Sõnu seletav sõnaraamat

123 –  123 = 0 0 2 14 123 – 109 = 14 0 3 4 123 – 113 = 10 6 4 22 123 – 101 = 22 0 5 34 123 – 89 = 34 0 6 37 123 – 86 = 37 0 7 43 123 – 80 = 43 0 8 50 123 – 73 = 50 0 9 54 123 – 45 = 78 24 10 71 123 – 52 = 71 0 11 74 123 – 49 = 74 0 12 93 123 – 30 = 93 0 13 99 123 – 24 = 99 0 14 101 123 – 22 = 101 0 15 106 123 – 17 = 106 0 16 108 123 – 15 = 108 0 17 116 123 – 7 = 116 0 18 123 123 – 0 = 123  0
1 ees - ja perekonnanimi 2 Isikukood 3 31 32 22222222222 X 144€ 0€ Sirli 2 4 5 6 7 7.1 7.1.1 7.2 7.2.1 7.3 7.3.1 8 9 10 406,89€ 1233€ 2 223,51€ 0€ 2 11 1233€ 0€ 24,66€ 8 1 Ees- ja perekonnanimi , 2 Isikukood 3 31 32 - 0€ Andreas 6 333333333333 0€ 3 4 5 6 9 7 7.1 7.1.1 7.2 7.2.1 7.3 7.3.1 8 9 10 289,74€ 878€ € 180,69€ 0€ 1 878€ 01 17,56€ 878€ 8 1 Ees- ja perekonnanimi 0 2 Isikukood 3 31 32 , 4 4 5 6 6 7 7.1 7.1.1 7.2 7.2.1 7.3 7.3.1 8 9 10 9
13 missugused on tänapäeval põhilised meetodid organisatsiooni struktuuri loomisel? Kõige tavalisem meetod organisatsiooni struktuuri loomisel: klassikalise käsitluse puhul peavad juhid org-i kavandamisel aluseks võtma teatud põhimõtted, nagu tööjaotus, spetsiaalüksused, õiguste tsentraliseerimine, õiguste ja vastutuste tasakaal, alluvus ainult üele; neoklassikalise käsitluse puhul tuleb aga arvestada iga inimese individuaalsust ja situatsioonist tulenevaid

1 käibe - ja rentaablus näitajad Eesmärk peaks olema selline mille poole püüelda Eesmärgid peavad arvestama sinu võimalusi Ametioskusi Konkurentsi situatsiooni Eesmärgid võiks välja tuua aastakäibena Brutokasumina (bruto kasum on käive-tootmiskulus) Turuosakaal 5.2 soovitud imidž ja teised põhi eesmärgid Selles peatükis peaksid sa mõtlema ennast kliendi olukorda Ettevõte tuleb kujundada selliseks et klient oleks rahul
17500 - 658.93 TULUD KOKKU: 11160 10125 Kasutada olev raha 28660 9466.07 Palgafond 4183.93 4183.93 Rent 300 300 Tooraine 5233 4000 Kommunaalid 150 150 Kontorikulud 15 15 Transport 110 110 Kindlustus 70 70 Signalisatsioon 30 30 Nõud 87 100 Reklaam 1200 100 Turunduskulud 260 260 Sidekulu 80 80 Muud kulud 100 100 KULUD KOKKU 11818.93 9498.93 LÕPPJÄÄK -658.93 626.07
13 miks on sisemine motivatsioon inimese stimuleerimisel oluline? Sisemine motivatsioon tagab soovitud tulemuse kiiremini kui loovvõimete ja teadmiste arendamine. Kuna sisemise motivatsiooni allikad tavaliselt inimeste jaoks isiklikul tasandil olulised (armastus töö vastu, missioonitunne, väljakutse), on need parimad loovuse ja tööle pühendumise stimulaatorid.

189 000 - 2735 99 Ülekurss 28 792 28 792 0 100 Kohustuslik reservkapital 19 173 19 173 0 100 Muu reservid 26 193 24 364 -1829 93 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 798 213 972 804 174 591 122 Aruandeaasta kahjum 939 812 594 179 -345 633 63 OMAKAPITAL KOKKU 2 003 918 1 828 312 -175 606 91 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 5 853 338 6 198 759 345 421 106
1 kulutuste ehk tarbimise meetod Lähtutakse majanduses osalejate kogunõudlusest (kes nõuavad uut toodangut): * Tarbimiskulutused C – majapidamised, kes ostavad toitu, riideid jne. Eratarbimine * Inventeeringud I – ettevõtete ostud (masinad, seadmed, materjalid jne). * Avaliku sektori kulutused G – avaliku sektori ostud, kaubad, teenused, palgad
125 000 - vana seadme müügihind 6000 - maksuefekt (jääkväärtust ja vanaseadme müügi hind) (25 000- 6000 * 34%) 6460 ∑ esialgsed kulud Io 112 540 2. Leidke juurdekasvu rahavood Need rahavood võtavad arvesse ainult selles projektist tingitud muutusi nii kuludes kui ka tuludes st. need on rahavood mis tulenevad ainult sellest projektist.

1 cd - mängija oma 1 korvpall oma tarbeks 3 tarbeks 1 tund tundi 1 CD-mängija 1 korvpall Kunstikale 3 Sportikale 1 tund tundi Töötunnid kokku Töötunde kokku 6 2 tundi tundi Nagu näha saavad mõlemad riigid mõlemad kaubad, kuid Kunstika töölised kulutavad nüüd 2 tundi endise 3 tunni asemel ja Sportika 6 tundi 9 tunni asemel.
1 cd - mängija oma tarbeks 1 tund 1 korvpall oma tarbeks 3 tundi 1 CD-mängija Sportikale 1 tund 1 korvpall Kunstikale 3 tundi Töötunnid kokku 2 tundi Töötunde kokku 6 tundi Nagu näha saavad mõlemad riigid mõlemad kaubad, kuid Kunstika töölised kulutavad nüüd 2 tundi endise 3 tunni asemel ja Sportika 6 tundi 9 tunni asemel.
1luxus - Presskannukohv 500 g.........................................6 3.3.2Löfbergs Lila - Presskannukohv 500 g..............................6 3.4Espresso................................................................................. 7 3.4.1Lavazza - Espressokohv jahvatatud 250 g.......................7 3.4.2Merrild Espresso kohv.

125 kagu - Aasia riikide majanduspoliitiliste instrumentide kasutamine Eestis on raske järgmistel põhjustel: a seal pole veel välja kujunenud klassikaline tarbimisühiskond b seal on töötajatele arvestatavaks hüvituseks tunnustus firma sees c seal on teised demokraatlikud reeglid ja poliitiline kultuur kui Euroopas
102 - 103 • ankeetküsitlus (questionnaire), • vaatlus (observation), • intervjuu (interview) ja • tööandjate tähelepanekud (employee recording). Töö analüüsimisel tuleb arvestada, et töö spetsiifika pidevalt muutub ning sellest tingituna on vajalik käsitleda tööprotsessi pidevas dünaamikas.
1920ndad - Richard Coudenhove-Kalergi tegi ettepaneku luua Euroopa Ühendriigid • 1929 - Prantsusmaa välisminister Aristide Briand formuleeris riikidevahelise „föderaalse sideme” idee, erinevaid nägemusi esitasid veel mitmed Euroopa riigimehed • 1930ndatel - Tekkis plaan üleeuroopalisest parlamendist.

117 – 8.3. 1 – eelroa kahvel ja nuga 2 – pearoa kahvel ja nuga 3 – supilusikas 4 - väike kahvel (dessertkahvel) 5 – väike lusikas (dessertlusikas) 6 – võinuga 7 – leivataldrik 8 – punase veini klaas 9 - valge veini klaas 10 – veeklaas 11 – salvrätt 12 – individuaalne menüü
165 - 167 357 samas lk.167 358 samas lk. 169-170 359 samas lk. 171 360 samas lk. 171-172 361 samas lk. 172-174 Viimase 10 või 15 aasta jooksul muutusid pensionifondid ja teised institutsionaalsed investorid kõigi avalike ettevõtete suuri-mateks aktsiaomanikeks kõigis arenenud riikides.
101 - 109 Ajatöötasu rakendatakse eelkõige ebareeglipärase töö tasustamisel, milleks on mitmesugused abitööd, bürootöö, juhtimistöö. Ajatasu on levinud ka riigiametnike hulgas, mis ei tähenda, et neile ei peaks välja töötama ja juurutama uusi motiveerivaid süsteeme.

110 - - 150*230 - 135 127-133 180*230 175 - 199 220*230 190 - 235 240*250 - 245 260 Madratsikatted 80*200 - - 199 90*200 - - 209 120*200 - - 248 140*200 - - 278 160*200 - - 299 180*200 - - 318 Toolikatted 40*38 45 - 58-68 Põlled 105 185-195 Pajalapid, 35-65 40-100 48-75 Pajakindad
100 000 – 16 667 (see on 20% käibemaks sellelt summalt) = 83 333.- (summa ilma käibemaksuta) 300 000 – 50 000 (see on 20% käibemaks sellelt summalt) = 250 000.- (summa ilma käibemaksuta) 50 000 + 16 667 = 66 667.- 66 667 – 10 000 = 56 667.- krooni peab ettevõtte veel tasuma
11 inimest on nö langenud reklaamiohvriks, kelledest 10 on kokkuvõttes oma ostuga siiski rahule jäänud ja 1 kahetseb ostu siiani. 7 vastajat aga ei osta kunagi toodet ega teenust lihtsalt hea reklaami tõttu, samas kui 1 inimene teebki oma ostuotsuseid enamasti reklaami põhjal.

19 173 - 6 100 Muu reservid 26 184 26 193 9 100 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 316 343 798 213 -518 130 61 Aruandeaasta kahjum 114 596 939 812 825 216 820 OMAKAPITAL KOKKU 1 696 823 2 003 918 307 095 118 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 6 181 891 5 853 338 -328 553 95
1frank pott - Hautatud kanaliha 240 g.....................................4 1.2Maag - Naturaalne kanaliha omas mahlas 240 g...................4 2.Ulukilihakonservid.......................................................................5 2.1 Frank Pott Hakitud liha želees.
1 hind on 10€, seega me maksame 5 eest 5*10=50€. Vajalik on pesupulbri ost. Kavatseme osta universaalset pesupulbrit, kuhu on lisatud veepehmendaja ehk pesuloputusvahend, katlakivieemaldaja, plekieemaldaja jne. Oleme valinud pesupulbriks PERSIL Sensitive Expert.

1 mägi - Karabahhia konflikt 1992-1994 Nõukogude Liidu lagunemine ja vägede välja viimine liiduvabariikidest, faktorid, mis senini olid suutnud konflikti mingilgi määral vaos hoida, viisid otsese relvakonfliktini Karabahhia armeenlaste ja Aserbaidžaani vahel.
14 homme on vihmase ilma tõenäosus 0,25, ülehomme 0,344.8.15 a) -12; b) 19; c) -2x; d) -11x; e) -7; f) - 68 8.16 a) 0; b) 1; c) 3; d) 8. 8.17 a) 361,74; b) 2250,3 8.19 p1 = 5, p2 = 3 ühikut 8.20 p1= 4 kr; p2 = 7 kr ja p3 = 6 kr 8.21 X 25 tk, Y 5 tk ja Z 20 tk.
1 lühiperioodil on kulud VC ja FC • Vaja on leid a Q , mille juures TR suudaks katta VC ja osa FC, seega TR>VC, • Tabel: Kahjumi minimeerimine lühiperioodil (lk 182) • Analüüs: kahjum on minimaalne Q=10 Muutuvad kulud-palgad jne sõltuvad toodangu koguasest

1 908 - 1 614 1 349 Kapitaliosaluse kasum tütarettevõtetest -127 0 -604 729 Muud finantstulud ja kulud -939 -812 -405 -308 Kasum enne vähemusosalust -2 552 1 097 -2 623 1 098 Vähemosalus -71 1 0 0 Aruandeaasta puhaskasum -2 623 1 098 2 623 1 098
198 952 - 10,25% 748 63,48% -7 176 Lõpetamata ehitus 7 176 103 0,00% 103 -100,00% Ettemaks põhivara eest -23 230 -27,35% -47 999 -77,77% Materiaalne põhivara kokku 7 828 750 271,23% 850 092 7,93% Põhivara kokku 8 833 602 295,95% 700 092 5,92%
1 portsjon on kas 2-4 portsjonit  50 g väherasvast liha või  2 viinerit või  3 viilu vorsti või  50 g maksapasteeti või  50 g kalafileed või  100 g räime või  25 g soolakala või  25 g kalakonservi või  1 muna

147 - 175) 1. Firma kulud ja kulukõverad 2. Püsi-, muutuv- ja piirkulu 3. Tootmisfunktsioon ja kulud 4. Pika perioodi kulud ja kulukõverad 4.1. Isokost 4.2. Arengutee 5. Kulukõverad majandusanalüüsis ja sisendite hindade muutumine
152 - 154 Ületunnitöö on vahend, mille rakendamisel suurendatakse normtöötundide arv. See sobib lühiajalise tööjõuvajaduse suurenemise korral, võimaldades vältida tööandjate kulutusi värbamisele, valikule ja koolitusele.
1 l1 - otsusest. Tal tasub suurendada oma lobbykulusid 25 rahani, sest seal muutub tema kasum K1 maksimaalseks (samuti 25). Edasine lobbykulu ei tasu end ära, sest kui ettevõtja 2 optimeerib omalt poolt L2, siis hakkab K1 vähenema.

1445 - 1509). Üheks kõige tuntumaks ja raamatupidamise ajalooliseks pärandiks on tema poolt avaldatud põhiteos „Traktaat kontodest ja kirjenditest“, kus ta süstematiseeris seni kasutusel olnud tehingute ülesmärkimise viise.
117 - 8.2.b 1 – eelroa kahvel ja nuga 2 – pearoa kahvel ja nuga 3 – väike kahvel (dessertkahvel) 4 – võinuga 5 - supilusikas 6 – leivataldrik 7 – punase veini klaas 8 – veeklaas 9 – salvrätt 10 - valge veini klaas
1coffeestar - Maitsestatud kohvioad rummi-karamelli 200 g............................................................................................... 5 3.2.2Coffeestar - Maitsestatud kohvioad šokolaadi-kirsi 200 g 6 3.3Presskannu kohv.

117 - 8.2.a 1 – eelroa kahvel ja nuga 2 – pearoa kahvel ja nuga 3 – väike kahvel (dessertkahvel) 4 – väike lusikas (dessertlusikas) 5 – võinuga 6 – leivataldrik 7 – veiniklaas 8 – veeklaas 9 - salvrätt
1 tarbijakaitse - alased nõuded Kaup, mida te tarbijale pakute ja teenus, mida osutate, peavad olema ohutud, vastama kehtestatud nõuetele, teie poolt antud kirjeldusele ning omadustele, mida tarbija võib õigustatult eeldada.
118 – 8.4.a  1 – kohvitass alustassiga  2 – kohvilusikas  3 – leivataldriku  4 – salvrätt  5 – koorekann  6 – suhkrutoos  7 – likööri- või konjakiklaas  8 - väike kahvel

1 243 - 2 179 ettemaksete muutus Varude muutus 749 1 478 -1 046 769 Äritegevusega seotud kohustuste ja 14 813 -3 100 -5 319 6 015 ettemaksete muutus Kokku rahavood äritegevusest 43 555 4 579 10 028 16 742
15 kuidas on organisatsioonide struktuurid ajas muutunud? Juhtimistasandite arv on vähenenud, juhtimisulatus aga suurenenud, töötajale on antud suuremad õigused, sest erialase töö maht on kasvanud.
1 ees - ja perekonnanimi 2 Isikukood 3 31 32 Siim X 144€ 0.- 11111111111111 1 4 5 6 7 7.1 7.1.1 7.2 7.2.1 7.3 7.3.1 8 9 10 315,48€ 0 956€ 0 162,49€ 01 19,12€ 956€ 956€ € € 19,12€

1 tkf - i püsikulud ja kahjumi minimeerimine • Kahjum kui ATC >p • Võimalikud valikud: 1. Jätkata tegevust lühiperioodil 2. Lõpetab ajutiselt(firma ei lahku tootmisest lühiperioodil)
185 organisatsioonikäitumine on õpetus käitumise seaduspärasuste rakendamisest organisatsioonis, nende seostamine organisatsiooni struktuuri, tehnoloogia ja väliskeskkonnaga (Davis, K. Human Behavior at Work.
10 late - delivery, non-delivery and remedies therefor .............................................................................................11 Art. 11 Non-conformity of the goods.

11 vastajaga on sageli juhtunud, et olles poes tühja kõhuga, pannakse ostukorvi rohkem toiduaineid, 8-sat inimeset on mõnikord ja 4-ja vastajat väga harva mõjutanud tühi kõht toidupoes.
1445 - 1509) poolt avaldatud tema põhiteos „Kahekordse kirjendamise traktaat". See teos sisaldab väga põhjalikke ja üksikasjalikke teoreetilisi seletusi ning praktilisi näiteid.
1560 - 43,58 - 31,20 = 1485,25 1425,25 * 21% = 311,88 Netotöötasu: 1560 - 43,58 - 31,20 - 311,88 = 1173,24 b) 1560 * 33% = 514,80 1560 * 1,4% = 21,84 1560 + 514,80 + 21,84 = 2096,84

102 119 - 142 084 2 545 701 0,8% -0,9% 17% Kokku omakapital 10 538 181 10 686 062 11 548 147 83% 70% 78% Kokku kohustused ja omakapital 12 702 003 15 214 216 14 862 653 100% 100% 100%
17 teil on 30 000 krooni, millest poole paigutate panka A, kus intresse makstakse iga kvartali järel, teise poole panete aga panka B, kus intresse makstakse pideva juurdearvestusega.
1 portsjon on kas 3-5 portsjonit  1 tl (5 g) rasva või  1 tl (5 g) võid või  1 tl (5 g) õli või  2 tl (10 g) väherasvast margariini või  10 g pähkleid, seemneid

1186 - 1172 eKr, kui Babüloonias valitses Meli-Shipak. Kiilkirjas on salvestatud, et kuningas kinkis ühele vanemale Babüloonia ametnikule, Khasardule, laialdaselt põllumaad.
1845 vee - energia, tekstiilitööstus, raua sulatus 2)1845-1900 aurumasin, raudtee 3) 1900- 1950 elekter, keemia, sisepõlemismootor 4) 1950-1980 Nafta, lennundus, elektroonika 5)
1 tehing – TVIX (10.03.2015), ostsin turuhinnaga ($2.15) 11 000 aktsiat, 2 tehing – TVIX (12.03.2015), müüsin stopphinnaga (target price $2.22, price $2.13) 11 000 aktsiat.

1480 - 1554) tõlketegevus, eriti tema piiblitõlge (1550 nn. Kristian III piibel“) määras edaspidiseks kindlaks emakeelse kirjakeele, mille aluseks sai själlandi murre.
160 - 162 Arengutee saadakse isokostide ja isokvandite ühendamisel On tavaliselt positiivse tõusuga, sest toodangu suurendamiseks firma kasutab rohkem mõlemat sisendit.
1990ndaist on kasutusele võetud elektrooniline raha Tootlikkus on kasvanud erakordselt – epangandus. Samas on finantssektor geograafiliselt ülimalt ja üha kontsentreerunum.

1kogutoodang – teravili, kartul, piim jne. 2Muutuvkulud- seemed, väetised, kemikaalid, loomasöödad, veterinaarteenused, masinate rent jne. 3Kattetulu=kogutoodang-muutuvkulud
194 - 198 Hindamine võimaldab anda töötajatele tagasisidet, mis on vajalik eriti noortele ja uutele töötajatele, kes ei oska hinnata objektiivselt enda töötaset.
10 4 - 0,1 01 3,0 30 Jooksevkonto, % SKPst -13,0 -10,5 -15,5 -17,4 -9,2 4,6 1,7 Eelarve ülejääk, % ülejääk 1,5 15 1,8 18 3,4 34 2,8 28 -3 0 3,0 -2 9 2,9 7,5 75

118 – 8.4.a 1 – kohvitass alustassiga 2 – kohvilusikas 3 – leivataldriku 4 – salvrätt 5 – koorekann 6 – suhkrutoos 7 – likööri- või konjakiklaas
1000 000 - 700 000 300 000 Turustuskulud -200 000 Amortisatsioo -100 000 Finantstasa nikulu nd Ärikasum Ebit 400 000 Intressikulu -10 000 Maksustamise Ebt 390 000
153 - 154 344 samas lk. 154 345 konspekti koostaja märkus 346Peter F.Drucker „Juhtimise väljakutsed 21. sajandiks“. Copyright 2003, tõlge eesti keelde.

1nescafe - Lahustuv kohv Gold 100 g................................4 3.1.2Jacobs Cronat Gold - Lahustuv kohv 100 g.......................4 3.2Maitsestatud kohv.
1löfbergs lila - Masinakohv keskmine röst 500.................9 3.7.2Paulig - Kohv President 500 g.........................................10 4.Kasutatud kirjandus.
120 000 – 20 000 Px = 20 000 Px 120 000 = 40 000 Px Px = 3 tasakaalu hind QDx = 120 000 – 20 000 × (3) või QSx = 20 000 ×(3) QDx = 60 000 QSx = 60 000

11 klient on külm kui „jäämägi“ • võta suhtlemise aktiivsus enda kanda • käitu kliendiga soojalt ja sõbralikult, püüa äratada temas usaldust
11 missugused on Hofstede 4+1 kultuuridimensiooni? Milles need seisnevad ja milleks neid kasutatakse?  Võimudistants: võrdsuse ja ebavõrdsuse tase riigis.
1 directol on tavalise majandustarkvara ees olulisi eeliseid .................10 2.1.2 Directo on väga laia funktsionaalsusega majandustarkvara, mis sobib.

1 cd - mängija 1 tund 6 tundi 1 korvpall 2 tundi 3 tundi Kokku 3 tundi 9 tundi Näeme, et Kunstikal on mõlema toote valmistamisel absoluutne eelis.
106000 - 6000:200000= 0,50 kr/ühik Tegevusmahul põhineva meetodi rakendamisel järgitakse kõige täpsemini tulude-kulude vastandamise printsiipi.
161 - 162 projektide väljatöötamise ja juurutamise organiseerimiseks ehk, teisisõnu see struktuur luuakse spetsiaalselt projektide juhtimiseks.

150 000 - Dividendinõuded (lisa 23) 33 118 - Muud nõuded seotud isikutele (lisa 23) 221 582 192 471 Muud nõuded 5 642 7 718 Kokku 410 342 200 189
1944 usa - s toimunud rahanduskonverentsil lepiti kokku Bretton Woodsi süsteem, kus keskpankade reservidesse kuulusid võrdselt kuld ja USA dollar.
13 000 – 2600 = 10 400 see on esimese aasta jääk 10 400 * 20% = 2080 see on teise aasta kulu 10 400 – 2080 = 8320 see on teise aasta jääk

1080 - kogutoodang 1500 1600 - 3100 Uus planeeritav kogutoodang esimeses harus on 2100 ja teises harus 2400. Tootmistehnoloogia jääb samaks.
102 119 - 142 084 2 545 701 Kokku omakapital 10 538 181 10 686 062 11 548 147 Kokku kohustused ja omakapital 12 702 003 15 214 216 14 862 653
1910 - 1920 aastatel hakati paljudes Ameerika ettevõtetes moodustama osakondi, mille ülesanneteks olid turundustegevuse organiseerimine.

1 tapa - Tartu 1877. aastal avati liikluseks Eestis teine rongiliin, mis ühendas Tapat ja Tartut, mille kogupikkuseks sai 112 kilomeetrit.
150 - 180 245 180-425 180*210 - - 319-445 200*210 190-230 - 363-515 220*210 210-250 335 380-558 240*210 - 365 425-599 14 240*240 280 - -
1862 - 23.01.1956), sündis Põhja-Boheemias. • 1895.a. oli Daniel Swarovskil unistus luua ideaalne kristall, mis säraks kui teemant.

14 823 - 32% -8 -12 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 19 687 13 228 6 459 49% 5 3 Aruandeaasta puhas kasum 19 687 13 228 6 459 49% 5 3
146 - 161 215 Delphi meetodi puhul on kesksel kohal üksteisest sõltumatute ekspertide, uuritava probleemi spetsialistide arvamuste
158 - 159 350 samas lk. 159 351 samas lk. 160-161 Ent ühte teadmustöötaja produktiivsuse keskset nõuet pole ikka veel täidetud.

1strenghts - tugevused 6.2 Weaknesses - nõrkused 6.3 Opportunities - võimalused 6.4 Threats- ohud 7. TURUNDUS 7.1 Strateegiad 7.2 Reklaam
1000 kg – 100% X = ( 2 *1000 ) : 100 = 20 kg X - 2% ( tehes ristkorrutise saame , leida kui mitu kg kuivainet oli 1000kg-s kurkides )
129 - 130 143 Bormann, D., Vorotina, L., Federmann, R. Menedžment: predprinimatel’skaja dejatel’nost’ v rynočnoj ekonomike.

100001 – 1000000 kr – auto ja 2 relvastatud saaturid (mehed) 4. 1000001 – 10000000 kr – soomusauto ja kolm relvastatud meest.
12501 - 15000 15001-18000 18001-21000 leibkonna suurus (inimesi) 1 2 3 4 5 lastele, sõpradele mingil juhul ja 10 ärgnevas tabelis.
1650 - - 22 Juuni 11 550.- - - 21 Juuli 12 100.- 1650.- 4984- 21 Tööajanorm ettevõttes on 8 tundi päevas ja 5 päeva nädalas.

1 fie - na ettevõtluse lõpetamise avalduse esitamine FIE lõpetamise protsess on võrreldes äriühingutega lihtne ning kiire.
1960ndatest alates on Rama levinuimaks pakendiks karp, mis on parandanud märgatavalt nii toote kasutamismugavust kui ka säilitustingimusi.
10 180 - 1 779 17 807 Bilansimaht 80 851 61 112 63 552 Omakapital 66 208 56 028 57 807 • Majanduslikud näitajad on kroonides

11 800 - 5 537 -4 280 6 465 Valuutakursside muutuste mõju -7 -19 Raha ja raha ekvivalendid perioodi 19 558 7 758 13 295 17 582
14 s – H - T 238. Hariduskulude suhe SKP-ga: tase ja dünaamika Eestis ning võrdlus EL keskmisega viimasel kümnel aastal?
100 000 – Investeering tütarettevõttesse 200 000 – Firmaväärtus – – Põhivara 320 000 280 000 Kokku 900 000 600 000

1652 - 1678 hakkasid riigid vähendama monopoolseid seisundeid. 1698 avas Inglismaa kõigile oma kompanii koloonia keskused.
1vannilli - koorejäätis 57 g.................................................6 2.1.2Eriti Rammus 15 % vannilli koorejäätis.
101 - 150 127.90 € 151-200 172.60 € 201-250 236.50 € 251-300 287.60 € 301-350 351.50 € 351-....... kokkuleppel

1315 - 1317 suur nälg ), seega oli häiritud manufaktuuride ja talunikele või hakkab mõisas kasutama palgatööjõudu.
1 liisinguandjal on õigus loovutada käesolev leping kolmandale isikule, jäädes seejuures edaspidi ise Liisinguvõtja kontaktiks.
11226546 - 100% 1981% -497808986 0% -7% 807563 20% 17% 19045474 34% 46% -2756881 -59% -36% 1057704 3% 69% -5864921 -65% -84%

116 762 - 1 757 336 Valuutakursside muutuste mõju -16 922 -17 227 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 473 516 373676
122 - 127 1. Nõutavale tasemele tuleb viia töö suhtes mõjuvad välised tegurid, et vältida rahulolematuse teket.
15 klient on vihane • jää rahulikuks, säilita viisakus ja kehtestavus • püüa välja selgitada kliendi viha põhjus

18 klient on konstruktiivne • ära mine endast välja, kui kliendil on kaasas hulk pabereid jm „tõestusmaterjali“
14ettevõtte swot – analüüs:............................................................................................15
160000 - 145350= 14 650 8421-7650= 771 168421-153000= Fimaväärtus(goodwill) üleshindamine -14 650 -771 Saldo 0 0

164 – 175. 14. Mae, A; Tooman, H. (1999) Inimeselt inimesele: Turismi-, hotelli- ja teenindusala käsiraamat.
1 liisinguese on kindlustatud vastavalt If Eesti Kindlustus AS kindlustuse üldtingimustele . Omavastutus on 5000 krooni
120 - 15=105 10000000/105=95238,0952 Rahaline väärtus: 95238*120=11428560 Emissiooni kulu: 95238*15=1428570

1ne tuba – 20€/öö Hostel 15, Audru palju erineva omaette majas, 2ne tuba – 33€/öö vald, suurusega tube.
133 - 139. 20. Storbacka, K; Lehtinen, J. R. (1997) Kas klientsuse reeglid või tants klientide pilli järgi.
1 directol on tavalise majandustarkvara ees olulisi eeliseid • Suurepärane grupitöö organiseerimise võimalus.

117 - 8.2.c 1 – eelroa kahvel ja nuga 2 – suur kahvel 3 – suur lusikas 4 – veeklaas 5 – salvrätt
149 - 249 115*145 150-175 199-245 175-269 150*210 - 229 - Padjapüürid 40*50 32 - 37-48 40*60 35 39 40-44
1890ndatel –  karskuskuratooriumide raamatukogud (lugemistoad). Esimene karskusselts 1889. a. Toris. 

1 rentnik on kohustatud tasuma rendileandjale üüri ja kõrvalkulusid Lepingu lisas 3 ettenähtud määrades.
1 otsused on seotud rahaliste vahendite liikumisega või rahaliste tehingutega (välja arvatud vaideotsused).
106000 - 6000: 40000= 2,50 kr/tund Lähtetingimustes on seadme kasutusajaks hinnatud 40000 töötundi.

10 etapid on järgmised: 1) Sisekontroll on tõhus ehk efektiivne, seega sisekontrolli risk on minimaalne.
11 tabelis on toodud 7 erinevat lineaarset funktsiooni Järgnevatel joonistel on toodud 7 erinevat sirget.
149 - 151 Majandusorganisatsiooni struktuur on organisatsiooni ametikohtade vaheliste suhete mudel.

144 - 125,44 = 18,56 eurot Näide 2. Töötasu on alla sotsiaalmaksu kuumäära ehk alla 320 euro.
1818 – 14. märts 1883) oli juudi päritolu Saksa majandusteadlane, filosoof ja revolutsionäär.
132 - 133 4.2.2. Plaanide liigid Edukaks juhtimiseks on vajalik teada erinevaid plaanimise liike.

138 – 8.22 – Catering-teenus Foto lk. 138 – 8.23 – Catering-teenus siseruumis vabas õhus
162 – 171. 49. Kiili, Jaanus, Sarv Aat, Loit, Silver, Kikas, Tavo, Susi, Tiiu, Kiviste, Ülle.
10 000 - 100 000 ringis ning tellime kohast , kus on odav ja valmistatakse tooteid kvaliteetselt.

10 turu - uuring näitab, et kui toote A hind on 5,50 kr langeb nõutav kogus 6750 ühikuni kuus.
150 - 0,5 *v1 150 + (-0,5)v1 >= 0 50 -0,5 *v1 50 + (-0,5)v1 >= 0 350 0,5 *v1 350 + 0,5v1 >= 0
1 hind on 10€, seega 5 eest 5*10=50€. Samuti on pesumajas võimalik ka oma pesu triikida.

18 kapital on investeeritud fikseeritud intressiga ja intressi juurdearvestamine toimub pidevalt.
12 klient on passiivne • pööra passiivsele kliendile alati viisakat tähelepanu ja paku abi
151 - 153 väikest füüsilist ja vaimset pingutust ning võtaks võimalikult vähe aega.

162 - 163 354 samas lk.164 355 samas lk. 164-165 suure ja pika-ajalise konkurentsieelise.
1 tkf - i kogutulud ja kogukulud Vt. Joonis 6.3 – lühiperioodi kasumi maksimeerimine.
1072476000 - 1068455900 a= (360)(2979100)-(4210)(253790) = 26,71 6(2979100)-(17724100) 150500

15 000 – 8333,33 = 6666,66.. ehk 6666,67 € Tegevusvõimendusaste: 4 500 / 2000 = 2,25
1kulta katriina - Kannukohv 500 g.....................................9 3.7Keskmise röstiga kohv.
1636 - 37 Hollandis toimunud tulbisibulate plahvatuslik hinnatõus – nn tulbimaania.

17 kes on Michael Porter? Missugused on tema põhilised meetodid strateegilise juhtimise
1 cd - mängija ½ korvpalli 2 korvpalli 1 korvpall 2 CD- ½ CD- mängijat mängijat
1862 - Genfis (sõda peaks toimuma sõjalistejõudude ja mitte tsiviilisikute vahel)

116 kommunikatsiooniks nimetatakse protsessi, mille käigus edastatakse teade saatjalt vastuvõtjale.
1914a - ks oli sellel ühisusel üle 7000 liikme, saanud ka kogu Venemaal suurimaks.
1970ndad – turu segmentimine mida ja millal tuleb teha, kes vastutab ja kui palju see

110 - 330kv Eesti elektrivõrk seisuga 01. September 2012 (allikas: Heiki Jakson,
125 - 126 114 Samas lk. 125 funktsiooni – personalijuhtimine ja eestvedamine.
1 töötajal on keelatud töötada ilma tööandja kirjaliku loata konkurentide juures.

116 - 156 84-88 150*230 120-170 125-184 127-133 Voodipehmendus 25*360 - - 298
181 - 185 190 Carell, M., Elbert, N., Hatfield, R. Human Resource Management.
185 - 191 217 Carell, M., Elbert, N., Hatfield, R. Human Resource Management.

1386 - 1403 elas Gruusia kuningriik üle kaheksa Türgi-Mongoolia invasiooni.
1993 jaanuaris on meil kasutusel raharingluses 66% arveraha (hoiuseid) ja 34% sularaha.
129 - 8.12. Klientide vastuvõtmine  Menüü ja joogikaardi esitlemine.

1760 - 1800 suundus Aafrikast Kesk- Ameerikasse umbes 300 orjalaeva aastas.
1ne tuba – 35€/öö maakond 2ne tuba – 55€/öö 3ne tuba – 70€/öö
150 – 10.4. Silk Foto 10.2. Silk Söödi ka teisi magevee- ja merekalu.

150 kr - intress 4000 kr – palk 1550 kr – muud kulud Kokku 5 700 krooni.
16 klient on agressiivne • jää rahulikuks, säilita viisakus ja kehtestavus
1111111 - Hinnaerinevus 1000000-621000= 379 000 111111-69000= 42 111 690000=

137 - 139 84 Alvesson, M., DeetZ, S. Doing Critical Management Research.
157 - 158 Töö teadmustöötaja produktiivsuse kallal on alles alanud.
175 - 181 182 Sparrow, P., Marchington, M. Human Resource Management.

104 000 – 4 000 Mahaarvestusmäär =---------------------- = 100 1 000
132 – 143. 60. March, Roger, Woodside, Arch G. Tourism Behaviour.
1300 - 1948 Kokku omakapital 36752 38052 PASSIVAD KOKKU 49700 40000

151 - 174 156 samas lk. 157-164 157 Lukjanov, A. Juhtimise alused.
1525 –  esimene eestikeelne trükitud tekst, pole säilinud
179 - 184). Nüüdiskeskpanga eritunnused ja põhifunktsioonid on:

1fibrillatsioon on südamevatsakeste lihaskiudude ebarütmiline tõmblemine.
1000000 kr – 950000 kr.= 50000 kr. 1000000 kr – 1000000 kr.= 0 kr.
1767 — 15.11.1832) oli prantsuse ärimees ja majandusteadlane.

1971 on sisserännet ja kodakondsuse andmist oluliselt piiranud.
1014 - 1015). Kaheksakümnendatel tehtud ulatuslikus uurimuses
1111111 - 1000000 / soetusmaksumus 1 000 000 100000= 111 111 90%=

14 klient on ebaviisakas • jää viisakaks ja käitu kehtestavalt
1856 - eestimaa talurahvaseadus- talusid saab päriseks osta.
130 – 8.13. Jookide Foto lk. 131 – 8.16. Veini valamine

1 retseptaar - käsimüüja vastutus on sätestatud töölepinguga.
12xy - 3xy = 9xy; 3x3 + 5x2 + 2y + 4x3 + 7y = 7x3 + 5x2 +9y
150 000 - Arvestuslik tellijate ettemaks aasta lõpus - 80 000

151 - 153 87 Picot, A., Dietl, H. Franck, E. Organisation.
158 - 161 214 Mondy, R. Noe, R. Human Resource Management.
191 - 194 221 Mondy, R. Noe, R. Human Resource Management.

1647 - 1649/1688 --- kodanlikud revolutsioonid Inglismaal.
1862 – ilmus esimene kokteiliraamat Jerry Thomas sulest
1 mündine on värvuselt kuldse äära ja hõbedase keskosaga.

1 nõudluse – ja pakkumise dünaamika e ämblikuvõrguteooria
119 - 126 107 Steinmann, H., Schreyögg, G. Management.
162 800 - Muud tulud 30 200 11 450 Kokku 1 062 000 462 450

168421 - soetusmaksumus 160 000 160000= 8 421 160000/95%=
1839 - 1900  Perioodika komplekteerimise probleemid.
1839 - 1900  Lahendused raha- ja ruumiprobleemidele.

1fie - na ettevõtluse lõpetamise avalduse esitamine.
10 olemas on vajalikud partnerid, hankijad, krediteerijad

112 - PÄÄSTEAMET TÖÖRIIETUS JA VÄLJANÄGEMINE!
128 - 130 192 Stone, R., Human Resource Management.

10 late - delivery, non-delivery and remedies therefor
150 000 on plaanis võtta pangas laenu üheks aastaks.
153 – 10.13. Metskitserullid praetud kaalikatega

18n - Kokkuvõtted Finantskokkuvõtted Finantsjuht
1620 – 45,36 – 32,4 –323,87 = 1218,37 eurot
120 - 130⁰C, lagunema hakkab 170⁰C juures.

1 avalik - õigusliku juriidilise isiku asutamine.
1971 - 1973 1 099 3 774 39 572 580 45 025 7,43

1 turustus - JA HALDUSKULUDE VÄLJAMAKSMIS PROGNOOS
150 - le. Sellistel tingimustel reaalne SKP:

13 poes on müügil nelja tüüpi kiiröitjaid.
1 ees - ja perekonnanimi 2 Isikukood 3 31 32
1 register - pant e. sõlmimisel; 4)vara registr.

1999 i - 1.9 12 800 1 402 700 1 710 099 1 360
132 – 8.19 – Arve ulatamine kliendile
153 – 10.12. Kalapuljong kalaklimpidega

131 – 8.18. Portsjoni lauale asetamine
137 – 142. 8. Esmofoni ärifilosoofia.
152 – 10.11. Rääbisevaht rukkileival

133 – 8.20 – Klientide ärasaatmine
1879 – 1913 Kuld ainuke reservivahend.

1 äri – ja majanduskeskkonna analüüs
123 - 125, 184-187, 293-294, 296-300.

112 on Euroopa ühtne hädaabinumber
150 – 10.3. Ahjus keedetud oasupp

10 klient on kuningas. X Merle Vilson 40
1760 - 1800 orjakaubanduse tippaeg.
1 lühi - ja pikaajalised kohustused.

1 vesi – lähtekoht ja kvaliteet.
130 – 8.14. Menüü esitlemine
131 – 8.17. Vaagnalt pakkumine

14 olemas on väljakoolitatud personal
151 – 10.7. Marineeritud räim
153 – 10.14. Kamavahumagustoit

1400 – 28 – 288,12 = 1083,88

1972 eec - Euroopa majandusühendus.

1980ndatel – laienes nissiturundus.
11 non - conformity of the goods

134 – 8.21 – Furšettlaud
152 – 10.9. Täidetud munad

1650 - 1800 7,5 miljonit orja.
10 180 - 1 779 tulumaksustamist

174 - 175 363 K.-E. Sveiby.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto