Kuidas netis maksad? Vasta


Andmeanalüüsi konspekt (1)

1 HALB
 
Andemanalüüsi konspekt:
Mõisteid küsitakse eksamis: näidete toomise, selgitamise, võrdlemise ja analüüsimise
tasandil.
Binaarne tunnus-
 sugu;
 jah/ei
Järjestustunnus-
 kooli tüüp, 1-väga hea, 2- hea jne(NB!- Õpilaste hinnang koolile),
 kui suured on klaassid- väga suured, suured jne,
 milline kooli maine- väga hea, hea jne,
 millisesse vahemikku jääb arv (0-200, 201-301 jne)
oluline oleks, et Display frequence ees oleks linnuke, siis saab teha
sagedustabeli
Intervalltunnus-
 1-väga hea, 2-hea jne (NB!_- Kooli hoolekogu hinnang eelmise õppeaasta
tulemustele?/ Kooli hoolekogu hinnang eelmise aasta juhtimisele?) ,
 hulk (n: minu klassi avatakse),
 vanus (keskmine vanus),
 kui kaugel asub kool millestki- km-tes,
Nimitunnus-
 millegi nimi, huviringude nimed, kooli nimi jne,
 kas koolis töötab nõustaja- ei tööta, töötab, mõlemad jne,
Kiire ülevaade, palju on vastanud väärtusi: Analyse→Missing Values Analysis
paremklõps tunnusele: display Variable Names/Display variable Labels→tõstan
vajamineva (N. Brutopalk) paremale väljale→ok!
Mean- keskmine
Sugu- mõistlik viia kategoriaalsele väljale- alumine siis (vahet väga palju pole)
Vanus: mingi osa ei vastanud- asendan missing →x (katusel kriips)
Asendatakse puuduvad vastused keskmisega: Transform→ replase missing values-
(series mean-võetakse kõik andmed)
Vahemike loomine: transform→recode into different variables/visual binning?
....: analyse→descriptive statistic→frequncies
Märgistan kõik: ctrl+ A
Valid percent- kes reaalselt ka vastasid
Percent-alati kasulikum (kui valid percenti) seda kasutada
Haridustasemed peab kõik välja tooma
Töötab-1, õpib-2 jne nummerdamine- kõikidel gruppidele omad väärtused!
10 varianti- tahan muuta 5ks: transform- recode into dif. Valiables. valim→teise
välja→name→change→old and new values (old: 1- copy old values)
Transform- compute variable target variable??
Programmi SPSS kasutamine
View – Value Labels: näidata koodide asemel nimetusi
Utilites – Variables: muutujate/tunnuste sisu ülevaade
Muutuja/tunnuse määrangute muutmine: topeltklõps selle nimel tabeli ülal. Nii saab
näiteks muutujale uut nime anda või väärtuste nimetusi muuta.
Output-aknast saab tabeleid ja graafikuid Word’i tõsta need valides ja siis Copy ning
Word’is Paste.
Sagedustabeli koostamine- vanuse puhul, kui väärtusi kiiga
palju, siis ei kasutata sagedustabelit
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Andmeanalüüsi konspekt #1 Andmeanalüüsi konspekt #2 Andmeanalüüsi konspekt #3 Andmeanalüüsi konspekt #4 Andmeanalüüsi konspekt #5 Andmeanalüüsi konspekt #6 Andmeanalüüsi konspekt #7 Andmeanalüüsi konspekt #8 Andmeanalüüsi konspekt #9 Andmeanalüüsi konspekt #10 Andmeanalüüsi konspekt #11 Andmeanalüüsi konspekt #12 Andmeanalüüsi konspekt #13 Andmeanalüüsi konspekt #14 Andmeanalüüsi konspekt #15 Andmeanalüüsi konspekt #16 Andmeanalüüsi konspekt #17 Andmeanalüüsi konspekt #18 Andmeanalüüsi konspekt #19 Andmeanalüüsi konspekt #20 Andmeanalüüsi konspekt #21 Andmeanalüüsi konspekt #22 Andmeanalüüsi konspekt #23 Andmeanalüüsi konspekt #24 Andmeanalüüsi konspekt #25 Andmeanalüüsi konspekt #26 Andmeanalüüsi konspekt #27 Andmeanalüüsi konspekt #28 Andmeanalüüsi konspekt #29 Andmeanalüüsi konspekt #30 Andmeanalüüsi konspekt #31 Andmeanalüüsi konspekt #32 Andmeanalüüsi konspekt #33 Andmeanalüüsi konspekt #34 Andmeanalüüsi konspekt #35 Andmeanalüüsi konspekt #36 Andmeanalüüsi konspekt #37 Andmeanalüüsi konspekt #38 Andmeanalüüsi konspekt #39 Andmeanalüüsi konspekt #40 Andmeanalüüsi konspekt #41 Andmeanalüüsi konspekt #42 Andmeanalüüsi konspekt #43 Andmeanalüüsi konspekt #44 Andmeanalüüsi konspekt #45 Andmeanalüüsi konspekt #46 Andmeanalüüsi konspekt #47 Andmeanalüüsi konspekt #48 Andmeanalüüsi konspekt #49 Andmeanalüüsi konspekt #50 Andmeanalüüsi konspekt #51 Andmeanalüüsi konspekt #52 Andmeanalüüsi konspekt #53 Andmeanalüüsi konspekt #54 Andmeanalüüsi konspekt #55 Andmeanalüüsi konspekt #56 Andmeanalüüsi konspekt #57 Andmeanalüüsi konspekt #58 Andmeanalüüsi konspekt #59 Andmeanalüüsi konspekt #60 Andmeanalüüsi konspekt #61 Andmeanalüüsi konspekt #62 Andmeanalüüsi konspekt #63 Andmeanalüüsi konspekt #64 Andmeanalüüsi konspekt #65 Andmeanalüüsi konspekt #66 Andmeanalüüsi konspekt #67 Andmeanalüüsi konspekt #68 Andmeanalüüsi konspekt #69 Andmeanalüüsi konspekt #70 Andmeanalüüsi konspekt #71 Andmeanalüüsi konspekt #72 Andmeanalüüsi konspekt #73 Andmeanalüüsi konspekt #74 Andmeanalüüsi konspekt #75 Andmeanalüüsi konspekt #76 Andmeanalüüsi konspekt #77 Andmeanalüüsi konspekt #78 Andmeanalüüsi konspekt #79 Andmeanalüüsi konspekt #80 Andmeanalüüsi konspekt #81 Andmeanalüüsi konspekt #82 Andmeanalüüsi konspekt #83 Andmeanalüüsi konspekt #84 Andmeanalüüsi konspekt #85 Andmeanalüüsi konspekt #86 Andmeanalüüsi konspekt #87 Andmeanalüüsi konspekt #88 Andmeanalüüsi konspekt #89 Andmeanalüüsi konspekt #90 Andmeanalüüsi konspekt #91 Andmeanalüüsi konspekt #92 Andmeanalüüsi konspekt #93 Andmeanalüüsi konspekt #94 Andmeanalüüsi konspekt #95 Andmeanalüüsi konspekt #96 Andmeanalüüsi konspekt #97 Andmeanalüüsi konspekt #98 Andmeanalüüsi konspekt #99 Andmeanalüüsi konspekt #100 Andmeanalüüsi konspekt #101 Andmeanalüüsi konspekt #102 Andmeanalüüsi konspekt #103 Andmeanalüüsi konspekt #104 Andmeanalüüsi konspekt #105 Andmeanalüüsi konspekt #106 Andmeanalüüsi konspekt #107 Andmeanalüüsi konspekt #108 Andmeanalüüsi konspekt #109 Andmeanalüüsi konspekt #110 Andmeanalüüsi konspekt #111 Andmeanalüüsi konspekt #112 Andmeanalüüsi konspekt #113 Andmeanalüüsi konspekt #114 Andmeanalüüsi konspekt #115 Andmeanalüüsi konspekt #116 Andmeanalüüsi konspekt #117 Andmeanalüüsi konspekt #118 Andmeanalüüsi konspekt #119 Andmeanalüüsi konspekt #120 Andmeanalüüsi konspekt #121 Andmeanalüüsi konspekt #122 Andmeanalüüsi konspekt #123 Andmeanalüüsi konspekt #124 Andmeanalüüsi konspekt #125 Andmeanalüüsi konspekt #126 Andmeanalüüsi konspekt #127 Andmeanalüüsi konspekt #128 Andmeanalüüsi konspekt #129 Andmeanalüüsi konspekt #130 Andmeanalüüsi konspekt #131 Andmeanalüüsi konspekt #132 Andmeanalüüsi konspekt #133 Andmeanalüüsi konspekt #134 Andmeanalüüsi konspekt #135 Andmeanalüüsi konspekt #136 Andmeanalüüsi konspekt #137 Andmeanalüüsi konspekt #138 Andmeanalüüsi konspekt #139 Andmeanalüüsi konspekt #140 Andmeanalüüsi konspekt #141 Andmeanalüüsi konspekt #142 Andmeanalüüsi konspekt #143 Andmeanalüüsi konspekt #144 Andmeanalüüsi konspekt #145 Andmeanalüüsi konspekt #146 Andmeanalüüsi konspekt #147 Andmeanalüüsi konspekt #148 Andmeanalüüsi konspekt #149 Andmeanalüüsi konspekt #150 Andmeanalüüsi konspekt #151 Andmeanalüüsi konspekt #152 Andmeanalüüsi konspekt #153 Andmeanalüüsi konspekt #154 Andmeanalüüsi konspekt #155 Andmeanalüüsi konspekt #156 Andmeanalüüsi konspekt #157 Andmeanalüüsi konspekt #158 Andmeanalüüsi konspekt #159 Andmeanalüüsi konspekt #160 Andmeanalüüsi konspekt #161 Andmeanalüüsi konspekt #162 Andmeanalüüsi konspekt #163 Andmeanalüüsi konspekt #164 Andmeanalüüsi konspekt #165 Andmeanalüüsi konspekt #166 Andmeanalüüsi konspekt #167 Andmeanalüüsi konspekt #168 Andmeanalüüsi konspekt #169 Andmeanalüüsi konspekt #170 Andmeanalüüsi konspekt #171 Andmeanalüüsi konspekt #172 Andmeanalüüsi konspekt #173 Andmeanalüüsi konspekt #174 Andmeanalüüsi konspekt #175 Andmeanalüüsi konspekt #176 Andmeanalüüsi konspekt #177 Andmeanalüüsi konspekt #178 Andmeanalüüsi konspekt #179 Andmeanalüüsi konspekt #180 Andmeanalüüsi konspekt #181 Andmeanalüüsi konspekt #182 Andmeanalüüsi konspekt #183 Andmeanalüüsi konspekt #184 Andmeanalüüsi konspekt #185 Andmeanalüüsi konspekt #186 Andmeanalüüsi konspekt #187 Andmeanalüüsi konspekt #188 Andmeanalüüsi konspekt #189 Andmeanalüüsi konspekt #190 Andmeanalüüsi konspekt #191 Andmeanalüüsi konspekt #192 Andmeanalüüsi konspekt #193 Andmeanalüüsi konspekt #194 Andmeanalüüsi konspekt #195 Andmeanalüüsi konspekt #196 Andmeanalüüsi konspekt #197 Andmeanalüüsi konspekt #198 Andmeanalüüsi konspekt #199 Andmeanalüüsi konspekt #200 Andmeanalüüsi konspekt #201 Andmeanalüüsi konspekt #202 Andmeanalüüsi konspekt #203 Andmeanalüüsi konspekt #204 Andmeanalüüsi konspekt #205 Andmeanalüüsi konspekt #206 Andmeanalüüsi konspekt #207 Andmeanalüüsi konspekt #208 Andmeanalüüsi konspekt #209 Andmeanalüüsi konspekt #210 Andmeanalüüsi konspekt #211 Andmeanalüüsi konspekt #212 Andmeanalüüsi konspekt #213 Andmeanalüüsi konspekt #214 Andmeanalüüsi konspekt #215 Andmeanalüüsi konspekt #216 Andmeanalüüsi konspekt #217 Andmeanalüüsi konspekt #218 Andmeanalüüsi konspekt #219 Andmeanalüüsi konspekt #220 Andmeanalüüsi konspekt #221 Andmeanalüüsi konspekt #222 Andmeanalüüsi konspekt #223 Andmeanalüüsi konspekt #224 Andmeanalüüsi konspekt #225 Andmeanalüüsi konspekt #226 Andmeanalüüsi konspekt #227 Andmeanalüüsi konspekt #228 Andmeanalüüsi konspekt #229 Andmeanalüüsi konspekt #230 Andmeanalüüsi konspekt #231 Andmeanalüüsi konspekt #232 Andmeanalüüsi konspekt #233
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 233 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-12-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
105 laadimist Kokku alla laetud
1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
likoor Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuidas on kaks tunnust seotud ?
 • Mis on statistika ?
 • Kui täpsed on aga sellised üldistused osalt tervikule ?
 • Millised tunnused ülaltoodutest on sinu arvates veel kategoriaalsed ?
 • Mitmes loengus oled osalenud ?
 • Mitmes praktikumis oled osalenud ?
 • Kui kaua valmistusid eksamiks ?
 • Mitu linna, mitu valda on Eestis ?
 • Millises vallas elab kõige vähem inimesi ?
 • Millises linnas on see suurim, millises kõige väiksem ?
 • Kus on naiste arv 10 mehe kohta kõige väiksem ja kui palju see on ?
 • Mitmes Eesti linnas/vallas on mehi naisi võrdselt ?
 • Kui huvitatud te poliitikast olete ?
 • Kui huvitatud te poliitikast olete ?
 • Millise erakonna poolt Te 2007.a. toimunud Riigikogu valimistel hääletasite ?
 • Kui huvitatud te poliitikast olete ?
 • Kui huvitatud te poliitikast olete ?
 • Mis toimub? Kuidas on jagunenud need arvamused naiste-meeste vahel ?
 • Mis keelt kõneleva vastajaskonna valimistel osalemise protsent oli kõige suurem ?
 • Kuidas saate vastuse Mil viisil esitate tulemuse oma töös ?
 • Millised järgnevatest tunnustest võimaldaksid koostada histogrammi ?
 • Mitu tundi te oma töökohal tavaliselt töötasite (koos ületundidega) ?
 • Millised järgnevatest tunnustest võimaldaksid koostada histogrammi ?
 • Kuidas suurem osa inimestest hindaks ... aastastes inimeste staatust ?
 • Kuidas suurem osa inimestest hindaks ... aastastes inimeste staatust ?
 • Milline kordaja annab järjestustunnuste korral kõige tugevama seose ?
 • Mida tahendab negatiivne kordaja ?
 • Millest sõltub andmeanalüüsimeetodi valik ?
 • Kellele esitab, kuidas ?
 • Kui palju leidub neid õpilasi, kes Facebooki üldse ei kasuta ?
 • Kui palju üksikud tulemused erinevad keskmisest ?
 • Milline on vastajate keskmine sissetulek ?
 • Keskmiselt rohkem ?
 • Kuidas sõltub sissetuleku suurus omandatud haridustasemest ?
 • Millise haridustasemega vastajate seas on enam lahutatud isikuid ?
 • Kuidas on seotud vanus ja majapidamistöödeks kuluv aeg ?
 • Milline kordaja valida ?
 • Millisel põhjusel on kõige enam vastajaid diskrimineeritud ?
 • Kuidas on seotud sissetulek ja kooliskäidudaastate arv ?
 • Milline kordaja valida ?
 • Kuidas on kaks tunnust seotud ?
 • Millest sõltub andmeanalüüsimeetodi valik ?
 • Kellele esitab, kuidas ?
 • Palju erinevaid väärtuseid) ?

Mõisted

järjestustunnus, intervalltunnus, nimitunnus, percent, transform, utilites, sagedustabeli koostamine, sav, chi, chi, linear, väljavalimine, keskne kast, spss, transform, user, kvartiilid, standardhälve, tunnuste lõikes, loengumaterjalide koostamisel, statistiline mõtteviis, statistika ülesanne, kuuluvatel objektidel, selliseid tunnuseid, või kiirem, väärtusteks, diskreetne, möödudes, andmete kirjeldamine, tulpdiagramm, sagedused, pulsisagedused, paiknevat väärtust, pulsisagedus 78, jaotusel, valimilt üldkogumile, andmete esitamine, deviation, koostatud juhend, linnuke, esialgne tulemus, binaarne, osula, spss, width, missing, osula, osula, ascending, descending, target variable, old value, value, ekspordi spss, millises linnas, osula, suurusjärgud, osula, percent, osula, osula, osula, 10001, osula, märgista y, osula, osula, osula, osula, simple, clustered, stacked, osula, osula, osula, osula, osula, seose kordaja, korrelatsioon, correlation, coefficient, correlation, seose kordaja, pearson correlation, seose kordaja, seose kordaja, osula, kvantitatiivne uuring, argumendile, kodeerimine, andmekogumise käigus, skaalavahemikud, eeltöö, vastusevariantidest, millinenendest, andmete esitamine, astakkorrelatsioonikordaja, astakkorrelatsioonikordaja, enamlevinumad andme, enamlevinumad andme, enamlevinumad andme, enamlevinumad andme, millises riigis, category axis, millisel põhjusel, kordamisülesanded, kusjuures osakaalu, simple, stacked, osakaalu vaid, oodatav tulemus, pattern, tunnuse väärtustel, phi, kirjeldav statistika, põhiküsimus

Kommentaarid (1)


13:28 15-12-2016


Sarnased materjalid

1072
pdf
990
pdf
937
pdf
638
pdf
528
doc
194
pdf
125
docx
414
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto