Auditeerimise kokkuvõte (2)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris
Auditeerimine
Aruandluse põhiprintsiibid
1) Majandusüksuse printsiip ­ majandusüksus arvestab oma vara, kohustusi ja
majandustehinguid laekus tema omanike, kreeditoride, klientide, töötajate jt
isikute varadest, kohustustest ja tehingutest.
2) Jätkuvuse printsiip ­ raamatupidamise aruannete koostamisel lähtutakse eelduses, et
raamatupidamis kohuslane on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole kavatsust tegevust
lõpetada ega ka sellele vahetust. Ettevõte peab olema suuteline täitma oma pikaajalisi
kohustusi ning suutma põhivara normaalselt amortiseerida.
3) Arusaadavuse printsiip ­ raamatupidamise aruanded on avalikustatav info ja seetõttu
tuleb esitada selliselt, et see oleks ülevaatlik, üheselt mõistetav aruannete lugejatele,
kelle on selleks piisav eelnev haridustase(teadmised)
4) Olulisuse printsiip ­ aruannetes tuleb kajastada kogu info, mis võib mõjutada
raamatupidamis kohuslase finantsseisundeid, majandustulemust või rahavoogusid.
Oluline on see info, mille avalikustamata jätmine võib mõjutada aruande kasutajate
tehtavaid majandus otsuseid. Väheolulisi objekte võib kajastada lihtsustatult.
5) Järjepidevuse printsiip ­ aruannete koostamiselt tuleb kasutada järjepidevalt samu
arvestuspõhimõtteid, arvestusviise ja arvestusskeeme. Nt: amortisatsiooni normide
muutmine.
6) Tulude ja kulude vastavuse printsiip ­ aruande perioodi tuludest võib maha arvata
nende samade tulude tekkimiseks vajalikud kulud. Väljaminekud millele vastavad
tulud tekivad mõnel muul perioodil, kajastatakse samal perioodil kuludena kui tekivad
nendega seotud tulud.
7) Objektiivsuse printsiip ­ aruannetes kajastatav info peab olema usaldusväärne ja
neutraalne.
8) Konservatiivsuse printsiip ­ raamatupidamise aruanded tuleb koostada ettevaatlikult,
kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude
alahindamist. Eriti taunitav on nimetatud hindamiste sihilik sooritamine.
9) Avalikustamise printsiip ­ raamatupidamise aruannetes esitatakse kogu info, mis
võimaldab saada raamatupidamise kohuslasest, tema finants seisundist, majandus
tulemustest ning rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate ( kalastamine vastavalt
algdokumentidele). Õiglane kajastamine tähendab varade ja kohustuste kajastamist
nende tegelikus vaatluses, mis tagatakse nende hindamisega.
10) Sisu ülimlikkuse printsiip ­ majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja
aruandluses tuleb lähtuda nende sisust ka siis, kui nende juriidiline vorm sellele ei
vasta. Nt: tööruumi rentimine eluruumiks.
11) Tekkepõhine arvestus ­ majandus toimingute kajastamine nende toimumise hetkel
sõltumata raha liikumisest.
Kassapõhine arvestus ­ eeldab raha laekumist nö. väljamineku

Audiitortegevus
Uus audiitortegevuse seadus oli vajalik, kuna sellega tagatakse Eesti audiitorite suurem
usaldus ja audiitortegevuse parem sisuline tase. Lisaks ei olnus kooskõlas mitmete
rahvusvaheliste normidega, kuna need olid muutunud. Uus audiitortegevuse seadus on
kooskõlas Euroopa Liidu 8nda direktiiviga. Uus seadus tõstab audiitortegevuse kvaliteeti ja
muudab majandusarvestuse valdkonna toimimise usaldusväärseks. Audiitortegevus on
majandusarvestuse üks liikidest.
94% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Auditeerimise kokkuvõte #1 Auditeerimise kokkuvõte #2 Auditeerimise kokkuvõte #3 Auditeerimise kokkuvõte #4 Auditeerimise kokkuvõte #5 Auditeerimise kokkuvõte #6 Auditeerimise kokkuvõte #7 Auditeerimise kokkuvõte #8 Auditeerimise kokkuvõte #9 Auditeerimise kokkuvõte #10 Auditeerimise kokkuvõte #11 Auditeerimise kokkuvõte #12 Auditeerimise kokkuvõte #13 Auditeerimise kokkuvõte #14 Auditeerimise kokkuvõte #15 Auditeerimise kokkuvõte #16 Auditeerimise kokkuvõte #17 Auditeerimise kokkuvõte #18 Auditeerimise kokkuvõte #19
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2012-03-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
141 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
karinah Õppematerjali autor

Mõisted

Sisukord

 • Auditeerimine
 • Aruandluse põhiprintsiibid
 • Majandusüksuse printsiip
 • Kassapõhine arvestus
 • Audiitortegevus
 • Majandusarvestus koosneb järgmistest liikidest
 • Finantsarvestus
 • Juhtimisarvestus
 • Kuluarvestus
 • Maksudearvestus
 • Finantsaruannete analüüs
 • Sisekontroll
 • Audiitorkontroll
 • Eelarvestamine
 • Audiitortegevus on majandusarvestuse haru
 • Audiitortegevuse seadus sätestab
 • Ajalugu
 • Audiitoritele esitatavad nõuded
 • Audiitoriks võib olla füüsiline isik
 • Audiitorina ei saa töötada isik
 • Audiitor peab käituma vastavalt kutse-eetika normidele
 • Audiitori kutse-eetika põhimõtted
 • Kindlust andev audit 15.09.10
 • Riskitüübid
 • Olulisus ja auditeerimise risk
 • Vandeaudiitori kutsetegevusega seotud dokumendid
 • Auditi tõendusmaterjalid
 • Auditeerimisvahekorra kujunemine
 • Esmakordne audit
 • Audiitorteenuse osutamise planeerimine
 • Auditi audiitorteenuse osutamine
 • Mitte rutiinsete sündmuste hindamine
 • Hinnangute kontrollimine
 • Analüütilise kontrolli protseduurid
 • Väljavõtteline vaatlus
 • Teiste audiitorettevõtjate ja ekspertide töö kasutamine
 • Ettevõtte jätkuvuse põhimõtted
 • Muu informatsioon raamatupidamisaruandeid sisaldavais dokumentides
 • Aruanded
 • Kutsetegevuse aruanne
 • Vandeaudiitori aruanne ja auditi arvamus
 • Vandeaudiitori aruande struktuur
 • Pealkiri ja termin „sõltumatu audiitori aruanne“
 • Adressaat
 • Sissejuhatav osa/lõik
 • Juhtkonna kohustused
 • Audiitorettevõtja kohustused
 • Auditi arvamus
 • Audiitorettevõtja nimi
 • Tema tegevusloa number
 • Tema asukoha aadress
 • Vandeaudiitori aruande kuupäev
 • Allkiri

Teemad

 • Jätkuvuse printsiip
 • Arusaadavuse printsiip
 • Olulisuse printsiip
 • Järjepidevuse printsiip
 • Tulude ja kulude vastavuse printsiip
 • Objektiivsuse printsiip
 • Konservatiivsuse printsiip
 • Avalikustamise printsiip
 • Sisu ülimlikkuse printsiip
 • Tekkepõhine arvestus
 • Majandusarvestus koosneb järgmistest liikidest
 • Finantsarvestus
 • Juhtimisarvestus
 • Kuluarvestus
 • Kuluarvestuse võib
 • jagada kaheks grupiks
 • Maksudearvestus
 • Finantsaruannete analüüs
 • Sisekontroll
 • Audiitorkontroll
 • Eelarvestamine
 • Audiitortegevuse seadus sätestab
 • auditeerimisjuhised
 • auditeerimiseeskiri
 • Esimene auditeerimise
 • audiitortegevuse seaduse
 • veebruaril 1999
 • Auditeerimiseeskiri
 • Audiitoriks võib olla füüsiline isik
 • Audiitorina ei saa töötada isik
 • Tegemist on praktilise eetikaga
 • Praktiline eetika
 • rakenduseetika
 • Audiitori kutse-eetika põhimõtted
 • Ausus
 • Objektiivsus
 • Ametialane kompetentsus
 • Konfidentsiaalsus
 • Professionaalne käitumine
 • Tehnilised eeskirjad
 • Sõltumatus kutsetegevuses
 • ohud on
 • Riskitüübid
 • Tegevusrisk
 • Sisekontrollirisk
 • kontrolliprotseduuride kirjeldamine ja analüüs, tähtsamate
 • infovoogude kaardistamine ja muud meetodid
 • Avastamisrisk
 • Auditeerimisrisk e. Kogurisk
 • Vandeaudiitor kutsetegevuse dokumendid on audiitorettevõtte omand
 • Seega on dokumendid
 • abivahendiks kvaliteetse audiitorteenuse osutamiseks
 • Kutsetegevuse dokumentide
 • koostamise ja kogumise peaeesmärgid on
 • Kutsetegevuse dokumentide sisu ja vorm sõltuvad
 • Tõendusmaterjalide sobivuse
 • Piisavuse all
 • Audiitorettevõtja kindlustunne kasvab
 • arvutused
 • inspekteerimine
 • vaatlus
 • järelpäringud
 • analüütiline kontroll
 • Plaan tuleb vormistada kirjalikult, plaani
 • struktuur ja maht sõltuvad kliendi eripärast
 • Kontrolli
 • olulised ja kriitilised valdkonnad on juhud, mille puhul on suur olulise vea tekkimise risk või
 • millekohta on raske saada auditi tõendusmaterjale
 • Audiitorettevõtja peab hankima infot
 • Korduvate majandusoperatsioonide ehk raamatupidamisrutiinide hindamiseks kasutatakse
 • Analüütilise kontrolli protseduurid sisaldavad
 • Analüütilise kontrolli protseduuris sisaldavad järgnevaid elemente
 • Analüüsi protseduuride kavandamisel tuleb
 • audiitorettevõtjal lähtuda
 • Saadud analüüsi tulemuste usaldatavus sõltub
 • Peamised väljavõtu
 • Juhuväljavõtu
 • Süstemaatilise
 • Väljavõttelise
 • vaatluse järel peab audiitorettevõtja
 • Eksperdi töö kasutamisel arvestatakse
 • Nt. võivad
 • sellisteks viideteks olla
 • Kui ettevõtte aruandlus on lähtunud
 • jätkuvuse printsiibi täitmisest kuid audiitorettevõtjal on tekkinud selles kahtlusi, tuleks
 • rakendada ühte järgnevatest võimalustest
 • Kui audiitor osutab teenust möödunud
 • perioodide rahandusinfo osas, peavad kõik tegevjuhtkonna liikmed enne vandeaudiitori
 • aruannet kinnitama oma vastutust. Kinnitus peaks sisaldama järgmist
 • Kutsetegevuse aruanne
 • Märkuseta arvamus
 • Märkuseta arvamus koos teatud asjaolude RÕHUTAMISEGA
 • Märkusega arvamus
 • Vastupidine arvamus
 • Arvamuse avaldamisest loobumine

Kommentaarid (2)


lilleke_rohus: Aitäh!
18:37 15-10-2013

Idieh111: Super!
19:38 12-09-2013


Sarnased materjalid

17
doc
20
pdf
17
docx
15
docx
42
pdf
12
doc
19
doc
19
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto