Sõnu seletav sõnaraamat

500 pkr – 11 Saj teine pool Linnused – Mägilinnused (üksikud igast küljest kaetud künkad), Neemiklinnused (mäeseljakutel, kuhjatud vall kaitseks), Kalevipoja sänglinnused (Ida-Eestis, vallid ja kraavid otstel, linnus ise voorte peal), Ringvall-linnused (Lääne-Eestis võimsate laotud vallidega, mille ümber kraav). Arvukus ligi 50. Põhjus – kohalikud võitlesid võimu pärast, esimese aastatuhande teisel poolel rahvarändamine Ida- poolel.
500 - 338 Klassikaline periood: Kreeka-Pärsia sõjad (500-478): VI s teisel poolel langes Kreeka Pärsia võimu alla, peale oluliste lahingute võitu tõrjusid kreeklased pärsaled ära. Kreeka hiilgeaeg (480-431): Ateena ja Sparta olid võimsaimad paljude liitlastega riigid Kreekas, kelle suhted olid pingelised.
500 000 - st jõudis tagasi 20 000 meest. Öeldakse et venemaa päästis ''Kindral talv''. Seda võib nim ka Venemaa esimeskes Isamaasõjaks.Kui Napoleon tagasi jõudis suutis ta aga imekombel oma armeed suurendada 100 000 meheni. 1813 suur lahing Napoleoni vastu ja kõik riigid, kes Napoleoni vastu olid ühinesid.

500 - 338 eKr • Kreeka kultuuri arengu kõrgaeg • Sokrates (460-399 eKr), Platon (427-347), Aristoteles (384-322) • Kujuneb välja demokraatia Ateena linnas (450-430) • Kreeka-Pärsia sõjad (490-479 eKr.)- Maratoni lahing 490 eKr,mille Pärsia haledalt kaotas.
595 – see arv tuuakse ajaloolase George Wellersi poolt 1983a. , kes (nagu ülalpool osutatud) väitis 1973a. , et hukkunuid oli 2.000.000 . Oma viimastes arvestustes otsustas Wellers , et Auschwitzis hukkunute koguarvus - 1.471.595 oli 1.352.980 juuti .
500 14 - 15 saj vahetusel, koos palgasõudrite, vasallide ja muude tegelastega võis see ulatada 5000 meheni. 38 000 km2 Suuruselt teine riik oli Riia peapiiskopkond, vanem kui orduriik, sai alguse 1186 kui Meinhard pühitseti Ükskküla piiskopiks.

527 - 565. Ta arendas väöja tugeva sõjalis-bürokraatliku monarhia ja kodifitseeris Rooma õigusel rajaneva 3osalise "Tsiviilseaduste kogu". Välispoliitikas võeti tema eesmärgiks kunagise Rooma keisririigi taastamine endistes piirides.
500 – 338 eKr): • Kreeka-Pärsia sõjad (500-478 eKr) – pärslaste väljatõrjumine Kreekast ja Egeuse mere pk. • Kreeka Hiilgeaeg (480-431eKr) Periklese juhitud demokraatlik Ateena, mis oli kogu Kreeka majandus- ja kultuurikeskus.
561 – 546 haaras Peisistratos kolmel korral türannivõimu (valitses katkestusteta 546 – 527). Oli tuntud leebe, tasakaaluka ja kultuuri soosiva valitsejana; tema ajal – aastal 534 – olevat lavastatud Ateenas esimene tragöödia.

510 - 265 eKr  Gallide sissetung 387 eKr, keda Rooma pidi tagasi tõrjuma  Sõjad samniitidega (3)  Samniidid ja Etruskid alistati Rooma võimule, Gallid tõrjuti tagasi  Vallutati kreeklaste linnriigid lõuna Itaalias
56000 asunikutalu - > väikeomanike kiht Osa maid jäi riigile Majanduslik tõus 1920-1924 Sest eesti oli venemaale ainukeseks vahendajaks läände Kui venemaa oma turu sulges siis läksid paljud eesti ettevõtted pankrotti
570 - 245 milj aastat tagasi • Kõhrkalad (haid) • lõualuudeta kalad • selgrootud • lõualuudega kalad • hiidskorpjonid • kahepaiksed  roomajad • LÕPPEE JÄÄAJAGA

520 - 530. aastatel koostas uue munkade ühiselu reegli Benedictus Nursiast, kes rajas kloostri Itaaliasse Monte Cassionesse ja pani sellega aluse benetiktlaste kloostrite levikule.
5 kolonn - vaenlase territooriumil paikneb sisemine jõud, mis aitab saboteerida võimulolijaid. MRP- Molotovi- Ribbentropi pakt- NSVL ja saksamaa mittekallaletungi leping(avalik)
500 nõukogu – 50 esindajat igast hõimust, nõuandev organ, valmistasid ette küsimused rahvakoosolekule arutlemiseks,igapäevaselt tegelesid riigi rahaasjade korraldamisega.

500 nõukogu ehk BULEE 1) Nii nõukogu liikmed, kohtunikud kui ka riigiametnikud määrati liisu teel eelnevalt Atika eripiirkondadest valitud paljude kanditaatide seast.
500 - medimnoselise aastasissetulekuga kodanikud olid edaspidi kohustatud riiki finantseerima: varustama väge ja sõjalaevu ning korraldama pidustusi.
568 - 586 valitses riiki Leowgild, kes tegi pealinnaks Toledo, tõrjus bütsantslased tagasi ja vallutas u 409 a. sisserännanud sueebide riigi.

540 - 480). Tema teos kujutas endast õpetusluuletust, mis on säilinud küll mitte tervikuna, kuid siiski küllalt ulatuslike fragmentidena.
586 - 601 valitsenud kuningas Rekhared I astus katoliku usku. Germaani kõrgaadliga liidus oleval kirikul oli riigis väga suur mõju.
520 - 530 – koostas Benedictus Nursiast uue munkade ühiselu reegli ja pani Itaalias aluse benediktlaste kloostrite levikule.

5 efoori – kõrgemad võimu- 10 strateegi – tähtsamad kandjad kontrollimas teiste ametnikud (väejuhid), kes valiti tegevust.
520 - 530 aastatel koostas Benedictus Nursiast uue munkade ühiselu reegli ja rajas kloostri itaaliasse Monte Cassinosse.
553 - 554 eKr tõusis Kyros II Meedia vastu üles ja allutas ta, viimastele jääb siiski austusväärne koht riigielus.

5 a - ga formaalselt taastus sama olukord, polnud riigi juhtimise jaoks mõistlik lahendus ja H enda jaoks ka mitte.
500 - liikmeline nõukogu, rohked riigiametnikud, kelle hulgast valiti 10 strateegi (väejuhid). 6000 kohtunikku.
500 - nõukogu ja areopaagi nõukogu ülesannete ja volituste vahekord Kleisthenese reformi järel pole päris

550 - st sel päeval laagriviibinust suutis põgeneda umbes 320, kellest 170 peatselt kinni võeti ja tapeti.
500 inimest ehk 5%. Tema valitsemisajal asutati Paldiski ja Võru ning ehitati Liivimaa esimene kivisild Tartusse.
509 ekr – VI eKr 30 eKr – I eKr 476 – V eKr 732 – VIII eKr Kui puudub eKr, ei saa punkti arvestada.

500 - kroonine on lilla põhitooniga ja sellel on kujutatud suitsupääsukest Eesti maastiku taustal.
5 efoori – kõrgemad võimu-kandjad 10 strateegi – tähtsamad ametnikud kontrollimas teiste tegevust.
500 - st olid kodanikuseisusest ainult 40. Nemad olid võimelised uuele võimule truudusvande andma.

500 ekr – 450 pKr – Vanem rauaaeg 450-800 pKr – Keskmine rauaaeg 800-1227 pKr – Noorem rauaaeg
560 - 480ekr – Gauddhama Siddharta – hüüdnimi tõlkes ärganud e Buddha. India vürsti poeg.
547 - 6. a. vallutas ta Lüüdia ja alistas seejärel ka kreeka linnad Anatoolia läänerannikul.

570 - 632-Muhamedi eluaeg 622-Mekast põgenemine(hidžra), sealsed kaupmehed soovisid tema surma.
5 kolonn - vaenlase territooriumil paikneb sisemine jõud, mis aitab saboteerida võimulolijaid.
527 - 565 7.-11. sajand Bütsantsi ründasid mitmed sissetungijad, bulgaarid ja araablased.

500 - liikmeline nõukogu ja riigiametnikud → 10 strateegi, 6000 Kreeka kooliharidust.
510 ekr – ülestõus viimase etruskist kuninga Tarquinu Superbuse vastu, tekkis vabariik.
50 000 – 100 000 elanikku ühe või kahekordsed majad, pottsepa- ja keraamikatöökojad

550 – 529 eKr Kyros hukkub sõjakäigul Kesk-Aasiasse Tema haud on siiani säilinud.
5 mln - ni. 1377 Pearaha maksuregistrite järgi elas siis Inglismaal 2.75 mln inimest.
585 000 - pealine Jaapani Kagu-Aasia vägi alistus brittidele Singapuris 12. septembril.

500 - 338 eKr – klassikaline ajajärk 338-30 eKr – hellenismiperiood Vana-Rooma
539 - 331 eKr. Pärsia aeg. Jeruusalemma müürid ja tempel ehitatakse taas üles.
522 - 486 eKr – Kuningas Dareios I saavutab pärsia impeeriumi suurima ulatuse.

534 e. Kr. Termini tragöödia tähendus polnud selge juba antiikaja teadlastele.
50 kroonisel on kujutatud heliloojat Rudolf Tobiast ja tagaküljel on Estonia teater.
597 uus - Babüloonia ülemvõim (kun NebukadnetsarII) Vallutavad Iisraeli riigi

5õpetaja koolituse - , töö ja palgatingimuste parandamise eest pidi hoolitsema ühiskond.
500 - liikmeline nõukogu ja rohked riigiametnikud, kelle hulgas 10 täht.
500 - liikmeline nõukogu, mis oli kõrgemaks organiks koosolekute vahel.

500 ekr - 450 vastupidavamad, töö Karjakasvatamine tihenemine nende hulgas.
500 ekr - 500 taevas, maa ja Kaaba tähendab Rituaalid leidsid pKr. inimene.
527 – 565- Keiser Justinianuse valitsesaeg 630 – islami võiduplaan.

594 ekr - Soloni reformidsuurenes vaeste võimalus osaleda riigiasjades.
527 – 565). Tema valitsemise ajal oli riigi üks õitsenguperioode.
540 - 530 eKr hakkab vaasimaalis tärkama uus stiil, mis varsti saab

500 ekr - Kreeklaste koloonia Mileetos tõstis mässu Pärslaste vastu.
510 - 30 eKr Valitsemiskorraldus: 1) Kuningat asendasid 2 konsulit.
534 – 535 a. Hävitas Belisarios nõrgenenud Vandaalide riigi.

586 - 539 eKr paabeli vangipõlve ajal kirjutati kõige rohkem.
500 aastat e. Kr. nimetatakse Eestis ja naabermaades rauaajaks.
527 – 565 Justianus, kelle ajal kujunesid doktriinid.

509 - kuningad aeti minema ja hakkab varane vabariik.
510 - 30 eKr Vabariigi aeg 30-476 eKr Keisririigi aeg
5 efoori e. Ametnikku kes kontrollisid kuninga tegevust.

500 - liikmeline nõukogu ja rohked riigiametnikud.
500 aastat e. Kr algas rauaaeg. Rauda sulatati soomaagist.
500a pkr on peamiseks põlluharimise tööriistaks ader.

510 - 30 Kaks kohustust: rahvakoosoleks ja armee.
540 - 480 e. Kr.) – koolkonna suurim, korüfee.
586 - 539 eKr. Juutide vangipõlv Babüloonias.

50 000 – 10 000 aastat tagasi üle mandrijää.
535 - 553 toimus Justinianuse sõda gootidega.
516 – Jeruusalemma Jahve templi taastamine.

500 - 338 a eKr Sparta ja Ateena esiletõus.
560 - 527 Peisistratose türannia Athenais
5jesuiidid – katoliku kiriku mungaordu liikmed.

510ekr - vabariigi algus,kuningad kukutatit
539 – Pärsia ülemvõim, kun KyrosII.

5 mai - generaalstaatide kokkukutsumine.
510 - 30 eKr oli tegemist vabariigiga.
546 – Kambyses II vallutas egiptuse.

500 nõukogu – sinna kuulusid aristokraadid.
509 - 265 eKr kõirgeimad 2 konsulit.
539 ekr - Pärsia kuningatele alistumine.

586 – 538: nn Babüloni vangipõlv.
594ekr – Soloni seadusandlus Ateenas.
5 suur - Britannia rahvaste kujunemine

510 - 27 eKr. 3. Varane keisririik.
5 1940 - 1941 Nõukogude okupatsioon.

559 - 330 e.Kr. - Pärsia suurriik
5 põltsam - Jürjo, I. (2012). Keskaeg.

5 saadikut - 4 eestlast ja 1 venelane.
50 000 - meheline Vene sõjavägi.
500 - 449 Kreeka-Pärsia sõjad

509 - 265 eKr- Varane vabariik.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto