Sõnu seletav sõnaraamat

110 - 112) • justiitsreformiga:  ühtlustati kohtusüsteem ja korraldati ümber julgeolekuorganid, mis pidid võitlema banditismi, spionaaži ja nn. rahvavaenlastega (elanikega, kes võisid enamlaste võimu õõnestada ja vastupanu osutada N: kirikutegelased, intelligents, endine aristokraatia ja kodanlus).  loodi julgeolekuorganid: NKVD (Siseasjade Rahvakomissariaat) ja OGPU (Ühendatud Riiklik Poliitvalitsus). OGPU-l oli õigus inimeste kohtuväliseks karistamiseks, ka mahalaskmiseks.
15 mpr - ga Hitleril vabad käed Poola ründamiseks(jagatakse pooleks) 16 Sx armee parem Poola omast(lennuvägi hävitati esimesel päeval, tankid ratsaväe vastu) 17 Poola vallutatakse väga kiiresti, sest 17.sept 1939 tungib kallale ka NSVL, hõivates Ida-Poola 18 tõhus välksõja plaan läänes(Belgia ja Hollandi vallutamine) 19 Prantsuse ja Briti armee halb organiseeritus, soomusjõud ja lennuvägi nõrgad, väejuhatus satub Sx lõksu, uskudes, et Sx kordab 1914 a. sõjaplaani.
1921 nep - Olulist osa majanduse stabiliseerimisel etendas rahareform, mis taastas raha väärtuse. Ennistati kauplemisvabadus  ning eraettevõtlusele anti taas õigus tegutseda. Enamik majandusest, nagu näiteks suurtööstus, jäi riigi kontrolli alla. Uue  majanduspoliitika tingimustes hakkas Venemaa majandus taastuma, ehkki ebaühtlaselt. Kommunistide jaoks oli NEP vaid ajutine  lahendus ja esimesel võimalus tuli see likvideerida.

1956 veebruar – mõistis N. Hruštšov avalikult hukka ENSV konstitutsioon Stalini isikukultuse (osaliselt) stagnatsioon ka vaimuelus ja poliitikas, Brežnev oli huvitatud Riigistamine rohkem oma isikust kui riigiasjadega tegelemisest, tegelik võim hakkas normaliseerima suhteid välisriikidega kuulus armee ja julgeolekuaparaadi kätte, kes kontrollisid üha Talupoegadel võis olla kasutada ainult 30ha eesmärk USAle järele jõuda ja mööduda, nt enam korrumpeeruvat parteiaparaati.
1740 - 1743 vennastekoguduste liikumine Eestis saavutab oma haripunkti 1765 Browne'i positiivsed määrused e kaitseseadused talupoja olukorra kergendamiseks; Liivimaa maapäev on sunnitud tegema esimesi samme talurahva olukorra parandamiseks 1765 Liivimaa maapäev võttis vastu kindralsuperintendent Zimmermanni koolikorralduse kava, mis nägi ette koolide rajamise igasse kihelkonda ja ka igasse suuremasse mõisasse 1783 Paldiski sai linnaõigused 1784 Võru sai linnaõigused
1851 - Esimesel maailmanäitusel Londonis pälvisid Thonet' toolid suure pronksmedali ja said sealtpeale maailmakuulsaks "müügihitiks". 1885 - Pariisi maailmanäitusel eksponeeriti aga Thonet' firma loomingut juba kui tööstusliku masstootmise saavutust. Thonet' tehaste toodang vallutas kiiresti mitte ainult Euroopa, vaid ka Ameerika. Võrreldes XIX sajandil valitsenud eklektikaga oli Thonet' stiil palju pehmem ja andis aimu millises suunas liigub mööblitootmise tulevik.

1904 - 05 oli Tartus pahempoolse ajalehe „Uudised toimetuses, käis ka Krimmi ja Kaukaasia eestlaste juures, kogudes materjale kolmandaks ajalooliseks romaaniks „Prohvet Maltsvet“, mis ilmus „Uudistes“. 1905.a. revolutsiooni ajal esines rahvakoosolekutel, oli Tartu Ülikoolis aulas isevalitsuse kukutamist nõudnud koosoleku sekretär, vältimaks vangistust emigreerus Lääne-Euroopasse. Pagulasena elas Helsingis, Saksamaal, ka USAs, aga põhiliselt Kopenhaagenis.
1695 - 1697. Kohtu astmed Rootsi ajal-avaliku korra tagamiseks seati Eestimaal ametisse kohalike mõisnike hulgast valitud adrakohtunikud, Liivimaal sillakohtunikud(ülesandeks oli hoolitseda pagenud talupoegade kinnivõtmise ja tagasisaatmise eest, uurida talupoegade poolt sooritatud väiksemaid kuritegusid ja karistada süüdlasi); maakonna tasandil tegutsesid Eesti- ja Saaremaal meeskohtud, Liivimaal maakohtud, mis arutasid talupoegade ja teiste mitteaadlike süüasju.
1929 poola - Eesti Ühingu auliige • 1930 Kotkaristi teenetemärgi I klass • 1932 Kaitseliidu Tartu Maleva Õppurmalevkonna • 1935 Eesti Punase Risti teenetemärgi I klass • 1936 Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi auliige • 1936 Eesti Vabatahtliku Tuletõrje Liidu auliige • 1937 Rae valla aukodanik • 1938 Eesti Loodusvarade Instituudi auliige • 1938 Valgetähe teenetemärgi I klass • 1939 Rannu valla aukodanik • 22. veebruar 1939 Riigivapi teenetemärgi I klass

1524 - 1526 a. – toimus Saksa talupoegade sõda 1555.- sõlmiti kahe poole vahel Augsburgi usurahu 1.Ei pühendatud enam ennast nii palju jumalale ja kirikule, hakati müüma indulgentse ja tuli rahamajandus. 2. Humanistlik ellusuhtumine- Siis ei pühendatud ennast enam nii krikule ja jumalale, mis katoliku kirikule ei meeldinud trükikunsti leiutamine- hakati kirjutama raamatuid ja lugema ise piiblit, ei peetud enam nii vajalikuks kuulata kirikus kuidas piiblit loeti.
1186 – 1196 Meinhard 2. 1196–1198 Berthold Ristisõja algus 1. Selle taga seisis Hamburgi-Bremeni peapiiskop,kes lootis sel teel taastada oma kiriku kunagise liidripositsiooni Põhja-Euroopas 2. Toetasid ristisõda saksa kaupmehed,kes olid huvitatud kindla tugiala rajamisest Väina jõe ääres 3. Rahulik misjonitöö oli osutunud äärmiselt vaevaliseks Liivlaste & latgalite ristimine 1. Saksamaal õnnestus enda poole võita osa liivlasi koos nende vanema Kaupoga.
1988 aprill - toimus loominguliste liitude ühispleenum, kus kritiseeriti seniste ENSV valitsejate tegevust ning nõuti isemajandamise läbiviimist; rahvusteaduste tähtsustamist; avalikustamise süvendamist; immigratsiooni tõkestamist Eestisse jne. 1988 aprilli keskpaik- loodi Eestimaa Rahvarinne Perestroika Toetuseks (RR). Rahvarindest kujunes E.Savisaare juhtimisel kiiresti massiorganisatsioon, mis sai edasises poliitilises võitluses mõõduka suuna peamiseks esindajaks.

1821 - 1823; 1825 Otto Wilhelm Masing annab välja “Marahwa NäddalaLehte” 1838 Tartus asutatakse Õpetatud Eesti Selts (Gelehrnte Estnische Gesellschaft) 1845 usuvahetusliikumine (massiline üleminek Vene õigeusku) 1849 Liivimaa uus talurahvaseadus avab tee raharendile ning talude päriseksostmiseks 1856 Uus talurahvaseadus Eestimaal 1857 Pärnus hakkas ilmuma ajaleht “Perno Postimees”; Narvas alustas tööd Kreenholmi Manufaktuur 2. juuni 1858 Mahtra sõda
123 - 127). Benedictuse kloostrites oli karm režiim, aga samas polnud seal midagi talumatut. Näiteks lubab reegel talvel kaheksa tundi und, suvel kuus, toidukogusedki olid piisavad. (Lawrence 2001: 29) Gregoriuski ülistas “Benedictuse kirjutatud reegli mõõdukust.” (Dinzelbacher & Hogg 2004: 64) Benedictuse reegel ei keelanud ühestki sotsiaalsest klassist meestel kloostrisse astuda. Reaalsuses aga said liikmeks muidugi astuda need mehed, kes olid haritud.
1493 – paavst Alexander VI „donatsioon“ Ferdinandile ja Isabellale (Kastiiliale). Sellega annetati neile suveräänsus veel okupeerimata Atlandi maade üle. Seda täiendas kokkulepe -1494. aastal Tordesillase leping, mis jagas maailma ookeanid Portugali ja Hispaania vahel (lahendas sellega nendevahelised konfliktid). See määras tulevase Ameerika koloniaalpoliitika paljudeks sajanditeks (et Hispaaniale). Hispaanlased pidasid end nende maade suveräänideks.

1525 – esimene teadaolev eestikeelne trükis – jumalateenistuse käsiraamat eestikeelse seletava tekstiga 1535 – esimene säilinud raamat - wanradti-koelli katekismus - trükiseid vähe + neist, mis oli, teame ka vähe - üritati piiblit tõlkida – ebaõnnestus 17.saj - arenesid tartu- ja tallinnamurdeline kirjakeel, mõlemad olid loodud sakslaste poolt 1637 – Stahl’i esimene grammatikaõpik, 1686 – Virginius „Wastne Testament“ (evangeelium)
1729 - 4e8a-995d-7d66093b2271 http://www.thenation.com/sites/default/files/imagecache/slideshow/slideshows/nationatwar/12_K oreanWar.jpg http://www.gcsehistory.org.uk/modernworld/usa_civilrights/images/mccarthy.jpg http://4.bp.blogspot.com/- kjtXg3errlY/Te5ukche2xI/AAAAAAAAAR0/hr0EBvhNbhY/s1600/cvn-69c.jpg http://0.tqn.com/d/womenshistory/1/0/W/c/2/Rosa-Parks3a.jpg http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/first-family/masthead_image/35jk_header.jpg?
1798 – Egiptuse ekspeditsioon , et „vabastada egiptlased Ottomannide türannia käest“. (samaaegselt Briti Aasia kaubandusteede läbilõikamine). Eesmärk oli põhjalikult uurida Egiptuse pärandit (kaasas oli 167 teadlast). Ekspeditsiooni suurtulemuseks: „Description de l'Egypte“. Napoleoni impeerium ei kestnud küll kaua, kuid oli väga mõjukas (1812 jäi võimust ilma). Võimsuse tipul olles kuulus sinna umbes 40% Euroopa rahvastikust.

1 generaalstaadid – seisuste esindused Konstitutsioonilise monarhia ajajärk 1791-1792 Valitsemiskorraldus 1791. a konstitutsiooni põhjal: Seadusandlik võim Täidesaatev võim Kohtuvõim Kaheks aastaks valitud Kuningas, kes määrab ametisse Sõltumatu, valitud kohtunikud, Seadusandlik Kogu ehk parlament ministrid ja tal oli ka edasilükkava kodaniku õigused määras „Inimese veto õigus Seadusandliku Kogu ja kodanike õiguste deklaratsioon” suhtes
1589 - 1610 Marie de Medici (Regent) 1610-17 Louis XIII, the Well-Beloved 1610-43 Anne of Austria (Regent) 1643-51 Louis XIV, the Great 1643-1715 Philip of Orleans (Regent) 1715-23 Louis XV, the Well-Beloved 1715-74 Louis XVI, the Beloved 1774-1792 Louis XVII 1793-95 First Republic Napoleon Bonaparte (First 1799-1804 Consul) 1804-14 Napoleon I (Emperor) 1814 Napoleon II (Emperor) Bourbon Dynasty, Restored Louis XVIII 1814-24 Charles X 1824-30
1931 - 40 Eesti Eugeenika ja Genealoogia Selts + Eesti Sugukondade Uurimise Büroo Suured materjalikogud: Törne arhiiv, Em rtlk matriklikomisjoni kogud jms. Toponüümika ja onomastika Onomastika (

1223 – 8000-meheline saksa vägi Viljandi all, piiramine, eestlased alistusidristiusustati 1223.a. - eestlaste liit venelastega,Vjatško Tartus 1224.a. suvi – Tartu kaitsmine, saklased jälle Tartus, et saada kogu Eesti mandriosa said selle 1227.a. – Saaremaa, sakslased kogusid suure väe20000 meest, Muhu linnus Valjala, sakslased tegid läbirääkimisi(nõudsid pantvange ja tahtsid ristida) Muistne Vabadusvõitlus lõppes
1760 - tüli ümberasumise õiguse üle.-> Inglismaa poliitika Ameerika 13 koloonia suunal (Apalatši piir, Suhkruseadus, Majutusseadus ja Tempelmaksuseadus, 1766. a deklaratsioon, Townshendi aktid, 1770 „Bostoni veresaun”, Samuel Adams, 1773. a Tea Act ja „Bostoni teejoomine”). 1763 Pontiac’i ülestõus- inglimaa ei tahtnud rohkem konflikte indiaanlastega ja keelas kolooniatele Apalatši mäestukust lääne poole liikumist.
1941juulis - augustis Saksa väed hõivasid Eesti mandriosa • Eestiaegne halduskord taastati, aga Eesti riik mitte • Eestlased võtsid ometi aktiivselt osa NSVL vastasest võitlusest : 1941. aasta suvel metsavendadena, hiljem julgestusorganisatsioonis Omakaitse ning Saksa sõjaväes • 1943 ja1944 Eesti Omavalitsuse korraldatud mobilisatsioon • Natside ja nende käsilaste poolt tapeti 61000 eraisikut ja 64 000 NSV sõjavangi

146 ekr – Kreeka langes Rooma võimu alla 110-90 eKr – Mariuse sõjaväereformid, palgaarmee 89 eKr – Rooma kodakondsus kõigile vabadele itaallastele 83-79 eKr – kodusõda ja Sulla diktatuur 74-71 eKr – orjade ülestõus Spartacuse juhtimisel 60 eKr – Crassus, Pompeius ja Ceasar sõlmisid triumviraadi 45-44 ekr – Caesari diktatuur, 44 eKr tapeti 30 eKr – Octavianusest (Augustus) said Rooma riigi ainuvalitseja
1905 noor - Eesti • Maad said • Raudteed mitmeid • 1906 ENKSTG osta need, • Sadamad ühistuid • 1907 EKS kes jaksasid • Vabrikud • Tartu Eesti • Emakeelsed Laenu- ja koolid Hoiuühistus • Üliõpilaste arv viiekordistus • Üliõpilasseltsid • Eesti keel arenes • Asutati kutselised eesti teatrid Probleemid: Probleemid: Mõju: tulid maapuudus,millega elukutselised kaasnes väljaränne - kultuuritegelased
1 kes on Hitler? Adolf Hitler oli Austriast pärit Saksamaa poliitik ja Natsionaalsotsialistliku Saksa Töölispartei (NSDAP) juht (1921–1945). Aastatel 1934–1945 oli ta Saksamaa diktaator ametliku tiitliga siis oli (1933–1945) Saksamaa kantsler ning 1934–1945) tiitliga riigipea ("füürer ja riigikantsler"; 1.2 Perekond Adolf Hitler sündis 20. aprillil 1889 kell 6.30 õhtul võõrastemajas Gasthof zum Pommern

160 - 163): • 1933.a. alguses sai Saksamaal kantsleriks A.Hitler, kes samal aastal kehtestas järk-järgult NSDAP (Natsionaalsotsialistlik Saksa Töölispartei) diktatuuri ühiskonnas ja sai ise Saksamaa ainujuhiks (füüreriks). • Natside võimuletulekuga Saksamaal võeti suund Saksamaa endise võimsuse taastamisele, seda aga segasid Versailles`i rahulepingu sätted ning mitmed teised rahvusvahelised lepingud.
1766 - 1767.aastast pärineb esimene eestikeelne ajakiri, mida andis välja Peter Eduard Wilde, “Lühhike öppetus mis sees monned head rohud täeda antakse, ni hästi innimeste kui ka weiste haigusse ning wiggaduste wasto, et se kellel tarwis on, woib moista, kuida temma peab nou otsima ning mis tulleb tähhhele panna igga haigusse jures”. Algselt kirjutas saksa keeles, siis lasi tõlkida läti ja eesti keelde.
1684 - B.G.Forselius avab õpetajate seminari 1686- annab Forselius välja aabitsa; „Vastne Testament” Adam ja Adrian Virginiused 1680- kiitis Rootsi riigipäev nn suure reduktsiooni heaks 1695-97- suur nälg (um 70 000 in) 1700- Põhjasõja algus 1704- alustas Peeter I Narva ja Tartu piiramist 1709- piirati Venemaa poolt sisse Riia 1710- piirati sisse Tallinn; Põhjasõja lõpp Eestis 1721- Uusikaupunki rahu

1904 - 1907 Co-author of Scientific Results of a Journey in Central Asia 1899-1902 1909 Transhimalaya 1914 With the German armies in the West (English translation published in England in 1915). 1925 My Life as an Explorer 1932 Across the Gobi Desert 1934 A Conquest of Tibet 1936 Big Horse's Flight 1938 The Silk Road 1940 The Wandering Lake 1949 Ohne Auftrag in Berlin (En: 'Without orders in Berlin'), Buenos Aires
1196 - 1198 Berthold  1199 piiskop Albert + Kuulutas ristisõjaks  1201 Riia linn + Piiskop Albert ehitas  1202 Mõõgavendade ordu + ek Kristuse Sõjateenistuse Vendade ordu ∨ Orduvennad e rüütlid ∨ Teenijad vennasd ∨ Piiskop-vennad + Sõjaline organisatsioon, ülesanne vallutada, Albert alustas + Theodorich – Meinhardi abiline, hilisem Eesti Päevalehe piiskop, Mõõgavendade ordu initsiaator
1773 - 75 Pugatšovi juhtimisel toimunud talurahvasõja mahasurunemisega kaasnes avalik reaktsioon: keskvõimu tugevdati, vormistati aadli seisuslikud eesõigused (1775 kub- ureform, 1785 aadliarmukiri ja linnade armukiri) Balti kub-des kehtestati 1783 asehalduskord. Poola jagamiste ( 1772,1793 ja 1795) tagajärjel ühendati Venemaaga Paremkalda-Ukraina, Valgevene ja suurem osa Leedut; 1795 liidentati ka Kuramaa.

111 - 114 (reduktsioon 1680, lääniõigus, Johann Reinhold Patkul, pärisorjust kinnitavate korralduste kinnitamine Eesti maal ja Liivimaal, vakuraamat, rakmetegu, jalategu, mõisavoor, abitegu, Rootsi riigi viljaait, 1695.-1697. aasta näljahäda) *Reduktsioon 1680- Rootsi troonile sai Karl XI, kes asus iseseisvalt valitsema 1672 aastal, tuues kaasa olulise pöörde kuningavõimu ning balti aadli suhtesse.
1942 dets - 1943 jan: Stalingradi lahing(Vene-Saksa) Sunniti Itaalia kapituleeruma 1943 suvi: sakslased proovisid muuta sõjaõnne, kuid asjatult Kurskis 1944: massiline põgenemine Eestist(u 80000 in) Soome , Rootsi, läände1944 jan-jul: Narva lahingud 1944: avati II rinne Hitleri-vastase koalitsiooni vägede poolt Prantsusmaal Normandias 6.06.1944: Operatsioon Overlord: II rinde avamine, Saksa- vastane tegevus.
1524 - 1525 Saksa talurahva sõda – toimub Lõuna ja Keskosas – Sõja ideoloogiline juht Thomas Müntzer (Mälestus sammas Lutherile paigutati 1862 ja hävitati 1949 Keilasse kiriku mõisa ette) Kaotada pärisorjus Nüüd muutus reformatsioon poliitiliseks liikumiseks – vürstid tahtsid suurendada oma õigusi keisrivõimu arvel Martin luther ei toetanud talurahva sõda Luther ütleb talurahva kohta

1919 juuni - juuli Landeswehr – riigi- ja baltisaksalastest koosnev väeüksus Toimus Lätis Eesti vägi vs Landeswehr Eestlased võitsid – Võnnu lahing 23.07.1919 – tähistatakse kui võidupüha – Miks? - Sest, eestlased võitsid oma igavesi rõhujaid, sakslasi 2.Tartu rahu piirilahing – 1919 II pool mõlemad pooled üritasid vallutada juurde alasid, et saada paremaid läbirääkimis tingimusi.
1497 –  1498 Vasco da Gama ekspeditsioon  Alustas retke nelja laevaga , tuli tagasi kahe laevaga Vürtsikaubandusest Indiaga sai Portugali riigi monopol  Brasiilia avastamine ja Uue Maailma  nimesaamine  Amerigo Vespucci – Itaalia maadeuurija   Hakkas nimetama tundamtut mandrit Uueks Maailmaks  Lõuna­ Ameerika idaosa hakati nimetama Ameerikaks 
1935 inglise - Saksa mereväeleping  1935 Itaalia tungib Etioopiasse  1938 märts Anšluss + Saksamaa liidab endaga Austria, kaob esimene riik Euroopa kaardilt ilma ühegi püstoli pauguta  1938 september Müncheni sobing (Inglismaa, Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia) + Lepituspoliitika  1939 märts Tšehhoslovakkia jagamine + Inglismaa ja Prantsusmaa avastavad, et Saksamaad ei saa usaldada.

1085 – Kastiilia kuninga Alfonso VI väed vallutasid Toledo; 13.saj. algas mauri tsiv-i taandumine, kahe tsiv-i vahele tekkis rajamaa, frontera, kord ühe, kord teise kätte langev ala; varsti jäi mauridele vaid Granada mägikuningriik, sinna rajati Alhambra, valitsejate palee; abielu kaudu ühendati Aragoni ja Kastiilia kuningriik, hiljem algas sõda Granadaga, 1492.a. võitsid kristlased
1740 - 1745 ei registreeritud Saaremaal mitte ühtegi kuritegu 3. tõid rahva religioonile lähemale 4. samaväärsusnõue (keelas jõukuse v seisuse järgi vahet teha) 5. Tallinna Paap üritas seksuaalsuheteid lõpetada abieludes (äärmuslikustesse langemine) 6. 1743. keelustas keisrinna ELISABETH (jelizaveta) vennastekoguduse liikumise 6.1. kuna nad väljusid kirku ja aadli kontrolli alt
1874 - 18.01. 1956)Ministrite nõukogu esimees (24.02.1918−12.11.1918)Peaminister (12.11.1918 −08.05.1919)Riigivanem (25.01.1921 −21.11.1922 02.08.1923−26.03.1924, 12.02.1931 −19.02.1932 21.10.1933−24.01.1934) Peaminister riigivanema ülesannetes (24.01.1934 −03.09.1937) Riigihoidja (03.09.1937−24.04. 1938 )Vabariigi President(24.04.1938−17.06. 1940) 34. autoritaarne kord.

10 käsku - sul ei või olla muid jumalaid minu kõrval - ära võta Issanda, oma Humala nime ilmaasjata suhu - Pühitse hingamispäeva- 6 päeva tee tööd ja seitsmes puhka - Austa oma isa ja ema - Ära tapa - Ära riku abielu - Ära varasta - Ära tunnista valet - Ära ihalda oma ligimese maja - Ära ihalda oma ligimese naist, eeslit, sulast, härga, ümmardajat ega midagi mis kuulub temale
1211 – 1212 rüüsteretked Ridala, Saaremaa, 1211 vastastikused rüüsteretked *eestlaste aktiivsed laieneval Rävala Läänemaale ja latgalide aladele rünnakud territooriumil 1211.nov. Toreida piiramine Albert Liivlased, latgalid, Theodoricihi retked Kesk-Eesti Theodorich- *Eesti ala tuleb Mõõgavendade ordu väikestesse maakondadesse Eeestimaa piiskop süstemaatiliselt allutada
1917 oktoober – Oktoobrirevolutsioon 1918-20 – Vene kodusõda 1921 – Venemaa tunnustas Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Poola omariiklust 1922 – Moodustati NSVL 1924 – Suri Lenin 1928 – Lenin loobus NEP-poliitikast 1929 - jõukate maaomanike (kulakud) küüditamine; talurahva muutmine sunnismaiseks (passide puudumine) 1931.32 1932-1933- Suur nälg NSVL hukkus ligi 7 miljonit inimest.

1501 – 1502 tegid venelased Liivimaale rüüsteretki, 1494 suleti jõuga Hansa kaubakontor Novgorodis. Võimeka ordumeistri Wolter von Plettenbergi juhtimisel tegid orduväed 1502 vasturünnaku ning saavutasid Smolino järve ääres venelaste üle võidu ("Smolino ime"), mis tõi mõneks ajaks maale rahu, 1503. aastal sõlmitud lepet pikendati 1509., 1521., 1531. ja 1554. aastal.
1821 - 1823, 1825 O.W. Masing „Marahwa Näddala-Leht“ 1857. aastal J.V.Jannsen „Perno Postimees“ 1843. aastal Kuusalu kirikuõpetaja E. Ahrens koostas uue eesti keele grammatika võttes aluseks Põhja-Eesti kirjakeele nn uus kirjaviis Rahvuslik kirjandus: K.J.Peterson – I rahvuslik poeet, F.R.Faehlmann – kogumise algataja, F.Rkreutzwald eepose „Kalevipoeg“ koostaja
1932 presidendivalimised – võitjaks tuli demokraatide kandidaat Franklin Delano Roosevelt Kuidas president Roosevelt tuli toime majanduskriisiga? Oma vailimiskampaania ajal 1932. aastal aastal kõneles Roosevelt “uue kursi” kehtestamise Roosevelti peamiseks eesmärgiks oli taastada usaldus Ameerika föderaalvalitsuse vastu Rahvale soovis Roosevelt pakkuda kolme asja – Kergendus, Taassünd ja

1959 – "Kobrade ja karakurtide jälgedes" (reisiraamat Kesk-Aasiast) • 1961 – "Laevapoisid rohelisel ookeanil" (reisiraamat Siberist) • 1964 – "Tulemägede maale" (reisiraamat Kamtšatkast) • 1974 – "Virmaliste väraval" (reisiraamat Kaug-Põhjast) • 1976 – "Hõbevalge" • 1977 – "Lähenevad rannad" • 1984 – "Hõbevalgem" • 1989 – kogumik "1940 Eestis.
1589 - Strubuczi Leedu, Liivimaa ja Venemaa kaart 1573 Johannes Portantiuse Liivimaa kaart, kõige suurem saavutus, teadaolevalt vanim säilinud. Ilmus Antverpenis Abraham Orteliuse atlases “Theatrum Orbis terrarum Anders Bure (Bureus) Gustav II Adolfi ajal - Rootsi riigi kaart kuuel lehel, 1680. aastail viidi läbi mõisate reduktsioon, sellega seoses suured maamõõdutööd.
1274 konklaav – suletud ruum, kuhu kardinalid suletakse valimise ajaks, et poleks välissurvet ja kiirendada valimist, siis sel ajal ei saada palka, ajapikku vähendati toiduportsjoneid. Valitakse sedelitega, peale valimist põletatakse spetsiaalses kaminas, kui suits on must, siis ei jõutud otsusele aga kui valge )märjad õled), siis valitud. Paavst valitakse kardinalide seast.

1 kõrge – erines tavakõnest paljugi, peeti kõige ninakamaks 2 keskmine – omane naudingule, kujundajal hea tunne 3 madal stiil – tavaliselt lihtne keel, kui kohtus taheti midagi selgeks teha *neil pole hinnangulist väärtust *näitavad keerukust sisus *igal stiilil kindel funktsioon 4) memoonilised reeglid (kõne pidi peas olema). Rakendati erinevaid mälutehnikaid.
133 - 135 (Balti erikorra mõiste, restitutsioon, aadlimatrikkel, Roseni deklaratsioon 1739) *Balti erikord-Balti erikord valitsemiskorraks Vene Impeeriumi Balti provintsides 18.- 19.sajandil. Balti erikord seati sisse pärast Põhjasõja lõppu, mil Vene riigi võim Baltikumis oli veel ebakindel ja valitses oht nende provintside langemiseks tagasi Rootsi võimu alla.
1919 juuni - juuli- Landeswehri sõda * 1919 23.juuni- Võnnu lahing- Eestlased võitsid (võidupüha) * 1919- sissetung Narva rindel-ei õnnestunud * 1920 2. veebruar- Tartu rahuleping TULEMUSED * määrati kindlaks Eesti riigipiir * vene valitsus saatis laiali kommunistlikud eesti väeosad * venemaa eestlased said õiguse kodumaale tulla * eesti sai 15 milj.

1 kütid - korilased . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 6.1.2 Aiaviljeluskultuurid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6.1.3 Karjanduskultuurid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6.1.4 Põllunduskultuurid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6.1.5 Industriaalühiskond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1695 – 1697 .a. 24. Millal algas Põhjasõda (kuupäev, kuu, aasta)? 12.veeb.1700 .a. 25. Missugune nakkushaigus levis Põhjasõja ajal Eestisse? Katk 26. Kuidas nimetati endiste talupoegade ja sõdurite röövsalku? sissid 27. Kes olid Põhjasõja ajal: a) Rootsi kuningas, b) Vene tsaar? a) Karl XII ja b) Peeter I 28. Mis aastal lõppes Põhjasõda? 1721. aastal
1959 - toimus Kuubas Põhjused: 1) SDV-st 1954 – Vietnam jagunes: Põhjused: 1)dem. reformid 1973 – kukutati riigipööre, mille põgenesid noored, 1)Põhja- V. (komm.) valitsuses (Dubćek) Afganistaanis monarhia tulemusena võimul Castro, jätkuvalt SLV-sse, kus oli 2)Lõuna- V. (USA toel) 2)vaimustumine lääne 1978 – tulid võimule kes kehtestas kommunistl.

158 - 161 (kõrg-ja talupojakultuur, Tartu ülikool 1802, Wilhelm Struve, Karl Ernst von Baer, Janis Cimze seminar, Õpetatud Eesti Selts 1838, Friedrich Robert Faehlmann, Friedrich Reinhold Kreutzwald, estofiilid) *Kõrg- ja talupojakultuur- Eesti kultuuripilt jagunes 19 sajandil kaheks Baltisaksa kõrgkultuuriks ja eestlaste kui põlistahva talupojakultuuriks.
1769 – igal aastal tuli teenistusleht saata heeroldidepartemangu (PSZ I nr 13268) 18. sajandi lõpul pandi paika ka palk ja pension (pool palka). seoses 1775. a kubermangureformiga suurenes kohtuasutuste arv, järelikult oli vaja rohkem ametnikke (nii mõnigi pere leidis äraelamisvõimaluse) 1775 ühe segaseisuslase kohta 12,5 aadlikku VIII teenistusastmel,
1407 - 1436 ehitasid nn. brigitiinid Tallinna lähedale suurima Eesti kloostri - Pirita kloostri Eesti maarahvas uut usku täielikult omaks ei võtnud ja kujunes omamoodi segu risti ja maausu vahel – rahvausk, mis kujundas tänaseks peamised maarahvakalendri tähtpäevad ja isikunimed. 1517.a. alustas Martin Luther Saksamaal reformatsiooni ehk usupuhastust.

1419 - 67 hiilgeaeg, 1474-77 riik lagunes Burgundia sõdade käigus  15. Saj algul pakkus Burgundia peavarju erineva kultuuritaustaga muusikutele ja kunstnikutele üle Euroopa, kes lahkusid sõdadest nõrgestatud kodumaalt Inglise õukonnamuusikud tõid mandrile kaasa uue väljenduslaadi – laulmine paralleelsetes tertsides ja sekstides.
1503 - 1506 maalis oma ainukese meistri enda poolt lõpetatud tahvelmaali “Mona Lise e Gioconda” . 1516 keelati tal Itaalias laipade lahkamine ning ta asus elama Prantsusmaale, kus töötas surmani. Varsti pärast Prantsusmaale jõudmist tabas tema paremat kätt halvatus ja ta tervis halvenes. 23 aprillil 1519, tegi ta testamendi, samal aastal ta suri.
1583 pljussa - Pljussa jõe suudmes sõlmiti Rootsi ja Venemaa vaherahu, rootslased säilitasid endale kogu Lääne- ja Põhja-Eesti ning senised vallutused Ingerimaal. Sigismund Augusti privileeg - Poola kuninga järgi nimetatud Sigismund Augusti privileeg tagas aadlile tema endised maavaldused ja kinnitas talupoegade pärisorjuse. Asehaldur - kõrgeim ametiisik.

104 - 108 (Altmargi vaherahu 1629, Brömsebro rahu 1645, Oliva rahu 1660, Eesti- ja Liivimaa kubermangu säilimine, kindralkuberner, rüütelkonnad, maapäevad, maanõunik, adra- ja sillakohtunikud, meeskohtud, maakohtud, Eestimaa Ülemmaakohus, Liivimaa Õuekohus, Gustav II Adolf 1611- 1632) *Altmargi vaherahu 1629- Sõlmiti Preisimaal Altmargi külas.
1765 - Browne positiivsed määrused, esimene teadaolev ametlik dokument, mis püüab Eesti ja Läti olukorda parandada Talupojad said õiguse vallasvarale, mõisakoormisi normeeriti ning püüti vastavusse viia reaalsusega, piirati kodukariõigust (karistamine, peks) Määruse probleemiks oli kontrollmehhanismide puudumine, neid ei rakendatud piisavalt.
1798 – Egiptuse ekspeditsioon , et „vabastada egiptlased Ottomannide türannia käest“. (samaaegselt Briti kaubandusteede läbilõikamine). Eesmärk oli põhjalikult uurida Egiptuse prandit (kaasas oli 167 teadlast). Ekspeditsiooni suurtulemuseks : „Description de l'Egypte“. Napoleoni impeerium ei kestnud küll kaua, kuid oli väga mõjukas.

1204 – ristisõdijad vallutavad hoopis Konstantinoopoli 5) 1453 – türklased vallutasid Konstantinoopoli, Ida-Rooma lõpp Ühiskonnakorraldus, kultuur: * Enamuse moodustasid vabad talupojad – maksid makse, teenisid sõjaväes, *Arenenud linnad, käsitöö ja kaubandus, *Käsitöölised kuulusid kolleegiumitesse (nagu tsunftid Lääne-Euroopas)
1649 – 1660 Inglise Vabariik • Suveräänsusidee pooldaja Inglismaal: Hobbes Thomas Hobbes (1588–1679) • Rojalistlike vaadetega, Inglismaa konflikti algul emigreerus Pariisi • 1646 “De cive” (Kodanikust) • 1651 “Leviathan”  Konflikt rojalistliku eksiilkogukonnaga, naasmine Inglismaale, elas seal vabariikliku korra tingimustes.
17nes peatükk on üks kõige pikem individuaalne kompositsioon Surnuteraamatus ning on üks kõige märkimisväärsemaid näiteid antiikse Egiptuse kirjatöödest. See samastab surnud isiku looja jumalaga ja iga mõne rea järel esitatakse küsimus „mida see tähendab?“, millele järgneb mitte niivõrd seletus kui ümberkirjeldus religioosse sõnavaraga.

1 ida - RINNE......................................................................................................................................................14 2.6.2 LÄÄNE-RINNE............................................................................................................................................... 14 2.6.3 MEREL.
1471 – 1528, Nürnberg Biographie  Deutscher Maler, Graphiker, Kunstschriftsteller, Kupferstecher; drittes von 18 Kindern (von denen nur drei überlebten).  Der Name Dürer leitet sich vom ungarischen Ajtósi ab.  http://www.youtube.com/watch?v=x5e6rwxoDIA Lebensdaten  1471 : geboren als 3. Kind eines Nürnberger Goldschmiedes.
1879 - 1882 - Kolmikliidu kujunemine  1893-1907 - Antandi kujunemine  28. juuni - 1914 Sarajevo atentaat  3. aug 1914  28. juuli 1914- I MS algus, AU sõjakuulutus  4. aug 1914 Serbiale  11. nov 1918  1. aug 1914 – Saksamaa sõjakuulutus  ülejäänu puhul on olulisemate Venemaale sündmuste puhul vaja teada aastat

1814 – 1815 гг. – Венский конгресс европейских государств. Решение вопросов устройства Европы после Наполеоновских войн. Присоединение к России Герцогства Варшавского (Царства Польского).
1 lääne - RINNE............................................................................................................................................... 13 2.5.2 IDA-RINNE......................................................................................................................................................13 2.5.3 MEREL.
1096 - 1099 Meinhard Drang nach osten 1199 Berthold Paganad 1201 Albert Misjonär 1202 Läti Henrik Muistne vabadusvõitlus 1208 Valdemar II Rüütliordu 1210 Lembitu Mõõgavendade ordu 1212 – 1215 Kaupo Latgalid 1217 veebruar Vjatško Liivi ordu 1217 21. september Aleksander Nevski Liivimaa 1219 1220 1224 1227 1236 1240 1242 1410

1862 – 1890 oli Bismarck Preisi peaminister ja välisminister. Eirates konstitutsioonilisi norme ja ägedas konfliktis saadikutekojaga reformis ta sõjaväe ning asus ühendama Saksamaad ülalt "vere ja rauaga". 1864 võttis Preisimaa liidus Austriaga Taanilt Schleswigi ning Holsteini ja purustas 1866 Austria-Preisi sõjas Austria.
1985 märts – NLKP KK peasekretäriks M. S. Gorbatšov 1987 kevad – fosforiidikampaania Aug. – MRP-AEG (L. Parek) 23. Aug Hirvepargi miiting (glasnost) 26.nov – IME(S. Kallas, E. Savisaar)turumajandusslik mõtteviis Dets – EMS (T. Velliste) I demokraatlikele pm tuginev üleeestiline massi organisatsioon 1988(suured muutused) jaan.
1862 – 1890                           Preisi peaminister ja välisminister 1871                                       Saksa­Keisririigi riigikantsler 1867                                      Põhja­Saksa Liidu kantsler

1904 - 1905 sai Venemaa raskelt lüüa, kaotus Jaapanile soodustas 1905.revolutsiooni puhkemist, mis algas Verise pühapäevaga 9.jaanuaril, mil võimud lasid Peterburis rahumeelse töölisrongkäigu pihta tule avada, järgnesid rahutused, 1905 oktoobris halvas ülemaaline streik elu kogu maal ja tsaarivalitsusel tuli järele anda.
1 setvert ehk neljandik = 4 verssokit ~ 17,77 cm 1 jalg = 12 tolli ~ 30,48 cm. 1 toll = 10 liini ~ 2,54 cm 1 liin = 10 punkti ~ 2,54 mm.
11 vene - JAAPANI SÕDA (1904-1905)....................................................................................................................8 2. ESIMENE MAAILMASõDA (1914-1919).....................................................................................................................9 2.1 EELDUSED JA PÕHJUSED.

1211 - Viljandi piiramine, sakslaste suurim üritus, alguses suudeti vaenlased tagasi lüüa ja saada nende sõjavarustust, sakslased kasutasid kiviheitemasinat, pikk võitlus5 päeva ei suudetud vallutada, 6. Päev, läbirääkimised, sõlmiti piirajatega rahu, hiljem saadi vanemad ja ülikud pantvangideks ja tuldi tagasi
1236 - mõõgavendade ordu sai lüüa Leedust eestlased ristisõdijad Tugevused Kodumaa, tunnevad kohti Relvastus, organiseeritus, Motivatsioon arv, varustus, väljaõpe Kaitserajatised on olemas nõrkused Puudus süsteem, koostöö, Ei tundnud maad ega väljaränne, oskused, ei olusid, võisid alahinnate olnud juhti vaenlasi
1740 - 1748 – puhkes Austria pärilussõda – Maria Theresia troonile asumise vastu protesteeris Preisi o Austria kaotas Sileesia • Osaleti Seitsmeaastases sõjas • 1772 ja 1795 aastal läbi viidud jagamise tulemusena sai Austria Galiitsia ja Krakowi linna endale • Tõusis rahvaarvu poolest kolmandale kohale Euroopas

1935 inglise - Saksa mereväekokkulepe, millega Saksamaal lubati luua laevasik ja Läänemeri langes Saksamaa mõjusfääri 1938 liideti Saksamaaga Austria 1939 annekteeriti Tšehhoslovakkia Saksamaa kasvava agressivsuse tõttu üritasid Inglismaa ja Prantsusmaa sõlmida liitu NL-iga. Viimane soovis vastutasuks Baltikumi ja Soomet.
1898 ameerika - Hispaania sõda • Puerto Rico, Filipiinid, Guam, Kuuba • Kahuripaatide diplomaatia Ladina-Ameerikas • Loe ja selgita lk 16 • Nt 1903 Panama eraldamine Kolumbiast (USA toetas mässu, et saada soodsaid tingimusi kanali rendiks) • Kaubavahetus Inglismaaga, mis sidus Ühendriike Euroopat ähvardavas konfliktis
1210 – Ümera lahing, lõppes võiduga meile 21.09.1217 – Madisepäeva lahing, Viljandi lähedal, eestlaste allajäämisega lõppes, langes Lembitu ja teisi eesti vanemaid, samuti liivlaste vanem Kaupo 1219 – Taani kuningas Valdemar 2 sõjaretk Põhja-Eestisse, võidukas, Tallinna kivilinnuse ehitus, Taani võim,

1649 - alamkoda moodustas Kõrge Kohtu ehk tribunali, mille otsusega hukati Charles I 1649 19. mai- Inglismaal kuulutati välja vabariik, täidesaatev võim läks Riiginõukogule Oliver Cromwell- independentide liider, kes oli Riiginõukogu eesotsas, 1653 saatis ta selle ja parlamendi laiali, tekkis sõjaline diktatuur
120 - aastase suurmehe elulõng katkes, kui jõuti Jordani jõe kaldale. Teisel pool Jordanit paistis tõotatud maa. Tuntuim skulptuur Moosesest on kahtlemata Michelangelo (1475–1564) loodud istuv ning seadusetahvleid kaenla all hoidev rahvajuht San Pietro in Vincoli (tõlkes: püha Peetrus ahelais) kirikus Roomas.
1480 - 1576)-Oli pikka aega Veneetsia Vabariigi ametlik kunstnik ja Karl V õukonnakunstnik Tema mõjul muutus õlivärvidega lõuendile maalimine peamiseks tehnikaks Suurepärane kolorist Usuteemade kõrval palju pilte, mis väljendavad juubeldavat elurõõmu (mõnikord ka erootikat),hingeelu keerulisuse väljendaja

1905 torila - 17.11.1982 Stockholm) Väljapaistvamaid heliloojaid eesti muusikaloos, omanäolisemaid sümfoonikuid kogu 20. sajandi muusikas 1930. aastate lõpuks oli Tubin tõusnud eesti hinnatumate heliloojate hulka. Tõsteti esile tema erakordset andekust, kompositsioonitehnilist meisterlikkust ja loomingulist viljakust.
118 - 123 kokkuvõte 1935 tühistas Saksamaa Versaille’s lepingu ning astus välja Rahvasteliidust ning asus looma lennuväge ning sõjaväelaevastikku mis tal seni keelatud oli. Sõlmiti isegi Inglismaaga kokkuleppe oma sõjaväe suurendamiseks.Lääneriigid suhtusid sellesse ükskõikselt,neid see ei häirinud.
1990 märts – Eesti kongress (esimees T. Kelam) Kongressi tegevorgan 78-liikkmeline Eesti Komitee märts - ENSV ÜN valimised (presiidiumi esimeheks A. Rüütel, valitsusjuht E. Savisaar) 30. märts – üleminekuperioodi väljakuulutamine 15. mai – IL ‚’Toompead rünnatakse! ‚’- tõsine meeleavaldus 1991 jaan.

1751 – 1772. "Entsüklopeedia" väljaandjaid ja kaastöölisi hakati kutsuma entsüklopedistideks (nt Denis Diderot, Jean le Rond d'Alembert, jpt)  õieti Daniel Foe  1660. aasta algus või september – 21. aprill või 26. aprill 1731  Inglise kirjanik, kes on kuulus raamatu "Robinson Crusoe" autorina.
1821 - 23 ja 1825 ilmus O.W.Masingu poolt välja antud "Marahwa Näddalileht". 1840.aastatel ilmus F.R.Kreutzwaldi toimetatud ajakiri "Ma-ilm ja mõnda, mis seal sees leida on". 19.sajandi jtukirjanduses olid populaarsemad seiklusjutud ja halemeelse sisuga lektüür. 19.sajandil pääses võidule ühtne kirjakeel.
1789 augustis - kaotati seisuslikud eesõigused, võrdsustati kõigi seisuste maksustamine ja õigused riigiametisse astumisel , talupojad vabastati teotööst . 1789 aasta sügisel - alustati kirikumaade natsionaliseerimist (riigistamist) , et võlga vähendada, hakati müüma kirikule ja pagenud aadlikele kuulunud maid.

1075 – paavsti diktaat - üksnes paavst võib piiskoppe ametisse seada ja neid ametist vabastada; - üksnes paavst võib kätte anda keisri võimutunnused; - üksnes paavst võib keisrilt võimu võtta; - keegi ei või paavsti kohtuotsust vaidlustada, paavst võib aga vaidlustada kõigi teiste kohtuotsuseid.
1917 oktoober – oktoobrirevolutsioon  1918-1920 – kodusõda  1922 NSVL – moodustati endise Vene impeeriumi aladest (NFSV, Ukraina, Valgevene, Taga-Kaukaasia).  1924 – Lenini surm  1928-1929 – NEPist loobumine, kollektiviseerimine, industrialiseerimise algus, Stalini diktaktuuri kujunemise algus.
1520 - 1649 Trükiti Ingismaal uue testamendi eksemplare Kõikjale Euroopas hakati rajama koole Inimesed veetsid vähem aega kirikus ja rohkem aega tööd tehes Muudatused Kirik oli avatud kõigile Kirikutes hakati laulma Riik hakkas hoolitsema vaeste eest Inimeste seas hakkas populaarsust koguma kirjandus

1799 põhiseadus – säilis vabariik, valimisõigus kõigile meestele, kes on 21.a., täidesaatev võim 3 konsulil (10.a. valitud), I konsul nimetas tähtsamad ametiisikud, algatas ja kuulutas välja seaduse, oli sõjaväe ülemjuhataja, departemangud, eesotsas prefektid, maavalduse puutumatus, amnestia emigrantidele
1812 –  alustas Napoleon sõjaretke venemaale. 400 050 meest  tuli  üle piiri, venemaalt 300 000 meest. Napoleoni eesmärk oli purustada vene armee, vallutada moskva ja  esitada venemaale rahutingimusi, seda aga ei õnnestunud teha.  Toimus moskva all Borodino lahing.
12 jüngrit - Siimon Peetrus, Andreas, Jaakobus, Johannes, Leevia Matteus, Filippus, Bartolomeus, Toomas, Jakoobus Alfeuse poeg, Taddeus, Siimon Kaanast, Juudas Iskariot 4 apostlit(evangelisti) - Matteus (ingel), Markus (tiibadega lõvi) Luukas ( tiibadega härg), Johannes (kotkas) Kolgata tee - kannatuste rada.

1920ndad - mitmekülgne muusika. Ooperid (Artur Lemba, Evald Aav), sümfooniad (Artur Kapp, Juhan Aavik, Heino Eller), oratooriumid (Cyrillus Kreek, Artur Kapp), orelimuusika (Peeter Süda), kammermuusika, operetid jm. Kõrgetasemeline koorilooming (Mart Saar). 1930ndad – Eduard Tubin, Ed. Oja, Eugen Kapp.
1931 riigipööre – kuningas kaotab võimu; Hispaania II vabariik; vabariiklaste demokraatlikud reformid (1931); tsentristide katsed vabadusi piirata (1933); rahvarinde võit valimistel (1936); hirm töölisrahva diktatuuri ees; koloniaalvägede mäss Marokos ( juuli 1936). Vastaseis Natsionalistid Vabariiklased
1098 – 1101. 1.1. Nimetage kolm riiki, mille sõjavägedesse kutsumisest on allikates juttu? 1p 1.2. Leidke kaks erinevust allikates A ja B. 2p 1.3. Leidke kaks erinevust allikates B ja D.2p 1.4. Kuivõrd oli Eesti meestel valikud Teise maailmasõja ajal? Selgitage oma arvamust kahe argumendiga. 2p

1798 – Egiptuse ekspeditsioon , et „vabastada egiptlased Ottomannide türannia käest“. Eesmärk oli põhjalikult uurida Egiptuse pärandit (kaasas oli 167 teadlast). Napoleoni impeerium ei kestnud kaua, kuid oli väga mõjukas Võimsuse tipul olles kuulus sinna umbes 40% Euroopa rahvastikust.
1990 märts - Eesti NSV Ülemnõukogu valimised: valimised peeti enam-vähem demokraatlikena (mitu kandidaati). Valimistel osales suurem osa tollastest poliitilistest jõududest, ainult rahvuslaste radikaalsem tiib valimistel ei osalenud, protesteerides vene okupetsioonivägede kohalolu ja osaluse tõttu.
1 hitleri - vastase koalitsiooni kujunemine Koalitsioon kujunes 1941.a.baugustis Roosevelti ja Churchilli poolt alla kirjutatud Atlandi hartale, milles lubati taastada kõigi sõjas okupeeritud riikide iseseisvus, mis aga ei laienenud Molotov- Ribbentropi pakti tulemusel NSV Liiduga liidetud riikidele.

1722 – Tabel' o rangah – pani 200 aastaks paika riigiaparaadi formeerimise mehanismi. Kahe alge võistlus: a) püüd eristada riigiteenistujaid eri professionaal-sotsiaalse grupina aadelkonnast ja muuta eraldi seisuseks b) püüd kindlustada aadlike ülekaal riigiasutuste isikkoosseisus.
1271 – 1368 Tangi riigi periood 618 - 907 Hani riigi periood 206eKr- 220pKr Songi periood 960 - 1279 6. Kuidas oli Tangi riigi perioodi ajal ehitatud linnad ja elamud ? (2p) Linnad ja elamud olid tavaliselt ehitatud suunaga põhjast lõunasse, peamiselt nelinurksetena ja sümmeetriliselt.
1910 - 1945 Korea Jaapani võimu all.  Pärast II MS põhi – NSVL, lõuna – USA.  1948 – Põhja-Koreas Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KP)  1948 – Lõuna-Koreas Korea Vabariik (demokr, turumaj)  1950.a tungisid Põhja-Korea (juht – Kim II Sung) väed Korea Vabariiki.

1partei süsteem – NSDP KP (natsionaalsotsialistlik- (kommunistlikpartei) saksamaatöölispartei) juhikultus: Adolf Hitler Jossif Stalin vaenlased: juudid, mustlased, jõukad inimesed ja vastavalt vajadusele homod, puudega inimesed vastavalt vajadusele teised riigid vastavalt vajadusele teised riigid
1931 - Westministeritatuut , andis valgetele kolooniatele suveräänsuse  kõik valged kolooniad iseseisvuvad  pannakse alus Briti rahvaste ühendusele, eesmärk teha koostööd kolooniatega 1937 astub Iirima Rahvasteühendusest välja ega tunnista Inglismaa riigipead oma riigipeana.
118 - 120. TV lk. 50-51 ül. 2; TV lk. 51-52 ül. 3. Milliste vahenditega mõjutati talupoegi kolhoosi astuma? • Need kes kolhoosi ei astunud kuulutati kulakuteks ja küüditati • suurendati maksukoormust kolhoosidest kõrvalejäänud taludele • suurendati üksiktalude müüginorme

1202 –  paavst Innocentius III kuulutas Vana­Liivimaa (Maarjamaa) ristiusku pööramiseks ristisõja,    Selleks   ajaks   on   välja  Jõuti   esimese   tõeliselt  Pronks   oli   harv   ja  asutati Mõõgavendade Ordu kerkinud   2/3   praegusest   Eestist.
1347 - 1352 –suur katkulaine „must surm“, mis sai alguse Aasiast Katkulaineid puhkes tihti Varakeskajast vähemalt 15 katkuepiteemiat, peale mida see Lääne-Euroopast taandus Levis ka pidalitõbi, Erkotism (tungaltera haigus). Hiliskeskajal hakkas taas katk rohkem levima (1347-52).
1782 - 1850 eelistati mingil määral vast juba ka laste arvu teadli­ rõugesunnade arvu. Enne seda on arvestatud,   ka   kevadet   enne   põllutööde kogu Eestimaa kubermangus  8,5%o (võrdlu­ kust piiramisest, kuigi üldiselt valitseva men­ et   iga algust.

1956 veebruar – mõistis N. Hruštšov avalikult hukka Stalini isikukultuse Laulu- ja tantsupeod Nn 40 kirja koostamine, protesteeriti nõukogude jõustruktuuride vägivalla vastu ning avaldati muret rahvuskultuuri olukorra pärast 1956 üritati Hruštšovi kukutada, katse ebaõnnestus Eestis.
1563 – 1570 – Venemaa keskendus sellel kümnendil oma riigi asjadele ning jäi Liivi sõjast kõrvale. Samal ajal peeti maha Põhjamaade 7-aastane sõda, mille sündmused leidsid aset osaliselt ka Eestis (peamiselt Saare-ja Läänemaal). Rootsi sõdis Taani, Poola ja Leedu vastu.
1959 – Rahvaarv ulatus 1 196 791 inimeseni . Nendest eestlasi oli 74,5% . Eestlaste protsent oli kahanenud . 15.01.1970 - Eestis elas 1 356 079 inimest , nendest eestlasi oli 925 157 . 17. jaanuaril 1979 – Eestimaal elas 1 464 476 inimest . Eestlaste arv oli kasvanud 947 812-ni .

16okt1905 - veretöö. 17okt- nikolai2 kirj alla manifestile, milles lubas anda venemaale parlamendi(riigiduuma),põhiseaduse ja kodanikuõigused. Esimene partei Eestis, Eesti Rahvameelne Eduerakond(liberaalid) ja Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Ühisuse (ESDTÜ)-Uudiste toetajad.
1650 - 1651. 20. aprillil 1653 saatis ta Päraparlamendi jõuga laiali, luues lühiealise valitsusorgani, mida tuntakse Barebone'i parlamendi nime all. Ta keeldus küll kuningatroonist, kuid lasi endast 16. detsembril 1653 teha Inglismaa, Walesi, Šotimaa ja Iirimaa lordprotektori.
1891 – 1905 гг. – Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. 1892 г. – Передача П. М. Третьяковым своей коллекции русского искусства в дар городу

1851 - President tegi riigipöörde ja kuulutas ennast keiser Napoleon III-ks. (kolmandaks) Enamikus maades revolutsioonide käigus vanad valitsejad jäid püsima, algul nad ehmatasid ja tegid järeleandmisi ja uuendusi, hiljem nad kogusid jõudu ja surusid (kergeid reegleid maha.
190 – 159eKr) ladinakeelset komöödiat „Androslanna“. Teatrikunsti levimine Eestis ja hiljem ka eestlaste seas oli suures osas seotud reformatsiooni ja luteri usuga, mis ühelt poolt nõudis jumalasõna jagamist kohalikus keeles ning teisalt soosis näitemänguharrastust.
1578 - 1583 – Poola pealetung venelastele, Jam Zapolski vaherahu Venemaa ja Poola vahel Tagajärjed Eestile: *Liivi ordu laguneb *Saaremaa läheb Taani kätte *Lääne- ja Põhja-Eesti läheb Rootsi kätte *Ülejäänud alad Poolale Balthasar Russow – “Liivimaa kroonika”

1223 - eestlased ründasid saklasi ja võtsid linnuseid üle. Õnnestus tagasi saada peaaegu kogu maa (v.a. Tallinn)Vastuhaku käigus hävitati kõik ja võeti tagasi oma kombed, taaselustati kunagised liitlassuhted vene vürstidega, kellelt saadi arevestavat sõjalist toetust.
1154 –  Eesti (Astlanda) ja Tallinna (Kolõvan) esmakordne mainimine araabia geograafi al­Idrisi  Muinasaeg: 11000 eKr – 13. saj. Esimesed teadaolevad asulad ca 7500 eKr. maailmakaardil Kiviaeg (10000­1500 a eKr) Pronksiaeg Rauaaeg (500 e.Kr)
1534 - Britiparlamendi supermaadiaktiga kinnitati, et kirik allub kuningale ja Cantenbury peapiiskopile; kloostrid saadeti laiali ja varad riigistati; kiriku ja piibli keeleks inglise; riigiteenistujad peavad olema anglikaani kiriku liikmed, vaimulike ustavusvanne kuningale.

1991 jaanuar - Moskva verised jõudemonstratsioonid Vilniuses ja Riias (=kommunistide võimuhaaramiskatsed).  märts – iseseisvusreferendum  19.-21. aug – riigipöördekatse Moskvas + 19.august nö augustiputš, andis kõige suurema tõuke iseseivsuse väljakuulutamiseks
1581 – 1583 oli kuningas uue Lennoxi krahvi, Esmé Stuarti mõju all. Mõned šoti ülikud otsustasid aga kuninga röövida ning sundida teda oma favoriidist lahti ütlema, seda nii enda võimu suurendamiseks kui ka seetõttu, et Stuart oli katoliiklike sümpaatiatega.
189 - 212 Edgar Savisaar - the most loved leader and the most hated opponent, Toomas Kümmel, Tallinn Airport Magazine, (2002), Spring, lk. 18-19 Vilja Savisaar, Küllo Arjakas "Rahvarinne" 2002 Urmi Reinde, "Vilja Savisaar - ema, kes võitis" Tallinn 2002 Enno Tammer.

1525 – Lüübekis trükitakse esimene teadaolev eestikeelne raamat 22/01/1558 – Algab Liivi sõda JÜRIÖÖ ÜLESTÕUS (1343-1345) 1583 – Pljussa rahu; Tartusse asutatakse Jesuiitide Pärast kodusõda tekkisid Taanil raskused oma alade haldamisega ja kolleegium.
1765 - 1798 maade reguleerimine Saaremaal koos kaardistamisega 1798 L. A. Mellini atlas, valmis 1798, oli mõeldud täienduseks Hupeli teosele “Topographische Nachrichten von Lief und Estland 1774-1782. Mõõtkavas 1:200000 ning sisaldas 7100 geograafilist nimetust.
153 - 157 (1849.a Liivimaa, 1856.a. Eestimaa ja 1865.a. Saaremaa talurahvaseadused ning 1863, 1865, 1866, 1868 seadused, kadakasakslus) *1849. a. Liivimaa- 1849 a. Avatud uus Liivimaa talurahvaseadus korraldas täielikult ümber kogu senise mõisa ja talumajanduse.

1550ekr - 1070eKr Egiptus muutus Idamaade võimsaimaks riigiks Vaaraod laiendasid Egiptuse piire Egiptusest kujunes suurriik Allutati Süüria ja Palestiina, Hüksoslased tõrjuti maalt välja Ka Nuubia oli Egiptuse võimu all Vaaraode võim tugevnes Kolmas vaheperiood
1925 üheparteisüsteem – Mussolinile ehk duce’le (juhile) anti seadusega piiramatu võim, loodi salapolitsei, rajati koonduslaagreid (ulatuslik terror puudus) 6. Tegelikult ei suutnud Mussolini Itaaliat aidata, majanduskasv tema valitsemise ajal madalam, kui enne ja pärast seda.
1 p - esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud 2 p - töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub sissejuhatus või lõppsõna) 3 p - ülesehitus on üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte)

16saj euroopas – oluline arengujoon on religioosne lõhenemine keskaja roomakatoliku kiriku maailmas. Algas reformatsioon e uuendus, algas ka usupuhastus – taheti puhastada ristiusku kõigest sellest, mis keskajal sinna ladestunud oli ning minna tagasi usulätete juurde.
1773 - 75 Pugatšovi juhtimisel toimunud talurahvasõja mahasurumisega kaasnes avalik reaktsioon: keskvõimu tugevdati, vormistati aadli seisuslikud eesõigused ( 1775 kub- ureform,1785 aadliarmukiri ja linnade armukiri) Balti kub-des kehtestati 1783 asehalduskord.
1186 – piiskop Meinhard asub liivlaste seas ristiusku levitama (misjon) 1198 – piiskop Berthold – toob kaasa esimesed ristisõdijad 1199 – pühitseti Liivimaa piiskopiks Breemeni toomhärra Albert, kellest saab vallutussõja peamine organiseerija ja juht.

1347 harju - Viru Liivi ordumeistri võimu alla: Kõrgmeister andis Harju-Viru valitseda Liivi ordumeistrile. Ordu oli tuntavalt kindlakäelisem maahärra kui kaugel asunud Taani kuningas ning see sundis Harju-Viru vasalle oma privileegide kaitseks tihedamalt koonduma.
1563 - 1570  1563 Rootsi vallutab Taanilt Haapsalu  1565 poolakad vallutavad Rootsilt tagasi Pärnu  1569 Rootsi kuningas abiellub Poola kuningatütrega, Poola ja Rootsi liit, Taani taandub ja jääb Eesti mandri osast ilma Liivimaa kuningriik 1570-1577:
1944 a - ks oli Punaarmee võim ja võimekus kasvanud sedavõrd, et polnud tarvis piirduda vaid ühe olulise, suure pealetungiga, Punaarmee toimis kui omalaadne konveier- ühes rindelõigus käis suurpealetung, teises valmistuti järgmiseks ja kolmandas planeeriti.

1558 jaanuar - Moskva väed ületavad Tartu piiskopkonna piiri ning rüüstavad Lõuna-Eesti külasid 1558 kevad - Narva ordulinnuse piiramine, mis sai veerand sajadiks Vene riigi tähtsamaks sadamalinnaks, pakkus Narva kaupmeestele enneolematuid rikastumisvõimalusi.
1618 - 1620 Böömimaal mässatakse Austria ülevõimu „segaduste ajaks“sellepärast, et puudus kindel vastu valitseja, toimus pidev võitlus tsaaritrooni pärast ja 1625-1627 Taani astub protestantide poolel sõtta välisriigid sekkusid Venemaa asjadesse.
1904 dets – Tallinn – otsustati baltisakslastega võitlusse astuda; eestlased sõlmisid liidu venelastega; liidu jõuline propaganda tõi edu; 5 linnajaos kuuest võitis eesti-vene liit. Mitte keegi eestlastest ei olnud siiski nõus linnapea ametikohale astuma.

1570 - 1577 eksisteerib Liivimaa kuningriik (hertsog Magnus) 1582 Jam Zapolski rahu Venemaa ja Poola vahel 1583 Pljussa rahu Venemaa ja Rootsi vahel • Põhja-Eesti Rootsile • Lõuna-Eesti Poolale (Rzeczpospolita) • Saaremaa oli Taani käes (alates 1559)
17th - century epitaphs to Bartholomeus Rottert and Michael Prosa, as well as the church chandeliers. The earliest reports of the Holy Ghost Church organ date back to 1511. The present organ was made by organ builder August Artur Terkmann in Tallinn in 1929.
1853 – 1857 oli Andrew Johnson Tennessee osariigi kuberner ja 1857–1862 Ameerika Ühendriikide senaator. Ameerika Riikide Konföderatsiooni eraldudes 1861 sai temast ainus senaator neist osariikidest, kes jätkas tööd Ameerika Ühendriikide Kongressis.

1959 – fikseeriti, et sotsialism NSVLiidus on võitnud, eesmärk on lähemal ajal jõuda täielikult kommunismi, kus kehtivad põhimõtted: igaühelt tema võimete kohaselt, igaühele tema vajaduste järgi; töö on muutunud inimese esmaseks eluvajaduseks.
1864 kooli - ja koduõpetaja Peterburis 1872-1874 Vana-ja Uue -Vändra vallakirjutaja 1878 ajaleht "Sakala" peatoimetaja Organisatsiooniline kuuluvus - Eesti Kirjameeste Selts Aleksandrikool Pärnu Põllumeeste Seltsi president Eesti Põllumeeste Seltsi president
1906 aprill – üleminekukoht – keiser allkirjastas Vene impeeriumi põhiseaduse, mis kindlustas rahvale kodanikuõigused, kuid nende rakendamine olenes tegelikult valitsemispraktikast. Seega oli kõiki rahvale antud õigusi võimalik kitsendada, mida ka tehti.

1939 juuni - mittekallaletundileping Eesti, Läti ja Saksamaa vahel 23. august 1939 Eesti läks Nõukogude mõjusfääri EESTI VÄLISPOLIITIKA II MS ALGUSES: sept. 1939- algas II MS Saksa väed ründais Poolat Inglismaa ja Prantsusmaa kuulutasid sõja Saksamaale.
1215 – Sakala ja Ugandi võtsid vastu ristiusu 1217 kevadtalv – suur venelaste (20000 meest), saarlaste, sakalaste ja harjulaste vägi Otepääd, sakslased aeti Ugandist ja Sakalast välja 21. september 1217 – Madisepäeva lahing Eestlaste alistumine
1524 - 1525 aastad on näinud ajalukku Saksa talurahvasõja nime all ● Reformatsioon kui rahvaliikumine muutus poliitiliseks liikumiseks Augsburgi usurahu ● Reformatsioon lõhestas Saksamaa kahte leeri ● Vürstidele anti õigus määrata oma alluvate

129 - 130; TV lk. 56 ül. 3 Missuguste võtetega võitles riik kiriku mõju vastu ühiskonnas? • Usklikele tehti kõikvõimalikke otseseid ja kaudseid takistusi • kiriku hooned ja varad riigistati • ateistlik propaganda, ilmaline tavade juurutamine
1856 - ---.---- Eestimaal 1865 Saaremaal Vallaseadus 1866 Vabanes talurahva omavalitsus mõisnike järelvalve alt. Passiseadus 1863 Andis talurahvalse täieliku liikumisvabaduse kogu Vene keisririigi piires, mis tõi kaasa ulatusliku väljarände Eestist.
1916 aasta on kõige ohvrite rikkam, algatus tuleb Sks saavutada läbimurre läänerindel. Sks valivad hoolikalt kohta, Ida Prants linnas Verdumis lahing veeb-dets (Verdumi hakklihamasin u 1 miljon inimelu) Antant annab löögi, et Sks press väheneks Verdumis.

1533 - 24.03.1603)  Inglismaa ja Iirimaa kuninganna (17.11.1558 kuni surmani)  Neitsikuninganna  Isa-kuningas Henry VII, ema-Anne Boleyn  Kuulutati vallaslapseks Omadused, iseloom  Intelligentne  Temperamentne  Äkiline, sarkastiline
1768 – 1779. Cook uuris põhiliselt Vaikse ookeani saari (Hawaii, Uus-Meremaa ja paljusid teisi Polüneesia saari), Põhja-Ameerika rannikut, Austraalia idarannikut jne. Ta üritas avastada ka lõunamandrit ehk Antarktist, kuid see tal ei õnnestunud.
1878 suure - Jaani - 14.01.1952 Suure-Jaani) Helilooja, pedagoog ja dirigent, Kappide muusikutesuguvõsa võimsaim esindaja. Oli 20. sajandi esimesel poolel eesti sümfoonilise muusika üks tähtsamaid heliloojaid, ennekõike monumentaalsete suurteoste autor.

150000 - ni. Sellest perioodist pärinevad esimesed kirjalikud allikad, nendest oluliseim on Läti Hendriku Kroonika aastatest 1184-1227. Eestlaste peamiseks tegevusalaks oli kujunenud põlluharimine ja me olime kõige põhja poolsem põlluharija rahvas.
1210 - 2 suuremat retke: Võnnu piiramine – eestlaste vasturetk, hakati piirama, sest see oli Mõõgavendade Ordu üks olulisemaid tugipunkte, eestlased võitlesid kaua ja proovisid linnust igalt poolt rünnata, võnnulastele tulid appi liivlased ja
1 vana - riik mis eksisteeris aastatel 2650-2100 e.Kr. 2 Keskmine-riik mis eksisteeris aastatel 1950-1650 e.Kr 3 Uus-riik mis eksisteeris aastatel 1550-1075 e.Kr. Egiptuse sisemise ühtsuse ja valitsejate võimu ning autoriteedi kõrgaeg oli Vana-riigi

10 sügavtrükk – trükitehnika, mille puhul trükkivad osad on trükivormi süvistatud nt ofort, vasegravüür; 11 Lametrükk – üldmõiste trükitehnika kohta, mille puhul trükkivad ja mittetrükkivad osad asetsevad trükiplaadil ühel ja samal tasandil.
1556 - 1557 pidas ordu järjekordse sõja Riia peapiiskopi ning viimasega liidus oleva Poolaga. Lõppes Posvoli rahuga, millega Liivi ordu sõlmis poolaga Venemaa-vastase liidu, see hakkas kehtima aga 5 aasta pärast, kuna Poolal oli venemaaga rahu.
1215 - juba talvel sooritasid sakslased sõjaretke põhja poole, Ridalasse ja Sakalasse, vaherahu rikkuminepidi kestma kevadeni, samal aastalLõhavere linnus(kuulus Lembitule), kolmandal päeval suutsid põlema süüdata, eestlased pidid alla

1337 - 1454 100-aastane sõda tulirelvad(püssirohi hiinast) üütliarmee ja linnuste tähtsuse langus Renesanssi ja humanismi ajastu: -Itaaliast sai alguse 13.saj 13.-14. Saj. Inimene indiviidina tähtis Eesti aladel: Muistne vabadus,linnade teke.
1814 - 1815 kutsusti kokku Viini kongress e. Tantsiv kongress (esimene pool),et otsustada Euroopa saatus .Taheti paika panna uued piirid. Esimese poole ajal ainult olid pidulikud vastuvõtud jne, alles siis kui Napoloen põgenes hakatio tegutsema.
1 p - töö on kirjeldava laadiga, vastab teemale 2 p - probleem on käsitletud 3 p - välja on toodud iseloomulikud näited 4 p - arutlus on analüüsiva iseloomuga: võrdlus, seosed 5 p - probleem on välja arendatud: üldistused, põhjendused

1348 – The Black Death – an illness which killed a lot of people 1455 – 1485 – the Wars of the Roses – a war between the House of York (white rose) and the House of Lancaster (red rose). Henry Tudor of the House of York became the King.
1812 - 1829 oli Filippo Paulucci, juhtimisstiil autokraatlik, rohkesti uuenduslike ideid, head suhted kohalike rüütelkondadega; hiljem aadli ja kk vahekord pingestus, talurahvaseaduse läbisurumine; püüdis rüütelkondi oma võimule allutada.
1784 - nn pearaharahutused( talupojad mõistsid seda kui mõisakoormistest vabastamist ning paljudes mõisates ei mindud enam tööle) tekkisid vahepeal võitlused talupoegade ja soldatite vahel, millest suurim on nn Puuaiasõda Räpina mõisas.

1208 sügis – Muistse Vabadusvõitluse algus Eestis 1210 – Ümera lahing, eestlaste võit 1217 veebruar – sakslased tungisid Otepää linnusesse ja said eestastelt lüüa 1217 21.09 – Madisepäeva lahing, mis oli eestlastele raskeks kaotuseks.
1554 – Vaja oli pikendada vaherahu venelastega, ning venelased seadsid tingimusteks: 1) täielik kauplemisvabadus 2) maksta vene tsaarile (Ivan Julm) Tartu maksu – 1 hõbe mark aastas iga kodaniku kohta. (lubati ära maksta 3 aasta jooksul)
1771 – 1788 valitses ta üha suuremas vastuolus parlamendiga, mille võimu ta oskuslikult piiras. Aastal 1788 õnnestus tal kehtestada täielik absolutism ja järgnevalt püüdis ta sõjas Venemaaga saada osaltki tagasi Põhjasõjas kaotatut.

1779 - 1784 õppis Brienne sõjakoolis  1784-1785 Pariisi kõrgemas sõjaväekoolis  Tema sõjaväeline karjäär sai alguse Prantsuse revolutsiooni ajal Touloni vallutamisega ja rojalistide mässu mahasurumise eest sai diviisikindraliks.
1563 - 1570 sattusid omavahel sõjajalale ka Rootsi ning Taani ja Poola (Põhjamaade Seitsmeaastane sõda). 1570 puhkes sõda Rootsi ja Venemaa vahel, pärast seda kui Ivan IV oli lasknud Rootsi troonile tõusnud Johan III saadikud vangistada.
1695 – 97 – suur nälg Eestis, suri 70 000–75 000 inimest – viiendik tolleaegsest eesti rahvastikust sed  kivist,   luust,   sarvest   ja   ka  asulaid,   mille   vajadus   annab  nes.   Tekkisid   kauban­

1234 - Paavsti legaadiks Liivimaal sai taas Modena Wilhelm (legaat ka 1225–1227). Märtsis Novgorodi vürsti Jaroslavi retk suurearvulise sõjaväega Tartu ümbruskonda, põletati Kärkna klooster ja võideti ordu vägesid Emajõe juures.
1220 – Algas võiduristimine – Rootsi kuningas Johan I tungis Lääne-Eestisse. Rootslased asusid Lihula linnusesse ja hakkasid eestlast ristima – Saarlased piirasid Lihula linnust, vallutasid selle ja purustasid rootslaste eliitväe
1853 – hakkas ÕES-i toetusel vihikutena ilmuma F.R.Kreutzwaldi rahvuseepos „Kalevipoeg”. • 1857 – hakkas J.V.Jannsen välja andma ajalehte „Perno Postimees”, pannes sellega aluse järjepidevale eestikeelsele ajakirjandusele.

1695 - 1697a. Oli suur näljahäda! 14.Selgita reduktsiooni mõistet ja kes selle teostajaks oli ja mis eesmärki see täitma pidi? Reduktsioon on erakätesse antud maade tagasi võtmine, selle eesmärgiks oli täita tühja riigikassat.
1530 - esitati Augsburgi usutunnistus, mis määras luterluse põhiseisukohad ja jumalateenistuse alused: 1) lihtne jumalateenistus 2) emakeelne jutlus 3) lihtne kirik 4) ilmalik võim valitseb kiriku üle 5) kaotati reliikviate kultus
1730 – 1740 a. koostati rüütelkonna liikmete nimekirjad – aadlimadriklid (suleti tee rüütelkondadesse) 5. Kasvatati vilja (näiteks rukist, otra ja kaera). Alguses vene 50 tuh. -se väe ülalpidamiseks, hiljem viina tegemiseks.

1798 - 1799 Asus 400 laevaga vahemerd ületama. Inglismaa saatis admiral Nelsoni vahemerele, takistamaks Napoleoni retke Egiptusesse. Napoleon juhtis oma laevad Nelsonist mööda, jõudis Egiptusesse, kus lõi puruks egiptlaste väed.
1928 a - ks toodang põllumaj-s 24% kõrgem kui 1913. Samal ajal kiratsesid paljud tööstusharud- need, mis olid riigi hallata (sõjandus, maavarade kaevandamine jne). Maal tõusis esile keskmiktalupoeg, taastus ka „kulakute“ kiht.
1959 – 63 pikendatakse koolikohustus 8-klassiliseks. Kuid võib-olla suurim uuendus on L. Alttoa ja H. Raigna 1958.a. aabits (illustreerinud S.Väljal). Aabits jätkab Johannes Käisi vahepeal keelatud töökooli lähenemise suunda.

155 - 161; 227-232) ja vajadusel kasuta teatmeteoste abi (näit. Kinder, Hilgemann, Maailma ajalugu, lk.343) ja märgi siia olulisemad 19. sajandi leiutised, mis muutsid maailma: III 2.1. jõuallikate alal (aur, elekter, nafta jmt.)
100 päeva – Elba saarelt tagasi valitseb Napoleon 100 päeva, ennem kui ta Waterloo lahingus (18.juuni 1815) lüüa saab ja saadetakse St. Helena saarele, kus ta ka hiljem sureb(1821.a). Bourbonide II restauratsioon – tagasi võimule
1765 – Liivimaa(kindralkuberner George von Browne) Maapäev võttis vastu koolikorralduse kava. Põltsama pastor A. W Hupeli algatusel asutati mitmeid koole(Adaveres, Vana- Põltsamaal). Saaremaa ühendati Liivimaa kubermagnduga.

110 - 113) • Hruštšovi esiletõus:  Stalin suri 5.märtsil 1953.a. ning pretendentideks tema liidrikohale said: • L.Beria siseminister ja julgeolekuorganite juht • G.Malenko Ministrite Nõukogu esimees (e. peaminister)
1206 - 1207. aastal toimus ulatuslik ristimine, liivlaste alale ehitati kirikuid ja seati ametisse preestrid. Maksud olid kõigil ok, ja olid oma eluga suhteliselt rahul, sest Riia linna rajamisega oli oodata majanduse edevdamist.
130 – joonis!) Olulisim võimuesindaja kubermangus oli kuberner, kes allus senatile, kuid riigiasju tuli ajada siseministriga. Kuberneriga koos töötas – asekuberner ning kuberneri kõrvale võidi määrata ka sõjakuberner.

1647 – kujunes vasakpoolne suund – nn tõeliste levellerite liikumine o Kõik inimesed sünnivad võrdsetena ning neil on maa kasutamiseks ühesugused õigused, sest maa on üldine vara • Üheks suunaks ka digerite likumine.
1877 - Vene linnaseadus-linnadejuhtimine läks valimiste teel moodustatud linnavolikogu ja selle valitud linnavalitsuse kätte,linnavalitsuse eesotsas oli linnapea, linnaomavalitsuse valimistel oli kehtestatud varanduslik tsensus.
1902 – erinõupidamine põllumajandusliku tööstuse arendamise küsimuses, ülevenemaaline ettevõtmine, kutsuti ka kohaliku rahva esindajad alguse sai rahvusliku liikumise uus tõus, Jaan Tõnisson, Postimees, Tartu renessanss

1 hitleri - vastase koalitsiooni kujunemine Koalitsioon kujunes 1941.a.baugustis Roosevelti ja Churchilli poolt alla kirjutatud Atlandi hartale, milles lubati taastada kõigi sõjas okupeeritud riikide iseseisvus, mis aga ei laienenud
1493 – paavst Alexander VI „donatsioon“ Ferdinandile ja Isabellale (Kastiiliale): suveräänsus veel okupeerimata Atlandi maade üle. 1494. aastal lahendas konfliktid Portugaliga Tordesillase lepinguga ja pani paika piirid.
1625 - 29 • Sekkus Inglismaa ja Hollandi toetusel • Oli Saksamaalne ebavõrdne vastane • 3 olulises lahingus kaotas • Taani osalus lõppes Lübecki rahuga 1629 – oli sunnirud loobuma protestantlike riikide abistamisest

1054 kirikulõhe — bütsantsi õigeusu kirik eraldus lääne euroopa katoliiklusest Ristiusu kiriku kujunemine: 381- kristlus kuulutatakse rooma riigiusuks, kirik oli varakeskajal kultuurikandja, tekkisid kloostrid, tähtsus väga suur.
1939 molotovi - Ribbentropi pakt 01.09.1939 Saksamaa rüdas Poolat, algas II maailmasõda 17.09.1939 NSVL ründas Poolat 28.09.1939 Eesti ja NSVL sõlmisid vastastikuse abistamise leppe, millega Eestis loodi nõukogude sõjaväebaasid.
1569 – Poola ja Leedu liituvad üheks riigiks Rzeczpospolita nime all. 1570 – hertsog Magnus määratakse Ivan IV poolt “Liivimaa kuningaks”. 1570 – 1571 – Vene väed piirasid Magnuse juhtimisel edutult Tallinnat.

1904 – kuningas Edward II, läks Pariisi, võttis endale seisusevälise naise, hea vastuvõtt, sõlmiti “südamlik leping” andant cordiale 1905 lõppes Vene-Jaapani soda, väga palju kulus Prantsuse raha, Venemaa kaotas
1904a - Päts Tln abilinnapea eestikeelne ajakirjandus(1857) • 1905 a.Rev ja I erakond – J.Tõnisson • Laulu-,mänguseltsid • Kalevipoeg (1857) Eestlased ei pooldanud enamlasi 1918a-l. 1. Ettevõtted natsionaliseeriti.
1498 a - jõuti Vasco da Gama juhtimisel piki Aafrika rannikut Indiasse 1492 a- Christoph Kolumbus jõudis Hispaaniast Kanaari saartele 1519 a- Fernao de Magalhaes asus Hispaaniast 5 laevaga teele otsima lääne poolt Indiasse

1744 - võttis vastu õigeusu ja sai nimeks Katariina 1745 abiellus Karl Peter Urlichiga(Peeter III) Pühendus kogu hingega vene olemuse tundmaõppimisele, liialdas usuliste kombetalitustega, tegi kõik, et väärida krooni.
1389 - Kosovo lahingus said Serbia väed lüüa türklastelt, langedes aegamööda Türgi võimu alla. Serblased taanduvad tasapisi põhja poole Ungari aladele, lõunast liiguvad Kosovosse valdavalt moslemitest albaanlased.
1337 - 1453 SÕJA EELLUGU ● Capetingide dünastia oli lähisuguluses Inglismaa kuningatega ● Pärast Philipp IV poegade surma tuli, aga Prantsusmaal troonile Valois` de dünastia ● Pildil Philipp IV INGLISMAA PROTEST

1903 - lõhenes Venemaa sotsiaaldemokraatlik partei: Lenini pooldajad ehk bolševikud, kes kasutasid oma võimu kehtestamiseks relvastatud ülestõuse; menševikud, kes üritasid oma võimu kehtestada diplomaatilisel teel.
1446 - 1447 andis välja Poola seadustekogu. Kestis sõda Tšehhi ja SO-ga. 1343 sõlmiti Kaliszi rahu Tšehhi ja SO-ga, kaotas SO- le Ida-Pommeri ja Tšehhile Sileesia, Masoovia ja Tšelmno, sai SO-lt Kujavia ja Dobryni.
1814 –  jõudsid taganevad väed pariisi. Napoleon loobus troonist ja  saadeti asulisele Elba saarele. Napoleon säilitas keisri tiitli ja  eluaegse pensioni. Prantsusmaal taastati kuninga võim.

1 idee - au (aga peaks olema vähem vägivaldne, sest eesmärk pole mitte ellujäämine, vaid teiste rahvaste valitsemine). 2 idee – inimkond ongi loodud kui üks kogukond, ideaalis võiks olla ka tervikuna valitsetud.
1217 - Madisepäeval toimus lahing, Lembitu koondas väed, eestlased 6000.in, eestlaste allajäämine, langesid lembitu ja kaupo 1219-Valdemar ii, sekkus ristisõtta, taanlased ründasid ja vallutasid lindanise linnuse
1226 - Paavsti saadik Modena Wilhelm käis eesti, sest eesti vallutajad olid tülli läinud (Ordu ja Taani). Ta pidi looma nn Vaheriigi Taani ja Ordu vallutuste vahel (Läänemaa, Järvamaa, Virumaa). Ei tulnud välja.

1643 – 45 – Taani­Rootsi soda  Brömsebro rahu, millega Taani loovutas Saaremaa Rootsile Tööriistad   valmistasid   kundala­ Hakati   rajama   kindlustatud  kasvas   ja   asustus   tihe­
1787 – 1791 г. – Русско турецкая война. 1789 г. – Победы русских войск под командованием А. В. Суворова при Фокшанах и Рымнике.
1944st - 1947. a viidi ellu nõukogude maareformi • maade sundvõõrandamine • määrati talude maksimaalseks suuruseks 30 ha. Saksa okupatsioonivõimusega koostööd teinud pered ei tohtinud omada üle 5-6 ha maad.

103 - 107; 120-127): 14* I maailmasõda andis USA-le majandusliku võimsuse - kui enne sõda tuli USA-l maksta võlgu Euroopa riikidele, siis peale sõda maksid Euroopa riigid USA-le ca 500 miljonit dollarit aastas.
110 - 90 eKr muudeti Rooma sõjavägi palgaarmeeks, sest sõjaväe tavapärane komplekteerimine isikliku varustusega teenistusse tulevaist Rooma kodanikest ja Itaalia talupoegadest muutus üha suuremaks probleemiks.
120 - 121): 5* Suure majanduskriisile paneb aluse majanduse ülekuumenemine USA-s. 6* Põhjuseks: 15* Ületootmine põllumajanduses - vähenenud sissetulekute tõttu ei suutnud farmerid osta enam tööstustoodangut.

1212 – Euroopas katkulaine, sõlmiti Toreida vaherahu(pidi olema kolm aastama 1212-1215) eestlased tahtsid ka rahu, sest neil oli olnud pidevad vastuseisud venelastega, Otepää linnust piirati 8 päeva, rahutused
1730 - aastatel jõudis Eestisse Saksamaalt pärit hernhuutlus e vennastekoguduste liikumine. Vennastekogudused püüdsid tegutseda luteri kiriku raamides, moodustades omaette kogudusi, mis valisid omale jutlustaja.
1917 november - 1918 suvi - bolševike võimukindlustamine 1)Võimu kindlustamine proletariaatliku diktatuuri abil 2)Venemaa rahvaste poolehoiu võitmine 3)Maailmarevolutsioon Riigistati maa, tööstus, transport, teenindus.

1938 kristallöö – 24h juutide omandi purustamist Sisepoliitika: 6 Lubatud oli vaid üks partei – NSDAP 7 Parlament kaotas tähtsuse, võim läks valitsuse kätte 8 Pöörati tähelepane rassiliselt puhtusele → aaria rass
1154 - 1485) oli 1215 vasallide mässu ajal sunnitud allkirjastama „Suure vabaduskirja” (lad k „Magna Charta Libertatum”), millega vähendati kuninga võimuvolitusi ning kinnitati kuninga alamate õigused.
1248 – Tallinn saab linnaõigused 1523 – Reformatsioon jõuab Eestisse Linnad 13.saj: Tallinn, Tartu, Vana- ja Uus-Pärnu, Haapsalu, 14/09/1524 – reformatsiooni toetavad linlased rüüstavad Paide, Viljandi.

1096 - 1099.a- Esimene ristisõda pühale maale , toimus kahes järgus: a) lihtrahva ristiretk b) elukutseliste ristiretk- 6000 rüütlit, 3400 jalameest, vallutati Edessa ja Antiookia ning 1099.a ka Jeruusalemm.
1831 – 1839 гг. – Деятельность кружка Н. В. Станкевича. 1837 г. – Открытие первой железной дороги Петербург – Царское Село.
120 - leheküljelisest raamatust leiti 11 lehe katkendit ning need kuuluvad Eesti kultuuriajalukku Wanradt-Koelli katekismuse nime all. Tähelepanu väärib see, et mittesaksa katekismust soosis Tallinna raad.

15 juuni - Asutav Kogu võtab vastu Eesti Vabariigi Põhiseaduse Kokkuvõte Eesti kohustused Venemaa võlgade tasumisel kuulutati olematuks, Eestile otsustati välja maksta 15 miljonit kuldrubla Vene kullavarudest.
1841 - 19.03.1882) parandada hariduse Hariduse arendamine („Kooli Harivate raamatute olukorda, vähendada Lugemise raamat“ 1867). koostamine, kirjutamine usuõpetust koolides ning Uuenduslikud kooliõpikud.
1936 taga - Kaukaasia NFSV Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks 5. 1921 kommunistidevastane ülestõus Kroonlinnas – suruti suurte kaotustega maha, rahulolematus ei lõppenud

1206 - 1207.- liivlaste vastupanu rauges, nende vanem Kaupo oli juba sakslaste poolel, toimus ulatuslik ristiusustamine 1208.- latgalid läksid ka sakslaste poolele üle ja edasi suunati pilgud eestlaste poole
1427 - Claudius Clavius - esimene uus kaart Põhja-Euroopa kohta 1439 või 1457 - Nikolaus Cusanus koostas uue kaardi Saksamaa kohta, sellel oli ka Liivimaa, originaal ei ole säilinud, kuid alles on koopiaid.
1479 - Hispaania uuendamine-ühendati Aragoni ja Kastiilia kuningriik ühendati 1492-vallutati Granada, viimane muhamedlaste ala. Rekonkista lõpp Granada Algas konkista-indiaanlaste purustamine ja hävitamine

1484 – 1508 гг. – Строительство нынешнего Московского Кремля. Сооружение соборов и Грановитой палаты, кирпичных стен.
1553 – 1584 Venemaa <---> Liivi ordu Ivan IV (Julm) Tartu piiskopkond (hävitati Venemaa poolt 1558 juulis) ^ Saare – Lääne piiskopkond Sõjaliselt väga võimas | Riia peapiiskopkond Kuramaa piiskopkond
165 - 167): • Kriisi põhjuseks olid Saksamaa nõuded Tšehhoslovakkias elavate sudeedisakslastest vähemusrahvuse autonoomia laiendamiseks ning hiljem nõuded nendega asustatud alade liitmiseks Saksamaaga.

1949 vmn - Vastasikuse Majandusabi Nõukogu- NSVL- aitab sotsialistlikel riikidel majandada 1955 VLO-Varssavi Lepingu Organisatsioon- NSVL oma Kesk- ja Ida-Euroopa satelliitriikidega- ühendas relvajõudusid sots.
1054 a – Skisma ( ida – ja lääne-kiriku suur tüli ). Põhjus: erinevad jumalateenistused piiblitõlgendamisel . Ortotoksi kiriku suureks probleemiks oli Ikonoduulide ja Ikonoklastide omavahelised tülid.
1166 - 1167 Õigusreformid Inglismaal 1170 Thomas Becketi mõrvamine 1171 Henry saab Iirimaa kuningaks 1173 Thomas Becket kuulutatakse pühakuks 1174 Henry pojad algatavad mässu 1189 Henry sureb Prantsusmaal

1525 – Lübeckis trükiti jumalateenistuse käsiraamat ka eesti-, liivi- ja lätikeelse selgitava tekstiga (esimene eestikeelne trükis). 1535 – Wanradt-Koelli luterliku katekismuse trükkimine Saksamaal.
1938 märts – Austria ühendati Saksamaaga 1938 kevadel – Teravnes olukord tsehhoslovakkia ümbes, Tsehholovakkias oli suur ja võimukas sudeedi sakslaste vähemus, Hitler tahtis sudeedi piire ühentada Saksmaa.
1483 – 1 02.1546) oli saksa kristlik teoloog ja augustiini munk, kelle seisukohtadest sai alguse reformatsioon ning kes on oluliselt mõjutanud protestantismi ja kateiste kristlike traditsioonide õpetust.

1524 – mungad asusid traditsioonilist õpetust kaitsma, rahvale see ei meeldinud ning vallandus vaenulik suhtumine piiskoppide vastu- pildirüüste(tungiti kirkikutesse, purustati pühapilte ja sümboleid)
149 - 151 (vallakohtud, magasivili, külarahvas: pererahvas, sulasrahvas, vabadikud ehk popsid, mõisarahvas, mõisakoormised ja riiklikud koormised) *Vallakohtud- loodi 19.saj alguses talurahvaseadustega.
1990 veebruar - Eesti Kongressi valimised: selle taga olid iseseisvusliikumise radikaalne suund, kes oli 1989 aastal algatanud Eesti Vabariigi õigusjärgsete kodanike registreerimise e.kodanike komiteede liikumise.

1dets 1919 - avatakse Tartu ülikool rahvusliku ülikoolina, 1920-tallinna tehnikum B. 1938- luuakse personaalne teadusteakadeemia, kus on 20 akadeemikut liikmeteks, 2 haru-loodusteaduste ja tehnikateaduste haru.
1054 - kirikulõhe, bütsantsi õigeusukirik eraldus lääne euroopa katoliiklusest 1066 hastingsi lahing, williamI vallutaja kuulutati inlg kuningax 11saj. Gregorius VII, Canossas käimine 1085 rekongista
106 - 107,110-112 Algselt valitseti linna tavapärase aristokraatlikul viisil, 5saj ekr muutus lihtrahva kaasarääkimine–demokraatlikuks (riigi eesotsas Perikles). Kogu võim kuulus rahvakoosolekutele.

1898 – 1) Venemaa keskvalitsus kinnitas põllumeeste seltside tüüppõhikirja – asutamine kiirenes ja lihtsustus 2) Tartu eesti põllumeeste seltsi ette otsa asus J. Tõnisson Spordiseltsid 1898 – I
1991 veebr - märts toimus referendum, kus batli riigid toetasid iseseisvust (Eestis 77,8 %). Eitavalt vastas( 21,4%). 19 aug. 1991 püüdis Nõukogude Liidus võimule tulla RESK ja Gorbatšov suleti koduaresti.
1530 - 1584 Moskva suurvürst 1533-1547, Vene tsaar 1547-1584. Esimene tsaar, kes 1558-1583 sõdis Vana-Liivimaal eesmärgiga saada korralikud sadamad Läänemerele ja seeläbi parem positsioon Euroopas.

1618 - 1648- 30a.sõda.1700-1721-põhjasõda Kolmekümneaastane sõda oli sõda, mis peeti 1618–1648 põhiliselt Saksa-Rooma riigi territooriumil Kesk-Euroopas, kuid milles osales enamik Euroopa riike.
1634 - Liivimaa Konsistoriaal- ja visitatsioonikorraldusega nõuti kihelkondade pastoritelt, et nad õpetaksid talupoegi katekismust lugema, s.o. etteloetud teksti pastori järele üteldes meelde jätma.
1812 - 1814 USA-Suurbritannia sõda („Teine Iseseisvussõda“, põhjused, liidu katkemine Prantsusmaaga, Napoleoni poliitika Ameerika suunal, Louisiana müük USA-le, Genti rahu tulemused). 1793 Wash.

100 000 - pealisele palgaarmeele, ja kehtestas piirid, kus võis sõjavägi tegutseda. Võitjate poole pealt vaadates on see muidugi õiglane, kuna Saksamaa oli tugev vastane ning kardeti tema tugevnemist.
1337 - 1453 Inglismaa kuningad soovisid ka Prantsusmaal valitseda Inglismaa oli alguses edukas Esmakordselt kasutati tulirelvi Must surm-katk Jeanne d´Arc-Pantsusmaa kangelane Slideshow ajalugu 5.klass
1558 juuli - Tartu langeb venelaste kätte 1559 august - Liivima tugevaim riik – orduriik – annab end Poola kaitse alla(hiljem siiski langeb venelaste kätte). Uueks ordumeistriks valiti Gotthard Kettler.

1668 – avaldas Liivimaa kindralkuberner Clas Tott maapolitseikorralduse, mis samuti määras talupojad pärisorjuslikku seisundisse 17, saj keskel- toimus kohaliku talurahva lõplik pärisorjastamine.
1761 on tema tegelik ristimise päev Lutteri kirikus, mis asus linnas nimega Žeimelis. Ta oli saksa keelt rääkiv Sotimaa Barclay suguvõsa, kes oli Livoniasse elama asunud 17. sajandil, järeltulija.
1877 - 1878). 1881 Kolmekeisriliitu ametlikult küll uuendati, kuid seekord ainult neutraliteedikokkuleppena ning juba 1879 olid Saksamaa ja Austria-Ungari sõlminud salajase liidulepingu Venemaa vastu.

1215 - 1220: • koos venelastega sunniti sakslasi  Eestlaste vastu alustasid Otepää linnusest lahkuma sõjategevust lisaks sakslastele (Mõõgavendade ordu, Kaotus Madisepäeva lahingus 21. sept.
1527 –  reklaamkutse Iga aine – ravim või mürk Haavad paranevad ise – pestes ja sidudes neid Lahkamine  Esimesed lahkamised 13. sajandil Anatoomia alused ­ 16. sajandil
1798 - 1799 sõjakäik Egiptusesse 1799 naases Prantsusmaale ja teostas 18. brümääri riigipöörde Lõi konsulaadi, olles ise üks kolmest konsulist 1801 paavstiga sõlmiti konkordaat (enamus prant.

1539 - 1075 eKr) eemaldati tihti ka aju ja siseorganid, mis paigutati nendeks ettenähtud anumatesse- kanoopidesse, mille kaaned olid inim- või loomapea kujulised, esindades jumal Horose nelja poega.
1661 1juuli - Kärde rahu - Vene-Rootsi sõja lõpp Kui Rootsi oli edukalt lahendanud vastasseisud teiste Läänemere-äärsete riikidega ja sõlminud 1660. aastal Oliva rahu, ähvardas ta rünnata Venemaad.
1754 p - Am. kolooniate liit – truudus monarhile 13.juuli 1793. asumaade iseseisvuse toetaja Surmanuhtlus spekulatsiooni, kaupade kokkuostu eest, Thomas Jefferson 1743-1826 süüdistus “kahtlane”.

1212 - sõlmiti vaherahu( sellel ajal oli katk, nälg, probleemid, ristisõdijad tegelesid enda arendamisega edasi, kuid eestlased ei tegelenud sõjalise arenguga ja elasid edasi oma tavapärast elu)
1965 tallinna - Helsingi laevaliin – kes ja kui kauaks Soome saab, oli rangelt reglementeeritud, enne pidi taotlema välisviisat, minimaalne ooteaeg oli 2 aastat, üksi ei saanud keegi, loodi turismigrupid.
1270 - leedulased Traidenise juhtimisel, käisid röövretkel Läänemaal ja Saaremaal, neid tõkestama tulnud orduväed said rängalt lüüa Karuse lahingus, ordumeister Otto von Lutterberg langes.

1760 - 70 kaevati uus veega täidetav vallikraav Toompea lääneküljele, mis oli seni püsinud igasuguste muldkindlustusteta. See vallikraavi osa on tänaseni säilinud, kandes Schnelli tiigi nime.
1340 - ndate aastate alguseks oli poliitiline olukord Harju-Virus muutunud vägagi keeruliseks (maa kuulus Taani kuningale, kes ei suutnud ohjeldada siinseid vasalle) ja otsustas Eesti maha müüa.
1679 - „Habeas Coprus Act“- keelas inglise kodanikku kohtuotsuseta vahistada ja vangis pidada,sätestades ühtlasi. kohtumenetluse nõuded , 1682- Louis XIV õukond kolis Pariisist Versailesse.

1217 veebruar - Eestlased ja Venelased ründasid koos Otepää linnust, mis ka vallutati sakslaste käest tagasi. Venelased hakkasid tunnetama ohtu saksa poolelt, et viimane võib baltikumi ära vallutada.
129 - 136, 147-156 Kiri ja kirjandus: loodi alfabeet foiniikia tähestiku põhjal, koolid-õpetlase, Homerose kangelaseeposed „Ilias“ ja „Odüsseia“. Teadus: teoreemid, Hipokratese vanne.
1583 põhja - Eesti/ Lõuna-Eesti 1629 / Saaremaa 1645 kuni 1710 / 1721): • Liivi sõja (1558-1583), Rootsi-Poola (1600-1629) ja Rootsi-Taani sõdade tulemusena kehtestati kogu Eesti alal Rootsi võim.

1761 - aasta impeeriumi troonile tõusnud Peeter III. Peeter III valitsemisaeg jäi lühikeseks, abikaasa Katariina tõttu, kes viis läbi riigipöörde. 1766 aastal kutsus ta kokku Suurkomisjoni.
1969 a - st hakati välja andma masinakirjalist infobülletääni „Jooksvate sündmuste kroonika“, dokumenteeriti inimõiguste rikkumisi ja anti ülevaade erinevatest ette võetud aktsioonidest.
137 – see arv , vapustanud enda vähenemisega 4.000.000.lt . oli näidatud 03.03.1991a. ajalehes „New York Times „ baseerudes sõjaaegsetele saksa kontsentratsioonilaagrite dokumentidele .

1486 - 1487 tegi B.Diaz kindlaks, et ümber Aafrika mandri sõites on võimalik jõuda Indiasse. Ameerika avastamine: Ameerika avastaja kolumbus aastal 1492. Asus teele kolme laevaga portugalist.
1803 – 1804 гг. – Первая русская кругосветная экспедиция под руководством И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского.
1729 - 17.11.1796) vene keisrinna 1762-96.Ta oli sünnilt väikese vürtsiriigi printsess .16 aastasena tulevase Vene keisri Peeter III-ga abielludes astus ta õigeuskuning sai venepärase nime.

1938a kevadel - suvel – sudeedisakslased hakkasid nõudma autonoomiat ning seda, et nad saaksid ühineda Saksamaaga. Inglismaa ja Prantsusmaa ei olnud selleks ajaks veel moderniseerinud oma sõjaväge.
1 tsükkel - 12-15a.-langus, depression,elavnemine, tõus(sellel on 4 osa) 4. J.m.KeynesˇI (majandusteeoria)- Majandus ei suuda end ise rguleerida ja kriisi vältida, siin peab sekkuma majandusellu.
11võib - olla võis Sparta linnriigi korralduses ka matriarhaalsemat tooni kohata, kuna spartiaadid viibisid tihti sõjakäigul, seega ei saanud nad sageli tegeleda riigihalduslike probleemidega.

1215 - algas uus võitlus,sakslased ja latgalid tegid laastavaid rüüsteretki Ugandisse, ja jõudsid nüüd ka Läänemaale ja Kesk-Eestisse, eestlaste korraldatud sõjaretk Riia vastu nurjus.
1814 - 1815. aastal kogunesid Euroopa valitsejad Viingi kongressile, et taastada Euroopas „rahu ja kord“ . Kongressil valitses üldine soov asjad panna paika nii nagu need varem olid olnud.
1945 novembrist - 1946 oktoobrini pidas Nürnbergi protsessil kohut sõjaroimarite üle. Kohtu all oli 24 inimest, neist 12le määrati surmanuhtlus (poodi 16. okt. 46) ja kolmele eluaegne vanglakaristus.

1419 - 1437 kestnud hussiitide sõdade ajal kaotasid Luxemburgid võimu Tšehhi üle. 1437 sai Luxemburgide liin otsa ning lõppes Saksa-Roomat, Tšehhit ja Ungarit ühendanud personaalunioon.
1154 - Araablasest geograaf al-Idris märkis oma maailma kaardile asula Klvn, seda peetakse esimeseks Tallinna ära märkimiseks (KLVN - Kolõvan). Sellel alal pidavat elama aestid ja finnid.
1160 - 1181 sõdis Heinrich Lõvi vendidega ning samal ajal tegi seda ka Taani kuningas Valdemar I. Ent kuna Valdemar oli edukam, toetus Heinrich vahel slaavlastele, et Taani vastu võidelda.

1556 – 1557 toimunud Koadjuutorivaenus näitas kõikidele Liivimaa naabritele, et Liivi ordu, Liivimaa ainukene arvestatav sõjaline jõud, on nõrk ning ei suuda koordineeritult tegutseda.
1620 - datel hinnati talurahva arvuks vähem kui 100 000. Kõige enam kannatasid sõjas tihedalt asustatud jõukad piirkonnad nagu Järvamaa, Viljandimaa, Lääne- Tartumaa, Tallinna ümbrus.
1773 - 1775. a. kestnud ülestõus saavutas nii suure ulatuse, et seda maha suruma kutsuti tolleaegse Venemaa tuntuim väejuht Suvorov, kes aga ei tulnud , kuna ta ei tahtnud talupoegi tappa.

1813 – Leipzigi lahing e. Rahvastelahing (Euroopa rahvaste ülestõus) – Pr. väed said lüüa Bourbonide I restauratsioon – pääsesid korraks võidule, saatsid Napoleoni Elba saarele.
1936 briandi - kellogi pakt: kokkulepe, kus kuulutatakse sõda keelustatuks rahvusvaheliste probleemide lahendina 6. I maailmasõja järgsed muutused riikide jõuvahekordades ja poliitilisel kaardil.
1054 – Suur Skisma – idakirik (Kreeka ortodoksi kirik) ja läänekirik ( Rooma Katoliku kirik) Mis oli Karl Suure kroon ? Nelja maailmariigi idee – prohvet Taanieli raamatu tõlgendus.

128 - 157. 1. Millised Venemaa poolt peetud sõjad ja kuidas mõjutasid ka Eestit ? Krimmi sõda- talurahva seadus, millega lubati teorent asendada raharendiga võeti kasutusele 7a. hiljem.
1650 - 1550 eKr oli riik taas jagunenud Niiluse deltas valitsesid-hüksoslased. Uue riigi periood u 1500-1075 Ekr 1550 Ekr ajasid egiptlased hüksoslased välja ja taastasid riigi ühtususe.
1793 september - Algas prantsusmaa armee vastu pealetung mis kestsid kokku 17 kuud. Revolutsiooni sõjad muutusid vallutussõdadeks ja enam polnud eesmärk ennast kaitsta vaid ka uusi alasi vallutada.

11 august – J. Tõnissoni valitsus otsustas kasutada juhust, mis tulenes sotsialistide Rahva Sõnas ilmunud artiklist ja kuulutas välja kogu riigis kaitseseisukorra ja trükiste eeltsensuuri.
1180 aastad – Esimesed misjonärid Läänemere idakaldal Piiskop Meinhard – rahumeelne ristimine (efektiivsem) Piiskop Albert – jõuga ristimine Retked algasid Sakala ja Ugandi maakondadest.
1543 – Protestantismi rajaja Martin Luther avaldas raamatu „Juutidest ja nende valedest“. Luther uskus, et juudid keeldusid kristlasteks hakkamast roomakatoliku kiriku valede pärast.

180 000 - liikmeline, 2000 tankiga Jugoslaavia Rahvaarmee, mida juhtisid Serbia kommunistid, hakkas ise nõudma õigusi ja vabadusi serbia rahvale ning etnilise diskrimineerimise lõpetamist.
1601 - 1602 tabas rahvast ikaldus ja sellel järgnev näljahäda, esines ka inimsöömise juhtumeid. Siis pöördus nii rootslaste kui poolakate tähelepanu vallutussõjale Venemaa vastu.
1732 – Ivan Kirilovi Liivimaa , 1734 atlas, algusmeridiaan on Vene impeeriumi läänepoolseima linna – Kuressaare meridiaan, 1745 akadeemiline Venemaa atlas, eesti alalt 245 nimetust.

1877 – 1881. Sündinud Ohios 1822, Hayes sai hariduse Kenyon ülikoolis ja Harvard juristi koolis. Pärast viieaastast õiguspraktika Alam Sanduskys kolis ta Cincinnati, kus ta sai noor
1165 - 1178 Eestimaa piiskop Meinhard 1186-1196 Liivimaa piiskop Berthold 1196-1198 Liivimaa piiskop Albert 1199-1229 Riia piiskop Theoderich 1211-1219 Eestimaa piiskop Fulco
1397 - Teine Danzigi kongress: Riia peapiiskopkond inkorporeeriti ordusse, ordu loobus piiskoppide vasalle sõjateenistusse kutusmast ja Harju-Viru rüütelkond sai Jungingeni armukirja.

1407 - 29. juunil tungivad pihkvalased vürst Konstantini ja Roman Sidorovi juhatusel üle Narva jõe Virumaale, rüüstavad palju külasid ja pöörduvad rikkaliku röövsaagiga tagasi.
1667 – 1671 гг. – Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 1672 г., 30 мая. – Рождение Петра I.
17 juuli - 2. august (Saksa) Stalin, Churchill, Truman -Saksamaa sõjajärgne olukord (pol. Maj.) -Sõjaroimarite karistamine (Nürnbergi sõjatribunal) -Jaapani tingimusteta kapitulatsioon.

1943 novembris - detsembris kohtusid ka kolme liitlasriigi väejuhid (USA – Roosevelt, Suurbritannia – Churchill, NSVL – Stalin). Nende kokkusaamine toimus Teheranis – Teherani konverents.
1988 suvi – suurte üleliiduliste tehaste juhid moodustasid Eesti NSV Töötajate Internatsionaalse Liikumise (Interliikumise). 1988 sügis – moodustati Töökollektiivide Ühendnõukogu.
1222 – 1227 1221.a. üritasid saarlased koos rävalaste, harjulaste ja virulastega vallutada Tallinnat, mis ebaõnnestus. 1222.a. maabus Taani vägi eesotsas Valdemar II-ga Saaremaal,

1556 – 1561. Russowi kroonika ilmus esmakordselt Rostockis 1578. aastal, teine trükk sama aasta sügisel samas kohas ning 1584. aastal ka tunduvalt täiendatud kolmas trükk Barthis.
1223 - eestlased ründasid sakslasi, linnused võeti üle. Vastuhaku käigus hävitati kõik, mis vallutajad olid rajanud, pesti maha ristimine, pöörduti tagasi vanade tavade juurde.
1271 - 1368. a. valitsesid Hiinat mongolid Yuani dünastia nime all, selle rajajaks oli Hubilai-khaan. Veneetsia seikleja Marco Polo, olevat tema teenistuses olnud ligikaudu 20 aastat.

133 on keskmise vabariigi lõpp ja algas hiline vabariik Sisemine korraldus Tekkisid Rooma provintsid, need olid allutatud territooriumid ja nimeliselt kuulus nende maa Rooma riigile.
1524 - 1525 toimus Saksamaad lõuna- ja keskosas mitmeid talurahva väljaastumisi, ajalukku läinud Saksa talurahvasõja nime all. Thomas Müntzer taotles jumalariigi loomist maa peal.
1625 - Tartu langemisega rootslaste kätte lõppes Poola valitsusaeg Lõuna-Eestis. • 1629, 16. september – Rootsi ja Poola sõlmisid Altmargi vaherahu, kogu Eestimaa sai Rootsile.

1643 - 1645. Rootsi-Taani sõda > haldusjaotus korda võõrvõimude 1558-1583 Liivi sõda Brömsebro rahu > Saaremaa Rootsile vahel *Jam Zapolski vaherahu 1582. Poola ja Venemaa vahel.
1856 - jäi mõisnikule maad u 1/6 mõisast ja talupoegade kasutuses olev maa tunnistati talu omaks, mille võis elujõuliste taludena rendile anda või talupoegadele päriseks müüa.
1908 austria - Ungari annekteeris B-H. Esimene Balkani sõda1912- 1913.Teine Balkani sõda 1913. 16.Koloonia-asumaa,mis on mingist riigist pol. ja maj.sõltuv territoorium,mis pole selle riigi

156 - 161, 168-185 16. sajandi keskel oli Liivimaa naabruses kujunenud tsentraliseeritud riigid (Venemaa, Poola- Leedu, Taani ja Rootsi), kuid Vana-Liivimaa oli endiselt killustatud.
1553 - 58 oli troonil mary 1.mene kes oli range katoliiklane,eesmärgiks sai inglismaal traditsioonilise katoliikluse taastamine mille käigus hukati tuhandeid anglikaani pooldajaid.
1222 - 1223 SUUR EESTLASTE ÜLESTÕUS 1223.aastaks olid eestlased suutnud välja tõrjuda nii Taanlased kui ka Sakslased, ainuke koht mida ei suudetud vallutada oli Tallinna linnus.

1248 - Tallinn saab linnaõiguse • 1262- Tartu Linnades olulised: • Kaitserajatised, müürid, tornid, vallikraavid, linnaväravad • Sadamad, turuplatsid • Kirikud, raekoda.
1570 – Venemaa sekkub taas sõjategevusse, otsib liitlasi ja pakub Saaremaa endisele Taani hertsog Magnusele Liivimaa kuninga tiitlit, Ivan Julm loovutab talle Põltsamaa linnuse.
1730 - 40ndatel aastatel koostati rüütelkonna liikmete nimekirjad-aadlimatriklid. Ainult selles nimekirjas olijad omasid Eesti ja Liivimaa poliitilisi ja majanduslikke eesõigusi.

1348 - 1349. aastatel levis Euroopas Must surm Sõjas osutus otsustavaks pöördeks talutüdruk Janne d’ Arc’i ilmumine, kes äratas prantslastes rahvusliku ühtekuuluvustunde.
1774 - andis Browne välja intruktsiooni, mille järgi ei tohtinud lapsi enne koolist vabastada, kui nad oskasid lugeda, tundsid katekismuse viit peatükki peast + teadsid palveid.
1236 – Saule lahing , Mõõgavendade ordu sai leedulastelt ja semgalitelt lüüa, et ristisõda ei katkeks ühinesid mõõgavennad saksa orduga ja loodi Saksa ordu Liivimaa haru

146 - 147; TV lk. 45-46 ül. 1. a) avamise põhjus 1796. aastal keisriks saanud Paul I otsustas riigipiirid sulgeda, et tõkestada "mässuliikumise" kandumist impeeriumi alasele.
15000 - 12000ekr 1492 1497 1535 1539 1540 1565 1607 1608 1610 1619 1620 1624 1630 1637 1664 1673 1675 1676 1686 1688 1692 1730ndad 1754 1756 1763 1764 1765 1767 1770 1773 1774 1775
1706 - 1734 oli välisministriks krahv Golovkin (srn 1734), suure mõju omandas aga diplomaat Boriss Kurakin (srn 1727). Välispoliitika oli väga edukas, Venemaast sai impeerium.

1849aasta - tsaarivalitsuse poolt heaks kiidetud uus Liivimaa talurahvaseadus: kinnitas mõisnike õigust nii mõisa- kui ka talumaale, kuid viimast ei tohtinud enam mõisamaaks muuta.
1917 oktoobripööre - lääneriigid ei tunnustanud Nõukogude Venemaad, toetati balti rahvaste iseseisvuspüüdlusi (ilma bolševike võimuletulekuta poleks tunnustatud Baltiriikide iseseisvust)
1972l - S parlament ratifitseerib seda 1 klausliga, et kui Saksamaad peaks ühinema, vaadatakse piiriküsimus uuesti üle. Sõlmitakse trantspordilepind L-Berliini ja I Saks vahel.

104 - 105) Revolutsioonide põhjusteks olid, et hakati nõudma põhiseaduslikku riigikorda, valitsevate esindusorganite kokkukutsumist ning demokraatlike vabaduste kehtestamist.
1222 - 1227: • eestvedajaks saarlased  Seni veel vabade saarlaste Sakslaste vastupealetung: eestvedamisel levis mandril • abijõud Saksamaalt ülestõus vallutajate vastu.
1 lühidalt on piiri tõmbamisega kaasnenud mõjusid kajastanud oma aja vaatevinklist Alleks Vallneri toimetatud 1982. aasta Valga linna juubelit tähistav teos 400 aastat Valga linna.

1572 - 1577. aastatel vallutasid venelased peaaegu kogu Mandri-Eesti. Venelaste käes olid küll kindlused, ent nende ümber asusid aktiivselt tegutsema talupoegade sissisalgad.
1607 – 1610 гг. – Попытка Лжедмитрия II захватить власть в России. Существование «Тушинского лагеря».
1904 – toimusid linnavolikogu valmised , võitis eesti-vene valimisblokk,tõrjudes sakslased linnavalitsusest välja, sel ajal sai ka Konstantin Pätsist Tallinna abilinnapea.

19aug 1991 - püüdis Moskva võimule pääseda Riiklik Erakorralise Seisu Komitee(augustiputš) B.Jeltsin ja tema poolt juhitud demokraatlikud jõud sutusid riigipöörde katse maha.
1524 - 1525 olid talupojasõjad, kus nõuti pärisorjusest vabastamist ning reformatsioon muutus poliitliseks liikumiseks, kuid Lutheri poolne toetus jäi talupoegadel saamata.
1730 - 40 koostati rüütelkonnaliikmete nimekirjad-aadlimatriklid. Ainult sinna kuulunud aadlikud omasid E ja L-s eesõigusi talupoegade üle. Omavalitsus säilis ka linnadel.

1210 - Ümera lahing 1217 Kevad- Ugalased ja sakslased korraldasid sõjakäigu venemaale (Otepää edukas piiramine) 1217 Sügis- Madisepäeva lahing (eestlaste allajäämine)
1524 - 1525 toimus Saksamaa lõuna- ja keskosas mitmeid talurahva väljaastumisi, mis on läinud ajalukku Saksa talurahvasõja nime all. Taotleti jumalariigi loomist maa peal.
1595 - Täyssinä rahuga tunnustas Venemaa Rootsi valdusi Põhja- Eestis, Rootsil tuli loobuda oma vallutustest Ingeimaal. Rootsi ja Vene piir hakkas kulgema piki Narva jõge.

1955 mitteühinemisliikumine - Jugoslaavia, India ja Egiptuse algatatud rahulolematus, mille osalejad pidasid nii NL kui ka USAd võrdselt süüdi maailma pingelises olukorras ja võidurelvastumises.
10 000 e. m. a. Suure tõenäosusega tegelesid enesekaunistamisega juba koopainimesed, kes kasutasid tahma ja nõge näo ja keha kaunistamiseks, hiljem ka värvilisi mineraale.
10 iisraeli - PVO SÕDA 1982 06.06 1982 - Iisrael tungis Lõuna-Liibanoni, et likvideerida Palestiina Vabastusorganisatsiooni baasid. Iirael okupeeris 2/5 Liibanoni territooriumist.

125 - 144) Mõisnikud toetasid pigem Vene võimu, kuna venelased lubasid aadlikele nende maad tagasi anda. Rootsi ajal oli toimunud reduktsioon ehk mõisamaade riigistamine.
1480 - ……………………………………………………………………… Kontrolltöö nr. 3 Suured leiutised ja avastused 1. Seleta, mida tähendavad sõnad:
1803 – 25.08.1882) monument avati pidulikult 28. detsembril 1952. Monument on skulptorite J. Hirve ja M. Saksa ning arhitektide H. Karro, A. Melliku ja M. Pordi ühistöö.

1220 - Taanlased olid hõivanud suure osa Eestist, samal ajal tuli Rootsi ja rajas tugipunkti Lihulasse, kuid eestlased nurjasid nende plaanid ja Rootsi vägi löödi välja
1755 - nda aasta suve alguses kohtus Katariina Inglise saadiku Sir Charles Hanbury Williams´iga. Mõlemad olid vaimustunud üksteise rafineeritusest ning intelligentsusest.
1220 - võiduristimise alustamine, kus taani ja saksa preestrid püüdsid kiirkorras ristida võimalikult paljusid inimesi, hävitades sealjuures eestlaste pühi hiiekohti.

1263 – leedulased jõudsid Läänemaale, põletasid maha Vana-Pärnu, 1270 käisid nad Saaremaal, Karuse lähedal astus ordu neile jääl vastu, kuid sai rängalt lüüa.
1625 - 1649ta ajas laiali parlamendi 1629a,ta nimetate parlamendi poolt türanniks ja tal rajuti pea maha.charlesII-1660-1685ta taastas endise poliitilise korra inglismaal.
10 000 - 15 000 tähemärki st u 6lk. Peab võtma mingi tsivilisatsiooni või kultuuri ja vaatama selle arengut erinevate teooriate valguses, kinnitab, kummutab jne. Viited.

1649 - Inglise Vabariik (Commonwealth) John Milton (1608-1674) kaitsekõned vabariigile: nt Eikonoklastes : väitis, et Charles I tahtis muuta kogu Britannia oma orjadeks.
1750ndatel on elanikke juba 140 mln ning saj lõpul 180 – 190 mln. Põhjuseks on väikelaste suremuse vähenemine, tõuseb eeldatav eluiga. Vähem oli ka sõdu ja epideemiaid.
1917 november - 1918 suvi - bolševike võimu kindlustamine 1) võimu kindlustamine proletariaatliku diktatuuri abil 2) Venemaa rahvaste poolehoiu võitmine 3) Maailmarevolutsioon.

1556 - 1557-pidas vana- liivimaa viimase kodusõda ordu ja riia peapiiskopi vahel,sellesse sekkus Poola- Leedu,kes nõudis et ordu endaga venemaa vastase liidu sõlmilks.
1650 - 1550a eKr on riik taas lagunenud, Alam-Egiptuses võimutsesid • Orjad – võõramaised sõjavangid või orjastatud talupojad või hüksoslased. käsitöölised.
18 000 - ni, kogu osavõtjate arv aga 25 -30 000ni ● 2003. aastal lisati Eesti, Läti ning Leedu laulu- ja tantsupeo traditsioon UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja.

1988 16 - november – Eesti NSV võttis vastu suveräänsusdeklaratsiooni, millega sätestati Eesti NSV seaduste ülimuslikkus üleliiduliste seaduste ja määruste suhtes.
1019 – 1054 гг. – Княжение Ярослава Мудрого. 1037 г. – Начало строительства храма Св. Софии в Киеве.
1160ndaist - 1181 sõdis Heinrich Lõvi vendidega, samal ajal tegi seda ka Taani kuningas Valdemar I, kuna Valdemar oli edukam, toetus Heinrich vahel slaavlastele Taani vastu.

1215 – Merelahing Uues Sadamas. Sakslased sattusid tormi varju Saaremaale, saarlased avastasid ja blokeerisid. Sakslased kergendasid oma laevasid, õnnestus põgeneda.
1248 - 1250 - Tallinna linna pealik Stigot Agison kirjutab koos Tallinna rae ja kodanikkonnaga Lüübekisse, paludes abi novgorodlaste vägivallategude all kannatanuile.
1498 - 1483 eKr. Teda on kujutatud mehena, kes kannab kuninga võimusümboleid ja ta kandis ametlikku valehabet, mis oli nööriga tugevasti ja korralikult kinni seotud.

1524 - 1532 tehtud sissekanded – hulk kohanimesid, üksikud eestikeelsed sõnad ja käsikirja lõpus kolm kiriklikku teksti: meieisapalve, maarjapalve ja usutunnistus.
1562 – 1563). Kuigi kirikukogu leidis aset keisririigi pinnal, andsid seal tooni itaallased – ultramontaanid (mäetagused), kes olid vastu mis tahes kompromissidele.
1643 – 1645 – Taani-Rootsi sõda • 1645 – Brömsebro rahu, millega Taani loovutas Saaremaa Rootsile; juriidiliselt fikseeriti pärisorjus ja sunnismaisus Eestis.

1695 – Karl XI andis uue korralduse talurahvakoolide loomiseks, otseselt nimetati ka Saaremaad. Selle alusel olevat ainult Kihelkonnale võetud ametisse kooliõpetaja.
1731 – Eesti maarahva kalender(Ma-Rahwa kalender); 1766 – Esimene eestikeelne ajaleht “Lühhike õppetus…”*Mõisate ümberehitamine barokstiili (kadrioru loss)
1904 - 1905. a. toimus toimus esimene kaotatud sõda, Vene-Jaapani sõda, mis on ajalukku läinud selle poolest, et see oli esimene sõda, kus kollased valgeid võitsid.

120 - liikmelises Asutavas Kogus oli 25 juristi, 11 ajakirjanikku, 7 agronoomi, 6 põllumeest, 3 õpetajat, 2 kirjanikku, 2 üliőpilast ja teiste elualade esindajaid.
1202 – asutati Kristuse-, Sõjateenistuse-, Vendade ordu (Mõõgavendade ordu). Oli alaliselt kohalviibiv ellitväeosa, kandsid pikki, valgeid matleid punase ristiga.
130 - 133) • 1929.a. puhkenud suur majanduskriis teravdas uuesti Saksamaa sisepoliitikat ning taas hakkas kasvama äärmusparteide (natsid; kommunistid) populaarsus.

1340 - ndate alguseks oli poliitiline olukord Harju-Virus muutunud vägagi keeruliseks.Maa kuulus Taani kuningale, kes ei suutnud ohjeldada siinseid isepäised vasalle.
16 saj - teiseks veerandil jäi luteri kirik veel passiivseks 1542.a. otsustas raad, et linna tulnud vanemateta tänavapoisid tuleb kooli panna või linnast välja ajada.
179 - 181) 1965 kehtestatud immigratsiooniseadus kaotas rahvuslikud piirangud ja soodustas esmajoones kvalifitseeritud tööjõu sisserändu, rändeiive suurenes taas.

1812 – 1829 Liivi- ja Kuramaa kindralkuberner ja 1817–1829 lisaks ka Eestimaa kindralkuberner Barclay de Tolly- silmapaistev šoti aadlisuguvõsast pärit ohvitser.
1904 – Ja laevastik ründas Ve laevastikku – 3 Vene võimsaimat sõjalaeva tehti seega kahjutuks, Ve sõjalaevastik muutus sellega tükiks ajaks võitlusvõimetuks.
1563 – Kuressaare – rajaja hertsog Magnus 1584 – Valga – Poola kuningas Stefan Batory 11. Kaubandus: kaubateede muutumine, tähtsamad eksport- ja importkaubad.

1879 - 80 sattus Jakob teravasse vastuollu oma sakslastest ametivendadega ja otsustas seetõttu 1880 Eestist lahkuda, minna kirikuõpetajaks Peterburi Jaani kogudusse.
1290 - Samgolite alistumine 23.04.1343 – Jüriöö ülestõus, harjulaste relvastatud mäss, põletati mõisad, tapeti sakslased, valiti endi hulgast neli kuningat.
1687 - 1688. aasta talvel õpetasid Forseliuse kasvandikud juba peaaegu kõigis Mandri–Eesti maakondades. Seda võib lugeda üldise lugemisõpetuse alguseks Eestis.

177 - 178) Vastavalt põhiseadusele võib presidendiks valida isiku, kes on sünnilt USA kodanik, vähemalt 35-aastane ja USA-s alaliselt elanud vähemalt 14 aastat.
1241 - Novgorodi vürst Aleksander (Nevski) vallutab sakslaste käes oleva kindluse Koporje, hävitab selle ja laseb vangilangenud vadjalased ja maalased üles puua.
1558 jaanuar – Vene väed annavad ennetava hoobi, sooritades endise tatari khaani Šig-Alei juhtimisel rüüsteretke Ida-Eestisse. Kohalikud erilist vastupanu ei osutanud.

1804aasta - Liivimaa rüütelkonnas valminud talurahvaseadus: jättis talupojad endiselt orjadeks, kuid talupoegade müük, kinkimine ja pantimine maast lahus keelustati.
1904 - 1905.a toimus Vene-Jaapani sõda, mis lõppes häbistava lüüasaamisega Venemaa jaoks, paljastades impeeriumi nõrkuse ja õõnestades valitsuse autoriteeti.
1987 august – loodi esimene poliitiline ühendus: Molotovi-Ribbentropi Pakti Avalikustamise Eesti Grupp (MRP-AEG) 1987 23.august – poliitiline meeleavaldus Hirvepargis.

1237 - 1240 vallutas Mongoli-tatari väejuht Batu-khaan enamuse Vene vürstiriike (v.a. Novgorod). Kiievi langemine 1240 tähistas Vene riikide sõltumatuse lõppu.
1340 - ndatel aastatel kuulus maa veel Taanile, kes ei suutnud ohjeldada siinseid isepäiseid vasalle, selles olukorras pidas kuningas paemaks Eestimaa maha müüa.
149 – 146 kolmas Punia sõda: Sõda seisnes Kartaago kolmeaastases piiramises ja lõppes 146 Kartaago vallutamise ja hävitamisega Scipio Aemilianuse juhtimisel.

1812 – hävitav lüüasaamine Venemaal (Sõja venimine  Külm talv + nälg + Vene vägede ja partisanide löögid  Prantslaste taganemine muutus paaniliseks
1874 - 1956) sündis Pärnus ehitaja peres, õppis Riia vaimulikus seminaris, lõpetas Tartu ülikooli õigusteaduskonna ning asus advokaadiabina tööle Tallinnas.
1944 sept - Suur põgenemine. ( kokku lahkus ~ 80 000 inimest üle mere ). Punaarmee vallutas ka Hiiumaa, Muhu ja suurema osa Saaremaast, kuid Sõrve ps jäädi toppama.

1279 - 1213 eKr valitses Ramses II. Võõramaalaste rünnaku tõttu varises kokku; Hilis-Egiptus 1075-525 eKr-sageli valitsesid võõramaalased, hiilgus oli läbi.
1600 shang - Yin /Šang-Jin[šaninn]: XVI.-XI.s.(2000-1600: Erlitou periood)/1766- 1122/1600-1050 Zhou /Tšou/ Čou / Chou[čžou]: XI.- III. eKr / 1122-249 / 1027-221 /
1601 - 1602 Rahvastik • Kui Rootsi vallutas Eesti, sai ta endale rüüstatud ja inimtühja maa. Seetõttu alustas ta 1630. aastatel Eesti alade taasasustamisega.

10 000 - 12 000 5. hoolekanne vaeste, santide ja tõbiste ülalpidamise eest, Tallinn 7000-8000 6. kohtumõistmine; Tartu 5000-6000 7. kodanike julgeoleku tagamine;
10 tegemist on esialgse uurimistulemusega ja võib-olla leitakse kunagi varasem Neitsitorni nimekuju esmamainimine, kuid see oli saadaolevatest allikatest varaseim leid.
101 - 102; 127-130; 153-155): 29* Peale I maailmasõda toimus majanduse, eelkõigu tööstuse ülikiire areng, mille tulemusel Prantsusmaast sai industriaalriik.

Vote UP
-1
Vote DOWN
1421 maapäev - Arutati ja otsustati tähtsamaid välispoliitilisi küsimusi jne. Esindatud oli neli seisust: Riia peapiiskop ja ülejäänud vaimulikkond; Ordumeister orduametnikega; vasallkondade esindajad (enamasti Harju- ja Virumaalt); Linnade esindajad (Riia, Tallinn, Tartu). Maapäevi peeti Vana-Liivimaa "geograafilises keskkohas" Valgas e. Volmaris e. Valmieras.
1555 - oli keiser sunnitud seda tunnistama ja kuulutas välja Augsburgi usurahu( kelle maa, selle usk) sellega muudeti luterlus katoliikluse kõrval seaduslikuks.
1837 – 1841 гг. – Проведение П.Д Киселевым реформы управления государственными крестьянами.

1971 – Valuuta kriis - Bretton-Woodsi süsteem varises sest: Prantsusmaa, president de Gaule, vahetas järjekindlalt dollareid USA kulla vastu, sest tahtis olla
1222 – 1223 toimunud eestlaste vastulöögi järel hõivasid sakslased ja taanlased Mandri- Eesti 1224. aastaks uuesti ning 1227. aastal vallutati ka Saaremaa.
1240 – 1241 teostasid Liivi ordu, Taani kuningas Valdemar II ning Tartu piiskopkond sõjaretki ida poole, vallutades ajutiselt Vadjamaa lääneosa ning Pihkva.

1478 – 1481 (Hermen Rode ja Johannes Stenrat) • Passiooni altar (nn. Antoniuse altar). 1510. aastad (Adriaen Isenbrandt, Michel Sittow) • Püha Anna altar.
1560 põhja - Eesti vasallid ja Tallinna linn andsid Rootsi kuningate ustavusvande  1561 ametlik ordu alistumisleping Poolale > keskaeg on läbi, sest Liivimaad netu
1654 aastal on tal pöördumiselamus, millest kirjutas oma “Memorial’is”: - “Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal, Jakobi Jumal, mitte filosoofide ja õpetlaste Jumal.

1987 september – neli meest (Siim Kallas, Tiit Made, Edgar Savisaar ja Mikk Titma) avaldasid ajakirjanduses ettepaneku viia kogu Eesti üle täielikule isemajandamisele.
1988 ersp ehk Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei (hiljem Kodanikekomitee ja ,,Isamaa’’) 2.02.1988 Tartu Rahu puhul kogunemine tänaval 24.02.1988 EV aastapäev.
1180 - 1290. Muistset vabadusvõitlust dateeritakse tavaliselt aastatega 1208-1227. Eestlaste eneseusku suurendas 1210. aastal võiduga lõppenud Ümera lahing.

1202 – Mõõgavendade ordu I 1208-1212 1. 1208 süg – Sissetung Ugandisse (ugandlased olevat ammu tunginud kallale Venemaale reisivatele saksa kaupmeestele.
1212 – venelased piirasid Varbola linnust, eestlased pidid ostma end 140 kg hõbeda eest välja 16)Sündmused 1215-1217 Rüüsteretked Ridalasse ja Sakalasse.
1581 – rootslased vallutavad Eesti ala. 15.jaan.1582 – Jam Zapolski vaherahu Poola ja Venemaa vahel 10.aug.1583 – Pljussa vaherahu Rootsi ja Venemaa vahel

1613 – 1917. Romanovid olid Venemaa tsaaririigi ja Venemaa keisririigi valitsejate dünastia, kes valitses Venemaad kuni 1917. aasta veebruarirevolutsioonini.
1687 - 1704 oli ta Eestimaa kindralkuberner. De la Gardie perekonna käes oli Suuremõisa 1691. aastani, mil see reduktsiooni käigus Rootsi kroonile tagastati.
100päeva - Elba saarelt tagasi tulles,võttis trooni tagasi ja valitsest vaid 100 päeva,kuni sai Waterloo lahingus lüüa ja siis pidi ta uuesti troonist loobuma.

1222 – Taani kuningas Woldemar II maabus Saaremaal ja hakkas seal kivilinnust ehitama – Saarlased vallutasid taanlaste ehitatud linnuse ja hävitasid selle
1230 - ndatel kutsus ordumeister Wolquin Ojamaalt saksa kaupmehi all-linna elama, millele lisandusid siin arvatavasti juba varem elanud Skandinaavia kaupmehed.
13koonduslaager - sunnitöö- või hävituslaager, kus vange kurnati üle jõu käiva tööga, näljutati ja piinati. Koonduslaagrites sai vähemalt surma 12 mlj inimest.

1490 - ndatel õppis ta matemaatikat Luca Pacioli käe all. Päevikute sisust tuleb välja, et tal oli kavas välja anda hulk uurimustöid erinevatel teemadel.
1684 – Tartus alustab Forseliuse juhtimisel tegevust kaevata mõisarentniku, -valitseja peale, kui need rikkusid seadusi, isegi rahvakooliõpetajate seminar.
1765 - Liivimaa maapäeva koolikorralduse kava • rahvakool kõikidesse suurematesse mõisatesse • 18. saj lõpuks oskas lugeda üle poole eesti talurahvast

1250ekr – pöörduti Egiptusest tagasi – Siinai mäel sai Mooses Jahve käest 10 käsku, mis olid aluseks iisraellaste seadustele ja mida nad pidid järgima.
1643 - 1645 Rootsi, Taani Brömsebro rahu, mille alusel sai Rootsi Saaremaa 1655-1660 Rootsi, Poola Oliwia rahu, mille alusel Rootsi sai täielikult Liivimaa.
1075 - 525 eKr – Egiptus oli enamiku aega jagatud kaheks sõltumatuks riigiks: Alam-Egiptuses valitsesid vaaraod ning Ülem-Egiptuses Amoni ülempreestrid.

1236 – Mõõgavendade ordu sai Saule lahingus leedulastelt lüüa, ordumeister langes, 48 (pool liikmeskonnast peaaeg) ka. Identifitseeritakse Šiauliaiga.
1252 – 1263 гг. – Княжение Александра Невского на великокняжеском владимирском престоле.
1305 - paavst Clemens V, Itaalias valitseva segaduse tõttu jäi Avigoni residenteerima, peale teda valitsenud prantsuse soost kardinalid jäid samuti sinna.

1337 – algas Saja-aastane sõda Inglismaa ja Prantsusmaa vahel (kuni 1453). 15. saj  1455-1485 – Rooside sõda Lancasteri ja York`i suguvõsade vahel.
1525 - 1526 purustati kõik talupoegade sõjavägi ning -salgad. Armulauatüli: Vaidlustes ja tülides otsiti lahendusi luterliku usupuhastuse probleemidele.
1613 - 1913. ● Esim ene, teravate kaartega uusgooti sild ehitati 1808. aastal J. W. Krause projekti järgi ● Kust on tulnud Kuradisilla nim ei ole teada.

1904 - 1905.aasta Vene-Jaapani sõda, võitjaid ega kaotajaid polnud. Jaapan sai endale Salhalini saare lõunaosa ja vabad käed Koreas ning osalt ka Hiinas.
1186 – Hamburgi-Bremeni peapiiskop pühitses liivlase hulgas elanud augustiinlase Meinhardi piiskopiks, kelle ülesandeks sai Liivimaa ristiusule toomine.
1268 - Jaanuaris tulevad suured Novgorodi väed (kuni 30 000 meest) üle Narva jõe Rakvere alla, hävitades teel hulga varjupaikadesse põgenenud eestlasi.

1291 - Langes viimane tugipunkt Akka Idamaadele suunatud ristisõdade mõte kadus ning peagi avastasid kristlased palju teisi Euroopa rahvaid, keda ristida.
1603 - 1625 oli Inglismaa kuningaks hukatud Mary Stuarti poeg James I, tema järel eelmise poeg Charles I (1625-1649), mõlemad valitsesid absolutistlikult.
1784 –  Võru linna asutamine aga ei arva teadlased, et hõimud võivad kiirelt kujuneda ja seguneda, vaid et kõik see võttis väga 

179 - 181) Enamik vähemusrahvusi elab koos esialgseis sisserännukoldeis: New Yorgis, San Franciscos, Los Angeleses ja Suure järvistu äärseis linnades.
1946 juuli – oktoober arutati Saksamaa Euroopa liitlaste (Itaalia, Ungari, Bulgaaria, Rumeenia, Soome) saatust: kehtestati uued piirid ja lisaks reparatsioonid.
1980nen - datel haarasid mitmed konservatiivsed poliitikud tema väitest, et valitsus peab pigem vältima halba kui taga ajama head sotsiaalsete reformide kau-

122 - 123. Hruštšovi ajal: • kolhoosidel alandati põllumajandussaaduste kohustuslikke müüginorme ja tõsteti põllumajandussaaduste kokkuostuhindu.
1236 - vallutati Cordoba(fronter-kord ühe kord teise käes) Cordoba 1248-vallutati Sevilla, muhamedlaste kontrolli alla jäi vaid Granada mägikinungriik.
1268 - Jaanuaris tuleb mitu Novgorodi vürsti oma vägedega (30 000 meest) üle Narva jõe Rakvere alla, hävitades teel hulga koopasse põgenenud maalasi.

129 - 130.) Niisiis võib müüte esimeses lähenemises mõista kui jutustusi jumalate ja kangelaste värvikatest ettevõtmistest ja juhtumistest nendega.
1494 - 1559 a- Itaalia sõjad 11 saj.- olid vallutanud türklased-seldžukid suure osa Väike-Aasiast 13 saj.- rajas Osman 1 türklastele uue, tugeva riik.
1505 saare - Lääne piiskop Johannes III andis välja piirkondlikud statuudid, kus oli kirjas, et rahvalt ei tohi nõuda sakramentide eest liiga kõrgeid maksu.

1507 – Plettenberg keelas Eesti ja Läti talupoegadel relva kandmise, mis oli samm pärisorjuse kinnistamise suunas ja ei olnud sõjaliselt ettenägelik.
1569 – Poola kuningriik ja Leedu vürstiriik sõlmisid Lublini uniooni, millega loodi ühine aadlivabariik. Rzezpospolita-pidas Liivimaad enda valduseks.
1643 - 1645 Taani ja Rootsi vaheline sõda, mille järgselt kaotaja loovutas Brömsebro rahuga Saaremaa Rootsile > kogu eestlaste maa oli läinud Rootsile.

1929 usa - s puhkenud suur majanduskriis teravdas uuesti Saksamaa sisepoliitikat ning taas hakkas kasvama äärmusparteide (natside, kommunistide) populaarsus.
11 1918 – Punaarmee ründas Narvat ja sundis Eesti Rahvaväe väiksearvulised üksused taanduma. Vaenlasega võitlesid peamiselt koolipoisid ja ohvitserid.
1305 – valiti paavstiks Clemens V nime all Bordeaux’ peapiiskop kes resideerus Avignonis. Urbanus VI (1378-1389) kelle ametissevalimine toimus Roomas.

1499 - ndal aastal Veneetsiasse põgenes, leidis ta tööd insenerina ja töötas välja liikuvate barrikaadide süsteemi kaitsmaks linna rünnakute eest.
1530 - 40el saksapärase keskvalitsus mudeli juurutamine, keskaegne „feodaalne” isiklik teenistussuhe moondus uusaja avalik-õiguslikuks töösuhteks.
1598 - 1605 Boriss Godunov 1631 Tilly hävitab Magdeburgi linna 1605 Fjodor Borissovitš (Fjodor II) 1631-1632 Protestandid saavutavad võidu Breitenfeldi

11 saj on nad kõik maha rahunenud, aga siis muutuvad aktiivseks teine osa Ida-viikingitest ja 11 saj tungivad nad Rootsi Sigtunasse ja põletavad maatasa.
1187 - pärast 1259. a.) pärit arvatavasti Põhja-Saksamaalt Magdeburgi kandist, saabus 1205. a. Liivimaale ning pühitseti 1208. a. kevadel preestriks.
1209 - 1229 albilaste sõjad 622 Muhamed läks Jathribi elama; ajaarvamise algus 630 Muhamed läks tagasi Mekasse 711 tungisid moslemid Hispaaniasse, mis

12000 - 14000 meest ja ka soome 3500 vabatahtlikku ning mõnisada Rootsi ja Taani vabatahtlikku . Rindejoon seiskus, ning hakkas peagi ida poole liikuma.
1223 - ründasid eestlased sakslasi ja võtsid linnused üle,saadi oma valdustesse kogu maa,pesti maha ristimine,pöörduti vanade tavade juurde tagasi.
1555 – 1560 гг. – Строительство Покровского собора в Москве (храма Василия Блаженного).

1202 – Mõõgavendade ordu (Kristuse Sõjateenistuse vennad).Liivimaal tegutsenud vaimulik rüütliordu, mis asutati selleks, et Baltimaid vallutada.
1215 – Ristisõdijad alustasid enne rahulepingu lõppemist rüüsteretki Ridalasse – Sakslaste rüüsteretk Sakalasse Lõhavere (Leole) linnuselle.
1300 – Poola väed piiravad Riiat, sest nad arvasid seal olevat Peete I, kes reisis seal tihti salanime all  12.september – Vene väed Narva all

1563 – 1570 • 1563 algab Põhjamaade Seitsmeaastane sõda, Liivimaal vallutavad rootslased taanlastelt Läänemaa ning Maasilinna linnuse Saaremaal
1694 – Rootsi võimud piirasid Liivimaa aadli omavalitsust; maanõunike kolleegium saadeti laiali ja allutas maapäevad kindralkuberneri kontrollile.
1180 – tel hakkasid saksa kaupmehed siin kandis sagedasti liikuma ja koos nendega saabusid Väina ehk Taugava äärde ka esimesed saksa misjonärid.

13 riiki – NSV Liit, Poola, Jugoslaavia, Rumeenia, Saksa DV, Tsehhoslovakkia, Ungari, Bulgaaria, Albaania, Hiina, PõhjaVietnam, PõhjaKorea, Mongoolia.
1480 – ordu ründas Pihkvat 1481 – Moskva, Novgorodi ja Pihkva ühisretk Liivimaale, mille käigus kuu aega rüüstati ja põletati maha Viljandi.
1524 - 1525 talurahva ülestõus – juht 8 kodusõda, 1589 troonile VIII tütar Mary I Tudor (1553- juhid ja Philipp Melanchton Bourbonide dünastia.

1560 – ordu ja Riia peapiiskop proovisid ühiste jõududega venelastest lahti saada, ent ei suudetud vallutada Laiuse linnust (Tartust rääkimata).
1858 usa - s rajatud 9 radikaalne feenide liikumine, mis kasutas terroriakte ja talurahvamässe oma vabariigi loomiseks, erilist kandepinda ei saavutanud.
1897 - aatom/elektron. 1905-relatiivsusteooria.Freud-psühhoanalüüs. Alfred Nobel(rootslane)1901.1913- esimene kirjanduspreemia Rabindranath Tagore.

1202 - Riias loodi Mõõgavendade ordu ( Kristuse sõjateenistuse vennad). Nende tunnuseks oli valge mantel punase mõõga ja ristiga raudrüü peal.
1798 – 1799 - Egiptuse sõjakäik lõpeb Napoleoni kiire tagasipöördumisega Pariisi, kus ta viib läbi riigipöörde, saades esimeseks konsuliks.
1119 – Bologna linnas Põhja-Itaalias rajati esimene ülikool 1302 – Philippe IV kutsus kokku generaalstaadid, et saada oma poliitikale toetust.

1210 – Võnnu linnuse piiramine eestlaste poolt – Ümera lahing – Venelased Novgorodi ja Pihkva vürstide juhtimisel piirasid otepää linnust
1342 – Liivimaa idapiirile ehitati Vastseliina ja Marienburgi (Aluliina) linnused. Samal ajal rüüstasid nii venelased kui ka sakslased üksteisi
1722 – 1723 гг. – Каспийский поход. 1725 г. – Открытие Академии наук в Санкт Петербурге.

1730 - 40. koostati rüütelkonna liikmete nimekirjad – aadlimatriklid. Immatrikuleeritud aadlikud omasid poliitilisi ja majanduslikke eesõigusi.
1920 a - ks oli asi nii kaugel, et 3 väikest Balti riiki olid valmis sõlmima rahulepingud enamlastega, olles saavutanud oma riigi püsima jäämise.
1209 - cambridge ülikooli asutamine 13 saj- algus- dominiiklaste ordu 13 saj.- frantsisklaste ordu 1337.1453- sajaaastane sõda 15 saj- renessanss

1367 - 1370. a. saavutas Hansa võidu sõjas Taaniga, mille tulemusena Hansa sai Lääne- ja Põhjamere kaubanduse täielikult enda kontrolli alla.
1501 - • koguti Liivimaa suurim armee, kokkupõrge toimus Pihkva juures, venelasid lahkusid • venelased vastasid rüüsteretkega läbi Liivimaa
1520 - 21 a statuudi järgi saksa õigusega külad peavad 1 päev nädalas andma teorenti, Poola õigusega küladel samal ajal 2-3 päeva nädalas.

166 - 169 2)Jüri Selirannu VI klassi õpik „Muinas ja Vanaaeg“ lk.166-169 3) http://www.miksike.ee/docs/referaadid/aleksander_suur_maria.htm
1814 - 1814. See kongress oli vajalik selleks, et taastada riigi piirid Euroopas, sest Napoleon oli neid muutnud, nn vana korra taaskehtestamiseks.
1814 - 15 Viini kongressi otsustega loodi 39st riigist Saksa Liit - oli nõrgalt seotud saksa riikide kogum, kus domineerisid Preisimaa ja Austria.

1837 - 1841 tehti küllalt edukas reform, mis puudutas riigitalupoegi ( neid oli 40% talupoegadest), kui pärustalupoegade olukord jäi aga samaks.
1853 - 1854 õppis Hurt Tartu kreiskoolis ja järgnevad kolm aastat Tartu gümnaasiumis. 1859-1864 õppis ta Tartu ülikooli teoloogiateaduskonnas.
1917 kolga - Jaanis) oli eesti vaimulik (k irikuõpetaja) ja eesti rahvusliku liikumise üks olulisemaid juhte 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses.

1935 inglise - Saksa kokkulepe Saksa laevastiku küsimustes õnnestus Hitleril välja kaubelda oluliselt suurem “kvoot” ning lõhkuda nn. Streza rinne.
1988 kevad - september- “laulev revolutsioon”. Selle on poeetilise nimetusega võetakse kokku mitmed Tallinna lauluväljakul toimunud suursündmused.
1305 a - st valiti paavstiks prantsuse päritolu kardinal ning valis oma residentsiks Avignoni (kuni 1378). Paavstid langesid Pr kun kontrolli alla.

137 - 139 (Katariina II, asehalduskord 1783-1796, pearahamaks, positiivsed määrused 1765) *Katariina II- 1762. aastal Venemaa troonile tõusnu.
1949 august – esimene läbimurre ajakirjas «Glamour Magazine».(9.) 1955 oli ta juba tunnustatud ja edukas reklaamikunstnik, keda ka imiteeriti palju.
1359 – 1389 гг. – Правление князя (с 1362 г. – великого князя) Дмитрия Ивановича (после

143 - 144. 19. sajandi lõpuks oli peamine tööstusharu tekstiilitööstus ning vähemal määral puidutööstus ja metalli-ja masinatööstus.
1501 - 1520. a. Kalmari unioon 1397-1521 Erik Pommerist nimetas Rootsi kindluste komandantideks/foogtideks taanlasi, mis häiris Rootsi aadlikke.
1524 - 1525 Eestis toimunud pildirüüste põhjused, käik, tagajärjed: Põhjus: Ordumeistri ja piiskoppide vaenulik suhtumine usuuuendamisesse.

1658 20dets - Vaherahu Vallisaarel Rahuläbirääkimised Venemaa ja Rootsi vahel algasid juba 1658. aasta kevadel, kui venelased Ingerimaad rüüstasid.
1675 - Esimene ajaleht Eestis Saksakeelse nädalalehe „Ordinari Freytags Post-Zeitungi" ilmuma hakkamine tähistas ajakirjanduse algust Eestis.
1837 - 1901. aastatal oli Inglismaal valitsejaks Victoria I. • Inglismaa välispoliitika jälgis tasakaalu põhimõtet ja oli tülis Iirimaaga.

1856 – Aleksander II kinnitas Eestimaa talurahvaseaduse, millega talupoegade kasutuses olev maa ehk talumaa müüdi või renditi talupoegadele.
1220 lihula - Oma osa üritas Eestis haarata Rootsi kuningas, kes rajas 1220.aastal tugipunkti Lihula linnusesse ja asus ümberkaudset rahvast ristima.
169 - 174) – vabatahtlike kaasamise tõttu kujuneb peamiseks võitlusviisiks üksikvõitlejate ja massiliste rünnakukolonnide kombinatsioon.

1773 - 75- Pugatšovi ülestõus, peale seda jaotati maa kubermangudeks, mis omakorda maakondadeks Bojaaride Duuma- Venemaa kõrgeim võimuorgan
1921 inglise - Iiri kokkulepe, millega loodi Iirimaa Vaba Riik dominiooni õigustes, kuid Ulster (Põhja- Iirimaa) pidi jääma Suurbritannia koosseisu.
1202 - 1204 – Lääne kiriku rünnaks Ida kiriku vastu Sõdade tulemused 1. Jeruusalemma tagasi vallutamine kristlaste kätte ei õnnestunud.

1215 - Toimus neljas Lateraani kirikukogu, kus paavst Innocentius III tutvustas märki, mida juudid pidid teistest eraldumiseks kandma hakkama.
1248 – Taani kuningas Erik IV Adraraha andis Tallinnale Lüübeki linnaõiguse. Selleks aastaks oli Tallinnal juba linnavalitsus – raad –
1337 – The Hundred Years´ War – a war with France which lasted 100 years, England tried to maintain control over the properties in France.

1515 - 1519 valmis tema tuntuim tahvelmaal “Sixtuse Madonna” (asub Dresdeni Galeriis), mis on üks täiuslikemaid renessanssi madonnapolte.
1813 – * Napoleon suutis kokku kutsuda äärmiselt tugeva sõjaväe ning saavutas mitu hiilgavat võitu * Napoleon purustati Rahvastelahingus
1927 töö - ja hoolekandeminister • 1928 kohtuminister • 18. septembril 1944 moodustas Eesti Vabariigi Valitsuse Eestis nn Otto Tiefi valitsuse.

1211 suvi – eestlaste vasturetk, piirati Toreida linnust (Sakala, Ugandi, Saaremaa, Läänemaa malevad piirasid). Riiast tuli Toreidale abiväge.
1308 - 09 hõivas SO Poolalt Ida-Pommeri. 14. sajandi algul peatasid tugevad valitsejad Vladislav I ja Kasimir III SO edasitungi Poola aladel.
1314 - Vooses kohtunud Tallinna ja Saare-Lääne võimukandjad saatsid ühise kirja ordule ja Riiale, manitsedes neid vaenustsemist lõpetama.

1400 – 1500 cm³). HE luude leidmine on seotud 19. sajandi lõpust alanud inimese kaugemate eellaste jäänuseid süstemaatilise otsimisega.
1562 – märtsis kirjutasid Riia peapiiskop ja ordu alla alistumislepingule, millega vannuti truudust Poola kuningale Sigismund II Augustile.
1991 märts – kolme Balti riigi juhid korraldasid ennetava referendumi, millest selgus, et suurem osa elanikkonnast pooldab iseseisvuse taastamist.

163 - 164 * Linlased abiellusid suhteliselt hilja, abielud sõlmiti nende endi vastastikuse sümpaatia, mitte vanemate ettekirjutuse järgi.
1898 - Wilhelm II tegi uhke merereisi idamaadesse (Damaskus, Konstantinoopol, Jeruusalem jne). Teatas, et on kõigi muhameedlaste hea sõber.
1910 - 1940 20 – 30 aastatel, kui inimesed hakkasid rikkamaks saama ja autode nõudlus kasvas muutusid tähtsaks autode kiirus ja stiilsus.

1 kes on Hitler?..............................................................................................................4 1.2 Perekond.
1407 - 1577. aastani, mil hävitati venelaste poolt (Liivi sõda). Pirita kloostri emakloostriks ja eeskujuks oli Vadstena klooster Rootsis.
1525 – 9 September 1569) oli Flaami Renessaanssi kunstnik ja graafikute tegija, kes oli tuntud oma maastike ja talupoja stseenide poolest.

1578 - Poola kuningas Stefan Batory alustas ulatuslikku pealetungi venelaste vastu, kuningas soovis vallutada Moskva ja dikteerida vaherahu.
1694 – Rootsi võimud piirasid Liivimaa aadli omavalitsust; maanõunike kolleegium saadeti laiali ja lõpetati maapäevade kokkukutsumine.
1931 – kuningas loobub troonis (raske majanduslik olukord, pahempoolsetest erakondadest moodustatakse rahvarinne ja kuulutatakse vabariik.

1936 konst - s oli sõnaselgelt kirjas see, et iga liiduvabariik võib vabalt NL-st välja astuda, sellist võimalust tegelikult ei eksisteerinud.
1968 august — VLO väed tungisid Tšehhoslovakkiasse, kus sama aasta kevadel oli alanud demokatriseerimis protsese, mida nimetati Praha Kevadeks.
1054 – ortodoksne ehk apostlik õigeusu kirik, 1453 – kiriku keskus Bütsantsist tuli Venemaale, kuna seldšukid vallutasid Bütsantsi.

1147 - 1149.a- Teine ristisõda, kus õnne läksid proovima Prantsusmaa kuningas LouisVII ja Saksa keiser KonradIII, nad tegutsesid eraldi.
1199 – sai siinseks piiskopiks Albert (noor ja ambitsioonikas Bremeni toomhärra). Ristiusustamine sai tõelise hoo sisse just tema ajal.
1219 tallinn - 1219.a sekkus Baltikumi pärast lahingut peetavasse ristisõtta Taani kuningas Valdemar II , kes maabus suure laevastikuga Rävalas.

1509 - 1547 • Pidi saama tulevikus isa plaanide järgi vaimulikuks, kuid vanem vend Arthur suri ootamatult, nii sai temast troonipärija.
1766 - 67 hakati koostama uut maakogu seadust, siis Katariina II kutsus kokku selle koostamiseks tähtsamate linnade ja seisuste esindajad.
1809 rootsi - Vene sõja tulemusena vallutatakse Rootsilt Soome – Luuakse Soome suurhertsogkond. 1812 alustab Prantsusmaa sõjakäiku Venemaale.

1936 berliini - Rooma telje allakirjutamine tegi lõpu kõikidele lootustele ühisets Lääne- Euroopast saksama vastu ja jagas Euroopa kahte leeri.
1971 - 1972 oli Jaan Tammel seoses oma diplomitööga võimalus Toompea ja Raekoja platsi leiumaterjal uuesti teaduslikult läbi töötada.
1070ekr - 712eKr Uus riik lagunes paljude sõdade ja sisemiste vastuolude tõttu Võim jaotus vaaraode ja ülempreestrite vahel Hilis-egiptus

1397 – Teine Danzigi kongress: Riia peapiiskopkond inkorporeeriti ordusse, ordu loobus piiskoppide vasalle sõjateenistusse kutusmast ja
1527 – alustati Gustav Vasa eestvedamisel kirikuvande riigile võõrandamist, millega loodeti kiriku rikkuste arvelt riigikassat täita.
1559 saare - Lääne piiskopkonna alad Taanile (Frederik II)- Magnus saabus taas Kuressaarde ja lakkas eksisteerimast Saare-Lääne piiskopkond.

1570 - ndate lõpul toimus sõjategevuses pööre- Rootsi ja Poola alustasid edukat alade tagasivallutamist; see viis rahude sõlmimiseni.
1684 - Tartu lähedale Piiskopimõisasse rajati õpetajate seminar, asutati Fischeri initsiatiivil, praktilist tööd korraldas Forselius.
1831 - 1832. aastatel loodi Inglismaal parlamendireformi käigus alus tänapäevase demokraatliku seadusandliku riigiorgani tegutsemiseks.

1902 - 1905 sotside valitsus -> kirik eraldati riigist, -> sõjaväekohustus ka vaimulikele -> vabariigi mitte pooldajate aktiviseerumine.
1903 - 1906 Sergei Witte (1849-1915): varasem rahandusminister, eelkäijast oluliselt liberaalsem, 17. oktoobri manifesti üks põhiautor.
1086 - Salisbury truudusevanne • Clarendoni konstitutsioon • Magna Charta Libertaun,  esimene dokument, mis piirab kuninga võimu.

115 - 116) • 1949.a. 1.oktoobril kuulutati pärast kommunistide jaoks edukalt lõppenud kodusõda Pekingis välja Hiina Rahvavabariik.
1202 - Mõõgavendade ordu rajamine- Vaja oli pidevalt kohal viibivat tugevat sõjalist jõudu, et kiriku edu Liivimaal püsivalt tagada.
1397 – sõlmiti Kalmari unioon – Taani (oli varem endaga ühendanudNorra) ja Rootsi (oli ühendanud Soome). Suur skandinaavia unioon.

1562 - 98)  Inglismaa: kodusõda kuninga ja parlamendi vahel (1642-49). Tüli võimupiiride üle. 1649 Charles I hukkamine (regitsiid)
1569 - . Sõlmisid poola leedu lublini uniooni millega loodi rzezcpospolita aadle vabariik.venemaa sekkus uuesti liivi sõtta aktiivselt.
1695 - 1697 tabas Eestit SUURE NÄLJA nime all tuntuks saanud ikalduste periood. Neil aastail suri u 75 000 inimest ehk 20% rahvastikust.

1898 – 1918 oli Tõnisson Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi esimees ehk tegelikult kõigi Eesti Põllumeeste Seltside keskvalitsuse juht.
1 panteon - tähendab usundi või mütoloogia jumaluste süsteemi, nagu näiteks Vana-Kreeka jumalate panteon, mille tipus oli peajumal Zeus.
1680 keskel - Rootsis nn suur reduktsioon, mille eesmärk oli Eestis, Liivimaal ja saaremal kõik mõisnikele antud maad riigile tagasi võtta.

1773 – 1775 гг. – Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева.
1925 nov - s esitas riigivanem jüri jaakson parlamendile küsimuse, kas valitsusel on veel rk usaldus või mitte, toimus usaldushääletus.
1 p - oma arvamuse olemasolu 2 p - oma arvamuse kinnitamine mõne näitega 3 p - arvamuse põhjendamitus, oskus kaitsta oma seisukohti

12 saj – tekkisid kerjusmungaordud: frantsisklaste ja dominiiklaste ordu, neil ei tohtinud vara olla ja nad pidid kerjama ja jutustama.
1240 – 1241 teostas Liivi ordu oma teadaolevalt edukaima pealetungi ida suunas, vallutades ajutiselt Vadjamaa lääneosa ning Pihkva.
1450 - 1800 – linnade rajamise suur allakäik alates 1800 – moodsad linnad, uus linnade rajamise laine, seotud tööstuse arenguga.

1561 juuni - Harju-Viru vasallid, Järvamaa aadel ja Tallinna linn annavad Rootsi kuningale ustavusvande ning Tallinna saabusid Rootsi väed.
1574 - kuninkaks sai henri 3mas. Poliitiliselt laveeris 2usu vahel ja tapeti katoliiklaste poolt hetkel kui ta toetas jälle hugenotte.
1773 - 1775. a. kestnud ülestõus saavutas nii suure ulatuse, et seda maha suruma kutsuti tolleaegse Venemaa tuntuim väejuht Suvorov.

1812 - Moskva lähedal asuvas külas toimunud lahingus, saavutas prantsusmaa võidu, kuid ei suudetud vene armeed täielikult purustada
1814 - 1815- Viini kongress 1096-1099- I ristisõda- Jõuda Pühale maale ja vallutada Jeruusalem ning vabastada Püha haud (Õnnestus)
1184 – tulevane piiskop (1186 – 1196) Meinhard alustas Väina jõe alamjooksul elevate liivlaste juurdes kristlikku misjonitööd.

1215 – Enne vaherahu lõppu rüüstab ristisõdijate vägi Sootaganat (Läänemaa), mis polnud vaherahu-lepingu sõlmimises osalenud
1575 - 1576 vallutas Taani vene ja tataru abiga peaaegu kogu Eesti ala, sealhulgas Pärnu ja Saaremaa, poolakad tõrjuti maalt välja.
1813 - 1814 aastatel vabastasid Vene väed Ida-Euroopa prantsuse vägedest ning seega sai Venemaa endale suur osa Poola territoriumist

1814 - 1815- otsustada euroopa saatus ja panna paika piirid, kuna Napoleon oli need kõik segamini ajanud. Ka muud poliitikat arutati.
1819 vändra - 1890 Tartu  Tema toimetatud eestikeelsed ajalehed aitasid kaasa rahva lugemisoskuse arendamisele ja silmaringi laiendamisele.
1903 - Tartus alustas ilmumist ajaleht inimese, sõjakohtutes 500 süüdimõistetut ,,Uudised’’ lehe asutajaks olid Peeter hukati.

1939 itaalia - Saksa teraspakt ning 09.1940 kolmikpakt Itaalia-Saksa-Jaapan. Lisaks liituvad Ungari, Bulgaaria, Rumeenia ja Slovakkkkkkkkkkia.
1939 molotov - Ribbentropi pakt • 08.05.1945 Saksamaa kapituleerumine • 06.08.1945 Esmakordselt kasutati aatompommi, Hiroshima pommitamine
1199 - Alberti Üksküla piiskopiks pühitsemine, Liivimaa ristisõda sai suure hoo sisse, ja ta tahtis rajada kirikuriigi Liivimaale

1215 – ristirüütlid ründasid uuesti Eesti alasid, asusid ründama Leola e Lõhavere linnust, mis oli ühtlasi ka Lembitu linnus.
1215 – The Magna Carta – King John was forced to sign a document which limited his power and extended the rights of his subjects.
1641 – Teadaolev esimene eesti keelne aabits 1645 – Saarema Rootsile, fikseeriti juriidiliselt pärisorjus ja sunnismaisus Eestis

1643 - 1715) Pärast Louis XIII surma päris Prantsuse troonia tema poeg Louis XIV Ta on Prantsusmaal kõige kauem valitsenud monarh.
165 - 169. SKP võimuhaaramise katsetest Üldajalugu X klassile; lk.165-166. NSDAP õlleputšist Üldajalugu X klassile; lk.167-168.
1754 - 1763 Briti- Prantsuse koloniaalsõda (Seitsmeaastane sõda) 1765 sõjaväe majutamise ja ülalpidamise seadus 1765 tempelmaksu

1939 böömi - ja Määrimaa protektoraadist ca 30 000 Väljarändamist finantseerisid juudid ise või juutide poliitilised organisatsioonid.
1261 – 1262 - Leedu suurvürst Mindaugas tungis Liivimaale, lootes liidule Aleksander Nevskiga, kuid too jäi talle appi tulemata.
1462 – 1505 гг. – Княжение Ивана III. 1463 г. – Присоединение к Москве Ярославля.

1694 – Kuningas saatis laiali Liivimaa rüütelkonna maanõunike kolleegiumi ning allutas maapäevad kindralkuberneri kontrollile.
1765 – ametlikud dokumendid olid maksustatud (tempelmaksud) Kohalikud hakkasid selle peale boikoteerima  tühistati tempelmaks.
1902 - 1907 aastatel jõudis Hurt trükkimisse ettevalmistada kolm köidet „Setokõisi laol“ Avaldas 1903 aastal uurimuse "Eesti

1963 ikaldus - algas viljaostmine USA- 1963 tuumarelva-katsetuste osalise 1964 Hruštšovi tagandamine st keelamise leping Brežnev võimule
1186 – Hamburgi-Bremeni peapiiskop pühitses Meinhardi Üksküla piiskopiks ja tegi talle ülesandeks Liivimaa ristiusule toomise
1199 – piiskopiks saab Albert, kes hakkab sihikindlalt tegutsema siinsete alade ristiusustamise ja enda kontrolli alla võtmisega

120 - 125, 136-137 linna valitses raad-linnanõukogu, koosnes rikastest kaupmeestest, linn oli käsitöö ja kaubanduse keskuseks.
1280 - 1367 / 1279-1368 Ming [min] (hiina dün.): 1368-1644 /1368-1643 Qing /Tsin/Cin [cin], (mandžu dün.): 1644-1912 / 1644-1911
1480 – 1481 - Liivimaa-Pihkva sõda 1480–1481. Liivimaalased tungisid kahel korral Pihkva alla, kuid ei suutnud seda vallutada.

1707 – 1708 гг. – Крестьянское восстание под предводительством К. Булавина.
1788 - 1789. generaalstaatide valimiste kuulutati kuningas ja tema perekond põhimõtted>aadlike ja vaimulike ametlikult vangideks.
Vote UP
-1
Vote DOWN
1891 – 1893 sôlminud liidu Venemaaga, 1904. aastal Suurbritannia ning 1900. ja 1902. aastal salalepingu Itaaliaga; Suurbritannia oli lisaks sõlminud liidu Jaapaniga (1902) ja Inglise-Vene vastuolusid kolooniate pärast Aasias reguleeriva lepingu Venemaaga (1907). Need lepigud olid kujundanud Kolmikliidule vastandliku Antandi.

1918 brest - Litovski separaatrahu (kahe riigi vaheline rahu, ei mõjuta teisi riike) - 1918-1920/1922(nõukogude venemaa) Vene kodusõda
1918 eesti - Saksa kokkuleppel sai Eesti oma võimu tagasi ning alates sellest hetkest alates hakkas Eesti omariiklus tegelikult toimima.
1933 märts – kõik volitused Võimuletuleku Liitus kord ühe, kord teise Ühepartei süsteem, salapolitsei Punase viis juhtiva tiivaga.

10 kroonisel on esiküljel rahvaluule- ja keeleteadlane Jakob Hurt ja tagaküljel on Eesti suurima ümbermõõduga puu - Tamme-Lauri tamm.
114 suurat ehk peatükki kuningad, ajalookirjutajad, apostlid) Käsitleb Piibel koosneb 66 "raamatust" ehk Elutarkust iseseisvast osast.
120 muinas - aegset linnust N: Otepää, Valjala linnused). Matmiskombed:koos ristiusustamisega muutusid ka eestlaste jaox matmiskombed.

1222 – saarlaste õhutusel alustati mandril ülestõusu ja vabastati järgmiseks aastaks kogu Eesti ala, välja arvatud Tallinn.
1487 - 1488 purjetas Portugali meresõitja Bartolomeu Diaz I eurooplasena ümber Aafrika lõunatipu, mida nim Hea lootuse neemeks.
1524 – 1525 Pildirüüsted Tallinnas ja Tartus 1525 Lüübekis trükitakse ja hävitatakse esimene teadaolev eestikeelne raamat.

1531 - „Discorsi e. Arutlused Titus Liviuse Roma ajaloost“ Ta tagandati võimult seoses Medicide võimu taastamisega Firenzes.
1813 – 1814.a. toimus kuues koalitsioonisõda, kus liidu moodustasid Preisimaa, Inglismaa, Hispaania, Venemaa, Rootsi, Portugal.
1189 - 1192.a- Kolmas ristisaõda, mille põhjuseks oli see et moslemid võidsid vahepeal Jerusalemma tagasi ja see ajendas neid.

1221 – Saarlased koos rävalaste, harjulaste ja virulastega pruuvisid Tallinat vallutada (lõpetasid ise piiremise ja lahkusid)
1236 - Mõõgavennad said Saule lahingus semgalitelt ja leedulastelt hävitavalt lüüa ning nende riismed ühendati Saksa orduga
1240 – 1480 oli Venemaa Mongoli Tatari ikke all, seal oli organiseeritud Kuldhordi riik. Kuldhordist tugevnes ja kasvas Moskva.

1253 – Loodi Riia peapiiskopkond, esimeseks peapiiskopiks sai Albert Suerbeer. Novgorodlased ja karjalased laastasid Alutagust.
132 - 133;149-152) • Sisepoliitikas:  Keelustati SKP; seejärel ka teised parteid ning kehtestati üheparteiline diktatuur.
1512 - 1516 .a. esines Riia peapiiskop Jasper Lind Liivimaa maapäevadel ettepanekutega kõrgema ladina kooli ettevalmistamiseks.

1559 - 31.august ja 15.september Poola kuningas Sigismund II August sõlmib vastavalt ordu ja peapiiskopiga protektsioonilepingu.
1559 – orduriik annab end Poola kaitse alla, uus ordumeister Gotthard Kettler; Saare-Lääne ja Kuramaa alad müüakse Taanile.
1590 – 1595 Rootsi, Venemaa Täyssinä rahu, mille alusel Põhja-Eesti jäi Rootsile, aga tuli loobuda vallutustest Ingerimaal.

1904 – 1905 toimus Vene-Jaapani sõda, mis lõppes Venemaa jaoks häbistava lüüasaamisega ning paljastas impeeriumi nõrkuse.
1980 sügis - Kadriorus toimunud ETV ja ER vaheline jalgpallimats koos Propa esinemisega lõppeb õpilasrahutustega Tallinnas ja Tartus.
1096 - 1099. Põhiliseks ristisõdade põhjusteks oli, et Rooma paavst ja katoliku kirik tahtsid laiendada oma mõjuvõimu itta.

11 1694 – 30.05 1778  Prantsuse filosoof, kirjanik ja ajaloolane  „Kui harimatu rahvahulk hakkab tegutsema, hukkub kõik.
1202 – asutati Mõõgavendade ordu (Kristuse Sõjateenistuse Vennad). • 1207 – liivlaste ja latgalite ulatuslik ristimine.
141 - 146 Aleksander Suure valitsemisaeg 336-323 eKr. Ta tegi kreeklaste ja makedoonlaste ühisretke Aasiasse pärslaste vastu.

1486 - 1487 jõudis B.Diaz Aafrika lõunatippu Hea Lootuse neemeni ja tegi kindlaks, et sealtkaudu on võimalik jõuda Indiasse.
1487 - 88 purjetas Portugali meresõitja Diaz esimese eurooplasena ümber Aafrika lõunatipu, mille nimeks sai Hea Lootuse neem.
1496 – 97 mainitakse üht Lõuna-Aafrika meresõitjat ja ühe nau kaptenit, kes pidi suunduma põhja biskaialastega võitlema.

1560 – Saare-Lääne valitsejaks saab kuninga vend hertsog Magnus 2.aug.1560 – Härgmäe lahing venemaa ja Liivi ordu vahel.
1618 - 23 – Tšehhi sõda puhkes Prahas protestantide mässuga katoliikliku Saksa- Rooma keisri, Ferdinand II Habsburgi vastu.
1643 - 1645 peeti Taani ja Rootsi vahel järjekordne sõda, mille järdselt kaotaja loovutas Brömsebro rahuga Saaremaa Rootsile

1651 tunnistati14 - aastakses saanud Louis XIV täisealiseks, kuid alles pärast Mazarini surma (1661) hakkas ta valitsema abslolitistlikult.
1891 - 1892 EÜS-i esimees, 1892 astus ka EKS-i ning hakkas kuuluma K.A. Hermanni toimetatud ajalehe „Postimees“ toimetusse.
1902 – Tõnisson leppis enne valimisi baltisakslastega kokku, et sakslased (2/3) ja eestlased (1/3) esitavad ühise nimekirja.

1931 - 1937) kindel soov oli olla demokraatliku riigi juht ja järgida seadusi, välistades riigi mittedemokraatliku jätkamise.
1931 – 1934 õppis Eesti Kõrgemas Sõjakoolis, seejärel määrati Kaitsejõudude Peastaabi mobilisatsiooniosakonna ülemaks.
1953 a - ks oli selge, et kes Läände olid jäänud, neid niisama tagasi ei meelita, lõpeb ära sundrepatrieerimisele rõhumine.

1 ensv - kommunistlik kasvatus - vaimuvabaduse piiraja? Õppe-kasvatustöö aluseks ENSVs on kommunistliku kavatuse põhimõtted.
1410 – Grünwaldi lahing – Saksa ordu jäi alla Poola ja Leedu ühendatud vägedel, sellega halvenes ka Liivi ordu olukord.
1480 - Novgorodi allaneelanud Moskva Suurvürstiriigi esimene sõda Liivi orduga, moskoviitide röövretked Tartu Piiskopkonda.

153 ekr - uut aastat hakati arvestamam esimesest jaanuarist (seni 1. märtsist), sest sellel päeval asusid tööle uued konsulid.
1643 - 1645 toimus Taani-Rootsi sõda, mille tulemusena läks – 1645.a. sõlmitud Brömsebro rahu alusel - Saaremaa Rootsile.
1730 - ndatel ja varajastel 1740-dail aastail hakkasid naiste siluettide esile tõstma väikesed kupli kujulised võruseelikud.

177 - 178) Kõrgem apellatsiooniorgan on Ülemkohus, selle 9 liiget nimetab president Senati nõusolekul ametisse eluks ajaks.
1788 - 1789 teenis Barclay Venemaa Impeeriumi eest Türgi vastu, kus ta paistis eriti silma Ochakovi ja Akkermani vallutamisel.
1910 - 1912 tegutses aktiivselt harrastusastronoomide seltsis "Vega" koos Aleksander Reinbergi, vendade Oskar ja Paul Öpikuga.

1943 nov - dets TEHERAN (Stalin-Roosevelt- Churchill) -Saksa tingimusteta kapitulatsioon -teise rinde avamine -NL abi Jaapani vastu
1989 sügis – poliitilised muutused teistes riikides ja siseriiklikud vastuolud vallandasid Ida-Saksamaal ulatusliku massiliikumise.
12 oktoober – Einbund teatab ajakirjanikele, et Riigikogu vaikivasse olekusse ja teda ei kutsuta isegi eelarve kinnitamiseks kokku.

1210 – venelased piirasid Otepää linnust, võtsid lunaraha, läksid ära. Otepäälased ostsid end 80 kg hõbedaga välja.
1233 - Tallinnas toimus lahing paavsti vasallide ja ordu vahel, mille viimane võitis, haarates Põhja-Eesti taas enda kätte.
1237 – 1240 гг. – Нашествие монголо татар во главе с ханом Батыем на Русь.

1385 – sõlmiti Poola kuninganna Jadwiga ja Leedu suurvürst Jogaila vahel Krevo lossis leping Poola-Leedu ühinemise kohta.
1480 - 1576) õlimaal (praegu Dublinis), millel Messias seisab langetatud päi, pilliroost kepp käes, õlgadel punakas kalts.
1570 - 1571 piiras ta tallinna”kuningriik”jäi puhtaks fiktsiooniks.venelased küüditasid tartalased igaks juhuks minema.

1595 – lõplik rahu, Täyssinä rahu – Venemaa tunnistab Rootsi valdusi Põhja-Eestis, Rootsi loobub Ingerimaa valdustest.
1694 - Petter Gedda, Werner v. Rosenfeld, sügavustega Balti mere atlas, ilmus Amsterdamis rootsi, inglise ja hollandi keeles.
1812 - tungisid Napoeoni väed Kuramaale, kuid 1840.a. viljaikaldus ja ,,Tasuta maa jagamine Riia lähistel pealetung seiskus.

1991 august – Moskvas kukkus läbi riigipöördekatse ja see andis impeeriumi väikerahvastele võimaluse omariikluse taastamiseks.
1991 märts – korraldati rahvahääletus uue liidulepingu sõlmimiseks, kus ¾ hääletanutest pooldas endise suurriigi säilimist.
1206 - Taanlaste 1. katse Eesti alad vallutada- selle ebaõnnestumine hoidis taanlased veel mitu aastat Eesti asjadest eemal.

1410 - 1414 elas tallinlaste seas keegi Hattorpe ning arvatakse, et torn võis saada nime tema või mõne ta sugulase järgi.
1436 – 1441 vallutasid prantslased tagasi Île- de-France'i. 1451 vallutasid nad tagasi Bordeaux', Cherbourgi ja Bayonne'i.
1457 - 66 käis Vincis koolis, kus õppis lugema ja kirjutama, arvutama korrutustabelit ja vähesel määral ka ladina keelt.

1821 - 1823, 1825 ilmus lühikeseks ajaks Marahwa Näddala-Leht, ning 1848-1849 „Ma-ilm ja mõnda, mis seal see leida on“
120 - 121; 123-124. TV lk. 52 ül. 4. Mis linnad olid Eestis suured tööstuskeskused juba 20.sajandi algul? Narva, Tallinn
1211 veebruar – rüütlid, sakslased, liivlased piirasid Viljandi linnust, ümbruskond rüüstati, osa vange tapeti linnuse juures.

1222 – Saaremaale saabusid taanlased, rajasid sinna kivilinnuse, saarlased asusid linnust piirama, taanlased palusid rahu.
1546 - 1563. Trento kirikukogu- kiriku tsentraliseerimine, kinnitati paavsti eksimatust, Piibli tõlgendamine jäi kirikule.
1618 - 1648 aastatel toimunud sõda kurnas poliitiliselt ja majanduslikult niigi nõgrenenud Saksamaad äärmusliku piirini.

1902 - 1913 vahistati teda 7 korda ja karistusena määrati talle kuuel korral sundasumine Siberis, kust põgenes korduvalt.
1939 nov - 1940 märts Talvesõda Soomega, sõda alustas NL, tulemusena loovutas Soome alasid NL-le, kuid säilitas iseseisvuse.
1942 jaan - veebr üritas väegruppi Nord purustada spets selleks org II löögiarmee eesotsas kindralleitnant Andrei Vlassoviga.

1987 september - Tiit Made, Edgar Savisaar, Siim Kallas ja Mikk Titma avaldavad nelja mehe ettepaneku ehk IME projekti ajalehes Edasi.
1215 – Suur vabaduskiri, millega piirati kuninga võimu ning määrati kindlaks feodaalide ja linnade õigused ja maksud.
1337 – 1453. a 100-aastane sõda → Inglismaa taotlus saada kogu Prantsusmaa territoorium, lõppeb Prantsusmaa võiduga.

1509 - sõlmiti 14-aastane vaherahu Venega, mida pikendati 1521, 1531 ja 1551. • 1521 - Reformatsioon jõudis Liivimaale.
16 saj - püssid ja suurtükid hakkasid ambe ja kiviheitemasinaid välja tõrjuma 14 saj.- arendasid portugallased karavelli.
1931 – Westinisteri statuut – Suurbritannia senised dominioonid muutusid sise – ja välispoliitiliselt suveräänseks

1959 - USAs eimene aatomikaubalaev “Savannah.” 12.04.1961 - Esimese inimesena lennutati Vostok-1 taevasse Juri Gagarin.
1125 – 1157 г. – Княжение Юрия Владимировича Долгорукого во Владимире.
1409 ferrara – Firenze kirkikukogu (aluseks hilisematele unioonidele, nt Bresti unioonile) aga reaalsuseks see unioon ei saanud.

1487 - 88-Hea lootuse neeme avastamine(Vasco da Gama). 1492-Ameerika avastamine (Columbus). 1497-98-India meretee avastus.
1762 emile ehk kasvatusest, - 1762 Ühiskondlikust lepingust, - 1776-1778 Üksildase uitaja mõtisklused, - 1782-1789 Pihtimused
180 - 181 22. Linn kui arhitektuurikeskus Suured uhked kirikud, linnas jõukad kaupmehed ja nende suured ja uhked lossid.

1856 - 1859 ehitati peahoonele juurde kahekorruselised tiibhooned, mille vahele püstitati romaani stiilis ülikooli kirik
1919 co - founder of United Artists (together with Charlie Chaplin etc.)1920 makes films that areinsignificant as a director.
1940 ultimaatum – nõue Punaarmee täiendavate üksuste sissemarsiks ning „ausalt“ kokkuleppeid täitva valitsuse moodustamist.

1945 a - ks oli kindraleid kokku natuke alla 3000 (2950). Stalini jaoks oli oluline ka selles seltskonnas kord majja lüüa.
135 - 140 See oli uudne maailmavaade, mis püüdis asju seletada nende sisemistest, looduslikest põhjustest lähtuvalt.
1434 - 1436 toimunud ülestõusuga saavutati Erik XIII kukutamine ja ülestõusu juht sai Rootsi riigi eestseisja tiitli.

1481 - Vene ja Liivimaa vahel sõlmiti 10-aastane rahu • 1492 - Moskva ehitas Narva jõe idakaldale Ivangorodi linnuse.
1492 a - Pürenee ps langes kristlaste kätte 15 saj. Õnnestus Habsburgidel liita abielu teel oma valdustega ka Madalmaad.
1494 – tordesillase leping – lepiti kokku, et 46. meridiaanist idas asuvad portugali alad ja läänes hispaania alad.

1679 - avaldati isikuvabaduste akt „Habeas Corpus Act“, keelas Ing. kodaniku kohtuotsuseta vahistada ja vangis pidada
1730 - 40 koostati aadlimartikleid, üksnes seal nimekirjas olevad aadlid omasid Eesti- ja Liivimaal aadlikke eesõigusi.
1765 - maapäeval vastu võetud uus koolikorralduskava- nõudis rahvakooli rajamist kõikidesse suurematesse mõisatesse,

1813 - 1814. • 1813.aasta kevadeks suutis Napoleon lühikese ajaga koguda kokku suure armee ja saavutas mitu otsustavat
1844 – 1849 гг. – Деятельность кружка М. В. Буташевича– Петрашевского.
1978 sisepoliitikas - ENSV juhtkonna vahetus, Käbini asemele parteijuhiks Karl Vaino, Venestamine :vene keele õppimine, Moskvameelsus.

1988 juunis – 1989 detsember mis võimaldasid Eesti suveräänsusega vastuolus olevaid üleliidulisi seadusi mitte tunnistada.
10 käsku - 1250 eKr pöördutakse Egiptusest tagasi Moosese juhtimisel, kellele antakse jumala poolt Siinai mäel 10 käsku.
1212 - 15a – kehtis nälja ja katku tõttu 3-ne vaherahu, kuid enne rahuaja lõppu tungisid sakslased eestlaste maale.

1535a - lutherlik katekismus mille koostas niguliste kiriku õpetaja Simon Wanradt ja tõlikis eesti keelde Johann Koell.
16 mai – Algab 438 000 juudi küüditamine Ungarist 10 – 12 juuli – Theresienstadti perekonna laagri likvideerimine.
1610 - 1613 Poola prints Wladislaw Peale riigisiseste võimugrupeeringute seisid mõlema Vale-Dmitri seljataga ka mõned

1821 – 1822 гг. – Образование Северного и Южного обществ декабристов.
1835 – 1837 ja 1839–1841 oli ta Tennessee osariigi Esindajatekoja liige ning 1841–1843 sama osariigi Senati liige.
1895 - 1903 Ivan Durnovo (1834-1903): varasem siseminister, piiratud silmaringiga bürokraat, võimetu midagi reformima.

1903 – 1905 elas Trotski Lääne-Euroopas ning tegeles paljude erinevate asjadega, olles näiteks ka ajalehetoimetaja.
1098 – tekkis Tsistertslaste ordu Citeauxis benedictuse reeglite põhjal aga loobuti luksusest ja kombeid karmistati.
12 august – Auschwitzi tuuakse 13 000 poolakat, kes võtsid osa Varssavi ülestõusust 7 oktoober – Toimus juutide mass.

143 on pilt) Võrreldes Kreekaga, kus püüeldi täiuslikkuse poole tõid etruskid esile vigu ja isikupäraseid jooni.
1515 - 1547);Sx jäi varauusaja lõpuni poliitiliselt killustatuks; Hispaaniast sai 16 saj. Euroopa võimsaim suurriik.
1695 - niiske suvi, sügisel läks varakult külmaks  1696- hiline kevad, suvised lausvihmad  Hukkunuid 70-75 000

1730 - ndate aastate alguses jõudis Eestisse rändkäsitööliste kaudu vennastekoguduste ehk hernhuutlaste liikumine.
1740 - 1780 Maria Theresia  Valgustatud absolutism (kuigi oli ise vastane). Ta valitses ise, kuid toetus ametnikele.
186 - 203 Riiklik korraldus – Lõuna-Eesti Poola valduses,kus rootslased lõid 1625 poolakad Lõuna- Eestist välja.

1954 a - st on olemas ka üks akt selle kohta, kus on täpselt fikseeritud, mitu kartulikotitäit dokumente utiliseeriti.
1096 - 1270.a- ristisõjad pühale maale, ühtekokku peeti 8 ristisõda, millest edukaks võiks pidada ainult esimest.
1202 - mõõgavendade ordu- Kristuse Sõjateenistuse Vendade Ordu, sinna koondusid põhijõud. *Kaupo- Liivlaste juht.

1305 - ordu ostis Dünamünde (Daugavgrīva) kloostri, ehitas sinna linnuse, sulgedes merepoolse juurdepääsu Riiale.
1400 – reljeef kujutab Maarjat inglitega-see oli Eesti Rahva Muuseumi üks eksponaatidest. Pearuum on kaheksanurkne.
1598 – selle tulemusena tunnistati prantsusmaal peamiseks usuks katoliiklus, aga lubati tegutseda ka protestantidel.

1617a - Venemaa,ja,Rootsi,sõlmisid,Stolbovo,rahu. Rootsi,sai,Venemaalt,Ingerimaa. Venemaa,lõigati,Läänemerest,ära.
1774 - Am. Asumaade I kontinentaalkongress 1776 4. juuli- kontinentaalkongress võittis vastu Iseseisvusdeklaratsiooni
1891 - 1906. Renditakse Hiinalt Mandžuuria (Hiina on nõrk), et ühendada Baikali äärseid piirkondi Kaug – Idaga.

1212 – Novgorodi ja Pihkva väed rüüstasid Eestis ja piirasid Varbola linnust, lahkudes pärast lunaraha saamist.