Sõnu seletav sõnaraamat

494 ekr – surusid pärslased maha Väike-Aasia kreeka linnade ülestõusu  490 ekr – Maratoni lahing, ateenlased lõid pärslaste sissetungi tagasi (Dareios I)  480 eKr – pärslaste suur sissetung Kreekasse kuningas Xerxese juhtimisel (Termopüülide lahing, Salamise merelahing)  479 eKr – Plataia lahing, pärslased tõrjuti kreekast välja, algas ka nende tagasitõrjumine Väike-Aasia rannikult  478 eKr – loodi Ateena mereliit edasiseks võitluseks pärslaste vastu
452 - 457 • Martti Turtola President Konstantin Päts , • http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.info-regenten.de/regent/regent- d/pictures/estonia-strandman.jpg&imgrefurl=http://www.info-regenten.de/regent/regent- d/estonia.htm&usg=__RFbwfDRBxu43Pfo4bFGNZhY- Vy4=&h=118&w=94&sz=4&hl=en&start=2&tbnid=0H57baqkS2RL0M:&tbnh=88&tbnw=70&prev=/i mages%3Fq%3DSTRANDMANN%2BOTTO%26hl%3Den • Eesti vabariik-80 • eesti vabriik1920ja 1980 aastad tallinn 1998 eesti riigi arhiiv
476 - Keskaja algus – viimase Lääne-Rooma keisri Romulus Augustuluse võimult tõukamist 496- ristiusu vastuvõtmine , Chlodovech 732- Poitiersi lahing, kus araablased Hispaaniasse tungides Karl Martelli poolt lüüa said 756- Frangi valitseja Pippin pani aluse paavsti otsese võimu all seisvale kirikuriigile kinkides paavstile Ravenna ümbruse 800- Karl Suur ristiti keisriks – keisrivõim Lääne-Euroopas oli taastatud.

4 vastuargumendid — Mandelbaum . . . . . . . . . . . 36 3.2 Kvalitatiivse erinevuse eeldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2.1 Kvaliteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.3 Objektiivsus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.3.1 Mõiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.3.2 Vastuväited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
401 – 402 Kümne tuhande kreeklase retk Aasiasse Pärsias trooninõudleja Kyrose teenistuses. Mesopotaamias langes Kyros lahingus, kreeklaste pealikud tapeti sõnamurdlikult ja kreeklased taganesid uute valitud pealike juhtimisel (nende seas tulevane ajaloolane Xenophon) Musta mere äärde ja sealt koju, demonstreerides kreeka sõjameeste ja sõjakunsti üleolekut pärslastest.
4 miks on keskaegse talupojaseisuse kohta käivate ajalooallikate uurimine komplitseeritud? • Kuna suur osa talupoegi olid kirjaoskamatud, pole neilt eriti säilinud kirjalikke tekste • Talupoegade elust teame tänu vaimulike, feodaalide ja linnaelanike tähelepanekutele • Talupoegadesse suhtuti põlguse ja üleolekuga, neid peeti räpaseks ja metsikuks, araks ja petlikuks

476 – Germaani väepealik Odoaker kukutas viimase Lääne-Rooma keisri 732 – Võiduga Potiers´ lahingus löödi Karl Martelli juhtimisel tagasi araablaste edasitung Euroopas 756 – Moodustati Paavsti- ehk Kirikuriik 800 – Karl Suur krooniti Rooma keisriks 843 – Verduni lepinguga jagati Frangi riik Ludwig Vaga poegade vahel.
496 - 406 eKr) – meieni jõudnud 7 tragöödiat, kokku kirjutas 90 näidendit • “Kuningas Oidipus” – ainestik seotud Teeba linnaga seotud müütidega • “Antigone” – Oidipuse tütrest • EURIPIDES (u.485 – 406 eKr) –säilinud 18 tragöödiat, kirjutanud u. 92 näidendit • “Kükloop”
4ev väljakuulutamine - 24.02 eesti vabariii väljakuulutamine tallinnas Pk poolt, Pk jõudis vastuvõtta 5 päeva käsu: ev kuulutati käimasolevas sõjas erapooletuks, lootuses, et sasksa väed ei tungi eestisse, moodustati ajutine valitsus, mille esimees K. Päts, aseesimees ja J, Vilus ja välisminister J.Poska

476 pkr - Lääne-Rooma vallutatakse gootide poolt Kuningate aeg - periood Roomas.
490 - 430 e. Kr.) – ei loonud oma õpetust, vaid tõi juurde argumente Parmenidese teooriale. Kuulus apooriate poolest (ummiktee) Näiteks Achilleus ei saa kunagi kilpkonnast mööda, lendav nool ei liigu, kuna viibib igal ajahetkel mingis punktis paigal.
4 teaduskonda – arsti-, usu-, õigus- ja filosoofia teaduskond.

44 komöödiast on säilinud 11. Aristophanese poliitiliste komöödiate seast on silmapaistvaim teos “Ratsanikud”. See oli suunatud radikaalse partei juhi Kleoni vastu, kes just komöödia lavastamise aastal oli pärast sõjalist edu saavutanud suure mõju.
476 – germaani palgasõdurite pealik, keisri ihukaitseväe ülem Odoaker tappis viimase roomlasest Lääne- Rooma riigi keisri ning kuulutas ennast Lääne-Rooma keisriks, seda ei tunnustanud keegi ning peagi tapeti ka tema ise.
490 - 430 e. Kr.) on selline mõtleja, kes on läinud kindlalt filosoofilise mõtlemise ajalukku, ehkki tema panuseks oli mitte uue õpetuse, vaid üksnes täiendava argumentatsiooni loomine Parmenidese õpetuse toetuseks.

40 kiri – 28.10.1980 dateeritud ja nädal hiljem teele pandud kiri, millega 40 allakirjutanud haritlast püüdis kaitsta eesti keelt ja meeleavaldustega välja astunud koolinoori valitsusvõimude omavoli eest.
480 – 479 Xerxese sõjaretk: 481, ähvardava sissetungi eel, moodustasid suur osa kreeka linnriike liidu võitluseks Pärsia vastu, valides nii maaväe kui ka laevastiku ülemjuhatajateks spartalased.
460 – 445). Tõenäoliselt just neil aastatel valmisid Ateenat ja tema sadamat Pireust ühendavad nn pikad müürid, mis muutsid Ateena koos sadamaga toonastes tingimustes võitmatuks kindluseks.

440 – 439 surusid ateenlased Periklese juhtimisel maha mereliidu-vastase ülestõusu Samosel, sundides Samose liitu tagasi, võttes talt laevastiku ja lammutades müürid.
44 ekr - Caesari atentaat 30 eKr - Octavianus vallutas Egiptuse, ühendades sellega kõik Vahemere maad oma ainuvalitsuse alla 313 pKr - Constantinus legaliseeris ristiusu.
466 - 511) – meie õpikuis Chlodovech I; Frangi riigi rajaja; 496. a. võttis Reimsis vastu ristiusu; koos temaga võttis ristiusku vastu ka hulk tema sõjaväelisi

40 kiri - selles protesteeriti nõukogude jõustruktuuride vägivalla vastu ja avaldati muret rahvuskultuuri pärast eestis, selle kirja alla40 tuntud kultuuritegelast.
495 – 429 eKr.) – Ateena riigimees; oli pikka aega suure autoriteedi pärast Ateena tegelik riigijuht; tema ümber koondus silmapaistvaid kunstnikke ja teadlasi
40 ekr – 14 pKr luule kõrgaeg, Augustuse aeg (27 eKr–14 pKr). 4) Hõbedane ajastu (14–138 pKr) – Martialis, Phaedrus, Seneca, Tacitus, Petronius, Plinius.

481 - 751.a. Merovingide dünastia 486.a. Purustatakse roomlasest gallia kuberneri Syagriuse väed Soissonsi lähedal ja vallutatakse maa kuni Seinei jõeni.
410 – 408 võitis Ateena laevastik Alkibiadese juhtimisel spartalasi Musta mere väinades, taastades seal vahepeal kõikuma löönud Ateena ülemvõimu.
40s on aga öeldud, et kui mees ostab orja või orjatari, härja või mis iganes, kuid ei tee kindlaks müüja isikut, siis tema on see, kes varastas.

415 – 413 tungis Ateena laevastik Sürakuusa vastaste toel Sitsiiliasse ja piiras Sürakuusat, kuid sai sürakuusalastelt hävitavalt lüüa.
4 kurgja - Linnutaja.....................................................................................................27 3.5 Kurgja Talumuuseum.
4 august - kaotati feodaalkoormised ning lubati talupoegadel maad osta 16 august- vastu võeti „ inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioon“

49 ekr - Julius Gaius Caesar sai Rooma valitsejaks - esimene mees, keda nimetat imperaatoriks, kuigi tegelikult Rooma riik ei olnud impeerium.
493 - 496- Frangi riigis võeti vastu ristiusk 732- võit Poitiersi lahingus- Karl Martelli juhtimisel löödi tagasi araablaste sissetung
44 kubermang - 45 kindralkuberner - 46 gümnaasium - 47 ülikool - 48 talurahvakool - 49 õpetajate seminar - 50 rahuleping - 51 Balti erikord –

450 - 800 pKr. • Keskmisel rauaajal tekivad uuesti külad( üksiktaludest tekkisid külad) • Võetakse kasutusele kaheväljasüsteem.
450 - 800. Hakati ehitama linnuseid, keskmiselt oli neid 120. Linnuse ja selle läheduses asus asula. Linnus oli pigem üliku elukoht.
4 artiklit on tänaseni kehtivad: nr 1 - inglise kiriku vabadus; 13 – linnade puutumatus; 39-40 igaühel on õigus õiglasele kohtule.

40 kiri - 1980. aasta sügisel koostas grupp haritlasi ?Avaliku kirja Eesti NSV-st?, mis adresseeriti keskajalehtede toimetustele.
40 kiri – 1980 koostati ja saadeti ajakirjandusele kiri ’’40 kiri’’ milles osundati paljudele lahendamata probleemidele.
4 mai – Toimus esimene gaasikambri testimine Birkenaus 10 juuni – Toimus 350 Poola vangi massiline põgenemise katse.

470datel – 460datel aastatle oli Ateena juhtiv riigimees aristokraatlikult ja Sparta- sõbralikult meelestatud Kimon.
400 nm nimetatakse ultraviolettkiirguseks. Ultraviolettkiirgus on väga tugeva materjale kahjustava toimega.
431 - 421 eKr 2.421-413 eKr 3.413-404 eKr Kogu aeg sõda ei toimunud, vahepeal olid ka pikad rahuajad.

450 - 800a.) ja viikingiajal(u.800-1050a.) võeti kasutusele ribapõldude süsteem, kheväljasüsteem.
411 - 362. Pööras tähelepanu isikutele ja Ateena vaenlasena vaikis nende olulised sündmused maha.
4200 ekr – 3000 eKr oli kammkeraamika aeg. Tegumood ei muutunud eriliselt, kuid lisandusid kaunistused.

476 – kukutati viimane Lääne-Rooma keiser Millal lõppes keskaeg? Ka see on kokkuleppe küsimus:
480 - 406 eKr)  Noorim ja filosoofilisim V sajandi eKr kreeka kuulsaist tragöödiakirjanikest.
48d6 - a5d0-b95e791ba23b&attachmentId=5905 (Valdma, Margit 2010. Eesti Vabariigi taasiseseisvumine)

420 - millimeetrist üliraskesuurtükki (Paks Bertha) Verduni ümbritsevate fortide lõhkumiseks.
476 - germaani pealik Odoaker kõrvaldas võimult viimase Lääne-Rooma keisri Romulus Augustuse.
480 - 410 eKr), kes professionaalse retoorikaõpetajana hakkas ka oma õpetuse eest raha võtma.

410 – Rooma rüüstamine gootide poolt, süüdistati kristlasi, sest nad olid patsifistlikud.
480 - 479 ei õnnestunud Xerxes I’l kreekasse tungida. IX aastatuhandel tekkis Jeeriku asula.
424 - st alates kallutasid Spartalased lahkulöömisele Ateena liitlasi Egeuse põhjarannikul.

434 – 454 juhtis Lääne-Rooma riigiasju Aetius – keiser Valentinianus III usaldusalune.
4500 - 4000 eKr ning selle algkeeliega seostatakse Dnepri-Danestsi ja Samara kultuure.
476 – Germaani väepealik Odoaker kukutas viimase Rooma keisri Romulus Augustuluse.

491 - 404 eKr, Suur osa Ateena laevastikust hävis sõjakäigul Sitsiilia saarele.
44 okt – Eesti on okupeeritud Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu poolt
421 - 409 e.m.a.  Olulisel kohal väravaehitis: propüloon või propüleed

476 - Lääne-Rooma riigi lõpp vanaaja lõpp Vana Testament-Piibli vanem osa
4vasturformatsioon – algatatud abinõud protestantismile kaotatud alade tagasivõitmiseks.
451 kontsiil – monofüsiitide taunimine ehk jumalik allutas inimliku osa Kristuses.

415 – 413 toimus Ateenlaste suur sõjaretk Sitsiiliasse Sürakuusa vastu.
480 ekr - Xerxese juhtimisel tulid pärslased termopüülide maakitsuse juurde.
40 kiri – 40 avaliku elu tegelase avaldatud arvamused valitsevast võimust.

4 59 - 3 80 e. Kr. ) Ta oli rikas metoik ja kuulus Ateena dem. parteisse.
450datel – 410datel aastatel domineerisid Sitsiilias vabariiklikud polised.
404 - 371 a eKr 371 eKr Teeba linnriigi väed purustavad Sparta armee.

40 000 - 50 000 selle liiget on lühemat või pikemat aega arreteeritud.
490 ekr - Dareios tuli laevadega maratoni välja juurde atika poolsaarel.
4 1931 - 1940 Läbi majanduskriisi ja devalvatsiooni majandustõusule

40 kiri – avalik kiri ajalehtedele ja Eesti ja Moskva keskkomiteele.
440dad – 430dad aastad oli Periklese autoriteedi haripunkt Ateenas.
431 - 404 eKr toimus Ateena ja Sparta vahel Peloponnesose sõda.

449 pkr - esimesed anglosaksid tulid Inglismaale ja jõudsid Kenti.
410 – lahkusid viimased Lääne-Rooma leegionid Britanniast.
40 kiri - oli omamoodi katse inimlikustada olemasolevat režiimi.

403 - 404 aasta riigipööre, 30 türanni , eesotsas Kritias.
41 kevadel on Saksamaa Itaalia korraldatud äpardused likvideerinud.
431 - 404 a eKr Ateena laevastik merel, spartalased maismaal.

4 samamoodi on lääne maailm moslemite jaoks midagi mõistetamatut.
4 õigustus on vajalik ainult siis, kui meil on mingi valikuvabadus.
401 - 400 „10 000 kreeklaste retk“ Xenophoni juhtimisel

479 ekr - Plataia lahing, antakse viimane löök pärslastele.
4 aprill - algas prantsusmaa sõda austria ja preisimaa vastu.
450 ekr - 0 A.D. Selle Esiaeg ja arheoloogia alused (AIA6042)

476 - Lääne- Rooma lõpp, vanaaja lõpp, keskaja algus.
480 - 410). Allikmaterjal tema kohta on äärmiselt napp.
46 pkr – esimest korda kui kristlasi Roomas taga kiusati.

4 egiptus – Geograafilised ja looduslikud olud, kronoloogia
4 ekr - 65 pKr. Tema ongi uue stiili peamisi esindajaid.
480 - 479 eKr Xerxese I sõjakäik Kreekasse nurjub.

4 kahe - ja mitmepoolsed julgeolekupoliitilised suhted
455 – Rooma linna rüüstamine vandaalide poolt.
400 ekr - 250 pKr toimus suur muutus maiade maailmas.

451 – Katalaunia väljadel võidetakse Attila
48 f - 15 ja 36 F-15 A-tüüpi hävituslennukid.
4 1981 - sooritas KGB paavstile Roomas atendaadi.

4 sajandist on koloone hakatud nim ka adscripticiteks.
480 ekr – Salamise lahing, Termopüülide lahing
480 - 431 a eKr liitlased, suhted pingelised.

490 - 430 e.m.a.)Zeusi kuju Olümpia templis.
447 – 438 eKr. stiilis marmorist tempel.
478 - 477 Athenai I Mereliit (Delose Liit)

4 september - toimus 18 fruktidoori riigipööre
415 - 413 Athenai sõjaretk Sitsiiliasse
437 - 432 e.m.a. Arvutirekonstruktsioon.

432 - 430 a eKr Vana-Kreekas Olümpias.
45 kihelkonda - oli Eestis XIII sajandi alguseks.

40 kiri – noorte protestikiri ENSV vastu
4000 ekr – Kammkeraamika kultuuri algus.

476pkr - Lääne-Rooma impeeriumi lõpp
444 - 429 Periklesi võim Athenais
4 põltsam - Jürjo, I. (2012). Keskaeg.

460 - 445 (I) Põhjused ja ajend.
4 mai - kogunesid generaalstaadid.
431 - 404 Peloponnesose sõda

476 – kukutati keisrivõim
476 - Lääne-Rooma langemine
44ekr - Julius Caesari tapmine

49 aastat – valitses 34 keisrit.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto