Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis (0)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris

Lihaste Paiknemi
Lihase nimetus Alguskoht Kinnituskoht Funktsioonid
tüübid ne


Koosneb kahest osast -
pikimlihas ulatub ristluult Ühepoolsel tegevusel kallutavad
Katab mediaalset trakti.
koljuni, ja niude-roidelihas, lülisammast ja pead taha
Seljalihas Lülisambasirgest Algab ristluu tagumiselt
mis asetseb eelmisest lateraalsele, põikikiud samal ajal
ed aja pinnalt, niudeluuharjalt ja
lateraalselt ja ulatub kaela roteerivad. Kahepoolsel tegevusel
rindkere - nimme sidekirmelt
keskosani, kusjuures osa sriutavad lülisammast ja pead.
lihaskiude kinnitub roietele


Algab kahe alumise kaelalüli Toimides rinnaku- rangluu
ja nelja ülemise rinnalüli Kinnitub abaluu liigesele, tõmbab romblihas
Romblihas
ogajätkelt, kulgeb alla mediaalsele servale. abaluid ja seega kogu õlavöödet
lateraalsele. lülisamba suunas ja ülespoole.


Kinnitub õlavarreluu
Algab viie alumise rinnalüli Toimides õlaliigesele, tõmbab see
väikeköbrukese harjale,
ogajätkelt, rindkere-nimme lihas õlavart taha mediaalsele ja
Seljalailihas kusjuures alumised kiud
sidekirmelt, niudeluuharjalt roteerib sissepoole, langetab
kinnituvad kõrgemale kui
ja kolmelt alumiselt roidelt suure jõuga ü lest õstetud kätt
ülemised


Toimides rinnaku-rangluu
liigesele, tõstavad trapetslihase
Algab kuklaluu ülemiselt ülemised kimbud õlavöödet,
kuklataguselt joonelt ja Kinnitub abaluuharjale, vahelmised kimbud lähendavad
Trapetslihas välimiselt kuklamügaralt, õlanukile ja rangluu abaluid lülisambale, alumised
kõikidelt rinnalülide õlanukmisele otsale. kimbud tõmbavad õlavöödet
ogajätketelt. allapoole. Fikseeritud ülajäseme
korral sirutab trapetslihas pead ja
lülisammast.
Aitavad painutada lülisammast.
Algab 5. - 7. soidekõhre Avaldavad tugevat survet
välispinnalt ja rinnaku sisikonnale, soodustades
Kõhulihas
Kõhu sirglihas mõõkjätkelt. Kulgeb Kinnitub häbemeluule õõneselundite sisaldiste
ed
keskjoone läheduses väljutamist. Kõhu lihased
allapoole. langetavad roideid
( väljahingamine ).
Kinnitub niudeluuharja
välisservale.
Mediaalsuunas läheb see
Algab sämpudena kaheksa
Kõhu välimine üle tugevaks
alumise roide välispinnalt, Kõhupõikilihased roteerivad keret.
põikilihas aponeuroosiks, mille
kulgeb põiki alla-ette.
alumine vaba serv pöördub
sissepoole ja moodustab
kubemesideme.


Lihaskiud kulgevad põiki
üles-ette, kusjuures
ülemised kinnituvad
Algab rindkere-nimme
Kõhu sisemine kolmele alumisele roidele.
sidekirmelt, niudeluuharjalt Kõhupõikilihased roteerivad keret.
põikilihas Lihase alumised kiud
ja kubemesidemelt.
lähevad kõhusirglihase
serva läheduses üle
aponeuroosiks.


Suunduvad põiki üles-ette,
kus kinnituvad naaberroide
Sisemised Võtavad osa peamiselt roiete
Rinnalihas Algavad iga roide ülemiselt alumisele servale.
roietevahelised langetamisest, s.o
ed servalt. Täidavad roietevahemikke
lihased väljahingamisest.
roidenurkadest kuni
rinnakuni.
Kulgevad põiki alla-ette ja
kinnituvad naaberroide
Välimised
Algavad roide alumiselt ülemisele servale. Roiete tõstmine, s.o
roietevahelised
servalt. Täidavad roietevahemikke sissehingamine.
lihased
lülisambast kuni
roidekõhredeni.
Ülemine osa tõmbab abaluud
ette-küljele, alumine osa tõmbab
Kinnitub abaluu
abaluu alumist nurka ette,
Eesmine Algab saagjate sämpudena mediaalsele servale ning
kusjuures abaluu külgmine nurk
saaglihas 8 või 9 ülemiselt roidelt. ülemisele ja alumisele
nihkub ülespoole, võimaldades
nurgale.
õlavarrel tõusta kuni
vertikaalasendini.
Lateraalsuunas
Algab rangluult, rinnakult,
konvergeerudes kinnitub Tõmbab õlavart ette mediaalsele
2. - 7. roidekõhrelt ja
Suur rinnalihas suur rinnalihas lühikese ja roteerib sissepoole. Langetab kõhusirglihase - tupe
kõõluse abil õlavarreluu suure jõuga ülestõstetud kätt.
eesmiselt pinnalt.
suurköbrukese harjale.


On õhuke ülespoole
See on peamine hingamislihas. kummunud lihas rinna - ja
Selle kontraktsioonil laskuvad
kõhu õõne vahekohal.
tema külgosad alla ning rinnaõõs
Kõõluskiududest keskosa
suureneb, mille tagajärjel õhk
Diafragma ehk nimetatakse
Asub südame/kopsude all tungib kopsudesse
vahelihas kõõluskeskmeks, mida läbib
(sissehingamine), vahelihase
õõnesveenimulk. Perifeerne
lõtvumisel rinnaõõne maht
osa on lihaseline, mis algab
väheneb ja õhk surutakse kopsust
rinnaku mõõkjätke ja 6
välja (väljahingamine).
alumise roide sisepinnalt.
Ühepoolsel tegevusel kallutab
Lihas suundub põiki-üles Rinnaku - pead samale poole, pöörates
Algab kahe peana. Üks neist tahapoole, kinnitub rangluu - nägu vastassuunas; kahepoolsel
Kaelalihas algab rinnakupidemelt, oimuluu nibujätkele ja
nibujätkelihas tegevusel painutab lülisamba
ed teine rangluu rinnakmiselt kuklaluu ülemise
ehk kaelaosa ettepoole, pead
otsalt. kuklataguse joone
peapöörajalihas tahapoole (nägu suundub ette-
külgosale.
üles).


Algab kolme osana :
Lihaskiud konvergeeruvad
eesmine osa rangluu Deltalihase eesmine osa teostab
Õlavöötm allapoole ja kinnituvad
Deltalihas lateraalselt kolmandikult, õlavarre anteversiooni,
elihased õlavarreluu
keskne osa õlanukilt, aduktsiooni ja siserotatsiooni.
deltalihasmisele köprusele.
tagumine osa abaluuharjalt.


Algab kahe peana: pikk pea
algab abaluu liigeseüliselt
köbrukeselt pika kõõlusega, Lihase lõpposa kinnitub Teostab väikeses ulatuses
Õlavarreli Õlavarre
mis läbib õlaliigese õõne, tugeva kõõluse abil õlavarre anteversiooni ja
hased kakspealihas
asetsedes õlavarreluu kodarluu köprusele. küünarvarre supinatsiooni.
köbrukeste vahevaos; lühike
pea algab kaarnajätkelt.


Algab kolme peana: pikk
pea abaluu liigesealuselt
köbrukeselt, külgmine pea
Toimides küünarliigesele sirutab
Õlavarre õlavarreluu tagumise pinna Kinnitub tugeva kõõlusega
küünarvart ja tõmbab vähesel
kolmpealihas ülaosalt, mediaalne pea küünarnukile.
määral õlavart taha mediaalsele.
õlavarreluu tagumiselt
pinnalt, külgmisest peast
madalamalt.
Algab kodarluu eesmiselt Küünarvar Pikk pöidla - Kinnitub pöidla distaalse
Sisekülg pinnalt ja luudevaheliselt
relihased painutaja faalanksi põhimikule
kilelt.


Jaguneb küünarvarre
Algab küünarluu eesmiselt alumises osas neljaks Süva sõrmede -
pinnalt ja luudevaheliselt kõõluseks, mis kinnituvad
painutaja
kilelt 2. - 5. sõrme distaalse
faalanksi põhimikule


Läheb üle neljaks
Pindmine Algab nii õlavarreluu kõõluseks, mis läbivad sõrmede - mediaalselt põndapealiselt randmekanali ja kinnituvad
painutaja kui ka küünarvarre luudelt 2. - 5. sõrme kesksete
faalanksite põhimikule


Toime küünarliigesele: painutab
küünarvart. Toime kodarluu-
küünarluuliigesele: kõik külgmise
rühma lihased supineerivad
Õlavarre Algab õlavarreluu Kinnitub kodarluu
Külgmine küünarvart koos käega; Õlavarre-
kodarluulihas lateraalselt servalt. alumisele otsale
kodarluu lihas proneerib
supineeritud küünarvart ja
supineerib proneeritud
küünarvart
Pikk Kinnitub pöidla distaalse
Tagumine Algab küünarluult Talitlevad vastavalt nimetusele.
pöidlasirutaja faalanksi põhimikule
Nimetissõrme Lõpeb nimetissõrme
Algab küünarluult Talitlevad vastavalt nimetusele.
sirutaja dorsaalaponeuroosis
läheb randme läheduses
üle neljaks kõõluseks, mis
suunduvad 2. - 5. sõrme
seljale ja muutuvad siin
aponeuroosiks.
Kämblaluude peade
Algab õlavarreluu
Sõrmede sirutaja piirkonnas on kõõlused Talitlevad vastavalt nimetusele.
lateraalselt põndapealiselt
omavahel kolme
kõõlusplaadi abil
ühendatud. Kõõlusplaadid
piiravad sõrmede, eriti 3.
ja 4. sõrme iseseisvat
sirutust.
Kujutab endast Tema kõõlus kinnitub
Väikesõrme sõrmedesirutaja üht haru väikesõrme selgmisele
Talitlevad vastavalt nimetusele.
sirutaja (st. Algab õlavarreluu pinnale, kus muutub selle
lateraalselt põndapealiselt) aponeuroosiks


Toimides puusaliigesele, teostab
Algab kahe peaga, mis niude-nimme lihas reie
jätkuvad omaette lihastena. anterversiooni (nn sprinterlihas)
Suur nimmelihas algab Mõlemad lihased ja vähesel määral ka
Vaagnavö Niude - viimaselt rinnalülilt ja kinnituvad ühise kõõluse välisrotatsiooni. Fikseeriutd
ötmelihas
nimmelihas kõikidelt nimmelülidelt ning abil reieluu väikesele alajäseme puhul, näiteks
ed
lülidevaheketastelt. pöörlile. seismisel, kallutab see lihas kere
Niudelihas algab ettepoole, st väldib tahapoole
niudeluuaugult. kukkumist, olles seega suure
tuharalihase antagonist.
Alumised kimbud
Katab nelinurkselt keskmise
kinnituvad reieluu Seoses keha vertikaalse asendiga
rühma lihaseid. Algab
tuharalihasmisele on suur tuharalihas inimesel hästi
rindkere-nimme sidekirmelt,
köprusele, ülemised arenenud. Võtab osa kõikidest
niudeluu tagapinna ülaosalt,
Suur tuharalihas kimbud lähevad üle puusaliigeses toimuvatest
rist - ja õndraluu külgservalt
tugevaks niude-sääreluu liigutustest. Reie adutseerimine -
ning ristluu-köbru sidemelt.
kulglaks, mis kinnitub alumised kimbud. Abdutseerimine
Lihaskimbud kulgevad põiki
sääreluu lateraalsele - ülemised kimbud.
alla lateraalsele.
põndale.


Lõppkõõlus kinnitub
põlveliigese piirkonnas
kolme kimbuna sääreluu
Reielihase Põlveliigese painutamine ja
Sisekülg Poolkilelihas Algab istmikuköbrult. mediaalsele põndale ja
d roteerimine. Sieserotatsioon.
põlveliigese kihnule,
moodustades nn süva
hanejala
Toimib puusa- ja põlveliigesele.
Teostab puusaliigeses
Kesk Poolkõõluslihas Algab istmikuköbrult Kinnitub sääreluuköprusele retroversiooni. Painutab ja
roteerib põlveliigest, teostab
siserotatsiooni.
Algab kahe peaga: Pikk pea
Toimib puusa- ja põlveliigesele.
Reie istmikuköbrult, lühike pea
Väilimine Kinnitub pindluu peale. Põlveliigeses teostab
kakspealihas reieluu karejoone
välisrotatsiooni
lateraalselt mokalt
Kinnitub karejoone
mediaalsele mokale ja Teostab reie aduktsiooni ja
Sisekülg Suur lähendaja Algab istmikukübrult.
reieluu mediaalsele välisrotatisooni.
põndapealisele.
Õrnlihas on kaheliigeseline ja
Kinnitub toimib peamiselt põlveliigesele:
Õrnlihas Algab häbemeluult
sääreluuköprusele. painutab säärt ja roteerib seda
sissepoole
Koosneb neljast võimsast
osast, aglab nelja peaga ja
neid käsitletakse eri
lihastena: vahepealne
Nende lihaste ühine
pakslihas algab reieluu
lõppkõõlus hõlmab
eesmiselt pinnalt; külgmine
põlvekedra, jätkub sealt
pakslihas algab reieluu Toimides põlveliigesele sirutab
Pealmine Reie nelipealihas allapoole
karejoone lateraalselt säärt
põlvekedrasidemena ja
mokalt, keskmine pakslihas
kinnitub
algab reieluu karejoone
sääreluuköprusele.
mediaalselt mokalt;
reiesirglihas algab niudeluu
alumis-eesmiselt
niudeluuogalt.


Algab niudeluu ülemis-
eesmiselt niudeluuogalt, Toimides puusaliigesele teostab
kulgeb põiki, veidi reie anteversiooni, roteerib reit ka
Kinnitub
Rätsepalihas spiraalselt alla mediaalsele, väljapoole. Toimides
sääreluuköprusele.
pöördub ümber reieluu põlveliigesele painutab ja
mediaalse põnda. See on roteeerib säärt sissepoole.
inimkeha pikim lihas


Lihase lõppkõõlus jaguneb
Toimides varbalülide
Pikk tallal neljaks osaks, mis
Säärelihas Algab sääreluu tagumiselt vaheliigestele, talitlevad
Tagumine varvastepainutaj kinnituvad 2. - 5. varba
ed pinnalt vastavalt nimetusele. Aitab tõsta
a distaalse faalanksi
ja säilitada jalavõlvi.
põhimikule.
Pikk Kinnitub suurvarba Toimides varbalülide
Algab pindluu tagumiselt
suurvarbapainut distaalse faalanksi vaheliigestele, talitlevad
pinnalt
aja põhimikule vastavalt nimetusele.


Koosneb kahest lihasest:
Sääremarja-kolmpealihase lest - sääremarjalihasest, mis
kolm osa ühinevad ja
algab sääreluu tagumisel-
moodustavad sääre
ülemisel pinnal paiknevalt
alumises osas inimese
lestlihasmiselt joonelt ja
võimsaima kõõluse - Toimides pülveliigesele, Sääremarja - pindluupealt; kaksik-
kannakõõluse ehk sääremarja-kolmpealihas
kolmpealihas sääremarjalihasest, mis
Achilleuse kõõluse, mis painutab säärt.
algab kahe peaga:
kinnitub kandluuköbrule. mediaalne pea - reieluu
Osa kannakõõluse kiude
mediaalselt põndapealiselt,
läheb üle lateraalne pea - reieluu
tallaaponeuroosiks.
lateraalselt põndapealiselt.


Algab pindluupealt ja Jala piirkonnas jaguneb 4
Pikk
sääreluu lateraalselt kõõluseks, mis kinnituvad Talitleb vastavalt nimetusele
varvastesirutaja
põndalt. selgmiselt 2. - 5. varbale.
Pikk
Algab pindluu mediaalselt Kinnitub suurvarba
suurvarbasirutaj Talitleb vastavalt nimetusele
pinnalt selgmisele pinnale.
a
Tõstab jala mediaalset serva ja
Kinnitub 1. talbluu ja 1.
Eesmine Algab sääreluu lateraalselt lähendab jalga. Aitab tõsta ja
pöialuu põhimiku
sääreluulihas pinnalt. säilitada jalavõlvi koos pika
taldmisele pinnale.
pindluulihasega
Aitab tõsta ja säilitada jalavõlvi
Algab pindluu pealt ja Kinnitub 1. talbluu ja 1.
Pikk pindluulihas koos pika eesmise
sääreluu külgmiselt põndalt. pöialuu põhimikule.
sääreluulihasega

-13200% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #1 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #2 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #3 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #4 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #5 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #6 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #7 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #8 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #9 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #10 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #11 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #12 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #13 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #14 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #15 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #16 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #17 Anatoomia KT I ainult lihased lihtsas exceli tabelis #18
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2015-10-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
51 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
241467 Õppematerjali autor

Lisainfo

Anatoomia I kontrolltöö AINULT LIHASED korrektne materjal (A), ise tegin teema lihtsustamiseks Algus ja kinnituskohad eraldi tulpades. Lihtsam õppida. Edu!
anatoomia , I kontrolltöö , lihased , kõõlus , sääreluu , reieluu , köbru , niudeluu , abaluu , nimme , pindluu , rangluu , kodarluu , rindkere , tuharalihas , trapetslihas , rinnalihas , kuklaluu

Mõisted

Sisukord

 • Seljalihas
 • Kõhulihas
 • Rinnalihas
 • Asub südame/kopsude all
 • Kaelalihas
 • Õlavöötm
 • elihased
 • Õlavarreli
 • hased
 • Küünarvar
 • relihased
 • Vaagnavö
 • ötmelihas
 • Reielihase
 • Säärelihas

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

18
doc
18
docx
87
doc
16
docx
10
doc
20
doc
8
docx
6
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto