Ainetöö koondeelarve (1)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Majandusarvestus
KOONDEELARVE
Ainetöö juhtimisarvestuses
Õppejõud: 

1
SISUKORD
2
SISSEJUHATUS
 
3

EELARVE
Eelarve on meetmete plaan, milles ennustatakse tuleviku majandustehinguid, tegevusi ja sündmusi 
rahalistes ja mitterahalistes näitajates.
Eelarve koostamisel peavad organisatsiooni juhid enne strateegiiste eesmärkide seadmist vaatama 
tulevikku ja  hindama  võimalikke  muudatusi majanduskeskkonnas ja klientide väärtushinnangutes. 
Eelarvestamise  käigus läbiarutatud ja arendatud strateegiate kasutamine aitab saavutada paremaid 
tulemusi.  Eelarvete  abil seotakse tegevusjuhtkonna ja töötajate eesmärgid organisatsiooni 
eesmärkidega. (2)

4
KOONDEELARVE

Koondeelarve   on    kompleksne    eelarve,   mis   algab   müügieelarve    koostamisega    ja   lõpeb   lõplike 
finantsaruannete koostamisega. Kooneelarve koostamine on kavandamine läbi eelarvesüsteemi. Aga 
see pole ainus võimalus, kasutada võib ka finantsprognoosimist, kus tuleb läbida järgnevad etapid:
prognoositakse firma müügikäive ja kulud plaaniperioodil
hinnatakse   kavandatud   läbimüügi   saavutamiseks   vajalikud    investeeringud      põhi   –   ja 
käibevahenditesse määratakse firma finantseerimisvajadused plaaniperioodiks. (1)
Ettevõtte    koondplaan    koostatakse   tavaliselt   üheks   aastaks   ja   see   sisaldab   plaane,   eelarveid, 
eelarvestatud   finantsaruandeid   ja   nendega   kaasas   käivaid   abitabeleid.   Koondplaan   tuletatakse 
pikaajalisest   plaanist,   kus   on   võetud   arvesse   eeloleva   perioodi   soovitud   tingimusi.   Koondplaan 
koosneb üldjuhul põhitegevuse koondplaanist ja koondfinantsseisundist. (2) 
KOONDEELARVE EESMÄRGID 
• Ettevõtte   allüksuste   tegevuse    koordineerimine .   Koondeelarve   hõlmab   endas   erinvate 
allüksuste eelarveid, mis on omavahel tihedalt seotud. Selleks, et koondeelarvet ellu viia, 
tuleb   ettevõtte   erinevatel   osadel   palju   koostööd   teha.   Eelarve   täitmise   kaudu   püütakse 
kooskõlastada erinevate allüksuste tegevust. (3)
• Juhtide tegevuse hindamine. Eelarvete tulemuste kaudu saab hinnata juhtide ning nende 
kaudu omakorda  alluvate  panust eelarve täitmisel. Tulemuste  hindamine toimub kindlate 
reeglite alusel, mis peavad olema erapooletud ja õiglased. Hindamise eesmärk on tulevikus 
vältida varem tehtud vigu. (3)
• Eelarve näitab ettevõtte tulevase finantseerimisvajaduse suurust ja ajalist  jaotumist . (1)
• Iga – aastase tegevuse  planeerimine
5
• Juhtide    motiveerimine .   Koostatud   eelarve   määrab   ära   kohustused,   vastutuse,   õiguse   ja 
võimu.  Eelarve  alusel tagatud kindlad tööülesanded ning eesmärgid  peavad  motiveerima 
juhte tegutsema nende täitmise nimel. Heade tulemuste saavutamisel peab juba eelnevalt 
6
olema määratletud juhtide  premeerimine . Võimalike motivaatoritena tulevad kõne alla rahaline 
preemia, edutamine jms. (4)
•  Eelarved  määratlevad ettevõtte siseselt ressursside jaotuse.
• Eelarve täitmise kaudu kontrollida tegevust ettevõttes. Eelarve täitmise pidev kontrollimine 
annab juhile ülevaate ettevõttes toimuvast. Nii saadakse jälgida, kas eelarve täitmine vastab 
planeeritule ning üldisemas mastaabis ettevõtte eesmärkidele. (4)

7
EELARVETE KOOSTIS

Müügieelarve  on üksikasjalik plaan, mis ennustab toodete müügiarvu (käivet) järgmisel aruande 
perioodil.   Müügieelarvet   saab   koostada   nii   raha   –   kui   ka   tooteühikutes.   Müügieelave   aluseks 
võetakse muutused 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Ainetöö koondeelarve #1 Ainetöö koondeelarve #2 Ainetöö koondeelarve #3 Ainetöö koondeelarve #4 Ainetöö koondeelarve #5 Ainetöö koondeelarve #6 Ainetöö koondeelarve #7 Ainetöö koondeelarve #8 Ainetöö koondeelarve #9 Ainetöö koondeelarve #10 Ainetöö koondeelarve #11 Ainetöö koondeelarve #12 Ainetöö koondeelarve #13 Ainetöö koondeelarve #14 Ainetöö koondeelarve #15 Ainetöö koondeelarve #16 Ainetöö koondeelarve #17 Ainetöö koondeelarve #18 Ainetöö koondeelarve #19 Ainetöö koondeelarve #20 Ainetöö koondeelarve #21 Ainetöö koondeelarve #22 Ainetöö koondeelarve #23 Ainetöö koondeelarve #24
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-05-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 57 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor kersti9598 Õppematerjali autor

Lisainfo

koondeelarve ülesehitus, osad, näited ja arvutused
koondeelarve , majandus , KOONDEELARVE EESMÄRGID , Müügieelarve , Tööajaplaan , Palgakulu eelarve

Mõisted

Sisukord

 • Müügieelarve
 • Laekumiste eelarve
 • Tootmiseelarve
 • Materjali
 • Materjali eest tasumise
 • Tööajaplaan
 • Palgakulu eelarve
 • Tootmise lisakulude eelarve
 • Tooteühiku plaaniline tootmisomahind
 • Finantseelarved
 • Tegevuskulude eelarved
 • Plaaniline kasumiaruanne
 • Plaaniline bilanss
 • Investeeringute eelarve
 • A. Amortisatsioonikulu eelarve
 • B. Põhivara liikumiste eelarve
 • ??????????
 • Turustus – ja halduskulude eelarve
 • Rahakäibe plaaniline aruanne
 • Plaaniline kasumiaruanne
 • Plaaniline bilanss

Teemad

 • Majandusarvestus
 • KOONDEELARVE
 • Ainetöö juhtimisarvestuses
 • Õppejõud
 • SISUKORD
 • SISSEJUHATUS
 • EELARVE
 • KOONDEELARVE EESMÄRGID
 • EELARVETE KOOSTIS
 • soetamise eelarve
 • OÜ Lastemaailm tegeleb lapsevankrite tootmise ja müümisega. 1 toote
 • tootmiseks kulub 10 kg põhimaterjali, mille hind on 2 kr/kg. 1 toote
 • valmistamiseks kulub töölisel 1,5 tundi ja talle makstakse 25 kr/h. Muutuvate
 • lisakulude norm on 6 kr/h kohta, püsivad tootmise lisakulud on igas kvartalis 40
 • kr., seal hulgas tootmisseadmete kulum 20 000 kr., akumuleeritud
 • kulum plaaniaasta algul oli 325 000 kr. Iga vankri müügi eest makstakse
 • müüjale 12 kr. preemiat. OÜ – l oli aruande aasta lõpuks 500 000 kr. eest
 • tootmisseadmeid ja 315 000 kr. eest mittetootmisseadmeid. Plaaniaasta I
 • kvartalis plaanitakse osta arvuteid 65 000 kr. eest ja II kvartalis printer 15 000
 • kr. eest. Seadmete amortisatsioonimäär on 16% aastas. OÜ – l on 120 000 kr
 • eest maad. Turustus – ja halduskulude püsivosa on
 • järgmine: reklaamikulu 27
 • kr. kvartalis, palgakulu turustus – ja haldusosakonnas 50 000 kr. kvartalis
 • lähetuskulud 13 000 kr. kvartalis ja kindlustuskulu 17 000 kr. kvartalis
 • Lapsevankri müügihind on 2 300 kr. Plaaniaasta alguses oli ettevõtte rahajääk
 • 000 kr. ja I kvartalis plaanitakse võtta laenu 200 000 kr., mille tagasimakse
 • tähtaeg on III kvartali lõpp. Laenu intress on 5% kvartalis. Ettevõtte tulumaksu
 • avanss on 15 000 kr. kvartalis
 • Müügiplaan e. Müügieelarve
 • A. Laekumiste eelarve
 • Aruandeaasta lõpuks jäi ostjate poolt tasumata arveid 300 000 kr. väärtuses
 • Ostude statistika järgi peaks laekuma samas kvartalis 80% müügisummast ja
 • ülejäänud 20% laekub järgmises kvartalis
 • IV kvartali müügist jääb saamata 20%, s.o. 11 500 kr., mis jääb plaaniaasta
 • lõpuks debitoorseks võlaks
 • Tootmiseelarve
 • Üleminevad jäägid e. soovitav varu peab moodustama 20% järgmise kvartali
 • müügist. Plaaniaastale järgneva aasta I kvartali müük on kavandatud 20 toodet
 • Materjali soetamise eelarve
 • Üleminevad materjali varud pevad moodustama 10% järgneva kvartali kulust
 • le tootele kulub 10 kg materjali
 • A. Materjali eest tasumine
 • kg materjali hind on 2 kr. 50% arvest tasutakse samas kvartalis, ülejäänud
 • järgmises kvartalis. Aruandeaasta lõpus oli võlg hankijatele 30 000 kr
 • Plaaniaasta lõpuks jääb hankijatele tasumata IV kvartali materjali ostu eest
 • %, s.o. 1160 kr
 • Tööajaplaan
 • Töölisel kulub 1,5 h 1 toote valmistamiseks. Tunnitasu 25 kr
 • A. Palgakulu eelarve
 • töölise palk koos sotsiaalmaksuga)
 • Eeldame, et palk makstakse välja samas kvartalis, kui arvestati
 • Tootmise lisakulude eelarve
 • Muutuvate lisakulude norm on 6 kr/h. Tootmise lisakuludes olev püsivosa on 40
 • kr. igas kvartalis, s.h 20 000 kr. tootmisseadmete kulum
 • A. Lisakulude tasumise eelarve
 • Tasumine toimub samas kvartalis, kui kulutus tehti
 • Tooteühiku plaaniline tootmisomahind
 • A. Valmistoodangu laojääkide maksumus
 • B. Müügi plaaniline maksumus e. omahind
 • Investeeringute eelarve
 • A. Amortisatsioonikulu eelarve
 • B. Põhivara liikumiste eelarve
 • Turustus – ja halduskulude eelarve
 • kokku MK
 • kokku püsikulud
 • kokku turustus - ja halduskulud
 • Rahakäibe plaaniline aruanne
 • raha jääk perioodi algul
 • 000
 • kokku rahakäive põhitegevusest
 • kokku rahakäive investeeringutest
 • 000
 • 000
 • 000
 • kokku rahakäive finantstegevusest 190 000 -10 000 -210 000
 • 000
 • raha jääk perioodi lõpuks
 • Plaaniline kasumiaruanne
 • Plaaniline bilanss

Kommentaarid (1)

Skitt profiilipilt
Skitt: Lootsin paremat
15:40 20-11-2013


Sarnased materjalid

79
doc
Majandusanalüüs
17
doc
Ainetöö-Varude arvestus
35
doc
Majandusarvestuse vastused
126
doc
Lõpueksami küsimused ja vastused 2008
156
pdf
Äriplaani e-kursuse materjal
74
doc
Finantsjuht-konspekt
74
doc
Ainekonspekt FINANTSJUHTIMINE
114
doc
Laondus ja veokorraldus

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !