Kategoorias andmeanalüüs sotsiaalteadustes leiti 4 faili

Matemaatika >> Andmeanalüüs sotsiaalteadustes
Andmeanalüüs kodutöö 2 valikuuuring
1
docx

Andmeanalüüs kodutöö 2 valikuuuring

Teleka vaatamine · Uuringu eesmärk Uurimuse eesmärk on saada ülevaade 5 noore naise teleka vaatamisest. Soovisin siis teada kui palju ja mida keegi vaatab. Korraldasin uuringu enda tutvusringkonnas, koostasin 10 teleka vaatamist puudutavat küsimust ning saatsin need laiali. · Üldkogum Uuring viiakse läbi Eestis lähimate tuttavate seas. · Valimi maht ja valikueeskiri...

Andmeanalüüs... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
87 allalaadimist
Eesti kooliõpilaste keelehoikud-Valikuuring
1
docx

Eesti kooliõpilaste keelehoikud. Valikuuring

Eesti kooliõpilaste keelehoiakud · Uuringu eesmärk Uurimuse eesmärk on saada ülevaade eesti koolinoorte hoiakutest eesti ja inglise keele kasutamise suhtes igapäevaelu eri valdkondades. Hüpoteesiks pean arvamust, et eesti keel on eesti noortel eeldatav suhtlemiskeel, hariduskeel kui ka tulevane töökeel. Eeldan samuti, et mitte-eestlastega suheldakse eesti keeles ja ning...

Andmeanalüüs... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
69 allalaadimist
Andmeanalüüsi netitest
2
doc

Andmeanalüüsi netitest

Märgi keskmist tendentsi kirjeldavad arvnäitajad , mida on sisuliselt korrektne arvutada nominaaltunnuste korral? Mood, kus tunnusel on vähe erinevad väärtusid. 2. Pikkuse järgi kasvavalt reastatud koolipoiste reas näitab kolmas kvartal? Selle poisi pikkust, kellest vasemale jääb 75% kogureast selle poisi pikkust, kellest paremale jääb 25% kogu reast...

Andmeanalüüs... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
210 allalaadimist
Admeanalüüs sotisaalteadustes - Kodune ülesanne 4
2
docx

Admeanalüüs sotisaalteadustes - Kodune ülesanne 4

kodune ülesanne Ülesanne 1 On arvutatud kahe erineva tudengite grupi keskmine testi punktisumma ning standardhälve. Esimeses grups oli 57 tudengit ning keskmine tulemus 50 punkti standardhälbega 10,3 punkti, teises grupis oli 28 tudengit ning keskmine tulemus oli 46 punkti standardhälbega 11,5 punkti. Kas on alust väitel, et õppejõud hindas esimest gruppi kõrgemate punktidega kui teist gruppi? H0: µ1µ2...

Andmeanalüüs... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
156 allalaadimist