Aatomifüüsika küsimused ja vastused (12)

4 HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kust võiks tõmmata piiri mikro- ja makromaailma vahele ?
 • Millise katse tegi Rutherford koos oma õpilaste Marsdeni ja Geigeriga ?
 • Mis kinnitab aatomite püsivust ?
 • Millise järelduse sai teha aatomite püsivusest planetaarmudeli vastuolu kohta ?
 • Kuidas tekib joonspekter ?
 • Mida joonspektri tekkimine kinnitab aatomi kohta ?
 • Millele viitab kindlate energiakvantide kiirgumine aatomist ?
 • Millega võrdub kiirguskvandi energia ?
 • Millist seaduspära märgati spektrijoonte asendis ?
 • Mida nimetatakse Balmeri seeriaks ?
 • Mida tähendab seisulaine pillikeeles ?
 • Miks me võime väita, et elektronidel on laineomadused ?
 • Milles elektronide laineomadused avalduvad ?
 • Mida esitab lainefunktsioon ?
 • Mida nimetatakse leiulaineks ?
 • Kuidas arvutada leiulaine ehk Louise de Broglie lainepikkust ?
 • Millal ilmnevad osakestel lainelised, millal korpuskulaarsed omadused ?
 • Kuidas leida kiirendusega liikuva keha koordinaati mistahes ajahetkel ?
 • Milles seisneb mehaanika põhiülesanne ?
 • Mille kohta loodi Schrödingeri-Heisenbergi teooria ?
 • Millest selles lähtuti ?
 • Mida uurib kvant- ehk lainemehaanika ?
 • Millisel kahel viisil võiks lainet iseloomustada ?
 • Mida mõeldakse ,,lainejada ehk lainepaketi" nime all ?
 • Mida võib füüsikas tähendada mõiste ,,laineimpulss" ?
 • Mida nimetatakse potentsiaalibarjääriks ja mida potentsiaaliauguks ?
 • Miks suletud ruumis saab mikroosake omandada vaid kindlaid kiiruse väärtusi ?
 • Kui suur võib olla elektroni lainepikkus kuubikus, mille külje pikkus on 1,2m ?
 • Kuidas nimetatakse aatomis tiirlevaid elektronide leiulaineid ?
 • Mida tähendab elektroni seisulaine ?
 • Millisel juhul see saab tekkida ?
 • Mis järeldub elektronide laineomadustest nende liikumise kohta aatomis ?
 • Millest see järeldub ?
 • Kuidas arvutada kahe laenguvahelist potentsiaalset energiat ?
 • Milline on normaalkiirenduse valem ringliikumisel ?
 • Millega võrdub vesiniku aatomi energia ja orbiidi raadius Bohri teooria järgi ?
 • Milline nägi välja Bohri kvanttingimus ?
 • Mis selle õigsust kinnitab ?
 • Mis määravad iga elektroni seisundi aatomis ?
 • Mitu elektroni mahub igasse kihti ?
 • Millest lähtudes saab seletada aatomis elektronide paigutumist kihtidesse ?
 • Mis määrab elementide keemilised ja füüsikalised omadused ?
 • Millega võrdub perioodilisuse-süsteemi rühma number ?
 
Säutsu twitteris

1)Kust võiks tõmmata piiri mikro - ja makromaailma vahele?
Aatomituuma läbimõõdust kuni molekulide mõõtmeteni võime lugeda mikroks e. kordaja 10astmel-8. Raku mõõtmetest kuni Maa diameetrini võime lugeda makroks. Ehk kuni 10 astmel 7,
2)Millise katse tegi Rutherford koos oma õpilaste Marsdeni ja Geigeriga? Mida nad selle katsega uurisid ? Nad kiiritasid kullalehekest raadiumikübemest kiirguvate alfa-osakestega. Nad uurisid aatomituuma.
3)Millised olid Rutherfordi katse olulised tulemused ja millised järeldused neist sai teha? Tulemuseks leidis rutheford, et positiivne laeng on koondunud tuuma. Järeldati, et Tuumad koosnevad + laenguga prootonitest ja laenguta, neutraalseist neutronitest .
4)Kirjelda planetaarset aatomimudelit koos suurusjärkudega mõõtmete kohta.
See sarnaneb päikesesüsteemiga. Aatomi mõõtmed on umbes 10 astmel -10 m, tuuma omad umbes 10 astmel-15m. Teadlased käsitlevad elektroni punktmassina.
5)Kirjelda planetaarsest aatomimudelist tulenevaid raskusi elektronide liikumise kirjeldamisel.
Ei saa kirjeldada energia eraldumist
6)Mis kinnitab aatomite püsivust?
See et me oleme veel elus.
7)Millise järelduse sai teha aatomite püsivusest planetaarmudeli vastuolu kohta? See ei näita elektronide poolt kiiratavat energiat.
8)Kuidas tekib joonspekter ? Kirjelda seda spektrit?
Joonspekter-mustal taustal üksikud värvilised jooned. Tekivad kiirgusspektrid. Joonspektri tekitasid kõrge temperatuurini kuumutatud atomaarsed gaasid hõredas olekus.
9)Mida joonspektri tekkimine kinnitab aatomi kohta?
Joonspektri tekkimine kinnitab seda, et aatom kiirgab ainult kindlaid energia kvante. E=h*f.
10)Millele viitab kindlate energiakvantide kiirgumine aatomist?
Elektron saab liikuda ainult kindla energiaga orbiitidel ümber tuuma. Kiiratava kvandi energia on võrdne elektroni orbiitidel vastavate energiate vahega. Katoodilt eraldunud elektronid kiirendatakse ja nad omandavad kineetilise energia.
11)Millega võrdub kiirguskvandi energia? Oska seda leida nii džaulides kui ka elektronvoltides.
Kiiratava kvandi energia on võrdne elektronide orbiitide vastavate elektronide vahega deltaE=E2-E1=hf
12)Kirjelda Franck -Hertzi katset. Mis selles katses tõestab kindlate energiatasemete olemasolu aatomis?
Kui elektronide energia on piisav aatomi ergastamiseks, siis energia neeldub aatomis ja elektronid aeglustuvad. Aeglased elektronid ei jaksa negatiivselt laetud võret läbida ja voolutugevus langeb. Suurema pinge korral võib nähtus korduda mitu korda. Selline voolutugevuse vähenemine näitab,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Aatomifüüsika küsimused ja vastused #1 Aatomifüüsika küsimused ja vastused #2 Aatomifüüsika küsimused ja vastused #3 Aatomifüüsika küsimused ja vastused #4 Aatomifüüsika küsimused ja vastused #5
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-04-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 273 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 12 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor gertsylm Õppematerjali autor

Lisainfo

Vastused H. Käämbre. Füüsika XII klassile. Aatom. Molekul. Kristall – Tln: Koolibri 1998 raamatu küsimustele.
Raamat kasutusel gümnaasiumi õppekavas. Vastatud 61 küsimust aatomifüüsika osast.

füüsika , aatomifüüsika , molekul , kihid , spektrijoon , elektron , spektrijoon , käämbre , gümnaasium , küsimused

Mõisted

Teemad

 • Kust võiks tõmmata piiri mikro- ja makromaailma vahele?
 • Millise katse tegi Rutherford koos oma õpilaste Marsdeni ja Geigeriga? Mida nad
 • selle katsega uurisid?
 • Millised olid Rutherfordi katse olulised tulemused ja millised järeldused neist sai
 • teha?
 • Kirjelda planetaarset aatomimudelit koos suurusjärkudega mõõtmete kohta
 • Kirjelda planetaarsest aatomimudelist tulenevaid raskusi elektronide liikumise
 • kirjeldamisel
 • Mis kinnitab aatomite püsivust?
 • Millise järelduse sai teha aatomite püsivusest planetaarmudeli vastuolu kohta?
 • Mida joonspektri tekkimine kinnitab aatomi kohta?
 • Millele viitab kindlate energiakvantide kiirgumine aatomist?
 • Millega võrdub kiirguskvandi energia? Oska seda leida nii džaulides kui ka
 • elektronvoltides
 • Kirjelda Franck-Hertzi katset. Mis selles katses tõestab kindlate energiatasemete
 • olemasolu aatomis?
 • Millist seaduspära märgati spektrijoonte asendis?
 • Mida pandi tähele vesiniku spektreid uurides ja milline võrrand võimaldab seda
 • nähtust kirjeldada?
 • Kuidas arvutada vesiniku spektrijoontele vastavate kvantide sagedust ja
 • lainepikkust?
 • Mida nimetatakse Balmeri seeriaks?
 • Millise järjekorra numbriga energiatasemele peaks vesiniku aatom minema, et
 • tekiksid Lymani, Pacheni või Balmeri spektrijoonte seeriad?
 • Mida tähendab seisulaine pillikeeles?
 • Millele kindlate spektrijoonte tekkimine elektronide liikumise kohta aatomis
 • viitavad?
 • Miks me võime väita, et elektronidel on laineomadused?
 • Milles elektronide laineomadused avalduvad?
 • Mida esitab lainefunktsioon?
 • Mida nimetatakse leiulaineks?
 • Kuidas arvutada leiulaine ehk Louise de Broglie lainepikkust?
 • Miks 0,1mg massiga ainetükikese korral, mis liigub kiirusega 8000m/s, eiilmne
 • lainelisi omadusi?
 • Millal ilmnevad osakestel lainelised, millal korpuskulaarsed omadused?
 • Sõnasta Newtoni seadus, kirjuta valem.(X kl.)
 • Kuidas leida kiirendusega liikuva keha koordinaati mistahes ajahetkel?
 • Võrrand X kl. koos tähtede seletusega)
 • Milles seisneb mehaanika põhiülesanne? Mida peab selle lahendamiseks
 • eelnevalt teadma?(X kl.)
 • Mille kohta loodi Schrödingeri-Heisenbergi teooria? Millest selles lähtuti? Mida
 • väljendab Schrödingeri võrrand?
 • Mida uurib kvant- ehk lainemehaanika?
 • Mis takistab mikroosakeste asukoha määramist samasuguste seaduste abil nagu
 • makrokehadel?
 • Millisel kahel viisil võiks lainet iseloomustada?
 • Mida mõeldakse „lainejada ehk lainepaketi“ nime all?
 • Mida võib füüsikas tähendada mõiste „laineimpulss“?
 • Selgita määramatuse printsiipi ehk täpsuspiirangut. Kirjuta neid iseloomustavad
 • seosed ja selgita seoste sisu
 • Mida nimetatakse potentsiaalibarjääriks ja mida potentsiaaliauguks?
 • Miks suletud ruumis saab mikroosake omandada vaid kindlaid kiiruse väärtusi?
 • Kui suure lainepikkuse ja sagedusega helisid saab tekitada pillikeeles, mille
 • pikkus on L meetrit?
 • Kui suur võib olla elektroni lainepikkus kuubikus, mille külje pikkus on 1,2μm?
 • Kuidas nimetatakse aatomis tiirlevaid elektronide leiulaineid?
 • Mida tähendab elektroni seisulaine? Millisel juhul see saab tekkida?
 • Miks kindla energiaga elektron võib liikuda vaid kindlal lubatud kaugusel
 • aatomi tuumast?
 • Mis järeldub elektronide laineomadustest nende liikumise kohta aatomis?
 • Sõnasta Bohri I postulaat. Millest see järeldub?
 • Sõnasta ja selgita Coulombi seadust. Kirjuta valem
 • Kuidas arvutada kahe laenguvahelist potentsiaalset energiat? Selgita tähiseid
 • Milline on normaalkiirenduse valem ringliikumisel? Seleta tähised
 • Sõnasta Bohri II postulaat
 • Millega võrdub vesiniku aatomi energia ja orbiidi raadius Bohri teooria järgi?
 • Selgita
 • Milline nägi välja Bohri kvanttingimus? Mis selle õigsust kinnitab?
 • Iseloomusta peakvantarvu, orbitaalkvantarvu, magnetkvantarvu ja
 • spinnkvantarvu
 • Mis määravad iga elektroni seisundi aatomis?
 • Mis tuleneb kindlasse ruumi sulustatud mikroosakese lainepikkusest tema
 • kiiruse, energia ja impulsi kohta?
 • Selgita tõrjutus- ehk Pauli keeluprintsiipi
 • Milline peaks elektronide asend aatomis olema lähtudes energia miinimumi- ja
 • keeluprintsiibist?
 • Mitu elektroni mahub igasse kihti?
 • Millest lähtudes saab seletada aatomis elektronide paigutumist kihtidesse?
 • Mis määrab elementide keemilised ja füüsikalised omadused?
 • Millega võrdub perioodilisuse-süsteemi rühma number?

Kommentaarid (12)

Loh69 profiilipilt
juri juhm: Osa vastuseid on poolikud ja mõned on vastamata.

Kümmet punkti on väärt siiski.
21:17 06-02-2011
johannaoras profiilipilt
johannaoras: väga hea materjal, korralikult vastatud küs
10:18 17-04-2014
default2121 profiilipilt
default2121: Kõik vastused olid olemas jeeee
14:05 13-12-2012


Sarnased materjalid

2
docx
Aatomfüüsika küsimused ja vastused
83
doc
Füüsika eksami küsimuste vastused
1
odt
Füüsika küsimused ja vastused
2
doc
Aatomfüüsika küsimused
1
odt
Füüsika küsimused ja vastused
16
odt
Füüsika kordamisküsimused ja vastused
2
doc
Füüsika eksami küsimused ja vastused
6
docx
Füüsika II eksami küsimused ja vastused

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !