Facebook Like
Hotjar Feedback

10.klassi ajalugu terve aasta peale (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida juhtis ateena miks, kelle vastu ?
 
Säutsu twitteris
AJALOO ÜLEMINEKUEKSAM
I OSA
I VANA-KREEKA AJALUGU
Viited
 • Kaardid lk 30 ja 33
 • ,,Üldajalugu´´ peatükid 1, 3 (vaata ka lk 24-25)

Teemad
* polis ehk linnriik
 • Kreeta ja Mükeene varajased kõrgkultuurid (nende dateerimine, kirjeldus ja võrdlus)-

MÜKEENE KULTUUR
MINOILINE KULTUUR
 • 1600-1100 eKr
 • Kreekas
 • Losse ümbritsesid kükloopilised ehk hiiglaslikud müürid
 • Mükeene Lõvivärav
 • Võimu keskuseks kujunes loss, eelkõige Mükeene
 • 2000-1400 eKr
 • Kreetal
 • ühiskond oli rahulik
 • sõjalised kunstiteosed puudusid
 • ühiskonna keskpunktiks olid lossid ( Knossos )

 • Tsivilisatsiooni tõus ja kreeklaste kolonisatsioon (ümberasumine?) Vahemerel ja Mustal merel-
Keskuseks kujunesid linnriigid , mis olid üksteistest sõltumatud ja rivaalitsesid: Sparta , Ateena , Korintos , Mileetos js Sürakuusa. Sel ajal kujunes aristokraatlik võim (ehk suurmaaomanikud) ja orjandus. Lisaks olid hellenitel ülekreekalised religioossed keskused: Delfi ja Olümpia. Sel perioodil tihenesid ka kontaktid Idamaadega ning loodi kreeka alfabeetfoiniikia tähestiku põhjal.
 • Sparta linnriik ja Ateena linnriik (ühiskondlik struktuur ning ühiskond, ning lühike ülevaade valitsemisest)-

SPARTA ARISTOKRAATIA
ATEENA DEMOKRAATIA
 • aristokraatlik
 • sõjakas rahvas
 • pidevalt konfliktides naabritega
 • riigi eesotsas oli kaks päritava võimuga kuningat
 • elanikkond jagunes kolmeks (spartiaadid, periogid, heloodid)
 • demokraatlik (kuigi alguses oli aristokraatlik)
 • inimesed olid seaduste ees võrdsed
 • võimutäius oli rahvakoosolekul
 • valitseti otsese demokraatia põhimõtte alusel

 • Lühikene ülevaade Kreeka jumalatest ja templitest. Olümpiamängud ja teised võistlusmängud (lk 24-25)-
Kreeka jumalad olid antropomorfsed, keda kujutati perekonnana. Hellenite (ehk kreeklaste) religiooni iseloomustab polüteism (religioon, kus on rohkem kui üks jumal), kus austati nii ülekreekalisi kui ka piirkondlikke jumalaid. Enamus pantheonist (ehk jumalkonnast) elas mütoloogia kohaselt Põhja-Kreekas Olümpose mäel. Pühamu koosnes templist ja/või altarist. Jumalate teenimise eest hoolitsesid preestrid ja preestrinnad, kes ei moodustanud omaette seisust (valitav või päritav amet). Tempel ehitati kolmeastemlisele alusele, ümber hoone kulges sammastik.
Kehalise ja vaimse harimisega tegutseti gümnaasionis (spordiväljak+pesemis- ning riietusruumid). Igas linnriigis toimusid igal aastal sportmängud (ohverdus jumalale - erinevus tänapäevaga). Ent tuntuimaks on jumal Zeusi auks toimunud võistlused Olümpia linnriigis. Spordimängude ajaks kehtestati rahu (ekeheiria, 1-3 kuud), et atleedid saaks turvaliselt tulla ja tagasi pöörduda. Osalesid ainult meessoost hellenid . 5.saj koostati olümpiavõtjate nimekiri, mis ulatus aastasse 776 eKr. Olümpiaalad: kettaheide, maadlus , jooks(auväärseim oli 42km-ne maraton), kaugushüpe ja kaarikusõit. Pierre De Coubertin taastas olümpiamängude traditsiooni, ‘’moodsate olümpiamängude isa’’. Esimesed modernsed olümpiamängud toimusid 1896. a Ateenas. Martin Klein oli esimene eestlane, kes sai olümpiamängudel medali (hõbe) Stockholmis 1912. a maadluses.
 • Aleksander Suure vallutusretk ja selle tagajärjed. Hellenistlikud suurriigid ja ühiskondlik korraldus (valitsemine, valitseja austamine, sõjavägi)-

4.sajandil läksid Kreeka linnriigid Makedoonia võimu alla ( kreeklased ise mängisid trumbid kätte). Aastatel 336-323 eKr oli Makedoonia valitsejaks Aleksander Suur (võttis valitsemise üle kui oli 20 aastane). Ta oli antiikmaailma suurim vallutaja, alistades Pärsia impeeriumi (Väike- Aasia , Süüria, Palestiina , Egiptus , Mesopotaamia , Iraan). Vallutussõjaga algas kreeklaste väljaränne ning kreeka kultuuri levik Idamaades , mistõttu toimus kreeka kultuuri ja idamaade traditsioonide põimumine.Seda ajajärku nimetatakse HELLENISMIPERIOODIKS, mis kestis 4.-1.saj eKr. Pärast Aleksandri surma lagunes impeerium kolmeks:
 • Egiptus (Ptolemaios)
 • Seleukiidide riik
 • Makedoonia
  Riik jagunes diadohhide (kr k järglaste) vahel, “Kõige väärikamate”. Aleksander suri Babüloni linnas. Hellenistlikke riike valitsesid monarhid (ainuvalitsejad), kes nõudsid jumalikku asustust. Sõjavägi ei koosnenud enam linnriigi kaitsevatest kodanikest, vaid palgasõduritest (kreeklased ja makedoonlased). Tähtsaimaks teaduskeskuseks väljaspool Kreekat Aleksandria linn Egiptuses, kus asus muusade tempel Museion , mille juures oli raamatukogu. Religiooni ilmusid muud jooned: vanad jumalad jäid alles, nende kõrval austati ka paljusid idamaiseid jumalaid (näiteks Egituses jumalanna Isis).
  Ajaloolised isikud
  • Perikles - demokraatliku Ateena kõrgaeg oli tema valitsusajal (5.saj)
  • Zeus - peajumal
  • Apollon - tema templis (Delfis) ´´tema käest´´ käisid inimesed end vaevavatele küsimustele vastust otsimas
  • Athena - tarkuse- ja sõjajumalanna
  • Aleksander Suur- oli Makedoonia (Kreeka linnriigid olid Makedoonia käes) valitseja aastatel 336-323 eKr (võttis valitsemise üle kui oli kõigest 20.aastane). Ta oli antiikmaailma suurim vallutaja, alistades Pärsia impeeriumi (Väike-Aasia, Süüria, Palestiina, Egiptus, Mesopotaamia, Iraan).

  Mõisted
  • Minoiline tsivilisatsioon - ehk Kreeta kõrgkultuur. 2000-1400 eKr. 2000 eKr jõuti Kreetal tsivilisatsiooni tasemele , kuningas Minose ajal. Selle ilme kujundasid linnad ja eriti linnades esile kerkinud lossid (tähtsaim ja tuntuim oli Knossos), mis olid kindlustamata rahulikuks elamiseks
  • Knossose loss- tähtsaim ja tuntuim loss, mis oli ühiskonna keskpunktiks. Samuti majandus-, usu-, kui ka poliitilise võimu keskuseks.
  • Mükeene lõvivärav- teada, kui kõige võimsama/hiiglaslikuma müüriga loss Kreeka tsivilisatsioonis (sellepärast kutsutakse ka Kreeka tsivilisatsiooni Mükeene kultuuriks )
  • hellen- ehk kreeklane . Hellenite poolt vallutatud alasid nimetati Helleaseks.
  • barbar- olid Vana-Kreekas kreeklastele (hiljem ka roomlastele) võõramaalased, kes kõnelesid arusaamatut keelt
  • aristokraatia- valitsemisvorm /-kord, kus võim kuulub päritavate eesõigustega üliklikule vähemusele, vastandub monarhiale ja demokraatiale. Klassikaliseks aristokraatlikuks riigiks oli Sparta.
  • alfabeet- tähestik
  • akropol - oli Vana-Kreekas linnriigi ehk polise keskele kaljukünkale ehitatud kindlus. Tuntuim on Ateena akropol
  • agoraa- turuplats
  • täieõiguslik kodanik Kreekas- põliselanikust meessoost isik, kes oli kodanik, piisavalt jõukas, vaba ja täisealine
  • rahvakoosolek- Ateena linnriigis olev valitsemis vorm, mis kogunes iga kümne päeva tagant agoraal, sinna kuulusid vabad täiskasvanud meessoost põliselanikud
  • spartiaat - vähemus (15%) aristokraatlikus Sparta linnriigis, kuid täieõiguslikud kodanikud (mehed), nende käes oli võim ehk nende õigus: valitseda riiki ja kohustus: kaitsta riiki
  • perioik- enamus (65%) aristokraatlikus Sparta linnriigis. Nad olid vabad, kuid poliitiliste õigusteta kodanikud, sõltusid spartiaatidest
  • heloot - ori Spartas
  • faalanks- jalaväe formatsioon. makedoonia omas polnud kodanikud, vaid palgasodurid. spartarastel olid oma kodanikud.makedoonlastel oli vaike kilp, polnud suurt vaja
  • türannia- oli inimene, kes oli kukutanud relvajõul endise valitsuse ja kehtestanud siis oma ainuvalitsuse
  • demokraatia- valitsemisvorm, mille tunnuseks on kodanikkonna osalemine poliitikas, võimude lahusus ja tasakaalustatus , seaduse ülimuslikkus ning inim- ja kodanikuõiguste austamine
  • Soloni reformid- ehk peale Soloni ümberkorraldustmuutus Ateena demokraatlikuks (oli aristokraatlik). 6 saj eKr. Ta kaotas võlaorjuse, muutis inimesed seaduste ees võrdseks ja lasi õigusaktid üles kirjutada(keegi ei tohtinud kedagi orjastada, rahvakoosolekud hakkasid tulema )
  • 10 strateegi - ehk kõige tähtsamad riigiametnikud . Neid oli 10, sest võim pidi olema jaotatud.
  • Ateena mereliit- see tekkis võitluses pärsia vastu, mis algul oli küll vabatahtlik, kuid peagi allutasid ateenalased tänu sellele liidule liitlased oma ülemvõimule, sõjaline liit, mida juhtis ateena miks, kelle vastu?
  • Peloponnesose sõda- 431- 404 eKr, sõda, mis haaras tervet Kreekat, kuid kus ateenlased said valusalt lüüa spartalastelt
  • Polüteism- usk paljude jumalate olemasolusse ja nende austamisse
  • antropomorfne- jumalad, kes olid inimesetaolised nii välimuselt kui iseloomult. Kreeka religioonile iseloomulik.
  • Olümpose mägi- sellel mäel Põhja-Kreekas elasid mütoloogia kohaselt jumalkond ehk pantheon ehk kreeklased arvasid, et seal elavad nendede jumalad
  • altar - pühamu üks osa, kus ohverdatakse
  • oraakel - ehk püütia ehk preestritar, kes vahendas jumala vastust
  • püütia- ehk oraakel ehk preestritar, kes vahendas jumala vastust
  • Hadese riik- kreeklaste arusaam surnute maailmast / siinpoolse elu lõpus mindi sinna ´´logelema´´
  • aasta 776 eKr- sinna maani ulatusid olümpiavõitjate nimekiri, mis koostati 5.sajandil
  • olümpiamängud- Pierre De Coubertin on oluline, sest tema taastas olümpiamängude traditsiooni ja teda kutsutakse moodsate olümpiamängude isaks. Esimesed nö modernsed olümpiamängud toimusid 1896.a Ateenas.
  • Hellenismiperiood - 4.-1. saj eKr. ehk kreeka kultuuri levik Idamaades, mistõttu toimus kreeka kultuuri ja idamaade traditsioonide põimumine
  • Museion- vana aja kuulsaim raamatukogu, mustade muusade tempel.
  • monarh- ainuvalitseja, kes nõudis jumalikku austust
  Aleksander Suure maailmariik ja hellenistlikud riigid (täienda joonist peale väljaprintimist õp lk 31 abil)
  II VANA- ROOMA AJALUGU
  Viited
  • Kaardid lk 34-37
  • ,,Üldajalugu´´ ja peatükid 6, 7, 8, 9 (ainult lk 46 ja 47, kuid vaata ka lk 50-51) ja 11 (lk 56)

  Teemad
  • Itaalia geograafilised olud ja rahvastik (võrdlus Kreekaga). Rooma linna rajamine ja kuningate aeg Roomas-
  Itaalia asub Apenniini poolsaarel, põhjas asub Alpi mäestik ja lõunas Sitsiilia saar (VÕRDLUS- Kreeka oli mägine ja sellepärast see riik ei olnud ühtne(seal olid linnriigid), aga Itaalias on vastupidi ehk ühtne riik). Erinevalt Kreekast on Itaalia pinnamood tasane ja põllumajanduseks sobiv. Geograafiline terviklikkus soodustas ühtse riigi tekkimist, kuid etniliselt oli ebaühtlane ehk oli rohkem kui üks rahvus (VÕRDLUS- Kreekas elasid kreeklased, aga Itaalias elasid lisaks roomlastele ka teised rahvad, kes ei pruukinud omavahel isegi mitte suguluses olla).
  Rooma linn/asula kujunes Tiberi jõe ääres umbes 10.saj eKr ja asus Latiumi maakonnas ( latiinid ). Rooma linn asutati aastal 753 eKr. Usuti , et selle asutajateks olid Romulus ja Remus. Legendi järgi valitsesid linna seitse kuningat, kellest kolm viimast olid etruskid . Viimane oli Tonquinius Superbus (samas, esimene oli Romulus, kes oli latiin ). 4.saj eKr rajati linna ümber müür, kuid enne seda oli rajatud juba kapitoolium (vt mõistet) ja foorum (vt mõistet).
  • Rooma vabariigi valitsemine. Rooma vallutused ja vallutatud alade valitsemine (vaata ka lisateksti lk 41) ning vallutussõdade tagajärjed ( orjad , talupoegade laostumine, elukutseline palgasõjavägi)-
  Sealne kodanikkond jagunes kaheks- patriitsid (vt mõistet) ja plebleid (vt mõistet). Roomlased nimetasid oma riiki res publica ’ks (ehk vabariigiks), mis hakkas tähistama vabariiklikku riigikorda. Riiki juhisid magistraadid (300 tk) ja senat . Tähtsamad ametimehed olid konsulid .
  Vabariigi periood möödus peaaegu lakkamatutes vallutussõdades. Edukas võitlus (gallide, samniidide, etruskide, kreeklaste vastu) kindlustas 264. a eKr Rooma ülemvõimu Itaalia üle. Võidetud linnad Itaalias said muniitsiumi staatuse (vallutatud alade elanikud said kodanikuõigused, sest siis hakkasid nt etruskid roomlasi usaldama ) või olid liitlased (ei maksnud makse, kuid täitsid sõjaväekohustust).
  2.saj alistati lõplikult Kartaago (läbi Puunia sõdade, neid oli 3 tk), mille tulemusel kinnistati võim
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  10 klassi ajalugu terve aasta peale #1 10 klassi ajalugu terve aasta peale #2 10 klassi ajalugu terve aasta peale #3 10 klassi ajalugu terve aasta peale #4 10 klassi ajalugu terve aasta peale #5 10 klassi ajalugu terve aasta peale #6 10 klassi ajalugu terve aasta peale #7 10 klassi ajalugu terve aasta peale #8 10 klassi ajalugu terve aasta peale #9 10 klassi ajalugu terve aasta peale #10 10 klassi ajalugu terve aasta peale #11 10 klassi ajalugu terve aasta peale #12 10 klassi ajalugu terve aasta peale #13 10 klassi ajalugu terve aasta peale #14 10 klassi ajalugu terve aasta peale #15 10 klassi ajalugu terve aasta peale #16 10 klassi ajalugu terve aasta peale #17 10 klassi ajalugu terve aasta peale #18 10 klassi ajalugu terve aasta peale #19 10 klassi ajalugu terve aasta peale #20 10 klassi ajalugu terve aasta peale #21 10 klassi ajalugu terve aasta peale #22
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 22 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2018-09-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 17 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor aglipp23 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Tegu on väga põhjaliku, aga tugeva kokkuvõttega, mis puudutab kümnenda klassi ajalugu terve aasta vältel.
  Teemadeks on: Vana-Kreeka ajalugu, Vana-Rooma ajalugu, islam, islami kujunemine, islami levik, araabiamaade kultuur, keskaegne Euroopa, ühiskonna põhijooned, Eesti muinasaeg, Eesti keskaeg.
  JA SEDA KÕIKE VÄGA PÕHJALIKULT :)

  ajalugu , kümnes klass , terve aasta materjal , Vana-Kreeka ajalugu , Vana-Rooma ajalugu , islam , islami kujunemine , islami levik , araabiamaade kultuur , keskaegne Euroopa , ühiskonna põhijooned , Eesti muinasaeg , Eesti keskaeg , ajaloolised isikud , mõisted , kümnenda klassi ajalugu

  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  50
  docx
  Ajaloo üleminekueksam 10 klass
  58
  odt
  10 -klassi ajalugu-üldajalugu
  176
  pdf
  Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
  88
  rtf
  Ajalugu 1 õppeaasta konspekt 10kl
  60
  rtf
  10nda klassi ajaloo konspekt
  35
  doc
  11-klassi ajalooeksam
  168
  doc
  Ajaloo mõisted ja isikud tähestiku järgi
  32
  odt
  10-klassi ajaloo eksamiks kordamine  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun