Facebook Like
Küsitlus
Add link

Otsingule " tulekustutussüsteem" leiti 18 faili

17
doc

Tuleohutus

Tuleohutus 11.1. Ehitusmaterjalid ja põlemine Ehitusmaterjalide tulekindlus - fire-resistance (fire-proof materials) Tulekindlus on materjali omadus püsida sulamata kõrges temperatuuris. Liigitatakse tulekindluse mõõdu ­ sulamistemperatuuri t°s (°C ) järgi: 1) tulekindlateks (fire-proof ) t°s > 1580°C, 2) raskelt sulavad (hard smelt) t°s = 1350...1580 °C, 3) kergelt s...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
120 allalaadimist
91
doc

VA dokumendi- ja arhiivihalduse kriisireguleerimise analüüs

Tallinna Ülikool Infoteaduste Instituut Mari Hõbemäe Valitsusasutuste dokumendi- ja arhiivihalduse kriisireguleerimise analüüs Magistritöö Juhendajad: Kädi Riismaa Ingrid Raidme 2 Tallinn 2008 ...

Allika?petus -
80 allalaadimist
18
doc

Eksam merepraktikas, 25 piletit ja vastused

Tuletõrjesüsteem. Tuletõrjuja varustus ja tulekahjude vältminine laevas Tulekaitse Suitsuavastussüsteemi Tulekaitse signalisatsiooni Ja Elektriline temperatuurijälgimise s....

Merepraktika - Eesti Mereakadeemia
105 allalaadimist
5
doc

Ehitise tuleohutus

Olulised tuleohutusnõuded § 2. Olulised tuleohutusnõuded (1) Olulisteks tuleohutusnõueteks loetakse nõudeid, mis tagavad, et võimaliku tulekahju puhkemise korral: 1) säilib ettenähtud aja jooksul ehitise kandevõime; 2) on ehitises tule tekkimine ja levik takistatud; 3) on ehitises suitsu tekkimine ja levik takistatud; 4) on tule levik ehitisest naaberehitisele takistatud; 5) on inimestel võim...

Ühiskond - Keskkool
12 allalaadimist
9
docx

Ehitise tuleohutusreeglid

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Martin Hame Ehitise ohutusreeglid Referaat Võru Olulised tuleohutusnõuded (1) Olulisteks tuleohutusnõueteks loetakse nõudeid, mis tagavad, et võimaliku tulekahju puhkemise korral: 1) säilib ettenähtud aja jooks...

Ehitus alused - Kutsekool
14 allalaadimist
15
docx

Puit - Viimistlus

(3) Kui ehitises või selle tuletõkkesektsioonis on automaatne tulekahjusignalisatsioon, võivad nõuded tuletõkkesektsiooni pindala ja kasutajate arvu osas erineda määruses nimetatud nõuetest, kui põlemiskoormus tuletõkkesektsioonis on alla 600 MJm2 . (4) Kui ehitises või selle tuletõkkesektsioonis on automaatne tulekustutussüsteem , võivad määruses nimetatud nõuetest erineda nõuded: 1) tuletõkkesektsiooni pindalale; 2) evakuatsioonitee pikkusele; 3) kande- ja jäigastavate konstruktsioonide (edaspidi kandekonstruktsioon) tulepüsivusele; 4) tuletõkkesektsiooni konstruktsioonide tulepüsivusele; 5) konstruktsioonide tuletundlikkusele; 6) tule naaberehitisele leviku takistamisele. (5) Kui ehitisse või selle tuletõkkesektsiooni paigaldatakse lisaks automaatsele tulekahjusignal...

Materjaliõpetus -
15 allalaadimist
84
doc

Praktika aruanne - Tallinnk Star

Ühte tulekollet peab saama kustutada kahe voolikuga samaaegselt. Süsteemis hoitakse rõhk sees hüdrofoori ja tekipesupumba abil. Süsteemis kasutatakse kolme elektrimootoriga tsentrifugaalpumpa (137m³t, 9bar), ühte avariipumpa (137m³t, 9bar), tekipesu pumpa (31m³t, 9bar) ja 500l mahuga hüdrofoori. CO2 tulekustutussüsteem : Kasutatakse A-kategooria masinaruumides (peamasinaruumides, abimasinaruumis, kütuse ettevalmistamiseruumis, 7 avariigeneraatori ruumis). CO2 jaam asub kümnendal tekil. Peamasinaruum ahter on 44 ballooni, peamasinaruum vöör on 65 ballooni, abimasinaruumi jaoks on 38 ballooni, kütuseettevalmistamiseruumi jaoks on 10 ballooni ja avariigeneraatoriruum...

Merepraktika -
21 allalaadimist
13
docx

Ehitise tuleohutusnõuded

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS EHITUSVIIMISTLUS Kaidi Amberg Ehitise tuleohutusnõuded Referaat Juhendaja: Andres Aruväli Väimela 2013 Sisukord Sissejuhatus...

Ehitus - Kutsekool
18 allalaadimist
24
pdf

Tuleoht

EVS 812-4:2011 EHITISE TULEOHUTUS Osa 4: Tööstus-ja laohoonete ning garaazide tuleohutus Mart Olesk 2012 Käsitlusala · See standard sätestab ehituslikud tuleohutusnõuded tööstus-, lao- ja põllumajandushoonete ruumide (VI kasutusviis), garaazide (VII kasutusviis) ning vastava tegevusega muude hoonete üksikruumide projekteerim...

Ehitus -
4 allalaadimist
17
pdf

Konspekt tuleohutus

Tuleohutus 11.1. Ehitusmaterjalid ja põlemine Ehitusmaterjalide tulekindlus - fire-resistance (fire-proof materials) Tulekindlus on materjali omadus püsida sulamata kõrges temperatuuris. Liigitatakse tulekindluse mõõdu ­ sulamistemperatuuri t°s (°C ) järgi: 1) tulekindlateks (fire-proof ) t°s > 1580°C, 2) raskelt sulavad (hard smelt) t°s = 1350...1580 °C, 3) kergelt sulav...

Ohutusõpetus - Keskkool
10 allalaadimist
94
docx

Töö- ja keskkonnaohutus, tuleohutus, ohutustehnika.

KASUTATUD ON AVALIKKE LITSENSEERIMATA MATERJALE. TULI Tuli on kõrgel temperatuuril põlemisel leekide moodustumisel ilmnev nähtus, mille käigus eraldub valgust ja soojust. Tule tekkimise eelduseks on kütuse ja oksüdeerija olemasolu (näiteks õhuhapniku) ning süttimistemperatuuri ületamine Tulekahju (ka põleng) on kontrolli alt väljunu...

Keskkond - Kutsekool
10 allalaadimist
3
doc

Indeksmeetodi rakendamine korruselamute tuleohutusriskide hindamiseks

Hinnang saadud riskiindeksile: Riskiindeksi väärtus on 0,6065 (väga hea) (minimaalne riskiindeksi väärtus on 0, mis tähendab maksimaalset tulekindlust). Tabel 1 Parameetrite kirjeldus P1 Siseviimistlusmaterjalid korterites. Korteri sisevooderduse võime edasi lükata konstruktsioonide süttimist ja vähendada tule levikut. P2 Tulekustutussüsteem . Seadmed ja süsteemid tulekustutuseks. P3 Päästeteenistus. Päästeteenistuse võime säästa elusid ja takistada tule edasist levikut. P4 Tuletõkkesektsioonid. Hoone jaotuse aste tuletõkkesektsioonideks. P5 Sektsioonidevahelised piirded. Tuletõkkesektsioone eraldavate piirete tulepüsivus. P6 Uksed. Tuletõkkesüsteemide vaheliste uste tule ja suitsu eraldusvõime. P7 Aknad...

Ehitus -
24 allalaadimist
30
docx

Tuleohutus puidutöökojas

Omaette tuletõkkesektsioonideks tuleb eraldada kasutusala järgi:  sisseehitatud trafoalajaam;  hoone elektri peakilbiruum;  remondi- ja hooldustöökojad;  kütteagregaadiruum;  automaatjuhtimissüsteemide ruum;  ventilatsiooni- sh tolmukogumiseseadmete ruum;  suruõhu tootmise masinaruum;  põlevvedelike hoiuruum;  tulekustutussüsteemi pumpla. Automaatse tulekustutussüsteemiga varustatud ettevõtetes eraldatakse punktis nimetatud ruumid mittepõlevatest materjalidest EI30 klassi kuuluvate tuletõkketarinditega. Kinniste materjaliladude ja katusealuste hoiuplatside põrandad peavad olema mittepõlevast materjalist. Transportööride, galeriide ja tunnelite piirdetarindid peavad olema mittepõlevast materjalist. Läbiviigud ja lahtised avad Kommunikatsioonide läbimisko...

Ametijuhend - Kutsekool
10 allalaadimist
176
pdf

LÕPUTÖÖ "Operatiivkaartide koostamise metoodika"

81% 86% Lisaohud ja ohtlikud ained 93% 86% Hoones viibivate inimeste hulk 72% 86% Tuletõrjeekraanide hulk korrusel (päästjatele), 69% 86% pumbajaama asukoht ja lülitamise kord Turvakeskus 72% 71% Automaatsed tulekustutussüsteemid 70% 79% Tulekahjusignalisatsioon 60% 71% Suitsueemaldamine 79% 86% Ventilatsioon 68% 79% Trellitatud aknad, suletud läbipääsud 57% 64% Päästetehnika kogunemispunkt...

Ühiskond -
7 allalaadimist
21
doc

Tulekahju korral tegutsemise plaan Toompea lossis

KINNITATUD Riigikogu Kantselei direktori 02.03.2012 käskkirjaga nr 8 TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN TOOMPEA LOSSIS Lossi plats 1a Tallinn RIIGIKOGU KANTSELEI 2012 1 (20) Sisukor...

Dokumendi- ja arhiivihaldus -
1 allalaadimist
5
docx

Tervishoid ja tööohutus kordamine KT

TTOS ­ Tervishoidu ja tööohutuse seadus, mille eesmärk on tagada töötajatele ohutu ja turvaline töökeskkond. 2. TKK ­ Töökeskkond ehk koht, kus inimene oma tööd teeb, seal võivad olla erinevad ohutegurid, kuid need ei tohi ohustada inimest ega ületada piirnorme. 3. TTH ­ Töötervishoid on töötaja tervishoid, mis seisneb töökorraldus...

Töökeskkond ja ergonoomika -
6 allalaadimist
252
doc

Merekool praktika aruanne tüürimeestele

1. Osa D heli- ja valgussignaalid 67 12. Tuleohutusalane korraldus laevas 70 12.1. Tulekahju avastamise süsteem 72 12.2. Tulekustutusskeemid 74 12.3. Tulekustutussüsteem masinaruumides 77 12.4. Co2 kasutamine kambüüsi väljatõmbe kanalites 79 12.5. Eluruumide sprinkleri kustutussüsteem 81 12.6. Tulekindlad uksed 82 12.7. Tuletõrjuja varustus ja vahendid 83 12.8. Kaasaskantavad tulekustutid...

Praktika aruanded - Kutsekool
13 allalaadimist
34
docx

AEGUNUD RAVIMITE TAGASTAMINE TARTU LINNAS

Räpina Aianduskool Keskkonnakaitse eriala mittestatsionaarne osakond Reimo Teder AEGUNUD RAVIMITE TAGASTAMINE TARTU LINNAS Lõputöö Juhendaja Rein Kalle M. Sc. Räpina 2016 Sisukord SISSEJUHATUS...

Meditsiinijäätmete... - Kutsekool
3 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun