Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Andmeanalüüs MS Exceli abil (6)

4 HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
Andmeanalüüs MS Exceli abil
Andmeanalüüs MS Exceli abil
Järgnev õpetus püüab võimalikult 'puust ja punaselt' ette näidata elementaarse andmeanalüüsi teostamise võimalused MS Excelis . Samas ei ole see materjal mõeldud matemaatilise statistika konspektiks, vastavad teadmised/materjalid eeldatakse kasutajal enesel olemas olevat. Seetõttu pole ka eriti tegeletud konkreetsete näidetega ega tulemuste tõlgendamisega.
See konspekt ei ole Andres Kiviste 1998 aastal ilmunud vihiku "Matemaatilise statistika algteadmisi ja rakenduslikke näiteid MS Exceli keskkonnas" ümbertrükk. MS Wordi dokumendina oli ta olemas juba pool aastat enne ülalnimetatud raamatu ilmumist ja sai siis ka tudengitele kätte jagatud. Kiviste raamatut võite kasutada kui lisa siinsele õpetusele, saamaks enam statistika ja ka tõenäosusteooria alaseid algteadmisi.
Põhilised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Exceli keskkonnas on funktsioonid ja protseduurid, aga ka Chart Wizard'i abil lisatavad joonised ja Pivot Table'iga konstrueeritavad tabelid. Järgnevad kirjeldused baseeruvad versioonil MS Excel 97, kuid selle erinevus nii eelnevast kui ka uuemast (Excel 2000) versioonist on statistilise andmetöötluse osas minimaalne (nn. tehnilisi erinevusi on jooniste ja tabelite konstrueerimisel).
Lühidalt peamistest andmeanalüüsi teostamise vahenditest Excelis
Joonised Funktsioonid Protseduurid Risttabelid (Pivot Table) Sagedustabelid ja -histogrammid
Pidev arvtunnus Diskreetne arvtunnus Mittearvuline tunnus Arvkarakteristikud Usalduspiirid Hüpoteeside kontroll
http://www.htg.tartu.ee/~a9tp/mirror/www.eau.ee/%257Ektanel/kool_ja_too/stat_excelis/ (1 of 2)29.05.2006 15:08:49 Andmeanalüüs MS Exceli abil
Üldskeem z-test (keskväärtuse võrdlemine konstandiga, kahe üldkogumi keskväärtuste võrdlemine teadaolevate dispersioonide korral) t-test (kahe üldkogumi keskväärtuste võrdlemine võrdsete ja mittevõrdsete dispersioonide, sõltuvate ja sõltumatute vaatluste korral) F-test (kahe üldkogumi dispersioonide võrdlemine) Korrelatsioonanalüüs Regressioonanalüüs 2 Kahemõõtmeline sagedustabel , -test Dispersioonanalüüs (pole veel)
ktanel@eau.ee http://ph.eau.ee/~ktanel/kool_ja_too/ märts, 2000
http://www.htg.tartu.ee/~a9tp/mirror/www.eau.ee/%257Ektanel/kool_ja_too/stat_excelis/ (2 of 2)29.05.2006 15:08:49 Andmeanalüüs MS Exceli abil - vahendid
Andmeanalüüs MS Exceli abil
Peamised MS Exceli andmeanalüüsi teostamise vahendid
Joonised Funktsioonid Protseduurid Pivot Table
Joonised
MS Exceli põhiline jooniste tegemise vahend on Chart Wizard, mis on käivitatav nupu alt või menüüst Insert käsuga Chart....
Joonise tegemiseks tuleb hiirega valida analüüsitav andmeblokk, klikkida Chart Wizard'i nupul, valida graafiku tüüp ja järkjärgult Next-käsuga edasi liikudes kujundada sobiv graafik soovitud asukohta . Muidugi on võimalik jooniseid ka hiljem kujundada, parandada jne.
Siinkohal ei hakka jooniste tegemisel enam pikemalt peatuma , kuna igas Exceli juhendis on sellest piisavalt juttu ja midagi sellist, kus ilma näpuga rida ajamata võiks saada vale tulemuse, pole ka oodata.
Linke:
http://www.ut.ee/~kaidoh/arvutiopetus/ http://www.math.ut.ee/kursused/sjs_informaatika/Excel/Excel.html
http://www.htg.tartu.ee/~a9tp/mirror/www.eau.ee/%257Ektanel/kool_ja_too/stat_excelis/vahendid.html (1 of 5)29.05.2006 15:08:52 Andmeanalüüs MS Exceli abil - vahendid
Funktsioonid
MS Exceli funktsioonid on leitavad nupu alt (või lisatavad menüüst Insert käsuga Function ...). Statistikafunktsioonid paiknevad järgnevalt avaneva akna vasakpoolses tulbas nimetuse Statistical all.
Märkides ära mingi funktsiooni, näitab Excel selle kirjapilti (süntaksit) koos võimalike argumentidega ja annab ka lühikirjelduse. Pikem seletus iga funktsiooni kohta on leitav Help-nupu alt.
Kõigil funktsioonidel tuleb sisestada argumendid (kas klaviatuurilt või andmetabelist hiirega valides ), mis võivad koosneda nii ühest arvust (vabadusastmete arv, olulisuse nivoo) kui ka tervest andmeblokist (ilma tunnuse nimeta).
Funktsiooni rakendamise tulemusena väljastatakse tavaliselt kasutaja poolt eelnevalt märgitud lahtrisse üks arv - funktsiooni väärtus (keskväärtus, olulisuse tõenäosus), mis peale argumentide valikut ilmub kontrolliks ka funktsiooniakna allserva (Formula result ) [vanematel Exceli versioonidel üles paremasse nurka].
http://www.htg.tartu.ee/~a9tp/mirror/www.eau.ee/%257Ektanel/kool_ja_too/stat_excelis/vahendid.html (2 of 5)29.05.2006 15:08:52 Andmeanalüüs MS Exceli abil - vahendid
Protseduurid
MS Exceli statistikaprotseduuride loetelu avaneb menüüst Tools käsu Data Analysis alt.
NB! Kui Data Analysis Teie arvutis puudub, tuleks liikuda menüüst Tools käsule Add-Ins... ja tehe avanevas aknas " linnuke " nimetuse Analysis ToolPak ees olevatesse kastidesse. Kui Te ka nüüd, peale OK vajutamist, ei leia menüüst Tools käsku Data Analysis, on MS Exceli statistikaprotseduurid jäänud Teie arvutis ilmselt installeerimata (soovi korral tuleks installeerimist korrata ).
Sarnaselt funktsioonidega tuleb iga statistikaprotseduuride loetelust valitud analüüsi korral sisestada argumendid (andmeblokid).
Kuid erinevalt funktsioonidest võib sisestatav andmeblokk sisaldada esimeses reas ka tunnuse nime, mida programm kasutab hiljem tulemuste väljatrükis. Sellisel juhul tuleb teha "linnuke" nimetuse Labels (in First Row) ees olevasse kasti.
Samuti tuleb erinevalt funktsioonidest määrata ka tulemuste väljastamise asukoht: Output Range - tulemus väljastatakse olemasolevale lehele, määrata tuleb
http://www.htg.tartu.ee/~a9tp/mirror/www.eau.ee/%257Ektanel/kool_ja_too/stat_excelis/vahendid.html (3 of 5)29.05.2006 15:08:52 Andmeanalüüs MS Exceli abil - vahendid
väljundi vasaku ülemise nurga aadress (tulemus samale lehele andmetabeliga) või töölehe nimi ja väljundi vasaku ülemise nurga aadress; New Worksheet Ply - tulemus väljastatakse uuele loodavale töölehele (soovi korral saab viimasele anda ka nime, trükkides selle valiku taga asuvasse tekstikasti); New Workbook - tulemus väljastatakse uude loodavasse tööraamatusse (faili).
Ülejäänud valikud sõltuvad juba konkreetsest protseduurist ja saavad kirjeldatud selle õpetuse järgnevais osades.
Võrreldes funktsioonidega sisaldab väljund eneses ka märksa rohkem informatsiooni, koosnedes tavaliselt ühest või mitmest tabelist ja/või joonisest.
Pivot Table
Neljas andmeanalüüsil kasutatav MS Exceli vahend on Pivot Table (nn. pöördtabel või risttabel ), mille konstrueerimiseks tuleb liikuda menüüst Data käsule Pivot Table Report ....
Esimese sammuna tuleb valida, millisel kujul on uuritav andmestik (vaikimisi ühel lehel paiknev Exceli andmetabel, ülejäänud valikud võimaldavad konstrueerida risttabeli ka mitte-Exceli andmete või mitme andmetabeli baasil). Edasi vaatame juhtu, kus andmestikuks on ühel lehel paiknev Exceli andmetabel.
Teise sammuna tuleb määrata uuritav andmeblokk (kas klaviatuurilt või hiirega andmetabelist. Kui kursor asus enne analüüsi algust andmetabelil, pakub MS Excel vaikimisi andmeblokiks kogu andmestikku). Soovitud lahtrid võib märgistada ka enne käsu Pivot Table Report... valimist.
http://www.htg.tartu.ee/~a9tp/mirror/www.eau.ee/%257Ektanel/kool_ja_too/stat_excelis/vahendid.html (4 of 5)29.05.2006 15:08:52 Andmeanalüüs MS Exceli abil - vahendid
Kolmandas, peale Next-käsku avanevas aknas toimub põhiline tabeli konstrueerimine: Akna paremas osas paiknevast tunnuste loetelust hiirega tunnuseid Pivot Table'i plaanile lohistades saab määrata nii rea- ja veerufaktori(d) (ROW ja COLUMN ) kui ka tunnuse(d), mille väärtused fikseerivad erinevad tabeli leheküljed (PAGE). Topeltklõps DATA-lahtrisse lohistatud tunnustel avab rippmenüü, kust saab valida, millisel kujul see tunnus esitada (milliseid arvkarakteristikuid leida).
Viimase, neljanda sammuna, tuleb määrata tabeli asukoht - kas uus alles loodav või juba eksisteeriv tööleht.
ktanel@eau.ee http://ph.eau.ee/~ktanel/kool_ja_too/ märts, 2000
http://www.htg.tartu.ee/~a9tp/mirror/www.eau.ee/%257Ektanel/kool_ja_too/stat_excelis/vahendid.html (5 of 5)29.05.2006 15:08:52 Andmeanalüüs MS Exceli abil - sagedustabelid
Andmeanalüüs MS Exceli abil
Sagedustabelid
Pidev arvtunnus Diskreetne arvtunnus Mittearvuline tunnus
Pidev arvtunnus
Pideva arvtunnuse klassifitseerimiseks (rühmitamiseks) ja sagedustabeli moodustamiseks on MS Exceli statistikaprotseduuride (Tools -> Data Analysis) hulgas protseduur Histogram .
Selle rakendamiseks on esmalt vaja moodustada rühmitamiseeskiri rühmade ülemiste piiride bloki näol.
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Andmeanalüüs MS Exceli abil #1 Andmeanalüüs MS Exceli abil #2 Andmeanalüüs MS Exceli abil #3 Andmeanalüüs MS Exceli abil #4 Andmeanalüüs MS Exceli abil #5 Andmeanalüüs MS Exceli abil #6 Andmeanalüüs MS Exceli abil #7 Andmeanalüüs MS Exceli abil #8 Andmeanalüüs MS Exceli abil #9 Andmeanalüüs MS Exceli abil #10 Andmeanalüüs MS Exceli abil #11 Andmeanalüüs MS Exceli abil #12 Andmeanalüüs MS Exceli abil #13 Andmeanalüüs MS Exceli abil #14 Andmeanalüüs MS Exceli abil #15 Andmeanalüüs MS Exceli abil #16 Andmeanalüüs MS Exceli abil #17 Andmeanalüüs MS Exceli abil #18 Andmeanalüüs MS Exceli abil #19 Andmeanalüüs MS Exceli abil #20 Andmeanalüüs MS Exceli abil #21 Andmeanalüüs MS Exceli abil #22 Andmeanalüüs MS Exceli abil #23 Andmeanalüüs MS Exceli abil #24 Andmeanalüüs MS Exceli abil #25 Andmeanalüüs MS Exceli abil #26 Andmeanalüüs MS Exceli abil #27 Andmeanalüüs MS Exceli abil #28 Andmeanalüüs MS Exceli abil #29 Andmeanalüüs MS Exceli abil #30 Andmeanalüüs MS Exceli abil #31 Andmeanalüüs MS Exceli abil #32 Andmeanalüüs MS Exceli abil #33 Andmeanalüüs MS Exceli abil #34 Andmeanalüüs MS Exceli abil #35 Andmeanalüüs MS Exceli abil #36 Andmeanalüüs MS Exceli abil #37 Andmeanalüüs MS Exceli abil #38 Andmeanalüüs MS Exceli abil #39 Andmeanalüüs MS Exceli abil #40 Andmeanalüüs MS Exceli abil #41 Andmeanalüüs MS Exceli abil #42 Andmeanalüüs MS Exceli abil #43
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 43 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-11-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 479 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 6 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor LyAnn Õppematerjali autor

Lisainfo

Statistika
statistika

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (6)

kazku profiilipilt
Katri Kikas: Enam-vähem aitas
22:17 27-02-2011
praanic profiilipilt
praanic: Oli väga kasulik
07:21 15-05-2012
kariibitar profiilipilt
kristel s: väga keeruline
22:59 01-11-2009


Sarnased materjalid

466
doc
Andmeanalüüsi konspekt
21
doc
Andmeanalüüs sots teadustes
12
docx
Andmeanalüüsi konspekt
2
docx
Andmeanalüüs - regressioon
276
xlsx
Andmeanalüüs 3
142
xlsx
Andmeanalüüsi lõputöö
103
xlsx
Andmeanalüüs
2
doc
Andmeanalüüsi netitest

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun