Kategoorias anorgaaniline keemia leiti 90 faili

Keemia >> Anorgaaniline keemia
anorgaaniline keemia on õpetus elementidest lihtainetest ja ühendeist v.a ühendeist mis koosnevad süsiniku aatomite ahelatest.
Anorgaaniline keemia I praktikum 2 protokoll
9
docx

Anorgaaniline keemia I praktikum 2 protokoll

ANORGAANILINE KEEMIA I: LABORATOORSE TÖÖ PROTOKOLL Praktikum II Töö 5: Aine sulamis- ja keemistemperatuuri määramine Katse 1: Naatriumtiosulfaadi sulamistemperatuuri määramine Töö eesmärk: Naatriumtiosulfaadi sulamistemperatuuri määramine ning hinnata aine puhtust Kasutatud töövahendid: Õhukeseseinaline 5-8 mm läbimõõduga klaastoru (kapillaaride valmistamiseks), gaasipõleti, põleti kalasabaotsik, uhm...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
75 allalaadimist
ANORGAANILINE KEEMIA I LABORATOORSE TÖÖ PROTOKOLL
16
docx

ANORGAANILINE KEEMIA I LABORATOORSE TÖÖ PROTOKOLL

ANORGAANILINE KEEMIA I: LABORATOORSE TÖÖ PROTOKOLL Robert Ginter - 142462MLGBII Praktikum I 1 TÖÖ 2: METALLI AATOMMASSI MÄÄRAMINE 1.1 KATSE 1: METALLI AATOMMASSI MÄÄRAMINE ERISOOJUSMAHTUVUSE KAUDU Töö eesmärk: Määrata metalli aatommass erisoojusmahtuvuse kaudu Töövahendid: kalorimeeter, keeduklaas, termomeeter, kaal, 30-50 g metallitükk Töö käik: Kaaluti 0,0...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
Anorgaaniline keemia I labori protokoll
docx

Anorgaaniline keemia I labori protokoll

TTÜ anorgaanilise keemia I labori protokoll, mille teemaks on NaCl sisalduse määramine liiva ja soola segus ning Soolhappe lahuse valmistamine ja kontsentratsiooni määramine...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
Anorgaaniline keemia - II protokoll
6
docx

Anorgaaniline keemia - II protokoll

1 Kolme katseklaasi valada ~2 mL FeNH4(SO4)2 lahust. a) ühte katseklaasi lisada tilkhaaval 1 M H2SO4 lahust kuni FeNH4(SO4)2 hüdrolüüsist tingitud punakas-pruuni värvuse kadumiseni. Seejärel lisada mõned tilgad NH4SCN lahust. Kui lahuses on Fe3+ ioone värvub lahus tekkiva [Fe(SCN)]2+ tõttu punaseks. Lahus värvus punaseks, seega Fe3+ ioo...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
140 allalaadimist
Anorgaaniline keemia I protokoll - Vee kareduse määramine ja kõrvaldamine
6
rtf

Anorgaaniline keemia I protokoll - Vee kareduse määramine ja kõrvaldamine

Laboratoorne töö nr 1 Vee kareduse määramine ja kõrvaldamine Töö eesmärk: · Veevärgi- või mõne muu loodusliku vee kareduste määramine tiitrimistega; · Katlakivi moodustumise uurimine; · Kareduse kõrvaldamine Na-kationiitfiltriga; · Vees sisalduva SO42- iooni kontsentratsiooni ligikaudne määramine. Kasutatavad ained: 0,025 M soolhape, 0,025 M ja 0,005 M triloon-B lahus, puhverlahus (NH...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
216 allalaadimist
Anorgaaniline keemia II protokoll - Kompleksühendid
10
rtf

Anorgaaniline keemia II protokoll - Kompleksühendid

1 Kolme katseklaasi valada ~2 mL FeNH4(SO4)2 lahust. a) ühte katseklaasi lisada tilkhaaval 1 M H2SO4 lahust kuni FeNH4(SO4) hüdrolüüsist tingitud punakas-pruuni värvuse kadumiseni. Seejärel lisada mõned tilgad NH 4SCN lahust. Kui lahuses on Fe3+ ioone värvub lahus tekkiva [Fe(SCN)]2+ tõttu puna...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
223 allalaadimist
Anorgaaniline keemia III protokoll
10
rtf

Anorgaaniline keemia III protokoll

Eksperimentaalne töö Töövahendid: Koonilised kolvid (250 mL), mõõtkolvid (100 mL), bürett, pipett (10 mL), keeduklaas (50 mL), pH-meeter, katseklaaside komplekt, klaaspulk. Reaktiivid: 0,05...0,1M HCl kontroll-lahus, täpse kontsentratsiooniga NaOH standardlahus, ligikaudu 0,01M NH3 H2O lahus, 2M soolhappe, etaanhappe (äädikhappe) ja ammoniaagi vesilahused, küllastatud KCl lahus, SbCl3...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
243 allalaadimist
Anorgaaniline keemia Protokoll 6 Katioonid
4
docx

Anorgaaniline keemia Protokoll 6 Katioonid

TTÜ keemiainstituut Anorgaanilise keemia õppetool YKI0031 Anorgaaniline keemia Laboratoorne töö Töö pealkiri: nr: 6 Katioonide kvalitatiivne keemiline analüüs Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Töö teostatud: Protokoll esitatud: Protokoll...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
172 allalaadimist
Anorgaaniline keemia I kordamine-Kompleksühendid
6
docx

Anorgaaniline keemia I kordamine: Kompleksühendid

Kompleksühend – ühendid, mis koosnevad tsentraalaatomist (kompleksimoodustajast) ja seda ümbritsevatest ligandidest, lisaks võib sisaldada ka muid ioone (nt välissfäär). Sisesfäär koosneb tsentraalaatomist ja ligandist. Valemis eraldatakse nurksulgudega Ligandid – molekulid või ioonid, mis on tuntud ka eraldi seisvatena (H 2O; NH3; Cl-; OH-). Saab jaotada: 1 monodentaatne, ühehambaline (NH3) 2 bidentaalne, kahehambaline (etüleendiamiin)...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
Anorgaaniline keemia I kordamine mittemetallid
docx

Anorgaaniline keemia I kordamine mittemetallid

...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
ANORGAANILINE KEEMIA KONSPEKT
28
docx

ANORGAANILINE KEEMIA KONSPEKT

Водород Степень окисления: -1, 0, 1 +1 – типичная степень окисления, характерна водородная связь, высокая температура кипения и плавления. 1.1 Использование  Получение аммиака  Ракетное топливо 1.2 Соединения с водородом Соединения первой и второй группы имеют, как правило, ионную связь. (KH, CaH2). Для других соединений характерна ковалентная связь. (H2O, SiH4). Гидри...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
Anorgaanilise keemia praks nr-4
2
docx

Anorgaanilise keemia praks nr. 4

Töö eesmärk. Gaaside saamine laboratooriumis; gaasiliste ainete mahu, temperatuuri ja rõhu vaheliste soeste leidmine; gaasiliste ainete molaarmassi leidmine 2. Kasutatud mõõteseadmed, töövahendid ja kemikaalid. Töövahendid:kippi aparaat, korgiga varustatud seisukolb (300cm3), tehnilised kaalud, mõõtesilinder (250cm3), termomeeter, baromeeter 3. Töö käik. *Kaaluda tehnilistel kaaludel...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
119 allalaadimist
Anorgaanilise keemia praks nr-5
3
doc

Anorgaanilise keemia praks nr. 5

Töö eesmärk. Gaasiliste ainete mahu mõõtmine, gaaside segud ja gaasi osarõhk, arvutused gaasidega reaktsioonivõrrandi põhjal. 2. .Kasutatud mõõteseadmed, töövahendid ja kemikaalid. 10%-ne soolhappelahus, 5,0...10,0 mg metallitükk (magneesium). Seade gaasi mahu mõõtmiseks, mõõtesilinder (25 cm3), lehter, filterpaber, termomeeter, baromeeter, hügromeete 3. Töö käik. 1. Katseseadeldis koosneb k...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
108 allalaadimist
Anorgaanilise keemia I prax-3 töö protokoll
5
docx

Anorgaanilise keemia I prax, 3.töö protokoll

03.2010 Elektrolüütide lahused, Protokol esitatud: 19.03.2010 pH mõõtmine, hüüdrolüüs Töövahendid Koonilised kolvid (250 mL), mõõtkolvid (100 mL), bürett, pipett (10 mL), keeduklaas (50 mL), pH-meeter, katseklaaside komplekt, klaaspulk. Reaktiivid 0,05...0,1M HCl kontroll-lahus,...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
208 allalaadimist
Anorgaanilise keemia prax 2
6
docx

Anorgaanilise keemia prax 2

Reaktiivid 0,05...0,1 -, , 0,01 3 2 , 2 , () µµ , , 3 , - µµ, : ­ . , () ­ ( µµ µ) 8,3...9,9 ( µ , µ ), µ (µ) ­ 4,2...6,3 ( µ , µ , z), 2(4)3, , 23, 23 4, 3, 34, . Töö käik: 1. Tugevate ja nõrkade elektrolüütide keemiline ak...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist
Anorgaanilise ja füüsikalise keemia praktilised tööd
18
docx

Anorgaanilise ja füüsikalise keemia praktilised tööd.

1. Laboratoorne töö nr. 1.1.Kolloiodlahused Katse 1. Sooli valmistamine kondensatsiooni meetodil. Lahuse värvus muutub raud(III)kloriidi lisamisel pruunikamaks. FeOOH Katse 2. Kahte erinevasse katseklaasi jagatud lahusele lisasime juurde kahte erinevat ainet. a) Ühel juhul dinaatriumvesinikfosfaati Na2HPO4 b) Teisel juhul naatriumkloriidi. Lisasime mõlemale lahusele 20 tilka erinevat ainet. Reaktsi...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
12 allalaadimist
Anorgaanilise keemia seminar X
doc

Anorgaanilise keemia seminar X

Anorgaanilise keemia harjutusülesanded lahustuvusest ja hapete-aluste kohtam...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
KEEMIA ALKAANID
4
docx

KEEMIA ALKAANID

KEEMIA ALKAANID Füüsikalised omadused  Metaani ja temaga sarnaste süsivesinike - alkaanide omadused muutuvad korrapäraselt süsiniku aatomite arvu suurenemisega molekulis.  Metaan ja temale järgnevad alkaanid erinevad üksteisest aatomite rühma - CH2 - võrra. Niisugust ühendite rida nimetatakse homoloogiliseks reaks. Rea üldvalem on CnH2n + 2  Metaani homoloogilise rea 4 esimest ühendit on gaasid, viiendast kuni...

Anorgaaniline keemia - Keskkool
3 allalaadimist
Alkoholid-Keemia slide
12
odp

Alkoholid( Keemia slide)

ALKOHOLID Autorid: Kennert Amberg Katrina Kaasik Edward Jõgi Metanool ja Etanool Metanool ehk metüülalkohol on keemiline ühend valemiga CH3OH. Ta on lihtsaim alkohol Etanool ehk etüülalkohol on valemiga CH 3CH2OH; on üks tuntumaid alkohole. Metanool ehk puupiiritus H |...

Anorgaaniline keemia - Keskkool
7 allalaadimist
Anorgaanilise keemia prax
3
docx

Anorgaanilise keemia prax

Töö eesmärk - µ µ µµ µ µµ µ µ - Vees sisalduva SO42- iooni kontsentratsiooni ligikaudne määramine Kasutatavad ained: 0,025 , 0,025 0,005 - , ( 4 + 3 2), µ (µ) µz (µ) µµ -00, 10% 2 ; 0,5 µ µ. Töövahendid: µ (500...750 µ) µ, (250 µ) µ, (100 µ), (25 µ), µ (25 µ), , , , µ, -, , µ 4 2- µµ. Töö käik: : - () µµ 1. 1...

Anorgaaniline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
12 allalaadimist