Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Ajalugu I Kursus-Vanaaeg (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millised olid tsivilisatsiooni tekke eeldused ja võimalikud põhjused ?
 • Mis eristab esiaega ajaloolisest ajast ?
 • Kuidas seonduvad omavahel Niiluse üleujutused ja vaarao jumalik võim ?
 • Kuidas on seotud “Sinuhe jutustus” egiptlaste surmajärgsuse-kujutlus ?
 • Miks tekkisid egiptuse kunstis kaanonid ja miks just sellised ?
 • Millest ilmneb, et Mesopotaamias levinud loomismuut on kirja pandud Babüloonia riigis ?
 • Mille poolest sarnanevad jumalad Amon ja Marduk ?
 • Kuidas maarasid Mesopotaamia looduslikud ja ajaloolised olud kiilkirja arengut ?
 • Mismoodi mõjutas Mesopotaamia ehituskunsti kivi ja puidu puudumine ?
 • Missugused erinevused on Egiptuse ja Mesopotaamia templitel ?
 • Mida on ühist ja mida erinevat Mesopotaamia reljeefidel ning egiptuse pinnakunstil ?
 • Mis neid eristab ?
 • Kummal puhul osutuvad kõrvutused täpsemaks ?
 • Milline seos oli teatril kangelaseepikaga ?
 • Kummaga on hõlpsam sarnasust leida ?
 • Missugustest osadest koosnevad kreeka tempel ja selle sambad ?
 • Kuidas muutus kreeka skulptuuris figuurikäsitlus alates arhailisest ajastust kuni hellenismini ?
 • Millised olid Rooma taktika eelised ?
 • Millest olid tingitud ida- ja laaneprovintside erinevused ?
 • Kuidas kajastuvad Rooma riiklus, elulaad ja mõtteviis rooma kultuuris ?
 • Millest võisid need tingitud olla ?
 • Mis võlub rooma arhitektuuris kõige rohkem ?
 • Kuidas austasid roomlased kunstis oma suuri vaejuhte ?
 • Mida võtsid rooma skulptorid üle kreeklastelt ja mida loid uut ?
 • Kuidas luuakse maalikunstis ruumiillusiooni ?
 • Millest oli tingitud riikluse umberkorraldamine hilises Rooma keisririigis ?
 • Mis põhjustas hilise Rooma keisririigi sojavae barbariseerumise ?
 
Säutsu twitteris
Ajalugu I Kursus Vanaaeg  
2.Peatükk .Tsivilisatsiooni tekkimine
1.Millised olid tsivilisatsiooni tekke eeldused ja võimalikud põhjused?
Enam ei tegelnud tööjõulised liikmed toidu hankimisega. Kujunes välja ühiskondlik  tööjaotus
mille järgi osad inimesed tegid põlluharimise või karjakasvatuse asemel käsi- või kirjatööd, 
juhtisid riiki,  pidasid  ühendust jumalatega jne. Selleks oli vaja aga toota toiduks tarvilikku 
rohkem ,kui  otsesed tootjad ise vajasid. Niisuguse ülejäägi tekkeks piisava tööviljakuse 
saavutas  inimkond  ilmselt põlluharimisele ja karjakasvatusele ülemineku ning metallist 
tööriistade kasutuselevõtuga. Viljelusmajandust ja metallitöötlemist võib pidada 
tsivilisatsiooni tekke ühtedeks peamisteks eeldusteks. Tsivilisatsiooni teket ei saagi seletada 
ühe põhjusega. Mitme soodsa teguri kokkulangemine võis anda otsustava touke 
inimühiskonna arenguks suurema korraldatuse poole ning viia tsivilisatsiooni ja riigi tekkele. 
Tekke põhjused ja arenguteed võisid olla paikkonniti erinevad.
2.Mis eristab esiaega ajaloolisest ajast?
Kirjalike tekstide ilmumine tähistab  esiaja ehk muinasaja lõppu ning ajaloolise aja algust.
3.Selgitada mõisted vanaaeg ja  antiikaeg
Vanaaeg – Algas Mesopotaamias ja Egiptuses tsivilisatsiooni  tekkimisega . Sinna perioodi 
kuuluvad ka India, Hiina, Kreeka ja  Rooma  tsivilisatsiooni teke.
Antiikaeg – Muistse Kreeka ja  Rooma   kujunemis -, õitsengu ja langusaeg (umbes 8.sajandist 
eKr kuni 5.sajandini pKr)
3.Peatükk. Idamaad
1.Millised eelmises õppetükis esitatud tegurid võisid põhjustada Egiptuse tsivilisatsiooni 
tekke?
Egiptus  paikneb Niiluse kesk- ja  alamjooksul  ja esimesed tsivilisatsiooni tekkisid just suurte 
jõgede ääres. Varaseimad põlluharijate asulad paiknesid Niiluse ääres juba umbes aastast 
5000 eKr. Egiptuses rajati tsivilisatsiooni tekke alguses või varemgi ulatuslikke 
niisutussüsteeme, kanaleid ja tamme. Nende korrashoid ja ehitamine nõudis rohkesti 
tööjõudu. Suure hulga inimeste mobiliseerimine ja juhtimine toi kaasa ülemkihi esiletõusu ja 
aitas kaasa range riikliku korralduse väljakujunemisele. Ühiskonna juhtimine kõige laiemas 
mõttes võiski põhjustada  Egiptuse tsivilisatsiooni tekke.
 2.Kuidas seonduvad omavahel Niiluse üleujutused ja vaarao jumalik võim?
Osiris , kes oli Egiptuse kõrgeima jumaluse, paikesejumala poeg Ra poeg, oli Niiluse 
üleujutustest tekkiva viljakuse jumal ja ühtlasi inimkonna suur heategija.
5.Peatükk.Kiri, Haridus ,Teadus ja Kirjandus
1.Leida Egiptuse ühiskonna üldiseloomu ja kirjaoskuse kitsa leviku vahelisi  seoseid .
Kirjaoskust tundis vaid paar protsenti tollase aja kogu elanikkonnast selle keerukuse ja suure 
hulga markide  parast . Haridus tahendas kirjutajaseisusse või koguni preesterkonda paasemist 
ja tagas kindlustatud elujärje ning auväärse ühiskondliku positsiooni. Ühiskonnas oli kõige 
rohkem keskmise ja alama astme ametnikke- kirjutajaid, kes kontrollisid töötajate tegevust, 
markisid üles  koigi  kohustused, jälgisid too kulgu ja fikseerisid ülesannete täitmise. Paljud 
neist ametnikest pärinesid lihtrahva hulgast, kuid pikkade aastate jooksul omandatud 
koolihariduse  omandanudseisid  nad ühiskondliku positsiooni ja heaolu poolest muudest 
toortegijatest kõrgemal.
2.Kuidas on seotud “ Sinuhe  jutustus”  egiptlaste  surmajärgsuse- kujutlus ?
Egiptlased  uskusid surmajärgsesse ellu- nende ettekujutuses jätkas lahkunu parast surma 
suurel maaral samasugust elu, nagu tal oli olnud siinpoolses maailmas. Kuna Sinuhe pidi 
pagema võõrsile, kuigi ta seal oli edukas sojamees ja rahva hulgas lugupeetud valitseja, ei 
olnud ta ikkagi rahul ja õnnelik. Ta tahtis igavest elu  oma kodumaal. Kombekohane matus, 
mis talle osaks sai, (uskumuse järgi )tagas igavese elu ning vaarao soosis teda ning ta eluajal 
ehitati talle valmis uhke  hauakamber .
6.Peatükk. Egiptuse  kunst
1.Võrrelda  hauakambrite  arhitektuurilisi vorme nende arengus.
Varasem üliku haudehitis oli piklik langusküljelise kasti taoline  mastaba , mille all paiknes 
hauakamber sarkofaagiga. Mastaba ühes küljes oli petikuksega nišš, kus toimusid 
ohverdamisrituaalid. Tihti ümbritseti nišš müüriga ning kaeti katusega, nii et tekkis 
palvetamis- ja ohverdamiskamber. Hiljem lisandus teisigi  ruume . Vana riigi ajastu lõpuks oli 
mastaba juba paljude saalide ja panipaikadega rajatis. Vaaraode hauakambrid olid aga kõrged 
püramiidid , mis meenutab oma väliskujult kuut kahanevas suuruses mastabat üksteise peal. 
Selle sees asub hauakamber sarkofaagiga ja mõni ruum hauainventari jaoks. Nende juurde 
viisid kaigud ning kaks ohukanalit. Püramiidid kaeti  lihvitud  kiviplaatidega. Püramiidide 
nähtavuse ja rüüstamise tõttu hakati tegema kaljuhaudu. Selles viis haua- ja varakambrini 
pikk koridor, sissepääsud olid hoolikalt peidetud. Kaljuhaudade laheduses olid pooleldi kalju 
sisse raiutud templid.
2.Kirjeldada mõnda jumala- või vaaraokuju
Tutanhamoni kuldmask.
Tema silmad , ripsmed  ja kulmud on värvitud nagu alati egiptuse kujudel, lõuga ehib 
ülikutunnusena valehabe, otsaesist vaarao võimusümbolid pistrik ja kobra. Peas on tal 
vaaraode triibuline rätik, kaelas on mitmerealine värvilistest helmestest ehe.
3.Miks tekkisid egiptuse kunstis  kaanonid  ja miks just sellised?
Kuna Egiptuse skulptuuril, reljeefil ja maalil oli kultuslik tahendus. Need olid seda rangemad, 
mida tähtsamat inimest kujutati. Kaanonid pärssisid kunsti arengut. Vaarao oli kõige tähtsam 
inimene, ning kõik keerles tema elu umber: lahingud, palvetamised, ohverdamised, oli ka 
intiimseid stseene ning oli ka perekondlikke rõõme ja muresid
8.Peatukk .Usk
1.Milline seos võib olla  Mesopotaamia  ühiskonna üldiseloomul ja kirjaoskuse suhteliselt laial 
levikul(Egiptusega võrreldes)?
Mesopotaamias kasutati kiilkirja – märgid vajutati savitahvlile kiilukujulise otsaga pulga abil. 
Paljud märgid tähistasid esialgu mõisteid ja silpe (1500). Hiljem kasvas häälikumärkide osa ja 
märkide koguarv vähenes mõnesajale- seega see muutus lihtsamaks. Koolid asusid enamasti 
templite juures. Õpiti lugemist, kirjutamist, matemaatikat ja kirjandust. Enamik õpilasi, kuid 
mitte kõik, pärinesid jõukamatest perekondadest. Ühiskonna kõrgemates ja ka keskmistes 
kihtides oli  kirjaoskus  üsna levinud ja seda kasutati eraviisilises asjaajamises. Kirjaoskajaid 
oli tunduvalt rohkem, kui Egiptuses.
2.Nimetada Mesopotaamia ja egiptuse panteoni sarnaseid ja erinevaid jooni.
Erinevus on põhimõtteline - Mesopotaamia panteon koosnes ainult inimesekujulistest 
jumalatest, egiptlaste panteon hübriidolenditest. Samuti oli egiptlaste panteon tunduvalt 
suurem ja ebaühtlasem - paljudes kohtades olid samadel jumalatel (st sama nimega jumalatel) 
erinevad funktsioonid või moodustasid nad hübriidi erineva looma või linnuga. Ma ei tea 
kahjuks suurt midagi aafrika usunditest, kuid Vanaaja tsivilisatsioonide hulgas ei olnud 
midagi Egiptuse panteonile sarnast.
3.Millest ilmneb, et Mesopotaamias levinud loomismuut on kirja pandud Babüloonia  riigis?
Kuna see oli kirja pandud Babüloonia valitsejate kasul, muudi järgi oli nii, et kui maailm ja 
inimkond tehtud said, rajati Babüloni linn ja selle  keskele  Marduki tempel
4.Mille poolest sarnanevad jumalad  Amon  ja  Marduk ?
M6lemad olid peajumalad, Amon-Ra sai peajumalaks Egiptuses, Mardukist sai ka jumalate 
kuningas, kes l6i muudi järgi inimkonna ja maailma. Mõlemad olid samuti  inimese kujul
5.Leida Mesopotaamia panteonist Osirisega sarnaseid jumalaid.
Ea, šamaš
9.Peatukk .Kiri. Haridus, Kirjandus  ja Teadus
1.Kuidas maarasid Mesopotaamia looduslikud ja ajaloolised olud kiilkirja arengut?
Kui  Assüüria  riik langes, purustati ja süüdati ka kuningaloss. Tulekahjus kõvaks põlenud 
savitahvlid aga on säilinud läbi aastatuhandete. Need pakuvad tänapaeval hindamatut teavet 
Mesopotaamia ajaloo, religiooni, kirjanduse ja teaduse kohta.
2.Vorrelda “ Sinuhe jutustuse “ ja eepose “ Gilgameš ” suunitlust ning seostada seda egiptlaste 
ja mesopotaamlaste surmajärgsuse-kujutlusega.
Nii Gilgameš kui ka Sinuhe suur soov oli elada igavest elu, Sinuhe aga teadis, et teda ootab 
ees peaaegu  samasugune  elu, kui maapeal ning  laks  südamerahuga surma. Gilgameš aga 
teadis, et tahab elada igavest elu, ning asus  otsima  surematuse  rohtu , mis tema kaest ikkagi 
kaotsi laks, ning mõistis  et peab surema ning elama sünget elu allilmas , kuhu pääses paadiga 
üle allmaailmajõge, ning kus pidi sööma savi ja põrmu ning talle kasvavad tiivad
10.Peatukk. Mesopotaamia  kunst
1. Mismoodi  mõjutas Mesopotaamia  ehituskunsti  kivi ja puidu puudumine?
Puidu puudumise tõttu olid ruumid kitsad(lagede katmiseks oleks vaja olnud pikki  
palke)Palkide nappus sundis sumereid leiutama  võlve  ja kupleid, kuid ruumid jäid ikkagi 
kitsaks. Sisseveetud kividest tehti vundamente ja nende aluseid ning
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #1 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #2 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #3 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #4 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #5 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #6 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #7 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #8 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #9 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #10 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #11 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #12 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #13 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #14 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #15 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #16 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #17 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #18 Ajalugu I Kursus-Vanaaeg #19
Punktid Tasuta Faili alla laadimine on tasuta
Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-03-23 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 3 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor HDriider Õppematerjali autor

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

19
doc
Ajalugu I Kursus Vanaaeg
176
pdf
Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
168
doc
Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi
116
doc
Vanaaeg
35
doc
11-klassi ajalooeksam
49
doc
Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust
60
rtf
10nda klassi ajaloo konspekt
88
rtf
Ajalugu 1-õppeaasta konspekt 10-kl

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun