Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


18.Harjutustest (1)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on pildil valesti ?
 • Kui töötab laeva ankruseadmega ?
 • Mis on viirutatud osade tähendus ?
 • Mis on kujutatud pildil ?
 • Kuidas nimetatakse pildil kujutatud luugikatet ?
 • Kuidas nimetatkse sõlme ?
 • Milline laeva paneb välja pildil kujutatud päevamärgid ?
 • Millist laeva näeb madrus-vaatleja ?
 • Milline laev paneb öösel välja pildil kujutatud tuled ?
 • Mida tähendab signaal ?
 • Milline laev panev välja pildil kujutatud märgid ?
 • Milline laev paneb välja pildil kujutatud signaallipu ?
 • Mis on kursinurk ?
 • Milline laeva järgmisest loetelust annab sellist signaali ?
 • Miks viibutab väikelaevnik käsi ülesse-alla ?
 • Mida tähistab juureolev IMO sümbol ?
 • Mis juuresolevast nimekirjast kuuluvad päästepaadi varustuse hulka ?
 • Mis tüüpi päästepaat on kujutatud fotol ?
 • Mis kujutab vette kukkunud inimesele suurimat ohtu ?
 • Miks kasutatakse vaieris looduslikust või sünteetilisest kiust südamiku ?
 • Milleks on vajalik laeval SART ?
 • Mis on kujutatud pildil ?
 • Kuhu paigutatakse IMO sümbol ?
 • Millal on laev merekõlblik ?
 • Kuidas võib tekkida selline vaierei kahjustus ?
 • Millist tüüpi laeva on kujutatud pildil ?
 • Millist liiki kaupa veab RO-RO-tüüpi laev ?
 • Mida tähistavad numbrid laeva pardal ?
 • Kuidas nimetatakse joonisel tähistatud ruume laeval ?
 • Kuidas nimetatakse fotol kujutad rooli tüüpi ?
 • Kes on tekimeeskonna pealik ?
 • Milleks on laeval ballastsüsteem ?
 • Milline vaier on kõige painduvavam ?
 • Mida nimetatakse laeva püstuvuseks ?
 • Mis on laeva uppumatus ?
 • Millistes ühikutes järgnevast loetelust mõõdetakse laeva lastimahutavust ?
 • Millised näitajad mõjutavad laeva püstuvust ?
 • Millised näitajad iseloomustavad laeva juhitavust ?
 • Mida nimetatkse laeva autonoomsuseks ?
 • Milleks on laeval kogunemis- ja päästejaamad ?
 • Mis on kõige olulisem, et ohuolukorras ellu jääda ?
 • Mis tüüpi päästepaat on fotol ?
 • Millised esemed järgnevast loetelust kuuluvad päästepaadi varustuse hulka ?
 • Milline teguviis on õige ?
 • Kus võivad asuda laeval normaaltingimustes päästevestid ?
 • Mis on kujutatud pildil ?
 • Kuidas kinnitatakse laeva pardal päästeparv ?
 • Milline on valgusega antav hädasignaal ?
 • Millised on merel kasutatavad pikkusühikud ?
 • Millega mõõdetakse tänapäeva laevadel kiirust ja meresügavust ?
 • Millist suunda näitab Maa pinnal magnetkompass ?
 • Millistes ühikutes määratletakse tavaliselt tuule suund merel ?
 • Mis on kursinurk ?
 • Milline laeva paneb välja sellised tuled ?
 • Mida näitab pildil kujutatud poi ?
 • Millal peavad laeval olema süüdatud käigutuled ?
 • Milline laeva paneb välja juuresoleval skeemil kujutatud päevamärgid ?
 • Mis on välja pannud sellised tuled. Millise laevaga on tegemist ?
 • Milline on signaal „üldine hädaoht” ?
 • Kust saab laevapere liige teavet oma kohustuste kohta laevahäire puhul ?
 • Millised signaallipud heiskab hädasolev laev ?
 • Milleks on vaja viia laeva mahajätmisel päästevahendile SART ?
 • Mida tähendab laeval juuresolev leppemärk ?
 • Mida tähedab juuresolev leppemärk ?
 • Milline on õige tegevuste järjekord, kui olete asunud päästeparvele ?
 • Kus on kõige lihtsam leida käsitulekustuti kasutamisjuhendit ?
 • Mida tähistatkse juuresoleva sümboliga ?
 • Mis võivad põhjustada laeval tulekahjusid ?
 • Mida teed, kui avastad tulekahju ?
 • Millist käsitulekustutit kasutad süttinud prügikorvi kustutamiseks ?
 • Milliseid tulekahjude avastamise meetodeid kasutatakse laevas ?
 • Milliseid tulekustutuse süsteeme kasutatakse laevadel ?
 • Millised esemed järgnevast loetelust kuuluvad tuletõrjuja varustusse ?
 • Mida tähendab juuresolev märk ?
 • Millal peab saama töötaja tervise- ja ohutusalase juhendamise ?
 • Mida tähendab juuresolev märk ?
 • Mida tähendab juuresolev märk ?
 • Milline vaieri diameetri mõõtmine on õige ?
 • Kuidas nimetatkse esemeid ?
 • Mis on kujutatud pildil ?
 • Kuidas nimetatakse pildil kujutatud eset ?
 • Kuidas nimetatakse noolega osutataud ankrupeli detaili ?
 • Millised asjad puuduvad maabumistrepi juures ?
 • Millal heisatakse laeval riigilipp ?
 • Kui suur on pildil kujutatud laeva süvis vööris ?
 • Mis on laeva kurss ?
 • Mis on kujutatud pildil ja milleks teda kasutatakse ?
 • Mis on kujutatud pildil ja milleks seda kasutatakse ?
 • Mis on kujutatud pildil ?
 • Milliste mehanismide või vahenditega töödeldakse laeva metallpindu pärast rooste mahakloppimist ja enne värvimist ?
 • Millele viitab sümbol ankrust allpool ?
 • Kuidas nimetatakse pildil kujutatus seadet ?
 • Millised esemed järgnevast loetelust kuuluvad päästepaadi kohustusliku varustuse hulka ?
 • Milleks onlaeval liiniheite seadmed ?
 • Mida tähistab juuresolev IMO sümbol ?
 • Kuidas nimetatakse pildil kujutatud Hulli ankru osi ?
 • Mitu minutit enne vahiteenistuse algust madrus tuelb roolikambrisse ?
 • Mida see lipp tähendab läheduses sõitvale laevale ?
 • Mida see ala tähendab sildumisel osalevale madrusele ?
 • Kuidas seda nimetatakse ja milleks seda kasutatakse ?
 • Milline laeva liigub läheduses ?
 • Millal heisatakse ja millal langetatakse Eesti laevaregistrisse kantud laevadel eesti lipp ?
 • Kuidas nimetatakse vahendeid ja milleks neid tarvitatakse ?
 • Kuidas tagatakse laadluugi veetihedus ?
 • Millisteks tähtaegadeks on võimalik sõlmida meretööleping ?
 • Millega tegeleb vaadeldav laev ?
 • Millised on meretöölepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid ?
 • Milleks kasutatakse Beauforti skaalat ?
 • Kuidas nimetatkse joonisel kujutatud poolhaagise kinnitusvahendeid eesti keeles ?
 • Millele viitab juuresolev ohtliku kauba sümbol ?
 
Säutsu twitteris
Madrus .
Harjutustest
1. Millist lasti veab pildil kujutatud laev
.......................................................................
......................................................................
2. Millised näitajad iseloomustavad laeva asendit veepinna suhtes
a..............................................................b..........................................................
3. Mida tähendavad kirjed laeva pardal
..................................................................
...................................................................
...................................................................
..................................................................
...................................................................
................................................................................................................................................
4. Mida nimetatakse laeva ujuvuseks
Ujuvus on laeva võime püsida määratud
asendis vee peal, kandes ettenähtud lasti
5. Mis on laeva püstuvus
Laeva püstuvuseks nimetatakse võimet
vastupanna laeva tasakaalu asendist
hälvitavatele jõududele ja pöörduda pärast
nende jõudude lakkamist tagasi
lähteasendisse.
6. Nimeta joonisel numbritega tähistatud esemed!
 • Sildumis ots
 • viskeliin
 • pollar
  7. Kuidas nimetatakse numbritega tähistatud laeva ruume
  1 mootori ruum 2 trüm 3.....................................
  4 vöör 5 sild
  8. Nimeta McGregor –tüüpi lastiruumi luugi detailed
  1..juhtpult................2.................................................3 rullid
  4 ketid ....................5 luuk
  11. Mida väljendab mõiste „PANAMAX“
  Panamax balkeri suurus on limiteeritud Panama kanali lüüsi järgi.
  12. Mida veab laev, mille lasuruum on kujutatud pildil
  ...........................................................
  .........................................................
  13. Millisel eesmärgil kasutatakse laeval pildil kujutatud seadet
  Rooli nurga määramiseks
  ...................................................................................
  ..................................................................................
  ....................................................................................
  14. Kuida nimetatakse pildil kujutatud laeva ankruseadme osa ja milleks see on vajalik
  Ankrukett ühendatakse laevaga ketihalsi abil, mis võimaldab vajadusel keti hõlpsasti laeva küljest lahti anda.
  15. kuidas nimetatakse laeva ankruseadme numbritega tähistatud osasid
  1.........................................................
  2..........................................................
  3.........................................................
  4..........................................................
  5.........................................................
  6..........................................................
  7..........................................................
  8..........................................................
  16. Milleks on vajalik sildumisseadem osa, mis on tähistatud numbriga „5“
  ......................................................................
  ......................................................................
  .....................................................................
  .......................................................................
  .....................................................................
  17. Kuidas nimetatakse noolega tähistatud seadet ja milleks on vajalikud fotol oranžiga värvitud detailid
  ........................................................................
  .......................................................................
  ..........................................................................
  ...........................................................................
  18. Kas mardus toimib õieti, selgita
  ....................................................................
  ......................................................................
  .....................................................................
  ..................................................................
  .................................................................
  ....................................................................
  19. Kas selliselt paigaldatud trossistopper peab pinge all olevat trossi kinni
  ..............................................................................................................................................
  20 Milline on õioge trossilukkude paigutus
  21. Mis on pildil valesti
  ................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
  22. Miks peab pingutatid otsa vintsikopalt maha võtma ja kinnitama pollarile
  ................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
  23. Kuidas nimetatakse Farelli-tüüpi lastiseadmel numritega tähistatud osasid
  1........................................................................2....................................................................
  3........................................................................4.....................................................................
  5........................................................................6..............................................................
  24. Nimeta kraana osad
  ..............................................................................
  .............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ...........................................................................
  .........................................................................
  ...........................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ............................................................................
  ...............................................................................
  .............................................................................
  .............................................................................
  ...........................................................................
  25. Mis on kujutatud pildil ja milleks seda kasutatakse
  .....................................................................................
  .....................................................................................
  .....................................................................................
  .......................................................................................
  26. Milleks on vajalik pildil kujutatud seade
  ...........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  ..........................................................................................
  27. Mis on pildil valesti?
  ..............................................................
  .............................................................
  ...............................................................
  .............................................................
  .............................................................
  ..............................................................
  ..............................................................
  28. Milleks kasutatakse pildil kujutatud vahendit
  ..............................................................................
  ..........................................................................
  ..........................................................................
  ............................................................................
  29. Milleks on laeval kuivendussüsteem
  ................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
  30. Laeval tulekahjude avastamiseks kasutatakse
  1.................................................................................................
  2.................................................................................................
  3.................................................................................................
  4...............................................................................................
  31. Laeva lastiruumi ettevalmistamiseks laadimiseks tehakse
  .............................................................................................................
  ................................................................................................................
  ...............................................................................................................
  32. Mida tähendavad märgid kaubakastil
  .....................................................................
  .......................................................................
  .........................................................................
  ......................................................................
  .........................................................................
  ..........................................................................
  33. Millist
 • 79% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  18 Harjutustest #1 18 Harjutustest #2 18 Harjutustest #3 18 Harjutustest #4 18 Harjutustest #5 18 Harjutustest #6 18 Harjutustest #7 18 Harjutustest #8 18 Harjutustest #9 18 Harjutustest #10 18 Harjutustest #11 18 Harjutustest #12 18 Harjutustest #13 18 Harjutustest #14 18 Harjutustest #15 18 Harjutustest #16 18 Harjutustest #17 18 Harjutustest #18 18 Harjutustest #19 18 Harjutustest #20 18 Harjutustest #21 18 Harjutustest #22 18 Harjutustest #23 18 Harjutustest #24 18 Harjutustest #25 18 Harjutustest #26 18 Harjutustest #27 18 Harjutustest #28 18 Harjutustest #29 18 Harjutustest #30 18 Harjutustest #31 18 Harjutustest #32 18 Harjutustest #33 18 Harjutustest #34 18 Harjutustest #35 18 Harjutustest #36 18 Harjutustest #37 18 Harjutustest #38 18 Harjutustest #39 18 Harjutustest #40 18 Harjutustest #41 18 Harjutustest #42 18 Harjutustest #43 18 Harjutustest #44 18 Harjutustest #45 18 Harjutustest #46
  Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
  Leheküljed ~ 46 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-01-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 20 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor vanameremees Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Madruse harjutustest
  Madruse harjutustest , test , eksam , küsimused

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (1)

  bandres profiilipilt
  bandres: rahul
  15:00 20-03-2016


  Sarnased materjalid

  52
  docx
  Madruse eksami piletid 2016
  34
  docx
  Laevade ehitus eksam
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  32
  doc
  Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused
  252
  doc
  Merekool praktika aruanne tüürimeestele
  103
  doc
  Meresõiduohutus ja laeva juhtimine
  5
  doc
  Laeva ekspluatatsioon eksam

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun