Antiikkirjanduse kordamisküsimused (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on antiikkirjandus ?
 • Millisesse ajavahemikku see langeb ?
 • Mille poolest on vanakreeka kirjandus Euroopa kirjanduse hulgas iseäralik ?
 • Milline on rooma kirjanduse seos vanakreeka kirjandusega ?
 • Millised murded kujunesid Antiik-Kreekas kirjanduskeelteks ?
 • Kuidas on Kreeta-Mükeene ajajärk mõjutanud kreeka kirjanduse kujunemist ?
 • Milline on eepose ,,Ilias" peateema ja kompositsioon ?
 • Milline on eepose ,,Odüsseia" peateema ja kompositsioon ?
 • Kuidas neid teoseid nende tekkeajal esitati ?
 • Mis on heksameeter ?
 • Millisest teosest on pärit alljärgnevad värsid ?
 • Kes on eesti keelde tõlkija(d) ?
 • Millistele motiividele teosest selles lõigus viidatakse ?
 • Kes oli ja mida kirjutas Hesiodos ?
 • Kuidas jagunes vanakreeka poeesia ?
 • Milline oli selle seos muusikaga ?
 • Kes on alltoodud värsside autor ?
 • Kuidas nimetatakse seda värsimõõtu ?
 • Mis on epigramm ?
 • Mis on epitaaf? Mis on epiniikion ?
 • Millises värsivormis on kirjutatud järgmised read ?
 • Mille poolest erines Vana-Kreeka teater tänapäevasest ?
 • Mis on iseloomulik nende loomingule ?
 • Kuidas saate aru tragöödiast ,,Kuningas Oidipus" ?
 • Milles seisneb kunsti olemus Aristotelese järgi ?
 • Mida tähendavad sõnad ,,orkestra", ,,skenee" ja ,,theatron" ?
 • Millistest luuleliikidest räägib Aristoteles oma teoses ,,Poeetika" ?
 • Mille poolest erinevad teineteisest vana-atika ja uusatika komöödia ?
 • Kummaski vallas? Kas võite nimetada nende teoseid ?
 • Kuidas on vanakreeka teatrikunst mõjutanud hilisemate aegade draamakunsti ?
 • Mis iseloomustab Aleksandria luulet ?
 • Milliseid vanakreeka ajalookirjanikke teate ?
 • Millise filosoofide koolkonna mõjul tekkis Antiik-Kreekas kõnekunst ja miks ?
 • Kes olid vanakreeka tuntumaid kõnemehed ?
 • Kuidas iseloomustaksite Sokratest Platoni teose ,,Sokratese apoloogia" põhjal ?
 • Kuidas mõistis Sokrates selles teoses ,,tarkust" ?
 • Keda Sokrates pidas targaks ?
 • Millises Aristophanese komöödias oli Sokrates üks peategelasi ?
 • Milles Sokratest süüdistati ?
 • Millised jooned on iseloomulikud vanakreeka romaanile ?
 • Kes on antiikajal kirjutanud valme ?
 • Milline on Plutarchose tuntuim teos ?
 • Millest kirjutas Lukianos ?
 • Millist ainest kasutasid oma komöödiates Plautus ja Terentius ?
 • Kes olid rooma kirjanduses tähtsamad proosaautorid I sajandil eKr ?
 • Milline on Cicero kirjanduslik pärand ?
 • Millest need räägivad ?
 • Milline oli Titus Liviuse peateos ja mida see käsitles ?
 • Millise kreeka filosoofi mõttemaailmale teotus Lucretiuse looming ?
 • Mis iseloomustab Catulluse loomingut ?
 • Kes oli Vergilius ?
 • Keda ta siis selle all mõtles ?
 • Milline teos rooma kirjanduses algab alljärgnevate ridadega ?
 • Millised olid Horatiuse põhimõtted elus ja loomingus ?
 • Milline on Ovidiuse kuulsaim teos ?
 • Millised on Ovidiuse muud teosed ?
 • Kes olid Tibullus ja Propertius ?
 • Kes oli ja mida kirjutas Seneca ?
 • Millest räägib Lucanuse teos ,,Pharsalia" e ,,Bellum civile" ?
 • Milliseid rooma ajalookirjanikke ja -teoseid teate ?
 • Millist valdkonda käsitleb Quintilianuse looming ?
 • Millest kirjutas Suetonius ?
 • Kuidas iseloomustaksite Petroniuse ja Apuleiuse loomingut ?
 • Millest räägib Apuleiuse romaan ,,Metamorfoosid" e ,,Kuldne eesel" ?
 • Kus toimub selle tegevus ?
 • Millist kultuuriloolist ainestikku see raamat sisaldab ?
 • Kuidas romaan lõpeb ?
 • Kes olid Plinius Vanem ja Plinius Noorem ?
 • Milliseid kristlikke rooma kirjanikke teate ?
 
Säutsu twitteris
Antiikkirjanduse kursuse kordamisküsimused.

1. Mis on antiikkirjandus ? Millisesse ajavahemikku see langeb? Millises geograafilises areaalis loodi vanakreeka kirjandust? Kust olid pärit rooma kirjanikud ?

Antiikkirjanduseks nimetatakse Kreeka ja Rooma orjandusliku ühiskonna kirjandust. Langeb ajavahemikku u I aasatuhande algus e.m.a – 5. saj m.a.j.
Vanakreeeka kirjandust loodi Vahemeremaade idaosas I aastatuhande alguses e.m.a ja oli tihedalt seotud II aastatuhande kreeka-mükeene kultuuri. Hiljem levis itta , Kesk-Aasiani ja Indiani välja. Rooma vallutuste üerioodil levis kreeka-rooma kultuur Lääne-Euroopasse ja Briti saarele .

Rooma kirjanikud võisid olla pärit kust tahes, aga et saada kuulsaks , pidid nad käima Kreekas.

2. Mille poolest on vanakreeka kirjandus Euroopa kirjanduse hulgas iseäralik? Milline on rooma kirjanduse seos vanakreeka kirjandusega? Milline on rooma kirjanduse roll Euroopa kirjanduses?

Vanakreeka kirjandus tekkis iseseisvalt, see ei olnud mõjutatud teistest kirjandusvooludest.

Rooma kirjanduses levisid juba vanakreekast alguse saanud žanrid nagu nt komöödia, tragöödia jne. Samuti kasutati samu värsimõõte nt heksameetrit.

Retoorika

3. Millised murded kujunesid Antiik-Kreekas kirjanduskeelteks? Kas oskate žanriti tuua näiteid murrete kasutamise kohta?

Kreeka murded:
1) Aioolia murre ( „ Ilias “ ja „Odüsseia“ on kirjutatud aioolia murde sugemetega )
2) Dooria murre ( Alkmani koorilüürika )
3) Joonia murre ( Herodotos „Historai“
4) Atika murre
5) Koinees ( Uus Testament )

4. Kuidas on Kreeta -Mükeene ajajärk mõjutanud kreeka kirjanduse kujunemist?

Kreeta-Mükeene ajajärgust pärinevad eeposte motiivid ( müüdud jumalatest, kangelastest ).

5. Homerose eeposed . Milline on eepose „Ilias” peateema ja kompositsioon ?
Milline on eepose „Odüsseia” peateema ja kompositsioon?

Ilias“ - Eepose aineseks on Trooja sõjaga seotud müüdid. Lisaks inimlikule tasandile oli Iliases olemas ka Jumalik tasand. Nad sekkusid sõtta ja aitasid oma lemmikpoolt.

Iliase sündmustik.

 • laul. Kreeklaste sõjaväelaagrit laastab Apolloni saadetud katk. Põhjus – Apolloni preestri Chrysese solvamine, kreeklaste ülemjuhataja Agamemnon keeldus tagastamast Chrysese tütart Chryseist. Apolloni lepitamiseks saadab Agamemnon tüdruk koju, aga võtab kompensatsiooniks endale Achilleuse orjatari, Briseise. Achilleus solvub, ega võta enam sõjategevusest osa. Achilleus ema merenümf Thetis palub peajumal Zeusil troojalastele sõjategevuses edu tagada.

 • laul – laevade kataloog

 • laul – Menelaose ja Parise kahevõilus

 • laul – Agamemnon õhutab kreeklasi võitlema

 • laul – Diomedese vägiteod( tal õnnestus haavata Aphrodithet ja Harest)

 • laul – Hektori hüvastijätt Andromachega

 • laul – Hektori ja Aiase kahevõitlus

 • laul – troojalasi saadab edu

 • laul – Achilleuse juurde tuleb saatkond kingitustega

 • laul – Odysseuse ja Diomedes öine käik troojalaste leeri

 • -13. laul – troojalasi saadab edu

  14. laul – Zeusi uinutamine

  15. laul – Hektori vägiteod
  16. laul – Patroklos suundub lahingusse Achilleuse relvadega ning langeb Hektori käe läbi
  17. laul Patroklose surnukeha päästmine
  18. laul – Hephaistos valmistab Achilleusele uued relvad
  19.-21. laul – Achilleus osaleb jälle sõjategevuses, ka jumalad võivad lahingust osa võtta, ngu soovivad
  22. laul – Achilleus ja Hektori kahevõitlus, Hektori surnukeha rüvetamine
  23. laul – võitlusmängud Patroklose auks
  24. laul – Priamos lunastab välja Hektori surnukeha, Hektori matused

  Odüsseia“

  Odüsseia“ ( Ithaka saare valitseja Odysseuse seiklused )

 • laul – Odysseus viibib Ogygia saarel nümf Kalypso juures. Jumalad otsustavad ta koju lubada. Jumalanna Athena soovitab Odysseuse pojal Telemachosel sõita isa kohta teateid nõutama.
 • – 2. laul – Telemachos külastab Pylost ja Spartat
  5. laul – Kalypso lubab Odysseusel minna, Odysseus satub merehätta
  6. laul – Odysseus kohtub Scheria saarel faiaakide kuninga tütre Nausikaaga
  7.-8. laul – Odysseus faiaakide juures Alkinoose lossis. Demodokos laulab Trooja vallutamisest .

  9. laul – Odysseus teeb faiaakidele teatavaks oma isiku ja jutustab seiklustest
  Lootosesööjad, kükloopidesaar. Seiklused kükloop Polyphemose koopas ning sealt põgenemine. Kükloobi needus.
  10. laul – Odysseus saab tuulte valitsejalt Aioselt pärituule, kuid meeste uudishimu ei lase tal Ithakale jõuda. Laistrügoonid ja Odysseouse laevastiku hukkumine. Viibimine nõid Kirke saarel.
  11. laul – Odysseuse käik Hadesesse , kohtumine Teiresiase varjuga
  12. laul – Sireenid. Skylla ja Charybdis. Päikesejumala karjad .
  Torm ja lavahukk.
  13.laul – Faiaagid viivad Odysseuse Ithakaleˇ
  14. – 17. laul Odysseus teeb seakarjus Eumaiosele ja pojale Telemachosele oma saabumise teatavaks ning kohtub Penelope kosilasega
  18. laul – konfliktid kosilasega
  19. laul – Eurykleia tunneb Odysseuse ära
  20. laul – valmistatakse ette lahingut
  21. laul – ambumisvõistlus
  22. laul – kosilaste tapmine
  23. laul – Odysseus tõestab Penelopele oma isikut
  24. laul – Odysseuse isa Laertes tunneb poja ära, kosilaste omaste kättemaks nurjub

  Kuidas neid teoseid nende tekkeajal esitati? Milliseid teooriaid eksisteerib nende eeposte tekke kohta?

  Laule esitati kitaara , formingsi saatel. On arvatud, et Homeros on mõlema eepose autor, on arvatud seda, et ta on vaid Iliase autor, Odüsseia autos on keegi teine.. samas on odüsseias näha, et too tunneb iliase sisu üsna põhjalikult. On arvatud ka seda, et Homeros lõi need eeposed erinevatel eluetappidel. Iliase noorena ning Odüsseia vanaduses . ( et nende vahel u 50 aastat ). Homerosele on lisaks nendele 2 omistatud ka muid eeposeid.

  Kas Teie arvates Homeros võis oma teoseid peast ette kanda/ mäletada?

  Ma usun, et võis, sest ka tänapäeval on mitmeid tuntud inimesi, kes paistaad silma suurepärase mäluga ning ka Homeros võis olla särava mõistusega.

  Kas Trooja sõda tegelikult toimus või mitte? Põhjendage oma arvamust.

  Ma arvan, et toimus, kuna see sõda on leidnud palju kajastust . Sõjad on toimunud olenemata ajast.

  Millest oli juttu Teie loetud Homerose eeposte lauludes? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Lugesin mõlemast raamatust esimese laulu. Odüsseias oli 1. laulus alguses juttu jumalate koosolekust, kus aphrodite palus zeusi, et too aitaks odysseuse koju. Odysseuse naisel käis aga meeletult kosilasi, kes sõid ja jõid odysseuse varanduse arvelt. Aphrodite annab odysseuse pojale nõu, et too võtaks laeva ja meeskonna ning läheks isale appi.

  6. Mis on heksameeter ? Millised antiikautorid on oma loomingu kirjapanekul kasutanud heksameetrit?

  Titus Lucretius Carus, Publius Vergilius Maro , Vergilius, Quintus Ennius

  Heksameeter on antiikaja vanim värss, tekkis 2 aastatuhat eKr.

  Riimi ei kasutatud.

  Heksameetrit on nim heroiliseks värsimõõduks ( 1. säilinud teosed on eeposed ).

  Heksameetril on 32 erinevat rütmivarianti. Sellele lisandus ka kõnemeloodia. ( tõusev, langev, rõhk, mis 1 silbi peal samal ajal nii tõusis kui langes )

  Luule ja proosateksti rõhud ei olnud samasugused.

  7. Millisest teosest on pärit alljärgnevad värsid? Kes on eesti keelde tõlkija(d)? Millistele motiividele teosest selles lõigus viidatakse?
  Homerose eeposest „Odüsseia”. Tõlk Anna Öpik, August Annist. Autor soovib, et muusa jutustaks talle Odüsseusest, kes on mereteel.

  Jutusta mulle, oh Muusa, sest sangarist, vaevades vaprast,
  kaua kes eksles teel, püha Troojat laastamast tulles!
  Sai näha paljude linnu ta, tunda ka kõiksugu kombeid,
  paljugi neil mereteil tal kannatas vaim, nähes vaeva,
  et ise ellu ta jääks ning saaks koju kaaslased kallid.
  Kuid ka nii püüdes ei saand ära hoida ta kaaslaste hukku:
  sest oma süü läbi tõid ise need endile seega,
  et sõgemeelselt nad sõid pühi Kõrguste Päikese veiseid –
  seepärast võttis see neilt
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Antiikkirjanduse kordamisküsimused #1 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #2 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #3 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #4 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #5 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #6 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #7 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #8 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #9 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #10 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #11 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #12 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #13 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #14 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #15 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #16 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #17 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #18 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #19 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #20 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #21 Antiikkirjanduse kordamisküsimused #22
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-10-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 71 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor merkuhh Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Väga põhjalikud vastused
  antiikkirjandus , kirjandus

  Mõisted

  Sisukord

  • Phaedrus

  Teemad

  • Antiikkirjanduse kursuse kordamisküsimused
  • Kust olid pärit rooma
  • kirjanikud?
  • Milline on rooma
  • kirjanduse roll Euroopa kirjanduses?
  • Atika murre
  • Ilias“
  • Iliase sündmustik
  • Odüsseia“
  • Odüsseia“ ( Ithaka saare valitseja Odysseuse seiklused )
  • Kuidas neid teoseid nende tekkeajal esitati? Milliseid teooriaid eksisteerib
  • nende eeposte tekke kohta?
  • Kas Teie arvates Homeros võis oma teoseid peast ette kanda/ mäletada?
  • Millest oli juttu Teie loetud Homerose eeposte
  • lauludes? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Lugesin mõlemast raamatust esimese laulu. Odüsseias oli 1. laulus alguses
  • juttu jumalate koosolekust, kus aphrodite palus zeusi, et too aitaks odysseuse
  • koju. Odysseuse naisel käis aga meeletult kosilasi, kes sõid ja jõid odysseuse
  • varanduse arvelt. Aphrodite annab odysseuse pojale nõu, et too võtaks laeva
  • ja meeskonna ning läheks isale appi
  • Hesiodos
  • Archilochos, Kallinos, Tyrtaios, Mimnermos, Solon
  • Theognis, Hipponax, Semonides)
  • Stesichoros
  • lbykos, Simonides, Bachylides, Pindaros
  • Alkaios, Sappho, Anakreon, Ibykos
  • ARCHILOCHOS, jamb???
  • Anakreon ( u 570 – 485 eKr )
  • Tal oli palju jäljendajaid, tekkis
  • anakreontiline luule, kasutati tema värssi ( oli keskajal populaarne, ka hiljem
  • renessansiajal ). 19. saj lõpul, kui filoloogid hakkasid põhjalikumat
  • uurimistööd tegema, hakati eristama tema ning jäljendajate luulet. ( teda
  • jäljendati ka eluajal ). Renessansiajal loodi palju anakreontilisi oode
  • Epigramm
  • Epitaaf
  • Epiniikion
  • Rohkem kui kolme näitlejat antiiktragöödiad ei kasutanud
  • Etendusi hinnati võistluse kontekstis
  • Näitlejad olid tollal kostümeeritud
  • pikkadesse rõivastesse, nad kandsid kõrgeid jalanõusid, maske
  • Mask
  • Ajaliseks piiriks oli üks päev
  • Aischylos
  • Sophokles
  • Euripides
  • Hakkas tragöödiavõistlustest osa võtma 26 a
  • võitis vaid 4-5 korral. ( võttis osa ligi 20 x )
  • Euripidese väljapaistvamad teosed
  • Medeia
  • Hippolytos
  • Bakhandid
  • Phrynichos
  • Agathon
  • Kuidas saate aru tragöödiast „Kuningas Oidipus”? Põhjendage oma
  • arvamust
  • Milles seisneb kunsti olemus Aristotelese järgi? Millises teoses ta sellest
  • kirjutas?
  • Theatron
  • Mimesis
  • Hamartia (tõlge- eksimus. Kangelase eksimused on tihti kannatuste põhjuseks)
  • Anagnorisis (äratundmine. Muutus teadmatusest tadmisesse)
  • Peripeteia (pööre peategelase olukorras. Nt õnnest õnnetusse või vastupidi)
  • Katarsis (hingepuhastuselamus. Aristotelese arvates väga oluline. Tema arvates
  • pidi etendus avaldama vaatajale hingepuhastusliku elamuse)
  • Vana-atika komöödia
  • Aristophanes
  • Uusatika komöödia
  • Menandros ( 342-291 eKr )
  • Mis iseloomustab Aleksandria luulet? Mida uut on kirjandusele andnud
  • Theokritos?
  • Luules eelistati väikevorme
  • Pastoraalžanri looja, idülli looja
  • Milliseid vanakreeka ajalookirjanikke teate? Millest nad kirjutasid ja mis
  • iseloomustab nende loomingut?
  • Herodotos „Historai“
  • Thukydides ( u 460 – pärast 399 )
  • Peloponnesose sõja ajalugu“
  • Herodotost huvitasid kõik etnograafilised ja
  • usundiloolised detailid, Thukydidesele olid tähtsad sõjatingimused
  • seaduspärad, eripärad jne, et tema kirjutab ainult tõde, fakte kontrollid
  • vägap õhjalikult, püüdis olla igati objektiivne
  • Arvas, et ajaloolane peab kujutama sündmusi nii, nagu
  • nad tegelikult olid, kuidas nad ka tulevikus aset võivad leida
  • Xenophon ( u 430 – 354 )
  • Teosed
  • Anabaasis“ ( „Ülesminek“ )
  • Hellenika“
  • Lysias ( u 459-380 eKr )
  • Isokrates ( 436-338 eKr)
  • Demosthenes ( 384-322 eKr)
  • Tuntumad kõned
  • varajane periood
  • Keskmine periood
  • Hiline periood
  • Millist autorit peetakse rooma kirjanduse rajajaks, mis oli tema tähtsaim
  • teos?
  • ? Nimetage autoreid, kes on Plautuse
  • teostest inspiratsiooni saanud. Milles seisneb Terentiuse tähtsus eesti
  • teatriloos?
  • Taandus muusika osatähtsus, laule peaaegu
  • ei ole. Heli ja lavaefektid, emotsionaalne pateetilisus taandub. Rõhub näidendi
  • sisule
  • Iseloomustage kuldset ajajärku rooma kirjanduses
  • Millised korduvad teemad ja motiivid mütoloogia ja ajaloo vallast
  • esinevad rooma kirjanduses?
  • Milline teos rooma kirjanduses algab alljärgnevate ridadega?
  • ? Millistele varasematelt
  • luuletajatelt on Horatius oma loomingus mõjutusi saanud? Milliseid motiive
  • oskate Horatiuse loomingust välja tuua?
  • Mida see teos sisaldab ja milles seisneb
  • selle tähtsus hilisematele aegadele?
  • Gaius Suetonius Tranquillus
  • Kuidas iseloomustaksite Petroniuse ja Apuleiuse loomingut?
  • Plinius Noorem
  • Plinius Vanem
  • Martialis
  • Juvenalis

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  19
  doc
  Antiikkirjanduse kordamine eksamiks
  18
  doc
  Antiikkirjanduse eksam 2011
  20
  doc
  Antiikkirjanduse konspekt
  38
  docx
  Maailmakirjandus I-Antiik-Kordamisküsimused 2016
  20
  pdf
  Antiikkirjanduse kordamisküsimuste vastused
  11
  odt
  Antiikkirjanduse eksamimaterjal koos
  13
  doc
  Antiikkirjandus
  62
  docx
  Kirjanduse lõppueksami materjalid

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !