Ajaloo mõisted ja isikud (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Kristlus ristiusk , lähtub Jeesus Kristusest, sõnastatud uues Testamendis ja seda kannab maailmas edasi kirik .
Merovingid – frangi riigi kuningadünastia, valitsesid 482-751
Islam muhamedi rajatud, monoteismil põhinev maailmausund
Karolingid – Frangi riigi valitsejadünastia, valitsesid Saksamaal, Inglismaal ja Itaalias, 10 sajandil
Kirillitsa slaavi kirja enim levinud vorm
Romaani stiil – esimene keskaja Lääne-Euroopa kunstistiil, määrava tähtsusega oli kloostrikultuur . Tugines karolingidele, rooma ja islami kunstile
Kapetingid – Prantsuse kuningadünastia, , nimi pärines Hugues Capet ´st
Feodalism – keskaegne hierarhiline ühiskonnakord, kus valitsejad ja suurfeodaalid andsid oma vasallidele kasutamiseks maavaldusi – lääne
Feodaalne killustatus – olukord riigis, kus keskvõim on nõrk, vasallid aga iseseisvad. Tavaliselt kaasuvad sisesõjad, mis nõrgestavad riigi üldist kaitsevõimet.
Basileus - Vana-Kreekas maakonna juhtija, hiljem kuningas
Patriarh – kõrgeim vaimulik kreekakatoliku kirikus
Hagia Sophia – Püha Sophia kirik Istanbulis, sellest sai mošee ja lisati 4 minaretti
Skisma – kirikulõhe 1054 , jagunes ida- ja läänekirikuks, tekkis tüli, kas Püha Vaim lähtub Isast või Isast ja Pojast
Renessanss – keskaja lõpul Lääne-Euroopas levinud ilmalik, antiikkultuuri väärtustav humanistlik elukäsitlus
Kronograafia – keskaja ajalugu käsitlev ajaloo haru
Majordoormus – Frangi riigis valitseja majapidamisjuht ja sõjalise kaaskonna ülem
Rolandi laul – tundmatu autori kirjutatud värsseepos, mille aineks on Karl Suure sõjaretk Hispaaniasse
Vasall – feodaalkorras
Senjöör – suurfeodaal
Lään – maatükk, mis anti sõjamehele ja mille eest tuli tasuda väeteenistusega senjööri käsul, lääni 2 liiki, benefiits ja feood
Benefiits – pärandamisõiguseta lään, kasutada ainult teenistusajal
Feood – lään, mida saab vabalt pärandada ilma senjööri loata
Domeen – kuninga maavaldus
Investituur – lepingu sõlmimine senjööri ja vasalli vahel
Normann viikingid , skandinaavlased
Valhalla – koht, kus elasid lahingus langenud sõdalased
Thor – skandinaavia mütoloogias peajumal, piksejumal , sigivusejumal, tunnuseks vasar
Oden – viikingite sõjajumal
Frej/a – viikingite viljajumal
Loke – viikingite saatan
Aasid – muinasskandinaavlaste müütide noorem peajumalate sugu, juht Odin
Ruunikivi – surnu mälestuskivi, millel oli tavaliselt ruunikirjas tekst, enamasti Skandinaavias ja viikingite ajal
Saaga – vanagermaani kangelaslaul, muinasislandi jutustus
Vanem Edda– viikingite eepos ruunikirjas
Misjonär – ristiusu levitaja, ülesandeks kuulutusega saavutada mittekristlaste tulek kristlaste hulka
Piiskop – algselt suurema kristliku koguduse ülem, seejärel koguduste ülem linnas või piirkonnas
Katedraal – toom- ehk peakirik
Kanoonik
Toomkapiteel – nõuandvaks ja kaasotsustavaks organiks piiskopkonna juhtimisel
Sinod – vaimulike koosolek piiskopi eestistumisel
Visitatsioon – piiskopi külastus oma piiskopkonna kirikutes ja kloostrites , jälgides ordureeglite kinnipidamises
Kümnis – maks vaimulike ja kirikute ülalpidamiseks
Patronaadiõigus – suurmaaomaniku õigus täita vaimulike ametikohti
Piibel – jaguneb VT( juutide ajalugu, prohvetite kuulutused), UT ( 4 evangeeliumit, Kristuse elust, surmast ja ülestõusmisest)
Vulgata – Piibli ladinakeelne tõlge, selle tegi Hieronymos
Sakrament – rituaalsed toimingud, mida peavad läbi viima preestrid
Mitra – vaimulik, kõrge peakate , kantakse jumalateenistusel
Allah – jumal araabia keeles, islamiusuliste jumala nimeks
Koraan – islami pühakiri, jumal ilmutas Muhamedile
Sunna – kogum, kus on Muhamedi ütlused ja arvamused
Sunniidid – islami enamususkkonna liikmed, usuõpetus piirdub koraani ja sunnaga
Šiiidid – islami vähemususkkonna liikmed, koraan põhineb Muhamedi eellastel, usk põhined koraanil ja natuke erineval sunnal
Mošee – islami kultusepaik, kus peetakse ühispalvust
Minarett – mošee juurde kuuluv torn
Medrese – islamiusuliste noormeeste õppeasutus
Ikoon – pühapilt, kus kujutatakse ristiusuga seotud isikuid ja sündmusi
Gooti stiil – varagootika, kõrggootika ja hilisgootika, keskaja arhitektuuri stiil
Hansa Liit – Põhja-saksamaa, madalmaade ja liivimaa linnade liit
Dominiiklaste ordu – jutlustavate vendade ordu, ülesandeks oli levitada katoliikliku õpetust ja teha misjonit
Frantsisklaste ordu – katolike mungaordu , mille kord nõuab heategevust ja vaesust, panid rõhku haridusele
Rekonkista – araablaste väljatõrjumine Hispaaniast, tagasivallutus
Tudorid – Inglise kuningadünastia, 15-17 saj.
Habsburgid – Saksa dünastia, mis valitses ka Austrias , Tšehhis ja Ungaris
Generaalstaadid – kesk- ja varauusaegne seisuslik esinduskogu Prantsusmaal
Ketser – usust kõrvalekalduja, väärusuline
Inkvisitsioon – katoliku kiriku juurdlus ja kohtu organ, ülesanne välja seletada kiriku vaenlased ja neid karistada
Oikumeeniline – ülemaailmne
Munk – erakuna või kloostris elav meesaskeet ( usulise vennaskonna liige)
Nunn – kloostris elav ja nunnaordusse kuuluv naisaskeet
Abt – katoliku mungakloostri ülem
Prior – mungakloostri ülema abi
Kerjusmungad – mungaordude liikmed, kelle kloostreil puudub varandus ja nad elavad annetustest, tegutsevad rändmisjonäridena
Tsistertslaste ordu – mungaorgu, mille asutas benediktlane, Prantsusmaal, ristiusu levitamine, kõigest maisest loobumine, valge rüü
Benediktlaste ordukatolik mungaordu, kindlas reeglid, kannavad musta rüüd, nimetati mustadeks munkadeks
Templiordu – kristlik vaimulik rüütliordu
Johanniidide ordu
Teutooni ordu – saksa vaimulik rüütliordu
Turniir – keskajal aadlikele mõeldud võistlused, pidustused
Paaž – aadliperekonnas teenimine , seltskondlike kommete ja hea käitumise õppimine, rüütliks saamise teekonna esimene aste
Taraan – müürilõhkumisvahend
Raad – omaaegne linna omavalitus ja kohtuorgan
Raekoda – algselt linnakodanike nõupidamishoone, hiljem linnavalitsuse ametihoone
Bürgermeister – saksa õigusega linnades linnapea ametinimetus
Tsunft – linnakäsitööliste kutseühing kesk-ja varauusajal
Skraa – tsunfti või gildi suurkiri
Sell – ametit õppiv käsitööline, abistab meistrit
Bayeux vaip – William 1 vallutaja sõjakäiku kujutav 70 meetri pikkune seinavaip
Karavell – kesk- ja varauusaegne pika kitsa kere ja kõrge ahtriga kiire purjekas
Koloniseerimine – tühjade alade asustamine
Konkistadoor – Kesk- ja Ladina-Ameerikas koloniaalvallutustel osalenu
Humanism – isiksuse vabadust taotlev maailmavaade renessanssiajal
Heliotsentriline maailmasüsteem – universumi mudel, mille kohaselt maa koos teiste planeetidega liigub ümber päikese
Stuartid – šoti kuningasdünastia, valitses 17 sajand

Isikud:
Attilahunnide hõimuliidu juht, kes laiendas enda võimul oleku ajal piire kõige kaugemale
Odoaker –
Clodovech – frangi kuningas, võttis vastu ristisus ja sundis peale ka oma rahvale
Justianus I – Bütsantsi keiser , kelle ajal püüti taastada Rooma impeeriumi muistset hiilgust
Rjurik – varjaagipealik, kes vastas kutsele venemaad valitsema tulla
Vladimir – venemaa vürst, kes lasi ennast ja oma riiki ristiusustada (988)
Muhamed – prohvet araabias, kellele jumal kuulutas ilmutused, Meka kaupmees
Karl Martell – frangi kuningas, kes hakkas andma maatükke sõjameestele, ta suutis purustada muhameedlased
Karl Suur – Pippin Lühikese poeg, kelle valitsusajal oli frangi riigi piirid suurima ulatusega, taastas keisrivõimu
Otto I – Pani aluse Püha Rooma Keisririigile
Erik Punane – Norrast põgenenud pealik , kes läks Gröönimaale
Leif Eriksson – Erik Punase poeg, kes jõudis Põhja-Ameerikasse
Pippin Lühike – Karl martelli poeg , sõlmis lepingu paavstiga ja pani aluse kirikuriigi tekkele
William I VallutajaNormandia hertsog , kes tungis Prantsusmaalt Inglismaale , pani alguse tugevale kuningavõimule
Hieronymus
Augustinus
Ibn Sina – kesk- aasia arst, filosoof , poeet, ihuarst, kirjutas entsüklopeediaid
Al- Idrisi – araabia geograaf , tema arvates oli ka maa kerakujuline
Gregorius VII – mõjukaim paavst Püha Rooma Keisririigi ajal
Heinrich IV – Püha Rooma keisririigi keiser, kes võitles paavstide vastu ( palus vabandust )
Innocentius III – paavstivõimu kõrgaeg
Aquino Thomas – teoloog, dominiiklaste ordus
Jan Hus – Tšehhi vaimulik, õpetlane, katoliku kiriku teravamaid kriitikuid, usuallikas Piibel
Lorenzo Valla – humanistlik õpetlane, kes paljastas võltsdokumendi, Constantiniuse kinkeürik
Leonardo da Vinci – Itaalia renessansikunstnik, antiikkunst
Johann Gutenberg – trükimeister, kes leiutas
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Ajaloo mõisted ja isikud #1 Ajaloo mõisted ja isikud #2 Ajaloo mõisted ja isikud #3 Ajaloo mõisted ja isikud #4 Ajaloo mõisted ja isikud #5 Ajaloo mõisted ja isikud #6 Ajaloo mõisted ja isikud #7 Ajaloo mõisted ja isikud #8 Ajaloo mõisted ja isikud #9 Ajaloo mõisted ja isikud #10 Ajaloo mõisted ja isikud #11 Ajaloo mõisted ja isikud #12 Ajaloo mõisted ja isikud #13 Ajaloo mõisted ja isikud #14 Ajaloo mõisted ja isikud #15 Ajaloo mõisted ja isikud #16 Ajaloo mõisted ja isikud #17 Ajaloo mõisted ja isikud #18 Ajaloo mõisted ja isikud #19 Ajaloo mõisted ja isikud #20 Ajaloo mõisted ja isikud #21 Ajaloo mõisted ja isikud #22 Ajaloo mõisted ja isikud #23 Ajaloo mõisted ja isikud #24 Ajaloo mõisted ja isikud #25 Ajaloo mõisted ja isikud #26 Ajaloo mõisted ja isikud #27
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 27 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-10-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 19 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor miisukiisumiisu Õppematerjali autor

Mõisted

Sisukord

 • Kristlus
 • Merovingid
 • Islam
 • Karolingid
 • Kirillitsa
 • Romaani stiil
 • Kapetingid
 • Feodalism
 • Feodaalne killustatus
 • Basileus
 • Patriarh
 • Hagia Sophia
 • Skisma
 • Renessanss
 • Kronograafia
 • Majordoormus
 • Rolandi laul
 • Vasall
 • Senjöör
 • Lään
 • Benefiits
 • Feood
 • Domeen
 • Investituur
 • Normann
 • Valhalla
 • Aasid
 • Ruunikivi
 • Saaga
 • Vanem Edda“
 • Misjonär
 • Piiskop
 • Katedraal
 • Kanoonik
 • Toomkapiteel
 • Sinod
 • Visitatsioon
 • Kümnis
 • Patronaadiõigus
 • Piibel
 • Vulgata
 • Sakrament
 • Mitra
 • Allah
 • Koraan
 • Sunna
 • Sunniidid
 • Šiiidid
 • Mošee
 • Minarett
 • Medrese
 • Ikoon
 • Gooti
 • Hansa
 • Dominiiklaste
 • Frantsisklaste
 • Rekonkista
 • Tudorid
 • Habsburgid
 • Generaalstaadid
 • Ketser
 • Inkvisitsioon
 • Oikumeeniline
 • Prior
 • Kerjusmungad
 • Tsistertslaste
 • Benediktlaste
 • Templiordu
 • Johanniidide
 • Teutooni
 • Turniir
 • Paaž
 • Taraan
 • Raekoda
 • Bürgermeister
 • Tsunft
 • Skraa
 • Bayeux
 • Karavell
 • Koloniseerimine
 • Konkistadoor
 • Humanism
 • Heliotsentriline maailmasüsteem
 • Stuartid
 • Attila
 • Clodovech
 • Justianus
 • Rjurik
 • Vladimir
 • Muhamed
 • Pippin
 • William I Vallutaja
 • Ibn Sina
 • Al-Idrisi
 • Gregorius VII
 • Heinrich IV
 • Innocentius III
 • Aquino Thomas
 • Jan Hus
 • Lorenzo Valla
 • Leonardo da Vinci
 • Johann Gutenberg
 • Bartolomeu Diaz
 • Christoph Columbus
 • Vasco da Gama
 • Niccolo Machiavelli
 • Benedictus Nursiast
 • Saladin
 • Rotterdami Erasmus
 • Fernao Magalhaes
 • Mikolay Kopernik
 • Amerigo Vespucci
 • Giordano Bruno
 • Jeanne d´Arc
 • Ida-Rooma ehk Bütsants (15-16)
 • Frangi riik
 • Feodaalkorra kujunemine. Talupoegade elu
 • Viikingid
 • Ristiusu kirik varakeskajal
 • Araabia riik ja islam
 • Vana-Vene riik
 • miljonini
 • Friedrich Barbarossal
 • Prantsusmaa
 • Kapetingide dünastia
 • Inglismaa
 • Libertatum
 • Saja-aastane sõda
 • Katoliku kirik kõrgkeskajal
 • Ristisõjad
 • Aadel
 • Talupojad ja mõismajandus
 • Linnad
 • Suured maadeavastused
 • Humanism ja renessanss

Teemad

 • stiil
 • saamise
 • Martell
 • Suur
 • Punane
 • Eriksson
 • Lühike
 • Riigivõim kõrgkeskajal. Saksamaa
 • miljonini
 • Otto I Suur
 • Püha Rooma ehk Saksa-Rooma Keisririigi
 • Gregorius VII
 • Heinrich IV
 • ristisõjad
 • Innocentius III
 • kuldbullaga
 • Prantsusmaa. Inglismaa. Saja-aastane sõda
 • tsentraliseeritud monarhia
 • Hugues Capet’le
 • generaalstaadid
 • talurahva ülestõus
 • Louis XI
 • William I Vallutaja
 • Haistingsi lahingus 14. okt
 • feodaalkorra
 • parlamendi
 • Magna Charta
 • Rooside sõda
 • Henry VII Tudor
 • Edward III
 • Saja
 • aastane sõda
 • Jeanne d’Arc

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

60
rtf
10nda klassi ajaloo konspekt
88
rtf
Ajalugu 1 õppeaasta konspekt 10kl
176
pdf
Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
50
doc
Konspekt terve 10-klassi ajaloo õpiku kohta
17
docx
Ajaloo mõisted
14
docx
Ajaloo mõisted
32
docx
10-kl ajaloo üleminekueksam
168
doc
Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !