Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link

" vanglaeksperiment" - 15 õppematerjali

2
docx

Uurimismeetodid ja ajupoolkerade asümmeetria

Uurimismeetodid - vaatlus(ankeet, enesevaatlus); test(esimesed 19 saj lõpus, IQ-test) ja katse ehk eksperiment( Milgrami kuulekuse test 1960-1963 Yale'i ülikoolis, Stanfordi vanglaeksperiment 1971 aastal) Teoreetilisedharud - üldpsühholoogia, arengupsühholoogia, sotsiaalpsühholoogia, neuropsühholoogia. Rakenduslikud harud - kliiniline psühholoogia, koolipsühholoogia, nõustamispsühholoogia, spordipsühholoogia, kohtupsühholoogia, organisatsioonipsühholoogia, äripsühholoogia. Ajupiirkondade funktsioonid - Väikeaju asub keskaju ja piklikaju taga. Selle ajuosa ülesandeks on reguleerida lihaste koostööd ja tasakaalu. Piklikaju on seljaaju otsene jätk, mis sisaldab peaajusse sisenevaid ja väljuvaid närvikiude. Piklikaju reguleerib ja juhib paljusid tahtele allumatuid tegevusi. Keskaju on suhteliselt väike ja asub teiste ajuosade all. Selle ajuosa ülesandeks on vahendada närviimpulsside liikumist peaajust seljaajju ning ka vastupidi. Lisaks tagavad keskajust...

Arengupsühholoogia - Keskkool
2 allalaadimist
2
doc

Mõjustamise psühholoogia eksam

Mida näitavad Ellen Langeri eksperimendid koopiamasina ääres? a. Põhimõte oli selles, et kui seletada inimesele probleemi sõnaga "sest" või "sellepärast" on nad palju vastutulelikumad kui jätta need sõnad kasutamata. Eksperiment seisnes selles, et ülikoolis oli koopiamasina järjekord ning lasti ühel tudengitest küsida eelseisjatelt kahte moodi, esiteks "kas ma võin koopiamasinat kasutada. Mul on vaja teha vaid viis lehte" või "Kas ma võin koopiamasinat kasutada, sest mul on kiire" ..teisele variandile tuldi vastu 94%, esimesele 60% . 2. Milliste sotsiaalse mõju printsiipide heaks näiteks on kalad? a. Nappuse printsiip b. Võistlusprintsiip 3. Kas (1) ,,jalg lävepakul" ja (2) ,,uksega näkku" strateegiate puhul palujaks peab olema üks ja sama isik või mitte? Kui ei siis miks ja kui jah, siis miks ? a. (1) ei pea olema sama inimene, kuna see efekt või mõju hakka...

Mõjustamisepsühholoogia - Tallinna Ülikool
291 allalaadimist
3
docx

Sotsiaalpsühholoogia ja loogika

Rollikonflikt ­ rolinõudmised lähevad vastuollu. Staatus ­ inimese koht sots.süsteemis. Rol kui staatuse dünaamiline aspekt. Tänapäeval on rollid omandatud, feodaalühiskonnas oli ka sünnipäraseid rolle. Ühel momendil saab inimene olla ainult 1 rollis. Rollivaba käitumine? Magamine, söömine, jne. Rollli kolm aspekti · Roll kui ootuste süsteem selle isiku suhtes, kes seda kohta täidav · Rol kui sellel kohal asuva inimese ettekujutuste süsteem · Blabla Rollid jagunevad ametlikeks ja mitteametlikeks. Rolli internaliseerimine . sellle omaksvõtmine. 7 astet · Zimbardo vanglaeksperiment rollide internaliseerimise kohta näiyas, et see protsess on üllatavalt kiire. Üliõpilased kuu aega olid raha eest vangid ja vangivalvurid. Tuli katkestada 2 nädala lõpul, sest vangid polnud nõus enam jätkama. Vangivalvurid elasid liialt sisse. Identiteet ­ sotsiaalne...

Psühholoogia - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist
15
doc

Psühholoogia konspekt

loeng Aleksander LURIA ­ neuropsühholoogia rajaja, afaasia, ajukahjustused SERESEVSKY ­ mnemomist (võime mäletada suurel hulgal infot), raskusi unustamisega Daniel Tammet ­ autist, mäletas 22,000 Pi kohta Oswald ja Wu ­ eluga rahulolu uuring: kõrge elukvaliteet = rahulolu 19.sajandi mudel ­ teadust võis teha igaüks põlve otsas ­ ette kanti kuninglikus ühingus kolleegide seas. Weierstrass ­ analüüsi isa Teadvus ­ teadlik olemine iseendast ja välisest maailmast, seisunditest, tegevusest Pierre Janet ­ automatismid Freud ­ väljatõrjumise mehhanism ­ teadvus tõrjub ebameeldiva välja Unbewussti ehk alateadvusse Ebbinghaus ­ mälu on võimalik eksperimentaalselt uurida Rudolf Kallas ­ esimene teadusliku psühholoogia töö kirjutanud eestlane!! Mäluõpetuse süsteem, 1897. Rahvalauliku mälu ­ alliteratsioon ja värsimõõt on abivahendid 2. loeng Endel Tulving ­ mälusüsteemid, semantiline (teadmis...

Psühholoogia -
113 allalaadimist
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

MILLEGA TEGELEB SOTSIOLOOG?......................................................................................3 2.SOTSIOLOOGIA KUI TEADUS................................................................................................ 7 3.STRUKTUUR JA FUNKTSIOON............................................................................................ 11 4.SOTSIAALSED NORMID JA VÄÄRTUSED..........................................................................15 5.SOTSIAALSED ROLLID..........................................................................................................19 6.SOTSIAALSED RÜHMAD.......................................................................................................22 7.SOTSIAALSED ORGANISATSIOONID.................................................................................24 8.JUHTIMINE JA AUTORITEET...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
170 allalaadimist
17
doc

Hälbiva käitumise sotsioloogia (TLÜ) konspekt 2012

1. loeng ­ sissejuhatav loeng Hälbiva käitumise vastand on normaalne käitumine. Norm on ühiskonna poolt loodud käitumisreegel ­ väljendab ootusi käitumise suhtes. Kui inimesed käituvad ootuste kohaselt st vastavalt mingile normile, nimetatakse neid konformseteks. Kui inimesed ei käitu ootuste kohaselt, nimetatakse neid hälbivateks. Hälbivus ­ norme eirav käitumisviis. Normaalsus on suhteline. Iga käitumisviis võib saada erinevaid hinnanguid. Arusaamine normidest ja hälbivusest on inimeste kollektiivse tegevuse tulemus. Émile Durkheim: miski pole iseenesest paha, vale ega hälbiv ­ sotsiaalset käitumist tuleb tõlgendada kontekstist lähtuvalt. Seega on see sotsiaalsest konstrueeritud. Hälbivus on suhteline. Normid sõltuvad ajast, kohast ja grupist --> ajalooline dimensioon, kultuuriline dimensioon, grupiline dimensioon. Sotsiaalse...

Hälbiva käitumise... - Tallinna Ülikool
95 allalaadimist
1
docx

Arvamus Zimbardo Stanfordi vanglaeksperimendist

Ma arvan, et Luciferi effektis ei ole süüdi ainult süsteem ega ka üksikisikud, vaid selleks võiks minu arvates pidada nende pmavahelist reaktsiooni. Kindlasti määrab inimese käitumist sellistes olukordades ka inimesele eelnevalt mõjunud sündmused. Selleks võiks pidada nii sõdu kui ka tagakiusamist päritolu või omapärade tõttu. Minu arvates on tänapäeva esimeseks Luciferi effekti tekitajaks kindlasti nn koolikuisamine. On tehtud uuringuid, kuid pole jõutud ühesele järeldusele, nimelt kas ohvrid muutuvad ise tülinorijateks. Kas inimesed otsivad kättemaksu? Mina arvan, et kindel hulk küll. Nimelt on süsteem või olukord see, mis eil seda kättemaksu võimaldab. Nimelt nii Stanfordi vanglas, kui ka Abu Ghraibis ja teistes samasugustes olukordades on olnud ebavõrdne olukord- vangid ja valvurid. Ebavõrdsus, autoriteet. On eeldatav, et valvu...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
9 allalaadimist
53
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

09 Tarmo Strenze tarmo.strenze@ut.ee Õpik Hess, B.B., Markson, E.W. & Stein, P.J Sotsioloogia. Tallinn: Külim, 2001 tuleb lugeda Eksam: 7. Jaanuar või 14. Jaanuar Korduseksam: 28. Jaanuar Referaat. Tähtaeg ­ 18.detsember. Võimalikud lisakodutööd Eksam: peamiselt loengus räägitu kohta, kuid ka õpiku kohta Referaat artiklist: 1. Artikkel on teaduslik, st. on avaldatud teaduslikus ajakirjas Lisapunktid, kui osaleme loengus eksperimentidest, nende eest saab pluss- kui ka miinuspunkte. Kõik failid peavad olema .DOC või .RTF Kursusel kaks plokki: 1. Sotsiooloogia üldine olemus, meetodid, ajalugu 2. Olulisemad sotsioloogilised uurimisvaldkonnad Sotsioloogia on eesti keeles ühiskonnateadus. Võõrkeelse sõna sotsioloogia autor on Auguste Comte (1798-1857) socius (kaaslane, kaaslus, seltskond) + logos (õpetus, teadmine) = õpetus inimeste koos-olemisest. Sotsioloogia kuulub teaduste alla. Teadused jagunevad l...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tallinna Ülikool
69 allalaadimist
74
docx

Psühholoogia konspekt

Eesmärgid: kirjeldada, mõista, prognoosida. Psyche (kreeka k) – hing, vaim Logos (kreeka k) – õpetus Psüühika - organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse järeldusi välist käitumist jälgides/organismi võime peegeldada keskkonda ning vastavalt sellele muuta oma käitumist Psüühilised nähtused jagunevad:  protsessid - tunnetus- ja emotsionaalsed protsessid, toiminguid käivitavad ja suunavad protsessid (nt inimesele meenub midagi - ta mõtleb sellele - tunneb midagi - unustab)  seisundid - inimese üldine aktiivsuse tase, olek, psüühiliste protsesside kulgemise eripära, meeleolu.  omadused - inimese psüühika tüüpilised erijooned, mis iseloomustavad inimese psüühikat kiiruse, täpsuse, püsivuse, muutlikkuse, aktiivsuse taseme, mahu, suunitluse...

Psühholoogia -
85 allalaadimist
240
docx

Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku

Sotsaalpsühholoogia......................................................2 2. Inimsuhete ajalooline areng...........................................7 3. Eneseteadvus..............................................................17 4. Sotsiaalne taju............................................................23 5. Hoiakud......................................................................30 6. Sotsiaalne mõju...........................................................35 7. Inimestevahelised suhted.............................................45 8. Inimsuhete ruumiline mõõde........................................49 9. Grupid ja gruppidevahelised suhted..............................54 9a Zimbardo vanglaeksperiment ......................................62 10. Liider grupis..............................................................66 11. Agressiivsus ja prosotsiaalne käitumine......................77 12. Suhtlemine I..............................................................88 13. Suhtlemine II.............................................................98 14. SP arendused ja rakendused.....................................105 15. Subjektiivne heaolu..................................................110 16. Sotsiaalpsühholoogia: arendused ja rakendused II.....114 17. SP uurimismeetodid. Uurimistöö eetika.....................118 1. Sotsaalpsühholoogia • SP – osa psühholoogiateadusest. SP maastik: eneseteadvus ja identiteet, sotsiaalne taju ja hoiakud, inimestevahelised suhted ja sotsiaalne mõju, suhtlemine, grupid ja grupiprotsessid ... • Gordon Allport (1954): “Social psychology i...

Sotsiaalpsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
108 allalaadimist
10
docx

Ülevaade psühholoogiast

Eksamiks valmistumise abiküsimused «Ülevaade psühholoogiast» PSP6001 Mis on psühholoogia? Mis on psüühika? Kuidas jagunevad psüühilised nähtused? Psühholoogia on teadus, mus uurib käitumist ja vaimseid protsesse ehk psüühikat. Psüühika on individuaalsele kogemusele toetuv käitumist organiseerivate protsesside süsteem. Jagunevad: protsessid, seisundid ja omadused. Psühholoogia harud ­ isiksusepsühholoogia, sotsiaalpsühholoogia, arengupsühholoogia jne Isiksusepsühholoogia- uuritakse inimesi üksteisest eristavaid omadusi, kuid ka seda, kuidas need omadused moodustavad just selle ainukordse isiksuse. Sotsiaalpsühholoogia- suhtlemist ja sotsiaalsete gruppide psühholoogiat käsitlev haru. Arengupsühholoogia- uurib inimese arengut alates viljastamisest emakas, lõpetates inimese surmaga. Arengupsühholoogia püüab aru saada inimese arengu mehhanismist - mis on see jõud, mis pane...

Sissejuhatus psühholoogiasse - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
8 allalaadimist
36
docx

Psühholoogia konspekt

Eesmärgid: kirjeldada, mõista, prognoosida. Psyche (kreeka k) ­ hing, vaim Logos (kreeka k) ­ õpetus Psüühika - organismi sisemuses toimuvate protsesside kogum, mille kohta tehakse järeldusi välist käitumist jälgides/organismi võime peegeldada keskkonda ning vastavalt sellele muuta oma käitumist Psüühilised nähtused jagunevad: protsessid - tunnetus- ja emotsionaalsed protsessid, toiminguid käivitavad ja suunavad protsessid (nt inimesele meenub midagi - ta mõtleb sellele - tunneb midagi - unustab) seisundid - inimese üldine aktiivsuse tase, olek, psüühiliste protsesside kulgemise eripära, meeleolu. omadused - inimese psüühika tüüpilised erijooned, mis iseloomustavad inimese psüühikat kiiruse, täpsuse, püsivuse, muutlikkuse, aktiivsuse taseme, mahu, suunitluse jm seisukohalt (nt võ...

Psühholoogia -
33 allalaadimist
56
docx

12 KL GÜMNAASIUMI ÜHISKONNAÕPETUSE KOOLIEKSAMI EKSAMIPILETID

Meedai vastutus – indiviidi ja massimeedia vahelisi suhted (laim, õigus eraelu kaitsele) on reguleeritud seadustega. Kui massiteabekanal on rikkunud kellegi õigusi ja huve, võib süüdlaseks tunnistada  Väljaandjat  Vastutava toimetaja  Kaebuse põhjustanud artikli autor  Informatsiooniallikad Kollane ajakirjandus - ajakirjanduse liik, mis vahendab uudiseid mille allikad pole piisavalt usaldusväärsed, ning mille eesmärk on huvitavate pealkirjadega köita tarbijate tähelepanu. 2. Kultuuri mõiste ja kujunemine. Subkultuur. Religioon. Kultuur ja inimloomus (vanglaeksperiment). Kultuur on ühele inimgruppile omased tavad ja käitumisreeglid. Läbi ajaloo on toimunud võrdlus kultuursete käitumisnormide üle, kus kõrgklassi esindajad peetakse kultuurseteks ja madalama sotsiaal staatusega inimeste ja võõramaalsate käitumist peetakse ebakultuurseks. 20. Sajandil on muutunud kultuur pluralistlikuks ehk sotsiaalsete gruppide erinevaid käitumis- ja mõtlemisharjumustega inimesed on erineva kultuuriga kuid mitte kultuursed või ebakultuursed. Sageli vastanduvad ühe kultuuri (ühiskonna) sees peavoolukultuurile mitmeid all- ehk subkultuure. Kultuuri tekkimis aega ei osata määrata, kuid eeldatakse et neandraalastel oli oma kultuur. Kõige vanemad kollektiivsed ettekujutused (tavad, kombed)võisid olla seotud järgmiste valdkondadega: tuli, surm, toit. Mõned kultuuriteadlased peavad kultuuri lähtekohaks religiooni, kuna paljud kultuurinähtused on seotud (kunst, teater, kirjandus) sellega,...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
68 allalaadimist
3
docx

Sotsioloogia sissejuhatus

aine, mida uuritakse meetod, kuidas uuritakse Meetodid: dokumentide analüüs, eksperiment, vaatlus, küsitlus anketeerimine ankeetide koostamine Sotsioloogia uurib inimest ja ühiskonda. 3 vaatenurka: isiksuse käitumine ja tegevus grupid ja sotsiaalsed protsessid ühiskonna struktuur Struktuur: a. sotsiaalsed institutsioonid (pere, kool, majandus) b. sotsiaalsed kooslused (sotsiaalsed kihid, etnilised ja territoriaalsed kooslused, väikegrupid) c. sotsiaalsed muutused ja sotsiaalsed protsessid (linnastumine, sotsialiseerumine, migratsioon, sotsiaalne desorganisatsioon (nt. narkomaania, alkoholism, vägivald) Keskastmeteooriad (R.K. Merton) - uuritakse ühtse sotsiaalse terviku ühtesid või teisi osi. Sotsioloogia harud - teadusliku analüüsi rakendamine suhteliselt piiratud sotsiaalse elu v...

Ühiskonna uurimine ja... -
3 allalaadimist
32
pdf

Üld- ja sotsiaalpsühholoogia konspekt

Normid on ootused käitumiste ja uskumuste kohta, mis on loodud grupi poolt.On püsivad ning kanduvad meiega kaasa tihtipeale ka väljaspool gruppi. Normid püsivad seni kuni hakkavad tekitama ebamugavusi ja probleeme. Karistused ja tagajärjed, nt kiiruse ületamisel saab trahvi. Mitteametlikud normid mõjuvad paremini. ● Sotsiaalsed rollid on jagatud arusaamad käitumised, mida oodatakse teatud rollis olevalt inimeselt. ● Normid ja rollide võimalikud ohud: 1. Vähendab valikuid – pealesurutud rollid (peer pressure, nt joomisesuitsetamise alustamine) 2. Agressiivsuse suurenemine 3. Kaob isiklik vastutus – omistatakse roll täielikult ● Rollide tume külg:​ Zimbardo vanglaeksperiment 1971. Pidi kestma 2 nädalat, kestis 6 päeva – tekkis julmus, närvivapustused ja näljastreik. ● Prison Abuse at Abu Ghraib Konformsus. Käitumise muutumine otsese või kaudse sotsiaalse surve tulemusel. ● Passiivne sotsiaalse mõju vorm. ● Ei pruugi muuta sisemisi uskumusi ja hoiakuid. ● „kui teised teevad siis ma peaks ka“ Eksperiment: Asch joonte eksperiment (Solomon Asch, 1951). 7-9 osalejat; ainult üks neist oli õige katseisik, teised olid eksperimendi kaasosalised. Ülesandeks oli võrrelda joonde pikkusi. Vastuseid öeldi kõva häälega välja ning vahepeal öeldi meelega valesid vastuseid. Tulemuseks tuli välja see, et mõned läksidki grupi survega kaasa isegi kui teadsid, et vastus oli vale – ei tahetud grupist erineda. Ebamäärane olukord (jooned olid väga võrdsed) = konformsuse suurenemine. Kuulekus ja järeleandlikkus. Kuulekus – käitumise muutmine vastus...

üld- ja sotsiaalpsühholoogia -
25 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun