Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Arengubioloogia eksam (0)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
Arengubioloogia eksam
Sissejuhatus
Arengubioloogia on teadus mis uurib organite kasvu ja arenemist, nende geneetilist kontrolli. Ambrüogenees ja loote areng viljastamisest sünnini. Embüro varase staadiumid: sügoot, blastuda ja gastrula), loode (põhiorganite olemus). Ontogeneesorganismi kogu eluiga hõlmav protsess.
Embrüogeneesi põhietappid. Viljastamine , blastulatsioon (kiire jagunemine, moodustub blastuda), neurulatsioon (närvitoru moodustumine, keha põhitelgede moodustumine), organogenees (organite kujunemine).
Arengu rakulised põhiprotsessid. Rakkude jagunemine, proliferatsioon ja kasv. Rakkude spetsialiseerumine (determinatsioon - rakkude arengupotentside järk- järguline ahenemine; diferentseerumine - erinevuste tekkimine rakkude vahel). Rakkudevahelised interaktsioonid , rakkude liikumine ja migratsioon , rakkude programeeritud surm. Kigi nende protsesside koosmõjul: morfogenees (kudede, organite, kehaosade kuju ja vormi moodustamine) ja pattern formation (rakkude saatuste komplekse organiseerituse loomine ruumis ja ajas).
Rakkude arengupotentside ahenemine. Totipotentsed rakud võivad areneda organismi kõikides rakutüüpideks (sügoot ja moorula). Pluripotentsed rakud võivad areneda kõikides kolme lootelehe ( ektoderm , endoderm ja mesoderm ) rakkudeks (embrüonaalsed tüvirakkud). Multipotentsed rakudarenevd paljudeks piiratud rakutüüpideks. Oligopotented rakud arneevad mõneks rakutüübiks (eellasrakud). Terminaalselt diferentseerunud rakud on täiskasvanud spetsialiseerunud rakud ei arene enam edasi. Täiskasvanud rakkudes ja kudedes on multipotentsed tüvirakkud mis osalevad kudede uuenemises ja regeneratsioonis. Igal arengu etappil on rakk piiratud valikute ees. Rakk võib olla osaliselt determineeritud, mis areneb valitud suunas sõltumata keskkonnamuutustest. Rakkude arengupotentside ahenemine on pöördumatu. Seda määravad rakutüübide omased epigeneetilised muutused. IPS rakud: somaatilised rakud, muudetud pluripotentseteks pluripotentsust määravate geenidega. Rakkude transdiferentseerimine: täiskasvanud somaatiliste rakkude vahetu muutmine teiseks rakutüübiks ilma pluripotentsuse staadiumita.
Rakkude diferentseerumine.Püsivate struktuursete ja funktsionaalsete erinevuste tekkimine rakkude vahel. Koe- ja rakutüübile iseloomulikud genoomi (epigeneetilised)muutused -> erinev geenide avaldumine -> iseloomulikud valgud ja mittekodeerivad RNAd -> iseloomulikud morfoloogilised, biokeemilised , funktsionaalsed jne. tunnused.Rakutüübid säilitavad oma erijooned . Epigeneetiliselt (mitte mutatsioonid ja rekombinatsioonid): kromatiini erinev repressioon, kondensioon ja pakkimine; kromatiin valkude erinevad post-translatsioonilised modifikatsioonid; DNA erinev kovalentne modifikatsioon ;valke mittekodeerivate RNA de erinev avaldumine. Mittekodeeriv RNA Xist represseerib ühe Xkromosoomi varase emas- embrüo kõigis rakkudes. Pöördumatu heterokromatiniseerumine. DNA demetüleeritakse replikatsioonil. Metüültransferaasid metüleerivad uue ahela vana ahela põhjal.
Embrüonaalse arengu liikumapanev printsiib. Preformism vs epigenees.Preformism: täsikasvanud organism on miniatuursel kujul sugurakkused olemas enne viljastamist, loomishetkeks peale. Areng- kasvamine, lahtihargnemine, mitte uue tekkimine. Epigenees:täiskasvanu tunnused kujunevad de novo algselt struktuuritust massist järk järgult. Eri liikide embrüot on pärast gastrulatsiooni väga sarnased, kuigi täiskasvnaud väga erinevad.
Baeri seadused. 1. Suurema loomataksoni üldised tunnused ilmnevad arengus varem kui väiksema taksoni erijooned; 2. Vähem üldised struktuurid arenevad üldisematest, järk-järgult, kuni kõige spetsialiseerumateni välja; 3. Eri liikide looted on arengu alguses sarnased, kuid muutuvad ontogeneesi edenedes üha erinevamateks; 4. Kõrgema looma loode ei ole sarnane täiskasvanud madalama loomaga vaid selle lootega. Farüngula on staadium, kus eri selgrootsete embrüot on sarnased.
Embrüonaalse arengut liikamapanev jõud. Embrüonaalne induktsioon , sisemine geneetiline kell, positsiooniline informatsioon, Uute rakkude tekkimine ja paljude rakkude programmeeritud surm – ühtviisi olulised morfogeneetilised protsessid.
Embrüonaalne induktsioon. Embrüo rakud sekreteerivad molekule, faktoreid mis diferentseerivad embrüo teisi rakke, määravad nende saatuse . Morfogeenid , embüronaalsed induktorid : arengu signaliseerivad valgud. Organisaatorid on signaliseerivad keskuses(erilised morfogeneetiliselt aktiivsed rakkude grupid / koed mis sekreteerivad morfogeene). Arengulisi signaliseerivaid faktoreid on vähe, samad moleulid korduvad eri organsüsteemide arengus. FGF – fibroblastide kasvufaktorid; FGFR – fibroblastide kasvufaktorite retseptorid , rakupinna türosiinkinaassed retseptorid; BMPR I & II – retseptorid. Värbamisretseptorid seovad ja aktiveerivad SMAD-valgud, mis toimivad tuumas transkriptsioonifaktoritena; Retinoolhape (Retseptorid (RAR-α, RAR-β, RAR-γ): tuumaretseptorid (rakusisesed), võivad toimida transkriptsioonifaktoritena. Transkriptsioonifaktorid käivitavad või pidurdavad geenide transkriptsiooni. Indutseeritakse / represseeritakse arengu signaliseerivate faktorite poolt, oluline osa nende poolt käivitatavast arenguprogrammist. Omakorda käivitavad / represseerivad arengu signaliseerivaid faktoreid ja transkriptsioonifaktoreid kodeerivaid geene mis on vajalikud järgmiseks arenguetapiks. Enamikul arengu signaliseerivatest valkudest on rakuvälised inhibiitorid . BMP ja Wnt perekondade peamised inhibiitorid mis määravad suuri arengulisi valikuid.
Rakkude adhesioon -morfogeneesi oluline mehhanism . Üks oluline mehhanism: rakkude erinev afiinsus . Rakkude pinnamolekulid eri kudedes/organites erinevad, muutuvad arengu käigus. Osalevad rakkude moodustumisel kudedeks ja eri kujuga organiteks. Kadheriinid seovad rakke homofiilselt, kaltsiumi kaudu; rakusisese signaliseerimine seondumisel. Olulised rakutüüpide segregeerumisel arengus. Integriinid seovad rakke tsütoskeletti rakuvaheainega. Nad on heterodimeerid. Tsütoskeleti muutused - olulised organite kuju moodustumisel ja rakkude migratsioonil. Arengu põhimehhanismid on loomariigis (k.a. selgrootud ) väga konserveerunud. Arenguprogrammi määravad eelkõige geenide mittekodeerivad, regulatoorsed osad.
Positsiooniline informatsioon: rakkude arenguline staatus on määratud ka nende paiknemisega loote või selle osade teljel . Looted on oluliselt segmenteerunud(metameersed). Keha segmentatsioon koosneb järjestikustest korduvatest samalaadsetest üksusest, imetajate keha on ka suuremas osas segmenteeritud. Embrüo igal segmendil on oma positsiooniline väärtus kehateljel. Tema rakud on determineeritud. Positsionaalse väärtuse määravad homeootilised geenid , transkriptsioonifaktorid mis avalduvad vastavates segmentides.
Rakkude migratsioon. Paljud rakud sünnivad ühes kohas, aga rändavad hiljem mujale, kus differentseeruvad ja jäävad toimima (sugurakkude eellased, südame eellasrakud, paljud neuronid ). Inimese sugurakkude eellased rändavad rebukotist mööda tagasoolt gonaadide algmetesse. Interneuronid sünnivad ganglionic eminence (LGE, MGE) piirkonnas ja rändavad teistesse ajuosadesse. Paljud embrüonaalsed induktorid – represseerivad. Programmeerite rakusurm: surevad terved, normaalsed rakud, see protsess on vajalik normaalse rakkude arenguks. Koe/organi/organismi kasv – rakkude jagunemise, rakkude suurenemise ja rakuvaheaine kogunemise tulemus.
Viljastumine
Sugurakud . Viljastamine tekitab nii uue indiviidi kui ka lõputu põlvkondade järgnevuse.Haiploidsed ainsad rakud, mis viivad meioosi. Ühinedes loovad totipotentse raku - sügoodi . Esmased sugurakud: Imetajatel indutseeritakse de novo varases gastrulas. Imetajate sugurakud tekivad alati väljaspool embrüot (embrüovälistes kudedes), aga erinevatel liikidel erinevas kohas.Hiirtel: esmased sugurakud tekivad rakuvälises mesodermis. Naaberkudedest (trofoblast) sekreteeritavate BMP’de (valgud)indutseeritakse esmastes sugurakkudes transkriptsioonifaktorid Blimp1/Prdm1 ja Prdm14 mis determineerivad nende saatuse. Embrüonaalne induktsioon.
Imetajate sugurakkude eellased rändavad rebukotist mööda tagasoolt gonaadide algmetesse. Fluorestseeruvate (GFP) PGC jälgimine hiire embrüos: rändavad E7-E9 tagsoole kaudu gonaadi algmesse. Rännu jooksul paljunevad 10-100 2500-5000ks. Steam cell factor (SCF) ja tema türokinaasretseptor Kit: vajalik nende eluhoidmiseks,liikumapanekuks.Sugurakude eellased imetajatel: diploidsed, jagunevat mitootilisels, sooliselt neutraalsed.
Gonaadides: oogenees ja spermatogenees .Paljunevad mitootiliselt, massiliselt, soospetsiiline eristuminem, meioosi teostumine, haploidne genotüüp (osaliselt munarakuse). Epigeneetiline reprogrammeerimine (DNA de-metüleerimine), küpse munaraku ja spermatosoide tunnuste kujunemine.
Meioos: haploids genotüüpe tekkimine. Üks DNA replikatsioon - kaks jagunemist. Geneetilise materjali rekombinatsioon. Toimub ainul sugurakkudes. Erineva ajagraafikuga oogenees (algab embüoos kaks pausu) ja spermatogeneesis (albad puberteedieas, pausideta). Käivitatakse somaatilise gonaadi- ja neerurakkude poolt.
Oogenees: toimub meioos kahe pika pausuga: 1. embrüos , esimese jagunemise profaasis , kuni puberteetideni; 2. ootdüüdi küpsemisel, teise jagunemise profaasis, kuni viljastumiseni.
Spermatogenees: meioos on embüoos pidurdatud; algab puberteediaias ja toimub seejärel pidevalt.
Molekulid, mis kotrollivad meioosi käigust. Meiosi käivitab retinoolhape kõrvalasuvast neerust. Indutseeritakse Stras8, mis on raku sisene valk, vajalik meioosi käivitamiseks. Meioosi algust pidurdab Cyp26b1, ensüüm mis inaktiveerud retinoolhapet. CSF arestib embüo ootsüütides meioosi kuni puberteedini. Et vältida partenogeneesi arengut.
Oogeneesi erijooni. Pole tüvirakke, surem osa sureb varakult; meioos teostub pika aja jooksul; kummagi meiootilise jagunemise tsütokinees toodad ebavõrdsed rakud; tohutu kasv, palude mRNAde, valkude jne talletamine valmis kujul areneva embrüo esma vajadusteks ; kaitsvad kihid munaraku ümber: rebukest, cumulus oophorus;inimese gonaadi algmes munarakkude eellased jagunevad mitootiliselt 2-7 raseduskuul; ellujäänud ootsüüdid alustavad meioosi, mis peatub I jagunemise profaasis; puberteedi saabudes väikesed gruppi ootsüüde aktiveerivad perioodiliselt meiosi ja küpsevad; enne ovulatsiooni - teine arest meioosi II jagunemise metafaasis , meioos jätkub viljamisel; vastspndinud inimestel on 400000 munarakku, eluaja jooksul väljub nendest 400.
Munarakkude küpsemine. Rebu munarakk taletlab sinna: toitained , ribosoomid tRNA, mRNAd, morfogeneetilised faktorid , mis on vajalikud embrüo esimesteks arenguetappideks. Küpses munarakus on ranskriptsioon peatatud.
Oovuleerunud munarakk. Cumuls oophorus: rakukiht munaraku ümber, selle sisenime rakukiht on corona radiata. Rebukest: glükoproteiinkest ootsüüdi plasmamembraani ümber, valgud ZP1, ZP2,ZP3. Sperm
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Arengubioloogia eksam #1 Arengubioloogia eksam #2 Arengubioloogia eksam #3 Arengubioloogia eksam #4 Arengubioloogia eksam #5 Arengubioloogia eksam #6 Arengubioloogia eksam #7 Arengubioloogia eksam #8 Arengubioloogia eksam #9 Arengubioloogia eksam #10 Arengubioloogia eksam #11 Arengubioloogia eksam #12 Arengubioloogia eksam #13 Arengubioloogia eksam #14 Arengubioloogia eksam #15 Arengubioloogia eksam #16 Arengubioloogia eksam #17 Arengubioloogia eksam #18 Arengubioloogia eksam #19
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-01-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 56 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor lostintherhythm Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

15
pdf
Bioloogia eksamiks
98
docx
Kordamine füsioloogia eksamiks
40
docx
Geenitehnoloogia eksam
15
docx
Bioloogia eksam
50
doc
Rakubioloogia ülevaade
14
doc
Arengubioloogia
30
doc
Rakubioloogia II eksamiks kordamine
36
doc
Rakubioloogia

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun