Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule " vägivalla propageerimine" leiti 23 faili

24
doc

11.klassi ajaloo kokkuvõte

klassi ajaloo üleminekueksami teemad Muistne vabadusvõitlus (1208-1227) Eestlaste muistne vabadusvõitlus oli osa Läänemere idaranniku maades toimuvast ristisõjast, mille käigus eestlased ajavahemikus 1208-1227 jõuga alistati ning ristiusku vastu võtma sunniti. Muistse vabadusvõitluse lõppfaasis toimus võitlus ka ristisõdijate eneste leeris. Selle tulemusel jaotati Eesti ala mitme ristisõdijate rii...

Ajalugu - Keskkool
366 allalaadimist
24
doc

Maailmakirjandus II eksamikonspekt

Maailmakirjandus II ­ Keskajast klassitsismini Maailmakirjandus II ­ Keskajast klassitsismini 1. Keskaja kultuuriline olustik · Pmst Lääne-Rooma riigi lagunemisest (5 saj) kuni renessansi alguseni (15. saj) · Keskaeg valmistas ette uusaegsete kultuuri ja identiteedi sündi. · Uute religioonide tormiline levik: kristlus...

-
431 allalaadimist
86
doc

Eesti uusima aja ajalugu

saj algus. Eestlastel ei olnud selle ajani poliitilises elus tegutsemise kogemust. Eestlaste katsed poliitikat teha lakkasid peaaegu täielikult, kui algas venestamine. 1896 Postimehe toimetajaks sai Jaan Tõnisson. 19. saj lõpul ja 20. saj algul oli poliitika tegemine siiski üsna arglik. Rahvamassid jäid poliitikast kõrvale. Pöördepunktiks sai 1905. aasta revoluts...

Eesti uusima aja ajalugu - Tartu Ülikool
369 allalaadimist
1
doc

Valgustusajastu

sajandil. Eeldusteks oli teaduste areng, hariduse levik, kodanluse kui uue ühiskonna klassi esiletõus, rahulolematus feodaalkorraga. Valgustuse mõiste ­ aktiivne püüd leida tõde, harida inimesi ja jagada neile teadmisi. Valgustajate ühisjooned: Peamine kriteerium inimmõistus, kasutasid loodus- ja t...

Ajalugu - Keskkool
41 allalaadimist
10
odt

Teater läbi oma ajaloo

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium Teater läbi oma ajaloo Referaat Koostas: Juhendaja: Pärnu 2009 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus lk. 3 2. Naeruaastad ja nutuaastad lk. 4 3. Vaade seljataha lk. 5 4. Tabatud elevant...

Kirjandus - Keskkool
45 allalaadimist
15
doc

Venemaa enne 1917. aastat

AASTAT Riigi teke Venelaste esivanemad olid idaslaavi hõimud, mille algkoduks peetakse tänast Lõuna- Valgevenet ja Põhja-Ukrainat. Sealt rändasid nad aja jooksul tänapäeva Suzdali, Vladimiri ja Novgrorodi aladele, segunedes kohalike soome-ugri hõimudega, kes võtsid aja jooksul üle vene keele ja kultuuri. 9. sajandil tekkisid esimesed teadaolevad riigid Lääne-Venemaad ja Ukrainat läbivate j...

Ajalugu - Keskkool
28 allalaadimist
9
docx

Ärieetika eksamiküsimused

Sissejuhatus, eetikateooriad 1.Mis vahe on eetikal ja etiketil? Eetika on üldised moraalinormid, mis näitavad, kuidas "eetiliselt" käituda tülisituatsioonides, st käituda hästi või (halvasti). Etikett on ajalooliselt väljatujunenud kindlad käitumisreeglid, igas situtsioonis erinevad. Etiketi põhinäiteks on erinevate maade lauakombed; kui sõidad välismaale, oleks hea neid pähe õppida või vähemalt üle vaadata. Eet...

Ärieetika - Tallinna Tehnikaülikool
127 allalaadimist
10
docx

10. klassi ajaloo kokkuvõte

) Kiviaeg - Kõik eesti asulad kuulusid Kunda kultuuri alla. Kunda kultuuri elanikud rajasid asulad veekogude lähedusse, sest seal oli soodne kalastada ja küttida veelinde ning vee lähedusse jooma tulevaid metsloomi. Jõed pakkusid ka paremaid liiklemisvõimalusi. Töö- ja tarberiistad olid enamasti valmistatud kivist, luust, sarvest ja mitmed ka puust. Kivimitest oli kõige parem tulekivi, ja su...

Ajalugu - Keskkool
124 allalaadimist
2
doc

Noored ja alkohol

Uurimistöö ``Noored ja alkohol `` Eesti noored joovad alkoholi teiste riikide eakaaslastest rohkem. Eesti lapsed paistavad teiste riikide alaealistega võrreldes silma rohke alkoholi tarvitamise poolest - elu jooksul on alkoholi tarbinud 87 protsenti siinsetest noortest .Eesti alaealiste õigusrikkumisi võrreldi nende eaka...

Terviseõpetus - Põhikool
20 allalaadimist
14
docx

Euroopa Liidu tervishoiupoliitika

VILJANDI ÜHENDATUD KUTSEKESKOOL Euroopa Liidu tervishoiupoliitika Referaat Viljandi 2010 Euroopa Liidu tervishoiupoliitika Asutamislepingu kohaselt peavad Euroopa Liidu meetmed olema suunatud rahvatervise parandamisele, inimeste haiguste ennetamisele ning inimeste tervist ohustavate tegurite kindlaksmääramisele. Selle tulemusena on...

Teenindus - Kutsekool
13 allalaadimist
33
rtf

Uurimustöö Laps-Vägivallaohver

Välja küll." Benjamin Hoff Läbi aegade on mistahes koosluse nõrgemaid liikmeid alati väärkoheldud ja nii on ühiskonnas üheks kaitsetumaks minoriteediks lapsed, kes oma arengulise ebaküpsuse tõttu ei ole ise võimelised oma õiguste eest seisma. Ühiskonna suhtumist lapse väärkohtlemisse on kujundanud dogma, et lapsed on...

Ühiskond -
46 allalaadimist
1
docx

Internetiohud arvamuslugu

Internetiohud Arvamuslugu Magnus Lehiste Internet on inimeste kasutuses olnud juba üle paarikümne aasta. Laialdasemale ringkonnale ehk 78 aastat. Internetis leidub infot absoluutselt kõige kohta, mida hing ihkab, see on oluliseks infovahetuskeskkonnaks. Sea...

Ühiskond - Põhikool
21 allalaadimist
8
doc

ENSV

EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIK VABARIIK * ühest küljest ,,näidisliiduvabariik" - suht arenenud ja mitmekülgne tööstus - nõukogude süsteemis silmapaistva tootlikusega põllumajandus - nö läänelikum välisilme - mitmekesine ja heatasemeline kultuurielu - arvestatav keskmine elatustase ja heaolu Nõukogude inimese jaoks seega ,,sovetski zapad" *...

Ajalugu - Keskkool
21 allalaadimist
29
docx

Balti riikide poliitiline ajalugu

Balti riikide poliitiline ajalugu EESSÕNA -,,Balti" ei ole mõiste, mida kasutasid algselt tänapäeval Balti ehk Läänemereks nimetava veekogu ääres elavad inimesed. Kuigi kinnitatakse, et selle sõna etümoloogiline taust peitub läti ja leedu tüves BALTS, mis tähendab ,,valge" või ,,soo". Esimesena nimetas merd Mare Balticum'iks XI sajandi saksa kroonik BREMENI ADAM, kes võttis aluseks ladina sõna BALTEUS (vöö),...

Ajalugu -
11 allalaadimist
128
docx

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine

Poliitika keskkond ja sotsialiseerimine Politoloogia – Political Science Poliitikateaduse teema on poliitika, kuid poliitika piire õppevormina defineerida ei ole sugugi lihtne, kuna ta hõlmab väga suurt ala. Poliitiline teadus on katse rakendada teaduslikke meetodeid, et saada paremini aru poliitilises maalimas toimuvast läbi süstemaatilise ja analüüsiva mõtlemise. Poliitikateadus aitab meil l...

Politoloogia - Keskkool
9 allalaadimist
46
rtf

Demokraaia ja demokratiseerimine

Itaallased olid lõhenenud mõõdukateks ning natsionalistideks. Poliitiliselt aktiivsed sõjaveteranide ja –invaliidide liidud, milles on ühendatud vägivalla ülistamine, kodumaatuse tunnetamine ja rahvuslikud tunded. Endine sotsialist Mussolini rajab 1919. aastal poliitilise võitlusüksuse, mille eesmärkideks saab agraarreform, kirikuvarade konfiskeerimine, sõjaveteranide abistamine. Kodanlus toetab fašiste hirmust kommunistliku revolutsiooni ees, kuna parlamentaarne demokraatia ei tule kommunistidega toime. Fašistliku partei loomine 1921. aastal toob kaasa vägivallaaktid ja ähvardused...

Ühiskond - Keskkool
22 allalaadimist
32
docx

Üleilmastumise ja globaalprobleemide ajalooline kujunemine

Kultuurile pööravad nad tähelepanu vähe. Kolmanda teooria (transformistlik) kohaselt võimaldab praegune tehnoloogia ehitada üles täiesti uue ühiskonna, kus saaks kapitalismi ja vägivalla asemele pakkuda midagi täiesti uut ja õiglast. On kõige revolutsioonilisem vaatenurk, vastandudes peavoolule ning tarvitades kohati ka vägivalda. Probleemiks on aga, et mitte ükski neist mõtteviisidest ei vasta õhtumaade väärtushinnangutele: transformism leiaks sümpaatiat väikeste friigigruppide seas, reformismi jaoks pole välja kujunenud veel globaalset identiteeti ja rejektsionism eeldaks sügavale ajalukku tagasi pöörd...

Globaliseeruv maailm -
19 allalaadimist
68
docx

Turunduse juhtimine - eksamikonspekt

6) Kõlvatu reklaam - Kõlvatu reklaam on reklaam, mis on vastuolus heade kommete ja tavadega §3 (4) Reklaam ei tohi: 1. olla vastuolus heade kommete ja tavadega; 2. kutsuda üles käituma õigusvastaselt või rikkuma üldisi moraalinorme, õigustada õigusrikkumist ega alavääristada õiguskuulekat käitumist; 3. kutsuda üles vägivaldsele käitumisele ega õhutada vägivalla kasutamist; 4. kutsuda üles inimese tervist ega keskkonda kahjustavale tegevusele; 5. eksponeerida tehnoloogiat ja seadmeid viisil, mis võib soodustada reaalsusele mittevastava ohutustunde tekkimist või põhjustada ohtlikku käitumist; 6. kutsuda üles avalikku korda ega riigi julgeolekut ohustavale tegevusele, samuti toetada ega soodustada nimetatud tegevust; 7. kasutada ära õnnetusjuht...

Turunduse juhtimine -
38 allalaadimist
38
docx

Maailmakirjandus I. Antiik. Kordamisküsimused 2016

Nimeta ja kirjelda erinevaid võimalusi antiikkirjanduse piiritlemiseks. 1. Kultuuriruum: Vana-Kreeka ja Rooma 2. Keeled: vanakreeka, ladina 3. Ajalooperiood: antiikaeg (8. saj eKr ­ 5. saj pKr) peale seda algab keskaeg 2. Millised on kreeka kirjanduse peamised perioodid? Arhailine ajajärk (kuni 5. saj alguseni eKr): kangelaseepika (Home...

Kirjandus -
4 allalaadimist
13
docx

Maailmakirjandus I. Antiik.

Nimeta ja kirjelda erinevaid võimalusi antiikkirjanduse piiritlemiseks. Vana-Kreeka ja Rooma (kultuuriruumi järgi), vanakreeka ja ladina (keelte järgi), ajalooperioodide järgi (8. saj eKr ­ 5. saj eKr). 2. Millised on kreeka kirjanduse peamised perioodid? Arhailine ajajärk: 8.­6. sajandil eKr; Klassikaline periood: 5.­4. sajandil eKr, mida nimetatakse ka atika perioodiks, sest domineeris at...

Kirjandus -
5 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun