRITÖÖ MATERJALID
 • MAALRITÖÖRIISTAD JA SEADMED
 • PINDADE VÄRVIMINE
 • Nõuded mooduli alustamiseks
 • Õppesisu
 • Õpitulemused
 • Hindamine
 • PLASTDETAILIDE TÖÖTLEMINE
 • LÕPUEKSAM
 • Nõuded mooduli läbimiseks
 • Hindamine
 • Töö nimetus
 • Töökultuur
 • Töö objekt: Auto mark, mudel, väljalaskeaasta ja sooritatud töö
 • Töökoht
 • Hinne
 • Töö vastuvõtja
 • Nimi, ametinimetus, allkiri
 • Töökoja koristamine ja
 • koristusvahendite
 • Oma ”brändi” loomine
 • riietus, töökoht
 • Kaitsekatete kasutamine
 • Autotõstukite kasutamine
 • Autotõstukite kasutamine
 • Autotõstukite kasutamine
 • Auto pesu ja puhastus
 • Töö objekt: Auto mark, mudel, väljalaskeaasta ja sooritatud
 • Mootori pesemine, sellega
 • Mootori pesemine, sellega
 • Polstrite ja sisustuse
 • Polstrite ja sisustuse
 • Auto pesemine, vahatamine
 • Auto pesemine, vahatamine
 • Lukksepa- ja
 • Luksepatööd
 • keermestamine
 • Luksepatööd
 • Keevitustööd
 • gaasikeevitus
 • Keevitustööd
 • Min punkti
 • Info otsimine
 • Andmebaaside kasutamine
 • remondijuhised
 • Diagnoositestri kasutamine
 • rikkekoodide lugemine
 • Min punkti
 • Klienditeenindus
 • Tellimuse vastuvõtt ja
 • esmamulje ning kontakti
 • Tellimuse vastuvõtt ja
 • Tellimuse vastuvõtt ja
 • Töö teostamisel osade ja
 • Töö teostamisel osade ja
 • Kliendile töö üleandmine
 • Kliendile töö üleandmine
 • Kliendile töö üleandmine
 • Ettevalmistustööd
 • Aluspinna ja värvkatte
 • Aluspinna ja värvkatte
 • Aluspinna ja värvkatte
 • Aluspinna ja värvkatte
 • Aluspinna ja värvkatte
 • Detaili ettevalmistus
 • Detaili ettevalmistus
 • Detaili ettevalmistus
 • Detaili ettevalmistus
 • Detaili ettevalmistus
 • Detaili ettevalmistus
 • Detaili ettevalmistus
 • Detaili ettevalmistus
 • Detaili ettevalmistus
 • Detaili ettevalmistus
 • Detaili ettevalmistus
 • Detaili ettevalmistus
 • Sõiduki ettevalmistus
 • Sõiduki ettevalmistus
 • Sõiduki ettevalmistus
 • Sõiduki ettevalmistus
 • Sõiduki ettevalmistus
 • Sõiduki ettevalmistus
 • Sõiduki ettevalmistus
 • Sõiduki ettevalmistus
 • Sõiduki ettevalmistus
 • Min 20 punkti
 • Klaasitööd
 • Kereklaasi eemaldus
 • Kereklaasi eemaldus
 • Kereklaasi eemaldus
 • Äärepleki ettevalmistus
 • Äärepleki ettevalmistus
 • Äärepleki ettevalmistus
 • Kereklaasi paigaldus
 • Kereklaasi paigaldus
 • Kereklaasi paigaldus
 • Pindade värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Detaili värvimine
 • Plastdetaili värvimine
 • Plastdetaili värvimine
 • Plastdetaili värvimine
 • Plastdetaili värvimine
 • Plastdetaili värvimine
 • Plastdetaili värvimine
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Detaili värvimine koos
 • Auto värvimine
 • Tehnoloogia
 • Auto värvimine
 • Auto värvimine
 • Auto värvimine
 • Min 35 punkti
 • Keredetailide
 • Sõiduki keredetailide
 • Sõiduki keredetailide
 • Sõiduki keredetailide
 • Sõiduki keredetailide
 • Sõiduki keredetailide
 • Sõiduki keredetailide
 • Sõiduki keredetailide
 • Sõiduki keredetailide
 • Sõiduki keredetailide
 • Sõiduki keredetailide
 • Sõiduki keredetailide
 • Sõiduki keredetailide
 • Plastdetailide töötlemine
 • erinevat liiki
 • Plastdetaili töötlemine
 • Plastdetaili töötlemine
 • Plastdetaili töötlemine
 • Plastdetaili töötlemine
 • Plastdetaili töötlemine
 • Plastdetaili töötlemine
 • Plastdetaili töötlemine
 • Plastdetaili töötlemine
 • Plastdetaili töötlemine

Teemad

 • Õppekava eesmärk
 • Õppekava üld- ja põhiõpingute moodulite koostamise alus
 • Õppesisu koostajad
 • Õppesisu
 • Eesmärk
 • Nõuded mooduli alustamiseks
 • Õppesisu
 • Õpitulemused
 • Hindamine
 • õn 0,5T/2,5L/3P
 • mootoripesu, 2 värvihooldust, 2 salongipuhastust)
 • Eesmärk
 • Õppesisu
 • Mooduli eesmärk
 • Õppe sisu
 • õn
 • Õpitulemused
 • Nõuded mooduli alustamiseks
 • Nõuded mooduli alustamiseks
 • Õppesisu
 • Õpitulemused
 • Hindamine
 • õn
 • Nõuded mooduli läbimiseks
 • Hindamine
 • Õpilase tööpass
 • Tööpass on kasutusel esmakordselt. Juhul kui avastad, et mõnda vajalikku tööd ei ole nimistus võid selle tühjadesse lahtritesse julgesti juurde
 • kirjutada
 • Töökoht
 • asutuse nimi, aadress aeg
 • Töö vastuvõtja
 • töö
 • keevitustööd
 • värvimiseks
 • ühendamine
 • Plastdetailide töötlemine
 • erinevat liiki

Kommentaarid (4)


rulluisk: See ei ole mitte õppematerjal vaid õppekava millega ei ole sisuliselt mitte midagi teha.
12:43 19-01-2010

martinindus: sittagi suht mõttetu
14:11 11-01-2012

ethel kraan: suht jama

18:47 10-12-2009


Sarnased materjalid

1072
pdf
937
pdf
161
pdf
176
pdf
193
docx
168
pdf
192
pdf
17
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto