Facebook Like
Hotjar Feedback

Aeroci ehitusfüüsikalised omadused - sarnased materjalid

poorbetoon, aeroc, isolatsioon, pahtel, juta, sivus, itaja, mikrokliima, hupilu, kastepunkt, krohvimine, kihilised, kehtna, karta, heliisolatsiooni, seej, soojajuhtivus, survetugevus, kaalust, sisepinna, imalik, poorsus, rval, elamis, pragude, paraneb, classic, soojajuhtivuse, korterite, soojustatud, kuivamine, juhendaja, hjustatud, poorne, kondensaat
7
doc

Ehitusfüüsika kt. vastused

...roolid imavad 24h jooksul 2-3% vett, valged 5% ja rohkem. Eelistatud on kinniste pooridega materjalid. On oluline, et materjali sees õhk ei liiguks, sest õhk aitab kaasa soojusülekandele, liikuva õhuga koos liigub ka veeaur. Materjali soojusisolatsiooni omadused olenevad tema struktuurist. Materjali soojaisolatsiooni omadused on seda paremad: a) mida poorsem ta on b) mida rohkem on kinniseid väikseid poore c) mida vähem õhk temas liigub, s.t suletud poorid d) mida väiksem on tema poore ümbritseva m...

Ehitusfüüsika - Eesti Maaülikool
164 allalaadimist
24
docx

Ehitusfüüsika I (konspekt)

...kud: vesi, jää, veeaur. Vee oleku muutumise protsessid: aurustumine, kondenseerumine, jäätumine, sulamine, sublimeerumine, soojenemine, jahtumine ning selleks vajaminev energia 7. Ehitusfüüsikalised koormused: temperatuur, niiskus (absoluutne niiskus, suhteline niiskus), päikesekiirgus (otsene-, hajuskiirgus, kogukiirgus), soojuskiirgus, tuule suund ja kiirus, õhurõhk ja õhuõhkude erinevus, sademed, niiskustootlus, ventilatsioon 8. Eesti kliima...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
65 allalaadimist
2
doc

Ehitusmaterjalide omadused.

Ehitusmaterjalide üldomadused. · Erimass- on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades) · Poorsus- näitab kui suure protsendi materjali kogusest moodustavad poorid, mis võivad olla avatud või suletud. · Veeimavus- on materjali võime imeda endasse vett, kui ta on vahetus kokkupuutes veega....

Üldehitus - Kutsekool
75 allalaadimist
30
pdf

Ehitusmaterjalide omadused

EHITUSMATERJALIDE OMADUSED STANDARDID JA SERTIFIKAADID • Standardid on dokumendid, milledega kehtestatakse nõudmised toodetele või teenustele ning nende vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid. Standardite ülesandeks on piiritleda materjalide omadusi, nende omaduste määramise meetodeid ja arendada uute k...

Ehitusmaterjalid - Eesti Maaülikool
6 allalaadimist
18
doc

Aeroc ja Maxit Estonia

... N/mm² N/mm² 2N/mm² 400 1,74 0,26 0,17 1131 500 2,32 0,26 0,3 1508 1) 2) PAIGALDUS AEROCi kasutamine vaheseintes Poorbetoontehas AEROC valmistab vaheseinaplaate AEROC Element 100. Plaatide mõõdud ja müüritise omadused on antud tabelis 1. Vaheseinaplaadi mõõtmed ja lubatud hälbed Mõõde Väärtus (mm) Nimimõõt Tegelik mõõt Lubatud hälve ± Laius, b 100 99 1,5 Kõrgus, h 600 596 2,0 Pikkus, ...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
78 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

... lahendused selliste probleemide kõrvaldamiseks. Uuringu raames tuli keskenduda järgmistele töödele:  uuringuobjekti täpsem määratlemine, alusmaterjalide kogumine ja vormistamine;  hoonete konstruktsioonide uuringud;  hoonete ehitusfüüsikalised uuringud;  hoonetes sisekliima uuringud;  hoonesiseste kommunikatsioonide uuringud;  korteriomanike hinnangute ja strateegiliste hoiakute uurimine. Iga objekti juures tehti ehitustehniline analüüs kogu elamule, ehitusfüüsikalised ja pikemad sisekliima uuringud vÃ...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
9
pdf

Põletamata tehiskivid

... Keskkonnasõbralik (ei sisalda kahjulikke ühendeid) PÕLETAMATA TEHISKIVID PÕLETAMATA TEHISKIVID AEROC PLOKID AEROCi TEHNILISED OMADUSED AEROC plokid on mull- või poorbetoonist autoklaavis Tihedus 400...500 kg/m3 valmistatud tehiskivid, mis konstruktsioonis täidavad nii Survetugevus 2...3 MPa kandvat kui ka soojapidavusfunktsio...

- Kutsekool
59 allalaadimist
7
docx

KIPSPLAAT SEINA HELIISOLATSIOON

.... Samuti ei soovitata plaate kasutada kohtades, kus temperatuur on pidevalt üle +45°C. Temperatuuri tõustes hakkab kipsi dihüdraatses koostises) olev vesi aeglaselt aurustuma, mis nõrgendab kipsplaadi mehhaanilist tugevust. Kipsplaatkonstruktsioonide omadused. Heliisolatsiooni omadused Kipsplaat on oma mahukaalu kohta elastne, nii et plaadist on kerge ehitada õhuheli isoleerivaid konstruktsioone. Heliisolatsiooni omadusi mõjutavad plaadi paksus, plaadikihtide arv ja karkassiruumi sügavus. Heliisolatsiooni saab parandada karkassiruumi paigaldatud mineraalvillaga ja vahelduva ki...

Ehitus - Kutsekool
2 allalaadimist
20
doc

Ehitusmaterjalide referaat

...oguses ka kipsi ning õhk, mis asub toote suletud poorides. Seega ei sisalda poorbetoon tervisele kahjulikke aineid ning pole karta, et see mädanema või hallitama hakkab. Suvel hakatakse 70aastase ajalooga poorbetooni tootma ka Eestis, Lääne-Virumaal avatavas Aeroci tehases. Seni on Eestis kasutatud Saksa ja Põhjamaade päritoluga poorbetooni. Aeroci müügijuht Margus Tint sõnab, et poorbetoonplokkidest 375 mm paksune sein ei vaja eraldi soojustamist. Massiivne seinakonstruktsioon on ka soojust koguv ning "hingav". Tänu sellele, et ...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
93 allalaadimist
67
doc

Hoonete konstruktsioonid - kliima

... 8 Tuletõkkesektsiooni pindala Kasutajate arv Põlemiskoormus Ehitises toimuva tegevuse tuleohtlikkus Tarindite tulepüsivus ja pinnakihi süttivuse ja tule leviku omadused. Ehitise või selle osa tuleohutuse näitajateks on tulepüsivus ja tuletundlikus. Tulenevalt ehitise kasutamise otstarbest jaotatakse nad tuleohutusest tulenevalt klassidesse: I elamud ja eluruumid II majutushooned III ehitised, mis on ööpäevases kasutuses ja kus on hoolealuseid või isoleerit...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
174 allalaadimist
15
doc

Heliisolatsioon

...ooni, sageli on informatsioon kas puudulik või lausa ebatõene. Kui näiteks informatsioon ehitustoote kohta sisaldab akustika osas vaid ühe lause: "...toode vastab normide DIN 4109 nõuetele" või: "...tootel on eurostandarditele vastavad heliisolatsiooniomadused", võib see tunduda küll sügavmõtteline, kuid sisuline teave puudub. Kui toote akustiliste omaduste kohta esitatakse sertifikaat või tootekirjeldus, tuleb kontrollida, kas testimise meetodid on vastavuses praegu kehtivate standarditega. Näiteks heliisolatsioonihinnangu standardit I...

Ärieetika - Kutsekool
51 allalaadimist
14
docx

Seinad

...d karastatud kergbetoon, mida valmistatakse ja kasutatakse tänapäeval kõikjal maailmas. Paindliku, turvalise ja ökoloogilise materjalina on Siporex kasutamist leidnud nii elamuehituses – pereelamud, ühiskondlike hoonete kui ka tööstushoonete ehituses. Aeroci peamisteks lähteaineteks on tsement, liiv, lubi ja vesi. Aeroc on hingav materjal, mida võib nimetada puidu omadustega kiviks, ta ei sisalda tervisele kahjulikke aineid ja Aeroci-ehitistes on inimsõbralik mikrokliima. Aeroc-tooted valmistatakse valumassi aurutades kõrge surve ja temperatuuri ...

Hoone osad - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
18 allalaadimist
20
doc

SOOJUSISOLATSIOONIMATERJAL KIVIVILL

...gi. Ükski katsetulemus ei tohi ületada 1,0 kg/m2. 1.2.6.2 Pikaajaline veeimavus Lühiajaline veeimavus osalisel sukeldamisel tuleb määrata standardi EN 12087 järgi. Ükski katsetulemus ei tohi ületada 3,0 kg/m2. 1.2.7 Veeaurujuhtivus Veeauru läbilaskvusega seotud omadused tuleb määrata vastavalt standardile EN 12086 ja deklareerida homogeensete toodete korral veeauru difusioonitakistuse tegurina ja kattekihiga või mittehomogeensete toodete korral veeaurutakistusena. Mõõtmistulemuste puudumisel võetakse =1. 1.2.8 Dünaamiline jäikus Dünaamiline jäiku...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
151 allalaadimist
66
pdf

Soojustamine

...itusega kokkusobivad gabariitmõõdud ja kinnituslahendused Miinimumini viidud mõõduhälbed (tolerantsid) Varieeritavad paksused Logistiliselt sobilik pakendamine Ühilduvate materjalide, tarvikute ja lahenduste olemasolu Garanteeritud omadused, tootetugi ja kvaliteedi tõenduse süsteem Külmasildade isoleerimine ja materjalid külmasildade isoleerimiseks peavad olema valitud ja teostatud nii, et Temperatuur külmasildades ei langeks alla kastepunkti Külmasildu arvestades ei ole tarindi soojusjuhtivus lubatust ...

Ehitus materjalid ja... - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
52
docx

Ehitusmaterjalid

...tikuoludes ehk oludes, kus aastaringselt kõigub temperatuur 60C. Lisaks veel väga ohutu tervisele ja keskkonnale, kuna tehtud looduslikust toormest. Lisaks ei erita mürgiseid aineid ( ei põle). Hoiab niiskuse hoones tasakaalus, ehk teisisõnu“hingab“. Omadused: • Hea mürapidavus • Suur mehhaaniline tugevus • Sirgjoonelised pinnad • Sobiv veeimavus müüritöödeks • Odav tööjõud ja mördi kulu Tehnilised omadused: • Tihedus ligikaudu 1900 kg/m3 kohta • Veeiamvus 10-15%, kust tuleneb hea müüritööde kivi...

Ehitus materjalid ja... - Eesti Maaülikool
20 allalaadimist
103
doc

Inseneri eksami vastused 2009

...mutamine ­Kasutatakse, kui puit on rasketes tingimustes 10 · Difusioonimmutamine ­ välisolukorras rakendatav. 2.2 Orgaanilise päritoluga soojustusmaterjalide liigid, omadused ja kasutamine. Orgaanilised plaatmaterjalid Roogplaadid: valmistatakse paralleelsete kõrtega roo kihist, mis pressitakse kokku ja õmmeldakse tsingitud traadiga läbi. Plaatide paksus on 30-100 mm. Roogplaatide mahumass on 200-250 kg/m3 ja soojaerijuhtivus 0,06-0,09 W/m.Cº. Plaatide pu...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
154 allalaadimist
472
pdf

EHITUSMATERJALID

.............. 8 1.1. Ehitusmaterjalide osatähtsusest ............. 8 1.2. Ehitusmaterjalide ajaloost ............. 9 1.3. Ehitusmaterjalide arengusuundadest tänapäeval ............. 10 2. Ehitusmaterjalide üldomadused ............ 11 2.1. Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused ............. 11 2.2. Ehitusmaterjalide termilised omadused ............. 13 2.3. Ehitusmaterjalide mehaanilised omadused ............. 16 2.4. Muud ehitusmaterjalide omadu...

Ehitus - Keskkool
17 allalaadimist
28
doc

Ehitusfüüsika KT

..., 2 kihti kipsplaati, põrandakate. Eelistatud on kinniste pooridega materjalid. On oluline, et materjali sees õhk ei liiguks, sest õhk aitab kaasa soojusülekandele, liikuva õhuga koos liigub ka veeaur. Materjali soojusisolatsiooni omadused olenevad tema struktuurist. Materjali soojaisolatsiooni omadused on seda paremad: a) mida poorsem ta on b) mida rohkem on kinniseid väikseid poore c) mida vähem õhk temas liigub, s.t suletud poorid d) mida väiksem on tema poore ümbritseva materjali kelme paks...

Ehitusfüüsika -
79 allalaadimist
32
doc

Eksami küsimuste vastused

1. Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused Erimass on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades). y=G/V=... (g/cm³) Tihedus on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega). y0=G/V0=... (g/cm³). Puistetiheduse mõiste - teraliste ja pulbriliste materjalide puhul. Poorsus näitab kui suur...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
453 allalaadimist
28
ppt

Vaheseinad

...inad J. Tamm 8 Väikeplokkidest vaheseinad Väikeplokkidest vaheseinad ehitatakse: * gaasbetoonist (Silbet, Aeroc) * keramsiitbetoonist (Fibo) Vaheseinad võib laduda Silbet'i väikeplokkidest (588x288x100 mm ja 600x380x100 mm) ning Aeroci 600x200x150 mm plokkidest. Keramsiitbetoonist väikeplokkidest leiavad põhilliselt kasutust Fibo 100 mm plokid, tööstusehituses suuremate/kõrgemate seinte puhul ka 150 mm plokid: Mõõtmed mm Ploki kaal kg Soojajuhtivus Helipidavus dB Tulepüsivus ...

Ehituskonstruktsioonid - Tallinna Tehnikakõrgkool
120 allalaadimist
31
doc

Ehitusmaterjalid

... 2009 Sisukord Sisukord....................................................................................................................................1 1.1 Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused:..........................................................................3 1.2 EM termilised omadused:....................................................................................................3 1.3 EM mehaanilised omadused:............................................................

Ehitus alused - Kutsekool
208 allalaadimist
72
docx

Ehitusmaterjalide eksam

... Puidust konstruktsioonid Vundamendid, vahelaed, nt puitkarkassmajad. põrandad, talad, trepid Maja sees laed ja põrandad. Katus. 2 Materjalide füüsikalised omadused 2.1 tihedus, absoluutne tihedus, näivtihedus, Tihedus ­ materjali mahuühiku mass loomulikus olekus m 0= g/cm3 või kg/m3 V0 , Kus m ­ aine mass, V0 ­ loomuliku struktuuriga materjali ruumala Tihedusest sõltub materjali: · tugevus · elementide kaal · sooju...

Ehitus materjalid ja... - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist
232
pdf

Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I

...eõhu niiskuskoormus eri aastaaegadel ja erinevate kütte-ventilatsiooni lahenduste ja kasutusaktiivsuse korral;  vanemate palkhoonete välispiirete õhupidavuse tase ja peamised külmasildade ja õhulekkekohtade asukohad;  võimalikud ehitusfüüsikalised riskid, mis on seotud maaelamute perioodilise kütmise või kütmata jätmisega;  võimalik hallituse või mädaniku kasv hoonepiirete sisepinnal või sees;  soovitused perioodiliselt köetavate hoonete kütmiseks lähtuvalt energiasäästu, kasutusmugavuse, par...

Ehitiste renoveerimine - Tallinna Tehnikaülikool
37 allalaadimist
17
doc

Hoonete konstruktsioonid

... ning soojustuse ja veetõkke põhimõtteline paiknemine; kõikide kande- ja jäigastavate konstruktsioonide, elementide ja montaazielementide paiknemine, gabariidid ja materjalid; hoonepiirete ehitusfüüsikalised omadused; esitatakse vajalikud joonised ja seletuskiri - Tööprojekt ­ ehitusprojekti staadium, mis sisaldab ehitustööde tegemiseks vajalikke jooniseid. Tööprojektis detailiseeritakse põhiprojekti lahendusi arvestades valitud töötehnoloogiat ja konkreetsete fi...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
169 allalaadimist
10
pptx

Mullbetoonplokk müüritiste ladumine

Mullbetoonplokkidest müüritiste ladumine Mullbetoon on väikese tihedusega, poorne, autoklaavitud toode, mille sideaineks on tsement või lubi-liiv. Mullbetoonid on üks kergbetoonide alaliike. Tihedus alla 1800 kg/m³. Levinumad on Silbeti, Aeroci ja Fibo plokid. Plokkidest Plokke on võimalik valmistada, väga täpse suurusega. Lubatud eksimis ruum on kõigest 3mm. Seetõttu on müüriladumine võimalik ka liimiga Aeroci puhul. Plokkide ülekate müüritises Üldiselt nõutakse, et plokkide ülekate oleks vähemalt ¼ kivi pikkust....

- Kutsekool
56 allalaadimist
33
docx

Ehitusmaterjalid eksamikskordamine

Eksamiküsimused 1.Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused 1)Erimass-materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poorideta). erimass = mtrjli mass(kuiv)/ mtrjli ruumala(poorideta). 2)Tihedus-materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (pooridega). tihedus = mtrjli mass/ mtrjli ruumala(pooridega). 3)Poorsus-näitab kui suure % mtrjlist moodustavad poorid. Pooris on täidetud vee, õh...

Ehitus materjalid ja... - Tallinna Tehnikakõrgkool
8 allalaadimist
10
docx

Ehitusmaterjalid: Müürikivid

... Müürikividest tuntuimaks võib pidada Weberi kuulsat fibo kergkruusplokki. Fibo plokid koosnevad Leca kergkruusast ning sideaineks on kasutatud tsementi. Tänu kergbetooni poorsusele ja keraamilisele täitematerjalile on plokkidel tagatud head külmakindluse omadused. Fibo plokid imavad vett väga vähesel määral ja selle põhjuseks on materjali jämepoorne struktuur, mis ei võimalda niiskusel kapillaarselt levida. Kuna tegu on kaalult kerge materjaliga, siis paraku Fibo plokkseinte müraisolatsiooni näitajad ei ole sama head, kui raskest betoonist plokkseintel (nt...

Ehitus materjalid ja... - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
38
docx

Ehitusmaterjalid KT 2

...tikuoludes ehk oludes, kus aastaringselt kõigub temperatuur 60C. Lisaks veel väga ohutu tervisele ja keskkonnale, kuna tehtud looduslikust toormest. Lisaks ei erita mürgiseid aineid ( ei põle). Hoiab niiskuse hoones tasakaalus, ehk teisisõnu“hingab“. Omadused: • Hea mürapidavus • Suur mehhaaniline tugevus • Sirgjoonelised pinnad • Sobiv veeimavus müüritöödeks • Odav tööjõud ja mördi kulu Tehnilised omadused: • Tihedus ligikaudu 1900 kg/m3 kohta • Veeiamvus 10-15%, kust tuleneb hea müüri...

Ehitusmaterjalid - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
67 allalaadimist
98
pdf

Seinad

...¼ hüdrauliline sideaine: tsement), liivast ja veest ja lisanditest (nä (näiteks plastifikaatorid). plastifikaatorid). „ Mördil peavad olema jä järgmised vajalikud omadused: „ tugevus; „ nakkuvus kividega; „ plastilisus (töö (töödeldavus, deldavus, mö mört on hä hästi laotatav müü ...

Ehitus - Keskkool
9 allalaadimist
74
docx

Ehitusmaterjalide eksami materjal 2014

05.05.2014 1. Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused- · Erimass on materjali mahuühiku mass tihedas olekus (poore mitte arvestades) · Tihedus on materjali mahuühiku mass looduslikus olekus (koos pooridega). · Poorsus näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid, mis võivad olla avatud või suletud. Suletud poorid...

Ehitus - Tallinna Tehnikakõrgkool
35 allalaadimist
102
docx

Ehitusmaterjalid ja –konstruktsioonid

...i kavandamine - Massi ettevalmistamine - Töötlemine ja toortoodete vormimine - Toortoote kuivatamine - Toortoote põletamine - Toodete jahutamine - Toodete sorteerimine ja säilitamine KERAAMILISED MATERJALID JA NENDE OMADUSED Harilik tellis Tavalist tellist kasutatakse kandvates seintes, postides, võlvides, ka korstnad, ahjud tingimusel kui töötemperatuur ei ületa tema põletamise temperatuuri. Harilik tellis ei ole tulekindel. Tavalise tellise puudus on väike soojapidavus, seetõttu välissein peab olema suh...

Ehitus materjalid ja... - Kutsekool
10 allalaadimist
48
doc

Ehitusmaterjalide lõutöö vastused(kaugõpe)

1. Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused: Erimass:materjali mahuühiku mass tihedas olekus( ilma poorideta). Org materj em 0,9..1,6 ja kividel 2,2..3,3, metall 2,7.. 7,8. Mahumass: ( tihedus) mahuühiku mass looduslikus olekus( koos pooridega). Poorsus:näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid, mis võivad olla avatu...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
150 allalaadimist
8
docx

AEROC plokk

...istehnoloogia koosmõjus saavutatud AEROC toodete mahukaalu ning survetugevuse suhte näitajad esindavad maailma selle ala absoluutset tipptaset. AEROC materjali suletud poorides (mõõduga 0,5 ­ 2,0 mm) paiknev õhk annab toodetele suurepärased soojusisolatsiooni omadused ja hea tulekindluse. Samuti on materjal väga hästi töödeldav ning vee- ja külmakindel. Lühidalt võibki öelda, et AEROC on puidu parimate omadustega kivi, mis erinevalt puidust ei põle, ei mädane ega karda niiskust. AEROC on ökoloogiline materjal, mis ei sisalda ega erita mingeid kahjulikke a...

Üldehitus - Kutsekool
34 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun