Kategoorias andmeanalüüs leiti 23 faili

Informaatika >> Andmeanalüüs
Andmeanalüüs 3
276
xlsx

Andmeanalüüs 3

Timestamp Olen: Vanus Elukoht 3312010 14:37:21 Mees 18-20 Tallinn 3312010 14:42:09 Naine 18-20 Harju maakond 3312010 16:25:30 Naine 18-20 Harju maakond 3312010 16:31:07 Naine 21-23 Tallinn 3312010 17:46:36 Naine 18-20 Tartu maakond 3312010 18:14:09 Mees 18-20 Tallinn 3312010 18:45:40 Naine 18-20 Rapla maakond 3312010 21:14:07 Naine 21-23 Lääne maakond 3312010...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
Andmeanalüüs ja statistika uurimistöös
50
pdf

Andmeanalüüs ja statistika uurimistöös

Andmeanalüüs ja statistika uurimistöös 2016 Andmeanalüüsi põhimõisted Neli andmeanalüüsi juures möödapääsmatut terminit objekt tunnus väärtus skaala Objekt / objektid Vastavalt sellele, mida me uurida tahame, kogume me andmeid kas inimeste, koolide, valgete hiirte, kalendrikuude, kartulipõldude vms kohta. Kõiki selliseid indiviide või üksusi, kelle/mille käest või kohta m...

Andmeanalüüs - Keskkool
3 allalaadimist
MEEDIAUURINGUD andmeanalüüs essee
2
docx

MEEDIAUURINGUD andmeanalüüs essee

Laura Freivald, bioloogia-1 MEEDIAUURINGUD Meediauuringute eesmärk on anda üldist teavet Eesti elanike ajakasutusest, et seeläbi teha efektiivsemaid strateegilisi otsuseid kommunikatsioonikanalite valikul ning kirjeldada jõujooni ja nende trende erinevate meediatüüpide vahel. Sellise uuringu näol on tegu ainsa uuringuga, mille abil on võimalik erinevaid meediatü...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
Andmeanalüüs kodutöö
6
pdf

Andmeanalüüs kodutöö

5 IFI7041 Mart Rosin Euroopa Sotsiaaluuringu raames 2008 aastal läbiviidud uuringu andmestiku faili nr 5. Eesti andmete põhjal. 1. a) Kõrgeim omandatud haridustase b) Sektordiagramm c) d) Järeldus: Veerand uuringus osalenutest on põhiharidusega või alla selle. Ja liialt palju on kõrghariduse omandamise pooleli jätnud võrreldes lõpetanutega. 2....

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
Andmeanalüüs - regressioon
2
docx

Andmeanalüüs - regressioon

Et prognoosida sõltumatute muutujate seost testi keele õppimiseks kuluva ajaga (normaaljaotusega, arvtunnusega minutites) sisaldab regressioonianalüüsi mudel kolme sõltumatut muutujat: õpetaja toetus (a four-point scale with the response categories ‘never’, ‘some lessons’, ‘most lessons’ and ‘every lesson’ was used), kodused õppimist toetavad vahendid ja distrsiplineeriv keskkond (A four-point scale with the response categorie...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
Eksamieelduse töö
24
doc

Eksamieelduse töö

GET FILE 'tud.sys'. The SPSSPC+ system file is read from file tud.sys The file was created on 22110 at 11:40:26 and is titled SPSSPC+ System File Written by Data Entry II The SPSSPC+ system file contains 247 cases, each consisting of 44 variables (including system variables). 44 variables will be used in this session. ----------------------------------------------------------------------...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
152 allalaadimist
Andmeanalüüsi kordamisküsimused
docx

Andmeanalüüsi kordamisküsimused

TTÜ Andmeanalüüsi aine kordamisküsimuste vastused (T. Veskioja)...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist
Andmeanalüüsi lõputöö
xlsx

Andmeanalüüsi lõputöö

Andmete põhjal erinevaid andmeanalüüsi ülesannete täitmine...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
12 allalaadimist
Kirjeldav statistika
10
docx

Kirjeldav statistika

(sagedustabel-kui palju? kui suur osa?) Valim - uuritavad isikudobjektid. Vastajad Üldkogum - need kelle kohta tehakse järeldused. Valim peavad olema esinduslik (need proportsioonid, mis on üldkogus, peavad kehtima ka valimi korral), piisavalt suure inimeste hulgaga, igal üldkogu liikmel on võrdne võimalus sattuda valimisse. Objektid - uuritavad (rida) Tunnus - objektide omadus, nt mitu...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
Andmeanalüüs-SPSS
3
docx

Andmeanalüüs, SPSS

ee/~kairio - tarkvara variable view- tunnus tulpasid ei saa ümber järjestada decimalt-komakohad type- numbreid sisestame label - diagrammide jne pealkiri, kui jääb tühjaks siis võtab nime lahtri (value labels- num,brid või kirjeldused) variable vaates saab copyda tervet rida need vastused kus saab vastata mitut vastusevarjanti siis l...

Andmeanalüüs - Kutsekool
1 allalaadimist
Andmetööstus kodus arvutamiseks vastustega
xlsx

Andmetööstus kodus arvutamiseks vastustega

Andmeanalüüs...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
9 allalaadimist
Ankeetküsitluse positiivsed ja negatiivsed küljed
1
docx

Ankeetküsitluse positiivsed ja negatiivsed küljed

Ankeetküsitluse positiivsed ja negatiivsed küljed Positiivsed küljed · Nende abil saab koguda suure andmestiku. · Uurimusega võib haarata palju inimesi ja esitada neile rohkelt küsimusi. · Saab andmeid kiiresti talletada ja arvuti abil analüüsida. · Ajakava ja kulutusi saab ette määrata Negatiivsed küljed · Andmed võivad olla pinnapealsed · Ei saa kontrollida vastaja tõsidust kü...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
22 allalaadimist
Andmete analüüs teine töö
0
jpg

Andmete analüüs teine töö

...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
12 allalaadimist
Andmete analüüs- esmane töötlemine ja analüüs
0
jpg

Andmete analüüs- esmane töötlemine ja analüüs

...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
Faililaiendid
odt

Faililaiendid

...

Andmeanalüüs - Põhikool
2 allalaadimist
Andmete analüüs ja tüübid-Mõistekaart-1 osa
0
jpg

Andmete analüüs ja tüübid. Mõistekaart. 1 osa

Sama mõistekaardi teine osa on pealkirja all "Andmete analüüs ja tüübid. Mõistekaart. 2 osa"...

Andmeanalüüs -
14 allalaadimist
Andmete analüüs ja tüübid-Mõistekaart-2 osa
0
jpg

Andmete analüüs ja tüübid. Mõistekaart. 2 osa

Sama mõistekaardi esimene osa on pealkirja all "Andmete analüüs ja tüübid. Mõistekaart. 1 osa"...

Andmeanalüüs -
7 allalaadimist
Exceli valemid
8
docx

Exceli valemid

Exceli valemid Lahtri sisuks on kas arv, tekst, tõeväärtus või valem valem algab võrdlusmärgiga valemis saab kasutada tavalisi aritmeetilisi tehteid ja Exceli funktsioone Lahtri aadress – veeru tähis+rea number Suhteline aadress muutub valemi kopeerimisel Absoluutne aadress ($) ei muutu kopeerimisel Klahv F4 muudab valemis lahtriaadressi tähistust Lahtrivahemik on kujul algusaadress:lõppaadress La...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
23 allalaadimist
Andmeotsing internetis
docx

Andmeotsing internetis

Värvid kodukujunduses Kodukujundus: millised värvid toob aasta 2018? Ühinenud Ajakirjad OÜ https://www.kodus.ee/artikkel/kodukujundus-millised-varvid-toob-aasta-2018 Tahad õnnelik olla? Kasuta kodukujunduses neid värve! Õhtuleht.ee, 10. veebruar 2017, 17:20 https://tervist24.ohtuleht.ee/786901/tahad-onnelik-olla-kasuta-kodukujunduses- neid-varve Värvid. 2018. Eesti õigekeelsussõ...

Andmeanalüüs - Keskkool
1 allalaadimist
Exceli Kordamine 3-2
130
xlsx

Exceli Kordamine 3-2

Harjutus 15 1 1 Leia arvuderea 2 Minimaalne väärtus 1 2 Maksimaalne väärtus 200 2 Mood 146 3 Me...

Andmeanalüüs - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist