Anorgaanilised ained - sarnased materjalid

oksiid, oksiidid, hape, metall, hüdroksiid, naoh, soolad, hüdroksiidid, reageerimine, lahustuvad, aluseline, raud, happeline, liitained, happed, h2so4, nacl, nõrgem, vesinikiooni, liigitatakse, fe2o3, tuntumad, soolhape, väävelhape, vesinikkloriidhape, aluseliste, seebi, oksiide, kaltsiumhüdroksiid, naatriumhüdroksiid, h2so3, happeliste
Anorgaanilised reaktsioonivõrrandid
1
doc

Anorgaanilised reaktsioonivõrrandid

+ ALUS = SOOL + H2O +AL. OKSIID = SOOL + H2O = UUS SOOL + UUS HAPE + SOOL NB! Reaktsioon toimub siis, kui tekkiv hape on reageerivast HAPE happest nõrgem või kui uus tekkiv sool ei lahustu vees (sade). = SOOL + H2 NB! Reageerivad pingereas vesinikust vasakul paiknevad + METALL metallid. Erandiks on k. HNO3, lahj. HNO3 ja k. H2SO4 reageerimine me...

Keemia - Keskkool
277 allalaadimist
Hüdroksiidid
1
odt

Hüdroksiidid

Hüdroksiidid on keemilised ained, mis annavad lahusesse hüdroksiidioone. Hüdroksiidid koosnevad metallioonidest ja hüdroksiidioonidest (OH-1). Hüdroksiide jaotatakse:1) veeslahustuvad hüdroksiidid ehk leelised- aktiivsete I alarühma ehk leelismetallide ja II alarühma Kaltsiumist allapool asuvate elementide ehk leelismuldmetallide hüdroksiid. 2)vees mittelahustuvad hüdroksiidid(nõrgad alused)- enamuse metallide hüdroksiidid. Hüdroksiidid ehk alused on ained, mis reageerivad hapetega, andes soola ja vee. Hüdroksiidid koosnevad metalliioonidest ja hüdroksiidioonidest (OH -1). Liigitatakse: 1) leelised- vees lahustuvad hüdroksiidid. Need on I a & II a rühma elementide ühendid, välja arvatud Be(OH)2, praktiliselt ei lahustu ka Mg(OH)2 ). 2) vees praktiliselt mittelahustuvad hüdroksiidid - kõik ülejäänud. Leeliseid saadakse 3) Alustegapuutume me kokku iga päev. Näiteks kraanivesi on väga nõrgalt aluseline, aga sellegipoolest ALUSELINE. Merevesi on natuk...

Keemia -
4 allalaadimist
Põhikooli kokkuvõte
4
doc

Põhikooli kokkuvõte

...roksiid - Cu(OH)2 Soolad: Soolal on alati esimesel kohal metall ja teisel kohal happejääk! Soolade valemid ja nimetused: ! Kindla oksüdatsiooniastmega metallide soolad: NaCl - Naatriumkloriid Al2 ( SO4 )3 – Alumiiniumsulfaat ! Muutuva oksüdatsiooniastmega. Raud ( III) kloriid - FeCl3 Vask ( I ) fosfaat - Cu3PO4 Happed: Nt. H2SO4 - Happel on alati esimesel kohal mittemetall ja teisel happejääk. Hapete nimetused/happejääk: Soolhape HCl Kloriid Divesiniksulfiidhape H2S Sulfiid Lämmastikhape HNO3 Nitraat Väävelhape H2SO4 Sulfaat Väävlishape H2SO3 Sulfit Süsihape H2CO3 Karbonaat Fosforhape H3PO4 Fosfaat ! Happe oksüdatsiooniastme laengu saame leida vesiniku aatomite arvu järgi happe molekulis. • Reaktsioonid: Aktiivne metall + vesi = hüdroksiid + vesinik Aktiivse metallioksiid + vesi = hüdroksiid Mittemetallioksiid + vesi = hape Metal...

Keemia - Keskkool
186 allalaadimist
Hüdroksiidid
9
ppt

Hüdroksiidid

...üdroksiidioone • koosnevad metallioonidest ja hüdroksiidioonidest (OH-). Liigitus • LEELISED - vees lahustuvad hüdroksiidid Mendelejev tabeli I a & II a rühma elementide ühendid. • VEES PRAKTILISELT MITTELAHUSTUVAD ALUSED – Kõikide ülejäänute metalli elementide ühendid. Hüdroksiidide keemilised omadused • Kõik hüdroksiidid reag. hapetega. Tulemus: sool ja vesi: KOH+HCl=KCl+H2O • Reag happeliste oksiididega. Tulemus: Sool ja vesi: Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O • Leelis reag. vees lahustuva soolaga, kui vähemalt üks saadustest on sade (?) Ba(OH)2+CuCl2 =BaCl2 +Cu(OH)2 (?) KUUMUTAMINE • Leelised on kuumutamisele vastupidavad. Väga kõrgel temperatuuril lagunevad vaid IIa rühma metallielementide ühendid. • Vees mittelahustuvad hüdroksiidid lagunevad kuumutamisel veeks ja oksiidiks. Puhka veidi. ...

Keemia - Keskkool
17 allalaadimist
Anorgaaniliste ainete klassid – oksiidid-hüdroksiidid-happed
2
doc

Anorgaaniliste ainete klassid – oksiidid, hüdroksiidid, happed

Anorgaaniliste ainete klassid – oksiidid, hüdroksiidid, happed, soolad OKSIIDID on liitained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik. OKSIID = element+ + hapnik2- N. NaO – naatriumoksiid CaO – kaltsiumoksiid Al2O3 – alumiiniumoksiid N2O5 – dilämmastikpentaoksiid HÜDROKSIIDID on liitained, mis koosnevad metallist ja hüdroksiidrühmast OH- HÜDROKSIID = metall+ + OH- N. KOH – kaaliumhüdroksiid Ba(OH)2 – baariumhüdroksiid Fe(OH)3 – raud(III)hüdroksiid HAPPED on liitained, mis koosnevad vesin...

Keemia - Keskkool
33 allalaadimist
Oksiidid-happed-alused-soolad
2
doc

Oksiidid, happed, alused, soolad

... oksiidid. g) happeline oksiid + vesi – ei reageeri ainult SiO2 Liigitus 1) Aluselised oksiidid: oksiidid, mis reageeriva Aatomite arvu järgi: Vees lahustuvuse järgi: 1) Vesiniksoolad: sisaldavad happeaniooni koostises vesinikku hapetega, moodustades soola ja vee. Enamik 1) Üheprootonilised happed (HCl, HNO3) 1) Vees lahustuvad alused ehk (NaHSO4). metallioksiide (CaO, Na2O, FeO jt.). 2) Mitmeprootonilised happed (H2SO4, leelised (tugevad alused)- aktiivsete 2)...

Keemia - Keskkool
58 allalaadimist
IA rühma metallid-kokkuvõte
16
pdf

IA rühma metallid-kokkuvõte

... Päikesepatarei (Pildiallikas: http://www.solar-world.com/SolarPanels.htm ) 1.6 Leelismetallide tuntumad ühendid Leelismetallide ühendid on peamiselt ioonilise sidemega ühendid, mis lahustuvad hästi vees või reageerivad aktiivselt veega. 1.6.1 Leelismetallide oksiidid, peroksiidid ja hüperoksiidid Leelismetallide oksiidid on valged tahked ained. Nendel on tugevad aluselised omadused, sest veega reageerides moodustavad nad leeliseid. Na2O + H2O 2NaOH Argielus on aga rohkem praktilist väärtust mõnede leelismetallide peroksiididel ja hüperoksiididel. Need on leelismetallide oksiididest veelgi tugevamate aluseliste omadustega. Samal ajal on nad ka tugevad oksüdeerijad. 1) Na2O2 – naatriumperoksiid Naatriumperoksiid on kollakasvalge värvusega tahke aine. Tuge...

Keemia - Keskkool
179 allalaadimist
Happed-soolad-alused
2
doc

Happed, soolad, alused

http://www.abiks.pri.ee 1. Mõisted Alus -ained, mis annavad lahusesse hüdroksiidioone. Hüdroksiidid koosnevad metallianioonidest ja hüdroksiidioonidest Aluseline oks. -oksiid, mis reageerib happega, moodustades soola ja vee CaO, Na2O Amfoteer. Oks -oksiid, mis võib reageerida nii happe kui ka alusega, ei reageeri veega Al2O3 ja ZnO Amfoteerne -hüdroksiidi võime reageerida kas aluse või happega hüdroksiid Astmeline -aineosakeste lagunemine väiksemateks osadeks dissotsiatsioon Dissotsiatsiooni määr -näitab, kui suur osa lahustunud aine molekulidest on jagunen...

Keemia - Keskkool
216 allalaadimist
Happed-soolad-alused-oksiidid
1
doc

Happed, soolad, alused, oksiidid

... LiOH-liitiumhüdroksiid Mn2O7-mangaan(3)oksiid SOOLAD-liitained, mis koosnevad HAPPED-liitained, mis koosnevad metallkatioonist ja happejääkanioonist vesinikkatioonist ja happejääkanioonist Cl-kloriid (hapnikuta ja hapnikhapped) F-fluoriid H2S-divesiniksulfiidhape I-jodiid HCl-vesinikkloriidhape Br-bromiid H2SiO3-ränihape S-sulfiid HNO2-lämmastikushape NO2-nitrit HNO3-lämmastikhape NO3-nitraat HF-vesinikfluoriidhape CO3-karbonaat H2SO4-väävelhape SO3-sulfit H2SO3-väävlishape SO4-sulfa...

Keemia - Kutsekool
161 allalaadimist
Happed-alused-soolad
4
doc

Happed, alused, soolad

Põhikoolile: Happed, alused ja soolad Happed on ained, mis annavad lahusesse vesinik ioone. Happed koosnevad vesinikioonist e. prootonist ja happejääk-ioonist (Arrheniuse klassikalise definitsiooni järgi). Happejääk ioon on võrdne prootonite arvuga molekulis • HCl - vesinikkloriidhape e. soolhape, oks. aste -1 • H2S - divesiniksulfiidhape, oks. aste -2 • H2SO3 - väävlishape, oks. aste -2 • H2SO4 - väävelhape, oks. aste -2 • H2CO3 - süsihape, oks. aste -2 • H3PO4 - fosforhape (ortofosfor), oks. aste -3 • HNO3 - lämmastikhape, oks. aste -1 • HNO2 - lämmastikushape, oks. aste -1 Hapete lahused muudavad indikaatorite värvust Hapete liigitus Happeid liigitatakse kahte moodi: • prootonite arvu järgi (happes on ühe prootonilised ka...

Keemia - Keskkool
145 allalaadimist
Keemia põhiteadmised
17
pdf

Keemia põhiteadmised

...rjudes välja vesiniku Üldiselt hapetega ei reageeri METALLIDE KEEMILINE AKTIIVSUS (REAGEERIMISVÕIME) VÄHENEB REAKTSIOONIVÕRRANDID JA NENDE KOOSTAMINE (tekstivariant) 4 varianti • Ühinemine (kahe aine ühinemisel tekib üks uus aine). Oksiid + vesi, happeline oksiid + aluseline oksiid, metall + mittemetall. Näit: SO2 + H2O ? H2SO3 • Lagunemine (ühe aine lagunemisel tekib 2 või enam uut ainet). Hüdroksiidide, hapnikhapete, karbonaatide lagunemine. Näit: Cu(OH)2 ? CuO + H2O • Asendus (lihtaine aatomid asendavad liitaine koostisesse kuuluvaid aatomeid). Metall + hape, metall + sool, metall + vesi jt. Näit: Mg + H2SO4 ? MgSO4 + H2? • Vahetus (kahe liitaine esimesed pooled vahetavad koha). Näit: NaCl + AgNO3 ? NaNO3 + AgCl? ...

Keemia -
23 allalaadimist
Aineklassid
11
odp

Aineklassid

Aineklassid Sisukord ? Aineklassid ? Oksiidid ? Happed ? Alused ? Soolad ? Tuntumad ained ? Millest saab mis? Aineklassid Hape Oksiidid (happeline, aluseline) Sool Alus Oksiidid Oksiid on kahes elemendist koosnev ühend, millest üks on hapnik. Oksiidid jagunevad Happeline oksiid Aluseline oksiid Hapetele vastavaid oksiide Aluseline oksiid on alusele nimetatakse happelisteks (hüdroksiidile) vastav oksiid. oksiidideks. Enamasti on Happelised oksiidid mitte- metallioksiid. ...

Keemia - Põhikool
182 allalaadimist
Keemia aineklassid-Tabel
2
doc

Keemia aineklassid (Tabel)

Aine Klass Mõiste Nimetused, Valem Keemilised Omadused Saamine Kasutamine Oksiid Oksiid on hapniku üldvalem: E2On (O = Lihtaine ühenemisel ja mingi teise hapnik, E = element) happeline oksiid … hapnikuga keemilise Oksüdatsiooniaste • … + vesi ? hape (põlemisel) • Happeline elemendi ühend märgitakse • … + aluseline oksiid 2Ca + O2 ?2CaO oksiid hapnikhappele kreekakeelsete ? sool + vesi • Aluseline oksiid vastav oksiid liidetega Liitaine ühinemisel • … + alus ? sool + al...

Keemia - Põhikool
61 allalaadimist
Elektrolüüdid
4
doc

Elektrolüüdid

...ndatud ioonvõrrand 2H+ + CO32– ? H2O + CO Ioonvõrrandite kirjutamine •Ioonidena kirjutatakse tugevad hästilahustuvadelektrolüüdid –tugevad happed H2SO4, HNO3, HCl –tugevad alused - (IA ja IIA rühma metallide alates Cahüdroksiidid) –lahustuvad soolad •Molekulaarselt kirjutatakse –nõrgad happed –nõrgad alused –praktiliselt lahustumatud soolad –H2O, oksiidid, lihtained, gaasid •Ioonidevahelised reaktsioonid kulgevad lõpuni, kuitekib sade, gaas, vesi või mõni muu nõrk elektrolüüt Ioonvõrrandite näiteid •Näide 1 NaOH + NH4NO3 ? NH3 + H2O + NaNO3 Na+ + OH— + NH4+ + NO3— ? NH3 + H2O + Na+ + NO3– OH— + NH4+ ? NH3 + H2O •Näide 2 Fe2(SO4)3 + 6NaOH ? 2Fe(OH)3? + 3Na2SO4 2Fe3+ + 3SO42— + 6Na+ + 6OH— ? 2Fe(OH)3? + 6Na+ + 3SO42— Fe3+ + 3OH— ? Fe(OH)3? Neutralisatsioonireakt...

Keemia - Keskkool
38 allalaadimist
Aineklassid ja nendevahelised seosed
3
doc

Aineklassid ja nendevahelised seosed

Kokkuvõttev konspekt

Keemia - Põhikool
50 allalaadimist
Metallid
11
doc

Metallid

... Aatomi tuum – aatomi keskosake, moodustab põhiosa aatomi massist, koosneb prootonitest ja neutronitest Ainete segu – mitme aine segu, mis koosneb erinevate ainete osakestest Alus – e. hüdroksiid on aine, mis annab lahusesse hüdroksiidioone (OH-), metalli katioonide+ ühend hüdroksiidiooniga - Aluseline keskkond – ülekaalus on hüdrosiidioonid (OH-), pH>7 Aluseline oksiid – metallioksiid, hapniku ühend metalliga Anioon – negatiivse laenguga ioon Elementide rühm – Mendelejevi perioodilisuse tabelis kohakuti üksteise all asuvate elementide rida, rühma elementidel väliskihis rühma numbrile vastav arv elektrone Elementide periood – Mendelejevi perioodilisuse tabelis kõrvuti asuvate elemantide rida, perioodi elementidel perioodi numbrile vastav elektronkihtide arv Füüsikaline nähtus – nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused Hape – aine, mis annab lahus...

Keemia - Põhikool
21 allalaadimist
ELEKTROLÜÜDID JA MITTEELEKTROLÜÜDID
4
doc

ELEKTROLÜÜDID JA MITTEELEKTROLÜÜDID

...ivuse. Seega saab elektrijuhtivuse kaudu kindlaks määrata, kas antud aine on elektrolüüt või mitte. Elektrolüütideks võivad olla need ained, mis sisaldavad tugevalt polaarseid kovalentseid või ioonilisi sidemeid. Keemilise sideme iseloomu järgi jaotatakse elektrolüüdid: a) Ioonilised elektrolüüdid – nendeks on soolad, leelis- ja leelismuldmetallide hüdroksiidid. Näiteks: NaCl, NaOH, Ba(OH)2. b) Polaarsed kovalentsed ehk molekulaarsed elektrolüüdid – nendeks on happed ja paljud hüdroksiidid. Näiteks: HCl, Mg(OH)2, H3PO4 Sõltuvalt sellest, kui suurel määral aine ioonideks laguneb, jaotatakse elektrolüüdid: 1) Tugevad elektrolüüdid – on ained, mis lagunevad (dissotseeruvad) täielikult ioonideks ja seetõttu on lahuses ainult ioonid. Nendeks on tugevad happed, leelised, soolad. Näiteks: KCl, NaOH, HCl ***Ka praktiliselt lahustumatud soolad annavad...

Keemia - Keskkool
50 allalaadimist
Keemia Õpimapp
13
doc

Keemia Õpimapp

... (skeem) Alused on ained, mis annavad lahusesse hüdroksiidioone OH-. Tüüpilised alused on hüdroksiidid. Hüdroksiidid koosnevad metalliioonidest ja hüdroksiidioonidest (OH-). Happed on ained, mis annavad lahusesse vesinikioone (H+). Happed koosnevad vesinikioonidest ja happeanioonidest (happejäägist). Happeaniooni laeng võrdub vesiniku aatomite arvuga happe molekulis. Hapete liigitamine vesiniku aatomite arvu järgi: 1. Üheprootonilised happed (näiteks HCl, HNO3) 2. Mitmeprootonilised happed (näiteks H2SO4, H3PO4) 3 Hapete liigitamine hapniku sisalduse järgi: 1. Hapnikku sisaldavad happed ehk hapnikhapped (näiteks HNO3, H2SO4) Hapete liigitamine tugevuse järgi: 1. Tugevad happed (näiteks H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI) 2. Nõrgad happed (näiteks H2CO3, H2S) Soolad on kristalsed ained, mis koosnevad katioonidest ja anioonidest (näiteks Na2SO4). Vesiniksoolad sisaldavad happeaniooni koostises vesinikku (näiteks NaHSO4). Oksiidid on ained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik  (oksüdatsiooniaste  ­II). Oksiid on hapniku (o.­a.  –II) ja mingi teise keemilise el...

Keemia - Põhikool
17 allalaadimist
Elektrolüüdid
1
doc

Elektrolüüdid

... NaOH --> Na+ + OH- Ca(OH)2 --> CaOH+ + OH- --> <-- 2OH-+ Ca2+ 3) Happed. Mitmeprootonilised happed dissotseeruvad astmeliselt. Üheprootonilised nagu soolad HNO3 --> H++NO2- H2CO3 --> H++ HCO33- --> <-- 2H++ CO32- NB! H+ + H2O --> H3O+ hüdrooniumioon Lahustes on kõige rohkem I astme osakesi!!!!! Mitteelektrolüüdid Ei esine lahustes ioonidena, vaid lahuses on molekulid või aatomid. Oksiidid, lihtained, enamus orgaanilisi aineid. Hüdrolüüs – ainete reagreerimine veega, tekib happeline, aluseline või neutraalne keskkond. Lahuse keskkond 1) Oksiidid – aluseline (IA ja II alates Ca) Na2O+H2O --> 2NaOH Happeline(mittemetallioksiidid, v.a. SiO2) N2O5+H2O--> 2HNO3 2) Happed – lahustuvad vees ja annavad happelise keskkonna 3) Alused – leelised lahustuvad vees ja annavad aluselise keskkonna. Rasklahustuvad alused ei lahustu vees ja annavad neutraalse keskkon...

Keemia - Keskkool
28 allalaadimist
Lühikokkuvõte
12
doc

Lühikokkuvõte

Keemia - Keskkool
261 allalaadimist
Kokkuvõte keemiast
17
pdf

Kokkuvõte keemiast

... ei reageeri  METALLIDE KEEMILINE AKTIIVSUS (REAGEERIMISVÕIME) VÄHENEB REAKTSIOONIVÕRRANDID JA NENDE KOOSTAMINE  (tekstivariant)  4 varianti ·  Ühinemine (kahe aine ühinemisel tekib üks uus aine). Oksiid + vesi, happeline oksiid +  aluseline oksiid, metall + mittemetall. Näit: SO2 + H2O ® H2SO3 ·  Lagunemine  (ühe  aine  lagunemisel  tekib  2  või  enam  uut  ainet).  Hüdroksiidide,  hapnikhapete, karbonaatide lagunemine. Näit: Cu(OH)2 ® CuO + H2O ·  Asendus (lihtaine aatomid asendavad liitaine koostisesse kuuluvaid aatomeid). Metall +  hape, metall + sool, metall + vesi jt. Näit: Mg + H2SO4 ® MgSO4  + H2- ·  Vahetus  (kahe  liitaine  esimesed...

rekursiooni- ja... - Põhikool
22 allalaadimist
Üldine ja anorgaaniline keemia
35
doc

Üldine ja anorgaaniline keemia

... 9 KOH – reag. 1 happega, 1-happeline Ba(OH)2 – reag.2 happega, 2-happeline Fe(OH)3 – reag. 3 happega, 3-happeline 2. Lahustuvuse järgi ? Vees lahustuvad ehk leelised ? Vees vähelahustuvad LEELIS – vees lahustuv tugev alus (NaOH, KOH, Ca(OH)2). IA ja IIA rühma metallidest: leelismetallide hüdroksiidid - LiOH, KOH, jt. leelismuldmetallide hüdroksiidid – Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2 3. Tugevuse järgi ? Leelised on tugevad LiOH ? Vees mittelahustuvad alused on nõrgad Cu(OH)2 ? Keemilised omadused a) alus + happeline oksiid = SOOL + VESI Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3? + H2O b) alus + hape = SOOL + VESI KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2...

Keemia - Keskkool
344 allalaadimist
Aineklassid
3
rtf

Aineklassid

... Ei reageeri (leelistega) lihtsustatult NaOH + CO2 = NaHCO3 2 NaOH + Al2O3 = 2 NaAlO2 + H 2O naatriumaluminaat Annavad soola Annavad soola Hapetega CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O Al2O3 + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2O Ei reageeri Ei reageeri Ia ja IIa rühma oksiidid (va, BeO) annavad Annavad happe veega veega leeliseid H2O + SO2 = H2SO3 CaO + H2O = Ca(OH)2 ...

Keemia - Keskkool
23 allalaadimist
Anioonide kindlakstegemine
10
doc

Anioonide kindlakstegemine

... 8 side). Seega on iooniline side pigem ideaalne mudel, millele valdavalt ioonilise sidemega ained suurema või väiksema täpsusega vastavad. Aineid, milles esineb valdavalt iooniline side, nimetatakse ioonseteks aineteks. Ioonsete ainete hulka kuuluvad aktiivsete metalliliste ja mittemetalliliste elementide omavahelised ühendid-leelis- ja leelismuldmetallide halogeenid ja oksiidid, näiteks NaF, KBr, BaCl2, Li2O, CaO jt. Need ühendid koosnevad ainult kahe elemendi aatomitest. Ioonilien side katioonide ja anioonide vahel esineb ka keerulisema koostisega soolades, näiteks Na2CO3 ,Mg(NO3) 2, CuSO4 ning aktiivsete metallide hüdroksiidides ( leelistes), näiteks NaOH,LiOH,Ba(OH) 2 jt. Anioonide koostisse kuuluvate aatomite omavahelised sidemed on aga kovalentsed(näiteks O ja H aatomi vahel OH- ioonis, S aatomi ja nelja O aatmoni vahel SO4 2- ioonis jne.) ...

Keemia - Keskkool
21 allalaadimist
Leelismetallid
3
docx

Leelismetallid

...mistõttu hoitakse teda hapnikukindla kihi all, eemal veest. Naatrium reageerib paljude lihtainete, vee ja hapetega. Hapetest ja veest tõrjub ta välja vesinikku ning tekib vastavalt sool ja hüdroksiid. Suurem osa naatriumi sooli lahustub vees hästi. Omadustelt on naatrium leelismetall. Sellisena on ta oksüdatsiooniaste ühendites 1. Naatriumi reageerimisel hapnikuga tekib kergesti naatriumperoksiid, mitte naatriumoksiid. Kaalium ja teised aktiivsemad leelismetallid annavad hapnikuga reageerimisel põhisaadusena hüperoksiid (näiteks KO2) Na+ 02-> Na2O2 - naatriumperoksiid Na+ S-> Na2S Na+ Cl2-> NaCl Na+ HCl-> NaCl+ H2 Na+ H2o-> NaOH+H2 Tähtsamaid ühendeid Leelismetallide hüdroksiidid on vees hästi lahustuvad tugevad alused- leelised. Nende aluselised omadused tugenevad rühmas ülevalt alla (B rühmas alt ülesse suureneb aktiivsus). reageerivad nad aktiivselt nii hapete kui ka happeliste oksi...

Keemia - Keskkool
90 allalaadimist
Tallinna Polütehnikumi I kursuse 2009-aasta eksami küsimused ning vastused
6
doc

Tallinna Polütehnikumi I kursuse 2009. aasta eksami küsimused ning vastused.

...gaasiõli C15 ?C 25 • kütteõli C 20 ?C 30 • masuuti C 30 ?....... 46.Küllastumata orgaaniliste ühendite struktuur ja omadused: liitumisreaklsioonid 48.vesiniku, halogeenide ja halogeenvesinikega. 47.Aromaatsed ühendid (areenid). Benseen. Aromaatsed süsivesinikud on aastakümneid olnud asendamatuks ja hinnaliseks toormeks paljude keemiliste ainete sünteesil (plastid, pesuained, bensoehape, ravimid, värvained jne) ning lahustiks värvide ja lakkide tootmisel. Areenid esinevad õhus heitegaaside tagajärjel. 48.Kõrgmolekulaarsed ühendid (polümeerid), nende sünteesi põhimõte. 49.Polüeteeni saamine ja rakendusalad. Polüeteeniks nimetatakse alkaani, mille süsinikahelas on mitu tuhat või mitukümmend tuhat süsiniku aatomit. Saadakse maagaasidest või naftast. Laialdane tootmisala plastmassis 50.Alkoholide struktuur, omadused ja rakendusalad. Alkoholid on orgaanilises keemi...

Keemia - Kutsekool
328 allalaadimist
Metallide pigerida-metallide keemilised ja füüsikalised omadused
3
doc

Metallide pigerida, metallide keemilised ja füüsikalised omadused

...ktrone: Me - ne => M n+ Võivad loovutada ka eelviimase kihi elektrone rühmanumbri järgi. Praktiliselt elektronide liitmist ei ole, tekivad alati positiivsed ioonid. 2. Keemilised omadused: 1. Metallide reageerimine lihtainetega (mittemetallidega) • Metallid reageerivad enamiku mittemetallidega kuumutamisel, sealjuures moodustuvad nn binaarsed ühendid, mille nime lõpus on alati -iid. O – oksiid, N – nitriid, Cl – kloriid, C – carbiid. • Aktiivsemate mittemetallidega (Cl) reageerivad kõik metallid, hapniku ja väävliga ei reageeri mõned metallid (pingerea lõpus), neid nim väärismetallideks. • Aktiivsemad metallid võivad põleda hapnikus ja klooris. • Võrrandid: Mg+O2 => 2MgO; 2Al + 3S = Al2S3 • Need protsessid on redoksreaktsioonid ( ainete o.-a muutub) • Metallide reageerimisel mittemetallidega metall oksüdeerub ja mittemetall redutseerub. • Eksotermiline reaktsi...

Keemia - Keskkool
50 allalaadimist
Konspekt
29
rtf

Konspekt

...i valemi koostamisel leiame indeksid nimetusest eesliidete järgi: Näited: süsinikdioksiid – CO2 süsinikoksiid – CO tetrafosfordekaoksiid – P4O10 Metalliühendite (metallioksiidide, hüdroksiidide ja soolade) nimetuses: a) kui metallil on püsiv o.-a., siis seda nimetuses ei näidata; kirjutatakse vaid metalli nimi ja oksiid/hüdroksiid/happeaniooni nimetus. Näited: Na2O – naatriumoksiid, Ba(OH)2 – baariumhüdroksiid, K2CO3 – kaaliumkarbonaat b) kui metallil on muutuv o.-a., siis näidatakse see nimetuses; kirjutatakse metalli nimi, sulgudes o.-a. ja oksiid/hüdroksiid/happeaniooni nimetus. Näited: CuO – vask(II)oksiid, Fe(OH)2 – raud(II)hüdroksiid, Sn3(PO4)2 – tina(II)fosfaat Metalliühendite (metallioksiidide, hüdroksiidide ja soolade) valemite koostamisel kasutatakse alati oksüdatsiooniastmeid/ioonide laenguid: kirjutame sümbolite kohale oksüdatsi...

Keemia - Keskkool
421 allalaadimist
Metallilised elemendid lihtainetena
7
doc

Metallilised elemendid lihtainetena

... ioonivõrrand on Me + ZH+ + = MeZ+ + Z/2 H2 (2Na + 2H+ = 2Na+ + H2) Väärismetallid hapetega ei reageeri Kui happe anioon on tugev oksüdeerija ( HNO3 ja kange H2SO4) siis pingerida ei saa kasutada, sest toimuv reaktsioon ei ole asendusreaktsioon Ag + 2HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O Metall + vesi Väga aktiivsed metallid tõrjuvad vesiniku veest välja. Alguses tekib oksiid, kuid nende metallide oksiidid reageerivad veega ja reaalseks saaduseks on hüdroksiid (leelis) Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2 Keskmise aktiivsusega metallide oksiidid veega ei reageeri ja reaktsiooni saaduseks on oksiid.reaktsioon kulgeb kõrgel temperatuuril. eriti vastupidava oksiidse kile tõttu on Al ja Cr praktiliselt püsivad ka veeaurus .Näiteks3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2 Nendes reaktsioonides on oksüdeerijaks samuti vesinikioon Väheaktiivsed- ja väärismetallid veega ei reageeri Me...

Keemia - Keskkool
31 allalaadimist
Karboksüülhapped
2
doc

Karboksüülhapped

KARBOKSÜÜLHAPPED. Karboksüülhapete tunnuseks on R – COOH – hape. 4 3 2 1 NT: CH3 – CH2 – CH2 – COOH - butaanhape. Nende hapete lahustuvus väheneb süsinikuahela pikenedes. Karboksüülhapetel on süsiniku ja vesiniku vahelised sidemed väga tugevad. Karboksüülhapped on kas vedelad või tahked. Vees mittelahustuvad karboksüülhapped on ohutud. Lahustuvad karboksüülhapped on mürgised. KARBOKSÜÜLHAPPEID 3 2 1 CH3 – CH2 – COO...

Keemia - Keskkool
233 allalaadimist
Oksiid-alus-sool-hape
1
doc

Oksiid, alus, sool, hape

Oksiid - on aine, mis koosneb kahest elemendist, millest üks on hapnik. 1) aluselised oks. - reageerib happelise oksiidi ja hapetega, veega tugevalt aluseline. 2) happelised oks. - reageerib alustega, aluselise oksiidiga ja veega. 3) amforteersed oks. - reageerib hapete ja alustega. saamine : *lihtainete vaheline reaktsioon * hüdroksiidide ja soolade lagundamine kuumutamisel Alus - on aine, mis annab vesilahusesse hüdroksiidioone. OM.- *sööbiv toime, *reageerimine hapetega, *reageerimine happeliste oksiididega. Hüdroksiid - on mitte- molaarne kristalne aine. Leelis - vees lahustuv tugev alus. Sool - kristalsed aine...

Keemia - Keskkool
16 allalaadimist
Aineklassid
1
doc

Aineklassid

... 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 2. Aluseline oksiid + vesi = hüdroksiid Na2O + H2O = 2NaOH 3.Sool + leelis = hüdroksiid + sool CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 HAPPED HCl – vesinikkloriidhape 1.Happeline oksiid + vesi = hape H2CO3 – süsihape SO2 + H2O = H2SO3 H2SO4 – väävelhape 2.Hape + sool = sool + hape H2S + CuSO4 = CuS + H2SO4 SOOLAD CaSO4 – kaltsiumsulfaat 1. Metall + mittemetall = sool FeCl2 – raud(II)kloriid Ca + Cl = C...

Keemia - Keskkool
270 allalaadimist
Alused
3
doc

Alused

Siin on seletatud millega alused reageerivad ja kuidas reageerivad. Piltlikult on seletatud ka.

Keemia - Põhikool
85 allalaadimist
Keemia konspekt eksami jaoks
14
doc

Keemia konspekt eksami jaoks

... Vähendamisel lähteainete tekke suunas 2 Saaduse kontsentratsiooni: Suurendamisel lähteainete tekke suunas Vähendamisel saaduste suunas 3 Rõhu: Tõstmisel väiksema gaasi molekulide arvu suunas Alandamisel suurema gaasi molekulide arvu suunas 4 Temperatuuri: Tõstmisel endotermilise protsessi suunas Alandamisel eksotermilise protsessi suunas Üheprootonilistes hapetes on üks H mitmeprootonilistes mitu Hapnikhapped on hapnikuga Tugevad happed: H2SO4 HCl HI HBr HNO3 Alused – ained mis annavad lahusesse hüdroksiidioone Leelised – tugevad alused vees lahustuvad hüdroksiidid I A rühm ja II A rühm Ca alates Nõrgad alused – Vees praktiliselt lahustumatud Soolad – Katioon ja anioon koos Na2SO4 Vesiniksoolad – Happeanioonis on vesinik NaHSO4 Kristallhüdraadid – Sisaldavad tahkes olekus kristallvett CuSO4 * 5 H20 ...

Keemia - Keskkool
513 allalaadimist
II A rühma metallid
10
doc

II A rühma metallid

...ul ka insuliini eritumist, vahendab hormoonide toimet, aktiviseerib ensüümide toimet. Hammaste ja luude tugevus sõltub kaltsiumirikka toidu tarbimisest Kõige rohkem omastab organism kaltsiumi imikueas. Vanuse kasvades imendumine pisut väheneb. Kaltsiumi omastamiseks on vajalik D-vitamiin ning omastamist soodustab magneesium ja laktoos. Kaltsiumi imendumist ja omastamist pidurdavad oksaalhape, fütaat, aga ka rohke aspiriini tarbimine. Oksaalhapet leidub spinatis, rabarbris. Fütaate näiteks kliirikastes toitudes. Kaltsium on vajalik eriti kasvueas, kuna ta muudab luud pikemaks, laiemaks ning tihedamaks. Maksimaalse luu tugevuse saavutab inimene 20-ndate lõpuks ja 30-ndate alguseks, seejärel hakkavad luud hõrenema. Kaltsiumi vaegusel hakkab organism seda võtma luudest ja tekib luude hõrenemine ehk osteoporoos. Kaltsiumi pideval puudusel luud pehmenevad, deformeeruvad ja läh...

Keemia - Keskkool
90 allalaadimist
Oksiidid
2
doc

Oksiidid

...siidid ja IIA rühma metalli oksiidid alates Ca. Reageerivad: happega ? sool + vesi Veega ? leelis Nõrgalt aluselised oksiidid Ei reageeri veega! Reageerivad: happega Happelise oksiidiga ? sool Li2O + SO2 ? Li2SO3 • Happelised oksiidid- Enamus mittemetallioksiide. Happelised on ka metallioksiidid, milles metallil on kõrgeim o.a Nt CrO3 Enamik neist on molekulaarsed ained. Erandid: CrO3 ja SiO2 Reageerivad: alusega ? sool + H2O Veega ? hape ( Veega ei reag SiO2) Aluselise oksiidiga ? sool SO2+ Li2O ? Li2SO3 CO2 ? H2CO3 SO2 ? H2SO3 SO3 ? H2SO4 P4O10 ? H3PO4 N2O5 ? HNO3 N2O3 ? HNO2 • Amfoteersed – Nendel oksiididel a...

Keemia - Keskkool
22 allalaadimist
Keemia konspekt
23
doc

Keemia konspekt

...I) ainult oksüdeerijatena siis, kui neil on maksimaalne oksüdatsiooniaste SO3 – S saab olla ainult oksüdeerija (S o.a on VI) vahepealse oksüdatsiooniastmega mittemetalliaatomid võivad käituda nii oksüdeerija kui redutseerijana SO2 – S saab olla nii oksüdeerija kui ka redutseerija (S o.a on IV) 73. väävelhappe omadused ja kasutusalad. Väävelhape on anorgaaniline hape, tema anhüdriidiks on vääveltrioksiid. Väävelhape on tugev hape ja tema käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik. Väävelhape on kõikide sulfaatide lähtehape. Väävelhapet tuntakse ka lõngaõli ja akuhappena. Väävelhappe soolad kandsid eesti rahva hulgas nimesid kübaramust ja sinine silmakivi. Omadused Väävelhape on tugev, kaheprootoniline hapnikhape, mis eraldab happejäägina liitaniooni SO42–. Väävelhape külmub temperatuuril 10 kraadi ja keeb temperatuuril 280 kraadi Celsiuse...

Keemia - Kutsekool
326 allalaadimist
Analüütline keemia praks
6
doc

Analüütline keemia praks

... teine neutraalses või nõrgalt aluselises keskkonnas. Indikaatoriks Na soolad. fenoolsulfoonftaleiin ehk fenool punane azo: metüüloranz(Indikaatori pöördeala pH 3,1-4,4.); metüülpunane(Indikaatori pöördeala pH 4,2-6,3) Tugeva-happe tiitrimine tugeva alusega, tiitrimiskõver- Indikaatori valiku põhimõtted neutraalisatsioonitiitrimisel-reeglina valitakse mõni nõrk alus või hape, indikaatori pKa±1 Puhverlahused-Säilitab kindla pH väärtuse. Koosneb nõrgast happest ja temaga konjugeeritud alusest või siis nõrgast alusest ja temaga konjugeeritud happest. Puhverlahus moodustub kui nõrk hape on osaliselt neutraliseeritud tugeva aluse poolt või nõrk alus tugeva happe poolt. Puhverlahuse tekke tõttu on nõrkade hapete ja aluste tiitrimiskõverad erinevad tugevate hapete või aluste omadest Puhverlahuste pH avutamine-Nõrga happe ja sellega konjugeeritud aluse puhver HA +H2O = H3O...

Keemia - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist
LAHUSED
10
pdf

LAHUSED

... C H+ ? COH– = const = K v Happed on ühendid, mis loovutavad prootoneid (e. vesinikioone), alused aga ühendid, See korrutis on tähistatud Kv ning seda nimetatakse vee ioonkorrutiseks. mis seovad prootoneid. Standardtingimustel on Kv väärtuseks 1.00 ? 10–14. Lämmastikhape on hape, kuna ta loovutab vesilahuses vesinikiooni (prootoni) vee Seega: molekulile: =1.00 ?10 ?14 HNO3 ? H+ + NO3– C *C H+ OH ? H+ + H2O ? H3O+ + NO3– ...

-
11 allalaadimist
Estrid
6
doc

Estrid

...ema tihedusega, väiksema keemistemperatuuriga. Leidub puuviljades ja veinides, kasutatakse odavates karastusjookides ja kondiitritoodetes. 27. Kas butüülpentanaat lahustub vees häsi või mitte? Põhjendada lähtudes struktuurist. Ei lahustu, sest ahel on liiga pikk, vajab palju energiat veemolekuli lõhkumiseks. 28. Milliste ainetega järgnevast loetelust reageerib pentaanhape: naatrium, süsinikdioksiid, propanool, magneesiumkarbonaat, butaan, väävel, vask(II)hüdroksiid, metüülamiin, metaanhape? Koosta vastavate reaktsioonide võrrandid. 2C4H9COOH + 2Na = 2C4H9COONa + H2 2C4H9COOH + 2C3H8 = 2C4H9COOC3H7 + H2O C4H9COOH + MgCO3 = C4H9COOMgOOCH9C4 + H2O + CO2 2C4H9COOH +2 C4H10 = 2C4H9COOC4H9 +H2O C4H9COOH + S = ? 2C4H9COOH + Cu(OH)2 = C4H9COOCu OOCH9C4 + 2H2O C4H9COOH + CH3NH2 = C4H9COOCH2NH2 + H2 29. Koostada reaktsioonivõrrandi ja anda saadustele nimetused: 1) 2-kl...

Keemia - Keskkool
115 allalaadimist
Keemia põhi- ja keskoolile
15
docx

Keemia põhi- ja keskoolile

...it; Al2O3- boksiit, korund, rubiin, safiir, smirgel; SiO2- liiv; CO2- süsihappegaas, CO- vingugaas; N2O- naerugaas Alused Alused koosnevad metallioonist ja hüdroksiidioonist. Alused on ained, mis liidavad prootoni (H+). Liigitus: Vees lahustuvad alused e. LEELISED Vees lahustumatud alused Amfoteersed alused NaOH, KOH, Ba(OH)2 enamus alustest( vt. lahustuvuse tabelit) Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(OH)3 Keemilised omadused: Saamine: I leelis + HAPE = sool + vesi I Leeliseid saadakse: leelis + HAPPELINE OKSIID= sool+ vesi a) aktiivne metall+ vesi= leelis + vesinik leelis + SOOL = uss sool + uus alus ( ü...

Keemia - Keskkool
19 allalaadimist
Anorgaanilise keemia eksam küsimused
2
doc

Anorgaanilise keemia eksam küsimused

...miline side, sideme pikkus. Keemilise sideme tüübid: Kovalentne side (polaarne ja mittepolaarne), iooniline, metalliline, vesinikside ja doonor- aktseptorside). Aine omaduste sõltuvus keemilise sideme tüübist. 6. Ainete liigitus: Liht- ja liitained. Anorgaaniliste ühendite põhiklassid: Oksiidid ja nende liigitus. Happelised oksiidid, happevihmad. Happed ja nende liigitus, pH lahustes. 7. Hüdroksiidid, nende liigitus ja keemilised omadused. Soolad, liigitus ja keemilised omadused. Anorgaaniliste ühendite nomenklatuur. 8. Protsentarvutuse põhitüübid: lahjendamine, kontsentreerimine, tihedus. 9. Elementide keemia: IA rühma elemendid, levik looduses, ühendite füsioloogiline toime, keemilised omadused, tähtsamate ü...

Keemia -
7 allalaadimist
Alused-oksiidid-happed
1
docx

Alused, oksiidid, happed

Mis on alus? Aine, mis koosneb metallioonist ja hüdroksiidioonist Mis on hape? Aine, mis annab lahusesse vesinikioone Mis on oksiid? Aine, mis koosneb kahest elemendist, millest 1 on hapnik. Mis vahe on aluselistel oksiididel ja happelistel oksiididel? Aluselised on metallioksiidid ja happelised on mittemetallioksiidid. Mis on leelised? Leelised on tugevad alused. Lahuse pH. (näitab vesinikiooni sisaldust lahuses) 0-7 happeline – ülekaalus H+ -ioonid 7 suurem aluseline – ülekaalus OH- -ioonid 7 neutraalne – H+ ja OH- -ioone lahuses võrdselt Hapete omadused Hapukas maitse, muuda...

Keemia - Põhikool
8 allalaadimist
Karboksüülhapped
5
doc

Karboksüülhapped

.... Hapete liigitus Tugevad, keskmise tugevusega, nõrgad. 4. Happelised oksiidid ja neile vastavad happed Happelised oksiidid, Happed SO2(vääveldioksiid) – H2SO3(väävlishape) SO3(vääveltrioksiid) – H2SO4(väävelhape) CO2(süsinikdioksiid e. süsinik(IV)oksiid) – H2CO3(süsihape) N2O5(dilämmastikpentaoksiid) – HNO3(lämmastikhape) P4O10(tetrafosfordekaoksiid) - H3PO4(fosforhape) SiO2(ränidioksiid, tahke, ei reageeri veega) – H2SiO2(ortoränihape) 5. Metallide reaktiivsusrida(pingerida),selle kasutamine metallide reageerimisel hapetega Kõik metallid mis on ennem vesinikku (H2) reageerivad hapetega, aga kõik mis on peale H2 ei reageeri hapetega 6. Reaktsioonivõrrandid ja tasakaalustamine S->SO2->SO2->H2SO4->CaSO4 S+O2->SO2 2SO2+O2->2SO3 SO3+H2O->H2SO4 H2SO4+Ca->CaSO4+H2 7. Nõrgad ja tugevad happed Mida suurem osa happemolekulidest jaguneb ioonideks, seda tugevam on hape. Tugevate hapete mo...

Keemia - Põhikool
149 allalaadimist
Sissejuhatus keskkonnakeemiasse-keemia
13
docx

Sissejuhatus keskkonnakeemiasse, keemia.

...ga kõrgel temperatuuril võib suhteliselt intertne N2 fragmenteeruda ja astub reaktsiooni O+N2-NO+N Osooni tekkimine N+O2-NO+O summeerides need võrrandid saame N2+O2-2NO Lämmastikoksiidi oksüdatsioonil sudus tekib lämmastikdioksiid. UV mõjul NO ja NO2 ergastuvad ja moodustub monohapnik ja edasi juba osoon. NO+hv+O2->NO2+O NO2+hv-NO+O NO2+hv+O2-NO+O3 O2+O->O3 Lämmastikoksiid, osoon ja monohapnik võib reageerida õhus leiduva veeauruga ja orgaaniliste ühenditega, tekivad toksilised ained. Happevihmad Tekib fosiilsete kütuste põlemise tagajärjel. SO2 oksüdeerub väävelhappeks, kus väävelhape astub reaktsioon kaltsimkarbonaadiga, mille tõttu ka marmorimst ja paekivi hoonetel tekivad suured kahjustused. H2SO4+CaCO3+H2O->CO2+CaSO4*H2O lubjakivi kips Väävel Väävlil on 4 stabiilset isotoopi, massiarvudega...

Keemia -
20 allalaadimist
Alused
2
doc

Alused

Alused ehk hüdroksiidid On ühendid, mis koosnevad metalli ioonist ja hüdroksiid ioonist. Annab vesilahuses hüdroksiide. Üldised omadused *sööbiv toime *indikaatorite iseloomulik värvus aluselistes lahustes *reageerimine hapetega *reageerimine happeliste oksiididega. Hüdroksiid-mittemolekulaarne kristalne aine, mis annab dissotsieerumisel lahesesse metalli katioone ja hüdroksiiniioone. Leelis- vees lahustuv tugev aine nt NaOH. Vähemaktiivsete metallide hüdroksiid-nõrgad alused ja nad lahustuvad vees halvasti nt Cu[OH](2). Hüdroksiidide nimetused on analoogsed vastavate metallioksiidide nimedega. Nimi antakse nagu metallioksiididele. Nime lõpp on hüdroksiid. NaOH - naatriumhüdroksiid Fe(OH)3 - raud(III)hüdroksiid Fr...

Keemia - Keskkool
72 allalaadimist
Oksiidid-happed-alused-ph-soolad
3
doc

Oksiidid, happed, alused, ph, soolad

Oksiidid. Happelised oksiidid (mittemetalsed oksiidid) : CO2, SO3, I2O7 * Kõrge oksüdatsiooniastmega metallioksiidid. Nt. MnO2, Mn2O7, CrO3. Aluselised oksiidid ( metalsed oksiidid ) : Na2O, CaO, ( Al2O3 ), CuO. Amfoteersed oksiidid : see oksiid veega ei reageeri, kuid võib reageerida happe või leelisega. Fe2O3, Cr2O, ZnO, Al2O3 . Neutraalsed oksiidid : see oksiid veega ei reageeri. CO, NO, N2O Oksüdatsiooniaste ( hapnik -II, vesi I ) IV –II VI –II II -II CO2 CrO3 FeO +4 -4 +6 -6 +2 -2 0 ...

Keemia - Keskkool
57 allalaadimist
Keemia ja füüsika üleminekueksam 10 klassile
18
docx

Keemia ja füüsika üleminekueksam 10 klassile

... vesinikku näiteks NaHSO4 Sooli liigitatakse lahustuvuse järgi: lahustuvad NaNO3 salpeeter vähelahustuvad CaCO3 praktiliselt mittelahustuvad 8 ELEKTROLÜÜDID LIIGITUS DISSOTSIATSIOON Elektrolüüt aine mis vesilahustes ja sulatatud olekus jaguneb täielikult või osaliselt ioonideks Elektrolüütiline dissotsatsioon – lahustumisega kaasnev aine jagunemine ioonideks Alustel hapetel ja sooladel on kas kovalentne polaarne erinevad mittemetallid või iooniline side metall ja mittemetall Tugevad alused: KOH NaOH CaOH BaOH LiOH Nõrgad alused: on mittelahustuvad hüdroksiidid Tugevad happed: HCl HBr HI HNO3 H2SO4 Nõrgad happed: kõik ülejäänud eriti orgaanilised happed Kui sool on ml siis ta on nõrk ja kui on lahustuv siis tugev Tugevad elektrolüüdid on lahuses täielikult jagunenud ioonideks nõrgad elektrolüüdid on ainult osaliselt jagunenud io...

Keemia - Keskkool
289 allalaadimist
Keemia materjali lühikonspekt
7
doc

Keemia materjali lühikonspekt

...ttemetallid liidavad elektrone 10. Lihtained – koosnevad ainult ühest keemilisest elemendist (metallid- tahked,juhivad hästi elektrit ja soojust.loovutavad elektrone ; mittemetallid-esinevad tahkes,gaasilises kui vedelas olekus. Juhivad hakvasti elektrit ja soojust. Liidavad elektrone. Nt. Osoon O³, Ca Liitained – koosnevad mitmest erinevast keemilisest elemendist (soolad,happed,oksiidid,hüdroksiidid) Nt. CO, CO², 11. Keemiline valem näitab koostis elementide(või ioonide) arvulist vahekorda. Indeks näitab, kui palju aatomeid on molekulis. Kordaja – aine valemis ette märgitav, mille abil tasakaalustatakse reaktsioonivõrrand. Nt. CaCl -> CaCl ; NaO-> NaO 12. Aatommass on aatomite suhteline mass. ( Ar) (0-16) Molekulmass on molekuli suhteline mass. (Mr) (NaCl -58) Aatommassi ja molekulmassi mõõdetakse aatommassi ühikutes (amü) Nt: 13. Elemendi % sisaldus= elemen...

Keemia - Põhikool
45 allalaadimist
MITTEMETALLID
16
doc

MITTEMETALLID

...oostisosa, rakendatakse pleegitus- ja desinfitseerimisvahendina. FLUOR (F), BROOM (Br), JOOD (I) Fluor (F:1s22s22p5) on helekollase värvusega, õhust veidi raskem, terava lõhnaga väga mürgine gaas. Ta on keemiliselt kõige aktiivsem mittemetall. Toatemperatuuril ühineb ta vesinikuga plahvatusega juba pimedas: H2+F2=2HF HF vesilahust nimetatakse vesinikfluoriidhappeks. Viimane on nõrk hape, kuid väga mürgine ja sööbiv. HF söövitab isegi klaasi. HF sooli nimetatakse fluoriidideks. Vesiniksideme olemasolu tõttu võib ühealuseline vesinik vesinikfluoriidhape moodustada ka vesiniksoolasid ja esineb isegi gaasi faasis dimeerina: (HF)2 ehk H2F2. Reageerimisel veega eraldub hapnik (ja trihapnik): F2+H2O=2HF+O 2O=O2; 3O=O3 Broom (Br: 1s22s22p63s23p63d104s24p5) on punakaspruuni värvusega väga mürgine vedelik. Tema vesilahust nimetatakse broomiveeks. Paremini kui vees lahustub broom orgaanilistes lahus...

Keemia - Keskkool
111 allalaadimist
Kordamisküsimused keemia 10 klass
3
doc

Kordamisküsimused keemia 10.klass

...H+,hüdrooksiidioon- OH-,metallioonid-,happejääkioonid. 9.Millise oksüdatsiooniastmega on vesinik, hapnik? Vesinik on pluss üks ja hapnik miinus kaks. 10. Kuidas nimetatakse oksiide, aluseid, happeid, soolasid ja kuidas koostatakse nende valemeid! Oksiidid: 1) nimetuses märgitakse ära oksüdatatsiooniaste( seda võimalust kasutatakse eelkõige metallioksiidide nimetamisel)Cr2O3- kroom(III)oksiid,N2O5-lämmastik(V)oksiid. 2) Elemendi aatomite arv märgitakse eesliidete abil( peamiselt mittemetallioksiidide korral) N2O5-dilämmastikpeantaoksiid.Alused: on analoogilised vastavate metallioksiidide nimetustega.Kui element moodustab hüdroksiide mitmes oksüdatatsiooniastmes,märgitakse hüdroksiidi nimetus ka elemendi oksüdatsiooniastmes. Cr(OH)3- Kroom(III)hüdroksiid.Soolad: kui metallil on püsiv o.a siis seda nimetuses ei märgita ,kirjutatakse vaid metalli nimi ja happeaniooni nimetu...

Keemia - Keskkool
8 allalaadimist
Happed ja alused
3
docx

Happed ja alused

...m ning keskkond on aluseline. pH<7 happeline pH=7 neutraalne pH>7 aluseline 5.Kuidas on võimalik happeid kindlaks teha? 1) Hapetel on hapu maitse 2) Nad muudavad indikaatorite värvust 3) Nad reageerivad aluste ja alusteliste oksiididega 4) Nad reageerivad metallidega eraldades vesinikku 6.Happelise/aluselise oksiidi mõiste. 2 näidet valemis. 1) Happeline oksiid- oksiid, mis on happeliste omadustega, ta reageerib alustega, saaduseks on sool ja vesi. Happeline oksiid + alus= sool + vesi Näited: 1) SO3 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O 2)CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O SO3 ja CO2 on happelised oksiidid 2) Aluseline oksiid- oksiid, mis on alusteliste omadustega, ta reageerib hapetega, saaduseks on sool ja vesi. Aluseline oksiid + hape= sool + vesi Näited: 1)CaO + 2HCl ? CaCl2 + H2O 2)Na2O + H2SO4 ? Na2SO4 + H2O CaO ja ...

Keemia - Põhikool
84 allalaadimist
10-klass METALLID-Kokkuvõte
6
docx

10. klass METALLID. Kokkuvõte.

...tallid on looduses sooladena. Ehedana leidub vaid väärimetalle. Vähemaktiivsed: Oksiidsed mineraalid : Al2O3 – boksiit – alumiiniumimaak Fe2O3 – punane raua maak Fe3O4 -- - FeO . Fe203 – magnetiit Sulfiidid : FeS2 – püriit Etapid: 1) metalli rikastamine, puhastamine kõrvalainetes rikastatakse vajaliku mineraali suhtes 2) särdamine, lisatakse O2 , tekib vastava metalli oksiid, 3) redutseerumine: a. koksiga, kõige odavam meetod. nt. rauda. – karbotermia – redutseerumine süsiniku või süsinikoksiidiga. b. vesinikuga – puhaste metallide saamiseks. c. aktiivsema metalliga, nt alumiiniumiga . aluminotermia – kasutatakse rasksulamite metallide korral. näiteks Cr. d. elektrivooluga, kasutatakse aktiivsete metallide saamiseks. – elektrolüüs. nt. 2NaCl -> ...

Keemia - Keskkool
77 allalaadimist
Aineklasside vahelised reaktsioonid
1
doc

Aineklasside vahelised reaktsioonid

Keemia - Põhikool
69 allalaadimist
Keemia aineklassid
1
pdf

Keemia aineklassid

HAPPELISED OKSIIDID HAPPED METALLID 1. Happeline oksiid + vesi = hape 1. Hape + alus = sool + vesi 1. Metall + hapnik = oksiid(v.a. väärismetallid Ag, Au, Pt) ( NB; SiO ei reageeri veega ) HCl + NaOH = NaCl + H2O (* Na, K peamiselt peroksiidid ja hüperoksiidid) 2 2. Hape + aluseline oksiid = so...

Keemia - Keskkool
208 allalaadimist
Keemilised omadused
1
doc

Keemilised omadused

Oksiidide keemilised omadused • Aluselised oksiidid reageerivad hapetega = sool ja vesi. • Aluselised oksiidid reageerivad veega = leelis. Veega reageerivad ainult aktiivsete metallide oksiidid (IA rühma ja IIA rühma metallid alates Ca) • Aluselised oksiidid reageerivad happeliste oksiididega = sool. • Happelised oksiidid reageerivad veega = oksiidile vastav hape. Veega ei reageeri SiO2. • Happelised oksiidid reageerivad alustega = sool ja vesi. • Happelised oksiidid reageerivad aluseliste oksiididega = sool. Hapete keemilised o...

Keemia - Keskkool
101 allalaadimist
Aineklassid
2
docx

Aineklassid

...lle vastu saab: Kroomi sisaldavate roostevabade terastega. Korrosioonikindlate materjalidega katmisega ( NT. Värvilised metallid/Sn, Zn,Ni/ või värvid) 1. Vastus: Soolad-koosnevad metallist ja happejäägist. K+Cl- , Na+Br-, BaCO3, = sool, Na2C03=sooda Happed- koosnevad vesinikust ja happejäägist. HNO3, H2SO4, H2SO3, H3PO4 Alused- koosnevad metallist ja hüdroksiidrühmast. NaOH, KOH, Ba(OH)2 Oksiidid- On liitained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik. H20, N2O, Al2O3, C02 Määra aineklass, kirjuta nimetus: 1. Al2O3 2. MgSO3 3. Zn( OH)2 4. CuCl 5. Fe(OH)3 6. ZnO 7. H3PO4 8. NaCl 9. HNO3 10. KNO2 11. H20 12. HCl Kirjuta võrrand, tasakaalusta: 1. K2O+H2O= 2. BaO+H2O= 3. Al2O3+H2O= 4. Na2O+H2O= 5. Fe2O3+H2O= Määra aineklass, kirjuta nimetus ja arvuta molaarmass järgmistele ühenditele: 1. Na20 ...

Keemia - Kutsekool
24 allalaadimist
Kokkuvõte 8 kl keemiast
4
doc

Kokkuvõte 8 kl keemiast.

... P= ?100% m1 = m= ? 100% m2 = m ? m1 m m1 + m2 100% P Hape – aine, mis annab lahusesse vesinikioone. Hapu maitsega; muudavad lakmuse punaseks; reageerivad metallidega eraldades vesinikku; on söövitavad. Leidumine: sidrunhape(sidrun, apelsin), õunhape(õun, ploom, pirn), piimhape, oblikhape(rabarber, jänesekapsas jne), salitsüülhape(pohl, jõhvikas), süsihape(karastusjook), äädikhape. Kindlaks tegemiseks kasutatakse indikaatoreid – ained, mis muudavad lahuste toimel oma värvust, nt lakmusepaber, mustikamahl, universaalindikaator. Lakmuselahus muutub hapete toimel punaseks. Happemolekul koosneb ja jaguneb lahuses vesinikiooniks(H +) ja happe aniooniks. Hapete liigitamine: 1. hapnikhapped (nt H2SO4 , HNO3 , H2CO3) ja hapnikku mittesisaldavad happed (nt HCl , H2...

Üldkeemia - Põhikool
69 allalaadimist
Anorgaaniliste ainete põhiklassid - kordamisküsimused
1
docx

Anorgaaniliste ainete põhiklassid - kordamisküsimused

Anorgaaniliste ainete põhiklassid 1. Selgita mõisteid ja too näiteid: oksiid, hape, alus, sool, happeline oksiid, aluseline oksiid, neutraalne oksiid, amfoteerne oksiid, hüdroksiid, leelis,  amfoteerne hüdroksiid, hapnikhape, vesiniksool, neutralisatsioonireaktsioon 2. Hapete ja happeanioonide valemid ja nimetused 3. Oksiidide, hüdroksiidide ja soolade (sh vesiniksoolade) valemite ja nimetuste  koostamine 4. Anorgaaniliste ainete liigitamine põhiklassidesse 5. Oksiidide liigitamine keemiliste omaduste põ...

Keemia - Keskkool
17 allalaadimist
Keemia eksamiks mõisted
5
rtf

Keemia eksamiks mõisted

...ngu suurust keemilises ühendis eeldusel, et see aine koosneb ioonidest. Lihtaines on oksüdatsiooni aste 0. Liitainetes on kõigi aatomite oksüdatsiooniastmete summa 0. molekul – koosneb aatomitest. Aine molekulivalem- näitab, milliste elementide aatomid ja millisel arvul kuuluvad aine ühe molekuli koostisse. MOLEKULAARSED AINED- koosnevad molekulidest ( paljud mittemetallid, mittemetallioksiidid, happed, orgaanilised ained). MITTEMOLEKULAARSED AINED- koosnevad ioonidest või aatomitest (metallid, metallioksiidid, hüdroksiidid, soolad). Esinevad kristallidena, kus seotud väga palju ioone või aatomeid. Keemiline side- on mõju, mis ühendab aatomid või ioonid molekuliks või kristalliks. Keemilise sideme tekkel eraldub energiat, sest molekulide või kristallide energia on madalam kui üksikaatomitel. Keemilise sideme lõhkumiseks tuleb energiat kulutada. Alaliigid on kovalentne, iooniline ...

Keemia - Keskkool
25 allalaadimist
Mõisted
2
docx

Mõisted

...kulmassiga; tähis M; ühik g/mol. Avogadro arv- suurus, mis näitab osakeste arvu ühes moolis. 6,02*1023 Gaasi molaarruumala- ühe mooli gaasilise aine ruumala; tähis Vm; normaaltingimustel on gaasilise aine ruumala 22,4 dm3/mol. Lihtaine- aine, mis koosneb ainult ühe keemilise elemendi aatomitest. Nt: metallid, H2, O2. Liitaine- aine, mis koosneb mitme erineva keemilise elemendi aatomitest. Nt: oksiidid, happed, alused, sulamid. Neutralisatsioonireaktsioon- aluse ja happe vaheline reaktsioon, milles tekivad sool ja vesi. Nt: 2LiOH + H2SO4 ? Li2SO4 + 2H2O Ca(OH)2 + H2CO3 ? CaCO3? + 2H2O Redoksreaktsioon- keemiline reaktsioon, milles toimub elektronide üleminek ühteldelt osakestelt teistele; sellega kaasneb elementide oksüdatsioonastme muutus. Nt: 3Cu + 8HNO3 ? 3Cu(NO3)2 + 2NO? + 4H2O Redutseerija- aine, mille osakesed loovutavad elektrone (ise oksüdeerudes). Nt: metallid 2Na + 2H...

Keemia - Keskkool
8 allalaadimist
I A RÜHMA METALLID
1
doc

I A RÜHMA METALLID

...takse kaaliumhüperoksiidi õhu regenereerimisseadmetes allveelaevades, lennukikabiinides ja muudes kosmoseaparaatides, kus väljahingatavast õhust seotakse CO2 ja asendatakse see hapnikuga . 2KO2 + Na2O2 + 2CO2 = Na2CO3 + K2CO3 + 2O2 2KO2 + 2H2O = 2KOH + H2O2 + O2 Kaaliumioonid mõjutavad südamelihase kokkutõmbeid, jõulisust ja rütmi, osalevad valkude ja süsivesikute ainevahetuses, aminohapete imendumises, normaliseerivad vererõhku, osalevad koos naatriumioonidega närviimpulsi edastamises ja reguleerivad organismi vedeliku ja hapete-aluste tasakaalu, stabiliseeri TSEESIUM: kasutatakse väikese ionisatsioonienergia tõttu fotoelementides valgusenergia muundamisel elektrienergiaks, muundurites, fotokordistites, fotoaparaadi valgusmõõdukites, päikesepatareides ja muudes fotoelektroonilistes seadmetes Leelismetallide hüdroksiidid on kõik tugevad alused, kusjuures nende alu...

Keemia - Keskkool
20 allalaadimist
Hapnikku sisaldavad orgaanilised ained
7
pdf

Hapnikku sisaldavad orgaanilised ained

...tuvad halvemini ja neil puudub ka lõhn. Kõige tuntum alkohol tavaelus on etanool ~40% (viin), ~96% (piiritus), ~100% = absoluutne alkohol. Kt?=78?C Keemilised omadused 1) Etanool oksüdeerub: a) põleb ? süsihappegaas CO 2 + vesi H 2 O CH 3 CH 2 OH +3O 2 ? 2CO 2 +3H 2 O b) oksüdatsioon toimub järgmise skeemi kohaselt: ?O ? ?O ? etanool ??? etanaal ??? etaanhape 2) Etanool on hästi nõrk hape ja indikaatorite värvust seetõttu ei muuda. Sellest tulenevalt reageerib etanool aktiivsete metallidega: Hape + metall ? sool + H 2 ? 2HCl + 2Na=2NaCl+H 2 ? Alkohol + metall ? sool + H 2? 2 CH 3 CH 2 OH + 2Na ? ? ? ? 2CH 3 CH 2 ONa + H 2 ? Na-etanolaat ? alkoholaat NB! Metall asendab ainult OH-rühma H-aatomi! 3) Väävelhappe (H 2 SO 4 ) juuresolekul saadak...

Keemia - Keskkool
4 allalaadimist
Keemia konspekt elementide ja nende omaduste kohta
3
docx

Keemia konspekt elementide ja nende omaduste kohta

...ine keemiliselt) • CaCO3 on mitmeid esinemisvorme looduses - marmor, lubjakivi, kriit, dolomiit (CaCO3 x MgCO3) p-metallid • madal sulamistemp. -> sulamid • läikivad,pehmed,enamus lahustuvad vees raskesti Al • hõbevalge,kerge,pehme,hea elektri-ja soojusjuht, väga vastupidav õhu ja vee toime suhtes. • o-a. 3 • boksiit- Al2O3 x nH2O • vähene vastupidavus leeliste ja hapete suhtes. • k.väävelhappe ja lämmastikhappe toimel Al tavatemperatuuril passiveerub-> nende mõjul tekib Al pinnale eriti püsiv,ka hapete toimele vastupidav kaitsekiht • kasutamine: maagina,ehitusel,sulamites, tarbeesemetena • tootmine: oksiidiga elektrolüüsiga (sulatatud boksiidist elektrolüüsi teel) Pb,Sn • Pb - kasutatakse värvides • Pb - takistab radioaktiivse kiirguse levikut • Pb - läikiv, õhus oksüdeerub sinakashalliks, selle ühendid mürgised...

Keemia - Keskkool
8 allalaadimist
Oksiidid
12
ppt

Oksiidid

...ega Li2O + H2O -> 2LiOH • nõrgalt aluselised oksiidid veega ei reageeri NiO + H2O -> ei toimu Ha p p e lis e d  o ks iid id • … nimetatakse oksiide, mis reageerivad alustega . • reageerimine alustega : SO2 + 2NaOH -> Na2SO3 + H2O SiO2 + 2KOH -> K2SiO3 + H2O • reageerimine veega : P4O10 + 6H2O -> 4H3PO4 Am fo te e rs e d  o ks iid id • … on sellised oksiidid, millel võivad avalduda nii aluselised kui happelised oksiidid omadused. • reageerimine veega : Al2O3 + H2O -> ei toimu Ne utra a ls e d  o ks iid id • … neil ei ole ei happelisi ega aluselisi omadusi . • Hapete, veega ja leelistega EI reageeri. CO , NO , N2O Lakmuspaber Happeline – Punane . Neutraalne – Lilla Aluselises – Sinine Metüülorants Happelin...

Keemia - Keskkool
21 allalaadimist
Oksiidid-alused-soolad
2
doc

Oksiidid, alused, soolad

Keemia - Keskkool
55 allalaadimist
Aineklassid
14
ppt

Aineklassid

...siid………. kroom(III)oksiid ………. CaO ………………….. Cr2O3 …………………. CuO …………………. Li2O …………………… Millised neist on tugevalt aluselised? 2. Happelised oksiidid (mittemetallioksiidid) süsinikdioksiid………. tetrafosfordekaoksiid……… SO3 ……………………. N2O …………………… SiO2…………………… 3. *Neutraalsed oksiidid hapete, aluste ja veega ei reageeri. Tähtsamad on N2O, NO, CO. 4. *Amfoteersed oksiidid võivad reageerida nii hapete kui ka alustega. Tähtsamad on Al2O3 ja ZnO. 2. HAPPED Happed on ained, mis annavad lahusesse vesinikioone. pH <7 Koosnevad vesinikioonidest ja happeanioonidest . • HAPETE LIIGITAMINE TUGEVUSE JÄRGI 1. Tugevad happed. Nt ….. 2. Nõrgad happed. Nt • LIIGITAMINE VESINIKU AATOMITE JÄRGI 1. Üheprootonilised happed. Nt… 2. Mitmeprootonilised ha...

Keemia - Keskkool
48 allalaadimist
KT-NR 21-ELEKTROLÜÜS-KEEMILINE VOOLUALLIKAS-METALLIDE KEEMILISED OMADUSED-KORROSIOON
1
odt

KT. NR.21 (ELEKTROLÜÜS, KEEMILINE VOOLUALLIKAS, METALLIDE KEEMILISED OMADUSED, KORROSIOON)

...uste elektrolüüsil (eraldi anoodil ja katoodil)?a) sulatatud soolade, oksiidide korral redutseeruvad katoodil metalliioonid ja anoodil oksüdeeruvad anioonid. B) soolade vesilahust elektrolüüsil- Katoodil : väheaktiivsed metallid redutseeruvad,tekib vastav metall.Aktiivsed metallid ei redutseeru, redutseerub vesi. Anoodil : lihtanioonid oksüdeeruvad,tekib vastav mittemetall.püsivate hapnikhapete anioonid ei oksüdeeru,oksüdeerub vesi. 8. Millised on elektrolüüsi kasutusalad? Põhiline on metallide tootmine. 9. Milline on keemilise vooluallika tööpõhimõte? Tööpõhimõtteks on keemilise reaktsiooni energia muudetakse elektri energiaks. 10. Metallide keemilisi omadusi (reageerimine lihtainetega, veega, hapetega, sooladega? Reageerimine lihtainega: Metallid reageerivad enamiku mittemetallidega kuumutamisel, sealjuures moodustuvad nn binaarsed ühendid, mille nime lõpus on a...

Keemia - Keskkool
18 allalaadimist
Anorgaaniliste ainete põhiklassid
2
pdf

Anorgaaniliste ainete põhiklassid

...erimisel veega. h. Lahustumatuid aluseid saadakse soolalahuse reageerimisel leelisega. i. Hapnikhappeid võib saada hapniku reageerimisel veega. j. Soolad reageerivad kõikide hapetega. k. Amfoteersed hüdroksiidid reageerivad nii oksiidide kui ka sooladega. 8. Kirjutage ja tasakaalustage kaks reaktsioonivõrrandit järgmiste ainete saamise kohta: a. tetrafosfordekaoksiid, b. kaaliumnitraat, c. magneesiumsulfaat. 9. Kuidas saab kahel erineval viisil katseliselt tõestada, et a. Na2O on aluseline oksiid, b. SO3 on happeline oksiid? 10. Kirjutage ja tasakaalustage järgmised reaktsioonivõrrandid. a. vask + hapnik b. väävel + hapnik c. naatrium + väävel d. tseesiumoksiid + vesi e. dilämmastikpentaoksiid + vesi f. ränidioksiid + kaltsiumoksiid g. vesinikbromiidhape + alumiini...

Keemia - Keskkool
63 allalaadimist
Metallide üldiseloomustus
2
rtf

Metallide üldiseloomustus

... tuumast, seda aktiivsem ta on ning metallilisus kasvab. Aatomi raadius on tuuma kaugus viimasest elektronkihist. Rühma number näitas väliskihi elektronide arvu. Perioodi number näitas Arühma metallide elektronkihtide arvu. Metallilisus on suurem seal, kus on väliskihil vähem elektrone. Etanool Ch3Ch2OH Metallide keemilised omadused: 1) metall+hapnik Tekivad oksiidid!!! 2) metall+hape — sool+ H2 Nt: Zn+HCl --- ZnCl2 + H2 NB! On redoks! Metallid reageerivad hapetele vastavalt pingereale. K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb reageerivad tavaliste hapetega. Cu, Hg, Ag, Pt, Au ei reageeri hapetega. 3) metall+vesi --- hüdroksiid/oskiid+ H2 Veega reageerivad toatemperatuuril Li, Ba, Ca, Na, Mg Veega reageerivad kuumutamisel Al, Mn, Zn, Cr, Fe Nt: Na+H-OH --- NaOH+H2 Nt: Zn+H2O ---kuumutamine--- Zn(OH)2 + H2 Zn(OH)2 --- ZnO+H2O Mittelahustuvad hüdroksiidid lagu...

Keemia - Põhikool
60 allalaadimist
Keemia kontrolltöö - Aldehüüdid
3
docx

Keemia kontrolltöö - Aldehüüdid

...atom vähem. Aldehüüdide omadused on mitmekesised. Väiksemad aldehüüdid lahustuvad vees paremini. Lenduvad aldehüüdid on kirbe lõhnaga. Õhu käes aldehüüdid pikapeale lagunevad autoksüdeerumiseks nimetatava protsessi abil. Looduslikult leidub paljusid aldehüüde eeterlikes õlides. Sageli on neil oma osa eeterlike õlide meeldivas lõhnas. Kuid looduslikes "ehituskivides" (aminohapetes, nukleiinhapetes ja lipiidides) ei ole aldehüüdid levinud, arvatavasti aldehüüdrühma suure keemilise aktiivsuse tõttu. Enamik suhkruid on siiski aldehüüdide derivaadid. Kuid glükoosi vesilahuses eksisteerib üksnes väike osa glükoosist aldehüüdi kujul. Lineaar Alkeeni sed alka Alküünid d anid nimetus valem nimetus valem nimetus Valem Metaan CH4 – – – – Etaan C2H6 Et...

Keemia - Keskkool
43 allalaadimist
AINETE PÕHIKLASSID JA NENDE VAHELISE SEOSED-
2
docx

AINETE PÕHIKLASSID JA NENDE VAHELISE SEOSED .

...). Nt. NaOH -happelised oksiidid(mittemetall + hapnik) reageerivad alustega. Happeliste oksiidide reageerimisel veega tekib enamasti hape. Nt. H2SO4. -amfoteersed oksiidid (Al2O3;Cr2O3;Fe2O3;ZnO) reageerivad nii aluste kui hapetega – alustega reageerimisel tekivad kompleksühendid. Nt Na[Al(OH)4]. Amfoteersed oksiidid veega ei reageeri. -Neutraalsed oksiidid(CO;NO;N2O) on mittemetallioksiidid, mis veega reageerides hapet ei anna. Oksiidide peamised saamisvõimalused a) Vastavate lihtainete reageerimine hapnikuga = C + O2 = CO2 b) Suhteliselt ebapüsivate hapnikku sisaldavate ühendite lagundamine(kuumutamine). Alus=Oksiid+Vesi Al(OH)3=Al2O3+H2O Karbonaat=oksiid+süsihappegaas CaCO3=CaO+CO2 Happed • Hape= aine, mis annab vesilahusesse vesinikioone (H+) ehk prootoneid. Happe molekul jaguneb lahuses vesinikioon...

Keemia - Põhikool
21 allalaadimist
Areenide esindajad
6
doc

Areenide esindajad

...huhapniku mõjul muutub tahke fenool kiiresti roosaks. Fenooli keemilised omadused: fenoolile on iseloomulikud nii ühealuseliste alkoholide kui ka areenide üldised omadused: 1. tänu ?-elektronsüsteemi mõjule on fenooli hüdroksürühma vesinik liikuvam kui tavalisel alkoholil ja ta dissoteerub vesilahuses, muutes keskkonnareaktsiooni C6 H 5OH ? C6 H 5O ? + H + 2. nii nagu hape, reageerib ta aktiivsete metallidega 2C6 H 5OH + 2 Na ? 2C6 H 5ONa + H 2 ? 3. reageerib ka hüdroksiididega (peamiselt leelistega) C6 H 5OH + NaOH ?C6 H 5ONa + H 2O 4. fenooli vesilahus reageerib broomiveega ehk broomi lahusega vees C6 H 5OH + 3Br2 ?C6 H 2 Br3OH + 3HBr 5. reageerib raud(III)kloriidi lahusega C6 H 5OH + FeCl3 ?C6 H 5OFeCl2 + HCl ANILIIN EHK AMINOBENSEEN EHK FENÜÜLAMIIN Aniliin ehk fenüülamiin ehk aminobenseen (C6H5NH2) on tähtis keemiatö...

Keemia - Keskkool
28 allalaadimist
Oksiidid
6
doc

Oksiidid

Konspekt

Keemia - Kutsekool
21 allalaadimist
KONSPEKT keemias
7
doc

KONSPEKT keemias

...e), I-I - e = I0 (oksüdeerumine), HI + e = H0 (redutseerumine), Cl0 + e = Cl-I (redutseerumine). Aineid (aatomeid või ioone), mis seovad endaga elektrone, nimetatakse oksüdeerijateks. Elektronide sidumise tulemusena oksüdeerija ise redutseerub. Tüüpilisteks oksüdeerijateks on hapnik, halogeenid, hapnikku sisaldavad kloori ja broomi happed ning nende soolad, kaaliumdikromaat, lämmastikhape, kuningvesi, raud(III) ühendid jt.Aineid (aatomeid või ioone), mis loovutavad elektrone, nimetatakse redutseerijateks.Elektronide loovutamise tulemusena redutseerija ise oksüdeerub. Redutseerijateks on metallid,vesinik, divesiniksulfiid, vesinikkloriidhape, raud(II) ühendid jt. Ained, mille koostises olevate aatomite oksüdatsiooniaste võib nii väheneda kui ka suureneda (näiteks väävlil väävlishappes), võivad olla kas oksüdeerijad või redutseerijad.Redoksreaktsiooni võrrandi koostam...

Keemia -
20 allalaadimist
Mittemetallilised elemendid
7
docx

Mittemetallilised elemendid

... lämmastiku ja veeauru. NO: värvuseta, mürgine, vees ei lahustu, ei reageeri veega, saadakse NH3 oksüdeerimisel. Oksüdeerub õhuhapniku mõjul lämmastikdioksiidiks. NO2: punakaspruuni värvusega, terava lõhnaga, mürgine, o.-a. IV. Reageerimisel veega mood. HNO3 ja HNO2. Tugev oksüdeerija. Laboris saadakse vase reageerimisel kontsentreeritud väävelhappega. N2O: netraalne oksiid, nõrga meeldiva lõhnaga, värvuseta, naerugaas, suuremas hulgas tekitab narkoosi. Nitraadid lahustuvad hästi vees. Kuumutamisel lagunevad, leelismetallide nitraadi korral tekib vastav nitrit ja O2 Vähem aktiivsemate metallide korral vastav oksiid, O2 ja NO2. Lämmastikhappe tootmine: N2 + + 3H2 ? NH3 4NH3 + 5O2 ?(katalüsaator) 4NO + 6H2O 2NO + O2 ? 2NO2 4NO2 + 2H2O + O2 ? 4HNO3 Fosforil on tuntud valge fosfor ja punane fosfor. Valge fosfor on küllalt aktiivne, mürgi...

Keemia - Keskkool
30 allalaadimist
Keemia õppematerjal
5
doc

Keemia õppematerjal.

...geerivad metallidega -> sool ja vesinik Lahjendatud hapetega reageerivad pingereas vesinikust eespool olevad metallid. Vesinikust paremal pool olevad metallid ei reageeri., 2. reageerivad aluseliste oksiididega -> sool ja vesi 3. reageerivad alustega -> sool ja vesi 4. reageerivad sooladega -> uus sool ja uus hape Reaktsioon toimub vaid juhul kui tekin oluliselt nõrgem või lenduvam hape, või kui tekib sade. 5. lagunevad kuumutamisel -> vastav oksiid ja vesi kuumuyamisel lagunevad hapnikhapped HAPETE SAAMINE: Hapnikhapped saadakse vastavate happeliste oksiidide reageerimisel veega va ränihape. Ränidioksiid on liiva peamine koostisosa, veega ei reageeri Reaktsiooni tüübid: Ühinemisrektsioon Lagunemisreaktsioon Asendusreaktsioon Soolad: vees lahustavad soolad esinevad lahuses vaid ioonidena. 1. Sool ja metall -> uus sool ja uus metal...

Keemia - Kutsekool
28 allalaadimist
Leeliselised ained keemias
6
doc

Leeliselised ained keemias

... Na+OH- + Fe2+SO42- = Na+SO42- + Fe2+(OH)- NaOH + FeSO4= Na2SO4 + Fe(OH)2 2 NaOH + FeSO4= Na2SO4 + Fe(OH)2 Vastavad metallid ja nende oksiidid veega ei reageeri. Kuumutamisel lagunevad vees mittelahustuvad hüdroksiidid veeks ja vastavaks oksiidks, oksüdatsioonistmed seejuures ei muutu. Raud(III)hüdroksiidist tekib ka raud(III)oksiid, mitte raud(II)oksiid. 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O Leelised on kuumutamisele vastupidavad. II a rühma hüdroksiidid siiski lagunevad, aga väga kõrgel temperatuuril. Leelisteks nimetatakse keemias tugevaid aluseid, nimelt metallide hüdroksiide, mis vees lahustudes dissotsieeruvad metalli- ja hüdroksüülioonideks. Leeliste hulka kuuluvad näiteks • Naatriumhüdroksiid - NaOH • Kaaliumhüdroksiid - KOH • Kaltsiumhüdroksiid - Ca(OH) • Baariumhüdroksiid - Ba(OH)...

Keemia - Kutsekool
8 allalaadimist
11 klassi Orgaanika konspekt
35
rtf

11.klassi Orgaanika konspekt

...ldehüüdid on eeskätt redutseerijad ja neid saab hõlpsalt oksüdeerida hapeteks. Reaktsioon kulgeb juba nõrkade oksüdeerijate toimel. Aldehüüdrühma tõestamiseks kasutatakse "hõbepeegli" reaktsiooni R-CHO + Ag2O à R-COOH + 2Ag ( tegelikult kasutatava ühendi valem [Ag(NH3)2]OH , aga lihtsustatult kirjutatakse Ag2O) Tõestamiseks sobib ka värskelt valmistatud sinine vask(II)hüdroksiid, mis redutseerub punaseks vask(I)oksiidiks, Ka siin kirjutatakse võrrandisse tavaliselt CuO mitte Cu(OH) 2 R-CHO + 2CuO à R-COOH + Cu2O • Oksüdeerivad omadused on palju nõrgemad ja aldehüüdide redutseerimine (hüdreerimine ; hüdrogeenimine) alkoholideks kulgeb raskelt R-CHO + H2 à R-CH2OH • Kuna molekulis on kaksikside annavad aldehüüdid liitumisreaktsioone • Polümeeruvad n HCHO à [-CH2O-]n • Hüdraatuvad (1,1-dioolide kontsentratsioon lahuses saab muidugi ainult v...

Keemia - Keskkool
904 allalaadimist
Alumiinium-ja raud spikker
1
doc

Alumiinium ja raud spikker

... suhteliselt väikese tihedusega, suhteliselt sulav, plastne, mehhaaniliselt hästi töödeldav, kerge ja küllaltki pehme hea elektri- ja soojusjuhtivusega metall. Tavatingimustes tänu kaitsvale oksiidikihile vastupidav õhu ja vee suhtes. Looduses ei leidu vabalt, savide, päevakivide ja mineraalide koostises. Tuntuimateks mineraalideks on boksiit (Al2O3; valge, tahke, kristalne, reageerib hapete ja leelistega) ning kaoliin. Küllaltki aktiivne metall, loovutab kõik väliskihi elektronid. Saab loovutada paadunud väliskihi elektrone s-alakihilt. Oksiididel ja hüdrooksiididel avalduvad aluseliste omaduste kõrval ka happelised omadused. Näiteks alumiiniumhüdroksiid on tüüpiline amfoteerne ühend, mis reageerib kergesti nii hapete kui leelistega. Kontsentreeritud väävel- või lämmastikhappega alumiinium passiveerub (tema pinnale tekib eriti püsiv ja hapetele vastupidav kai...

Rekursiooni- ja... - Keskkool
72 allalaadimist
Põhiklassid- mis millega reageerib
2
doc

Põhiklassid + mis millega reageerib

Oksiidid - ained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks osa on hapnik (oa –II) Aluselised, amforteersed oksiidid on mittemolekulaarsed. Happelised, neutraalsed oksiidid aga molekulaarsed. Amfoteersed oksiidid – oksiidid, millel võivad avalduda nii happelised kui ka aluselised omadused. Vähemaktiivsed metallid on need. Tavaliselt on o-a III, ehk alumiinium, raud, kroom, tsink (ZnO). Amfoteersed hüdroksiidid on vees lahustumatud, ehk veega nad ei reageeri. Neutraalsed oksiidid ei reageeri hapete, leeliste ega veega. Neutraalsed oksiidid on CO, NO, N2O. Hape – aine, mis vesilahuses jaguneb vesinikioonides ja happe anioonideks. Happeid saab liigitada: 1) hapnikusisaldus (O või ei ole O) 2) proot...

Keemia - Põhikool
64 allalaadimist
Ioonvõrrand ja soolade hüdrolüüs
2
doc

Ioonvõrrand ja soolade hüdrolüüs

Ioonvõrrand: Ioonidena kirjutatakse tugevad Molekulaarselt kirjutatakse hästilahustuvad elektrolüüdid 1)Tugevad happed H2SO4, HNO3, HCl 1) nõrgad happed 2)Tugevad aluse –IA ja IIA rühma 2) nõrgad alused metallide hüdroksiidid 3)Lahustuvad soolad 3) praktiliselt lahustumatud soolad 4)H2O, oksiidid, lihtained, gaasid Molekulaarne võrrand: ? NaCl+AgNO3 -> AgCl(sade)+NaNO3 Täielik ioonvõrrand: ? Na+ + Cl- + Ag+ + NO3- -> AgCl(sade) + Na+ + NO3- Taandatud ioonvõrrand ? Cl-+ Ag+ -> AgCl(sade) NB! Ioonidevahelised reaktsioonid kulgevad lõpuni, kui tekib sade, gaas, vesi või mõni muu nõrk elektrolüüt. Soolade hüdrolüüs on soola reaktsioon veega, mille tulemusena võib tekkida kas happeline või aluseline keskkond. Aluseline keskkond ? ...

Keemia - Keskkool
103 allalaadimist
II A RÜHMA METALLID
1
doc

II A RÜHMA METALLID

...um on tähtis biometall nii taim- kui ka loomorganismis. Roheliste taimede klorofüllid sisaldavad magneesiumit. Magneesium koos kaltsiumi ja fosforiga võtab osa luude moodustamisest ja annab neile tugevuse osaleb magneesium lihaste sealhulgas südame töös, närviimpulsi ülekandes, valkude biosünteesis, vere hüübimises, ensüümide talitlustes, süsivesikute, valkude, lipiitide, nukleiinhapete ainevahetuses ja võtab osa paljudest teistest bioprotsessidest. Spordis on magneesiumil eriti tähtis roll lihaste seisundi reguleerimises ja lihaskrampide ärahoidmises. Magneesiumil on rahustav ja stressi maandav ning veresooni laiendav toime STRONTSIUM: Strontsiumiühendeid sisaldavad eriklaasid neelavad röntgenikiirgust. Selliseid eriklaase kasutatakse teleri kinoskoopide ja mitmete röntgeniseadmete kaitseekraanide valmistamiseks. Strontsiumi biofunktsioonidest teatakse vähe. Näiteks on teada,...

Keemia - Keskkool
34 allalaadimist
Keskkonnakeemia kokkuvõte
9
docx

Keskkonnakeemia kokkuvõte

...ed- energiamajndus ja tööstus; transport; püllumajandus; jäätmekäitlus. 50. Millest sõltub saasteainete levik õhus? Allikad; difusioon, hajumine; õhumaaside liikumine; aine tihedus ja osakeste mõõtmed; aine stabiilsus-püsivus; aine reaktsioonivõime. 51. Nimetage tuntumaid redutseerijad ja oksüdeerijad keskkonnas. Tuntumad redutseerijad on vesinik, süsinikoksiid, süsinik, metallid, jodiidioonid (I-), sulfiidioonid jt. Tuntumad oksüdeerijad on kloor, broom, hapnik, lämmastikhape, kaaliumpermanganaat, kaaliumdikromaat jt. 52. Redoksreaktsioonid keskkonnas. Reovee puhastamine (orgaanilised saasteained): CH2O + O2 ? CO2 + H2O (aeroobne keskkond) Fotosüntees: CO2 + H2O + hv ? {CH2O} + O2 Metallide korrosioon: M ? M2+ +2? Metaani tekkimine: 2CH2O ? CH4 +CO2 (anaeroobne) 53. Toitainete ärastamine veest: nitr...

Keskkonnakeemia - Eesti Maaülikool
79 allalaadimist
Leelis- ja leelismuldmetallid
1
doc

Leelis- ja leelismuldmetallid

...tudes väga püsivateks leelismetallide katioonideks laenguga 1+. Väikese elektronegatiivsusega, ühendites on valdavalt iooniline side. Looduses vabalt ei leidu, eelkõige kloriididena. Kõige parem on kindlaks teha kuumutamisel, leegil on iseloomulik värvus. Kerged, pehmed, suhteliselt madala sulamistemperatuuriga. Keemiliselt väga aktiivsed, oksüdeeruvad kiiresti kokkupuutel hapniku (tekib peroksiid, hüperoksiid; need on tugevad oksüdeerijad, süsinikdioksiidiga reageerides eraldavad hapnikku) või veega (moodustavad leelise, tõrjuvad välja vesiniku). Seetõttu hoitakse suletud anumas petrooleumi- või õlikihi all. Nahale tekitavad sügavaid põletushaavu. Naatriumit kasutatakse redutseerijana ning välisvalgustites, liitiumit sulamite koostises ning keemilistes vooluallikates. Leelismetallide oksiidid on valged tahked ained, millel on väga tugevad aluselised omadused. Reageeriva...

Keemia - Keskkool
83 allalaadimist
Keemilise analüüsi valikkursuse tööjuhend
23
doc

Keemilise analüüsi valikkursuse tööjuhend

... Lehekülje algusesse III rühma katioonide tõestamine,eraldamine ja segu analüüs. III rühma kuuluvatest katioonidest käsitleme Al+3,Fe+2,Fe+3,Zn+2 ja Cr+3 määramist.Püsiv o.-a. on Al ja Zn-ioonidel, muutuv o.-a. on Fe ja Cr-ioonidel.Vees hästilahustuvad on kloriidid,nitraadid ja sulfaadid, vähelahustuvad on hüdroksiidid, sulfiidid ja nõrkade hapnikhapete soolad.Al+3,Zn+2 ja Cr+3 hüdroksiidid on amfoteersed ja lahustuvad NaOH ülehulgas , näiteks Al(OH)3 + NaOH ? Na[Al(OH)4]. III rühma katioonid moodustavad arvukalt kompleksühendeid.Enamikul ühenditel (v.a. Al ja Zn) on iseloomulik värvus.Lahustuvatel sooladel ja hüdroksiididel on tavaliselt järgmine värvus: Cr+3 - rohekas või violetne, Fe+3 - kollane või punakaspruun, Fe+2 - kahvaturoheline. III rühma katioonide eraldamine. Rühmareaktiiv ...

Keemia - Keskkool
22 allalaadimist
Oksiidid
1
doc

Oksiidid

oksiid- hapniku ja mingi teise keemilise elemendi ühend CaO-kaltsiumoksiid, CO- süsinikoksiid alus. oksiid- alusele vastav oksiid, reageerides happega annab soola ja vee Li2O- liitiumoksiid; CrO- kroomoksiid happ. oksiid- hapnikhappele vastav oksiid, reageerides alustega annab soola ja vee SO2- vääveldioksiid, CO2, süsinikdioksiid amfoteerne oksiid- oksiid, millel on nii aluselise kui happelise oks. omadused Al2O3- alumiiniumoksiid, ZnO, tsinkoksiid neutraalne oksiid- oksiid, mis ei reageeri ei happe, ei alusega ega veega. N2O- dilämmastikoksiid; CO- süsinikok...

Keemia - Keskkool
25 allalaadimist
Mangaan
15
doc

Mangaan

...amisel. MnO veega ei reageeri, hapetega moodustab ta sooli [MnCl2, MnSO4, Mn(NO3) 2]. Soolad on roosaka värvusega. Mn2O3 saadakse MnO2 kuumutamisel. MnO3 on musta või pruunika värvusega kristalliline aine. Mn2O3 reageerimisel hapetega moodustuvad mangaan(II)soolad. Mn3O3 tekib Mn2O3 kuumutamisel. Mn3O4 kujutab endast tegelikult ühendit Mn2MnO4 [dimangaan(II)mangaat(IV)]. MnO2 on tähtsaim oksiid, see on peaaegu musta värvusega kristalliline aine, mida saadakse Mn(NO3) 2 ettevaatlikul kuumutamisel. Toatemperatuuril ei reageeri MnO2 hapetega. Soojendamisel hapetega tekivad mangaan(II)soolad, esialgu moodustuvad reaktsioonil Mn4+ ioonid, need aga redutseeruvad kergesti, andes Mn2+ MnO2 + 4HCl ? MnCl2 + Cl2 + 2H2O (vaheühend MnCl4) MnO2 reageerib sulatamisel metallioksiidiga, moodustades manganitte e mangaate(IV). (MO*MnO2, MO*2MnO2, MO*3MNO2, MO*5MnO2, milles M on leelis...

Keemia - Keskkool
20 allalaadimist
Keemia põhitõed
2
doc

Keemia põhitõed

...oolad 2. Oksiidid – ained, mis koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik V -II N2 O5 a) Saamine: 1) Lihtaine põlemisel (2H2 + O2 ? 2H2O) 2) Liitaine põlemisel (CH4 + O2 ? CO2 + H2O) 3) Liitainete lagunemine (CaCO3 ? CaO + CO2) b) Aluselised oksiidid (AlOks) – oksiidid, mis reageerivad hapetega, moodustades soola ja vee. Siia kuuluvad enamus metallioksiide (CaO, Na2O, FeO). Keemilised omadused: 1) AlOks + HapOks ? Sool 2) AlOks + hape ? Sool + H2O 3) AlOks + Vesi ? Leelis (IA ja IIA rühma metallide oksiidid) c) Happelised oksiidid (HapOks) – oksiidid, mis reageerivad alustega, moodustades soola ja vee. Siia kuuluvad enamus mittemetallioksiide (CO2, SO3, SO2). Kee...

Keemia - Keskkool
64 allalaadimist
Anorgaaniline keemia
9
doc

Anorgaaniline keemia

...evnevad metallilised omadused  ja nõrgenevad mittemetallilised omadused. 3. Elementide sümbolid Elementidele   antakse   ka   kindel  keemiline   sümbol,   mis   põhineb   elemendi  ladinakeelsel  nimetusel.   Keemilised   sümbolid   võimaldavad  keemikute  suhtlemist  hoolimata keelte erinevustest.  4. Lihtained, liitained, metallid, mittemetallid, oksiidid, happed, alused,  soolad ? Lihtaine on keemiline aine, milles esinevad ainult ühe elemendi aatomid.  Lihtaine on näiteks kolmeaatomiline osoon (O3). ? Liitaine on keemiline ühend, milles esinevad kahe või enama keemilise  elemendi aatomid. Liitained on näiteks vesi (H2O), keedusool (NaCl) ja  süsihappegaas (CO2). ? Metallideks nimetatakse keemilisi elemente, millel on vabu elektrone ja  ...

Keemia - Keskkool
74 allalaadimist
T e a t a   v e a s t