Amundsoni raamat (0)

5 Hindamata

Esitatud küsimused

 • Kuidas inimesed tegelikult oma elus toimuvaid muutusi kogevad ?
 • Mis neid teistest eristab ?
 • Miks me tugineme nõustamisel nii suurel määral verbaalsele suhtlusele ?
 • Kuidas neid tervitatakse ja pannakse tundma teretulnuna ning kui palju n ?
 • Mille esilekerkimist ma ei osanud kuidagi ette näha ?
 • Kuidas oleks olla praegu minu kliendi nahas ?
 • Millal nende t?hendus minuni j ?
 • Kui ma liigun liiga kiiresti edasi, j ?
 • Mida mulle r??gitakse. Ootamine eeldab, et ma olen kannatlik ja enese ?
 • Kuidas siis leida see vaiksem seisund, olemise tunnetus ?
 • Kuid sagedamini on põhjus isiklikus 1. Millal te seda viimati tegite ?
 • Kui palju see maksma läks ?
 • Mille nõustajad tõmbavad sensitiivsete ja aktsepteeritavate vestlus- hingelisel (võimalikud on mitu varianti) ?
 • Kui tegeletakse karj ?
 • Mis te arvate, kas sellega võib kaasneda ka mingeid raskusi ?
 • Kui me vaataksime enne uute asjadega tegelemist üle koduse töö ?
 • Miski, mida mina teen ?
 • Mida k?sitletakse selles peat ?
 • Keskendub k?simusele, kuidas kliendid oma probleeme ja n ?
 • Mida te sellest arvate ?
 • Kui see juhtus?" mõelnud ja tundnud ?
 • Milliseid samme te olete astunud ?
 • Mida te sel ajal mõtlesite ja tundsite ?
 • Kust see kutse tuleb ?
 • Kes mind kutsub ?
 • Kuidas teie perekonnas kaijääriotsuseid tehakse ?
 • Millist rolli etendavad karj ?
 • Mitme omavahel seotud k ?
 • Mida te näiteks: ,,Mis viis teid arvamusele, et loodusteadused on parim valik ?
 • Mida teised inimesed teie valikust arvavad ?
 • Mida mulle meeldib esitada, on: ,,Kuidas näeks olukorda kärbes seinal ?
 • Kuigi kõiki neid inimesi ühendab positiivseid kogemusi negatiivsetest ?
 • Kui nauditavaks te seda tegevust peate ?
 • Kui väärtuslikuks te seda tegevust peate ?
 • Midah-t--on tehtud organisatsioonips ?
 • Mille t?ttu me teatud t ?
 • Mis h?lmab v?ga mitmesuguseid t ?
 • Keskkonna esteetilisusele. Tegemist v ?
 • Misega. Selle ankruga inimesed on v ?
 • Keskmes oskused, mis v ?
 • Mitmesuguseid oskusi (suhtlemisoskus, erialane ja anal ?
 • Kui muuta ?lesanne k ?
 • Kuidas toonased s ?
 • Mis p?rinevad eri eluperioodidest. Minu arvates on palju m ?
 • Mida v?ib t?hendus ?
 • Mida te mõtlesite ja tundsite seda nõuannet kuuldes ?
 • Mille puhul pannakse m ?
 • Mis tahes lahen ?
 • Mille eesm?rk on luua suuremal hulgal v ?
 • Milliseid seoseid pidi, mis p ?
 • Keskel olevast ringist v ?
 • Kuidas nad inimsuhetes k ?
 • Milliseid võimalusi ta kasutada saab ?
 • Millised on teie tunded teie praeguse olukorra suhtes ?
 • Kuidas me maailma mõtestame, suudate oma emotsioone kontrollida ?
 • Milline on ilm, kui te oma tuulelohet lennutate ?
 • Kui jah, siis missuguseid ?
 • Mida toob tulevik ?
 • Milline tuulelohe talle kõige rohkem meeldib. Kui suur ja mis kujuga see on ?
 • Mis värvi on tema tuulelohe ?
 • Kui palju intellektuaalseid eneseteostusvõimalusi teil on ?
 • Kui tähtis on teie jao_ks olla füüsiliselt aktiivne ja tunda end tervena ?
 • Kui tähtis on teie jaoks hingerahu ?
 • Mis on karjääri käsitlemise aluseks. Inkson tõi välja järgmised millised takistused võivad veel ees oodata ?
 • Mis oleks teisiti ?
 • Millises punktis te sel mäel asute ?
 • Mis teil kaasas on (kaart, seljakott, kompass) ?
 • Mis on teie sihtpunkt ?
 • Kuidas teie rühmas lennukite voltimist kavandati ?
 • Kuidas tehti otsuseid, mida te õppisite oma kogemustest ?
 • Mis liiki enesesisendust mängu ajal ilmnes ?
 • Mis toimus lennukite viskamise ajal ?
 • Mis veel kirjutatakse ?
 • Mis on selle põhielemendid ?
 • Mis võis panna inimest joonistama just sellist pilti ?
 • Kui esines, siis millist ?
 • Kui loomingulised need lood tunduvad ?
 • Palju muid v?imalusi, mida v ?
 • Mis minu praktikas kasulikuks on osutunud. Teised teoreetikud ja n ?
 • Mida v?ib tulevikusuundumuste uurimiseks lugeda. Reid (1996) v ?
 • Mis muutsid meie elu prognoositavaks ning tekitasid korra ja j ?
 • Mis muutsid meie elu prognoositavaks ning tekitasid korra ja j ?
 • Kui inimene t??tas suures organisat ?
 • Paljude inimeste jaoks oli t ?
 • Palju v?lja uurida, isegi kui need ettev ?
 • Milles ta teie arvates tugev on ?
 • Mida ta oskab hästi teha ?
 • Mis on teie arvates need valdkonnad, mis teda kõige rohkem huvitavad ?
 • Kuidas te kirjeldaksite tema isikuomadusi ?
 • Mida ta peaks enda juures veel muutma ?
 • Kui ?ks valikuv ?
 • Mitmeid aspekte. K ?
 • Mis antakse, peegeldavad tegelikkust. Kasutades eespooltoodud n ?
 • Kuidas asjad selle sündmuse tulemusena muutuksid ?
 • Kui see muutus aset leiaks ?
 • Mida see näitab. Millistele teistele oskustele lugu veel osutab ?
 • Kelle poole pöörduda ?
 • Kelle poole tuleks pöörduda, arvestades püstitatud eesmärke ?
 • Mis kirjas vöiks sisalduda. Siin muutubki ütlesid minu teised soovitajad ?
 • Kui te selle ära saadate ?
 • Kui kaua n?ustamine kestab. Orienteeruva kuup ?
 • Kui kiiresti aeg lendab. Kahe n ?
 • KUskumatu, et ma seda tegin. Kas ma üldse kunagi targemaks ei saa ?
 • Mis siin nüüd valesti läks ?
 • Mida te lõõgastumiseks teete ?
 • Kui väga püüan." teid ennast hästi tundma ?
 • Mida te iga päev teete, te loobuda ei tahaks ?
 • Mida teile meeldib koos teistega teha ?
 • Keskne roll. Niisuguse k ?
 • Mis on selle erinevuse põhjused ?
 • Millest moodustub empaatia. Empaatiliselt reageerimise Kultuurid, keel, rahvus - mida teadsin mina maailmast ?
 • Kuid ei ole valmis p ?
 
Säutsu twitteris
4636 Aktiivne Aktiivne Aktiivne 116 254 96 118 ne Aktiivne Aktiivne nKuivne Aktiivne Aktiivne kaasamine Aktiivne kaasamine kaasamine kaasamine Aktiivne kaasamine Aktiivne kaasamine Aktiivne Aktiivne Aktiivne Aktiivne kaasamine kaasamine Kaasam kaasamine kaasamine kaasamine kaasamine kaasamine kaasamine ine Aktiivne kaasamineProbleemi m??ratlemise ?lesanded 87 N?ustamise N?ustamise N?ustamise N?ustamise Probleemi ProbleemiN?ustamise Probleemi N?ustamise N?ustamise protsess protsess protsess N?ustamise N?ustamise N?ustamise lahendamise Probleemi Probleemi Probleemi protsess protsess N?ustamise lahendamise lahendamise lahendamise lahendamise lahendamise protsess protsessja ja jaja ja protsess protsess ja jaja ?lesehitus ?lesehitus ?lesehitus protsess ?lesehitus ?lesanded:ja ?lesehitus ?lesehitus ?lesehitus protsess ?lesanded: ?lesanded: ?lesanded: ?lesanded: ?lesanded: ja ja ?lesehitus ?lesehitus 115 DD ?lesehitus N?ustamise 29 4\}/ ?lesehitus protsess ja ?lesehitus 6 72 Aktiivne Aktiivne Aktiivne Aktiivne Aktiivne Aktiivne kaasamine Aktiivne Aktiivne Aktiivne Aktiivne Aktiivne Aktiivne kaasamine kaasamine kaasamine Aktiivne kaasamine kaasamine kaasamine kaasamine kaasamine Aktiivne kaasamine kaasamine kaasamine kaasamine kaasamine Probleemi s?stemaatiline lahendamise Probleemi IMOUSLd Probleemi llllbUSMia lahendamise Probleemi Probleemi N?ustamise Probleemi s?stemaatiline s?stemaatiline ?lesanded: lahendamise u :a ?lesanded: ?lesanded: iciiua m??ratlemise m??ratlemise protsess enesehindamine s?stemaatiline s?stemaatiline s?stemaatiline m??ratlemise enesehindamine enesehindamine enesehindamine enesehindamine enesehindamine ja miiic 101 103 ?lesanded ?lesanded ?lesehitus ?lesanded C33 109 73 s?stemaatiline enesehindamine s?stemaatiline s?stemaatiline enesehindamine enesehindamine II peatükk NÕUSTAMISE PROTSESS JA ÜLESEHITUS Joonis Joonis 3. Karj??riotsuse 6. Juhtumi pilt tegemise interaktiivne mudel AKtiivne Kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus 19 seotud muutuste d?naamikaga, kontseptuaalsete raamistikega (career craftehk karj??ri meisterdamine), n?ustamistavadega, suhetega, hoov?tuga, eesm?rkide seadmisega, kliendi vajadustega ja suhtlemisoskustega (nii traditsioo?nilised tehnikad kui ka Muutuste dünaamika Kuidas inimesed tegelikult oma elus toimuvaid muutusi kogevad? See laiahaardeline küsimus viib arutelu fookuse kaugemale konkreetsetest nõustamisega seotud rolli dest ja tegevustest ning aitab mõista kõige aluseks olevat üldisemat muutuste protsessi. Kõnealuse teema kohta oma käsitlusviisi kujundamisel tuginesin ma paarile Malcolm Gladwelli ideele (2000). Gladwell analüüsib kiiresti levivate nähtuste ja kiirenevate tendentside aluseks olevat dünaamikat. Tema uurimus kiire kasvu kohta aitas tal määratleda mõned muutuste protsessi olulised tunnused. Ma lubasin endale Gladwelli esialgsete käsituste suhtes veidike vaba voli ja kasutan nendest oma tõlgendusi, et kirjeldada kolme tegurit, mis muutustele kaasa aitavad. 1. Mõjukad inimesed Muutused olenevad inimestest. Teatud inimestel on selliseid isikuomadusi ja nad võtavad enesele rolle, mis võimaldavad neil muutuste protsessis veenvad ja mõjukad olla. Mõelge, millised on mõjukad inimesed teie elus. Mis neid teistest eristab? Olles selle küsimuse esitanud ja võimaluste üle mõtisklenud,, koostasin ma mitu erinevat kirjeldust. Siin on mõned neist. Mõjukad inimesed on südamlikud ja hoolivad; nad on targad; nad on pädevad; nad on julged ja valmis pakkuma abi väljaspool oma ametialast rolli; enne nõuannete jagamist kuulavad nad su ära; nad on kannatlikud; nad pingutavad rohkem; nad selgitavad protsessi kõiki etappe; nad ei karda tunnistada, et tegid vea; nad on visad; nad ei mõtle ega tegutse nii, nagu oleksid nad teistest paremad; nad on väärikad; nad tunnevad huvi selle vastu, mida sa teed; nad on valmis aitama; nad panevad su tundma, et sinu vajadused on olulised. Me peame analüüsima oma suhteid klientidega, laiendama oma rolli piire, õppima uusi oskusi ning olema valmis kaasama kliente tunnete, kogemise ja käitumisega seotud tegevuste kaudu. AKuivne Kaasamine N?ustamise protsess ja utesemtus See nimekiri kattub ilmselt osaliselt teie enda mõtetega ja kahtlemata oskaksite veel Ma olen üha rohkem veendunud, et nõustamise käigus on kasulik leida viise, kuidas muidki omadusi lisada. Tähtis on tõsiasi, et on olemas teatud suhtlemisoskused ja kaasata inimesed lisaks verbaalsele suhtlusele ka kõigi nende meelte ja tajude kaudu. omadused, mis muudavad inimese mõjukaks. Mingi ametikoht (näiteks karjäärinõustaja Meeldejääva tegevuse korraldamisest ainuüksi muidugi ei piisa. Tegevus peab olema oma) iseenesest ei pruugi inimest mõjukaks teha. Mõned ametialased rollid ja töö- inimese jaoks ka isiklikult tähendusrikas, et see kutsuks esile nihke ja seeläbi muutumise. kohustused võivad kindlasti olla abiks, kuid mis tahes roll realiseerub täiel määral üksnes Seega ei korraldata taolist tegevust mitte üksnes meelelahutuslikel põhjustel, vaid koos vastavate isikuomaduste, oskuste ja väärtushinnangutega. tegevuse eesmärgi ja kliendi probleemide vahel on tihe seos. 2. Asjakohased, meeldejäävad ja 3. Konteksti muutused muutusi esile kutsuvad kogemused Selle, kas muutus toimub või mitte, määravad suuresti ära väljapoole nõustamisruumi (meeldejäävuse faktor) jäävad tegurid. Elulised asjaolud nurjavad paljud head kavatsused. Nõustajad peavad arvesse võtma kliendi maailmas toimuvat ning sisenema tema maailma viisil, mis toetab ja Muutusele aitab kaasa see, kui inimesel on juurdepääs kasulikule teabele ning kui ta kutsub esile muutusi. Sedalaadi praktiline tegevus on nõustamisel sageli minimaalselt osaleb tegevuses, mis on kaasahaarav ja talle isiklikult tähendusrikas. Kättesaadava teabe esindatud. Meie arusaam nõustamisest peab hõlmama käitumise muutust ning tunnetuse hulk tundub olevat lõputu; teabe korraldamine mõttekateks üksusteks on tõeliselt keeruline ja emotsioonidega seonduvat. ülesanne. Wurman (1989) märgib, et töötlemata andmetel puudub igasugune väärtus, kuni neile antakse vorm ja eesmärk, mis muudab nad sisukaks teabeks. Lisaks teabele on ka Üks üsna ebatavaline karjäärinõustaja Andrea Fruhling tõi suurepäraseid näiteid selle ideid keeruline esitada viisil, mis muudab nad meeldejäävaks. Siin muutubki aktiivne kohta, kuidas tema kui mõjukas isik tekitab nõustamise käigus meeldejäävaid ja muutusi kaasamine eriti oluliseks. Mõelge oma igapäevaelule ja infole, millega teid igast küljest esile kutsuvaid kogemusi. Ta kirjeldas oma tööd ühe introvertse kliendiga, kes tavatses pommitatakse. Mõelge, milline on teave, mis teile meelde jääb. Selle käsituse õpetamisel väga vaikselt rääkida ja kellel oli töövestlustel ääretult raske. Olles vestlusoskust olen ma teinud koostööd oma kolleegi Gray Poehnelliga. Me töötasime välja harjutuse, nõustamisruumis üsnagi edutult harjutanud, viis Andrea Fruhling kliendi välja mille käigus me palume inimestel keskenduda niisugusele mõistele nagu abistav suhe. parkimisplatsile ja jätkas harjutamist nii, et klient oli platsi ühes otsas ja tema ise teises. Ma Alguses antakse rühma liikmetele ülesanne sõnastada mõiste määratlus, mis sobiks olen kindel, et selline kogemus on kliendi jaoks meeldejääv. Andrea Fruhling asutas ka sõnaraamatusse. Mõne aja möödudes ülesanne muutub ja inimestel palutakse kirjeldada röivalao, kust kliendid said töö vestluste jaoks riideid. Lisaks õpetamisele, kuidas abistavat suhet mitmesuguste metafooride abil. Lõpetuseks palutakse rühmal mõelda, töövestlusel käituda, aitas ta klientidel ka rõivastumisstiili muuta. Rõivastuse muutmine on kuidas nad võiksid abistavat suhet füüsiliselt demonstreerida, ja seejärel seda näidata. jällegi kogemus, mis on kasulik väga praktilisel tasandil ja tõenäoliselt on see kliendi jaoks Ehkki kõik kolm teadasaamise viisi on õiged, on ilmselge, et enamiku inimeste jaoks on ka meeldejääv. Kõik sedalaadi toimingud on osa loovamast ja aktiivsemast metafoorid või füüsiline tegevus kõige meeldejäävam. Kui meie mälu toimib sel moel, siis nõustamissuhtest. miks me tugineme nõustamisel nii suurel määral verbaalsele suhtlusele? Õppimine Minu arvates peaksime me nõustajatena seadma enesele ülesandeks kõik kolm tasandit visuaalse ja motoorse tegevuse ulatuslikuma kasutuse kaudu on kahtlemata põhjendatud. omavahel ühendada ja kõikidel tasanditel töötada. Me peame analüüsima oma suhteid klientidega, laiendama oma rolli piire, õppima uusi oskusi ning olema valmis kaasama kliente tunnete, kogemise ja käitumisega seotud toimingute kaudu. nKuivne Kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus Csikszentmihalyi (1991, 1997) kirjeldab kaasatust kui protsessi, kus saavutatakse Career Craft ehk karjääri optimaalne voog. Kaasatud, vooga kaasa minevad inimesed leiutavad ja katsetavad olemise ja tegemise uusi viise, mitte ei sammu mööda hoolikalt paikapandud karjääri- meisterdamine teed. Inimesed, kes ise oma karjääri meisterdamises aktiivselt kaasa löövad, saavad sellest Karjääri arendamise protsessi käsitatakse sageli loogilise, organiseeritud, juhitud ja protsessist tavaliselt ka palju energiat. Nad tunnevad põnevust ja kirge ning mõnikord järjestikulise tegevusena. Mõisted nagu ,,karjääriplaneerimine" on selle käsitusega peaaegu ammendamatut energiapuhangut. Samas saadab loovat energiat nõudvate kooskõlas ning osutavad, et karjäär on midagi, mida me kavandame ja suuname selgelt projektidega tegelemist teatud rahulikkus ja tasakaalukus. Fritz (1989) ütleb, et sõnastatud eesmärkide poole. Ehkki sellisel käsitusel on kindlasti oma plussid, vajame me ettekujutuse ja olemasoleva reaalsuse vahel eksisteerib loominguline pinge, mis aitab kiiretempolises ühiskonnas, kus muutus tundub olevat ainus püsiv nähtus, uusi tekitada loovat energiat. Selle rakendamine karjääri arendamisse aitab luua protsessi, mis paradigmasid, mis keskenduvad uuenduslikkusele ja paindlikkusele (Herr 1999). on isiklikult rahuldust pakkuv. Dünaamilise ja muutliku karjääriprotsessi kirjeldamiseks on sobivama mõistena välja Lisaks aitab karjääri meisterdamine suurendada isikliku jõu tunnetust. Jõudu tajutakse pakutud career craft ehk karjääri meisterdamine (Poehnell & Amundson 2002). kahel eri tasandil. Ühest küljest tekib võime näha olemasolevatest tõketest või takis- tavatest harjumustest kaugemale ning alustada uute teeradade loomise protsessi. Teisest Metafoori ,,katjääri meisterdamine" kasutamine aitab inimestel taas leida oma küljest toimub avanemine uutele võimalustele ja suhetele. Suurema teadlikkuse ja loovuse ning hakata oma mõtlemist ja tegutsemist uutmoodi vormima. enesekindlusega varustatult on inimesel lihtsam kujutleda vaimusilmas uusi suundi ja jälgida omaenda jõupingutusi. Mõiste craft ehk meisterdamine hõlmab kolme elementi. Meisterdamine erineb kaunitest Paljud inimesed, kes püüavad toime tulla karjäärimuutusega, tunnevad end ummikus kunstidest, kuna sisaldab endas funktsionaalsuse ideed. Rõhuasetus on millegi praktilise olevat - nad ei suuda enesele uut tulevikku ette kujutada. See kujutlusvõime kriis nõuab ja kasuliku loomisel. Lisaks on toote loomiseks vaja eriteadmisi ja oskusi. Ja lõpetuseks uutmoodi mõtlemist, mis on loovam ja annab rohkem enesekindlust. Metafoori «karjääri läheb vaja ka loovust ja uuenduslikkust. Meisterlikkus milleski tähendab oskuste meisterdamine" kasutamine aitab inimestel taas leida oma loovust, muuta oma mõtteviisi ühendamist loovusega ning kultuuriliselt ja kontekstiliselt sobiva toote loomisega. Samad ja hakata uutmoodi tegutsema. Nüüdisaegses ühiskonnas on enamik meist võtnud omaks tegurid võib esile tuua ka karjääriprotsessis - siit ka mõiste career craft ehk karjääri arusaama, et me läheme ja otsime endale töö umbes nii, nagu me valime kaupluses meisterdamine (Poehnell & Amundson 2002). kaupa. Kui aga valmis töökohti - s.t organisatsioonide poolt loodud ja ajalehes reklaamitud töökohti - pole, siis peame me säärase tarbijamenta- liteedi korral ootama, kuni keegi Karjääri arendamisele sellest aspektist vaatamisel on mitu positiivset külge. Üks neist on meile töökoha tekitab. Väikeettevõtluse areng viitab aga sellele, et tasub olla aktiivsem. viis, kuidas me eri liiki karjääriprotsessides osaleme. Esiteks kaasamine. Kaijääri Selle asemel, et oodata töökohtade loomist, võivad kliendid võtta enesele suurema meisterdamise protsessis on kliendid passiivse osalemise asemel aktiivselt kaasatud. vastutuse uute võimaluste algatamise eest. Arthur, Inkson ja Pringle (1999) on öelnud, et inimesed, kes otsivad tööd aktiivselt, valivad edasiliikumise teid uute võimaluste leidmise ja piirangute kõrvaldamise kaudu. Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus Karjääri meisterdamise põhimõtete rakendamine karjääri nõustamises eeldab vastavat Nõustamistavad koolitust ja oskusi, mida nõustamispraktikas kasutada. Kindlasti keskendutakse selle käsitlusviisi puhul aktiivsele kaasamisele ning nõustaja peab olema valmis kaasama Iga isikutevahelise suhtluse vormi puhul eksisteerivad teatud sotsiaalsed tavad, mis kliente mitmel eri tasandil (füüsilisel, vaimsel, emotsionaalsel ja hingelisel). Rõhku seavad suhtlusele reeglid ja piirid. Aja jooksul on tavade ajalugu ja eesmärk sageli pannakse ka loovusele ja kujutlusvõimele ning see paneb proovile nii nõustajad kui ka ununenud. Enamik inimesi aktsepteerib tavasid kui midagi iseenesestmõistetavat ja nad kliendid. Mis puutub nõustajate koolitusse, siis üks eeldusi on, et inimene õpib kogu elu. peaksid pikalt järele mõtlema, kui neil palutaks sotsiaalse suhtluse reegleid kirjeldada. Et Iga ala meistrid teavad, et meisterlikkus võib alguse saada kursusest või koolitusest või mõista sotsiaalsete tavade rolli igapäevaelus, mõelge näiteks õhtustele külaskäikudele. meistri juures õpipoisina töötamisest. Inimene peab pidevaks arenguks valmis olema ja Kanadas eeldatakse sageli, et külalised toovad kaasa väikese kingituse (näiteks pudeli seda soovima. Meisterkuduja Regensteiner (1970, lk 7) ütleb koolituse kohta nii: veini või lilled). Kui külla on kutsutud kella seitsmeks õhtul, siis tavaliselt ei ole midagi katki, Igasuguse käsitöö puhul tuleb kõigepealt selgeks saada põhialused ja õppida teooriat, kui külalised jäävad paar minutit hiljaks (aga kunagi ei tohi tulla varem!). Sõltuvalt sellest, alles seejärel saab asuda kõikmõeldavate loominguliste võimaluste avastamise juurde. kellele külla minnakse, on olemas teatud kirjutamata kokkulepped, millistel teemadel on Kuid loov avastamine võib alata paralleelselt koos õppimisega ja tehniliste oskuste sobiv rääkida ja millistel mitte. Kaks ilmselgelt tundlikku teemat on poliitika ja religioon. täiustamine ei pea olema igav. Tavad määravad ka, millist toitu serveerida, kui palju tohiks süüa, kui pikalt peaks ühe inimesega vestlema, millal on aeg lahkuda jne. Paljud kombed, mille järgi me elame, saavad ilmseks alles siis, kui satume uutesse olukordadesse ja kohtume inimestega, kes lähtuvad teistsugustest normidest. Nüüd olen ma üha rohkem hakanud mõtlema, kuidas neid tavasid muuta ja paremini kohandada sedalaadi aktiivsele nõustamisele, mida mina soovitan. as inimesed n?ustamisele tulevad, kuidas neid tervitatakse ja pannakse tundma teretulnuna ning kui palju n?hakse visiidiks ette aega. Tavad h?lma?vad ka n?ustamisruumi f??silist olemust ja kasutatavaid vahendeid. Millised v?iksid olla sotsiaalse suht uidas oleks olnud astuda sisse Sigmund Freudi kabinetti v?i k?lastada Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus nõustamisasutust sõja-aastatel, mil nõustajat eraldas kliendist muljet avaldav töölaud. 6. Tundub, et nõustamiskabinetist lahkumise ja näiteks koos kliendiga parki jalutama Tänapäeval on enamik nõustajaid oma kabineti sättinud nii, et ruumis puuduvad mineku osas tuntakse teatud ebakindlust. Murelikuks võib teha muidugi vastutuse igasugused füüsilised barjäärid. teema, kuid mulle näib, et ebakindluse põhjused ei ole seotud juriidiliste küsimustega. Eelduste kohaselt peaks nõustamine toimuma selleks ette nähtud, Paljude aastate vältel aktsepteerisin ma nõustamisruumi suhtes kehtivaid kirjutamata kindlaksmääratud ruumis. tavasid. Nüüd olen ma üha rohkem hakanud mõtlema, kuidas neid tavasid muuta ja paremini kohandada sedalaadi aktiivsele nõustamisele, mida mina soovitan. Allpool on 7. Nõustamisseansid toimuvad üks kord nädalas, välja arvatud eriliste asjaolude loetletud mõned juurdunud tavad või eeldused, mis mulle minu tööst meenuvad (teile korral. Iganädalaste kohtumiste juures ei ole midagi erilist. Kohtumised võivad olla tuntud tavad võivad olla teistsugused). sagedasemad või harvemad olenevalt vajadusest ja tööst, mida kliendid seanssidevahelisel ajal iseendaga teevad. 1. Nõustamine toimub kindlas ajaraamis (sageli on seansi kestus 50 minutit) ja ajaline korraldus on üsna paindumatu. 8. On olemas väljaütlemata eeldused selle kohta, kui pikk on ,,heaks" nõustamiseks vajalik aeg. Tavaliselt oletatakse, et positiivsete tulemuste saavutamiseks on vajalik 2. Vaikimisi lähtutakse eeldusest, et seansid on olemuselt ennekõike verbaalsed. rohkem kui üks seanss. Isegi kui tundub, et eesmärk saavutatakse ühe seansiga, Sageli ei ole ruumis paberit ega markereid või isegi kui on, siis puudub mugav koht tuntakse survet plaanida lisaseansse. Asi ei ole selles, nagu saaks nõustamise läbi nendega töötamiseks. Ka ruumi suurus piirab oluliselt võimalikku füüsilist liikumist. viia ühe seansiga ja nii tulekski teha, vaid pigem selles, et üheseansilist nõustamist ei tohiks välistada kui võimatut (Talmon 1990). Lisandub veel tõsiasi, et nõustajad 3. Paljudel juhtudel pööratakse vähe tähelepanu ruumi füüsilisele väljanägemisele, s.t suudavad tegutseda tõhusamalt, kui nad suhtuvad igasse seanssi aktiivsemalt, s.t piltide, värvide, taimede kasutamisele. Arvestades, kui oluline on nõustamise juures kasutavad ära kogu nende käsutuses oleva aja. kujutlusvõime, tundub olevat elementaarne luua ruum, mis laseks fantaasial lennata. Sotsiaalsetest tavadest sellist pilti maalides ei taha ma tunduda ülemäära kriitilisena. Mõned tavad haakuvad hästi minu poolt soovitatava nõustamisviisiga. Näiteks on meie 4. Eelduse kohaselt toimub nõustamine nõustaja ja kliendi vahelise suhtluse vormis. nõustamiskeskuse vastuvõtusekretär ja koordineerija hoolivad ja meeldivad ning nad Abikaasa või mõne muu kliendi jaoks olulise inimese kaasavõtmine on eriline panevad iga inimese end teretulnuna tundma. Kõikidele pakutakse kohvi, teed, kakaod ja sündmus, mida juhtub harva. Mäletan, et ükskord jälgisin ma seanssi, kuhu klient suppi. Ooteruum on avar ja mugav. See tekitab selgelt õhkkonna, kus inimene tunneb, et oli ootamatult kaasa võtnud oma väikese tütre. Nõustamine muutus veidi ta on meile tähtis. Kuid siiski tuleb minu arvates kõik nõustamis- tavad üle vaadata. koomiliseks, kui kaks täiskasvanut üritasid rääkida, samas kui laps püüdis kõigest väest oma kätt isa suu peal hoida. Tavade olemasolu iseenesest ei ole probleem. Probleem tekib siis, kui me ei vaevu 5. Kui klient ja nõustaja on nõustamisprotsessiga algust teinud, valitseb kirjutamata uurima, kuidas tavad mõjutavad nõustamissuunda, mida me omaks võtta tahame. arusaam. Aktiivsem nõustamine eeldab uusi tavasid, vastasel juhul on oht, et me paneme uue sisu eeldus, et seanss koosneb pidevast dialoogist (väheste pausidega). Katkestused on tavaliselt ette nähtud eriolukordadeks, kui ilmneb mõni eriline raskus. Seansi vanadesse raamidesse. peatamine järelemõtlemiseks või konsulteerimiseks on üldiselt uudne Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus 29 Aktiivsem nõustamine eeldab uusi tavasid, vastasel juhul on oht, et me paneme uue sisu vanadesse raamidesse. Nõustamissuhte loomine Nõustamissuhte käsitlemisel on hea võtta lähtepunktiks Carl Rogersi töö (1951, 1961, 1980). Nõustamissuhte esmased tingimused, nagu Rogers need sõnastas, on enamiku Tavade muutmine algab sellest, et me teeme endale selgeks reeglid, mille järgi me nõustamisteooriate vundament. Üha enam ollakse ühel meelel, et Rogersi esitatud tegutseme. Seejärel saame me määratleda need tavad, mida me vajame oma tegevuse suhteraamistik on kooskõlas ka kognitiiv-käitumusliku teooria ja praktikaga (Tursi & toetamiseks. Mina panen samm-sammult paika tavad, mis sobivad kokku kujutlusvõimet, Cochran 2006). Nõustamissuhte kolm esmast tingimust on siirus, tingimusteta heatahtlik loovust ja elujõudu hindava nõustamismeetodiga. suhtumine ja empaatiline mõistmine. Aktiivse kaasamise puhul on eelduseks, et nõustajad on ette valmistatud kasutama oma töös väga mitmesuguseid meetodeid ja vahendeid (kunstiteoseid, metafoore, liikumist, sümboleid). Et nõustajad niisuguste võimaluste rakendamiseks valmis oleksid, olen ma Nõustamise esmastele tingimustele oleks kasulik lisada paindlikkus. soovitanud neil hoida käepärast vastavad vahendid ja suhtuda neisse võimalustesse avatult. Nõustamissuhtes siiras ja loomulik olemine tähendab seda, et tavapärased ametiga Põhimõtteliselt tuleb nõustajaid julgustada kasutama kogu oma loovust ja kujutlusvõimet seotud rollid heidetakse kõrvale ning teise inimesega suheldakse läbipaistvalt ja ausalt. ning tegema seda võimalikult intensiivselt. Selle tulemusena hakkavad ka kliendid Siirusest kantud suhtlemine tagab tegevuse, tunnete ja mõtete ühtsuse. Kliendi ja nõustaja kasutama rohkem loovust ja paindlikkust oma probleemide lahendamisel (vajalik eeldus kohtumisel puuduvad igasugused varjatud tagamõtted või kaitsereaktsioonid. Nii nõustaja kliendi poolt muutuse juhtimiseks). Seansside intensiivsus edastab ka teatud sõnumi: ,,See kui ka klient peaksid olema spontaansed ja avameelsed. Siirusega kaasneb on koht, kus asjad saavad tehtud ning me töötame kõvasti, et kasutada võimalikult hästi ebatäiuslikkuse aktsepteerimine. Nõustaja ei pea eksperdi rollist kramplikult kinni hoidma - ära nii meie kokkusaamiste aega kui ka seanssidevahelist aega." Kui nõustaja esitab nii on tal võimalik jagada kliendiga avameelselt hetki, mil ta on segaduses, ja tunnistada sellise eelduse, siis iseloomustab nõustamist vastutustunne, mida võib sõnastada nii: võimalikke eksimusi. ,,Meie mõlemad peame siin kõvasti tööd tegema." Tingimusteta heatahtlik suhtumine on tihedalt seotud selliste mõistetega nagu Liikudes lähemale aktiivse kaasamise nõustamisfilosoofiale ja -praktikale, pühenduvad toetamine, austamine, aktsepteerimine ja hoolimine. Niisuguse suhtumise puhul on nõustajad täielikult sellele, mida teevad. Nad hindavad ka kriitiliselt olemasolevaid piire ja rõhuasetus valmisolekul aktsepteerida teist inimest teda arvustamata. seavad uusi, mis on kujutlusvõime ja aktiivse õppimisega paremini kooskõlas. Ma ei taha öelda, et selle meetodi kasutamisel peaksid nõustajad tegutsema ilma igasuguste piirideta. Tingimusteta heatahtlik suhtumine tähendab seda, et klienti võetakse kui ainulaadset ja Kindlasti on vajalikud need piirid, mis tagavad füüsilise ja emotsionaalse turvalisuse nii väärtuslikku inimest olenemata sellest, mida ta teeb. Nõustajal on võimalik aktsep teerida kliendi kui ka nõustaja jaoks. Tuleb kinni pidada juriidilistest, eetilistest ja klienti ja samal ajal mitte aktsepteerida tema käitumist. Käitumise ja sisemise väärtuse suhtlemisreeglitest. Mõte on pigem selles, et mõned väljakujunenud piirid on liiga kitsad ja eristamine on oluline käsitus ning see on ka üks neid käsitusi, mida sageli valesti neid võiks laiendada. mõistetakse. Tingimusteta aktsepteerimisel põhineva suhtumise puhul pöördub Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus nõustaja kliendi poole soojusega ja tugeva usuga kliendi suutlikkusse oma probleemid Ja kas ma suudan aktsepteerida asjaolu, et peaaegu kindlasti teen ma lahendada. alguses vigu?" Ma ei saa asjast täiesti täpselt aru. Ma tahaksin suuta aktsepteerida tõsiasja, et ma võin teha vigu, ja seejärel parandada ennast, Empaatiline mõistmine tähendab, et nõustaja püüab täpselt tajuda kliendi maailma, nii et saada kliendiga tõepoolest ühele lainele. Ja mitte olla enda suhtes nagu see seda kogeb (tundeid ja mõtteid). Mõistmist saab väljendada lisaks keelelistele kriitiline, kui mul on veidi raskusi täpse tähenduse mõistmisel. Ja ilmselt vahenditele ka mitteverbaalsete märkide ja käitumisega. Mõnest olukorrast on suhteliselt küsin ma endalt ennekõike: ,,Kas ma oskan siseneda teise inimese maailma kerge aru saada, samas kui teised nõuavad peidus olevate tunnete sügavamat mõistmist. ja tunnetada seda maailma nii, nagu tema seda teeb?" Veel tuleb mulle Nõustajate koolitusel valitseb kaudne eeldus, et empaatia on meil kõigil olemas ja tuleb meelde, et meie vestlus on väga lühike ja kestab kõigest 15 minutit. vaid õppida mõistmist väljendama. Minu arvates on olukord veidi keerulisem. Ehkki meil ,,Kas ma saan olla valmis selleks, et võib-olla ei juhtu suurt midagi, ja kas kõigil on veidi empaatiat, võivad inimesed olla siiski väga erinevad. Empaatia allikat on ma saan olla valmis ka selleks, et 15 minuti jooksul võib juhtuda väga olulisi raske kindlaks teha, kuid teoreetikud, näiteks Schwalbe (2007), on viidanud, et empaatia asju?" Teisisõnu, ma tahan olla võimalikult paindlik ja avatud kõige suhtes, arenemisel mängivad olulist rolli sellised tegurid nagu võimetuse tundmise kogemused, mis võib juhtuda. kokkupuuted meist erinevate inimestega ja suhted teistega (seda teemat käsitletakse põhjalikumalt VIII peatükis). On üsna selge, et nõustajana töötavad inimesed peavad (Boy & Pine 1990, lk 143-144) olema väga empaatilised. Peale empaatia tundmise peavad nõustajad õppima ka seda, Sõnad «paindlikkus" ja «avatus" väljendavad nii mitmelgi moel meetodit, millest selles kuidas oma tundeid verbaalselt ja mitteverbaalselt väljendada. Empaatia väljendamine raamatus räägitakse. Et käsitletava meetodi järgi töötada, peame me olema valmis eeldab riskide võtmist ning seda tuleb teha osavõtlikkuse ja austusega. Lause ,,Te põhjalikuks enesevaatluseks. On huvitav lugeda kõiki neid küsimusi, mida Rogers tema tunnete ..., sest..." äraõppimine on üks lähtepunkte, kuid minna tuleks palju kaugemale. jaoks keeruliseks vestluseks valmistudes enesele esitab. Need peegeldavad eespool Sageli võib kallistus sobival hetkel väljendada märksa rohkem kui miski muu. kirjeldatud mõisteid «siirus", «tingimusteta heatahtlik suhtumine" ja «empaatia" ning ka Kui te mõtlete nõustamise kolme esmase tingimuse peale, on oluline mitte kaotada silmist valmisolekut alati kahelda selles, mida sa teed. eesmärki, et need tingimused peavad moodustama ühtse terviku. Järgnev tsitaat Rogersilt, Nõustamise esmastele tingimustele oleks minu arvates kasulik lisada neljas mõõde - mis kirjeldab tema mõtisklust (84-aastasena) ühe varasema nõustamisseansi üle, paindlikkus. Paindlikkus kui mõiste on kindlasti kooskõlas käsitusega, mida soovitas väljendab selle terviku mõtet: Rogers. See peegeldab ka vajadust kohaneda muutuva tööturu ja sotsiaalse maastikuga. Herr (1993, 1997) on öelnud, et nõustaja paindlikkus on 21. sajandil hädavajalik. See Ma mäletan, et see oli minu jaoks väga keeruline vestlus, sest klient peegeldub kujutlusvõimes ja loovuses, aga ka valmiduses olla avatud uutele olukordadele. tõstatas teemasid, mida ma poleks ühegi kliendi puhul oodanud. Niisiis Paindlikkus on samuti seotud mängulise suhtumisega, valmisolekuga paigutada kujundeid küsin ma endalt: ,,Kas ma saan olla vatmis selleks, mida ma ei tea, mis on ja ideid uutesse raamidesse (Thorsted 2008). ootamatu ja mille esilekerkimist ma ei osanud kuidagi ette näha? Ja kas ma suudan mitte anda hinnanguid, kas ma oskan ära kuulata kõik, mis mulle Suhte arendamine toimub sageli nii, et inimesed istuvad koos ja peavad sisukat vestlust. räägitakse, ja aktsepteerida seda ilma arvustamata? Kas ma suudan panna Individuaalses karjäärinõustamises kasutatava tavapärase hoiaku kirjeldamisel end tundma, kuidas oleks olla praegu minu kliendi nahas? kasutatakse mõnikord lühendit SOLER. Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus Olemine ja tegemine S - näoga otse kliendi poole (squarely facing the Client) Eelmises osas toodud ettepanek lisada Rogersi esitatud esmastele tingimustele, milleks on siirus, tingimusteta heatahtlik suhtumine ja empaatiline mõistmine, ka paindlikkus on oluline samm aktiivseks kaasamiseks vajaliku tasakaalustatud hoiaku saavutamisel. Ehkki 0 - avatud asend (openness of posture) ma pean seda sammu tähtsaks, tuleks minu arvates kaaluda veel üht aspekti. Kõnealune aspekt hõlmab ,,olemise" ja ,,tegemise" (being and doing) vahelist suhet. Muidugi hindan L- kergelt ettepoole nõjatunud (leaning forward slightly) ma nõustamise seda osa, mis keskendub tegevusele, kuid nõustamine on midagi enamat kui lihtsalt suur hulk tegevusi. Tegevusele keskenduv nõustamise osa peab rajanema E - silmside (eye contact) olemise seisundil (Hansen & Amundson; Thrift & Amundson 2005). Tegutsemise ja R - lõõgastunud (relaxed) toimetamise keskel on vaja otsida ja leida rahu, see on seisund, mida mingil määral Ehkki selline meetod on kindlasti mõne nõustaja ja kliendi puhul tõhus, on oluline meeles kirjeldab ütlus vaikus enne tormi. Selles rahus on valmisolek olla täiel määral kohal ja pidada, et see pole ainus viis inimeste kaasamiseks. Paljud kliendid eelistavad kaudsemat lihtsalt oodata, et midagi juhtuks, mitte püüda midagi parandada, vaid üksnes olla olemas, suhtlemisviisi. Ma olen avastanud, et mõne inimese puhul on kasulik mõtted ja metafoorid olla täielikult kaasatud ja uskuda, et lugu hakkab ühel või teisel moel hargnema. Vaimu paberile kirja panna. Teistega võib olla parem töötada koos mõne joonise või skeemi kallal vaikuses hakkab inimene kuulama vaikset sisehäält, intuitiivset teadmist. See vaikne või minna lihtsalt kahekesi jalutama. tähenduse Vaimu vaikuses otsimine hakkab inimene on olemise kuulama seisund, vaikset misintuitiivset siseh??lt, on karjääri arendamise kese (Amundson teadmist. 2008). millal nende t?hendus minuni j?uab. Kui ma liigun liiga kiiresti edasi, j??vad t?helepanuta olulised osad sellest, mida mulle r??gitakse. Ootamine eeldab, et ma olen kannatlik ja enese?kindel ning usun, et t?hendus ilmutab end mulle, kui ma vaid rahuli ahulikkusest toimub intensiivne elu m?istatuslikkuse tunnetamine. Lihtsaid vastuseid ei ole. See Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus on tõepoolest mõnevõrra paradoksaalne olemise seisund, kus aktiivsus ja vaikelu Inimese olulisust rõhutava eksisteerivad kõrvuti. Et sellesse seisundisse jõuda, tuleb vaadata nii enda sisse kui ka väljapoole. õhkkonna loomine Tempo mahavõtmise tähtsust kogesin ma hiljuti füüsiliselt oma taastusravi ajal (pärast Nõustamissuhet võib hinnata ka sellest vaatenurgast, kuivõrd olulisena klient ennast puusaliigese operatsiooni). Ühe osa minu harjutustest moodustas aeglane edasi- tagasi nõustajaga suheldes tunneb. Rosenberg ja McCullough (1981) kirjeldasid esimestena kõndimine tänaval. Mõnikord kulus mul tund aega, et läbida vahemaa, mis varem võttis enda olulisuse tunnetamist kui inimese mina-käsituse lahutamatut osa. Schlossberg, Lynch vaid 10 minutit. Aeglase kõndimise seisundis tundus maailm teistsugune. Ma märkasin ja Chickering (1989) määratlesid olulisuse tunnetamise kui inimese veendumuse - olgu peegeldusi lompides ja rohutiblesid läbi sillutise tungimas. Ehkki ma ei oleks tahtnud see õige või vale -, et ta on kellegi teise jaoks tähtis, et ta on kellegi tähelepanu objekt ning sellisesse peatunud olekusse igaveseks jääda, sain ma seeläbi kinnitust, et me kogeme et teised hoolivad temast ja hindavad teda. Kui inimene tunneb, et ta on oluline, siis suhtub reaalsust teisiti, kui kiiruse maha võtame. ta endasse paremini, ta tunneb end teistega seotuna ning suutelisemana valikuid tegema ja vastavalt tegutsema (Chen 2006). Kui inimene tunneb, et ta ei ole oluline, siis tema Aastate jooksul olen õppinud, et keerukate asjadega toimetulekuks on sageli parem sidemed teiste inimestega nõrgenevad ning tavaliselt toimub teatav eemaletõmbumine ja liikuda aeglasemalt, selle asemel, et püüda tegutseda kiiresti. Vaiksem seisund võimaldab enesekindluse vähenemine. Enese olulisuse tunnetamise kontseptsiooni on kasutatud paremini süveneda ja laseb tekkida uutel mõtetel. See on sageli päris vaevanõudev, sest töötute (Amundson 1993) ja töökeskkonna teema puhul (Connolly & Myers 2003). Dixon ma pean seisma vastu kiusatusele liikuda edasi liiga kiiresti - piisava sügavuse ja Rayle (2006) on öelnud, et olulisuse tunnetamise kontseptsioon pakub nõustajatele, arusaamiseta. sotsioloogidele ja psühholoogidele üha enam huvi. Kuidas siis leida see vaiksem seisund, olemise tunnetus? Filosoofilised nõustajad, näiteks dr Finn Thorbjorn Hansen, on öelnud, et filosoofia, luule, kunst ja mõned Olulisuse tunnetamine on inimese veendumus - olgu õige või vale et ta on kellegi meditatsioonivormid avavad meie silmad tavalise elu ja meie ameti salapära suhtes. teise jaoks tähtis, et ta on kellegi tähelepanu objekt ning et teised hoolivad temast ja Nimetatud tegevuste abil siseneme me uude teadvustatuse seisundisse, mis aitab meil hindavad teda. paremini rajada oma tegevust olemise seisundi tugevamale tunnetamisele. Selle väite põhisisuga olen ma kindlasti nõus. Ma arvan ka, et oma roll on vaimsusel ja usul, ning olen Schlossberg, Lassalle ja Golec (1988) väidavad, et enda olulisust tunnetatakse mitmel eri veendunud, et vastused saabuvad, kui ma olen tasakesi ja kuulan tähelepanelikult oma tasandil. Kõige esmasel tasandil eeldab see nähtavust - klient tunneb, et keegi on tema vaikset sisehäält. olemasolu märganud ja teeb jõupingutusi selleks, et ta tunneks end oodatuna. Need jõupingutused algavad esimesest kontaktist ja hõlmavad lisaks nõustajale ka teisi töötajaid. Püüdes seda kontseptsiooni nõustajatele selgitada, palun ma neil mõelda, mida nad teeksid, kui nad ootaksid mõne tähtsa isiku külaskäiku. Milliseid ettevalmistusi sel juhul tehtaks? 36 Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus Meie nõustamiskeskuses tervitatakse inimesi vastuvõtulauas, nõustaja juhatab nad Tulemusliku teenuse osutamise vundamendi ühe lahutamatu osa moodustavad nõustaja isiklikult oma kabinetti, neile pakutakse kuuma või külma jooki, on olemas koht, kuhu isiklikud vajadused. Lisas 1 on esitatud olulisuse tunnetamise skaala, mida nõustajad mantel riputada, visiidi ajal ei võeta vastu telefonikõnesid jne. Kui me asetame kliendid võivad kasutada, et hinnata, kuivõrd olulisena nad tunnevad end oma suhetes juhtide ja olulisuse pjedestaalile, siis sellel on nõustamisruumi sisenemisel teatav mõju. teiste inimestega. Olulisuse tunnetamise küsimustiku valiidsust ja reliaablust ehk asjakohasust ja usaldusväärsust on hinnatud Corbiere'i ja Amundsoni töös (2007). Olulisuse tunnetamise teisel tasandil minnakse tähelepanu osutamisest kaugemale ja väljendatakse teise inimese väärtustamist. Inimese olulisuse tunnustamiseks tuleb võtta Olulisuse tunnetamise kontseptsioon on asjakohane paljudes eluvaldkondades. Ma reisin aega ja kuulata ära probleemid, millest räägitakse, ning panna tähele ka rääkija tundeid. palju ja sõidan sageli ka taksoga. Mulle on eriti meeldejäänud üks juhtum, kui ma võtsin Nöustamisseansside üks ainulaadne aspekt on see, et kliendile peaks kuuluma teise pärast maandumist lennujaamas takso, et sõita kesklinnas olevasse hotelli. Autosse inimese (nõustaja) jagamatu tähelepanu. istudes tundsin väsimust, ma nõjatusin seljatoele, et lõõgastuda ja nautida sõitu läbi linna. Peagi olime me liiklusummikus ja kui auto parasjagu ei liigu, köidab taksomeetri tiksumine Olulisuse tunnetamise kolmanda tasandiga on tegemist siis, kui kliendil on võimalus lisaks abi saamisele ka ise teistele abi pakkuda. Paljudel aitab võimalus näha end paratamatult tähelepanu. Kuna ma olin selles linnas mõni aasta tagasi elanud, teadsin ma inimesena, kellel on midagi teistele pakkuda, taastada eneseusaldust. Näiteks sealset liiklust ja sain aru, et me pääseksime kõrvaltänavate kaudu ummikust mööda. grupinõustamise käigus on võimalik teisi rühmaliikmeid aidata. Lisaks võib näiteks töötuid Enesekehtestamise seisukohast tuli mulle kõigepealt pähe hakata juhtnööre jagama. Olles otsesemalt kaasata tööhõivekeskuste tegevusse. Ehk saaks neile leida võimaluse koostöö aga hiljuti valmis saanud uurimuse olulisuse tunnetamise kohta, otsustasin proovida tegemiseks keskuste töötajate ja nõustajatega, et nad võiksid võtta endale rohkem teistsugust taktikat. Taksojuht oli teise kultuuri esindaja ja ma lihtsalt küsisin temalt, kust ta vastutust seoses osutavate teenustega. pärit on (ta oli Etioopiast) ja kuidas talle selles linnas meeldib. Vestlus hakkas sujuma ja taksojuht keeras auto peagi kõrvaltänavasse, öeldes, et teab, kuidas ummikust mööda Olulisuse tunnetamise neljas ja viimane tasand tekib siis, kui klient usub siiralt, et ta on saada. Varsti tegin ma oma elu kiireimat sõitu ja saabusin hotelli rekordajaga. Taksomeetril loonud oma nõustajaga nii isikliku kui ka ametialase suhte. Positiivne tunne on mitmelgi oli kirjas 13 dollarit, kuid taksojuht ütles, et 10 dollarist piisab. Mina tahtsin anda 15 dollarit moel loomulik tulemus, kui kliendiga suhtlemise aluseks on empaatia, siirus, tingimusteta ja me hakkasime vaidlema. See kogemus andis mulle õppetunni, millest võib kasu olla heatahtlik suhtumine ja paindlikkus. See ei tähenda isikliku sõpruse tekkimist, pigem tekib suhetes taksojuhtide ja paljude teistegi inimestega. Kui me pühendaksime rohkem aega isiklik hoolimine, mis väljub professionaalsuse traditsioonilistest piiridest. Niisuguse sellele, et aidata üksteisel end olulisena tunda, jääksid paljud katsumused ja raskused kontakti tekkimisel usub klient, et nõustaja hoolib temast kui inimesest ja on huvitatud tema meie elus ära, edust pikema aja vältel. Tehtu või saavutatu follow-up ehk järelhindamine tugevdab olulisuse tunnetamist. Tagasiside saamiseks tehtaval telefonikõnel või saadetaval e- postisönumil võib olla suur mõju. Olulisuse väljendamine nõustamisseansi ajal sõltub mingil määral ka sellest, mis nõustaja elus üldisemalt toimub. Raske on panna teist end olulisena tundma, kui miski häirib nõustajat kas tööl või isiklikus elus. Sellisel juhul on nõustajal sageli keeruline keskenduda ja ta võib olla hajevil. Aktiivne kaasamine i N?ustamise protsess ja ?lesehitus 39 Ühisosa leidmine Kui te ei ole mingi küsimuse esitamises kindel, siis tavaliselt on kõige parem kliendilt otse küsida, kas see on sobiv. Kui küsimusi esitatakse heas usus ja siirast uudishimust Kui kliendid tulevad nõustamisele, siis tahavad nad sageli kiiresti probleemi(de)st rääkima ajendatuna, siis ei teki üldjuhul mingeid raskusi. Klientidele sellisel moel lähenedes alustan hakata. Enne asja juurde asumist ja probleemist kõnelemist on aga sageli otstarbekas ma harilikult nii: suhelda veidi isiklikumal tasandil, suunates jutu kliendi tugevatele külgedele (Harris, ,,Mulon hea meel teid täna siin näha. Ma mõtlesin, et enne kui me asja juurde läheme, Thoresen & Lopez 2007; Schutt 2007). Kui võtate aega ja uurite rohkem välja kliendi võiksime pühendada paar minutit üksteise tundmaõppimisele. Kas see sobib teile? ... Kui tugevate külgede ja isikliku elu kohta, aitab see kaasa teievahelise vastastikuse mõistmise jah, siis ehk võiksite mulle veidi endast rääkida, s.t kus te elate, kui kaua te olete seal tekkimisele ja võib osutuda kasulikuks nõustamisprotsessi hilisemates etappides. Ma olen elanud, kui suur on teie pere, mida te vabal ajal teete ja nii edasi." avastanud, et iga uue kliendiga kohtudes on hea rakendada multikultuurse nõustamise põhimõtteid (Amundson, Westwood & Prefontaine 1995). Mõnes mõttes on iga uus olukord Veel üks, veidi struktureeritum viis tundmaõppimise etapi läbimiseks on kasutada rassidest ja kultuuritaustast olenemata multikultuurne suhtlus. Kuna nõustaja ja klient harjutust ,,20 asja, mida mulle meeldib teha". Mul pole aimugi, kus see harjutus välja tulevad n-ö erinevatest maailmadest, on oluline pühendada veidi aega nii sarnasuste kui töötati, kuid mina sain selle koolis ühelt oma õpilaselt, kes väitis, et oli selle leidnud ka erinevuste leidmisele (Pedersen 1997). paberilehelt, mis vedeles mahajäetud kirikus Uus-Meremaal. Ma olen seda harjutust palju kasutanud ja sellest on saanud üks minu lemmikuid. Kõigepealt paluge kliendil võtta tühi Selles esimeses etapis peaks arutelu olema pigem mitteametlik vestlus kui küsitlemine. paber ja kirjutada lehe vasakule poolele 20 asja, mida talle meeldib teha. Need tegevused Siirus, austus, empaatiline mõistmine ja paindlikkus kui esmased tingimused on kõnealuse peaksid hõlmama tema elu kõiki tahke, nii isiklikke kui ka tööga seotuid. Kui nimekiri on protsessi lahutamatud osad. Minu kogemused on näidanud, et paljud nõustajad suhtuvad valmis, paluge kliendil iga tegevuse üle mõtiskleda, lähtudes järgmistest küsimustest. klientidega vaba vestluse arendamisse mõningase vastumeelsusega. Mõnikord seostatakse seda vajadusega olla professionaalne, kuid sagedamini on põhjus isiklikus 1. Millal te seda viimati tegite? seisukohas, et teatud liiki küsimuste esitamine on pealetükkiv. Tihti on piirid, mille nõustajad tõmbavad sensitiivsete ja aktsepteeritavate vestlusteemade vahele, ülemäära 2. Kui palju see maksma läks? konservatiivsed ega haaku kuidagi klientide valmisolekuga oma lugu jutustada. Suurem 3. Kas te teete seda üksi või kellegagi koos? osa inimesi räägib üsna meelsasti endast ja tõlgendab sellist vestlust tegelikult kui märki, et neid peetakse oluliseks. 4. Kas tegevus eeldab kavandamist või on see pigem spontaanne? 5. Mis tasandil see tegevus teile rahuldust pakub: vaimsel, emotsionaalsel, füüsilisel, Tihti on piirid, mille nõustajad tõmbavad sensitiivsete ja aktsepteeritavate vestlus- hingelisel (võimalikud on mitu varianti)? teemade vahele, ülemäära konservatiivsed ega haaku kuidagi klientide valmis- olekuga oma lugu jutustada. Kirjapandud tegevuste üle mõtisklemine annab kliendile võimaluse uurida oma isiklikku rahulolu. Samuti annab see nõustajale võimaluse saada hea ülevaade kliendi elus valitsevast olukorrast. Ma olen leidnud, et kuulates kliendi kirjeldust tema olukorra kohta, on kasulik sõna sekka öelda, kui nõustajal ja kliendil tundub midagi ühist ole- 4U Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus 41 v?ib olla allikaks sobivate metafooride leidmisel (seda teemat laiendatakse III ja V peat?kis). Saadud teave v?ib osutuda tulusaks ka vestluse hilisemas etapis, kui tegeletakse karj??riv?imaluste uurimisega. Nõustamissuhte olemuses kokkuleppimine elda v?iks ka vanuse, soo, puude, haridustaseme, usutunnistuse, majandusliku staatuse, seksuaalse s?ttumusega jms seotud erinevusi (Weinrach &Thomas 1996). Seisukohtade erinevusi tuleb tunnustada, samal ajal aga tuleb esile tuua ka valdkonnad, ku Klient ja nõustaja peavad kokku leppima, millise rolli kumbki neist selles uues suhtes enesele võtab. Vähämöttönen (1998) kirjeldab kõnealust protsessi kui läbirääkimisi, kus klient ja nõustaja püüavad jõuda ühisele arusaamale küsimuses, kuidas nad nõustamisprotsessi iga etapi läbivad. Võimalikke läbirääkimisi mõjutab suurel määral see, millisena osalised tajuvad oma identiteeti. Peacock (2001), kes kasutab lahenduskeskset lähenemist, ütleb, et on kolm rolli, mille klient võib enesele võtta. Esiteks külaline (Visitor) - inimene, kes tuleb nõustamisele seetõttu, et keegi teine on talle seda soovitanud. Niisugune inimene ei mõista, et tal on tegelikult probleem, ja ta võib kogu protsessi suhtes skeptiliselt meelestatud olla. Teiseks klient (Customer) - inimene, kes näeb probleemi ja on valmis tegutsema. Kliendi puhul saab hästi kasutada enamikku nõustamismudelitest. Ja lõpuks kurtja (Complainant) - inimene, kes teab, et tal on probleem, kuid ei ole valmis selle suhtes midagi ette võtma. Sellised kliendid vastavad ettepanekutele sageli: Jah, aga ..." Jah, teie ettepanek on kasulik, aga ei, sellest ei tule midagi välja." Kurtja võtab passiivse ohvri hoiaku ja tunneb, et ta ei saa oma olukorra parandamiseks midagi teha. Läbirääkimiste protsessi käigus võib osutuda vajalikuks, et nõustaja selgitaks kliendile neid paljusid tegureid, mis mõjutavad karjäärivalikule tegemist, ja juhiks teda koostööpõhisema suhte poole. Iga rolli korral peab nõustaja erinevalt reageerima. Külalise puhul on oluline tegutsemisega mitte kiirustada, vaid anda inimesele aega olukorda hinnata ja otsus tada, kas selles on midagi tema jaoks. Külalisi tuleb julgustada ja neile tuleb anda ?> Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus positiivset tagasisidet nende endi ja võimaluste kohta. Kurtjate puhul on oluline protsessi eludes olen kasutanud, on joonisel 1 kujutatud ratas (Amundson 1989; Amundson & aeglustada ja võib-olla kaasata nad teatud liiki jälgimisega seotud tegevusse, pöörates Poehnell 2004). tähelepanu olukordadele, kus asjast ,,tuleb midagi välja" (erandid), selle asemel, et keskenduda üksnes negatiivsele. Klient on sageli tegutsemiseks valmis ning talle tuleb Kui ma kirjeldan ratta elemente, hakkavad kliendid mõistma, et nõustamine on anda koduülesandeid ja konkreetseid tegevusi. Peacock (2001) ütleb veel, et need kompleksne protsess, mis nõuab märkimisväärset panust ka neilt endilt. Tavaliselt teen ma kategooriad ei ole püsivad; alati on ruumi muutustele ja kõikumistele, isegi sama vestluse kohe alguses selgeks, et saan mingi arvamusega välja tulla alles siis, kui me oleme käigus. kogunud veidi algandmeid. Harilikult juhtub nii, et analüüsi käigus leiab klient ise õige suunaja tegelikult on minu arvamust vaja üksnes toetuseks või julgustuseks. Samal ajal Läbirääkimiste teine aspekt on identiteedi kujunemise sotsiaalne olemus. Gilbert ja püüan ma selgitada oma ootusi suhte iseloomu osas, s.t soovi saavutada koostöö. Cooper (1985, lk 83) kinnitavad, et meie arusaam iseendast sõltub sellest, millised on teiste arusaamad meist. Tõlgendades ühiselt sotsiaalset reaalsust, määravad inimesed Kliendid, kes suhtuvad karjäärinõustajatesse ettevaatusega, tulevad nõustamisele vastastikku ära üksteise identiteedi - mingis mõttes muutume me selleks, kelleks teised tavaliselt siis, kui see on mingil moel kohustuslik. See ei ole nõustamiseks muidugi kuigi hea meid peavad. Seega on tegemist üksteise vastastikuse mõjutamisega, kui klient ja algus, kuid mõnikord tuleb seda ette ja kui see nii on, siis peab nõustaja olema valmis nõustaja püüavad oma rolle määratleda või uuesti määratleda. vastavateks läbirääkimisteks. Niisuguses olukorras on harilikult kasulik alustada vastuseisu ja mõne selle aluseks oleva tunde avameelsest tunnistamisest. Võimaldada kliendil oma Üks praktiline küsimus, mis tuleb kohe alguses paika panna, on konfidentsiaalsus. Klient tundeid ja muresid väljendada on oluline, nagu ka see, et nõustaja ei asu väljendatavate peab teadma, kuidas nõustaja kavatseb klienti puudutavat teavet käsitleda ja mida ta seisukohtade suhtes kaitsepositsioonile. Kui klient on saanud end välja elada, on enamasti kavatseb teistega arutada. See on iseäranis oluline siis, kui nõustamisse on juhendajate mõistlik keskendada tähelepanu olemasolevale suhtele kliendi ja nõustaja vahel ning või konsultantidena kaasatud teisi isikuid. sellele, mida kasulikku oleks võimalik ühiselt saavutada. Kõige paremini tundub toimivat Töötud kliendid tunnevad sageli end tööd otsides võimetuna (Westwood & Ishiyama see, kui klient pannakse olukorda, kus ta saab teha mingeid valikuid nõustamisseanssidel 1991). Borgeni ja Amundsoni uurimusest (1987) ilmnes, et paljud töötud kogevad väga toimuva suhtes. järske meeleolu kõikumisi. Neis muutlikes tingimustes võib nõustajatel olLa üsna Klient võib olla kohustatud tulema nõustamisele, kuid tal on võimalus otsustada, kuidas keeruline nõustamissuhtes kokku leppida. Mõned inimesed võivad olla usaldusliku suhte nõustamine toimuma hakkab. Kliendile selle valikuvabaduse andmine on rahuldava sõlmimisel kahtlustavad ja ettevaatlikud. Teised võivad tunda end lööduna ja loodavad, et töösuhte loomisel sageli määrav tegur. Siiski on oluline olla valmis aktsepteerima seda, et nõustaja võtab kõik enda peale ja lahendab probleemi. Sõltumata lähtepunktist peab klient ei taha osaleda. Siin tundub kehtivat Inglise vanasõna, et sa võid küll viia hobuse vee nõustaja olema valmis pühendama aega nõustamisprotsessi olemuses kokkuleppimisele. juurde, kuid sa ei saa panna teda jooma. Paljud kliendid arvavad, et karjäärinõustajal on mingi imerohi (tavaliselt testid), mis Läbirääkimised võivad toimuda paljudel eri tasanditel ja mõnel juhul on vaja uuesti võimaldavad neil lahendada probleemid lühikese aja ja minimaalse omapoolse panusega. läbirääkimistesse asuda (Amundson 1994). Kui klient on hakanud end paremini tundma, siis Läbirääkimiste protsessi käigus võib osutuda vajalikuks, et nõustaja selgitaks kliendile neid võib ta tahta mõnda nõustamisprotsessi tingimust muuta. Enamikul juhtudel on nõustajatel paljusid tegureid, mis mõjutavad kaijäärivalikute tegemist, ja juhiks klienti koostööpõhisema suurema isikliku kaasatuse üle hea meel ja see on tunnistuseks ka nõustamise käigus suhte poole. Üks vahend, mida ma sellistes arut- tehtud edusammudest. N?ustamise protsess ja ?lesehitus 45 Nõustamise eesmärkide ühine määratlemine Eespool kirjeldatud läbirääkimiste protsess kehtib ka üksikute seansside ja kogu nõustamisprotsessi eesmärkide seadmise puhul. Nõustamisele tulles on klientidel tavaliselt mõned mõtted selle kohta, mida nad loodavad saavutada. Need eesmärgid võivad nõustamise võimalusi silmas pidades olla realistlikud ja asjakohased, aga ei pruugi. Nii nõustajal kui ka kliendil on oma vaatenurk ning mõnikord võib osutuda vajalikuks kohandada eesmärke selle järgi, mida on reaalselt võimalik saavutada. Walterja Peller (1992) on andnud eesmärkide väljatöötamise kohta järgmised suunised. 1. Kasutage oodatava tulemuse kirjeldamisel positiivseid väljendeid. 2. Eesmärkide kirjeldamisel kasutage pigem tegevust väljendavaid verbe kui nimisõnu. 3. Keskenduge vahetult saabuvale olukorrale, s.t mis juhtub pärast seda, kui klient on nõustamisseansilt lahkunud. 4. Olge konkreetne ja mõelge üksikasjad läbi. 5. Rõhutage eesmärke, mille üle kliendil on kontroll. 6. Kasutage eesmärgi (eesmärkide) sõnastamisel lihtsaid väljendeid. Saavutatavate ja konkreetsete eesmärkide väljatöötamine on protsess, mis jätkub Joonis 1. Ratas nõustamise kõikides etappides. Klient ja nõustaja teevad koostööd, et panna paika selge suund. Ma olen avastanud, et osa klientide puhul on hea kasutada eesmärgi poole liikumise Nõustamissuhte rollide ja identiteediga seotud küsimustes kokkuleppimine on muidugi vaid üks osa laiemast läbirääkimiste protsessist. Nõustamise käigus toimuva i muutused võivad skaalat, et aidata neil protsessist täielikumat ülevaadet saada. Selle mõjutada ka suhteid isiklikus ja tööelus. Karjäärinõustamine võib aidata inimestel iseendasse paremini suhtuma hakata, välja töötada võtteid negatiivse enesesisenduse kontrollimiseks, õppida ennast paremini ,,müüma" ja luua süsteemne tegevusplaan, mille elluviimise tõenäosus on suur. 46 Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus 4 / Toimetulek kliendi vastupanuga meetodi puhul palute te kliendil mõelda, kus ta on praegu (lähtepunkt, 0), mida ta mõistlikult võttes võiks loota saavutada (+1) ja mis oleks ideaalne tulemus (+2). Ja ümberpöördult - Kliendid ei vasta nõustaja abistamissoovile alati samaga ja mõnikord on nõustajal oht mis tõenäoliselt juhtuks, kui asjad läheksid halvemaks (-1), ja mis oleks täielik katastroof (- sattuda üsna keerulisse olukorda. See näeb välja nii, et nõustaja alustab entusiastlikult, 2). Selle meetodi illustreerimiseks sobib ühe 33-aastase vallalise mehe juhtum. Ettevõttes, soovides klienti päästa. Kahjuks ei käitu mõned kliendid ootustele vastavalt ja kus ta töötas, oli parasjagu käimas tootmise vähendamine. Nõustamisele tulles ei olnud lõppkokkuvõttes kukuvad päästmiseks tehtavad jõupingutused läbi. See tekitab pettumust ja klient kindel, kas ta peaks hakkama otsima muud tööd või jääma oma praegusesse nõustaja võib muutuda päästja asemel tagakiusajaks, üritades klienti sunniviisiliselt ettevõttesse (lähtepunkt, 0). Kui ta oli oma eesmärke analüüsinud, sai talle selgeks, et raskustest välja aidata. Lõpptulemus on see, et enamik päästmiseks tehtavaid jõupingutusi nõustamiselt lootis ta saada juhiseid selle kohta, milline otsus langetada. Ta mõistis, et ei kanna vilja ja nõustajast endast saab ohver. otsus tuleb teha tal endal, ent soovis lisateavet, millele oma otsus rajada (+1). Tema seisukohalt ideaalne lahendus oleks olnud see, kui nõustaja ütleks talle selgelt, mida ta peab edasi tegema (+2). Negatiivse poole pealt vaadatuna lootis ta, et ei ole pärast Klient, kes ei tee seanssidel või seanssidevahelisel ajal aktiivselt tööd, edastab nõustaja juures käimist veelgi rohkem segaduses (-1), ja täielik katastroof (-2) olnuks see, teatava sõnumi. Kas on nõustaja temast liiga kaugel ees või ei ole klient sel hetkel lihtsalt motiveeritud. kui ta teeb vale otsuse. Kõnealuse juhtumi puhul said eesmärgid ise arutelu ja muutuse keskpunktiks. Kaks peamist arutatavat teemat olid vastutus ja vajadus aktsepteerida ebakindlat tööturgu. Suure tähtsuse omandas mõiste «positiivne ebakindlus" nagu ka Sellise olukorra vältimine, kuid samas piisava intensiivsuse säilitamine nõustamisel võib rõhuasetus isiklikule tegutsemisele (käsitletakse lähemalt VI peatükis). olla keeruline. Siiski on see tasakaal, mille nõustaja peab ise endale looma. Intensiivsus peab olema tasakaalustatud respektiga selle vastu, kuidas klient saab ise oma probleeme lahendada. Klient, kes ei tee seanssidel või seanssidevahelisel ajal aktiivselt tööd, edastab teatava sõnumi. Kas on nõustaja temast liiga kaugel ees või ei ole klient sel hetkel lihtsalt Klient ja nõustc teevad koostööd, et panna paika selge suund. motiveeritud. Vastupanu allikate mõistmine on oluline lähtepunkt kliendist lähtuvate keeruliste olukordade Selleks, et kliendid oleksid eesmärkide seadmisel ja saavutamisel edukad, tuleb pöörata lahendamisel. Alljärgnevalt kirjeldatakse lühidalt viit kõige tavalisemat vastupanu allikat. suurt tähelepanu isiklikule motivatsioonile ja keskkonnast tulenevatele piirangutele. Paljudes olukordades on vaja paindlikkust ja püsivust ning kliendid peavad olema valmis tegema rasketes olukordades vajalikke mööndusi. Teie saate aidata klientidel keerulisteks situatsioonideks valmistuda, pakkudes toetust (julgustades neid ja kontrollides saavutatut) ning juhiseid (suunates kliente mõtlema ja tegutsema). Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus 1. Hirm tundmatu ees 3. Töökaotus ja töö otsimisel läbipõlemine Paljud kliendid on nõustamisele tuleku suhtes kõhkleval seisukohal, sest neil on sedalaadi Uurimusest, mille ma viisin läbi koos kolleeg Bill Borgeniga, ilmnes, et paljudel juhtudel suhtega vähe kogemusi või puuduvad need sootuks. Neil võivad olla väärarusaamad selle kogevad töötud väga järske meeleolu kõikumisi (Borgen & Amundson 1987). See kogemus kohta, mis nõustamisseanssidel toimub, ja see võib nõustamis- protsessi takistada. hõlmab kaotuse (sokk, viha, mure, ärevus) ja läbipõlemise (lootusetus, tardumus, viha, Mõnikord usuvad kliendid, et nõustajad on nagu mustkunstnikud - neil on olemas meeleheide, hirm) tunnet. Muutuva emotsionaalse seisundi tõttu võib klient paista loid või spetsiaalne test, mis ütleb neile kõike, mida nad teadma peavad. Teised võivad muretseda vihane. Kui pühendada aega nende reaktsioonide tunnistamisele ja tõdeda, et need on konfidentsiaalsuse hoidmise pärast - mil määral nende poolt räägitu saladusse jääb. normaalsed reaktsioonid sellises olukorras, võib see aidata vastupanu vähendada. Ebakindlus on uues olukorras loomulik reaktsioon ning nõustaja peab sel juhul nõustamisprotsessi täielikult kliendiga läbi arutama ja saavutama vastastikuse mõistmise. 4. Klient versus süsteem 2. Probleemi tunnistamisest ja/või probleemi eest Paljudel klientidel on olnud ebameeldivaid kogemusi mitmesuguste riigi-ja haridus- asutustega. Need eelnevad kogemused nn süsteemiga mõjutavad seda, kuidas nad vastutuse võtmisest keeldumine suhtuvad nõustajatesse, eriti jäijekordses riigi- või omavalitsuse asutuses töötavatesse Nõustamisele tulek võib olla raske samm, sest ühiskonnas levinud hirmude kohaselt nõustajatesse. Niisuguses olukorras on lihtne asuda kaitsepositsioonile. Ma olen avastanud, tähendab see, et sa oled hull või oma probleemides ise süüdi. Ühiskonnas, kus hinna takse et kriitikalaviinile vastamise asemel on kasulik lasta kliendil end mõnda aega välja elada, kõrgelt tugevust ja sõltumatust, võidakse abi otsimist näha nõrkuse märgina. möönda nende solvatud tundeid ja seejärel uurida, mida oleks praeguses olukorras võimalik Karjäärinöustamisel on mõned eelised: see on ühiskonnas vastuvõetavam kui saavutada. : psühholoogiline nõustamine. Siiski esineb ka karjäärinõustamise puhul väärarusaamu. Paljud inimesed kasutavad karjäärinõustamist ka kattevarjuna, otsides tegelikult abi 5. Teisesed tuluallikad Mõned kliendid võivad näha nõustamises ohtu rahalisele abile (töötushüvitised, sotsiaalabi, Me hõlbustame klientide hoovõtuprotsessi, et saavutada eesmärkide suunas toetused), mida nad parasjagu saavad. Eriti juhul, kui nad on nõustamisele suunatud, liikumisel suurim tõhusus ja paremad tulemused. võivad nad tunda vastumeelsust oma olukorra avameelse arutamise suhtes. On oluline, et nõustaja teeks need asjaolud esialgse arutelu käigus selgeks, vastasel juhul võivad edaspidised reaktsioonid tekitada pettumust ja segadust. isiklike probleemide lahendamisel. Seetõttu ei ole üllatav, et klientidel võib olla keeruline tunnistada probleeme ja oma isiklikku vastutust nende ees seisvate raskuste ületamisel. Vastupanu allikate mõistmine võib olla oluline esimene samm kliendi vastupanuga See ei tähenda, et kliendid peavad alati võtma kogu vastutuse toimunu eest enda peale, toimetulemisel (Vogel, Wester & Larson 2007). Lisaks peab nõustaja endale ka aru andma, sest kahtlemata tuleb ette ebaõiglasi vallandamisi jms. Oluline on, et klient oleks valmis nii kuidas tema oma reaktsioonid võivad mõnel juhul vastupanu tugevdada ja esile kutsuda. iseennast kui ka väliskeskkonda realistlikult hindama. Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus Mul oli võimalus tegeleda paljude tõrksate klientidega, kui osalesin valitsuse poolt Hoovõtuvajadus finantseeritud programmis ^Lähtepunktid" (Starting Points). Selles töös nägin ma, kuidas paljud kliendid vahetasid vastupanu aktiivse kaasatuse vastu (Amundson & Borgen 2000). Mõnikord võib füüsiline maailm olla meie psühholoogiliste protsesside dünaamikat Klientidest, kes olid programmi suhtes väga kartlikult meelestatud, said sageli selle aktiivsed selgitavate metafooride kasulik allikas. Üks selline näide on hoovõtt (backswinging) toetajad. Muutus oli tingitud soojast ja turvalisest nõustamiskeskkonnast, mida iseloomustas (Amundson 2003). Kui te vibutate haamrit, luuda või golfikeppi, siis selleks, et seda edasi selge suhtlus ja soov olla pigem kliendi kõrval kui teda juhtida. liigutada, tuleb kõigepealt hoovõtuks liikuda tagasi. See tagurpidine liikumine aitab tekitada energiat ja hoogu ettepoole suunatud löögiks. Ma leian, et sama dünaamikaga on tegemist Vastupanuga toimetulek nõuab kannatlikkust, empaatiat, selget teavet rollide ja kohustuste ka karjääri planeerimisel. Selle asemel, et lihtsalt viskuda kiirelt kavandatud tegevuskava kohta ning seda, et nõustaja ei asuks kaitsepositsioonile ja oleks valmis klienti edasi täitmisse, võib inimesele olla väga kasulik, kui ta vaatab esmalt tagasi oma minevikule, teeb suunama, kui see tundub vajalik. Bezanson, DeCoff ja Stewart (1985) ütlevad, et kindlaks oma tugevad küljed ja rõõmuallikad ning suurendab oma enesekindlust (kõik nn vastupanuga toimetulemiseks peab nõustaja tegema järgmist: a) kontrollima omaenda hoovõtutoimingud). Meie, nõustajad, tegelemegi mitmes mõttes hoo andmisega, reaktsioone tõrksale käitumisele; b) looma nõustamistingimused, mis on kliendi jaoks hõlbustame klientide hoovõtuprotsessi, et saavutada eesmärkide suunas liikumisel suurim turvalised ja selged; c) looma nõustamistingimused, mis motiveerivad klienti, ja d) tõhusus ja paremad tulemused. rakendama spetsiifilisi võtteid (vastupanu tunnistamine, kliendi kaasamine eesmärkide ümberhindamisse, kliendi kaasamine riskide hindamisse ja sobivate Vajadus hoogu võtta saab ilmseks, kui me mõtleme, kuidas stressi tekitavad olukorrad vastandumisstrateegiate kasutamine). inimestele mõjuvad. Kolleeg Bill Borgen ja mina hakkasime uurima seda protsessi töötute puhul (Borgen & Amundson 1987) ja laiendasime edaspidi uurimist tööelu eri aspektidele Siinkohal on ka oluline märkida, et nõustajatel ei pruugi olla võimalik kaasata kõiki kliente (Earnshaw, Amundson & Borgen 1990; Amundson, Borgen, Jordan & Erlebach 2004). Kõigil tulemuslikku nõustamissuhtesse. On inimesi, kes ei ole lihtsalt nõustamiseks valmis. Tähtis juhtudel tõmbusid inimesed elust tagasi ja kaotasid eneseaustuse, olles olnud vaid paar on mõista, millal kõrvale astuda ja avameelselt tunnistada, et asi ei toimi (ja klient edasi kuud pideva pinge all. Sageli üllatas meid, kui palju eneseusaldust kaotati suhteliselt suunata, kui see on põhjendatud). Nõustaja on abistamise võrrandis vaid üks osa ja kliendi lühikese aja jooksul. koostööta ei ole võimalik kuigi palju saavutada. Üks vähenenud enesekindluse tagajärgi on see, et inimesed suudavad vähem ära Vastumeelsusega toimetuleku õppimine võib olla raske ülesanne, kuid see võib ka väga kasutada teistelt saadud positiivset tagasisidet. Neile meeldib kuulda positiivseid suurt rahuldust pakkuda. Just rasked kliendid on need, kes panevad nõustaja proovile ja kommentaare, kuid sisimas nad ei usu seda, mida kuulevad (nagu hane selga vesi). testivad tema nõustamisoskusi. Kui nõustaja saab keerulistes olukordades hakkama, Negatiivsetel kommentaaridel on aga just vastupidine mõju: isegi kui inimestele ei meeldi arenevad välja ja täiustuvad uued nõustamisvõtted ning kasvab enesekindlus. Tänu sellele see, mida nad kuulevad, jäävad kommentaarid nende sisse ja kinnistavad negatiivset on nõustaja uuendusaltim ja paindlikum ning valmis aktiivse kaasamise meetodi juurde minapilti. Väga enesekindlate inimeste puhul on tulemused ümberpööratud. Ainus võimalus kuuluvatele raskustele vastu astuma. murda läbi madalast enesekindlusest tingitud suhtlemisbarjääri on tagada, et antav tagasiside oleks tihedalt seotud reaalse elu situatsioonidega - selle eluga, mida nõustatavad elavad. IV peatükis kirjeldatav süvitsi küsitlemise meetod on hea näide nõustamisest, mis loob sobiva aluse nõustatavale antavale tagasisidele. Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus Kui inimene on kaotanud enesekindluse, siis ei ole tal ka võimalik hakata tegevuskava sammuks on suhte loomine. Seejärel keskendutakse tuleviku kavandamise tarbeks paika panema. Ta võib kava küll koostada, kuid teatud mõttes puudub sel elujõud. Kui emotsionaalsete reaktsioonide ja ootuste kindlakstegemisele (kasutades teekaarti ja nõustaja nõuab sellegipoolest niisuguses olukorras kava koostamist, siis ei tohiks ta olla meeleolu kõikumise skaalat, mida kirjeldatakse III peatükis). Pärast seda toimub üllatunud, kui seda kava ellu ei viida. Tegevuskava tulemuslikkus sõltub kavast küsitlemine, mille käigus tehakse kindlaks oskused, hoiakud ja väärtushinnangud, ning selle kinnipidamisest. Ilma eneseusalduseta on kava algusest peale puudulik. Borgeni ja Maglio protsessiga tekitatakse enesekindlust. Tegevus sisaldab konkreetset hoovõtu- elementi. uuringus (2007) keskenduti küsimusele, mis aitab kaasa tegevuskavade tulemuslikkusele ja Klient lahkub parema arusaamisega iseendast ja suurema enesekindlusega. mis seda takistab. Üle 90% uuringus osalenutest teatas, et eneseusaldus ja enesekindel Lisavõimalusena palutakse teistel toetavatel inimestel (pereliikmetel ja sõpradel) anda suhtumine olukorda on peamised kaasaaitavad tegurid. teavet nõustatava tugevate külgede ja karjäärivõimaluste kohta (VI peatükk, osa «Kliendile oluliste inimeste kaasamine nõustamisse"). Need toimingud loovad tausta varem kasutatud Riigipoolsed rahastajad ei saa tihti aru, miks nad peaksid toetama inimesi, kes tegevus - teekaardi juurde tagasipöördumiseks. Kirjeldatud protsessi kaudu on võimalik teha mõned kavasid ellu ei vii. Ühel kõrgetasemelisel kohtumisel, mida ma juhatasin, sain ma teada, et muudatused. Näiteks võib inimene olla olukorras, kus ta arvab, et ei ole suuteline enam enamik kohalviibivatest ametnikest mängib golfi. Küsisin neilt, kui mitu lööki võiks kuluda edasi õppima. Enesekindluse kasvades leiab ta aga endas soovi minna koolitusele. Teisalt palli löömiseks esimesse auku, kui nad ei saaks hoogu võtta. See küsimus tundus pälvivat võib olla ka inimesi, kes kasutavad õppimist selleks, et vältida töö otsimist. Sellistel inimestel nende tähelepanu ja korraga said nad aru, mida ma silmas pean. puudub usk oma võimesse leida tööd ja nimetatud harjutus aitab neid töö otsimisele Mõne nõustaja puhul on probleem hoovõtus, mis meeldib neile nii väga, et sellest lähemale. Plaanide muutused ei ole alati nii järsud, kuid kindlasti tasub tegevuskava kaugemale ei jõutagi. Lööki ei järgne kunagi, vaid pidevalt liigutakse ühe uuriva tegevuse koostamine siduda tihedamalt enesekindluse kasvatamisega. juurest teise juurde. Hoovõtutoiminguid on mitut liiki. Paljud käesolevas raamatus kirjeldatud toimingud sobivad Hea hoovõtu korral toimub lühike keskendunud liikumine vastassuunas ja seejärel selle põhimõttega kokku. Kõiki hoovõtutoiminguid iseloomustab see, et tähelepanu keskmes ettepoole suunatud löök. Seega ei tähenda hoovõtt lõputut analüüsimist, vaid on lihtne ja on mingid reaalse eluga seotud kogemused. Tegemist ei ole lihtsalt teisele inimesele mõne lühike vaade elule ning keskendub iseenese mõistmisele ja eneseaustuse tekitamisele. Kui hea sõna ütlemisega. Sõnade ja tegelikkuse vahel peab olema tajutav seos. Niisuguse ülevaade on tehtud, naaseb klient tegevuskava koostamise juurde (mõnikord võetakse siis seose puudumise korral klient küll hindab toetust, kuid selle mõju on väike. Kui inimesel on uus suund). probleeme enesekindlusega, siis vajab ta positiivset ja konstruktiivset tagasisidet, mille aluseks on tegelikkus. Hoovõtu selgitamisel kasutan ma vahel võimenduse metafoori. Pikendades oma kätt palliviskaja abil (seda kasutatakse koertega mängimisel), näeb inimene, kuidas tema viskeulatus pikeneb. Mõnes mõttes on see võrreldav võrgustike loomise mõjuga. Teiste inimeste kaasamisel protsessi suureneb suutlikkus leida erisuguseid töövõimalusi. Vajaduste hindamise programm «Lähtepunktid" on näide meetodist, mille puhul hoovõttu hästi ära kasutatakse (Westwood, Amundson & Borgen 1994). Esimeseks Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus DD 3. Peegeldamine Suhtlemisoskused - Peegeldamine on ümbersõnastamise laiendus. Selle abil peegeldate te nii tundeid kui ka traditsioonilised võtted ja sisu. Sageli kasutatakse järgmist konstruktsiooni: ,,Te tunnete ..., sest..." Selle võtte puhul on oluline oma väljendeid varieerida (mitte kasutada liiga palju eespool toodud sõnastust), metafooride kasutamine vastasel juhul mõjute te jäiga ja ametlikuna. Näide. ,,Sind häirib, kui sul ei lasta oma mõtet lõpuni selgitada." Selles peatükis keskendutakse mitmele olulisele tegevusele, mis aitavad luua positiivset 4. Kokkuvõtte tegemine töösuhet. Selle saavutamine eeldab häid suhtlemisoskusi (nii traditsiooniliste tehnikate kui ka metafooride kasutamise oskust). Suhtlemistehnikate kirjeldamisel on oluline mõista, et Kokkuvõtte tegemisel te seostate omavahel ja võtate kokku olulisemad vestluse punk tid. oskusi on võimalik rühmitada mitmel eri moel. Allpool kirjeldatud traditsiooniliste See toimib järelduse tegemisena, kuuldust arusaamise kontrollimisena ja vahendina suhtlemistehnikate kogum on tuletatud oskustest, mis esitati Kanada föderaalvalitsuse jaoks üleminekuks ühelt teemalt teisele. välja töötatud grupinõustamise koolitusprogrammis (Borgen, Pollard, Amundson & Näide. ,, Vaatame, kas ma sain kõigest õigesti aru. Te ei saanud teha neid Westwood 1989). Iga suhtlusvõtte kohta on esitatud selgitus ja näide. telefonikõnesid, mida te plaanisite, sest telefon ei töötanud ja te olite vähe maganud." A. Traditsioonilised suhtlemistehnikad 5. Teabe andmine 1. Ümbersõnastamine Selle võtte kasutamisel annate te konkreetset teavet selgelt, lühidalt ja viisil, mis ei mõju Selle tehnika kasutamisel ütlete te oma sõnadega ümber teiselt inimeselt saadud sõnumi hirmutavalt. Kõnealust tehnikat kasutatakse ka olukordades, kus tuleb kliendile nõu anda (mitte ei korda seda papagoina). Põhirõhk on sõnumi sisu ümbersõnastamisel. selle kohta, kuidas ta võiks leida lisateavet. Näide. ,,Mul on just selle kõrgkooli kohta mateijale, mida ma võiksin teile Näide. ,,Kui ma teist õigesti aru saan, siis te tahaksite pühendada täna veidi aega sellele, et harjutada homme toimuvaks vestluseks." näidata. Kui te soovite uurida teisi võimalusi, siis võiksite kasutada raamatukogus olevat arvutit." 2. Täpsustamine 6. Vestluse suunamine Võib ette tulla olukordi, kus teil on vaja kontrollida (esitada täpsustavaid küsimusi), kas Arutelu suunamisel on teie ülesanne tagada, et probleemi kõik tahud saaksid käsitletud. olete mõttest õigesti aru saanud. Selle vajaduse väljendamiseks kirjeldage, mida te kuulsite, Rühmaseansi korral julgustate te kõiki oma arvamust avaldama. öelge, mis teie jaoks segadust tekitab, ja paluge teisel asja täpsustada. Näide. ,,Me oleme pikalt rääkinud, kui kasulik oleks kooli tagasi minna. Näide. ,,Kui te kirjeldasite oma eelmist töökohta, siis ma ei saanud hästi aru, Mis te arvate, kas sellega võib kaasneda ka mingeid raskusi?" kas teile meeldis vabrikus töötamine või tahtsite te tegelikult midagi muud leida." Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus 7. Seoste loomine Näide. ,,Ma saan aru, et see uus mõte meeldib teile väga, kuid mis te arvate, Seoste loomist kasutatakse selleks, et illustreerida erinevate inimeste arvamuste kui me vaataksime enne uute asjadega tegelemist üle koduse töö? Lepime sarnasusi ja lahknevusi. Te saate ka näidata, kuidas erinevad mõtted võivad omavahel kokku, et me pühendame 15 minutit koduse töö ülevaatamisele ja seejärel seotud olla. võime tegeleda mõnega neist uutest ideedest." Näide. ,,Teie kaldute infotehnoloogia poole, kuid teie vanemad tahaksid, et 11. Üksmeele (konsensuse) väljendamine te valiksite meditsiini." Üksmeele väljendamine rõhutab vajadust tagada enne tegutsema asumist täielik nõusolek. Üksmeele väljendamisel on oluline mitte tõlgendada vaikimist nõusolekuna, küsimus tuleb 8. Peatamine ikkagi esitada. Vestluse käigus võib teil aeg-ajalt tekkida vajadus peatada ebasoovitav, ebaeetiline või Näide. ,,Enne kui me jätkame, tahtsin ma veenduda, et te olete selle kavaga sobimatu tegevus. Peatamise puhul on abi sellest, kui teie sõnad on kooskõlas teie kehakeelega. täiesti nõus." 12. Avatud küsimuste esitamine Näide. Nõustaja tõstab veidi kätt. ,,Ma saan aru, et te olete endast väljas, kuid teiega on raske rääkida, kui te kaijute. Palun muutke oma Avatud küsimuste kasutamisel küsitlete te klienti viisil, mis julgustab teda järele mõtlema ja hääletooni." oma mõtlemist laiendama. Tavaliselt ei ole alguses kasulik esitada miks- küsimusi, sest neile vastamine võib eeldada olukorrast arusaamist, mida kliendil veel ei ole. 9. Toetamine Näide. ,,Mida te mõtlesite ja tundsite, kui saite teada, et kursust pakutakse Oskus teist inimest toetada hõlmab julgustamist ja tunnustamist. Toetamise korral tuleb alles järgmisel aastal?" tunnustavate seisukohtade väljendamisel olla võimalikult täpne. 13. Empaatia Näide. ,,See oli suurepärane. Mulle tõesti meeldis, kuidas te selle Empaatia kasutamisel väljendate te arusaamist tunnetest ja kogemustest, millele on küsimuse meie vestluse alguses vahele põetasite." vihjatud, kuid mida pole otsesõnu välja öeldud. Tähelepanu keskmes on see, millest kõva 10. Piiramine häälega ei räägita, näiteks kavatsused, soovid, hirmud ja vajadused. Piiramine on võte, mida te kasutate klientide jaoks piiride määratlemisel ja neile Näide. ,,Mingis mõttes tundub, et te olete selliste kõnede tegemise suhtes piirangute seadmisel. Kui võrrelda peatamist ja piiramist, siis piiramise puhul on kaudne enesekindel, kuid ma tajun ka mõningast ebalust. Helistamine tundmatutele tähendus sageli see, et te peatate hetkeks mingi tegevuse, kuid tulete selle juurde hiljem inimestele on hirmutav ülesanne." tagasi. Aktiivne kaasamine N?ustamise protsess ja ?lesehitus Näide. ,,Mu märkan, et te tunnete end selle harjutuse ajal tõesti ebamugavalt. 14. Tugevatele külgedele osutamine Kas selle põhjuseks on miski, mida mina teen?" See tehnika põhineb ideel, et kliendile näidatakse kätte tema tugevad küljed, mitte 17. Enesepaljastus ebaõnnestumised. Rõhuasetus on kindlal käitumisel või hoiakul, mida klient eitab, kuid mis teie tähelepanekute kohaselt on olemas. Paljud inimesed alahindavad ennast ja neile tuleb Enesepaljastuse kaudu jagate te oma isiklikke kogemusi teistega. Enesepaljastus võib olla (konkreetsete käitumist puudutavate tähelepanekute põhjal) meelde tuletada tugevaid külgi, kasulik varjatud emotsioonide (viha, hirm jne) vallapäästmiseks, kui klient ei tunnista neid, mis neil olemas on. kuid need võivad takistada teda edasi liikumast. Seda võtet kasutades peate te olema siiras ja tajuma, kui palju on antud olukorras sobiv endast rääkida. Näide. ,,Kui te rääkisite, kuidas teid kõrvale jäeti, meenus mulle, et ma ise Kliendile näidatakse kätte tema tugevad küljed, mitte ebaõnnestumised. kogesin mõni aasta tagasi midagi sarnast. Ma olin sellest hoolimatusest täiesti löödud nagu teiegi." (Seoste loomine ja enesepaljastus.) 18. Protsessi jälgimine Näide. ,,Te olete mõista andnud, et ei suuda käigu pealt mõelda, kuid minu tähelepanekute põhjal, mis ma eelmise harjutuse ajal tegin, tulete te See tehnika hõlmab nõustamisprotsessi dünaamika jälgimist teatud aja jooksul ja pingelises olukorras väga hästi toime. Kui ma esitasin teile selle küsimuse, tähelepanekute verbaalset kirjeldamist. mida raamatus ei olnud, siis mõtlesite te järele ja andsite hea vastuse." Näide. ,,Mulle meeldib väga, et te naeratate täna. Kui ma mõtlen sellele, 15. Konfronteerumine kuidas te end meie esimesel kohtumisel tundsite, tundub lausa uskumatu, kui palju te olete muutunud." Konfronteerumise korral osutate te ebajärjekindlusele või vastuoludele kliendi käitumises või suhtumises. Tavaliselt tehakse seda pigem küsimuse kui kindla väite vormis ja seda Üks suhtlemistehnika, mis sageli tähelepanuta jäetakse, on HUUMOR. Oskus naerda tehnikat tuleks vaid harva kasutada. iseenda ja elus ettetulevate raskete olukordade üle on imeline anne. Sobiv nali võib aidata Näide. ,,Eelmisel seansil tundus, et te olite sellest töövihikust väga suhteid luua ja pinget vähendada. Huumor võib avalduda erinevates olukordades erineval huvitatud ja tahtsite sealt mõnda harjutust teha. Täna näen ma, et te pole moel. Mõned inimesed oskavad igas olukorras selle naljakat külge näha, ühtki harjutust alustanud. Mis juhtus?" 16. Avatus Oskus naerda iseenda ja elus ettetulevate raskete olukordade üle on imeline anne. Avatus tähendab, ette räägite kliendiga otse ja avameelselt sellest, mis teie suhtes toimub. Suhtlemine võib aset leida mitmel tasandil ja selle võttega püütakse mõista suhtluse aluseks olevat dünaamikat. teised tuginevad struktureeritumale lähenemisele. Üks näide huumorist töösuhte kontekstis siooni tabamiseks ja sümboliseerimiseks; 3) kliendi väljaütlemata mõtete kindlaks- on kiri, mille ma juhtumisi Internetist leidsin (Riley Guide, www.rileyguide.com). Kirja autor ei tegemiseks; 4) kliendi vastupanuga toimetulekuks ja 5) selleks, et aidata kliendil näha oma ole teada, kuid ilmselt saadeti see mingi ülikooli teaduskonna dekaanile vastuseks olukorda uuel ja erineval moel. äraütlemisele (nimed on muidugi väljamõeldud). Metafoorid võivad olla väga kasulikud vahendid emotsionaalsete seisundite määratlemisel. Lugupeetud professor Hombre! Näiteks sellist tunnet nagu lootusetus võib üks inimene piltlikult kirjeldada, öeldes, et ,,rattad käivad mudas ringi". Teine võib sama tunde puhul kasutada väljendit ,,peaga vastu seina Tänan Teid Teie 6. märtsi kirja eest. Olles asja põhjalikult kaalunud, pean jooksma", kolmas aga väljendit ,,ilma aerudeta paadis keset jõge". Kõik need variandid Teile kahetsustundega teatama, et ma ei saa nõustuda Teie otsusega mitte kirjeldavad lootusetust, kuid kõnekujunditest ilmneb, et seda kogetakse üsna erineval moel. pakkuda mulle dotsendi ametikohta Teie teaduskonnas. Ma olen avastanud, et metafoorid aitavad meil oma tundeid täpsemalt määratleda. Sõnadel Sel aastal on mul olnud õnne saada ebatavaliselt palju äraütlemiskirju. «lootusetus" või ,,rõõm" võib olla mitu eri tähendust ning metafoorid aitavad selgitada, mida täpselt tuntakse. Arvestades kandidaatide erisugusust ja paljutõotavalt suurt hulka, on mul võimatu nende äraütlemistega nõustuda. Metafoore võib kasutada selleks, et väljendada empaatilist mõistmist ja nõustamis- protsessi edasi viia. Vaadake näiteks järgmist dialoogi. Vaatamata Towanda Ülikooli suurepärasele kvalifikatsioonile ja varase- Klient räägib pika ja keerulise loo probleemidest seoses karjääri ja isikliku matele kogemustele kandidaatide tagasilükkamisel leian ma, et Teie äraütlemine ei vasta praegusel hetkel minu vajadustele. Seepärast asun ma eluga. selle aasta mais Teie teaduskonnas dotsendi ametikohal tööle. Loodan Nõustaja: «Olukord on tõesti keeruline. Tundub, nagu oleksite võrku kinni Teiega siis kohtuda. jäänud ja raske on edasi liikuda." Edu tulevaste taotluste tagasilükkamisel. Klient: «Jah, ma olen tõesti hädas ja mõnikord on mul tunne, et lämbun." Lugupidamisega Nõustaja: «Kas te võiksite rääkida rohkem sellest lämbumistundest? Mis seda põhjustab?" Goddard Youville Toodud näites aitas võrgu metafoor kliendil ära tunda lämbumistunde ja seda lähemalt uurida. Niisugune protsess on osutunud väga kasulikuks kliendi enesetunde dünaamika B. Metafooride kasutamine kirjeldamisel. Eespool loetletud suhtlemistehnikad on üsna tüüpilised, neid kasutatakse enamikus Metafoore võib ka joonistuste abil kirjeldada. Näiteks kui klient ütleb, et ta tunneb, nagu nõustajate koolitusprogrammides. Mina olen olnud huvitatud ka metafooride kasutamisest jookseks ta peaga vastu seina, võiksite te paluda tal selle kohta pilt joonistada. Joonistuse suhttusprotsessi ühe osana. Metafoorid on visuaalsed kujundid, mida me igapäevases abil saaks klient uurida, kuidas leida pääsetee oma täbarast olukorrast. Võib-olla oleks suhtluses kasutame. Lyddon, Clay ja Sparks (2001) ütlevad, et metafoore saab nõustamisel edasiliikumiseks vaja redelit või vasarat? Ehk tuleks lihtsalt paar kasutada mitmel eesmärgil: 1) suhete loomiseks; 2) kliendi emot- kaasamine N?ustamise protsess ja ?les Kokkuvõte sammu tagasi astuda, et saada parem ülevaade? Esialgu oleks võib-olla kiiver abiks, et lööke pehmendada? Mis iganes see abivahend ka poleks, klient ja nõustaja võivad Siiani esitatud ideed on olulised karjäärinõustamise konteksti loomise seisukohalt. koostöös pilti muuta, et visuaalne tulemus saaks positiivsem. Nõustamistavasid tuleks muuta ja ümber kujundada, et nõustamisseanssidel oleks võimalik kasutada rohkem kujutlusvõimet ja loovust. Nõustamise tegelikud tulemused sõltuvad Nõustaja võib ka kliendi esitatud metafoore vaidlustada. Üks naine, kellega ma kord positiivsete ja täpselt määratletud nõustamissuhte loomisest, mille puhul ootused ja töötasin, ütles enda kohta, et ta tunneb end jalamatina. Kõik võtsid teda iseenesest - eesmärgid on selgelt sõnastatud. Positiivsete suhete loomine oleneb paljudest teguritest ja mõistetavana ja «pühkisid tema peal jalgu". Vastuseks sellele kujundile kasutasin mina võib mõnikord keeruliseks osutuda. Enamikul juhtudel on siiski võimalik luua konstruktiivne metafoori «seinavaip", et kirjeldada, kuidas mina teda näen. Vaibad võivad olla põrandal, õhkkond, kui mõista kliendi vastupanu põhjuseid ja arendada välja mitmesuguste kuid neid võib ka kunstiteosena seinale panna. traditsiooniliste suhtlemistehnikate ja metafooride kasutamise oskus. Metafoore kasutama õppides tuleb kõigepealt selgeks saada, kuidas tavalisest vestlusest Nüüd liigume nõustamise protsessi ja ülesehituse juurest tegelike nõustamistegevuste metafoore välja noppida. Kord töötasin ma nõustajaga, kes väitis, et ta ei kasuta kunagi juurde, mis moodustavadki karjäärinõustamise sisu. Nendeks tegevusteks on probleemi metafoore. Vestlus arenes edasi ja ma küsisin, kuidas tal tööl läheb. Ta vastas, et olukord ei määratlemise ülesanded, probleemi lahendamise ülesanded ja nõustamise lõpetamine. ole hea ja et aeg-ajalt tunneb ta, nagu kõnniks õhukesel jääl. Ma ei öelnud seepeale midagi, vaid tõusin püsti ja kõndisin kikivarvul ümber ta tooli - mu mõte jõudis kohale! Me kõik kasutame metafoore. Nõustajate koolitusel tuleb keskenduda sellele, kuidas aidata metafoorid üles leida, ja seejärel tuleb õppida, kuidas kasutada piltlikku keelt karjäärinõustamise käigus. Selles raamatus võib metafoore mitmest kohast leida. III ja V peatükis antakse metafooride kasutamise kohta rohkem teavet. Kirjeldatavate traditsiooniliste suhtlemistehnikate ja metafooride kasutamine nõuab pidevat harjutamist ja avatust konstruktiivsele tagasisidele. Selles peatükis ära toodud tehnikaid saab kasutada nõustamisprotsessi kõikides etappides, s.t probleemi määratlemise ülesannetes, probleemi lahendamise ülesannetes ja nõustamise lõpetamisel. Ehkki suhtlemistehnikad on siin esitatud ükshaaval, kasutavad kogenud ja koolitatud nõustajad neid sageli keerukates kombinatsioonides. Ka VIII peatükis kirjeldatakse paari teemat, mis on seotud heade nõustamisoskuste ja -meetodite arendamisega. Aktiivne kaasamine III peatükk PROBLEEMI MÄÄRATLEMISE ÜLESANDED Aktiivne kaasamine Probleemi m??ratlemise ?lesanded n?ustamise l?petamist. N?ustamise k?igus tehtavate ?lesannete esimene seeria, mida k?sitletakse selles peat?kis, keskendub k?simusele, kuidas kliendid oma probleeme ja n?ustamisprotsessi m??ratlevad. Meie n?ustajatena peame andma klientidele v? probleemi ja ootuste sõnastamine Kui klient on tulnud nõustamisele vabatahtlikult, on probleemi esmane sõnastamine üsna lihtne ja enamikul juhtudel toimub see sujuvalt pärast esialgset n-ö tervitamis- tseremooniat ehk vabas vormis vestlust, kliendi käekäigu järele pärimist jms. Olles nõustamisruumis istet võtnud, hakkab enamik kliente õige pea oma probleemi(de)st rääkima. Kui valitseb vaikus või kohmetus, võib nõustaja vestluse algatada, esitades näiteks küsimuse: ,,Mis teid täna siia tõi?" Küsimus on mõeldud selleks, et viia vestlus vastastikuse mõistmise loomise juurest edasi ja keskenduda otsesemalt probleemile. Vastused sellele pärimisele võivad olla väga erinevad. Mõned kliendid sõnastavad probleemi selgelt, teised võivad olla aga väga üldsõnalised; samuti võib kliendil olla kaks või kolm paralleelselt esinevat probleemi. Ma olen leidnud, et esialgu on kasulik nõustuda probleemiga nii, nagu klient on selle sõnastanud, ja seejärel viia vestlust edasi, uurides, millised on kliendi ootused prob leemi lahenduse ja nõustamissuhte olemuse suhtes. Dialoogi algatamiseks sobivad näiteks sellised küsimused: ,,Mida te konkreetselt sooviksite meie kohtumiste käigus saavutada? Millisena te näete meie koostööd nende ülesannete lahendamisel?" Alanud vestlus keskendub rollide kokkuleppimisele. Eelmise peatüki osas ,,Nõustamissuhte olemuses kokkuleppimine" kirjeldatakse mitmeid probleeme, mis selles etapis ette võivad tulla. Kui olukord on ebaselge, tuleks pühendada veidi aega kliendi abistamisele, et ta suudaks oma ootused määratleda. Pärast ootuste läbiarutamist pöördutakse tagasi kliendi sõnastatud probleemi(de) juurde. Kui olukord on ebaselge, tuleks pühendada veidi aega kliendi abistamisele, et ta suudaks oma ootused määratleda. Kui kliendil on rohkem kui üks probleem, Aktiivne kaasamine Probleemi m??ratlemise ?lesanded võiks ta need üksteisest eraldada ja tähtsusejärjekorda panna. Selguse saavutamine nõuab Mõne kliendi jaoks on oluline üks teema, samas kui teised on silmitsi laiemate selliste suhtlemistehnikate kasutamist nagu ümbersönastamine, täpsustamine, empaatia, probleemidega. Kliendid võivad oma probleemide väljaselgitamiseks kasutada teekaardi vestluse suunamine ja kokkuvõtte tegemine. metafoori (vt programmi ..Lähtepunktid" joonist 2, Borgen, 1995. aasta mugandus). Liikudes uue töökoha poole, võib klientidel ette tulla igasuguseid takistusi (teetõkkeid), kuid nad võivad Patsula (1992) ütleb, et esialgse hindamise käigus võiks nõustaja proovida mõista kliendi probleemid lahendada, kui teevad asju, mis on joonisel peatumispaikade juurde märgitud. probleemi nii, et aitab tal sõnastada piirangute kirjelduse. Piirangute kirjelduses sõnastab Muuseas, kuigi see teekaart tundub lineaarne, saavad kliendid töötada korraga enam kui ühe klient nii probleemi kui ka selle põhjuse. Mõned näited piirangute kirjelduste kohta: teetõkke juures märgitud ülesandega. ,,Ma ei leia tööd, sest tehas pandi kinni ja siin piirkonnas ei ole tööd." Teekaardi näide on kasulik kujund, kuna neli teekaardil esitatud teetõket vastavad tööalase ,,Ma pean minema arvutikoolitusele, et mul oleksid paremad võimalused leida konkurentsivõime eri tahkudele. Algusesesse on paigutatud üks lisatakistus, mis viitab tööd sekretärina." olukordadele, kus klient ei ole kindel oma valmisolekus protsessi alustada. Ebakindlus võib olla tingitud alkoholi või narkootikumide kuritarvitamisest, lapsehoidmisega seotud ,,Ma ei tea, kuidas töö otsimisega alustada, sest mul pole selget ettekujutust, mida ma probleemidest, kuid ka paljust muust. tahaksin teha." Keerukamatest olukordadest rääkides tuleb tõdeda, et paljude nõustajate ees on raske Et aidata kliendil piirangute kirjeldust täpsustada, võite kasutada kokkuvõtvat väidet, mis ülesanne - töötada klientidega, keda on nõustamisele saadetud või kelle jaoks see on keskendub kliendi murele. Esimese eespool toodud näite puhul võiks vastata nii: kohustuslik. Sellistel juhtudel peab probleemi käsitlemisele eelnema arutelu sunniviisilise osalemise teemal. Arutelu algatamiseks võiksid nõustajad kasutada järgmisi lauseid: ,,Seega teie näete asja nii, et te ei leia tööd, kuna tehas on kinni ja samast tööd selles piirkonnas lihtsalt pole." ,,Ma saan aru, et teid on siia nõustamisele suunatud. Ehk alustaksime sellest, et te räägite, mida te sellest arvate?" Klient kas nõustub väitega või täpsustab seda. Probleemi täpsustamise käigus on kasulik pidada silmas tööalase konkurentsivõime teatud aspekte. Tavaliselt vajavad kliendid abi järgmistes küsimustes: 1) karjäärivõimaluste kaardistamine ja otsuse tegemine; 4) 2) kutsealaste või üldiste oskuste arendamine; 3) tööotsimismeetodid ja töökoha säilitamise oskused. Aktiivne kaasamine Probleemi m??ratlemise ?lesanded Nagu ma eelmises peatükis kirjeldasin, on selle etapi eesmärk lasta kliendil elada välja tunded ja mõtted, mida kohustusliku nõustamise korraldamine on tekitanud. Nõustaja kuulab ära, mida klient räägib, andmata hinnanguid ja väljendades mõistmist. Minu kogemuste järgi on mõne aja möödudes kasulik kliendilt küsida, kas tema arvates on mingeid teemasid, millega ta tahaks tegeleda, kuna me niikuinii peame koos aega veetma. See omakorda on aluseks esialgsele probleemi kindlakstegemisele. Olukordades, kus probleemi ei ole võimalik kindlaks teha, võib osutuda otstarbekaks vestlus lõpetada. Huvitav on märkida, et enamikul juhtudel otsustavad kliendid nõustamist jätkata, kui neil on lastud alguses oma mõtteid ja tundeid väljendada. Joonis 2. Teekaart 72 Aktiivne kaasamine Probleemi m??ratlemise ?lesanded 73 Probleemi täpsustamine Nõustamisele tulevad kliendid tavaliselt seetõttu, et nad on mingis mõttes kinni jäänud. Nad vajavad uut vaatenurka, teistsugust lähenemist oma probleemile, ümber- tõlgendamist (refraiming). Nõustajas nähakse uue vaatenurga pakkujat - inimest, kes võib aidata neil ületada nende ees olevad teetõkked. Kuid enne uue vaatenurga pakkumisega alustamist peab nõustaja kliendi loo tervenisti teada saama. See tähendab, et nõustaja peab mõistma probleemi eri tahke kuni selle hetkeni, mil klient vajab probleemi ümbertõlgendamist - s.t kliendi poolt astutud samme, probleemi esialgset määratlust, otsuse tegemise ajendeid, määravaid asjaolusid ja kõiki välismõjusid, millel on olnud oma roll. Karjääriotsuse tegemise interaktiivne mudel (joonis 3) illustreerib nende komponentide vahelist seost. Kliendid tulevad nõustamisele, sest nad on mingis mõttes kinnijäänud: nad vajavad teistsugust lähenemist. Nõustajas nähakse uue vaatenurga pakkujat - inimest, kes võib aidata neil teetõkked ületada. Kliendi loo täielik mõistmine eeldab olukorra kõikide aspektide (kognitiivsete, afektiivsete, käitumustike ja kontekstiliste) põhjalikku uurimist. Loo üksikasjalik läbiarutamine on karjäärinõustamise protsessi oluline osa. Uurimist on hea alustada otsuse tegemise ajendi (te) käsitlemisest, mis moodustab lähtepunkti. Otsuse tegemise ajendid võivad olla nii välised kui ka sisemised. Välised ajendid on sellised sündmused nagu töö kaotus, kooli lõpetamine, perekonnaseisu muutus, surm perekonnas jne. Sisemised ajendid on aga näiteks teatud ikka jõudmine (30, 40, 50, pensioniiga) või .läbikukkumine varem seatud eesmärkide poole pürgimisel (Schlossberg & Robinson 1996). Karjääriotsuste tegemise ajendite dünaamika mõistmiseks võib esitada järgmised küsimused. Joonis 3. Karj??riotsuse tegemise interaktiivne mudel Aktiivne kaasamine Probleemi m??ratlemise ?lesanded 1 Esimesed muljed: ,,Miäal te seda esimest korda kuulsite (et jääte tööst ilma)?" või ,,Vaatame nüüd, mis on toimunud pärast seda, kui te töölt lahkusite (või ,,Millal te seda esimest korda tundsite (et peate tegema tööalase muutuse)? Mida otsustasite tööalase muutuse kasuks). Mida te sel vahepealsel ajal olete te tundsite, kui see juhtus?" mõelnud ja tundnud? Milliseid samme te olete astunud? Kuidas on teiega toimuv mõjutanud teisi inimesi? Millist emotsionaalset ja/või rahalist tuge te 2 Üleminekuperiood: ,,Mis toimus sellest esmakordselt kuulmise (mõtlemise) ja töölt olete sel ajal saanud?" tegelikult lahkumise vahelisel ajal? Mida te sel ajal mõtlesite ja tundsite?" Siinkohal on oluline meenutada nii edusamme (mida ta on õppinud), aga ka pettumusi. 3 Kliendile olulised inimesed: ,,Millised olid teiste inimeste reaktsioonid (teod, Samuti on vaja välja tuua isikliku aktiivsuse näited. Üks kõige ilmsem samm, mis jääb tihti mõtted, tunded) toimuvale?" tagaplaanile, on nõustamisele tuleku fakt ise. Kui nõustamisele tulek on vabatahtlik tegu, Käsiloleva etapi peamine eesmärk on mõista lugu ja selle algust. Suhtlemistehnikad nagu siis on see miski, mille klient on algatanud, ja märk sellest, et ta on motiveeritud lahendusi avatud küsimused, ümbersõnastamine, täpsustamine, empaatia ja kokkuvõtte tegemine on leidma. selles etapis eriti olulised. Kui klient määratleb probleemi, siis on oluline mitte kaotada silmist teile avanevas loos Otsuse tegemise ajendite kirjeldamisel mainitakse tavaliselt ka välismõjusid, mis võisid sisalduvaid emotsionaalseid elemente. Lihtne on üksikasjadesse niivõrd süveneda, et see probleemi tekkimisele kaasa aidata. Välismõju on väline olukord, mis tekitab konkreetse väga oluline mõõde jääb teil tähelepanuta. Et aidata kliendil töötusega kaasnevatele otsuse tegemise ajendi. Näiteks riikidevahelised kokkulepped, muutused kohalikul emotsionaalsetele elementidele keskenduda, on minu kogemuste põhjal kasulik lasta tal majandusmaastikul või tööturul jms tegurid võivad etendada tavaliste tööinimeste elus võrrelda oma tundeid joonisel 4 esitatud meeleolu kõikumise skaala ehk Ameerika tähtsat rolli. Need mõjutused on sageli olemuslikult üldised ja neid on raske kontrollida. mägedega. Sellegipoolest võib neil olla ja on märkimisväärne mõju karjääri planeerimisele. Meeleolu kõikumise skaala põhineb paaril varasemal uurimusel töötuksjäämise Muud tegurid, mida otsuse tegemise ajendite arutamise käigus tihti nimetatakse, on dünaamika kohta (Borgen & Amundson 1987; Amundson & Borgen 1987). Selle skaala seotud sellise muutujaga nagu määravad asjaolud. Nende asjaolude seast leiame kasutamine aitab inimestel aru saada, et emotsionaalsed reaktsioonid, mida nad kogevad, niisugused mõjutajad nagu kultuur, perekond, sugu, rollid inimestevahelistes suhetes, on normaalsed. traumaatilised kogemused ja minapilt. Siinkohal tuleb märkida, et igasugune arutelu määravate asjaolude üle on selles etapis esialgne ja seda laiendatakse nõustamis- protsessi hilisemas järgus (pärast loo täielikku uurimist). Pärast otsuse tegemise ajendite käsitlemist keskendutakse probleemi esialgsele määratlusele ja senisele tegevusele. Liikumine minevikust olevikku võimaldab põhja- likumalt uurida, kuidas klient probleemi esialgu määratles ja milliste sammude abil ta üritas seda lahendada (koos kaasnevate emotsioonidega). Selles etapis sobivad näiteks niisugused küsimused: AKtiivne kaasamine Probleemi m??ratlemise ?lesanded 77 Vahel on raske kliendi loo kuulamise käigus sündmuste järjekorrast aru saada. Üks meetod, mida ma sündmuste järjekorra mõistmiseks sageli kasutan, on nn elujoone harjutus. Elujoon näeb välja umbes nagu aktsiaturuindeks (tõusud ja langused registreeritakse teatud ajavahemike järel). Elujoone näide on esitatud joonisel 5. Selle meetodi abil oma loo kirjeldamine aitab määratleda olulisi sündmusi. Sageli saab elujoont kasutada kokkuvõtte tegemiseks pärast seda, kui klient on oma olukorda iseloomustanud. Al. Esialgsed negatiivsed reaktsioonid töökaotusele (sokk, viha) Kliendiga koostöös diagrammi koostades saate kontrollida tema arusaamist nii sündmustest kui Bl. Töökaotusele mõtlemine (mure, ärevus) ka iga olukorraga kaasnevatest emotsioonidest ja nende mõjust. A2. Töökaotuse aktsepteerimine (ärevus, kartus, eitamine) Uus B2. Esialgne reaktsioon töökaotusele (kergendus) B. Töökaotuse aktsepteerimine (kindlameelsus, kontrolli säilitamine) C. Töökaotuse aktsepteerimine (lootusrikkus, optimism, uhkus) D. Esialgsed reaktsioonid tööotsingutega seotud stressile (surve, lootusetus, hirm, viha, meeleheide) E. Isoleerumine tööotsingutega seotud stressist (apaatia) F. Tõijutuse kinnistumine (väärtusetus, isoleeritus, üksildus, pidetus) G. Toetus/ümberõpe (lootusrikas, mõistetud, julgustatud) H. Tööotsingute jätkamine I. Libisemine stressiga seotud reaktsioonidesse J. Iseenda ja väärtushinnangute ümberhindamine K. Tasakaalustumine (positiivne, muutunud) Joonis 4. Töötuksjäämisega kaasneva meeleolu kõikumise skaala Joonis 5. Elujoon Aktiivne kaasamine Probleemi määratlemise ülesanded 79 Kui lugu on räägitud, liigub vestlus mõistmise teisele tasandile, määravate asjaolude valdkonda. Nagu suuremat kontrolli omada" (Amundson 1995a, lk 12). Ka inimese väärtushinnangutel, huvidel, isiksuse ma varem mainisin, on määravad asjaolud seotud kultuuri, perekonna, soorollide, muude omadustel ja võimetel on määrav osa selles, kuidas tajutakse otsuse tegemise ajendeid, määratletakse inimestevahelistes suhetes võetavate rollide, traumaatiliste kogemuste ja isiksuse struktuuri probleemi ning milliseks kujunevad järgmised sammud. Mõnes mõttes võiks vanasõna ,,0ma silm on (väärtushinnangud, isiksuse omadused, eneseaustus, huvid) mõjudega. Määravate asjaolude mõju kuningas" (mida näed, seda usud) asendada uue maksiimiga ,,0ma usk on kuningas" (mida usud, seda otsuste tegemisele võib illustreerida järgmise juhtumi kirjeldusega. Üks noormees oli kasvanud peres, näed). Meie suhtumine maailmasse määrab ära, mida me seal näeme. kus isa proovis alustada ettevõtlusega. Kahjuks see ebaõnnestus ja tulemuseks oli pankrot. Sündmuse mõju perekonnale ja tollele noormehele oli märkimisväärne - oma karjäärivalikuid tehes valis noormees ala, kus kindlustunne paistis olevat garanteeritud. Õpetajaamet tundus loogiline valik ja mõnda aega läks kõik kenasti. Majandusolukorra muutudes olid kärpimised koolides aga paratamatud ja noormeest hirmutas mõte, et ta võib oma töökoha kaotada. Probleemile lisandus kasvav arusaam sellest, et tegelikult talle õpetajaamet ei meeldigi. Niisuguses olukorras oleva inimese nõustamine on võimatu, kui ei mõisteta varasemaid määravaid mõjureid. Teadmine perekonnas varem toimunud traumaatilistest sündmustest ei anna vastuseid kõigile küsimustele, kuid see aitab aru saada teguritest, mis takistavad näiteks riskide võtmist. Määravate asjaolude uurimiseks ei aita paarist küsimusest või harjutusest, see on palju keerukam protsess. Lähtepunktiks on vastastikuse mõistmise tekitamise ja probleemi määratlemise käigus väljaöeldud märksõnade tabamine. Töö või isikliku eluga seotud probleeme kirjeldades viitavad kliendid sageli mitmesugustele olukordadele ja kasulik oleks neid lähemalt uurida. Mõnikord on soovitatav lihtsalt paluda kliendil määratleda mõned tegurid, mis tema arvates mõjutavad karjääriotsuste tegemist. Selline otsene lähenemine võib aidata kohe asja tuumani jõuda ja peamistele probleemidele keskenduda. Kui on piisavalt aega ja huvi, võib läbi viia põhjalikuma küsitlemise, kasutades kõikehõlmava struktureeritud küsitlemise meetodit. Olenemata kasutatavast meetodist on kasulik arvesse võtta, et probleemide esialgne määratlus võib olla tugevalt mõjutatud varasematest kogemustest. Mõjutuste kindlakstegemise üks tahke on isiksuse struktuur, mis toimib välismõjutuste puhul vahendajana. Selle näiteks on tegutsemisvõime või eneseusu tase, mille inimene mingis olukorras säilitab. ,,Suure eneseteadlikkuse ja -usuga inimestel on paremad võimalused välistele oludele proaktiivselt reageerida ja pikaajaliste tagajärgede üle Aktiivne kaasamine Probleemi m??ratlemise ?lesanded i Probleemi määratlemine Vaadates oma karjääri läbi metafoori prisma, omandab klient uusi arusaamu ja paneb aluse sõnavarale, mida klient ja nõustaja saavad karjääriküsimuste edaspidise käsitlemise metafooride abil käigus kasutada. Niisuguse ühise keele loomine aitab kaasa empaatilisele mõistmisele (Wickman, Daniels, White & Fesmire 1999). Siiani on selles raamatus olnud juttu peamiselt probleemi määratlemisest sündmuste, Metafoorid tuleb lahti rääkida, neid koos uurida ja laiendada. Kogetava reaalsuse ja tunnete ja oluliste mõjutajate põhjaliku uurimise ja kaalumise abil. Paljude inimeste metafooride vaheline seos on ebapüsiv. Kuigi me kasutame metafoore selleks, et need jaoks on kujundlik keelekasutus kasulik abinõu oma olukorra olemuse tabamiseks. aitaksid meil paremini kogetut mõista ja kirjeldada, ei ole metafoori ja reaalsuse vahel Metafooride abil mõistame ja kogeme me sündmusi suhestatuna teiste sündmustega. edasi-tagasi liikumine sugugi ebatavaline. Iga väljend on informatiivne. Näiteks kui me oleme kõrgendatud meeleolus, siis me ütleme, et oleme seitsmendas Metafoorid on tihedalt seotud ka paindlikkuse ja loovusega. Combs ja Freedman (1990) on taevas. Metafoorid aitavad olukordi visualiseerida - suhteliselt lihtsad näitlikud kujundid öelnud: aitavad meil tegevusi ja olukordi kirjeldada. Neil on võime tuua olukorda korrastatust ja struktuuri. Kui situatsioon on ebamäärane ja segadust tekitav, aitavad metafoorid ,,Iga metafoor on konkreetne versioon maailma konkreetsest osakesest. selles korda luua. Selle protsessi käigus luuakse uus muster (figure) ja taust (ground) Kui inimesel on olukorra kohta ainult üks metafoor, on tema loovus piiratud. (Bryan, Cameron & Allen 1998). Ristole (2003) ütleb, et metafoorid aitavad avada Mida suurema hulga metafooride vahel saab inimene mingi olukorra võimalusi, tuua esile kogemusi ning tagada sidusust ja tähenduslikkust. Lakoff ja kirjeldamisel valida, seda rohkem on tal valikuvõimalusi ja paindlikkust selle Johnson (1980) väidavad koguni, et ,,meie tavapärane mõistete süsteem, mille raames olukorra lahendamiseks. Mitme metafoori leidmine suurendab loovust." (lk me mõtleme ja tegutseme, on oma olemuselt põhimõtteliselt kujundlik" (lk 3). 32) Muutuv tööturg on sundinud paljusid kliente paindlikumaks ja loovamaks muutuma, et Metafoorid aitavad olukordi visualiseerida - suhteliselt lihtsad näitlikud kujundid toime tulla (Amundson 2006a). Kliendi abistamine hetkel tema kohta kehtivate metafooride aitavad meil tegevusi ja olukordi kirjeldada. teadvustamisel ja uute leidmisel muutub üheks olulisemaks nõustamistegevuseks. Oma lugu jutustades kasutavad kliendid kirjeldustes sageli metafoorseid väljendeid. Nende kujundite tabamine on nõustaja jaoks tähtis oskus. Metafooridesse on kätketud teave selle kohta, kuidas klient oma probleemi tajub ja millisena ta näeb oma suutlikkust Kliendi abistamine hetkel tema kohta kehtivate metafooride teadvustamisel ja takistusi ületada. Näiteks üks töötu klient kirjeldas oma olukorda nii, nagu istuks ta uute leidmisel muutub üheks olulisemaks nõustamisülesandeks. restoranilaua ääres ja kelnerid ignoreeriks teda. Ühtedele inimestele tuuakse road ette, samas kui teised istuvad ja ootavad, kas ehk jääb neilegi mingeid toidupalukesi. Selles kirjelduses sümboliseerisid toitu laiali jagavad inimesed valitsust ja suurettevõtteid. Minu Karjäärivõimaluste kaardistamisel ja karjääri planeerimisel pöörduvad inimesed sageli klient oli nende hulgas, kellele midagi ei jätkunud, ja ta tundis, et tal pole mingit võimalust kontseptuaalsete metafooride poole, sest need võimaldavad neil paremini oma karjäärist saada seda, mida tahab. Kirjeldatud kujund on aru saada. Metafoorid annavad analüüsiks ja arutamiseks rikkalikult materjali. Aktiivne kaasamine Probleemi m??ratlemise ?lesanded huvitav selles mõttes, et klient suhtus oma olukorda täiesti passiivselt. Tal ei olnud võimaluste suhtes mingit lootust ja ta lihtsalt ootas passiivselt, et midagi juhtuks. Lähtudes sellest metafoorist kui probleemi kujutavast pildist, tegin ma ettepanekuid metafoori muutmiseks viisil, mis suurendas kliendi eneseusku ja tegutsemistahet. Klient õppis ära mõned enesekehtestamise võtted ja hakkas uurima teisi võimalusi toidu saamiseks (ettevõtlus). See kujund oli hea vahend probleemi sõnastamiseks ja võimalike lahenduste uurimiseks. Juhendamise käigus (lähemalt VIII peatükis) olen ma soovitanud nõustajatel võtta enesele aktiivsem roll ja luua oma tähelepanekute põhjal klientide jaoks metafoore. Neid võib kasutada kokkuvõttena, milles nõustaja püüab väljendada, kuidas ta probleemist aru saab. Protsessi illustreerib joonisel 6 kujutatud pilt, kus probleem on määratletud ühe nõustaja pilgu läbi. See pilt joonistati esimese kohtumise lõpuosas ja sellel on kujutatud mõned kliendi juhtumi olulisemad elemendid. Pildil seisab klient pilve all ja talle langeb kaela probleemide tulv (vihm). Tema suhted vanematega on halvad, tema keldrikorrusel asuv tuba on niiske ja elamiskõlbmatu, tal on vähe raha, tema hinded halvenevad ja ta poiss- sõber on ta maha jätnud. Klient näeb kaugemal päikesepaistet, kuid ei tea, kuidas selleni jõuda. Pilt on selge märk raskustest ja soovist olla kuskil mujal. Kliendil tekkisid mõned mõtted, kuidas pääseda vihmapilve alt välja või vähemalt hankida vihmavari. Metafoor on hea võimalus tõsta probleem inimesest väljapoole (eksternaliseerimine) ja viia see uuele tasandile. Seejärel on võimalik kaaluda erinevaid viise metafoori muutmiseks. Seni kirjeldatud näited aitavad mõista, kuidas võiks metafoore muuta, et suurendada optimismi, tegutsemistahet ja otsustusvõimet. Sageli on lahendusi lihtsam kaaluda, kui probleem on tõstetud inimesest väljapoole. Joonis 6. Juhtumi pilt 84 Aktiivne kaasamine Probleemi m??ratlemise ?lesanded Juhtumianaiüüs Robert's Arm 1976-1978 Näpud põhjas. Minust sai õpetaja. Tahaksin illustreerida seda probleemi määratlemisele pühendatud osa ühe tegelikult aset Esimesel aastal õpetasin ma seitsmendas klassis, kus leidnud juhtumi analüüsimisega, kasutades metafoore ja otsuste tegemise interaktiivset oli nelikümmend kaheksa õpilast. mudelit. Karjäärilugu, mis sõelale jäi, pärineb luuletaja Carl Leggo sulest, kes mõtiskleb Ma ärkasin üles võõras maailmas, luulelises vormis (,,Teed Niinivesse") oma karjääriteest. Valisin luuletaja selleks analüüsiks väikeses paigas, kus kõik teadsid, teadlikult, et tuua välja kujutlusvõimet ja loovust ning näidata, et interaktiivse mida Jumal asjadest arvab. otsustusprotsessi käsitustel on lai rakendusala. Ma proovisin sinna sobida. Ei sobinud. Ma läksin ära TEED NIINIVESSE Toronto 1978-1979 Corner Brook 1970, 1988 suurde linna, teise maailma. Ma kavatsesin hakata kirikuõpetajaks, Minu keskkooli direktor ütles, et ma peaksin kuid pärast kaht kuud seminaris, hakkama õpetajaks. mis oli nagu kalmistu, mu kutsumus kustus. ,,Mitte mingil juhul," ütlesin mina. Muidugi tuli pastor pastöriseerida, kui ta tahtis olla Läks mööda peaaegu kaks aastakümmet. ebapuhas, toores, nakatunud, nakkav. Niisiis ma läksin Ma jõudsin ringiga oma vanasse kooli tagasi. ära Direktor oli pensionil, ammu juba. Ma olin õpetaja. Endalegi üllatuseks. Stephenville 1979-1984 St. John's 1970-1976 väikesesse kooli ühes linnas ookeani kaldal. Ehk üks väike talu, hobi ja töö? Ma ei tahtnud kunagi õpetajaks saada. Sinna pidin ma sobima. Ma tahtsin olla astronoom Kuid ma õpetasin põlevi silmi ja tulega südames. Ja mulle ja vaadata taevast või öeldi, et ma olen ohtlik. Olingi. Ma läksin ära ehk isegi luuletaja ja kirjutada taevast. Ma mõtlesin, mis amet mind huvitaks. Arvasin, et Fredericton 1984-1986 ma peaksin olema hobuserautaja, ehkki ma ja läksin ära kardan hobuseid. Aktiivne kaasamineProbleemi m??ratlemise ?lesanded 87 Ma ei vasta kutsele. Edmonton 1986-1988 ja läksin ära Mul on kutsumus, alati kestev, olevikus, praegu. Corner Brook 1988-1989 ja läksin ära. Joonas ei põgenenud, Vancouver 1989 - praeguseni ta jõudis oma kutsumuseni ringiga. Kui UBC mind kutsus, Nagu minagi. Kõik need veidrad käänakud viisid mind sinna, ütlesin, et olen luuletaja, kus ma olen. kes ei sobi kuhugi ja kel pole ridagi, Mind ei kutsutud õpetama. ja leidsin luuletajate pelgupaiga seal, Ma olen õpetaja, ma õpetan alati. kus ma seda otsidagi ei osanud, Ei mingit puhkust kutsumusest, ei mingit hobi, mu kutsumus on ja nüüd ma õpetan õpetajaid, mu elu. küsin neilt nende kutsumuse kohta. Ma elan õpetamiseks; mu õpetamine elab. Ma käisin ringiratast ja ring sai täis, Nagu Joonas, keda kutsuti Niinevesse, ma sain teada, et ma olen õpetaja, nagu hobuserautaja, kes seda kutset ei kuulanud, proovis mitte kuulda, põgenes vastassuunas, kes rautab hobuseid, et nad teele saata, aga jõudis ikkagi Niinevesse, kes kõnnib hea meelega nendega koos, kuid tahab, et nad pääsemislootuseta, suure kala kõhus, näeksid poeesiat oma retkedes. sülitati Niineve kaldal välja, Ma olen õpetaja, ma olen hobuserautaja, kes rautab hobuseid, päevi veel tõrges ja tusane. et nad teele läheksid. On mind siis kutsutud? Selles luuletuses esitatud karjäärilugu sisaldab huvitavaid kujundeid ja arenguid. Autor On mul kutse? käsitab karjääri kui midagi, mille inimene valib või mis on tema saatus. Kogu luuletust läbib Kust see kutse tuleb? kutsumise idee. Joona Niinevesse kutsumise kujund rõhutab ettemääratust. Ka keskkooli Kes mind kutsub? direktoril, kes autori nooruses soovitas tal valida õpetajakutse, on ettekuulutuses tähtis roll. Ei, mul ei ole kutset. Vaatamata kõigile jõupingutustele seda kutsumust vättida leidiski Carl end mõni aasta hiljem Mul on kutsumus. oma endisest koolist õpetajana. Olukorra iroonia viitab Kreeka tragöödiale, kuid alati on Ja ma ei pääse sellest. olemas järgmine peatükk, ja kõige viimases neist on autor luuletaja. Õpetajaroll muutub ametinimetusest sisemise tungi järgimiseks ja õpetamisest saab elutöö. Selle karjääriloo Aktiivne kaasamineteised süzeeliinid kirjeldavad ka autori katset asuda kirikuõpetaja otsuse tegemise ajenditele, probleemi esialgsele määratlusele, tegevusele Probleemi m??ratlemise ja ?lesanded ametisse, mille käigus ta leiab, et vaimulik olemine eeldab pastöriseerimist. Otsides ümbertõlgendamisele. Lõpptulemuseks on muidugi muundumine, teatav energilisemat elu, pöördub ta tagasi õpetamise juurde. Loos mainitakse ka püüdu vaatenurga teisenemine, tänu millele õpetamine muutub millekski keskenduda talupidamisele ja maaelule kui kõrvalharrastusele, kuid edu ei tule. aktsepteeritavaks. Sellele eelneb mitu probleemi määratlemise ja lahendamise katset, mis lõppevad pettumuse ja meeleheitega. Võiks väita, et paljud Loos leidub samuti vihjeid lõksusattumisele, kui Carl võitleb provintsliku kooli- õpetamisega seotud raskused võisid olla tingitud töötamisest piiravas süsteemiga. Mingis mõttes tahab ta ühiskonda sulanduda ja eeskujulikku elu elada, kuid haridussüsteemis, mis oli vastuolus Carli põhiliste väärtushinnangute ja isiksuse leiab, et ei suuda tuua selleks vajalikke ohvreid. Ta vaevleb ja igatseb teistsugust elu. omadustega (määravate asjaoludega). Otsus õpetajana töötada oli mõjutatud lalumatu olukorra tõttu taganeb ta sageli mitmesugustesse koolitustesse, mis on tema pragmaatilist laadi tegurite poolt, mis olid seotud rahaliste vajaduste ja sooviga jaoks pääseteeks. Kõigis neis võitlustes on iseendale valetamise elemente. Lõpuks, kui hoolitseda kasvava pere eest. ees terendab intervjuu UBC-ga (University of British Columbia), otsustab ta endise identiteedi kõrvale heita ja astuda maailmale vastu luuletajana. Selle uue minapildi kaudu Kui vaadata selle konkreetse karjääritee kulgemist ajas, saab ilmsiks teatav loob luuletaja nüüd endale uue karjäärisuuna. negatiivne ja korduv sündmuste tsükkel. Carl püüab mitu korda end hariduse täiendamise kaudu vabaks murda (see on tavapärane tegevusstrateegia paljude Lugu, mille Carl meile jutustab, on nii mõneski mõttes nüüdisaegne legend. Kooli- inimeste jaoks, kes soovivad põgeneda pettumust valmistavate töökogemuste direktori ettekuulutus oli kui loits (kutse), millest sai alguse edasine heitlus. Sisse- eest) ning need hetked on positiivsed ja üürikesed. Ring jääb aga püsima ja Carl juhatusele järgnevad võitlus ja meeleheide, kuna see kutse meelitab Carli pidevalt, ehkki leiab end ikka ja jälle õpetajaametist, kuid see töö ei rahulda teda ja ta teeb katseid end vabaks rabeleda. Pärast arvukaid ebaõnnestunud katseid mõistab ta, valikuvõimalusi tundub olevat vähe. Selles mõttes sarnaneb ta paljude teiste et tõde seisneb uue identiteedi aktsepteerimises. Sel hetkel kaotab loits oma mõju ja Carl klientidega, kes on takerdunud negatiivsuse tsüklitesse. Säärases olukorras on loob uues paigas endale uue identiteedi. Kuid erinevalt vanadest mõistujuttudest läheb lihtne kujutleda end etturina süsteemis, millest on raske välja pääseda. Siiski Carli lugu edasi - ta peab leidma vahendid enda elatamiseks luuletajana leidis Carl pääsetee, heites kõrvale oma varasema vale- kujutluse ja nähes end haridusmaailmas. See on ülesanne, mis tema ees seisab. luuletajana, kelle eesmärk on aidata inimestel elada poeetiliselt. Enesevaatluse Metafooridega töötava nõustajana püüaksin ma panna Carli neid arenguid mõistma ja abil leidis ta tegutsemistahte ja nii sündis uus kujutlus (identiteet). Selle aidata tal mõelda välja loo järgmine peatükk. Eriti oluline on, et Carl säilitaks selle enesevaatluse protsessi hõlbustamine jääb sageli karjäärinõustaja tööks. Nagu identiteeditaju ja tegutsemistahte, mis iseloomustasid tema läbimurret. Haridussüsteemid, eespool mainitud, seisneb nõustaja ülesanne tihti ka selles, et ta aitaks kliendil isegi ülikooli tasemel, võivad inimese püünistesse meelitada, kui ta ettevaatlik ei ole. teha kindlaks raskused, mis teda ees võivad oodata ja mis antud juhul seisnesid Luuletaja vabaduse leidmine ja hoidmine nõuab pidevat valvsust ja ennetavat aktiivsust. karjääri iseseisvas juhtimises. Muundumine või ümbertõlgendamine tekitab uue Eespool kirjeldatud tööalase konkurentsivõime tahke silmas pidades peab Carl jätkama konteksti, kuid varasematesse püünistesse langemise vältimine eeldab pingutusi selleks, et arendada töökoha hoidmise oskusi. teadlikkust ja pidevat valvsust. Carli metafoorsed väljendid moodustavad hea aluse, et arendada iseenda mõistmist ja saada teadlikuks võimalikest uutest Niisuguse loo paigutamine otsuste tegemise interaktiivse mudeli raamidesse tundub raskustest. esmapilgul mõnevõrra sobimatu. Kahtlemata voolab see lugu väga kenasti kujundilisuse ühtlases jões. Kuid selles on siiski elemente, mis viitavad määravatele asjaoludele, IV peat?kk Kokkuvõte Aktiivne kaasamine Kliendi probleemi määratlemise protsessil on sageli kahesugune funktsioon - probleemi täpsustamisel hakkavad nähtavale tulema ka uued lahendused. Paljudel juhtudel on peamiseks raskuseks asjaolu, et kliendil on keeruline oma probleemi(de) eri komponente paika panna. Sellises olukorras muutub eraldusjoon probleemi määratlemise ja PROBLEEMI probleemi lahendamise vahel ähmaseks. Kui probleem on täpselt paika pandud, muutub tee lahenduse suunas nähtavamaks ja mõnikord täiesti ilmseks. Järgmises kolmes peatükis peatun ma erinevatel meetoditel, millega saab aidata kliendil tema probleemi lahendusele lähemale liikuda. Probleemi lahendamise viiside seas käsitlen ma kõigepealt süstemaatilise ja dünaamilise enesehindamise meetodeid (IV ja V peatükk) ning seejärel järgmises peatükis (VI peatükk) sidemete loomise, LAHENDAMISE otsustamise ja ettevalmistuste tegemise praktilisi meetodeid. Nende valdkondadega tegelema hakkamine ei pruugi tähendada, et probleemi määratlemise saab nüüd unustada. Nõustamise edenedes võivad esile kerkida probleemi uued tahud ja mõnel juhul võib kogu probleem nihkuda hoopis teise valdkonda. Te peate nõustamisprotsessi ?LESANDED igas etapis olema teadlik kliendi probleemide muutlikust olemusest ja märkama momente, mis viitavad juba määratletud probleemide võimalikule muutumisele. Selles mõttes ei ole edasiliikumine kunagi täiesti selgelt etapiviisiline. Tavaliselt toimub veidi edasi-tagasi liikumist ja mõnikord võib rõhuasetus koguni järsult muutuda. Nõustamise edenedes võivad esile kerkida probleemi uued tahud ja mõnel juhul võib kogu probleem nihkuda hoopis teise valdkonda. Te peate protsessi igas etapis olema teadlik kliendi probleemide muutlikust olemusest. S?stemaatiline enesehindamine Kindlasti ei ole kõik klientide probleemid teie abiga lahendatavad. Kui see on nii, peate te võtma endale edasisuunaja rolli ja aitama kliendil leida asjakohaseid teenuseid (edasine tegevuskava võib näiteks sisaldada teiste nõustamisasutuste külastamist). Ees-pool kirjeldatud teekaart on hea vahend probleemide tõlgendamiseks ja ka selleks, et näidata klientidele, kuidas neil on võimalik teetõketest mitmesuguste peatumispaikade abil (nõustamine ja koolitus) mööduda ja oma raskused ületada. VII peatükis käsitletakse üksikasjalikumalt nõustamise lõpetamise ja kliendi edasisuunamisega seotud küsimusi. Nagu eelmises Aktiivne peatükis mainitud, on eraldusjoon probleemi määratlemise ülesannete ja kaasamine Teabe otsimine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine probleemi lahendamise ülesannete vahel veidi ähmane. Järgmiste peatükkide lugemisel võite seetõttu leida, et mõnda esitatud meetodit vöiks kasutada ka probleemi täpsemaks A. Internet määratlemiseks. Minu arvates ei ole selline kattumine probleem, vaid peegeldab pigem Internet on kutsealase teabe suurepärane allikas, ent siiski midagi enamat kui nõustamise terviklikku olemust. Tegelik maailm ei ole kunagi nii selgelt osadeks jaotunud, lihtsalt faktide ja arvude hoidla. Internetti võib kasutada ka laiapõhjalise kui meie teooriate põhjal arvata võiks. kaijäärivõimaluste kaardistamise hõlbustamiseks. Mitmel üldist informatsiooni See ja järgmine peatükk on pühendatud enesehindamise ülesannetele. Mõnel juhul pakkuval veebisaidil leidub hulgaliselt harjutusi ja teavet. Mõned kirjutamise ajal aitavad need ülesanded kliendil uuesti üles leida mõtted, mis neil kord olid, kuid mis elus olemas olnud veebisaidid: * ette tulnud olukordade tõttu on kaotsi läinud. Eriti kehtib see enesetaju kohta, mis võib . The Riley Guide: Employment Opportunities and Job Resources on the Internet väliste survetegurite mõjul väheneda. Olenemata olukorrast on tähelepanu keskmes (Riley teatmik: tööhõivevõimaiused ja töö leidmiseks vajalik teave püüd muuta seda, kuidas inimene iseendasse ja tema ees seisvatesse probleemidesse Internetis) (http://www.rileyguide.com) suhtub. · The National Association of Colleges and Employers (Kõrgkoolide ja tööandjate Käesolevas peatükis kirjeldatud enesehindamise ülesannete iseloomulik joon on see, et riiklik assotsiatsioon) (http://www.jobweb.com) need on suhteliselt lihtsad ja sisaldavad teatavat paikapandud analüüsimise viisi. Teisisõnu - need ülesanded on süstemaatilisemad. Ma saan aru, et see vahetegemine . What Color is Your Parachute: Job Hunting Online (Mis värvi on sinu langevari: on veidi meelevaldne. Nii mitmeski mõttes on vahe pigem ulatuses kui olemuses. tööotsingud Internetis) (http://www.jobhuntersbible.com/) Muid veebisaite, mis pakuvad teavet konkreetsete kutsealade kohta, Olenemata olukorrast on tähelepanu keskmes püüd muuta seda, kuidas inimene kirjeldatakse järgmise peatüki osas, mis on pühendatud vajaliku tööturuinfo iseendasse ja tema ees seisvatesse probleemidesse suhtub. kogumisele. Internetis leiduva teabega kursis olemine on muidugi äärmiselt keeruline ülesanne, arvestades uue informatsiooni tohutut hulka ja seda, et pidevalt tekib juurde uusi võrgulehekülgi. Kui klient hakkab mitmesugustelt veebisaitidelt teavet otsima, peaks ta otsingute tulemuste üle karjäärinõustaja või kaijääriinfo spetsialistiga aru pidama. `Kasulikud veebiaadressid Eestis: www.kutsekoda.ee www. rajaleidja, ee www.cv.ee www.tootukassa.ee Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine Kuigi veehisairiirl nn sageli küllaltki kõikehõlmavad, tuleb saadud teave enamikul juhtudel seadmine jne). Selles raamatus on kasutatud füüsilisest maailmast pärinevaid metafoore siiski teise inimesega läbi arutada, et sealt enda jaoks oluline välja noppida. elamise psühholoogiliste põhimõtete uurimiseks. Raamat on kirjutatud lihtsas, zargoonivabas keeles. See on aidanud mul kujundliku keele abil paljude inimeste elu Kui teil on plaanis soovitada kliendil Internetist teavet otsida, on kasulik kaaluda paari mõjutada. teabe kasutamise kriteeriumi, mille pakkus välja Wurman (1989). Kõigepealt tuleks veenduda, et klient on tegelikult huvitatud uuest teabest ja valmis kogutud teavet kasutama. Teave peab olema ka struktureeritud kliendile arusaadaval moel. Selle C. Psühholoogiaõpetus eesmärgi saavutamine sõltub sageli viisist, kuidas uus teave on seotud muu olemasoleva Lisaks inimeste suunamisele konkreetsete eneseabiraamatute juurde olen ma nõusta- teabega. Mõnikord tasub lasta kliendil teabega töötada ja kontrollida arvamuste misseanssidel aeg-ajalt kasutanud ka mõningast otsest õpetamist. Selline õpetamine võib paikapidavust. Wurmani määratletud teabe eesmärkide saavutamine eeldab pidevat olla seotud paljude eri teemadega. Näiteks on mul tulnud naasta mõnede põhiliste osalemist karjäärinõustamise protsessis. Aastaid tagasi, kui arvuteid alles hakati transaktsioonianalüüsi põhimõtete juurde, et selgitada oma mõtteid motivatsiooni, karjäärinõustamises kasutama, oldi mures, et vajadus nõustajate järele väheneb. Peagi inimestevaheliste suhete, korduvate käitumismustrite jms kohta. Kord töötasin ma sai selgeks, et kuigi paljud kliendid hindavad võimalust töötada arvutiga, on tulemuste üle naisega, kes soovis täiendada oma oskusi, et taas tööle asuda. Tema lapsed olid juba arutlemise vajadus siiski märkimisväärne. Ei ole põhjust arvata, et olukord muutuks täiskasvanud ja käisid tööl ning tema abikaasa teenis hästi. Vaatamata sellele, et kõik vastupidiseks, vaatamata sellele, milliseid edusamme infotehnoloogia vallas tehakse. paistis ilmselgelt korras olevat, oli tal raske otsust teha. Olles veidi perekonna olukorda Löppanalüüsis soovivad ja vajavad inimesed võimalust arutada oma olukorda teise uurinud, leidsin ma, et mõnda selle pere käitumismustrit on hea selgitada inimesega. transaktsioonianalüüsi põhimõtete kaudu (Berne 1964). See hariduslik moment oli abiks Sampsoni, Lolodinsky ja Greensi artikkel (1997) annab hea ülevaate mõnest võimalusest kogu nõustamisprotsessi vältel, mil klient mõtiskles oma suhete üle teiste inimestega. Ta ja probleemist, mis on seotud Interneti kasutamisega. Kuigi Internet pakub põnevaid sai aru, et langeb pidevalt tagasi hoolitseva lapsevanema rolli ja et sellele rollile omane ressursse teabe leidmiseks, võivad ebapiisavalt koolitatud või ületöötanud nõustajad seda käitumine takistab tal endal karjääriotsuste tegemist. ka kuritarvitada. B. Eneseabiraamatud Eneseabiraamatute õitsev turg kirjeldab hästi inimeste janu psühholoogiateadmiste järele. Sealt ammutatud infokildude korrastamine võib aga olla keerukas ja see on valdkond, kus nõustaja saab oma klientidele praktilist abi pakkuda. Paljudel juhtudel võib osutuda kasulikuks soovitada teatud raamatuid või artikleid mingile konkreetsele probleemile lahenduse otsimiseks. Loetu saab võtta järgmistel nõustamisseanssidel edasiste arutelude lähtepunktiks. Ma olen kirjutanud raamatu pealkirjaga ,,Physics of Living" (Amundson 2003), mida ma olen kasutanud selleks, et aidata inimestel analüüsida elamisega seotud teemasid (elu tasakaal, eneseavastamine, eesmärkide 96 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine Kontekstipõhine küsitlemine ,,Millist nõu on teile teie karjääri kohta antud?... Millised on teie mõtted selle kohta?... Kas mõni teie pereliige peab kõrgelt hinnatud ametit? ... Karjäärivõimaluste kaardistamisega alustamiseks on sageli kasulik esitada mõned Kuidas teie perekonnas kaijääriotsuseid tehakse?" küsimused, mis aitavad piiritleda konteksti, milles inimene tegutseb. See on eriti oluline Paljude inimeste puhul on oluline ka uurida, millist rolli mängib religioosne mõõde olukorras, kus on tegemist kultuuri- või elustiili erinevustega (Ponterotto, Rivera & Adaclri karjääriotsuse tegemisel. Minu kogemuste põhjal tuleks seda teha üsna otse ja lihtsalt, Seiyoshi 2000; McCormick & Amundson 1997). küsides näiteks: ,,Kas religioon mängib teie karjääriotsustes mingit rolli?"... (Kui jah, siis võiks seda teemat edasi uurida). Nõustaja eesmärk on vaid kindlaks teha, kui oluline see Taustsüsteemi määratlemiseks küsimusi esitades olen ma märganud, et kliendid annavad religioosne mõõde kliendi jaoks on. Ma juhin nimetatud valdkonnale erilist tähelepanu, teavet tavaliselt üsna meelsasti, kuid nõustajad võivad tunda end küsitlemisel ebamugavalt, arvates mõnikord, et saadav info on liiga isiklik. Kuigi see teave on kindlasti sest sageli jäetakse see tausta seisukohalt oluline teema käsitlemata. isiklikku laadi, võib see olla ka abistamisprotsessi oluline koostisosa. Paljud kliendid ei pea Arvesse tuleb võtta mitmeid taustategureid: sugu, seksuaalset sattumust, vanust, puuet, oma eluolu arutamist sissetungiks nende eraellu, vaid pigem huvi märgiks. Küsimusi rahvust jne. Üks võimalus nende valdkondade uurimiseks on küsida kliendilt, milliseid tuleks esitada hoolivuse ja uudishimu vaimus. raskusi ta tunnetab. Sellele küsimusele vastates osutab klient tausta- probleemidele, mis on tema olukorraga seotud. Tausta mõistmine loob aluse karjäärivõimaluste analüüsi edasisteks etappideks. Tausta Kliendid annavad teavet tavaliselt üsna meelsasti, kuid nõustajad võivad tunda end küsitlemisel ebamugavalt. teadmata on vähe võimalusi edu saavutada. Taust on kui raam kõigile teistele küsi- mustele, mida tuleb käsitleda. ugused k?simused: das teil seni siin l?inud on?" avab sageli vestluse pere-ja kogukonnaelu ?le. Eriti huvipakkuv on, millist rolli etendavad karj??riotsuse tegemise protsessis kliendi pereliikmed ja teised talle olulised inimesed. See v?ib viia mitme omavahel seotud k?simuseni, n?iteks: 98 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine *\ ^ I * t KA U I l4>«> >·> J uimaiudi lUiiULctVdU tunda ärevust tööandjatele helistamisel. Nõustamise edenedes eeldatakse, et see ärevus väheneb, ja muutuse hoolikas jälgimine aitab kinnistada edusamme, mis nõustamise V küsitlusstrateegiad käigus tehakse. Ülia rohkem kasutatakse lähenemisi, mis on enam tulevikule suunatud ja mis rõhutavad 2. Toimetulekustrateegiad teistes olukordades pigem võimalusi kui probleeme. Selliseks lähenemiseks on näiteks lahenduskeskne lühiteraapia (De Shazer 1985; White & Epston 1990; Friedman 1993). Selle meetodi järgi Raskustega silmitsi seisvad kliendid keskenduvad sageli täielikult oma probleemidele ja on oluline kõigepealt probleemid ära kuulata, kuid säilitada rõhuasetus raskuste ületamise unustavad, et see ei ole esimene kord, kui neil raskusi on. Oma elu teistes vald kondades võimaluste leidmisel. Meetodit iseloomustab teatud küsitlustehnikate rakendamine, mis nad saavad või on saanud probleemidega edukalt hakkama ja neid tugevaid külgi tuleb võimaldavad teha kindlaks inimese tugevad küljed, rõhutada positiivseid muutusi ning teha rõhutada. Näiteks olen ma pagulastega töötades märganud, et nemad ei ole töötuse ettepanekuid võimalike lahenduste kohta. Alljärgnevalt leiate erinevate küsitlustehnikate pärast tihtilugu nii mures. Kui neilt selle kohta küsida, siis tihti vastavad nad, et pärast näiteid. pommitamisi ja põgenikelaagreid on töötus tegelikult üsna väike probleem. Juba ellujäämine on märkimisväärne saavutus ja nad on kindlad oma suutlikkuses saada 1. Seanssidevaheliste muutuste kirjeldamine hakkama ka töötusega kaasnevate raskustega. Ehkki paljudel inimestel pole selliseid dramaatilisi lugusid jutustada, on igaühel suur hulk kogemusi, millele tugineda. Selle valdkonna küsimused keskenduvad nõustamisseansside vahelisel ajal toimunud Probleemide seadmine õigesse perspektiivi võib aidata kliendil mõista, et tal on muutustele. Eelduseks on, et positiivsed asjad leiavad aset ja neist tuleb nõustamis- tähelepanuväärseid sisemisi ja väliseid ressursse, millele toetuda. seanssidel teada anda. Seda tüüpi küsitlemisel peate te küsimused paigutama positiivsete ootuste konteksti. Näiteks võiks kliendil paluda kirjeldada mõnda positiivset muutust, mida ta on nädala jooksul täheldanud, selle asemel, et küsida, kas nädala jooksul on midagi Oma elu teistes valdkondades nad saavad või on saanud probleemidega edukalt positiivset juhtunud. Küsimuses sisaldub eeldus, et midagi positiivset on juba toimunud. hakkama ja neid tugevaid külgi tuleb rõhutada. Tehes kliendiga koostööd, võite paluda tal pöörata erilist tähelepanu sellele, kuidas Kliendid, kellel on probleeme, on sageli segaduses ja ebakindlad ega tea, mida edasi teha. tema probleemid seansside vahepeal vähenevad. Kui nad mõtlevad muudele probleemidele, mida neil on tulnud ületada, saavad nad hakata välja selgitama samme, mis neid lahenduseni viisid. Mõned varem teistes olukordades edu Kliendile võib anda ka koduseid ülesandeid, mis keskenduvad asetleidvatele positiivsetele toonud strateegiad võivad olla rakendatavad ka praeguses dilemmas. muutustele. Tehes kliendiga koostööd, võite paluda tal pöörata erilist tähelepanu sellele, Selle meetodi kasutamisel peate te aitama kliendil leida olukorrad, millega nad edukalt toime kuidas tema probleemid seansside vahepeal vähenevad. Näiteks võib klient tulid, ja neid analüüsima, et teha kindlaks tulemuslikuks osutunud tegevused. Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: 101 s?stemaatiline enesehindamine Kliendi tugevatele külgedele osutamist peegeldavad näiteks sellised nõustaja laused: 3. Erandite Leidmisele suunatud küsimused ,,Meie varasemas vestluses andsite te mõista, et ei suuda Klient võib olla oma probleemile nii keskendunud, et näeb kõike negatiivses valguses. Selle asemel, et seda sünget stsenaariumi aktsepteerida, võite te otsida töövestlustel käigu pealt mõelda. Mina aga panin viimase harjutuse hetki, mil probleem ei ole nii valdav. Näiteks ütles üks klient mulle, et iga kord, kui ta läheb käigus tähele, et te oskate üsna hästi suunda muuta, kui näete, et see, mida te töövestlusele, ta tardub ning vastab küsimustele puiselt ja jäigalt. Klient tõi sellise ennastkahjustava käitumise kohta arvukalt näiteid. Olles ära kuulanud mitmed näited tema teete, ei toimi. Mulle tundub, et see on hea näide käigu pealt mõtlemise kohta." probleemi kohta, palusin ma kliendil meenutada neid töövestlusi, kui ta tundis end vabamalt. Vaatamata paljudele negatiivsetele juhtumitele olid ka mõned korrad, kui klient ei olnud Kliendi tugevustele viitavaid tähelepanekuid tehes on oluline lähtuda käitumise kirjel- tardunud. Abi positiivsete näidete sõnastamisel andis aluse, millele sai rajada edasised positiivsed muutused. damisest. Kui sõnastate oma mõtted liiga üldiselt, siis kliendile küll meeldib see, mida te Kui nõustaja aitab kliendil mõista, et tema probleemne olukord ei ole üleni negatiivne, ütlete, kuid tähelepanekute usutavus väheneb tema jaoks. Ilmselt teate te paljusid inimesi, on jõutud olulise äratundmiseni. Positiivsete erandite kaudu hakatakse nägema oma kes puistavad kiidusõnu, kuid kel pole suurt mõju, sest see kiitmine ei ole konkreetne. tugevaid külgi. Erandite leidmist võib laiendada ka kodustele ülesannetele, mille puhul kliendil palutakse 4. Skaalale paigutamise küsimused analüüsida seanssidevahelisel ajal toimuvat ja seejärel välja tuua olukorrad, kus probleeme ei Vaadates oma probleemidele, näevad paljud kliendid, kuhu nad tahavad jõuda, ent neil ei ole ilmnenud. Kui nõustaja aitab kliendil mõista, et tema elu ei ole üleni negatiivne, on jõutud selget ettekujutust, kuidas seda saavutada. Kui metafoori kasutada, siis nad näevad end mäe olulise äratundmiseni. Positiivsete erandite kaudu hakatakse nägema oma tugevaid külgi. jalamil ja tahavad jõuda tippu, kuid oma mõtetes liiguvad nad edasi-tagasi ega näe kuigi palju vahepealseid samme. Mõnikord on kasulik lasta kliendil mõelda probleemi lahendamisele kui Erandite kindlakstegemine ei ole ainult kliendi ülesanne. Te võite arutellu tuua ka oma teekonnale, kus tuleb ette mitmesuguseid puhkepeatusi ja takistusi. Sündmuste paigutamine tähelepanekud, eriti kui olete märganud vastuolusid veendumuste ja käitumise vahel. skaalale aitab kliendil teha kindlaks eesmärgid, mida ta üle kõige tahaks saavutada, Kliendile tema tugevate külgede kättenäitamine võib anda suure tõuke muutusteks (Borgen eesmärgid, milleni ta realistlikult & Amundson 1996b). Sündmuste paigutamine skaalale aitab kliendil teha kindlaks eesmärgid, mida ta üle kõige tahaks saavutada, eesmärgid, milleni ta realistlikult mõeldes loodab praeguses olukorras jõuda, ja olukorrad, mis viitaksid tagasiminekule. mõeldes loodab jõuda, ja olukorrad, mis viitaksid tagasiminekule. Skaalale paigutamise süsteem, mida kirjeldati II peatükis («Nõustamise eesmärkide ühine kindlaksmääramine"), on hea näide selle protsessi kohta, s.t +2 = ideaal; +1 = mõistlik eesmärk; 0 = hetkeolukord; -1 = negatiivne pööre; -2 = täielik katastroof. Skaalale paigutamist võib kasutada ka selleks, et uurida kliendi enesetunnet 10 punkti Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: 103 s?stemaatiline enesehindamine süsteemis. Te võite vaadata, kuidas klient end hetkel tunneb, millise hinnangu ta oleks liikumine lisab nõustamisele teise mõõtme ja aitab inimestel keskenduda käsilolevale endale andnud eelmisel nädalal, kuidas ta näeb asju edaspidi paremuse poole muutumas jne. ülesandele. Ma olen leidnud, et nende hinnangute küsimisel on tõhus lasta klientidel kasutada liikumist, et illustreerida erinevaid olukordi. Näiteks ütlen ma, et ruumi üks sein on +10 ja teine on 0. Seejärel lasen ma kliendil sammuda kohta, kus ta on antud hetkel, ja seejärel palun tal oma Tulevikku suunatud perspektiivi asendamine tagasivaatamisega võib anda uusi asukohta muuta, et näidata raskeid aegu minevikus ja seda, kuhu ta loodab jõuda tulevikus. ideid ja panna inimese paremini mõistma samme, mis jäävad hetkeolukorra ja olukorra vahele. Skaalale paigutamise eelis seisneb asjaolus, et see aitab eesmärke ja emotsioone täpselt määratleda. Klient saab panna paika oma hetkeolukorra ning seejärel näha, kuidas ta on muutunud, ja mõelda nihete üle, mis võivad ees seista. Selles mõttes on j tegemist probleemide Kui kliendid kujutavad (visualiseerivad) end hetke, kus nad on oma eesmärgid inimesest väljapoole viimisega, mille tulemusel muutuvad sisemised sõlmküsimused nähtavamaks ja neid on lihtsam lahendama asuda. saavutanud, siis mõistavad nad sageli, et sinna jõudmine nõuab palju rohkem, kui nad 5. Imeküsimused esialgu arvasid. Selles punktis tuleb teil aidata kliendil iga samm läbi mõelda ja hinnata, kas ta on valmis seda kõike ette võtma. Tihti seavad kliendid endale ebarealistlikud Kui inimene tegeleb probleemide lahendamisega, siis vaatab ta tavaliselt minevikku, eesmärgid ja see harjutus võib aidata neil mõista, mis niisuguse sihi kaalub, kus ta on täna ja mida ta loodab saavutada tulevikus. Sellises lineaarses ajalises poole püüdlemisega tegelikult kaasneb. Vahel on parem seada perspektiivis toimub probleemi lahendamine üldjuhul lihtsalt ja sirgjooneliselt. tagasihoidlikumaid eesmärke, mis on asjaolusid arvestades realistlikumad. Vahel võib olla kasulik perspektiive muuta, lastes kliendil ette kujutada (visualiseerida), et ta Teise variandina võib selle harjutusega seada eesmärgiks suurendada paindlikkust, on endale seatud eesmärgi(d) saavutanud. Selle asemel, et paluda kliendil vaadata ettepoole, küsides kliendilt, kui mitu erinevat teed vöiks viia eesmärgini, mille ta on endale eesmärkidele, milleni ta loodab jõuda, paluge tal kujutleda, et ta ongi need eesmärgid juba seadnud. Kui lähenete ülesandele sel viisil, on kliendil võimalus näha, et tal võib olla saavutatud (ime on juhtunud). Eesmärkide sõnastamisel paluge kliendil kirjeldada saavutatu mitu teed, mida mööda minna. Sundides klienti laiemalt mõtlema, aitate tal valmistuda kõiki iseloomulikke elemente. Aidake tal end kindlalt sisse seada selles olukorras, mida ta ootamatuteks takistusteks, mis tal teel ette võivad tulla. lootis saavutada. Punktist, kus on jõutud eesmärgini, vaatab klient tagasi sellele, mis pidi juhtuma, et ta oma eesmärgi saavutaks. Tulevikku suunatud perspektiivi asendamine tagasivaatamisega võib anda uusi ideid ja panna inimese paremini mõistma samme, mis jäävad hetkeolukorra ja soovitud olukorra vahele. Nagu ka eespool kirjeldatud skaalale paigutamise küsimuste puhul võib olla kasulik lasta kliendil seda nõustamisruumis füüsiliselt näidata, s.t seista ruumi ühes otsas ja kõndida teise otsa ning vaadata sealt tagasi. Füüsiline 104 105 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine Teise tdSdnui küsimuste Selle küsitlusmeetodi kasutamisel peab lähtuma teatud reeglitest. Need puudutavad nii nõustamise konteksti kui ka kasutatavaid oskusi. Küsimusi tuleks esitada koostöö õhkkonnas, esitamine mitte ülekuulamise vormis. Oluline on, et nõustaja liiguks ühelt teemalt teisele üleminekulausete abil ja et protsess kulgeks sujuvalt. Soovitatav on kuulata oma sisetunnet ja kasutada küsimusi üksnes üldsuunistena. Nagu ka teiste nöustamis- meetodite puhul huvitutakse kõnealuse Teise tasandi küsimuste esitamise meetodi arendamine sai alguse tööst, mille ma tegin meetodi juures konkreetsetest vastustest ning rakendatakse tehnikaid nagu täpsustamine, intervjueeri mis teooriast (Strauss & Corbin 1990). Selle uuringumeetodi järgi kogutakse teavet ümbersõnastamine, empaatia, kokkuvõtte tegemine ja protsessi jälgimine, et kontrollida, kas mitmest eri allikast ja aluseks võetakse inimeste läbielatud kogemused, Küsitlemise protsess ise kõigest on aru saadud. Igasugused järeldused, mida tehakse, peaksid olema esialgsed. on nii süstemaatiline (üksikasjalik ja järjestikune) kui ka loominguline. Protsessi käigus liigutakse konkreetsete sündmuste juurest induktiivselt üldisemate hoiakute ja uskumuste juurde. Klient esitab jutuajamise käigus palju erisuguseid arvamusi. Nõustamistöö üks osa on teha Järeldused, milleni koostöös kliendiga välja jõutakse, haakuvad tegelikkusega ja neid saab kindlaks need, mis vajavad edasist uurimist. Kui te olete mõne sellise arvamuse välja selgitanud, edaspidi kasutada mitmeti, näiteks tegevusplaanide väljatöötamisel. lähtuge teise tasandi küsimuste esitamisel järgmistest etappidest. Olles küsimuste esitamise protsessi täpset olemust lähemalt uurinud, mõistsin ma, et see 1. Tõendid (kinnitavad ja ümberlükkavad) protsess võiks olla nõustamisel kasulik vahend. Ma hakkasin esitatavates küsimustes Esimeses etapis püütakse mõista konkreetse arvamuse aluseks olevat mõtteviisi. Näiteks nägema ka teatud mustrit. Sedasorti küsimuste jada nimetan ma teise tasandi küsimusteks. võib klient olla arvamusel, et ta ei suuda toime tulla stressirohkete olukordadega. See puudus Teise tasandiga on tegemist seetõttu, et nende küsimustega tungitakse sügavamalt mõjutab nii tema võimet leida tööd kui ka võimalusi töökohal edasi liikuda. Selle asemel, et konkreetsesse teemasse. Niisuguse jada puhul kasutab küsimuste esitaja esialgu antud niisugusele arvamusele vastu vaielda, püüdke aru saada, kuidas see on kujunenud. teavet ja palub selle põhjal edasisi selgitusi. Kõigepealt tuleks kliendi mõistmiseks paluda tal tuua oma arvamust toetavaid näiteid (tõendeid). Olles teatud osa arvamust toetavaid näiteid tähelepanelikult kuulanud, palub nõustaja kliendil tuua näiteid, mis räägivad tema väljendatud arvamusele vastu. Kõnealune Teise tasandi küsimuste esitamine on tulemuslik ja tõhus meetod, et koostöövaimus toimuva vestluse käigus inimese veendumusi uurida. küsitlusprotsess sarnaneb eespool kirjeldatud erandite leidmisele suunavate küsimustega (osas «Võimalusi rõhutavad küsitlusstrateegiad"). Igal lool on palju erinevaid tahke, mida saab täpsustada. Nöustamisprotsessi üks oluline osa 2. Arvamuse kujunemise kulg seisneb otsustamises, milliseid neist on vaja edasi uurida. Head nõustajad oskavad loo erinevate elementide vahel valikut teha ja tähtsates punktides täpsustusi paluda. Seda Pärast arutelu tõendite üle hakatakse uurima, kui kaua klient on sellisel arvamusel olnud. protsessi mõjutavad intuitsioon, teoreetilised teadmised ja varasemad kogemused. Millal ta sellisele järeldusele tuli, kuidas see arvamus on kujunenud ja millisena näeb klient sündmuste arengut tulevikus? 106 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine Teabe korrastamiseks on kasulik panna paika teatav ajaline järjestus. Eespool toodud Näiteks võib klient olla arvamusel, et ta peaks hakkama mõnd loodusteadustega seotud näite puhul tuleksid kõne alla sellised küsimused:,,Millal te hakkasite arvama, et ei suuda eriala õppima. Konkreetset valikut võiks nüüd eelkirjeldatud küsimustega edasi uurida, stressirohkete olukordadega toime tulla?" (,,Mis sündmus sellise arvamuseni viis? Mida te näiteks: ,,Mis viis teid arvamusele, et loodusteadused on parim valik? Kas teil on selle siis mõtlesite ja tundsite?"); ,,Kuidas see arvamus aja jooksul muutunud on?"; ,,Kas näete valiku suhtes ka mingeid kahtlusi? Millal te tegite otsuse hakata õppima tulevikku vaadates selles suhtes mingeid muutusi?". loodusteadustega seotud eriala? Mida teised inimesed teie valikust arvavad? Kuidas see valik teie elu mõjutab?". 3. Teiste arvamused Teise tasandi küsimuste esitamine on tulemuslik ja tõhus meetod, et koostöövaimus toimuva vestluse käigus inimese veendumusi uurida. Küsimusi saab esitada nii Selles etapis tegeletakse teiste inimestega kliendi elus (perekond, sõbrad, kolleegid) ja mitteametlikul kui ka ametlikul viisil. Pärast mõningast harjutamist võivad need muutuda uuritakse, kuidas nemad olukorda näevad. Kas nad jagavad sama arvamust ja millised on nõustamisprotsessi lahutamatuks osaks. erinevused? Huvipakkuv on ka see, kuidas klient reageerib teiste inimeste seisukohtadele, s.t mida ta mõtleb ja tunneb ning milliseid samme ta astub. Üks lisaküsimus, mida mulle meeldib esitada, on: ,,Kuidas näeks olukorda kärbes seinal?" Stressirohkete olukordadega toimetuleku näite puhul võib olla inimesi, kes sellise arvamusega nõustuvad, aga ka neid, kes on teist meelt. Me oleme tagasi protsessis, kus me otsime erinevaid arvamusi ja seisukohti, mis võiksid olla tegelikkusele lähemal. Kärbse-küsimusega suunatakse tähelepanu sedalaadi käitumisele ja hoiakutele, mis ilmnevad probleemsituatsioonis. 4. Mõju Esimesed kolm küsimust soodustavad eneseanalüüsi. Protsessi käigus püütakse mõned veendumused kahtluse alla seada ja teistsuguseid mõtteid välja pakkuda. Kui see kõik on läbi tehtud, palutakse kliendil hinnata, millist mõju avaldavad tema arvamused tema era-ja tööelule. Kui rahul on ta oma olukorraga ja kas ta sooviks selles suhtes midagi ette võtta - alustada muutumisprotsessi? Järgmiseks sammuks oleks tegevuskava koostamine. Teise tasandi küsimuste esitamist võib kasutada mitmesuguste eri teemade puhul. Eespooltoodud näites keskendutakse isiklikule probleemile, kuid sama protsessi võiks kasutada ka karjäärivõimaluste käsitlemisel. Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: 109 s?stemaatiline enesehindamine Ka rj ä ä ri või m d lu sie igakülgne uurimine Paljud inimesed kulgevad oma karjääriteel, ilma et neil tekiks võimalust mis tahes liiki põhjalikuks karjäärivõimaluste uurimiseks. Nad pole võtnud endale aus aega, et mõista iseennast loominguline ja uurida oma maailma ja muutuvat tööturgu, ning neil pole olnud selleks ka võimalust. Tegeledes klientidega, kes olid kaotanud töö, oli mul võimalik näha mõneks ajaks tööelust väljumise positiivseid külgi. Enamik inimesi ei tahaks töötust uuesti kogeda, kuidkiire nad on?ppija usaldusv??rne märkinud, et iseendale ja tööturule keskenduv igakülgne karjäärivõimaluste uurimine on kasulik. originaalne energiline Joonis 7. Ratta segment Enamik inimesi on märkinud, et iseendale ja tööturule keskenduv igakülgne eelarvamusteta naudib pinget karjäärivõimaluste uurimine on kasulik. entusiastlik helde nutikas s?bralik A. ,, Karjääriteed" ja ,, Karjääri uuri ja" Üks vahend, mis on klientidele karjäärivõimaluste analüüsi läbiviimisel abiks olnud, on eespool kirjeldatud ratas (joonis 1). Selle mudeli puhul lähtutakse arusaamast, et karjääriga seotud eesmärgi seadmine eeldab teavet mitmesuguste sisemiste ja väliste valdkondade kohta. Karjääri planeerimise läbiviimiseks kasutatav ülesandekogumik ,,Karjääriteed" lähtub sellest süstemaatilisest lähenemisviisist ja seal on toodud hulk kvalitatiivse hindamise ülesandeid, mis hõlmavad kõiki ratta segmente (Amundson & Poehnell 2004). Seega sisaldab kogumik individuaalsete huvide, väärtushinnangute, oskuste ja isikuomadustega seotud ülesandeid ning väliste mõjutajatega nagu kliendile oluliste inimeste, hariduse, töökogemuste, vaba aja veetmise ja tööturuga seotud harjutusi. Joonisel 7 on kujutatud, kuidas üks ratta segment võiks pärast selle täitmist välja näha. Tegemist on segmendiga, mis kiijeldab isikuomadusi. Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: \} s?stemaatiline enesehindamine Selles näites on klient kindlaks teinud mitu olulist isikuomadust. Kõige tähtsamad Välja on töötatud ka programmi ,,Karjääriteed" lühem versioon ,,Karjääriteed: lühireis" omadused on paigutatud joonise keskele ja teised külgedele. Ratta segmendid (Career Pathways: Quick Trip) (Amundson & Poehnell 2008). See kohandatud variant moodustavad pärast kokkupanekut muljet avaldava visuaalse kujutise. keskendub algupärase programmi olulisematele elementidele ja põhineb karjääri- uuringu läbiviimisel kasutataval rattal. Kvalitatiivsel hindamisel on teatud eeliseid: Programm «Karjääriuurija" (CareerScope) töötati välja kooliõpilaste tarbeks ja selles a) tavaliselt on kvalitatiivne hindamine mitteametlikuni ning selle kasu- kasutatakse mugandatud kujul suurt osa programmi ,,Karjääriteed" materjalidest tamine pakub standardtestidega võrreldes nõustajale suuremat paind- (Amundson, Poehnell & Pattern 2005). Lisaks pööratakse selles suurt tähelepanu likkust; b) kvalitatiivsed meetodid kaasavad kliendi aktiivsemalt enese- arengumapi koostamisele. Õpilasi juhendatakse arengumapi (portfolio) koostamisel, mille teadlikkuse otsingutesse ning võivad hõlpsamini ning otseselt ja vahetult käigus nad koguvad tõendeid oma saavutuste kohta, seavad tulevikueesmärke ning viia nõustamisega seotud koostoimete tekkimiseni; c) kuna tavaliselt ei ole koostavad kokkuvõtte, milles on esile toodud nende oskused, hoiakud ja saavutused. kvalitatiivsed meetodid piiratud enne kindlaks määratud skaalade ja hindamiskategooriatega, siis võimaldavad nad avatumat, erilaadsemat ja terviklikumat tõlgendamist ja arutelu. (Goldman 1992, lk 616) B. ,,Suunavad ringid" Kuigi ma olen Goldmani seisukohaga suures osas nõus, saan ma aru ka sellest, et Karjäärivõimaluste uurimise programm, «Suunavad ringid" (Guiding Circles), on välja kasulikuks võivad osutuda mõned täiendavad standardiseeritud hindamisviisid, eelkõige töötatud põlisrahvaste esindajatest klientide jaoks (McCormick, Amundson & Poehnell võimete hindamise puhul. 2006; Poehnell, Amundson & McCormick 2006). «Suunavate ringide" esimeses vihikus keskendutakse iseenda mõistmisele ja teises uute võimaluste leidmisele. Kavas on Programmis ,,Karjääriteed" osalejatel on võimalik teha läbi kõik või mõned kogumikus koostada veel kaks vihikut. Programmis «Suunavad ringid" kasutatav karjääriplanee- sisalduvad kvalitatiivse hindamise ülesanded. Samuti võib teatud harjutusi täiendada, rimise meetod järgib teatud kultuurilisi põhimõtteid. kasutades muid kvalitatiivseid tehnikaid või standardiseeritud hindamisviise. Mõned tavapärased lisavõimalused, mida ma olen kasutanud, on kutsesuundumuste küsimustik (Seif Directed Search) (Holland 1994), Myers-Briggsi isiksusetest (Myers-Bnggs Type Pere- ja kogukonnaliikmete panus oli kriitilise tähtsusega ning sellest sai Indicator) (Myers & Briggs 1993) ja minu enda väljatöötatud isiksusetest (Individual Style nõustamisprotsessi lahutamatu osa. Survey) (Amundson 1999). Ratta erinevate segmentide käsitlemisel on oluline mõista iga inimese ainulaadsust. Ühe Üks eeldus on, et kõik on omavahel seotud. Enamikus põlisrahvaste kultuurides rõhu- inimese jaoks võivad isiklikud väärtushinnangud olla ülimalt tähtsad, samas kui mõne teise tatakse seoseid pereliikmete, kogukonna, füüsilise keskkonna ja looja vahel (Ross 1992). jaoks on esikohal talle oluliste inimeste arvamus. Isiksuse ainulaadsuse väljendamiseks Tähtsaks peetakse tervise ja elu tasakaalu, mida väljendatakse nn terviserattaga (vaimne, võib olla kasulik lasta kliendil koostada oma isiklik ratas, kasutades tühja lehte (klient füüsiline, emotsionaalne ja hingeline tasakaal). Samuti peetakse väga oluliseks rolle ja määrab ise iga segmendi suuruse). Visuaalselt on abiks ka see, kui kanda tulemused kohustusi perekonnas ja kogukonnas ning kogukondlikke väärtusi. suurele rattale pabertahvlilvõi lõigata kõik nn pirukatükid väljaja paigutada need ringikujuliselt suurele paberilehele. Probleemi lahendamise ?lesanded: Aktiivne kaasamine s?stemaatiline enesehindamine Lisaks valitseb eeldus, et inimesed nn sündinud eriliste annetega, ning iga inimesi C. Muud programmid väärtustatakse selle põhjal, milline on tema ainulaadne panus perekonda ja kogukonda On veel ka teisi laiapõhjalisi karjäärivõimaluste uurimise programme. Näiteks Redekopp, (McCormick & Amundson 1997). Day, Magnussonja Durnford (1993) kasutavad süvitsi küsitlemise meetodit, et aidata Nende põlisrahvastele omaste eelduste alusel töötati välja uus karjääriplaneerimise mudel klientidel endast karjääriga seotud autoportree luua. Super, Osborne, Walsh, Brown ja (McCormick & Amundson 1997). Karjääriga seotud eesmärgi seadmine oli midagi enamat Niies (1992) kasutavad karjääriplaneerimise hindamis- ja nõustamismudelit (iCareer- kui lihtsalt iga inimese isiklik ülesanne. Pere- ja kogukonnaliikmete panus oli kriitilise Development Assessment and Counselting model, CDAC). See meetod sisaldab tugevat arengukomponenti ja põhineb mitmel standardtestide sarjal. Kõigi nende süsteemide puhul tähtsusega ning sellest sai nõustamisprotsessi lahutamatu osa. Ratast (joonis 1) kohandati keskendutakse igakülgsele ja süstemaatilisele karjäärivõimaluste ja see hõlmab järgmisi elemente: a) anded, võimed ja oskused; uurimisele. b) huvid; c) isikuomadused/iseloom; d) väärtushinnangud, tähendus; e) tasakaal (hingelised, füüsilised, emotsionaalsed ja vaimsed vajadused); f) haridus; g) töö ja eluga seotud rollid või kohustused; h) tööalased sidemed. «Suunavate ringide" esimeses vihikus julgustatakse programmis osalejaid uurima oma suhteid ja sidemeid, rääkima töö-ja pereeluga seotud lugusid, otsima käitumismustreid, uurima väärtushinnanguid, tegema kindlaks ja analüüsima lemmiktegevusi, töötama nn terviserattaga ning koguma teavet perekonnalt ja sõpradelt. Karjääriplaneerimise selle osa tulemusena tehakse kindlaks kolm hüppelauda: tulevikukujutlus, otsused ja tegevus. «Suunavate ringide" teise vihiku eesmärk on julgustada inimesi leidma suuremas valikus karjäärivõimalusi ja neid lähemalt uurima. Ülesandekogumik põhineb esimese kogumiku läbitöötamise tulemusena kindlaks tehtud karjääri-ja sidemeteringil. Rõhku pannakse ka ettevõtlusele ja huvipakkuval alal töötavate inimestega vestlemisele. Otsuste tegemist ja tegevuse kavandamist laiendatakse ning inimesi julgustatakse otsima probleemide lahendamise alternatiivseid viise. Programm «Suunavad ringid" on osutunud väga tugevaks ja kasulikuks karjääri- planeerimise vahendiks. Sel teemal on korraldatud seminare kõikjal Kanadas ja Austraalias. Ka on ilmnenud, et materjali saab kasutada väga erinevate inimeste puhul mitmesugustes kontekstides. Näiteks on mitu kooli piirkonda võtnud karjääriplaneerimise metoodikas aluseks just selle käsitlusviisi. Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: 115 s?stemaatiline enesehindamine Huvide põhjalik uurimine armastus tennise vastu, on neil selle tegevusega seoses väga erinevad vajadused ja vaatenurgad. Nende vaatenurkade ja vajaduste mõistmine võib aidata kaasa endast Karjääriplaneerimismudelite ,,Karjääriteed" ja ,,Suunavad ringid" puhul alustatakse parema arusaamise tekkimisele, mis on karjäärivaliku, tööotsimise ja tööga rahuloluga üldpildist - rattast või ringist - ning seejärel keskendutakse konkreetsetele tegevustele. vahetult seotud. Teine meetod on selline, kus uurimist alustatakse kindlatest juhtumitest ja seejärel Kõnealuse meetodi kasutamisel saab analüüsida eri liiki kogemusi. Olen leidnud, et liigutakse suurema pildi suunas. Ma olen avastanud, et niisuguse liikumise hõlbustamiseks kasulik on alustada mõnest valdkonnast, mida inimesed tõenäoliselt vähem traditsioonilise on kasulik alustada üksikasjalikust kirjeldamisest ja seejärel kasutada suunatud küsitlemist, karjääriuuringuga seostavad. Heaks lähtepunktiks on tavaliselt vaba aja veetmise mis lihtsustab analüüsimist ja lõpuks rakendamist. Viimati nimetatud meetodi kogemused. Vaba aja veetmisest on inimesed harilikult valmis üsna avameelselt rääkima. väljatöötamisel on aluseks võetud Youngi, Beckeri ja Pike'i töö (1970) retoorika See on lihtne viis arutelu algatamiseks ja vestlus kulgeb ladusalt. Muidugi ei sisaldu kõik valdkonnas. Nad lõid vaatenurga muutmisel põhineva küsitlus- süsteemi ja kasutasid seda elumustrid ühes vaba aja veetmise kogemuste kirjelduses. Põhjalikumaks analüüsimiseks meetodit uudsete olukordade mõistmiseks. Alljärgnevalt kirjeldatakse selle süvitsi mineva võib olla kasulik lasta näiteid tuua mitme eri valdkonna kogemustest, näiteks tööelu ja meetodi kolme eri kasutusviisi. õppimisega seotud kogemustest, religioossetest kogemustest, perekonnaeluga seotud kogemustest jne. A. Mustrite kindlakstegemise harjutus Alljärgnevalt on loetletud mustrite kindlakstegemise harjutusega seotud küsitlemise etapid Mustrite kindlakstegemise harjutuse aluseks on eeldus, et läbielatu hoolikal uurimisel (Amundson 1995b). ilmnevad kõnekad elumustrid. Need mustrid on ainulaadsed ja nad on kootud iga inimese 1. Paluge kliendil mõelda mingile kindlale tegevusele. See võib olla mis tahes läbitud eluteesse. Ma toon näiteks tennisega tegelemise. Paljud inimesed võivad öelda, et eluvaldkonnast. Kui tegevus on määratletud, paluge kliendil mõelda mingile neid huvitab see spordiala, kuid alles konkreetsete kogemuste uurimisel tulevad ilmsiks konkreetsele ajale, mil see tegevus pakkus suurt rahuldust, ja ajale, mil ta seda erinevused. Ühe jaoks võib tennise mängimine tähendada sotsiaalset tegevust, mis vähem nautis. võimaldab tal viibida teiste inimeste seltskonnas, sõbralikus ja meelepärases õhkkonnas. Positiivseid ja negatiivseid kogemusi kirjeldades rõhutab ta kindlasti seltskondliku 2. Paluge kliendil positiivseid ja negatiivseid kogemusi üksikasjalikult kirjeldada. läbikäimisega seotud meeldivaid momente nii tenniseväljakul kui ka väljaspool. Teised Siinkohal võib esitada mõned küsimused, et hõlbustada sündmuste täielikku inimesed võivad tennisemängu hoopis teistmoodi kogeda. Mõne jaoks võib olulisimaks kirjeldamist. Küsige tegevusega seotud inimeste, tunnete, mõtete, probleemide, teguriks sellejuures olla võistlusmoment ja mõne jaoks võib kõige tähtsam olla hoopiski kordaminekute ja motiveerivate tegurite kohta. Millised sündmused eristavad füüsiline tegevus. Kuigi kõiki neid inimesi ühendab positiivseid kogemusi negatiivsetest? Sõltuvalt olukorrast võib olla kasulik laiendada küsitlemist mõnele taustteemale. Küsige kliendilt, kuidas see huvi ajajooksul arenes ja kuidas ta seda tulevikus näeb. Loo rääkimise ajal oleks nõustajal kasulik räägitu üles kirjutada kas pabertahvlile või kliendile selgelt nähtavale suurele paberilehele. Läbielatu hoolikal uurimisel ilmnevad kõnekad elumustrid. Need mustrid on Sellest teabest kujuneb analüüsi alus, seega on oluline kõik räägitu paberile kirja ainulaadsed ja nad on kootud iga inimese läbitud eluteesse. panna. (Tavaliselt ma ei poolda seansi 116 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine ajal märkmete tegemist ja hea oleks seda enne arutada, kui märkmete tegemisest lahendus toimis, kuid kuna tema hing igatses mujale, siis läks ta lõpuks kooli tagasi, et võib probleem tekkida.) Kõik kirjapandu peaks olema kliendile ja nõustajale selgelt saada akadeemiline kraad. Isegi hariduse omandamisel oli tal vaja õppida, kuidas lõpuni nähtav. pühenduda ja ,,tehing lõpule viia". Igal juhul jätkas ta oma eesmärgi poole püüdlemist. 3. Pärast vestlust laske kliendil mõelda, missugused mustrid selle info põhjal välja tulevad. Andke talle võimalus luua seoseid ning toetage ja julgustage teda. Küsige, mida iga üksik teabekild kliendi, s.t tema eesmärkide, väärtushinnangute, võimete, isikuomaduste, huvide (vt ratast) kohta räägib. Siin võite ka oma arvamust avaldada. Teie esitatavad seisukohad peaksid olema esialgsed ja kliendi arvamustega positiivselt seostatud. Kuigi see võib olla suurepärane võimalus ümbertõlgendamiseks, on oluline mitte unustada kliendi panust. 4. Pärast teemade kindlakstegemist võib liikuda mustrite rakendamise küsimuste juurde. Nagu ka eelmises punktis, räägib klient enne ja sellele järgnevad teie märkused. Siin on küsimus selles, kuidas kirjeldatud isiklik teave on seotud karjääriotsuste tegemise ja tegevuse kavandamisega. Protsessi illustreerib joonisel 8 esitatud kaart. Sellelt ilmneb selgelt, kuidas kirjeldamiselt liigutakse mustri kindlakstegemise ja seejärel rakendamise juurde. Mustrite kindlakstegemise harjutuse ilmestamiseks toon teile näite ühe noormehe kohta, kes töötas automüüjana ja kel oli raskusi tehingute sõlmimisega. Töö tundus talle meeldivat, ent ta ei olnud selles kuigi edukas. Vaba ajaga seotud kogemustest rääkides viitas ta tennisele. Ta meenutas positiivsena juhtumit, mil tal mäng tehniliselt ülihästi välja tuli. Löögid - nii eeskäe- kui ka tagakäelöögid - olid jõulised. Negatiivsest kogemusest rääkides meenutas ta mängu, kus miski ei sujunud. Ta lõi palli liiga tugevasti ja tal oli raskusi selle väljakul hoidmisega. Olukorra vaatlemisel sai selgeks, et ta keskendus pigem tehnilistele oskustele kui tegelikult punktide saamisele või mängu võitmisele. Nii mõneski mõttes oli see sarnane "tema müügitööga - talle meeldis inimestega suhtlemine ja müügiprotsess ise, kuid tal oli raskusi tegelike tehingute sõlmimisega. Ta oli nii keskendunud kliendile teabe andmisele, et ei jõudnud kuidagi järgmise sammuni. Kirjeldatud juhtumi puhul tekib huvitav küsimus: ,,Kas tal on võimalik muutuda?" Kuigi mustrit on äärmiselt raske muuta, ei ole see siiski võimatu. Sel noormehel tuli harjutada müügiprotsessi lõppetappi. Mõnda aega see 118 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: Kirjeldus s?stemaatiline enesehindamine 1. Mustrite kindlakstegemise harjutuse kasutamisel on mitmeid eeliseid. Kõige ilmsem Määratlege mingi vaba aja veetmise, koolituse või tööga seotud tegevus, mis on eriti nauditav. neist on asjaolu, et mitme eraldi küsitluse või harjutuse asemel (huvide, väärtus - Mõelge konkreetsele ajale, mil see tegevus hinnangute vms väljaselgitamiseks) on võimalik kasutada üht tegevust. Kirjeldatud oli väga nauditav või positiivne, ja ajale, mil see oli väga negatiivne. lähenemine on usaldusväärne, sest see põhineb elukogemuste analüüsil ja inter- Kirjutage see paberilehe ülaossa. pretatsioonil koostöös kliendiga. Kõnealuse meetodi puhul kaasatakse klient tegevusse, mis lisaks iseenda kohta teabe andmisele õpetab ka pidevat analüüsimist. Kirjeldage positiivseid Selle meetodi kohta on positiivset tagasisidet tulnud väga mitmesugustelt klientidelt. ja negatiivseid Kommentaarides viidatakse tegevuse üllatavalt suurele tõhususele. kogemusi f\ järjestikuliselt ja 3. üksikasjalikult. Mida see teave ütleb Üks mustrite kindlakstegemise harjutuse miinus seisneb kliendi kirjeldusele ja Rakendamine < ? ?? Muster < Paigutage teie kui inimese analüüsile tuginemises. Meetodi tulemuslikkus sõltub mõnevõrra nii kliendi kui ka kahtekirjeldused paralleelsesse kohta? nõustaja kognitiivsetest oskustest. veergu nimetuse alla Eesmärk on teha lehe kummassegi kindlaks kliendi serva. eesmärgid, Tegemist on väga tulemusliku nõustamismeetodiga ja ma ise tavatsen seda kasutada väärtushinnangud, paljudes eri situatsioonides. Kindlasti toob see välja peamised mustrid elus/karjääriteel vJ oskused. ning saadud teavet võib kasutada edasises analüüsis ja otsuste tegemisel. isikuomadused, huvid jne. Paigutage see teave kaht liiki kogemuste vahele. B. Tugevuste ring 2. I Tugevuste ringi puhul kasutatakse paljuski samu elemente, mida mustrite kindlaks- Mida ?tleb saadud tegemise harjutuse puhul, eriti huvipakkuva tegevuse esmasel kirjeldamisel. Erinevus teave teie karj??ri- on tegevuse tõlgendamises. Selle asemel, et lasta kliendil ise analüüsida ja valiku v?i karj??riplaneerimise tõlgendada, on rõhuasetus teiste inimeste antaval teabel. Selles mõttes on tegemist kohta? tõelise hoovõtutoiminguga, mille keskmes on eneseaustuse suurendamine. Eriti hästi Loetlege j?reldused sobib kõnealune tegevus grupinõustamise puhul. ?ldiste omaduste all. Joonis 8. Mustrite kindlakstegemise harjutus 120 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine Nõustaja palub ühel vabatahtlikul rääkida tegevusest, mis talle erilist huvi pakub. Edasi psühholoogia liikumisele (Seligman & Csikszentmihalyi 2000), hakkasime me uurima, minnakse umbes nii nagu mustrite kindlakstegemise harjutuse puhul: küsitakse aja kohta, kuidas saab voo mõistet rakendada karjääri arendamises (Niies & Amundson 2008). mil kõik läks väga hästi, ja aja kohta, mil esines probleeme. Rühma liikmetel palutakse jutustaja ümber asuda ja arutelu tähelepanelikult jälgida. Arutelu lõpul palutakse neil ka võimalikke lisaküsimusi esitada. Seejärel võtab nõustaja puhta paberilehe ja kirjutab selle keskele suure T-tähe. See tähistab tegevust, millest äsja räägiti, ent ka kliendi tugevusi, mis tema jutust ilmnevad. Rühma liikmetel palutaksenüüd esile tuua tugevused, mida nad täheldasid. Need paigutatakse T-tähe ümber nagu rattakodarad. Sel moel tuuakse välja tavaliselt vähemalt 20 erinevat tugevat tugevust. Tugevad küljed võivad olla seotud isikuomadustega, oskustega, väärtushinnangutega ja koguni teiste huvialadega. Valminud ratast nimetangi ma tugevuste ringiks. Ülesande lõpetuseks palutakse ringi moodustamisele kaasa aidanud grupiliikmetel kirjutada paberilehele oma nimed. Seejärel antakse valminud ring rääkijale kui pilt tema tugevatest külgedest, aga ka kui märk toetusest, mida rühm talle pakub. Nagu mustrite kindlakstegemise harjutuse puhul võib nüüdki arutada, kuidas neid tugevaid külgi kliendi olukorras rakendada saab. Grupinõustamise korral võib kirjeldatud tegevust kasutada ka väiksemates rühmades (kolm inimest rühmas). Sellisel juhul võtab üks inimene endale küsitleja rolli, teine räägib oma looja kolmas on vaatleja. Kui tugevad küljed on kindlaks tehtud, panevad nii küsitleja kui ka vaatleja oma tähelepanekud kirja ja allkirjastavad paberi. See tegevus võtab aega, kuid on väga kasulik. Inimestele meeldivad väga nende jaoks meisterdatud ringid ning üldjuhul on nad seejärel endaga rohkem rahul ja kogu rühma suhtes positiivsemalt meelestatud. Kuigi kirjeldatud tegevus sobib eriti hästi gruppides läbitegemiseks, saab seda kasutada ka individuaalsete klientide puhul. Individuaalsel nõustamisseansil viib nõustaja kõigepealt läbi küsitluse ja seejärel loetleb kõik need erinevad omadused, mida ta täheldas. Kirjeldatud harjutuse kasulikkus seisneb selles, et lisaks positiivsete omaduste äramärkimisele seostatakse need ka käitumisega. Nii on inimesel kergem talle antud teavet aktsepteerida. C. Kaijäärivoog Järgmiseks kirjeldan ma tegevust, mida olen käsitlenud koos dr Spencer Nilesiga Pennsylvania osariigi ülikoolist. Tuginedes Csikszentmihalyi tööle (1991) ja positiivse Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine Kui inimene on voo sees, siis tavaliselt on ta mingisse tegevusse täielikult haaratud. Seda seisundit on muu hulgas kirjeldatud järgmiste väljenditega: õnnetunne, aeg seisab paigal, puuduvad piirangud, energiat andev, riskialdis, rahulik, positiivne kasv, lõõgastunud tunne, meeliülendav, eesmärgitunnetus, loomulik, harmooniline, muutus (tõusud ja mõõnad), keskendunud, sisemiselt motiveeritud. Mõned kirjeldavad väljendid tunduvad esmapilgul olevat üksteisega vastuolus, näiteks ,,n'skialdis" ja ,,rahulik". Me oleme aru saanud, et voog võib esineda mitmel erineval viisil. Mõnel juhul võib tegemist olla n-ö kärestikulise jõega, mida iseloomustavad probleemid ja fokuseeritud jõupingutused, ning teistel juhtudel võib see olla rahulik ja stabiilne edasiliikumine. Määratlusele vaatamata ei ole mingit kahtlust, et inimene on sellistel hetkedel täiesti haaratud. Meetodina oleme me kasutanud süvitsi küsitlemise meetodit, mis sarnaneb eespool kirjeldatuga. Erilist huvi pakub hetk, kus inimene tundis end täiesti karjäärivoo tegevusse haaratuna. See tegevus võib olla seotud tööga või koguni mõne muu eluvaldkonnaga. Seejärel palutakse tal oma kogemust, s.t mõtteid ja tundeid ning kaasnevaid füüsilisi tajusid, üksikasjalikult kirjeldada. Pärast kirjeldust palutakse tal uurida mõnd teist kogemust, seekord teistsugusest vaatenurgast. Kui ta enne rääkis väga aktiivsest ja dünaamilisest kogemusest (kärestikuline jõgi), siis nüüd palutakse tal meenutada voogu, mis oli rahulikum ja mõtisklevam (rahulik voolamine). Selline laiendamine aitab leida analüüsi jaoks ulatuslikumat materjali. Pärast viimase kirjelduse esitamist järgnevad osas «Tugevuste ring" kirjeldatuga sarnane analüüs ja tõlgendamine. Individuaalse nõustamise korral esitab nõustaja oma tähelepanekud. Grupinõustamise korral esitavad oma tähelepanekud nii nõustaja kui rühma liikmed. Niisuguse analüüsi eesmärk on suurendada eneseaustust ja enesemõistmist. Karjääri planeerimise üks ülesanne on leida viise, kuidas tuua oma ellu/kaijääri rohkem vookogemusi. Kuigi on selge, et me ei saa alati olla voo sees, võib ehk leiduda viise suurendada võimalusi niisuguste kogemuste korrapärasemaks muutmiseks. Sellega seoses tekib inimesel mõistmine, mida ta vajab isikliku rahulolu tekkimiseks. 120 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine Tegevuste analüüsimise kasu seisneb asjaolus, et see on visuaalne, s.t loob probleemist Tegevuste analüüsimine visuaalse pildi. Kliendil on võimalus põhjalikult hinnata iga komponendi suhtelist mõju. On mõned probleemid, mida on hea just selle meetodi alusel hinnata. Näiteks leiab osa inimesi, et neil kulub suurem osa aega tegevustele, mida nad ei pea ei tähtsaks ega Süvaanalüüsi kasutatakse ka tegevuste analüüsimisel. Paljud kliendid on olukorras, kus nauditavaks. Teistele võib teha muret tõsiasi, et see, mida nad teevad, tuleb neil küll hästi nad õpivad või töötavad valdkonnas, mis neid täielikult ei rahulda. Süvaanalüüs võimaldab välja, kuid ei ole piisavalt rahuldust pakkuv. Tööga seotud tegevustest visuaalse pildi neil uurida oma erinevate tegevustega seotud rahulolu, pädevust ja enese olulisuse loomine tõstab selliseid ja teisi probleeme esile. Saadud teadmiste abil on kliendil paremad tunnetamise määra. võimalused alustada muudatuste tegemist. Selle harjutuse esimese sammuna jagatakse üldine kogemus osadeks. Paluge kliendil Kõigepealt keskendutakse klientide praeguse olukorra hindamisele ja seejärel uuritakse, mõelda oma igapäevastele tegevustele (koolis või tööl). Oletagem näiteks, et klient mõtleb ülikoolis õppimisele. Ta võib õppimisega seonduvalt määratleda järgmised tegevused: milline võiks olla ideaalne olukord. Töö ja muude kohustuste-tegemiste lahti löömine loengutel käimine (siin võiks ehk eristada eri liiki loenguid); konkreetsete kodutööde konkreetseteks tegevusteks võimaldab teha põhjalikumat analüüsi. tegemine; eksamiteks õppimine; referaatide jms kirjutamine; loengutevälises tegevuses osalemine; loengutele minemine ja kojutulemine; suhtlemine sõpradega; vestlemine Tegevuste analüüsimise eelis seisneb asjaolus, et see on visuaalne, s.t loob õppejõududega. Kui te aitate kliendil neid tegevusi määratleda, pidage silmas, et oluline on probleemist visuaalse pildi. olla võimalikult täpne ja jagada tegevused vajaduse korral kategooriatesse. Eespool toodud näites võib olla asjakohane täpsustada loengute liike. Mõned loengud võivad olla rohkem teoreetilised ja teised rohkem empiirilised. Kui kuni kümme eri tegevust on kindlaks tehtud, püütakse need järjestada igale tegevusele kuluva aja alusel. Kui klient on järjestamisega valmis saanud, paluge tal koostada tulpdiagrammid, milles eri tegevusi hinnatakse allpool toodud aspektidest lähtuvalt (diagrammid võib koostada eraldi või võrdlemise eesmärgil ühel lehel). 1. Rahulolu - kui nauditavaks te seda tegevust peate? 2. Tähtsus - kui väärtuslikuks te seda tegevust peate? 3. Pädevus - millisel määral on teil olemas selle asja tegemiseks vajalikud oskused ja hoiakud? Selle ülesande näide on esitatud joonisel 9. LO LO LO LO 3 S > LU > LU T??koha v??rtused 124 Aktiivne kaasamineS Probleemi lahendamise ?lesanded: ? LO 3 1-3 s?stemaatiline enesehindamine s >. > LU LD L3 O LU e? ei LD LD LU LU LU LU P peame. Meetodi aluseks LU LU +5 on suur hulk t??d, midah-t--on tehtud organisatsioonips?hholoogia ja karj??rijuhtimise vallas (Herzberg, Mausner & Snyderman 1959; Holcombe Ehrhart & Ziegert 2005; Mitchell, Holtom, Lee & Erez 2001; Poehnell & Amundso 0 \emdash h- s h- +4 r--1 CO < sr I iri vd +3 T II I +2 I N E +1 0 l T??koha v??rtused on tegurid, mille t?ttu me teatud t??kohti ihaldusv??rseks peame. Need on inimeste jaoks erineva t?htsusega ja v?ivad aja jooksul ka muutuda, kui asjaolud muutuvad. N * E Kindlustunne ehk turvalisus -1 } G Kindlustunne on m?iste, mis h?lmab v?ga mitmesuguseid t??kohast tulenevaid k?egakatsutavaid h?vesid. Nende h?vede hulka v?ivad kuuluda n?iteks palk, lisatasud ja reisimisv?imalused. Turvalisuse teisteks tahkudeks v?ivad olla A -2 Asukoht T -3 I Rahulolu - E*-'*^-*sssssss* I -4 T?htsus - I P?devus - C NE -5 Lepingute koostamine Grupin?ustamise l?biviimine Andmete sisestamine See t??koha v??rtus viitab t??paiga asukohale ja ka t??keskkonna esteetilisusele. Tegemist v?ib olla mugavuse k?simusega, aga ka sooviga t??tada huvitavas ja tervist mittekahjustavas Klientide n?ustamine Koosolekute l?biviimine Teabe andmine klientidele T??andjate k?lastamine Erialastel koolitustel osalemine Joonis 9. Tegevuste anal??simine: diagramm 126 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine Suhted Vastutus See väärtus hõlmab sidemeid kolleegide, juhtide ja klientidega. Eesmärgiks on Vastutusega kaasnevad iseseisvus ja volitused tööülesannete täitmisel. Suuremat nauditavad, toetavad ja rahuldust pakkuvad suhted. vastutust seostatakse sageli ka juhtimisega. Tunnustus Uuenduslikkus See väärtus viitab viisidele, kuidas me saame teistelt inimestelt tunnustust ja kiitust. Uuenduslikkusega kaasneb vaheldusrikas töö, võimalus olla originaalne ja luua midagi Mõned otsese tunnustamise viisid on näiteks verbaalne kiitus, palga tõstmine, aukiijade uut. Sageli kasutatakse loomingulisust probleemide lahendamisel. andmine ja muud lisahüved. Tunnustust saadakse ka kaudsemal moel, näiteks hea Enamikule inimestele meeldiksid kõik need omadused mis tahes töökoha puhul. Me ei mainega ettevõttes töötamise kaudu. saa aga alati kõike, mida tahame, ning seetõttu on vaja kindlaks teha, millised neist on Panus kõige olulisemad ja millistes valdkondades oleme valmis mööndusi tegema. Töö, mis on sisukas, eetiline ja eesmärgipärane, loob inimesele tunde, et ta annab Erinevate väärtuste osatähtsuse hindamisel on minu kogemuste põhjal kasulik alustada millessegi oma panuse. Igaühel on soov osaleda tegevuses, mis on maailma ja ühiskonna sellest, et inimesel palutakse kaaluda, millistest ta on valmis vajaduse korral loobuma. jaoks vajalik. Harjutuse tegemisel kasutan ma meetodit, mida õppisin oma kolleegilt, Pennsylvania osariigi ülikoolis töötavalt dr Spencer Nilesilt. Selle asemel, et lihtsalt koostada nimekiri ja Sobivus panna erinevad töökoha väärtused tähtsusejärjekorda, palun ma kliendil kirjutada Selle töökoha külje puhul peetakse silmas, mil määral vastab töö inimese olemas- paberilehele see väärtus, millest ta on nõus loobuma. Seejärel võtan ma paberilehe ära. olevatele oskustele, huvidele, isikuomadustele ja väärtushinnangutele. Hea vastavus Niisugune protsess on käegakatsutavam ja tekitab hoopis teistsuguse kogemuse. Ma alustan ühest väärtusest ja jätkan, kuni saan enda kätte kolm, millest klient on nõus inimese ja töökoha vahet kindlustab tavaliselt suurema töörahulolu. loobuma. Kolmanda väärtuseni jõudes on klientidel tavaliselt juba väga raske millestki Paindlikkus loobuda. Paindlik töökoht on selline, kus rakendatakse paindlikku töökorraldust, s.t kodus Selle protsessi üle arutledes palun ma kliendil selgitada, kuidas ta tegi otsuse teatud töötamist, erinevaid töögraafikuid, personaalseid soodustuste pakette ning puhkusi. väärtustest loobumise kohta. Ma palun tal ka mõelda, kas tema nimekiri oleks olnud Paindlikkuse eesmärk on sageli parem tasakaal töö ja isikliku elu vahel. teistsugune, kui seda harjutust oleks tehtud mõni aasta tagasi. Enamik inimesi mainib muudatusi oma elus, mis on tingitud rollide muutumisest, traumeerivatest kogemustest, Õppimine kultuurilisest kohanemisest ja/või arenguga seotud muutustest. Nihked töökoha väärtuste Õppimist seostatakse sellisel töökohal töötamisega, mis pakub võimalust end proovile valikus on loomulikud ja rõhutavad asjaolu, et me oleme alati pidevas muutumises. panna ja soodustab elukestvat oskuste arendamist. Õppimist väärtustavatel töökohtadel toetatakse töötajate enesearendamist. 128 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine Töökoha väärtuste muutumine ei ole omane üksnes inimestele. Muutused toimuvad ka 1/nnäänanl/Hifl |\U luul iuiii\i uvi organisatsioonides. Ettevõtted muudavad oma prioriteete, muudetakse töötajate vastutusvaldkondi ja muutused juhtkonnas mõjutavad ettevõtte sisekliimat. Schein (1992) ütleb, et inimesed määratlevad end oma tööelus niinimetatud See materjal annab karjäärinõustajatele ja personalispetsialistidele palju mõtteainet. karjääriankrute kaudu. ..Inimese karjääriankur on arenev teadlikkus sellest, milles ta tugev Töölevõtmise tasandil on oluline tagada töökoha ja töösoovija vastastikune sobivus on, mis on tema vajadused ja motiivid ning millistest väärtushinnangutest ta tööga seotud (enesehindamise ja huvipakkuval alal töötavate inimestega vestlemise abil), kuid sellega valikuid tehes lähtub. Karjääriankur tekib alles siis, kui inimene on mitu aastat töötanud ja ei peaks asi piirduma. Tuleb aru saada, et karjääriotsuste tegemine on elukestev protsess. teinud oma kogemustest järeldusi. Kui karjääriankur on kord välja kujunenud (5-10 Töökoha väärtuste muutusi tuleb pidevalt jälgida. Tõhusam järjepidev konsulteerimine tööaasta järel), saab sellest kogu isiksust stabiliseeriv jõud, mis juhib ja piirab tulevasi organisatsioonide sees aitab loodetavasti suurendada töötajate rahulolu ja seega karjäärivalikuid." (lk 207-208) Kasutades longituuduuringu meetodit, määratles Schein vähendada tööjõu voolavust. Hindamise hõlbustamiseks olen ma koos dr Mare Corbiere'i (1992) järgmised karjääriankrud. ja Vai Neduhaga töötanud välja töökoha väärtuste küsimustiku ja joonise. Neid meetodeid kirjeldatakse lisas 3. Inimese kaijääriankur on arenev teadlikkus sellest, milles ta tugev on, mis on tema vajadused ja motiivid ning millistest väärtushinnangutest ta tööga seotud valikuid tehes lähtub. Turvalisus/stabiilsus - soov saavutada majanduslik turvalisus ja stabiilsus. Suurt r?hku pannakse t??koha p?sivusele, h?vedele ja pensionikindlustusele. Selle ankruga inimeste jaoks on v?ga oluline tuleviku p?hjalik plaanimine. S?ltumatus - soov otsustada n?iteks t??riietuse, t??aja, eeskirjade t?itmise jne osas. Selle ankruga inimesed tahavad oma tegevussuunda ise m??rata ja nad seisavad vastu igasugustele katsetele nende vabadust piirata. P?devus - see eelistus on tihedalt seotud kindlate annete v?i oskuste arenda?misega. Selle ankruga inimesed on v?ga huvitatud iseenda proovile-panekust, et end mingis kindlalt piiritletud valdkonnas t?ielikult teostada. Juhtimine - siin on t?helepanu keskmes oskused, mis v?imaldavad organi?satsiooni juhtida. Selle ankruga inimesed kasutavad organisatsiooni juhtimiseks mitmesuguseid oskusi (suhtlemisoskus, erialane ja anal??sioskus) ja m??rat?levad enna 130 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine 5. Ettevõtlik loovus - selle ankru puhul on inimesel soov luua ettevõte, toode või Scheini (1992) või Planti (1997) kategooriate süsteemi kasutamine võib aidata kaasa teenus. Peamine vajadus seisneb millegi uue loomises, mis on kui iseenda huvitavale analüüsile, mis keskendub põhilistele karjääriga seotud väärtushinnangutele ja laiendamine. Raha teenimine on üks kaasnevaid hüvesid, ent mitte ilmtingimata isikuomadustele. Kummagi süsteemiga töötades olen avastanud, et on kasulik lasta eesmärk omaette. kliendil määratleda tema kõige olulisemad karjääriankrud (väärtused), kuid selle ülesande puhul tuleks olla ka paindlik. Mõned inimesed on oma eelistuste järjestamisel väga 6. Teenimine / pühendumine üllale eesmärgile - selle ankruga inimesed näevad enesekindlad, samas kui teiste jaoks on lõplike otsuste tegemine raskem. Need oma karjääris vahendit teatud põhiliste väärtushinnangute realiseerimiseks. Sageli erinevused võivad lihtsalt peegeldada erinevaid isikuomadusi. Peamine eesmärk on on neil suur soov muuta maailm paremaks paigaks. arutelu motiveerivate põhimõtete teemal ja sellele peabki tähelepanu olema suunatud. 7. Väljakutse - selle ankru puhul on inimesel alaline soov end keerulistes olu- Karjääriankruid (väärtusi) käsitleva arutelu hõlbustamiseks on hea kasutada järgmist kordades proovile panna. Sageli seostub sellega võistlus. küsitlusmeetodit. Andnud kliendile võimaluse oma eelistuste esialgseks hindamiseks, 8. Elustiil - selle ankruga inimesed on huvitatud tasakaalust ning tööalaste ärgitan ma edasist arutelu ning palun tuua näiteid juhtumite kohta, mil kLiendil on olnud saavutuste ühendamisest perekondlike kohustuste ja isikliku arengu vajadustega. võimalik oma eelistatud ankruid kasutada, ja juhtumite kohta, mil see on ebaõnnestunud. Nad on valmis ohverdama mõned tööalased kordaminekud, et rahuldada oma Pärast seda nihkub arutelu rohkem arenguga seotud aspektide juurde, s.t uuritakse, üldisi vajadusi. kuidas mingi ankur on aja jooksul muutunud, kas klient on alati seda ankrut oluliseks pidanud ja millist mõju on sellele avaldanud elumuutused. Lõpetuseks uuritakse veel, kas Karjääriankrud on mingil määral sarnased tööalaste väärtushinnangute laiema käsitu- eelistatud karjääriankrud on kooskõlas kliendi praeguse elu ja karjäärivaLikutega. Selline sega, mille on välja pakkunud Plant (1997). Tema Taanis tehtud etnograafilisest põhjalik analüüs aitab täpsustada eelistatud karjääriankrute (väärtuste) erinevaid tahke tööst ilmneb, et inimesed lähenevad oma tööle järgmistest vaatenurkadest. ning seda infot saab hiljem karjääriplaneerimise käigus kasutada. 1. Palgateenija eesmärk on hea palk ja tasakaalustatud elustiil. Selle vaatenurgaga sobivad nii mitmeski mõttes kokku kategooriad ,,turvalisus/stabiilsus" ja «elustiil". 2. Karjääriinimene on pühendunud oma ametile, valmis pidevalt õppima ja ametialaselt arenema. Selle vaatenurgaga tunduvad sobivat järgmised kategooriad: «pädevus", «juhtimine", «teenimine / pühendumine üllale eesmärgile" ning võib-olla ka «puhas proovikivi". 3. Ettevõtja on keskendunud uute ettevõtete ja toodete loomisele. Loomulikult sobib selle vaatenurgaga kokku kategooria «ettevõtlik loovus", kõne alla võib tulla ka «sõltumatus". Arukas karjääri planeerimine Kirjeldatud kolm teadmiste liiki on omavahel seotud ja neid tuleb terviklikult käsitleda. Näiteks kui töötaja on sügavalt pettunud (puudub eesmärk ja mõte - teadmine, miks), siis James Brian Quinn (1992) on välja töötanud huvitava karjääriplaneerimise mudeli, mis mõjutab see tõenäoliselt negatiivselt tema tööd. Tema oskuste tase langeb (teadmine, vaatleb teemat organisatsiooni perspektiivist. Quinn kirjeldas nn aruka ettevõtte toimimist kuidas) ning ta võib pühendada vähe aega uute suhete loomisele (teadmine, kes). Sama arenevas teadmistepõhises majanduses ja väitis, et ettevõtte edukus sõltub teatud võib öelda ka raskuste kohta kahes ülejäänud valdkonnas: inimene, kelle oskused on põhiliste teadmiste arendamisest. Need teadmised peegeldavad organisatsiooni sisemist puudulikud (teadmine, kuidas), võib hakata kahtlema oma sobivuses sellele tööle kultuuri (väärtushinnangud, eesmärk, veendumused), organisatsiooni üldist oskusteavet (teadmine, miks) ja olla ka uute tööalaste kontaktide loomisel kõhklev (teadmine, kes). (oskused, eriteadmised) ja olemasolevaid suhtlusvõrgustikke (suhted tarnijate ja Mõnel inimesel on raskusi toetavate suhete toomisel (teadmine, kes) ning see mõjutab klientidega). üldist oskuste arengut (teadmine, kuidas) ja võibolla ka rahulolu tööga (teadmine, miks). Kõigi kolme teadmiste liigi täieliku ulatuse mõistmine eeldab iga asjaomase valdkonna Kirjeldatud kolm teadmiste liiki on omavahel seotud ja neid tuleb terviklikult põhjalikku uurimist. Selle protsessi hõlbustamiseks töötas Parker (1996) välja meetodi käsitleda. The Intelligent Career Card Sort, mida hiljem mitme erineva projekti raames täiendati. Rohkem teavet nimetatud meetodi ja mitmesuguste koolitusvõimaluste kohta leiate veebisaidilt www.intelligentcareer.com. Arthur, Claman ja DeFillippi (1995) laiendasid seda raamistikku, uurides, kuidas töötajad võiksid tajuda oma osalemist uues teadmiste struktuuris, kui nad võtavad enesele Kaartide ladumise meetodit on viimastel aastatel kasutatud lisaks individuaalsele suurema kontrolli oma karjääri planeerimise üle. Töötajate perspektiiv kajastab nii nõustamisele ka mitmel pool mujal. Parker (2000) on töötanud välja ka nn karjääri- üksikisiku kui ka organisatsiooni huve. Nn intelligentse ehk aruka karjääri raamistik on kogukondade idee, mis seisneb selles, et töötajad moodustavad toetavaid organisat- kooskõlas Quinni esialgse formuleeringuga ja seda võib kirjeldada järgmiselt: sioonideväliseid gruppe/kogukondi. Parker suunab oma tähelepanu sarnase karjääri- profiiliga inimestele. On võimalik kuuluda mitmesse eri karjäärikogukonda ja kasutada 1. Teadmine, miks - need kompetentsid hõlmavad väärtusi, eesmärgitunnetust ja oma sidemeid selleks, et vahetada teavet ja pakkuda tuge. identiteeti, mõjutavad motivatsiooni ja pühendumust ning läbivad isikliku elu ja tööelu valdkondi. Arukas karjääriplaneerimise meetod on oma kasulikkust mitmelgi moel tõestanud, kuid kui 2. Teadmine, kuidas - need kompetentsid hõlmavad vajalikke oskusi ja teadmisi ning ma mõtlen selle arengule ja kasutamisele, siis jõuan ma paratamatult tõdemusele, et ilmselt tuleb arvesse võtta ka muid tegureid (Amundson, avaldamisel). Selle küsimusega neid mõjutab koolitustel osalemine ja enesearendamine. tegeledes tuletasin ma veel kolm lisategurit. Need on 1) paindlikkus, 2) tervis ja 3) 3. Teadmine, kes - need kompetentsid hõlmavad organisatsioonisiseseid ja -väliseid ettenägemine. Minu arvates võiks neid lisategureid kirjeldada ka mitmesuguste suhteid pereliikmete, sõprade, kolleegide ning tööalaste ja muude tuttavatega. metafooride abil: raamist väljumine / paindlikkuse suurendamine; hallituse eemaldamine/tervise parandamine; ja mutile (see väike kehva nägemisega loom, kes maa all käike kaevab) omase pimeduse vähendamine / ettenägemise suurendamine. Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: 135 Kaartide ladumine s?stemaatiline enesehindamine Nõustamise käigus tuleb ette, et klient peab välja valima talle olulised väärtushinnangud, Olulise tegurina on mainitud paindlikkust (Herr 1999). Küsimus ei ole enam lihtsalt tööks huvid, oskused, isikuomadused ja lõpuks ka karjäärivõimalused. Protsessi käigus vajalike oskuste omandamises (teadmine, kuidas), vaid ka võimes tegutseda pidevalt alustavad kliendid tavaliselt paljude valikuvõimalustega ja nende tähtsuse järgi muutuvas maailmas viisil, mida iseloomustab paindlikkus ning kohanemis- ja reastamisel tõusevad esile kõige sobivamad. Eespool programmi ,,Karjääriteed" puhul kujutlusvõime. Avatud suhtumine muutustesse ja uute asjade õppimisse on see, mis aitab kirjeldatud tegevused illustreerivad seda valikumeetodit. inimestel heitliku maailmaga kohaneda. Valikuprotsessi hõlbustamiseks on hea kasutada valikuvariantidega kaarte. Kui muuta Tervis, nii psüühiline kui ka füüsiline, tekitab muutuva tööeluga toimetulemisel aina ülesanne käegakatsutavamaks, saab klient füüsiliselt eri valikuvariante liigu-tada, kuni on rohkem muret (Amundson 2003). Paljud inimesed on hakanud loobuma karjääriredelil tulemustega rahul. Kõnealune tegevus nõuab veidi rohkem eeltööd, kuid tulemused on ülespoole ronimise lineaarsest mudelist. Nad esitavad aina rohkem küsimusi individuaalse tavaliselt aega ja jõupingutusi väärt. tervise, perekonna tervise ning ka ühiskonna ja keskkonna tervise kohta. Minu kogemuste põhjal on lõpliku järjestuse paikapanemine patjude klientide jaoks Ettenägemine on midagi rohkemat kui lihtsalt teadmine, miks inimene midagi teeb. See keeruline. Seetõttu on sageli kasulik jagada see ülesanne etappideks. Oletagem näiteks, tähendab ka paremaid teadmisi iseendast ja ettekujutust selle kohta, mis toimub tulevikus. et klient mõtleb oma huvialade nimekirjale. Iga huviala võiks kirjutada kaardile. Seejärel on Huvitav on mõtiskleda ettenägemise rolli üle maailmas, kus kõik on pidevas muutumises esimeseks ülesandeks teha kindlaks need huvialad, mis tunduvad kõige sobivamad, ja ja ainus püsiv nähtus tundub olevat muutumine ise. Hanna, Benak ja Chung (1999) need, mis ei tundu sobivad (ja eraldi kategooria moodustavad need, mille kohta klient ei ütlevad, et tarkus (ja tulevikukujutlus) tekivad siis, kui inimene suudab leida ,,harmoonia oska seisukohta võtta). Protsessi käigus julgustatakse klienti rääkima valikute aluseks vastuoludes ja selguse keerukuses" (lk 129). olevatest põhjustest. Kui huvialasid on palju, võib osutuda vajalikuks korraldada veel üks sortimine, mille puhul kliendil palutakse valida välja kümme kõige olulisemat huviala. Need kolm täiendavat valdkonda aitavad laiendada aruka karjääriplaneerimise algset Seejärel saab edasise valimise alusena kasutada püramiidiskeemi (üks valik tippu, kaks ideed. Kahtlemata on kõikide tegurite vahel tugevad seosed, kuid ühiselt moodustavad teisele tasandile, kolm kolmandale tasandile ja ülejäänud neli valikut kõige alumisele need üsna kindla kombinatsiooni omadustest, mida on vaja selleks, et uues majanduses tasandile). Kui klient valib välja väga vähe huvialasid, võib osutuda vajalikus minna tagasi ja ühiskonnakorras edukalt toime tulla. selle kuhja juurde, mille kohta alguses seisukohta ei võetud, et näha, kas sealt saaks midagi juurde leida. Harjutuse eesmärk on hõlbustada otsuste tegemist ja mõista paremini Ma hakkasin nende kuue teguriga töötama, kui aitasin inimestel hinnata nende arukust kliendi valikute aluseks olevaid põhjuseid. karjääri planeerimisel. Harjutuses, mida ma nimetan ,,Tõuse õhku ja lenda ära!" (,,Up, up and away"), julgustatakse inimesi end ise hindama. Harjutuse kirjelduse leiate lisast 4. Kui muuta ?lesanne k?egakatsutavamaks, saab klient f??siliselt eri valikuvariante liigutada, kuni on tulemustega rahul. 136 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine Etukutsevaliku eesmärgil kaartide ladumise meetodi kasutamine on kirjanduses suurt Teavet konkreetsete ametite kohta võib leiduda paljudes eri väljaannetes. Kaardil on tähelepanu pälvinud (Gysbers & Moore 1987). See on väga tõhus vahend karjääriteabe ruumi vaid ameti lühikirjelduse esitamiseks, kuid on kasulik lisada teavet ka koodide käsitlemiseks. Kui te töötate välja omaenda kaardisüsteemi, siis on oluline kasutada suurt vormis, nii et klient saaks asja hiljem põhjalikumalt uurida. Seega võiks esitada kaks valikut ameteid. Ühel nõustamisseansil võite kasutada üksnes 50-60 kaarti, mis koodi: Hollandi liigitusel põhineva koodi ja mõnest teisest süsteemist (näiteks «Töötulevik" konkreetsele kliendile sobivad, kuid teie kogunimekiri võiks sisaldada kuni 200 eri ametit. - ,,Job Futures") pärit koodi (rohkem teavet nende ja muude allikmaterjalide kohta leiate VI peatükist). . Ametite nimekirja moodustamisel on oluline silmas pidada erinevate valikuvõimalustega seotud haridustaset ja ametite eri liike. Piisavalt ulatusliku valiku tagamiseks ja Tavaliselt kantakse kaardi ühele küljele ameti nimetus ja teisele küljele kirjeldav teave, s.t ametivalikute süstematiseerimiseks saab kasutada John Hollandi (1985) isiksuse- ja lühikirjeldus, Hollandi kood, muud koodid süsteemist «Töötulevik". Gysbers ja Moore keskkonnatüüpe. Selle süsteemi järgi võib ametid liigitada, lähtudes järgmisest kuuest (1987) soovitavad kasutada kaarte, mille mõõtmed on 3 x 5 tolli (7,6 x 12,7 cm). kategooriast. Valikuid tehes keskenduvad kliendid alguses tavaliselt üksnes nimetustele, teades, et Praktiline - ametid hõlmavad tööd tööriistade või loomadega või välitingimustes. võivad vaadata kaardi teisele küljele, kui soovivad rohkem teavet. Algatuseks palutakse kliendil kaardid kiiresti läbi vaadata ja jagada kolme hunnikusse (meeldib, ei meeldi, ei Intellektuaalne - ametid hõlmavad uurimist, analüüsi ja probleemide lahendamist. oska otsustada). Pärast esialgset sortimist on aeg uurida täpsemalt, mida on välja valitud Artistlik - ametid hõlmavad kujutlusvõime ja loovuse kasutamist uute ideede ja millised konkreetsed teemad sellest võivad esile kerkida. Erinevate Hollandi koodide loomiseks. loetlemine on üks viis uurida, millist liiki valdkonnad on kõige tavapärasemad. Ma olen leidnud, et lisaks teabe loetlemisele on kasulik keskenduda eri valikute aluseks olevatele Sotsiaalne - ametid hõlmavad inimeste abistamist, teavitamist ja koolitamist. põhjendustele. Selle arutelu tarbeks võib lihtsalt üles kirjutada põhjendusi, mida klient Ettevõtlik - ametid hõlmavad inimeste mõjutamist, veenmist ja juhtimist. esitab valitud ametite ja ka nende ametite kohta, mis paigutati kategooriatesse ,,ei meeldi" ja ,,ei oska otsustada". Info kirjapanekuks ja põhiteemade kindlakstegemiseks võib Konventsionaalne - ametid hõlmavad tööd andmete ja numbritega ning siinkohal olla mõttekas kasutada pabertahvlit. Pärast ametite esialgset sortimist ja üksikasjade viimistlemist. võimalikke teemasid käsitlevat arutelu võib olla kasulik seada ametid tähtsuse järjekorda. (Gysbers & Moore, lk 133) Nagu eespool mainitud, on sageli soovitav piirduda kuni kümne ametiga ja nende järjestamiseks on hea kasutada püramiidiskeemi. Kui see info on paigas, võib kliendil lasta Vaadeldavad ametid kuuluvad rohkem kui ühte kategooriasse ja tavaliselt kasutatakse väljavalitud ameteid ja nendega seotud ameteid edasi uurida, kasutades juhisena antud nende kirjeldamiseks kolmetähelist koodi. Näiteks nõustajaameti kood on SAE, mis koode. tähistab selle ameti seost kategooriatega «sotsiaalne", «artistlik" ja «ettevõtlik". Väärtustepõhine kaartide sortimine on samuti üsna levinud ning see võib olla järele- mõtlemiseks ja arutlemiseks kasulik vahend. Väärtusi saab käsitleda vähemalt kahel eri tasandil. Ühelt poolt on olemas väärtused, mis viitavad laiematele vajadustele nagu hea tervis, sotsiaalne staatus, teiste aitamine, tõde, vaimsus jne. Teised, 138 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: s?stemaatiline enesehindamine r«--I m />*» r\ r4 rt I i -5 L3HHC3CU ciuaaoiau konkreetsemad väärtused võivad olla seotud loovuse, vaheldusrikkuse, töötingimuste ja saavutustega. Mossop (1994) eristab üldisi ja konkreetsemaid väärtusi, liigitades Kahtlemata on meie varastel perekonna, sõprade ja kooliga seotud kogemustel meile väärtused põhimõttelisteks ja praktilisteks. Nagu ka ametivalikutega seotud kaartide puhul suur mõju. Kuigi ma ei taha minna sügavuti tõlgendustega ülearu psühhodünaa- miliseks, on vaja välja töötada kaartide kogum, kus igale kaardile on kantud üks väärtus. Seejärel on mingil määral kasulik lasta kliendil mõelda esimestele mõjutustele ja sellele, kuidas on ülesandeks jagada väärtused kategooriatesse: ühte kategooriasse kuuluvad kliendi toonased sündmused võivad mõjutada tema praeguseid arusaamu karjäärist. jaoks kõige olulisemad väärtused, teise vähem olulised väärtused ja kolmandasse Savickas (1997) kirjeldab karjäärinõustamise meetodit, mis põhineb esimeste mälestuste väärtused, mille puhul klient ei ole kindel. Valiku tegemise hõlbustamiseks on minu analüüsimisel. Selle meetodi puhul palutakse kliendil mõelda tagasi oma kolmele kogemuste põhjal sageli kasulik anda kliendile ette teatav piir. Näiteks võib kokku leppida, esimesele mälestusele. Nagu ka teiste meetodite, näiteks mustrite kindlakstegemise et kõige olulisemate väärtuste kuhja tohib panna kuni 10 kaarti. Väärtusekaartide koguarv harjutuse puhul lähtutakse eeldusest, et kliendi lugu sisaldab põhilisi isiksusega seotud võib erineda, kuid tavaliselt kasutatakse 40-50 kaardist koosnevat pakki. Kui ülesanne on elemente, mis peegeldavad nn elu teemasid. Eesmärk on aidata kliendil neid teemasid täidetud, järgneb loomulikult arutelu valikumehha- nismide teemat ja selle üle, millist rolli mõista, et ta saaks kogutud teavet kasutada oma otsuste tegemisel. Teemade etendavad antud väärtused kliendi karjääri- otsuse tegemisel. kindlakstegemine võib olla keeruline ja Savickas (1997) kirjeldab protsessi, mille puhul ta laseb klientidel kirjutada erinevate lugude pealkirjad. Need kajastavad lugude lähtepunkte ja aitavad selgitada elu teemade peamisi tahke. M?nikord on kasulik lasta kliendil m?elda esimestele m?jutustele ja sellele, kuidas toonased s?ndmused v?ivad m?jutada tema praeguseid arusaamu karj??rist. epanu p??ranud m?lestustele, mis p?rinevad eri eluperioodidest. Minu arvates on palju m?lestusi, mida v?ib t?hendus?rikka teabe leidmiseks uurida. Peamine on see, et m?lestused on kliendi jaoks k?nekad. Ma ?tleksin lausa, et iga eluperiood sisaldab dust olevat ning on huvitav kesken- 140 Aktiivne kaasamine duda sõnumitele, mis on saadud pereliikmetele sõpradelt ja teistelt inimestelt, näiteks V peatükk õpetajatelt või muudelt tähtsatelt isikutelt. Nõuanne on vaja teadvustada, olenemata sellest, kas nõuanne on verbaalne või ilmneb lihtsalt teiste inimeste tegudes. Tähtis on pöörata tähelepanu nii sellele, millist nõu anti, kui ka sellele, kuidas nõuanne vastu võeti. Olles palunud kliendil määratleda, milliseid nõuandeid ta eri allikatest on saanud, küsin ma alati: ,,J a mida te mõtlesite ja tundsite seda nõuannet kuuldes?" Selline n-ö iseendaga rääkimine aitab kliendil kas nõuandega nõustuda või see kõrvale jätta. PROBLEEMI Teiste inimeste mõju tajutakse paljudel eri tasanditel. Savickas (1997) osutab eeskujude tähtsusele ja ütleb, et need erilised inimesed ,,on näidised, mida inimesed omaenda elu kujundamisel kasutavad" (lk 14). Küsimus, milliseid inimesi klient imetleb, võib anda olulist LAHENDAMISE teavet tema väärtushinnangute ja huvide kohta. Ma usun, et kangelaste kõrval leidub ka nn draakoneid, keda oleks kasulik uurida. Mündi teise poolena võivad ka negatiivsed eeskujud etendada rolli elu teemade määratlemisel. ÜLESANDED Inimeste puhul, kes on huvitatud kogu elu üldisest analüüsimisest, on oluline Dünaamiline enesehindamine uurida erinevate eluperioodide mälestusi. Kokkuv?te adakse selle tulemusena asjakohast teavet. Seda liiki s?stemaatilise raamistiku eelis seisneb asjaolus, et ehkki ?lesanded on k?llaltki lihtsakoelised, v?ivad nende tulemusena esile kerkida ?pris huvitavad suunad. Kasutamaks ?lesannete potentsiaali t?ieli Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: 143 d?naamiline enesehindamine Seegi peatükk on pühendatud enesehindamisele, kuid sedapuhku käsitletakse Mõtete kaardistamine dünaamilisemaid probleemi lahendamise ülesandeid. Esitatud tegevused on dünaamilised Huvitav on mõtiskleda selle üle, kuidas inimmõistus töötab. Aju vasak ja parem poolkera selles mõttes, et nende ülesehituses on vähem ruumi nõustaja ja kliendi vahelisele pakuvad meile väga erinevat liiki kogemusi. Vasakust poolkerast saame oma võime dialoogile. Vabama vormiga tegevustes pannakse kindlasti suuremat rõhku (nii kliendi kui tegevusi loogiliselt määratleda ja järjestada. Parem poolkera toob aga esile meie ka nõustaja) loovusele ja kujutlusvõimele. loovamad võimed ning tegeleb kujutiste ja mustritega. Mõlemal ajupoolkeral on tähtis roll. Kui te plaanite kasutada mõnda neist ülesannetest, siis võite avastada, et see on teiste Mõtete kaardistamisel (mind mapping) püütakse tabada parempoolse poolkera mõttemustreid, ülesannetega võrreldes keerulisem. Koolitus ja kogemused aitavad teil paremini mõista nii klientide kui ka teie enda liikumapanevaid jõude. Ka oma intuitiivsete tunnete usaldama õppimine on teile nende ülesannete puhul abiks. Oma loovatel m?tetel lastakse m?neks ajaks v?imust v?tta ning otsitakse huvitavaid ja uudseid seoseid. mille puhul pannakse m?tted lihtsalt paberile ilma neid hindamata. See eeldab erapooletut suhtumist ja valmisolekut lasta m?tetel liikuda mis tahes lahen?duste poole. Nimetatud meetodi kasutamise eelis seisneb asjaolus, et see v?imaldab esile tuua uu st, mille eesm?rk on luua suuremal hulgal v?imalusi. Lusser Rico (1983) kirjeldab klastrite moodustamise ?ldp?him?tteid j?rgmiselt. ber. N??d laske lihtsalt m?tetel liikuda ?ksk?ik milliseid seoseid pidi, mis p?he tulevad. Seosed tuleb kiiresti paberile panna, iga?ks omaette ringi, liikudes paberi keskel olevast ringist v?ljapoole suvalises suunas. Iga uus s?na v?i fraas tuleb joone abil e uumast ja liikuda v?ljapoole, kuni seosed on ammendatud. 144 AktiivneJätkake klastrite kaasamine loomist, tõmmates jooni ja isegi nooli seoste juurde, mis Selle vahendi abil on võimalik leevendada kliendi kaitseseisundit Probleemi ja saavutada lahendamise ?lesanded: suurem valmisolek probleemidele otse lähenemiseks. d?naamiline enesehindamine tunduvad kokku sobivat, kuid ärge jääge pikalt mõtisklema, mis kuhu minema peaks. Las kõik seosed leiavad ise oma koha. Kui mingil hetkel seoseid enam ei meenu, siis sirgeldage veidi - viimistlege nooli või tehke Iseenda vaatamisel ja kuulamisel saavad kliendid väga kuid otsest tagasisidet ja kasutada tavaliseltheli- on v?i videosalvestisi ja m sena nad n?ustamisseanssidel paistavad. Samuti tundub neil tihti puuduvat arusaam sellest, kuidas nad inimsuhetes k?ituvad. Nendel teemadel r??kimine v?ib m?ningast arusaamist tekitada, k?ige t?husam on jooni tumedamaks, (lk 35-36) nad alguses üllatunud. Pärast esialgseid reaktsioone on võimalik uurida teatud Nagu ajurünnaku puhul on siingi rõhk sellel, et oma loovatel mõtetel lastakse mõneks konkreetseid käitumisviise. Näiteks võivad kliendid kasutada Lugude rääkimist või ühelt ajaks võimust võtta ning otsitakse huvitavaid ja uudseid seoseid. Niisugune kobarate teemalt teisele hüppamist, et nõustajast emotsionaalset distantsi hoida. Tuues välja moodustamine võib eriti kasulik olla takistuste ja tugevate külgede uurimisel. Takistuste mõned näited niisuguse käitumise kohta, saate probleeme konkreetsetele juhtumitele puhul on põhirõhk erinevate toimetulekustrateegiate leidmisel. Tugevuste puhul võib tuginedes otseselt käsitleda. Audio-ja videoklipid annavad teile ja teie klientidele tegevuse tulemuseks olla teadvustatud positiivsete omaduste edasine tugevnemine ja võimaluse hinnata käitumist teistsugusest vaatenurgast (eksternalisee- rimine). Selle laienemine. vahendi abil on võimalik leevendada kliendi kaitseseisundit ja saavutada suurem valmisolek probleemidele otse lähenemiseks. Ka mina kasutan mõtete kaardistamise viisi nõustamisseansil arutatava probleemi läbimõtlemiseks. See on eriti hea meetod, kui töötate inimestega, kelle puhul on tegemist Audio-ja videosalvestiste kasutamine võib olla kasulik ka selleks, et tuua välja, mida head keeleprobleemiga. Visuaalne element aitab muuta mõtted konkreetsemaks ja jätab ruumi nõustamise käigus on saavutatud. Mul oli kord juhtum, kus klient oli esimest korda ühiseks probleemide lahendamiseks. nõustamisele tulles äärmiselt masendunud. Meeleheide kajastus tema hääles, tema mitteverbaalses suhtluses (ei vaadanud nõustajale otsa) ja selles, kuidas ta riides oli. Aja Mõtete kaardistamist võib kasutada ka arutelu lõpus kokkuvõtte tegemiseks. See on eriti jooksul hakkas ta kõnelema enesekindlamalt. Ta oli käinud juuksuri juures ja hoolitses asjakohane olukorras, kus tundub, et te olete natuke laiali valgunud. Kui nõustajale näib, oma välimuse eest ilmselgelt rohkem. Võrreldes hilisemaid videosalvestisi varasematega, et konkreetne suund on kadunud, võib võtta veidi aega ja meenutada, mida on käsitletud. oli kliendile võimalik näidata, kuidas ta on muutunud. Audio- ja videosalvestiste Kõik käsitletud teemad pannakse pabertahvlile kirja. Kõigepealt tuletage meelde kõige kasutamise meetod aitas niisiis kinnistada saavutatud positiivseid muutusi. olulisemad teemad, millest oli juttu, ja pange need tahvlile kirja. Seejärel kirjutage iga põhiteema puhul välja mõned alamteemad ja vaadake, kas tekib uusi seoseid. Minu kogemuste põhjal aitab juba teemade sel moel laiali- laotatuna nägemine paljudel juhtudel nõustajal ja kliendil mõned uued mustrid sõnastada ja määrata kindlaks edaspidise arutelu suund. 146 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: d?naamiline enesehindamine Lõhestumisega toimetulek kahe Audio-ja videoseadmete kasutamine ärgitab tavaliselt nõustamisprotsessi üle järele mõtlema. Salvestiste ettemängimist on võimalik aktiivselt kasutada ka õppimisprotsessis. Järgmise peatüki üks osa on pühendatud käitumise harjutamise meetoditele, mille puhul keskendutakse mitmesugustele intervjueerimis-ja tööotsimis- oskustega õppimisega või kolme tooli harjutuse abil seotud rollimängule. Audio- ja videosalvestiste kasutamine võib olla sellise õpimeetodi Probleemide eri aspektide määratlemisel tunnevad kliendid sageli, et neid oluline osa. Kui kliendid harjutavad rollimängu kaudu oma uut käitumist, saab rollimänge kistakse kahes eri suunas. Sellise olukorra tüüpnäiteks on inimesed, kes aduvad salvestada ja vaadata, et kinnistada õpitut konstruktiivse tagasiside abil. Ma arvan, et me ühelt poolt, et on aeg muutusteks, kuid teisest küljest peavad arvestama teatud alles hakkame aru saama, kui mitmel moel on võimalik tehnilisi vahendeid kohustustega. Teised võivad olla sisemiselt rohkem fokuseeritud ja soovida teha nõustamisseanssidel suurema tõhususe saavutamiseks loominguliselt kasutada. Praegu oma elus midagi uut, kuid tunnevad, et neid takistavad isiklikud puudujäägid. Ja kasutatakse videolindistusi esmajoones töötute grupinõustamisel. Kuna tehnika aga siis on veel kliendid, keda vaevab otsustamatus, sest üks pool neist tahab liikuda areneb edasi ja üha suuremat rõhku pannakse iseenda eest vastutuse võtmisele, ei ole ühes suunas, kuid teisel poolel on hoopis teistsugused soovid. Selline raske ette kujutada, et tulevikus muutub salvestiste kasutamine tavapäraseks lõhestumine tekitab ärevust ja segadust ning vajab mingit lahendust. töömeetodiks. Lisaks audio-ja videosalvestiste kasutamise meetoditele on ka palju muid inimeste- Kliente julgustatakse liikuma pelgalt probleemidest rääkimise juurest eri vahelise suhtlemise viise, kus kasutatakse tehnilisi vahendeid. Mobiiltelefon on üks hea seisukohtade etendamise juurde. Nii viiakse probleemid inimesest näide, lisaks vöiks nimetada ka Facebooki ja ajaveebe Internetis. Kõik need muutused väljapoole ja algab nende lahendamise protsess. pakuvad karjäärinõustajatele uusi võimalusi ja proovikive. Uuendused tehnikamaailmas võivad viia uute karjäärinõustamismeetodite plahvatusliku arenguni. Üks 21. sajandi Üks võimalus lõhestumisest ülesaamiseks on näitemänguline etendamine, ülesandeid on leida viise tehniliste vahendite tõhusamaks kasutamiseks kasutades mina eri osade jaoks eri toole (Greenberg, Rice & Elliott 1993). Selle karjäärinõustamise protsessis. Näiteks Florida osariigi ülikooli juurde kuuluvas keskuses, meetodi puhul julgustatakse kliente liikuma pelgalt probleemidest rääkimise kus tegeletakse nõustamisel ja karjääri planeerimisel kasutatavate tehniliste vahendite juurest eri seisukohtade etendamise juurde. Nii viiakse probleemid inimesest uurimisega (Center for the Study of Technology in Counseling and Career Development), väljapoole ja algab nende lahendamise protsess. Tegevus võib olla ajamahukas on dr James Sampson ja teised aktiivselt arendanud virtuaalset nõustamiskeskust ning tähtis on algatada see siis, kui aega on piisavalt. Minu kogemuste järgi võtab (kirjeldatud teoses Amundson, Harris-Bowlsbey & Niies 2009). niisugune etendamine tavaliselt vähemalt pool tundi. Harjutust alustades tuleb teil klienti veidi suunata, sest see võib sageli olla esiotsa veidi ebamugavust tekitav. Kaks tooli esindavad võistlevaid seisukohti. Kui klient istub ühele toolidest, palutakse tal võtta valitud seisukohale vastav asend ja identiteet. Näiteks kui üks tool esindab mina seda osa, mis soovib vabanemist ja uues suunas liikumist, julgustatakse klienti võtma täielikult omaks elevus- ja vabadustunne, mis selle seisukohaga seostub. Kui klient istub teisel toolil, võib ta tunda viha ja jahmatust 148 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: d?naamiline enesehindamine vastutustundelise pärast, mida niisugused soovid peegeldavad, ning neidki tundeid tuleb Edasi-tagasi liikumise juures on huvitav see, et sageli tunnetavad kliendid dialoogi nii verbaalselt kui ka mitteverbaalselt väljendada. Mõlema tooli puhul on kliendi abistamine jätkudes muutust. Mingil hetkel võib ,,alluv" hakata jõulisemalt oma arvamust väljendama oma ,,liää!e" leidmise juures protsessi tähtis osa. Vahel võib olla kasulik lasta kliendil ja ,,ülemus" oma väljaütlemisi pehmendama. Milliseks see protsess ka ei kujuneks, võivad alguses erinevaid rolle mängides pisut üle mängida ehk liialdada, et tõmmata ta kaks tooli ühel hetkel moodustada ühtsema ja sidusama terviku. Paljude nõustajate jaoks täielikumalt harjutusse kaasa. Raskusi võib tekitada ka see, mil määral klient on valmis on raske seda mõtteviisi muutust ära oodata. Sageli eelneb lahendusele mingis mõttes suunama oma juttu nõustaja asemel tühjale toolile. Mõnel juhul tuleb klienti lihtsalt tormiline etapp. Seisukohtade muutuse peegeldamiseks võib toole lihtsalt üksteisele juhendada oma juttu teisele toolile rääkima. Kui see on ikkagi raske, võib olla abiks, kui lähemale liigutada. Jällegi - mida konkreetsemaks te olukorra muudate, seda rohkem on nõustaja asub kliendi taha või küljele ja jätkab kliendi juhendamist märkuste suunamisel võimalusi märkimisväärset mõju saavutada. Oleks vale öelda, et igasugune lõhestumine laheneb õnnelikult pärast sellist pendeldavat dialoogi. On olukordi, kus eri pooled lihtsalt ei tühjale toolile. Kummalegi toolile nime panemine võib samuti kasuks tulla. Nimesid valides liigu lahenduse suunas. Sellistel juhtudel olen ma võtnud kasutusele kolmanda tooli, mis olen ma püüdnud leida selliseid, mida kliendid kasutavad erinevatele seisukohtadele esindab vahendajat ning millele istudes astub klient oma probleemist väljaja püüab leida viitamisel, näiteks ..vastutustundlik mina" versus ,,riskialdis mina". mingit laadi vahendatud lahenduse. Sellelt neutraalsemalt seisukohalt otsib klient ideid, et kaks poolt kokku (või vähemalt lähemale) tuua. Kui klient istub vahendaja toolil, siis võite Vastandlike seisukohtade etendamine lõhestumisest üle saamiseks ei garanteeri te kahe seisukoha lepitamisviiside otsimisele vabalt kaasa aidata. probleemide lahendamist. Samas aitab see tavaliselt vastandlikke seisukohti selgemalt näha ja viib paljudel juhtudel oluliste otsusteni. Vastandlike seisukohtade etendamine lõhestumisest üle saamiseks ei garanteeri prob- leemide lahendamist. Samas aitab see tavaliselt vastandlikke seisukohti selgemalt näha ja viib paljudel juhtudel oluliste otsusteni. Niisugune etendamine võib olla väga suure mõjuga Tavaliselt ei ole kaks eri poolt alguses võimu ja staatuse poolest võrdsed. Greenberg, ja selle meetodi kasutamisel peaksite te olema valmis toime tulema igasuguste Rice ja Elliott (1993) kasutavad neile toolidele viitamisel sõnu ..ülemus" (top-dog) ja ,,alluv" emotsionaalsete reaktsioonidega, s.t hoidma pabertaskurätid käepärast. (under-dog). Esialgu kehastatav vastasseis on üldjuhul selline, kus ,,ülemus" teeb ,,alluva" suhtes kriitikat ja viimane reageerib kriitikale emotsionaalselt. Minu kogemuste põhjal on Pärast nn tooliharjutuse lõpetamist on enamasti vaja mõtteid vahetada selle üle, mis kasulik aidata kliendil sõnastada kummagi tooli seisukohti nii tundeid kui ka sisu harjutuse käigus ilmsiks tuli. Nagu ka muude analüüsimisega seotud tegevuste puhul tuleb kirjeldades. klienti julgustada kogetu üle arutlema ja te võite esitada ka omapoolseid mõtteid. Mõnel Kahe tooli harjutuse ajal peab nõustaja võtma endale lavastaja rolli ja teatud hetkedel juhul võib osutuda vajalikuks kahe tooli harjutust hiljem jätkata. suunama klienti istuma ühelt toolilt teisele. Vahetuse tegemiseks parima momendi Greenberg, Rice ja Elliott (1993) on tooliharjutuse kirjeldamisel kasutanud järgmisi kindlaksmääramine võib olla keeruline ja eeldab käimasoleva dialoogi tähelepanelikku etappe. jälgimist. Enamikul juhtudel on kahe seisukoha täiesti selge sõnastamise huvides vaja klienti mitu korda edasi-tagasi suunata. 1. Dialoogile eelnev etapp Arutelu kliendiga toolihaijutuse ülesehituse ning nõustaja ja kliendi rollide teemal. Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: 151 d?naamiline enesehindamine 2. Vastandumise etapp Eri vaatenurgad Mina kahe poole määratlemine ja nende eraldamine toolide abil. Kahe poole Eelnevalt käsitletud kahe tooli meetod, mille puhul kasutatakse mina eri osade erista- dialoogile kaasaaitamine, kusjuures dialoogi käigus kummagi poole esitatavate miseks toole, võimaldab probleemi inimesest väljapoole viia. Sama ideed saab kasutada seisukohtade eest võetakse vastutus. ka muul moel, näiteks jagades mina mitmeks osaks ja aidates seejärel kaasa eri osade dialoogile. Selliste mõnevõrra meelevaldsete eristuste tegemisel võib nõustaja kasutada 3. Kontakti saamise etapp vaatenurkadena eri liiki kategooriaid probleemile lähenemiseks. Kliendil aidatakse teadlikuks saada automaatsest enesekriitikast ning sisemistest käskudest ja keeldudest (selliste väljendite nagu ,,peaks", ,,on vaja", ,,tuleb" jms Selle meetodi puhul on rõhuasetus vaatenurkade muutmisel ja seeläbi uute aru- kasutamine). Kliendi enesekriitika ning sisemiste käskude ja keeldude saamade tekitamisel. konkreetsemaks muutmine. Kliendil aidatakse jõuda oma emotsioonide ja vaja- dusteni ning neid läbi elada. Kliendil aidatakse teadlikuks saada väärtus- hinnangutest ja normidest. Kuna sellise arutelu puhul on tegemist väga mitme vaatenurgaga, siis sageli ei ole otstarbekas kasutada eri vaatenurkade esindamiseks toole. Gelatt (1991) on soovitanud 4. Sisemise tervikuni jõudmise etapp kasutada eri vaatenurkade sümboliseerimiseks Edward de Bono (1985) kujuteldavaid Vastastikku toetavate tunnete väljendamise ja pehmendavate toimingute mõttemütse ja mulle tundub, et see on hea valik. Samal otstarbel võiks näiteks kasutada edendamine. Kokkuleppimisele või tervikuni jõudmisele kaasaaitamine. ka eri värvi pliiatseid. Kui inimene väljendab end mingist konkreetsest vaatenurgast, siis hoiab ta käes selle vaatenurgaga seostatud pliiatsit. 5. Dialoogile järgnev etapp Kuus kujuteldavat möttemütsi vastavad järgmistele omadustele: Olukorrast ja selle tähendusest arusaamisele kaasaaitamine. Kliendi abistamine kogetu üle mõtisklemisel. valge - objektiivne kollane - positiivne Toodud etapid aitavad protsessi kirjeldada, kuid neisse tuleb suhtuda paindlikult. Nagu punane - emotsionaalne roheline - loominguline eespool mainitud, võib ette tulla juhtumeid, mil sisemise tervikuni ei jõuta, kuid te võite dialoogijärgse analüüsi kaudu sellegipoolest abistada klienti probleemile uue vaatenurga must - negatiivne sinine - kontrolliv leidmisel. Kui inimene paneb pähe ühe neist mütsidest, käsitleb ta probleemi vastavast vaate - nurgast. Klienti julgustatakse probleemi iga mütsi alt igakülgselt hindama ja seejärel arutlema, milliseid mõtteid see tekitas. 152 153 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: d?naamiline enesehindamine Teine võimalus vaatenurkade sõnastamiseks on kasutada skeemina nn põlisrahvaste terviseratast (First Nations Medicine Wheel) (McCormick & Amundson 1997). Selle Ettevõtjale omase meetodi puhul käsitletakse probleemi neljast vaatenurgast. Kasutatakse kognitiivset, emotsionaalset, käitumuslikku ja spirituaalset aspekti ning neid kõiki tuleb arvesse vaatenurga kasutamine Paljud autorid, näiteks Plant (1997), ütlevad, et ettevõtjad on erilist tüüpi inimesed. võtta. Probleemi lahenduseni jõutakse üksnes siis, kui kõigis neljas valdkonnas saavu- Kuigi ma olen selle väitega mingis mõttes nõus, leian ma, et ettevõtlikkuse teatud tatakse rahulolu. Rahulolu põhineb veendumusel, et probleemide lahendamisel tuleb tahke tuleb rakendada ka kaijääriplaneerimise hõlbustamiseks. Oma olukorra saavutada tasakaal. Probleemile parima ratsionaalse lahenduse leidmisest ei piisa, vaagimisel ettevõtjale omase vaatenurga kasutamine võimaldab hakata nägema asju lahendus peab rahuldama ka emotsionaalseid, käitumuslikke ja hingelisi vajadusi. uuel viisil. Ettevõtjale omane vaatenurk sisaldab rohkelt isiklikku kontrolli ja Terviserattal põhineva skeemi puhul jagatakse mina analüüsi eesmärgil osadeks, kuid tegutsemistahet. Vähem on passiivsust ja rohkem aktiivset kaasatust. lõpuks tuleb need osad sidusaks tervikuks ühendada. Ettevõtjaid iseloomustavad teatud isikuomadused. Poehnell, Amundson ja McCormick Kindlasti on olemas palju muid võimalusi, kuidas probleemi käsitlemise vaatenurki (2006, lk 16) leiavad, et need on järgmised: algatusvõime, enesekindlus, võistluslikkus, liigitada. Liigitamise alusena võib kasutada aega, vaadates probleemile mineviku, töökus, riski valmidus, visadus, loomingulisus, valmidus uusi asju õppida, organiseeri- oleviku ja tuleviku vaatenurgast. Aluseks võib võtta ka geograafilise asukoha. Näiteks tus, sõltumatus. Loetletud omadustel on karjäärivõimaluste analüüsi juures oluline roll. kui klient kavandab oma kodukohast lahkumist, et leida tööd kusagil mujal, võiks ta määratleda eri valikuvõimalused ja kasutada neid vastavate seisukohtade paikapidavuse hindamise vaatenurkadena. Lisaks võib liigitamisel lähtuda ajakulust. Ettevõtlikkuse teatud tahke tuleb rakendada karjäärivõimaluste analüüsi läbi- viimise hõlbustamiseks. Selle vaatenurga puhul keskendutakse suurusjärgule ja seda saab kohaldada mitmesugustele olukordadele. Näiteks võib inimene mõelda edasiõppimisele ja kaaluda vastavaid valikuvõimalusi, mille puhul ajakulu on erinev (nt üks aasta, kolm Mis juhtuks, kui me paneksime inimese algatuseks ettevõtja rolli ja annaksime aastat, viis aastat). Valikud võivad erineda ka lõpetamiseks vajaminevate jõupingutuste ülesande püüda luua oma äri? Ma olen kasutanud seda harjutust grupinõustamisel, ja oskuste taseme poolest. kus ma jagasin grupi kõigepealt väiksemateks rühmadeks (igas 4 või 5 inimest) ja palusin neil seejärel luua oma ettevõtte, kasutades rühmas leiduvaid ressursse. Selle Vaatamata sellele, millist liigitamise süsteemi kasutatakse, on kõnealuse meetodi rühmatöö raames läbivad rühma liikmed ulatuslikku analüüsiprotsessi. Nad hakkavad puhul rõhuasetus vaatenurkade muutmisel ja seeläbi uute arusaamade tekitamisel. mõtlema, kuidas ühendada isiklikud huvid, väärtushinnangud, isikuomadused ja Paljud kliendid leiavad, et nad on vanadesse mõttemallidesse kinni jäänud, ja otsivad Võimed, et luua uus ettevõte. Protsess soodustab loovust, uurimist ja probleemide viise, kuidas oma olukorrale teistmoodi vaadata. Nende harjutuste eesmärk on seda- lahendamist. Inimesed avaldavad tavaliselt üksteisele toetust ja kutsuvad üksteist üles laadi mõtlemist hõlbustada ja loodetavasti viivad need uute arusaamade tekkimiseni. võtma endale teatud ülesandeid. Enese etturina tundmise asemel tekib tegutsemistahe ja jõud (hoo- võtutoiming). Pärast 10-15-minutilist arutelu palun ma rühma liikmetel rääkida oma ettevõtetest ja toodetest, sealhulgas rollidest, mille iga rühma liige enesele võtab. Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: J 55 d?naamiline enesehindamine Ettevõtete moodustamine on alles esimene samm. Edasiliikumiseks on mitu Metafoorid ja sümbolid võimalust. Ühe stsenaariumi kohaselt öeldakse rühma liikmetele, et nende ettevõte on olnud väga edukas ja nüüd on neil võimalik kutsuda oma meeskonda uus liige. Millist III peatükis oli juttu sellest, et metafoorid pakuvad suurepärast võimalust anda edasi inimest nad sooviksid palgata? Mõelda tuleb nii tööalasele kvalifikatsioonile kui ka probleemi põhielemente nii, nagu klient neid tajub. Paari lihtsa kujundi abil on võimalik isikuomadustele. Inimeste asetamine rolli, kus nad saavad teisi tööle palgata, annab määratleda vähemalt mõned probleemi tahud. Probleemi aspekte võib näitlikustada ka neile võimaluse hakata vaatama tööotsinguid n-ö teiselt poolt lauda. See näitab ka, probleemi eri osi esindavate sümbolite kasutamisega. Tühi pudel võib tähistada suhet milline on värbamisel isikuomaduste ja oskuste vastastikune mõju. alkoholiga, äraütlemiskiri neid paljusid äraütlemisi, mida klient on töö otsimisel kogenud, tänukiri kliendi saavutusi jne. Olenemata sellest, kas kasutada sümbolit Üks võimalus harjutuse laiendamiseks on lähtuda stsenaariumist, mille järgi esialgsele (nagu tühi pudel) või olukorra iseloomustamist metafoori abil, on mõju sama. Inimene edule vaatamata on ettevõttel nüüd majanduslikult rasked ajad. Sellises olukorras peab keskendub rohkem probleemi määratlemisele ja ühe kujundi alla koondatakse üks liige ettevõttest lahkuma. Harilikult lisan ma situatsiooni natuke huumorit ja teen rikkalikult teavet. ettepaneku, et lahkuma peaks meeskonna kõige lühem liige. Lühikesed inimesed moodustavad siis oma meeskonna ja loovad uue ettevõtte. Nüüd, kus meeskonnas on Nõustamisprotsessi selles etapis on ülesandeks liikuda probleemi määratlemise vähem liikmeid, tuleb rühm ümber korraldada ja kohustused uuesti jagada. Ümber- juurest edasi ja hakata otsima uusi lahendusi. Seega saab enesehindamise ülesandest korraldamise protsess eeldab probleemide lahendamist ja paindlikkust. uus ülesanne mõelda välja teistsuguseid kujundeid või sümboleid, mis peegeldaksid Selles harjutuses on meeskondadel võimalik ka ühineda. Ma julgustan meeskondi uut reaalsust. Mõnel juhul võib see tähendada tööd kliendi kujundiga, teinekord aga mõtlema kuuldud esitluste peale ja kaaluma, kes võiks nende organisatsiooniga täiesti uue kujundi kasutuselevõttu. sobida. Igal meeskonnal palutakse esitada oma seisukohad ja nimetada üks rühm, mis nende meeskonnaga hästi kokku sobib. Metafoorid pakuvad suurepärast võimalust anda edasi probleemi põhielemente Muidugi peab kõikide erinevate tegevustega kaasnema arutelu ja rühmasisene nii, nagu klient neid tajub. analüüs. See protsess on tavaliselt osalejate jaoks nauditav ning julgustab neid olema uuenduslik ja teistmoodi mõtlema. Kui te töötate kliendi jaoks välja alternatiivseid metafoore ja sümboleid, on oluline Ettevõtjale omast vaatenurka saab mingil määral rakendada ka individuaalsel tasandil. meeles pidada, kuidas neid võidakse vastu võtta. Näiteks spordiga seotud kujundid Sellisel juhul peab klient kaaluma alternatiive ettevõtjale omasest vaatenurgast - võivad mõne inimese puhul olla asjakohased, teise puhul aga mitte. Tähtis on töötada milliseid võimalusi ta kasutada saab? Klient ei pea tingimata valima ettevõtlust, kuid välja kujundid, mis sobivad antud inimese elu konteksti. Hiljuti nõustasin ma ühte võib olla kasulik lihtsalt vaadata karjääri planeerimisele ettevõtja pilguga. põlisrahva esindajast noort üliõpilast, kes kaalus erinevaid õppimis- ja karjääri- võimalusi. Ta oli väga andekas ja soovis edasi liikuda. Teisalt tunnetas ta teatavat Poehnell, Amundson ja McCormick (2006) ütlevad veel, et oma oskuste ja isiku- juhtimiskohustust oma reservaadi inimeste ees. Talle metafoori välja pakkudes kasu- omaduste määratlemine on vaid üks osa ettevõtlikkuse mosaiigist. Lisaks tuleb uurida tasin ma maa kujundit (maa on põlisrahvaste kultuuris tähtis väärtus) ja käsitlesin ka ka tehtud valiku realiseerimise võimalusi ja selleks vajalikke ressursse, samuti tuleb juhirolli järgmise metafoori kaudu: panna paika plaan idee elluviimiseks. 156 Aktiivne kaasamine ,,Ma näen teid oma kogukonna piiridest väljumas; te rajate teed läbi äsja r A. Ajaliselt järjestatud metafoorid Probleemi lahendamise ?lesanded: d?naamiline enesehindamine sadanud lume. Tee tegemine on raske töö ja te peate edasiliikumiseks Üks võimalus metafooride muutmiseks on tuua olukorra kirjeldusse aeg (minevik, kaugel ees olevat sihti silmas pidama. Mõned teie kogukonna liikmed olevik ja tulevik), s.t kaaluda, milline oli olukord enne, milline see on nüüd ja mida vaatavad, kuidas te seda teete, ja otsustavad, kas järgneda teile või loodetakse tulevikult. Eespool kirjeldatud nn imeküsimus hõlmab sageli visualisee- mitte." rimist, mis pakub suurepärast võimalust piltlike kujundite kasutamiseks (pilk tulevikku, Selle konkreetse pildi abil nägi ta, et tal on võimalik ühendada hariduse ja töö saa- kus kliendid end mingil hetkel näevad). Ka ajaliselt järjestatud joonistuste kasutamisel misega seotud püüdlused juhirolliga. Ta hakkas mõistma, et eeskuju kaudu juhtimine saavad kliendid näha end eri hetkedel. Minevikku vaatamine, olevikku liikumine ja on ehk kõige õigem juhtimisviis. seejärel tulevikule keskendumine aitab kliendil mõista, kuidas sündmused muutuvad, ja mõelda ka sammudele, mis eri kujundeid omavahel ühendavad, eriti aga nendele Üks teine nõustaja aga võttis nõustamisseansile kaasa hokilitri. Tema klient oli masen- sammudele, mis tuleb teha sihini jõudmiseks. duses, ent samas väga huvitatud NHL-i hokist. Suur osa arutelust keskendus sellele, kuidas vastasmeeskond probleeme näeks (probleemide väljapoole viimine), ning mui- Kirjeldatud protsessi saab struktureerida ka Vahamottoneni, Keskineni ja Parrila dugi sellele, kuidas end vastuseisu (negatiivne enesesisendus) eest kaitsta ja (1994) meetodi alusel. Kõnealuse meetodi puhul palutakse kliendil kujutada oma võimaluse korral rünnakule asuda (muutuda etturist aktiivseks tegutsejaks). Hokilitter praegust olukorda ja võimalikke edaspidiseid sündmusi. Kliendile antakse suur kui sümbol oli konkreetne meeldetuletus jäähoki-metafoorist ning tundus, et kliendile paberileht, mille keskele on kirjutatud ,,Mina siin ja praegu". Kliendil palutakse meeldis litrit probleemide ja võimalike lahenduste arutamise ajal käes hoida. joonistada, mis iganes talle pähe tuleb, pöörates erilist tähelepanu kliendi arvates tema olukorra puhul asjakohastele teemadele ja isikutele. Niisugused joonistused sisaldavad tavaliselt mitmeid metafoore (näiteks pall sümboliseerib huvi spordi vastu), mida saab Enesehindamise ülesandest saab uus ülesanne töötada välja teistsuguseid kujundeid, mis peegeldaksid uut reaalsust. Mõnel juhul võib see tähendada tööd kasutada lähtepunktina kliendi praeguse olukorra ja võimalike lahenduste arutamisel. kliendi kujundiga, teinekord aga täiesti uue kujundi kasutuselevõttu. B. Karjäär kui rada/teekond Metafoorid on olulised vahendid nõustamisprotsessi kõikides etappides. Nad võivad toimida ka saavutatud edu visualiseeritud meeldetuletusena. Metafooride regulaarne Üks kõige tavapärasemaid karjäärimetafoore on rada või teekond (Inkson 2004). kasutamine annab nõustajale selge ülevaate edasiliikumise protsessist. Allpool on Karjääri kui tee kontseptsioon hõlmab liikumist geograafiliste paikade vahel, aga ka toodud veel mõned näited metafooride kasutamise kohta. ajas liikumist. Karjääriteekonna kujutamiseks on mitmeid viise. II peatükis viidati meeleolu kõikumise skaalale ehk Ameerika mägedele (Borgen & Amundson 1987) ja ka karjääri teekaardile (Westwood, Amundson & Borgen 1994). Veel üks teele viitav kujund, mida on kasutatud teistsuguses kontekstis, on mäkke ronimine (seda nimetatakse paranemise mäeks). Selle mudeli arendamine sai alguse Prochaskaja DiClemente (1982) ning Prochaska, DiClementeja Norcrossi tööst (1992). 158 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: d?naamiline enesehindamine Hiljem kasutati seda mudelit söömishäiretega klientide abistamiseks (Gusella, Casey Kirjeldatud mudel rõhutab pingutamise, pühendumise ja edasiliikumise soovi tähtsust. & Schurter 2002). Lähtepunktiks oli eeldus, et mäkke ronimine ei ole lihtne ülesanne ja Samuti lisab see dünaamilise elemendi ehk tõdemuse, et mäkketõus ei ole kindlasti teekond hõlmab teatud eristatavaid etappe. Ma muutsin nimetatud mudelit veidi, et mitte lineaarne protsess. Toimub palju liikumist eri suundades (enne edasiliikumist võib kohandada seda karjäärinõustamisele. Kohanduse põhjal kirjeldaksin ma neid etappe olla vaja minna tagasi) ja mõistetakse, et tippu jõudmiseks on mitmeid eri viise. Samuti järgmiselt. saab selgeks vajadus teekonna erinevates punktides puhata (jääda baaslaagrisse või lasta olukorral stabiliseeruda). See mudel haakub hästi tööturu praeguste probleemide 1. KÕHKLUSED / Mõtisklemine - inimene on saanud teadlikuks mäe ja aspektidega. olemasolust, kuid ei ole päris kindel, kas ta soovib muutumisprotsessi alustada. Mäkke ronimise etappi sisenemine tähendab oma mugavustsoonist väljumist ja Kõnealuse mudeli kasutamisel peavad kliendid mõtlema teekonna eri etappidele ja eeldab teatud riskivalmidust. rääkima, kus nad ennast näevad. See on esialgne hindamine. Seejärel laseb nõustaja kliendil edasi mäetipu poole liikuda ehk mõelda, mida on vaja järgmise sammu 2. VALMISTUMINE / Ettevalmistused - ettevalmistuste etapis keskendutakse tegemiseks. See edasi-tagasi liikumine sobib hästi kokku eespool käsitletud ajaliselt muutumisele ja valmistutakse tegema esimesi samme edasiliikumiseks. järjestatud metafooridega. Inimene peab selles etapis olema füüsiliselt, vaimselt, emotsionaalselt ja hingeliselt kaasa haaratud. Raja või teekonna metafoor võib võtta mitmeid vorme. Mind on intrigeerinud David Whyte'i töö (2001), kus ta käsitleb teekonda merereisi vaatenurgast. 3. EDASILIIKUMINE / Tegutsemine - inimene liigub edasi. Liikumine ei ole alati lineaarne. On aegu, mil tuleb liikuda külgsuunas ja isegi tagasi, enne kui on ,,Mulle tundub, etiga inimese elus on merereisi elemente - teekond ja kohalejõudmine. võimalik liikuda edasi. Inimese elu on ka nagu laev, mis veab arvukalt teisi elusid, mille eest me kanname suurt vastutust. See laev seilab ühelt tundmatult merelt teisele, kui me läbime oma elu 4. AEG PUHATA / Baaslaager - selleks etapiks on inimene veidi edasi liikunud olulisi ajajärke, ja iga hinge teekond maailmas on nagu kapteni juhitud meresõit..." (lk ning tal võib tekkida vajadus peatuda ja kavandada viimast tõusu. Mägironijad 59) ei lähe tavaliselt otsejoones mäetippu. Nad jäävad vahepeal laagrisse ning enne tippujõudmist rajavad alati baaslaagri, et mõtiskleda, jõudu koguda ja Whyte jätkab, öeldes, et me elame ajaloolisel ajal, mil meid ümbritseb palju edasist tegevust planeerida. Samuti on aegu, mil inimene võib tunda end muutusekeeriseid. Sellistes tingimustes navigeerimine võib olla niihästi keeruline kui ka eksinuna ning vajada aega, et lihtsalt peatuda ja mõelda, mida tuleks edasi teha virgutav. - võib-olla on vaja lisaressursse või -toetust. Ka mina olen tuginenud teekonna kontseptsioonile, kasutades inspiratsiooniallikana 5. EDU / Eesmärgini jõudmine - see on mäetipp; eesmärgid on saavutatud ja Simoni ja Garfunkeli laulu ,,Sild üle vaevavete" (,,Bridge Over Troubled Water") inimene tunneb, et kontrollib oma elu paremini. (Amundson 2008). Oma analüüsis vaatlesin ma võlvkäigu ja silla ehitamise olemust ning eelkõige nurgakivi tähtsat rolli. Donald Super (1990) on samuti kasutanud võlvkäigu kujundit, kirjeldades sisemisi ja kontekstilisi muutujaid, mis mõjutavad inimese karjääri. Superi jaoks on ,,mina" see nurgakivi, mis kõike koos hoiab. Minu arvates on ,,mina" küll tähtis koostisosa, kuid võib-olla on vaja lisada midagi veel Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: 161 d?naamiline enesehindamine Tunded Millised on teie tunded teie praeguse olukorra suhtes? Kas te tunnete, et suuremat. See suurem tükk on TÄHENDUS, viis, kuidas me maailma mõtestame, suudate oma emotsioone kontrollida? kasutades sisendeid iseendast ja laiemast vaimsest reaalsusest. Carlseni (1988) Lisaks tuulelohe joonistamisele palutakse klientidel uurida, kuidas nad oma tuulelohe määratluse järgi on tähendus «tähendus ja tähendamine; kavatsus ja kavatsemine; lennutamist kogevad. Sellele saab mitmeti kaasa aidata. Mõned küsimused, mis olemus ja olemine" (lk 23). Nii annab ta mõista, et tähendust tuleb võtta nii nimi- kui ka selleks sobida võiksid: tegusõnana - sõnana, mis sisaldab nii protsessi kui ka tulemit. 1. Milline on ilm, kui te oma tuulelohet lennutate? Kas ilm on alati selline olnud või C. Tuulelohe lennutamine on esinenud ka muutusi? Kui jah, siis missuguseid? Mida toob tulevik? Üks minu üliõpilasi, Michelle Kwapis (2008), lasi oma kujutlusvõimel karjääri ja 2. Kas te suudate tuulelohet kontrollida? Selleks on vaja teatavaid oskusi - kuidas te olete oma tuulelohe lennutamise oskusi parandanud? Kui kindel te olete, et kujundite teemal lennata ning arvas, et karjäärist rääkides võiks metafoorina kasutada suudate panna oma tuulelohe lendama nii, nagu teie seda tahate? Kas on olnud tuulelohe lennutamist. Tuulelohet lennutatakse paljudes riikides ning sellele tegevusele aegu, mil teie tuulelohe tundus olevat kontrolli alt väljas, ja mida te olukorra ei ole takistuseks keele- ega kultuuribarjäärid. Tuulelohe lennutamisel tuleb silmas muutmiseks tegite? pidada mitut elementi; tuulelohe on vaja valmis teha ja seda tuleb osata käsitseda, et ta korralikult lendaks. Selle arutelu jätkuks võib lasta inimesel joonistada täiuslik või soovitud tuulelohe ning Tuulelohesid on eri liiki. Oma käsituse illustreerimiseks kasutab Kwapis (2008) tavalist mõtiskleda selle üle, kus inimene on praegu ja kus ta tahaks olla. Tegutsemise rombikujulist lohet, mis on jaotatud neljaks segmendiks (mõistus, keha, hing, tunded) ja komponent on arutelu tähtis osa. mille keskmes on tegutsemine (see ulatub nelja segmenti); tuulelohe saba aga Tuulelohesid on muidugi väga erinevaid ja selle teema jätkuks vöiks kliendil lasta sümboliseerib stabiilsust. Klientidel palutakse joonistada oma tuulelohe kuju ja seejärel mõelda, milline tuulelohe talle kõige rohkem meeldib. Kui suur ja mis kujuga see on? uurida, millist rolli mängivad nimetatud neli segmenti nende karjääris. Tegutsemise Mis värvi on tema tuulelohe? komponent on mõeldud kohana, kus klient ja nõustaja räägivad tegevustest, mida igas neljas segmendis ellu viiakse. Mõned tüüpilised küsimused, mis sellesse protsessi Veel ühe dialoogi saab rajada tuulelohe ehitamisele ja lennutamisele. Oleks huvitav sobivad, on järgmised: minna tagasi tuulelohedega seotud lapsepõlvekogemuste juurde. Arutelu algatamiseks sobib näiteks teema sidumine Khaled Hosseini romaani ja filmiga ,,Lohejooksja" (,,Kite Mõistus Kui palju intellektuaalseid eneseteostusvõimalusi teil on? Kui tähtis see teie Runner"). jaoks on? Keha Kui tähtis on teie jao_ks olla füüsiliselt aktiivne ja tunda end tervena? Kas teie D. Arhetüüpsed metafoorid praegune töö ja pereelu soodustavad tervislikke eluviise? Hing Kui tähtis on teie jaoks hingerahu? Kuidas teie sisemised Karjäärist rääkides võib kasutada mitmesuguseid metafoore. Inkson (2004) on veendumused püüdnud reastada need kujunditena, mis «suudavad väljendada seda, mida me praegu mõjutavad teie tööd? karjääri kohta teame" (lk 100). Ta väidab et need metafoorid esindavad domineerivaid, 162 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: 163 d?naamiline enesehindamine arhetüüpseid kujundeid, mis on karjääri käsitlemise aluseks. Inkson tõi välja järgmised millised takistused võivad veel ees oodata? Kas te rändate üksi või kellegagi koos? metafoorid: Kõik see toimub hinnanguvabalt, uudishimu ja lugupidamise vaimus. Eesmärk on metafoori uurida ja selle laiendamiseks küsimusi esitada. 1. Pärandus - karjäär kui midagi päritavat. Muidugi ei olemas üht ainuõiget metafoori ning oma arusaamise ja kujutlusvõime 2. Käsitöö - karjäär kui looming. laiendamiseks on sageli kasulik leida korraga mitu erinevaid vaatenurki kirjeldavat kujundit (Inkson & Amundson 2002). Ma olen seda proovinud ja leidnud, et tõhusaks 3. Aastaajad - karjäär kui tsükkel. võib osutuda vaatenurga laiendamine vähemalt kahe lisakujundi abil. Jätkates eespool 4. Täistabamus - karjäär kui miski, mis inimesega kokku passib. toodud näidet - Jessi valis oma teiseks metafooriks ..anomaalia". Oma karjäärile vaadates mõistis ta, et see, kuidas ta mäetipu poole rühib, on üsna ainulaadne. Ta tegi 5. Tee - karjäär kui teekond. valikuid ja võttis riske, mis erinesid paljude tema sõprade valikutest ja riskidest. Olles seda metafoori uurinud, pöördusime tema kolmanda metafoori juurde, milleks oli 6. Võrk - karjäär kui kohtumised ja suhted. ..pärandus". Oma teekonna jooksul mõistis Jessi, et ta tugines paljudele asjadele, mis ta oli omandanud lapsepõlves. Tema vanemad olid sisserändajad ning õpetasid teda 7. Teater - karjäär kui roll. väärtustama visadust ja rasket tööd. Kuigi ees ootas palju keerulisi ülesandeid, oli ta 8. Majandus - karjäär kui ressurss. otsustanud edasi rühkida. Ta oli teadlik ka sellest, et sammudest, mida ta astub, moodustub tema tütre pärandus ja viis, kuidas tütar oma karjääri kujundama hakkab. 9. Jutustus - karjäär kui lugu. Iga metafooriga süvenes ja laienes arusaamine iseendast ning kasvas karjääri Loetletud kujundid on kaalukad ja nendega tabatakse erisuguseid vaatenurki planeerimise paljude tahkude mõistmine. See protsess aitas laiendada arusaamist karjäärile. Peale analüüsi jõudsin ma aga veendumusele, et see nimekiri pole iseendast ja tõsta enesehinnangut. Ühtlasi sai Jessi ka uusi teadmisi. ammendav. Ma lisaksin veel mõned kujundid, näiteks: anomaalia, läbimurre, Uute vaatenurkade loomiseks võib metafooridega väga mitmel moel töötada. Lisaks kutsumine, tants, esteetika, aed, kaleidoskoop, redel, puzzle, külaline, astmed, eespool käsitletule võite paluda kliendil kirjeldada, millised oleksid temaga seotud julgustükk jne (Amundson 2006b). Mõned neist täiendavatest metafooridest on metafoorid siis, kui need pakuks välja keegi teine. Kuidas need metafoorid omavahel kooskõlas kaasaegse karjääriteooria ja -praktikaga, eriti nüüdisaegse rõhuasetusega kokku langeksid ja mis oleks teisiti? Ja kuidas reageeriks klient teiste inimeste karjääri ebakindlusele, hingelisele suunale ja terviklikule lähenemisele (Amundson väljamõeldud metafooridele? Grupinõustamise korral võite paluda inimestel oma 2005). isiklikke metafoore laiendada, lisades neile kollektiivse metafoori. Sel moel saab Esimese sammuna nende metafooride kasutamisel oleks hea lasta kliendil mõelda, keskenduda nii kollektiivsele kui ka individuaalsele identiteedile. kuidas ta oma karjääri kirjeldaks. Milline metafoor tema olukorra iseloomustamiseks sobiks? Kui metafoor on leitud, keskendutakse selle uurimisele ja täpsustamisele. Näiteks Jessi, üks klient, kellega ma karjäärist rääkisin, kasutas oma teekonna kirjelda- miseks mäkke ronimise kujundit. Mõned minu täpsustavad küsimused olid sellised: Millises punktis te sel mäel asute? Mis teil kaasas on (kaart, seljakott, kompass)? Kust te tulete ja mis on teie sihtpunkt? Milliseid takistusi te olete teel ületanud ja 164 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: d?naamiline enesehindamine Teatriga seotud metafoorid I Improvisatsiooniteater: koostöö, inspiratsioon, üksteise toetamine, kohan- Üks meetod on keskenduda konkreetsele karjäärimetafoorile ja seda põhjalikumalt dumisvõime, kiire mõtlemine, mitmekülgne andekus, kujutlusvõime, loovus, uurida. Karjääriga seotud metafooride hulgas on mulle eriti suurt huvi pakkunud olevikule keskendunud, hea huumorimeel. ,,teater". Sotsioloogia- ja paljudes organisatsiooniteooria raamatutes keskendutakse inimesele kui näitlejale tööelu draamas (Arthur Inkson, & Pringle 1999; Pine & Gilmore 3. Draamateater: meeskonnatöö, koordineerimine, raske töö, rolli areng, 1999). On olemas vähemalt neli väga erinevat teatriliiki (Anrundson 2002). Need liigid empaatia, glamuur, energia. võib määratleda alljärgnevalt. 4. Film: meeskonnatöö, piiratud kontakt publikuga, vaatemäng, kordusvõtted, 1. Tänavateater - näideldakse üksi või koos teistega, kasutades lavana tänavat. kontroll, pärand, juhtnööride järgimine, rahaliselt tasuv. 2. Improvisatsiooniteater - näideldakse üksi või väikese trupi liikmena, saades See tegevus on mitmel moel huvitav viis inimeste kaasamiseks ning era-ja tööeluga märksõnad publikult. Näiteks võib publik välja pakkuda kolm märksõna (pori, seotud väärtushinnangute ja valikute üle mõtisklemise soodustamiseks. pliiatsid ja kuninglik perekond) ning teatritrupi ülesanne on luua neid sõnu kasutades väike näidend. E. Rollidega seotud metafoorid 3. Draamateater - töötatakse suuremas rühmas ja etteantud käsikirjaga. Rollianalüüsi seisukohalt on võimalik kasutada metafoore selleks, et kirjeldada eri- Inimestele jagatakse teatud rollid ja näidendit esitatakse korrapäraselt. nevaid rolle ja seejärel paluda kliendil valida mõned, mis temaga kokku sobivad. Ma 4 Film - rühm inimesi tuleb konkreetse projekti eesmärgil kokku ja rühm püsib koos, olen koostanud alljärgneva loetelu tavapärastest rollidega seotud metafooridest. kuni film on valmis. Kordusvõtete ja eriefektide kasutamise võimalus. · Treener (suunamine, toetamine, õpetamine). Grupinõustamise korral paluge inimestel järjestada oma eelistused ja moodustada · Aednik (hoolitsemine, toestamine, rohimine). väiksemad rühmad koos inimestega, kelle esimene valik on samasugune. Pärast lühikest arutelu laske rühmadel kirjeldada, millel nende eelistused põhinevad. Seejärel · Ihukaitsja (jälgimine, reageerimine, päästmine). suunan ma inimesed rääkima sellest, mis nende eelistuste loetelus viimasel kohal on. Üksikkliendiga töötades võib lihtsalt üldisemalt arutada kliendi valikuid ja seda, kuidas · Ümbertõlgendaja (loominguline, mõju, tegutsemine). need peegeldavad teatud väärtushinnanguid, isiksuse omadusi, oskusi ja huve. · Jõuluvana (positiivne, heldete kingituste jagamine). Kui ma olen seda harjutust kasutanud ja lasknud inimestel kirjeldada, miks nad üht või · Vibulaskja (harjutamine, oskuslik sihtmärgi tabamine). teist teatriliiki eelistavad, on mulle kõrva jäänud mõned ühised märksõnad. · Lapsevanem (hoolitsemine, suunamine, toetamine). 1. Tänavateater: usaldus, kontroll, turundus, juhtimine, vabadus, sõltumatus, loovus, paindlikkus. · Arst (ärakuulamine, analüüsimine, retsepti väljakirjutamine). · Käsitööline (loominguline, praktiline, osav). Aktiivne kaasamine T Õppimine mängude kaudu Probleemi lahendamise ?lesanded: d?naamiline enesehindamine 167 · · Juht (organiseerimine, elluviimine, toetamine). Grupinõustamine pakub suurepärast võimalust arendada uusi arusaamu mängudes osalemise kaudu. Sageli peegeldavad mängud reaalset elu ja seega on nende näol · Meeskonnamängija (harjutamine, koostöö, mäng). tegemist omamoodi metafooridega, mida saab nõustamisel kasutada. Mängud on mõeldud meelelahutuseks, ent ühtlasi aitavad nad saada väärtuslikke teadmisi ini- · Müügiesindaja (mõju, turg). mestevaheliste suhete ja individuaalsete reaktsioonide kohta. Paljud koolitajad · Programmeerija (reeglitest aru saamine, kujundaja). kasutavad oma mõtete selgitamiseks mänge. Näiteks muutuste käsitlemisel olen ma palunud inimestel panna oma käed kokku ja ristata sõrmed nii, nagu neile kõige · Lobist (eestkõneleja, mõjukas, kulisside taga). mugavam tundub. Mõned inimesed asetavad kõige peale parema pöidla, teised aga vasaku. Kui neil paluda käed vastupidi kokku panna, märkavad nad tuntavat erinevust, · Analüütik (hindamine, mõistatuste lahendamine). s.t enam ei ole nii mugav. Olukorra arutamisel saate niimoodi selgitada, et loomulikud · Turvatöötaja (kontrollimine, reeglitest kinnipidamise jälgimine) asendid, mida inimesed mugavaks peavad, on erinevad. Muutuse puhul on ehk vaja asendit muuta ja see võib olla raske. · Reisiagent (ärakuulamine, müük, inimeste ja sihtkohtade kokkuviimine). · Kõneisik (eestkõneleja, nähtav, esinduslik). Mängud peegeldavad sageli reaalset elu ja seega on nende näol tegemist omamoodi metafooridega, mida saab nõustamisel kasutada. · Muu ... Klientidega töötades saate seda loetelu kasutada ja lisada sinna soovi korral veel rolle. Paluge klientidel välja valida nende jaoks tööelus kõige olulisemana tunduvad rollid Veel üks tegevus, mida ma grupinõustamise käigus muutustest rääkides olen (vähemalt kolm). Uurige neid ja püüdke teha kindlaks teemad, mis valitud rolle kasutanud, on klaaside täitmine veega juhuslikel hetkedel, ilma et ma selgitaksin, mida iseloomustavad. ma teen (Fritz 1991). Rühma liikmed hakkavad peagi mõistatama, mis toimub, ja lõpuks küsivad seda minult. Enne selgituse andmist küsin ma, mida nemad arvavad. Metafoore võib kahtlemata veel mitmel muul moel kasutada. Siin esitatu on vaid Tavaliselt pakutakse välja erinevaid võimalusi, näiteks ,,te valate vett klaasidesse siis, jäämäe tipp. Võtke endale aega, et proovida mõnd kirjeldatud tegevust, või töötage kui me esitame hea küsimuse" või ,,te valate vett klaasidesse iga osa lõpul". Tegelikult välja oma meetodid metafooride kasutamiseks. on klaaside täitmise peamine eesmärk selgitada, et alati ei ole võimalik saada aru kõigest, mis toimub. Me püüame sageli dekodeerida teavet, milles polegi mingit mõtet. On aegu, mil tundmatul tuleb lasta jääda saladuseks ja olla rahul sellega, et me hetkel ei mõista, mis toimub. 168 169 Aktiivnekasutamiseks Grupi? kaasamine võih välja töötada ka keerulisemaid mänge, näiteks Probleemi tulemus on ebaselge. Mängu mõte on muidugi selles, lahendamise et tõmmata ?lesanded: inimesed mingisse d?naamiline enesehindamine meeskonnatöö ja õppimisstiili käsitlemiseks. Üks selline mäng, mida ma olen korduvalt reaalelulisse situatsiooni, kus nad teatud viisil reageerivad, ja seejärel mõtiskleda kasutanud, on paberlennukite voltimine. Kõigepealt jagan ma rühma väiksemateks nende tegevuse üle. See tähendab mõningast riskide võtmist ning kõigepealt on vaja rühmadeks (4 6 inimest) ja seejärel annan igale rühmale ülesande voltida lennukeid, et rühma veidi kokku sulatada, et luua usaldus rühma sees ja ka juhi vastu. võistelda selles, kes tabab ruumi teises otsas olevat sihtmärki kõige täpsemalt. Reeglid Õppimise eesmärgil võib kasutada väga mitmesuguseid mänge. Tähtis on valida on niisugused, et iga meeskonnaliige peab viskama vähemalt ühe lennuki. Tavaliselt mängud, mis vastavad grupi arengutasemele ja mille tulemusena saadakse huvitavaid palun ma igat meeskonnal visata natuke rohkem lennukeid, kui on meeskonnas inimsuhetega seotud kogemusi. Oluline on jätta ka mängujärgseks aruteluks piisavalt tegelikult liikmeid (et näha, kes saab visata rohkem kui ühe lennuki ja kuidas seda aega, sest nii annab sooritatud tegevus kõige rohkem kasu. Kuigi mängude mõju on otsustatakse). Niisiis, kui meeskonnas on viis inimest, võiksid nad visata kokku märkimisväärne rühmatöö puhul, olen ma avastanud, et neid saab tõhusalt kasutada kaheksa lennukit. Lennukid peavad olema tiibadega ja lennukitena ei või kasutada ka individuaalse nõustamise seanssidel. Näiteks võib klientidele anda lahendada lihtsalt kokkukortsutatud paberist palle. Et mäng oleks lõbusam, saab kõige täpsem mitmesuguseid mõistatusi, et aidata neil arendada loovat mõtlemist. Osa sellisest viskaja eraldi auhinna ja rühm, mida ta esindab, kollektiivse auhinna (näiteks tegevusest saadud teadmisi saab rakendada karjääriprobleemide lahendamisel. Nagu sqkolaaditahvel võitjale ja pähkli pakike tema rühmale). Mängu käigus viskavad ka grupinõustamise puhul on oluline jätta piisavalt aega tegevuse pärastiseks meeskonnad kordamööda lennukeid ja pinge kasvab. Mängu lõpul palun ma rühmadel analüüsimiseks. koguneda, et analüüsida, mida nad mängu käigus kogesid. Alljärgnevalt mõned küsimused, mida ülevaate tegemisel võib kasutada. 1. Kuidas teie rühmas lennukite voltimist kavandati? Milliseid strateegiaid kasutati ja kuidas rühma liikmed sellesse stsenaariumisse sobisid, s.t kas olid olemas juhid, kuidas tehti otsuseid, mida te õppisite oma kogemustest? 2. Mis liiki enesesisendust mängu ajal ilmnes? Milline suhe valitses nende, kes oskasid paberlennukit teha, ja väiksemate oskustega rühmaliikmete vahel? 3. Mis toimus lennukite viskamise ajal? Millised rühmas valitsenud tunded ja arutelud iseloomustasid mängu eri etappe? Pärast arutelu väikestes rühmades kogutakse rühmad kokku laiemaks aruteluks selle üle, kuidas tegevusest saadud teadmisi võiks kohaldada eri õppimisstiilide, motivat- siooni, otsustamise, meeskonnatöö jms küsimuste suhtes. Niisuguste mänguliste tegevuste kasutamisel peab teil olema mingi selge siht. Mängudel on virgutav toime, kuid tavaliselt peaks neil siiski olema ka muu eesmärk. Mänge tuleb hoolikalt valida ja seejuures tuleb silmas pidada rühma arenguetappe. Kui rühmas puudub piisav ühtekuuluvus, võib juhtuda, et rühma liikmed ei taha osaleda tegevuses, mille lõpp 170 Aktiivne kaasamine T Probleemi lahendamise ?lesanded: d?naamiline enesehindamine Lugude jutustamine Lugude jutustamises on teatav kultuuriline element. Üks Botswanast pärit mees ütles mulle hiljuti, et Põhja-Ameerikas on kombeks lugusid lühendada. Tema kultuuris Üha enam saadakse aru lugude tähtsusest karjääri planeerimise hindamisel ja eeldavad ja räägivad inimesed pikki lugusid, mis on tulvil üksikasju. Ta märkis, et kui ta edendamisel (Cochran 1997; Peavy 200/,; Savickas 2005). Nõustamisele tulles siia tuli ja inimestele küsimusi esitas, siis sai ta vastuseks lühendatud lugusid. esitavad paljud kliendid oma probleemide kohta teavet lugude vormis. Loo jutustamine Nüüdseks on ta omandanud oskuse lugusid küsimuste abil laiendada. Tundub, et on inimkogemuse jagamise loomulik viis. See võimaldab inimesi nii emotsionaalselt kui Põhja-Ameerikas on inimesed õppinud oma lugusid selliselt rääkima, et mitte teisi kõigi ka kognitiivselt kaasata. Meie võime sündmusi mäletada kasvab, kui me paigutame üksikasjadega tüüdata. Kuigi see võib tõhususe mõttes isegi kasulik olla, läheb loo sündmused mingi loo sisse. Loo formaalse definitsiooni on välja pakkunud Gabriel lühendamisel midagi ka kaotsi. (2000, lk 239): Hiljuti tegin ma koostööd Kanada põlisasukate (First Nations) esindajatega, kelle Lugu on süzee ja tegelastega jutustus, mis tekitab jutustajas ja publikus eesmärk oli töötada välja kultuuriliselt sobivamad karjääri planeerimise kontseptsioonid emotsioone piltliku materjali poeetilise kirjeldamise kaudu. See materjal ja materjalid (McCormick, Amundson & Poehnell 2006). Inimese elu/karjääriloo võib olla fantaasia või kogemuse, sealhulgas varasematest jutustustest uurimine on karjääri planeerimise protsessi oluline osa. Lood sisaldavad hulgaliselt saadud kogemuse tulemus. Lugude süzeed sisaldavad konflikte, kujundlikkust ja hingelisi seoseid ning pakuvad uusi tegevussuundi. keerulisi olukordi, katsumusi, kokkulangevusi ja kriise, mis nõuavad Kogu loo ärarääkimises on midagi, mis tundub suurt rahuldust pakkuvat. Ma mainisin valikute ja otsuste tegemist, tegevusi ja suhtlemist, mille tegelik tulemus eespool, et ühe ootamatu uurimistulemuse järgi tundusid intervjuud inimestele rohkem on sageli vastuolus tegelaste kavatsuste ja eesmärkidega. meeldivat kui nõustamine, mida neile pakuti (Borgen & Amundson 1987; Amundson & Borgen 1987). Lood võivad muuta meie mõtlemist, mõjutada meie tundeid ja panna meid Intervjuud pakkusid rahuldust, kuna andsid inimestele võimaluse oma lugu otsast tegutsema. lõpuni ära rääkida. Rõhuasetus oli nii sündmuste kui ka nende mõtete ja tunnete mõistmisel, mida toimuv inimestes tekitas. Me kontrollisime seda fenomeni hiljuti süstemaatilisemalt, kasutades eel- ja järelhindamist, et näha, kuidas jutustatavad lood inimestele mõjuvad (Butterfield, Borgen & Amundson, avaldamiseks vastu võetud A. Klientide loodud lood artiklid). Avastasime, et oma loo rääkimine on väga võimas kogemus ja mõjutab inimesi mitmel eri viisil. Suure hulga inimeste jaoks oli see positiivne elamus, kuid oli ka Lood võivad muuta meie mõtlemist, mõjutada meie tundeid ja panna meid tegutsema. neid, kelle puhul asi oli vastupidi. Esile tuti ka tõsiasi, et lugu on iseenesest väga Paljude inimeste puhul on nõustamise lähtepunktiks võimalus rääkida oma lugu. Val- võimas teabe kogumise vahend. misolek lugu ära kuulata aitab määratleda nõustamise olemust. See mängib olulist rolli ka õhkkonna loomisel, kus nõustatav tunneb, et ta on meie jaoks tähtis. Kui ini mene on Lugude kuulamisel on oluline võtta omaks hinnanguvaba ja avatud hoiak. Nõustaja meie jaoks tähtis, siis me anname talle kõik võimalused oma loo jutustamiseks, peab pidevalt tähele panema, kuidas teine inimene maailma näeb, milliseid tähendusi küsides vajaduse korral üksikasju ja selgitusi, mis näitab meie huvi ja isiklikku seotust luuakse, millised on loo aluseks olevad vajadused ja hirmud ning millised tugevad loo rääkijaga. 172 Aktiivne kaasamine küljed loost esile kerkivad. Lisaks on mõnikord lugude puhul räägitavast tähtsam see, mis jäetakse ütlemata. Lood annavad viljaka pinnase mõistmiseks ja analüüsimiseks. r B. Nõustaja Loodud lood Probleemi lahendamise ?lesanded: d?naamiline enesehindamine Loo rääkimine on kliendi jaoks oluline ning see on ka suhtlusviis, mida nõustajad Mõnes mõttes aitavad lood meil oma elu määratleda ning huvitav on vaadelda neid võivad kasutada uute arusaamade ja muutuste tekkimise soodustamiseks. Lugude läbi ajaloo ja arengu prisma. Üks võimalus, mida ma olen kasutanud sellise ulatusliku mõjuvõimu saab kasutada nii klient kui ka nõustaja. Mulle on erilist huvi pakkunud see, vaatenurga saamiseks kasutanud, on lasta kliendil käsitada oma elu kui raamatut. Mis mida Denning (2001, lk 37) nimetab hüppelaualooks:«... lugu, mis on nii usutav, sidus oleks selle raamatu pealkiri, mis peatükke see sisaldaks, kuidas lugu areneks - mis ja arukas, et võimaldab inimestel mõista neid äärmiselt keerulisi muutusi, mida peatükid on juba kirjutatud ja mis veel kirjutatakse? Et harjutus oleks konkreetsem, arutatakse. See lugu hoiab vastuolulisi elemente koos piisavalt kaua, et virgutada ja palun ma võtta kliendil ühe tühja paberilehe, voltida see pooleks ja seejärel veel kord suunata tegevust, piisavalt usutavalt, et võimaldada inimeste! toimuvat tagasiulatuvalt pooleks. Tulemuseks on väike neljaleheline voldik. Esikaanele palun ma kirjutada mõista, ning piisavalt haaravalt, et nad annaksid oma panuse edasise loomisse ..." pealkirja, kusjuures inspiratsiooniks võib kasutada mõnd muusikapala, luuletust või muud loometeost. Omaenda loo pealkirjastamiseks kasutasin ma üht fraasi Eaglesi laulust ,,Take It To the Limit One More Time". Voldikusse tuleb kirjutada peatükkide Lugude mõjuvõimu saab kasutada nii klient kui ka nõustaja. loetelu koos paari märkusega iga peatüki kohta. Peatükke on võimalik luua mitut moodi. Muidugi õpetatakse koolis kava koostamist, kuid loo liigendamiseks on ka muid võimalusi. Minu loos olid järgmised peatükid: ,,Algus''; «Unistuse kannul"; ,,0ma tee leidmine"; «Partnerlus ja fookus"; «Üksinda teele". Igas peatükis on mitu omaette lugu, Hüppelaualugu haarab inimeste tähelepanu ja sisaldab endas elemente, mis soodus- mida võib edasi uurida. Voldiku tagakaanel on koht peatükile (peatükkidele), mis tavad edasist arusaamist, uuenduslikkust ja tegutsemist. Nõustajad, kes kasutavad edaspidi kirjutatakse. Minu puhul on esiplaanil pensionileminek ja küsimus, mida selles hüppelaualugusid, käsitlevad konkreetseid probleeme oma elukogemusest või eluetapis teha. Kas minna erru ja hakata täiel rinnal puhkama või leida endale mingid muudest allikatest pärinevatele lugudele tuginedes. Oma praktikas olen ma sageli uued huvid? Kogu selle protsessi vältel julgustan ma inimesi kasutama oma jutustanud lugu sellest, kuidas ma tegin ühe lisatelefonikõne, mille tulemusena ma sain kujutlusvõimet. Näiteks üks nõustatav kasutas etappide tähistamiseks ansambli The tööle Briti Columbia Ülikooli. Esimeses vestlusvoorus mind välja ei valitud ja mul oli Beatles laule. Oma elu kui raamatu vormistamine tähendab mõnes mõttes oma elust kiusatus hakata uurima teisi võimalusi. Olin aga siiski visa - ma tegin veel ühe kontsentreeritud kujul ülevaate tegemist. Vastukaja sellele harjutusele on üldiselt olnud telefonikõne ja palusin selgitust, miks ma ei pääsenud väljavalitud kandidaatide väga positiivne ja kindlasti annab see inimestele palju mõtteainet. nimekirja. Olin vestluse käigus poetanud, et ma võiksin tööle jääda paariks aastaks, ning nad kahtlesid minu pikaajalises pühendumises ametikohale. Mul õnnestus neid veenda, et ma olen vägagi pühendunud ja sooviksin võimalust end tõestada. Mind pandi varunimekirja ja kui üks kandidaatidest töökohast loobus, sain ma võimaluse. Mind võeti tööle ja ma olen nüüdseks üle 30 aasta Briti Columbia Ülikoolis töötanud. Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: \tab ~J 5 d?naamiline enesehindamine strateegiad"). Ka väljastpoolt nõustamissuhet pärinevatel lugudel võib olla oma mõju. Abstraktsemal tasandil võivad nõustajad lugusid kasutada ka erinevate karjaärinõusta- Me kõik kuuleme päevast päeva lugusid, mis jõuavad meieni paljudest eri allikatest. misega seotud teemade käsitlemiseks. Üks lugu, mis minu kogemuste järgi on selles Mõned neist on positiivsed ja julgustavad, teised mõjuvad aga risti vastupidi. Nõustajad mõttes eriti kasulik, on ..Võlur Oz" (Amundson 2006c). Loo sündmustik on niisugune, et peavad kuulama klientide lugusid, kuid uurima ka neid, mis pärinevad kliendile olulistelt loomulikul moel kerkivad esile kaotuse, enesepettuse ja kõiketeadja eksperdi otsimise inimestelt või meediast. Kas need teised lood tekitavad enesekindlust, kinnitavad teemad. Kliendil palutakse loo üle järele mõelda, määratleda peamised teemad, inimese võimeid ja viitavad positiivsetele suundadele või on neil suutlikkust õõnestav mõelda eriti meeldejäävate tegelaste peale ja kaaluda, kas selles loos on mingeid mõju? Kui lood on negatiivsed, tuleb neid lähemalt uurida, kasutades teise tasandi paralleele tema olukorraga. Paralleelid võivad olla seotud äkki tekkinud probleemidega küsimusi (IV peatükk), ning võib-olla esitada neile vastukaaluks positiivsemaid (ootamatust tormist põhjustatud esialgne segadus) ja edasirändamisega (katsumused kogemusi ja lugusid. ning mitmesugune toetus ja abi teel). Mõnel juhul võiks nõustaja lisada täiendavaid Üldiselt moodustab lugude rääkimine olulise osa elust. Meie nõustajatena peame vaatenurki. Näiteks mis juhtuks, kui vaadata Dorothyt ja tema kolme kaaslast ühe andma kliendile võimaluse kogu tema loo ärarääkimiseks. Me peame ka oskama tervikuna. Edukas rännak eeldab püsivust, probleemide lahendamist, südant ja julgust kohandada ja arendada uusi lugusid, mis loovad usaldust ning rõhutavad võimalusi ja (riskivalmidust). Eesmärk on uurida, millised elemendid on olemas ja mis võivad vajada optimismi. Selle protsessi kaudu pakume klientidele teadmisi, mis on meeldejäävad ja edasist arendamist. ,,Völur Oz" pakub uurimiseks palju erinevaid võimalusi. Ma olen omavad ümberkujundavat mõju. kasutanud seda isegi nõustajate koolitusel, et käsitleda küsimusi, mis on seotud nõustaja rolli ja üldise muutumisprotsessiga. Selles kontekstis on Võluri roll eriti huvitav, eelkõige võimu illusiooni loomise mõttes. Lugude nagu ,,Völur Oz" kasutamist piirab asjaolu, et kõik ei pruugi neid teada. Seda eriti juhul, kui töötatakse teistsuguse kultuuritaustaga inimestega. Pryor ja Bright (2006) väidavad, et sellisel juhul võib olla kasulik lasta klientidel lugeda läbi üks teatav lugu ja seejärel kaasata nad arutellu. Nemad on sel eesmärgil töötanud välja loo pealkirjaga ,,Pingpongipalli mõistujutt", mille põhiteema sobib kokku kaose- vaatenurgaga karjääriprobleemide lahendamisele. Kaoseteooriat ja -praktikat käsitletakse lähemalt järgmises peatükis. Me oleme lugude jutustamist seni käsitlenud üldiselt positiivses võtmes ja minu sellekohased kogemused ongi enamasti olnud positiivsed. On siiski juhtumeid, mil lugude jutustamiselon negatiivne mõju. Samuti võib tekkida vajadus lugusid katkestada ja kohandada. Lahenduskeskse nõustamise kogemused näitavad, et inimesed jäävad negatiivsesse kinni ja nende loodki keskenduvad lõputule hulgale negatiivsetele kogemustele. Kuigi inimeste kogemused kindlasti ongi osaliselt negatiivsed, ei ole see veel kogu pilt ja nõustajal võib osutuda vajalikuks see jada katkestada, et leida tasakaalustatum lähenemisviis (vt IV peatüki osa ,,Vöimaiusi rõhutavad küsitlus- I 176 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: J7 7 d?naamiline enesehindamine Kirjutamine ja luule Kui klient on karjäärivõimaluste analüüsi etapis, siis npab ta võimalike töövaldkondade kohta lisateavet otsides oma kogemustele mõtlema. Enesevaatlus, millele selles peatükis keskendutakse, leiab aset nii nöustamisseanssidel kui ka väljaspool. Üks võimalus selle eesmärgi saavutamiseks on Probleemide lahendamine võib aset leida pooleldi alateadlikult, kusjuures julgustada kliente ja nõustajaid arutlema oma kogemuste üle, kasutades kirjutamist ja loomisprotsess on võimas edasiviiv jõud. Loomingulise energia vallandamine on luulet. Kirjutamine võib võtta mitmeid eri vorme, näiteks võib kirjutamiseks pidada kasulik abinõu nõustamisega seotud probleemide otseseks või kaudseks lahendamiseks. päevasündmuste kirjapanekut, päevikupidamist, kirjade kirjutamist ja loovkirjutamist. Paljud inimesed naudivad proosa või luule kirjutamist ja leiavad, et see aitab neil iseennast ja olukordi mõista. Te võite anda klientidele koduseid ülesandeid, mis on seotud päeviku pidamisega. IV peatüki alguses käsitleti mitmesuguseid küsitlusmeetodeid. Mõned küsimused kes- Kirjutamise jõud on tunnetatav eri tasanditel. Kõige lihtsam kirjutamise vorm on kenduvad nõustamisseansile eelnenud muutustele, teistes olukordades toimetulemi- sündmuste kirjapanek. Sageli ei mõista inimesed teatud käitumismustreid enne, kui sele ja erandite leidmisele. Kuigi neid valdkondi tasub kindlasti nõustamisseansil need on kirja pandud. Tavapärase päeva jooksul tehtavate toimingute ..protokollimine" arutada, on samas tegemist teemadega, mida kliendid võiksid käsitleda päevikus. aitab tähelepanu pöörata sellele, mis toimub, aga ka sellele, mida ei toimu. Inimesed, Koostööl põhineva suhte toel peavad kliendid uurima oma tugevaid külgi nii nõustamis- kes peavad toime tulema töötuse või tööl läbipõlemisega, võivad saada enda kohta seanssidel kui ka väljaspool nõustamist. olulisi teadmisi, kui nad uurivad hoolikalt, mida nad päeva jooksul teevad. Ka kirjade kirjutamine on miski, mida nõustajad saavad teha selleks, et peegeldada nõustamisprotsessis toimuvat. Mõnel juhul võib neid kirjutisi klientidega jagada. White ja Epston (1990) kirjeldavad protsessi, mis hõlmab teatava suhtlusvormina klientidele Kirjutamise jõud on tunnetatav eri tasanditel. mitmesuguste kirjade (kutse, koondamisteade, ennustus) kirjutamist. Vähämöttönen (1998) illustreerib kirjade kirjutamise meetodit karjäärinõustamise olukorras, kus karjääriotsuse poole liikumisel on jõutud ummikusse. Selle asemel, et nuhelda klienti Kirjutamise kaudu saab ka end väljendada ja selles mõttes võivad tõhusaks osutuda paigaltammumise pärast, kiidab nõustaja klienti selle eest, et too oma võimalusi enne nõustamisprotsessile pühendatud sissekanded päevikus. Päevikus võivad kliendid tegutsemist hoolikalt kaalub (tugevatele külgedele osutamise meetod). Järgnevalt on talletada oma mõtted ja tunded, mida neis on äratanud nöustamisseanssidel toimuv - toodud osa kliendile saadetud kirjast: see on nagu omamoodi vaimne ülevaade. Samuti võivad kliendid meenutada muid, väljaspool nõustamist aset leidnud sündmusi ja mõtiskleda selle üle, kuidas nad õpitut ,,... Ma imetlen teie võimet nautida oma praegust eluetappi. Ma arvan, et rakendavad. Seega saab päeviku sissekandest midagi enamat kui lihtsalt teie olukorras teeks enamik inimesi kiiruga otsuseid, mida nad hiljem nöustamisseanssidel toimunu jäädvustus - see peegeldab ka mõju, mida nõustamine kahetseksid. Teie aga mõtlete asjade üle väga hoolikalt järele. Kui avaldab kliendi elu teistele valdkondadele. Näiteks kui klient tegeleb tööotsimisega, siis saabub aeg, teete oma otsuse, ja see otsus on õige, sest te olete selle võiks tal olla kasulik uurida oma mõtteid ja tundeid, mis tekivad tööandjatega kontakti üle nii põhjalikult järele mõelnud." (lk 68) võttes. 178 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: d?naamiline enesehindamine Seda meetodit kasutades õnnestus Vähämöttönenil tõlgendada tegevusetus ümber ja Uurida ja mõista ümbritsevat Nüüd käsitleda olukorda uuest vaatenurgast. Konkreetne klient oli väga paindumatu ja teda on aeg elada Diivanilgi pikutada, kui ei olnud võimalik suunata kiireid otsuseid tegema. Keskendudes kliendi võimele teha tuju tuleb Seada endale uued sihid ise otsus siis, kui aeg on õige, tugevdas Vähämöttönen tema tegutsemistahet ja see Ootuspärasest erinevalt Nüüd on tundus olevat niisuguses olukorras õige taktika. aeg elada! Üks kirjutamise vorm hõlmab loovkirjutamist, s.t kliendid mõtlevad välja jutte ja Seda luuletust vaadates tulevad selgelt esile paljud minu praegused siseheitlused. näidendeid. Nende dramatiseeringute puhul esineb sageli seoseid käsitletavate Mulle meeldis see kirjutamisharjutus ja ma mõistsin ka, kuidas luuletus võiks olla nõustamisküsimustega. Probleemide lahendamine võib aset leida pooleldi alateadlikul aluseks edasisele arutelule. tasandil, kusjuures loomisprotsess on võimas edasiviiv jõud. Loomingulise energia vallandamine on tavaliselt kasulik abinõu nõustamisega seotud probleemide otseseks või kaudseks lahendamiseks. Klientide ja nõustajate kirjatöö võib võtta ka luulelise vormi. Paljudele inimestele meeldib oma kogemusi luuleliste kujundite abil edasi anda. Üks klient, kes oli osalenud kahe tooli harjutuses, läks koju ja kirjutas sellest tegevusest luuletuse. Luule abil saab edasi anda mõtete ja tunnete tuuma ning luule on teabeallikas, mis vastavas olukorras väärib uurimist. Ma olen oma praktikas tähele pannud, et rääkides klientidega karjääriotsuste tegemisega kaasnevatest pingetest, on sageli kasulikuks osutunud Robert Frosti luuletus ..Käimata jäänud tee" (,,The Road Not Taken"). Dr Jane Goodman, Oaklandi Ülikooli emeriitprofessor, kirjeldas oma ettekandes, mille ta pidas 2008. aastal toimunud üleriigilise karjäärinõustajate ühingu konverentsil, kuidas kasutada luulet väärtushinnangute uurimisel. Tuues näiteks Lewis Carolli, rääkis ta luuletusest, kus ridade esitähtedest moodustus pealkiri ,,Alice imedemaal". Konverentsil osalejatel paluti sama võtet kasutades kirjutada oma luuletus. Mina kirjutasin sellise: Nüüd on aeg elada Ootuspärasest erinevalt Rahu, pensionileminek on lihtsalt üks sõna Ma saan veel paljugi teha Avastada uusi kõrgusi Möödaniku maha jätta ja edasi liikuda 180 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: d?naamiline enesehindamine Projektiivmeetodid enda kohta teavet kõige kaudu, mida ta teeb. Inimene võib loodavasse väiksemal või suuremal määral ennast sisse panna; nii kannab puusepp veidi iseendast igasse uksepakku, mida ta teeb, ent palju suuremal Mõiste ..projektsioon" viitab laiendamise ja ülekandmise protsessile. Oma vastasti- määral paati, mille ta ehitab. Allporti ja Vernoni meetodid on mingil kustes suhetes maailmaga tajume sündmusi omaenda konkreetsetest vajadustest ja määral projektiivsed, grafoloogilised meetodid veelgi enam ning isikuomadustest lähtuvalt. Meie projitseeriv hoiak mõjutab seda, kuidas me teavet tindiplekkide tõlgendamine on ilmselt kõige projektiivsem meetod ... vastu võtame ja uutele olukordadele reageerime, Mõelge näiteks olukorrale, kus kaks Kontiinuumi tõttu täidab määratlus vaid käepärasuse huve. Me liigitame inimest istuvad restoranis - üks neist on kohaliku kutsekooli kokakunstieriala õpetaja ja projektsiooni alla kõik need meetodid, mille puhul inimesel on täielik teine on selles linnas külaline. Ei ole raske ette kujutada, et menüüga tutvudes võimalus elada empaatiliselt - talle esitatava materjaliga samastumise vaatlevad nad seda väga erinevatest vaatenurkadest (hind, esitlus, toitude ainulaadsus mõttes, (lk 669) jne). Isegi kui stiimul (menüü) on üsna ühemõtteline, siis viis, kuidas seda võidakse tajuda, on tihedalt seotud inimeste isiklike projektsioonidega. Olukordades, mis ei ole Neil ammustel aastatel välja töötatud hindamismeetodid võeti algul hästi vastu, kuid nii ühemõttelised, võivad vaatenurkade erinevused olla veelgi suuremad. hiljem vähenes nende mõju negatiivsetest uurimistulemustest tingitult ja suutmatuse tõttu liikuda traditsioonilise meditsiinilise mudeli juurest edasi. Ühes oma varasemas artiklis (Amundson 1979) avaldasin ma arvamust, et projektiivse hindamise vallast Meie projitseeriv hoiak mõjutab seda, kuidas me teavet vastu võtame ja uutele taandudes viskasid nõustajad ilmselt koos pesuveega välja ka lapse. Kindlasti peab olukordadele reageerime. projektiivsete meetodite kasutamisel olema ettevaatlik. Samas olen ma jõudnud järeldusele, et mitteametlikud projektiivsed hindamismeetodid ja karjääri planeerimine Projektsioonil põhinevatel hindamismeetoditel on psühholoogiakirjanduses olnud oma sobivad omavahel hästi kokku. Kui klientidel lasta reageerida mitmetähendusliku koht juba kaua aega. Need meetodid (tindiplekid, joonistused, jutud jne) pakuti esimest stiimuliga olukordadele, võib see viia huvitavate tulemusteni ning sisuka arutelu ja korda välja 1930, ja 1940. aastatel vastukaaluks standardiseeritud hindamise analüüsini. Minu kogemused nende meetoditega töötamisel viitavad eespool käsitletud kasvavale populaarsusele. Alljärgnev tsitaat Murphylt (1947) näitab, kuidas projitsee- koostöömudeli olulisusele. Nagu ka teiste meetodite puhul (nt mustrite kindlaks- rimise element leidis tee hindamisprotsessi. tegemise harjutus) on sageli kasulik lasta kliendil võtta enesele aktiivne roll teabe tõlgendamisel. Et illustreerida projektiivmeetodite võimalikke rakendusi, käsitlen ma Mõiste ,,projektiivmeetodid" tuli tavakasutusse mõni aasta tagasi ja joonistuste ja lugude kasutamist. sellega tähistatakse vahendeid, mis võimaldavad subjektil end kavan- datud olukorda projitseerida,. Ta näeb olukorras seda, mida tema isiklikult on valmis nägema, ja teeb olukorraga seda, mida tema isiklikult A. Joonistamisülesanded on valmis tegema. Meid ei huvita mitte niivõrd loodu kogus nagu Ehkki mulle tõesti meeldib joonistamisülesannetega töötada, on minu arvates oluline haridussüsteemis tehtavate testide puhul, vaid see, mida isik ülesande kõigepealt endale tunnistada, et mitte kõik kliendid - ja nõustajad - ei jaga seda lahendamise viisi kaudu meile kaudselt teada annab. Kõik psühholoo- armastust joonistuste vastu. Paljud kliendid võivad joonistamisega seotud ülesannete gilised meetodid sisaldavad mõningast projektsiooni, sest inimene tegemisest mitmel põhjusel keelduda. Ma püüan inimesi julgustada, kinnitades neile, et annab selline ülesanne ei ole mingil viisil seotud joonistuse kunstilise väärtuse hinda- Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: 183 d?naamiline enesehindamine Ei ole sugugi tavatu, et inimesed ei ole oma joonistamisoskuses kindlad. Huvitav on misega. Sellegipoolest on kliente, kes neid ülesandeid teha ei taha, ja ma austan jälgida, kuidas nad selle ebakindlusega toime tulevad. Kõige kindlamat ja usaldus- nende soove. Projektsiooni soodustamiseks on palju erinevaid viise ja mõned väärsemat teavet saab tavaliselt üldiste teemade määratlemisel. Esitage endale iga meetodid, näiteks lugude väljamõtlemine, võivad selleks paremini sobida. joonistuse puhul näiteks järgmised küsimused: Millise mulje see joonistus tervikuna mulle jätab? Kas see on piisavalt hästi struktureeritud? Mis on selle põhielemendid? Kliendid, kellele see meetod meeldib, võivad illustreerida oma metafoore Mis võis panna inimest joonistama just sellist pilti? Need küsimused toovad esile joonistustega. Samuti võib joonistustega illustreerida oma mina, teisi inimesi ja erilisi teemad, mis puudutavad organiseeritust, loovust, suhteid teistega, töö, vaba aja ja olukordi. Alljärgnevalt mõned näited tüüpiliste joonistamisülesannete kohta. perekonna osatähtsust, kutsealast küpsust, tööga seotud eelistusi ja rõhuasetust · Joonistage valgele paberilehele oma praegune elukeskkond. Joonistage enda inimestele või füüsilisele keskkonnale. Lisaks teatavate üldiste teemade kindlaks- jaoks olulised inimesed ja kohad. (Ülesande muutmiseks võib kliendil lasta tegemisele pöörake tähelepanu erinevate inimeste ja esemete paigutusele joonistusel. vaadata 2-5 aasta kaugusel olevasse tulevikku.) Võib eeldada, et mida lähemal asjad üksteisele on, seda tugevam on nendevaheline suhe. Seega kui isik joonistas rühma inimesi ja paigutas iseenda lehe ühele küljele ja · Joonistage pilt, millel te teete midagi koos teistega (et joonistus oleks teised inimesed vastasnurka, siis on mõistlik oletada, et isiku ja nende teiste inimeste konkreetsem, võib lasta joonistada pereliikmeid või teisi kliendi jaoks olulisi vahel on üsnagi nõrk suhe. Kui aga isik paigutas iseenda rühma keskele, siis see inimesi). peaks näitama tugevat kokkukuuluvust. · Joonistage pilt, millel te töötate üksinda. · Joonistage pilt, millel teveedate oma vaba aega. Joonistuste analüüsimisel on lähtepunktiks alati ülesande täitmisega seotud verbaalne ja mitteverbaalne käitumine. · Joonistage pilt, millel te töötate ideaalses töökeskkonnas. Iga joonistuse puhul on oluline esitada küsimusi selle kohta, mis pildil toimub ja mida seal kujutatud inimesed tunnevad. Ka see, kui suurena inimene iseenda paberilehe suurusega võrreldes joonistab, võib olla oluline näitaja, eriti minakontseptsiooni tugevuse mõttes. Kui inimene joonistab Joonistuste tõlgendamise kohta on väga palju infot. Ma püüan võtta kokku selle, mis iseenda erakordselt väikesena, siis võib see viidata enese väärtustamise minu praktikas eriti kasulikuks on osutunud. Joonistuste analüüsimisel on lähtepunktiks vähenemisele. Enese liiga suurena kujutamine võib aga viidata võimu ja kontrolli alati ülesande täitmisega seotud verbaalne ja mitteverbaalne käitumine. Te peate vajadustele. endalt küsima, kas klient oli ebakindel, ärevil, kahtlustav, kõrk, vaenulik, negatiivne, pinges, lõdvestunud, lõbus, uje, ettevaatlik või impulsiivne. Kas esines ka mingit Kui võrrelda inimeste ja esemete suurusi üksteise suhtes, võib olulisuse kohta enesesisendust ja kui esines, siis millist? püstitada veel mõned hüpoteesid. See kehtib eriti siis, kui inimeste (asjade) tegeliku suuruse ja neile joonistusel antud suuruse vahel on ümberpööratud suhe. Näiteks võidakse domineeriv lapsevanem joonistada pildil teistest kaks või kolm korda suuremaks. 184 Aktiivne kaasamine Ka grafoloogia võib olulist teavet anda. Te peate uurima joonte tugevust ja rütmi ning T Probleemi lahendamise ?lesanded: d?naamiline enesehindamine misele. Samas tuleb mõelda ka sellele, mis on välja jäetud. Väljajäetud elemendid kaaluma, mida need võiksid peegeldada. Näiteks väga õrnalt joonistamine võib olla võivad viidata lihtsalt asjaolule, et need ei ole tähtsad, kuid teisalt võib väljajätmine seotud alaväärsustundega, ebakindlad jooned võivad viidata ärevusele, väga peegeldada ka mingeid konflikte. kontrollitud jooned jäikusele ja voolav liikumine väljendusrikkusele (Kershaw 1980), Joonistustele pühendatud osa kokkuvõtteks on minu arvates oluline veel kord Grafoloogia põhimõtete terviklik mõistmine eeldab muidugi selle valdkonna põhjalikku rõhutada, kui tähtis on ühine arutelu joonistuste põhjal hüpoteeside püstitamisel. uurimist ja kuigi see on kasulik, ei ole see siin käsitletava tõlgendustaseme seisukohalt Arvesse tuleb võtta mitmeid tegureid ja joonistuste eri tahkude uurimisel on teil vaja hädavajalik. teha oma klientidega koostööd. Selle käigus on teie esmane ülesanne esitada mõned Lisaks võib mõned esialgsed hüpoteesid püstitada joonistustel kasutatud värvide avatud küsimused ja aidata kaasa probleemide aktiivsele uurimisele. põhjal. Brower ja Tim (1950) väidavad, et ahistatud inimesed kalduvad kasutama vähem värve, muretud inimesed vahetavad kiiresti värve, masenduses inimesed kasu- B. Lugude väljamõtlemine tavad rohkem tumedamaid värve ja agressiivsed inimesed kalduvad rõhutama erksamaid värve nagu punane ja oranz. Värv on üldistest näitajatest ilmselt üks Projektiivmeetodite üks nurgakive on lugude väljamõtlemine piltide kui stiimuli põhjal ebakindlamaid, kuid võib mõnel juhul kasulikuks osutuda. ehk temaatilise apertseptsiooni test (TAT). Ma olen karjäärinõustamise praktikas avastanud, et ajakohaste ja mitmesuguseid karjäärinõustamisega seotud küsimusi Kui inimfiguuri (mina) üksikasjalikumalt uurida, saab püstitada veel paar esialgset kajastavate piltide kasutamine võib anda huvitavaid tulemusi. Spetsiaalsed pildid, mida hüpoteesi (Hammer 1958; levy 1950). Näiteks pea kujutamine tundub olevat seotud ma kasutan, käsitlevad selliseid teemasid nagu pereelu, vaba aja harrastused, inimese mina-käsitusega. Väike ja ebamääraselt piiritletud nägu võib osutada tööotsimine ja töökeskkond. Kuigi ma olen aastate jooksul töötanud välja suure hulga negatiivsele minapildile. Kui näojooned on karikatuursed või klounilikud, võib see pilte, alustan ma üksnes umbes kümnest, mis minu arvates võiksid kliendi jaoks mingit peegeldada alaväärsustunnet. Hulga hüpoteese võib tuletada ka näo muudest elemen- isiklikku tähendust omada. Kõigepealt palun ma kliendil valida välja kuni pooled neist tidest, näiteks silmadest, ninast ja hammastest. Näiteks silmad võivad olla väljendus- piltidest ja kasutada oma kujutlusvõimet, et mõelda välja (kirjutada üles või salvestada rikkad või ilmetud, nina võib olla laienenud söõrmetega (agressiivne) ja hambad võivad lindile) mingi lugu pildil toimuva kohta. Sellel lool peaks olema algus, keskpaik ja lõpp olla paljastatud (veel üks märk agressiivsusest). Kael viitab ühenduslülile kehalise ning see peaks peegeldama tegelaste tundeid ja mõtteid. Lugusid võidakse välja tunnetuse ja intellektuaalsete mõtete vahel. Selle seose puudumine või moonutus võib mõelda kas nõustamiskohtumisel või koduse ülesandena. Kui inimene on lood valmis osutuda terviklikkuse puudumisele. Käsivarsi ja käelabasid määratletakse käsitsevate saanud, tuleks neid arutada (edasi arendada). Samuti tuleks uurida eri lugude kehaosadena ning kui need puuduvad või on moonutatud, siis võib see viidata tähenduslikkust. Lindzey (1952) on toonud välja järgmised lugude analüüsimise raskustele keskkonnaga toimetulekul. Jalad ühendavad inimest maaga (reaalsusega). põhilised eeldused. Kui jalad puuduvad või inimene tundub õhus hõljuvat, võib see viidata kalduvusele olla veidi ebarealistlik. Suguorganite puhul tuleb tähele panna liialdusi. See võib olla märk · Loo väljamõtlemisel samastab jutustaja end tavaliselt ühe tegelasega. Selle seksuaalsest väärtalitlusest, kuid sageli peegeldab see lihtsalt katset nõustajat tegelase soovid, püüdlused ja konfliktid võivad peegeldada jutustaja omi. sokeerida. Sedalaadi teabe põhjal hüpoteese tehes tuleb olla väga ettevaatlik. Nagu · Kõik lood ei ole inimese jaoks võrdse tähtsusega. Teatud olulised lood võivad eespool märgitud, on üldised mustrid tavaliselt usaldusväärsemad ja paikapidavamad anda inimese kohta kõige rohkem teavet. kui üksikasjad. Arutelu on seni keskendunud joonistatu tõlgenda- Probleemi lahendamise ?lesanded: d?naamiline enesehindamine 186 Aktiivne kaasamine Teemad või loo elemendid, mis tunduvad olevat tekkinud otseselt piltide põhjal, ei ole Joonistamisülesanded ja lugude väljamõtlemine on vaid projektiivmeetodite jäämäe tavaliselt nii tähendusrikkad kui need, mille jutustaja on ise lisanud. · Oluline on pöörata erilist tähelepanu korduvatele teemadele. tipp. On olemas - ja ka teie võite neid välja töötada - palju teisi meetodeid. Lähte- punktiks on mitmeti mõistetav stiimul ja palve reageerida esitatule. Stiimuliga seotud · Lisaks isiklikele teguritele võivad tood peegeldada ka mingi rühma liikmeks olukordi saab luua postkaartide, lausete jätkamise ülesannete, luule, helide, fotode jms olemisega seotud või sotsiaalkultuurilisi tequreid. abil. Nagu tavaliselt on nõustamisprotsess selle meetodi kõige tähtsam aspekt. Oluline Lugude analüüsimisel on mulle abiks olnud järgnevad sammud. Kõigepealt lugege on avatud lähenemine ning aktiivne koostöö kliendi ja nõustaja vahel. lugu läbi ning tehke kindlaks peamised suunad ja teemad. Vaadake, kas loos viidatakse ajale (minevik, olevik, tulevik), ning pöörake tähelepanu sellele, kuidas lugu lõpeb (positiivselt, negatiivselt, jääb lahenduseta). Otsige korduvaid teemasid. Mõned lood võivad anda väga palju teavet ja aidata arendada uusi teadmisi iseenda kohta. Pärast seda võib lugusid analüüsida nende stiili ja struktuuri põhjal. Järgnevalt mõned küsimused, mida siinkohal võiks vaadelda. Kas lood tunduvad olevat peamiselt kirjeldavad, sümbolistlikud või dramaatilised? Mil määral on süzeed loogilised ja sidusad? Kui loomingulised need lood tunduvad? Kas sõnavara õn rikkalik ja keel väljendusrikas? Kas lood on üksikasjalikud või antakse neis pigem üldisem pilt? Lõpe- tuseks tuleks uurida lugude erinevaid karaktereid. Lugude peategelased on eriti olulised ning neid tuleks hinnata nende motiivide, tegutsemistahte (algatusvõimeline või ettur), tunnete ja keskkonnast tulenevate survete põhjal, mida loos kirjeldatakse. Ka teiste tegelaste samasugune hindamine võib osutuda huvitavaks. Kui tegelasi on eraldi analüüsitud, võib hinnata ka nendevahelisi suhteid. Nagu kõigi projektiivmeetodite puhul on koostöö analüüsimisel oluline element. Lugude uurimisel tuleb läbi vaadata kogu materjal, mis koos kliendiga on loodud, ja otsida sellest korduvaid teemasid. Mõned lood võivad anda väga palju teavet ja aidata arendada uusi teadmisi iseenda kohta. 188 Aktiivne kaasamine VI peatükk PROBLEEMI dele. Neid ?lesandeid tutvustades olen ma t?iesti teadlik, et on veel palju muid v?imalusi, mida v?iks uurida. Ma p??dsin kirjeldada paari tegevust, mis minu praktikas kasulikuks on osutunud. Teised teoreetikud ja n?ustajad v?ivad otsustada t??tada v?l LAHENDAMISE egemist ja t?? otsimiseks valmistumist. ÜLESANDED Sidemete sõlmimine, otsustamine, valmistumine 190 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: sidemete s?lmimine, otsustamine, valmistumine Selles peatükis on rõhuasetus jätkuvalt probleemi lahendamise ülesannetel, kuid Teave tööturu kohta tähelepanu nihkub enesehindamiselt tööturu uurimisele, teiste inimestega suhete sõlmimisele, otsuste tegemisele ja töö otsimiseks valmistumisele. Siin esitatud meetodid Paljud kliendid tulevad nõustamisele sooviga saada teavet tööturu kohta ja sageli aitavad mitmeski mõttes paremini määratleda otsuse tegemise protsessi. Nii nagu kavatsusega keskenduda töökohtadele, mis pakuvad parimaid tulevikuväljavaateid. Kuigi eespool esitatud materjalis, antakse ka siin ülevaade mitmest praktilisest meetodist. mõnes mõttes on see vägagi kiiduväärt eesmärk, võib see tihtilugu tekitada inimestele Nõustamiseks kõige sobivama meetodi valik sõltub eelkõige kliendi konkreetsetest tõsiseid probleeme, eriti kui nad üritavad valida tegevusala, arvestamata omaenda vajadustest. sobivust selleks. Ma olen tihti kohtunud klientidega, kes soovivad töötada arvutiga, võtmata mingilgi moel arvesse oma huve või võimeid. Nagu ma mainisin IV peatükis, on teave tööturu kohta vaid mosaiigi üks tükk. Hea karjääriotsuse tegemiseks tuleb ühendada see info teadmistega iseendast ja taustamõjuritest. tud suurel hulgal raamatuid, mida v?ib tulevikusuundumuste uurimiseks lugeda. Reid (1996) v?idab, et ?p?hireeglid ja -mudelid, mis muutsid meie elu prognoositavaks ning tekitasid korra ja j?rjepidevuse tunde, ei tundu enam kehtivat" (lk 14). Ta nim "P?hireeglid ja mudelid, mis muutsid meie elu prognoositavaks ning tekitasid korra ja j?rjepidevuse tunde, ei tundu enam kehtivat." m??t - suur on turvaline Varem seostati turvalisust ja ohutust suurusega. Kui inimene t??tas suures organisat?sioonis, siis oli tema t??koht kaitstud. Riigisektor oleks hea n?ide turvalisuse kindlai?mast vormist. Paljude inimeste jaoks oli t?? riigiam 192 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: sidemete s?lmimine, otsustamine, valmistumine 6. müüt - asukoht, asukoht, asukoht saadakse üha enam aru, et turvalisi valdkondi ei ole. Tegelikult on kõiqe rohkem uusi töökohti loodud väiksemates ettevõtetes. Tööstusrevolutsiooni iseloomustas töökoha liikumine kodust eemale. Sidetehnoloogia, s,t mobiiltelefonide, sülearvutite, faksimasinate, e-posti ja Interneti arengu ning kinnisvara 2. miiüt - majanduskasv on kõigile kasulik kõrge hinna tõttu otsivad paljud inimesed nüüd aga alternatiivseid töö- tamisviise. Suhteliselt tugeva majanduse puhul peaks tööpuudus vähenema ja jõukus levima kogu Alternatiivne töökorraldus vähendab sõltuvust töökoha geograafilisest lahedusest. ühiskonnas. Aga seda ei juhtu! Tegelikult koondub suur osa jõukusest vähemuse kätte. Paljudel inimestel on võimalik töötada kodus, suheldes kolleegide ja klientidega eelkõige Näiteks Ameerika Ühendriikide statistika järgi (sarnane olukord valitseb Kanadas) sidevahendite abil. teenisid ettevõtete tippjuhid 1972. aastal töötajatega võrreldes 44 korda rohkem, 1992. aastal aga juba 222 korda rohkem. On selge, et jõukad muutuvad veel jõukamaks ning lõhe rikaste ja vaeste vahel kasvab muret tekitava kiirusega. Nüüdisaegsel tööturul peavad inimesed oma identiteedi uudsel moel leidma. 3. müüt - teadus ja tehnika päästavad meid Me kõik oleme kahtlemata olnud rabatud teaduse ja tehnika kiirest arengust. Hea näide 7. müüt - aeg on lineaarne selle kohta on praegune arvutite revolutsioon. Kuid nüüd on tekkimas mõistmine, et paljud muutused on toimunud keskkonna ja inimeste arvel. Teadus ja tehnika on üksnes Kasvav globaliseerumine on tekitanud maailma, kus alati kusagil midagi toimub. vahendid ning seetõttu tuleb põhitähelepanu pöörata sellele, et arengut juhiksid inimlikud Inimeste võime puhata ja sündmustest distantseeruda on vähenenud. Selle tulemusena väärtused. on inimestel pidevalt kiire, kuna nad püüavad hakkama saada tohutu infomahuga. Tundub, et kunagi ei ole piisavalt aega tegeleda sellega> mis tuleb ära teha. 4. müüt - hea haridus tähendab head tööd Need ja teisedki müüdid iseloomustasid praegusest väga erinevat tööturgu. Nüüdis- Kuigi tööhõive ja kõrghariduse vahel on selge seos, ei saa enam kindel olla, et haridus aegsel tööturul peavad inimesed oma identiteedi uudsel moel leidma. Uus tööturg on tagab töö õpitud erialal. Ei ole enam olemas turvalisi erialasid ning hariduse ja töö toonud kaasa sellised muutused nagu valmisolek elukestvaks õppeks, enese vaheline seos on muutunud keerulisemaks. määratlemine pigem oskuste ja saavutuste kui ametinimetuse kaudu (universaalne 5. müüt - lojaalsus on kõige tähtsam töötaja), osalise tööajaga ja lepingulise töö ühendamine, konkurentsitihedal tööturul iseenda turundamise õppimine, globaalne mõtlemine ja eelkõige paindlikkus (Herr 1997). Traditsiooniliselt on töötajad ettevõtte suhtes olnud väga lojaalsed. Koondamiste ja Esimeseks sammuks uue vaatenurga omandamisel on mõistmine, kuidas tööturg on kärbete tõttu peavad aga töötajad üha rohkem ainult iseendale lootma. Psühholoogilist muutunud ja veelgi muutub. kokkulepet tööandja ja töötaja vahel on rikutud ning selle all on kannatanud lojaalsus tööandjale. Samas - ilmselt vastukaaluks nimetatud suundumusele - on kasvanud Kui kliendid vaatavad tulevikku, võib olla kasulik lasta neil keskenduda üldistele vajadus perekonna ja sõprade suurema lojaalsuse järele. muljetele. Üldpildi esitamise üks võimatus on kasutada metafoore ja arutleda muutuste üle mitmesuguste piltlike kujundite abil. Gelatt (1991) soovitab inimestel vaadata tulevikku nelja eri kujundi kaudu. Esimene on ,,Ameerika mäed" - kihutamine pimedas läbi teatud arvu käänakute. Teine kujund on ..võimas iögi", mis tõmbab meid kaasa nii Teabe hankimisel tasub külastada veel alljärgnevaid veebisaite. rahuliku vooluga kui ka tormilistes lõikudes (kärestikud). Kolmas kujund on «tohutu ookean", kus me otsime lainetes oma teed, püüdes hoiduda tormidest ja muudest . Occupational Outlook Handbook katsumustest. Ja viimane kujund on «suur täringumäng", kus kõik toimub juhuslikult ja milles me loodame heale õnnele. Kahtlemata võib kasutada ka muid kujundeid - huvitav (http://www.bls.gov/OCO/) on vaadata, milline ori meie endi ja meie klientide ettekujutus tulevikust. Selle harjutuse eesmärk on aidata inimestel määratleda, kuidas nad tulevikku näevad. Selle veebisaidi on töötanud välja Ameerika Ühendriikide valitsus ning lisaks konkreetseid ameteid puudutavale teabele käsitletakse seal ka tulevikuelu- kutseid. B. Internet ja teised teabeallikad · Service Canada (http://www.servicecanada.gc.ca/en/home.shtml) Internet võib olla suurepärane tööturu võimalusi käsitleva teabe allikas. On palju erinevaid veebisaite, mis pakuvad kasutajale abi mitmesuguste tööde kirjeldustega tutvumisel. Selle veebisaidi on töötanud välja Kanada föderaalvalitsus. Kanadas on hea koht alustamiseks veebisait Job Futures (http:// www.jobfutures.ca/en/home.shtml).* Sellel veebisaidil on esitatud kutsealade tähestikuline · Making Career Sense of Labour Market Information loetelu ning kitsapiirilisemad loetelud, mille aluseks on järgmised kategooriad: (http://www.makingcareersense.org/) · äri, rahanduse ja haldusega seotud ametid; See on Interneti-käsiraamat tööturuinfo tõlgendamise kohta. Veebsaidi autor on Elaine 0'Reilly Kanada karjääriarenduse sihtasutusest. · loodus- ja rakendusteadustega jms seotud ametid; 'Eestis on sarnane veebilehek?lg . · National Career Development Association ·Kasulikud aadressid onseotud tervishoiuga veel www.sm.ee,www.tootukassa.ee, ametid; (www.ncda.org) · sotsiaalteaduse, hariduse, riigiteenistuse ja religiooniga seotud ametid; Vaata menüüpunkti «Internet Sites for Career Planning" alljaotist pealkirjaga · kunsti, kultuuri, rekreatsiooni ja spordiga seotud ametid; «Resources". · müügi ja teenindusega seotud ametid; Sellel veebisaidil on loetletud palju karjääriteemalisi saite raamatust «The Internet: · käsitöönduslikud ning transpordivahendite ja seadmete juhtimisega jms seotud A Tool for Career Planning", (teine trükk, 2002); autorid: JoAnn Flarris-Bowlsbey, ametid; Margaret Riley Dikel ja James P. Sampson jr. Veebisait? ajakohastatakse korrapäraselt. · töötlemise, tootmise ja kommunaalmajandusega seotud ametid. Probleemi lahendamise ?lesanded: sidemete 1 9 7 Aktiivne kaasamine s?lmimine, otsustamine, valmistumine tulevasi võimalusi on oluline karjääri planeerimiseks vajalik oskus. Kuigi Internet on muidugi tohutult mahukas kutsealase teabe vahendaja, ei oie see ainus laiendamine võimalus info hankimiseks. Kliendid peaksid uurima ka alljärgnevaid teabeallikaid: Erinevate tööturul leiduvate võimaluste avastamise protsess ei pea lõppema huvipakkuva · Kohalikud raamatukogud - enamikus raamatukogudes on karjääriinfole pühen- ameti kindlaksmääramisega. Mõnes mõttes on see alles algus. Kui huvipakkuv amet on datud sektsioon, mis sisaldab mitmesuguseid teabeallikaid; sageli saab raamatu- kindlaks tehtud, on kasulik uurida sellega seotud töövõimalusi. Niisugune uurimine võib kogudes ka Internetti kasutada. võtta mitmeid vorme. Programmis ,,Karjääriteed" (Amundson & Poehnell 2004) on harjutus, mille puhul kliendid alustavad konkreetsest ametist ja korraldavad siis · Telefoniraamatu ärileheküljed - telefoniraamat võib olla suurepärane kohalikke ajurünnaku sellega seotud teiste ametite teemal. Harjutuse lõpptulemusena koostatakse organisatsioone puudutava teabe allikas. karjäärivõimaluste laiendamise skeem, nagu on esitatud joonisel 10. · Karjääri- ja teabekeskused - erinevad era- või avaliku sektori karjäärinõustajad ja Kirjeldatud meetod võimaldab teil ühendada ajurünnaku huvitava visuaalse esitusega. nende poolt pakutavad programmid. Selline laiendamisprotsess aitab avardada klientide vaatenurka ametitele. · Koolid (gümnaasiumid, kõrgkoolid, ülikoolid) - programmid ja teave. Teine viis karjäärivalikute laiendamiseks on pakkuda välja võimalus rajada oma ettevõte. Need teabeallikad ärgitavad mõtteid kutsealaste võimaluste kohta. Paljude inimeste jaoks on töö midagi sellist, mis leitakse, ja nad ei kaalu kunagi võimalust luua ise endale töökoht. Muidugi ei saa mitte igaüks olla ettevõtja, kuid uurida tasub seda Klientidega töötades võiks tähelepanu pöörata sellele, et kliendid õpiksid leidma teavet lähenemisviisi sellegipoolest (vt «Ettevõtjale omase vaatenurga kasutamine" V peatükis). ka mujalt kui ajalehtede töökuulutuste rubriigist ning seda teavet tõlgendama. Oletame Minu tähelepanekute kohaselt võidakse ettevõtlusesse suhtuda väga erinevalt. Mõne näiteks, et klient loeb, et piirkonda, kus ta elab, rajatakse uus suur tehas. Kindlasti jaoks on ettevõtlus ainus asi, millega ta elus tegeleda tahaks, ja mingid muud valikud ei luuakse siis ka töökohti, mis on seotud selle konkreetse tööstusharuga, kuid töökohti võib tule kõne allagi. Teised ei ole küll selliselt meelestatud, ent mõistavad, et praeguses tekkida teisteski valdkondades. Kuna tehas võib olla kasulik teistele ettevõtetele, võivad eluetapis on see nende parim võimalus. Viimati nimetatud inimeste puhul on oluline, et nad võtta tööle rohkem inimesi. Ettenägelik tööotsija oskab tihti neid võimalusi ette näha nad saaksid abi nii plaanide tegemisel kui ka oma ideede elluviimisel. Mõningase ja võtab seotud valdkondade tööandjatega ühendust enne, kui ajalehtedes ilmuvad nende julgustamise ja praktilise abi toel võivad sellistest inimestest saada väga edukad töökuulutused (kui neid üldse avaldataksegi). Oskus kaaluda lisaks praegustele ka ettevõtjad. T??tervishoiuarst 198 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: sidemete s?lmimine, otsustamine, valmistumine Meditsiinilabori tehnoloog Meditsiiniala sekretär Tervishoiuõpetaja Suhetevõrgustiku loomine Kui inimene soovib teha oma karjääris muudatusi, tunneb ta end paljude probleemidega silmitsi seistes sageli võimetuna olukorda kontrollima. Ta vajab teiste toetust ja julgustust. Burton ja Wedemeyer (1991) pakuvad välja, et sellisele vaatenurgale vastukaaluks võiksid inimesed kujutleda end ettevõtte tegevdirektorina. Antud juhul vastutab see tegevdirektor tööotsingute eest ning seega on tal järgmised ülesanded ja kohustused: Hambaarst · Hinnata tööotsija tugevaid ja nõrku külgi. Vanem?de Meditsiiniline sotsiaalt??taja · Välja töötada ja ellu viia hoolikalt kavandatud tööotsingustrateegia. Meditsiiniseadmete ja vahenditega tegelev ametnik · Kaardistada turul võimalused, millega tööotsija tugevad küljed kõige paremini kokku sobivad, ja viia probleemid miinimumini. Joonis 10. Karj??riv?imaluste laiendamine Enamikus ettevõtetes on juhatus, mille saab sisse tuua ka sellesse stsenaariumi. Juhatuse liikmete ülesanne on tulla välja mõtetega, avaldada arvamust uute ideede kohta ning pakkuda toetust ja julgustust. Burton ja Wedemeyer soovitavad umbes kümnest liikmest koosnevat juhatust. Juhatuse liikmete valimisel võetakse arvesse näiteks selliseid tegureid: sobivus, positiivne suhtumine, hea otsustusvõime, ausus ja eetilisus, tolerantsus ja valdkonna tundmine (haridus ja töökogemused). Erinevate juhatuse liikmetega kohtutakse korrapäraselt (tõenäoliselt mitte kõigiga ühel ajal, ehkki ka see oleks võimalik) ning kokkusaamistel keskendutakse olukorra arutamisele ja edaspidistes tegevussuundades kokkuleppimisele. Selline tegutsemine loob suurepäraseid võimalusi teabe ja emotsionaalse toe pakkumiseks. Üks suurimaid ohte töö leidmise protsessis seisneb isolatsioonis, mis kaasneb töö otsimisega. 3. Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: sidemete 201 s?lmimine, otsustamine, valmistumine kogemuse põhjal on huvipakkuvas valdkonnas töötavad inimesed parimad infoallikad Isegi kui kliendid otsustavad juhatust formaalselt mitte moodustada, on viiqa kasulik, ja tavaliselt on nad üsna meelsasti valmis oma aega panustama ja teadmisi jagama. kui nad vestlevad korrapäraselt mitteametlikult oma sõprade ja pereliikmetega. Üks Selliste kohtumiste korraldamisel on oluline, et kliendid ei unustaks intervjuu eesmärki. suurimaid ohte töö leidmise protsessis seisneb isolatsioonis, mis kaasneb töö otsimi- Eesmärk on saada teavet ja seega ei tohiks seda segi ajada tööintervjuuga. Kliendi sega (Amundson & Borgen 1987). Teistega kontakti säilitamine on hea toimetuleku- esmane huvi on saada rohkem teada konkreetse ameti kohta, rääkides kellegagi, kes strateegia nii emotsionaalse kui ka praktilise heaolu seisukohalt. Suhete loomise ja selles valdkonnas töötab. Klient peaks vestlusele tulles olema ette valmistunud ja hoidmise tagamiseks võiksite julgustada oma kliente liituma mõne tööotsijate mõeldud koostanud loetelu küsimustest, mille kohta ta infot soovib saada. Intervjuu ei tohiks grupiga.' Sel moel on võimalik kontakte laiendada, kohtudes regulaarselt teiste kesta üle 20 minuti, kui pole just selgelt märku antud, et ajakulu ei ole oluline. Küsi - inimestega, kes tegelevad samalaadse analüüsi- või tööotsinguprotsessiga. mused keskenduvad üldiselt sellele, kuidas inimene onia töökoha sai (haridus, töökogemused jne), mis on tema töökohustused, kuidas töö on aja jooksul muutunud, Tugirühmade kasulikkusele mõeldes pidage meeles, et kasu ei saada üksnes teiste pakutavast abist, vaid ka ise teistele abi pakkudes. Ma mäletan siiani esimest karjääri mis talle selle tööjuures meeldib ja mis ei meeldi ning millised on tulevikuväljavaated. planeerimise ja tööotsingurühma, mille tegevust ma korraldasin. Alguses oli igal Viimase küsimusena on sageli kasulik uurida, kas isik, kellega vesteldakse, võiks soo- inimesel võimalus oma lugu lühidalt ära rääkida. Esimene naine kirjeldas, kuidas ta oli tööd otsides koos abikaasa ja tütrega sellesse piirkonda kolinud. Teel juhtus avarii ja vitada veel kedagi, kellega rääkida. Klient peaks iga vestluse puhul tegema nad kaotasid suurema osa oma varast. Pärast saabumist oli neil keeruline tööd leida ja üksikasjalikke märkmeid ja saatma hiljem tänumeili. see tekitas peres pingeid, mis viisid abielu lahutamiseni. Naisel õnnestus leida tööd provintsi põhjaosas ja ta koliski ühte väikesesse asulasse, et seal töötada. Seal elamise ajal tema tütar vägistati ja naine otsustas koos tütrega Vancouverisse tagasi pöörduda. Ja nüüd leidis ta end meie rühmast. Muidugi valati selle loo rääkimise ajal Paljud inimesed jätavad oma probleemid enda teada ja lasevad niimoodi palju pisaraid ja õhkkond ruumis oli pingeline. Järgmisena rääkis oma loo vanem suurepärased võimalused kaotsi. Minust on aastate jooksul saanud veendunud mees, kes oli kogu oma elu töötanud lihttöölisena. Tehas, kus ta töötas, suleti ja tal ei õnnelikku juhusesse uskuja. õnnestunud enam tööd leida. Ta rääkis, et peab töökohtade pärast konkureerima 18- aastastega. Vaatamata oma kogemustele ei saanud ta isegi kõige lihtsamat tööd. Nüüdki hakkasid pisarad voolama ning naine, kes oli äsja oma jutu lõpetanud, läks ja embas meest. Sel hetkel kogesin ma rühma jõudu. Minu roll nõustajana oli protsessi Selliste ametlike vestluste kõrval on oma roll ka mitteametlikel sidemetel sõprade ja soodustada, kuid palju tuge saadi teistelt rühma liikmetelt, kes hädasolijaid nii naabritega, kes töötavad hoopis teistes valdkondades. Paljud inimesed jätavad oma emotsionaalselt kui ka muul moel abistasid. probleemid enda teada ja lasevad niimoodi suurepärased võimalused kaotsi. Minust on aastate jooksul saanud veendunud õnnelikku juhusesse uskuja. Paljudel juhtudel Klientide toetamise teine tahk seisneb nende õpetamises, kuidas sõlmida suhteid võivad juhuslikud sündmused viia suurepäraste kontaktide loomiseni. teiste inimestega, et saada teavet neid huvitavate ametite kohta. Huvipakkuval alal Suhetest, millest seni juttu on olnud, moodustub hea karjäärivõrgustiku vundament. töötavate inimestega vestlemine on üks viis saada tööelu kohta rohkem teada. Minu Võrgustiku loomisel on kolm tahku: 1. Juba olemasolevad suhted. 2. Uute suhete sõlmimiseks tehtavad jõupingutused. Vaata Eesti Töötukassa poolt pakutavaid tööturuteenuseid www.tootukassa.ee. Suhete loomise ja hoidmise protsessi kestev iseloom. 202 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: sidemete s?lmimine, otsustamine, valmistumine Võrgustike loomise käsituse edasispks uurimiseks otsustasin ma kasutada metafoore ja lähtusin eeldusest, et kalavõrkude Valmistaqe end ette. Kuijaolete võrgustike vahel kindlast huvitatud mingist peab olema mingisiisseos. valdkonnast, p??dkeSelle selle valdkonna ja seal tegutsevate olulisemate ettev?tete kohta v?imalikult palju v?lja uurida, isegi kui need ettev?tted ei otsi praeg arutluskäigu edasiarendamiseks võtsin ma ühendust kahe härrasmehega, kes kalapüügist väga palju teavad. NadSuhelge inimestega, õpetasid mullekellega võrkude te olete sidemedjas?lminud, tegemisi ka edaspidi seda, kuidas lugupidavalt. võrke eri liiki kala püüdmiseks kasutatakse. Need vestlused ja kogemused panid mind mõtlema paljude võrgustiku Jagage teavet teistega. loomisega seotud küsimuste üle. Mõned neist on loetletud lisas 5. Seal toodud küsimusi saab Harjutage võrgustiku loomise oskust edasiseks seltskonnaskasutada uurimiseks ?igetel p?hjustel silma paista. nii üksikisiku tasandil kui ka grupis. Ma töötasin välja ka alljärgnevad praktilised näpunäited võrgustiku loomiseks. Praktilised näpunäited 1. Rääkige oma soovidest. Ärge keskenduge vaid neile, kellega teil on eesmärk suhteid sõlmida. Mõnikord saadakse kõige väärtuslikumat abi inimeselt, kellel on hoopis teistsugune roll. 2. Olge initsiatiivi kas. Kui võimalused tekivad, ärge laske häbelikkusel oma väljavaateid piirata. 3. Võtke eesmärgiks ka teisi kontaktide loomisel aidata. Võib-olla näete te võimalusi kasulike suhete sõlmimiseks ja saate oma pakkuda abi - selle protsessi käigus võite te aidata ka iseennast. 4. Kui te teete ettekandeid või esitlusi, jälgige, et jaotusmaterjalil oleks teie nimi ja kontaktandmed selgesti välja toodud. 5. Lugege ajalehti ning püüdke end kursis hoida uudiste, eriliste sündmuste ja spordiüritustega. 6. Leidke tasakaal liigse innukuse ja liigse tagasihoidlikkuse vahel. Olge teadlik sellest, millisena te teistele paistate. Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: sidemete 20 l s?lmimine, otsustamine, valmistumine 7. Ühes Amundsoni ja Penneri artiklis (1998) kirjeldatakse, kuidas seda meetodit on võimalik kasutada noortest inimestest ja nende vanematest koosnevate väikeste gruppidega töötades. Kliendile oluliste inimeste Sellisel juhul kutsutakse kaks või kolm noort karjäärinõustamis- seansile koos vähemalt ühega kaasamine nõustamisse oma vanematest. Seanssidel keskendutakse noorte vajadustele ja karjääriväljavaadetele ning nende vanematel on võimalik nõustamis- seansside käigus oma mõtteid välja öelda. Vanemad Üks nõustamisel väljakujunenud lavasid, mida mainiti II peatükis, on see, et enamasti saavad kirjeldada oma arvamust tööturust ja rääkida, kuidas nemad oma lapsi, s.t nende keskendutakse karjäärinõustamisel üksikisikule ja vähe pööratakse tähelepanu tema sidemetele oskusi, huve, võimeid, isiksuse omadusi ja väärtushinnanguid näevad. Kõige olulisem on aga laiema sotsiaalse kogukonnaga. Pereliikmete ja/või sõprade seisukohti võidakse arutada, kuid asjaolu, et nad käituvad mõnda aega vaatlejatena, kuulates, mida räägitakse. Sellise tavaliselt ei püüta pereliikmeid ja sõpru otseselt nõustamis- protsessi kaasata. Üksikisikule stsenaariumi edukus sõltub ilmselgelt vanemate ja nende laste positiivsest suhtest. keskendumine peegeldab meie individualistlikku ühiskonda ja veendumust, et inimestel peab Kliendile oluliste inimeste kaasamist nõustamisse on proovitud ka põlisrahvaste olema vabadus teha oma karjäärivalikuid ilma, et perekond või sõbrad neid selles mõjutaksid. kogukondadega töötades. Ühes McCormicki ja Amundsoni artiklis (1997) kirjeldatakse Kuigi see võib teoorias mõistlik tunduda, on olemas mitmeid kultuure, mida iseloomustavad nõustamismeetodit, mille puhul karjäärinõustamisseansile kutsutakse pere-ja kogu- kollektiivsemad väärtushinnangud. On olukordi, kus teiste arvamused on karjääriotsuste konnaliikmed. Neid seansse iseloomustavad mõned ainulaadsed elemendid, näiteks langetamisel olulised. Näiteks paljud noored sõltuvad oma vanemate emotsionaalsest ja mate- palvetamine, tseremooniad ja nn kõnepulk või kotkasulg. Kliendile olulised inimesed kaasatakse riaalsest toetusest ning nad ei ole vastu karjääriküsimuste ühisele arutamisele. Abielus olevate neile könepulga edasiandmisega. Kogu protsessi eesmärk on aidata igal inimesel «avalikult täiskasvanute puhul on palju neid perekondi, kus nii mees kui ka naine töötavad ning otsuseid välja öelda oma rollid ja kohustused ning anda oma panus sellesse, et klient tunnetaks pere ja tuleb teha koos. Kindlasti on juhtumeid, mil mõningane otsene kaasamine oleks kasulik. kogukonna toetust" (lk 178). Kliendile oluliste inimeste otsene kaasamine ei ole alati võimalik ning paljudel juhtudel piisab On olukordi, kus teiste arvamused on karjääriotsuste langetamisel olulised. sellest, kui sõbrad ja pereliikmed annavad teavet muul viisil (Amundson 1984). Ma olen töötanud välja teiste inimeste arvamusi hõlmava isiksusetesti (Individual StyleSurvey) - 360- kraadi lähenemise (Amundson 1999). Samuti on olemas kliendile oluliste inimeste küsimustik, Rääkides teiste inimeste toomisest karjäärinõustamisse, eeldatakse sageli, et kõikidel osalistel mida on kasutatud mitmes eri programmis, nt «Lähtepunktid" (Starting Points), «Karjääriteed" [Career Pathways) ja «Suunavad ringid" {Guiding Circles) (IV peatükk). See küsimustik on on protsessis võrdne roll, nagu see on perenõustamise seanssidel. Ma olen peamiselt katse- toodud allpool. eksituse meetodil avastanud, et tihti on kõige tulemusrikkam see, kui teised inimesed kaasatakse eeskätt vaatlejatena. Nii tehakse selget vahet nöustatava ja nende inimeste vahel, kes tulevad seansile kliendi külalistena. Külalised kutsutakse protsessis osalema vaatlejatena ja selles rollis on neil võimalus aeg-ajalt oma mõtteid välja öelda. 206 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: sidemete s?lmimine, otsustamine, valmistumine Kliendile oluliste inimeste küsimustik Otsustamise meetodid Palun vastake järgmistele küsimustele. Teie arvamus on tähtis, et aidata _________________karjääriplaane teha. Teie avameelsust hinnatakse väga kõrgelt. Karjääri planeerimise protsessis seisavad kliendid ühel hetkel silmitsi ülesandega Milles ta teie arvates tugev on? Mida ta oskab hästi teha? hinnata eri valikuvõimaluste sobivust. Selles punktis on võimalik rakendada teatud 1. otsustamismeetodeid, et aidata kliente karjääri planeerimisel edasi liikuda. 2. Mis on teie arvates need valdkonnad, mis teda kõige rohkem huvitavad? 3. Kuidas te kirjeldaksite tema isikuomadusi? Otsuse tegemine on protsess ja mõnikord ei pea edasiliikumiseks kohe kõike 4. paika panema. Milliseid positiivseid muutusi te olete tema juures aja jooksul täheldanud, eelkõige seoses tööga või töö otsimisega? Paljudel juhtudel on vaja kõigepealt määratleda, mille kohta tegelikult otsus teha tuleb. 5. Mida ta peaks enda juures veel muutma? Noorte klientidega töötades olen ma tihti kuulnud soovi määrata kindlaks kogu oma Milliseid häid oskusi ja omadusi te olete tema juures täheldanud, mis teistele ülejäänud elu, või kui see ei õnnestu, siis vähemalt kogu ü li kooli õ pi ng ute kava. 6. Paljud neist ei mõista asjaolu, et enamasti tuleb välja mõelda vaid esimene samm. ehk märkamatuks võivad jääda? Otsuse tegemine on protsess ja mõnikord ei pea edasiliikumiseks kohe kõike paika Kui te peaksite soovitama talle ideaalset töökohta või karjäärivõimalust, siis mis panema. Näiteks on noortel vaja otsustada, kas nad kavatsevad minna kõrgkooli. Kui 7. see oleks? vastus sellele küsimusele on jaatav, tuleb otsustada, millise eriala nad valivad. Muudes asjades võivad nad jääda avatuks erinevatele võimalustele. Väga tähtis on Küsimustikku kasutades tuleb teil alguses pühendada veidi aega sellele, et arutada õppida hindama, tikud) mille kohta tegelikult otsus teha tuleb. Üldiselt on põhireegliks jätta (Karj??riva kliendiga, kellele neid küsimusi võiks esitada. Samuti tuleks saadud teavet hiljem tehtavate valikutega endale võimalikult palju variante avatuks. analüüsida. 1. Sotsiaal? A. Kognitiivsed otsustusmeetodid t??taja 2. Karj??ri? Üks tavalisemaid kognitiivseid otsustusmeetodeid on lasta kliendil koostada lihtne n?ustaja nimekiri eri valikute 3. N?ustaja puuetegaeelistest ja puudustest. Teabe paberile kirjapanek võimaldab inimeste hooldekodus 4. Toetuste spetsialist sageli probleemile uuest vaatenurgast vaadata. Ka selle nimekirja arutamine mõne (Kriteeriumid) teise inimesega võib aidata keerulistesse olukordadesse selgust tuua. 1. V?ljakutse +5 +5 +3 +2 2. Vabadus +4 +4 +3 +1 Paindlik t??aeg V?imete kasutamine +4 +2 +4 +4 +2 +1 0 5. P?nevus Teabe paberile208 kirjapanek v?imaldab Aktiivne sageli probleemile uuest vaatenurgast vaadata. kaasamine +2 Probleemi lahendamise ?lesanded: sidemete +3 s?lmimine, otsustamine, valmistumine +1 Teine viis olukorda hinnata on kasutada ratast (Amundson & Poehnell 2004), mis aitab erinevaid võimalusi kontrollida. Selle meetodi0puhul paigutatakse konkreetne 6. Loomingu?lisus +2 +4 +1 0 7. Palk +3 +4 +2 +2 8. Soodustused +2 +2 +1 0 9. Teiste aitamine +4 +3 gelemist p?hja?likult uuritakse (kasutades rattas m??ratletud eri tegureid). M?nikord tundub enam kui ?ks valikuv?imalus olevat sobiv. Sellisel juhul v?ib tulemuslikuks +2 osutuda otsustus?tabeli meetod. K?igepealt lastakse kliendil tabelis m??ratleda k? +1 10. Reisimis- v?i maius 0 0 +1 0 Punktid kokku 28 33 16 7 es tuleb silmas pidada mitmeid aspekte. K?ige olulisem neist on ilmselt see, kas hinnangud, mis antakse, peegeldavad tegelikkust. Kasutades eespooltoodud n?idet, tekib k?simus, kas on t?si, et karj??ri?n?ustaja amet v?imaldab inimesel v?ljendada om 210 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: sidemete s?lmimine, otsustamine, valmistumine mine mingit konkreetset kriteeriumi silmas pidades võib samuti olla vajalik ülesanne, Otsustamisel võib kõige tähtsam faktor olla sisetunne - kas tehtav otsus mida võiks kaaluda. Klientidel võivad olla teatud piirid, millest nad ei ole kompromisside ,,tundub" õige. tegemisel valmis üle minema. Näiteks võib klient olla otsustanud, et palk peab olema mingil kindlal tasemel ja sellest madalam töötasu on lihtsalt vastuvõetamatu. Seega Niisugusest kiirustamisest väljumist on võimalik hõlbustada lõõgastumise, füüsilise isegi kui kõik muud tegurid on saanud kõrge hinnangu, jääb palgategur otsustavaks. koormuse, looduses jalutamise, meditatsiooni, palvetamise, kujutlusvõime harjutuste Madalama punktisumma saanud töö võib olla vastuvõetav, sest sellega kaasneb jms abil. Tavaliselt on hea viis õige meeleseisundi saavutamiseks julgustada kliente kõrgem palk. Loomulikult arutatakse selle meetodi kasutamisel läbi valikuvariantide enda jaoks aega võtma. lõppsummad. Sellises võrdluses eristuvad tavaliselt selgelt suuremad ja väiksemad summad, kuid mõnikord ei ole punktisummad valikuvõimaluste eristamiseks piisavad. Kui kliendil tuleb teha raske otsus, siis sageli on hea nõuanne võtta veidi n-ö Tegemist on üldise hindamisega ja punktisummasid tuleb vastavalt tõlgendada. haudumis- aega. Mõnikord on parim viis ummikust väljumiseks suunata klient probleemist eemale, teha midagi muud ja lasta alateadvusel protsess üle võtta. Pärast B. Intuitiivne otsustamine puhkeaega või muutust probleemi juurde tagasi tulles tekib sageli uusi vaatenurki ja hea otsuse tegemise tõenäosus kasvab. Paljude klientide jaoks on otsuste tegemine midagi enamat kui lihtsalt erinevate kriteeriumide kaalumine, see puudutab nende hinge ja on väga intuitiivne. Otsustamisel Probleemidele rahulikult vaatamine aitab kliendil neid terviklikumalt käsitleda, võttes võib kõige tähtsam faktor olla sisetunne - kas tehtav otsus ,,tundub" õige. Intuitiivset arvesse keerukaid tahke, tundmata end võimetuna. Selles meeleseisundis võib kliendil lähenemist võib arendada mitmesuguste tegevuste abil. Lähtepunktiks on tavaliselt olla rohkem kujutlusvõimet ning ta võib ka olla teadlikum oma isiklikest vajadustest eri õige õhkkonna loomine, milles kiirustamise ja stressi asemel valitseb rahu ja tasanditel, s.t emotsionaalsel, füüsilisel, vaimsel ja hingelisel tasandil. lõõgastunud olek. Barbara Moses (1997) kirjeldab alljärgnevalt seisundit, mis tekib siis, Rääkides teest vaimse kasvuni, kasutab Richard Foster (1978) mõistet «distsipliinid". kui me tunneme end olevat liigse pinge all ja lihtsalt liiga hõivatud. Need distsipliinid võivad olla suunatud sissepoole (meditatsioon, palvetamine, paastu- Kui elu muutub hullumeelselt kiireks, siis hakkame me tegutsema mine, õppimine) või väljapoole (lihtsus, üksindus, allumine, teenimine) või rõhuase- autopiloodil. Me ei mõtle sellele, mida teeme. Me lihtsalt teeme. Pole tusega ühendusele (pihtimine, usk, juhtimine, pühitsemine). Foster tahab öelda, et on aega, et kogeda seda, mida me teeme. Kogu aeg kulub reageerimisele. olemas asju, mida me saame teha selleks, et tekitada materjali enesevaatluseks. Sellise pinge all on kõik lame: pole kõrg- ega madalpunkte. Puudub sära. Me oleme autopiloodil. Veel vähem on meil aega mõelda, miks me nii palju töötame. Me lihtsalt töötame. Ja mida rohkem me töötame, mida toimekamad me oleme, seda vähem on meil aega uurida, kuidas me oma elu elame, (lk 80- 81) Aktiivne kaasamine sõlmimine, otsustamine, valmistumine Paradoksaalsed lahendused A. Positiivne määramatus loovad nad sageli ebastabiilse töökeskkonna, kus määramatus on tavapärane nähtus. Et sellises keskkonnas toime tulla, peavad töötajad määramatust mõistma, kuid samas hoidma silme ees selget sihti. Inimesed, kes ei oska nende Endine kognitiivne (ratsionaalne) teoreetik H. B. Gelatt on viimastel aastatel (1989, paradoksaalsete elementidega toime tulla, satuvad raskesse olukorda. Kui nad ei 1§91) käsitlenud kognitiivse ja intuitiivse otsustamise vastandlikkust. Tähelepanu- arvesta üldse määramatusega, võivad nad end vajaliku kaitseta jätta. Kui neid valdab väärsel ki ' on ta oma seisukohti muutnud, leides nüüd, et praegusel keerulisel ajal on ebakindlus, võib see halvata nende tegutsemisvõime. ra> etsitaatloomingulistotsustamistkäsit- leva teose t. t peab r Uidsel ajal kõige funktsio positiivne määramatus on tasakaalustatud, mitmekülgne, aju mõlemat poolkera rakendav otsustamismeetod, mille puhul kasutatakse selliseid naalsemaks meetodiks. loovaid vahendeid nagu paindlikkus, optimism ja kujutlusvõime. Nüüd on vaja tasakaalu. Tänapäeval muutub kõik nii kiiresti, et põhimõttel ,,kas ... või" põhimõttega ,,nii... kui ka". otsustamisel ei ole mõistlik tugineda ainult vanadele valemitele, Tänapäeva tööturul on selgesti näha, kuidas mõned paradoksaalsed käsitused väljakujunenud tavadele ja piiratud mudelitele. Tuleb leida tasakaal võivad aidata olukorda mõtestada. Samal ajal, kui tööandjad nõuavad lojaalsust ja alati mõne teadusliku valemi järgi otsustamise ja alati instinktiivse tootlikkust, otsustamise vahel. Ei ole hea, kui >V Tiib ainult intuitsioon või ainult loogika ... Me vajame otsustanis.. ud nõuandeid, mis on seotud rohkem sellega, mida inimesed teevad, kui sellega, mida eksperdid soovitavad neil teha. Selles raamatus ütlen ma, et otsuste tegemiseks peab olema mingi loogiline prr kasutada tuleb ka midagi muud. See on tavapärane nõuanne. Ent see ' oovitan,on pi ·- itiivnemääramatus.Positiivne määramatus on t ud,mit: me,aju mõlemat poolkera rakendav otsustamismeeto e puhul kasutatakse selliseid loovaid vahendeid nagu paindlikkus, optimism ja kujutlus, me. (lk i) Positiivse määramatuse idee on huvitav selle poolest, et samasse käsitusse Kaasatakse kaks näiliselt vastandlikku mõtet. Gelatt ütleb, et inimesed peaksid olema positiivselt meelestatud selle suhtes, mida nad teevad, jäädes samas parajal määral ettevaatlikuks ja kõhklevaks. Ta teeb ettepaneku asendada kaalutlemine 210 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: sidemete s?lmimine, otsustamine, valmistumine Gelatt (1991, lk 12) pakub välja neli paradoksaalset põhimõtet, mis aitavad · Tea, et informatsioon on jõud ja teadmatus on õndsus. positiivset määramatust selgitada. Allpool on need põhimõtted loetletud koos lühikirjeldustega. · Suhtu mälusse kui vaenlasesse. 1. Keskendu sellele, mida sa tahad, aga ole seejuures paindlik. · Tasakaalusta informatsiooni kasutamine kujutlusvõimega. 3. Ole objektiivne ja optimistlik selle suhtes, millesse sa usud. · Tea, mida sa tahad, aga ära ole selles liiga kindel. · Pea meeles, et see, mida sa usud, määrab ära selle, mida sa näed ja · Suhtu eesmärkidesse kui hüpoteesidesse. teed. · Tasakaalusta eesmärkide saavutamine nende uurimisega. 2. Ole teadlik sellest, mida sa tead, kuid suhtu sellesse ettevaatusega. · Suhtu veendumustesse kui ettekuulutusse. · Tasakaalusta tegelikkuse kontrollimine lootusrikka mõtlemisega. I lUUlCCIIII IG I ICI luu 1111 DV- UttJ?IIUtU. JIUCN/Clt s?lmimine, otsustamine, valmistumine 214 Aktiivne kaasamine C1D B, Plaanitud juhus 4, Kuula oma tegevuses nii mõistust kui ka südant. Nagu ka positiivse määramatuse puhul, on selle käsituse puhul tegemist kahe näiliselt vastandliku idee kokkusulatamisega. Mitchell, Levin ja Krumboltz (1999) ning · Õpi plaanima ja plaani õppida. Krumboltz ja Levin (2009) keskenduvad nähtusele, mida tavaliselt nimetatakse kokkusattumuseks või juhuseks (happenstance), ja selle rollile karjäärinõustamisel. » Suhtu intuitsiooni kui reaalsusesse. Nad ütlevad, et kuigi kokkusattumusel või juhusel on karjääri kujundamise protsessis kindlasti oma koht, siis sageli ei lähe me piisavalt kaugele, et uurida juhuste aluseks · Tasakaalusta muutusele reageerimine muutuse esilekutsumisega. olevaid tegureid. Lähemal vaatlusel ilmneb, et enamiku juhuslike sündmusteni on Toodud põhimõtteid vaadates ilmneb, et kujutlusvõime, loomingulisus ja intuitsioon viinud järgmised oskused ja isikuomadused: mängivad võtmerolli otsustamisprotsessis, millele Gelatt viitab. 1. Uudishimu - uute õppimisvõimaluste otsimine. Te võite kasutada positiivse määramatuse käsitust, aitamaks klientidel mõista, et nende ees olevaid takistusi võib olla võimalik ületada loominguliste lahenduste abil. 2. Visadus-pingutamine vaatamata tagasilöökidele. Mõnikord läheb vaja vaid ümbermõtestamist, mis aitab kliendil raamidest väljuda. Toon päiteks ühe noormehe dilemma, kes püüab otsustada, kas hakata tegelema 3. Paindlikkus -hoiakute ja tingimuste muutmine. õpetamise või puutööga. Üks võimalik lahendus on saada puutööõpetajaks. Teine 4. Optimism - uute võimaluste käsitamine võimalike ja saavutatavatena. võimalus O" valida põhitegevuseks palgatöö, ent tegeleda muude asjadega mõnes teises valdk juhendmune. puidunikerdajate klubisse astumine, 5. Riskivalmidus - tegutsemine vaatamata sellele, et tulemus ei ole kindel. kohalikus teatris dekmats- : 1 ise mõtteviisi puhul on sageli siiski võimalik korraga kaine head saada. Mõnikord läheb vaja vaid ümbermõtestamist, mis võimaldab kliendil raamidest Plaanimise ja oskuste arendamise ühendamine võimaldab kliendil juhuseid väljuda. esile kutsuda ja ära kasutada. Ma olen avastanud, et positiivse määramatuse käsitus on eriti kasulik selliste klienti- otsus vaid esimese sammu kohta. Õpilased, kes plaanivad minna ülikooli, peaksid dega töötamisel, kes tahavad endale seada pikaajalisi eesmärke. Gümnaasiumi lõpu- tegema valiku näiteks kunsti ja teaduse vahel, kuid edaspidiste otsuste tegemisega klasside õpilased on tihtipeale r .id ei oska panna lõplikult paika selget võib oodata. pikaajalist eesmärki. Soov saavutada kindlustunne on muidugi mõistetav, kuid prae- gusel tööturul on soovitatav tulevikku avatumalt, suhtuda. Enamikul juhtudel tuleb teha 214 Aktiivne kaasamine C1D Näiteks üks minu õpilastest ütles, et on väga õnnelik meie kraadiõppe programmi kooliõpetaja kohta. Vanemate õpilastega töötades leidis ta n-ö uue elu ja tema vastuvõtmise üle. Kui ma palusin tal endast rääkida, ütles ta, et oli väga energiline ja õpetajakaijäär oli väga edukas. Tema kooli nõustajad märkasid ta erilisi oskusi ja tegus algklasside õpetaja, kuid olles mõne aasta töötanud, tundis ta, et on läbi- soovitasid tal uurida nõustajana töötamise võimalusi. Ta ei olnud oma nõustaja- põlemise äärel. Ta arutas oma olukorda teistega ja teda julgustati taotlema kesk- võimetes kindel, kuid otsustas end kursustel proovile panna. Tal läks seal väga hästi riuuieemi unicnuamioc uic^anucu. 3/ue//feie s?lmimine, otsustamine, valmistumine 216 ja Aktiivme s kaasaminevõeti ta vastu magistriprogrammi. Kuigi selles kõiges oli kindlasti pllp tulemusena plaanitud juhuse käsitus eeldab, et nõustaja läheks kaugemale traditsioonilisest CX/ omd osa nn vedamisel (vaba õpetajakohi keskkoolis, julgustavad nõustajad), siis lähenemisviisist, mis keskendub karjäärieesmärgi määratlemisele. Selle asemel pan- lõpptulemuseni viisid muu hulgas tema enda paindlikkus, optimism ja riskivalmidus. nakse rõhku kujutlusvõimele, õppimisele ja oskuste arendamisele, mis soodustavad Harjutusena võib olla kasulik lasta inimestel põhjalikult uurida mõnd sündmust oma kliendi jaoks uute võimaluste tekkimist. Plaanimiseja oskuste arendamise ühendamine elus, mille puhul nad tundsid, et neil veab. Niisuguse uurimise teel on teil võimalik võimaldab kliendil juhuseid esile kutsuda ja ära kasutada. aidata neil näha, et vedamisega kaasnevad tavaliselt ka muud tegurid. Mitchell, Levin ja Krumbollz (1999) ütlevad, et meil tuleks julgustada kliente arendama C. S-kõver eespool loetletud oskusi ja omadusi ning suhtuma juhuslikesse sündmustesse kui Teoreetik Charles Handy (1994), kes on Suurbritannia tunnustatud organisatsiooni- võimalusse midagi õppida. Nad pakuvad välja karjääri nõustamise neljaetapilise analüütik, väidab, et paljusid elus toimuvaid muutusi saab iseloomustada S-kõvera abil. lähenemise: See tähendab, et iga algusega kaasnevad mõned probleemid, mida sümboliseerib S-i kõige alumine punkt. Pärast esialgset kohanemisaega toimub jõuline ülespoole 1. etapp liikumine. Ent ülespoole liikumine ei saa jätkuda igavesti - mingil hetkel jääb liikumine Normaliseerige plaanitud juhus: aidake klientidel mõista, et iga inimese elus seisma ja lõpuks leiab aset ka langus. Tundmatu element selles mudelis on aeg, mis juhtub ootamatuid sündmusi, ja saada aru sellest, kuidas nende enda tegevus erinevates etappides kulub. võib kaasa aidata plaanimata karjäärivõimaluste tekkimisele. Handy ütleb ka, et me peame õppima, kuidas ennast S-ilt selle haripunktis maha 2. etapp libistada ja jõuda järgmise S-i peale, et taas ülespoole liikuma hakata. Raskusi tekitab Julgustage kliente oma uudishimu kasutama, et teha kindlaks uusi võimalusi: asjaolu, et enamik meist tahab kõveralt maha tulla alles siis, kui avastatakse selge aidake neil rakendada oma kujutlusvõimet, et nad võiksid rohkem õppida ja allapoole liikumine. Selleks ajaks, kui asjade käik pöördub, on sageli juba liiga hilja ja uurida rohkem valikuvõimalusi. me jätkame langemist. Kirjeldatud vaatenurga paradoksaalsus seisneb selles, et me peaksime tegema muutusi siis, kui kõik läheb hästi. Muuseas, kõik, kes on kunagi börsil 3. etapp mänginud, mõistavad S-kõvera olemust. Liigagi sageli jälgivad börsil mängijad õhinaga, Õpetage kliente soovitud juhuseid esile kutsuma: aidake neil arendada eespool kuidas nende aktsiad kõrgustesse ronivad, ja jäävad seejärel vaatama, kuidas need mainitud oskusi ja hoiakuid, et oleks võimalik luua õiged tingimused positiivsete põhja kukuvad. juhuste tekkimiseks. Handy mudeli järgi võib inimene teha kaks viga. Ühelt poolt on võimalik liiga vara 4. etapp maha hüpataja lasta nii kaotsi veel mõnda aega kestva ülespoole liikumise võimalus. Abistage kliente takistuste ületamisel: keskenduge probleemide lahendamise Teisalt on võimalik liiga kauaks viivitama jääda ja kaotada väljavaade liikuda konstruktiivsetele viisidele ja avaldage pidevat toetust õppimisele. positiivsemasse olukorda. Seda dilemmat ei ole kerge lahendada. Handy esitatud probleem tundub eriti asjakohane praegust tööturgu arvestades. Üha rohkem inimesi hoiab kinni piiratud kestusega töökohtadest või loob tooteid, mille järele valitseb väike nõudlus. Lepinguliste töötajate, konsultantide, nn universaalsete töötajate, Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: sidemete 22 s?lmimine, otsustamine, valmistumine D= Kaoseteooria ettevõtjate ja isegi tavatöötajatena võib neil hetkel hästi minna, kuid nad ei ole kindlad, Kaoseteooria puhul lähtutakse arusaamast, et meie süsteemid muutuvad üha keeru- kui kaua see kõik kestab. Niisuguse pideva pinge all viibimine võib mõjuda halvasti kamaks ning see keerukus sisaldab endas korratust ja ettearvamatust (Pryor & Bright pere- ja eraelule. 2003; Bloch 2005). Väikesed sündmused võivad süsteemi ebaproportsionaalselt palju mõjutada. Seda muutumispõhimõtet illustreerib nn liblikaefekt (Lorenz 1993). Kirjeldatud vaatenurga paradoksaalsus seisneb selles, et me peaksime tegema Kui vaadata süsteemisisest muutumisprotsessi, ilmneb selgelt suurem tundlikkus ning muutusi siis, kui kõik läheb hästi. muutuse käigus toimuvate teisenemiste ja faasinihete võimalus. Suurema keerukusega kaasnevad teatav kaootilisus ja ettearvamatus, mis tunduvad olevat muutumisprotsessi Viimati kirjeldatud probleemi puhul on üks võimalusi hakata end lahkumiseks ette lahutamatud osad. valmistama ajal, kui olete veel kindlalt olemasoleva töökohaga seotud. Süsteemiteoreetikud on teinud kindlaks käitumismustrid ja neid on nimetatud atrakto- Rahvapärasemalt väljendudes: kõiki mune ei tohiks ühte korvi panna. On oluline hoida riteks (Bright & Pryor 2005). Pryor, Amundson ja Bright (2008, lk 310) ütlevad, et end aktiivse võrgustike loomise teel kursis muude võimaluste ja uute projek tidega, mis atraktorid toimivad järgmiselt: võiksid olla teostatavad. Uuteks võimalusteks valmistumine on veel üks strateegia, mis võib kasulikuks osutuda. Mõned inimesed teevad seda lisakoolituse ja uute kogemuste ,,Kolm traditsioonilist atraktorit on punktatraktor (süsteem liigub ühe lõppseisundi hankimise kaudu, mida nad saavad juhuse tekkides ära kasutada. Võtame näiteks suunas), pendelatraktor (süsteem pendeldab kahe piirseisundi vahel) ja toroidatraktor noormehe, kes tahtis hakata tegelema kindlustuslepingute sõlmimisega. Töötades (süsteem järgib liikumisel keerukat, kuid ajas korrapärast mustrit). Kaoseteooria on kindlustusseltsis ametnikuna, käis ta õhtuti kursustel, et valmistada end ette tulevikus lisanud sellesse kollektsiooni nn veidra atraktori, mida iseloomustab keerukas liikumis- tekkida võivateks väljavaadeteks. Pärast paari katset sai ta tänu oma koolitusele ja mudel, millest ilmneb teatav üldine korrastatus, kuid sellegipoolest ei toimi süsteem eri ettevõttes loodud sidemete soovitud ametikoha. hetkedel kunagi täpselt ühtmoodi." Keerukates süsteemides on nii kokkulangevusi (kord ja stabiilsus) kui ka lahknevusi Käsitletavat teemat võib illustreerida ka liikumise metafooriga. Kui inimene seisab (juhus ja muutus). Seega on kaoseteooria järjekordne näide paradoksaalse karjääri- paigal, siis enese liikuma panemiseks kulub palju rohkem energiat. Igaüks, kes on nõustamise meetodi kohta. mänginud sportmänge, teab, et paigalseisja on liikuvast inimesest palju halvemas olukorras. Tänapäeva tormilisel tööturul on tähtis oma karjääriteel pidevalt liikumises Üks meie ülesanne on aidata kliendil aktsepteerida asjaolu, et karjääri planeerimise olla. Kui teil on konkreetne töö olemas, siis tasub sellegipoolest oma karjääriga mingil protsess ei ole kaugeltki nii lineaarne ja stabiilne, nagu inimesed seda ette kujutavad. moel edasi tegeleda. Olles nõustanud paljusid töötuid, võin ma öelda, et üks kurvemaid Et kliendid hakkaksid paremini mõistma võimalike alternatiivsete plaanide vajadust, kommentaare on ütlus: ,,Ma lihtsalt ei osanud seda ette näha. Kui pauk käis, oli juba soovitatakse harjutust ,,Mis siis, kui ..." (,,Wotif") (Pryor, Amundson & Bright 2008). liiga hilja, ja me kõik kisklesime üksikute allesjäänud töökohtade pärast." Harjutuse käik on järgmine. 216 Aktiivme kaasamine c) Rohkem kui juhus. Kas on hetki, mil inimesed põhjendavad toimuvat juhusega CX/ 1. Tooge näiteid karjääri planeerimisel esile kerkinud kavandamata sündmuste ega mõista omaenda rolli elus ja karjääris aset leidvate sündmuste kohta. Näiteks Brighti, Pryori ja Harphami uuringu (2005) tulemuste järgi kinnitas mõjutamisel? (See sarnaneb plaanitud juhuse teooriaga.) umbes 70% noortest, et ühel või teisel juhuslikul sündmusel oli oluline mõju d) Realistlikkus. Kuidas te saate tagada, et te plaanide tegemisel ei ülehindaks nende karjääriplaanidele. ega alahindaks oma eduvõimalusi? 2. Grupinõustamise korral laske inimestel tuua näiteid selle kohta, kuidas juhus- likud sündmused mõjutasid nende endi või mõne nende tuttava otsuste tege- Üks meie ülesanne on aidata kliendil aktsepteerida asjaolu, et karjääri mist. Need näited võib mõtete kaardistamise meetodi järgi pabertahvlile kirja planeerimise protsess ei ole kaugeltki nii lineaarne ja stabiilne, nagu inimesed panna. seda ette kujutavad. 3. Kui näidete loetelu on valmis, küsige inimestelt rohkem üksikasju selle kohta, mis hiljem juhtus. Küsige ka seda, mida nad neist sündmustest õppisid. 4. Paluge inimestel määratleda isiklik karjäärieesmärk, mida nad saavutada taha- vad. Seejärel paluge neil valida üks loetelus nimetatud juhuslik sündmus ja kohaldada seda oma olukorrale. Analüüsimisel võivad abiks olla järgmised kolm küsimust: ,, Kuidas asjad selle sündmuse tulemusena muutuksid? Milliseid muid kaijäärieesmärke oleks võimalik saavutada, kui see muutus aset leiaks? Kuidas võiks selliste alternatiivsete eesmärkide poole liikuda ja neid saavutada?" (lk 318) Pryor, Amundson ja Bright (2008) käsitlevad ka meetodeid, mille eesmärk on aidata inimestel oma vaatenurka muuta. Need meetodid baseeruvad arutelul, mille käigus tegeldakse peamiselt järgmiste teemadega. a) Ebasoodsate asjaolude ületamine. Mida võib õppida olukordadest, kus inimesed suutsid ületada näiliselt ületamatud ebasoodsad asjaolud? b) Võimaluste parandamine. Mida võib õppida olukordadest, kus inimesed olid silmitsi probleemidega ja astusid samme õnnestumise tõenäosuse suuren- damiseks? 222 Aktiivne kaasamine Probleemi lahendamise ?lesanded: sidemete s?lmimine, otsustamine, valmistumine Käitumise harjutamise meetodid Nõustaja roll on olla treener (coach) või suunaja (guide). Nimetatud rolli võtmine eeldab, et nõustajal on olemas eriteadmised selle kohta, mida on vaja õppida. Tööotsingute käigus võivad kliendid avastada, et nad peavad teatud asju juurde õppima (üks töö saamise eeldusi). Neil võivad puududa oskused, kuidas 6. Tagasiside ja julgustamine - keskenduge positiivsetele saavutustele ja potentsiaalsete tööandjatega ühendust võtta või töövestlustel käituda. Üks meetodeid, korrigeerige käitumist, kui vaja. mis võib olla siinkohal eriti kasulik olla, on käitumise harjutamise koolitus - see tuleb 7. Kordusmodelleerimine (vajaduse korral) - näidake klientidele teist korda ette, tuttav ette neile, kes on kuulnud Azrini, Florese ja Kaplani (1975) tööotsijate klubidest kasutades veel üht rollimängu. (Job Club). Käitumise harjutamise meetodite kasutamisel on nõustaja treeneri (coacli) või suunaja 8. Kommentaarid ja küsimused - korrake eespool kirjeldatut, arutades (guide) rollis. Nõustajal peavad olema spetsiifilised teadmised ja oskused, et jagada klientidega, kuidas teha täiendavaid muudatusi, s.t käitumist viimistleda. keerukad probleemid täidetavateks õppeülesanneteks. Kõige tähtsam on ilmselt see, et 9. Lisaharjutamine - korrake 5. etappi. nõustaja peab oskama kliente julgustada ja neile konstruktiivset positiivset tagasisidet anda. 10. Tagasiside ja julgustamine - korrake 6. etappi. Käitumise harjutamise protsess sisaldab kindlaid etappe. Westwood (1994) on välja 11. Eesmärgi seadmine ja kokkuleppe sõlmimine - julgustage kliente oma oskust töötanud järgmise 12-etapilise käitumise harjutamise jada, mida saab kasutada (oskusi) reaalsetes olukordades harjutama. Võtke vajaduse korral aega lisa- paljudes eri valdkondades. harjutamiseks. 1. Hindamine - kasutage põhilisi vaatlus-ja suhtlemisoskusi, et teha kindlaks, 12. Järelkontroll - kontrollige, kas edusammud on toimunud ning pakkuge veel mida täpselt on vaja õppida. julgustust ja harjutamisvõimalusi. 2. Selgitamine - kirjeldage, mis toimuma hakkab, kasutades konkreetseid näiteid. Westwoodi tervikliku käitumise harjutamise meetodi eesmärk on anda küllaldaselt võimalusi juhendamiseks, demonstreerimiseks, harjutamiseks, julgustamiseks ja paran- 3. Eelmodelleerimine - demonstreerige konkreetseid oskusi rollimängu kaudu. damiseks. Olenevalt õpitava käitumise keerukusest võib osutuda vajalikuks protsessi mitu korda korrata, keskendudes erinevatele õppeülesannetele. 4. Kommentaarid ja küsimused - julgustage kliente nähtuja kuuldu üle arutlema ning segaseks jäänud küsimusi täpsustama. Westwoodi kirjeldatud rollimänge ja harjutusi saab tõhustada audio-ja videosalvestiste tegemise ja ettemängimisega (nagu kirjeldati eelmises peatükis). Kasutades nõusta- 5. Esialgne harjutamine - julgustage kliente kordama/simuleerima eelnevalt misel seda meetodit, on teil võimalus keskenduda koos klientidega konkreetsetele modelleeritud käitumist. käitumisharjutustele ning osutada probleemidele ja edusammudele. Aktiivne kaasamine rroDieemi lanenaamise utesanaea: siaemete 225 s?lmimine, otsustamine, valmistumine lugu veidi kohandada, mille tulemusena see omandab täiesti teistsuguse tähenduse. Käitumise harjutamise meetodi harjutuste osa saab laiendada ka visualiseerimise abil. Tähtis on, et kliendid õpiksid kindlaks tegema oma parimad lood ja neid vestlustel Visualiseerimisel harjutavad kliendid olukordi mõttes, keskendudes protsessi igale tulemuslikult kasutama. Siin muutubki käitumise harjutamine oluliseks. etapile ja kujutledes, kuidas nad ülesanded edukalt täidavad. Visualiseerimise element On tähtis, et klient oskaks vestlustel oma lugu ladusalt esitada. Mõne hästi formu- võib olla tavapärasele käitumise harjutamise protsessile oluline lisandus. leeritud too väljatöötamine võib eneseusaldust kasvatada. Samuti on käitumusliku Töövestlustel kasutatakse aina sagedamini käitumusliku intervjuu võtteid. Käitumusliku intervjuu küsimustele vastamisel klientidele abiks piiratud arvu lugude eri tahkude intervjuu meetodi puhul palutakse klientidel tuua konkreetseid näiteid, mis kinnitavad kasutamine. Kui kliendid hakkavad oma lugusid jutustama, oleks kasulik, kui nad neid omadusi ja oskusi, mille olemasolu nad väidavad. Näiteks kui klient väidab, et ta on viimistleksid, nii et loo sündmused oleks õiges ajalises järjestuses ja lugu ise oleks ,,meeskonnamängija", peab ta esitama tõendeid selle kohta, et ta on oma varasemas olukorrale vastavalt sobiva pikkusega. Mõned inimesed alustavad lugu ja eksivad siis töös tõepoolest meeskonnatööd teinud (tavaliselt palutakse rääkida mõni lugu, mis seosetute üksikasjade rägastikku. Töövestlusel on oluline rääkida lühike lugu, mis on väidet kinnitab). See võib põhjustada üsna palju stressi ja mõni inimene kangestub, kui ühtlasi huvitav ja informatiivne. tal palutakse näiteid tuua. Inimeste abistamine käitumusliku intervjuu küsimustele asjakohaste vastuste väljatöötamisel muutub karjäärinöustamise oluliseks osaks. See ülesanne võib tunduda üsnagi keeruline, arvestades, kui palju erinevaid küsimusi võidakse esitada. Kõnealust meetodit kasutades olen ma leidnud, et on võimalik töötada mõne põhilise looga ja neid erinevatele küsimustele vastamiseks veidi kohandada. Näiteks lugu, mida kasutati eespool meeskonnatöö kohta toodud näites, võib viidata ka muudele omadustele - algatusvõimele, paindlikkusele, juhtimisoskusele jne. Lugude viimistlemise õppimine ja täielik arusaam sellest, mida iga lugu endas kätkeb, on üks tähtsamaid karjääri arendamise oskusi. Aitamaks inimestel oma lugusid välja töötada, olen ma tihti alustanud harjutusest, milles tuleb nimetada teatud tavapäraseid oskusi, mida tööandjad hindavad. Näiteks rõhutavad paljud tööandjad tänapäeval meeskonnatöö oskust, loomingulisust ja probleemide lahendamise oskust. Klientide esimene ülesanne on määratleda, millised oskused neil enda arvates on. Seejärel tuleb mõelda, kuidas neil on võimalik oskuste olemasolu tõestada. Alustades ühest oskusest, paluge kliendil seda lühiloo vormis tõestada. Kui lugu on räägitud, kaaluge hoolikalt, mida see näitab. Millistele teistele oskustele lugu veel osutab? Siinkohal kasutatakse sama formaati nagu tugevuste ringi puhul (IV peatükk). Tuleb tähele panna, et lood, mida me räägime, sisaldavad hulgaliselt teavet. Samuti võib i ivviuviiu lum-imum uv. UU.J UI IUUU. JIUCIIICLC s?lmimine, otsustamine, valmistumine Loo jutustamisel on teiseks piiravaks teguriks jutustaja eneseusaldus. Kui inimesel VM A«1 + II UivwJnvniMft rlml AAM puudub eneseusaldus, siis tõenäoliselt pisendab ta oma oskusi ja võimeid või jätab neist üldse rääkimata. Isegi õnnestumisi ja saavutusi kiputakse selgitama näiteks hea õnne või vedamisega (VI peatükk - «Plaanitud juhus"). Isiklikku tegutsemistahet, millel vaicm upuu ................. -- UIUIUUVJ on karjääri tulemuslikus kujundamises väga oluline roll, kaldutakse alahindama (Chen 2006). Sellises olukorras on kindlasti vaja mõnd hoovõtutoimingut (II peatükk). Klient Varem õpitu hindamine on selline lähenemisviis teadmistele, mille puhul mingi peab teadvustama oma olemasolevate oskuste taset ning mõistma, et ta on suuteline konkreetse lõputunnistuse asemel keskendutakse tegelikule pädevusele. Seda õppimist jätkama ja oma oskusi täiendama. Õpivalmidus on tähtis omadus, mida paljud lähenemisviisi iseloomustab arusaam, et õppida võib mitmel erineval moel ja inimestele tööandjad ja koolitajad on valmis toetama. tuleb anda võimalus näidata õpitu kogu ulatust, sealhulgas löö- ja elukogemuste kaudu ning koolis ja kursustel omandatut. Samuti tuleb tegeleda küsimusega, kuidas teisendada erinevad tegevused oskusteks, mis sobivad kompetentside raamistikku. Selles etapis võtab nõustaja endale nn Õpitu väljendamine tähendab sageli loo rääkimist. Loo elemendid kirjeldavad, kuidas kultuurigiidi rolli, aidates inimestel õppida, kuidas määratleda oma oskusi ja esitada õpitu omandati ja kuidas seda eri kontekstides on kasutatud. Nõustaja üks ülesanne on teavet viisil, mis sobib tööandjate ootustega. See kultuuriline teave ei puuduta üksnes astuda klientidega dialoogi ja algatada lugude rääkimine, aitamaks neil õpitut oskusi, vaid käib ka professionaalsuse ning üldiste hariduse ja tööga seotud ootuste kirjeldada, nii et selle saaks ümber tõlgendada kompetentsideks. kohta. Loo rääkimine algab suhte loomisest. Ei saa lihtsalt eeldada, et inimene hakkab kohe Lõpuks tuleb veel arutada, kuidas oma lugu esitada, ja seda harjutada (käitumise oma saavutustest rääkima. Selle asemel on vaja võtta aega, et mõista isiklikke ja harjutamine - vt eelmist osa). Tööandjate ja haridusasutustega suhtlemiseks peavad kontekstiga seotud asjaolusid loo taga - mõista inimest loo taga. Töös, mida me teeme inimesed õppima, kuidas end selgete ja sisukate lugude kaudu väljendada. põlisrahvaste esindajatest klientidega (McCormick, Amundson & Poehnell 2006), tähendab see lähenemisviis, et alustada tuleb inimeste vastu huvi tundmisest. Selleks Varem õpitu hindamine kuulub lahutamatult tööturult tõrjutud klientide edasiliikumisele kasutame me muu hulgas lemmiktegevuste harjutust (vt II peatükk - «Ühisosa leid - kaasaaitamise juurde. See protsess nõuab jätkuvat dialoogi ning uurimise ja loo mine"). Samuti hõlmab see õhkkonna loomist, kus klient tunneb, et ta on midagi väärt ja rääkimise hõlbustamist nõustaja poolt. Kvalifikatsioonide tunnustamine on loomulikult et temast hoolitakse (II peatükk - «Inimese olulisust rõhutava õhkkonna loomine"). vaid üks osa keerulisemast pildist. Paljudel juhtudel on kliendil vaja töötada välja Suhte loomise järel hakkab lugu hargnema. Sellelt aluselt saab nõustaja julgustada õppimisplaan, mis võimaldab tal saavutada oma pikaajalised eesmärgid. Näiteks klienti kogu lugu rääkima (V peatükk - «Lugude jutustamine"). Kuid isegi siis jätavad töötasin Venemaalt pärit advokaadi Slavaga, kes püüdis oma peret ülal pidada ja paljud kliendid mõne asja rääkimata või näitavad oma saavutusi väiksematena. Minu samas astuda samme juristikaijääri jätkamiseks. Ta oli seadnud karjäärieesmärgiks kolleeg Gray Poehnell nimetab seda kultuurist tulenevaks tagasihoidlikkuseks. Nii- notariameti. Et see eesmärk muutuks reaalsuseks, oli tal kõigepealt vaja parandada sugust stsenaariumi arvestades on tähtis, et nõustaja alustaks dialoogi saavutuste oma inglise keele oskust. See tähendas õppimist klassiruumis ning samuti osalise teemal, kasutades avatud küsimusi, saamaks lisateavet oskuste ja võimete kohta, mis tööajaga töö leidmist, mis andis talle võimaluse teenida raha ja harjutada inglise keelt. võivad vajada edasist täpsustamist. nMiiviic Midiammc cco 1 s?lmimine, otsustamine, valmistumine Kuigi CV koostamise ülesanne on õppimise ja teiste aitamise mõttes kasulik, Tl 1% ^·*%>·% m *** (T* li t » -% peegeldub neis tavaliselt vastavasisuline kirjandus. Ühel lõpukursusel esitasid aga kaks üuiiciiuaiiiinc v.v ja minu üliõpilast töö, mis oli tõeliselt uuenduslik. Uuenduslik oli nende keskendumine CV soovituskirja kirjutamisel viimasele ehk soovitajate osale. Minu enda puhul on nii, et kui ma olen ära märkinud oma vastutuse, oskused, töökogemuse ja hariduse, olen ma valmis lihtsa fraasiga LV koostamise kohta on kirjutatud loendamatul hulgal raamatuid. Neil, keda huvitab LV ..soovituskirjad esitatakse nõudmisel" CV lõpetama. Minu üliõpilaste töö aga näitab, et koostamine, oleks hea alustada ajakohase juhendi hankimisest. Praegu paistab olukord soovist asjaga kiiresti ühele poole saada jäetakse CV koostamise protsessi üks tähtis olevat selline, et koostatakse kas kronoloogiline vöi funktsionaalne CV, ja enamiku osa sageli tähelepanuta. inimeste arvates on kõige sobivam nende kahe variandi kombinatsioon. CV pikkus Fleming ja Ritchie (2002) kirjeldavad seda protsessi juhendamisena soovituskirja sõltub veidi ametikoha standarditest, kuid valdavalt püütakse piirduda kahe- kolme kirjutamisel ja see koosneb viiest etapist. leheküljega. Seisukohad CV koostamise suhtes tunduvad olevat väga erinevad ning paljud autorid on varmad loetlema, mida tuleb ja mida ei tohi CV-s märkida. Kuigi osa 1. etapp - eesmärgi seadmine neist nõuannetest on õigustatud, siis kohati on tunda ka mõningast dogmatismi. Mul on Kõigepealt määratlevad kliendid üldised eesmärgid ehk selle, mida nad loodavad olnud võimalus arutada CV-de koostamist karjäärinõustajatega. Meie vestlus muutus soovituskirja abil saavutada (nt osaleda koolitusprogrammis, toetada oma peagi kaootiliseks ja inimesed hõikasid välja mitmesuguseid reegleid ja tõlgendusi selle kandideerimisavaldust jms). kohta, kuidas üks CV peaks välja nägema. Kõige sellejuures on minu arvates oluline meeles pidada, et tõde on vaataja silmades - lõpliku otsuse teeb tööandja. 2. etapp - soovituskirja sisu Selles etapis hinnatakse põhjalikult oskusi, isikuomadusi, huve ja saavutusi, mis soovituste osas tuleks esile tuua. Kasutage CV-d eneseanalüüsi ja turundamise vahendina. 3. etapp - kelle poole pöörduda? Kelle poole tuleks pöörduda, arvestades püstitatud eesmärke? Kliente julgus- Ma olen oma viimase kursuse üliõpilastele alati andnud ülesande leida keegi, kelle tatakse pakkuma välja kuni viis inimest, kes võiksid anda konkreetset ja asja- jaoks CV koostamine on raske pähkel (noor inimene, teisest riigist pärit inimene, kohast teavet, tänu millele klient eristuks positiivselt teistest kandidaatidest. tööturule tagasipöörduv inimene), ning töötada ühiselt välja asjakohane CV ja tegevus- Selles etapis töötatakse välja täpne teave, kuidas ja millal nende inimestega kava (turundusstrateegia). Seejuures pööran ma erilist tähelepanu asjaolule, et CV-d ühendust võtta. kasutataks eneseanalüüsi ja -turundamise vahendina. Tänu sellele ülesandele leiab mõni inimene töö ja enamikul ülesandes osalejatest kasvab eneseusaldus. Tulemused ületavad esialgseid ootusi märkimisväärselt. 230 Aktiivne kaasamine s?lmimine, otsustamine, valmistumine 4. et-SPP soovitajatega ühenduse võtmine ,, Ma hindan väga jõupingutusi, mida te tegite, et aidata mind . g§j|:ptakse konkreetsed ettepanekud inimestega ühenduse võtmise kohta. Kuna see on minu jaoks nii oluline, siis kas teile sobiks, kui ma teen teie Potentsiaalselt soovitajalt küsitakse, kas ta on valmis soovituskirja kirjutama , ja 4 soovituskirjas mõned muudatused, et see oleks kooskõlas sellega, mida pakutakse välja ideid selle kohta, mis kirjas vöiks sisalduda. Siin muutubki ütlesid minu teised soovitajad?" juh^ndaii'im. vituskirja kirjutamisel väga tähtsaks. Sõltuvalt olukorrast tehakse ,, Tänan teid väga soovituskirja eest. Mulle meeldib väga____________, ettep.m kuid ja pakutakse abi. Toon mõned näited: kuid ma panin tähele, et selles ei mainita eriti____________. Seeon aga ,, Täi ' nõustusite soovituskirja kirjutama. Kuulutuses on kirjas, et otsiikes oskus, mis aitab mul oma eesmärgini jõuda. Kas te võiksite selle kohta rohkem näiteid lisada? Näiteks panin ma tähele, et te kirjutasite minu on uuenduslikud ja suudavad teha meeskonnatööd. viimase (praktikaaruande, hindamise) kohta__________. Ehksaaksselle Ma koosu,., PIII tööülesannetest, mis minu arvates neid omadusi teabe sinna lisada?" tõendavad. Teile e, ub veel mõni selline tööülesanne. Kas teil oleks võimalik kirjutada soo\. kiri seda silmas pidades ? Lisaks, kas ma saaksin See on muidugi ka etapp, kus saadetakse tänukirjad ja palutakse jätkuvat toetust. teie kommentaare/kirja näha, enne kui te selle ära saadate?" Soovituskirja kirjutamise juhendamisega on seotud ka eraldi soovituste lehe koosta- ,, Tänan, et nõustusite minu soovitajaks olema. Mul on mõned mine, millele pannakse kirja soovitaja koos kontaktandmetega ja tema poolt öeldu. ettepanekud selle kohta, mis soovituskirjas peaks sisalduma. Nad Sellist turundusvormi kasutatakse tavapäraselt raamatukaantel, kuid ma pole kunagi tahavad väga konkreetset informatsiooni. Ma tegin nimekirja sellest, mille näinud seda CV soovituste osas. See võib mõjuda väga üllatavalt ja seega anda kan- peaks kindlasti ära märkima. Edastan teile ka koopia oma CV-st." didaadile väikese lisaeelise. Niisugune soovituste leht on eriti kasulik siis, kui inimene vahetab kutseala või on tööturule naasmas. Olles aastate jooksul palju soovituskirju kirjutanud, hindan ma neid, kes võtavad initsiatiivi enda kätte ia anwsd : elle kohta, mida kirjutada. Kõigi Juhendamine soovituskirja kirjutamisel nõuab teatavat söakust ja võib seetõttu mõne puhul ei pr si kasutades tuleb olla ettevaatlik. tööotsija jaoks keeruline ülesanne olla. Paljudel juhtudel hindavad soovitajad mõningast On inimes .Kkumine protsc .da nad peavad konfidentsiaalseks. suunamist ja tagasisidet. Kliente tuleb julgustada neid võimalusi ära kasutama ja oma SaiMSug; ettevaatust tuleb rakendada ka viimases, jälgimise etapis. soove aktiivselt esitama. 5, ®tapp - jälgimine Olles palju soovituskirju kirjutanud, hindan ma neid, kes võtavad initsiatiivi enda Km onn "tiinud "oovitust tõrjutama, tuleb üles märkida.i-.-Uega kätte ja annavad veidi juhiseid selle kohta, mida kirjutada. üt> neiust võeti, ning rusMijade K saamise kuupäevad ja kellaajad. Kui kiri on kätte saadur jn võimalik veel juhiseid anda. Alljärgnevalt mõned näited: `Eestis on levinud ka soovitajatele helistamine - näiteks personalifirma helistab kandidaadi poolt loetletud soovitajatele, et koguda kandidaadi kohta lisainfot. Sellisel juhul teavitatakse soovitajat sellest ja valmistatakse ta ette telefonikõneks. VII peatükk l?petamisega seotud ?lesanded /vI/I/miia4-a WIMNUVUIC PROBLEEMI KOKKUVÕTMISE JA NÕUSTAMISE LÕPETAMISEGA SEOTUD ÜLESANDED M A l i r f n fM1! r /n r r i Nõustamisprotsessi viimases etapis lõpeb nõustaja ja kliendi vaheline töö. Lõpuetappi jõudes HUUDiailllO|JI ULDCDDI valitseb lootus ja ootus, et on liigutud esitatud probleemi (de) lahendamise poole. Selles sõlmpunktis hindan ma väga nende ülevaatlike ja lahendusele keskendunud nõustajate kokkuvõtmine tarkust, kes kiidavad saavutatud edusammude eest, ent mõistavad ka, et kliendil võib osutuda Kui nõustamise lõpetamise otsus on sõnastatud, võivad nõustaja ja klient hakata mõtlema vajalikuks tulevikus endaga veel tööd teha. Enamikul karjäärinõustajatel on nõustamiseks ette sellele, mida on ühiselt veedetud ajajooksul saavutatud. Seejuures minnakse tagasi probleemi nähtud piiratud aeg ja seetõttu sõltuvad nõustamise lõpetamisega seotud toimingud sellest, esialgse määratluse juurde ja käsitletakse ka erinevaid probleemi lahendamise ülesandeid, mida on kasutada oleva ajajooksul võimalik saavutada. mida nõustamise käigus kasutati. Järelemõtlemisprotsessi vältel on teil võimalus määratleda Nõustamise lõpetamise otsust mõjutab kindlasti tugevalt ümbritsev reaalsus, kuid milleski mõned kliendi tugevad küljed, mida te tähele olete pannud, ja neid kommenteerida. saavad nõustaja ja klient ka kokku leppida. Teatud hetkel lepitakse vastastikku kokku nõustamise lõpetamise ajas. Lõpetamise märguanne võib tulla nii nõustajalt kui ka nõustatavalt ning see võib olla kas verbaalne või mitteverbaalne. Kui mõlemad pooled on Ma olen oma praktikas avastanud, et tähtis on rõhutada konkreetseid hetki, mil võis täheldada edasiliikumist - selgeid märke vaatenurga muutumise kohta. lõpetamise küsimuse teadvustanud, võivad läbirääkimised alata. Klient võib soovida rohkem aega, et töötada muude teemadega, ja ka nõustaja võib osutada asjaolule, et rahuldava lõpptulemuse saavutamiseks tuleb veel midagi teha. Nõustamis- suhte võib lõpetada kumbki Meenutage koos kliendiga, mis nõustamisseansside käigus selgeks sai. Selle lähenemisviisi osaline, kuid kahtlemata saadakse parimaid tulemusi vastastikuse kokkuleppe korral. puhul on lähtepunktiks alati kliendi mälestused. Meil, nõustajatel, on oma arvamus selle kohta, Nöustamissuhte lõpetamisel on minu arvates tähtis käsitada lõpetamisperioodi nõustamise mis toimis ja mis mitte, kuid huvitav on oma isiklikust raamistikust välja astuda ja lasta kliendil eraldi etapina, millel on oma eriomadused ja millele tuleb pühendada piisavalt aega. Paljud meile rääkida, kuidas tema kogu protsessi tajus. Vaatenurkade erinevused on tavapärased ja nõustajad teevad selle vea, et kiirustavad läbi lõpetamis- protsessi, pööramata selle toimivad olulise tagasisidemehhanismina. kvaliteedile piisavalt tähelepanu. Nõustamise eelseisvast lõpetamisest avameelselt rääkimine Minu arvates on nõustamise eri aspektidele tagasivaatamisel tähtis rõhutada konkreetseid ja etteteatamine on eduka lõpetamise seisukohalt olulised ülesanded. Mõnel juhul võib hetki, mil võis täheldada edasiliikumist. Neil hetkil oli näha selgeid märke vaatenurga nõustamine üsna kiiresti lõpule jõuda, kuid isegi siis on vaja pühendada veidi aega muutumise (olukorra ümbertõlgendamise) kohta. Sellistel juhtudel ütleb klient midagi taolist: lõpetamisetapile. ,,See pani mind tõesti mõtlema. Ma pole kunagi sellele-niimoodi vaadanud." ,,Ma olin alati suures masenduses, kui mu CV-d vastu ei võetud. Kui mulle nüüd jälle ära öeldakse, siis püüan sellest midagi õppida ja parandada viisi, kuidas ma end esitlen." l?petamisega seotud ?lesanded I luuiccmi rsuMSUVULilllbC Jd IlUUStämiSe lõpetamisega seotud ülesanded Keskendudes neile erilistele hetkedele, aitate kinnistada nõustamisseanssidel õpitut ja mõtlemise muutumist. Sündmuste meenutamine on loomulikult vaid üks osa kokkuvõtte Kahjutunde ja ebakindluse tegemise protsessist. Teine äärmiselt tähtis element on teie poolt täheldatud positiivsete isikuomaduste kirjeldamine. Seejuures on eriti kasulik määratleda muutused, mida te olete tunnistamine Nõustaja ja kliendi vahel tekkinud tugevat sidet kasutatakse sageli selleks, et edendada tähele pannud. Tugevatele külgedele osutamiseks võib öelda näiteks midagi sellist: nõustamise eesmärkide saavutamist. Kliendid, kes sõlmivad oma nõustajaga tiheda töösuhte, ,,Kui te nüüd oma eesmärkidest räägite, siis on ilmselge, et te olete väga saavad nõustamisest tõenäoliselt rohkem kasu (Bedi 2004). Edukaks nõustamiseks vajalikud sihiteadlik. Alguses te ütlesite, et kõik ajab teid segadusse, aga te olete teinud positiivsed inimsuhted muudavad aga nõustamise lõpetamise raskemaks (nii kliendi kui ka tõepoolest tublit tööd, et jõuda sinna, kus te praegu olete." nõustaja jaoks). Nõustamise lõpetamisel on kahjutunne tavapärane ja seda tuleb ka endale tunnistada. Ma mainisin raamatu alguses, et paljude nõustajate ja klientide jaoks on alustamine Kui te jätate aega kokkuvõtte tegemiseks, siis annab see teile ja teie klientidele võimaluse ja lõpetamine raske. Teatava kaotuse tunnetamine on kindlasti väga reaalne tegur mõnegi vaadata tagasi nõustamisprotsessi käigus saavutatule. Niisugune tagasivaatamine toetab L?petamiseks valmistumine saab alguse juba n?ustamissuhte s?lmimisel. nõustamissuhte puhul. saavutatud muutusi ja toimib hüppelauana edasise tegevuse kavandamisel. suhte s?lmimisel. Esialgsete eesm?rkide paikapanemise ajal arutatakse sageli ka seda, kui kaua n?ustamine kestab. Orienteeruva kuup?eva m??ramine aitab struktureerida n?ustamist nii, et n?ustamise l?petamine ei tule ootamatult. Kui kavandatud on m n raske uskuda, kui kiiresti aeg lendab. Kahe n?dala p?rast (eeldusel, et n?ustamisseansid toimuvad kord n?dalas) on meie ?hine aeg l?bi." d muutusi ja juhtida t?hele?panu n?ustamisseansside eelseisvale l?petamisele. 238 Aktiivne kaasamine tas UOL UUI II I IVUIXVUVO (?petamisega seotud ?lesanded Viimasel nõuslainisseansilon täiesti asjakohane mainida kahjutunnet. S3geli on seda Tegevuskava koostamine liiki arutelu kõige parem alustada iseendast rääkimisega. Võib öelda näiteks nii: ,,Mn hakkan meie iganädalastest kohtumistest puudust tundma. Mulle Edasise tegevuse kavandamine on nõustamisprotsessi lõpetamise väga tähtis osa. meeldis teid tundma õppida ning ma imetlen teie julgust ja visadust Tegevuskava koostamine annab võimaluse õpitut kinnistada ja suunata klient tema karjäärivõimaluste otsingul." enda algatatud tegevuse uutesse etappidesse. Samas oleks eksitav öelda, et nõusta- miselt lahkudes on kõikide klientide probleemid lahendatud. Paljude jaoks on nõusta- Muidugi ei teki kahjutunnet mitte igas olukorras ja ma soovitan nõustajatel selliseid mine vaid üks samm pikal teel. märkusi teha ainult siis, kui tunded on ehtsad. Teine tavap ie tunne, mis nõustamise lõpetamisega kaasneb, on ebakindlus. Paljude klientide puhul tõstab nõustamine enesehinnang t ja kasvatab tegutsemistahet. Tekib Eelduseks on, et väikeste muutuste tegemine mõjutab ka suuremat pilti. loomulik liim et kui nõustamistu anL , . *b kõik koost. Siin muutubki väga oluliseks isikli tegutsemistahe ja oskus seda kasutada. Teie peate suutma klientidele selgeks teha, - neil on tegelikult olemas oskuser -`seisvaks edukaks Tegevuskava koostamisel ja eesmärkide seadmisel on kasulik mõelda nii lühi- kui ka toimetulekuks. Konkreetsed näited kliendi vastavate oskuste kohta muudavad sellise pikaajalisele tegevusele. Et aidata oma klientidel keeruliste olukordadega toime tulla, kinnituse usutavaks. võiksite juhtida nende tähelepanu konkreetsetele ja saavutatavatele eesmärkidele. Eelduseks on, et väikeste muutuste tegemine mõjutab ka suuremat pilti. Walter ja Kui klientidel on raske kahjutunde või ebakindlusega toime tulla, siis paluvad nad Peller (1992) on andnud järgmised soovitused, kuidas seada eesmärke nii, et sageli nõustamise pikendamist. Siinkohal on oluline, et te saaksite aru, kas selline õnnestumise tõenäosus oleks suurem. palve on põhjendatud või on tegemist olukorraga, kus nõustamissuhte jätkamisest on väga vähe võita. Kui teil palutakse nõustamist pikendada, võib olla kasulik tekitada · Ole eesmärkide sõnastamisel positiivne. Rõhuta seda, mida tegevuskava abil võimalus, et klient astub edaspidi aeg-ajalt teie juurest läbi ja teie võtate temaga saavutatakse. vahetevahel ühendust, et uurida, kuidas tal läheb. · Kasuta kavatsuste kirjeldamiseks tegevusele viitavaid sõnu (nt uurimine, kirju- tamine, helistamine). · Keskendu olevikule. Mis juhtub pärast seda, kui klient lahkub nõustamisseansilt? · Ole konkreetne ja mõtle kõik üksikasjad läbi. · Pööra erilist tähelepanu nendele valdkondadele, mida klient saab ise mõjutada. · Kasuta näiteid ja metafoore, mis haakuvad kliendi kogemustega ja mida ta mõistab. l?petamisega seotud ?lesanded Need soovitused on mõeldud selleks, et juhtida kliente konkreetsete ja realistlike toimingute miseks. Teisalt võib tegevuskava saata kliendile postiga umbes üks kuu pärast selle koostamist. suunas, mille puhul õnnestumise tõenäosus on suur. Kavast ei peagi palju rääkima, juba selle kättesaamine meenutab kliendile kohustusi, mille ta on enesele võtnud. Et tegevuskava koostamine oleks tulemuslik, on oluline panna klient end töö käigus otsustajana tundma. Kui klient ei ole tegevuse kavandamisse kaasatud, siis on väga tõenäoline, et pärast nõustamisseansse ei saavutata eriti midagi. Kõnealuses etapis peate nõustajana kandma erilist Võib väita, et tegevuse kavandamine kuulub lahutamatult nõustamise iga aspekti juurde. hoolt selle eest, et klient oleks täielikult kaasatud ja toetaks teie soovitusi. Nõustajal on selles etapis tähtis roll, aidates kliendil täpselt määratleda, mis edaspidi juhtuma peaks. Ei piisa lihtsalt teadmisest, et järgmise sammuna võetakse ühendust mingi õppeasutusega Teist laadi tegevuse kavandamine toimub siis, kui te otsustate minna probleemi määratlemise eesmärgiga saada teavet tulevaste kursuste kohta. Lisaks sellele peab klient täpselt paika juurest otse nõustamise lõpetamise juurde ja otsite võimalusi asjakohaste soovituste andmiseks. panema, millal ja kellele ta helistab. Kliendi suunamine kõikide üksikasjade läbimõtlemisele on Sellises olukorras võtab nõustaja endale konsultandi rolli. Peamine ülesanne on suunata klient tegevuse kavandamise oluline osa. sobivatesse nõustamis- või õppeprogrammidesse. Selleks peab nõustajal olema hea ülevaade olemasolevatest koolitustest ja nende korraldajatest. Kui kliendid kaaluvad, milliste võimalustega Lisaks tegevuskava üksikasjade täpsustamisele võiksite veenduda, et kliendil on varuplaan jätkata, loeb väga palju nõustaja professionaalne arvamus. Professionaalsuse üks aspekt on juhuks, kui asjad ei lähe nii, nagu ta ootab. Paljudel klientidel on ainult üks tegevuskava ja nõustaja teadlikkus oma erialateadmiste piiridest. Selle teadmiseta võib nõustaja avastada, et ta ei ootamatute takistustega silmitsi seistes satuvad nad ummikusse. Tänapäeva tööturul on väga oska klienti aidata ja vajab hädasti ise konsultatsiooni. palju määramatust ja kliendid peavad olema valmis selles uues reaalsuses tegutsema. Võimalike takistuste ettenägemine suurendab eneseusaldust ja üldist valmisolekut. Te saate oma kliente Ehkki tegevuse kavandamist on tihedalt seostatud nõustamise lõpetamise etapiga, võib väita, et aidata, kui korraldate raskete olukordade teemal ajurünnaku ja harjutate neile reageerimist. see kuulub lahutamatult nõustamise iga aspekti juurde. Juba nõustamisele tulek on võrdsustatav tegevuse kavandamisega. Kliendid kaaluvad oma valikuvõimalusi ja mingil põhjusel otsustavad Tegevuskava koostamise protsess saab kindla aluse, kui klient suudab paberil oma sõnadega sõlmida nõustamissuhte (eeldusel, et nõustamisel osaletakse vabatahtlikult). Paljudel juhtudel paika panna, mida ta lühiajalises ja pikemas plaanis tegema hakkab. Tegevuskava kirjapanek muudavad probleemid nõustmise käigus oma kuju. Mõned neist muutustest on tingitud aitab muuta selle konkreetsemaks ja millekski, mille eest klient vastutab. Olemata küll õiguslikult nõustamisprotsessi paremast mõistmisest, teised aga tulenevad nõustajaga usaldusliku suhte siduv, toimib paberile pandud tegevuskava kliendi ja nõustaja vahelise lepinguna. Kumbki pool loomisest. Minu arvates on tähtis olla klientide teisenevate vajaduste suhtes pidevalt valvel ja allkirjastab selle dokumendi, et kinnitada kavatsuste tõsidust. Tegevuskava tseremoniaalne valmis muutustele uute tegevuskavade väljatöötamisega reageerima. allkirjastamine tugevdab sümboolsel tasandil kliendi pühendumist asjakohasele tegutsemisele. Et tegutsemistahet veelgi tugevdada, võiksite kliendiga hiljem ühendust võtta ning kontrollida, kuidas tegevuskava elluviimine edeneb ja mida klient on saavutanud. Nõustaja isiklik huvi motiveerib klienti ja sageli piisab sellest, et innustada teda uuesti tegevuskava rakendama. Niisugune järelkontroll on ka sobilik vahend nõustamise tõhususe kohta andmete kogu- AKlllVne l?petamisega seotud ?lesanded Tegevuse kavandamine tundub toimuvat kahel tasandil. Ühelt poolt kavandatakse tegevust Enesejuhtimine nõustamiskohtumiste käigus (nõustamissisene tegevuse kavandamine) ja teisalt toimub tegevuse kavandamine väljaspool nõustamist (nõustamisväline tegevuse kavandamine). Kui Igapäevavestluses kasutavad mõned inimesed isikliku arengu kirjeldamiseks kõnekujundit klient käib nõustamisel, võib nõustamisseanssidel toimuvas ette tulla märkimisväärseid ,,kala püüdma õppimine", millele vastandub ,,ka(a kinkimine". Mõte on selles, et inimesed, kes muutusi (nõustamissisene tegevuse kavandamine). Vähesel määral võidakse kasutada ka õpivad võtteid, mida nad saavad iseseisvalt kasutada, on teistest paremini varustatud. nõustamisvälist tegevuse kavandamist. Nõustamise Kliendid ?pivad lõpetamisel k?ige paremini tegutsedesliigutakse aga ja omaenda tavaliselt k?itumise eest vastutust v?ttes. Selle eesm?rgi saavutamiseks peateja olema valmis v?tma otsese Õppimine võib aga nõuda aega vaeva ning alati onteenuse?pakkuja kiusatus minnarollipõhivõtteid asemel ?piprotsessi konsu nõustamisvälise tegevuse kavandamise suunas. Just seda liiki tegevuse kavandamist omandamata otse lahenduste juurde. peetakse tavaliselt silmas nõustamisalases kirjanduses. atakse pjedestaalile ja tal palutakse eraeluliste v?i karj??riga seotud probleemide lahendamiseks imet teha. Nagu te h?sti teate, ei ole lihtsaid vastuseid olemas ning kliendid peavad olema valmis p?hendama aega ja vaeva oma?enda lahendusteni j?udmi p??stma, kui nad raskustesse satuvad. 244 Aktiivne kaasamine Krooieemi KOKKuvotmise ja nõustamise 245 lõpetamisega seotud ülesanded Kõnealust lähenemisviisi iseiuumusLab veendumus, et kliendid õpivad kõige paremini tegutsedes ja Enesesisendusele keskendumine võib aidata klientidel õppida, kuidas end edu saavutama omaenda käitumise eest vastutust võttes. Selle eesmärgi saavutamiseks peate olema valmis võtma motiveerida. otsese teenusepakkuja rolli asemel õpiprotsessi konsultandi rolli. Teine enesejuhtimise meetod käsitleb probleemide lahendamist ja seda, kuidas tulla toime Konsultandi rollis tuleb teil kasutada väga mitmesuguseid meetodeid kliendi enesejuhtimise keerulistes olukordades. Et mitte olukorra üle kontrolli kaotada, võivad kliendid õppida, kuidas arendamiseks. Esimene meetod on seotud sellega, kuidas õpetada klienti oma käitumist jälgima ja toimuvat analüüsida ja toimivaid lahendusi välja töötada. Probleemide lahendamisel on olulised teistelt tagasisidet küsima. Ehkki tagasiside, mida teie annate, on Väga tähtis, tuleb liikuda mugavast sellised oskused nagu probleemi määratlemine (probleemi piiritlemine, põhielementide eristamine), nõustamissuhtest väljapoole ja suhelda teiste inimestega. Selle protsessi esimene oluline samm on ajurünnak, alternatiivide analüüsimine, visualiseerimine ja tegutsemine. Nagu eespool mainitud, tuleb anda kliendile võimalus oma tegevuse analüüsimiseks ja hindamiseks. Selleks tuleks klienti enamik kliente nõustamisele seetõttu, et nad on ummikusse sattunud. Hea pikaajalise toimetuleku- juhendada ja julgustada hankima pereliikmetele sõpradelt, tööandjatelt tagasisidet selle kohta, milli- strateegia loomiseks tuleks neil aidata arendada oskusi, kuidas raskete ja ootamatute olukordadega sena ta teistele paistab. hakkama saada. Kui klient Õpib jälgima oma käitumist, peab ta õppima ka seda, kuidas mitte takerduda negatiivse Meie praeguses globaalses ja teadmistepõhises maailmas on elukestev õppimine elementaarne enesesisenduse püünistesse. M me tihti iseenda suhtes kõige karmimad kriitikud nim . vajadus (Amundson 2005, 2006a). Te võite julgustada kliente enesetäiendamise protsessi jätkama, "'vnem> . . m e üksnes õõnestab enesekindlust ja vähendab kasutades mitmesuguseid õppimisvõimalusi. Pikaajaliste plaanide tegemisel võib osutuda vajalikuks motivatsioon Enesejälgimise UK3 aspekt on see, et me kuulame tähelepanelikult, mida me iseendale juhtida erilist tähelepanu tegevuste loogilisele järjekorrale (ka raskusastmete kaupa) ja valida selliseid oma õppimisvõime ja tulemuste saavutamise võime kohta ütleme. Inimesed, kel ükski asi kuidagi ei tegevusi, mis pakuvad võimalust end proovile panna, kuid ei ole samas kliendi jaoks hirmutavalt õnnestu, ütlevad sageli midagi sellist: keerulised. ,,See on nii nõme! Ma ei saa sellega kunagi hakkama." Ilmselt kõige tähtsam enesejuhtimise meetod on seotud vajadusega enda eest jätkuvalt hoolt kanda. Meil kõigil tuleb leida iseenda jaoks aega ning me peame saavutama tasakaalu oma KUskumatu, et ma seda tegin. Kas ma üldse kunagi targemaks ei saa?" emotsionaalsete, füüsiliste, kognitiivsete, sotsiaalsete ja vaimsete vajaduste vahel (Amundson 2003; Inimesed, kes on edukalt õppinud kasutama positiivset enesesisendust, lähenevad tavaliselt Peruniak 2008). Üha toimekamas maailmas on kerge oma prioriteedid silmist lastaja allapoole järgmiselt: libiseda. Klientide suunamine nende isiklike vajaduste nägemise ja ka iseenda premeerimise poole võib enesejuhtimisele kaasa aidata. Bezanson et ai. (1985) kasutavad selle-teema uurimise ,,Nii, mis siin nüüd valesti läks? Ma proovin teisiti teha ja vaatan, kuidas $iis välja hõlbustamiseks näiteks selliseid küsimusi: tuleb." ,,Mida te oma lõbuks teete? Mida te lõõgastumiseks teete? Mis paneb ,,Ma olen seda tööd enne teinud. Ma saan sellega hakkama, kui väga püüan." teid ennast hästi tundma?" MKuiviie Kddbdmirie ,,Millisest tegevusest, mida te iga päev teete, te loobuda ei tahaks? Mis peaks alles Lõpetamistseremoorsiad jääma?" Lõpetamistseremoonia võib sisaldada näiteks ühist einet. Sõltuvalt asjaoludest võib see olla ,,Mis on teie hobid?" asjakohane. Eineks võib olla vaid üks koogike, kuid tal on oluline tähendus. Muudel juhtudel võidakse anda - olenevalt olukorrast - mingit laadi tõend nõustamise läbimise kohta. Mõne inimese jaoks on ,,Milliste inimestega teile meeldib koos olla? Mida teile meeldib koos teistega teha?" tegemist pigem meenutusega sellest, mis on ületatud. Probleemid võib paberile kirja panna ja Isiklike vajaduste (emotsionaalsete, füüsiliste, kognitiivsete, sotsiaalsete ja vaimsete) uurimisel võib seejärel paberi puruks rebida või prügikasti visata - sel on sümboolne tähendus. Mõned nõustajad olla hea kasutada selliseid tegevusi nagu mustrite kindlakstegemise haigutus (IV peatükk). kasutava küünlaid ja lõpetamishetkedel kustutavad need (ent küünlad võib ka süüdata, see oleneb vaatenurgast). Riskides näida ülemäära dramaatiline, ütlen ma siiski, et sõltuvalt suhte olemusest on Enesejuhtimine lisab nõustamisprotsessile uue mõõtme, mis aitab tagada pikaajalist tulemuslikkust. kõik need toimingud minu arvates mõnes mõttes vajalikud. See haakub hea nõustamisega, sest peaasjalikult keskendutakse kliendi aktiivsele kaasamisele, mis on üks keskseid tegureid tema motivatsiooni ja pühendumuse tagamisel. Enesejuhtimise meetodite Muidugi on palju selliseid juhtumeid, kus piisab lihtsast käepigistusest või kallistusest. Tähtis on, et tulemuslik kasutamine sõltub nii klientide valmidusest kui ka nõustajate valmisolekust õpetada lõpetamine märgitaks ära mingi formaalse zestiga. Lõpetamine väärib nõustamisel erilist tähelepanu. klientidele oskusi ja pakkuda neile vastuseid. Nimetus ,,lõpetamistseremoonia" on paljudel juhtudel ehk liiga suurejooneline, kuid ma püüan siiski kirjeldada teatavat pidulikku elementi, mis aitab tähistada ühe peatüki sulgemist ja uute võimaluste avanemist. Karjäärinõusta- misel tuleb kasutada Karjäärinõustamisel tuleb kasutada ka tseremoniaalseid toiminguid, et tähistada saavutatut ja panna tegevusplaani koostamise kaudu paika eelseisvad muutused. ka tseremoniaalseid toiminguid, et tähistada saavutatut ja panna tegevusplaani koostamise kaudu paika eelseisvad muutused. l?petamisega seotud ?lesanded Kokkuvõte Selles peatükis rõhutatakse lõpetamise tähtsust nõustamisprotsessis. Et kirjeldada, kuidas algus ja lõpp aitavad piiritleda ja täpsustada nöustamisprotsessi, võib kasutada raamaturiiulis raamaturea lõppu paigutatava raamatuhoidja metafoori. Selles erilise tähtsusega etapis vaadatakse üle kliendi tugevad küljed ja tunnustatakse saavutatut. Ka kahjutunne ja ebakindlus on protsessi osa ning tseremoniaalsed toimingud aitavad lõpetamist tähistada. Lõpetamine ei tähenda aga üksnes tagasivaatamist - selles etapis tuuakse seosed uute algustega. Tegevusplaani koostamine ja enesejuhtimine aitavad uusi seoseid struktureerida ning omandavad seetõttu lõpetamisetapis erilise kaalu. AK lIIVIie K ddbdlllllie kas keskne roll. Niisuguse k?situse j?rgimiseks vajalike n?ustamis- oskuste arendamine eeldab laiap?hjalist metoodikat. Selles peat?kis kirjeldan ma k?igepealt ?ldist kompetentsimudelit ja seej?rel k?sitlen spetsiifilisemaid meetodeid, mida saab kasuta Üldine kornpetentsimudel Mõeldes kompetentside mõistele nõustamise kontekstis, on minu arvates vaja arvesse võtta väga mitmesuguseid tegureid. Kompetents, nii nagu mina seda näen, tähendab nii ,,olemist" kui ka ,,tegemist". Kuigi tulemus on kompetentside rakendamise vältimatu kõrvalsaadus, on oluline mõista, et kompetentsid hõlmavad otsestest tulemustest palju enamat. Pädev (vajalike kompetentsidega) inimene on selline, kellel on uutele olukordadele asjakohaselt reageerimiseks vajalik võimekus. Tänapäeva rahutus sotsiaalses ja majanduslikus kliimas on rõhuasetus uutele olukordadele selgelt väga suure tähtsusega. Ma olen koostanud kompetentsimudeli (joonis 12), mis koosneb kaheksast komponendist. Neid on uurinud professor Magda Ritook Ungari Eötvös Lorandi ülikoolist. Tema uuringute aluseks on oskuste hindamise küsimustik (vt lisa 2) ja järeldused toetavad selle mudeli ülesehitust. Alljärgnevalt on esitatud mudeli peamised komponendid koos lühikirjeldusega. Pädev (vajalike kompetentsidega) inimene on selline, kellel on uutele olukordadele asjakohaselt reageerimiseks vajalik võimekus. 1. Eesmärgiteadlikes Motivatsiooni, pühendumise ja algatusvõime kutsuvad esile selge suunataju ja eesmärgiteadlikes. Inimene on valmis end täielikult ülesannete täitmisele pühendama, kui ta peab seda, mida teeb, väärtuslikuks ja näeb, kuidas tal on võimalik midagi head korda saata. Teil tuleb sõnastada oma isiklik põhieesmärk, mis väljendab teie üldist eesmärgiteadlikkust. Sellelt aluselt on võimalik lahendada isiklikke ja organisatsioonilisi ülesandeid ausalt ja enesekindlalt. 254 Aktiivne kaasamine IMOUSLdllllbUSMiau: aiciiuamiiic C33 3. Suhtlemisoskus Oskus klientide, kolleegide, juhtide ja kogukonna liikmetega tõhusalt suhelda on üks olulisemaid ehituskive nõustamisoskuste arendamisel. Suhtlemisoskuste abil (tradit- sioonilised suhtlemistehnikad ja metafooride kasutamine) väljendavad inimesed oma mõtteid (verbaalselt, mitteverbaalselt ja kirjalikus vormis) ja saavad teistelt ideid oma vaatenurga täiendamiseks. Head suhtlejad oskavad väljendada mõistmist ja moti- veerida teisi tegutsema. 4. Teoreetilised teadmised Ajakohaste teoreetiliste teadmiste arendamine ja alalhoidmine eeldab õppimist, mis ületab traditsioonilist akadeemilise ettevalmistuse perioodi. Vajadus õppida kogu elu vältel on muutunud reaalsuseks ning te peate ajaga kaasas käimiseks olema valmis osalema erinevatel koolitusüritustel (seminarid, konverentsid, kursused) ja ka üldiselt palju lugema. Teadmiste omandamine eeldab ka info hankimise ja talletamise tõhusat süsteemi, mis võimaldab saadud teavet hõlpsasti kasutada. 5. Teadmiste rakendamine praktikas (efektiivsus) Kui te püüate teooriat praktikaga ühendada, siis tuleb leida olukorrad, kus teooriat rakendada saaks. Praktiline kogemus peab olema korraldatud nii, et see oleks turvaline, asjakohane ja võimeid proovile panev ning eeldaks kriitilist mõtlemist. Joonis 12. Kompetentsimudel Turvaline keskkond on selline, kus saab vabalt riskida, teha vigu ja selle protsessi kaudu uuenduslikke ideid arendada. Asjakohasus on oluline eespool käsitletud 2. Probleemide lahendamine eesmärgiteadlikkuse seisukohalt. Võimete proovilepanek innustab seadma kõrgeid eesmärke ja end oma võimete piirini pingutama. Kriitiline eneseanalüüs on vajalik Selles raamatus kirjeldatud nõustamismudel toob selgelt esile vajaduse probleemide selleks, et õpitavat maksimaalselt suurendada ja paindlikkust soodustada. lahendamise oskuse järele. Nimetatud oskus hõlmab suutlikkust leida teavet väga erinevatest allikatest, kaaluda probleemi kõiki tahke, mõelda loovalt, teha mõistlikke 6. Organisatsiooniteadlikkus otsuseid ja koostada tulemuslikke tegevuskavasid. Inimesed, kes oskavad hästi prob- Meid ümbritsevad organisatsioonide struktuurid eeldavad oskust töötada süsteemis, leeme lahendada, suudavad mõelda selgelt ka keerulistes olukordades. Kahtlemata et tulemusi saavutada. Te peate mõistma kirjutatud ja kirjutamata reegleid, mille alusel on klientide esitatud probleemide keerukus viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud ja organisatsioonid toimivad, ning oskama kasutada seda teadmist (ausalt), et saavutada probleemide lahendamise oskus on väga vajalik. oma eesmärke. See oskus eeldab paindlikkust, muutuse mõistmist ning 252 Aktiivne kaasamine N?ustamisoskuste arendamine 253 Järelemötlemispausid tahet teha kolleegide ja juhtorganite/otsustajatega koostööd. Niisuguste omadustega inimesed oskavad probleeme tõlgendada ja asju käima lükata. Schoni töö (1983) osutab järelemõttemispauside kasutamise tähtsusele nõustamis- protsessis. Loovus ja tõhus probleemide lahendamine on tihedalt seotud toimuva üle 7. Suhete loomine järelemõtlemise ja järgmiste sammude kavandamisega. Tavaliselt võetakse selliseks Võime luua ja arendada positiivseid suhteid on ilmselgelt vajalik nõustamisoskus. järelemõtlemiseks aega üksnes nõustamisseansside vahelisel ajal. Juba selle Tulemuslik nõustaja peab looma suhteid väga erinevate inimestega eri tasanditelt. Te raamatu nõustamistavadele pühendatud osas (II peatükk) viitasin võimalusele peate uskuma, et inimesed on teie jaoks olulised, ja seda oma tegevuse kaudu neile kasutada järele- mõtlemispause ka nõustamisseansside ajal. Sellega ei taha ma väljendama (vt II peatükki). Positiivsete suhete loomise oskuse ühe osa moodustab öelda, et nõustamisseansside ajal üldse järelemõtlemist ei toimu, vaid pigem seda, et teadmine, kuidas küsida ja saada tagasisidet ning kuidas teistele konstruktiivset nõustajatel on keeruline keskenduda täielikult kliendile ning samal ajal mõtiskleda tagasisidet anda. Tugevad tugivõrgustikud suurendavad nõustamise tulemuslikkust. võimalike hüpoteeside ja uute suundade üle. 8. Eneseusaldus Loovus ja tõhus probleemide lahendamine on tihedalt seotud toimuva üle Eneseusaldus saab alguse varasematest kogemustest, toetusest, konstruktiivsest järelemõtlemise ja järgmiste sammude kavandamisega. tagasisidest, õnnestumistest, oma suutlikkuse tunnetamisest ja valmisolekust edasi liikuda. Teatud taseme saavutamiseks peate olema enesekindel, et suudaksite algatada tegevusi ja võtta riske. Te peate leidma sisemise jõu, et õppida vigadest, ja Üks võimalus kasutada mõtlemispause nõustamisseansside raames on panna kohe olema motiveeritud järjekindlaks jääma. Eneseusaldus viib sageli juhi ja mentori rolli. alguses paika kava. Nõustaja võiks öelda näiteks midagi sellist: Kompetentsimudeli komponentide omavaheliste seoste tõttu moodustavad need ,, Täna teeme kokku umbes 30 minutit tööd ning seejärel peame pausi, ühtse terviku. Nagu juba eespool mainitud, võib lisas 2 esitatud oskuste hindamise et hinnata, mida me oleme saavutanud, ja mõelda, kuidas peaks edasi kontroll- nimekiri olla kasulik materjal, kui te olete huvitatud oma üldise taseme tegutsema." hindamisest. Sellise töökorralduse tavaks muutmisega aitate klientidel käsitada Esitatud kompetentsimudelit on kohaldatud spetsiaalselt nõustajate jaoks. Mudeli järelemõtlemispausi nõustamisprotsessi ühe osana. Nõustamisseansi ajal võiksite te rakendusala on aga laiem ja seda saab kohaldada ka klientidele. Mitmeski mõttes on sobival hetkel teha ettepaneku võtta veidi aega järelemõtlemiseks ja öelda, et te nõustamise eesmärk edendada paljusid neist teguritest, mis on kompetentsimudelis lähete mõneks minutiks ruumist välja. Julgustage klienti mõtisklema selle üle, mida on määratletud. Klientidega töötades võib olla hea kasutada kompetentsimudelit, et saavutatud ja millises suunas peaks edasi liikuma, sellal kui teie hindate olukorda ja aidata neil hinnata oma tugevaid ja nõrku külgi. Sellise enesehindamise tulemusena mõtlete, mida järgmiseks teha. Nõustamisruumist väljumine annab teile aega teistega võivad esile tulla edasist arengut vajavad valdkonnad. konsulteerida (vajaduse korral) ja toimunu üle põhjalikult järele mõelda. Nende järelemõtlemispauside ajal on sageli kasulik püüda sõnastada metafoori, mis kirjeldaks toimunu põhielemente. Metafoor võib olla kasulik ka seetõttu, et viitab viisidele, kuidas nõustamine võiks edaspidi teistsuguses suunas kulgeda. Pärast lühikest pausi, mis ei tohiks kesta üle kolme minuti, tulge ruumi tagasi ja jagage oma mõtteid kliendiga. Paluge kliendil Empaatia kolm nägu rääkida, milline on tema arvamus, ja siis rääkige enda omast. Seda konkreetset Vaatamata tõigale, et selles raamatus on rõhuasetus nõustamismeetoditel, ei tohiks meetodit kasutanud nõustajad on öelnud, et väike paus võimaldas neil mõtteid tähelepanuta jätta empaatiat kui nõustamise üht alustala. Tavaliselt eeldatakse selgitada ja nõustamisprotsessis toimuvat paremini mõista. Paus tundus olevat eriti nõustamiskoolitustel, et osalejatel on vajalik empaatia olemas, ja eesmärk on eelkõige kasulik olukordades, kus klient kippus hajevil olema ja nõustaja arvates oli vaja kindla - õpetada inimestele, kuidas empaatiat väljendada, kasutades fraase nagu ,,7'e tunnete piirilisemat struktuuri. .... sestKuigi kirjeldatud lähenemisviisil on aktiivse kuulamise õppimisel kahtlemata tähtis osa, tundub see kohati pealiskaudne ja paneb mõtlema, kas me mitte ei piirdu ainult väliste ilmingute vaatlemisega. Loomulikult on inimeste oskus empaatiat Nõustamisruumist väljumine annab teile aega teistega konsulteerida (vajaduse korral) ja toimunu üle põhjalikult järele mõelda. kasutada väga erinev. Mis on selle erinevuse põhjused? Michael Schwalbe (2007) töö, mis käsitleb rollide võtmist, näib olevat empaatia alli- Anderson (1991) kirjeldab veel üht meetodit, mille aluseks on peegeldusmeeskonna kate mõistmiseks asjakohane. Empaatia arenemise erinevuste selgitamisel tuleks idee. Selle meetodi puhul vaatlevad teised nõustajad nõustamisseanssi peegelklaasi arvestada vähemalt kolme teguriga. tagant, sobival hetkel seanss katkestatakse ning vaatlejad vahetavad nõustaja ja kliendiga kohad. Seejärel arutlevad vaatlejad, mis mõtteid toimunu neis tekitas, ning nõustaja ja klient astuvad vaatlejate rolli, kuulates arutelu. Pärast seda tulevad klient Empaatiliselt reageerimise oskus ei sõltu ainult aktiivse kuulamise treeningust, vaid ka paljudest teistest kogemustest ja mõtisklustest. ja nõustaja nõustamisruumi tagasi ning arutavad oma reaktsioone kuuldule. Sellist infovahetust kliendi ja nõustaja ning vaatlejate vahel võib nõustamise käigus mitmel korral kasutada. Kuigi see võib anda väga huvitavaid ja põnevaid tulemusi, tuleb siiski Esimene tegur, TÄPSUS, viitab inimese võimele mõista täpselt teiste inimeste silmas pidada paari ettevaatusabinõu. Kirjeldatava meetodi kasutamine peab olema mõtteid ja tundeid. Täpsus pärineb situatsioonidest, kus inimesed on sunnitud nõustaja ja kliendi vahel enne läbi arutatud. Vaatlejatele tuleb rääkida, kuidas nad keskenduma teiste soovidele ja tunnetele. Niisuguses olukorras on tähtis täpselt peaksid sõnastama oma märkused, mis nõustamisruumis välja öeldakse. Selle tõlgendada, kuidas teised olukorda tajuvad. Kirjanduses võib leida hulga lugusid meetodi kasutamise eesmärk on osutada kliendi tugevatele külgedele ja arutelu tuleb võimsate valitsejate kohta, kes õpivad oma kunsti sel teel, et tulevad oma väga hoolikalt korraldada. Peegeldusmeeskonna kasutamine pakub põnevaid võimupositsioonilt alla ja võtavad endale tavainimese rolli. Paistab, et inimestega võimalusi, kuid nagu enamiku jõuliste meetodite puhul, tuleb seda rakendada tegelemist ei saa õppida võimupositsioonilt. Tõeline empaatia omandatakse vaid taktitundeliselt ja lugupidavalt. võimu puudumise ja alandlikkuse kaudu. Rakendades seda tingimust laiemalt, oleks Nõustajatele võiksid leida järelemõtlemiseks aega ka väljaspool nõustamisseansse. minu arvates õiglane öelda, et nii mitmeski mõttes on nõustajal eriline Mõnele inimesele sobib eelkõige vaikne mõtisklus, teiste jaoks on aga tõhusam olla võimupositsioon. Kõiketeadva spetsialistina tegutsemine võib minna vastuollu aktiivne ja panna oma mõtted pabertahvlile kirja. Ka olukorra arutamine teiste empaatia arendamisega. Nõustajad, kes soovivad suurendada oma empaatiat teiste inimestega on tavaliselt tulemuslik moodus nõustamisprotsessi eri tahkude selgita- inimeste suhtes - vähemalt täpsuse mõttes -, võiksid otsida olukordi, kus nad miseks. suhtlevad inimestega vabana nõustajarollist, või mõelda Ma arvasin varem,, et mõistan neid hästi - 40 neile aegadele, kui nad ise hädas olid, seistes näiteks silmitsi sellise probleemiga särtsakat Jaapani last. nagu töökoha kaotus. Igal hommikul tulid nad minu juurde ja rääkisid oma lugusid, toredaid lugusid rohelistest kilpkonnadest, poolkuust või Teine empaatiategur on ULATUS. Inimesel võib olla hea empaatia väljendamise küpsekartulitest taldrikul. oskus, kuid tema empaatia on väga väikese ulatusega. Oma empaatia ulatuse laiendamiseks on vaja hankida erinevaid kogemusi, suheldes eri taustaga inimestega. Pärast aastatepikkust tööd arvasin, et ma oskan neid kuulata, Suhete kaudu meist erinevate inimestega õpime hindama erinevaid vaatenurki et ma oskan nendega rääkida, et ma oskan õpetada. maailmale. Selliste teadmiste omandamist täiendab hoolikas vaatlus ja inimeste Oma väikeses maailmas arvasin, et ma mõistan oma lapsi. lugude kuulamine. Teistsuguse mõtteviisiga inimestega kohtutakse nii oma Ühel päeval tuli minu klassi üks tüdruk. tutvusringkonnas kui ka väljaspool seda. Lihtne on jääda vanadesse roobastesse ja Ta tundus olevat täpselt nagu teised, aga ta oli kolm aastat lävida ainult kitsa suhtlusringiga. Meil on nõustajatena ainulaadne võimalus õppida õppinud New Yorgis. täielikult mõistma teiste inimeste vaatenurki, kui me julgustame kliente oma lugusid Ta oli elav, ainulaadne ja jutukas, hoopis erinev teistest. rääkima ja neid kuulame. Ma püüdsin teda muuta, et ta sobiks minu klassi. Kolmas ja viimane empaatia mõõde on SÜGAVUS. Tõeline empaatia läheb Ta muutus vaikseks. pindmistes! küsimustest sügavamale ja puudutab keskseid elumuresid. Inimesed Ühel päeval kohtasin ma üht Korea-Jaapani tüdrukut, ta oli õpivad sügavust tähendusrikaste lähisuhete kaudu. Osavõtlikkust suurendavad uje ja vaikne, inimsuhetega seotud kogemused ja nende analüüs. Me peame olema kogenud küpset tema vanemad muretsesid ta turvalisuse pärast. suhet, et võiksime mõista inimeste käitumist. Ma ei saanud aru, miks nad nii väga muretsevad. Täpsuse, ulatuse ja sügavuse käsitlemine nõustamiskoolitusel ja nõustajate arenda- misel rikastab empaatia õppimise võimalusi. Elukogemused ja toimunu analüüs on Aasta lõpu poole ta naeratas, aga vaikis endiselt. peamised komponendid, millest moodustub empaatia. Empaatiliselt reageerimise Kultuurid, keel, rahvus - mida teadsin mina maailmast? oskus ei sõltu ainult aktiivse kuulamise treeningust, vaid ka paljudest teistest kogemustest ja mõtisklustest. Empaatilise mõistmise otsingute üheks näiteks, mille üle võiks mõelda, on alltoodud lühendatud versioon Sumiko Nishizawa luuletusest pealkirjaga «Tabamatut tabamas". Ma sõitsin Kanadasse, et otsida tundmatut, et paremini mõista lapsi oma klassis. Nende ja minu vahele oli tekkinud liiga suur lõhe. Ma loobusin õpetamisest ja sõitsin Kanadasse, et otsida tundmatut, Nõustamismudeli et paremini mõista lapsi oma klassis. Nende ja minu vahele oli tekkinud liiga suur lõhe. rakendamine praktikas Pärast viit aastat Kanadas hakkasin ma mõistma Ameerika tüdruku Üks asi on erinevatest nõustamismeetoditest ja hoiakutest lugeda, nende praktikas energilist vaimu, rakendamine on midagi muud. Nõustajate juhendajana täheldasin ma sageli Korea-Daapani tüdruku rassismihirmu. probleeme, kui mu õpilased püüdsid selles raamatus käsitletud lähenemist oma Ma tean nüüd, mis tunne on enamusest erineda. nõustamispraktikas rakendada. Üks neist, mida ka juba varem mainisin, seisneb selles, et mõnel inimesel on raske probleemi määratlemise juurest edasi liikuda. Kui Ma otsin ikka veel tundmatut ja ebaselget, püüan ikka veel mõista nii juhtub, kasutab nõustaja hästi aktiivse kuulamise oskusi, sealhulgas empaatiat, kõiki oma klassi lapsi. kuid ei suuda panna paika selget nõustamissuunda. Edasiliikumise asemel tundub Ma õpin ikka veel maailma tundma nõustamisprotsess kulgevat ringiratast. Sellest probleemist vabanemine on tihti seotud ja loodan ikka veel õpetada neile maailma laiust ja sügavust. eneseusalduse kasvatamise ja riskialtima hoiaku võtmisega. Ametit õppivad nõustajad Selles luuletuses jagab Sumiko Nishizawa oma raskusi teiste mõistmisel ja otsuse- peavad tegutsema enesekindlalt ning neid tuleb julgustada kasutama oma intuitsiooni kindlust oma vaatenurka avardada. Ta on võtnud nõuks laiendada kogemuste kaudu (Amundson, Harris- Bowlsbey & Niies 2009). Kõigutada tuleb ka veendumust loovuse oma teadmisi maailma kohta ja mõista teda ümbritsevate inimeste tegelikku elu. Kuigi ja kujutlusvõime puudumise kohta. Loovuse uuringute tulemustest ilmneb, et inimesed Ametit ?ppivad n?ustajad peavad tegutsema enesekindlalt ning neid tuleb julgustada kasutama oma intuitsiooni. me kõik ei pea nii dramaatilisi karjäärimuutusi läbi tegema, on ka meil vaja tunnistada kasutavad oma loomingulist potentsiaali sageli puudulikult varasemate negatiivsete oma maailma väiksust. kogemuste tõttu ja hirmust end avatult väljendada. seb silmist n?ustamissuhte ja probleemi olemuse. Sellesse v?rku takerdunud n?ustajad kasutavad sageli innukalt uusi meetodeid, kuid ei ole valmis p?hendama aega ja energiat probleemide algp?h?juste uurimiseks. Kliendid v?ivad tunda end seet?ttu se CVJ AKtnvne kaasamine läbi viima. Selle asemel, ei kiirustada läbi probleemi määratlemise etapi, peaksid nad Audio- ja võtma endale piisavalt aega kliendi loo kõikide aspektide uurimiseks. videosalvestiste kasutamine Sama takistusega seondub olukord, kus nõustaja soovib täita nõustamisseansid mitmesuguste probleemide lahendamise ülesannetega. Selle stsenaariumi puhul Kahtlemata aitab audio-ja videosalvestiste kasutamine nõustajatel oma nõustamis- muutub meetodite kasutamine omaette eesmärgiks ja ilmneb kalduvus libiseda mööda oskusi parandada. Schon (1983) käsitleb professionaalse eneseanalüüsi tähtsust. pealispinda sisusse süvenemata. Konkreetse meetodi võimaluste täieliku Tehnika aitab meid selles protsessis. Kui nõustaja näeb ja kuuleb end tegutsemas, realiseerimise asemel liiguvad nõustajad liiga kiiresti järgmise tegevuse juurde. Ükski saab ta hakata hindama oma nõustamise tulemuslikkust. Nõustamissalvestuste hinda- nõustamis- meetod ei ole mõeldud olema eesmärk omaette. Tulemuslikud nõustajad misel soovitan ma nõustajatel pöörata tähelepanu nii positiivsele kui ka negatiivsele mõistavad seda ning neil on tarkust ja kannatlikkust meetodite õigeks rakendamiseks. (Borgen & Amundson 1996b). Paljud nõustajad kipuvad keskenduma sellele, mis ei läinud hästi, ega pane tähele hetki, mil nad tegutsesid tulemuslikult. Veel üks komistuskivi, mida ma olen täheldatud, ilmneb siis, kui nõustaja aitab kliendil liikuda probleemi määratlemiselt probleemi lahendamise suunas. Paljud nõustajad heidavad seda tehes oma empaatia kasutamise oskused kõrvale ja keskenduvad Kui nõustaja näeb ja kuuleb end tegutsemas, saab ta hakata hindama oma rohkem konkreetse meetodi parameetritele. Eriti sageli juhtub niimoodi siis, kui nõustamise tulemuslikkust. nõustaja alles õpib uusi probleemilahendusmeetodeid ja ta keskendub rohkem sellele, mis hakkab juhtuma, kui sellele, mis parasjagu tema silme all toimub. Empaatia ei ole midagi sellist, mille võib nõustamise ajal suvalisel hetkel välja lülitada. Nagu ma Otsides kliendi käitumisest positiivseid näiteid, peaksid nõustajad tähelepanelikult eespool mainisin, on empaatia nõustamise vundament ja peab seega alati olemas kuulama, kas leidub (nii verbaalseid kui ja mitteverbaalseid) vihjeid vaatenurga olema. muutumise kohta. Järgmised tsitaadid illustreerivad klientide ütlusi, milles võib näha Harjutamise käigus õpivad nõustajad säilitama klientide suhtes empaatiat ka aktiiv- vaatenurga muutumist. semate meetodite rakendamise korral. Just selline kahe poole ühendamine on ,, Kui ma siia tulin, polnud mul aimugi, et nõustamine on nii kõikehõlmav. aktiivsel kaasamisel põhineva nõustamismudeli keskmes. Ratta nägemine pani mind hoopis teisiti mõtlema." ,,Ma arvasin alati, et ma ei oska inimestega suhelda. See tänane harjutus pani mind mõtlema. Võib-olla olen ma asjast valesti aru saanud. See, et ma ei taha olla juht, ei tähenda veel, et mulle ei meeldi inimesed." ,,Ma ei oleks osanud arvatagi, et meditsiinivaldkonnas on nii palju ametikohti. Ma arvasin, et seal töötavad ainult arstid või õed, aga tuleb välja, et võimalusi on palju rohkem." 264 Aktiivne kaasamine NoustamisosKuste arendamine Juhendaja otsene panus ,,Iseenda nägemine intervjuu harjutuses videolindilt avas mu silmud. Uskumatu, kui tihti ma oma märkmeid vaatasin, kui minult midagi küsiti." Nõustamiskoolitustel kasutatakse juhendamise (supervision) raames muuhulgas ,,Niimoodi kokkupanduna paistab see tõesti huvitav. Kõik tundub viitavat videosalvestisi. Praktiseerivatelt nõustajatelt aga ei saa tihti niisugust tagasisidet. kas sotsiaaltööle või õendusele. Ma arvan, et nüüd on aeg otsus ära Peamine tagasiside saamise võimalus avaneb nende jaoks juhtumite arutamise teha." käigus. Kord töötasin ma olukorras, kus ei saanud kasutada salvestusseadmeid ega jälgida nõustamist läbi peegelklaasi, ja seetõttu töötasin ma välja otsese juhendamise Neist näidetest ilmneb, et vaatenurga muutus võib seisneda väga väikeses mõtteviisi meetodi, mis tundus hästi toimivat. Ma avastasin, et seda kasutades on võimalik teha muutumises. Alati ei ole tegemist ahliaa-elamusega ja me peame panema tähele nii üht-teist rohkemat, kui tavaline juhendamine võimaldaks. Enne selle meetodi eeliste ja väikeseid nihkeid kui ka suuri muutusi. Vaatenurga muutumise soodustamine ja puuduste käsitlemist tahaksin lühidalt kirjeldada oma kolmeastmelist jälgimine on tähtis nõustamisoskus. Sageli on nõustajad mingil tasandil teadlikud juhendamissüsteemi. muutuse toimumisest, kuid ei oska kliendi mõtteviisi muutumise konkreetseid hetki selgelt välja tuua. Selle oskuse harjutamine aitab arendada suuremat teadlikkust 1. Ettevalmistused nõustamisprotsessist ja sellest, kuidas muutus toimub. Nõustaja informeerib oma klienti, et nõustamisprotsess hõlmab juhendaja korrapära- Audio-ja videosalvestiste tegemine ja kasutamine ei ole kõikides olukordades seid külastusi (minu kogemuste kohaselt ei ole enamikul klientidel selle vastu midagi, võimalik ega otstarbekas. Kui lindistamine ei ole võimalik, võiksid nõustajad kui just nõustaja ise nende külastuste pärast ülemäära ärevil ei ole). Oluline on siin - tagasivaatamise protsessi veidi teisiti korraldada. Nad peaksid antud nõustamisseansil juures see, et külastused kuuluvad tavapärase rutiini hulka ega tähenda seega, nagu toimunu ja räägitu kohe pärast seansi lõppu mõttes läbi vaatama ja tegema oma toimuks midagi erilist. Nõustaja kinnitab kliendile, et kui juhendaja külastuse aeg talle tähelepanekute kohta üksikasjalikke märkmeid (või lindistama oma kirjeldused). mingil põhjusel ei sobi, siis seda arvestatakse. Lühike sissejuhatav külastus aitab Tõlgendamise asemel olen ma lihtsalt palunud nõustajatel kirjeldada, mis suhteid luua. nõustamisseansil toimus, ja seejärel nõustamisprotsessi üle mõtiskleda, kasutades 2. Juhendaja külastus kriitilise enesehindamise toetuseks oma märkmeid. Millalgi nõustamisseansi keskel koputab juhendaja uksele ja küsib, kas aeg külastuseks on sobiv. Nagu ma eespool mainisin, siseneb juhendaja ruumi üksnes nõustaja ja kliendi kutsel. Kui aeg külastuseks on sobiv, räägib nõustaja kokkuvõtlikult, mis on toimunud (paludes kliendil seda kinnitada), ja seejärel jätkab nõustamist. Juhendaja võtab tavaliselt vaatleja rolli ja räägib vaid siis, kui temalt seda palutakse. Pärast vaatlemist (mis kestab umbes 15 minutit) kommenteerib juhendaja, kas kõik tundub kenasti minevat, ja lahkub nõustamisseansilt. Järgmistel nõustamisseanssidel võib samadel alustel korraldada veel külastusi. rtKtnvne Kaasamine Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks, et juhendaja läheks vaatlemisest kaugemale ja sekkuks nõustamisse. Austades nõustaja ja kliendi vahelist suhet, võib juhendaja neil Nõustamisjuhturni juhtudel kliendiga tegeleda, andes talle teavet või kasutades mõnd konkreetset nõustamismeetodit. Selline otsene sekkumine peaks olema hästi ajastatud ja toimima kirjeldamine metafoori abil sisuka näitena. Väga tähtis on, et juhendaja ei võtaks nõustamisseanssidel kontrolli Selles raamatus on läbivalt rõhutatud metafooride kasutamist kui kliendi probleemide nõustajalt enda kätte. väljendamise ja lahendamise üht vahendit. Metafoorid on piltlikud mahutid, millesse 3. Analüüsimine saab paigutada väga mitmesugust teavet. Metafooride mõistmise ja muutmise abil on teil võimalik aidata klientidel saada uusi teadmisi enda kohta. Nagu igasuguse juhendamise korral, soovitatakse toimunu põhjalikult läbi arutada. On oluline, et neil kohtumistel ei keskenduks juhendaja mitte ainult sellele, mida ta Ma olen laiendanud metafooride kasutamist juhtumi kui terviku kirjeldamisele, sest isiklikult tähele pani, vaid käsitleks juhtumit tervikuna. Seda silmas pidades peaksid piltlikud kujundid võimaldavad teavet hästi sünteesida (Amundson 1988). Mõned nõustaja ja juhendaja olema teadlikud, kuidas jälgitud lõigud sarnanevad nõustamise Stone'i ja Amundsoni uuringud (1989) on toetanud selle meetodi kasutamist ka käigus aset leidnud muude sündmustega või erinevad neist. nõustajate koolituses. Lisaks on Guiffrida, Jordan, Saiz & Barnes (2007) hiljuti kirjan- duse kriitiliselt üle vaadanud ja jõudnud järeldusele, et see meetod on uus oluline Otsese juhendamise meetodi kasutamisel olen ma saanud teadlikuks selle eelistest ja areng juhendamise ja koolituse valdkonnas. ka puudustest. Plusspoolele jääb see, et vahetu vaatlemine ja ettenäitamine on kindlasti kasulik. Ruumis sees olemisega kaasneb midagi erilist, mis teiste vaatlus- viiside (nt peegelklaasi ja audio- või videosalvestiste) kasutamisel kaotsi läheb. Metafooride väljendamine joonistuste kaudu pakub võimalust keskenduda Puudustest rääkides võib mainida katkestust, mis kaasneb nöustamisruumi sisene- millelegi väga konkreetsele. misega. Ma olen harjutamise ja taktitunde abil õppinud katkestuse mõju vähendama, kuid see võib sellegipoolest oluline tegur olla. Alati tuleb ka jälgida, et ei õõnestataks nõustaja autoriteeti nõustamissuhtes. Esimese sammuna piltliku käsituse loomisel juhtumist palutakse nõustajatel kirjeldada oma kliente mõne metafoori abil (näiteks ,,udus ekslev inimene" või ,,keegi, kes kasutab zongleerimisel liiga palju palle"). Neist kujunditest võib lihtsalt rääkida, samuti võib neid väljendada joonistuste kaudu. Kui metafoor on välja mõeldud, palun ma nõustajatel mõelda, kuidas nad ennast selles olukorras näevad. Näiteks üks nõustaja kirjeldas oma klienti kui inimest, kes zongleerib liiga paljude pallidega. Kui ta kujutles ennast sellele pildile, nägi ta end põrandale kukkunud pallide üleskorjajana. 268 Aktiivne kaasamine N?ustamisoskuste arendamine 269 Kokkuvõte Kui kujund on selgelt määratletud, võivad nõustajad hakata analüüsima loodud kujundi eri elemente. Viis põhitegurit, mida tuleks uurida, on järgmised: Tulemusliku nõustamise õppimine on pidev protsess. Kompetentsimudeli eri osad illustreerivad selle arengu laiapõhjalisust. Võib nii mõneski mõttes öelda, et kohale ei a) nõustamisprotsessi kulgemise suuna tajumine; jõuta kunagi ja naudingut pakuvad nii erinevad paigad kui ka teekond. b) nõustaja optimism võimalike tulemuste suhtes; Ma olen mitu korda rõhutanud, kui tähtis on loovus ja kujutlusvõime, ning pean neid omadusi nõustamisprotsessi olulisteks elementideks. Kui Rogersi põhitingimusi - c) kliendi ja nõustaja vahelise suhte lähedus ja olemus; austust, empaatiat ja siirust - rakendatakse loovalt ja kujutlusvõimet kaasates, saab d) mil määral nõustaja tunneb end probleemi eest vastutavana, ja nõustamisest kunst ja teadus. Karjäärinõustamine peab rajanema laiemal ja e) mõjusus, mida nõustaja nõustamisprotsessi hinnates tunnetab. (Amundson paindlikumal alusel, et see oleks kasuks meie praeguse maailma määramatusega 1988, lk 392) heitlevatele klientidele. Kui jätkata näidet, kus nõustaja korjas põrandalt kokku palle, mille klient oli sinna Paindlikkus, millele ma siin viitan, puudutab mitut eri tasandit. Kõige lihtsam tasand pillanud, siis võib näha, et nõustaja tunnetab mingit suunda, ent see ei pruugi olla ehk on küsimus, kuidas karjäärinõustamine erineb psühhologilisest nõustamisest. Näiteks kõige kasulikum. Esitatud kujund peegeldab kindlasti ka kasutuse (mõjususe IHerr (1997) kirjutab karjäärinõustamise ja psühholoogilise nõustamise suuremast puudumise) tunnetamist ja pessimismi. Nõustaja ja klient teevad koostööd, kuid ühtesulamisest. Nõustamispraktikas osutab aktiivse kaasamise mudel kindlasti nendevaheline suhe ei ole kuigi lähedane. Nõustaja tundub võtvat enesele suurema vajadusele uurida olemasolevaid nõustamistavasid ning lisada neile aktiivsema ja osa vastutusest probleemide (maha kukkuvate pallide) lahendamise eest. loomingulisema nõustamise meetod. Metafoori muutmine võib olukorra dünaamikat muuta. Oletame näiteks, et nõustaja Viimases peatükis keskenduti nõustaja isiklikule ja kutsealasele arengule. Nõustajate lõpetab pallide kokkukorjamise ja laseb sündmustel mõnda aega kulgeda. Probleemid koolitus ja arendamine peavad käima käsikäes uute nõustamismeetoditega. Just võivad lühikest aega süveneda, kuid klient võib ka hakata end tundma suutlikumana. selles valdkonnas olen ma kõige rohkem probleeme kohanud. Liiga lihtne on käia Toodud näite puhul võiks nõustaja aidata kliendil keskenduda tähtsamatele pallidele mööda hästi sissetallatud rada, isegi kui see viib vales suunas. Loodetavasti juhib see ja/vöi töötada välja paremad zongleerimismeetodid. raamat tähelepanu vajadusele vaadata kaijäärinõustamisele uue pilguga, et mõnd selle tahku tõhustada. Metafooride väljendamine joonistuste kaudu pakub võimalust keskenduda millelegi väga konkreetsele. Paljud nõustajad näitavad oma joonistusi klientidele ja kasutavad neid konkreetse nõustamisjuhtumi kirjeldamisel. Nii saab joonistusest veel üks nõustamisvahend, mis aitab klientidel oma olukorda paremini mõista (antud juhul nõustaja silmade läbi). Samuti võib olla huvitav võrrelda, milliste metafooridega kliendid ennast ise kirjeldavad ja kuidas neid näevad teised inimesed. Nõustamis- juhtumi kirjeldamisel metafooride abil on peamine eesmärk aidata nõustajatel mõista nõustamissuhte dünaamikat.
-13200% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Amundsoni raamat #1 Amundsoni raamat #2 Amundsoni raamat #3 Amundsoni raamat #4 Amundsoni raamat #5 Amundsoni raamat #6 Amundsoni raamat #7 Amundsoni raamat #8 Amundsoni raamat #9 Amundsoni raamat #10 Amundsoni raamat #11 Amundsoni raamat #12 Amundsoni raamat #13 Amundsoni raamat #14 Amundsoni raamat #15 Amundsoni raamat #16 Amundsoni raamat #17 Amundsoni raamat #18 Amundsoni raamat #19 Amundsoni raamat #20 Amundsoni raamat #21 Amundsoni raamat #22 Amundsoni raamat #23 Amundsoni raamat #24 Amundsoni raamat #25 Amundsoni raamat #26 Amundsoni raamat #27 Amundsoni raamat #28 Amundsoni raamat #29 Amundsoni raamat #30 Amundsoni raamat #31 Amundsoni raamat #32 Amundsoni raamat #33 Amundsoni raamat #34 Amundsoni raamat #35 Amundsoni raamat #36 Amundsoni raamat #37 Amundsoni raamat #38 Amundsoni raamat #39 Amundsoni raamat #40 Amundsoni raamat #41 Amundsoni raamat #42 Amundsoni raamat #43 Amundsoni raamat #44 Amundsoni raamat #45 Amundsoni raamat #46 Amundsoni raamat #47 Amundsoni raamat #48 Amundsoni raamat #49 Amundsoni raamat #50 Amundsoni raamat #51 Amundsoni raamat #52 Amundsoni raamat #53 Amundsoni raamat #54 Amundsoni raamat #55 Amundsoni raamat #56 Amundsoni raamat #57 Amundsoni raamat #58 Amundsoni raamat #59 Amundsoni raamat #60 Amundsoni raamat #61 Amundsoni raamat #62 Amundsoni raamat #63 Amundsoni raamat #64 Amundsoni raamat #65 Amundsoni raamat #66 Amundsoni raamat #67 Amundsoni raamat #68 Amundsoni raamat #69 Amundsoni raamat #70 Amundsoni raamat #71 Amundsoni raamat #72 Amundsoni raamat #73 Amundsoni raamat #74 Amundsoni raamat #75 Amundsoni raamat #76 Amundsoni raamat #77 Amundsoni raamat #78 Amundsoni raamat #79 Amundsoni raamat #80 Amundsoni raamat #81 Amundsoni raamat #82 Amundsoni raamat #83 Amundsoni raamat #84 Amundsoni raamat #85 Amundsoni raamat #86 Amundsoni raamat #87 Amundsoni raamat #88 Amundsoni raamat #89 Amundsoni raamat #90 Amundsoni raamat #91 Amundsoni raamat #92 Amundsoni raamat #93 Amundsoni raamat #94 Amundsoni raamat #95 Amundsoni raamat #96 Amundsoni raamat #97 Amundsoni raamat #98 Amundsoni raamat #99 Amundsoni raamat #100 Amundsoni raamat #101 Amundsoni raamat #102 Amundsoni raamat #103 Amundsoni raamat #104 Amundsoni raamat #105 Amundsoni raamat #106 Amundsoni raamat #107 Amundsoni raamat #108 Amundsoni raamat #109 Amundsoni raamat #110 Amundsoni raamat #111 Amundsoni raamat #112 Amundsoni raamat #113 Amundsoni raamat #114 Amundsoni raamat #115 Amundsoni raamat #116 Amundsoni raamat #117 Amundsoni raamat #118 Amundsoni raamat #119 Amundsoni raamat #120 Amundsoni raamat #121 Amundsoni raamat #122 Amundsoni raamat #123 Amundsoni raamat #124 Amundsoni raamat #125 Amundsoni raamat #126 Amundsoni raamat #127 Amundsoni raamat #128 Amundsoni raamat #129 Amundsoni raamat #130
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 130 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-06-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
10 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Katja115 Õppematerjali autor

Lisainfo

II peatükk NÕUSTAMISE PROTSESS JA ÜLESEHITUS
III peatükk PROBLEEMI MÄÄRATLEMISE ÜLESANDED
IV peatükk PROBLEEMI LAHENDAMISE ÜLESANDED
Vpeatükk PROBLEEMI LAHENDAMISE ÜLESANDED
VI peatükk PROBLEEMI LAHENDAMISE ÜLESANDED
VII peatükk PROBLEEMI KOKKUVÕTMISE JA NÕUSTAMISE LÕPETAMISEGA SEOTUD ÜLESANDED
VIII peatükk NÕUSTAMISOSKUSTE ARENDAMINE

NÕUSTAMISE PROTSESS JA ÜLESEHITUS , PROBLEEMI MÄÄRATLEMISE ÜLESANDED , PROBLEEMI LAHENDAMISE ÜLESANDED , PROBLEEMI LAHENDAMISE ÜLESANDED , PROBLEEMI LAHENDAMISE ÜLESANDED , PROBLEEMI KOKKUVÕTMISE JA NÕUSTAMISE LÕPETAMISEGA SEOTUD ÜLESANDED , NÕUSTAMISOSKUSTE ARENDAMINE , nõustamine , nõustaja , karjäär , klient , nõustamise protsess

Mõisted

teatud inimestel, lisaks teabele, career craft, enesekindlusega varustatult, mõiste craft, rõhuasetus, meisterlikkus milleski, nüüdisaegses ühiskonnas, meisterdamise protsessis, nõustamisasutust sõja, nõustamissuhte käsitlemisel, suhteraamistik, nõustajal, mõnest olukorrast, paindlikkus, olulisuse tunnetamine, lisas 1, grupinõustamise käigus, positiivne tunne, mõnes mõttes, tulevad n, külalise puhul, kurtjate puhul, klient, suunaja tegelikult, niisuguses olukorras, enamikul juhtudel, nõustamisele tulles, elluviimise tõenäosus, lõpptulemus, olukordades, ebakindlus, niisuguses olukorras, karjäärinöustamisel, negatiivsetel kommentaaridel, ilma eneseusalduseta, suhtumine olukorda, mõnes mõttes, suhtlemisoskused, suhtlemistehnikate kirjeldamisel, suhtlemistehnikate kogum, põhirõhk, arutelu suunamisel, üksmeele väljendamisel, peatamise puhul, tähelepanu keskmes, rõhuasetus, niisugune protsess, metafoorid, enamikul juhtudel, nendeks tegevusteks, suhtlemistehnikad, teekaardi näide, algusesesse, ümbertõlgendamist, uurimist, välised ajendid, välismõju, elujoone näide, lähtepunktiks, muutuv tööturg, metafooridesse, metafoor, fredericton 1984, edmonton 1986, lõpptulemuseks, internet, olenemata olukorrast, teisisõnu, olenemata olukorrast, misseanssidel aeg, selliseks lähenemiseks, ellujäämine, teise tasandiga, teabe korrastamiseks, huvipakkuv, visuaalselt, üldpildist, heaks lähtepunktiks, väljatöötamisel, löögid, mustrit, lähenemine, seisundit, pädevus, meetodi aluseks, kindlustunne, paindlik töökoht, valikus, inimese karjääriankur, inimese kaijääriankur, ettevõtlik loovus, raha teenimine, väljakutse, karjääriankrud, karjääriinimene, ettevõtja, nn intelligentse, olulise tegurina, valikuprotsessi hõlbustamiseks, intellektuaalne, loetlemine, ettevõtlik, konventsionaalne, järjestamiseks, nõuanne, esitatud tegevused, audio, vahendi abil, audio, audio, salvestiste ettemängimist, audio, lisaks audio, mobiiltelefon, enamikul juhtudel, loetletud omadustel, pärast 10, edasiliikumiseks, edule vaatamata, omaduste määratlemine, tee tegemine, metafoorid, määratluse järgi, tegusõnana, komponent, pärandus, laiendamiseks, täistabamus, toodud näidet, loetletud kujundid, kohan, tänavateater, improvisatsiooniteater, draamateater, rollianalüüsi seisukohalt, 4 film, kuni film, mängudel, lugude jutustamises, uurimine, val, loo rääkimine, peatükid, peatükke, igas peatükis, voldiku tagakaanel, loo sündmustik, loomisprotsess, kirjutamise jõud, vallandamine, tindiplekkide tõlgendamine, projektsiooni soodustamiseks, vaadata 2, joonistuste analüüsimisel, inimese mina, nagu tavaliselt, lugude analüüsimisel, kõigepealt lugege, lugude peategelased, mõnes mõttes, miiüt, nüüdis, vaheline seos, kolmas kujund, sellel veebisaidil, tulevasi võimalusi, kohalikud raamatukogud, telefoniraamatu ärileheküljed, eluetapis, enamikus ettevõtetes, kogemuse põhjal, viimase küsimusena, minust, otsuse tegemine, reisimis, lähtepunktiks, gelatt, positiivne määramatus, määramatus, uudishimu, visadus, paindlikkus, optimism, riskivalmidus, teatris dekmats, gümnaasiumi lõpu, teisalt, süsteemiteoreetikud, keerukates süsteemides, kommentaare, harjutuse käik, nõustaja roll, selgitamine, eelmodelleerimine, kasutades nõusta, töövestlusel, loo jutustamisel, õpivalmidus, õpitu väljendamine, kvalifikatsioonide tunnustamine, inimeste arvates, kasutage cv, kuulutuses, enamikul karjäärinõustajatel, järelemõtlemisprotsessi vältel, nõustamis, nöustamissuhte lõpetamisel, vaatenurkade erinevused, sündmuste meenutamine, nõustamise lõpetamisel, s3geli, miselt lahkudes, nõustajal, sobivatesse nõustamis, järelkontroll, probleemide lahendamisel, karjäärinõusta, sellelt aluselt, turvaline keskkond, asjakohasus, kriitiline eneseanalüüs, kasutada järele, nõustajatel, esitatud kompetentsimudelit, rakendusala, järelemõtlemispauside ajal, niisuguses olukorras, laiendamiseks, audio, nõustamis, jälgimine, audio, külastuseks, metafoorid, nõustamis

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

194
pdf
352
pdf
990
pdf
524
doc
152
docx
937
pdf
343
pdf
50
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto