Vajad abistavat õpetajat
või oskad teisi aidata ?
"Hea õpetamine on anda rohkem õigeid
küsimusi kui anda õigeid vastuseid"
- Josef Alberts

400+ õpetajat

Kalev - 37a. keskkonnatehnoloog
Suhtluskeel: eesti, inglise 6 €/tund Isiklik transport
Ma olen lõpetanud 2005.a. TÜ keskkonnatehnoloogia eriala (jätkan õpinguid doktorantuuris). Lisaks olen töötanud giidina, lektori abina, juhendajana (minu juhendamisel on kaitstud üks magistritöö ja 7 bakalaureusetööd TÜ keemia ja keskkonnatehnoloogia erialadel) ning projektikoordinaatorina Keskkonnaametis. Oskan aidata ja juhendada õpilasi erinevates loodusteadustega seotud ainetes, arvutiõppega ja õigekeelsuse korrektuuride tegemisel.
Õppeained
arvutiõpetus: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool Autocad: Kutsekool, Kõrgkool bioloogia: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool CNC Tehnoloogia: Kutsekool, Kõrgkool eesti keel: Erikool, Algkool, Põhikool Eesti keel : Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool geograafia: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool Inglise keel: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool Inimeseõpetus: Algkool, Põhikool, Keskkool keemia: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool Kirjandus: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool matemaatika: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool Projekteerimine: Kutsekool, Kõrgkool Solidworks: Kutsekool, Kõrgkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Tartumaa / Tartu Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Andres - 28a. Tegevjuht
Suhtluskeel: Eesti, Inglise 5-15 €/tund Isiklik transport
Vabal ajal tegelen fotograafiaga, töötan ise ettevõtte juhina. Suhtlen palju inglise keeles rahvusvaheliselt. Harin ja hoian end kursis pidevalt erinevate valdkondadega. Hea huumorisoonega ja ei kohku tagasi ka keerukamate ülesannete lahendamisel.
Õppeained
Ajalugu: Algkool, Põhikool Ühiskonnaõpetus: Algkool, Põhikool, Keskkool Bioloogia: Algkool, Põhikool, Keskkool Informaatika: Algkool, Põhikool, Keskkool Inglise keel: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool
Info
Haridus: Keskharidus Piirkond: Harjumaa, Raplamaa / Tallinn, Rapla, Raplamaa, Saue, Keila Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Mihkel - 30a. Tarkvara arendaja
Suhtluskeel: Eesti, Inglise 20 €/tund Isiklik transport
Olen vabakutseline tarkvara arendaja. Pakun eraõpetaja teenust matemaatikas, füüsikas, elektroonikas ja programmeerimises. Sihtgrupp: Gümnaasium ja ülikooli 1. aasta.
Õppeained
Elektroonika: Keskkool Füüsika: Keskkool, Kõrgkool Matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Programmeerimine : Keskkool, Kõrgkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Harjumaa / Tallinn Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Krista - 50a. õpetaja
Suhtluskeel: eesti 12 €/tund Isiklik transport
Olen töötanud 12 aastat õpetajana, valdavalt kutsekoolis, kuid veidi ka põhikoolis ja gümnaasiumis. Olen nn mitme aine õpetaja, lemmikud on loodusained ja matemaatika, samas olen valmis tegelema ka teiste ainetega. Meeldib palju viibida looduses (avastan uusi ja vanu huvitavaid paikasid), tegelen rahvatantsu ja koorilauluga. Iseloomult olen rahulik, positiivne, abivalmis.
Õppeained
ajalugu: Põhikool, Kutsekool bioloogia: Põhikool, Kutsekool, Keskkool eesti keel: Algkool, Põhikool, Kutsekool geograafia: Põhikool, Kutsekool, Keskkool informaatika: Algkool, Põhikool, Kutsekool inglise keel: Algkool, Põhikool, Kutsekool keemia: Põhikool, Kutsekool loodusõpetus: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool matemaatika: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool vene keel: Algkool, Põhikool, Kutsekool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Järvamaa, Raplamaa / Paide, Türi, Rapla Õpe toimub: Õpilase juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Triin - 28a.
Suhtluskeel: eesti, inglise, vene* Kokkuleppel Isiklik transport
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala (kõrvalerialaks romaani keeled ja kultuurid) ning õpin praegu TÜ Pärnu kolledžis ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekaval. Pakun nii keeleõpet erinevas vanuses lastele, noortele, täiskasvanutele kui ka kodutöödega aitamist. Lisaks ka keelelist toimetamist. Kui soovid ettevalmistust eksamiks või oled näiteks vene emakeelega õppur ja tunned, et ei saanud kodutööst midagi aru ning vajaksid abi, siis võta ühendust. Aitan sind hädast välja (nt lahendame koos ülesande) ning tagasi järje peale. Kaks pead on ikka kaks pead! Samuti olen avatud pakkumistele, mis hõlmavad endas eesti keel teise keelena vestluskursuseid. Istume maha, joome tassike teed/kohvi ja jutustame päevakajalistel teemadel. Lisaks annan eratrenne - kes tunneb, et tahaks end vormi ajada või parandada oma kehalisi oskusi, siis ka teie olete oodatud kontakteeruma.
Õppeained
Eesti keel: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Eesti keel muukeelsetele: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Eesti keel teise keelena: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Eesti keel võõrkeelena: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Eesti keel venelastele: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Hispaania keel: Algkool, Põhikool Inglise keel : Algkool Kehaline kasvatus: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Projektijuhtimine: Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (bakalaureus) Piirkond: Tartumaa / Tartu Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Allar - 56a. matemaatika õpetaja
Suhtluskeel: eesti, vene 15 ot €/tund
Alustan õpilaste registreerimist sügisel algavatele matemaatika riigieksami kursustele. Võtan kuni 10 õpilast, töö toimub laupäeviti, iga kord 4 akadeemilist tundi. Kokku 60 tundi, ehk 15 nädalavahetust. Kuna igal aastal on suur hulk õpilasi, kes jäävad registreerimisega hiljaks (kohad on täitunud), siis soovitan varakult end kirja panna. Gümnaasiumi õpilastel peab olema minu tööraamat http://kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/matemaatika-tooraamat-gumnaasiumi-lopetajale-i-osa/ ja http://kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/matemaatika-tooraamat-gumnaasiumi-lopetajale-ii-osa/ Annan ka eratunde gümnaasiumi ja põhikooli õpilastele. Tunnid toimuvad Loo kooli ruumides, ühe akadeemilise tunni hind on 15 eurot. Lisainfo saamiseks kirjutage allarveelmaa8@hotmail.com või saatke SMS 56478008.
Õppeained
Kitsas matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Lai matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Lai matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Lai matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Lai matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Matemaatika: Kutsekool, Keskkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Harjumaa / Tallinn Õpe toimub: Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Liina - 34a. Eraõpetaja
Suhtluskeel: Eesti, inglise 7 €/tund Isiklik transport
Olen 34 aastane Tallinna Tehnikaülikooli MS personalijuhtimise magistrantuuri lõpetanud. Tean palju toitlustusest, kuna olen olnud toitlustusettevõtetes nii projektikirjutaja, juhataja, spetsialist, tööline kui praktikant. Olen lõpetanud TTÜ Kuressaare Kolledži turismi- ja toitlustuskorralduse erialal rakenduskõrghariduse. Aitan meeleldi ameti-, kesk- ja ülikooli tudengeid. Lõputööde vormistamine ja kontrollimine. Ei kirjuta töösid ära! Kui sul on teooria osa olemas, alles siis saada töö minule!Olen vormistanud ja aidanud erinevate erialade ja valdkondade õpilasi ja tudengeid. Olen olnud ka TTÜ-s retsensent. Koos on lõbusam õppida! liina184@hot.ee
Õppeained
Ainetööde vormistamine: Lõputöö kirjutamine: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Teenindus: Kutsekool, Kõrgkool Transport: Kutsekool, Kõrgkool Turism-ja toitlustus: Kutsekool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Saaremaa / Kuressaare, Saaremaa,Kiratsi Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Rita - 61a. õpetaja
Suhtluskeel: eesti, vene 15 €/tund Isiklik transport
Olen vene keele õpetaja olnud üle 30. aasta erinevates koolides. Eesti keelt olen õpetanud täiskasvanutele (teise keelena). Teen tõlketööd (eesti-vene-eesti).
Õppeained
eesti keel: Algkool, Kutsekool vene keel: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Harjumaa / Tallinn Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Ats - 29a. Raamatupidaja, sportlane
Suhtluskeel: eesti, inglise 10-14 €/tund
Matemaatika eratunnid. Tallinna Reaalkooli mata eriklassi lõpetanud. Kooliajal tegelesin 6 aastat olümpiaadidega. TTÜ bakalaureus majandusarvestuses. Kogemus mata õpetamisel 2a.
Õppeained
Matemaatika: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (bakalaureus) Piirkond: Harjumaa / Tallinn, Saue Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Urmas - 50a. Keskkonnaspetsialist
Suhtluskeel: Eesti, vene, inglise kokkuleppel Isiklik transport
Olen aastaid tegelenud erinevate keskkonnaprojektidega, seega suudan abiks olla erinevate tasemetega loodusainete omandamisel, olgu see siis bioloogias, geograafias, keemias või keskkonnaõpetuses. Ka oskan lahti seletada ning abistada küsimustes mis puudutavad meie ühiskonna toimimist ning seda nii eesti kui ka vene õppekeelega lastele ja miks mitte ka täiskasvanutele. Elukestev õpe on tänapäeva muutliku ja kiire elu juures aktuaalne. Samuti saan abiks olla kui keemia tundub raske või kui on abi vaja uurimus- ning lõputööde tegemisel ja vormistamisel.
Õppeained
Ühiskonnaõpetus: Põhikool, Keskkool Keemia: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Keskkonnaõpetus: Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Lõputöö kirjutamine: Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Loodusõpetus: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Vene keel : Põhikool, Keskkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (bakalaureus) Piirkond: Harjumaa, Järvamaa, Läänemaa, Saaremaa / Keila, Tallinn, Paldiski, Saue, Haapsalu, Kuressaare Õpe toimub: Õpilase juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Ene - 59a. Guvernant, keemia õpetaja, arvutiõpetaja, raamatupidaja, pärimusmeditsiini lektor
Suhtluskeel: eesti, vene 20 + sõit €/tund Isiklik transport
Olen õpetajana töötanud aastast 1990, pidevalt ennast täiendanud ja uusi teadmisi omandanud. Minu õpetatavad ained on loodusõpetus, keemia ja arvutiõpetus. Pakun nendes ainetes järeleaitamistunde. Tegelen raamatupidamise ja finantsanalüüsiga. Praegu töötan guvernandina, lisaks uurin esivanemate kombeid ja ravitsemisviise, toodan salve ja tegelen pärimusmeditsiiniga (massaaž, kupud, kaanid) ning pean mesilasi. Peamine küsimus siin maailmas on MIKS? Kui ma kuulen õpilaselt seda küsimust mistahes ainet õpetades, siis oleme juba meeskond, sest siis on tekkinud nõudlus ja pakkumine. Minu moto on: "Räägi inimesega!" Õpetaja õpib õpetades ise kõige rohkem. Seega õpetamine on äärmiselt raske ja vastutusrikas töö, kuid ka tänuväärne, sest areng ja andmis-saamisrõõm on mõlemapoolne.
Õppeained
arvutiõpe: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool keemia: Põhikool, Kutsekool, Keskkool klassiõpetaja: mesindus: Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Pärimus: Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool raamatupidamine: Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Põlvamaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa / Rapla, Tallinn Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Kersti - 27a. Tudeng
Suhtluskeel: Eesti, inglise 10 €/tund
Õppeained
Matemaatika: Põhikool
Info
Haridus: Kõrgharidus (omandamisel) Piirkond: Tartumaa / Tartu Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Helle - 75a. eesti keele õpetaja
Suhtluskeel: eesti, vene 15 ot €/tund
Olen õpetanud eesti keelt üle 40 aasta nii põhi- kuika gümnaasiumiastmes,valmistanud ette õpilasi eksamiteks eesti keel teise keelena, samuti eesti keele tasemeeksamiteks A-2,B-1, B-2 ja C-1.
Õppeained
Eesti keel: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Harjumaa / Tallinn Õpe toimub: Õpetaja juures
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Elve - 69a. Matemaatika õpetaja, pensionär
Suhtluskeel: Eesti 10 €/tund
Olen töötanud matemaatika õpetajana üle 40 aasta. Töö kõrvalt olen tegelenud ka õpilaste järeleaitamisega matemaatikas.
Õppeained
Matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Tartumaa / Elva Õpe toimub: Õpetaja juures
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Karl - 33a. Biomeditsiinitehnika insener
Suhtluskeel: Eesti keel, inglise keel 15 €/tund Isiklik transport
Olen Noored Kooli 3.nda lennu vilistlane ja õpetasin füüsikat Keila Koolis ja Nissi Põhikoolis klassidele 8-12. Praegu töötan insenerina ja annan eratunde. Tegelen aktiivselt spordiga ja mulle meeldib siduda füüsikat reaalse eluga.
Õppeained
Füüsika: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool Keemia: Matemaatika: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Harjumaa / Tallinn Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Kadi - 29a.
Suhtluskeel: Eesti, inglise kokkuleppel
Pakun lahendatud ülesandeid matemaatika kodustele ülessannetele (Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 11E, 12E). On olemas: 11 klass 5. kursus 3 kodune KT 11 klass 6. kursus 2 kodune KT 11 klass 6. kursus 3 kodune KT 12 klass 7. kursus 1 kodune KT 12 klass 7. kursus 3 kodune KT 12 klass 8. kursus 1 kodune KT 12 klass 8. kursus 2 kodune KT 12 klass 8. kursus 3 kodune KT Kitsas Matemaatika VII õpiku konspekt
Õppeained
Matemaatika: Keskkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (bakalaureus) Piirkond: Harjumaa / Tallinn Õpe toimub: Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Aarne - 46a.
Suhtluskeel: Eesti, Soome, Vene 15 €/tund Isiklik transport
Olen töötanud AutoCAD-iga 2000-ndast aastast, Teklaga alates 2005-st aastast. Olen juhendanud ja välja õpetanud töötajaid üle 10 aasta. Samuti olen ise arendanud AutoCAD-i menüüsid ja Tool Palette. Teklas arendanud Componente ja Template.
Õppeained
AutoCAD: Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Tekla Structures: Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (bakalaureus) Piirkond: Harjumaa / Tallinn Õpe toimub: Õpilase juures
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Reelika - 28a. Matemaatikaõpetaja
Suhtluskeel: Eesti 15 €/tund Isiklik transport
Töötan matemaatikaõpetajana põhikooliastmes ning omandan matemaatikaõpetaja magistrikraadi Tallinna Ülikoolis.
Õppeained
Matemaatika: Algkool, Põhikool
Info
Haridus: Kõrgharidus (bakalaureus) Piirkond: Harjumaa / Tallinn Õpe toimub: Õpetaja juures
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Jaago - 28a. Objektijuht
Suhtluskeel: Eesti, inglise kokkuleppel Isiklik transport
Kui on probleeme joonestamisega, võta ühendust.
Õppeained
Insenerigraafika: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Joonestamine: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Kujutav geomeetria: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (bakalaureus) Piirkond: Harjumaa / Tallinn Õpe toimub: Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Kalev - 37a. tudeng
Suhtluskeel: eesti, inglise 7 €/tund Isiklik transport
Ma olen lõpetanud 2005.a. TÜ keskkonnatehnoloogia eriala (jätkan õpinguid doktorantuuris). Lisaks olen töötanud giidina, lektori abina, juhendajana (minu juhendamisel on kaitstud üks magistritöö ja 7 bakalaureusetööd TÜ keemia ja keskkonnatehnoloogia erialadel) ning projektikoordinaatorina Keskkonnaametis. Oskan aidata ja juhendada õpilasi erinevates loodusteadustega seotud ainetes, arvutiõppega ja õigekeelsuse korrektuuride tegemisel.
Õppeained
arvutiõpetus: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool bioloogia: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool eesti keel: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool geograafia: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool keemia: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool matemaatika: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Tartumaa / Tartu Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Kristiina - 29a. Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Suhtluskeel: eesti 10 €/tund
Olen õpetaja olnud varsti 6 aastat. Oman magistrikraadi pedagoogikas. Töötan igapäevaselt erikoolis, seega olen õppinud hakkama saama väga erinevate õpilastega ning oma meetoditelt olen paindlik. Olen tööle pühendunud ning püstitatud eesmärkide saavutamine on oluline.
Õppeained
Ajalugu: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Ühiskonnaõpetus: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Loovtöö kirjutamine: Põhikool Uurimistöö kirjutamine: Kutsekool, Keskkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Harjumaa / Tallinn Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Triinu - 30a. tudeng
Suhtluskeel: eesti, inglise 5 €/tund
Õpin Tartu Ülikoolis inglise keelt, baka olen juba lõpetanud, praegu teen magistrikraadi. Olen õpetanud inglise keelt nii lastele kui täiskasvanutele. Lisaks õpin veel ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õendust, seega kui keegi vajab abi tervishoiuteemaliste tekstide tõlkimisega (näiteks kokkuvõtted lõputöödest, teadusartiklid jne), võin samuti abiks olla.
Õppeained
inglise keel: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (bakalaureus) Piirkond: Tartumaa / Tartu Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Kaidi - 31a. Klassiõpetaja
Suhtluskeel: Eesti 20-25 €/tund
Olen lõpetanud klassiõpetaja eriala, minu kõrvaleriala on eesti filoloogia, kõrvalained kunstiteraapia ja organisatsioonipsühholoogia. Õpingute ajal kuulasin mitmeid vaba- ja kõrvalaineid, mis toetavad tööd klassiõpetajana (nt keelekümblus, õuesõppe pedagoogika). Hetkel pakun eratunde: kooliks ettevalmistus (lugema õppimine, loogilise mõtlemise ja loovuse arendamine); järeleaitamistunnid (eesti keel, matemaatika, loodus- ja inimeseõpetus, kunst ja käsitöö 1.-6. klass); abi kodu- ja koolitööde tegemisel; eesti keele eratunnid (eesti keel teise keelena) Sobiv aeg kokkuleppel (pärastlõunasel ajal või nädalavahetustel), 1 tund kestab 45 minutit. Tunnid Tallinnas (täpne koht kokkuleppel - minu või õpilase juures).
Õppeained
Eesti keel: Algkool, Põhikool Kunst: Algkool Loodusõpetus: Algkool Matemaatika: Algkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Harjumaa / Tallinn Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Aleksandra - 34a. IT ja multimeediumi õpetaja, andragoog
Suhtluskeel: eesti, vene, inglise kokkuleppel Isiklik transport
Õppeained
2D graafika: Kutsekool 3D graafika: Kutsekool Agiilsed arendusmeetodid: Kutsekool Andmebaasisüsteemid: Kutsekool Arvutiõpetus: Arvutite lisaseadmed: Kutsekool Disain: Kutsekool Esitlustarkvara: Kutsekool Infosüsteemid: Kutsekool IS elutsükkel: Kutsekool IT alusteadmised: Kutsekool OS alused: Kutsekool Programmeerimine : Kutsekool Projektijuhtimine: Kutsekool Tabelarvutus: Kutsekool Tarkvara arendusprotsess: Kutsekool Tarkvara testimine: Kutsekool Tekstitöötlus: Kutsekool Veebiarendus: Kutsekool Veebiarendus: Kutsekool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Ida-Virumaa / Narva Õpe toimub: Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Liia - 60a. õpetaja
Suhtluskeel: eesti, vene kokkuleppel Isiklik transport
Ettevõtte juhina 17 aastat. Koolisüsteemis 17 aastat- valdkonnad majandus ja ettevõtlus, kokandus, turismindus, kodumajandus, puhastusteenindus, käsitöö. Koolitanud erivajadusega lapsi (toimetulek), HEV õpilasi, põhikoolijärgseid ja keskharidusega inimesi. Täiskasvanute koolitamisega tegelenud alates aastast 2000.Oman kutsetunnistusi. Hetkel kutseõpetaja kutsekoolis.
Õppeained
Ettevõtlus: Põhikool, Kutsekool, Keskkool käsitöö: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool kodumajandus: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool Kokandus: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool puhastusteenindus: Erikool, Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool turismindus: Kutsekool, Keskkool
Info
Haridus: Põhiharidus Piirkond: Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa / Valga, Viljandi, Võru, Tartu Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Anne - 59a. õpetaja
Suhtluskeel: eesti kokkuleppel Isiklik transport
Pakun järeleaitamistunde keemiast, matemaatikast, bioloogiast, füüsikast ja loodusõpetusest põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele Tallinnas või selle lähiümbruses. Lisaks veel valmistumine eksamiks, arvestusteks, kontrolltöödeks, kordamine vms. Soovi korral olen võimeline ka teisi õppeaineid pisut juhendama. Olen sõbralik, rõõmsameelne ning kannatlik. Ise töötan keemia- ja bioloogiaõpetajana ning olen omandanud matemaatikaõpetaja lisaeriala. Oman varasemat õpetaja kogemust 25 aastat. Ühe tunni hind sõltub õppetasemest ja tundide toimumise asukohast. Ained: Bioloogia, Füüsika, Geograafia, Iluteenindus, Inimeseõpetus, Keemia, Loodusõpetus, Matemaatika
Õppeained
bioloogia: Põhikool, Kutsekool, Keskkool füüsika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool keemia: Põhikool, Kutsekool, Keskkool loodusõpetus: Põhikool, Kutsekool Matemaatika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Harjumaa / Tallinn Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Reimo - 30a. Ettevõtja, Poliitik
Suhtluskeel: Eesti, Inglise 5 €/tund Isiklik transport
Õppeained
Ettevõtlus: Põhikool, Kutsekool, Keskkool Poliitika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool
Info
Haridus: Keskharidus Piirkond: Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Põlvamaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa / Paide, Türi, Pärnu, Viljandi, Tartu, Rakvere, Rapla, Tallinn Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Õie - 23a. tudeng
Suhtluskeel: eesti, inglise 6 €/tund
Tere! Minu nimi on Õie. Praegu õpin ma Tartu ülikoolis inglise keelt ja kirjandust (kõrvaleriala romanistika) ning bakalaureusekraadi saan kätte veebruarikuus. Kuna lõputöö kirjutamise kõrvalt on mul rohkem vaba aega, siis aitaksin hea meelega abivajajaid inglise keelega. Minu poole võib pöörduda kindla probleemiga või juhul, kui on vaja järeleaitamistunde või eksamiks valmistuda. Ma arvan, et ma olen kannatlik, mõistev ning hea suunaja. Samuti oskan soovitada häid abimaterjale või internetilehekülgi, mille kohta sain ülikoolis informatsiooni. Põhikooli lõpetasin kiitusega ning olen käinud paljudel inglise keele olümpiaadidel. Keeleline praktika oli/on mul igapäevane ning põhineb nii kodustel töödel kui ka tavasuhtlusel. Huvi või muude küsimuste korral kirjutage parnake.oie@gmail.com :)
Õppeained
inglise keel: Algkool, Põhikool, Keskkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (omandamisel) Piirkond: Pärnumaa / Pärnu Õpe toimub: Õpilase juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Erkki - 40a. soome keele õpetaja
Suhtluskeel: eesti, soome, inglise, vene, rootsi kokkuleppel Isiklik transport
Õppeained
soome keel: Keskkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Harjumaa / Tallinn, Tallinna lähiümbrus Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Kaia - 22a.
Suhtluskeel: Eesti Kokkuleppel
Kuna olen hetkel kodune on mul aega teid abistada :). Oskan hästi põhikooli ja algkooli matemaatikat ja põhikooli keemiat. Olen rõõmsameelne ja aitan teid hea meelega.
Õppeained
Keemia: Matemaatika: Algkool, Põhikool
Info
Haridus: Kutseharidus Piirkond: Valgamaa / Otepää Õpe toimub: Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Lia - 66a. Õpetaja, sotsiaaltöötaja, füsioterapeut
Suhtluskeel: eesti, vene 15.00 €/tund
Olen töötanud haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas. Oman kahte bakalaureuse kraadi (füsioteraapias ja sotsiaaltöös) ning sotsiaaltöö magistrikraadi. 2004.aastal omandasin õpetajakutse ja 2005.aastal läbisin aastase kunstiteraapia koolituse Tallinna Ülikooli juures. Aastatel 2005-2007 haridusteemaline koostööprojekt Eesti-Norra, mille käigus uurisime probleemsete õpilaste hariduslikke erivajadusi ja abisüsteemide loomist. 2007.aastal Innove ja haridusasutuste vaheline koostööprojekt, mille raames koostasime Õpetaja tööraamatu ja õpilaste töövihiku "Suhtlemise kunst". Töötasin Tallinna Teeninduskoolis psühholoogina ja inimeseõpetuse õpetajana, lisaks õpetasin ka matemaatikat. Lasteaed Männikäbis valmistasime puuetega lapsi ette kooliminekuks ning viisime läbi rehabilitatsiooni. Tallinna Kunstigümnaasiumis töötan väikeklasside õpetajana ning viin läbi eesti keele, matemaatika, kirjanduse jt ainete õpetamist. Väikeklassis õpivad hev lapsed, kes vajavad erilist tähelepanu ja õpetaja tugevat stressitaluvust.
Õppeained
Ajalugu: Põhikool Eesti keel: Algkool Eesti keel: Põhikool kirjandus: Põhikool matemaatika: Algkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Harjumaa / Tallinn Õpe toimub: Õpilase juures
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Peeter - 31a. peaspetsialist
Suhtluskeel: eesti 0
Elan Kohilas, olen 30 aastane, sõbralik ja kohusetundlik. Kui mõni konkreetne teema füüsikast või matemaatikast huvi pakub siis võite julgelt oma soovist teada anda maili teel ja vaatame kas saan Teile abiks olla.
Õppeained
Füüsika: Põhikool, Kutsekool, Keskkool, Kõrgkool Matemaatika: Algkool, Põhikool, Kutsekool
Info
Haridus: Kõrgharidus (magister) Piirkond: Raplamaa / kohila Õpe toimub: Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO
Riin - 28a. Koolipsühholoog
Suhtluskeel: eesti, inglise 7-10 €/tund Isiklik transport
Olen lõpetanud ülikoolis psühholoogia eriala. Hetkel töötan koolipsühholoogina ning selle kõrvalt leian aega ka eraõpetaja teenuse pakkumiseks. Koduõpetaja ametit olen praktiseerinud juba üle kümne aasta, nii gümnaasiumiõppe kui ka ülikooliõppe kõrvalt; kõige tugevamateks aineteks on matemaatika, eesti keel ja inglise keel. Siiani olen olnud koduõpetajaks nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilastele, peamiselt matemaatika ja inglise keele aines. Iseloomult olen väga kannatlik ning sihikindel, suhtlemine erinevas vanuses ning erineval õppetasemel õpilastega ei tekita probleeme. Väärtustan õpilaste individuaalseid erinevusi ning valin õpetamismeetodi vastavalt sobivusele. Näiteks mõnel õppuril on vaja aidata vaid suund kätte näidata ning tehtut pärast analüüsida, samas kui teisel õppuril on vaja aidata pidevalt järge hoida ning leida võimalusi ülesannete lahendamiseks.
Õppeained
Eesti keel: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool inglise keel: Algkool, Põhikool matemaatika: Algkool, Põhikool, Kutsekool, Keskkool
Info
Haridus: Kõrgharidus (bakalaureus) Piirkond: Pärnumaa / Pärnu, skype-i teel ka kõik muud linnad Õpe toimub: Õpilase juures, Õpetaja juures, Interneti vahendusel
KONTAKTI NÄGEMISEKS LOGI SISSE või LOO KONTO


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto