Sõnu seletav sõnaraamat

2010 as - le A ettekirjutuse A-le kuuluva, kuid õigusliku aluseta ehitatud ehitise lammutamiseks hiljemalt 30.09.2010. Ettekirjutus saadeti tegemise päeval tähitud kirjaga AS-le A. Postiljonil ei õnnestunud neljal korral AS A esindajale korraldust üle anda, kuid iga kord jäeti postkasti tähitud kirja saabumise kohta teade (16., 23., 30. juulil 2010 ja 7.08.2010). 10.08.2010 tagastas postiasutus ettekirjutuse linnavalitsusele.
229 - 231 Tõendite kontrollimine kujutab endast tõendite kvaliteedi selgitamist ehk teisisõnu selle selgitamist, kas a) asitõendit saab lugeda antud kriminaalasja juurde kuuluvaks (tõendi kuulubuse selgitamine) ja b) tõendit saab lugeda lubatavaks (tõendi lubatavuse selgitamine). Tõendi kuuluvuse kontrollimisel selgitatakse, milline on antud tõendi seos uuritavas kiminaalasjas tõendamisele kuulvate asjaoludega.
2 kohaselt on protsessinormide oluline rikkumine igal juhul aluseks esimese astme kohtuotsuse tühistamisele, kui kohtuotsus on tehtud isikute suhtes, keda vastavalt lepingujärgse pärija kõrval, ja temale mineva sundosa suuruse võrra väheneb vastavalt ka seaduse nõuete kohaselt asja arutamisele ei kutsutud.

2 usaldusühing - on äriühing, milles kaks või enam isikut tegutsevad ühe ärinime all ja vähemalt üks neist isikutest (täisosanik) vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga ning vähemalt üks neist isikutest (usaldusosanik) vastutab ühingu kohustuste eest oma sissemakse ulatuses.
2 ĂĽĂĽrnikul on kohustus: 4.2.1 tasuma igakuiselt ĂĽĂĽri vastavalt lepingutingimustele; 4.2.2 hoidma eluruumis puhtust ning korda ja koristama ĂĽhiskasutatavaid ruume vastavalt graafikule 4.2.3 pidama oma eluruumis kinni sanitaar-, tuleohutuse- ja elamu ekspluateerimise eeskirjadest.
2004 3 - 4-1-7-03 : Riigikohus viitab abile puuduse korral kui inimväärikusevaldkonnale. RKKKo (Tammer kaasus) 26.08.1997 3-1-1-80-97: RKHKo 22.03.2006, 3-3-1-2-06 Inimväärikus on põhiõiguste alus ja põhiõiguste vabaduste jakaitse eesmärk

2014 maksekäsk on täitedokument, millest tulenevaid nõudeid täidetakse täitemenetluse seadustiku alusel, sest hagita menetluse lahend (maksekäsk) on TMS § 2 lg 1 punktis 1 nimetatud kohtumäärus, mis kuulub viivitamata täitmisele.
2005 3 - 4-1-3-05: „Erakond on demokraatitat tagavaks sillaks ühiskonna ja riigi vahel, mille eesmärgiks on poliitilisi seisukohti koondada ja hoomatavaks tervikuks kujundada ning teostada avalikku võimu valimiste kaudu.
242 - 248, 256-270, 290-327; 391-392; 434 & 435, §478-483; mõisted §7-21; MTÜde seadus tervikuna va. 6 ( sealt ainult 56 & 65), 7, 8 pt. Sihtasutuste seadus tervikuna, va. 7 (siit 61 ja 70) & 8; Tulundusühistu seadus.

2 konjunktsioon on lausearvutuses binaarne tehe, mis operandidele p ja q rakendatuna annab tulemiks lause p & q. Lauset p & q interpreteeritakse alati nii, et ta on tõene parajasti siis, kui p ja q on mõlemad tõesed.
2009 v - le tellimuse: ta vajab 1. veebruariks 5 tonni penne rigate’t, mille ta peab omakorda tarnima restoraniketile Alberto (A). Peale selle tellib ta 2 tonni spaghett’it restoran “Casa Leonardo” (C)
27 reguleeritud on äriühingute moodustamine ja ärinime valik, juhtimine, kapitalinõuded, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine, lõpetamine, samuti välisriigi äriühingute Eesti filiaalide registreerimine.

2 h - l on sissenõutavaks muutunud nõue O vastu? + VÕS § 82 lg 7, kui aega pole öeldud , siis lg 3. Millal ta peab maksma? Maksmine ja auto üleandmine peaks toimuma sama aegselt.
2 avalik - õiguslik juriidiline isik ja tema jagunemine ........…………………7 1.2.1 Avalik-õigusliku juriidilise isiku asutamine………………………….8 SISSEJUHATUS
2 käsundiandjal on õigus keelduda Teenuste vastuvõtmisest ning üleandmise-vastuvõtmise aktile allakirjutamisest juhul, kui Teenused ei vasta Lepingus või õigusaktis sätestatule.

288 - 293). Tema valitsusaeg algas lubadustega valitseda Katariina II vaimus, poliitilistele pagulastele anti amnestia ja taastati Paul I poolt kaotatud aadli eesõigused.
2 kitsendav - laiendav – a) kitsendav – õigusnormile antakse kitsendav mõju, väiksem ulatus b) laiendav – laiendatakse normi käitumisele, mida selle alla pole pandud.
2 hädaseisund - hädaseisundit võib määratleda, kui vahetut ohtu enda või teise isiku õigushüvele, mida saab kõrvaldada üksnes teisele õigushüvele kahju tekitamisega.

286 - 290. seadustest, advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest, advokaadi kutse-eetika nõuetest ning headest kommetest ja südametunnistusest.
2 7 - 18 aastaste alaealiste tehingud Ühepoolsed: võivad teha tehinguid seadusliku esindaja eelneva nõusolekuga (vanemad või määratud eestkostja)
2 sätestab - Leping on pooltele täitmiseks kohustuslik. Vastavalt LS paragrahvile 76 lg.1, tuleb kohustus täita vastavalt lepingule või seadusele.

286 - 297) Pärimisõigus on normide kogum, mis reguleerib surnud isiku varaliste õiguste ja kohustuste üleminekut teistele isikutele.
20 riigi - ja eranotariaat Venemaal ei eristu paljuski klassikalisest Ladina notariaadist oma eesmärkide ja funktsioonide iseloomu poolest.
2väärtegu on karistusseadustikus või muus seaduses sätestatud süütegu, mille eest on põhikaristusena ette nähtud rahatrahv või arest.

2 üldõigusjärglus – siis kui õigused lähevad kogumina üle, nt pärimine – pärandvara koosseisus olevad õigused lähevad pärija üle.
2014 maksekäsk on täitedokument, millest tulenevaid nõudeid täidetakse tsiviiltäitemenetluses täitemenetluse seadustiku alusel.
2 kohaselt on Riigiprokuratuuri prokurörid riigi peaprokurör, juhtivad riigiprokurörid, riigiprokurörid ja prokuröri abid.

2 süsteemi – kapitalistliku ja sotsialistliku - võistluse käigus organiseerida ja kindlustada sotsialismi võit majanduses.
2010 lv - le uue kirja, milles palus katlamaja tegevus lõpetada, kuna selle tegevus on juba tema tervist kahjustanud.
26 piirkonnaks - ĂĽlemdepartemangud, alamdepartemangud- ĂĽlemeredepartemangud+ ĂĽlemere territooriumid, kantonid, kommuunid.

2intentio - selles on esitatud hageja taotlus, vaidluse olemus 3 käsk kohtunikule mõista kostja õigeks või süüdi.
22 eliitsõdurit on kogunenud ringiratast, nöörist on tekkinud pundar, millest kõik paaniliselt kinni höiavad.
290 on kinnitatud mittetulundusühingute ja nende liitude Eesti ettevõtteregistrisse kandmise kord.

2 süstemaatilis - loogiline – ühtegi õigusnormi ei saa võtta üksikuna, otsida tuleb seoseid.
2005 okt - nov tuli välja viimane – liikmesriikidele on üle antud aega 15. dets 2007.
24 osariigis on rohkem kui 1, ülejäänud osariikides/territooriumidel 1 piirkonnakohus.

20 sajandil on see konseptsioon muutunud ebapopulaarseks, omab rassistliku alatooni.
2avaliku - õiguslikud juriidilised isikud Mõiste on antud Tsüs pg 25 lg 2
253 - 259. 5. Huntington, Samuel P. Tsivilisatsioonide kokkupõrge.

2 ostjal on õigus ennem Kauba kättesaamist tutvuda antud Kaubaga.
2005 3 - 4-1-3-05 → aknaalused ei saanud fraktsiooniks.
2 liiki - otsesed ehk ebaehtsad ning kaudsed ehk ehtsad.

2 avalik - õiguslik juriidiline isik ja tema jagunemine
2 sätestab - Leping on pooltele täitmiseks kohustuslik.
2 esimest on tema arvates kõige olulisema kaaluga.

2 ostja on tutvunud ennem vastu võtmist kaubaga.
2 viisi - Riigikogu rahvahääletus (PS § 105)
286 - 290. kohaldatakse kergemat karistust.

2005 3 - 4-1-3-05 (Riigikogu aknaaluste case.
2 võimalust – õiguspärane või õigusvastane.

2326 - 2335. 15. Wies, Ernst W. Karl Suur.
22 pügalas on ära mainitud lõbutüdruku amet.
29023 narva - Jõesuu linn Ida-Viru maakond

2 avalik - õiguslik juriidiline isik.
2 lugemine – võidakse teha muudatusi.

2 slaid – Mis on hariduse eesmärk?
2917 – sigaretid „Barclay”

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

- Olen tingimustega nõus

SEB Swedbank Mobiil

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto