Kategoorias analüütiline keemia leiti 19 faili

Keemia >> Analüütiline keemia
analüütiline keemia on keemia haru, mis tegeleb proovi komponentide eraldamise, identifitseerimise ja määramisega; Traditsiooniliselt kuulub analüütilise keemia valdkonda ka keemiline tasakaal ja andmete statistiline töötlus. Jagatakse 2 põhiklassi: • Kvalitatiivne analüüs- identifitseeritakse, mis komponendid on proovis • Kvantitatiivne analüüs- määratakse komponentide kogused (kontsentratsioonid) 2. Kvantitatiivse analüüsi meetodite klassifikatsioon.
Analüütiline keemia näidisülesanded koos lahendustega
26
pdf

Analüütiline keemia näidisülesanded koos lahendustega

ρ = massV; V = massρ = 2.74 g 1.41 gml = 1.94 ml Vastus: 1.94 ml 5. Lahus sisaldab 12.6 ppm Ca(NO3)2, mis dissotsieerub täielikult. Leia NO3- kontsentratioon ppm-ides. - Iga Ca(NO3)2 (molaarmassiga 164.008 gmol) mool sialdab 2 mooli NO3 (molaarmassiga 62.005 gmol), seega nitraadile kuuluv osamass ehk kaalanalüütiline tegur on:  2molNO3−  62.005 gNO3− molNO3−  gNO3−  −   − −   = 0 .7557  molCa ( NO3 )...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
95 allalaadimist
Analüütiline keemia harjutustund 1 ülesanded
0
zip

Analüütiline keemia harjutustund 1 ülesanded

analüütilise keemia esimese harjutustunni ülesanded kodused ül 2012...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
58 allalaadimist
Analüütiline keemia 2012 KT1 küsimused
1
docx

Analüütiline keemia 2012 KT1 küsimused

Andke seletus mõistele ja kirjeldage milleks seda kasutatakse (15p) a) Puhvermahtuvus b) Indikaator c) Kaalanalüüs 2. Kontsentreeritud lämmasikhappe lahus on 69,0 massi%-line ja selle tihendus on 1,41 g/ml. Kui palju seda lahust tuleb võtta, et valmistada 10 milliliitrises mõõtkolvis 3M...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
97 allalaadimist
Analüütilise keemia harjutustund 2 ülesanded
0
zip

Analüütilise keemia harjutustund 2 ülesanded

...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
49 allalaadimist
Analüütilise keemia harjutustund 3 ülesanded
0
zip

Analüütilise keemia harjutustund 3 ülesanded

...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
50 allalaadimist
Analüütilise keemia harjutustund 5 ülesanded
0
zip

Analüütilise keemia harjutustund 5 ülesanded

...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
Analüütilise keemia harjutustund 6 ülesanded
0
zip

Analüütilise keemia harjutustund 6 ülesanded

...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
35 allalaadimist
Analüütilise keemia harjutustund 8 ülesanded
0
zip

Analüütilise keemia harjutustund 8 ülesanded

...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist
Keemia - Alumiinium ja raud
1
doc

Keemia - Alumiinium ja raud

Alumiinium on üks tuntumaid p-metalle ning kõige levinum metalliline element maakoores (Al (13): 1s²2s²2p 3s²3p ). Füüsikalised omadused: hõbevalge, läikiv, suhteliselt väikese tihedusega, suhteliselt sulav, plastne, mehhaaniliselt hästi töödeldav, kerge ja küllaltki pehme hea elektri- ja soojusjuhtivusega metall. Tavatingimustes tänu kaitsvale oksiidikihile vastupidav õhu ja vee suhtes. Looduses ei leidu...

Analüütiline keemia - Põhikool
16 allalaadimist
Gaasikromatograafia
7
pdf

Gaasikromatograafia

TTÜ Keemia ja biotehnoloogia instituut Analüütilise keemia õppetool YKA3411 Instrumentaalanalüüs GK Gaasikromatograafia Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Töö teostatud: Töö kaitstud: 1 Töö eesmärk Tundmatu orgaaniliste ainete segu kval...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
Eksami kordamine
19
pdf

Eksami kordamine

Analüütilise keemia tähtsus ja rakendused. Analüütiline keemia on keemia haru, mis tegeleb proovi komponentide eraldamise, identifitseerimise ja määramisega; Traditsiooniliselt kuulub analüütilise keemia valdkonda ka keemiline tasakaal ja andmete statistiline töötlus. Jagatakse 2 põhiklassi: · Kvalitatiivne analüüs- identifitseeritakse, m...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
450 allalaadimist
Metallide üldomadused
3
docx

Metallide üldomadused

02.14 Metallide üldomadused Metalli üldomadusi on mitmeid. Esimeseks üldomaduseks on metalli värvus. Enamasti on metallid hallika värvusega. Ainult Au(kuld), Ag(hõbe), Cu(vask) ei ole hallika värvusega. Au on kollane, Ag on valge ja Cu on punaka värvusega. Need metallid asuvad I B rühmas. Metallid on ka head soojuse- ja elektrijuhid. Nendest kõige paremad o...

Analüütiline keemia - Põhikool
14 allalaadimist
Hüdroksiidid e-alused
12
ppt

Hüdroksiidid e. alused

alused Hüdroksiidid koosnevad metallioonist Me+.... ja hüdroksiidiooni(de)st OH- Hüdroksiidide nimetused ja valemid Nimetused · Püsiva o.-a.-ga metalli puhul: Al(OH)3 alumiiniumhüdroksiid · Muutuva o.-a.-ga metalli puhul: Cu(OH)2 vask(II)hüdroksiid Valemis hüdroksiidioonide arvu määrab metalliooni laeng: Fe+3(OH-1)3 Kirjuta järgmiste aluste nimetused: · Fe(OH)3 · Zn(OH)2...

Analüütiline keemia - Keskkool
20 allalaadimist
Polarograafia
14
docx

Polarograafia

K: Cd2+ + 2e- -> Cd(Hg) A: Cd(Hg) - 2e- -> Cd2+ Teoreetilised alused: Analüüsimeetodi aluseks on elektroodide polarisatsiooninähe. Analüüsitavat lahust elektrolüüsitakse ühe polariseeriva ja teise mittepolariseeriva elektroodiga ja jälgitakse voolutugevuse sõltuvust elektroodidele rakendatavast pingest. Se...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist
Laboratoorne töö nr 1 Keemias
docx

Laboratoorne töö nr.1 Keemias

Koostised : 2 spaatlitäis kohvipuru 60 ml kraanivett...

Analüütiline keemia - Keskkool
14 allalaadimist
VSA-Voogsisestusanalüüs
10
docx

VSA: Voogsisestusanalüüs

TTÜ keemiainstituut Analüütilise keemia õppetool YKA3411 Instrumentaalanalüüs VSA Voogsisestusanalüüs Õpperühm: Töö teostaja: Õppejõud: Töö teostatud: Skeem Pump...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
Happe ja aluse lahuste kontsentratsiooni määramine tiitrimisega
6
pdf

Happe ja aluse lahuste kontsentratsiooni määramine tiitrimisega.

Kasutatud mõõteseadmed, töövahendid ja kemikaalid. Töövahendid: Koonilised kolvid (250 mL), mõõtkolb (100 mL), lehtrid, 2 büretti, pipetid (10 ja 20 mL). Kasutatud ained: tundmatu kontsentratsiooniga HCl ja NaOH lahused, täpse kontsentratsiooniga NaOH lahus, indikaatorid fenoolftaleiin (ff) ja metüülpunane (mp). Töö käik • Soolhappe lahuse lahj...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
Ekstraheerimise ja planaarkromatograafia protokoll
12
docx

Ekstraheerimise ja planaarkromatograafia protokoll

okt 2017 Protokolli esitamise kuupäev: 12.okt 2017 Töö eesmärk: Taimelehtedest värvainete eraldamine ekstraheerimise ja planaarkromatograafia abil. Analüüsiks kasutatavad katsevahendid: Ained ja segud: Ekstraheerimine: Planaarkromatograafia: värsked taimelehed...

Analüütiline keemia - Keskkool
2 allalaadimist
Vedelsegu praktikum
0
pdf

Vedelsegu praktikum

M Katseseadme skeem Joonis 1. Kromatograaf Vernier Mini GC sisalduse (tundmatu koostisega proovi) andmed andis meile grupp koosseisus Laura Kiolein, Anette Piirsalu, Annemari Tatra ja Villem Katseandmed Tabel 1. Kalibreerimisandmed Katse Aine Kontsentrats...

Analüütiline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist