Sõnu seletav sõnaraamat

1 ülemkiht e. kõrgklass ---- väike osa rahvastikust, omavad rikkust ja võimu, vana (Morganid, Rockefellerid), uus (Bill Gates) 2 Keskkiht e. keskklass “valgekraed”----- enamus elanikkonnast- osakaal kasvab “vana keskklass” ---- väikeomanikud, farmerid jne. Ülem keskkiht---mänedžerid, tippspetsialistid, professionaalid Alam keskkiht-----ametnikud, pedagoogid, vaimse töö tegijad 3 Alamkiht e. töölisklass “sinikraed”----- seesmiselt diferentseerunud--- osakaal väheneb
184 - 185) 1. Esimesed ohumärgid Illusioonid purunevad Rahulolematus kooselu ja partneri suhtes kasvab Pannakse tähele vaid suhte/partneri negatiivseid külgi Tülid sagenevad, süvenevad kõhklused ja kahtlused abielu suhtes Ollakse ülikriitilised partneri/suhte suhtes Arutlemine ja erinevate variantide kaalumine ning edasi tegutsemisplaani välja töötamine võib olla abiks.
14 neuroleptikum - ravim, mis mis kõrvaldavad mõtlemishäireid, suruvad maha tajumishäireid, hallutsinatsioone & sundmõtteid; samal ajal ei teki üldanesteesiat ega kujune tugevat uimasust, kuigi mõningane rahustav ehk sedatiivne toime kaasneb, toime ühiseks omaduseks on psüühiliste protsesside aktiivsuse pidurdamine, koos sellega aeglustub ka liikumine.

16 hva – homovanilliinhape ; DOPAC - dihüdroksüfenüüläädikhape 17 DA D2-retseptori antagonistid skisofreenia ravis tüüpilised, nt haloperidool (kõrvaltoime katalepsia) ; SPET & PET uuringud – paljudel antipsühhootikumidel terapeutiline efektiivsus on seotud striatumi D2 retseptorite hõivatusega u 70% ulatuses.
1841 - 19.11.1925) 14 puntist koosnevad juhtimispõhimõtted: Tööjaotus, võim, distsipliin, kaskude ühtsus, suundade ühtsus, forma huvide ülimlikus, õiglane hüvitus, tsentraliseerimine, ahel, kord, õiglus, stabiilsus, initsiatiiv, kooskõlastatus + juhi 5 peamist ülesannet Juhtimis alused - Tlü
150 - 200 punkti, tekkisid inimestel kerged tervisehäired 2. 200-300 punkti, haigestusid inimesed neile sündmustele järgneva aasta jooksul 50 protsendilise tõenäosusega 3. üle 300 punkti, tekkisid inimestel tõsised kohanemisraskused ja haigestumise tõenäosus oli juba 70 protsenti

177 - st küsitletutest 6 oli täiesti kindlad, et massimeedia ei mõjuta inimese vägivaldsust, kas siis meedia mõju on nõrk või koguni oli pakkujateks geneetikale toetuvad inimesed, kes usuvad, et inimene juba on loodud vägivaldne ning meedia lihtsalt vallandab selle.
1841 – 19.11.1925) • 14 punktis koosnevad juhtimispõhimõtted:Tööjaotus,Võim, Distsipliin, Käskude ühtsus, Suundade ühtsus, Firma huvide ülimlikus, Õiglane hüvitus,Tsentraliseerimine, Ahel, Kord, Õiglus, Stabiilsus, Initsiatiiv, Kooskõlastatus.
108 - 120 lk.  Kurt Lewini väljateooria 133-141 lk.  H.J.Eysenk`i isiksuse tüpoloogia 147-152 lk.  Raymond Bernhard Cattelli isiksuslike joonte teooria 156-165 lk.  C. Gilligan õisi materjal  Kohlbergi moraalse arengu teooria õisi materjal

1 nt - lähedaste värvide vahel valides RT pikeneb; valikute suurenedes RT pikeneb: 1 numbri esitamisel RT=187 ms; 2 numbrit RT=316; 6 numbrit RT=532; 10 numbrit RT=622 ms Olenemata sellest, millisest teadusest on jutt, eksisteerivad mõned baaselemendid.
1953 donald E. Super “A Theory of Vocational Development”  1969 Lloyd Lofquist, Rene V. Dawis “Adjustment to Work”  1979 John D. Krumboltz “A Social Learning Theory of Career Decision Making”  1975 “Journal of Vocational Behaviour”
19 1 - 192 41-4 2 Wilson, S. Brian, 179 Watson, Thomas, 9-10 Wood, Robert, 220, 222 Zappa, Frank, 228 Weather readers, atti- Woods, Tiger, 163 tudes toward, Worchel, Stephen, 213 159-160, 161 Wright, Frank Lloyd, Werther effect, 122-126 169 Credits

13varasemalt on aga kasutatud enamasti sügootsuse küsimustikke, mille täpsus kaksikute liigi määramisel on umbes 90–95%. Kuni käesoleva ajani ei ole nendes uuringutes, kus on vaadeldud kriminaalse käitumise pärilikkust, DNA analüüsi kasutatud.
10 5 - HT on peamiselt ajutüve raphe-tuumades, kust lähtuvad ülenevad & alanevad juhteteed ; projektsioonid kattuvad osaliselt limbilises alas noradrenergiliste projektsioonidega, kus need kaks virgatsainet ilmselt reguleerivad ärgastust.
177 - 200 http://et.wikipedia.org/wiki/Emotsioon http://www.terviseleht.ee/200040/40_emotsioonid.php http://74.125.77.132/search? q=cache:BpyXW3mwslkJ:ak.rapina.ee/maris/emots.pps+emotsioonid&cd=4&hl=et&ct=clnk

1891 - 1900 aastatel meditsiinikoolis tehtud uurimustöö näitas, et närvisüsteem mängib domineerivat rolli füsioloogias ning edasiste uurimustega jõudis ta tingitud reflekside olemuseni (nobelprize www).
16 rasedusnädal - loote liigutused muutuvad keerukamaks, õpib haarama, imema, grimasse tegema - 20 rasedusnädal - platsenta küps, maksimaalne kaitsevõime, - 24 rasedusnädal - laps kuuleb ja tajub valgust.
1903 - 1908. Andis välja kolmeköitelisele raamatu "Geneetiline loogika". Käsitleb lapse mõtlemise arengut. Raamatutega pani aluse lapse teadmiste arengu progressiivse arengu teooriale.

1841 - 1897 1844-1924 1856-1939 1857-1911 1861-1934 1870-1937 ’’Lapse psüühika’’ Arendas edasi lapse Läheneb inimesele Tuntakse esimese Üks olulisemaid Freudi õpilane.
162 - 163, 168) In the midst of gathering doubt, as cracks crawled through the believers' confidence, the researchers witnessed a pair of remarkable incidents, one after another.
120 - 150 elementaarvõimet II Structure of Intellect (SOI) - Intelligentsuse Struktuur 1) Mental Operations (mentaalsed operatsioon): (5) protsess, mida rakendab lahendamiseks?

154 - 157) 1. Minnalaskev kasvatus – armastust lapse vastu ei jätku ja lapsel on vabadus piirid ületada ehk vanemad peavad oma tarbeid tähtsamaks kui lapse tarbeid.
1970ndate anti - mood). Lisaks sellele, kuna peale Veblenit on rõhk kadedusel ja jäljendamisel, ei ole võimalik ühtegi ostu ilma selleta näha - iga ost on püüd ülespoole.
1 skisofreenia on ravitav. Üks neljast põdejast tuleb haigusest 5 a jooksul täielikult välja. Enamiku teiste sümptomid taanduvad, nende heaolu paraneb eri tasanditel.

106 - 108. Pidin kogema fakti,et klient on mulle tähtsam kui ma ise. Õnneks küll ei ole ma teiste tundeid sellega riivanud- ma vähemalt ise loodan ja arvan
1905 binet - Simon’i skaala : 30 testi raskusastmete järgi järjestatud; standardiseeritud umbes 50 lapsega meetriline skaala intelligentsuse mõõtmiseks.
1674 – Thomas Willis kirjeldab teismeliseeas ilmsikstulevat “nürimeelsust” (obtuseness), XIX sajandil samalaadsed vaatlused (Jean Esquirol etc)

14 püsimatutele on iseloomulikud kodust põgenemised, vargused, seksuaalelu lodevus, samas välditakse kaklusi ja muid agressiivsusega seotud üleastumisi.
159 - 167. Kerr, N. 1., 8{ MacCoun, R. J. (1985). The effects of jury size and polling method on the process and product of jury deliberation.
10 3 - 108. Bandura, A., 8{ Menlove, F. 1. (1968). Factors determining vicarious extinction of avoid- ance behavior through symbolic modeling.

177 - st inimesest 168 on siiski kindlad, et vägivaldsed mängud mõjutavad meie käitumist, kas või kaudselt, et mängija ei saa arugi.
170 - 182. Allison, S. T., 8{ Messick, D. M. (1988). The feature-positive effect, attitude strength, and degree of perceived con census.
1 etapp - esimesed ohumärgid- illusioonid purunevad, rahulolematus kooselus, pannakse tähele ainult negatiivseid asju tülid sagenevad.

1 mäng on oluline............................................................................................................ 36
13 pastell - toonid ja vikerkaar Pastelltoonid vihjavad kevadele (vt joonist 4). Helesinine tähistab poisslast, roosa tütarlast.
142 - 147 Probleemide lahendamine lk 136-141 - probleemilahenduse etapid ja ilmnevad takistused - eksperdid vs algajad

118 5 - 1196. Howard, D.]., Gengler, c., 8zJain, A. (1995). What's in a name? A complimentary means of persuasion.
18 akaatsia – sisemine rahutustunne, mis sunnib pidevalt liikuma, ei lase lõdvestuda, tekitab kärsitust & pinget.
1903 - 1908. Andis välja kolmeköitelisele raamatu "Geneetiline loogika". Käsitleb lapse mõtlemise arengut.

1 mz - kaksikuid esineb harva, umbes 3– 5 juhtu 1000 sündinust ja nad moodustavad ¼ kõigist kaksikutest.
1214 - 1294 ) oli üks esimesi kes väitis, et teadustest ja kunstidest kõrgem vorm on oskus teha katseid.
10 foneem on väikseim häälikuline ühik, mille poolest üks mõtestatud keelekatke saab teisest erineda.

1905 binet - Simon’i skaala : 30 testi raskusastmete järgi järjestatud; standardiseeritud umbes 50
1833 – füsioloogia kui teadus – võttis vastu füsioloogia õppetooli juhi koha Berliinis.
127 - 133) Vanemluse liigid: 1. Bioloogiline vanemlus  Kõige vaieldamatum vanemluse liik.

183 - 184). Oldi veendunud, et polügraafi perspektiiv luures ja vastuluures on väga suur.
17 süntaks on reeglite kogu, mille alusel moodustatakse keeles tähenduslikke fraase ja lauseid.
151 - 157. Anderson, S. M., 8{ Zimbardo, P. G. (1984). On resisting social influence.

152 – 170. Subotnik, R. F. (Eds.). International handbook of giftedness and talent.
169db - ni. Temperatuurid kõikusid 60 C° (keskkonna üldine soojus)- 90 C° (kiirgav
1 ametlik ehk formaalne võim Ametlik võim rajaneb isiku positsioonil organisatsioonis.

1856 - 1939 • Born 1856 – Moravia • First son of father’s second marriage.
1 tuntus - brändil on seda rohkem tarbijaväärtust, mida rohkem brändi tuntakse.
18 vastanut on täiesti kindlad, et seos temperamendi ning agressiivsuse vahel puudub.

1839 purkinje – närvirakk – koosneb rakukeha, aksonid, dendriidid ja närvilõpmed
1859 - 1914. Teaduslikule lähenemise alusepanija au omistatakse Darwinile.
1970ndad - > tänapäevani isiksus-situatsioon debatist seadumuste teooriateni.

1st on vastsĂĽndinu. Kooli tuleb panna kui lapls saab 1 okt seitsmeks.
1904 - luua teaduslik viis arenguhäiretega laste väljaselgitamiseks.
116 - 130 IQ punkti saanud inimesed on kõrgete vaimsete võimetega

101 - 113 Refereerinud Üliõpilane: Ants Aasmets, AÜ, 3 k., SOPH
161 - 163 ( „Füüsika gümnaasiumile III“, Ülo Ugaste, 2000
1989 wisc - III Third Edition Wechsleri Intelligentsuse Test Noortele

1920ndatel – kuidas linnud ja loomad organiseerivad oma eluruumi.
11 morfeemideks nimetatakse keele väiksemaid tähenduslikke ühikuid.
110 - 112, näited lk. 129-131: Isiksusepsühholoogia

12 h on biogeenne amiin, sĂĽnteesitud aminohappest.
1 dementsus - intellektuaalsete võimete taandareng.
143 - 177). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

1980dad – SP kriis? Kus on kindlad teadmised.
1859 – Darwini evolutsiooniteooria.

1 õdede - vendade vaheline kadedus

1 aste – vaatamine ja ootamine
126 - 138 + vihiku materjal)

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

- Olen tingimustega nõus

SEB Swedbank Mobiil

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto