Facebook Like
Add link

" võlg" - 606 õppematerjali

võlg on võõra oma c. Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb võlgniku kohustus teha võlausaldaja kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) Võlasuhe on õigussuhe, millest tuleneb ühe isiku (kohustatud isik ehk võlgnik) kohustus teha teise isiku (õigustatud isik ehk võlausaldaja) kasuks teatud tegu või jätta see tegemata (täita kohustus) ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse täitmist.
1
odt

"Võlg" - Mati Unt

VÕLG Mati Unt Raamat räägib 18 aastasest Laurist,kes on varsti saamas 19.Tal on suhe endast 2 aastat vanema tüdruku Mallega.Lauri ja Malle kohtusid juhuslikult tänaval kui Lauri oli pohmas peaga kõrtsist välja tulnud ja kuulnud kolme mehe häält ja ühe tüdruku,mehed olid tüdrukut kinni hoidnud.Lauri läks sinna ja tahtis et nad tüdruku (Ma...

Eesti keel - Põhikool
61 allalaadimist
1
rtf

Võlg on võõra oma

Võlg on võõra oma Paljud inimesed on sattunud rahahätta töö kaotades ja neil pole enam raha sissetoovat allikat. Hakatakse otsima kedagi, kes annaksid neile laenu, olgu see siis pank või mõni sõber. Nad ei arvesta sellel hetkel kui nad laenu võtavad, et võlaga kaasnevad ka intressid. Algul võetud laen on kasvanud suuremaks ja tasumisele kulub rohkem raha. Laenu võetakse...

Eesti keel - Põhikool
11 allalaadimist
1
doc

Mati Unt Võlg

aastal. Lauri istub avatud aknal ja mõtleb, viis tundi veel ja siis sõidan Mallega Pärnu, kus on liiv ja meri ja ei midagi muud. Tal oli kõigest kõrini- näha ikka neidsamu maju, ikka neid samu nägusid, sedasama taevast ja ta tahtis end lihtsalt tuulutada. Malle oli temast paar aastat vanem ja ta tutvus temaga nii, et ühel õhtul kohvikus kui oli pois...

Kirjandusteose analüüs - Keskkool
234 allalaadimist
2
doc

Majandusarvestuse aluste Bilanss ül.1-3

Bilanss Ülesanne 1 Varian Varad Kohustused Omakapital t 1 109 600 25 900 83700 2 1 890 000 1301000 589 000 3 882100 390 600 491 500 4 51 900 10800 41 100 5 132300 79 400 52 900 6 842 700 915 600 -7...

Majandusarvestuse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
111 allalaadimist
17
docx

PANKROTIÕIGUS konspekt

11.04. 18:00 või 21.04. 14:00 või 22.05. 18:00 Iseseisev töö ­ referaat a la 10 lk, tähtaeg 08.04. Saata aadressile signe.viimsalu@gmail.com Minu teemaks ,,Pankrotivara õiguslik regulatsioon" Maksejõuetus · Ajutine · Püsiv --> (pankrot) eeldab kohtu sekkumist Esimene pankrotiseadus 1992, Rootsi mudeli põhjal. Esimesed muudatused 1997, aastast 2004 toodi...

Pankrotiõigus - Tallinna Tehnikaülikool
142 allalaadimist
6
xls

Ülesanne 1 (e-õpe, moodle)

Ülesanne A Firma raamatupidamisbilanss on seisuga 31 12 20XX a järgmine Varad Kohustused ja omakapital raha 15 978 kreditoorne võlgnevus 54 325 debitoorne võlgnevus 48 573 lühiajaline laen 35 151 tootmisvarud 54 964 kokku lühiajalised kohustused 89 476 kokku käibevara 119 51...

Investeeringute Juhtimine - Eesti Mereakadeemia
79 allalaadimist
1
doc

Mati Unt ja tema teosed

Mati Unt · Sündis 1. Jaanuaril 1994. · Pärit Tartumaalt · Peeti juba keskkooli ajal kirjanikuks. · Õppis Tartu Ülikoolis ajakirjandust. · Läks edasi teatrisse, lavastajaks, kirjandusala...

Kirjandus - Põhikool
7 allalaadimist
2
docx

Finantsarvestuse alused 2013 eksam

Kokku 30 punkti. Ka ülesanded annavad kokku 30 (8+5+8+5) punkti. 1) Esimene küsimus oli, millistest juhenditest peab lähtuma raamatupidamises (ERS, RTJ, IASB) 2) Milline konto on kontrapassivakonto (omaaktsiad, väärtusvähend, akumuleeritud kulum) 3) Kuidas tähistatakse sotsiaalmaksu kajastamist (mitmed raamatupidamiskan...

Finantsarvestus - Tallinna Majanduskool
402 allalaadimist
5
docx

14. nädala seminar - ülesanded

ÜLESANNE 1 Töötajate oktoobrikuu töötasude kohta on teada järgmist: a) Karinile arvestati töötasu 1100 eurot. Töötasu arvestamisel rakendatakse maksuvaba tulu ja Karin on liitunud pensioni II sambaga. b) Kaidole arvestati töötasu 1120 eurot. Töötasu arvestamisel rakendatakse maksuvaba tulu ja Kaido ei ole liitunud pensioni II sambaga. c) Kallele arvestati töötasu 790 eurot. Töö...

Raha ja pangandus - Tallinna Tehnikaülikool
42 allalaadimist
4
docx

Võlanõustamise vajalikkus

TALLINNA MAJANDUSKOOL õigusteenistus VÕLANÕUSTAMISE VAJALIKKUS Akadeemiline essee Tallinn 2014 Võlanõustamine on hea abikäsi raskes finantsmajanduslikus olukorras olevatele isikutele või peredele. Võlanõustamine aitab isikuid ja peresid, kes ei suuda...

Õigus - Kutsekool
12 allalaadimist
7
xlsx

EKSAM Arvestuse alused

Aruandeaasta kasum ? Autode kasutusrendi kulu 7 621 Autode kütuse kulu 5 590 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 46 985 Elektri kulu 2 682 Ettemakstud rent 13 692 Intressikulud 7 687 Isiku tuluma...

Arvestus ja aruandlus -
83 allalaadimist
32
doc

VÕS kosnpekt

02 Irene Kull Peeter Viirsalu: peeter.viirsalu@varul.com Võlaõigus: tegeleb õigussuhete dünaamikaga, turusuhete korraldamise vahend, olulisemaks osaks on lepinguõigus, keskne põhimõte- privaatautonoomia. VÕS §150 Kaaskäendajad Kui sama kohustust käendab mitu isikut (kaaskäendajad), vastutavad nad võlausaldaja ees solidaarselt, isegi kui nad ei andnud käendust ühiselt. - imperatiivne (pole lub...

Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
52 allalaadimist
20
docx

Võlanõustamise kordamisküsimused

Aidatakse inimesel teadvustada ülemäärase võlgnevuse põhjuseid ja tagajärgi ning õpetatakse teda tulevikus säilitama tasakaalu tulude ja kulude vahel ning uusi võlgnevusi vältima. Ülemäärase võlgnevuse muutmine talutavaks või selle likvideerimine. O Üldine eemärk on s...

Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
27 allalaadimist
12
docx

Kreeka uue valitsuse toimingud

Ka sel korral, 2001 aasta 1. jaanuarist, otsustas Kreeka astuda euroalasse. Kuid 2009 aasta majanduslanguse ja ülemaailmse finantskriisi tõttu karmistusid laenutingimused, ning selleks ajaks olles võtnud endale laenukohustusi, sai üha suuremaks probleemiks kasvav eelarvepuudujääk. Kuni 2006 aastani oli Kreeka võlg püsinud stabiilsena võrreldes Euroopa Liidu keskmise riigivõlaga. Siis pärast seda on võlg järsult kasvanud kuni 2010 aastani. 2011 aasta juunis oli Kreekas esimene parlamendihääletus, kus arutati kasinusprogrammi detaile, mis kindlustaksid riigile edasise finantsabi. Arutluses kinnitati maksutõusud, palgakärped, erastamiskavad ja avaliku sektori kärped. Eelnõu poolt hääletas 155 saadikut 300-st ja vastu oli 136 saadikut. Tänu hääletustulem...

Ühiskond -
2 allalaadimist
5
rtf

Lydia Koidula - Tammiste küla "veskitondid"

Veskivaremetest, mis asusid Tammistekülast paari versta kaugusel metsas, ei julgenud keegi mööda käia, sest just sel ajal võisid veskitondid liikvel olla. Saardaru küla mäeotsa talu oli vana ja must, kuid enne olid siin inimesed jõudsalt elanud. Seal maa all olevat rikkust palju, kuid keegi ei julgenud sinna otsima minna, kard...

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
1
odt

Raamatupidamise mõisted

MÕISTED · Vara- on rahaliselt hinnatav asi või õigus, kuulub RPK-le, kasutatakse tulu saamiseks tegevuse käigus · käibevara- on igapäevaseks tegevuseks vajalik vara, mis kuni 1 aasta jooksul, kas muudetakse rahaks või kasutatakse ära äritegevuses. · Põhivara- on vara, mis on ettevõttes kasutusel kauem kui 1 aasta ja mille maksumus on ettevõttele oluline. · Kaup- on edasimüüg...

Raamatupidamine - Keskkool
35 allalaadimist
9
doc

Arutluse kirjutamine - juhend

HINDAMISKRITEERIUMID HINDAMISJUHEND (25 punkti) 9 punkti 2p töö struktuur vastab arutluse nõuetele: 0p esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud; 1p töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub kas sissejuhatus või kokkuvõte); 2p ülesehitus on üldnõuetele vastav (sissejuhatus, teemaarendus, kokkuvõte) 7p töö vastab üldise...

Kirjandus - Keskkool
359 allalaadimist
5
doc

Eesti vabadussõda - küsimused ja vastused

DaDuke8 1.Mis sündmusi on kujutanud E. Brinkmann oma Eesti vabadussõja teemalisel pastellmaalil? V: Öist lahingut Narva kaitsmisel detsembris 1919-(Lk 400.) 2.Mis olevat kõvasti kannatada saanud detsembris 1919 (Laiem maaala Mustjõe ja Krivasoo vahel) V: Mets-(oli halb leida normaalset küsimust, s...

Ajalugu - Keskkool
98 allalaadimist
1
doc

Vana- Ida riigid + Egiptus

t. eKr. Sõltuvus looduslikest oludest: vesi, meri-Foniikia ja Palestiina (kalapüük, laevandus), maavarad Inimeste tegevusalad: põlluharimine, karjakasvatus, käsitöö, kaubandus, kalpüük. Foniikialased- kaubandus, kalapüük, maade avastamine Riiklus: monarhia, diktatuur, linnriigid-Sumeris, Foniikias, ühtne riik-Egiptus, Babüloonia, Heptiidi, suurriigid- Hetiidi, Assü...

Ajalugu - Keskkool
129 allalaadimist
2
rtf

Demokraatia aastatel 1920-1930

Demokraatlikud riigid ja demokraatia laienemine Demokraatia aastatel 1920-1930 Eestis praegu teostab rahvas oma võimu valimas käies ning rahvahääletusel osaledes. Samuti saab kandideerida riigiametites. Demokraatiale on iseloomulik: Rahva määrav osa ühiskonna tähtsamate küsimuste lahendamisel Kodanikuvabadused (õigus avaldada meelt; sõnavabadus; õigus tööle, perele, kodule) Kodanikuõigused(õigus inimväärs...

Ajalugu - Põhikool
79 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun