10. klassi geograafia KT küsimused & vastused - sarnased materjalid

suremus, sektor, iive, tööhõive, eluiga, linnastumine, rände, sündimus, suhe, aglomeratsioon, demograafiline plahvatus, plahvatus, asulad, tõuketegurid, keskmine eluiga, imikusuremus, lähte, tööpuudus, saldo, immigratsioon, loomulik iive, pidev, emigratsioon, maakera, töötus, infrastruktuur, hiidlinn, demograafia, suburbanisatsioon, megalopolis
Geograafia kontrolltöö rahvastik
3
docx

Geograafia kontrolltöö rahvastik

Geograafia kontrolltöö TS Rahvastik 1) Maailma rahvaarv, rahvaarvult 3 suuremat riiki 6,88 miljardit , Hiina India USA 2) Rahvastiku paiknemist mõjutavad tegurid • Pinnamood- mägedes tihedus hõre • Kliima(temperatuur, sademed, vegetatsiooniperiood)- troopiline kliimavööde(kuiv), lähispolaarne, ekvatorjaalne(sajab palju)- hõre asustus • Taimestik- kõrbe alal taimi kasvatada ei saa, metsaaladel hõre asustus • Mullad- vulkaani jalamitel viljakad mul...

Geograafia - Keskkool
69 allalaadimist
Geograafia KT-10 klass- Linnastumine
3
rtf

Geograafia KT, 10.klass, "Linnastumine"

1. Rahvaarv maailmas, selle jaotumine maailmajaoti. Maailmas on ~6,8 miljardit inimest. Rahvaarvu jaotumine maailmajaoti: Aasia 61% Aafrika 13% Euroopa 1 2% Ladina- Ameerika 8% Põhja- Ameerika 5% Austraalia ja Okeaania 1% 2. Rahvaarvu muutumist mõjutavad tegurid: a) sündimus - sündide arv 1000 elaniku kohta aastas b) suremus - surmajuhtude arv 1000 elaniku kohta aastas c) iive - sündimuse ja suremuse vahe(%o) d) migratsioonisaldo - sisse- ja väljarände vahe 3. Oskad arvutada sündimust, suremust, iivet(%o-des), nende võimalikud suurused maailmas. a)sündimus=sünnid*1000/rahvaarv väike 8%o Saksamaa, suur 48%o Afganistan b)suremus=surmad*1000/rahvaa...

Geograafia - Keskkool
64 allalaadimist
Geograafia kokkuvõtte 10-klass
8
doc

Geograafia kokkuvõtte 10. klass

Riikide arengutaseme näitajad. SKT- sisemajanduse kogutoodang. USD/ 1 in aastas. SKT on rahvamajanduse toodangu hulk rahalises väljenduses, mis on valmistatud antud riigi territooriumil aasta jooksul. GDP- gross domestic product HDI- Human development index/ inimarengu indeks. Koosneb üle 100-st erinevast näitajast (SKT, kirja oskus, arstiabi, haridus, puhkuse võimalus jne) näitab, millises riigis on hea elada. Mc´donaldsi index- näitab palju peab tegema tööd riigis ühe bigmaci jaoks. Eestis 30 minti, indias 2 päeva, Norra 10 minti. Tähtsamad rahvusvahelised organisatsioonid • EU- algselt majanduslik liit, hiljem ka poliitiline ja kaitse liit. • WTO- world tradeing organisation. Eesmärk elavdada maailma kaubandust ja alandada tollitariifi. • UN- united nations, ÜRO. Ühine...

Geograafia - Keskkool
185 allalaadimist
Geograafia 10-klass
3
doc

Geograafia 10. klass

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 1 Maarika Kolberg 10a Õ 10. klassi geograafia I kursus 2010/11 TÖÖLEHT nr. 2 1.Selgita rahvastikupoliitika olemust ja vajalikkust ning too näiteid. Rahvastikupoliitika on riigi sihiteadlik tegevus, et mõjutada rahva arvu, demograafilist koosseisu ja paiknemist. Enamasti mõistetakse rahvastikupoliitika all meetmeid, mis mõjutavad sündimust, suremust ning sise- ja välisrännet. Igas rahvastikupoliitika valdkonnas on kasutusel omad meetmed, kuid erinevates kultuurides on samale eesmärgile suunatud meetmed vägagi erinevad. Sündide arvu mõjutavate meetmetena kasutatakse maailmas näiteks lubatud abiellumisvanuse ja rasedusvastaste meetmete ja abordi kättesaadavuse reguleerimist, erinevaid kooselu reegleid, peretoetusi, lisapuhkusi nii emadele kui isadele, soodustusi töötamisel, teenuseid, aga ka trahve ja muid majanduslikke meetmeid. 2.Kirjelda tän...

Geograafia - Keskkool
70 allalaadimist
Geograafia 10-klassi konspekt
6
doc

Geograafia 10. klassi konspekt

... kaasaegne 5%) sem kui vanemaealisi 80 ja üle) Norra, Rootsi, sündimus) ühepalju UK, Jaapan LINNASTUMINE (urbaniseerumine) Linnade piiriks võib olla rahvaarv, aga ka inimeste tegevusalad(linnades peab olema teenindus esikohal). Tavaliselt on arenenud riikidele iseloomulik suur linnastumiseprotsent ja arengumaadele väike. Ladina-Ameerikas on ka linnaelanike protsent suur tänu marginaalsele rahvastikule. Marginaalne rahvastik-inimesed, kes hiljuti on maalt linna tulnud lootuses leida elu- ja töökoht. L-Am tulevad paljud inimesed linna tööle, aga neil puudub elukoht. Arenenud riikides elab üle 70% inimestest linnades. Arengumaadel alla 50%. ...

Geograafia - Keskkool
137 allalaadimist
Rahvastiku KT-ks kordamine
2
rtf

Rahvastiku KT-ks kordamine

Geograafia - Keskkool
28 allalaadimist
Geograafia 10-klassi materjal
2
docx

Geograafia 10. klassi materjal

...kem eluiga, väiksem sündivus, kõrgem linnastumine, kõrgem hõive teenustes ja madalam esmasektoris jne. 3. Milliseid riike nimetatakse Lõuna riikideks e Lõunaks ning millised on Lõuna riikide tunnused? Arengumaad e vähem arenenud maad, madalam haridustase, vähem rahvast linnas, väiksem hõive teenustes ja suurem esmasektoris, kõrgem sündivus ja iive, rohkem noori jne. 4. Millised on peamised ettevõtte paigutust mõjutavad tegurid (loetle)? Tooraine ja energia olemasolu ja lähedus. Tööjõud, selle hulk, kvaliteet ja hind. Tarbijate hulk ja lähedus e turg. Koostöö võimalused e aglomeratsiooniefekt. Teadusparkide olemasolu. Kapital. 5. Miks on tänapäeval suuremad tööstuskeskused koondunud sadamalinnadesse?Sadamalinnadesse on koondunud eelkõige esmasektor, metallurgia ja raskemasinaehitus. Veokulude kokkuhoid, sest enamasti veetakse...

Geograafia - Keskkool
59 allalaadimist
Maailma rahvastik ja demograafiline plahvatus
12
ppt

Maailma rahvastik ja demograafiline plahvatus

Geograafia - Keskkool
24 allalaadimist
Linnad-linnastumine
2
doc

Linnad, linnastumine

...eed. Rein-Ruhri tekkis tänu kivisöe leidumisele seal piirkonnas ja on tegu mitme keskusega linnastuga. Analüüsi nende paiknemist eri maailmajagudes ja kasvutempot, samuti kaugust rannikust. London asub Põhja-Euroopas ja on ranniku lähedal. Kasvutempo oli kõrge. Milliste tunnuste alusel määratletakse linna eri riikides? Elanike arvu alusel(kindel rahvaarv, vähemalt 5000); asulas hästi arenenud infrastruktuur(veevärk, kanalisatsioon, kool, apteek, hoteel vms); rahvastiku tööhõive; administratiivne piir(külad ja põllumaad ka), asula keskuse funktsioon. Seleta, miks tekkisid esimesed linnad just nendes piirkondades e. millised tegurid olid kõige olulisemad varaste linnade arengus? Esimesed paiksed asulad tekkisid seoses üleminekuga põlluharimisele. Eelkõige kaitseks võõraste eest, kuid ka üksteise abistamiseks hakkasid põlluharijad ...

Geograafia - Keskkool
518 allalaadimist
Geograafia
29
doc

Geograafia

...vaheliste ettevõtete arv antud riigis 4. Internetiühenduste ja kasutajate arv 5. Rahvusvahelised telefonikõned ja rahaülekanded 6. Riigi osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides Mõisted: agraar-, industriaal- ja infoühiskond, arengumaa ja kõrgelt arenenud riik, geograafiline tööjaotus, rahvusvaheline firma, globaliseerumine, SKT, inimarengu indeks, majanduse struktuur, primaarne, sekundaarne ja tertsiaarne sektor; 7 RAHVASTIK JA ASUSTUS 45. Analüüsi maailma rahvaarvu kasvu, selgita selle põhjusi ja selle tagajärgi; Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike (sündimus ja suremus suured). Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama XVIII sajandil peamiselt Lääne-Euroopa riikides, sest tänu meditsiini are...

Geograafia - Keskkool
57 allalaadimist
Kordamine 10-klassi geograafia üleminekueksamiks
6
doc

Kordamine 10. klassi geograafia üleminekueksamiks

...e sündimusega riigid. India, Nigeeria, Bangaladesh 5) Nimeta kaks tegurit, mis põhjustavad kõrget suremust arengumaades. a) Kõrget suremust arengumaades põhjustab halb arstiabi kättesaadavus. b) Kõrget suremust arengumaades põhjustab toidu ja joogivee puudus. 6) Lühendid ja nende tähendused. ASEAN Kagu-Aasia Riikide Assotsiatsioon WTO Maailma Kaubandusorganisatsioon NAFTA Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Assotsiatsioon OPEC Naftat eksportivate Riikide Organisatsioon 7) Vaata kaardilt õigeusu levikuala! Venemaa järgi saab ära tunda! 8) Nimeta Euroopa riigid ja nende pealinnad, mis ümbritsevad Läänemerd. Rootsi -> Stockholm Soome -> Helsingi Eesti -> Tallinn Venemaa -> Moskva Läti -> Riia Le...

Geograafia - Keskkool
84 allalaadimist
Ülevaade linnastumisest
2
doc

Ülevaade linnastumisest

Ülevaated linnastumisest Linnastumine ehk urbaniseerumine on linnade arvu ja suuruse kasv, linnaelanikku osatähtsuse maa rahvastikus suurenemine ja linnalise eluviise levimine. Linnastumist saab iseloomustada linnastumise taseme ja linnastumise tempode abil. Tänapäeval on arengumaades linnastumise tase madal. Linnastumise tempod on aga väga kiired, kuna inimesed loodavad leida linnadest tööd ja paremaid elutingimusi. Mõnedes arengumaades (nt Ladina-Ameerikas) toimub ülelinnastumine ja selle tagajärjel tekivad linnade äärtesse agulid ja slummid, seal on ka iive suur. Arenenud riikides on linnastumise tase kõrg, aga linnastumise tempod on aeglased, kuna inimesed juba elavad linnades ja linnad suurenevad vaid arengumaadest sisserändajate tõttu peamiselt, iive on väga väike või hoopis negatiivne. Linnastumine tekkis, sest inimestel oli suurem vajadus kaitse järele. Linnastumise protsess jagatakse kolmeks erinevaks etapiks. Esimene et...

Geograafia - Keskkool
180 allalaadimist
Demograafilise siirde teooria
30
ppt

Demograafilise siirde teooria

Demograafiline siire Elle Reisenbuk TDLi geograafiaõpetaja Tartu 1999 Demograafilise siirde teooria kirjeldab muutusi rahvastiku taastootmises - sündimuses ja suremuses. Taastootmise muutused põhjustavad rahvaarvu ja vanuskoosseisu muutumist. Demograafilise ülemineku käigus läheb iga inimrühm ajaloo jooksul traditsiooniliselt rahvastiku tüübilt üle kaasaegsele rahvastiku vaheldumisele. Demograafiline üleminek toimub koos industrialiseerumisega. Põlvkondade vaheldumine toimub kahe etapi kaudu: • demograafilise ülemineku esimene etapp ehk demograafiline plahvatus • demograafilise ülemineku teine etapp ehk rahvastiku vanan...

Geograafia - Keskkool
63 allalaadimist
Korralik konspekt geograafia riigieksamiks
19
doc

Korralik konspekt geograafia riigieksamiks

...Kanada, Jaapan, USA (kõik üle 0,9) Eestil 0,8 – 40.koht (177-st) - Keskmise India, Sri Lanka. Egiptus - Madala arenguga riigid – Mali, Sierra Leone, Niger (viimane 0,3) (arengu poolest ollakse, kas kõrge või madala arenguga) (Inimarengu indeks sisaldab SKT, hariduse ja keskmise eluea näitajat) http://www.newsbatch.com/pop-fertdevtrends.html ÜRO liikmete inimarengu indeks avaldatakse arenguprogrammi iga-aastases inimarengu aruandes. 7 http://www.sustainability-ed.org/pages/look5-3.htm Human Development Index, 2002 Võrdluse näide Näitaja Afganistan Austria SKT sisemajanduse 800 dollarit 32500 $ kogutoodang IAI – inimarengu indeks 0, ...

Geograafia - Keskkool
60 allalaadimist
Geograafia tööks 10-klass
4
docx

Geograafia tööks(10. klass)

...de, piirkondade spetsialiseerumine suureneb 5. Tekib rahvusvaheline e. globaalne tööjaotus – piirkondade, riikide koostöö ühe toote tootmisel, tootmine on jaotatud etappideks 6. Globaliseerumine e. üleilmastumine – tervikliku maailmasüsteemi tekkimine läbi majanduslike, kultuuriliste, poliitiliste ja protsesside tänu side- ja transpordivahendite arenemisele Miks toimus areng agraarajastul väga aeglaselt? Oskused olid väiksed, omavaheline suhtlemine puudus, regioonide majandused olid üksteisest peaaegu sõltumatud. Mida tähendab geograafiline tööjaotus? Piirkonnad spetsialiseeruvad nende kaupade tootmisele, milleks on neil parimad eeldused. Millised tegurid andsid tõuke geo. tööjaotuseks? Veonduse areng ja maavarade paiknemine andis tõuke geograafilise tööjaotuse tekkeks Millis...

Geograafia - Keskkool
110 allalaadimist
Power point - india
15
ppt

Power point - india

...e 0.1% Keeled ? Riigikeel on hindi – kõnelejaid 30% ? Veel on 14 erineva keelt: Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Malayalam, Kannada, Oriya, Punjabi, Assamese, Kashmiri, Sindhi ja Sanskrit Rahvaarvu muutumine ? 1,129,866,154 inimest (2007) ? 1,121,800,000 inimest (2006) ? Rahvaarvu kasv 2006-2050 on 45% ? Kokkuvõte – rahvaarv kasvab iga aastaga Suremus ? 6.58 surnut/1000 elaniku kohta ? Suremus promillides on 8‰ ? Imiku suremus promillides on 58‰ Sündimus ? 22.69 sündi/1000 inimese kohta ? Sündimus promillides on 24‰ ? Lapsi ühe naise kohta on 2,9 Vanuseline struktuur ? 0-14 aastaseid: 31.8% (mehi 188,208,196 / naisi 171,356,024) ? 15-64 aastaseid: 63.1% (mehi 366,977,821 / naisi 346,0...

Geograafia - Keskkool
38 allalaadimist
Maailma rahvastik
4
odt

Maailma rahvastik.

MAAILMA RAHVASIK rahvaarvu muutumine 1800-1 miljard inimest 1900 - 1,5 miljardit inimest 1950 - 2 miljardit inimest 1980 - 4,5 miljardit inimest 2000 - 6 miljardit inimest 2009 - üle 6,7 miljardi inimese DEMOGRAAFILISE SIIRDE TEOORIA (ülemineku) Selles protsessis on neli etappi: Etapid on läbinud või läbivad enamus kultuuriliselt ja ühiskondlikult. Ühtlased inimrühmad maakeral ETAPID : TRADITSIOONILINE PÕLVKONDADE VAHELDUMINE DEMOGRAAFILINE PLAVATUS DOMOGRAAFILINE KRIIS JA RAHVASTIKU VANANEMINE KAASAEGNE PÕLVKONDADE VAHELDUMINE ...

Geograafia - Keskkool
31 allalaadimist
Rahvastik ja rahvaarv
6
doc

Rahvastik ja rahvaarv

...a maailma rahvaarvu muutusi ja põhjenda neid muutusi. Rahvaarvu prognoos? 3. Analüüsi tegureid, mille mõjul maailma rahvaarv kasvab tänapäeval nii kiiresti. Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike (sündimus ja suremus suured). Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama XVIII sajandil peamiselt Lääne-Euroopa riikides, sest tänu meditsiini arengule ja elamistingimuste paranemisele vähenes suremus ja eluiga pikenes. Esimene miljard täitus 1804. aastal. Teise miljardi täitumiseks kulus 123. aastat, kolmanda täitumiseks vaid 33. aastat. Kuue miljardi piiri ületas maailma rahvaarv 1999. aastal. Kõige rohkem inimesi (61%) elab Aasias. Selle maailmajao rahvaarv kasvab pidevalt ja küllaltki kiiresti tänu kõrgele loomulikule iibele. Ligi 13% rahvastikust elab Aafrikas ja sealne elanikkond kasv...

Geograafia - Keskkool
21 allalaadimist
Tšiili
21
doc

Tšiili

... Patagoonia erinevad looduskaitsealad Eesti turismifirmadest pakub Tðiilisse reisi näiteks GoTravel Reisil külastatakse Atacama piirkonda Turism moodustab sisemajanduse kogutoodangust 4 5% Joonis 31: Lihavõttesaare kivikujud KASUTATUD KIRJANDUS V Korinskaja L Prozorov V Ðtðenjov „Mandrite geograafia 6 klassile“ M Macquitty „Kõrbed“ N Morris „Mäestikud“ D Kindersley „Maad ja rahvad“ T Hang J Jaagus A Järvet A Kanal J Kirs Ü Mander T Oja I Puura J Roosaare „Üldmaateadus gümnaasiumile“ „Maailma atlas“ „Kooliatlas“ Internet:  http://www cia gov /cia/publications/factbook www cia gov /cia/publications/factbook  http://en wikipedia org/wiki/Chile http://en wikipedia org/wiki/Chile  http://www geograph...

Geograafia - Keskkool
46 allalaadimist
Referaat - India
19
doc

Referaat - India

...………………………………..lk 10 4.1. Rahvaarv…………………………………………………………………………...lk 10 4.2. Rahvaarvu muutused……………………………………………………………….lk 10 4.3. Rahvastiku paiknemine…………………………………………………………….lk 10 5. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis………………………………………………….lk 12 6. Linnastumine…………………………………………………………………………….lk 13 6.1. India suuremad linnad kaardil……………………………………………………...lk 13 6.2. Rahvastiku paiknemine linnades…………………………………………………...lk 13 6.3. Linnade paiknemine………………………………………………………………..lk 13 7. Energiamajandus………………………………………………………………………...lk 14 8. Riigi põllumajanduse ...

Geograafia - Keskkool
105 allalaadimist
Majandusgeograafia
11
doc

Majandusgeograafia

...afiline asend, loodusvarad) või omandatud eelis (kogemused, tehnoloogia) David Ricardo ? suhtelise eelise teooria Koloniaseerimise tulemusena tekksid eri tüüpi kolooniad: Ümberasumiskoloonia – ülerahvastumine Istanduskoloonia – Ladina-Ameerikas, hiljem ka teistes, istandussaaduste saamiseks Faktooria – sõjaline või kaubanduslik tugipunkt, võeti piirkond oma valdustesse Ressurssikolooniad – Aafrikas, Aasias Reservkolooniad – industrialiseerimist ei viidud läbi, vallutati niisama impordiks ja loodusvarade saamiseks tööstuslikult arenenud Põhja riigid mahajäänud Lõuna riigid õp 13 TV lk 8 – 1 koloniaalsüsteemi lagunemise põhjused TV lk 8 1. INFOÜHISKOND globaliseerumine- ülemaailmastumine kujuneb välja kogu maailma haarav majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste kontaktide süsteem kasvavad riikidevahelised kaubavoo...

Geograafia - Keskkool
277 allalaadimist
Geograafia tööleht
2
docx

Geograafia tööleht

NIMI ________________________ Tööleht 3 Tööleht 1) Tööta iseseisvalt õpikust läbi materjal lk. 78-84 2) Kontrolli, kas tead järgmiste mõistete sisulist tähendust: a) Loomulik iive- mingis piirkonnas aasta jooksul sündinute ja surnute vahe absoluutarvudes või sündimus- ja suremuskordaja vahe promillides. b) Positiivne iive- mingis piirkonnas on sündimuse arv on suurem kui suremuse arv c) Negatiivne iive- mingis piirkonnas sureb inimesi rohkem kui sünnib d) Promill- ühik, mis väljendab arvulist suhet üks tuhande kohta. 3) Kontrolli, kas oskad vastata ja selgitada...

Geograafia - Keskkool
16 allalaadimist
Geograafia-kordamine eksamiks
14
odt

Geograafia, kordamine eksamiks

... toimuvad paari kilomeetri sügavuse kolletega maavärinad. •Aktiivne vulkaaniline tegevus. •Seda protsessi võib näha Islandil - Atlandi ookeani keskaheliku ühel lõigul. C. Mandrilaamade põrkumine • laamade servad purunevad, painduvad ja kerkivad kõrgeks mäeahelikuks; • mandrilised laamad on liiga kerged, et vahevöösse ...

Geograafia - Keskkool
358 allalaadimist
Geograafia eksamimaterjalid
29
doc

Geograafia eksamimaterjalid

...d: väliskülastuste arv, rahvusvahelised telefonikõned, rahaülekandeid jne Poliitiline tegevus: esindusi välisriikides, osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides, osalemine ÜRO missioonides. Mõisted: agraar-, industriaal- ja infoühiskond, arengumaa ja kõrgelt arenenud riik, geograafiline tööjaotus, rahvusvaheline firma, globaliseerumine, SKT, inimarengu indeks, majanduse struktuur, primaarne, sekundaarne ja tertsiaarne sektor; RAHVASTIK JA ASUSTUS miljard 45. analüüsib maailma rahvaarvu kasvu, selgitab selle põhjusi ja selle tagajärgi; 10 Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike (sündimus ja suremus suured). ...

Geograafia - Keskkool
424 allalaadimist
Geograafia rahvastiku kontrolltööks õppimine-
1
doc

Geograafia rahvastiku kontrolltööks õppimine.

Geograafia KT- rahvastik Rahvastikku iseloomustatakse : rahvaarvu ja rahvastiku jagunemise põhjal ( sugu, vanus, rahvus, liikumine, usutunnistus, linnas või maal elamine , tööhõive , haridus jm.) Demograafia – rahvastikuteadus. Kõige täpsema ülavaate annavad olukorrast rahvaloendused. See on andmete kogumine inimese käest küsimise teel. Andmete kogumine on vajalik, et teha õigeid otsuseid riigi juhtimisel – majanduse, - sotsiaal, -kultuuripoliitika jm kujundamisel. Peale rahvaloenduste kasutatakse k...

Geograafia - Põhikool
28 allalaadimist
Rahvastik
3
doc

Rahvastik

1. Maailma rahvaarv ja suuremad riigid. Maailma rahvaarv – 6,1 miljardit inimest. Suurimad riigid: Hiinad, India, USA, Indoneesia, Brasiilia ja Venemaa 2. Maailma rahvastiku paiknemine territooriumil Tihedalt – India, Aasia kagurannik, P-Ameerika lääne poolne rannik. Kesk-Ameerika saared,Lõuna-Euroopa, Lõuna-Inglismaa. Hõredalt – Põhja-Ameerika põhjapoole osa, Põhja-Aasia, Austraalia siserannik, Põhja- Aafrika, Brasiilia, Gröönimaa 3. Rahvastiku protsessid ühiskonna erinevatel arenduastemel. Traditsiooniline Industriaal Infoühiskond Sündimus kõrge, suremus kõrge I periood - Loomisel sündimus jääb Madal sündimus ja sure...

Geograafia - Keskkool
87 allalaadimist
Geograafia 10-klassile
8
doc

Geograafia 10. klassile

... alusel, s.h. GATT. Kõikide riikide omavahelise kaubavahetuse soodustamine. Kaubandusbarjäärida vähendamine. Kui kaitsta, siis ainult tollimaksudega ja tollimaksud on ette antud. Eesti 1000. Ühele riigile tehtavad soodustused laienevad ka teistele liikmetele, kui ei ole enamsoodustusrežiimi (kui pole varasemaid lepinguid) 2. MAAILMA RAHVASTIK 1. Rahvaarv, rahvaarvu muutumine Suurima rahvaarvuga riigid: 1. Hiina 6. Pakistan 2. India 7. Bangladesh 3. USA 8. Venemaa 4. Indoneesia 9. Nigeeria 5. Brasiilia 10. Jaapan Rahvastiku paiknemine: ? Väga ebaühtlane ? 7...

Geograafia - Keskkool
109 allalaadimist
Kokkuvõte 10 klassi materjalist
5
odt

Kokkuvõte 10.klassi materjalist

... Konstitutsiooniline monarhia – Valitseja võim piiratud seadustega ja võim on parlamendi käes,UK Presidentaalne vabariik – Kõrgeim võim presidendi käes, valitakse parlamendist sõltumatult, USA Parlamentaarne vabariik – Seadusandlik võim on parlamendil, president on esindusteks, Eesti Riikide erineva arengutaseme näitajad – SKT, rahvatulu, energia tarbimine, haridus, arstiabi jne Kõrgelt arenenud riigid – Põhjapoolkeral Vähem arenenud riigid – Lõunapoolkeral Põhjused – Kliima, loodusvarad, merepiir, nakkushaigused, transport, reljeef, SKT – sisemajanduse kogutoodang, kaupade ja teenuste kogumaht rahaliselt Suurriigid – teised riigid peavad arvestama nende huvide ja poliitikaga, Venemaa, USA Väikeriigid – peavad arvestama suurriikidega, Eesti, Läti, Leedu Linnriigid – Piir...

Geograafia - Keskkool
171 allalaadimist
Rahvastik
10
doc

Rahvastik

...jääri traditsioonid – enne tehakse karjääri, siis mõeldakse lastesaamisele religioon – enne abiellumist on tabu lapsi saada Suremist mõjutavad tegurid: Rahvastiku vanuseline koosseis Meditsiini areng ja arstiabi kättesaadavus Haridustase (tervisesport, toitumine, haiguste ennetamine) Majanduslikud tegurid (nälg, tööpuudus, sissetulekud) Loodus- ja liiklusõnnetused Kuritegevus Sõjad ja poliitilised konfliktid a) arengumaades meditsiini areng ja arstiabi kättesaadavus – meditsiin pole niivõrd arenenud ja arstiabi pole nii kättesaadav, arengumaades ravitakse algeliste vahenditega loodusõnnetused – maavärinad, vulkaanipursked b) arenenud riikides kuritegevus liiklusõnnetused – autod, lennukid, laevad Paiknemine õ lk 73! Tegurid, mis mõjutavad paiknemist: 1. Looduslikud tegurid a) kliima b) pinnamood c) ...

Geograafia - Keskkool
58 allalaadimist
Geograafia riigieksami TÄIELIK piltidega kokkuvõte
35
doc

Geograafia riigieksami TÄIELIK piltidega kokkuvõte

ÜLDMAATEADUS Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias. - Geograafia jaguneb loodusgeograafiaks ja ühiskonnageograafiaks. Loodusgeograafia-ehk üldmaateadus käsitleb protsesse,mis on toimunud või toimuvad pika aja vältel,meid ümbritsevas eluta ja elusas looduses inimese soovidest sõltumata. 1.Biograafia 2.Klimatoloogia 3.Hüdroloogia 4.Geomorfoloogia 5.Tektoonika 6.Mullateadus Ühiskonnageograafia-hõlmab protsesse ja nähtusi,mis on maakeral seotud inimtegevusega(nt. majandus,poliitika). ? Teadus on tegevus,mille eesmärgiks on...

Geograafia - Keskkool
955 allalaadimist
Demograafiline üleminek
2
doc

Demograafiline üleminek

12. DEMOGRAAFILINE ÜLEMINEK Traditsioonilise rahvastiku tüübi etapp : on omane eelkõige agraarühiskonnale. Kõrge ja väga muutlik suremus. Keskmiselt sureb 30-40 inimest tuhandest aastas haiguste, nälja ja õnnetuste tagajärjel. Sündimus on kõrge : 40-50 last tuhande inimese kohta aastas. Peres on keskmiselt 7-8 last, kellest täisealiseks saavad pooled. Keskmine eluiga madal – 35-40 aastat, vanureid rahvastikus vähe. Rahvastiku väga aeglane kasv. Sõdade, epideemiate ja nälja-aastatel võib rahvaarv isegi kahaneda. ? Demograafilise ülemineku 1. etapp Algas Euroopas 18. sajandil. Tõi kaasa elutingimuste, toitumise ja arstiabi paranemise. Õ...

Geograafia - Keskkool
95 allalaadimist
Rahvastiku osa küsimused
1
doc

Rahvastiku osa küsimused

...inud; madal ja negatiivne iive; kõrge eluiga. vähem arenenud maad; madalatasemeline majandus, haridus ja arstiabi; enamik inimesi elab maal; palju inimesi töötab põllumajanduses; kaasaegsed sidevahendid on vähelevinud. rahvastiku tihedus – annab meile infot, kui palju inimesi elab näiteks ruutkm kohta kuskil maal. immigrant - sisseränne emigrant – väljaränne linnastumine – on see, kui inimesed kolivad linna elama. Linnastumine näitab linnarahvastiku osatähtsust kogu rahvastikus. migratsioon - ränne iive – sündimuste ja suremuste vahe ränne- on püsielukoha vahetus ja kuulub geograafiliste nähtuste alla. 3. migratsiooni suunad erinevatel ajajärkudel. alguses rännati euroopast USA’sse Rände suundade iseloom tänapäeval tänapäeval rännatakse nüüdki kõige rohke USAs...

Geograafia - Põhikool
5 allalaadimist
Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid-ränne
3
docx

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid, ränne

...ed: Arenenud riikides: • Südameveresoonkonna haigused • Vähk • Õnnetused • Vägivald Arengumaades: • Sõjad • Vee puudus • Nälg Demograafiline üleminek Traditsiooniline põlvkondade vaheldumine: • Kõrge ja väga muutlik suremus • Sündimus on kõrge • Keskmine eluiga madal- 35.40 aastatm vanureid rahvastikus vähe • Rahvastiku väga aeglane kasv, iive-praegy puudub, nullilähedane • Sõdade, epideemiate ja nälja-aastatel võib rahvaarv isegi kahaneda Rahvastiku vananemine: • Sündimus ja loomulik iive hakkavad langema • Suremus langeb- väheneb ka vöikelaste suremus • Rahvaarvu kasv e. Iive aeglustub • Rahvastiku vanuseline koosseis • Türgi Kaasaegne põlvkondade vaheldumine: • Sündimus- madal, isegi negatiivne • Suremus-mad...

Geograafia - Keskkool
22 allalaadimist
RAHVASTIK JA ASUSTUS- kordamine
6
doc

RAHVASTIK JA ASUSTUS- kordamine

RAHVASTIK JA ASUSTUS- kordamine 1. Analüüsib maailma rahvaarvu kasvu põhjusi ja selle tagajärgi; Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike ning suremus suur. Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama XVIII sajandil peamiselt Lääne Euroopa riikides, sest tänu meditsiini arengule ja elamistingimuste paranemisele suremus vähenes ja eluiga pikenes. Esimene miljard täitus 1804. Teise miljardi täitumiseks kulus 123 aastat, kolmanda täitumiseks vaid 33 aastat. Kuue miljardi piiri ületas maailma rahvaarv 1999. aastal. ...

Ühiskond - Keskkool
19 allalaadimist
Rahvastik
3
doc

Rahvastik

...T 1 in kohta MAJANDUSE STRUKTUUR-Majandus jaotatakse 3 sektoriks • Primaarne-hankivad majandusharud(põllumajandus,metsandus) • Sekundaarne-tööstus • Tertsiaarne-teenindus.Arenenud riikides enamus inimesi 60-70% Vähearenenud riikides töötab enamus primaarses valdkonnas. 3/4.PÕHJA-RIIGID, IDA-EUROOPA, LÕUNA-RIIGID(5allgruppi)(asukoht, SKT, majandusarengu tase, elatustase, 3-5 riigi nimed) Ida-Euroopa:Majanduslikud raskused seoses üleminekuga sotsialistlikult plaanimajanduselt turumajandusele.Eesti, Poola, Leedu Põhja-riigid:kõrgelt arenenud riigid. Põhja-Ameerika, Euroopa, Jaapan, Austraalia- PÕHJAPOOLSED ALAD 1.kõrge majanduse arengutase-postindustriaalne tootmisviis 2.valitseb ja kontrollib maailmamajandust 3.SKT>20 000 USD 4.Heaoluühiskond 5.demokraatia USA, Luksemburg, Soome, Jaapan Lõuna-riigid:1.Madal või keskmine majanduse are...

Geograafia - Keskkool
128 allalaadimist
Eesti rahvastik
9
doc

Eesti rahvastik

...e arv (või osatähtsus) ja paremal poolel naiste arv (või osatähtsus). 5 Eesti rahvastiku püramiid, 1970-2005 Eesti alalise rahvastiku koguarv on viimase, 2000. aasta, rahvaloenduse andmetel seisuga 31. märts 2000 1 370 052 sellest mehi 631 851 ja naisi 738 201. Faktiline rahvaarv, mis fikseeriti rahvaloendusel, et tagada võrreldavus eelmise 1989. aasta rahvaloenduse andmetega oli 1 356 931 inimest. Arvestuslik Aasta rahvaarv 1. jaanuari seisuga 2001 1 366 959 2002 1 361 242 2003 1 356 045 2004 1 351 069 2005 1 347 510 2006 1 344 684 2007 1 342 409 2008 1 340 935 Rahvastiku etniline koostis 6 Seisuga 1. jaanuar 2008 oli Eestis 1 340 935 elanikku. Neist 617 410 ehk 46,04% olid mehed ning 723 525 ehk 53,9...

Geograafia - Keskkool
115 allalaadimist
Demograafia
3
doc

Demograafia

1.Dem on teadus rahvastikust objekt: uurimisobjektiks on rahvastik 2.Dem haruteadused: 1.ajalooline demograafia, 2.rahvastiku statistika, 3.teoreetiline demograafia 3.Maltluse rahvastikuteooria: M uuris 18saj Inglismaad, kus rahva arv kahekordistus iga 25 aasta tagant st harvas geomeetrilises progressioonis. Põllumajandustoodang aga kasvas matemaatilises progressioonis. Tagajärjeks kartis ülerahvastiku nälga. Kui inimesed ei suuda seda protsessi ise reguleerida siis hakkavad seda tegema sõjad ja epideemiad. Ise soovitas jääda üksikuks või abielluda hiljem. Ta hindas õigesti rahvastiku ka...

Demograafia -
47 allalaadimist
Holland - miniuurimistöö
6
docx

Holland - miniuurimistöö

...rinevad Hollandist, kui hollandi asunikud tutvustasid sõõrikuid Põhja-Ameerikale. 19. sajandil nimetatigi sõõrikuid vahel sõnaga olykoek ehk hollandi keelest tõlkides tähendab see õlikooki, mis on magus kook küpsetatuna rasvas. Igal hollandlasel on jalgratas ning jalgrattaid on Hollandis lausa kaks korda rohkem kui autosid. Muljetavaldav on ka fakt, et jalgrattateid leidub riigis 15 000 km pikkuses. 2.Rahvastiku analüüs 2.1 Rahvaarvu muutumine Allikas: Rahvusvaheline andmebaas, 30.november 2008 2.2 Rahvastiku paiknemine 2.3 Soolis-vanuseline kooseis 2.3.1 Sündimuse ja suremuse näitajad, loomulik iive Hollandi loomulik iive on 0.2% (2007). Suremus tuhande inimese kohta on 8,7‰ ja sündimus 10,7‰. Rändesaldo on 2,6‰ tuhande inimese kohta. Hollandi iive on positiivne ja madal, sest elutingimused ja tervishoid on kõrgelt arenenu...

Geograafia - Keskkool
16 allalaadimist
Geograafia - muutused ühiskonnas konspekt
8
docx

Geograafia - muutused ühiskonnas konspekt

...rilikult rõhutatakse riigi arengutaseme iseloomustamisel majanduskasvu, mida mõõdetakse SKT-ga ühe elaniku kohta • Aasta jooksul riigis toodetud kaupade ja teenuste turuväärtus • Rikkad, keskmisest rikkamad, keskmisest vaesemad, vaesed riigid Inimarenguindeks • Kasutatakse riikide arengutaseme hindamisel • Koosneb SKT, hariduse ja keskmise eluea näitajatest • Kõrge, keskmise ja madala arenguga riigid Riikide arengutaseme iseloomustamisel kasutatakse veel • Energia tarbimist ühe elaniku kohta • Keskmist eluiga • Sündimuse, suremuse, imikusuremuse näitajaid jne Riikide liigitus panuse järgi maailmamajandusse • Inforiigid o Rikkad maad, kus inimestel oli nii aega kui raha o 20 saj lõpul kasvasid seal kiiresti äriteenused, meelelah...

Geograafia - Keskkool
40 allalaadimist
Rahvastik ja asustus
4
doc

Rahvastik ja asustus

...kulus 123 aastat, kolmanda täitumiseks vaid 33 aastat. Kuue miljardi piiri ületas maailma rahvaarvu 1999 aastal. Iseloomusta rahvastiku jaotumist ning rahvaarvu kasvutempot eri maailmajagudes. Kõige rohkem inimesi elab Aasias 61%, Aafrikas 13% ja Euroopas12%. Rahvastiku kasvu tempo on kiire Aafrikas, Ladina-Ameerikas, Hiinas ja Indias. Kõrge loomulik iive, aeglane kasvu tempo on Euroopas, Põhja-Ameerikas, Austraalias. Miks on rahvaarvu kiire kasv muutunud globaalprobleemiks? Ülerahvastumine piirkonniti, üleilmastumine, õhu ja vee saastumine, majanduslik ebavõrdsus. Kuidas mõjutavad järgmised tegurid rahvastiku paiknemist? Pinnamood- seal kus on tasased alad on rahvastiku tihedus suurem, kõrgmägedes väike. Maavarad- tähtsamate maavarade leiukohtade läheduses elab rohkem inimesi. Kliima- lähis-troopiline ja parasvööde tiheda asu...

Geograafia - Keskkool
176 allalaadimist
Rahvastiku paiknemine
3
docx

Rahvastiku paiknemine

...iigist liiki või mandrilt mandrile Siseränne – ei rännata oma riigist välja, vaid siirdutakse nt. maalt linna Nomaadid – rahvad, kes ongi rändava eluviisiga, liikudes oma loomakarjadega ühest kohast teise, sõltuvalt loomade toidust Rassid – kehaehituse pärilike tunnuste poolest jaotuvad suured rühmad Keelkond – ühise pärisoluga keelega Anglo-Ameerika – Ameerika osa, mille koloniseerisid peamiselt inglased ja inglise keelt kõnelevad rahvad Ladina-Ameerika – Ameerika osa, mille koloniseerisid peamiselt hispaanlased ja portugallased Keskmine tihedus maakera rahvastikul on 41 inimest km2 kohta. Maailma tihedamini asustatud piirkonnad on Lõuna-Aasias Induse, Gangese ja Brahmaputra org, Kagu-Aasias Jaava saar, Aafrikas Niiluse org. Rahvastiku paiknemist mõjutavad peamiselt loodusolud (pinnamood, kliima, taimestik, mullastik, loodusvarad,...

Geograafia - Põhikool
11 allalaadimist
Maailma rahvastiku kasv
1
doc

Maailma rahvastiku kasv

Maailmas on 6,3 mljr. Inimest, eestis 1,33 milj. Demograaf-rahvastikugeagraaf, maailma ja selle eri paigu rahvastiku uurimisega tegelevad teadlased nt. Suremus, sündimus, rahvaarvumuutumine, immigratsioon, selle põhjused. Maailmas on üle 6800 keele, kõige rohkem mandariinihiina, hispaania, inglise, hindu, araabia. II keel on inglise, prantsuse, vene, portugali. Ing. On eesti keelde slängi jne. Rassid: Europiidne-balkani-kaukaasia, kesk- euroopa, atlandi-balkani; Negriidne- neegri, austraalia, buSman; Mongoliidne lõuna ja põhja aasia, ameerika e....

Geograafia - Põhikool
87 allalaadimist
Rahvastik-Rahvastiku paiknemine
2
doc

Rahvastik. Rahvastiku paiknemine

...rv mõnedele riikidele. Riigisisene ränne, rahvastik on enamasti koondunud linnadesse ja maaelanike osatähtsus kahaneb. Pendelränne – e. pendelmigratsioon, inimesed pendeldavad kahe asula vahel, elades ühes ja töötades/õppides teises asulas. Kodanikud – inimesed, kellel on selle riigi kodakonsus. Välismaalased – isikud, kellel puudub elukoha-riigi kodakonsus. Muulaste osatähtsus on aasta aastalt kasvanud, eriti on vene rahvusest inimesi Narvas ja Sillamäel. Rahvastiku tihedus Eestis on 30 in/km2 Rahvastik ei paikne riigis ühtlaselt. Eestis jaotatakse asulad : ®Linnad- linnaline, Eestis 47 ®Alevid- linnaline, 9 ®Alevikud- linnaline, 173 ®Külad –maaline Linnastumise tase – linnaelanike osatähtsus kogu riigi rahvastikust(73.9%). Külade tüübid: Hajaküla – maastikul hajutatult paiknevad külad Ahelküla – paikneb külatä...

Geograafia - Põhikool
45 allalaadimist
Rahvastik ja asustus
4
docx

Rahvastik ja asustus

RAHVASTIK JA ASUSTUS 42.Maailma rahvaarv on 6 miljardit. Rahvaarvu kasvu põhjused: Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike (sündimus ja suremus suured). Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama XVIII sajandil peamiselt Lääne-Euroopa riikides, sest tänu meditsiini arengule ja elamistingimuste paranemisele suremus vähenes ja eluiga pikenes. Muutumine paikseks. Suur sündimus. Sisseränne. Tagajärjed: rahvaarvu kasv on tekitanud väga suuri sotsiaal-majanduslikke probleeme: toidupuudus (eritiarengumaades), piirkonniti ülerahvastatus ja ülelinnastumine, tööpuudus, üha suurenev majanduslik ebavõrdsus, suureneb koormus loodusvaradele, jäätmete ladustamise ja utiliseerimise probleemid jne. 43. Rahvaarvu muutused:...

Geograafia - Keskkool
36 allalaadimist
Geograafia KT kordamine - demograafia
2
odt

Geograafia KT kordamine - demograafia

Geograafia - Keskkool
34 allalaadimist
Geograafia kontrolltöö
2
sxw

Geograafia kontrolltöö

GEOGRAAFIA KORDAMISKÜSIMUSTE VASTUSED 1. Millised demograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme tekitab rahvastiku vananemine? 1)DEMOGRAAFILISED: keskmise eluea pikenemine, tõuseb vanurite osatähtsus. 2)SOTSIAALSED: palju pensionääre, sündide arvu vähenemine. 3)MAJANDUSLIKUD: vähe maksumaksjaid, riigikassa ei täitu nii kiirelt. 2. Majandusorganisatsioonid 1) GATT: 1948. a loodud tolli-ja kaubanduskokkulepe, mille eesmärk oli välja töötada maailmakaubanduse reeglid ja korraldada läbirääkimisi. 2) WTO: 1994.a lo...

Geograafia - Põhikool
69 allalaadimist
10-klassi kordamine
2
doc

10. klassi kordamine

Geograafia üleminekueksami kordamine 1) Maailma poliitiline kaart ning riigi mõiste: riik – organiseeritud avalik-õiguslik poliitiline ühendus ühiskonna vajaduste rahuldamiseks, mis õiguskorra loomisel ja rakendamisel on oma territooriumil sõltumatu ja rahvusvahelises suhtlemises suveräänne igast muust võimust. 2) Erinevad riigivormid: monarhia – riigivalitsemisvorm, mille puhul riigipeal on harilikult eluaegne ja pärilik võim; vabariik – riigivalitsemisvorm, mille puhul kõrgemad riigivõimuorganid valib rahvas või moodustab need parlament; unitaarriik – lihtriik, millesse ei kuulu isesei...

Geograafia - Keskkool
125 allalaadimist
Rahvastik
3
doc

Rahvastik

...eku teine etapp: sündimus hakkas langema, samuti loomulik iive. Sest hakati mõtlema majanduslikele võimalustele, pereplaneerimine jne. 4. Kaasaegne rahvastiku tüüp: sündimus madal, suremus madal, rahvaarvu aeglane kasv, vanurite osatähtsus suurem. Migratsioon –inimeste alaline elukoha vahetus Rändeiive ehk rändesaldo on sisse-ja väljarände vahe Migratsiooni põhjused: 1. vabatahtlik – parem töökoht, õppimisvõimalused, perekond 2. sunniviisiline – sõda, poliitiline tagakiusamine, usulised põhjused, looduskatastroofid 3. riigisisene – linna,suurlinna, linna lähiümbrusesse, 4. rahvusvaheline – arenenud riikidesse 1. Lähtekohas – väike töövalik, halvad õppimisvõimalused, madal palk, halvad elamistingimused, üksluine ümbruskond, ebasoodne looduskeskkond 2. Sihtekoht ...

Geograafia - Keskkool
60 allalaadimist
Terve 10 klassi õpikute lühikokkuvõte
9
doc

Terve 10 klassi õpikute lühikokkuvõte.

...gevus, millega soovitakse täielikult või osaliselt hävitada mingi etniline,rassiline või religioosnne üksus.Demograafiline siire – rahvastikuprotsess, mille käigus asenduvad kõrge sündimus ja suremus madalatega ning tõuseb inimese keskmine eluiga.Viis etappi : *traditsiooniline põlvkondade vaheldumine(kõrge sündimus ja suremus,madal iive,eakaid vähe enamus lapsi sureb, Aafrika,Ladina-Ameerika)*demograafiline plahvatus(suremus väheneb,sündimus kõrge,loomulik iive kõrge,Nigeeria,Egiptus)*üleminekuetapp(väikese suremuse kõrval sündimuse vähenemine,iibe langus,kesk eluiga pikeneb,Mehhiko,Brasiilia,Türgi)*rahvastiku vananemine(karjäärinaised,sündimus ja suremus võrdusustuvad,rahvaarv ei kasva,palju eakaid,USA,Prantsusmaa)*nüüdisaegne põlvkondade vahldumine(negatiivne loomulik iive,rahvastiku vähenemine) +82 skeemid...

Geograafia - Keskkool
187 allalaadimist
SIsse- ja väljaränne-loomulik iive ja rahvastikupüramiid
2
doc

SIsse- ja väljaränne, loomulik iive ja rahvastikupüramiid

*Miks arvutakse loomulik iive? Loomulik iive on teatud piirkonna sünni- ja surmajuhtude arvu vahe. Piirkondade loomuliku iibe võrdlemiseks kasutatakse loomuliku iibe kordajat. *Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest inimesed rändasid, polnud paiksed. Kiiremini hakkas rahvaarv kasvama 19. Saj peamiselt arenenud riikides, sealt tekkis ühtne ühiskond. Esimene miljard täitus 1804. Aastal. *Miks on rahvaarvu kiire kasv muutunud globaalprobleemiks? Kuna inimesed kasutavad ära looduvarasid ja samuti nii paljude inimeste elamisega tekivad jäätmed ja saastatu...

Geograafia - Keskkool
48 allalaadimist
Rahvastik
4
doc

Rahvastik

2.Rahvastik Demograafia-teadus,mis tegeleb rahvastiku uurimisega. 2.1.RAHVAARV a) Rahvaloenduse abil tehakse kindlaks rahvaarv.Viiakse läbi 10a tagant.Jaanuari seisuga. b) Rahvastiku registri abil saadakse ka infot. c) Mahajäänud riikides RV org.määravad hinnanguliselt rahvaarvu.(ÜRO) Rahvaarv on ligikaudu 6,3 mld inimest.Rahvaarvu muutumine maal. Vt diagramm lk 38. Rahvastiku poliitika-riigi poolsed abinõud rahvaarvu muutuste reguleerimiseks. 2.2.RAHVASTIKU PAIKNEMINE TERRITOORIUMIL Iseloomu...

Geograafia - Keskkool
50 allalaadimist
Geograafia riigieksami mõisted
5
doc

Geograafia riigieksami mõisted

GEOGRAAFIA RIIGIEKSAM 2007 MÕISTED: LITOSFÄÄR ? Litosfäär - Maa väline tahke kivimkest. ? Astenosfäär – Maa vahevöö ülemises osas vahetult litosfääri all paiknev poolvedel kiht. Astenosfääril „ujuvad“ litosfääri laamad. ? Maa tuum – Maa sisemine, peamiselt rauast koosnev osa. Algab umbes 2900 km sügavuselt. ? Vahevöö – kiht maa sisemuses, asub allpool maakoort ja ülalpool tuuma. Ulatub samuti ligi 2900 km sügavusele. ? Mandriline maakoor – mandrite ja mandrilavade alune maakooretüüp. ? Ookeaniline maakoor...

Geograafia - Keskkool
242 allalaadimist
Geograafia riigieksamiks materjal
10
doc

Geograafia riigieksamiks materjal

1. Tehnoloogilised murrangud: I – Itaalias – varaindustriaalne – tekkisid pangad,börsid,uued loomatõud,taimesordid,kellad,trykikunst II–Suurbritannias–hilisindustriaalne–aurumasin,vedur,kivisöe laialdane tarbimine,vabrikutööstuse levik III – Euroopas – hilisindustriaalne – teras,nafta,bensiin,auto,telefoniside,raadio,lennukid IV - postindustriaalne – tuumatehnika,kosmose tehnika arvutite ilmumine 2.Riigi arengutaseme näitajad a)Millised majanduslikud näitajad? Sisemine kogutoodang - SKT – aastajooksul riigi majandusterritooriumil toodetud kaupade ja teenuste turuväärtus(arvestataxe ainult lõpptoodangut) Rahvuslik kogutoodang - RKT – aastajooksul riigi tootmisressurssidega toodetud kaupade teenuste kogusumma,millele on juurde arvestatud eksportdi ja impordi saldo. Ostujõu pariteet – erinevate riikide kaupade võr...

Geograafia - Keskkool
211 allalaadimist
Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid
8
doc

Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid

Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid Mõisted ja andmed Demograafia ehk rahvastikuteadus on rahvaarvu, rahvastiku koostist, rahvastiku rühmadevaheliste proportsioonide kujunemist ja muutumist ning muid rahvastikuga seonduvaid küsimusi uuriv teadus. Asustus on mingi maa-ala asulastiku ja rahvastiku kogumõiste. Ravastik on mingil maa-alal elavad inimesed. Asulastik on mingi maa-ala asulate kogum. Veel viimasel jääajal (umbes 40 tuh aastat tagasi) elas maailmas kaks inimliiki (Euroopas ja Aasia lääneosas Homo sapiens neandertalensis ja Aafrikas ning sealt välja rändamas Homo sapiens sapiens) 2000 a eKr elas maailmas (Vana-Babüloni ja Egiptuse keskmise riigi ajal) umbes 25-30 mln inimest. Kristuse sünni ajal (keiser Augustus) elas ligikaudu 150-200 mln in...

Geograafia - Keskkool
15 allalaadimist
Maailma rahvastik ja linnastumine
7
doc

Maailma rahvastik ja linnastumine

MAAILMA RAHVASTIK Mõisted: Aglomeratsioon – inimeste ja ettevõtete koondumine väikesele maa-alale, enamasti linna või linnastusse. Demograafiline plahvatus – kujundlik nimetus kiirele rahvaarvu kasvule, mis toimub enamasti demograafilise ülemineku ajal. On tingitud eelkõige inimeste eluea pikenemisest ning suremuse vähenemisest. Demograafiline siire e. üleminek – rahvastiku demograafilise arengu etapp, mille käigus asenduvad kõrge sündimus ja suremus madalamaga ning inimeste keskmine eluiga tõuseb. Eeslinnastumine – e. suburbanisatsioon, inimeste elamaasumine suurlinnade läh...

Geograafia - Põhikool
51 allalaadimist
Rahvastik
4
doc

Rahvastik

...atakse ka kvoote. ASUSTUSE ARENG, LINNASTUMINE: Linnastumiseks nimetatakse linnade kasvu ja linnarahvastiku osatähtsuse tõusu rahvastikus. Mõõdetakse osakaalu järgi kogu rahvastikust protsentides. Eeldused: ? Tööjaotuse areng ja töö tootlikkuse kasv ? Tööstuslik revolutsioon ? Koloniaalsüsteemi kujunemine (algselt oli tugipunkt, hiljem kasvas linnaks, sest sinna kogunes tööjõuna palju rahvast) ? Teenindava majandussektori plahvatuslik areng Arengumaades on linnade kasv kiirem kui arenenud maades. Linnade määratlemine on igal pool erinev. Enamasti jääb linnalise ja maalise asula piiramine 1500-5000 elaniku vahele. Mõnes riigis peetakse oluliseks ka tööhõivet. Nt loetakse linnaks asulat, kus enamus töötab tööstuses või teeninduses. Aga nt Tšehiis peab olema ka hästi arenenud infrastruktuur (veevä...

Geograafia - Keskkool
72 allalaadimist
Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid
9
doc

Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid

Maailma rahvastik ja rahvastikuprotsessid (KT nr.2) Rahvastik – mingil maa-alal elavad inimesed. Asulastik – mingi maa-ala asulate kogum. Asustus – mingi maa-ala asulastiku ja rahvastiku kogumõiste Rahvaarv – elanike arv riigis, mis allub kahele muutujale: iive ja migratsioon. Maailma rahvaarv, selle muutumine ja rahvastiku paiknemine Rahvaarvu muutumine Aastatuhandeid kasvas rahvaarv haiguste, nälja, sõdade ja loodusõnnetuste tõttu väga aeglaselt. Märksa kiiremini on rahvaarv kasvanud viimase 1000 aastaga, eriti viimaste sajandite jooksul. Elutingimuste paranemine, tervisehoiu ja arstiteaduse areng tõid kaasa keskmise eluea pikenemise 35 eluaastalt XVIII sajandil praeguse 70-75 eluaastani Põhja riikides. 1825. aasta paiku jõudis maa rahvaarv esimest korda miljardini...

Geograafia - Põhikool
110 allalaadimist
Eksam
13
pdf

Eksam

...d: väliskülastuste arv, rahvusvahelised telefonikõned, rahaülekandeid jne Poliitiline tegevus: esindusi välisriikides, osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides, osalemine ÜRO missioonides. Mõisted: agraar-, industriaal- ja infoühiskond, arengumaa ja kõrgelt arenenud riik, geograafiline tööjaotus, rahvusvaheline firma, globaliseerumine, SKT, inimarengu indeks, majanduse struktuur, primaarne, sekundaarne ja tertsiaarne sektor; RAHVASTIK JA ASUSTUS 8. analüüsib maailma rahvaarvu kasvu, selgitab selle põhjusi ja selle tagajärgi; miljard 10 Pika aja jooksul kasvas rahvaarv aeglaselt, sest iive oli väike (sündimus ja sur...

Geograafia - Keskkool
83 allalaadimist
Riigieksami materjal
41
doc

Riigieksami materjal

... neid teenistusse.Tuuleenergia abiga töötavad tuuleveskid ja tuulemootorid ning liiguvad purjelaevad, tehakse katseid päikeseenergia elektrijõujaamades töösserakendamisel • inimene kasutab kliimat ravivahendina haiguste vastu. Kõige enam avaldavad mõju õhutemp., päikesekiirgus, õhuniiskus, õhuvoolud, õhurõhk 22. Kasvuhooneefekt, osoonikihi hõrenemine, happesademed ja sudu – tekkepõhjused, mõju keskkonnale; näited inimtegevuse mõjust armosfääri koostisele • Kasvuhooneefekt - kasvuhoonegaasid lasevad läbi lühilainelise päikese kiirguse, aga ei lase tagasi pikalainelise soojuskiirguse. Tekkepõhjused: Aurumine veekogudest, vulkaanipusked, fossiilsete kütuste põletamine, metsade raiumine, põlluharimine, karjakasvatus Mõjukeskkonnale: veetaseme tõus maailmameres, kliima muutused maismaal, ...

Geograafia - Keskkool
1160 allalaadimist
10-klassi õpiku konspekt
10
doc

10. klassi õpiku konspekt

Põllumajandusühiskonnast tööstusühiskonda Umbes 6000 – 7000 aastat tagasi hakkasid inimesed paikseks jääma ning põllundusega ja karjakasvatusega tegelema. Algas põllumajandus- ehk agraarajastu. Enda ja loomade jõudu kasutades tootsid inimesed kohalikest maavaradest elatusvahendeid, millest valdav osa tarbiti elatusmajanduse ehk naturaalmajanduse tingimustest kohapeal. Peamine tegevusala – põllumajandus : toodeti eluks vajalikke toiduaineid. Käsitöö, kaubandus ja teised majandusharud olid vähemtähtsad. Tööjaotus oli kujunenud vaid põlluharijate ja käsitööliste vahel, esivanematelt päritud oskused kandusid edasi aeglaselt. Ühiskond oli üles ehitatud se...

Geograafia - Keskkool
781 allalaadimist
Prantsusmaa rahvastiku iseloomustus
10
doc

Prantsusmaa rahvastiku iseloomustus

Prantsusmaa rahvastiku iseloomustus 1. RAHVAARV Prantsusmaal elab 65 630 692 inimest 2012. aasta juulikuu prognoosi järgi.1 Prantsusmaa on suurriik, sest see on riikide pindala suuruse pingereas 43. kohal ja elanike suhtes 21. kohal maailmas. Umbes sama palju inimesi elab Itaalias, Suurbritannias ja Tais.2 Joonis 1. Rahvaarvu kasvu graafik Prantsusmaal 1995-2050 (rahvaarvu muutus protsentides) Perioodil 1995-2012 on rahvaarvu kasvutempo muutunud erinevalt (vaata Joonis 1). Perioodil 1995-2005 rahvaarv suurenes tõusvas tempos: aastal 1995 suurenes rahvaarv 0,40% võrra ja aastal 2005 suurenes rahvaarv 0,60% võrra. Alates 2005. aastast rahvaarvu suurenemine aeglustus. Aastal 2012 rahvaarv suurenes 0,45% võrra, mis on samal tasemel 1995. aasta näitajaga. Prognoosi järgi langeb rahvaarvu kasvutempo ka edaspidi suhteliselt ühtlases tempos. Progn...

Geograafia - Keskkool
11 allalaadimist
Itaalia
28
doc

Itaalia

...umine majandus organisats desse ja rahvus firmad 8 4 Rahvastik 9 4 1 Rahvaarvu muutumine 10 11 4 2 Rahvastiku paiknemine 12 4 3 Rahvastiku soolis –ja vanuseline koosseis ja rahvastikupüramiidid 13 14 4 4 Linnastumine 15 5 Energiamajandus 5 1 Energiavarad nende eksport ja import 16 5 2 Elektrijaamad 17 6 Põllumajandus 18 19 7 Metsamajandus ja metsatööstus 20 8 Tööstuse areng 21 9 Transpordi iseloomustus 22 23 10 Turismi iseloomustus 24 11 Kokkuvõte 25 Kasutatud kirjandus 26 Sissejuhatus Itaalia Vabariik on üks riik Euroopas Appenniini poolsaarel Itaalia pealinna on Rooma mis on tuntud juba ammustest aegadest On ju selle linna kohta ka üks ütlus: „Kõik teed ...

Geograafia - Keskkool
93 allalaadimist
Geograafia eksami abi
12
doc

Geograafia eksami abi

...– ehk lahti kirjutatuna Sisemajanduse KoguToodang ja see näitab riigi piires teatud ajaperioodi jooksul toodetud kaupade ja teenuste turuväärtus. Aga see ei näita tegelikult riigi arengutaset, sest see ei arvesta haridust, iivet, eluiga ega muid rahva elatustaset iseloomustavaid näitajaid. Näiteks Kuveidis, kus on suhteliselt kõrge SKT, elavad inimesed kuskil lehma pätsidest tehtud onnidest. Nunnu. Inimarenguindeks – vist ÜRO poolt loodud näitaja, mis koondab erinevad näitajad, mis annab ülevaate inimeste okukorrast riigis. Siin arvestatakse järgnevaid asju: inimeste üldine tervis, haridus (kirjaoskus + kooli kohustus jne), majanduslik heaolu, SKT, keskmine eluiga Riikide arengutaset saab võrrelda: interneti ühendus/ autod/ telefonid 1000 inimese kohta; kirja- lugemisoskuse protsent inimeste hulgas; iive; su...

Geograafia - Keskkool
399 allalaadimist
Geo konspekt
23
doc

Geo konspekt

...graafia ja uuemad möödis tehnoloogial põhinevad meetodid.(digitaal kartograafia jms.) MILLINE? Vastamine tähendab arinevate keskonna näitajate mõõtmist, milleks rakendatakse glimatoloogilisi, geloogilis, hüdroloogilisi, maastikulis ja muid meetodeid. MILLAL? Vastamiseks tuleb appi võtta baleogeograafia, mis aitab mõista milliste mineviku protsesside kaudu on nüüdis maailm kujunenud. Kolmemõõtmelisel geograafiale liitub neljas mõõde – aeg. Siia kuutuvad meetodid millega uuritakse mineviku sündmusi ja leitud seaduspärasustele tuginedes koostatakse tuleviku arengu tsenaarium. KUIDAS? Vastamiseks tuleb geograafilist andmestiku süstematiseerida. Andmeid töödeldakse matemaatils statistiliste meetoditega, ning esitatakse arvuti kaartide, graafikute ni...

Geograafia - Keskkool
117 allalaadimist
Geograafia eksam
61
doc

Geograafia eksam

...taset iseloomustavad näitajad: Sisemajanduse kogutoodang (SKT)- Riigis aasta jooksul toodetud kaupade ja teenuste turuväärtus enamasti ühe inimese kohta. Mida rohkem kaupu ja teenuseid riigis toodetakse seda rikkam on riik. Eristatakse rikkaid, keskmisest rikkamaid, keskmisest vaesemaid ja vaeseid riike. Inimarengu indeks- koosneb kolmest näitajast: SKT, hariduse ja keskmise eluea indeks. Selle alusel jaotatakse riigid kõrge, keskmise ja madala arenguga riikideks. Need kaks on põhilised, kuid kasutatakse ka teisi näitajaid nagu energia tarbimine ühe elaniku kohta, keskmine eluiga, sündimuse, suremuse ja imikusuremuse näitajad jmt. Riikide võrdlemine- Tuleb vaadata, millises valdkonnas on hõivatud kõige rohkem töötajaid: selle järgi saab paika panna, kas tegemist on agraar-, tööstus- või infoühiskonnaga. /Põhjendada saab asukoha...

Geograafia - Keskkool
123 allalaadimist
Ungari rahvastiku iseloomustus
10
pdf

Ungari rahvastiku iseloomustus

Ungari rahvastik Martin Jeret 11A Tänapäeval on inimkapital muutunud väga oluliseks riigi arengu indikaatoriks. Kas riigi rahvastik kasvab või kahaneb, milline on vanuseline koosseis, inimeste haridustase, tervislik seisund jne. Mida paremini teatakse riigi rahvastikusituatsiooni, seda täpsemalt saab välja töötada riigi jaoks olulisi majandus- ja sotsiaalse arengu stsenaariume. 1. rahvaarv. Ungaris elab 9,905,596 inimest. Ungari kuulub rahvaarvult väikeriikide hulka. Maailmas on ta 82. kohal. Tšehhis(10,211,904), Boliivias(9,775,246 ) ja Somaalias (9,832,017) elab enam-vähem samapalju inimesi. 2. rahvastiku paiknemine. Ungaris on 107,27 inimest ruutkilomeetri kohta. Armeenias (104,27), Kuubal (103,30) ja Süürias (109,64) on sarnane keskmine rahvastikutihedus. Ungaris on üldine tihedus 25 inimest ruutkilomeetri kohta. Linnades on see ...

Geograafia - Keskkool
20 allalaadimist
KREEKA - ÜHISKONNAGEOGRAAFILINE ÜLEVAADE
31
pdf

KREEKA - ÜHISKONNAGEOGRAAFILINE ÜLEVAADE

.... Rahvaarv ja selle muutumine.......................................................................................15 4.2. Rahvastiku tihedus ja paiknemine................................................................................16 5. RAHVASTIKU SOOLIS-VANUSELINE KOOSSEIS.......................................................17 5.1. Sooline koosseis...........................................................................................................17 5.2. Vanuseline koosseis......................................................................................................17 6. LINNASTUMINE................................................................................................................19 6.1. Linnastumise määr, linnade kaart..............................................................................

Geograafia - Keskkool
30 allalaadimist
Rahvaarv
3
rtf

Rahvaarv

...ti. 14.Probleemid, mis võib tekitada praegune demograafiline olukord Eestis: rahvastik vananeb, töötegijaid jääb väheks, pensionite maksmisega raskusi, kulutused arstiabile, hooldekodud, haiglad? suurenevad kulutused sotsiaalabile, sündimus madal. 15. Ränded. Varasemad ränded: Euroopast rännati Ameerikasse, Lõuna- Ameerikasse, Austraaliasse?maadavastused, demograafiline plahvatus Euroopas. Indiast rännati välja? demograafiline plahvatus, tasuv töö teistes riikides. Aafrikast väljaränne? orjade väljaviimine 17.-19.saj. Prantsusmaalt rännati Põhja- Aafrikasse, Venemaale?vähe asustatud piirkondadesse või endistesse asumaadesse. Ida- Aasiast Ameerikasse?lepingutöölised. Hilisemad ränded: Rännati Lääne- Euroopasse? kiiresti areneva majanduse jaoks tuli tööjõudu esialgu Euroopa lõunapoolsematest riikidest Hispaaniast, Portugalist, Itaa...

Geograafia - Keskkool
14 allalaadimist
Geograafia - suremus-sündimus ja ränne
2
doc

Geograafia - suremus, sündimus ja ränne

1. Sündimus - aasta jooksul sündinud laste arvu suhe rahvaarvu aasta algul (väljendatakse promillides tuhande inimese kohta). Sündimust mõjutavad: • viljakas eas naiste arv • naiste vanus laste sünnitamisel • religioon • pereplaneerimise võimaluste olemasolu ja nende kasutamine • kooselu traditsioonid • väärtused, mida elus hinnatakse • traditsioonid ühiskonnas • naiste ja meeste seisund ühiskonnas, võimalused ja vabadus oma elu korraldada • majanduslikud võimalu...

Geograafia - Keskkool
21 allalaadimist
Geograafia riigieksami mõisted
7
odt

Geograafia riigieksami mõisted

Geograafia mõisted Litosfäär Litosfäär- astenosfääri peale jääv Maa kivimikest, mis on liigendunud laamadeks ja koostis-elementideks on: hapnik, räni, raud, magneesium, kaltsium, alumiinium, kaalium ja naatrium. Astenosfäär- ookeanide all ~50 km, mandrite all ~200 km sügavusel paiknev kivimite mõningase ülessulamise kiht, millel triivivad litosfääri laamad. Maa tuum- 2900 km-st sügavamale jääv nikkelrauast koosnev Maa kõige sügavam osa, mis jaguneb vedelaks välis- ja tahkeks sisetuumaks. Vahevöö- ehk mantel, on ma...

Geograafia - Keskkool
102 allalaadimist
Rahvastik ja rahvastiku protsessid
8
doc

Rahvastik ja rahvastiku protsessid

Maailma rahvastik ja rahvastiku protsessid • Asulus – on mingi maa-ala asulastiku ja rahvastiku kogumõiste. • Rahvastik- on mingil maa-alal elavad inimesed • Asulastik – o n mingi maa-ala asulaste kogum • Rahvaarv – näitab ära kui palju elanike on riigis . Rahvaarvu põhilised mõjutajad 1) iive 2) migratsioon . • Rahvastiku tihedus- elanike arv 1 km ruudus riigis ( Eestis 35 inimest 1 km ruudu kohta) Rahvaarvu muutmine Aastatuhaneid kasvas inimeste arv haiguste, nälja, sõdade ja loodusõnnetuste tõttu väga aeglaselt . ...

Geograafia - Põhikool
44 allalaadimist
Geograafia 2008 a
16
odt

Geograafia 2008 a.

GEOGRAAFIA 11.november . 2008 Rahvusvahelised firmad : Rahvusvaheline firma ehk hargmaised firmad on sellised ettevõtted , mis tegutsevad mitmes riigis või isegi kümnetes riikides . Mõned neist (Coca-Cola , Pepsi jne ) omavad tootmisettevõtteid pea igas riigis . Peakorter ühes riigis Tootmine ja teises (mitmes ) riigis Turustamine . Globaliseerumine ehk üleilmastumine . Globaliseerumine tähendab kõigi sotsiaalmajanduslike ja poliitiliste protsesside rahvusvahelistumist ehk üleilmastumist . GLOBALISEERUMISE +ja - : plussid on : Tänapäeva maailmas liiguvad raha , tehnoloogia , informatsioon ja kaubad üle riigipiiride se...

Geograafia - Kutsekool
11 allalaadimist
Peruu rahvastiku võrdlus
9
doc

Peruu rahvastiku võrdlus

Peruu 1. Peruu rahvaarv: a) Peruus elab umbes 29,250,000. b) Tegu on maailma mastaabi keskmise suurusega riigiga, kuna seal elab üle paarikümne miljoni inimese. Peruu on maailmas rahvaarvult 42. kohal. c) Umbes sama palju inimesi elab Malaysias, Nepalis, Afganistanis. 2. Rahvastiku paiknemise iseloomustus ja analüüs: a) Peruu rahvastiku keskmine tihedus on 23,08 in/km2. Sarnane rahvastiku keskmine tihedus on Ekvatoriaal-Guineas (22,58) ja Brasiilias (23,50) b) 3. Rahvaarvu kasvu iseloomustus: a) Aasta Rahvaarv 1950 7,633 1955 8,672 1960 9,931 1965 11,467 1970 13,193 1975 15,161 1980 17,295 1985 19,379 1990 21,565 1995 23,863 2000 25,797 2005 27,442 2010 28,948 2015 30,445 2020 31,915 2025 33,283 2050. aastaks on inimesi ~37 miljonit. 4. Rahvaarvu analüüs, milliste tegurite mõjul rahvaarv kasvab või kahaneb: a) Tabelid...

Geograafia - Keskkool
9 allalaadimist
Geograafia suur konspekt
17
docx

Geograafia suur konspekt

... mägine Majanduslikud: Kapital – hooned, seadmed, seemned, loomad Tööjõud – kvaliteet traditsioonid Poliitika – toetused, toll Kliimavöötmed Polaar – pole võimalik harida põldu, külm Lähispolaar – lühike vegetatsiooniperiood, redis, sibul, kartul Parasvööde – talve, sügise ja kevade pärast üks saak aastas, Jahe parasvööde – 3-5kuud vegetatsiooniperiood, okasmets, rukkist, otra, kartulit, lina, rapsi Mõõdukas parasvööde – 5 kuud, mereline – teravili, istandused, mullad keskmise viljakusega, vajavad natuke kuivendamist, mandriline – külm talv, põud, tööd peab kiiresti tegema, lühike vegetatsiooniperiood Soe parasvööde – 6+, riis, mais, päevalilled, viinamarjad, parasniiske – viljakad mullad, kuiv mandriline – viljakad mustmullad, lühike külm talv, kuiv, vee ja tuuleeriosoon. Ukraina, USA nisuvööd...

Geograafia - Keskkool
71 allalaadimist
Referaat rahvastikuprobleemid
7
doc

Referaat rahvastikuprobleemid

Demograafiline plahvatus Peamiseks probleemiks võiks lugeda demograafilist plahvatust - see on demograafilise ülemineku esimene järk, mida iseloomustab suremuse langus, kõrge sündimuse säilimine ja selle tulemusena rahvastiku kiire kasv, kusjuures laste osatähtsus rahvastikus on väga suur. Demograafilise plahvatusega kaasneb inimeste majanduslik kihistumine ning maa ressursside pidev vähenemine ja looduse tagasitõrjumine inimeste vajaduste rahuldamiseks. * Suure sündimuse põhjusteks on tavaliselt: pereplaneeringu puudumine (ka rasestumisvastaste vahendite puudumine) ...

Geograafia - Keskkool
102 allalaadimist
Maailma rahvastiku kasv ja ränne
3
doc

Maailma rahvastiku kasv ja ränne

...eamiselt mehed?soolised disproportsioonid;*tagasi tullakse pensionieas,suureneb pensionäride osatähtsus. Rahavstiku paiknemine,tihedus: Rahvastik on tihedam: 1)Ida- ja Lõuna- Aasias,Jaava saarel,Jaapanis;2)Euroopa (Singapur);3)USA rannikualal. Põhjused:1)Ajaloolised – paljud maailma kõige tihedamini asustatud alad on jäänud ajalooliselt samaks;maadeavastused;2)Looduslikud – kliima (parasvöönd,lähistroopiline vöönd),madalik, veekogude lähedus;3)Majanduslikud – kaubandus-ja suhtlemisvõimalus,veekogude lähedus. Hiina – 1,3 mlrd in, 9572395 km2, 135,8 in/km2. India – 1 mlrd 800 tuh in, 3287263 km2, 304,4 in/km2. USA – 273,1 mln in, 9518898 km2, 28,7 in/km2. Indoneesia,Brasiilia,Venemaa,Pakistan,Bangladesh,Jaapan,Nigeeria. Eesti – 1,439 mln in, 45227 km2, 31,8 in/km2. Linnastumine – in e...

Geograafia - Keskkool
35 allalaadimist
Maroko rahvastiku üldiseloomustus
5
docx

Maroko rahvastiku üldiseloomustus

...968 361 Iraak 30 399 572 Afganistaan 29 835 392 Käesolevaks ajaks on Maroko rahvaarvu kasvutempo langenud poole võrra sellest, mis see oli aastal 1985. Andmete põhjal näeb, et arvatavasti on kasvutempo protsent Marokos aastaks 2050 juba alla 0,5. (Diagramm 1) Diagramm 1 Maroko rahvaarvu kasvutempo graafik aastast 1985-2050. 2. Rahvastiku tihedus ja paiknemine Maroko rahvastiku keskmine tihedus on 70,87 inimest ühe ruutkilomeetri kohta. Enamvähem samasugune rahvastiku keskmine tihedus on näiteks Iraagis, Tuneesias ja Jordaanias. Jordaania 72,15 Maroko 70,87 Tuneesia 68,16 Iraak 67,84 Enamik Maroko elanikkonnast paikneb Põhja-Marokos rannikualadel, mandripoolsetel aladel on nii Lõuna- kui ka Põhja-Marokos rahvastiku tihedus väike. Mõned põhjapoolsed Maroko rannikualad on ...

Geograafia - Keskkool
12 allalaadimist
Majandusgeograafia arvestuse küsimused vastused
12
docx

Majandusgeograafia arvestuse küsimused&vastused

TTK0030 Majandusgeograafia Kordamisküsimused 2011/2012.õa. Sissejuhatus 1. Geograafia kui kommertsteadus. Positivism geograafias: Pärast Teist maailmasõda, kvantitatiivne geograafia, mille eelduseks oli: • Kogunenud oli piisav hulk andmeid • Tekkis vajadus andmete süstematiseerimise järele • Hakati kasutama arvuteid • Kogu protsessi jaoks oli olemas teaduslik alus – positivistlik teadusfilosoofia- ja metodoloogia. Positivistlik teadusfilosoofia ja metodoloogia. • Positivismi keskne väide on teaduse määratletus empiiriliste küsimustega. • Tõeline teadmine põhineb ainult vaadeldavatel ja mõõdetavatel faktidel ning nende võrdlemise...

Majandusgeograafia - Tallinna Tehnikaülikool
164 allalaadimist
Geograafia mõisted
9
sxw

Geograafia mõisted.

... sügavamale, kus on kõrgem rõhk ja temperatuur, põhjustades moondekivimite teket. Peale nimetatud kivimitekkeviiside on veel settekivimid, mis tekivad lahustest väljasadestumise teel või murenemissaaduste ja organismide jäänuste ladestumise või kivistumise teel. Litosfäär – maakoor ja vahevöö ülemine tahke osa, mille paksus on 50-200 km. On lõhestunud laamadeks. Astenosfäär – kiht maakoore all, kus kivimid on mõnindaselt ülessulanud. Sellele triivivad litosfääri laamad. Maa tuum – Maa keskossa jääv metalse koostisega (peamiselt raud) piirkond, mis jaotatakse tahkeks sisetuumaks ja vedelaks välistuumaks. Vahevöö – maakoore ja tuuma vahele jääv maa kivimikest. Mandriline maakoor – mandrite ja šelfimerede alune maakoor. Ookealine maakoor – ookeanide alune, peamiselt basaltseist kivimitest koosnev maakoor....

Geograafia - Keskkool
32 allalaadimist
Tansaania
15
doc

Tansaania

............ 9 7.Põllumajandus........................................................ 10 8.Metsamajandus ja metsatööstus............................ 13 9.Kasutatud allikad.................................................... 16 ÜLDANDMED Tansaania pindala on 945090 km 2 , millest 59050 km2 moodustavad veekogud. Riigi rahvaarv - 36232074 (2001.a. juuli). Pealinnas, Dodomas, on elanikke 204000. Riigikeeled: inglise ja suahiili keel. Rahaühik: Tansaania šilling. Tansaanias leiduvad loodusvarad: kivisüsi, looduslik gaas, teemandid, fosforiit, keedusool, grafiit, tina-, raua-, nikli- ja vasemaak. Kolmandikku Tansaania maa-alast hõlmavad rahvuspargid (tuntuim Senergeti) ja metsloomade kaitsealad. Loodus on loomaliikide poolest väga rikas. Seal elavad näiteks lõvid, gnuud, sebrad, elevandid,pühvlid, antiloobid, ninasa...

Geograafia - Keskkool
18 allalaadimist
Maakera rahvaarv
5
doc

Maakera rahvaarv

... soe ja parasniiske kliima, viljakad mullad. 5. Maakera hõredamini asustatud piirkonnad (4) – põhjused. - Aomen - Kanada - Austraalia - Antarktika ja Arktika Ekstreemne kliima, poliitilised tegurid – valitsus ei investeeri elukeskkonna arendamisse, harimiskõlbmatu maa, vähe loodusvarasid. 6. Mõisted – loomulik iive, sündimus, suremus, imikusuremus. - LOOMULIK IIVE – mingis piirkonnas aasta jooksul sündinute ja surmade vahe absoluutarvudes või sündimus- ja suremuskordaja vahe promillides. Näitab rahvaarvu juurdekasvu või vähenemist. - SÜNDIMUS – sündide esinemine mingi piirkonna rahvastikus. - SUREMUS – surmajuhtude esinemine mingi piirkonna rahvastikus. - IMIKUSUREMUS – elussündinud kuni ühe aastaste laste suremus 1000 elussündinu kohta. 7...

Geograafia - Keskkool
34 allalaadimist
USA
28
doc

USA

... Turism................................................................................................................................... 19 Federal Reserve Bank korraldab USA keskseid rahaasju. New Yorgis asubki selle suurim esindus. Sealsed ekskursioonid viivad maa-alustesse kullahoidlatesse, mis on suurim teadaolev maailmas. Selgitatakse ka keskpanga üldist tegevust ja põhimõtteid. Kuna USA on majanduslikult tugevaim riik maailmas, on see kindlasti huvitav. Kuna seal hallatakse suuri rahareserve, on seal ka korralikud turvameetmed, mistõttu on vaja külastus tükk aega ette planeerida. Ka ekskursiooni saadavad relvastatud üksused. Üks panga eksponaat on ka kõige väärtuslikum münt, 1933. aastal vermitud mündil on kujutatud kahe peaga kotkast......

Geograafia - Keskkool
14 allalaadimist
Riigirahvastiku uurimine - Austraalia
5
docx

Riigirahvastiku uurimine - Austraalia

Riigi rahvastik ARVUTITUND Minu valitud riigiks on Austraalia. 1. Riigi rahvaarv A) Seal elab 21,766,711 inimest 2011. aasta juuli kuu seisuga. B) Järeldan seda, et Austraalia kuulub väikeriikide hulka. C) Enam-vähem samapalju inimesi elab Madagaskaril, Rumeenias, Sri Lankal ja Elevandiluurannikul. 2. Iseloomusta ja analüüsi rahvastiku paiknemist oma riigis. A) Austraalia rahvastiku tihedus on 2,79 inimest ruutkilomeetri kohta. Sarnane on sellele Namiibias ja Surinames. B) Rahvastiku paiknemine on Austraalias väga hõre. Rohkem rahvast on põhja ja lõuna osas. Tihedam on see rannikualadel. Aga kuna enamus Austraalia sisemaast on kõrb, siis...

Geograafia - Keskkool
22 allalaadimist
Nepal
15
doc

Nepal

...rdipartnerid allikas: The World Factbook joonis 12. Nepali impordipartnerid allikas: The World Factbook 13 kasutatud materjal: kaart, lipp, vapp en.wikipedia.org (5.10.08) riigi arengutase, riigi rahvaarv, rahvastiku tihedus ja paiknemine, loomulik iive, keskmine eluiga, Nepali rahvastiku soolise-vanuselise jaotuse tabel, linnastumine, tööjõud, rahvastikupoliitika, riigi energiamajandus, Nepali ekspordi - ja impordipartnerite diagrammid. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/np.html (5.10.08) riigi arengutase, Nepali SKT inimese kohta diagramm, Eesti ja Nepali IAI võrdluse diagramm http://globalis.gvu.unu.edu/indicator_detail.cfm?IndicatorID=19&Country=NP (26.04.09) IAI ja SKT...

Geograafia - Keskkool
13 allalaadimist
Saudi Araabia referaat
21
docx

Saudi Araabia referaat

...fta ekspordist tulu ligi 223 miljonit USD. Saudi Araabias on toornafta eksport suurenenud aastatel 2004-2008 ligikaudu 2,4 korda. Sellest võib järeldada, et maailmaturul on ka toornafta nõudlus suurenenud. Rahvaarvu kasv, uute lahendustega autotööstused ja ka üldine ühiskonna heaolu paranemine on selle põhjuseks. Näiteks peab paika kindlasti üks fakt, et kõik mees unistavad endale saada suure võimsusega autot, mis tarbib ka kordades rohkem bensiini kui ökonoomne auto. Teised eksporditavad tooted on erinevad orgaanilised kemikaalid ja polümeersed ained. Need tooted on samuti seotud naftaga, sest antud tooteid on võimalik valmistada nafta töötlemisjääkidest või üldse naftaühenditest. 2008. aastal tõusis orgaaniliste kemikaalide eksport, 2004-2007. aastatel oli teisel kohal polümeersette ainete eksport. Kui ITC lehekülje tabel...

Geograafia - Keskkool
46 allalaadimist
Austraalia rahvastik
6
doc

Austraalia rahvastik

Austraalia riigi rahvastik Tänapäeval on inimkapital muutunud väga oluliseks riigi arengu indikaatoriks. Kas riigi rahvastik kasvab või kahaneb, milline on vanuseline koosseis, inimeste haridustase, tervislik seisund jne. Mida paremini teatakse riigi rahvastikusituatsiooni, seda täpsemalt saab välja töötada riigi jaoks olulisi majandus- ja sotsiaalse arengu stsenaariume. 1. Riigi rahvaarv. Austraalias elab 22,015,576 inimestest. Maailma mastaabis on Austraalia keskmine riik ja on oma rahvaarvult maailmas 53-ndal kohal. Enam-vähem samapalju inimesi elab Taiwanis, Süürias ja Madagaskaril 2. Rahvastiku paiknemine Austraalias. Austraalia rahvastiku tihedus on 2,79 inimest ruutkilomeetri kohta. Sarnane rahvastiku tihedus on veel Surinames 2,98 in/km² ja Namiibias 2,55 in/km². Rahvastiku paiknemine on Austraalias väg...

Geograafia - Keskkool
37 allalaadimist
Uurimustöö-usa
14
doc

Uurimustöö-usa

...hhikoMehhiko – on majanduslikult ja sõjaliselt palju nõrgemad ega ole kunagi olnud Ameerika Ühendriikidele ohtlikud Järjest tähtsamaks muutuvad lääneranniku sadamad mille kaudu peetakse ühendust paljude Vaikse ja India ookeani maadega Riik koosneb kahest suurest osast põhiosast ja Alaska osariigist Enamus põhiosa piirist Kanadaga on praktiliselt sirge ning annab riigile ristkülikukujulise vormi Ainult kirdes ja kagus on riigi maa ala nagu „välja veninud“ Kirdes ja edelas on väljaulatuvad osad Riigil on ka saari näiteks  http://et wikipedia org/wiki/Hawaii saared o Hawaii saaredHawaii saared   Looduslikud tingimused USA s domineerivad  http://et wikipedia org/w/index phptitle=Vanad m%C3%A4ed&action=edit&redlink=1 o Vanad mäed pole veel kirjutatud vanade mägede ja  htt...

Geograafia - Keskkool
7 allalaadimist
Geograafia konspekt
1
docx

Geograafia konspekt

... riikidesse 1. Lähtekohas – väike töövalik, halvad õppimisvõimalused, madal palk, halvad elamistingimused, üksluine ümbruskond, ebasoodne looduskeskkond 2. Sihtekoht – paremad tööpakkumised, kõrgem palk, head elamistingimused, perekond, mitmekülgne sotsiaalne keskkond. Kaasaegsed rändevoog ja põhjused: Lääne-Euroopa: tööjõud. Ida-Euroopas- poliitilised põhjused. Põhja- Ameerika- töö, Lähis-Ida naftariigid- majandustegevus. Migratsioonivoogude tagajärjed nii lähte- kui ka sihtmaale. Lähteriigile: väheneb tööpuudus, paranevad migrantide tööoskused, teenitud raha saadetakse kodumaale, tuuakse uusi kultuuritavasid, väheneb tööealiste elanike arv, väheneb maksumaksjate arv, lahkuvad aktiivsed inimesed, mehed, tekivad soolised disproportsioonid, kaotatakse haridusinvesteeringud. Sihtriigile...

Geograafia - Keskkool
24 allalaadimist
Jamaica majandusgeograafiline ülevaade
28
doc

Jamaica majandusgeograafiline ülevaade.

... 75 kuid aastaks 2005 oli see tõusnud 0 78 leMust Aafrika1995 oli see 0 45 kuid aastaks 2005 oli see tõusnud 0 51 leJamaica2000 oli see 0 76 kuid aastaks 2005 oli see tõusnud 0 761 –le Tabel 2 IAI HDI osakomponendid Riik IAI indeksKoht maailma riikide hulgasKeskmine oodatav eluigaTäiskasvanute üle 15 a kirjaoskusSKT inimese kohta GDP per capita PPP $ Norra0 971180 5100%53 433 $Eesti0 8834072 999 8%2061 $Sierra Leone0 36518047 335 1%679 $Türgi0 8067979 787 4%12955 $Jamaica0 76610071 787 9%6079 $ Interneti kasutamise võimalus:  Kuigi meile Eestlastele tundub interneti kasutamise võimalus täiesti tavaline ning tänaseks võib öelda et igasse Eesti majja on võimalik saada interneti ühendus siis igalpool maailmas see kahjuks veel nii tavali...

Geograafia - Keskkool
26 allalaadimist
Itaalia referaat
15
doc

Itaalia referaat

Itaalia Vabariik Referaat Erik Salm Paide Ühisgümnaasium 2007 Itaalia Vabariik ISO 2-täheline kood: IT ISO 3-täheline kood: ITA Lipp: Vapp: Kaart: Geograafiline asend Itaalia Vabariik on riik Lõuna-Euroopas. Itaalia asub 800 km Vahemerre ulatuval saapakujulisel Apenniini poolsaarel. Põhjapoolne piirkond on mägine. Loodusliku piiri moodustavad Alpid. Maastik on suurte mägede ja sügavate orgude rohke. Itaaliale kuuluvad kaks Vahemere suurimat saart – Sitsiilia ja Sardiinia - ning hulk väiksemaid saari. Põhjas on Itaalial maismaapiir Austria (430 km), Prants...

Geograafia - Keskkool
102 allalaadimist
Põhikooli geograafia lõpueksami juhend 2012
7
doc

Põhikooli geograafia lõpueksami juhend 2012

...iigi (sh Eesti) või selle osa rahvastiku paiknemist; • iseloomustab ja analüüsib jooniste, tabelite ning kaartide abil etteantud riigi rahvastikku ja selle muutumist; • iseloomustab riigi (sh Eesti) rahvastiku soolis-vanuselist koosseisu rahvastikupüramiidi abil; • teab Eesti rahvastikku iseloomustavaid näitajaid: rahvaarv, linna- ja maarahvastik, sündimus,suremus, iive, migratsioon, hõive; • iseloomustab jooniste abil Eesti rahvastiku rahvuslikku koosseisu ja teab seda mõjutanud tegureid; • teab rände põhjusi, toob näiteid olulisematest rännetest maailmas ja seoses Eestiga; • võrdleb linna- ja maaelu, toob näiteid sotsiaalsetest probleemidest linnas ja maal; • selgitab arenenud ja arengumaade erinevust; Mõisted: rahvaarv, rahvastiku tihedus, tööhõive...

Geograafia - Põhikool
18 allalaadimist
Rahvastiku tihedus
1
docx

Rahvastiku tihedus

Rahvastik ehk elanikkond – mingil suuremal territooriumil alaliselt elevate inimeste kogumik Ränne ehk migratsioon – inimeste liikumine elu- või töökoha vahetamise eesmärgil Loomulik iive – rahvaarvu muutumine Absoluutne iive – mitme inimese võrra muutus rahvaarv Suhteline iive – mitme inimese võrra muutus rahvaarv tuhande elaniku kohta Sisseränne ehk immigratsioon Väljaränne ehk emigratsioon Rändeiive ehk rändesaldo – sisse- ja väljarändajate vahe Tagasiränne ehk remigratsioon – varem väljarännanud inimeste tagasipöördumine oma endisesse elukohta Pendelränne ehk pendelmigratsioon – inimeste päevane liikumine oma...

Geograafia - Põhikool
29 allalaadimist
Tai riigi iseloomustus ja rahvastik
16
doc

Tai riigi iseloomustus ja rahvastik.

...unast Malaisiaga Tail on 1900 kilomeetrit rannajoont Tai lahe ääres LOODUSLIKUD TINGIMUSED: Tai on troopilise kliimaga riik Põuaperioodil on tänu asjaolule et päike paistab peaaegu seniidist raske ilmakaari määrata Aastas on keskeltläbi +31 kraadi sooja Talviti +25 ning suvekuudel +40 Vesi meres on enamasti +28 Mussooni ajal juuni oktoobri kuus sajab rohkelt vihma suvel enam Õhuniiskus on kõrge Esineb maalihkeid ja üleujutusi Riigi lõunaosas on alati kuum ja niiske ekvatoriaalne kliima Tai on vahelduva reljeefiga maa Riigi kirdeosas on Khorati platoo keskosas keskplatoo Riigi põhjaosa ja Kra maakitsus Malaka poolsaarel on mägised Kõrgeim punkt on Doi Inthanon mis asub 2576 meetri kõrgusel merepinnast Madalikud ja tasasemad alad on rannikualadel ja riigi keskosas Veestik on Tais tihe Mäed on algu...

Geograafia - Keskkool
36 allalaadimist
T e a t a   v e a s t