Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Kuidas käis kirjutamine ?
 
Säutsu twitteris
Agoraa – akropoli läheduses asuv koosoleku- ja turuplats, mille ümber paiknesid templid ja linnaelanike majad. Homerose ajal oli agoraa vabade kodanike rahva-, kohtu- ja sõjaväekogunemine, hiljem kogunemiskoht ise. Reeglina paiknesid agoraa ääres Kreeka polise ametiasutuste hooned, templid ja kauplused. Agoraa oli enamasti põhiplaanilt ristkülikukujuline ning alates klassikalisest ja hellenismi ajastust ümbritsetud sammaskäikudega ehk stoadega. Sissepääsu agoraale tähistas väravaehitis ehk propüleed. Kuulsaim agoraa on 1931. aasta väljakaevamistel põhjalikult läbiuuritud akropolise lähedal asuv Ateena agoraa.
Akadeemia – Platoni asutatud filosoofiline kool Ateena lähedal, mis tegutses 385 eKr – 529 pKr. Kool sai nime oma asupaika järgi Ateena Hekademeia-nimelises hiies, millele omakorda andis nime heeros Akademos. Hekademeia oli pühapaik, mida lisaks Akademosele on seostatud ka Dioskuuride ning Dionysose kultusega. Platon asutas Akadeemia Pythagorase Liidu eeskujul ning tal olid juriidilise isiku õigused. Akadeemia liikmed tasusid igal kuul liikmemaksu. Õpetajad ja õpilased elasid koos asutusele kuuluvais hooneis. Loengud ja väitlused toimusid tunniplaani järgi. Akadeemiaks nimetatakse teatud tüüpi teaduslikku uurimisasutust või kõrgkooli.
Akropol – Vana-Kreekas linnriigi ehk polise keskele kaljukünkale ehitatud kindlus . Tuntuim on Ateena akropol. Sõna akropol tähendab “kõrgeimat linna“. Hilisemal ajal on sarnases tähenduses kasutatud näiteks sõna tsitadell. Kaitse-eesmärgil valisid inimesed juba muistseil aegadel uue asula rajamiseks tihti kõrgema paiga, tihti järskude külgedega mäekünka. Paljudes maailma regioonides said just kindlustest keskused, mille ümber madalamale pinnale kasvasid suured linnad, näiteks tänapäeva Rooma , Kesk – Itaalias paiknevad paljud väikesed asulad tänini kindlustatud elupaikade ümber, mida nimetatakse La Rocca.
Omalaadseist tuntuim on Ateena akropol, mida ajalooliste seoste ning mitme kuulsa ehitise (eelkõige Parthenoni) tõttu tuntakse lihtsalt kui Akropoli. Kreeka mannermaalt levisid akropolid kiiresti Kreeka kolooniatesse.
Amfiteater – gladiaatorite mõõgavõitlusteks ehitatud avalik vaatemängukoht, mis oli ümbritsetud pealtvaatajate istekohtadega. Amfiteatrid jagunevad laias laastus kaheks: Kreeka amfiteater ja Rooma amfiteater. Kreeka amfiteater on enamasti mäeseljakule ehitatud poolkaar, Rooma amfiteatris ja vaatajad umber terve areeni ja teatri ehitamisel on looduslike eelduste kõrval kasutatud ka insenerimõistust. Veel on kolmas liik amfiteatreid – Kreeka-Rooma amfiteatrid, mille üheks parimaks säilinud näiteks on Antalyast umbes 40 km kaugusel asuv Aspendose amfiteater, kus kohtuvad mäeküljele ehitatud Kreeka teater ja insenerlik Rooma teater oma erinevate sammast ja arkaadidega.
Apostel mõjukas usulevitaja. Ristiusu rändjutlustaja ja koguduste rajaja. Kristluses tähistavad apostlid juute, kelle Jeesus Kristus „läkitas“, et nad kuulutaksid kristlust nii juutidele kui ka kõigile paganatele üle maailma. Markuse ja Matteuse evangeeliumi järgi välis Jeesus Kristus oma teenistusse kaksteist apostlit: Siimon Peetrus , Andreas, Jaakobus , Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matteus , Toomas, Jaakobus Alfeuse poeg, Taddeus, Siimon Kananaios ja Juudas Iskario.
Aristokraatia – ehk kreeka keeles parimate võim on valisemise kord, kus võim kandub edasi ülikutele kuuluvate päritavate õiguste teel. Esimesena kirjeldas sellist riiki Platon oma teoses "Riik". Klassikaliseks aristokraatlikuks riigiks oli Sparta , kus võimu teostas kuningas ja ülikuperekondadest esindajaist koosnev nõukogu.
Aristokraatia vastandiks on ohlokraatia, ehk halvimate võim, kus valitsejaks on kõige halvim ja amoraalse käitumisega mass.
Atleet – sportlane, võimleja, jõumees, arenenud lihastega , tugev inimene. Vana-Kreekas oli atleet Olümpias olümpiamängudest osa võtnud inimene, kellest tavaliselt sai hiljem elukutseline spordivõistleja. Atleedid said olümpiamängudelt võidu puhul kingituseks õlipuuoksa. Antiikmängude üks kuulsamaid atleete Leanidas Rhodoselt jõudis oma kaheteistkümnenda olümpiavõiduni 152 aastal eKr, kusjuures saavutas triastese (kolme ala võitja) nimetuse neljadel mängudel.
Augur – Vana-Rooma preeste-ennustaja, eks ennustas lindude lennu ja käitumise ning teiste loodusmärkide järgi. Sel viisil kuulutas ta jumala tahet. Augrul oli tähtis koht Rooma ühiskonnas ning tema sõnumit kuulati nii igapäevatoimetuste kui ka sõja olukordade puhul.
Aarjalased ehk aarialased – muistsesse Indiasse tunginud rahvas, paljude tänapäeva India rahvaste esivanemad. Varaseid indoiraani keeli kõnelnud rahvad, kes lahkusid 2500-2000 eKr oma algkodust ning jõudsid lainetena Lähis-Itta, Pärsiasse ja Indiasse. Pärsias ja Indias olid aarjalased 7.-5.saj-ks eKr pannud aluse omanäolisele kultuurile . Esimesed aarjalaste rühmad tungisid Lähis-Itta 2000-1500 eKr, neile kuulus tähtis koht Kassiitide dünastia aegses (1595-1155 eKr) Babüloonias, Hetiidi riigis (1450-1180 eKr) ning Mitanni riigis (1475-1280 eKr). Nende esimeste aarjalaste puhul polnud tegu lausrändega, vaid üksikute hõimudega, kes assimileeriti.
1500-1000 eKr tungisid aarjalased mitme lainena Pärsiasse ja Indiasse, asustades järk-j’rgult Iraani platoo ning Põhja India tasandikud. Aarjalased olid poolrändavad karjakasvatajad ja põlluharijad, kes tõid kaasa sõjaväelise ja ülimalt hierarhilise hõimudemokraatliku ühiskonnakorralduse ning varasemast paremad relvad ja tööriistad . Pärsias panid aarjalased aluse Meedia suurriigile ning Ahhemeniidide dünastia (559 või 558 – 330 eKr) suurriigile. Indias lõid veedade ajastul (u 1200-500 eKr) kogu Põhja-India asustanud aarjalased Nanda dünastia suurriigi (4 saj eKr) ja panid aluse Maurjate dünastia impeeriumile. Tänapäeval elab Lõuna-Aasias ligi miljard aarjalaste järeltulijat
Aastatuhat ehk milleeniumajavahemik , mille kestus on tuhat aastat, näiteks esimene aastatuhat eKr on ajavahemik, mis algas 1.jaanuaril 1000 eKr ja lõppes 31.detsembril 1 eKr. Esimene aastatuhat pKr on perioon, mis algas 1.jaanuaril 1 ja lõppes 31.detsembril 1000. Teine aastatuhat pKr on periood, mis algas 1.jaanuaril 1001 ja lõppes 31.detsembril 2000. Kolmas aastatuhat on periood, mis algas 1.jaanuaril 2001 ja lõpeb 31.detsembril 3000.
Andam – korrapärane maks, mida alamatelt koguti riigi või templi tarbeks. Andamid, koormised ja maksud on seotud inimesega perioodist, mis inimeste kooselu arengu käigus tekkis tööjaotus . Tööjaotus tekitas rollimängu ja teenuste, hiljem ka toodete, kaupade vahetamise inimeste vahel. Valitseja hakkas nõudma oma osa. Algselt oli andam mingi osa saagist, millele võis lisanduda ka töökohustus valitseja heaks.
Askeet – kõigist elu rõõmudest loobunud isik, lihasuretaja, kes püüdleb sel teel Jumalaga ühinemise, nirvaana poole. Askeedile on omane eluviis, kus surutakse alla meelelisi soove ja kirgi. Keeldutakse keha loomulike tungide rahuldamisest. Ida usundites peetakse kõrgemaks askeesiks mediteerimiste tulemusel saavutatud hingamispeetust. Askeedile on omane uskumus , et säärase eluviisiga lunastab ta oma patud ning vabaneb neist.
Vene Õigeusu Kiriku patriarh Kirill on öelnud: Askees pole üldsegi mitte "elu koopas ja pidev paast", vaid oskus oma instinkte valitseda .“
Ahing ehk västar on hargikujuline kalapüügiriist. Ahing ilmus vanema kiviaja lõpul ja levis laialdaselt keskmisel kiviajal. Kivi-, pronksi- ja varasel rauaajal oli ahingul luust, hiljem oli sel rauast otsak. Selle kuju järgi eristati kihv-, selg-, laba-, rist -, kõver- ja kaarpiilist ahingut. Angerjaahingul vahelduvad tömbid ja teravad piid. Eestis püüti kuni 6 m pikale puuvarrele kinnitatud ahinguga suuremaid kalu veel 19. sajandil üsna suurel määral, enamasti öösel tule valgel, ka jää alt (angerjaid). Nüüdisajal on Eestis ahinguga kalapüük keelatud.
Ajalooallikad – minevikus elanud inimeste loodud esmemed ja kirjutatised. Vikipeedia järgi võib ajalooallikaid liigitada: esemelised ajalooallikad ehk muistised : kinnismuistised ja irdmuistised; kirjalikud ajalooallikad: ürikud, kroonikad, seadused, mamuaarid, statistilised materjalid jne; suulised ajalooallikad: pärimused, rahvaluule (legendid, müüdid, muinasjutud);
Etnoloogilised ajalooallikad: tavad, kombed ja traditsioonid; lingvistilised ajalooallikad; keel ja murded; audiovisuaalsed ajalooallikad; fotod, filmid ja helisalvestised.
Alepõld – algeline põld, kus põllumaid tuli metsi raiudes ja põletades pidevalt vahetada. Alepõllu tegemiseks raiuti maha tükk metsa, puudel lasti umbes aasta kuivada ning siis need põletati. Mõne aasta pärast alepõld enam suuremat saaki ei andnud ja taas tuli teha uus põld. Veel 19.saj. alguses hariti Liivimaal põlispõldude kõrval alepõlde.
Araabia numbrid – muistses Indias, umbes 5.sajandil eKr leiutatud arvusüsteem. Araabia numbrid on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 0. 1200-ndatel imporditi Aasiast pärit numbrid Euroopasse, kus neid hakkasid esmalt kasutama juudi kaupmehed . Hiljem tutvustas numbreid Euroopa kaupmeestele itallaane Leonardo Fibonacci. Esialgu, 13.sajandi alguses, kui kirja- ja lugemisoskus ei olnud veel laialt levinud, ei soositud eriti araabia numbrite kasutamist, kuna need võimaldasid „paberil arvutamist“ ning seetõttu ei olnud arvutused kergesti visuaalselt jälgitavad.
Arheoloogia - muinasteadus on ajalooteaduse haru, mis uurib aineliste ajalooallikate ehk muististe põhjal ühiskonna minevikku. Arheoloogia alged ulatuvad renessanssiaega, kui uuriti Vana- Roomast ja Itaaliast pärit muistiseid. Arheoloogia, kui teadusharu tekkis 19.sajandil. Siis jagati muinasaeg kiviajaks, pronksiajaks ja rauaajaks. Tänapäeva arheoloogia alguseks loetakse Trooja linna väljakaevamisi Heinrich Schliemann ja Frank Calverti poolt 1871. aastast alates. Eestis alustas arheoloogilisi uuringuid C. Grewingk 1860-ndail.
Aritmeetika – arvutamisõpetus. Matemaatikateadus haru, mis tegeleb arvude lihtsamate omadustega ning nendega sooritatavate tehetega.Vanimate kirjalike allikate kohaselt kasutati lihtsamaid aritmeetilisi tehteid luba Vana-Egiptuses ja Babüloonias, kus seda oli vaja hoonete ja püramiidide rajamisel See toimus umbes 2000 aastat eKr. Aritmeetika põhioperatsioonid on liitmine , lahutamine, korrutamine ja jagamine. Aritmeetika alla kuuluvad aga ka tehted protsentidega, juurimine, astendamine ja logaritmid.
Astroloogia – taevakehade põhjal tuleviku, saatuse ja isikuomaduste ennustamine. Astroloogiaga tegelevat inimest nimetatakse astroloogiks. Astroloogia põhineb seisukohal, et inimese iseloomu ja käitumist mõjutab lisaks maistele põhjustele ka taevakehade asend tema sünnimomendil. Astroloogide seisukohalt saadavad planeedid välja võnkeid, mis inimesi mõjutavad. Astroloogias lisandub objektiivsetele astronoomilistele andmetele subjektiivne tõlgendus. Kuna astronoomia põhineb aga uurimisandmetel, objektiivsetel vaatlustel ja arvutustel, võib seda nimetada objektiivseks teaduseks.
Astronoomia – ehk täheteadus on teadusharu, mis uurib kosmilisi objekte ja universumit tervikuna . Astroniimia tegeleb taevakehade asukoha määramisega ning taevakaartide koostamisega. Astronoomia on tihedalt seotud füüsika ja matemaatikaga. Algul tähendas astronoomia üksnes palja silmaga nähtavate taevakehade liikumise vaatlusi ja ennustusi nende liikumise kohta. Vana-Kreekas leiutati tähesuuruste süsteem ning määratleti kaheteistkümnest tähtkujust koosnev sodiaak. Renessansiajal rajas teadlane Kepler süsteemi, mis kirjeldas õigesti planeetide tiirlemist ümber Päikese. 20. sajandil tõestati, et meie Galaktika (Linnutee) on vaid üks paljudest galaktikatest ning et Universumi paisumise tõttu enamik galaktikaid eemaldub meist.
Aeneis - „Aeneis” on heroiline eepiline poeemVana-Rooma kirjaniku Vergiliuse (70-19 eKr) tähtsaim teos ja üks tuntumaid ladinakeelseid kirjandusteoseid.  See idealiseerib Itaalia minevikku, kombeid ja uskumusi. Aeneis” on ühtlasi Rooma riigi sünni lugu rooma idee valguses. Just see idee ajendab Aenease tegusid , eepose sündmustikku ning üldist suunitlust. Vergiliuse enese seisukoht oli, et teos on lõpetamata ja surma eel palus ta selle põletada. Keiser  Augustus aga käskis selle avaldada.
Ahhailased - 1. Homerosel kreeklaste üldnimetus. – 2. Vana-Kreeka Ahhaia maakonna elanikud. 280 eKr asutatud  Makedoonia -vastane Ahhaia linnade liit hajutati 146 eKr. Kreeklaste muistsed esivanemad
Akvedukt - Akvedukt ehk sildveejuhe (ladina sõnast aquaeductus 'veejuhe') on sillataoline rajatis, mis kannab üht või mitut veekanalit. Akvedukt võib olla ka lahtine, aga on tavaliselt saastumise ja aurumise vältimiseks kaetud. Akvedukt kulges allikast kuni linna piiril oleva jaotusbasseinini. Teel läbis ta veemahuteid ja kohati oli akveduktis õhu väljalaskeavasid. Jaotusbasseinist said vett eelkõige avalikud  kaevud . Seejärel, kui linna kaevud olid rahuldatud, anti vett avalikele saunadele ja purskkaevudele. Lõpuks, ainult
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #1 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #2 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #3 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #4 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #5 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #6 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #7 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #8 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #9 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #10 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #11 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #12 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #13 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #14 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #15 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #16 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #17 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #18 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #19 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #20 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #21 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #22 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #23 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #24 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #25 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #26 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #27 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #28 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #29 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #30 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #31 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #32 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #33 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #34 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #35 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #36 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #37 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #38 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #39 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #40 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #41 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #42 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #43 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #44 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #45 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #46 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #47 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #48 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #49 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #50 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #51 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #52 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #53 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #54 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #55 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #56 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #57 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #58 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #59 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #60 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #61 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #62 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #63 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #64 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #65 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #66 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #67 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #68 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #69 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #70 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #71 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #72 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #73 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #74 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #75 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #76 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #77 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #78 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #79 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #80 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #81 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #82 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #83 Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi #84
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 84 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-03-22 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 15 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor jaan100 Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

sammaskäikudega, kuulsaim agoraa, akadeemiaks, sõna akropol, omalaadseist tuntuim, amfiteater, kreeka amfiteater, apostel, aristokraatia, aristokraatia vastandiks, atleet, augur, tungisid lähis, andam, askeet, askeedile, askeedile, araabia numbrid, numbrid, arheoloogia, astronoomia, aeneis, ahhailased, barbarid, põrinast, braahman, budism, circus maximus, colosseum, daaklased, dialoog, diktaator, delta, eepos, eepos, eraomand, esiaeg, erinevalt esiajast, etnoloogia, evangeeliumid, faalanks, foorum, germaanlased, nendevaheline konflikt, geomeetria, hellenid, helloodid, hunnid, hammurapi seadused, ülaosas, homo sapiens, harpuun, kidad, tross, hauapanused, heebrea keel, heebrealased, hingamispäev, hõim, hadrianuse vall, hellenistlik kultuur, hellenismiperioodiks, homerose eeposed, hominiidid, indoeurooplased, indoeurooplased järk, inimlased, paljudes usundites, kartaagolased, kirikukogu, kitoon, klient, kolonisatsioon, konsul, kristlus, kiilkiri, aastail 3500, korilus, korilusest, küttimine, kammkeraamika, keraamika, keraamika, klooster, klooster, abt, prior, koopamaal, koopamaalingutel, kollane värv, kuningate org, kõplapõllundus, kümme käsku, künnipõllundus, küüditamine, kapitoolium, katakomb, kirik, kogudus, kuldvillak, kuppelhaud, latiinid, leegion, linnriik, labürint, labürint, lakooniline, metseen, malm, muinasaeg, muinasaeg, muumia, messias, monument, muistis, kinnismuistis, maailmaimed, minotauros, munk, müüdid, nirvaana, otsetõlkes, 160, nõelravi, nöörkeraamika, eesti leidudel, toimusid vana, oraakel, orjandus, orjanduslik kord, obelisk, ori, olümpiaad, olümpose mägi, mäel, patroon, paabeli torn, paabeli vangipõlv, vangipõlv, hieroglüüfkiri, prohvet, kohuseks, püloon, palsameerimine, papüürus, papüüruspaber, eedeni aed, pihukirves, potikeder, kreeta, preester, purpur, puutumatud, puutumatud, põlispõld, püha tuli, palgaarmee, panathenaia, parthenon, preesterkuningas, püütia, rahvatribuun, rauaaeg, raidkiri, rooma õigus, sünnikohaks, rahvas kesk, senat, skarabeusi amuletid, stuupa, stuupa alust, suur kuningatee, skenee, skulptor, šaduff, soma, surnumask, sugukond, sfinks, siidiussid, silinderpitsat, egiptuse ajaloost, teose autor, nendeks omadusteks, sõltlane, šuudrad, triumfikaar, trooja sõda, terrakotasõdurid, nüüdsel leiul, tsikuraat, tsivilisatsioon, tähestikkiri, tarandi piirideks, tarandi pikkus, termid, valitsemisvormid, ministrid, iraani islamivabariigis, iraanis, vahenduskaubandus, vana testament, veedad, veedad, laiemas mõttes, venekirved, vilistid, kes järk, palestiina, vaišjad, vandalism, vesta neitsid, via appia, äke, achilleus, aetius, aischylos, aleksander suur, alkibiades, antonius, võrgutada 42, aristoteles, aspasia, augustinus, riigis rahu, cato vanem, constantinus suur, demosthenes, diocletianus, valitsemised, diogenes, dionysios, hammurapi, hammurapi, periklese, hieronymus, jeesus kristus, jeesus kristus, jahve, tegelik hääldus, peetrus, kyros ii, konfutsius, milon, minos, mooses, vabastamiseks, mooses, nero, odoaker, odysseus, olympia, paulus, pheidias, philippos ii, pindaros, platon, whiteheadi sõnul, pompeius, promotheus, ptolemaios, pyrrhos, romulus, romulus augustulus, viimane lääne, kivikujud, scipio, sokrates, solon, spartacus, tarquinius, thales, livius, traianus, thutmosis iii, vergilius

Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

60
rtf
10nda klassi ajaloo konspekt
88
rtf
Ajalugu 1-õppeaasta konspekt 10-kl
49
doc
Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust
176
pdf
Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
41
doc
Kunsti ajaloo lühi kokkuvõtte
39
odt
Ajalugu muusikaajalugu ja kunstiajalugu üleminekueksam 10-Klass
32
docx
10-kl ajaloo üleminekueksam
116
doc
Vanaaeg

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun