Sõnu seletav sõnaraamat

140 - õõnesplokk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 190-õõnesplokk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 240-õõnesplokk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Fassaadikivid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Murtud kivi.
119 - Mille vahel mõõdetakse tõstuki töölava max tõstekõrgus? mõõdetakse hälli või töölava põranda pealispinnast masina toetuspinnani; 120-Mis on ehitustõstuki max tööulatus? hälli või töölava põranda tsentri kaugus tööseadme pöördeteljest; 121-Kuidas liigitatakse ehituskraanad konstruktsiooni erisuste alusel? a) kergteisaldatavad kraanad, b) statsionaarsed mast-noolkraanad, c) tornkraanad, d) iseliikuvad noolkraanad, e) pukk- ja sildkraanad.
195 - Millised on kobestite tüübid tööorgani kinnituselt baasmasinale? Radiaalne kinnitus,Parallelogramm-kinnitus,Seadistatavad parallelogramm-kinnitused 201-Millist automatiseeritud juhtimissüsteemi kasutatakse Caterpillari firma mullatöödemasinail? AccuGrade süsteem-mullatööde nagu platside, muldkehade planeerimiseks, maastiku kujundamiseks, kraavi kaevamiseks 207-Nimetage skreeperite tüübid kopa täitmise viisi järgi.

17 maa - ala pinnakatted 171 Haljastus Pinnase transport kalluritega kuni 15 km kaugusele 249 m3 Kasvumulla kokkusegamine väetisega ja laotamine väljakule koos 1654,2 rullimisega 2 m2 Muru külvamine koos kasvumulla lisamisega 1654,2 m2 Pinnase rullimine pärast muru külvi 1654,2 m2 madalhaljastuse istutamine 7 tk. Puuistikute istutamine 3 tk. 172 Teede ja platside alused hooneesine platsi ja parkla filterkiht 1415 m2
150 – 200 elamu piirkond (lasteaed 20k; ühisruumid; sotsiaaltöötaja); 600 – 800 naabruskond (lasteaed 32k; sotsiaal töökoht; valvepunkt; teenindus; algastme kool); 2500 – 4000 (lasteaed kuni 64k); mängupark; vanurite päevakeskus; kauplused – tööstus + toit; teenindus; panga osa; toitlustus; põhikool). Linna keskuse planeerimine: City, Downtown; CBD – Central Buisness District.
138 - Milleks kasutatakse kopterkraanasid? Kopterkraanad on helikopterite baasil loodud masinad mitmesuguste tõstetööde sooritamiseks õhust erilistes, teistele tõstemasinatele ligipääsmatutes või kättesaamatutes (kõrguse tõttu) tingimustes. 139-Millised on pukk-kraanad portaali kuju järgi? a) konsoolideta, b) ühe konsooliga, c) kahe konsooliga.

160 - 180 C) Mördi täitematerjalid: Vahel kasutatakse ka elektrilist soojendamist Enamasti looduslik liiv; terade suurim jämedus piiratud; pesukrohvides peenem killustik Kasutades kiirkivistuvat tsementi või aluminaattsementi, siis kivistumise kiirendamist vaja ei ole Müürimördid: Tähtsamad betoon- ja raudbetoondetailide tüübid: Tsementmört
132 - Milliste lisaseadmetega on varustatud pneumoratas käiguosal IL kraanad? Kõik pneumoratas käiguosal kraanad omavad lisaseadmetena töötamise ajaks väljatõmmatavad külgtoed, millega masin tõstetakse üles, vabastades tema käiguosa töötamisel tekkivatest koormustest ning suurendades ühtlasi selle toetuskontuuri mõõtmeid e püsivust.
180 - Millist pinnase tihedust tähistab lühend LCM (LCY)? LCM-Loose cubic meter LCY-Loose cubic yard,Tihestus kobestatuna 186-Mille vahel mõõdetakse lõiketera lõikenurk δ ? δ lõiketera lõikenurk-mida mõõdetakse lõiketera esitahu ja lõikeserva liikumistrajektoori puutuja vahel 192-Nimetage masinad raskete pinnaste eeltöötlemiseks.

177 - Mis moodustab pinnaste gaasilise faasi? Gaasiline faas-moodustab pinnaste niiskusega täitmata poorides olev õhk 183-Milliseid meetodeid rakendatakse lõikejõudude vähendamiseks? 5 Lõiketerade aktiveerimine,Pinnase ja tööorgani vaheliste hõõrdejõudude vähendamine 189-Nimetage ettevalmistustööde masinad otstarbe järgi.
106 - Miks pole kruvitungraual vaja pidureid? Kruvitungraud (vt TV lk 18 joon 1.1) koosneb käepidemest 1, jõukruvist 2, korpusest koos mutriga 3, põrkrattast 4 ja ümberasetatavast põrklingist 5. Käepideme pööramisel ühes suunas hambub põrklink põrkratta hammastega ja keerab jõukruvi käepideme pöördumise suunas.
188 - 200 3. http://www.rudus.ee/Failid%20firma/uudis%20talvine%20betoneerimine.pdf 4. Uusitalo, J., Ihanamäki, J., Rajala, R., Vallin, O., „Betoonitööd“, 2008, lk. 101-115 5. http://www.ehitustootlus.ttu.ee/IreneLill/lingikogu/failid/talvine_betoneerimine.pdf 6. Uustalu, E. „Betoonilisandid“, 1997, lk. 61-63

184 - Milliste lõiketera pindade vahel mõõdetakse teritusnurk β ? β – lõiketera teritusnurk, mis on lõiketera esi- ja tagatahu vaheline nurk 185-Mille vahel mõõdetakse lõiketera esinurk γ ? γ – lõiketera esinurk, mida mõõdetakse lõiketera esitahu ja lõikeserva liikumistrajektoori normaali vahel
187 - Kuidas töötleb pinnast mullatöömasina passiivne tööorgan? Passiivse tööorganiga masin sooritab põhilise tööoperatsiooni tema poolt arendatavad veojõu arvel 193-Millised on võsalõikajate passiivsed tööorganid? V-TC-tüüp,K/G-tüüp 199-Nimetage buldooseri üldotstarbeliste hõlmade tüübid.
136 - Millised on levinumad traktor-kraanad? Traktorkraanadena on levinumateks kraanad-torupaigaldaja ( vt lk 23 joon 4.6), mis on seeriaviisiliselt toodetavate roomiktraktorite baasil noole, vintsi ja teiste lisaseadmetega varustatud masinad magistraaltorustike (gaasi-, nafta- ja soojustrassid) paigaldamiseks.

109 - Millisteks operatsioonideks kasutatakse talisid? Talisid kasutatakse peamiselt väiksemate lastide tõstmiseks ja allalaskmiseks või juurde tõmbamiseks, vastavate lisaseadmetega varustatuna aga ka lastide ruumiliseks ümberpaigutamiseks. 110-Kuidas liigitatakse talid käitamise viisilt? a) käsitalid.
129 - Kuidas liigitatakse iseliikuvad noolkraanad noole kuju järgi? a) Sirge noolega b) Sirge noole ja jäiga samateljelise nokaga c) Sirge noole ja jäiga nokaga d) Sirge noole ja liikuva nokaga e) Sirge põhinoole ja tõstetava lisanoolega f) Sirge põhinoole ja pikema tõstetava lisanoolega
159 - Kuidas võib toimuda kopplaaduri kopa täitmine – tühjendamine? a) Frontaalne täitmine – frontaalne tühjendamine b) Frontaalne täitmine – taha tühjendamine c) Frontaalne täitmine – ette ja külgedele tühjendamine d) Frontaalne täitmine – 180 kraadi ulatuses tühjendamine

127 - Kuidas liigitatakse iseliikuvad noolkraanad alusvankri tüübi järgi? a) autokraanad b) autotüüpi spetsšassiil kraanad c) normaal- ja lühibaasilised pneumorataskraanad, d) raudteekraanad e) traktorkraanad f) ekskavaatorkraanad, g) ujuvalusel kraanad, h) kopterkraanad.
1 0 - 5 . p n + v " ' - - " - , 1 - - j : l - k u s^ o nm a t e r i arliih e u " '-r. r . - po Ln.Kl ln" ) Tootedeklareeritud soojaeriiuhtivus arvutataks€ valenisaLD= ).1"d, k s,, kus k on + kats€hrlemuste arvugaseotudtegur k : 2,07ja s" on soojaerijuhtivuse hirmanguline
134 - Milleks kasutatakse raudtee kraanasid? raudteekraanad ( vt lk 22 joon 4.5) on paigaldatud standardsetele raudtee veerev koosseisu kuuluvatele platvorm-tüüpi vagunitele ja kasutatakse peamiselt raudtee või sellega vahetult külgnevate rajatiste ehitamiseks.

1000 min - 1 vahemikus mis muudab voolusagedust vahemikus 37…50 Hz ja voolutugevust 320…400V. Raskete koormate allalaskmine toimub mootoriga pidurdamisega (töötab generaatorina). Statsionaarsete tõstmiste korral on võimalik autokraana lülitada ka vooluvõrku.
175 - Mis moodustab pinnaste tahke faasi? Tahke faas-mis on pinnaste mineraalne osa ja moodustab selle skeleti 181-Millist pinnase tihedust tähistab lühend CCM (CCY)? CCM-Compacted cubic meter CCY-Compact cubic yard,Peale tihendamist saavutatud tiheuds.
195 - Millised on kobestite tüübid tööorgani kinnituselt baasmasinale? a) radiaalset kinnitus b) parallelogramm- kinnitust c) seadistatavat parallelogramm- kinnitust (vt joon 2.11). 196-Loetlege kaevamis-transportimismasinate gruppi kuuluvad masinad.

10 mm - 12 mm sise- ja välisseinte vooderdamiseks paneelpõrandate aluseks allalöödud lae detailideks sarikate sidumisek ja vahelagedeks betoonplatvormide või välistrepi raketiseks ehitusavade sulgemiseks piireteks, näiteks ehitusplatsi piirdeks.
167 - Millised on tööpõhimõtte järgi laevade ja vagunite lossimismasinad? a) mehhaanilised b) pneumaatilised 168-Mis otstarve on kaaduritel? Madel- ja furgoonautode lossimise seadet masina kallutamisega tagasuunas nimetatakse autode kaaduriks.
169 - Kuidas liigitatakse autode kaadurid liikuvuse alusel? statsionaarseid, -iseliikuvaid; -poolhaakes teisaldatavaid ja -haagis-kaadureid. 170-Kuidas liigitatakse autode kaadurid auto positsioneerimise võimaluse järgi? ?-umbkaadurid -läbitavad

1a otiiiyt - t kLI,,Ji:+&^X,L kLI,,JI+&,^X,L AD,.;",h;2Lru:d1i ,in vald^' d * ,itt^rr- A6;",^H";JL^:& ,L val"*1.*4* u',ue- ry.+fu u"rr,n+\a **7 p\tar"*t{t-t{t-- / .t /. g+#r\+e * nu)\IxCtL lrx{.\Lao(a. rr-e*yidavo -,fuL-r"/x,t4f h*!/*-) ,W_ - adrc.
120 mm - ni. Mahumass aga 50-100 kg/m3. Soojaerijuhtivus 0,06-0,08 W/m. oC (100 kraadi juures). Tuntumad isoleerelemendid on klaasvillast torukoorik (Isover KK), alumiiniumpaberiga kaetud klaasvillast torukoorik (Isover KK-AL), klaasvillast
127 - Kuidas liigitatakse iseliikuvad noolkraanad alusvankri tüübi järgi? a) Autokraana b) Autotüüpi šassiil-kraana c) Pneumorataskraana d) Raudteekraana e) Traktorkraana f) Ekskavaatorkraana g) Ujuvalusel kraana h) Kopterkraana

133 - Mis on roomikkraanade eelised pneumoratas kraanadega võrreldes?on varustatud jäiga roomikkäiguosaga, mistõttu puudub vajadus külgtugede kasutamiseks ja nad võivad koos ülestõstetud lastiga ka horisontaalselt liikuda.
163 - Milleks kasutatakse roomiklaadureid? Roomiklaadurid on peamiselt varustatud kopp-tööorganiga ja ettenähtud peamiselt puistematerjalide laadimiseks transportvahendeile 164-Millised on roomiklaadurid masina üldkoostuselt?
198 - Millised on buldooseri hõlmad tüübi ja otstarbe järgi? a) üldotstarbelised hõlmad b) suure jõudlusega hõlmad c) eriotstarbelised hõlmad (vt joon 3.7). 199-Nimetage buldooseri üldotstarbeliste hõlmade tüübid.

10 töötundi — päevane e. vahetuseline 50 töötundi — nädalane 250 töötundi — igakuine 500 töötundi — iga kvartaliline 1000 töötundi — pool-aastane 2000 töötundi — aastane 3000 töötundi —kahe aastane
146 - Kuidas määratakse kraana vajalik tõstevõime? kraana poolt vastavates tingimustes tõstetav raskus, mis koosneb tõstetava lasti raskus + lasti haardeseadmete raskus + kraana konksu ja konksutraaversi raskus.
174 - Nimetage kõige enam kasutatav pinnaste töötlemise meetod Enim kasutatav - Mehhaaniline meetod e lõikumine, mida üldiselt nimetatakse kaevamiseks, (Hüdromehhaaniline töötlemine, Lõhkamine, Kombineeritud

1 ühemehe - tahhümeeter Tänapäeval on välja töötatud raadiosignaalide abil juhitavad ühemehetööjaamad, mis koosnevad elektrontahhümeetrist ja GPS-vastuvõtjast. Need on varustatud servamootori ja raadiosaatjaga.
116 - Kuidas liigitatakse ehitustõstukid tõstemehhanismi tüübi alusel? a) Tross-tõstemehhanism b) Hammasratas-tõstemehhanism c) Hüdrauliline – jagunevad omakorda: šarniir-hoob, teleskoop, parallelogramm
188 - 28 F2 191 -30 E1 245 -28 E2 252 -28 D 256 -28 Tabel 14.17 kirjeldab kolmekorruselise keldriga ühe trepikojaga puitfassaadiga “Tallinna maja” tüüpi elamu energiatõhususe parandamise majandusarvutusi.

188 - Kuidas töötleb pinnast mullatöömasina aktiivne tööorgan? masin sooritab põhilise tööoperatsiooni jõuallikalt saadava energia arvel ning veojõudu kasutatakse vaid ettenihkeliikumise saamiseks.
197 - Millised on buldooseri põhilised tööoperatsioonid? a) pinnase kaevamine ja teisaldamine maksimaalselt 200 meetri kaugusele;b) platside ja väljakute planeerimine ettemärgitud kõrgusmärkide järgi.
178 - Mitu pinnaste kaevandatavuse klassi eristatakse? 1. Kergelt kaevandatavad 2. Keskmiselt kaevandatavad 3. Keskmiselt kuni raskelt kaevandatavad 4. Raskelt kaevandatavad 5. Väga raskelt kaevandatavad

166 - Milleks kasutatakse harklaadureid? Harklaadureid kasutatakse peamiselt tükklastide laadimiseks transportvahendeile, ladustamiseks, laotöödeks ja ka tükklastide lossimiseks transportvahendeilt.
176 - 225 10 20 4. Üle 115 mm paksusega seintes võib vao lubatavat 226-300 15 25 sügavust suurendada 10 mm, kui vagu on tehtud me- üle 300 20 30 haanilise lõikuriga täpselt nõutava sügavuseni.
10plo - lise fikseeritaksemanomeetririiit. Koomrustaluvus arvutatakse valenist or. = , [eo] , tus i oro - katsekeha koormustalwus [kPa]; F - koormus l07o-lisel defonnatsioonil;S katsekeha risddikepind.

193 - Millised on võsalõikajate passiivsed tööorganid? Peenema võsa lõikamiseks on loodud ka aktiivse tööorganiga nn võsaniidukid, mille tööprotsess sarnaneb tavalise heinaniiduki tööga.
160 - Millised on kopplaadurite standardvarustuse kopad? a) Sirge ja sileda lõikeservaga b) Eenduva sileda lõikeservaga c) Sirge ja hammastega lõikeservaga d) Eenduva ja hammastega lõikeservaga.
171 - Milliste mootoritega on varustatud autode kaadurid? ?-elektrimootoriga (peamiselt stationaarsetel); -sisepõlemismootoriga 172-Nimetage mullatööde masinad tehnoloogilise otstarbe järgi.

131 - Mille poolest erinevad auto- ja autotüüpi spetsšassiil kraanad teistest ise liikuvatest kraanadest? Nende baas on spetsiaalselt selle kraana jaoks konstrueeritud ja ehitatud masin.
195 - Millised on kobestite tüübid tööorgani kinnituselt baasmasinale? a) radiaalset kinnitus b) parallelogramm-kinnitust c) seadistatavat parallelogramm- kinnitust (vt joon 2.11).
141 - Kuidas liigitatakse sildkraanad silla toetusviisi alusel? a) Ühetalaline sild, mis toetub ühele sõiduvankrile b) Kahetalaline sild, mis toetub kahele sõiduvankrile (mõlemal

1 1 - liitrilisse silindrisse puistatakse 10 cm kõrguselt liiva terasid, mis on väiksemad kui 5mm. Pärast silindri täitumist lükatakse silindrilt kuhi maha ja kaalutakse kaalul.
124 - Kuidas liigitatakse tornkraanad monteeritavuselt? a) monteeritavad täiendavate tõsteseadmetega; b) isemonteeruvad 125-Kuidas liigitatakse tornkraanad paigaldusviisi alusel?
133 - Mis on roomikkraanade eelised pneumoratas kraanadega võrreldes? Roomikkraana on varustatud jäiga roomikkäiguosaga ning seetõttu puudub vajadus külgtugede kasutamiseks.

143 - Kus kasutatakse ehitustööde teostamisel kaabelkraanasid? Ehitustööde tegemisel tugevasti liigendatud maastikul või ülepääsude rajamisel veekogude, kuristike juures.
104 - Kuidas saab laste ümber paigutada tungraudadega? Tungraud võimaldab lasti ümber paigutada mööda sirgjoonelist trajektoori: horisontaal-, vertikaal- või kaldsuunas.
115 - Milleks kasutatakse ehitustõstukeid? Materjalide, detailide, tööriistade ja inimeste tõstmiseks korrusteele: santehniliste tööde, viimistlustööde jms teostamise

186 - Mille vahel mõõdetakse lõiketera lõikenurk δ ? δ – lõiketera lõikenurk, mida mõõdetakse lõiketera esitahu ja lõikeserva liikumistrajektoori puutuja vahel.
106 - Miks pole kruvitungraual vaja pidureid? Käepideme pööramisel ühes suunas hambub põrklink põrkratta hammastega ja keerab jõukruvi käepideme pöördumise suunas.
182 - Millise parameetriga iseloomustatakse pinnaste kobestatavust? Kobestus tegur-mitu korda antud materjali maht suurneb, kui me teda looduslikust lademest välja kaevame

152 - Milliseid käiguosa tüüpe kasutatakse laadureil? a) rataskäiguosal:a1) täiskummirehvidega, a2) pneumorehvidega, a3) kombineeritud rehvidega, b) roomikkäiguosal.
142 - Milliseid tõstemehhanisme kasutatakse sildkraanadel? Sildkraanade tõstevõime projekteeritakse ja valitakse vastavalt konkreetse tsehhi või laoplatsi vajadusele.
158 - Milline võib olla rataslaadurite tööseadme kinnitus raami külge? a) Frontaalne jäik kinnitus b) Täispöördelise pöördmehhanismi kaudu c) Külgmine kinnitus

163 - Milleks kasutatakse roomiklaadureid? Kuna nad on peamiselt varustatud kopp-tööorganiga, siis kasutatakse neid puistematerjalide laadimiseks transpordivahenditele.
183 - Milliseid meetodeid rakendatakse lõikejõudude vähendamiseks? Lõiketerade aktiveerimine, Pinnase ja tööorgani vaheliste hõõrdejõudude vähendamine ?????
187 - Kuidas töötleb pinnast mullatöömasina passiivne tööorgan? Passiivse tööorganiga masin sooritab põhilise tööoperatsiooni tema poolt arendatava veojõu

1betooniseguyeekulu mii - ramine kohta etle antudkonsistentsi Betoonisegu kulu liitrites lm' betoonisegu vee saamtamiseks matratakseeelneva kogemuse pdhjal koostatudtabelitev6i gaafikute
116 - 175 30 125 300 90 uurete vahel või uurde ja taande või ava 176-225 30 150 300 140 vahel ei või olla väiksem kui 225 mm. 226-300 30 175 300 175 4. Horisont.
198 - Millised on buldooseri hõlmad tüübi ja otstarbe järgi? a) üldotstarbelised hõlmad b) suure jõudlusega hõlmad c) eriotstarbelised hõlmad (vt joon 3.7).

111 - Millised lisaseadmed võimaldavad talidega laste ümber paigutada ruumiliselt? a) Kett-tõsteelemendiga käsi-tigutali b) Käsi-hammasratastali c) Elektritali
141 - Kuidas liigitatakse sildkraanad silla toetusviisi alusel? Sildkraanasid kasutatakse laialdaselt ehitustööstuse ettevõtetes tsehhisisesteks tõstetöödeks.
13 vasakul on näha olukord, kus akna all olnud palgid on välja vahetatud keramsiitplokkide vastu, kuid akna kõrval olevad mädanenud otstega palgid on veel asendamata.

16 üldsätted - 9 / 17. Arvutuses vaadeldakse avaldisega VSd VRd = fvktlc, Hoonete konstruktiivsed põikseina kui vertikaalset kus lc on ristlõike surutud skeemid.
185 - Mille vahel mõõdetakse lõiketera esinurk γ ? γ lõiketera esinurk-mida mõõdetakse lõiketera esitahu ja lõikeserva liikumistrajektoori normaali vahel
152 - Milliseid käiguosa tüüpe kasutatakse laadureil? a) Rataskäiguosa – jaguneb omakorda: täiskummrehvidega, pneumorehvidega ja kombineeritud rehvidega.

107 - Kuidas liigitatakse hüdrotungrauad konstruktiivse lahenduse alusel? a) Ühe-silindrilised b) Teleskoopilised c) Membraan-tüüpi d) Hüdromehhaanilised
137 - Mis otstarve on ujuvkraanadel? Ujuvkraanasid kasutatakse sadamates laadimis-lossimistöödel ja vette rajatavate ehitiste montaaži- ja ehitustöödel.
112 - Peale lastide ümber paigutamise kasutatakse vintse veel? a) Masttõstukite mastide vantide pingutamiseks b) Teiste tõstemasinate tõstmiseks.

187 - Kuidas töötleb pinnast mullatöömasina passiivne tööorgan? masin sooritab põhilise tööoperatsiooni tema poolt arendatava veojõu arvel.
166 - Milleks kasutatakse harklaadureid? Tükklastide laadimiseks transpordivahendile, laotöödeks, tükklastide lossimiseks transpordivahenditelt.
154 - Millised on tüüpilisemad tsüklilise tööprotsessiga laadurid tööorgani järgi? a) Kopplaadur b) Harklaadur c) Haarats- ja greiferlaadur

181 - Millist pinnase tihedust tähistab lühend CCM (CCY)? CCM-Compacted cubic meter CCY-Compact cubic yard, Peale tihendamist saavutatud tiheuds.
161 - Milliseid töid saab sooritada mitmeotstarbelise “6 in 1” kopaga? dozing – buldooserina, loading – laadimine, digging – kaevamine,
194 - Mis erinevus on juurija ja juurija-koguja passiivsel tööorganil? TV lk 24 joonisel 2.5 on esitatud passiivse tööorganiga juurija.

194 - Mis erinevus on juurija ja juurija-koguja passiivsel tööorganil? Juurija tööorgan on mõõtmetelt väiksem ja ehituselt massivsem
117 - Kuidas liigitatakse hüdraulilised tõstukid tõstemehhanismi tüübi alusel? a) Tross-tõstemehhanism b) Hammaslatt-tõstemehhanism
122 - Kuidas liigitatakse tornkraanad liikuvuselt? a) Statsionaarsed b) Liikuvad – jagunevad omakorda: horisontaalselt ja vertikaalselt

169 - Kuidas liigitatakse autode kaadurid liikuvuse alusel? a) Statsionaarsed b) Iseliikuvad c) Poolhaakes teisaldatavad d) Haagis-kaadur
137 - Mis otstarve on ujuvkraanadel? Kasutatakse sadamates laadimis-lossimis tööde juures ja vette rajatavate ehitiste ehitustöödel.
138 - Milleks kasutatakse kopterkraanasid? Tõstetööde sooritamiseks sellistes tingimustes, kus tavakraanat kasutada pole võimalik.

184 - Milliste lõiketera pindade vahel mõõdetakse teritusnurk β ? β teritusnurk-mis on lõiketera esi- ja tagatahu vaheline nurk.
179 - Millist pinnase tihedust tähistab lühend BCM (BCY) ? BCM-Bank cubic meter BCY-Bank Cubic yard,Tihedus looduslikus ladestuses.
10 töötundi — päevane e. vahetuseline; 50 töötundi — nädalane;250 töötundi — igakuine; 500 töötundi — iga kvartaliline; 1000

109 - Millisteks operatsioonideks kasutatakse talisid? Väiksemate lastide tõstmiseks ja alla laskmiseks või juurde tõmbamiseks.
164 - Millised on roomiklaadurid masina üldkoostuselt? a) Roomiktraktorite baasil laadurid b) Spetsiaalsel roomikmasinal laadurid
144 - Millised on kaabelkraanade tüübid teenindusvälja kuju järgi? a) Sirgjooneline b) Ristküliku kujuline c) Ringi kujuline

153 - Milliseid raami tüüpe ja juhtimisviise kasutatakse rataslaadureil? a) Šarniir-liigend raam b) Jäik raam Juhtimisviisid:
108 - Mis otstarbel kasutatakse hüdrotungraudu veel peale tõste-nihutus operatsioonide? Armatuuri pingevarraste pingestamiseks

119 - Mille vahel mõõdetakse tõstuki töölava max tõstekõrgus? Töölaha põranda pealispinnast kuni masina toetuspinnani
128 - Kuidas liigitatakse iseliikuvad noolkraanad noole pikendamise viisi järgi? a) Vahesektsioonidega b) teleskoopnooltega
168 - Mis otstarve on kaaduritel? Kaadurit kasutatakse madel- ja furboonautode lossimiseks, masina kallutamiseda tagasuunas.

180 - Millist pinnase tihedust tähistab lühend LCM (LCY)? LCM-Loose cubic meter LCY-Loose cubic yard, Tihestus kobestatuna
122 - Kuidas liigitatakse tornkraanad liikuvuselt? a) statsionaarsed, b) liikuvad: b1) horisontaalselt b2) vertikaalselt e
157 - Millised võivad olla laadurite tööorgani tõstemehhanismid? a) Šarniir-hoob b) Teleskoopiline c) Z-tüüpi hoob

170 - Kuidas liigitatakse autode kaadurid auto positsioneerimise võimaluse järgi? a) Umbkaadurid b) Läbitavad kaadurid
107 - Kuidas liigitatakse hüdrotungrauad konstruktiivse lahenduse alusel? a) ühesilindrilised, b) teleskoopilised, c)
134 - Milleks kasutatakse raudtee kraanasid? Peamiselt raudteede või raudtee läheduses olevate rajatiste ehitamiseks.

177 - Mis moodustab pinnaste gaasilise faasi? Gaasiline faas-moodustab pinnaste niiskusega täitmata poorides olev õhk
179 - Millist pinnase tihedust tähistab lühend BCM (BCY) ? 180-Millist pinnase tihedust tähistab lühend LCM (LCY)?
136 - Millised on levinumad traktor-kraanad? Torupaigaldaja-kraana – kasutatakse magistraaltorustike paigaldamiseks

150 - Kuidas mõõdetakse noole pikkus? Kraana pöördtelje tsentrist kuni noole pea plokirataste pöörlemisteljeni.
100 a – laev on ehitatud vastavuses kõrgemate standardite ja reeglitega; 1 – tekiseadmed ja sisseseade on korras.
101 - Mis on tõstemasinate peaparameetriks? Tõstevõime 102-Loetlege ehituskraanade tehnoloogilised parameetrid.

130 - Kuidas liigitatakse iseliikuvad noolkraanad noole konstruktsiooni järgi? a) Sõrestiknoolega b) Karpnoolega
155 - Milliseid jõuallikaid kasutatakse laadureil? a) Sisepõlemismootor b) Elektrimootor c) Kombineeritud mootor
113 - Kuidas liigitatakse vintsid trumli ja jõuallika sidestuselt? a) Elektroreverssiiv-vints b) Friktsioonvints

167 - Millised on tööpõhimõtte järgi laevade ja vagunite lossimismasinad? a) Mehhaanilised b) Pneumaatilised
103 - Millised seadmed kuuluvad abitõsteseadmete gruppi? a) tungrauad, b) talid, c) üldotstarbelised vintsid.
114 - Millele ei tohi kinnitada ega toetada abitõsteseadmeid? a) Kasvavale puule b) Kandvale konstruktsioonile

124 - Kuidas liigitatakse tornkraanad monteeritavuselt? a) Isemonteeruv b) Monteeritav teiste tõsteseadmetega
165 - Millised on spetsiaalsete roomiklaadurite kujundused? a) Eesasetseva mootoriga b) Tagaasetseva mootoriga
123 - Kuidas liigitatakse tornkraanad noole liikuvuselt? a) Tõstetav nool b) Konsoolnool c) Liigendatud nool

126 - Mis on tornkraanade peaparameeter ja kuidas see saadakse? Tõstekõrgus, mis sõltub torni kõrgusest.
111 - Millised lisaseadmed võimaldavad talidega latse ümber paigutada ruumiliselt? Kett-tõsteelemendiga
116 - Kuidas liigitatakse ehitustõstukid tõstemehhanismi tüübi alusel? a) tross-tõstemehhanismiga, b)

120 - Mis on ehitustõstuki max tööulatus? Töölava põranad tsentri kaugus tööseadme pöördeteljest
1403 - CPD-003 on väljastatud AS Teede Tehnokeskuse poolt ja kantud EV Keskkonnaministeeriumi registrisse.
175 - Mis moodustab pinnaste tahke faasi? Tahke faas-mis on pinnaste mineraalne osa ja moodustab selle

104 - Kuidas saab laste ümber paigutada tungraudadega? Tungrauad võimaldavad laste ümber paigutada
149 - Mille vahel mõõdetakse kraana tõsteraadiust? Kraana pöördteljest kuni konksu tsentrini.
135 - Mis masinad on ekskavaatorkraanad? Ekskavaatorkraanad on kõik ühekopalised ekskavaatorid.

139 - Millised on pukk-kraanad portaali kuju järgi? Konsoolideta Ühe konsooliga Kahe konsooliga
147 - Mille vahel mõõdetakse kraana tõstekõrgust? Konksu trentrist kuni kraana toetuspinnani.
150 - 500 Kõrge > 500 Soome soovituslikes normides ei määrata eraldi talvist ja suvist kogust.

176 - Mis moodustab pinnaste vedela faasi? Vedel faas-moodustab pinnastes veena sisalduv niiskus.
171 - Milliste mootoritega on varustatud autode kaadurid? a) Elektrimootor b) Sisepõlemismootor
140 - õõnesplokk 190-õõnesplokk 240-õõnesplokk Murtud kivi Murtud õõnesplokk Täisplokk

142 - TELLISHOONE KARBI EHITAMINE -100 - MÜÜRITÖÖ - 70 - VAHELAGEDE MONTAAŽ - 60 - MONOL.
162 - Millised on minilaadurite tõstemehhanismid? a) Ühe tõstehoovaga b) Kahe tõstehoovaga
140 - Milliseid tõstemehhanisme kasutatakse pukk-kraanadel? a) Lastivanker b) Eletritelfer

191 - 1 1050 1050 65,6 6,4 960 960 60,0 5,9 191 - 2 6,2 960 960 60,0 5,9 1080 1080 67,5 6,6
103 - Millised seadmed kuuluvad abitõsteseadmete gruppi? a) Tungraud b) Vintsid c) Taliid
10 ryl - ehituse üldised kvaliteedinõuded kui ehitustööde kvaliteedi hindamise dokument.

108 - Mis otstarbel kasutatakse hüdrotungraudu veel peale tõste-nihutus operatsioonide?
1120 35 - 97 z 119,0 89.3 r2lo 38.25 39,O4 ? q 3 I19.8 88.7 1700 54.11 4 t24,5 88,7 880 27.45
142 - Milliseid tõstemehhanisme kasutatakse sildkraanadel? a) Elektritelfer b) Käsitali

142 - tellishoone karbi ehitamine, 100- müüritöö, 70- vahelagede montaaz, 60- monol.
1 njuuton on niisugune jõud, mis annab kehale massiga 1 kilogramm kiirenduse 1 meeter sekund
191 - Nimetage masinad juurte, kändude ja suuremate kivide eemaldamiseks pinnasest.

191 - 1 40 40 150 36,2 3,5 191 - 2 40 40 125 30,2 3,0 3,0 191 - 3 40 40 135 32,6 3,2
110 - Kuidas liigitatakse talid käitamise viisilt? a) Käsitalid b) Elektritalid
132 - Milliste lisaseadmetega on varustatud pneumoratas käiguosal ise liikuvatel

156 - Kus ei tohi töötada SPM-iga laadurid? Halvasti ventileeritud siseruumides
140 - õõnesplokk Koplekti kuuluvad rea-, pool-, sillus-, sarrus- ja nurgaplokk
190 - Nimetage masinad võsa ja puude eemaldamiseks tulevaselt ehitusplatsilt.

153 - Milliseid raami tüüpe ja juhtimisviise kasutatakse rataslaadureil?
152 - 179mm kividest aluskiht, 25nm kattekruus, 25-75mm kividega katend.
193 - Millised on võsalõikajate passiivsed tööorganid? V-TC-tüüp,

1 otsarbekus ehk funktsionaalsus. 2. tugevus ja püsivus. 3. kestvus, tööiga.
1824 aastast on pärit portlandtsemendi patent ja see on inglase Aspindi nimel.
196 - Loetlege kaevamis-transportimismasinate gruppi kuuluvad masinad.

183 - Milliseid meetodeid rakendatakse lõikejõudude vähendamiseks?
144 - 145 0,2÷1,0 0.9 tegur 10 Festooni nurktegur χf - [1], joon.
172 - Nimetage mullatööde masinad tehnoloogilise otstarbe järgi.

182 - Millise parameetriga iseloomustatakse pinnaste kobestatavust?
1543 - sisseseatud Pärusraamatus mainitakse korduvalt Punast Torni
174 - Nimetage kõige enam kasutatav pinnaste töötlemise meetod.

118 - Nimetage ehitustõstukite tüübid konstruktsiooni alusel.
198 - Millised on buldooseri hõlmad tüübi ja otstarbe järgi?
126 - Mis on tornkraanade peaparameeter ja kuidas see saadakse?

199 - Nimetage buldooseri üldotstarbeliste hõlmade tüübid.
1730 - 1780 a. Rokokoo arhitektuur on suunatud interjöörile.
12350 - 1, EN 12390-1 ja EN 12390-2 või EN 12504-1 nõuetele.

125 - Kuidas liigitatakse tornkraanad paigaldusviisi alusel?
140 - Milliseid tõstemehhanisme kasutatakse pukk-kraanadel?
189 - Nimetage ettevalmistustööde masinad otstarbe järgi.

165 - Millised on spetsiaalsete roomiklaadurite kujundused?
173 - Nimetage nulltsükli tööde masinad otstarbe järgi.
181 - Millist pinnase tihedust tähistab lühend CCM (CCY)?

197 - Millised on buldooseri põhilised tööoperatsioonid?
102 - Loetlege ehituskraanade tehnoloogilised parameetrid.
1824 –  Inglise teadlane avastas Portlandi tsemendi.

192 - Nimetage masinad raskete pinnaste eeltöötlemiseks.
148 - Kuidas määratakse kraana vajalik tõstekõrgus?
146 - Kuidas määratakse kraana vajalik tõstevõime?

1543 - 1783- eksisteeris kolmekordne punane vangitorn
12 aeglustus - ja kiirenduskõveriku klotoidide parameetrid.
15 cm - st kuupi loetakse proovikeha põhisuuruseks.

151 - Nimetage laadimis-lossimismasinate otstarve.
101 - Mis on tõstemasinate peaparameetriks?

1695 - vangide põgenemine Punasest Tornist
1706 - vangide põgenemine Punasest Tornist
180oc – madalatemperatuuriline põletamine

150 - 180) ja eemaldada lihvimistolm.
1300 - 1700 kg/m3 0,5 W/(mK)

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto