Ajalugu TH (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Milline oli kummagi polise osa Kreeka vaimses kultuuris: (miks ?
  • Milline Montesquieu põhimõte on kasutusel enamikes tänapäeva riikides ?
  • Kes ei kuulu kolooniates parlamenti, peavad ka makse maksma ?
 
Säutsu twitteris

Ajalugu
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Sander Gansen
TH. Klass
2010/11
SisukordAntropogenees 3
Muinasaja arengujärgud 4
Egiptus 5
Egiptuse usk 6
Mesopotaamia 7
Kaananimaa 8
Kreeka 9
Vana- Rooma 13
Rooma, kui impeerium 15
Rooma religioon 17
Uusaeg 20
Absolutism 21
Absolutism Prantsusmaal 22
Parlamentarismi areng Inglismaal 23
Valgustus 25
Ameerika Ühendriikide tekkimine 27
Inglise kolooniad Põhja-Ameerika 27
Rahavusvahelised suhted 17.-18. Sajdandil 29
Prantsuse revolutsioon 30
Napoleon 31
Industriaal ehk tööstus ühiskond 32
Imperialism 33
Erinevad poliitilised ideoloogiad 34
Rahvuslik liikumine 36
Rahvusriigi moodustamine Saksamaa näitel 37
Rahvusvahelised suhted 38

Antropogenees


*Antropogenees – inimese kujunemislugu.
*Australopiteekus – lõunaahvlane. Levinud oli ainult Aafrikas. Kõndis kahel jalal. 5 miljonit aastat tagasi tekkinud. 120-130 pikk.
*Homo Habilis – osav inimene. Kuulub perekonda inimene. 2-3 miljonit aastat tagasi tekkinud. Leiud pärinevad ainult Aafrikas. Valmistas tööriistu. Elamut tal polnud, rõivaid ta ei kandnud. Tegeles korjusega ja toitus ka surnud loomadest.
*Homo Erectus – sirge inimene. 2 miljonit aastat tagasi tekkinud. Säilmeid leitud ka Euraasiast. Õppis küttima. Elas koobastes. Kasutas tuld . Kasutasid riideid (loomanahk). Erinevad alamliigid (nt. Heidenbergi inimene).
* Neandertaallane – 250’000 aastat tagasi tekkinud. Surid välja 30’000-40’000 aastat tagasi. Esmane leid saadi Saksamaalt, Neanderi jõe orust – sealt tuli nimetus. Tema ajumaht oli tänapäeva inimesest suurem. Olid esimesed, kes matsid oma surnuid haudadesse ja need kaeti ookermullaga (kollakas-oranžikas muld ) ning panid kaasa hauapanuseid. Usk järgmisesse (hauatagusesse) ellu. Hoolitsesid ka oma haigete eest.
* Homo Sapiens – nüüdisinimene. Kujunes välja umbes 200’000 aastat tagasi Aafrikast. Esivanemat on nimetatud Aafrika Evaks. 50’000-70’000 aastat tagasi rändasid nad Aafrikast välja. Erinevatel mandritel kujunesid välja erinevad rassid.

Muinasaja arengujärgud


* Kiviaeg – sai alguse siis, kui tekkis Homo Habilis – siis kui hakati valmistama tööriistu. 3 miljonit aastat tagasi.
-) Paleoliitikum – noorim kiviaeg. Kestis 3 miljonit aastat – 12’000 eKr. Kivikirves , oda. Tegeletti küttimise, koriluse ja ka kalapüügiga – anastav majandamine . Rändav eluviis.
-) Mesoliitikum – keskmine kiviaeg. Kestis 12’000 eKr – 7’000 eKr. Lisandusid vibu ja nool . Kodustati koer. Jätkati küttimise, koriluse ja kalapüügiga ning rändava eluviisiga .
-) Neoliitikum – uusim kiviaeg. Kestis 7’000 eKr – 5’000 eKr. Õpiti kivi lihvima ja kivisse auku puurima ning valmistama savinõusid (savilindi abil) + kanga kudumist. Muutus majandamine – mindi üle viljelevale majandusele – hakati kasvatama karja ja harima põldu – neoliitiline revolutsioon .
-) Eneoliitikum – vasekiviaeg. Kestis 5’000 eKr – 2’500 eKr. Õpiti sulatama vaske, kuid see ei tõrjunud vlja kiviaega, sest vask on pehme. Tulid muutused, mis panid aluse kõrgkultuuridele. Tehti niisutussüsteeme. Võeti kasutusele toortellised – põletamata tellis , kuivatatud päikese käes – ehitised olid ebapüsivad (suured vihmad võisid püdedaks savimassiks muuta). Ratta leiutamine – tekkis ratasveok (enne olid lohistid) ja potikeder (savinõude valmistamine muutus tunduvalt lihtsamaks) – Mesopotaamias sumerite poolt.
*Pronksiaeg – Kestis 2’500 eKr – 1’300 eKr. Ader – mis tegi põlluharimise lihtsamaks.
*Rauaaeg – Kestis 1’300 eKr. Raua leiutajateks on hetiidid , rahavas, kes elas Väike-Aasias (tänapäeva Türgi).

Egiptus


* Egüptoloogia – teadus, mis uurib Vana-Egiptust. Sai alguse 19. Sajandi alguses.
-) Egiptuse ajaloo uurimine on raske, sest puudub ühtne kronolooiga, ühtne null-punkt.
-) Egiptuses arvati aega vaaraode järgi.
-) Kõrbede arvelt ei tehtud põlde juurde, et vältida põldude sooldumist.
-) Egiptuses säilitati looduslik tasakaal, ei üritatud viljakat ala niisutusega laiendada. Vesi juhiti kanalite ja tammidega, vaid neile aladele , kuhu üleujutus looduslikult tõusis.
* Üleujutus: juuli – oktoober; põlluharimisperiood: oktoober – märts; põaperiood: märts – juuli. (põaperioodil kasvatati siiski asju, aga lihtsalt neid, mis vajasid veidi vähem niiskust)
* Ajalugu jagatakse – vana-riik, keskmine-riik, uus-riik ja sinna vahele jäävad vaheperioodid.
* Koptid – muistsete egiptlaste järeltulijad.
* Egiptlased on see rahvas, kellel päritolu legende ei olnud, nad samastasid end universumiga ja ühiskonna korraldus hästi rangelt hierarhiline.
* Selle ühiskonna tipus oli absoluutse võimuga jumal – kuningas/vaarao.
* Ühtne Egiptuse riik saadi alam– ja ülem–Egiptuse ühendamisel, aga siiski säilis kohati kaksikmonarhia.
* Vaarao sümboliteks olid kaks taime (lootos ja papüürus) ja kaks looma/ lindu (raisakotkas ja kobra ).
* Alguses oli vaarao Horose kehastaja , hiljem ühendati vaarao päikesejumal Ra ja surnutejumal Osirise kultusega.
* Vaarao, jumala kehastusena, pidi tagama rahva heaolu ja selle, et maailma korraldusmaat toimiks (isetegevust ei olnud).
-) Rahva ette ilmudes oli vaaraol kohustus kanda habet ja omalaadset parukat.
* Tšati – juhtis kuninga nimel kogu riigi majandust ja kaubandust.
* Väepealikud – esmane eesmärk oli juhtida sõjaväge. Peamine relvastus oli vibu ja nool.
* Noom e. noomus oli Egiptuse nö osariik.
* Nomarh – väiksema piirkonna valitseja.
* Preestrid – üks preester tegeles mingi kindla jumala teenimisega.
* Kirjutajad – madalam ametkond, kes juhtisid töölisklassi.
* Hemos – töötavrahvastik, kes kõik olid kinnistatud mingi kindla ametiga.
-) Üleujutusperioodil kasutati talupoegi ehitustöödel.
* Orjad – kõige alamal, selles ühiskondlikus püramiidis, kuid nad ei olnud peamised töö tegijad – peamised olid siiski hemosed.

Egiptuse usk


* Polüteism – usk mitmesse jumalasse. Raske on välja tuua, et palju neid jumalaid seal Egiptuses oli.
* Kohalikke jumalaid kujutati algselt loomade või loominimesena (zooantropomorfne) ja igal kohalikul piirkonnal oli oma jumal.
* Memphis – selle piirkonna tähtsaim jumal oli Ptah .
* Teeba – selle piirkonna tähtsaim jumal oli Amon .
* Kui paik sai keskuseks, siis kasvas selle paiga Jumala tähtsus.
* Austati ka pühasid loomasi. Kõige austatum üle Egiptuse oli kass . Veel olid üle Egiptuse austatud ka Iibis ja Raisakull .
* 14 sajand eKr tehti katse kehtestada monoteism ehk ainujumalakultus, selleks oli vaarao Ehnaton, jmalaks pidi saama Aton.
* Muudeti ära ka pealinne ja selleks uueks pealinnaks sai Ahetaton.

Mesopotaamia


* Assüroloogia – teadus, mis uurib kiilkirja kasutanud rahvaste ajalugu, mis kujunes välja 19. sajandi keskel (sel ajal dessifreeriti esimesed kiilkirjad – tegelikkuses see oli toimunud juba 19. sajandi algusel, kuid paljud pidasid seda tõlget ebaõigeks ning alles 19. sajandi keskel tõestati, et asi oli õige).
* Sumerid – Mesopotaamia tsivilisatsiooni loojad. (umbes IV aasta tuhat eKr)
* Sumeritel ei kujunenud välja mitte ühte riiki, vaid terve rida linnriike .
* Mesopotaamia kiri:
-) Kiilkiri – kiilukujulised kirjamärgid.
-) Olid mõistemärgid, silbimärgid ja seletavad märgid. (algselt oli kuskil 1800 märki, aga aina mindi üle ainult silpmärkidele ja lõpuks oli neid umbes 500)
-) Vana-Pärsia kirjas oli 30 märki.

Kaananimaa


*Kaananimaalt kujunes välja kaks kõrgkultuuri – Foiniikia ja Heebrea e. Iisrael.
* Foiniikias ei kujunenud välja ühtset riiki, vaid kujunesid välja linnriigid .
-) Aegajalt nad sõdisid üksteisega.
* Foiniikias tegeleti põlluharimisega, mis erines Egiptlastest ja Mesopotaamiast sellega, et seal ei olnud kasutusel niisutuspõllundust.
-) Tegeleti teraviljade kasvatusega, kuid neist veel olulisem oli viinamarjade ja oliivipuude kasvatus. Toodeti kahte olulist ekxportkaupa – vein ja õli.
* Teine oluline tegevusala oli käsitöö.
-) Neil oli üks väga spetsiifiline käsitöö – nad värvisid kangaid purpurpunaseks.
-) Purpurvärvi saadi purpurtigudelt, kes elutsesid vahemere ääres. Selleks, et saada 1g purpurvärvi, kulus 5000+ tigu .
-) Nad tootsid ka sarkarpunast värvi, milleks töödeldi putukaid, kes olid tamme kahjurid .
-) Veel toodeti klaasi (nad suutsid saavutada kuumuse 700oC) (see oli läbipaistvam, kui see, mida suutsid valmistada ka Egiptlased) – nad valmistasid klaasanumaid.
* Arenenud oli ka kaubandus, kus müüdi oma käsitöö saadusi, aga kaubeldi veel seedripuiduga.
* Foiniikial oli põhja-aafrikas koloonia nimega Kastaago.
* Foiniikias oli tegemist mitme jumala austamisega ja emasündinud poegade ohverdamist.
* Foiniiklased olid need, kes võtsid kasutusele tähestikkirja ja see koosnes 22-st konsonandist ning see tähestik tekkis juba 14 sajand eKr.
* Kirjaoskust vajasid preestrid, ametnikud.
* Iisrealased kuuluvad Heebrealaste hulka.

Kreeka


* Kõige varasem periood Kreeka ajaloos kannab nime Egeuse ehk Kreeta Mükeene periood – See oli umbes aastatel 2000 e.Kr – 1100 e.Kr.
* Kreeta Mükeene periood jaguneb omakorda kaheks kultuuriks : Minoiline kultuur ja Mükeene kultuur.
* Minoiline kultuur – levis Kreeta saarel. Sellele saarel tekkis primaarne tsivilisatsioon ilma teiste mõjutusteta. Selle saare elanikud jõudsid kõrgkultuuri tasemele juba umbes 2000 e.Kr.
* Kõrgkultuuri rajajate päritolu on teadmata.
* Ajalugu on õpitud esemeliste leidude põhjal. On ka kirjalikud ajalooallikad lineaarkiri A-s, kuid seda ei osata lugeda, sest ei teata, kust need elanikud tulid ja seega ei teata ka, mis keelt nad rääkisid.
* Seda ajajärku iseloomustavad lossid – kõige tuntum on Knossose loss.
-) Losside põhiplaani iseloomustavad labürendid.
-) Lossi saab käsitleda, kui võimukeskust, aga kuna neid on leitud mitmeid, siis ei teata täpselt, kas tegemist oli erinevate riikidega, või olid üks peamine loss ja teised allusid talle, aga peale selle, et loss oli võimukeskus, oli ta ka majanduskeskus ja samas ka usukeskus.
* Linnad olid losside ümber.
* Kultuur ise oli rahumeelne kultuur, sest need lossid olid kindlustamatta (polnud müüre vms) ja kunstis puudub sõja temaatika .
* Kunsti järgi on tehtud ka järeldusi usu kohta ning arvatakse, et austati naisjumalannasid ning teine asi mida austati oli härg.
* Minoline kultuur Kreeta saarel sai teatud löögi juba tänu sellele, et Kreeka mandriosast tulid sinna mõnevõrra madalama arengutasemega Müheene kultuuri elanikud ning Kreeta saarest põhjapool toimus vulkaanipurse , millest tulid hiidlained, mis purustasid paljud hooned Kreeta saarel.
* Minoiline kultuur säilis kuni aastani 1400 e.Kr-ini, kuid juba varem hakkas hääbuma.
* Mükeene kultuur oli levinud eeskätt mandri Kreekas ja ka Egeuse mere saartel.
* Umbes aastal 2000 e.Kr tungisid Balkani poolsaarele Kreeka hõimud, kellest kõige varem tungisid sinna kreeka hõimud, või täpsemalt ahhailased .
* Kultuuri tasemele jõudsid need samad Kreeka esivanemad umbes aastal 1600 e.Kr.
* Nad kasutasid keeleks juba lineaarkiri B-d, mis on ka meie teadlastele juba arusaadavam, kuid need puudutasid peamiselt vaid majapidamist, seega ei saa siiski väga palju infot neist.
* Kreeka mandriosas kerkisid esile kindlustatud lossid.
* Seda aega tuntakse Mükeene nime all, mis on saanud oma nime võib-olla, et kõige kuulsaime ja samas kõige rohkem uuritud lossi järgi nimega Mükeene.
* Kreetast erinevalt polnud nende losside ümber linnu.
* Tõenäoliselt oli iga suurem loss omaette riigi keskus.
* Võimsad kaitseehitised viitavad , et need riigid olid omavahel alatasa sõjas.
* Võib-olla suutis Mükeene teised mõneks ajaks endale allutada, kuid püsivad riiki toonases Kreekas ei olnud.
* Lineaartahvlite järgi võib järeldada, et peamiselt seisis losside eesotsas kaks võimukandjat: kuningas ja sõjapealik.
* Ka Kreekas oli loss suur majapidamiskeskus.
* Enamus mis Kreekas oli, oli kohandatud sõjakale ühiskonnatüübile ja meelelaadile.
* Doorlased rändasid sisse ja nemad purustasid seni olnud Mükeene keskused ning sai alguse järgmine periood Kreekas, mille nimi oli tume periood.
* Tume periood kestis 1100 e.Kr – 800 e.Kr.
* Kõik kultuurikeskused hävisid ja kadus kasutuselt kiri.
* Sellest ajajärgust pole andmeid eriti, sest puudus kiri.
* Kui uuesti jõuti kirja tasemeni, siis see uus ei olnud enam midagi lineaarkirja sarnast.
* Tumedal ajal võeti kasutusele raua kasutamine, mis andis aluse hilisemale arengule.
* Uuesti kõrgkultuuri tasandile jõuti umbes aastal 800 e.Kr(- 500 e.Kr) ja selle nimi oli Arhailine periood.
* Toimus kolonisatsioon – kreeklaste väljaränne vahemere ja mustamere rannikule .
* Esimesena tekkisid agraarkolooniad, sest oli vaja põllumaad, millest oli jäänud Kreekas väheseks.
* Teiseks tekkisid kaubanduskolooniad selleks, et Kreekasse tuua asju, mida nad ise ei tootnud ning samas oma enda toodangut turustada.
* Hõberaha kasutamine – 7 saj e.Kr võeti see kasutusele Lüüdias, kust see levis edasi Kreekasse.
-) Müntide mõlemad pooled kaeti kujutistega, et vähendada võltsimist.
* Kuna Kreeka ei olnud ühtne riik, siis erinevates Kreeka väike-riikides kehtis erinev rahasüsteem.
-) Kõige tuntum võis olla Athena raha, sest sellest kohast teatakse kõige rohkem. Seal kehtis drahm – 4,36g. Kõige olulisem oli tetradrahm – 17,44g.
-) Oli ka selline asi mida tunti talendi all – 22,62kg.
* Arhailisel ajajärgul kujunes välja ka Kreeka tähestik.
* Kreeklased võtsid üle Foiniikia tähestiku, kuid kuna seal olid vaid kaashäälikud, siis kreeklased lisasid veel tähti, mis tähistasid täishäälikuid. Tekkis Kreeka alfabet, mis koosnes 24-st tähest. Algselt ei olnud igalpool samasugune tähestik, kuid see ühtlustus ajapikku ja see ühtlustas üleüldist Kreeka riiki.
* Kujunesid välja üle Kreekalised religioosed keskused, mis ühendasid kreeklasi üleüldiselt.
-) Delfi – jumal: Apollon, oraaklitega oli see seotud.
-) Olümpia – jumal: Zeus, hakati pidama olümpiamänge (esimesed: 776 e.Kr)
* Kujunesid välja polis ’ed ehk linnriigid.
* Kui enne pole riiki olnud, siis riik tekib kas vägivalla või kokkuleppe tulemusel.
* Polis – sõltumatu, omavalitsus (kodanikud – mehed, vabad, täisealised, põliselanikud – seda teostati rahvakoosolekute kaudu. Rahvakoosolekutel valiti ka nõukogu ja ametnikud, kelle käes oli võim alaliselt ning nad valiti enamasti üheks aastaks), omakaitse. Kaks kõige olulisemat olid Athena ja Sparta (suurima ka).
-) Polises olid kodanikud vaid 40’000 inimest, kuigi seal elas 400’000-200’000 inimest.
* Klassikaline periood kestis 500 e.Kr – 338 e.Kr.
* Kui räägitakse Kreeka ajaloost, siis enamasti mõeldakse just klassikalist perioodi ning tihtipeale on kõik veel seotud ka Athena polisega.
* Valitsemisvormid:
-) Aristokraatia - võim oli koondunud aristokraatide kätte ning ametnikud ja nõukogu valiti vaid nende hulgast.
-) Demokraatlik – võim oli kodanike käes ning nõukogu ja ametnikud valiti kõigi kodanike seast.
-) Türannia – ebaseaduslikult võimule tulnud ainuvalitseja võim, mis jäi püsima suhteliselt lühikseseks ajaks. Tegemist oli ülemineku vormiga aristokraatialt demokraatiale, kus türannid kaitsesid lihtrahvast aristokraatide eest.
* Asukoht:
-) Athena – Atika maakond, Kesk-Kreeka
-) Sparta – Leseenia ja Lakoonika maakonnas , Lõuna-Kreeka.
* Kodanikud: (vanus)
-) Athena – mees, põliselanik, vaba, täisealine (20. eluaasta )
-) Sparta – mees, põliselanik, vaba, täisealine (30. eluaasta)
* Valitsemisvorm:
-) Athena – aristokraatlik →, türannlik →, demokraatlik.
-) Sparta – aristokraatlik (2 kuningat)
* Kuidas nimetati: a) rahvakoosolek, b) nõukogu, c) olulisemad ametid
-) Athena – a) ekleesia ; b) 500 nõukogu/bulee; c) 10 strateegi
-) Sparta – a) apella; b) geruusia; c) 5 efoori
* Liidud:
-) Athena – Athena mereliit
-) Sparta – Peloponnesase liit
* Milline oli kummagi polise osa Kreeka vaimses kultuuris: (miks?)
-) Athena – suur, sest Athena oligi Kreeka suurim kultuurikeskus.
-) Sparta – väike, sest Spartas ei pööratud tähelepanu vaimukultuurile, vaid sõjakultuurile.
* Tempel oli ühele jumalale ehitatud elukoht.
* Ohverdamised viidi läbi templi lähedal oleval altaril.
* Eeskätt toodi vereohvreid – enamasti loomi.
* Hellenismi periood kestis 338 e.Kr – 30 e.Kr (Langes Makedoonia võimu alla, lõppes siis, kui langes Rooma võimu alla)
* Ajajärk, kus toius Kreeka ja Idamaa nähtuste segunemine ja vastastikune mõjutamine, nii ühiskondlikes suhetes, majanduses, kui ka kultuuris.
* Hellenismi teke on seotud Aleksander Suure vallutustega (see kestis 336 e.Kr – 326 e.Kr)
* Kreeka, Väike- Aasia , Kaanonimaa (Foiniikia & Iisreal), Egiptus, Mesopotaamia (Eufrati & Tigrise alad), Pärsia (Mesopotaamiast ida poole, kuni Indiani)
* Aleksander Suure surm tõi kaasa Diadohhide sõjad (sõjad Aleksandri väepealike vahel)
* Aleksandril ei olnud surres veel pärijat, aga pärast tema
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Ajalugu TH #1 Ajalugu TH #2 Ajalugu TH #3 Ajalugu TH #4 Ajalugu TH #5 Ajalugu TH #6 Ajalugu TH #7 Ajalugu TH #8 Ajalugu TH #9 Ajalugu TH #10 Ajalugu TH #11 Ajalugu TH #12 Ajalugu TH #13 Ajalugu TH #14 Ajalugu TH #15 Ajalugu TH #16 Ajalugu TH #17 Ajalugu TH #18 Ajalugu TH #19 Ajalugu TH #20 Ajalugu TH #21 Ajalugu TH #22 Ajalugu TH #23 Ajalugu TH #24 Ajalugu TH #25 Ajalugu TH #26 Ajalugu TH #27 Ajalugu TH #28 Ajalugu TH #29 Ajalugu TH #30 Ajalugu TH #31 Ajalugu TH #32 Ajalugu TH #33 Ajalugu TH #34 Ajalugu TH #35 Ajalugu TH #36 Ajalugu TH #37 Ajalugu TH #38 Ajalugu TH #39 Ajalugu TH #40 Ajalugu TH #41
Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
Leheküljed ~ 41 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-05-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 8 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Sander Gansen Õppematerjali autor

Mõisted

Sisukord

  • Pärnu Sütevaka  
  • Humanitaargümnaasium
  • Sander Gansen
  • TH. Klass

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

35
doc
11-klassi ajalooeksam
32
docx
10-kl ajaloo üleminekueksam
176
pdf
Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
60
rtf
10nda klassi ajaloo konspekt
88
rtf
Ajalugu 1 õppeaasta konspekt 10kl
68
pdf
VARAUUSAEG
30
doc
Keskaeg
168
doc
Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !