Asjaõigus 6. peatükk (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris

ASJAÕIGUS 6.peatükk V loeng


Asjaõigus- annab vahenditu võimu ühe kindla asja peale. Suunatud kõikide kolmandate isikute vastu (ühel pool omanik-teisel poolel kaaskodanikud kui mitteomanikud). Asjaõigused on absoluutsed õigused.
Obligatsiooniõigus- rajatud kahe poole, kreeditori ja deebitori vahelisele õigussuhtele. Suunatud kindla, konkreetse isiku vastu. See on relatiivne õigus.
Asjaõigused jagunevad 2 pearühma:
 • Omandiõigus - dominium
 • Õigused võõrale asjale- iura in re aliena
  VALDUS - possessio :seda tuleb lahus hoida omandiõigusest
  Asjaõiguse objektideks on asjad- res,
  Asjad ja nende liigitus
  Asjade liigitus on res mancipi ja res nec mancipi.
  Res mancipi- vana kiriitliku omandi objektid, maad ja majad Itaalias, orjad , tööloomad ja mõningad prediaalservituudid. Võidi võõrandada st omandiõigust edasi anda ainult formaalse tehingu- mancipatio ja hiljem in iure cessio -omandiõiguse loovutamine kohtus preetori ees teel. Selle puhul avaldus kollektiivne valdus,millest ka üleandmise vorm mitme isiku osavõtul.
  Rec nec mancipi- kõik muud esemed. Majapidamisesemed, tooted, raha, muud loomad jne. Kõike seda nim ka pecunia - raha. Eraomand tekib selle puhul.Hiljem tekib eraomand ka tootmisvahendite suhtes.Saab üle anda lihtsa üleandmise- traditio teel
  Hiljem vahettegemine res mancipi ja rec nec mancipi vahel kaob. Oluliseks saab liigitus:
 • Res immobiles- liikumata asjad ehk vallasasjad. See on nagu rec mancipi tähtsaimaks asjade liigiks.
 • Res mobiles- liikuvad asjad ehk kinnisasjad
  Maatüki puhul vajatakse iganemiseks 2. Aastat, muude asjade puhul 1 aasta.
  1.Ager publicus- riigimaa
  Teine asjade liigitus:
 • Käibelised asjad- rec in commercio
 • Käibetud asjad- res extra commercium
  Selle liigituse aluseks on vahetegu, kas asi võib olla eraomandi ja õigustehingute objektideks või mitte st. seisab väljaspool käivet.
  Et teada saada, millised asjad on käibelised tuleb vaadata, millised asjad on käibetud. Käibetuid asju liigitatakse kolme rühma:
 • Res communes omnium.Need on esemed, mille loodus on määranud kõigile nagu õhk-aer, voolav vesi- aqua profluens, meri-mare ja mere kaldad -litora maris.
 • Res publicae. Need on esemed, mida võiks iseenesest omandada, kuid nad on üldise kasu huvides määratud kõigile kasutamiseks. NT: jõe kaldad, avalikud teed, riigimaa, riigiorjad. Seda liiki asjadele on omased ka res universitatis- esemed, mis küll võivad olla tsiviilses käibes, kuid üldistes huvides on nende kasutamine reserveeritud teatud kogukondade liikmetele .NT: teatrid , tsirkused, avalikud ehitised, kogukonna teed.
 • Res divini iuris. Esemed, mis on käibest kõrvaldatud nö usundlikel alustel, jumalikkude normidega. Siia kuuluvad:
 • Res sacrae-templid, pühad riistad.Siis võis müüa templit kui oli vaja Rooma kodanikku välja osta sõjavangistusest.
 • Res religiosae-esemed, mis on pühendatud maa- alustele jumalatele-matusepaigad, hauakääpad.
 • Res sanctae-linnamüürid Rooma ümber, mis olid erilise õiguse kaitse all.
 • KÕIK NEED ESEMED EI KUULUNUD KELLELEGI, SEEGA NIMETATI NEID KA res nullius divin iuris
 • Res nullius humani iuris- need olid inimeste õõiguste järgi peremeheta asjad, mis võisid saada eraomandi objektiks . Vabaduses olevad metsaloomad-kinnipüüdmisega muutuvad püüdja omandiks.Peremeheta on ka res derelictae-mahajäetud, äravisatud asjad, kuid mitte lihtsalt kaotatud asjad. Neid võib leidja omandada.
  Rooma juristide töödes liigitatakse asju:
 • Kehalised-res corporales. Asjad, mida saab tajuda kompamise teel- quae tangi possunt. NT: maatükk , ori, tooga
 • Kehatud-res incorporales. Asjad, mida ei saa tajuda kompamise teel-quae tangi non possunt.NT.viljakasutusõigus
  Liigitus selle järgi, kas peame asja juures olulisteks tema individuaalseid, konkreetseid tunnuseid või iseloomustame teda liigitunnustega:
 • Res non fungibiles- individuaalsed, mitteasendatavad, mittefungibiilsed asjad. Ühte asja ei saa asendada teise samasugusega (kunstitöö)
 • Res fungibiles- asendatavad, fungibiilsed asjad.Iga objekti antud liigist saab asendada teisega . Selliseid esemeid võib määrata kaalu, mõõdu, arvu teel. NT:vili, joogid, raha
  Veel liigitusi :
 • Äratarvitatavad-res quae usu consumuntur. Nende majanduslik otstarve seisneb nende hävimises tarbimisel.NT:toit, jook
 • Mitteäratarvitatavad-res quae usu non consumuntur. Asjad, mille tarvitamine, ei hävita neid, asi võib vaid kuluda. NT:maja, laev, korteri sisustuse esemed
 • Jagatavad asjad-asjad, mida ühiskondliku-majandusliku vaate järgi võib tükeldada homogeenseteks osadeks , kusjuures osad ei kaota väärtust, vaid säilitavad oma terviku olemuse. NT:riidekangas, maatükk
 • Jagamatud asjad- asjad, mis tükeldamisel kaotavad om aolemuse ja väärtuse. NT:marmorkuju
 • Lihtasjad-asi,mida ühiskondlik-majandusliku vaate kohaselt loetakse tervikuks nagu KIVI, PUU.
 • Koostatud asjad-lihtasjade mehhaaniline ühend. NT:laev, hoone
 • Asjade kogum-universitas facti-paljudest liht või koostatud asjadest asi. Asjade kogumit käsitletakse ka tervikliku õiguseobjektina NT: kari, raamatukogu, kaubaladu
 • Peaasi -see, mis määrab kogu asja majandusliku otstarbe
 • Lisaasi-seisab peaasja teenistuses. NT:Pilt ja selle raam,
 • Vili- fructus- asjast perioodiliselt eraldatav osa. Looduslikud viljad nagu loomade juurdekasv. Tsiviilsed viljad –asja tulu nt maja
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Asjaõigus 6-peatükk #1 Asjaõigus 6-peatükk #2 Asjaõigus 6-peatükk #3 Asjaõigus 6-peatükk #4 Asjaõigus 6-peatükk #5 Asjaõigus 6-peatükk #6 Asjaõigus 6-peatükk #7 Asjaõigus 6-peatükk #8 Asjaõigus 6-peatükk #9 Asjaõigus 6-peatükk #10 Asjaõigus 6-peatükk #11 Asjaõigus 6-peatükk #12
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-11-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 14 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Tirtssu Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Asjad ja nende liigitus. VALDUS-possessio. VALDUSE OBJEKT. OMANDIÕIGUS. Õigused võõrale asjale . PANT-fiducia,pignus. Õigused võõrale asjale. SERVITUUDID. Õigused võõrale asjale. EMPHYTEUSIS JA SUPERFICIES. Väga põhjalik!
  valdus , omandiõigus , inter , rooma , asjaõigus , tükk , maatükk , võlg , võlgnik , võlausaldaja , interdikt , dominium , servituudid

  Mõisted

  Sisukord

  • ASJAÕIGUS 6.peatükk V loeng
  • VALDUS
  • OMANDIÕIGUS

  Teemad

  • Asjaõigus
  • deebitori
  • dominium
  • iura in re aliena
  • possessio
  • res
  • Asjad ja nende liigitus
  • res mancipi
  • res nec mancipi
  • Res mancipi
  • formaalse
  • omandiõiguse loovutamine kohtus preetori
  • ees teel
  • Rec nec mancipi
  • pecunia
  • traditio
  • rec nec mancipi
  • rec mancipi
  • kinnisasjad
  • Ager publicus
  • rec in commercio
  • res extra commercium
  • Res communes omnium
  • litora maris
  • Res publicae
  • res universitatis
  • Res divini iuris
  • Res sacrae
  • Res religiosae
  • Res sanctae
  • res nullius divin iuris
  • Res nullius humani iuris
  • res derelictae
  • quae tangi
  • possunt
  • quae tangi
  • non possunt.NT.viljakasutusõigus
  • Res non fungibiles
  • Res fungibiles
  • res quae usu consumuntur
  • Mitteäratarvitatavad
  • Jagatavad asjad
  • Jagamatud asjad
  • Lihtasjad
  • Koostatud asjad
  • universitas facti
  • Peaasi
  • Lisaasi
  • fructus
  • possessio
  • Omand
  • Valdus
  • animus
  • corpus
  • lihtsast asja enese
  • käes hoidmine
  • detentor
  • õiguspärane valdus /
  • õiguspäratu valdus/
  • Possessio bonae fidei- heausklik valdus/
  • Possessio malae fidei-halvausklik valdus/
  • VALDUSE OBJEKT
  • Mõeldud on siin mingi teise
  • õiguse teostamist-possessio iuris, quasi possessio
  • Valduse saamine
  • animus-tahe asja enda käes pidada
  • corpus
  • Savigny
  • Ihering
  • Vim vi repellere licet-jõudu võib jõuuga tagasi tõrjuda
  • Interdicta adipiscendae possessionis
  • Interdicta retinendae possessionis so
  • fundus,aedes
  • Interdictum utrubi
  • Nterdicta recuperandae possessionis
  • Eraomand
  • dominium, proprietas
  • Mancipatio
  • dominium ex iure Quiritium
  • ager publicus
  • Rei vindicatio
  • ius in rem
  • Omandiõigus on asjaõigus
  • nudum
  • tühi õigus
  • Omand kaotas oma perekondliku iseloomu ja muutus ajapikku puhtindividuaalseks
  • Omandiõigus avardus nii subjektide kui ka objektide poolest;omandi saamise viisid
  • muutusid lihtsamateks ja mitmekesisemateks
  • Prediitori ediikti
  • bonitaarne ehk preetorlik omand
  • PUBLICIUSE EDIKT
  • kviriitlik omandiõigus
  • provitsiaalne omand
  • Impeeriumi ajal püütakse ühtlustada kõiki omandi vorme
  • Kaob peregriinide omand, sest Caracalla seadusega kõigile impeeriumi elanikele
  • kodakondsuse andmisega kadus erilise peregriinide omandi mõiste.Diocletianuse ajal kui
  • muudeti Rooma administratiivset jaotust, kadusid provintsid endisel kujul ja ka provitsiaalne
  • omand
  • Impeeriumi perioodil säilis vahe kviriitliku ja bonitaarse omandi vahel:Nende
  • kaitsevahendid on erinevad-hagid
  • rei vindicatio
  • Bonitaarse omandi jaoks actio Publiciana
  • condominium., kus üks ja sama asi on reaalselt
  • jagamata mitme isiku omandiks
  • peale
  • acquistiones civiles
  • igamine
  • Mancipatio- pidulik võõrandamise tehing
  • In iure cessio
  • acquistiones naturales
  • mitte kellelegi kuuluva asja vallutamine, vilja
  • omandamine, millele lisandus hiljem hulk teisi
  • Omandiõiguse saamise viisid
  • acquisitio originaria
  • acquisitio derivativa
  • Traditio
  • Üleandja näitab asja kaugelt
  • NT: krundi piire eemalt
  • Võõrandaja annab omandajale üle vahendid kuidas asja
  • kätte saada
  • käest-kätte andmist vaja
  • pole, sest üleandmisele kuuluv asi on juba omandaja käes. NT:omanik müüb
  • üürikule selle kätte varem juba antud maja
  • d. Adiudicatio
  • ORGINAALSED OMANDAMISVIISID
  • Vallutada saab
  • mitte kellelegi kuuluvat eset
  • Res nullius
  • res derelicta
  • Res derelicta
  • Occupatio bellica
  • peitevara
  • Vanimal ajal sai maaomanik, kust leiti endale. Hiljemal
  • ajal pool emaaomanik ja poole leidja
  • Isik saab asja omanikuks, kui ta on pikemat aega asja vallanud
  • Vanimas rooma õiguses:Maatükipuhul 2.a ja muude asjade puhul 1.a. Asja ei saa
  • omandada igamise teel kui see no saadud vägivalla, salaja v tagasiandmise
  • kohustusega. Klassikalises õiguses: vajalik, et valdus oleks saadud teataval õiguslikul
  • alusel.Valdajal peab olema hea usk-teadmine, et ta asja valdamisega ei riku kellegi
  • teise õigusi
  • praescriptio

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  180
  docx
  ASJAÕIGUSE konspekt
  122
  docx
  Rooma eraõigus
  82
  docx
  Asjaõigus eksamikonspekt
  53
  doc
  Asjaõigus
  34
  doc
  Asjaõiguse konspekt
  12
  doc
  Asjaõigus
  16
  docx
  Asjaõiguse konspekt
  18
  docx
  Asjaõiguse referaat

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !