Sõnu seletav sõnaraamat

265 ekr – kogu Itaalia Rooma võimu all • Puunia sõjad Kartaago ja Rooma vahel III –II saj eKr – Kartaago valdused läksid Roomale • 146 eKr liitsid roomlased Makedoonia ja Kreeka • 133 eKr pärandas Pergamoni kuningas oma riigi roomlastele – roomlaste esimene valdus Aasias • 133-30 eKr – kodusõdade periood ja vabariigi langus • 49 eKr tõusis Caesar Rooma riigi ainuvalitsejaks – senat nimetas ta eluaegseks diktaatoriks, rahvatribuuniks ja ülempreestriks.
280 000 - 120 000- 350 000- 300 000- 120 000- 300 000. Toimus 170 000. Hakkas 400 000. 330 000. 170 000. langus: sõjad tõus: Iive kõrge, Langus: Suur Langus: (Poola-Rootsi), sisseränne nälg (1696- Põhjasõda + nälg (1601- (Soome (Võeti 1697). katk 1603). 75% üle kultuur), Vihm ei lasknud taludest tühjad; Läti, Vene kasvada ja inimesed kolisid (kirikureformi loomadel taud, mandrile, kuna eest ära. Lõid kuna neil polnud seal viljakam oma süüa.
28 okt - ``marss Rooma`` • 1935-1936. a. – Etioopia vallutamine o Etioopia vallutamist tunnustab Saksamaa o Mõlemad tunnustavad Francot Hispaanias • 1936. a. 25 oktoober – Berliin-Rooma telg • 1937. a. 6 nov – Itaalia ühineb Antikominterni paktiga • 1939. a. 7-8 aprill – Albaania vallutamine • 1939. a. 22. mai – Teraspakt • 1940. a. 27. september – Kolmikpakt (I+S+J)

2200 - 2000 kodus6dade aeg Keskmise riigi peiood (2000-1650 a eKr): Egiptuse taasühendamine, vallutati Nuubia p6hjaosa, 1650. Egiptus lagunes,hüksoslased v6imutsesid.Uue riigi periood (1550-1075 a eKr): hüksoslased aeti välja, taastati riigi ühtsus,oli riigi hiilgeaeg, alistati Süüria ja Palestiina, Egiptuse suurim ulatus Thutmosis III ajal, S6jad egiptlaste ja hetiitide vahel.
206 - 215 http://en.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dalí 17.oktoober, 1.november http://www.epl.ee/artikkel/446165 17.0ktoober http://et.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dalí 17.oktoober http://daliarchives.com/ 17.oktoober, 1 november http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/daliandfilm/default.shtm 1. november http://www.artexpertswebsite.com/pages/artists/super_dali_fakes.ph 1.november
216 - 223 EELDUSED • Teadussaavutused o Uus laeva tüüp – karavell o Kompass o Ladina puri o Esimesed maa- ja merekaardid • Geograafilised teadmised • Tugev ja stabiilne riigivõim o Suutis rahastada neid ettevõtmisi o Sõdurite olemasolu, kellest hiljem said meremehed o Merekoolid o Kaubandus liikus Vahemerelt rohkem Atlandi ookeanile

20ndatel - 30ndate alguses tegutsenud partei ja julgeoleku liinis Taga-Kaukaasias, tema jaoks murranguperioodiks sai Suure Terrori aeg, tema oli see, kes Nikolai Ježovi, kes oli 30ndatel Siseasjade Rahvakomissariaadis terrori üks olulisemaid läbiviijaid, asemel tuli 1939 Siseasjade Rahvakomissariks. Beria ajal Suur Terror lõppes või seiskus.
227 – 237). Esmalt vallutasid Mongolid Tsingish-khaani vanema poja juhtimisel 1211 ks aastaks Jenissei ülemjooksul elavad hõimud, Baikali lähistel asuvad burjaadid ja jakuudid.Samal 1211 aastal asus Tsingish-khaan vallutama Põhja Hiinat mille õnnestumisel langesid nende kätte palju kaasaegseid teadmisi ja tehnikat.
281492 - 1500.29 •http://goldprice.org/gold-jewellery/uploaded_images/india-gold- jewellery-783123.jpg •http://en.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama •http://afrocityblog.files.wordpress.com/2009/08/slave-ship_picture1.jpg •http://all-kids.us/children.jpg •http://www.latinamericanstudies.org/slavery/slave-ship-2.jpg

22 märts – EVK II kongress • Liit politiseerub Nõuded PSi muutmiseks: • Laiade volitustega riigipea • Isikuvalimised • 50-liikmeline Riigikogu • Majanduskriisi likvideerimine • Kokkuhoidlikkus Vapsid 1932. a. 20 märts – EVK III kongress • EVKsse võib võtta ka isikuid, kes pole osalenud Vabadussõjas.
200 000 – 40 000 a tagasi) iii. hilispaleoliitikum (tööriistad vrd taskunuga) 1. Aurignaci kultuur 2. Gravette’i kultuur 3. Solutre kultuur 4. Madeleine’i kultuur --- Saksamaa, Poola-Leedu (Swidry), Pr Swidri kultuurist on mõjutatud ka Kunda kultuur viimased mammutid Paleoliitiline kunst.
2013 aastal on ta võitnud Jaan Krossi kirjandusauhinna oma hinnatud dokumentaalromaani "Vabariigi pojad ja tütred“ eest 2013 aastal on ta pälvinud Rootsi Eestlaste Liidu kultuuriauhinna, ning ta on saanud oma 80. sünnipäeva puhul Eesti Vabariigi Kultuuriministri tänukirja ja preemia

2 1925 - 1926 Teel stabilisatsioonile, ettevalmistused reformideks
250 000 – 300 000 inimeselt 120 000 – 140 000’le. 3. Rootsi ajal suhteliselt kiire rahvaarvu kasv, mistõttu Rootsi aja lõpuks tõusis rahvaarv 400 000-ni Rahvaarvu kasv tingitud: 1) Rahuaeg (70 aastat) 2) Välismigratsioon Venemaalt, Soomest, Lätist.
273 - 280 Sõja ajal sai Hitler kirglikuks Saksa patrioodiks, kuigi ta ei olnud Saksamaa kodanik (kodakondsuse sai ta alles 1932). Võitmatuks peetud Saksa armee kaotus Esimeses Maailmasõjas oli Hitlerile suur löök, mis traumeeris teda hingepõhjani.

207 – 192 a. valitsenud türann Nabis lasi ehitada Sparta linnamüürid, tühistas uuesti võlad ja jaotas ümber maad ning olevat täiendanud kodanikkonda helootidega (orjadega). Tema tapmise järel sai Spartast taas Ahhaia liidu liige.
22 aastaselt - Eestis oli välja kujunenud isikuvõimu režiim e. juhtiv demokraatia - Riigikogu kokkukutsumine ''vaikiva oleku''lõpp ja teatud sammud demokraatia suunas -Säilis eneseavaldamise võimalus, kultuuri ja teadusloomingu vabadus.
200 - 197, 171-168). Tähtsaimad võidud: Seleukiidide kun-ga Antiochose (190 e. Kr), Aitoolia Liidu (189 e. Kr.), Ahhaia Liidu (146 e. Kr. purustati Korintos) üle. Rooma sõjaline ja pol. võimsus vallutuste tulemusel kasvas.

2040ekr - 1640eKr Preesterkuningad juhtisid erinevaid riigi piirkondi Tähtsaim jumal Teeba linna jumal Amon (Amon Ra) Vallutused, riik laienes Niiluse teise kärestikuni Rajati kanaleid pinnase kuivatamiseks Teine vaheperiood
2 a - list actress 2.2.3 Marilyn Monroe Productions 2.3 Later years 3 Marriages and relationships 3.1 James Dougherty 3.2 Joe DiMaggio 3.3 Arthur Miller 4 The Kennedys 5 Death and aftermath 5.1 Administration of estate
229 - 237). Ajal, mil Atoni kultus oli Egiptuses kõrgeimal positsioonil, pidasid tema kummardajad teda sõltumatuks ja igaveseks loojaks, maa ja kõige sellel oleva viljastajaks ning toitjaks, inimelude hindajaks.

205 - 206]. Hitleri revolutsiooni eesmärk oli rahva heakskiidul kehtestatud diktatuur, mis võimaldaks tal saavutada seadusliku tunnustuse oma järeleandmatule sõjale demokraatia, kommunistide ja juutide vastu.
250 - 900 pKr ehitasid nad üles ühiskonna, kuhu kuulus keerukas matemaatika, hieroglüüfid ja tosinad linnriigid võimsate püramiid-templitega majesteetlikult troopilistes vihmametsadest esile kerkimas.
218 – 201 teise Puunia sõja käigus tungis Hannibal Hispaaniast Itaaliasse, hävitas Rooma armee 216 Cannae lahingus, kuid oli sunnitud naasma Aafrikasse, kus sai 202 Zama lahingus otsustavalt lüüa.

225 - 234 llk. Kuigi “Püramiiditekstid” olid pühendatud kuningate surnukultusele, leiti nende hulgas terve rida tekste, milles peegelduvad mitte ainult surnukultuse uskumused, vaid ka müüdid.
2000ndatel on Parex Banka Poliitilised skandaalid - Poliitilised skandaalid Poliitilised skandaalid Hermann Simm – Niisugust – Presidendil sidemed vahelejäämist ei ole vene luurajatega olnud Paksas
2 balti - Sakslastest kirjamehed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4.1.3 Õpetatud Eesti Selts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4.1.4 Eestlastest rahvakultuuri kogujad ja uurijad.

27 juuli – Robespierre´i arreteerimine koos lähikonnaga, hiljem hukkamine / Direktoorium – täidesaatev võim / Departemang – meiesõnades maakond – rev. maahalduse tulemusena tekkinud
220px - Tallinn_Rathaus_town_hall.jpg • (2) http://www.galerii.ee/panoraam/photos/tallinn/sydalinn.jpg • (3) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Tartu_Raekoda_1925.jpg
245 - 65 milj aastat tagasi • roomajad  imetajad • dinosaurused  krokodillid  konnad • pterosaurused – lendavad dinosaurused • esimesed õistaimed • pisiimetajad

200 - medimnoselise sissetulekuga nn zeugiidid (zeugites – ahelikumees; kas härjarakendi valdaja või hopliidiahelikus võitleja) olid kohustatud teenima hopliitidena jalaväes.
20a - löödi pidulikult rüütliks(rüütlikslöömise tseremoonias kombineerusid kiriklikud ja sõjalised jooned). Rüütlieetika 3 põhimõtet: ustavus, vahvus ja sangarlikkus.
2 kevad - suvine kahevõitlus 1990. aasta kevadel olid Eesti krone trükkivad masinad käivitatud, kuid sama aasta sügisel oleks need koduste taksituste tõttu võinud ka seiskuda.

2 lääne – Euroopa munkluse väljakujunemise teist staadiumi iseloomustab põhimõtteline uuendusliikumine, mis sai alguse 10. saj-l, kuid jõudis haripunkti ales 11. saj lõpul.
287 – 133 ekr oligi „tugevate pleibeide“ aeg. Selle perioodi ajal oli vanarooma vabariik ka sõjaliselt kõige aktiivsem/edukam, samas kodanike olukord muutus kehvemaks.
27ekr - 14pKr Traianus-Vana-Rooma keiser 98eKr-surm Traianus andis 112.aastal välja edikti,mille järgi tuli surmata kõik,kes avalikult tunnistasid või toetasid kristlust.

265 ekr - kogu It R võimu all *R tõus korvi kaldale, emahunt imetas lapsi, karjus võttis nad oma hoole Vahemeremaade suurvõimuks: konflikt Kartaagoga, Puunia sõjad, alla.
218 - 201 eKr Hispaaniast läbi Gallia(Prantsusmaa) ja üle lpide Itaaliasse, purustas Rooma Cannae lahingus 216 eKr. 202 eKr said kartaagolased Põhja-Aafrikas lüüa.
250000 - 30000 elasid jääaegses euroopas ja aasias neandertallased(jässakad. Küttisid suuri imetajaid, matsid surnuid), kelle arengutase küündis nüüdisinimesteni.

2 punkti – Eesti territooriumile taheti tuua NSVL sõjavägi ning sooviti saada Eesti territooriumil kohad, kus oma sõjavägi panna ehk rajada seal oma sõjaväebaasid.
21 jaanuar - LouisXVI hukati 2 juuni- algas jakobiinide diktatuur 24 juuni- võeti vastu uus põhiseadus mida reaalselt kunagi ei rakendatud 13 juuli- tapeti jean-paul marat
264 - 133 eKr Aafrikas(foiniiklaste kolooniast välja kasvanud mereriik). Roomlased nimetasid kartaagolasi puunialasteks, nendega peetud sõdu Puunia sõdadeks.

220 - 222. Natsionaalsotsialistliku diktatuuri olemus: A) Sisepoliitikas: • Keelustati SKP; seejärel ka teised parteid ning kehtestati ühepartei diktatuur.
2016 – 21:39) http://windows.microsoft.com/en-us/windows/history#T1=era1 (22.05.2016 – 21:40) http://museum.ipsj.or.jp/en/computer/ (22.05.2016 – 21:42)
21 märts - Saksamaa nõudis Poolalt Danzigi vabalinna ja "Poola koridori" likvideerimist (loovutamist). 22. märts - Leedu loovutas Saksamaale Klaipeda piirkonna.

2 konsulit - Neile kuulus kõrgeim võim Keiser- täitis mitu ametit, mis kõik kokkuu riigis ja nad olid kõrgemad magistraadid tegid temast riigi tegeliku juhi.
2 rooma - makedoonaia sõda 200-197, kynoskephala lahing, rooma võit. 3 rooma-makedoonia sõda 171-168, algne makedoonia ja perseuse edu aga pydna all kaotus.
2900 – 2340 Tähtsamad linnriigid: Kiš, Uruk, Ur, Lagaš, Umma, Eridu, Nippur, Larsa jt. Nende elanikud rääkisid sumeri keelt ja kasutasid kiilkirja.

2 kasvandikku – Pakri Hansu-Jüri ja Ignatsia? Tänu sellele, et need 2 käisid rootsi kuniga juures, andis kuningas välja käsu 1687 luua igasse mõisa kool.
2 organisatsiooni – *täiskogu – kõikide liikmseriikide esindajad *nõukogu – kes juhtis rahvasteliidu tööd +Inglismaa, Prantsusmaa, USA, Itaalia ja Jaapan.
2 põllulappi – seal kus vili külvati ja üks kesa all. Kolmeviljasüsteemi rakendamisel olid põllud kolmes osas: suvi- ja talivilja külvialal ja kesa all.

29 mai - toimus preriaali ülestõus 25 juuni- inglaste ja emigrantide ebaõnnestunud dessant ? 10 oktoober- toimus rojalistide vandemjääri ülestõus.
2551 - 2471 eKr. Giza platoo koosneb Cheopsi (Khufu), Chephreni (Hafra) ja Mykerinose (Menkaura) püramiididest ning neid valvavast Suurest Sfinksist.
2005apr - ?Andrus Ansip 9)a)Inimõigused Eestis ja b)Eesti välispoliitika a)Kõigil inimestel on õigus säilitada oma etniline või usuline omapära.

275 – 215 valitses Sürakuusat ja suurt osa Sitsiiliast Hieron II. Esimeses Puunia sõjas (264 – 241) oli ta sunnitud astuma liitu roomlastega.
264 - 133,kodusõdade periood 133-30,varajane keisririik 30-235 p.Kr. roomalinn tekkis kesk- itaalias,tiberi jõe alamjooksul latiini maakonnas.
200 - 400 meest • Vene valged 50 000 meest • Välisabi Inglismaalt – alates detsembrist 1918 saabus Tallinna reidile Inglise laevastik.

212 - Caracalla andis oma ediktiga kõikidele rahvastele Rooma kodakondsuse (va orjad). Rooma imperaator nägi end kogu maailma valitsejana.
233 - st. 4. märtsil 1865 vannutati ta teiseks ametiajaks Ameerika Ühendriikide presidendiks; asepresidendiks sai senaator Andrew Johnson.
2200 - 2000 eKr, jagunemine preestrid) • Jagunes Alam- ja Ülem- • Talupojad, allautatud riigi ran teineteisest sõltumatuks Egiptuseks.

264 - 133ekr- pärast it vall tüli mitu am korraga aga võimu täht ei kartaagogapid 3 sõda (puunia sõjad) I andnud aga tegi R juhi.
26 september - Ajalehes "Edasi" esitatakse IME projekt (Kallas, Made, Savisaar, Titma) • 12. detsember – Asutati Eesti Muinsuskaitse Selts.
26 riigist - kokku 11 500 meest, eestlasi s.h. 2000. USA, Inglismaa ja Prantsusmaa tarnisid Soomele tanke, lennukeid ja muud sõjavarustust.

2 tunded – emotsioonid, adrenaliin, põnevus, rõõm, kurbus, pisarad jne. 3 TAHE – sinu otsuste tegemine lähtub su hingesfäärist.
2010 novembri - detsembri jooksul keskendusid Obama ja 111. Kongress Bushi ajutistele maksuvähendamisele, mis pidid aasta lõpuks aeguma.
2350 - 2150 e.K.r allutati sumerid semiitlikue Akkadile ja seejärel sadakond aastat Iraanist sissetunginud guttide ülemvimule.

2575 - 2130 eKr). Suur püramiid kaalub umbes kuus miljonit tonni, mis on niisama palju, kui kõik Euroopa katedraalid kokku.
23 aprill – Rudolf Höss annab korralduse hukata 10 vangi näljutamise teel 6 juuni – Saabusid esimesed Tsehhi poliitvangid.
264 – 241 esimene Puunia sõda Rooma vastu lõppes lüüasaamisega merel ja Sitsiilia valduste loovutamisega Roomale.

274milj - >1900 423milj Thomas Robert Malthuse ülerahvastatuse teooria (malthusianism). ülerahvastatuse teooria- prob.
2700 - 2200a. eKr) pärinevad kuningate võimu ja jumalikkust kehastavad suured püramiidid Memphise lähedal Gizas.
245 - 246) Teiselt poolt on räägitud, kuidas Franciscuse pöördumine oli seotud kokkupuutega pidalitõbistega.

272 ekr – Rooma linnriik oli suutnud enda kätte haarata terve Apenniini poolsaar, seejärel Sitsiilia ja Kartaago.
250 000 – 30 000 a t Kõneoskus, suured ulukid, elu koobastes ja onnides, esimesed USU märgid; kogukondlik liik.
2640 - 2155). Kokku 515/485 aa. III dünastia: 2778-2723 (Hornungi järgi: 2640-2575), 55/65 aa. – Džoser, Hu

218ekr - 201eKr Hannibali juhtimisel tulid Kartaagolased koos sõjaelevantidega üle Alpide, kus paljud hukkusid.
29 eraldi on 19.06.1932. aastal korraldatud vaimulik laulupäev, kus osalesid kiriku- ja ümbruskonna koorid, Vara
221 - 210 e.Kr. Keiser Shi Huangdi ühendas Hiina ja hävitas feodalismi, alustati hiina müüri ehitamist.

265 - 133 eKr – Sõjad Kartagoga, ehk Puunia sõjad  1. Võitlus käis peamiselt merel ja Sitsiilias.
2900ekr – silpkiri (märk tähistab silpi), 1500ekr – tähestikuline kiri (märk tähistab häälikut).
227 - 254. ◊ Allikaanalüüsi harjutamiseks vastake kirjalikult ülesande nr 3 küsimustele (lk 88)

2340 - 216 Akadi suurriik- keel ühendati, Sargon vallutas kõik linnriigid ja rajas esimese suurriigi.
200k - 30k a. e.m.a. Esimene neandertallase luustik leiti 1856. aastal Saksamaalt Neanderi jõe orust.
2650 - 2100 eKr.)- see oli Egiptuse sisemise ühtsuse ja valitsejate võimu ning sutoriteedi kõrgaeg.

21 september - kokku tuli uus esindajatekoda: Konvent 22 september- konvent kuulutas prantsusmaa vabariigiks.
2134ekr - 2040eKr Nõrgad valitsejad Nomarhid võitlesid suurema võimu eest Üleujutused Keskmine riik
235 - 284 segadused, sagedased riigipöörded viisid kodusõdadeni ja keisrite kiire vaheldumiseni.

265 - 264 langes viimane seni veel Roomast sõltumatu linn Etruski linn Volsini, rooma võimu alla.
264 - 146 eKr – 3 puunia sõda kartaagoga ülemvõimust vahemerel, lõppesid rooma võiduga.
2650 - 2130 a. eKr), Keskmine riik (u. 1950 - 1650 a. eKr) ja Uus riik (u. 1550 - 1075 a. eKr).

218 - 201 eKr II Puunia sõda: 218 eKr - Hannibali retk üle Alpide ja sissetung Itaaliasse.
284 - 476. 17.04.753 eKr - Rooma linna asutamise aeg (peaaegu kindlasti on see vale daatum).
298 – 290 III samniidi sõjas moodustus samniitide, gallide ja etruskide liit Rooma vastu.

264ekr - 241eKr Roomlased võtsid ning said omale Sitsiilia ja hävitasid Kartaago laevastiku.
20 juuni - kuningas püüdis põgeneda, kuid tunti Varennes'i ära ning toodi pariisi tagasi.
20 sajandil on nende meelsus sionistlik (marurahvuslik). Soov oli palestiinas luua oma riik.

20ndatel – 30ndatel oli tõesti terve hulk ajaloolasi, kes sellesse teooriasse uskusid.
240 cm - ni, saba pikkus 60–90 cm-ni, mass 180-227 kg. Kere on sale, isegi kiitsakas.
287 - 31 hiline periood Hilise vabariigi ajajärgul hakkas Rooma ajama vallutuspol.

25dets 1991 - loobus gorbatšov NSVL presidendi ametist ja teatas riigi laialisaatmisest.
27 aprill - SS-laste komandör Heinrich Himmler annab korralduse ehitada koonduslaageri
2 kaljut ehk H sambad (Gibraltar ja Ceuta) 11. Ära tuua hesperiidide kuldsed õunad.

21märts - 17, juuli mitu suurt pealetungi, mis ei toonud edu, kaotati 700 000 meest.
2200 - 2000 a eKr tungisid arvatavasti kreeklaste esivanemad Balkani poolsaarele.
223 - 228 • A.Pajur.,T.Tannberg.Eesti ajalugu II. 20.sajandist tänapäevani.

24 tõsi - Hruštšov oli esialgu Kuuba toetamise küsimuses äraootaval seisukohal.
2 pronksiaeg - vanem pronksiaeg (u 1800-1100 eKr) 3 noorem pronksiaeg (u. 1100-500 eKr)
2200 - 2000 kreeklaste Väike-Aasiasse. Suhtlemine lahingus hävitavalt lüüa.

2575ekr - 2134eKr Püramiidide ajastu Arhitektuuri ja kunsti areng Hieroglüüfid
284 - 395 bürokraatia võimu, kärpis senati tähtsust ja kodanike vabadust.
227 - 241 Sassaniidide Uus-Pärsia. &37 alistavad riigi araablased kiseks.

258 - 289. Avita 2001. • Vidal-Naquet, P., Must kütt ja Ateena efeebia.
21a - lt feodaal norruk rüütliks ja ta sai kõik vajalikud eesõigused.
2 blokki – vasakpoolsed ning demokraadid . vastavalt jaotati ka ametikohad.

21 märts - 17 juuli tegi Saksamaa mitu edukat pealetungikatset Läänerindel.
27saj lõpul - 26 saj alguses, kuningad hakkasid otsimateisi püramiidi variante.
2839 - 101 www.muis.ee Helme Maarja kiriku varemed Autor: Katrin Priilaht

2 instinkti - inimene üritab end säilitada ja inimene on loomult sotsiaalne.
202 ekr – roomlased purustasid Põhja –Aafrikas Zama lahingus Kartaago
280 kirja - --->720 – 5000 kirja aastas 12.saj algus ---->13.sajandi algus

2periood - rüüsteretked ridalasse ja sakalasse, sakslased rikkusid rahu.
2 konsulit - kõrgema tsiviilvõimu kandjad, sõjaajal juhatasid vägesid.
2200 - 200 eKr – kreeklaste esivanemad indoeurooplased Balkani p-s

253 – tungisid frankide ja alemannide hõimud üle Gallia piiri.
2800 - 500 eKr langes Saaremaale meteoriit ja tekkis Kaali kraater.
29sept – 1855 1710. aastal vallutati kogu Eesti ala Venemaa poolt.

2 kuningat – sõjaväe ja usuelu • 6000 kohtunikku valiti juhtijad.
20 ekr - 235 pKr valitsusajal pikk rahuperiood, majanduse õitseng.
216 ekr - Cannae lahing - Rooma kaotas konsulite erimeelsuse tõttu.

250 - kilogrammilise pommiga varustatud lennuki USA laeva pihta.
2 föderatsioon – liitriik (VP), Konföderatsioon – riikide liit (DP)
234 - 238 Lindpere H. „MRP - raske ülestunnistus“ lk. 150

27 juuni - kuninga käsu liitusid ka teised seisused rahvuskoguga.
2600 - 2400 BC Rollright Stones Little Rollright, Oxfordshire
2 november - loodi direktoorium, kehtima hakkas kolmas põhiseadus

284 - 476 pKr – hiline keisririigi ehk dominaadi periood.
2007 aastast on noortekotkaste peavanema kohusetäitja Silver Tamm.
216 ekr – Hannibal purustas Cannae lahingus Rooma sõjaväe.

2 seisus - aadlikud. Maksuvabad, aga pidid teenima sõjaväes.
274 - 277 http://iims.silver.pri.ee/index.php?leht=kronol
2 ühiskondlik – poliitilised teooriad Inglise revolutsiooni ajal

2060 - le neist prii kooli kuni ülikooli lõpetamiseni.
27 juuli - 9. termidoori riigipöördega kukutati jakobiinid
238 – märgiti franke esimest korda rooma allikates.

20 000 - meheline nn Sinine leegion puruks NSV Liidus.
23 sajandil e. Kr. asutasid sumerid linna nimega Kadingiri.
2 konsulit – kõrgeimad magistraadid, sõjaväe juhid.

20autonoomiaaeg soomes – Soome Vene suurvürstiriigina 1809-1917.
2200 - 2000 eKr Balkani ps kreeklaste esivanemad.
220 - 222. Lähiajalugu XII klassile; lk.68-69.

27 ekr - 284 pKr. 4. Dominant - hiline keisririik.
24 veebruar – realistid osalesid sündmustes palju.
2334 - 2193 eKr rajasid Semiidid Akadi riigi.

2340 - ni on Sumeri linnriigid jube tähtsad.
26 veebruar – Birkenaus lood mustlasperede laagrid
2 märts - algas napoleoni sissetung itaaliasse

264 - 241 eKr puudus roomlastel laevastik.
264 - 241 eKr. Merel ja Sitsiilia saarel.
2700 – 2200 eKr. • Suured püramiidid.

235 - 284 keisrite kiire vaheldumiseni.
2 periood - 9 saj. Algus kuni 11 saj. Algus.
2 kuud on kujunenud küllaltki reegliks.

250 - 380 cm) troopiliste kõrbeteni.
264 - 241 eKr toimus I Puunia sõda.

27nov - tartus 1rahvaasemike koosolek.
22 november – Toimus esimene mahalaskime.

2 eepost – maailma ühed mahukaimad.
2 põltsam - Jürjo, I. (2012). Keskaeg.
20 põltsam - Jürjo, I. (2012). Keskaeg.

21 põltsam - Jürjo, I. (2012). Keskaeg.
240 - 80 eKr on proosa kõrgaeg.
2 teemat on uurinud C. Levi-Strauss.

2340 - 2160a eKr Akadi suurriik.
265 - kogu Itaalia Rooma võimu

27mai - 15juuni Reimsi lähedal.

265 - 30 eKr hiline vabariik.
2650 - 2130 eKr – Vana riik.

242 - palgaarmee hiilgeaeg)
Vote UP
-1
Vote DOWN
2 diskoajastu – J. Travolta “Laupäevaõhtune palavik” (1977). Ansamblid Led Zeppelin ja Yes – sarnane sümf.
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto