Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Sulge
Add link

" variant 14" - 2992 õppematerjali

12
pdf

Tarkvaratehnika 3 variant

Сравнить Канбан и Скрам Scrumikokkuvõte  The Product Owner sets the Product Backlog During the Sprint Planning, the Product Owner determines a piece of the top of that list –the Sprint Backlog –and decide how to mplement itThe Team has a time-box to reach this goal: the sprint Each day, the Team measures its progress during a 15 minutes meeting: the Daily Scrum Meeting During the whole project, the Scrum Master e...

Tarkvaratehnika -
77 allalaadimist
9
xls

Massiivid variant 5

Tallinna Tehnikaülikool Informaatikainstituut Töö Tabelid Üliõpilane Tõnis Rohula õppemärkmik 083135 Õppejõud Ahti Lohk õpperühm EAKI-21 Variant: 5 Ristkülikmaatriks leida maatriksi iga rea skalaarkorrutis vektoriga leida minimaalne element antud ridade vahemikus (S) moodustada uus maatriks ridadest, kus esimene...

Informaatika 2 - Tallinna Tehnikaülikool
215 allalaadimist
5
doc

Kodune töö nr 1---2.14 variant 2

14 variant 2 Arvutada ja ehitada alalisvoolu haruvoolu rööpergutusega mootori loomulik elektromehaaniline ja mehaaniline karakteristik ning reostaatkarakteristikud. Mootori andmed on: Mootori Nimi Nimivool Nimipinge Nimikasutegur Nimipöörlemissagedus Lisatakisti ankruahelas...

Elektriajamid - Kutsekool
47 allalaadimist
2
doc

Kodune töö nr 3---5.4 variant 8

4 variant 8 Arvutada lihtsustatud grafoanalüütilise meetodi abil faasirootoriga asünkroonmootori käivitusreostaat. Mootor on koormatud konstantse staatilise momendiga Tst=0,85Tn . Mootori tüübiks on MTH312-8. Mootori andmed: Võimsus cos Mootori B=100%,...

Elektriajamid - Kutsekool
28 allalaadimist
4
doc

Kodune ülesanne nr 2-- 5.2 variant 5

2 variant 5 Arvutada grafoanalüütilise meetodi abil alalisvoolu haruvoolumootori käivitusreostaat. Mootor on koormatud konstantse staatilise momendiga Tst=0,85Tn . Mootori andmed Mootori Nimi Nimivool Nimipinge Nimikasutegur Nimipöörlemissagedus tüüp võimsus Pn...

Elektriajamid - Kutsekool
24 allalaadimist
2
docx

Staatika ja Kinemaatika Kodutöö S-2 Variant 29

Tallinna Tehnikaülikool Erik Tärk MAHB-11 Staatika ja kinemaatika Kodutöö S-2 Variant 29 Tallinn 2009Variant 29. Antud: Leida: NA, XB, YB · XB + 23 + 23 = 0 =>...

Staatika kinemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
374 allalaadimist
7
docx

Betooni koostise määramine - variant 4 ja 9

Sinu Nimi BETOONI KOOSTISE MÄÄRAMINE ABSOLUUTMAHTUDE MEETODIL KIRJALIKU TÖÖ ÜLESANNE Ehitusteaduskond Õpperühm: sinu rühm Õppejõud: lektor õppejõu nimi Tallinn 2012 Näitajad Variant 4 ja 9 Betooni tugevusklass - C 25/30 Kasutav sideaine põl. tsem...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
43 allalaadimist
2
docx

KODUTÖÖ METEROLOOGIA JA MÕÕTETEHNIKA Kodutöö variant 7

Kvaliteeditehnika ja meteroloogia õppetool KODUTÖÖ METEROLOOGIA JA MÕÕTETEHNIKA MHT0010 Esitamise kuupäev: 19.05.2011 Üliõpilane: Matrikli number: Õpperühm: MAHB-41 Variandi number: 7 Lahenduste kontrollelemendid: Eksed 1...

Metroloogia ja mõõtetehnika - Tallinna Tehnikaülikool
149 allalaadimist
18
docx

Kodutöö word variant 9 teema 19

In the 15th and 16th centuries, as the result of pioneering the Age of Discovery, Portugal expanded western influence and established the first global empire, becoming one of the world's major economic, political and military powers. In addition, the Portuguese Empire was the longest-lived of the modern European colonial empires, spanning almost 600 years, from the capture of Ceuta in 1415 to the handover of Macau in 1999 and grant of sovereignty to East Timor in 2002. The empire spread throughout a vast number of territories that are now part of 53 different sovereign states. However, the country's international status was greatly reduced during the 19th century, especially following the Independence of Brazil, its largest colony. After the 1910 revolution deposed the monarchy, the democratic but unstable Portuguese First Republic was e...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
22 allalaadimist
5
pdf

Dünaamika kodutöö D3 variant 17

Tallinna Tehnikaülikool Mehaanikateaduskond Mehhatroonikainstituut Mehhatroonikasüsteemide õppetool Dünaamika Kodutöö D-3 Üliõpilane: Matriklinumber: 3 Rühm: Kuupäev: 25.04.2013 Õppejõud: Gennadi Arjassov Variant 17. Süsteem koosneb kehast 1 massiga m1, kaksikplok...

Dünaamika - Tallinna Tehnikaülikool
73 allalaadimist
6
pdf

KMT kodutöö KEEVITAMINE variant 18

3 Tuleb koostada põhimõtteline tehnoloogiline protsess keevitatud toote valmistamiseks, kasutades ühte kahest väljapakutud keevitusviisist. Keevitusviis tuleb valida lähtudes keevitatavast materjalist ja tema paksusest, toote kujust, tootmisprogrammist jt. teguritest. Koostada tehnoloogiline protsess keevisto...

Konstruktsioonimaterjalide... - Tallinna Tehnikaülikool
123 allalaadimist
4
pdf

KMT kodutöö LÕIKETÖÖTLUS VARIANT 18

Etteantud pindade sobiva lõiketöötlemisviisi ja -pingi valik. 2. Lõikeriista ja tema teriku materjali valik. 3. Valida tooriku kinnitusmoodus lõikepink; tuua lõiketöötlemise skeem koos -liikumise ja -reziimi elementidega Töö hinne: 100 punkti 100st. Detaili joonis...

Konstruktsioonimaterjalide... - Tallinna Tehnikaülikool
167 allalaadimist
5
pdf

KMT kodutöö SURVETÖÖTLEMINE variant 18

Hinde võttis alla: eralduspind (-5%); töötlusvarud (-10%); nurkade ümardamine (-10%); lõppvao eskiis (-10%) Lähtejoonis Stantsimisviis ...valisin kinnise stantsimise väntpressil. Väntpressi puhul on toorikute täpsus kõrge ning metalli säästimeks on võimalik kasutada ka väiksemaid stantsimiskallakuid kuna on olemas väljatõoukajad. Väntpressi iseloomustab töö kvaliteedi...

Konstruktsioonimaterjalide... - Tallinna Tehnikaülikool
108 allalaadimist
6
pdf

KMT kodutöö VALUTEHNOLOOGIA variant 18

joonestada variandile vastava detaili joonis 2. joonestada valandi joonis, millel näidata ära tinglikult ära töötlusvarud, valukalded ja kärn 3. joonestada mudeli joonis (mudelplaadi) 4. joonestada koostatud vormi joonis koos vormikasti, kärni ja valu kanalite süsteemi elementidega 5. anda vormimis- ja val...

Konstruktsioonimaterjalide... - Tallinna Tehnikaülikool
180 allalaadimist
6
doc

Hobusekasvatus eksam 2. variant

a) onager- eeslikud b) mägisebra- sebra c) somaali ulukeesel- eesel d) kiang- eeslikud e) tarpan- pärihobused 2. roomlased, sküüdid 3. sigimisvõimetus seletub kromosoomide ühinemise anomaaliaga(need kes ei anna järglasi, neil on paaritu arv kromosoome, mis ei saa jaguneda.) 4. pärisorjus kaotati a)eestimaal- 1816 b) liivimaal- 1819 c) kuramaal- 18...

Hobusekasvatus - Eesti Maaülikool
23 allalaadimist
10
pdf

Bioloogia KT II variant

Vigaste motoorsete neuronite poolt innerveeritavad jäsemete lihaskiud kõhetuvad (atroofia). Haiguse avaldumise sagedus populatsioonis on keskmiselt 1:15 000. ! 6. Peritsentriolaarne aine, selle roll ja selle defektsusega seotud patoloogiad (nimeta 3). (Б43) 26 ! Tsentrosoom koosneb kahest tsentrioolist (9 mikrotuubulite tripletti) ning neid ümbritsevast peritsentriolaarmaterjalist (PCM). PCM...

Bioloogia -
4 allalaadimist
18
xlsx

Controlling KT2. variant 2

kvartaliks. Lihtsustatud eelarve koostamiseks on lähteandmed järgmised: Lähtebilanss seisuga 31.märts 200Х aastal, t.kr. AKTIVA Kassa ja arved 90 Deebitorid 480 Kaupade varu 146 Kokku käibevara 716 Põhivara Maa Hooned, rajatised 2000 Seadmed Kokku PV 2000 Varad kokku 2,716 PASSIV Kreeditorid...

Algebra ja analüütiline... - Eesti Maaülikool
49 allalaadimist
12
xlsx

Controlling 1KT, variant 1

Variant 1 Nimi Kokku 17 0 Ülesanne 1 6 punkti Ettevõte toodab muusikainstrumente, s.h. oreleid.Orelimudel О-14 on väga perspektiivne omades suurt turupotentsiaali. Mudelile О-14 kohta on olemas järgmine arvestus aastaks 200X: Ühiku muutuvad kulud, € Mate...

Matemaatika -
40 allalaadimist
8
xlsm

Informaatika massivid 29 variant

5 6 5 8 16 39 3 39 41 36 3 21 44 40 19 49 0 0 0 0 11 33 -2 31 36 30 -2 13 39 34 14 41 Arv 5 Rida Veerg Veerg_1 2 Veerg_2 4 Ristkülikmaatriks - leida maatriksi viimase veeru ja vektori skalaarkorrutis - jagada iga rea elemendid selle rea elementide summaga - moodustada uus maatriks veergudest, kus viimane element on suurem antud arvust Ruutmaatriks - lahutada esimene rida nendest ridadest, kus kõrvaldiagonaali element on positiivne - leida minimaalne element ant...

Andmetöötlus -
1 allalaadimist
6
doc

Erivajaduste identifitseerimine, I eksami variant

Nende põhimõtete kohaselt a. kirjeldatakse lapse arengut lähtuvalt eeldatavast tasemest b. toimub lapse arengu hindamine ühe korra õppeaastas c. on lapse arengu hindamise aluseks eeldatavad osaoskused d. on lapse arengu hindamine osa igapäevasest õppe-ja kasvatusprotsessist e. analüüsitakse ja hinnatakse vaid erivajadustega laste arengut 14) Sissepoole suunatud sotsiaal-emotsionaalse arengu probleemiga lapse võib ajada segi a. vaimse alaarenguga lapsega b. kõnepuudega lapsega c. kuulmispuudega lapsega d. tähelepanuhäirega lapsega e. kõigi nimetatutega 15) Sekkumise kavandamisel on tähtis keskenduda sellele a. et iga spetsialist saaks teha sellist arengustegevust, mida ta kõige paremini valdab b. et lapsevanemate võimalused oleks ammendatud c. et kaasatud oleks võimalikud palj...

Erivajadustega laste... -
62 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun