Ajaloo Kordamisküsimused §19-24 - sarnased materjalid

orjus, talurahvaärisorjus, talurahvas, territoorium, liivimaa, talurahvaseadus, orjad, orjandus, monroe, nikolai, kompromiss, missouri, aleksander, balti erikordarlament, vallakogukond, doktriin, erikord, 1856, aleksander i, nikolai i, välispoliitika, kongress, istandused, talurahvaseadused, venestamine, venestamine eestis, sajandi algul, eesti 19
Vene aeg
3
doc

Vene aeg

Ajalugu - Keskkool
28 allalaadimist
Balti erikord ja keskvalitsus
4
doc

Balti erikord ja keskvalitsus

BALTI ERIKORD JA KESKVALITSUS *Balti provintsiaalseadustik – esimesed osad 1845, kolmas osa 1864 *1881 – Aleksander II valitsemisaja lõpp *1801.a – Balti kubermangud liidetud üheks kindralkubermanguks *1808-1819 – Eestimaa kubermang oli eraldi kindralkubermangu staatuses *1812 – 1829 Filippo Paulucci *Kuberner, kubermanguvalitsus, kroonupalat, hoolekandevalitsused, sisekaitseüksused *1801 – Tallinna alla tungis Briti admiral Horatio Nelson *1809 – blokeerisid Inglise sõjalaevad rootslastega Paldiski sadamas Vene laevastiku *1812 – Napoleoni väed tungisid Kuramaale *Barclay de Tolly TALURAHVA OMAVALITSUS 19. sajandi talurahva seadused Eestis Põhjused: 1.Majanduslikud põhjused -mõisnike tarbi...

Ajalugu - Keskkool
79 allalaadimist
Vaimuelu eestis 19-saj-esimesel poolel
2
doc

Vaimuelu eestis 19. saj. esimesel poolel

2. Eesti kultuur XVI sajandist tänapäevani Vaimuelu Eestis 19. sajandi esimesel poolel Kultuuripilt jagunes kaheks: baltisaksa kõrgkultuuriks ja põlisrahva talupoja-kultuuriks. Riigipiirid suleti kindlalt kuna kardeti Prantsuse revolutsiooni siiakandumist(Paul I). Välismaale õppima ei lastud. 1802 taasavati Tartu ülikool, neli teaduskonda: arsti, juura, filosoofia, usu. Õppetöö toimus saksa ja ladina keeles. Ülikooli esimene lektor oli Parrot, kes oli keisriga hea sõber - ülikool sai raha ja autonoomiat. Välismaalt tulnud õppejõud tõid valgustusideid, mida Aleksander I vabameelsena toetas. Ülikoolile ehitati peahoone, tähetorn, anatoomikum, ...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
Eesti kirjanduse ajalugu I-vanem eesti kirjandus- vaheeksami vastused
21
doc

Eesti kirjanduse ajalugu I (vanem eesti kirjandus) vaheeksami vastused

1.Esimesed kirjalikud mälestised Baltimaadelt (kroonikad, keskaegne luule, esimesed teated teatrietendustest) • Kroonikad – edastavad mõnesuguseid andmeid põlisrahvaste keelest, uskumustest, kommetest, vaimulaadist, rahvaluulest jm. Ristirüütlitega kaasas olnud Henrik (Läti Henrik) jutustab oma “Liivimaa kroonikas” eestlaste alistamisest ja ristimisest 13. saj algul, eestlaste kombestikust, tegevusaladest jm. Eesti keele ajaloo seisukohalt on väga olulised Henriku esitatud isiku- (Lembitus, Maniwalde jt) ja kohanimed (Tarbata, Odenpe jt) ning laused (Maga magamas; Laula, laula, pappi). Kroonika on ladinakeelne, trükis ilmunud 1740ndatel aastatel. Läti Henrik oskas kohalikke keeli, rahvust ei teata, fanaatiline katoliiklane. Vaadeldav Neitsi- Maarjale pühendatud proosana. Algav värsivormis, lõpeb paganate alistamisega, esitluslaad kaasakiskuv. Kroonika autor Henricus de Lettis, korduvalt osa võtnud sakslaste sõjakäikudest Eestisse ja eestlaste ristimisest. Kohalike ...

Kirjandus - Tartu Ülikool
202 allalaadimist
Üleminek muinasajast keskaega
4
docx

Üleminek muinasajast keskaega

Ajalugu - Keskkool
99 allalaadimist
Pärisorjuse kaotamine Eestis 1816-ja Liivimaal 1818
2
doc

Pärisorjuse kaotamine Eestis(1816) ja Liivimaal(1818)

Ajalugu Pärisorjuse kaotamine Eestu(1816) ja Liivimaa(1818) Pärisorjus(Rosebi deklaratsioon) 1. isiku sõltuvus- pärisori ei tohtinud mõisast lahkuda. 2. maasõltuvus - talupojad kuulusid oma isandale, kuulusid ka talupoja vara isandale. a) teotöö b) naturaalrent - oma põllumajandus saadus. c) raharent 3. kohtusõltuvus - talupoja füüsiline karistamise õigus. Pärisorjuse kaotamine 1. isikusõltuvuse kaotamine perekonnanimed 1820-1830 2. maa jäi mõisale; talude vabad rendi lepingud > talude päriseks osr 1960-nd. 3. kohtusõltuvus kaob va. mõistapolitsei. Venestu...

Ajalugu - Kutsekool
43 allalaadimist
Vene aeg 1700-1855
3
docx

Vene aeg 1700-1855

Kordamisküsimused ajaloos: Vene aeg 1700-1855 (4 AT) 1. Põhjasõja põhjused 1.Venemaa tahtmine saada väljapääs merele (’’ookean Euroopasse’’) 2.Rootsi raske siseolukord 3.Rootsi naaberriikide soov kätte maksta viimaste vallutuste eest 1550-1660 4.Rootsi vastu tekkis tugev koalitsioon 2. Mis riigid ja valitsejad sõlmisid Rootsi vastu sõjalise liidu Põhjasõjas? Venemaa (Peeter I), Poola ja Saksamaa ( August II tugev) ja Taani ( Frederik IV ) 3. Käsu Hans- Esi...

Ajalugu - Kutsekool
31 allalaadimist
Ajaloo kordamine
2
docx

Ajaloo kordamine

Kordamine 1. Isikiud: • August Tugev - oli Poola kuningas (1697) kuni surmani. Ta oli ka Saksimaa kuurvürst aastail (1694–1733).Osales Põhjasõjas. • Peeter Suur (Peeter I)-Vene tsaar, kes osales Põhjasõjas. • Karl XII-Rootsi kuningas (1697–1718).Ta lõi 1700 Narva lahingus Peeter I sõjaväge ning sundis 1700 Taani ja 1706 Poola sõjast välja astuma. Osales Põhjasõjas. 1707 asus Karl sõjakäigule Venemaa vastu. . Poltava lahingus (1709) sai ta hävitavalt luau. • Katharina II -Venemaa keisr...

Ajalugu - Keskkool
30 allalaadimist
Uusaeg Eestis
6
doc

Uusaeg Eestis

Uuusaeg Vene keiser (1721-1917) Balti kindralkuberner (1783-1876, kõrgem poliitilise võimu esindaja, allus keisrile) Eestimaa kuberner ja Liivimaa kuberner (1783-1917, kõrgema administratiivset võimu omav, allus keisrile ja siseministeeriumile) Keskvalitsuse esindus Piirkond: Eestimaa ja Liivimaa Koosseis: kubermanguvalitsus, politsei, vanglad, sisekaitseüksused Ülesanne: keskvalitsuse poliitika elluviimine, riiklike maksude kogumine, rahu ja korra tagamine Allusid: kõik kubermangu erinevad seisused (rüütelkonnad, linnad, talurahva ...

Ajalugu - Keskkool
38 allalaadimist
Eesti XIX saj
4
doc

Eesti XIX saj

...estamine. Liivimaal võeti samalaadne seadus vastu 1804. aastal. Seal nähti ette ka teokoormiste normeerimine. Selleks tuli talumaad korralikult üle mõõta, hinnaga nende saagikust ning selle järgi määrata igale talule kindlad koormised. Keelati talupoegade müümine ja võõrandamine. Kodukariõigust piirati. Teokoormised fikseeriti 1804. aastal ka Eestimaal. Eesti- ja Liivimaa talupojad jäid siiski edasi pärisorjadeks. Loodi vallakohtud, kus kohtumeesteks olid talupojad ise. Rahutused Põhja-Eestis. 1804. a. seadused ei rahuldanud kumbagi poolt. Liivimaa kubermangus alanud rahutused kandusid 1805. a sügisel Eestimaale. Ärevuse kasv mõisates sundis taas sõjaväelt abi paluma. Suurem väljaastumine puhkes Harjumaal Kose-Uuemõisas. Napoleoni sõjad ja Eesti. 1801 mais tungis Tallinna alla admiral Horatio Nelson. Ka järgnevatel aastatel liikusid Briti...

Ajalugu - Keskkool
60 allalaadimist
Balti erikord-mõisted-asehalduskord
3
doc

Balti erikord, mõisted, asehalduskord

• KROONUMÕIS-riigimõis • PASTORAAT-kirikumõis • VAKURAAMAT-raamat,milles peeti arvestust koormiste üle • ADRAMAAREVISJON- 7,8 aasta järelt peetud kirjapanekud vöövõimelistest talupoegadest • PEARAHAMAKS-Baltikumi maksusüsteem • HINGELOENDUS-pearahamaksu arvestamiseks läbiviidud loendus • PÄRISORI-inimene, keda võis perest ja maast lahus müüa • POSITIIVSED MÄÄRUSED-kindralkuberneri ettepanekud, mis olid loodud pärisorjuse kaotamiseks • PEARAHARA...

Ajalugu - Keskkool
37 allalaadimist
Eesti Vene tsaaririigi koosseisus
3
doc

Eesti Vene tsaaririigi koosseisus

Ajalugu AJALUGU XI 3. arvetustöö I „ Eesti Vene tsaaririigi koosseisus 18. - 19. sajandil “ Tähtaeg on kalendaarses plaanis. Vastused leiate õpiku paragrahvidest 20 – 23. Ärge kirjutage õpiku teksti maha, vaid vastake küsimustele oma sõnadega. 1.Kas Balti erikord oli eestlastele kasulik või kahjulik? Põhjenda! (3p) Kahjulik. Siis koostati Balti provintsiaalseadustik millega anti edasi aadlike, linnakodanike ja vaimulike seisuslikud õigused ja eesõigused. Taas alustasid tegevust asehalduskorraeelsed kohtu- ja omavalitsusorganid. 2. Miks saavutasid baltisak...

Ajalugu - Keskkool
116 allalaadimist
Eesti pärast Põhjasõda ja Balti erikord
3
doc

Eesti pärast Põhjasõda ja Balti erikord

1) Milline olukord oli pärast Põhjasõda ja mis on Balti erikord (halduslik, privileegid) - Peale Põhjasõda oli maa laastatud, eestlasi arvati ~120 000 hulka.Põllud kasvasid sööti, koduloomad olid hävinud, paljud talud jäid tühjadeks. Viletas seisus olid ka mõisad. Toitu oli vähe, oli üldine vaesus. Tühjaks jäänud taludesse kolisid uued inimesed,rahvaarv hakkas kasvama. - Balti erikord, Venemaa vajas baltisaksa aadliku poolehoidu, seda hakati saavutama sõja ajal alanud restitutsiooniga:mõisate tagasi andmine nende endistele...

Ajalugu - Keskkool
22 allalaadimist
Eesti 18-ja 19-sajandil
2
doc

Eesti 18. ja 19. sajandil

Balti erikord- Balti kubermangude laialdane autonoomia (e. omavalitsus) Vene riigi koosseisus kuni 1880-ndate aastateni. Balti erikord kehtestati kapitulatsioonide ja lõplikult Uusikaupunki rahulepingu sätetega. Balti erikord seati sisse, kuna Venemaa vajas baltisaksa aadli toetust, kuna kartis Rootsi rünnakut. Oli kasulik aadlikele, kuna Rootsi ajal riigistatud eramõisad tagastati nende endistele omanikele, mõisate territooriumil said mõisnikud laialdase omavalitsuse ja peaaegu piiramatud õigused oma talupoegade üle,...

Ajalugu - Keskkool
206 allalaadimist
11 klassi ajaloo kokkuvõte
24
doc

11.klassi ajaloo kokkuvõte

...istlik Partei Majandusreformid: *Natsionaliseerumine – riigistati kõik ettevõtted, maa jne *Tsentraliseeritud juhtimine – kõik käsud tulid Moskvast *Plaanimajanduse sisseseadmine *Agraarreform – loodi riiklik maafond *Sovhoosid – sotsialistlikud suurmajandid Kultuurielu nõukogustamine: *Nõukogulik kultuurirevolutsioon *Kooliprogrammidesse marksism – leninism, NSVL ajalugu, konstitutsioon *Keelati EV aegne kirjandus ja ajakirjandus *Kunsti ülesandeks sai nõukogude võimu ülistamine *Nõukogulik repertuaar Repressioonid – vägivald: *Siseasjade Rahvakomissariaat *EV aegne kõrgem juhtkond arreteeriti Saksa okupatsioon Saksa sõjaväe võim Eestis okt 1941 – sept 1944 Eesti liideti Saksa Ida-alade komissariaadi koosseisu. Moodustati Eesti Omavalitsus (Hjalmar Mäe)- saksapärane. Miks kaotasid Eesti okupeerinud sakslased oma esialgse populaarsuse? Ei tunnist...

Ajalugu - Keskkool
307 allalaadimist
Vene aeg - Talurahvaseadused ja talurahvas
2
doc

Vene aeg - Talurahvaseadused ja talurahvas

1. Talurahvast haaranud usuvahetusliikumised 19. sajandi I ja II poolel. 1845. a suvel toimus Lõuna-Eestis massiline astumine vene õigeusku. Talupojad uskusid, et „keisri usku“ astudes saavad nad vaba maad, vabastatakse teoorjusest ja kaasneb muidki hüvesid. Üle 60 000 inimese vahetas usku, enamik neist olid vaesed. Maale tekkisid ka esimesed vene õigeusu kirikud. Lõpuks selgus, et maad ei saagi, pettumus oli suur ja taheti luteri usku tagasi võtta. Valitsus oli sellele vastu. Õigeusk ei suutnud aga eestlastesse juurduda. 1881. a tõusis Venemaa troonile Aleksander III, kes asus hoogsalt impeeriumi äärea...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
Eesti ajalugu Põhjasõjast 19-saj lõpuni
7
odt

Eesti ajalugu Põhjasõjast 19. saj lõpuni

PÕHJASÕDA Põhjused: • Taanile, Poolale ja Venemaale ei meeldinud Rootsi ülemvõim Läänemerel Eeldused: • Venemaa ja Poola olid sõlminud vaherahu Türgiga – polnud mujale vaja sõjaväge • Rootsis oli näljahäda • võimule oli saanud 15-aastane kuningas Karl XII 12. veebruar 1700 – Poola väed ründavad Riiat. Seda ei suudeta kohe vallutada ja asuti pikaajalisele piiramisele. Taanlased ründavad Rootsi valdusi Põhja-Saksamaal, kuid juba augustis 1700 sunnitakse Taani sõjast välja. 12. september – Vene väed jõuavad Narva alla 19. november – Narva lahing, kus Rootsi väed purustavad venelased • Vene vägedele oli tuisk vastu • püssirohi oli otsakorral • moona ei saanud juurde vedada • sõdurid olid nä...

Ajalugu - Keskkool
29 allalaadimist
Konspekt
6
docx

Konspekt

...esti- ja Liivimaa talupojad kuulutati isiklikult vabadeks, kaotati pärisorjus. 2) Maa jäi mõisnike omandiks, talupoeg võis seda rentida. 3) Talupoegade liikumisvabadust piirati, nad ei tohtinud minna linna ega teise kubermangu. • Talupojad said perekonnanimed e. priinimed • 1841.a toimusid rahutused, kuna talupojad tahtsid maad saada. • 1845 – usuvahetusliikumine, paljud astusid Vene Õigeusku, lootes saada maad. • 1849.a Liivimaal, 1856. Eestimaal – 1) Talu- ja mõisamaa vahele tõmmati kindel piir. 2)Mõisnikel soovitati hakata talupoegadele talusid päriseks müüma. 3)Soovitati teorent asendada raharendiga. Talurahva omavalitsuse kujunemine: • Mõisa kõrvale hakkas kujunema talurahva kui seisuse omavalitus – vallakogukond. • Kogukonna keskseks institutsiooniks sai vallakohus. • Vallakogukonna juhiks valiti Ee...

Ajalugu - Keskkool
66 allalaadimist
19-saj talurahvaseadused Eestis
2
doc

19. saj talurahvaseadused Eestis

Kordamisküsimused 1. 1802/1804 talurahvaseaduste vastuvõtmise põhjused ? Eestis levisid valgustusideed, hakati rääkima humanismist (keskne inimene oli Rousseau); ? Toimusid muutused mõisnike elulaadis – suurte losside ehitamine, mõisnike töö ei kandnud enam sellist luksust välja; ? Siinsed mõisnikud olid baltisakslased, kes olid mõjutatud Lääne arengust ja kultuurist; ? Eesti oli Tsaari-Venemaa näidisriik. 2. 1802/1804 talurahvaseaduste sisu Eestimaal, Liivimaal Liivimaa 1804 ? Keelati talupoegade müümine ja võõrandamine; ? Mõisnike kodukariõigust piirati kahepäevase aresti või 15 kepihoobiga; Ühine ? Toimus teokoormiste normeerimine; ? Talude pärandatava kasutamisõiguse kehtestamine; ? Suhted mõisa ja talurahva vahel olid seadustega rohkem reguleeritud; ? Teokoormiste fikseerimise nõue; ? Loodi val...

Ajalugu - Keskkool
227 allalaadimist
Mida tõid Eesti talupoegadele kaasa talurahvaseadused
2
doc

Mida tõid Eesti talupoegadele kaasa talurahvaseadused

Mida tõid talupojale kaasa 19. sajandil kehtestatud talurahvaseadused Aastasadu olid talupojad oma mõisniku alamad. Nad ei tohtinud omada vallas- ega kinnisvara ning olid ilma õigusteta isikud. 19. sajandil hakati esmakordselt talupoegade olukorrale mõtlema ning selle nimel töötati välja mitmed seadused. Talurahva olukorra parandamise küsimus tõusis päevakorrale nii keskvalitsuse kui ka rüütelkondade tasandil. Selle üleeuroopaliseks tagamaaks oli valgustusideede levik ning tähelepanu pööramine inimõigustele. Oma osa etendasid muutunud majandusolud, kriis põllumajanduses ning talurahva järjest ulatuslikumaks muutuv kää...

Ajalugu - Keskkool
115 allalaadimist
Eesti-Venemaa-USA ja Iirimaa 19 sajandil-kunst
6
doc

Eesti, Venemaa, USA ja Iirimaa 19 sajandil, kunst

...abadesse põhjaosariikidesse. Selleks loodi nn maa-alune raudteena tuntud salateede süsteem, mille abil viidi lõunast välja üle 40 000 orja. Monroe doktriin 1822 aastal tunnustas president James Jackson Ladina-Ameerika riikide iseseisvust , eirates sellega täielikult nende varasemat seostust Euroopaga. 1823 tegi uus president James Monroe oma pöördumiskirjas kongressile teatavaks, et USA on vastu igasugusele Euroopa võimu edasisele laienemisele Ameerikas. Seda pöördumist nimetatakse Monroe doktriiniks. Inglismaa parlamendireform, nn pehkinud kohakesed Poliitilises elus konkureerisid vüimu pärast kaks parteid: toorid ja viigid. Toorid esindasid vana maa-aadlit ning viigid esindasid kaubanduse ja tööstusega tegelevat kodanlust. kuni 1830’ni olid ülekaalus toorid. Valimissüsteem oli aegunud, peamine probleem oli nn pehkinud kohad, ehk piirkon...

Ajalugu - Põhikool
4 allalaadimist
8-klassi ajaloo eksam
7
docx

8. klassi ajaloo eksam

....NAPOLEONI AEG Millal oli Napoleon Prantsuse keiser, milliseid ümberkorraldusi viis ta läbi Prantsusmaal ja vallutatud Euroopa aladel, kuidas saavutas Napoleon ülemvõimu Euroopas, millised Euroopa riigid jäid Napoleoni võimu alt välja, mis sündmus pani aluse Napoleoni langusele, milline tähtsus Napoleoni ja Euroopa saatuses on Waterloo lahingul, miks ja millal toimus Viini kong-ress, mida seal otsustati. Napoleon oli Prantsuse keiser 1804-1814 aastal. Põhjalikult korraldati tema valitsemisajal ümber kohtupidamine ja seadusandlus. Võeti vastu „Tsiviilkoodeks“, mis sätestas inimeste võrdsuse seaduste ees, eraomanduse puutumatuse ja kiriku lahutamise riigist. See oli hiljem eeskujuks paljudele riikidele. Katoliku usk kuulutati enamiku prantslaste usuks. 1806.aastal loodi Reini Liit ,kus Napoleoni võimu alla kuulusid 16 Saksa riiki. Reini liiduga ühinenud r...

Ajalugu - Põhikool
98 allalaadimist
Ajaloo KT talurahvaseadused jms
2
docx

Ajaloo KT talurahvaseadused jms

1. Talurahvaseadused 1802 - Eestis 1) Talude pärandatav kasutamisõigus 2)Talupojad said vallasvara omamise ja pärandamise õiguse 1804 – Eestimaa ja Liivimaa 1)Teokoormisi piirati 2)Piirati mõisnike karistamise õigust 3)Vallakohtute loomine 1816/19 - 1)Pärisorjuse kaotamine ( maa jääb mõisnikele) 2)Perekonnanimed 3)Osalised liikumisvabadused ( 1 kubermangu piires) 1849/56 - 1)Järk-järguline üleminek teorendilt raharendile 2)....................................................

Ajalugu - Keskkool
34 allalaadimist
Ajalugu I kursus
25
docx

Ajalugu I kursus

Ajalugu Kiviaeg Kiviaeg jaguneb: * Vana kiviaeg ehk Paleoliitikum (u 2.6 mil ekr.- 9600ekr) ehk jääaja lõpuni. Võeti kasutusel tööriistad. * Keskmine kiviaeg ehk Mesoliitikum (u 9600-3500 ekr). Pronksiaeg hakkati kasutama pronksist tööriistasid ja ehteid ningi võeti kasutusele savinõud. * Noorem kiviaeg ehk Neoliitikum või rauaaeg (u3500-1500ekr.). Tehti rauast asju ja hakati Rohkem loomi karjatama. * Pärast jääaja lõppperioodi nimetati Kunda kultuuriks (Lammasmäe leiukoht) * Igapäevased tegevus alad olid korilus, jahindus ja...

Ajalugu - Kutsekool
63 allalaadimist
11-klassi kokkuvõte
24
doc

11. klassi kokkuvõte

Ajalugu - Keskkool
107 allalaadimist
Pärisorjuse kaotamine Eesti- ja Liivimaal
2
doc

Pärisorjuse kaotamine Eesti- ja Liivimaal

Pärisorjuse kaotamine Eesti­ ja Liivimaal pärisorjus- feodaalse sõltuvuse raskeim vorm, mille põhitunnus on sunnimaisus sunnismaisus- keeld isanda loata elukohta vahetada. talupoeg-pärisori- talupoeg, kes on majanduslikult sõltuvuses mõisnikust ja ei tohi viimase loata elukohta vahetada Eestimaa kubermang- Põhja-Eesti, keskus Tallinn Liivimaa kubermang- Lõuna-Eesti, keskus Riias Kaotamise põhjused 1.Mõisnike suuri kulutusi ei suutnud ajast ja arust mõisa majandus enam katta 2.Uendusmeelsete mõisnike katsed muut...

Ajalugu - Põhikool
25 allalaadimist
Vene aeg Eestis 18-- 19 saj
8
doc

Vene aeg Eestis 18. - 19 saj.

VI. VENE AEG EESTIS 18.-19.SAJANDIL: 1. PÕHJASÕDA (1700-1721): 1. Põhjasõja põhjused ja eellugu: • 17.sajandi II poolel oli Rootsi riik oma võimsuse tipul: - Läänemeri oli muutunud praktiliselt Rootsi sisemereks; Rootsile kuulusid Soome, Eesti ja Põhja-Läti, lisaks sellele piirkondi Poola ja Saksamaa rannikualadel. - Rootsil oli väikesearvuline, ent tugev , hästi varustatud ja distsiplineeritud sõjavägi. - Rootsi majandus oli s...

Ajalugu - Keskkool
156 allalaadimist
Eestimaa ja Venemaa 19 saj algul
2
pdf

Eestimaa ja Venemaa 19.saj algul

...itama kogukonna üldkoosoleku otsused. Sõltuvusest vabaneti alles pärast 1866. a vallareformi. Väljaränne- 1840. aastate algul tabas Eesti-ja Liivimaad viljaikaldus ja näljahäda. Hakkasid levima kuuldused, et Venemaal antakse kõigile soovijaile tasuta maad. Neid kuuldusi võeti kuulda ning paljud siirdusid Riiga, et lasta end ümberasujate nimekirja panna. 1845. a algas usuvahetusliikumine, mille käigus astusid 60 000 eesti talupoega vene õigeusku. Sellega lootsid nad maad saada, kuid kahjuks pidid nad pettuma. Sooviti uuesti usku vahetuda, kuid sellele oldi vastu. Vaimuelu- Üheks tähtsamaks Baltimaade ja ka Euroopa vaimuelu keskuseks kujunes Tartu ülikool. Haritlaskond hakkas kiiresti kasvama. Kubermangulinnadesse asutati gümnaasiumid ja maakonnalinnadesse kreiskoolid. Talurahva haridustee algas vallakoolist, millele järgnes kihelkonnakool. 19. saj esi...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
Ajaloo eksami materjal
7
doc

Ajaloo eksami materjal

1. Muinasaja uurimine Esiaeg ehk muinasaeg on ajajärk esimeste inimeste saabumisest kuni muistse vabadusvõitluse kaotuseni 13. s. alguses p.Kr. Sellest ajast saame teadmisi inimeste endi poolt rajatu või mahajäetu põhjal. Muistis on muinasjäänus. Muinasaega uurivad arheoloogid, neile on suureks abiks täppis- ja loodusteadused. Dendroloogiline skaala on skaala, mis kajastab puude kasvuringide paksuste muutusi. Numismaatika on aarete ja kaevamistel leitud müntidega tegelev teadus. Etnoloogia on rahvateadus. Rahvaluule on pärimuslik vaimne looming. Kroonikad on kirjalikud allikad, mis kirjeldavad sündmusi õiges ajalises toimumise järjekorras. 2. Muinasaja periodiseerimine Muinasaeg jaguneb kivi-, pronksi- ja rauaajaks, mis jagunevad veel omakorda alaperioodideks. P...

Ajalugu - Keskkool
183 allalaadimist
Eesti ajalooperioodid
5
doc

Eesti ajalooperioodid

...ivimaa kubermangus kaotati pärisorjus. • 19.sajandi alguses kujunes välja talurahva omavalitsus - vald. • 1845 algas Lõuna-Eestis usuvahetusliikumine, mille käigus läks ~60 tuhat inimest luterlusest üle vene õigeusku. • 19.sajandi keskpaiga talurahvaseadustega mindi järk-järgult teorendilt üle raharendile ja lubati talude päriseksostmist. • 1860-ndatel algas väljarändamisliikumine, mille käigus kümned tuhanded eestlased asusid elama Venemaa suurlinnadesse (N:Petrburi) ja rajasid eesti külasid üle kogu Vene impeeriumi. • 1857 hakkas ilmuma J.V.Jannseni “Perno Postimees”, millega pandi alus järjepidevale eestikeelsele ajakirjandusele. • 1857-1861 ilmus rahvuseepos “Kalevipoeg”. • 1870-1880-ndatel kehtestati kogu Eesti alal koolisundus. • 1850-1860-ndatel algas eestlaste rahvuslik liikumine (rahvuslik ärkamisaeg). • 1869 toimus Ta...

Ajalugu - Keskkool
430 allalaadimist
10-klassi ajaloo eksam
19
doc

10. klassi ajaloo eksam

...utasid kuskile ääremaile oma väikese talu Vabatalupojad: Tasusid koormisi rahas ja olid teotööst vabad Kõrgem kiht vabatalupoegade seas oli maavaba 17 Jüriöö ülestõusu reformatsioon Eestimaa müüdi Taani poolt Saksa ordule 1346 a kuna ei suutnud enam riigikauget provintsi enda käes hoida Järgmisel aastal anti Harju Viru Liivi ordumeistrile üle Danzigi kongress: Tartu piiskopkond oli isepäine Orduväed vallutasid selle v a linnus Toomemäel Sündmused olid rahvusvahelise kaaluga Korraldati suur nõupidamine Danzigis Otsustati et edaspidi pidi Riia peapiiskop olema Ordu liige Ordu ei tohtinud enam nõuda piiskopkondade ja nende vasallide osavõtmist ordu sõjategevusest Liivi ordu poliitiline mõju kahanes Konrad von Jungingeni armukiri: Harju Viru vasallid nõudsid endale uue privileegi Selles laiendati oluliselt vasallide pärandami...

Ajalugu - Keskkool
61 allalaadimist
Rootsiaeg
19
doc

Rootsiaeg

Ajalugu - Keskkool
61 allalaadimist
ärkamisaeg
4
doc

ärkamisaeg

...de päriseksostmisega, oli talupoegadest saanud täieõiguslikud peremehed • kujunenud oli oma haritlaskond • rahva haridustase oli kasvanud • seoses vallaseadusega (1960) oli vald vabanenud mõisniku valve alt • vene keiser Aleksander II oli vabameelne valitseja • hõõrumised vene keskvõimu ja baltisakslaste vahel • 1857- „Perno Postimees“ à alus püsivale ajakirjandusele • 1864- „Eesti Postimees“ • 1865- Vanemuise laulu-ja mänguseltsi loomine à alus teatri arengule • Eesti Vabariigi hümni sõnad • 1870- Eesti Põllumeeste Selts • 1869- I üldlaulupeo korraldamine à eestlaste ühtekuuluvustunde suurenemine ja enese eestlasena tundmine Venestuspoliitika väljendus: asjaajamine – vene keelne, eestlaste sõnaõigust piirati veelgi, paljud vallategelased lasti lahti, tal...

Ajalugu - Keskkool
46 allalaadimist
Baltierikord-rahvuslik liikumine
1
odt

Baltierikord, rahvuslik liikumine

Mida nimetatakse Balti erikorraks? Miks jäi see püsima? Balti erikord Läänemere äärsetes riikides Eestimaal, Liivimaal ja Kuramaal 13.-18. sajandini Saksa mõjul väljakujunenud ning toiminud riigivalitsemise- ning õigussüsteem. Kuni Balti provintside vallutamiseni Moskva tsaaririigi poolt oli ta kehtiv valitsusvorm ning õigusüsteem. Sellel aitas püsida provintsiaalseadustik, mis seisis õiguste eest. Baltisakslased vastasid osavalt rünnakutele, sest said Saksamaaga hästi läbi ja Saksamaa rünnakut kardeti. Miks seati sisse kindralkuberneri institutsioon – töökoht? Millised olid tema töö ülesanded? Keegi pidi esindama kõrg...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
Romanovite dünastia
4
odt

Romanovite dünastia

...panga soodsa laenu saamiseks maade väljaostmiseks mõisnikelt. Tema 13 aastase valitsusaja jooksul ei osalenud Venemaa ainsaski sõjas. 1885. aastal viis lõpuni Kesk-Aasia ühendamise Venemaaga. Nikolai II (1894-1917) Elas aastatel 1868-1918. Tema valitsusaeg lõppes 1917. aasta Veebruarirevolutsiooniga. Nikolai sai väga hea hariduse, tal oli suurpärane mälu. Ta tundis hästi ajalugu, rääkis prantsuse, saksa ja inglise keelt. Nikolai valitsuse ajal toimus Venemaa ja Jaapani vahel sõda, milles Venemaa kaotas täielikult. Nikolaile sooviti viia rahva poolt palvekiri, kuid tsaariarmee ohvitserid arvasid, et tegu on rahutusega ja avasid tule, surma sai üle tuhande inimese. Nikolai II sai seetõttu endale hüüdnime- Verine Nikolai. Revolutsiooni tõttu oli Nikolai II sunnitud tegema järeleandmisi. Ta kirjutas alla manifestile, mille tulemusena moodustati Venemaal uus riigior...

10.klassi ajalugu - Põhikool
10 allalaadimist
Pärisorjuse kaotamine eestis
1
doc

Pärisorjuse kaotamine eestis.

...gi halba valgusesse. • Petri „Eestimaa ja eestlased“ kritiseeris pärisorjust Eestimaal. • 1801. võimule Aleksander I 1802. ja 1804. aasta talurahvaseadused: • „Iggaüks…“ eesti keelse teksti algussõna. • Talupojad said õiguse talusid edasi pärandada. • Teokoormiste normeerimine (1804). • Vallakohtutes kohtumeesteks talupojad ise. Rahutused Põhja-Eestis: • 1804. aasta seadused ei rahuldanud kumbagi poolt. Mõisnikud arvasid, et seadused seovad neid talupoegadega ja talupojad tahtsid veel rohkematki. • 1805. jõudsid rahutused Eestimaale. Napoleoni sõjad ja Eesti: • Nelson- tungis 1801.aastal eskaadriga Tallinna alla.’ • 1809-blokeerisid inglased rootslastega Paldiski sadamas Vene laevastiku. • 1812-Napoleoni väed Kuramaale. • Nekrutid-võeti sõjaväeteenistusse. • 1807-talupoegadest maakaitsevägi ehk...

Ajalugu - Keskkool
45 allalaadimist
Rahvuslik liikumine
6
doc

Rahvuslik liikumine

Ajaloo konspekt 14 03 2008 rahvuslik liikumine ei ole alati olnud ühiskonnas rahvus samuti pole alati eksisteerinud esimene vorm – sugukond omavahel suguluses olevad inimesed / hõim – kindel territoorium keel hõimukultuur > ühinevad rahvaks – muinasaja lõpuaegadel Hõimukultuuri alusel Rahval – keel rahvakultuur Edasi üks periood – rahvus; erineb rahvast: eneseteadvus võib olla teadlik või ebateadlik inimese seostamine oma rahvaga ühiskonna kõrgeim aste P...

Ajalugu - Keskkool
98 allalaadimist
Majandusajalugu - spikker
2
docx

Majandusajalugu - spikker

1) Merkantilism( 15-17saj) sotsiaalalal.Ebarentaableidriigiettevõtteid Peamine eesmärk oli rahvusriigi kaitsmine ja kaub.arend 7) saksa poliitikud kaitsesid feodaale. Nad väitsid et feodaal antierakätesse.Ringluses olevraha peab olema stabiilne. kord ei kao üleöö ning see kord tuleb sujuvalt kaotada. Nad ...

Majandusajalugu - Tallinna Tehnikaülikool
110 allalaadimist
Ajaloo konspekt
33
doc

Ajaloo konspekt

10.klassi ajalugu - Kutsekool
377 allalaadimist
Majandusajaloo arvestustöö kordamisküsimuste vastused
27
doc

Majandusajaloo arvestustöö kordamisküsimuste vastused

...valitsevad suurettevõtted ei tajunud riigi majanduse kui terviku huve. suurettevõtted püüdsid säilitada kaupade kõrgeid hindu; • rahvusvaheline turg oli Venemaa väljalangemise tõttu tunduvalt kitsenenud. Pidevalt oli ettevõtetel alakoormus ja töötute armee kasvas. Euroopa taastamise programmiga (1948.a.) antav abi 1948. aasta aprillis võttis USA Kongress vastu majanduskoostöö seaduse ehk Marshalli väljapakutud idee. Plaani ametlikuks nimeks sai Euroopa taastamise programm. Abi anti kolmes vormis: • tagasimaksmisele mittekuuluv krediit ja nn. kingitused. See osa moodustas 81% üld- summast; Krediiti saanud maa võis aga saadud summasid kasutada ainult USA äranägemisel, tema nõusolekul. • tavaliste laenude vormis, mis tuli USA-le tagastada (9% üldsummast); • lepinguline abi – 10% summast. Saadud abi kasut...

Majandus - Tartu Ülikool
128 allalaadimist
Talurahva omavalitsus
4
doc

Talurahva omavalitsus

...use f) Saadi poliitilisi kogemusi valla tasandil, et neid hiljem kasutada oma riigi juhtimisel 4. Talurahva koormised 19. sajandil KOORMISED: vallakogukond vastutas koormiste täitmise eest ühiselt – nn. ringkäendus ? ? ? ? MÕISA- RIIKLIKUD KOGUKOND- KOORMISED: KOORMISED: LIKUD TÖÖD: KIRIKU- MAKSUD • Teotöö • Pearaha – • Teetööd kiriku (korraline maks igalt • Kooli ülalpidamiseks nädalategu ja meeshingelt ehitamine hooajaline • Nekrutiand- jms. abitegu) mine – • Naturaal- noorsõdurite andamid võtmine • Rahaandami liisuga d ...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
Eesti ajalugu
83
doc

Eesti ajalugu

...ted hiljem ? 1346 Taani müüb oma valdused – enamus Eestist ordule ? 1396 Liivimaa suurim kodusõda ? Ordu vastaseks Tartu piiskop Damerov, kes moodustab suure koalitsiooni (palju tutvusi, keisri ja itaalivendadega, kuid need on liiga kaugel) ? Tartu vallutatakse, põletatakse suur osa Tartust maha + 1397 Danzigi kongress – Damerov kutsub kokku ? Kohal on keisri esindaja, Saksa ordu kõrgmeister jnejne ? Lepitakse kokku, et Riia peapiiskop peab edasi kuuluma Ordusse ? Piiskopi vasallid on vabastatud ordu sõjaretkedest – Ordule ei meeldinud ? Ordu valitsetav ala suureneb – Ordule meeldis ? Harju-Viru vasallid säilitasid oma senised õigused - Jungingeni armukiri ? 1421 maapäev + 1435 said oma lõpli...

Ajalugu - Keskkool
75 allalaadimist
Eesti ajalugu
24
doc

Eesti ajalugu

...urahva hulgas Neid oli vaid üksikuid üldiselt muistsete ülikute järglased kes omasid talu läänikirja alusel Maavabad ei kandnud tavalisi talupojakoormini aga sõna korral tuli neil teenida feodaali ratsaväes Jüriöö ülestõusust reformatsioonini Lk 71 73 Eestimaa müümine Saksa ordule 1346 1347 Harju Viru Liivi ordumeistri võimu alla Danzigi kongress Konrad von Jungingeni armukiri meespäevad linnadepäevad maapäevad 1421 1435 *Eesimaa müümine Saksa ordule 1346 Taani ei olnud enam suutelise enda käes hoidma riigi kauget provintsi Eestimaad ning müüs selle 19 000 hõbemarga eest Saksa ordule *Harju Viru Liivi ordumeistri võimu all 1347 Kõrgmeister andis Harju Viru valitseda Liivi ordumeistrile Ordu oli tunduvalt kindlakäelisem maahärra kui kaugel asunud Taani kuningas ning see sundis Harju Viru vasalle oma privileegida ka...

Ajalugu - Keskkool
79 allalaadimist
XX sajandi esimesed aastad Eestis
6
doc

XX sajandi esimesed aastad Eestis

XX sajandi esimesed aastad Eestis 1. XX sajandi alguse Eesti poliitilised rühmitused Tartu Tallinna radikaalid Sotsiaal-demokraadid liberaalid Hääle-kandja “Postimees” “Teataja” “Uudised” Eest-vedaja Jaan Tõnisson Konstantin Päts Peeter Speek Haritla-sed V. Reiman, K.A.Hindrey jt. A.H.Tammsaare, J.V.Veski jt. M.M...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
Pärisorjuse kaotamine Eestis-õ-lk-145-162
3
docx

Pärisorjuse kaotamine Eestis (õ. lk. 145-162)

Pärisorjuse kaotamine Eestis (õ. lk. 145-162) Mõjutused: Mõisamajanduse alla käik Valgustus Prantsuse revolutsioon 1801. sai Aleksander I Venemaa keisriks. Hakkas viima läbi talurahvareforme. 1802. Esimesed olulised talurahvareformid Eestimaal, 1804 Liivimaal. On tuntud kui „iggaüks“ seadused. Kehtestati pärandamisõigus. Kehtis ainult juhul kui kõik koormised olid makstud ning võlgu ei olnud. Koormised vastavalt talu suurusele. Tekkisid täpsed kaardid ning talupiirid pandi paika. Kodukariõiguse piiramine väga tugevalt mo...

Ajalugu - Keskkool
54 allalaadimist
Eesti ajalugu
18
doc

Eesti ajalugu

...de üleandmise ajal aga korraldati salajane ülestõus, see oli muistse vabadusvõitluse jätk nagu. Jüripäev 23. aprillil 1343 puhudes pasunaga vms, sest seda ei osatud ohtlikuks pidada. Rünnak oligi ootamatu. Appi tulid Rootsi väed, kes olid taaniga sõjajalal sel ajal. Eestlased said kotti. Seejärel kasvas Liivi ordu mõjuvõim. Eestimaa läks ikkagi Saksa ordule. Danzigi kongress. Lõpetati mingi sõjakäik vms.. 1397. aastal. Otsustati, et edaspidi peab Riia peapiiskop olema Liivi ordu liige. Samas ei tohtinud ordu nõuda enam piiskopkondade ja nende vasallide osavõttu ord sõjategevusest. Kahanes Liivi ordu poliitiline mõju. Juningeni armukiri – vasallide pärandamisõigust läänidele laiendati ja tugevdati nende seisundit. Eesti halduslik jaotumus 16. sajandi keskpaigani: Ordu alad kõige suuremad, asuvad eesti keskel, natuke Saaremaal ja ka Hiiumaal, Nar...

Ajalugu - Keskkool
31 allalaadimist
Eesti muinasaeg - uusaeg-Suulise arvestuse piletid
18
docx

Eesti muinasaeg - uusaeg: Suulise arvestuse piletid.

Ajaloo suuline arvestus. I kursus: Eesti muinas-, kesk-, ja varauusajal Pilet nr.1 Eesti ajaloo periodiseerimine 1. Muinasaeg kiviaeg X - II aastatuhat eKr : paleoliitikum e. vanem kiviaeg mesoliitikume e. keskimine kiviaeg u. 9000 – 5000 eKr – KUNDA KULTUUR – Pulli asulakoha teke, Kunda asulakoha teke, kütid & korilased, asulad veekogude ääres, luust ja kivist tööriistad neoliitikum e. noorem kiviaeg u. 5000 – 1800 eKr - NARVA KULTUUR – keraamika ka...

Ajalugu - Keskkool
138 allalaadimist
Ajalooline kvintessents uusajast
12
odt

Ajalooline kvintessents uusajast

...üa ja kui ta pärast troonist loobus, saadeti ta Elba saarele, mille valitsemisega ta ei rahuldunud.... Kui Napoleon salaja Prantsusmaale tagasi tuli, peeti maha Waterloo lahing, kus Napoleoni väed said lüüa ja mis tagajärjel loobus Napoleon jälle troonist ja suri 1821. aastal Püha Helena saarel , kuhu ta saadeti. 19. Monarhistlik reaktsioon Euroopas Viinis kutsuti kokku rahvusvaheline kongress selleks, et korrastada Euroopa poliitiline kaart. Euroopa uute piiride kindlaksmääramisel lähtuti mitmest põhimõttest: seaduslikkuse ehk legitiimsuse põhimõte, tasakaalu- ja julgeolekupõhimõte. Metternichi süsteemi eesmärgiks oli seisuliku korra ja valitsevate dünastiate võimu säilitamine ning vabadusliikumise lämmatamine. Saksa Liit moodustati sellepärast, et seaduslikkuse põhimõtte järgimine osutus võimatuks. Juulimonarhiaks nime...

Ajalugu - Põhikool
7 allalaadimist
Uusaeg Eestis
4
doc

Uusaeg Eestis

... restitutsioon, maksukorraldus, luteri usk, saksakeelne asjaajamine. säilis aadli omavalitsus – rüütelkonnad Kubermangu valitsemine. Kõige olulisem võimuesindaja oli kuberner. Ta allus ametlikult otse senatile, kuid tegelikult tuli tal asju ajada siseministriga. Samuti ei saanud kuberner mööda vaadata kindralkubernerist. Kuberneri asetäitjana asetäitjana tegutses viitse- ehk asekuberner. Ühtlasi võidi viitsekuberneri kõrvale ametisse nimetada ka sõjakuberner, kes allus sõjaministrile ning vastutas sõjaliste õppeasutuste ning sõjaväeosade juhtimise eest. Kõige olulisemad asutused kubermangus olid kubermanguvalitsus, kroonupalat,hoolekandevalitsus ja politseivalitsus. Kuberneri juhitud kubermanguvalitsus tegeles kubermangu igapäevase juhtimisega. Kroonupalat, mida juhtis viitsekuberner, oli majanduslike ja rahanduslike funktsioonidega asutus, mis allus rahandusmi...

Ajalugu - Keskkool
30 allalaadimist
Ajaloo konspekt
12
doc

Ajaloo konspekt

Ajaloo suulise eksami konspekt 1. Pilet 1 Liivi sõda. Sõja põhjused, käik ja tagajärjed. Liivi sõda 1558-1583 16.saj keskpaiku oli Vana-Liivimaa küllastunud 5ks väikeriigiks: Saksa ordu Liivimaa haru territoorium, Riia peapiiskopkond ning Saare-Lääne,Tartu & Kuramaa piirkopkond. Sõja põhjused: Baltikum oli jätkuvaks vahendajaks Lääne-ja Ida-Euroopa vahel,(soodne geograafiline asend) mistõttu Liivimaa naabruses tugevnenud Moskva suurvürstiriik ja Poola-Leedu huvitusid üha enam mõju tugevdamisest Baltikumis, et haarata k...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
Eesti ajalugu - uusaeg
5
docx

Eesti ajalugu - uusaeg

kordamiskonspekt

Ajalugu - Keskkool
27 allalaadimist
10 klassi ajaloo eksam
14
doc

10 klassi ajaloo eksam

...ini Eestimaa müümine Saksa ordule 1346: Taani kuningas muus 19 000 hõbemarga eest Eestimaa Saksa ordule. 1347 Harju-Viru Liivi ordumeistri võimu alla: Kõrgmeister andis Harju-Viru valitseda Liivi ordumeistrile. Ordu oli tuntavalt kindlakäelisem maahärra kui kaugel asunud Taani kuningas ning see sundis Harju-Viru vasalle oma privileegide kaitseks tihedamalt koonduma. Danzigi kongress- kuna rõivastustüli sündmused olid rahvusvahelise kaaluga, lahendati tüli suuremal nõupidamisel, mis toimus 1397. aastal Danzigis. Konrad von Jungigeni armukiri- laiendati oluliselt vasallide pärandamisõigust läänidele ja tugevdati veelgi nende seisundit. Meespäevad- kogunemine Harju-Viru siseküsimuste lahendamiseks. Ka linnad hakkasid kooskõlastama oma huvisid eraldi esindajate koosolekutel-linnadepäevadel. Maapäevad 1421- hakati pidama Vana-Liivimaa maapäevi, mis toimusid pea igal aasta...

Ajalugu - Keskkool
136 allalaadimist
Suuline arvestus
19
doc

Suuline arvestus

Pilet nr1 *muinasaja allikad ja periodiseerimine Muinasaja allikad on arheoloogilise kaevamised ja kirjalikud allikad. Arheoloogid on periodiseerimise aluseks võtnud töö- ja tarberiistade materjali. Sellest lähtudes eraldatakse kivi-, pronksi- ja rauaaeg. Kiviaeg jaguneb: 1. PALEOLIITIKUIM- vanem kiviaeg, algas inimese kujunemisega ning lõppes Põhja- Euroopa viimase jääajaga. 2. MESOLIITIKUM- keskmine kiviaeg 3. NEOLIITIKUM- noorem kiviaeg Pronksiaeg jaguneb: 1. vanem pronksiaeg 2. noorem pronksiaeg Rauaaeg jaguneb: 1. eelrooma rauaaeg 2. rooma rauaaeg 3. viikingiaeg 4. hilisrauaaeg *lahkhelid 19.sajandil rah...

Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist
EESTI AJALUGU uusaeg kuni tänapäev
14
odt

EESTI AJALUGU uusaeg kuni tänapäev

...pärisorjusest vabastamist nende eluolus kohe kardinaalseid muudatusi ei toimunud. Teotöö kohustus säilis ning läks raskemakski. Siiski oli talupoegadel nüüdsest suurem liikumisvabadus, samuti suutsid mitmed neist ka mõisa sõltuvusest vabaneda, üksikutest (näiteks Mats Erdell) said koguni ise mõisarentnikud. Oluliseks sotsiaalseks teguriks oli 1840. aastatel alanud usuvahetusliikumine, mille käigus tuhanded eesti talupojad, peamiselt Lõuna- ja Lääne- Eestis, astusid vene õigeusku, lootuses saada endale oma maatükki. Seda enamik usku vahetunust siiski ei saanud. Samuti hakkasid eestlased üha suuremal määral välja rändama Venemaale (väljarändamisliikumine), kus mitmelpool, eriti Siberis, oli tõepoolest võimalik endale hankida oma maavaldus. Eriti hoogustus väljarändamine 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses. 1849. aastal võeti vastu uu...

Ajalugu - Põhikool
232 allalaadimist
Kronoloogia ajaloo riigieksamiks
23
doc

Kronoloogia ajaloo riigieksamiks

...Prantsusmaa 1972 SDV ja SLV suhete leping SRP 1 Moskvas sõlmitakse NL ja USA suhete aluste kokkulepped Vietnamiseerimine USA s Torontos toimuvad esimesed ülemaailmsed Eesti päevad kodueestlaste osavõtt pole võimalik 1973 Algasid läbirääkimised relvastuse ja relvajõudude vähendamise üle Kesk Euroopas Viinis SDV ja SLV võeti vastu ÜRO sse Pariisi rahuleping Vietnami sõja lõpp Brezhnevi visiit Washingtoni Euroopas julgeoleku ja koostöönõupidamise algus Helsingi protsess esimene EÜ lainemise voor: liituvad Suurbritannia Iirimaa ja Taani 1974 SLV tunnustas SDV d de jure ja mõlemad Saksa riigi kehtestasid diplomaatilised suhted Nixoni visiit Moskvasse 1975 Indo Hiinas tulevad võimule kommunistid lõpeb kodusõda Vietna...

Ajalugu - Keskkool
127 allalaadimist
EESTI AJALUGU
27
docx

EESTI AJALUGU

EESTI AJALUGU Sissejuhatus: Eesti ajalugu on inimasustuse ajalugu praegusel Eesti alal Eesti ajaloo alguseks loetakse esimese teadaoleva küttide ja kalastajate asula Pulli asula eksisteerimist Pärnu jõe ääres umbes 11 000 aastat tagasi Periodiseerimine: Eesti esiajalugu ehk Eesti muinasaeg hõlmab perioodi asustuse tekkest Eestis umbes 9000 eKr kuni 13 sajandini Poliitilise ajaloo seisukohalt lähtudes on lõpptärminiks enamasti peetud 1227 aastat ent viimasel ajal pole seda tavaliselt niivõrd konkreetselt fikseeritud Tegu on Eesti ajaloo pikima perioodiga mis hõlmab üle 10 ...

Ajalugu - Keskkool
86 allalaadimist
Eesti uusaeg
21
doc

Eesti uusaeg

...rahvuse määratlemisel 2 koolkonda, kes omavahel vaidlevad. Esimene püüab rahvust defineerida mingite omaduste kaudu. Ja teine omaduste iseloomulikele külgedel polegi tähtsust, rahvuse määrab ühine tahe. Inimesi seob üheks rahvuseks territoorium, keel. Paljud arvavad, et keel ongi see ainuasi. Siis 19 sajandi Saksa romantikute mõjul lisandus sinna ritta ühine ajalugu, mälu. Volksgeist- rahvavaim. Herder Siis lisandus hiljem sinna ka veel ühine majanduselu. Teine koolkond. Seda esindas Hans Kohn. Ütleb, et kõik see mida eelnevalt loetles aitab kaasa, kuid määravaks on tahe, tahe olla üks rahvas. See väljendub rahvuslikus liikumises, ühistegevuses. Sama kehtib ka identiteedi vaidluste üle. Herder. Identiteet on samastama end kellegi teisega. Selle määravad ära objektiivsed asjad, keel tõug jne Renan- objektiivsetest asjaoludest sõl...

Ajalugu - Tartu Ülikool
147 allalaadimist
Eesti ajalugu
10
pdf

Eesti ajalugu

... 23/08/1989 – Balti kett Selts, 1988 augustis loodi esimene poliitiline erakond – Eesti Nov/1989 – Ülemnõukogu otsus minna üle isemajandamisele Rahvusliku Sõltumatuse Partei. 24/02/1990 – Eesti Kongressi valimised Hakati tähistama vabariigiaegseid tähtpäevi. 18/03/1990 – mitmekandidaadilised ÜNK valimised 1988 aasta aprilli algul toimunud loominguliste liitude 30/03/1990 – ÜNK otsus „Eesti riiklikust staatusest“, millega ühispleenum, millega loovintelligents lülitus aktiivselt ühiskonna ...

Ajalugu - Keskkool
45 allalaadimist
Ajalugu 11 klass Kordamisküsimused
4
docx

Ajalugu 11.klass Kordamisküsimused

Ajalugu Kordamisküsimused: Keskaeg 1. Eesti ala poliitiline jaotus orduajal - Keskajal oli Eesti algselt jaotatud Mõõgavendade ordu (hiljem Liivi ordu), Tartu piiskopkonna, Saare-Lääne piiskopkonna ja Taani kuningriigi vahel. Taani müüs oma valdused Põhja-Eestis 1346. aastal Jüriöö ülestõusu järel Saksa ordule, kes pantis selle 1347. aastal Liivi ordule. Pärast 1347. aastat eksisteerisid Eestis järgmised moodustised: 1)Liivi ordu 2)Saare-Lääne piiskopkond 3)Tartu piiskopkond Ruhnu saar kuulus keskajal Kuramaa piiskopkonnale. Ametlikult kuulus kogu Vana-Liivimaa Sak...

Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
Vene aeg
2
odt

Vene aeg

Vene aeg Balti erikord- Eesti ja Liivimaa kubermangu erilised õigused Vene riigi koosseisus pärast Põhjasõda.- 1918.aastani/Balti-Saksa aadli omavalitsussüsteem Eesti alal. | Iseloomustus: *aadlimatrikklid *linnad ja omavalitus *rüütelkonnad(3 tk) *luterlus *maapäev *tollipiir jäi kehtima *igapäevast elu juhtisid maanõunikud *Saksa keel säilis *Seadused & maksukorraldus jäid samaks | Head küljed: Eesti jäi Lääne-Euroopa kultuuriruumi | Halvad küljed eestlastele: Balti aadli ülemvõim säilis & kadus ...

Ajalugu - Keskkool
24 allalaadimist
Uusaeg
19
pdf

Uusaeg

Ajalugu - Keskkool
58 allalaadimist
Eestimaa keskaeg
11
doc

Eestimaa keskaeg

...t ordu kuuldagi ei tahtnud. • Poliitilised intriigid ja kodusõjad, kus vahendajals sageli Rooma paavst. b. Piiskopid kui sõjaliselt nõrgem pool palus ordu vastu abi Euroopa teistelt valitsejatelt või Liivimaa välisvaenlastelt (nt Leedu): • Vaatamata välisabile pidi Tartu piiskop Damerow alistuma orduvägedele 1396, kui linn vallutati. • Tüli lõpetati Danzigi kongressil kompromissiga – Riia peapiiskopkond seoti tihedalt orduga (kõrgvaimulikud pidid olema ordu liikmed), vastutasuks olid ordu järeleandmised piiskoppidele ja vasallidele (kodus(?) piiskopi vasallide kohustus osaleda ordu sõjakäikudel ja maakaitsel). 4. Seisused ja maapäevad a. Maaisandad – nõrgenev võim: • Sisepoliitilises heitluses vajati sõjalist tuge vasallidelt, kellele tehti vastutasuks järeleandmisi. b. Vasallidest läänimehed: • Oma huvide kaitseks ühine...

Ajalugu - Keskkool
385 allalaadimist
Eesti pärast Põhjasõda
5
docx

Eesti pärast Põhjasõda

Ajalugu - Keskkool
33 allalaadimist
Eesti 18 sajandil ja 19 sajandi esimesel poolel
6
docx

Eesti 18.sajandil ja 19.sajandi esimesel poolel

Eesti 18. sajandil (Aastast 1721 – Põhjasõja lõpp) Pärast Põhjasõda ja katku oli siia jäänud arvestuslikult 120 000-170 000 inimest. Sajandi lõpuks oli Eesti aladel 500 000 inimest – küllaltki kiire rahvaarvu kasv. Massilist sisserännet ei toimunud, rahvaarvu kasv toimus loomuliku iive arvelt, laste üleskasvamist soodustas suhteline sõjategevuse puudumine ning Eesti aladelt ei võetud ka mehi Vene sõjaväkke. Ka suuri epideemiaid pärast katku sel sajandil enam ei olnud. Balti erikord – Eesti ja Liivimaa eriseisund Vene riigi koosseisus. Suures osas eksisteeris see läbi 18.saj, arvestati siinsete baltisak...

Ajalugu - Keskkool
18 allalaadimist
Vene aeg
3
doc

Vene aeg

...maa pidas lakkamatult sõdu, mis riivasid ka Eestit. 1797Aastani ei võetud eestlaseid Vene armeesse. Sõjad tõid kaasa suuremaid koormiseid, küüdikohustuse. Hiljem võeti eestlaseid nekrutiks 25 aastaks. Balti maariigi taastamine Kehtima jäid senised seadused ja maksud. Venemaal vastuvõetavad seadused hakkasid siin kehtima alles pärast registreerimist kohapeal. Eesti- ja Liivimaa kindralkubernerideks nimetati 18. sajandil Venemaa teenistuses olnud välismaalasi. Kehtima jäid luteri usk, saksa keel ja 18. sajandi lõpuni tollipiir Venemaaga. Baltisaksa aadli eesõiguste põlistamiseks koostati rüütelkondade liikmete nimekirjad – aadlimatriklid, kuhu lisati uusi perekondi ainult ülejäänute nõusolekul. Eestimaal võisid vaid immatrikuleeritud aadlikud omada rüütlimõisaid ja osaleda maapäeval. Kirik läks rüütelkondade kontrolli alla. Baltisakslased olid...

Ajalugu - Keskkool
77 allalaadimist
Vene aeg- Balti erikord
6
doc

Vene aeg + Balti erikord

Balti erikord ja keskvalitsus: Balti erikord-keiser PaulI tühistas asehalduskorra, taastas enamiku Balti aadli eesõigustest-aadlimatriklid, maanõunike kolleegiumid, silla-ja adrakohtud. 19saj algul koostati Balti provintsiaalseadustik-balti kubermangude kohalike õigusnormide kogu, esimesed osad avaldati 1845, kolmas 64 aastal. Provintsiseadustik(aadlike, linnakodanike ja vaimulike seisuslike õiguste ning eesõiguste kogu) kinnitas Balti erikorda. 60ndatel rünnakud ajakirjanduses Balti erikorra vastu-vaidlustati koh...

Ajalugu - Keskkool
28 allalaadimist
18-19saj vene aeg eestis
4
doc

18-19saj vene aeg eestis

19.Sajandi lõpp Ado Grenzstein ja venemeelne kultuur ? Laulu- ja mänguseltside kavas lihtsameelsed komöödiad ? Grenzstein oli varem rahvusliku liikumise toetaja, ent 1880.ndate lõpul asus andma välja ajalehte ‘Olevik’, milles mõtestas eelkõige Venemaale lähenemise kasutegureid ? Hugo Treffneri gümnaasium 1884, kui ‘kahe otsaga asi’ Majandusest 19.sajandi lõpul ? Põllumajanduse märksõnad: mõisamajanduse aga/ja talude päriseksostmise jätk, piimakarjakasvatuse tõus, põlluha...

Ajalugu - Põhikool
136 allalaadimist
Vene aeg Eestis 18-sajandil
2
doc

Vene aeg Eestis 18. sajandil.

1.Milliest oli tingitud Balti erikorra kehtestamine?Vene tsaarikoda tahtis tagada Balti aadli poolehoiu.2.Too välja Balti erikorra 5 tunnust.Restitutsioon- riigistatud mõisade tagasi andmine;Tollipiir;Luteri usk;Saksakeelne asjaajamineAadel sai tagasi kõik õigused tp. Üle3.Mis olid Balti erikorra kehtestamise pos ja neg tagajärjed?Pos: tollipiir- eestisse ei tulnud vene kolonistid; riigistatud mõisade tagasi andmine; kolonistide vältimin; Neg:: mõisadega koos sai aadel tagasi ka kõik õigused talupoegade üle; talurahva õiguste mahasurumine.4.Too välja vennastekoguduste liikumise 5 eesmärki. Levitasid rahva seas pietistlikke ideid;Suurt r...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
Piletid 7-13
9
docx

Piletid 7-13

Pilet nr 7 Võitlus Vana-Liivimaa pärandi ümber Jüriöö ülestõus 1343-1345 Võimuvahetuse õhkkonnas proovisid eestlased oma olukorda parandada. 23. aprillil 1434. aastal alustasi harjulased relvastatud mässu, põletasid mõisaid ja kirkiuid, tappsid kõik kättesattunud sakslased ja valisid seejärel endile neli kuningat. Edasi asus ülestõusnute vägi Tallinna piirama. Kuna endi jõududega toime ei tuldud, pöördti abipalvega lähima Rootsi esindaja, Turu foogti ja Pihkva vürsti poole. Mõlemad lubasid...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
Esitlus-Pärisorjuse kaotamine
7
ppt

Esitlus: Pärisorjuse kaotamine

Pärisorjuse kaotamine Õpik §21, lk 134-135 18. sajandi lõpul kriisinähud majanduses: ? Mõisnikud elasid üle jõu – tarbimise tase ületas mõisate kandevõime Ingliste mõisa 18. sajandil ehitatud peahoone Kunda mõis 17. sajandil ? Balti kubermangud kui Venemaa häbiplekk Euroopa silmis – valgustajate tegevuse tulemus ? Garlieb Merkeli 1796. aastal avaldatud teos: “Lätlased, eriti Liivimaal filosoofilise s...

Ajalugu - Põhikool
82 allalaadimist
10-klassi ajaloo kokkuvõte
10
docx

10. klassi ajaloo kokkuvõte

...imisel või üleüldse elus ehk siis iga haldjas vaim jumal oli seotud millegagi Nende hulgas olid Peko Tõnn Taara Uku 2 Kahe revolutsiooni vahel Ainus legaalne erakond oli tol hetkel Eesti Rahvameelne Eduerakond kuid sellelgi olid omad piirid Enamlased haarasid põrandaaluse tegevuse juhtimise enda käte Pärast revolutsiooni kutsuti esimest korda kokku Venemaa ajaloos rahvaesindus Riigiduuma Seal muudati valimisseadusi ja paljud ideed nt liberaalide poolt esitatud seaduseprojektid ei leidnud aga duuma toetust ja seega kukkusid need läbi Poliitilist edu saavutasid eestlased vaid kohalike omavalitsuste valimistel Poliitilise eneseväljenduse võimaluste ahenemine tõi kaasa suurema tähelepanu rahvuskultuurile Erakoolide asutamiseks kutsuti kokku haridusseltsid mis võtsid loodavate koolide ülalpidamiskulud enda peale Jõudu kogus ka esimene eesti ki...

Ajalugu - Keskkool
114 allalaadimist
Eesti keskaeg
13
doc

Eesti keskaeg

Ajalugu - Keskkool
216 allalaadimist
Vene aeg
5
docx

Vene aeg

5 VENE AEG 26. Ptk Keisrinnade sajand (18.saj) Balti erikord (lk 140) Uusikaupunki rahuga olid balti aadlikud niisiis saanud kinnituse oma Rootsi aja lõpul käest libisema kippunud võimule. Administratiivsed piirid jäid samaks: P-Eesti mood Eestimaa kubermangu, Lõ-Eesti koos poole Lätiga Liivimaa. Mõlemad jagunesid maakondadeks. Eristaatuses oli Liivimaa alla kuuluv Saaremaa, kus oli omaette rüütelkond. Sisuliselt valitsesid Eestit 3 rüütelkonda: Eesti-, Liivi- ja Saaremaa oma. (tähtsamad- Eesti-ja Liivimaa oma, üks keskusega Tln, teine Riias) Immatrikuleeritud aadlikud-aadlimatriklisse kantud aadlikud, kes ei kuulusid rüütelkonda. Koos prkliikmetega kokku oli kahe kubermangu matrikliaadlikke kokku u 2000. ...

Ajalugu - Keskkool
23 allalaadimist
Ajaloo mõisted
14
docx

Ajaloo mõisted

... on valitavad või need moodustab parlament; Roomas kehtestati vabariik a 509 eKr pärast viimase kuninga kukutamist vaimulik rüütliordu – rüütlite sõjaline vennaskond, mille liikmed andsid mungatõotused (vaesus, abielutus ja kuulekus oma ülematele) ning pühendusid kiriku kaitsmisele relvaga vanaaeg – ajajärk, mis hõlmab vanade Idamaade, Vana-Kreeka ja Vana-Rooma ajalugu, algas kirja tekkimisega ja lõppes Lääne-Rooma riigi lagunemisega vakus – talupoegade ja feodaalide kokkusaamised, mis korraldati maksude kogumiseks vald – esialgu mõisapiirkond, mis pärisorjuse kaotamisega muutus talurahva seisuslikuks haldusüksuseks, hõlmates üksnes talupoegi ja talumaad Vana-Liivimaa – Eesti ja Läti ala ühisnimetus keskajal Vana-Liivimaa linnadepäev – kohalike hansalinnade võimuorgan Vana Testament – juutide püha raamat, Piibli vanem osa vandaalid – germaa...

Ajalugu - Põhikool
17 allalaadimist
EESTI KESKAEG
22
docx

EESTI KESKAEG

...eskaegsed autorid kasutasid mõistet Estland sellises tähenduses nagu tänapäevane Eesti on. Teine pool see, et keskajal moodustasid tänapäevane Eesti ja Läti ühise territooriumi, tegemist erinevate riikide konglomeraadiga, mis küll üksteisest kuulda ei tahtnud, mis aga oma geograafilise läheduse tõttu, moodustasid nad ühise poliitilise toimimisruumi. Sarnane sotsiaalajalugu, majandusajalugu ja sotsiaaletniliste protsesside ajalugu. Nende ajalugu ei saa eraldi käsitleda. See on siis geograafiline pool. Kui me räägime keskajast, siis keskajana käsitletakse perioodi, mis ulatub hilisantiigist Lääne-Rooma lõpust kuni Suurte maadeavastuste alguseni. Eesti ajaloo kontekstis on 500 puhas arheoloogiline rauaaeg. Perioodi Eesti keskaeg alustatakse aastaga 1200 ja lõpetatakse Liivi sõjaga, ehk siis perioodiga, kui need keskaegsed riigid Eestis likvideeriti (1...

Ajalugu -
66 allalaadimist
11-klassi ajaloo suuline arvestus
17
doc

11. klassi ajaloo suuline arvestus

1. Eesti kolme kuninga valduses. Taani aeg Saaremaal, Rootsi aeg Põhja-Eestis Rootsi valdusse langenud Põhja-Eestis nimetati Eestimaa hertsogkonnaks. Suure mõju säilitas siin aadel, kuna Rootsi kuningad kinnitasid siin kõik aadli senised õigused ja eesõigused. Esialgu läks Rootsi riigile palju maid, sest sinna alla kuulusid endised ordu-, piiskopi- ja kloostrimaad. Lisaks nende aadlite maad, kes olid sõja käigus lahkunud või Rootsi vastu sõdinud. Riigimaid haldas kuningavõimu kõrgeima kohapealse esindajana Tallinnas kuberner. Sagedate sõdade tõ...

Ajalugu - Keskkool
21 allalaadimist
Vana Liivimaa-balti ristisõda-vabadusvõilus-jüriöö
5
docx

Vana Liivimaa, balti ristisõda, vabadusvõilus, jüriöö

Balti ristisõja põhjused. Sakslaste soov vallutada alasid Ida-Euroopas, et suurendada oma asuala. (Ekspansioon itta ehk Drang nach Osten; Lübecki linna rajamine 1143, mis sai lähtepunktiks edasistel vallutustel ). Soov hõivata kaubandusmonopol Venemaaga. Peamised kaubateed Venemaale aga kulgesid läbi Läti ja Eesti alade. Rooma paavst soovis levitada katoliku usku ja kristianiseerida (ehk ristida) ka viimased paganlikud rahvad Euroopas - eestlased, lätlased, leedulased. (12.-13.sajand olid katoliku kiriku ja paavstivõimu hiigelajad. Oma mõjuvõimu tugevd...

Ajalugu - Keskkool
39 allalaadimist
10 klassi ajalugu õpikus 1 -6-peatükk
10
odt

10.klassi ajalugu õpikus 1.-6. peatükk

2. KESKMINE KIVIAEG EHK MESOLIITIKUM (9000-5000eKr) IX aastatuhande algusest eKr pärinev Pulli asulakoht on kõige vanem praegu teadaolev inimeste elupaik Eestis .Kunda lammasmägi ? sinna elama asutud mõnevõrra hiljem.Kõigi Eesti mesoliitikumi asulad kuuluvad Kunda kultuuri alla, sest ühelaadsed muistised, mis peegeldavad omaaegsete elanike tegevusalade ja eluviisi sarnasust, on arheoloogid ühendatud teatud arheoloogilise kultuuri alla.Kunda kultuur levis Lõuna-Soomest Leedu lõunaosani. ASULAKOHAD veekogude läheduses, soodne kalastada, kü...

Ajalugu - Keskkool
24 allalaadimist
19 SAJANDI JA 20 SAJANDI ESIMESE POOLE RAHVUSLIK LIIKUMINE
16
docx

19.SAJANDI JA 20.SAJANDI ESIMESE POOLE RAHVUSLIK LIIKUMINE

...tusi. 21. novembril 1871 tehti avalikkusele teatavaks Lydia Koidula ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna läti rahvusest üliõpilase Eduard Michelsoni kihlus. 19. veebruaril 1873 nad abiellusid ning asusid elama Kroonlinna. Aastal 1874 sündis Lydial esimene laps – Hans Voldemar, kaks aastat hiljem sünnitas Lydia Tallinnas tütre, kellele pandi nimeks Hedvig. 1878. aastal Viinis tuli ilmale teine tütar – Anna. Koidula oli oma aja luule suurkuju, romantiline isamaalaulik luulekogu "Emajõe ööbik"; 1867. Ta on kirjutanud ka lastelaule. "Vanemuise" seltsis oma näidendeid "Saaremaa onupoeg", "Säärane mulk" lavastades pani ta aluse eesti teatrile. Koidula jutulooming lähtub põhiliselt võõreeskujudest. Oma loominguperioodi vältel kirjutas ta 4 näidendit, 7 artiklit, 86 proosatööd ja üle 300 luuletuse. Koidula suri 1886. aastal rinnavähki ning maeti Kroon...

Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
Talurahva seadused ja ärkamisaeg
2
doc

Talurahva seadused ja ärkamisaeg

Talurahva seaduste vastuvõtmise põhjused: -Mõisniku seaduse kohalt: 1. Mõisamajandus ei õigustanud enam ära ja ei andnud tulemust -Tsaari seisukohalt: 1.Alexandr 1. pooldas reforme, soovis oma mainet eurooplaste silmis tõsta, et näidata et ta on liberaalne tsaar. Alustati selle näitamist Baltikumist sest oli rohkem euroopale avatud, kui venemaa. 3.Haritlaste seisukohalt: 1.Pärisorjus ei sobinud kokku valgustusideedega. Kristiseerisid pärisorjust. 4. Talupoegade seisukohalt: 1. Talupojad olid rahulolematud ja neid kardeti et võib t...

Ajalugu - Keskkool
42 allalaadimist
Ajaloo 8-klass kordamine õp-lk-42-73
4
doc

Ajaloo 8. klass kordamine õp. lk. 42-73

... heaolust, kui tema seadusi ja nõuandeid ei järgitud ja sellepärast ei olnud ta ka nii hea valitseja kui Peeter I. Pugatšov – ta oli talurahvasõja eesotsas ja üritas saavutada suuremat rahva poolehoidu ning valetas end Peeter kolmandaks. Talurahvasõda suruti alla ja tema võeti kinni ning hukati. Hupel – Nimekaim Eesti aja valgustaja. Ta tutvustas oma raamatutes Baltikumi ajalugu, loodust ja kultuuri. Ta hakkas koos kohaliku arstiga Põltsamaal välja andma Eestikeelset ajalehte. Herder – Saksamaa kuulsamaid valgustajaid. Tema äratas huvi siinse rahvaluule vastu. Tema vahendusel jõudsid Eesti ja Läti rahvalaulud esimest korda Euroopa lugejani. Merkel – Valgustaja. Ta suutis vapustada kõiki Euroopa lugejaid, siinse talurahva olukorraga ja tutvustas kui julm elu talurahval Eestis on. Galilei – Ta oli andekas Itaalia teadlane, kes väidetavalt pani teleskoobi kirjeldu...

Ajalugu - Põhikool
4 allalaadimist
Põhjasõda ja Vene aeg Eestis
8
doc

Põhjasõda ja Vene aeg Eestis

PÕHJASÕDA Põhjused: • Poola, Taani ja Venemaa soov laiendada oma alasid Rootsi valduste arvelt • Venemaa soov saada väljapääs Läänemere kaudu Euroopasse Sõja käik: • 1700 12. veeb.  – Saksimaa väed ründasid Riiat (löödi tagasi) • 1700 suvi – Taani ründas Rootsi valdusi Saksamaal (kohe sõlmiti rahu) • 1700 sügis – Venemaa koondas väed Narva alla (okt. Narva pommitamine) • 1700 nov. – Narva lahing (Rootsi võit)  • 1701...

Ajalugu - Keskkool
75 allalaadimist
Ajalugu-Liivi sõda-põhja sõda-1905-a rev-eesti seltsid
5
doc

Ajalugu: Liivi sõda, põhja sõda, 1905. a rev, eesti seltsid

LIIVI SÕDA (1558-1583) SARNASUSED PÕHJA SÕDA (1700-1721) Edukas oli Rootsi Põhjus: saada ülemvõim Edukas oli Venemaa Läänemerel. Alguses olid Liivimaal Osalejad: Poola, Taani, Rootsi, Alguses olid Eesti alad Rootsi iseseisvad väikeriigid, kes Venemaa valduses alistati Kestis 25 aastat Kohalikud talupojad mässasid Kestis 21 aastat Venemaa ...

Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
1800-aastate sündmused Baltimaal
1
doc

1800. aastate sündmused Baltimaal

...talurahvaseadused Liivimaal, mis vabastasid talupojad täielikult mõisniku käe alt ja talupoeg võis hakata ise oma talu organiseerima. Mõisnik hakkas oma maad kruntiajama, laenates seda talupoegadele. Mõisapõldudel hakkasid tööle palgatöölised ehk mõisamoonakad. Eestimaal võeti säärased seadused vastu 1856. aastal. 1858. aastal keeldusid paarikümne Harju-, Järva- ja Virumaa talupojad teotööle minemast. Sellepärast saadeti neile järgi sõjaväeosed, kes vastuhakanuid pexuga karistasid. Seda konflikti kutsutakse Mahtra sõjaks. 1863. aastal kehtestatud uus passiseadus lubas talupoegi vabalt ringi liikuda. See vallandas suure väljarändamise Eesti- ja Liivimaalt. Jõukamaid eestlasi, kes häbenesid olla eestlased ja püüdsid end samastada baltisakslasega, hakati nimetama kadakasakslasteks. Tartuülikool taasavati 1802. aastal. Ülikoolil oli j...

Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
Ajaloo KT kordamisleht
2
docx

Ajaloo KT kordamisleht.

1.Viini kongressi eesmärgid ja ülesanded olid a)Euroopa poliitilist kaarti korrastada ehk muuta võitnud riikide huvides. b) panna paika uus sõjajärgne poliitiline korraldus. 2. Uue Euroopa loomise põhimõtted: a)seadusandlik ehk leiitiimsus põhimõte – sooviti kõigi Pr. Rev. Eelsete dünastiate võimuletulekut. b)tasakaaalupõhimõte- ükski võitjariik ei tohitinud olla teistest tugevam. c)julgeolekupõhimõte-Prantsusmaa ümbritseti puhverriikidega. 3.1848-49 a. Revolutsiooni põhjused ol...

Ajalugu - Põhikool
46 allalaadimist
KONTROLLTÖÖ MATERJAL-Vene aeg Eestis
6
docx

KONTROLLTÖÖ MATERJAL: Vene aeg Eestis

... oli ta Eesti Kirjameeste seltsi esimees. Tal ilmus raamat „Pildid isamaal sündinud asjust“. Hurda üks hobidest oli rahvaluule kogumine. Jannsen pooldas kirikut, sakslasi ning vene võimu. Ta andis välja „Perno Postimeest“. Samuti oli ta kirjanik ning koolmeister. Arvas, et kirik õpetab inimesi. Püüdis rahvuslikku liikumist ja baltisakslasi lepitada. Laulu- ja mänguseltsi „Vanemuine“ asutaja. I eesti üldlaulupeo organiseerija. Pani aluse Eesti Põllumeeste seltsile. Jakobson pooldas vene võimu, kuid põlgas sakslasi ja kirikut. Ta astus välja liigse usuõpetuse ning baltisakslaste võimu vastu (kuigi alguses pooldas baltisaksa võimu). Ta oli suurvürsti tütre koduõpetaja ning Eesti Kirjameeste seltsi president. 3 isamaa kõnet. Ta rajas Kurgja talu. Andis välja „Sakala“ ja palju kooliõpikuid. Edendas ajakirjandust ja majandust. Balti er...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
Ajaloo 8-klassi eksamipiletite vastused
8
odt

Ajaloo 8. klassi eksamipiletite vastused

...ürgi. Napoleoni langusele pani aluse prantslaste suure armee häving Venemaal. Euroopa nägis selles võimalust Napoleon kukutada ning 1814. aastal saadeti liitlasväed Pariisi. Napoleon saadeti Elba sarele asumisele. Saja päeva pärast aga naases ning kogus kokku uue armee. Waterloo lahingus purustati aga ka see ning Napoleon oli lõplikult langenud. 1814. aastal toimus Viini kongress, kus otsustati „korrastada“ sõjajärgset Euroopat. Seda tehti kolme põhimõtte alusel: • Legitiimsus – ennistati Prantsusmaa revolutsiooni eelsete dünastiate võim • Tasakaal: ükski võitjariik ei tohtinud teistest tugevamaks saada: 1. Venemaa sai endale Soome, Poola ja Bessaraabia 2. Inglismaa valdusesse läksid Malta, Kapimaa Lõuna-Aafrikas ja Tseilon Kagu- Aasias 3. Austria sai endale Lombardia ja Veneetsia Austrias ning Galiitsia Ukra...

Ajalugu - Põhikool
169 allalaadimist
Eesti ajalugu-1550-1905
16
doc

Eesti ajalugu (1550-1905)

Ajaloo arvestus AJ4 Kokkuvõte 1. Sõjad vara-uusajal. Liivi sõda(1558-1583), Põhjasõda(1700-1710/1721) – põhjused, osapooled, tulemused ja tähtsus Eesti ajaloos. Peamised allikad pärinevad Balthasar Russow’ kroonikast(käsitleb Liivi sõja sündmusi kuni aastani 1584; rootsimeelne; Ruccow päritolu pole kindlalt teada, kuid ta oli Pühavaimu eesti koguduse õpetaja). Allikana on ka Johannes Renneri kroonika. Liivi sõja põhjused: o peamiselt Liivimaa soodne asupaik(Ida- ja Lääne-Euroopa vahendaja) o Liivi ordu, Riia pe...

Ajalugu - Keskkool
106 allalaadimist
Vene aeg
3
doc

Vene aeg

...ta maa, teoorjuse kaotamine ja muud hüved. Kolme aasta jooksul astus Vene õigeusku 60000 inimest. Uue tõusu elas üle ka Vennastekoguduste liikumine, mis küll sajandi teiseks pooleks rauges. Usuvahetuses aga pettuti ja 1850. ja 1860. aastatel toimus rekonversiooni liikumine, mille käigus 35000 eestlast soovis tagasi Luteri kiriku rüppe. 1850. ndatel algas ka nn. Maltsveti-liikumine, mille rajajaks sai Juhan Leinberg. 2.Talurahva rahutused 19 saj. I poolel. Talumajanduse arengule mõjusid 1816. ja 1819. aasta seadused pärssivalt. 1840. tabas maad aga ka viljaikaldus ja terav näljahäda, mis soodustas käärimist talupoegade seas. Et aga ärev meeleolu kasvas mitmel pool vastuhakuks mõisale, tuli abi otsida sõjaväelt. 1841. aasta septembris leidis aset Pühajärve sõda, kus talupojad takistasid kihutustöö peasüüdlasteks olevate kaaslaste karistamist. Nende...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
Eesti uusaeg-1710-1900
72
doc

Eesti uusaeg (1710-1900)

EESTI UUSAEG 08.09.2009 Eesti ala mõiste 18.-19. sajandil erineb tänapäevasest. On kolm eraldiseisvat provintsi: Eestimaa, Liivimaa (Põhja-Liivimaa) ja Saaremaa. Tegemist on ühe suure riigi koosseisus oleva kolme provintsiga ning need kolm ala on täiesti erinevad. Läänemereprovintsid. 18. sajandil tuleb kasutusele mõiste Balti provintsid, millest hiljem areneb välja Baltikumi mõiste. Peeter I hakkab esimesena lääne poolt tulevat mõistet „Baltikum“ kasutama. Kursuse läbimiseks: Õppekirjandus Retsensioon/essee – kirjandus...

Ajalugu - Tartu Ülikool
278 allalaadimist
-------Kas 19-sajand oli pöördepunkt eesti rahva ajaloos
1
doc

Kas 19. sajand oli pöördepunkt eesti rahva ajaloos?

Kas 19. sajand oli pöördepunkt eesti rahva ajaloos? 19. sajand oli Euroopas muutuste aeg. Itaalias toimus rahvaliikumine Itaalia ühendamise eest riigiks. Saksamaal nõudsid tudengid ühtse riigi loomist ja asutati Ülesaksamaaline Üliõpilasliit. Kas aga 19. sajand oli pöördepunktiks ka eesti rahva ajaloos? Kartus revolutsiooni ees, valgustuse mõjud mõttemaailmas, aga ka püüded panna talupoegi huvituma tööst, viisid reformideni Eesti- ja Liivimaal. 1802. aastal ja 1804. aastal kinnitatud talurahva seadused aga ei rahuldanud ühtki osapoolt: ei mõisnikku, ei talupoega ega ka riiki. Seetõttu hakati seadusi ümber vaatama. Uued seadused võeti vastu Eestimaal 1816. aastal ja Liivimaal 1819. aastal. Uute seadustega kaotati pärisorjus, talupoegadest sai vaba talupojaseisus. Talupoegade ost ja müük keelustati lõplikult. 1856. aastal fikseeriti ka Eestimaa talurahvaseaduses Liivimaa talurahvaseadusega sarnased põhimõt...

Ajalugu - Keskkool
59 allalaadimist
Vene aeg Eestis
2
docx

Vene aeg Eestis

Vene aeg Eestis Millised olid Põhjasõja tagajärjed Eestis Põhjasõja tagajärjel läks Eesti Vene tsaarivõimu alla Sõda selle tagajärjed ja katk hävitasid kuni kaks kolmandiku Eesti rahvast samuti hävitati ka Tartu linn Mõisnike võim suurenes 1797 aastal laienes Eesti Liivi ja Kuramaale nekrutikohustus – eesti mehed pidid hakkama teenima keisri sõjaväes   Balti erikord Balti erikord hakkas välja kujunema Poola ja Rootsi ajal 1620 –1630 aastatel Kõrgema võimu kandjaks...

Ajalugu - Põhikool
21 allalaadimist
10-kl ajaloo üleminekueksam
32
docx

10. kl ajaloo üleminekueksam

...stid võtsid suurvürsti tiitli 1380 Kulikovo lahing Venemaa vabanes mongioli-tatari ikkest 1480 ? ike kestab 240 aastat(Ivan III) 1385 Leedu vürst Jogaila võttis vastu katoliku usu ? abiellus Poola printsessiga = kujunes Poola – Leedu personaalunioon(liitriik) – riigi piirid ulatusid Läänemerest Smolenski ja Musta mereni Ivan III(1462-1505) vallutas Novgorodi ja Pihkva 3.Viini kongress ja Euroopa kooskõla • Euroopa ümberkorraldamise põhimõtted: • Pärast N purustamist vajas riikidevahelised suhted korrastamist • sept 1914 tuli kokku Viini kongress, peamist osa etendasid Vm, Pre, ÜK, Au = tantsiv kongress, kestis juunini 1815 • oluliseks peeti restauratsiooni, legitiimisust e seaduslikkust, solidaarsust, suurriikidevahelise tasakaalu tagamist • Vm – sai Soome, osa Poolast, Besaraabia • Ük – sai Malta, Kapimaa, Tseil...

Ajalugu - Keskkool
22 allalaadimist
T e a t a   v e a s t